Borus Gábor Simon Ferenc. Vásárhelyi bibliotékák. A hódmezővásárhelyi könyvgyűjtemények értékeinek bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borus Gábor Simon Ferenc. Vásárhelyi bibliotékák. A hódmezővásárhelyi könyvgyűjtemények értékeinek bemutatása"

Átírás

1 Borus Gábor Simon Ferenc Vásárhelyi bibliotékák A hódmezővásárhelyi könyvgyűjtemények értékeinek bemutatása Hódmezővásárhely 2014

2 Tartalomjegyzék Borus Gábor A Németh László Városi Könyvtár helyismereti gyűjteménye. 3 Rövid könyvtártörténet.. 3 A gyűjtemény létrejötte. 6 Az állomány és gyűjőköre... 7 Afeltárás Sajtóbibliográfiai tevékenység.. 11 Retrospektív bibliográfiák 11 Kurrens bibliográfiák Egyéb bibliográfiák és adattárak. 12 Faktográfiai adattárak Számítógépes adatbázisok 13 Digitalizálás. 13 Kéziratok jegyzéke Borus Gábor Isépy Tamás könyvtára a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumban A könyvtár bemutatása Jellemző kiadók. 23 A nyelvi megoszlás 24 Beszélgetés Isépy Eszterrel Simon Ferenc A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium muzeális könyvtára 28 A református nagyoskola A Bethlen bibliotéka története A könyvtár alapítása. 33 A szervesen fejlődő gyűjtemény forrásai A Baranyi-könyvtár Egyedi dokumentumok Képek és magyarázatok az antikvákról és egyéb ritkaságokról

3 Borus Gábor A Németh László Városi Könyvtár helyismereti gyűjteménye Rövid könyvtártörténet A városi könyvtár, melyet a tanács július 10-ei ülésén alapított, május 12-én nyílt meg. Első felügyelője Szalay József, kezelője Székely János ( ) városi írnok volt. A 3441 kötetes állomány nem a legmegfelelőbb helyen, a városházán lévő főispáni lakásban volt elhelyezve. Az olvasók díjtalanul használhatták az olvasóteremet és elismervény ellenében kölcsönözhettek is. A könyvtár eredményeit jelző számok az első világháborúig évről-évre magasabbak, fejlődése annak ellenére is egyenletes, hogy ez idő alatt háromszor költöztették át lehetetlennél lehetetlenebb helyekre, évente csak 8-9 hónapig működött, és a kölcsönzési idő is csak 1912-ben emelkedett heti 10 órára. Állománya, olvasóinak száma 1907-től 1913-ig háromszorosára emelkedett, forgalmát ugyanakkor mintegy húszszorosára növelte. Székely János Kiss Lajos közreműködésével összeállította a könyvtár nyomtatott katalógusát, amit 1200 példányban adott ki a város. A kiadvány tehermentesítette a könyvtárost, hatására fokozottan emelkedett a forgalom, nőtt az ismeretterjesztő munkák iránti igény. A gyűjtemény növekvő anyagát egyre nehezebben tudták elhelyezni a városházán lévő főispáni lakosztály hátsó szobáinak szekrényeiben. Ide hozták ugyanis vissza a könyvtárat, miután 1908-ban és 1910-ben két különböző magánházak három-négy helyiségéből kialakított bérleményben is hasztalan próbálkoztak elhelyezésével. A város a kaszinó épületét szándékozott megvásárolni a könyvtár és a múzeum közös elhelyezése céljából, erre államsegélyt is kaptak, 1913-ban mégis egy másik épületet, dr. Imre József házát vették meg, ma a Tornyai János Múzeum, ami lakóház lévén, éppoly kevéssé volt alkalmas könyvtár befogadására, de múzeumnak is, mint a kaszinó, ugyancsak más célra készült épülete. Természetesen az Imre-féle ház nem volt még előkészítve, az átalakításra 1919 után sem volt pénze a városnak, a halomba rakott könyvek csak 1922-ben kerülhettek az akkor kialakított polcrendszerre. Az első világháború okozta kényszerszünet kitolódott, még a 20-as évek elején is csak városi alkalmazottaknak kölcsönöztek évente néhány ezer kötetet. A háború után maga az intézmény státusza is kérdésessé vált, mivel 1921 tavaszán tárgyalások kezdődtek a városi közkönyvtár és a főgimnázium tanári könyvtárának összevonásáról. Jó tíz évvel a háborús bezárását követően november 27-én nyílt meg ismét a könyvtár. A szerzeményezés tervszerűtlen, minimális, az állomány jelentős részben adományokból bővült. (Szalay József 1, Székely János, Németh Pál). 1 (Békéscsaba, február 17. Szeged, április 25.) Városi főtisztviselő, műpártoló, bibliofil, író. A literátus főkapitány -ként emlegetett Szalay dzsentri születésű, és magas rangú rendőrtiszt létére rendkívüli műveltségű könyvgyűjtővé, Juhász Gyula, Móra Ferenc pártfogójává vált, aki széles körű irodalmi tevékenységet is folytatott. Szülővárosában kezdett közszolgálati pályájának második állomása Vásárhely, ahol 1902-től 1908-ig töltötte be a rendőrfőkapitányi tisztet. Itteni, közművelődést pártoló törekvései sok tekintetben találkoztak a vele egyívású Tornyai Jánosnak és barátainak szándékaival, akik épp ezekben az években tették a legtöbbet a nagy parasztváros szellemi elmaradottságának fölszámolásáért. A szerencsés egybeesés eredménye a városi múzeum megalapítása, a könyvtár megnyitása. A főkapitány kezdeményezésére a város 1904-ben országos ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi kiállítást rendezett, s a fő szervező Szalay a képeket, szobrokat, népművészeti tárgyakat bemutató művészszoba berendezését Tornyaira, Kiss Lajosra bízta. Bekapcsolódásukkal a tervből szakszerűen rendezett tárlat lett, a begyűjtött néprajzi anyag pedig a múzeum alapját vetette meg. Elsőként állt Szalay a könyvtár megnyitásának 1906-ban, a Vásárhely és Vidéke című ellenzéki lap által fölvetett ügye mellé is. S amikor a tanács végre kedvezően döntött, ő rendezte az óta vásárolgatott könyveknek a levéltárban porosodó halmazát, összeállította a beszerzendő könyvek jegyzékét, kidolgozta a könyvtár működésének, használatának szabályzatát tól haláláig Szegeden élt és működött. 3

4 1932-ben Espersit János 2 könyvtárának megvásárlásával gyarapodott az intézmény ban 18 ezer 500 mű állt az olvasók rendelkezésére, az olvasók száma 1076 volt. A közkönyvtár egy összevont szervezet, a múzeumot és a Tornyai képtárat is magában foglaló városi kulturális intézmény részeként érte meg október 8-át, amikor a város számára befejeződött a második világháború. A hadieseményeket szerencsésen átvészelte, bár megkapták a vagont a kiürítéshez, a zűrzavarban sikerült azt elszabotálni, a gyűjtemény a múzeum kincseivel együtt itthon maradt. A könyvtár régi kezelője, Varga József helyett április 1-én Bodrogi Jánost nevezték ki, akivel megoldódott az állomány rendszeres gondozásának kérdése. Espersit János ex librise A gyűjtemény elhelyezése ezekben az években nem változott, 1951-ig a Kálvin tér 2. szám alatti tágas, emeletes épületben működött, ahová még 1939-ben költöztették az Imre Józsefféle házból, a régi kultúrpalotából. A múzeum ettől kezdve a könyvtárral osztozott a Kálvin téri házon, és csak különválásuk, a múzeum államosítása után hagyta el a két intézmény ezt az épületet január 14-i hatállyal Galyasi Miklóst 3 nevezték ki igazgatónak. Galyasi a Tornyai Társaság egyik megalapítójaként, művészettörténészként, költőként vált ismertté a városban még a háború előtt, a felszabadulás után pedig a helyi kulturális élet egyik irányítója lett. Nagy szerepe volt a koalíciós évek pezsgő szellemi életének alakításában. 2 (Nagyszentmiklós, jan Mezőhegyes, nov. 29.) A Juhász Gyula barátjaként, József Attila támogatójaként ismert polgári radikális gondolkodású, köztársaságpárti politikus, újságíró, irodalombarát, műpártoló, tizennégytől huszonnyolc éves koráig Vásárhelyen élt és 1898 között itt végezte el a gimnázium felső osztályait, érettségi után előbb rövid időre városi hivatalnok lett, majd 1900-ban belépett Kenéz Sándor ( Égető Lőrinc ) akkor induló Vásárhelyi Híradó című lapjához. Itt között felelős szerkesztőként működött ben Gonda Józseffel együtt indította és szerkesztette a Vásárhelyi Ellenzék című lapot. Barátságot kötött Endre Bélával, Tornyai Jánossal, a vásárhelyi művészkör több tagjával is ben, miután megszerezte ügyvédi diplomáját, hazaköltözött Makóra, ahol csakhamar, 1909-ben nagy sikerű kiállítást rendezett Tornyainak. Mély együttérzést kiváltó korai halála után Pákozdy Ferenc búcsúztatta a helyi lapokban. 3 (H június 18. H június 3.) Költő, múzeumigazgató, művészettörténész, szerkesztő között tanulmányúton járt Párizsban, 1928-ban kiadta Fut a lidérc című verseskötetét. Vendégszerető lakása, mely Műveröm néven vált ismertté, kedvelt találkozóhelye lett a helybeli és idelátogató haladó íróknak, művészeknek. Ez a csoport, a Műveröm köre vált alapjává az 1934-ben megalakuló Tornyai Társaságnak. A magas színvonalú közművelődési munkát végző társaságnak a háború kirobbanásáig titkára, 1945-től, hadifogságból való hazatérésétől pedig, a társaság megszűnéséig, annak elnöke volt. Felelős szerkesztésében jelent meg a társaság folyóirata, a Puszták Népe ( ) ban kinevezték a könyvtárat, múzeumot, képtárat magában foglaló, összevont városi intézmény igazgatójának, a múzeum államosítása, 1951 után 1957-ig annak vezetője volt. Az intézmény kezdeményezésére vette föl Tornyai János nevét, indítványozta az őszi tárlatok megrendezését is. Az 1956-os forradalomban való szerepvállalása miatt megbüntették. Két verseskötetén kívül számos, főleg művészettörténeti cikke, tanulmánya jelent meg. Érdemei vitathatatlanok a vásárhelyi képzőművészet hírnevének öregbítésében, sokat tett a város sajátos kulturális értékei, hagyományai őrzéséért, a képzőművészeti kultúra gyarapításáért. Németh László Égető Eszter című regényében róla mintázta Gyenes alakját. 4

