Borus Gábor Simon Ferenc. Vásárhelyi bibliotékák. A hódmezővásárhelyi könyvgyűjtemények értékeinek bemutatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borus Gábor Simon Ferenc. Vásárhelyi bibliotékák. A hódmezővásárhelyi könyvgyűjtemények értékeinek bemutatása"

Átírás

1 Borus Gábor Simon Ferenc Vásárhelyi bibliotékák A hódmezővásárhelyi könyvgyűjtemények értékeinek bemutatása Hódmezővásárhely 2014

2 Tartalomjegyzék Borus Gábor A Németh László Városi Könyvtár helyismereti gyűjteménye. 3 Rövid könyvtártörténet.. 3 A gyűjtemény létrejötte. 6 Az állomány és gyűjőköre... 7 Afeltárás Sajtóbibliográfiai tevékenység.. 11 Retrospektív bibliográfiák 11 Kurrens bibliográfiák Egyéb bibliográfiák és adattárak. 12 Faktográfiai adattárak Számítógépes adatbázisok 13 Digitalizálás. 13 Kéziratok jegyzéke Borus Gábor Isépy Tamás könyvtára a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumban A könyvtár bemutatása Jellemző kiadók. 23 A nyelvi megoszlás 24 Beszélgetés Isépy Eszterrel Simon Ferenc A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium muzeális könyvtára 28 A református nagyoskola A Bethlen bibliotéka története A könyvtár alapítása. 33 A szervesen fejlődő gyűjtemény forrásai A Baranyi-könyvtár Egyedi dokumentumok Képek és magyarázatok az antikvákról és egyéb ritkaságokról

3 Borus Gábor A Németh László Városi Könyvtár helyismereti gyűjteménye Rövid könyvtártörténet A városi könyvtár, melyet a tanács július 10-ei ülésén alapított, május 12-én nyílt meg. Első felügyelője Szalay József, kezelője Székely János ( ) városi írnok volt. A 3441 kötetes állomány nem a legmegfelelőbb helyen, a városházán lévő főispáni lakásban volt elhelyezve. Az olvasók díjtalanul használhatták az olvasóteremet és elismervény ellenében kölcsönözhettek is. A könyvtár eredményeit jelző számok az első világháborúig évről-évre magasabbak, fejlődése annak ellenére is egyenletes, hogy ez idő alatt háromszor költöztették át lehetetlennél lehetetlenebb helyekre, évente csak 8-9 hónapig működött, és a kölcsönzési idő is csak 1912-ben emelkedett heti 10 órára. Állománya, olvasóinak száma 1907-től 1913-ig háromszorosára emelkedett, forgalmát ugyanakkor mintegy húszszorosára növelte. Székely János Kiss Lajos közreműködésével összeállította a könyvtár nyomtatott katalógusát, amit 1200 példányban adott ki a város. A kiadvány tehermentesítette a könyvtárost, hatására fokozottan emelkedett a forgalom, nőtt az ismeretterjesztő munkák iránti igény. A gyűjtemény növekvő anyagát egyre nehezebben tudták elhelyezni a városházán lévő főispáni lakosztály hátsó szobáinak szekrényeiben. Ide hozták ugyanis vissza a könyvtárat, miután 1908-ban és 1910-ben két különböző magánházak három-négy helyiségéből kialakított bérleményben is hasztalan próbálkoztak elhelyezésével. A város a kaszinó épületét szándékozott megvásárolni a könyvtár és a múzeum közös elhelyezése céljából, erre államsegélyt is kaptak, 1913-ban mégis egy másik épületet, dr. Imre József házát vették meg, ma a Tornyai János Múzeum, ami lakóház lévén, éppoly kevéssé volt alkalmas könyvtár befogadására, de múzeumnak is, mint a kaszinó, ugyancsak más célra készült épülete. Természetesen az Imre-féle ház nem volt még előkészítve, az átalakításra 1919 után sem volt pénze a városnak, a halomba rakott könyvek csak 1922-ben kerülhettek az akkor kialakított polcrendszerre. Az első világháború okozta kényszerszünet kitolódott, még a 20-as évek elején is csak városi alkalmazottaknak kölcsönöztek évente néhány ezer kötetet. A háború után maga az intézmény státusza is kérdésessé vált, mivel 1921 tavaszán tárgyalások kezdődtek a városi közkönyvtár és a főgimnázium tanári könyvtárának összevonásáról. Jó tíz évvel a háborús bezárását követően november 27-én nyílt meg ismét a könyvtár. A szerzeményezés tervszerűtlen, minimális, az állomány jelentős részben adományokból bővült. (Szalay József 1, Székely János, Németh Pál). 1 (Békéscsaba, február 17. Szeged, április 25.) Városi főtisztviselő, műpártoló, bibliofil, író. A literátus főkapitány -ként emlegetett Szalay dzsentri születésű, és magas rangú rendőrtiszt létére rendkívüli műveltségű könyvgyűjtővé, Juhász Gyula, Móra Ferenc pártfogójává vált, aki széles körű irodalmi tevékenységet is folytatott. Szülővárosában kezdett közszolgálati pályájának második állomása Vásárhely, ahol 1902-től 1908-ig töltötte be a rendőrfőkapitányi tisztet. Itteni, közművelődést pártoló törekvései sok tekintetben találkoztak a vele egyívású Tornyai Jánosnak és barátainak szándékaival, akik épp ezekben az években tették a legtöbbet a nagy parasztváros szellemi elmaradottságának fölszámolásáért. A szerencsés egybeesés eredménye a városi múzeum megalapítása, a könyvtár megnyitása. A főkapitány kezdeményezésére a város 1904-ben országos ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi kiállítást rendezett, s a fő szervező Szalay a képeket, szobrokat, népművészeti tárgyakat bemutató művészszoba berendezését Tornyaira, Kiss Lajosra bízta. Bekapcsolódásukkal a tervből szakszerűen rendezett tárlat lett, a begyűjtött néprajzi anyag pedig a múzeum alapját vetette meg. Elsőként állt Szalay a könyvtár megnyitásának 1906-ban, a Vásárhely és Vidéke című ellenzéki lap által fölvetett ügye mellé is. S amikor a tanács végre kedvezően döntött, ő rendezte az óta vásárolgatott könyveknek a levéltárban porosodó halmazát, összeállította a beszerzendő könyvek jegyzékét, kidolgozta a könyvtár működésének, használatának szabályzatát tól haláláig Szegeden élt és működött. 3