5 Míg 1949-ig főleg az állomány minősége változott, 1949-től 1952-ig ugrásszerű mennyiségi gyarapodást tapasztalunk. Az előző időszak kb. 300 kötetes évi szaporodásával szemben e rövid három év alatt évente átlag 950 kötettel gyarapodott az állomány. E gyarapodás persze nem jelentette a gyűjtemény értékének tartós növekedését, mivel a kiadók az Országos Könyvtári Központ, a Népművelési Minisztérium ajándékaként érkező új könyvek minősége fizikálisan és tartalmilag is gyengébb, főleg a kortárs szovjet irodalom hitvány papírra nyomott, gyenge kötésű termékei, kisebb számban pedig elfogadott külföldi szerzők, valamint orosz és magyar klasszikusok voltak. A hódmezővásárhelyi közkönyvtár ilyen körülmények között kezdte meg rövid önálló életét, miután a múzeumtól annak államosítása következtében, január elsején végre különvált, s az év nyarán, a Kálvin tér 2. szám alól a Sztálin (ma Andrássy) utca 30. szám alá költözött. A gyűjteményt a kétlakásos földszintes ház utcai frontján, egy tágasabb és három kisebb szobában helyezték el, illetve próbálták elhelyezni, hiszen az állománynak csak körülbelül fele kerülhetett polcokra két szobában, a többit a ház mosókonyhájában és padlásán voltak kénytelenek összezsúfoltan tárolni december 21-én, Sztálin születésnapján a városi közkönyvtárból Megyei Könyvtár lett. Az indulás két legsúlyosabb gondja azonban, a megfelelő épület és szakképzett vezető hiánya volt. A helyiséggondok 1954 végén oldódtak meg, amikor egy, az eddiginél nagyobb, ugyancsak államosított családi házat utaltak ki nekik a Sztálin (Andrássy) utca 44. szám alatt. A fennállása óta nyolcadik, megyei könyvtárként második otthonát, a Németh László Könyvtár jelenlegi helyét, a jókora nagygazdaház utcai frontját, a pince és a padlás kivételével, 12 kisebb-nagyobb helyiséget január elején foglalta el. A Megyei Könyvtár épülete Bár a gyűjtemény állománya az alapítást követő hét év alatt megduplázódott, a növekedés nem nevezhető egészségesnek, ugyanis a fölszámolt magán-kölcsönkönyvtári, olvasóköri, kaszinói és más kisgyűjteményből államosított vegyes színvonalú ajándékok mellett a kiadók és a Népművelési Minisztérium is mázsaszám küldte a kortárs szovjet, kínai, bolgár, cseh demokratikus irodalmat. Az időszak eredményei között kell elkönyvelni, hogy 1953-ban megkezdték állományuk fölmérését, a tabáni városrészben megnyitották az első fiókkönyvtárat. Ebben az évben már 24 újság járt a könyvtárba ben tíz önálló községi könyvtárat szerveztek függetlenített könyvtárossal, helyi könyvtárügyi tanácsot alakítottak, nagysikerű irodalmi esteket, előadásokat rendeztek novemberében a Kálvin tér 1. sz. alatt megindították a helyileg is különvált gyermek- és ifjúsági szolgálatot. Ebben az évben már Újvároson és Tarjánban is volt fiókkönyvtár. Először rendezték meg 1955-ben a Csongrád Megyei Ünnepi Hetek nevű rendezvénysorozatot, melyből a könyvtár is jelentős részt vállalt, Szabad Akadémia címmel tíz előadásból álló ismeretterjesztő sorozatot indítva. A tanyai népkönyvtárak támogatása érdekében ősszel Megyei Könyvgyűjtő Hónapot szerveztek, s megindították rendszeresnek 5

6 szánt időszaki, módszertani tájékoztatójukat Csongrád Megyei Népkönyvtáros címmel ban megkezdték a rendszeres olvasótermi és referensz szolgálatot és a könyvtárközi kölcsönzést, az olvasóteremben már 64 újságot használhattak az olvasók. Németh László dedikációja a könyvtár emlékkönyvében Október 23. után azonnal megalakították az intézmény forradalmi bizottságát, amely átvette a könyvtár irányítását, biztosította zavartalan működését. Kivonták a forgalomból az orosz, szovjet írók könyveit és az ideológiai munkákat január 1-jén a hatalmas határú városban lépett munkába az ország első művelődési autója, november 21-én fölavatták az átalakított, szabadpolcos rendszerrel működő kölcsönző-olvasóteret, január 2-án működni kezdett a könyvkötő részleg, 1961 végén megkapták a második bibliobuszt ben történt a könyvtár épületének általános felújítása és a szabadpolcos kölcsönzésre való áttérés nagymértékben javította a könyvtárosok munkakörülményeit január 1-jén azonban a megyei könyvtári hatáskör átkerült Szegedre, ezzel ismét Városi Könyvtár lett. 4 A gyűjtemény létrejötte A helyismereti anyag gyűjtését Székely János, 5 a könyvtár első kezelője kezdte el mindenféle megbízás nélkül, pusztán városszeretetből. A helyi szerzők műveit, az itt kiadott és a városra vonatkozó dokumentumok, könyvek gyűjtését Bodrogi János től 1952-ig folytatta tovább. Áldásos működésüknek köszönhetően a felszabadulásig közel ezerötszáz kötetnyi könyv és körülbelül háromszáz kötetegységnyi folyóirat maradt ránk. A gyűjteményt Bodrogi János helyileg is külön őrizte, de 1960-ban, a tömör raktározási rendszer bevezetésekor beolvasztották a belsőraktári állományba. 4 Kőszegfalvi Ferenc: Könyvtári évszázad - Hódmezővásárhely H Székely János ( ) Könyvtáros, városi tisztviselő. A városi könyvtár első kezelője. E tisztségét egy, 1907-ben végzett, kéthetes tanfolyam után minimális évi juttatásért, 1907-től az intézmény megnyitásától, 1923-ig töltötte be, közmegelégedésre. Szalay József és Kiss Lajos segítsége mellett elsősorban az ő önzetlen munkájának köszönhető a gyűjtemény állományának kialakítása, rendezése, fejlesztése. Sokat tett a könyvtárügyért, az olvasás megszerettetéséért. Sürgette a kölcsönzési idő növelését, hogy módja legyen az olvasókkal való foglalkozásra, különös gondja volt a helyi vonatkozású művek beszerzésére, őrzésére. Összeállításában jelent meg 1911-ben a könyvtár kötetkatalógusa. Cikkeivel, sajtóközleményeivel is népszerűsítette a könyvtárat. Tisztségéről 1922 őszén az áldatlan állapotok miatt lemondott, de a közművelődéstől, kultúrától nem szakadt el ban kiadás céljából összegyűjtötte Pócsy Mihály verseit, 1939-ben elsőként írt elismerő kritikát a helyi lapokban barátja, Kiss Lajos A szegény ember élete című művéről ben a front közeledtére, elhagyta a várost, szívbetegsége a pápai kórházban végzett vele. A köztiszteletben álló, családtalan Székely házát alapítványként a városra hagyta, a múzeum céljaira rendelte. (Az életrajzot Kőszegfalvi Ferenc írta.) 6 Bodrogi János ( ) Könyvtáros, munkásmozgalmi személyiség. Az elemi iskola elvégzése után kőműves tanoncnak állt. A szakma megszerzését követően azonnal belépett az építőmunkás szakcsoportba (1907), s a szociáldemokrata pártba (1908). Az első világháború kitöréséig Erdély különböző városaiban dolgozott, a háborúból 52 hónapi frontszolgálat után 1918 novemberében engedték haza. A forradalmak idején kerületi pártszervezetében vállalt tisztséget. A forradalmak után Esztergomban, Tatabányán dolgozott, véglegesen 1923-ban tért haza ban, több társával együtt megalapította a Hódmezővásárhelyi Általános Munkás Dalegyletet, melynek 20 évig titkára, s mindvégig tagja volt. Az építőmunkás csoport 1923 februárjában választotta Bodrogi Jánost könyvtárosává. Az akkor mintegy 20 éve fönnálló csoport ekkor körülbelül 300 kötetnyi könyvvel rendelkezett ben az akkor létesített munkásotthonban vonták össze az összes városi szakszervezet könyvtárát, s az egyesített könyvtárnak is Bodrogi maradt a gondozója 1952 nyaráig. Munkáját anyagi ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi tevékenységként végezte, s a kis gyűjtemény állományát 1945 nyaráig mintegy tízszeresére növelte. 1944/45-ben fél évig polgárőrként szolgált, tagja lett az újjáalakuló városi énekkarnak április 1-én megbízták a személyzet nélkül maradt városi könyvtár vezetésével is ben kinevezték a könyvtár vezetőjévé, 1952 decemberétől pedig az intézményből megalakított megyei könyvtár olvasószolgálati csoportvezetőjeként dolgozott tovább 1958-ban történt nyugdíjazásáig. Ezt követően is tovább tevékenykedett azonban, egészen súlyos betegségéig, a tabáni fiókkönyvtárban vállalt szolgálatot. (Az életrajzot Kőszegfalvi Ferenc írta.) 6

7 A helyismereti gyűjtésről intézkedő 1964-es miniszteri rendelkezést követően a vásárhelyi 1952-től megyei könyvtárban július 1-jén megindult a rendszeres lapfigyelés. Kárász József 7 vezetésével a könyvtár munkatársai a hazai sajtóból kezdték kicédulázni a megyére vonatkozó cikkeket novemberétől Kárász József egyszemélyi felelőse lett a helyismereti szerzeményezésnek, lapfigyelésnek és tájékoztatásnak. A pincében, a tömör raktározási rendben tárolt megyei gyűjtemény gazdára talált január 1-jétől a megyei könyvtári szerepkör átkerült Szegedre, a Somogyikönyvtárba. A funkcióváltás miatt megkezdődött a városi állomány kialakítása a megyei gyűjteményből. A sajtófigyelés is leszűkült a városi anyagra ben Kőszegfalvi Ferenc 8 került a nyugdíjasként tovább dolgozó Kárász József helyére. Kiválogatta az általa vásárhelyinek vélt anyagot a megyei állományból, melyet helyileg is elkülönített, a kollégák segítségével rekatalogizálta a könyveket és új katalógust épített fel, továbbá a cikkkatalógusból is kiszedte a megyei anyagot és azt elküldte Szegedre. Az így kialakított induló állomány mennyisége közel két és fél ezer kötet volt. A vásárhelyi helyismereti gyűjteményről valójában 1976-tól lehet beszélni! Az állomány és gyűjőköre Az állomány, mint Hódmezővásárhely múltjának legteljesebb gyűjteménye, önmagában unikum és helyi értéktár.gyűjtőkörébe területileg a város és annak jelenlegi és történelmi határa, valamint Mártély és Székkutas tartozik. Gyűjtik az itt kiadott és az erről a régióról szóló dokumentumokat, kronológiai és tematikai korlátok nélkül. Így a természeti viszonyokkal (talaj- és éghajlati viszonyok, növény- és állatvilág stb.), a gazdasági élettel 7 Kárász József ( ) Író, könyvtáros, bibliográfus. Kárász József alakjában szinte a Viharsarok testesült meg makói és hódmezővásárhelyi parasztszülők gyermekeként Szegeden született. Szegeden kezdett iskoláit Vásárhelyen folytatta, érettségit a Bethlen gimnáziumban tett 1932-ben. Hivatásos katona édesapja nem tudott vele sokat foglalkozni, édesanyját négyéves korában, tragikus baleset következtében elvesztette, szigorú mostohaanya mellett nőtt fel meghatározó erejű gyermekkori élményei befelé forduló, a világ bajaira érzékeny emberré érlelték. A már a gimnáziumban írogató fiú pályája Sárospatakon indult, ám azonnal éles fordulatot is vett: az első éves teológushallgatónak három novellája miatt el kellett hagynia a főiskolát. A parasztság testi, lelki nyomorát tárgyaló, balladás hangvételű írásokat amelyeket az 1932 karácsonyán megjelenő Korán sötétedik című diákantológia közölt, a megcsontosodott szemléletű egyházi felsőbbség lázítónak ítélte, ezért kellett a 19 éves ifjúnak Kolozsvárott folytatnia tanulmányait, irodalmi munkásságát. Az Erdélyi Helikon, az Ifjú Erdély, a Pásztortűz közölte műveit, részt vett a Hitel című folyóirat alapításában, de a budapesti református diáklap, az Új Magyarság is hozta írásait. Belekóstolva a kisebbségi magyar irodalmi életbe, életre szóló élményeket és barátokat szerezve ott, 1935 nyarán térhetett haza. Egyértelműen azonosította magát a népi írók céljaival, részt vett az 1935 augusztusában rendezett vásárhelyi írótalálkozón, ahol egyik kalauza volt az idelátogató Illyésnek, Féjának, Szabó Pálnak, Kodolányinak, Sinkának. A teológiai akadémiát Budapesten fejezte be, majd két évet hallgatott a Pázmány Péter Tudományegyetem történelem-földrajz szakán. Az Egyetemi Kör tagjaként ott volt a Márciusi Front alakulásánál másokkal együtt szerkesztette a Hidat, a Front rövid életű lapját, a népi írók elleni perek idején egy, védelmükben írott cikke miatt kéthavi fogházra ítélték ben a Stádium kiadó alkalmazta, itt jelent meg első regénye, a Tanya ben két kötettel jelentkezett, a nagy vihart kavaró Asztagokkal és a Családi tűzhely című novelláskötettel ban haditudósítóként bevonultatták. A háború, a nyugati fogság ami után a személyi kultusz légkörében még sokáig csak létfenntartó munkát végezhetett pályájának súlyos törését jelentette. Csak 1956 elejétől jelenhettek meg újra írásai a Vásárhelyi Szóban, a Tiszatájban és 1957-ben új könyve, A gyújtogató, az Asztagok második kötete ban került az akkor Vásárhelyen működő Csongrád Megyei Könyvtárhoz. Konszolidálódott körülményeinek köszönhetően egymás után jelentek meg regényei, bibliográfiai munkái, többször kitüntették ban díszpolgárává fogadta Hódmezővásárhely, 1975-től egészen 1991-ig nyugdíjasként visszajárt a könyvtárba, töretlen alkotókedvvel. Megyei sajtóbibliográfiája pótolhatatlan kézikönyv, a helyi sajtó föltárásának megkezdésével új utat jelölt ki a helyismereti kutatásban. Életében 15 szépirodalmi és 11 bibliográfiai munkát adott közre. (Az életrajzot Kőszegfalvi Ferenc írta.) 8 Kőszegfalvi Ferenc (1937 ) Könyvtáros, bibliográfus, helytörténész ben végezte el a Közgazdasági Technikumot majd a Csongrád Megyei Hírlapnál lett újságíró-gyakornok, 1960-tól pedig a helyi OTP fiókban bérelszámoló, ügyviteli alkalmazott. Munkája mellett a József Attila Tudományegyetemen magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett től a batidai általános iskolában tanított egészen 1975-ig, amikor Vörös Mihály, a Városi Könyvtár igazgatója, helyismereti munkatársként alkalmazta. A gyűjtemény kezelőjeként elvégezte az Eötvös Lóránd Tudományegyetem könyvtáros szakát es nyugdíjazása után is aktívan részt vett a munkában. Tagja volt a Németh László Társaságnak, a Szeremlei Társaságnak és a Kajári Emlékalapítvány kuratóriumának. Alapítója volt a Pákozdy Ferenc Irodalmi Társaságnak. Jelenleg a Péczely Alapítvány kuratóriumi tagja ban részt vett a Juss című hódmezővásárhelyi kulturális szemle megalapításában ben Németh László Emlékplakettet, 1993-ban Pro Urbe Hódmezővásárhelyért kitüntetést kapott től mintegy százötven helytörténeti, helyismereti cikke, tanulmánya jelent meg különböző lapokban, kb (részben kéziratos) bibliográfiát, repertóriumot készített. 7