4 1932-ben Espersit János 2 könyvtárának megvásárlásával gyarapodott az intézmény ban 18 ezer 500 mű állt az olvasók rendelkezésére, az olvasók száma 1076 volt. A közkönyvtár egy összevont szervezet, a múzeumot és a Tornyai képtárat is magában foglaló városi kulturális intézmény részeként érte meg október 8-át, amikor a város számára befejeződött a második világháború. A hadieseményeket szerencsésen átvészelte, bár megkapták a vagont a kiürítéshez, a zűrzavarban sikerült azt elszabotálni, a gyűjtemény a múzeum kincseivel együtt itthon maradt. A könyvtár régi kezelője, Varga József helyett április 1-én Bodrogi Jánost nevezték ki, akivel megoldódott az állomány rendszeres gondozásának kérdése. Espersit János ex librise A gyűjtemény elhelyezése ezekben az években nem változott, 1951-ig a Kálvin tér 2. szám alatti tágas, emeletes épületben működött, ahová még 1939-ben költöztették az Imre Józsefféle házból, a régi kultúrpalotából. A múzeum ettől kezdve a könyvtárral osztozott a Kálvin téri házon, és csak különválásuk, a múzeum államosítása után hagyta el a két intézmény ezt az épületet január 14-i hatállyal Galyasi Miklóst 3 nevezték ki igazgatónak. Galyasi a Tornyai Társaság egyik megalapítójaként, művészettörténészként, költőként vált ismertté a városban még a háború előtt, a felszabadulás után pedig a helyi kulturális élet egyik irányítója lett. Nagy szerepe volt a koalíciós évek pezsgő szellemi életének alakításában. 2 (Nagyszentmiklós, jan Mezőhegyes, nov. 29.) A Juhász Gyula barátjaként, József Attila támogatójaként ismert polgári radikális gondolkodású, köztársaságpárti politikus, újságíró, irodalombarát, műpártoló, tizennégytől huszonnyolc éves koráig Vásárhelyen élt és 1898 között itt végezte el a gimnázium felső osztályait, érettségi után előbb rövid időre városi hivatalnok lett, majd 1900-ban belépett Kenéz Sándor ( Égető Lőrinc ) akkor induló Vásárhelyi Híradó című lapjához. Itt között felelős szerkesztőként működött ben Gonda Józseffel együtt indította és szerkesztette a Vásárhelyi Ellenzék című lapot. Barátságot kötött Endre Bélával, Tornyai Jánossal, a vásárhelyi művészkör több tagjával is ben, miután megszerezte ügyvédi diplomáját, hazaköltözött Makóra, ahol csakhamar, 1909-ben nagy sikerű kiállítást rendezett Tornyainak. Mély együttérzést kiváltó korai halála után Pákozdy Ferenc búcsúztatta a helyi lapokban. 3 (H június 18. H június 3.) Költő, múzeumigazgató, művészettörténész, szerkesztő között tanulmányúton járt Párizsban, 1928-ban kiadta Fut a lidérc című verseskötetét. Vendégszerető lakása, mely Műveröm néven vált ismertté, kedvelt találkozóhelye lett a helybeli és idelátogató haladó íróknak, művészeknek. Ez a csoport, a Műveröm köre vált alapjává az 1934-ben megalakuló Tornyai Társaságnak. A magas színvonalú közművelődési munkát végző társaságnak a háború kirobbanásáig titkára, 1945-től, hadifogságból való hazatérésétől pedig, a társaság megszűnéséig, annak elnöke volt. Felelős szerkesztésében jelent meg a társaság folyóirata, a Puszták Népe ( ) ban kinevezték a könyvtárat, múzeumot, képtárat magában foglaló, összevont városi intézmény igazgatójának, a múzeum államosítása, 1951 után 1957-ig annak vezetője volt. Az intézmény kezdeményezésére vette föl Tornyai János nevét, indítványozta az őszi tárlatok megrendezését is. Az 1956-os forradalomban való szerepvállalása miatt megbüntették. Két verseskötetén kívül számos, főleg művészettörténeti cikke, tanulmánya jelent meg. Érdemei vitathatatlanok a vásárhelyi képzőművészet hírnevének öregbítésében, sokat tett a város sajátos kulturális értékei, hagyományai őrzéséért, a képzőművészeti kultúra gyarapításáért. Németh László Égető Eszter című regényében róla mintázta Gyenes alakját. 4