8 (ipar, mezőgazdaság, kereskedelem, pénzügy), közlekedéssel, a szolgáltatással, a társadalommal, a politikummal, az egészségüggyel, a környezetvédelemmel, a tudományos és művészeti élettel, a néprajzzal, az irodalommal, az oktatással kapcsolatos könyvek, dokumentumok mind helyt kapnak a gyűjteményben. Az irodalom, a tudomány, a művészet, a gazdaság helyi születésű jeles képviselőin kívül helyi személynek (József Attila, Kohán György, Németh László) számítanak azok is, akiket működésük bizonyos szakasza, életük valamely jelentős eseménye kapcsol a városhoz, így azokról szóló írások gyűjtése is a helyismereti munka része. Közülük is kitüntetett figyelmet fordítanak a névadóra, Németh Lászlóra, kinek kultusza ápolása, a róla szóló irodalom összegyűjtése és publikálása egyik alapfeladatuk. Az állomány szinte csak hagyományos dokumentumokból áll, melynek nagysága 7060 kötési egység. A könyveket, kéziratokat, szakdolgozatokat polcon, szakrendben, lokálisan is elkülönítve, külön raktárban tárolják, aprónyomtatványaik, plakátgyűjteményük csomagokban szintén itt találhatóak. A kézikönyvtár, a térképek, a fotók és a képeslapok, valamint Takács Ferencnek, 9 a város egykori szociáldemokrata országgyűlési képviselőjének hagyatéka a kutatószobában találhatók. 9 Takács Ferenc ( ) Hódmezővásárhely szociáldemokrata országgyűlési képviselője ( ), az 1944-es debreceni ideiglenes nemzeti kormány tagja, a baloldali diktatúra, a koncepciós perek egyik áldozata volt. Több ezer kötetes könyvtárának maradványát, - amit letartóztatása után nem hurcolt el az államvédelmi hatóság -, gyönyörű gyűjteménye töredékét özvegye 1983-ben a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtárnak adományozta. Háza a harmincas évektől a vásárhelyi és az idelátogató írók, művészek találkozóhelye, a rászorulóknak menedék: megfordult náluk Medgyessy Ferenc, Németh László, Erdei Ferenc, Somlay Arthúr, de lehetőségéhez mérten mecénás is, támogatta a Vásárhelyen nyomorgó Kohán Györgyöt, s az ő költségükön jelent meg például Pákozdy Ferenc Shakespeare műfordításai, és második verskötete, az 1943-as Förgetegben is. A könyvtárnak adományozott 312 darabból álló kis kollekció nem egy darabja őrzi e kapcsolatok emlékét, számos dedikált kötet található közöttük. Az Erdélyi József, Illyés Gyula, Várnai Zseni és mások keze nyomát őrző könyvek közül azonban a legbecsesebb József Attila két verskötetének személyes ajánlásával ellátott példánya. A népi írókon és a Szegedi Fiatalokon, Buday Györgyön kívül 1932 és 1936 között idősebb testvéri, szinte atyai barátság fűzte Takács Ferencet József Attilához. A költő, mint ismeretes, elsősorban 1932-ben és 1934-ben hónapokat töltött Vásárhelyen, nővéreinél, Makai Ödön otthonában, és szinte mindennapos vendég volt ebben az időszakban Galyasi Miklós költő vendégszerető háza, a Műveröm mellett a Munkásotthonban, ahol naponta találkozhattak, beszélgethettek Takáccsal. Gyakran fölkereste Takácsék Száraz utcai házát is, sokszor úgy, hogy együtt tértek haza a házigazdával a Munkásotthonból. Takács Ferencné Erzsike néni visszaemlékezése szerint kettejük megismerkedése a költő december 14-én, a kortárs költészetről tartott nagysikerű előadását követően történt. A Külvárosi éj-nek a Takács-könyvtárban őrzött dedikált példánya valószínűleg megismerkedésük dokumentuma, bár érdekes módon a megajándékozott neve nem szerepel rajta. Viszont a Medvetánc című Takács Ferenc saját dedikált példánya egy őszinte barátság szép dokumentuma. A száz, kézzel számozott példány közül a nyolcvannyolcadik a következő ajánlást hordozza: Takács Ferencnek meleg barátsággal dec. József Attila. (Az életrajzot Kőszegfalvi Ferenc írta.) 8

9 Takács Ferenc könyvhagyatéka Takács Ferenc ex librise József Attila dedikált kötete A gyűjtemény meghatározó egységei tükrözik a város gazdag néprajzi hagyományait, képzőművészeti életét, irodalom-, gazdaság- és oktatástörténetét. Török Károly, Kiss Lajos és Tárkány Szűcs Ernő munkái révén Vásárhely néprajza teljes mértékben feltárt. Nagyon gazdag irodalma van a vásárhelyi festészetnek, festőiskolának. Többek között Tornyai János, Endre Béla, Rudnay Gyula, Kohán György, Németh József, Fejér Csaba, Csikós András festőművészek munkássága részletesen feldolgozott. Szép számmal olvashatóak a város óvodáinak és iskoláinak történetét tárgyaló munkák, többek között máshol fel nem lelhető szakdolgozatok, valamint az egyes intézmények évkönyvei teszik ki jelentős részét ennek e területnek. Az irodalomtörténeti tanulmányok alaposan feltárják, bemutatják Németh László és József Attila vásárhelyi kötődését, és a helyi írók és költők életművét. A gazdaságtörténettel foglalkozó állományrészt a mezőgazdaság-, termelőszövetkezet-, és a kisebb-nagyobb üzemek és a szocialista nagyvállalatok történeti feldolgozásai határozzák meg. Továbbá jelentős számú dokumentumot őriznek még a helyi könyvtár, a nyomdászat és a könyvkiadás, valamint az olvasókörök múltjáról. 9

10 A régi hírlaptár A könyvgyűjtemény Másik nagy egység és a gyűjtemény igazi értéke, a folyóirat gyűjtemény. Megtalálható itt a vásárhelyi lapkiadás 1869-es megindulásának első termékétől, a Vásárhelyi Közlöny -től kezdve az aktuális mai Délmagyarország -ig bezáróan a város szinte összes napi-, hetilapja és folyóirata, összesen 728 db kötési egység. A folyóirat-állomány nagyobb és értékesebb 1869-től 1950-ig terjedő részét egy külön szobában, a megjelenés illetve az évfolyamok időrendjében, az 1951-től napjainkig tartó időszak újságköteteit a folyóiratraktár viszonylag elkülönített részében helyezték el. Az első újság A Dongó című élclap Rendelkeznek 30 db 10 különböző újság, periodika olyan évfolyamával, számával, melyek az OSZK-ban sem találhatók meg. Aprónyomtatványaik, plakátjaik száma több ezer. 10 Darázs, ; Délvidéki Sport, ; Dongó, ; Gyermekek Világa, 1912.; Gyermekújság, ; "Gyerünk Csak", 1914.; Házi Istentisztelet, ; Heti Lapok, ; Hetivásár, ; Hódmezővásárhely, 1883, 1909, 1911, 1921, 1922.; Hódmezővásárhelyi Sport Élet, ; Hódmezővásárhelyi Szemle, 1870.; A Jövendő, 1910.; Karikás, 1935.; Magyar Miska, 1912.; Óvoda és Iskola, 1914.; Vásárhely és Vidéke, 1900, 1904, , ; Vásárhelyi Ellenőr, 1908.; Vásárhelyi Friss Újság, , , 1944.; Vásárhelyi Hírlap, 1926.; Vásárhelyi Munkás Újság, 1919.; Vásárhelyi Néplap /Friss Hírek/, , ; Vásárhelyi Népújság, 1944.; Vásárhelyi Reggeli Újság, 1907, 1910, 1912, 1927, 1939, 1940, ; Vásárhelyi Szó, ; Vásárhelyi Újság, , ; Vásárhelyi Vörös Újság, 1919.; Vasárnap, 1919, 1920; Virgács,

11 A feltárás A könyvtár 1998-ban vezette be a Tinlib (ma Huntéka) elnevezésű számítógépes integrált rendszert, mely felváltotta a betűrendes és szakkatalógust. A teljes helyismereti állomány feldolgozása, mely a hagyományos cédulakatalógus mintájára feltárja a tanulmányköteteknek, iskolai évkönyveknek helyi vonatkozású írásait is 2001-ben fejeződött be, pontosabban, a legújabb beszerzésekkel tart mind a mai napig. A helyi szerzőkről, szerkesztőkről életrajzot, a kiadókról, nyomdákról (alapítási dátumot, működési időszakot) is több információt kapunk, adott esetben olvashatjuk a dedikációk és az ajánlások szövegét is. Sajtóbibliográfiai tevékenység Retrospektív bibliográfiák A helyismereti gyűjtemények létrehozását célzó 146/1964-es miniszteri utasítást követően július 1-én Kárász József vezetésével Hódmezővásárhelyen, a Megyei Könyvtárban megindult a helyismereti munka egyik alaptevékenysége, a rendszeres sajtófigyelés és a cikk-katalógusépítés. Kárász József gyűjtőmunkájának eredményeként 1969-ben elkészült az október 23-tól április 17-ig terjedő időszak Az új élet kezdetén című cikkbibliográfia, amely alapköve, etalonja lett a Németh László Városi Könyvtárban a mai napig tartó bibliográfiai tevékenységnek. Kárász József 1975-ben nyugdíjba vonult, munkáját, az év október 1-től Kőszegfalvi Ferenc vette át. Ő lett a könyvtár főállású helyismereti munkatársa, akire ezután nem csak a napi rendszeres feladatok elvégzése hárult, hanem az időközben megyeiből városi könyvtárrá alakult intézményben a vásárhelyi helyismereti gyűjtemény kialakítása is. Kárász József nyugdíjasként folytatta a föltárás 1969-ben abbamaradt rabszolgamunkáját ben látott napvilágot az 1945 és 1949 közötti időszak öt különböző napilap (Vásárhely Népe, Alföldi Újság, Vásárhelyi Független Újság, Független Újság, Délvidéki Hírlap) és egy hetilap (Alföldi Hétfő) közel 15 ezer cikkét feldolgozó, az A koalíciós idők elnevezésű repertórium. Majd folytatta az 1949-től 1965-ig terjedő időszak cédulázását. Az évek során elkészült több tízezer tétel, témák szerint és ezeken belül szoros időrendben sorakozott a helyismereti gyűjtemény katalógusszekrényének fiókjaiban. A visszakeresés időigényes folyamat volt, tehát a mutató elkészítése alapvető fontosságú feladat lett. Éves rendszerességgel készültek a retrospektív repertóriumok ( , önállóan jelenet meg az 1956-os forradalmi időszak három különböző sajtójának feldolgozása), egészen 2006-ig az 1970-es esztendő irodalmával bezárólag. Ez említett 1970-es bibliográfiával a vásárhelyi sajtó közel cikke vált kereshetővé. A házi sokszorosításában készült bibliográfiákat az országos kötelespéldány szolgáltatáson kívül a város kulturális intézményeibe is eljuttatta a könyvtár. Kurrens bibliográfiák A rendszeres napi sajtófigyelés hatalmas tömegűvé duzzadt cédulaanyag élővé tételének kényszere arra ösztönözte Kőszegfalvi Ferencet, hogy éves rendszerességgel kiadványban gyűjtse össze és adja közre a város válogatott irodalmát. Az adatbázis adott volt, a cédulák tömege tematikus rendben álltak a katalógusszekrényben től jelentette meg a feldolgozott, mutatózott anyagot Hódmezővásárhely válogatott irodalma címmel. A 80-as 11

12 évek anyagát nagyobb részben az egyetlen helyi lap, a Csongrád megyei Hírlap vásárhelyi kiadásában megjelent írások, a rendszerváltás után a számos helyi kezdeményezés folytán színesebbé váló sajtó, a Vásárhelyi Promenád, Vásárhelyi Tükör, Vásárhely és Vidéke, valamint a megyei hírlapból alakult Délvilág és a Reggeli Délvilág című lapok cikkei adták. A kurrens bibliográfiák 2003-as esztendővel zárták a sort több mint tételt (cikket) gyűjtve össze. Természetesen a sajtófigyelés folyamata napi rendszerességgel a mai napig folytatódik, de a rögzítés már nem cédulákra, hanem számítógépre történik. A bibliográfiák sora mellett két másik vállalkozást kell megemlítenünk, melyek az éppen aktuális várostörténeti monográfia előkészítését szolgálták. Az 1980-as években a könyvtár és a levéltár közös munkája eredményeként elkészült a vásárhelyi sajtó 1869-től és 1920-ig terjedő időszakának cédulázása. Ezek a cédulák három albumban, időrendben sorakoztak, a munkatársak egyéni szempontjait tükröző erősen válogatott tartalommal. A másik, a rendszerváltás környékén igaz nem a könyvtár kötelékén belül indult munka. Laurencz Dénes nyugalmazott építészmérnök több mint két évtizedes munkája nyomán megszületett a két világháború közötti sajtó, a Vásárhelyi Reggeli Újság , a Vásárhelyi Újság ig és a Népújság ig terjedő időszakának válogatás nélküli feltárása. Egyéb bibliográfiák és adattárak A napi sajtón kívül cikkbibliográfiák segítségével visszakereshető a helyi irodalmi, politikai, közéleti folyóiratok (A Jövendő, Magyar Köztársaság, Puszták Népe, Délsziget, Vásárhelyi Szó, Juss) anyaga is. A jeles helyi személyek munkásságáról (Németh László, Kiss Lajos, Török Károly, Péczely Attila, Tornyai János, Kajári Gyula, Pákozdy Ferenc, Dömötör János, Galyasi Miklós, Moldvay Győző, Kárász József, Vöröss István, Szabó Éva, Fodor József) életmű-bibliográfiákon keresztül tájékozódhatunk, de az egy-egy témát feldolgozó, (Őszi Tárlat, néprajzi) alkalomszerűen készített bibliográfiák is tovább mélyítik a helyismereti tudást. A gyűjtemény másik erőssége a különböző bibliográfiák mellett, a Vásárhelyen egykoron élt és a ma is élő jeles, ismert, közismert személyiségeinek életrajzi adattára. A gyűjtés szükségességét a mindennapi gyakorlat követelte ki magának. Az 1974-ben megjelent Hódmezővásárhely jelesei című életrajzi kislexikon hibáit, pontatlanságait javította ki Kőszegfalvi Ferenc az 1993-ban megjelent Jeles vásárhelyiek című kötettel as kiadás 2002-es kiadás Ezt követte 2002-ben a Hódmezővásárhelyi életrajzi lexikon. Jelenleg kb. 450 személy életrajzi adataival és életrajzával rendelkezünk, melyeket egy Hódmezővásárhelyi digitális enciklopédia 11 elnevezésű online adatbázisban tesszük közkincsé. Ebben az adatbázisban a város földrajzi neveit 12 és ezek magyarázatát is megtalálja az olvasó Bodnár Béla: Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi nevei. Szeged,

13 Faktográfiai adattárak A gyűjtemény rendelkezik még a város egykori tisztségviselőinek (főbírók, polgármesterek, főispánok, országgyűlési képviselők, tanácselnökök) időrendi névsorával, a város és határának földrajzi neveivel, a régi és a jelenlegi valamint a védett utcanevek felsorolásával, a műemlék, illetve műemlék-jellegű épületek, szobrok, emlékhelyek, emléktáblák listájával és a jeles személyek sírját mutató temetőkataszterrel is. Az 1981-től évente megjelenő városbibliográfiákban helyet kapott az aktuális esztendőben történt jelentősebb események kronologikus felsorolása, ezt bővítve minden évben elkészül az aktuális évfordulónaptár. Számítógépes adatbázisok 2005-től Hódmezővásárhelyi cikk katalógus (http://katalogus.nlvk.hu/index.php) elnevezésű adatbázis építése folyik az intézményben, melyek az előbb említett sajtófigyelés anyagát teszik egységesen visszakereshetővé 1869-től napjainkig. Ezzel párhuzamosan elkészült a Laurencz Dénes által készített két világháború közötti sajtófeltárás digitalizálása is. Ezt az anyagot azonban nem az előbb említett cikk katalógusban, hanem pdf. formátumban az elektronikus könyvtárban (http://jadox.nlvk.hu/jadox/) tették kereshetővé. Digitalizálás Szintén 2005-ben kezdődött helyismereti dokumentumok teljes szövegű digitalizálása. A legértékesebb állományrész, a régi hírlaptár anyagának egy része (Vásárhelyi Közlöny , a Vásárhelyi Friss Újság , a Vásárhelyi Hírlap , a Vásárhelyi Híradó , a Vásárhelyi Népújság 1910, a Magyar Róna 1894, a Hódmezővásárhely , a Hódmezővásárhelyi sportélet , a Darázs , a Dongó című élclap ) is olvasható már az elektronikus könyvtárban. Az első világháború centenáriumának apropóján elkészült a Vásárhelyi Reggeli Újság as éveinek feldolgozása, melyet a könyvtár honlapján napi rendszerességgel közzétesznek. Számos helyi kiadású könyvet, iskolai értesítőt, olvasóköri- és egyéb egyesületi alapszabályokat, folyóiratot (Délsziget , Juss , Puszták népe , Vásárhelyi szó ), régi polgármesteri jelentést rögzítettek, melyek a több száz fényképpel, képeslappal, gyászjelentéssel együtt szintén az elektronikus könyvtárban böngészhető. Az eddig digitalizált kötetek: A volt m. kir. szegedi 5-ös honvédek világháborús emlékalbuma. Szeged, Bányai László: Négyszemközt József Attilával. Bp., Bibó Dezső: Az évi világháború hódmezővásárhelyi hősi halottainak emlékkönyve. H., Bodnár Béla: Hódmezővásárhely és környékének régi vízrajza. Szeged, Fejérvári József: Vásárhely története családok tükrében. H., Fejérváry József: Szabó Palkó és Szabó Miska híres futóbetyárok története. H., Fejérváry József Gravátz Ferenc: Szamuelli halálvonata. H., Futó Mihály: A hód-mező-vásárhelyi államilag segélyezett ev. ref. főgimnasium története. H., Gravátz Ferenc: A Dnyesztertől a Sárgatengerig. H., Gravátz Ferenc: Száz oldal háború. H., Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. Bp., Hajdu Géza: Vásárhelyi egyletek és könyvtárak Szeged, Hódmezővásárhely thjf. város Erzsébet közkórházának iki évkönyve. H.,

14 Hódmezővásárhely új házszámozása. H., Kárász József: Csongrád megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Szeged, Károlyi László: A nagy-károlyi gróf Károlyi család összes jószágának birtoklási története. Bp., Kiss Lajos: Szegény emberek élete. Bp., Kiss Lajos: Vásárhelyi hétköznapok. Bp., Kiss Lajos: Vásárhelyi művészélet. Bp., Kiss Lajos: Vásárhelyi kistükör. Bp., László Jenő: A forradalom története Hódmezővásárhelyen. H., Nagy Gyula: Hagyományos földművelés a vásárhelyi pusztán. Bp., Nagy Gyula: Parasztélet a vásárhelyi-pusztán. Békéscsaba, Nónay Dezső: A volt m. kir. szegedi 5. honvéd gyalogezred a világháborúban. Bp., Székely János: Hódmezővásárhely th. város közkönyvtárának címjegyzéke. H., Szeremlei Sámuel: Hód-Mező-Vásárhely újabbkori lakossága eredetéről és szaporodásáról. H Szeremlei Sámuel: A hódmezővásárhelyi Református Egyház története. H., 1927, Tárkány Szűcs Ernő: Vásárhelyi testamentumok. Bp Vidonyi Jenő: A Hódmezővásárhelyi ev. ref. tanítótestület 50 éves fennállásának története. H., Szintén az elektronikus könyvtárban található és hallgatható meg a könyvbemutatókon, író-olvasó találkozókon készült felvételek hanganyaga is. A több mint 100 felvételen a város kulturális múltja, elsősorban irodalomtörténete, a város és Németh László kapcsolata elevenedik meg. Többek között Németh László, Bibó Lajos író, Szathmáry Lajos, a Tanyai Tanulók Otthonának atyja, Galyasi Miklós költő, kultúraszervező, múzeumigazgató, Nagy Gyula néprajzkutató, Grezsa Ferenc, a Németh Lászlói életmű legkiválóbb kutatója szólalnak meg. Kincseik közé tartozik például a helyi nemzetőrség 1918-as parancskönyve. József Attila Medvetánc című kötetének első kiadású dedikált példánya. Több kötetben szerepel Tornyai János, Kohán György vagy Németh László kézírása, Török Károly és Péczely Attila népzenei gyűjtései, egypéldányos repertóriumok, bibliográfiák, szakdolgozatok, vagy a folyóiratok közül az 1870-es Garzó Imre által szerkesztett Hód-Mező-Vásárhelyi Szemle, az egyetlen számot ért Hódtava, az Ady által ismert és elismert, műveit közlő az A Jövendő, a Magyar Köztársaság. A nemzetőrség parancskönyve Kéziratok jegyzéke A Pusztakutasi Olvasóegylet iratai A Tanyai tanulók Otthonának gimnáziumi jegyzőkönyvmásolatai Kristó nagy István: A Tanú tanújaként c. írása Németh Lászlóról. Kárász József levelezése a A koalíciós idők c. repertóriumhoz. A Csongrád megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája c. munka engedélye és a lektori jelentés. Kárász József levelezése az előbbi bibliográfia kapcsán. Szűcs Gergely: Hódmezővásárhely hírlap és folyóirat bibliográfia c. munkájának kézirata. Fénymásolatok két dossziéban Széll Farkas munkáiból. 14

15 A Vásárhely és Vidéke c. lap alapításával kapcsolatos iratok. A Petőfi Irodalmi Múzeumnak 1971-ben átadott Bibó Lajos anyag listája. Szabó Magda beszéde a leánygimnáziumban, 1942-ben. (Gépirat) Almási Gyula Béla: Korunk művészetének kialakulásáról (gépirat); Almási Gyula Bélától ill. róla szóló újságcikkek gépiratmásolata; A vers születése c. írás 1944-ből; A tudás és alkotás c ból; Művészet és társadalom, Válság és valóság a művészetben Tárkács Szücs Ernő: Kiss Lajos életpályája c. előadása 1981-ben a Kiss Lajos emlékünnepélyen hangzott el. Pákozdy Ferenc: Amikor egy tollforgatóra bízták a szülővárosát c. írás és ennek megjelentetésével kapcsolatos levelezés. Pákozdy Ferenc versei, lapkivágatok, gépiratok. Könyvtári hivatalos levelezés (Írók levelei) (Kárász József-Ignácz Rózsa, Szabó Magda 1959, Pákozdy- Kirschner, Tornai J- Kirschner, Benke Valéria-Hajdu G., Lator L, fekete gyula, Gobbi Hilda, Szilvási Lajos, Dér Endre, Janikovszky Éva, Fejes Endre, Illés Endre, Simai Mihály, Berkesi András, Moldova György, ) Kéziratok, levelek (jelesektől): Tornyai János; Papp Lajos 4 verse; Vizi Albert versei; Megyessy Ferenc levele Kriván Ferenchez [fénymásolat]; Kiss Lajos-Bodrogi János levelek; Németh László-Varsányi Péter megszólítással Osváth Béláról, 1967.jan.27. és több levél) Csokán Pál sajtókiállításának forgatókönyve 1940.szept ragadványnevek. Csokán Pál: Dalaim, H III.14. könyvecskéje Nyizsnyai Gusztáv szerzeményei kottával A református gimnázium Petőfi Önképző körének jegyzőkönyve, 1870.okt máj.7. 15

16 Mit csináljak, ha mindig szerettem jó társaságban lenni? Borus Gábor Isépy Tamás könyvtára a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumban Isépy Tamás március 20-án született a Csehszlovákiához került Zemplén vármegyei Barancson (ma: Zemplinsky Branc, Szlovákia). Feleségével, Dadányi Máriával kitelepítése alatt, a Hortobágyon ismerkedett meg, 1955-ben kötöttek házasságot. Három leányuk született, Eszter (1956) ügyvéd, Zsuzsanna (1959) kisvállalkozó az USA-ban, Mária (1964) általános iskolai tanító. Az elemit Barancson és Miskolcon, középiskolai tanulmányait Miskolcon végezte, 1942-ben érettségizett a Fráter György Főgimnáziumban ban a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett jogi doktori oklevelet tól három éven át ügyvédjelölt, majd 1950-ben ügyvédi szakvizsgát tett június 25-én mivel korábban politikai ügyekben is védett mint fasiszta ügyvédet és osztályidegent Hortobágyra telepítették ki. Csak októberben térhetett vissza Miskolcra től harmincöt éven keresztül Miskolci 3. sz. Ügyvédi Munkaközösségben tevékenykedett, szinte kizárólag polgári ügyekkel foglalkozott októberben lépett be a Kereszténydemokrata Néppártba. Az 1990-es és 1994-es országgyűlési választáson a KDNP listájáról jutott a parlamentbe től 1994-ig az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára volt. A KDNP parlamenti frakciójának vezetője 1995-től 1997-ig szeptemberében belépett a Fidesz képviselőcsoportjába, még ugyanabban az évben frakcióvezető-helyettesnek választották. Az évi országgyűlési választáson a Fidesz országos listáján, 2002-ben pedig a Fidesz-MDF közös listáján szerzett mandátumot. Isépy Tamás között az Országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke volt, 2002-től haláláig pedig alelnöke. Vonzódott a politikához. Csak hát oly korban élte le az életét, mely kornak politikai értelemben nem akart részese lenni. S valóban a rendszerváltás már nyugdíjas korban érte. De mint ahogy a kor nem érdem, hátrány sem. Ráadásul s ez be is bizonyosodott történelemből, politikatörténetből nagyszerűen felkészült szereplője lett a magyar parlamentnek, és mellesleg úriember is volt. Tamás ügyvédként is rengeteget olvasott, a tizenkétezer kötetes könyvtára nála nem szobadíszítésre szolgált. A rendszerváltás szeléről ő is az újságokból értesült, mint mindenki más Miskolcon. De ő megérezte, hogy itt valami maradandó kezdődik el, s úgy érezte, ebben neki is részt kell vennie. Szinte az élete utolsó percéig sokat dolgozott. Emlékszem, amikor hetvenöt éves korában megkérdezték tőle, hogyan lehet ennyi évvel a vállán kilenc tisztséget ellátni. Mire ő azt felelte: Goethétől megtanultam, a nyugodt élet titka, hogy az ember nem azt csinálja, amit szeret, hanem azt szereti, amit csinál. Hatalomra sosem vágytam, mindig kaptam a feladatokat. 13 Egykori barátjától vett idézet állítását látszik beigazolni Isépy Tamás könyvtáránk részletes bemutatása. (Én is részt vettem a könyvtár összecsomagolásán és magam is tanúsíthatom, hogy igazak az idézetben leírtak, miszerint a padlótól a plafonig, a háromszobás bérházi lakás minden szobájának fala méretre készíttetett könyvespolcokkal volt tele. A polcokon tömött, sokszor két sorban álltak a könyvek. A sorozatok, az ugyanazon szerzőtől származó kötetek egymás mellett sorakoztak. A legnagyobb szobában a szépirodalom kapott helyet, külön falon az idegen nyelvű könyvekkel. A két, kisebbik szoba egyikében a történelemi, filozófiai, néprajzi tárgyú munkák, a másikban többek között a képzőművészeti albumok.)

17 A gyűjtemény jelenlegi helyén és állapotában A rendkívül magas színvonalú gyűjtemény összetétele arról árulkodik, hogy gyűjtője egy átlagon felüli humán műveltségű, széles érdeklődési körű ember volt, kinek életformája volt az olvasás. Nincsenek könyvritkaságok, unikumok, muzeális értékű kiadványok. A könyvtár értékét a felhalmozott kötetek összessége adja. Talán egy városi közművelődési könyvtárhoz lehetne hasonlítani állományát, melyben a társadalomtudományok minden referensz kérdéseire megtalálhatjuk a választ a könyvek segítségével. Nem állunk messze a valóságtól, ha az mondjuk, hogy a humán tudományok Magyarországon az as évek közötti könyvtermésének szinte minden darabja megtalálható a kollekcióban. Miskolci ügyvéd korában, könyvtáráról 1987-ben készült egy nagyobb riport, melyből gyűjteményéről, gyarapítási szokásairól olvashatunk. Mit csináljak, ha mindig szerettem jó társaságban lenni? Való igaz, a könyvnél nemigen akad jobb társaság. Nem tudom, ki hogy van vele, de csupán a könyvek borítóját amelyek 17

18 mint a tapéta kerítik körbe szobákat látni, s rajta szerzőket, címeket olvasni nagy-nagy lelki gyönyörűség. Szóval e jó társaságban hol az egyik falon Pázmány Péter, Cs. Szabó, Krúdy, a másikon Flaubert, Dosztojevszkij, Turgenyev, szemközt Varjú Elemér, Thaly Kálmán, Szekfű Gyula, Csánki, Acsády jelzi jelenlétét indult a beszélgetés. Tulajdonképpen nálam gimnazista koromban kezdődött a könyvszeretet, ezzel együtt a gyűjtés ben, tizenhat éves koromban a népi írókkal. Érdekes, kezdettől fogva csak olyan könyvek érdekeltek, olyanokat gyűjtöttem, amelyekről tudtam azt, egyszer, vagy többször is leveszem polcról és elolvasom. Következésképp, ha egy könyv tartalmilag nem ragadott meg, bármilyen ritkaságnak számított is, nem vásároltam meg. Mint említettem, az Isépy-lakás valamennyi szobájának ha jól emlékszem, egyetlen egyet kivéve padlótól a mennyezetig lakója könyv, mégpedig témánként rendszerezve. Igen gazdag a képzőművészeti anyag, jó részük olasz, angol, francia, német nyelvű, nemkülönben változatosak az irodalomtörténettel foglalkozó művek, a történelmi tárgyú munkák közül pedig a már említett Szekfű Gyulától kezdve Leninig szinte mindenki megtalálható a polcokon. Hát nem érdekes! Itt e könyvekben mennyi és mennyi egymással ellentétes eszme, nézet, és mégis milyen békésen megférnek itt egymás mellett a polcokon. Láthatja: a Korán, a Biblia, Lenin, Lukács György, Rommel, mind-mind megférnek egymás mellett. Dr. Isépy Tamás joggal büszke, hogy majdnem teljes a Németh László, Szabó Zoltán, Szabó Dezső, Cs. Szabó, Mária-kiadású könyvek gyűjteménye. De éppúgy elégedett a rendkívül gazdag általa is beszélt francia nyelven írt irodalomra, amelynek egy részét kanadai, amerikai ismerőseitől kapta. Én különösen két évszázadot becsülök a történelemben, a XIII. századot, a középkort és a XVIII. századot. E két századból, pontosabban két századról meglehetősen gazdag irodalommal rendelkezem. A miskolci antikváriumnak régi-régi törzsvendége dr. Isépy Tamás. Szenvedélye ma is lankadatlan. Bár ma már ennek határt szabnak az elhelyezés korlátai. Éppen ezért ma még nagyobb igényességgel vásárolok. Sokéves tapasztalat birtokában értéket, árt összevetek, s ha az előbbi alatta marad az utóbbinak, akkor elállok a vételtől. Például hiányzik a történelmi gyűjteményemből Szilágyi Sándor tízkötetes magyar történelme. A közelmúltban volt is egy teljes sorozat az antikváriumban, 10 ezer forintért kínálták. Nos, nem vettem meg, annyit nem ért. Nem az ár döntött, a könyv értéke. 14 A könyvtár bemutatása A gyűjteményben kötet található, mely majd fele részben szépirodalom (6136), fele részben szakirodalom (6891). A szépirodalom között természetesen egyaránt megtalálhatóak a külföldi és magyar klasszikus és kortárs szerzők munkái. A magyar és a külföldi klasszikusok olykor teljes életművel, mások csak egynéhány kötettel képviseltetik magukat. Természetesen megvan Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán Babits Mihály, Bessenyei György teljes életműve, Goethe, Stendhal, Dosztojevszkij, Dürrenmatt, Stendhal, Tolsztoj, Dickens, Villon, Voltaire minden munkája, de a klasszikusokon túl inkább a kortárs szerzők vannak túlsúlyban. A szépirodalom tekintetében a magyar szerzők vannak túlnyomó többségben, mely a gyűjtő magyar irodalom iránti vonzalmáról árulkodik. Déry Tibor, Illés Endre, Illyés Gyula, Kodolányi János, Kolozsvári Grandpierre Emil, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Moldova György, Németh László, Passuth László, Sőtér István teljes munkássága a polcokon van. Márai Sándor regényei, naplói is hiánytalanul sorakoznak a polcokon, de nem az 1990-es évek elején újra felfedezett író kötet kiadásai, hanem a kortárs, a két háború közti, sőt a 70-es években külföldön (Németországban, Kanadában, az Egyesült Államokban) megjelent 14 Észak-Magyarország, 1987.aug

19 kötetekből áll össze az életmű. Márai hangsúlyos jelenléte talán tükrözi a könyvtár tulajdonosának polgári értékrendjét, világlátását. A Márai kötetek egy része Herczeg Ferenc munkáinak gyűjteményes díszkiadása 1925-ből Szintén közel a teljes életművel reprezentál még Herczeg Ferenc, Szentkuthy Miklós, Szabó Magda, Fekete István, Szerb Antal, Hernádi Gyula, Szabó Dezső, Nyírő József, Örkény István, Weöres Sándor, Mándy Iván, Remenyik Zsigmond, Sütő András, Mészöly Miklós, Móra Ferenc, Nádas Péter. Szép számú kötet található még Csoóri Sándor, Csurka István, Erdődy János, Eszterházy Péter, Füst Milán, Galgóczi Erzsébet, Görgey Gábor, Gyurkovics Tibor, Ignácz Rózsa, Juhász Ferenc, Karinthy Frigyes és Ferenc, Keresztury Dezső, Konrád György, Nagy László, Rejtő Jenő, Cs. Szabó László, Széchenyi István, Szemlér Ferenc (romániai magyar költő, író, műfordító, kritikus), Tamási Áron, Thurzó Gábor, Tömörkény, Végh Antal, Veres Péter szerzőktől. Az idegen nyelvű könyvek aránya közel 10%, ezek túlnyomó része francia. A külföldi szerzők között meghatározó szerep jut a francia íróknak, költőknek, esszéistáknak. Erre, a nem csak szépírókat felvonultató csoportra az a jellemző, hogy művek egy része eredeti nyelven, egy része magyarul is megtalálható. Közülük csak néhányat felsorolva: Albert Camus, Anatole France, Georges Simeon, Proust, Louis Aragon költő, író, esszéista, Maurice Druon, Gustave Flaubert, André Malraux író, politikus. André Mauroisi, Francios Sagan, Sartre, François Mauriac, Jean Giono, Gidé, Hervé Bazin, Simone de Beauvoir írónő, filozófus, Marguerite Yourcenar író, költő, Émile Zola, Aron, Raymond filozófus, szociológus, politológus, Jean Cocteau, Henri Troyat író, történész, Marcel Aymé drámaíró. A francia nyelvű kötetek mai helyükön 19

20 Továbbá csak néhány kiragadott példa azok közül a külföldi szerzők közül, akiknek szinte teljes munkásságuk megtalálható a polcokon. Garcia Marquez, William Golding, Günter Grass, Graham Green, Hrabal, Huxley, Miroslav Krleža, William Somerset Maugham, Moravia, Orwell, Scott, G. B. Shaw, Steinbeck, Updike, Vargas, Waltari, H.G. Wells, Zweig, Heinrich Böll. A gyűjtő azonban nemcsak tőlük olvasott, hanem a róluk szóló szakirodalmat is jól ismerte, ugyanis számos életmű-monográfia, életrajz, irodalomtörténeti tanulmány található úgy a magyar, mint a külföldi szerzőkről. Rátérve a szakirodalom bemutatására, megállíthatjuk, hogy ennek elsöprő többsége a társadalomtudomány. A természettudományt tekintve csak az alapvető tudást hordozó, ismeretterjesztő munkákkal találkozunk. A társadalomtudományi állomány gerince, a tulajdonképpeni törzsanyag, a történettudomány! Ezen kívül az irodalomtudomány, a művészettörténet, a földrajztudomány, a politika, a jog és a néprajz alkotják döntően a gyűjtemény szakirodalmi részét. Minden résztudományt jellemez a kézikönyvek, majd az átfogó, az egyes szakterületek történetét feldolgozó monográfiák, az egyes résztémát alaposan kifejtő munkák, tanulmányok és végül az életrajzi feldolgozások megléte. Természetesen meg van a Világirodalmi-, a Magyar irodalmi-, a Művészeti-, a Brockhaus zenei-, a Magyar néprajzi-, a Magyar életrajzi-, a Jogi-, a Bibliai lexikon, A magyar irodalomtörténet bibliográfiája, A magyar nyelv értelmező szótára, továbbá számos vallási-, film-, színházi-, festészeti-, építészeti lexikon. A szakkönyvek között egy-két muzeális kötet is akad. Példaként a Corpus Juris Hungarici 1751-es kiadását, egy 1768-as egyháztörténeti breviáriumot, vagy a francia nyelven, 1792-ben kiadott, VI. Pius pápa gondolatait tartalmazó kötetet említhetjük. Az átfogó monográfiák közül ki lehet emelni A világirodalom története, A magyar irodalom története (13 köt.), Magyarország története (10 köt.), Hóman Bálint Szekfű Gyula: Magyar történet (8 köt.), Nagy Iván: Magyarország családairól készített 8 kötetes munkájának reprint kiadását és Márki Sándor: Az újkor és a legújabb kor története c. könyvét. 20

K Á R Á S Z J Ó Z S E F

K Á R Á S Z J Ó Z S E F K Á R Á S Z J Ó Z S E F Bibliográfia Összeállította: KŐSZEGFALVI FERENC Hódmezővásárhely 2003. Előszó Születésének kilencvenedik évfordulóján emlékezünk Hódmezővásárhely díszpolgárára, a viharsarki, Tisza-Maros

Részletesebben

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály CSABAI ÉLETRAJZOK Békéscsaba 1995 AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály Az összeállításban közreműködtek: Araczki Magdolna

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM, 2003 -

XII. ÉVFOLYAM, 2003 - XII. ÉVFOLYAM, 2003 - KÖNYVESHÁZ XII. évfolyam, 2003. 1 2. szám A MÛVELÔDÉS MELLÉKLETE A szerkesztôség: SZABÓ ZSOLT (fôszerkesztô) GÁBOR DÉNES MURAD BETTY SÜTÔ FERENC Postacím: 3400 Cluj-Napoca P-øa Unirii

Részletesebben

ZALAI GYŰJTEMÉNY 1974-1998 REPERTÓRIUM

ZALAI GYŰJTEMÉNY 1974-1998 REPERTÓRIUM ZALAI GYŰJTEMÉNY 1974-1998 REPERTÓRIUM Zalai Gyűjtemény 45. ZALAI GYŰJTEMÉNY 1974-1998 REPERTÓRIUM Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg, 1999. A repertórium a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban készült. Szerkesztették

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007

Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007 1 Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007 2 Műhely 15. szám A szerző köszönetét fejezi ki Dobri Máriának, a szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár könyvtárosának a francia

Részletesebben

XI. ÉVFOLYAM, 2002 -

XI. ÉVFOLYAM, 2002 - XI. ÉVFOLYAM, 2002 - KÖNYVESHÁZ XI. évfolyam, 2002. 1 2. szám A MÛVELÔDÉS MELLÉKLETE A szerkesztôség: SZABÓ ZSOLT (fôszerkesztô) GÁBOR DÉNES MURAD BETTY SÜTÔ FERENC Postacím: 3400 Cluj-Napoca P-øa Unirii

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014 Benkő Csabáné Gulyás Lászlóné Kovásznainé Veréb Ágnes A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc 2014

Részletesebben

A DUNAHARASZTI KÖZKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE

A DUNAHARASZTI KÖZKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE A DUNAHARASZTI KÖZKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE 1 Haraszti Históriák Helytörténeti füzetek 2. Tóth Marianna: A DUNAHARASZTI KÖZKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE Kiadja: Városi Könyvtár és Helytörténeti Emléktár Dunaharaszti 2011.

Részletesebben

Városunk. Százéves Rákosszentmihály. A pesti Quartier Latin. Helytörténet reflektorfényben. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Százéves Rákosszentmihály. A pesti Quartier Latin. Helytörténet reflektorfényben. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 1. szám A pesti Quartier Latin Egy bátor hasonlattal a Nagymezõ utcát a pesti Broadwaynek nevezzük. A Múzeum körút és környékét még bátrabb hasonlattal

Részletesebben

Városunk. Hunyadi Mátyás, a király. Reneszánsz Év 2008. A Nyugat és Ferencváros. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes

Városunk. Hunyadi Mátyás, a király. Reneszánsz Év 2008. A Nyugat és Ferencváros. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes Városunk Budapesti Honismereti Híradó XI. évfolyam 2. szám Ingyenes Hunyadi Mátyás, a király Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458 1490 Buda városa Mátyás idején (Fametszet, Schedel Világkrónikája,

Részletesebben

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám III. évf. 1. szám A PETÕFI HÍRLEVELE Kós Károlyemlékkiállítás Gyermekfoglalkozások a Petõfi Irodalmi Múzeumban Mándy mozi Beszélgetés Maróti Istvánnal a Hang- és Videótár új munkáiról 2003. tavasz A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Helyismereti gyűjtemények, helyismereti munka" egyházi könyvtárakban[1]

Helyismereti gyűjtemények, helyismereti munka egyházi könyvtárakban[1] Ásványi Ilona: Helyismereti gyűjtemények, helyismereti munka" egyházi könyvtárakban[1] Bármilyen könyvtártípusról beszélünk, a könyvtárnak, mint intézménynek vannak olyan általános jellemzői (állomány,

Részletesebben

K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V. H K Sze Cs P Szo. Konrád Csilla, Noémi Béla György, Debóra Márk, Márkó, Márkus Ervin

K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V. H K Sze Cs P Szo. Konrád Csilla, Noémi Béla György, Debóra Márk, Márkó, Márkus Ervin Áprilisi nyitóoldal ÁPRILIS ÁPRILIS A hagyomány szerint ennek a hónapnak is Romulus adott nevet, isteni anyjának, Venusnak etruszk neve után (Apru, görögül Aphrodité). Varro, római tudós népies etimologizálással

Részletesebben

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000)

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) GEROLD LÁSZLÓ JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztáriuma és a Nyílt Társadalomért Alap,

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK DÉL-ZALÁBAN

KÖNYVTÁRAK DÉL-ZALÁBAN KÖNYVTÁRAK DÉL-ZALÁBAN A nagykanizsai alsóvárosi templom és kolostor. A kolostori részben található a Városi Könyvtár. Horváth György és Kostyál László könyvének borítójáról átvett felvétel. A nagykanizsai

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI POLGÁR 1 BEVEZETŐ

A VÁSÁRHELYI POLGÁR 1 BEVEZETŐ A VÁSÁRHELYI POLGÁR 1 BEVEZETŐ Ez a cikksorozat egy tervezett vásárhelyi periodikába készült volna, amely végül nem jelent meg. Az összegyűjtött anyagot először a Világhálón közlöm. Igyekszem bemutatni

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2009 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2009-RE TERVEZETT ÁLLOMÁNY SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA...

Részletesebben

Magyar Nemzeti Filmarchívum

Magyar Nemzeti Filmarchívum Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék Magyar Nemzeti Filmarchívum SZAKDOLGOZAT Pápainé Nyeste Györgyi ELTE BTK Informatikus könyvtáros kiegészítő

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FOTÓTÖRTÉNETE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FOTÓTÖRTÉNETE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FOTÓTÖRTÉNETE BERNÁTSKY FERENC 145 esztendővel ezelőtt, 1869-bennyílt meg az első fényképészeti műterem Hódmezővásárhelyen. Jelen tanulmányunkban az azóta eltelt közel másfél évszázad

Részletesebben

Városunk. Nemzeti sírkertrõl álmodozom. A fõváros árnyékában. Iparváros Újpesten. Budapesti Honismereti Híradó. Ferencváros református temploma

Városunk. Nemzeti sírkertrõl álmodozom. A fõváros árnyékában. Iparváros Újpesten. Budapesti Honismereti Híradó. Ferencváros református temploma Városunk Budapesti Honismereti Híradó IV. évfolyam 2. szám A fõváros árnyékában Kerek évfordulót jelentett a 2000. év Újpest történetében, mivel a település alapítását 1840-tõl számítja helytörténetünk.

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2014 Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális

Részletesebben

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN M É D I A T U D O M Á N Y I K Ö N Y V T Á R A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN HORVÁTH ATTILA A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején Médiatudományi Könyvtár

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

Városunk. Rákosmezei gondolatok. Rákospalotai kiállítás Budán. Nem feledett óbudai jubileum. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Rákosmezei gondolatok. Rákospalotai kiállítás Budán. Nem feledett óbudai jubileum. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó X. évfolyam 2. szám Ingyenes 2007. április Rákospalotai kiállítás Budán Madarász Viktor hagyaték a Metszettárban Bodó Sándor fõigazgató (balra) köszönti a megjelenteket

Részletesebben

Városunk. Egy peremváros elsõ könyvtárai. Bartók Béláról. Budapesti Honismereti Híradó. Újpesten ingyenes népkönyvtár született

Városunk. Egy peremváros elsõ könyvtárai. Bartók Béláról. Budapesti Honismereti Híradó. Újpesten ingyenes népkönyvtár született Városunk Budapesti Honismereti Híradó IX. évfolyam 3. szám Egy peremváros elsõ könyvtárai Újpesten ingyenes népkönyvtár született Újpest 19. század eleji alig lakott puszta jellegét a gróf Károlyi István

Részletesebben