5 Míg 1949-ig főleg az állomány minősége változott, 1949-től 1952-ig ugrásszerű mennyiségi gyarapodást tapasztalunk. Az előző időszak kb. 300 kötetes évi szaporodásával szemben e rövid három év alatt évente átlag 950 kötettel gyarapodott az állomány. E gyarapodás persze nem jelentette a gyűjtemény értékének tartós növekedését, mivel a kiadók az Országos Könyvtári Központ, a Népművelési Minisztérium ajándékaként érkező új könyvek minősége fizikálisan és tartalmilag is gyengébb, főleg a kortárs szovjet irodalom hitvány papírra nyomott, gyenge kötésű termékei, kisebb számban pedig elfogadott külföldi szerzők, valamint orosz és magyar klasszikusok voltak. A hódmezővásárhelyi közkönyvtár ilyen körülmények között kezdte meg rövid önálló életét, miután a múzeumtól annak államosítása következtében, január elsején végre különvált, s az év nyarán, a Kálvin tér 2. szám alól a Sztálin (ma Andrássy) utca 30. szám alá költözött. A gyűjteményt a kétlakásos földszintes ház utcai frontján, egy tágasabb és három kisebb szobában helyezték el, illetve próbálták elhelyezni, hiszen az állománynak csak körülbelül fele kerülhetett polcokra két szobában, a többit a ház mosókonyhájában és padlásán voltak kénytelenek összezsúfoltan tárolni december 21-én, Sztálin születésnapján a városi közkönyvtárból Megyei Könyvtár lett. Az indulás két legsúlyosabb gondja azonban, a megfelelő épület és szakképzett vezető hiánya volt. A helyiséggondok 1954 végén oldódtak meg, amikor egy, az eddiginél nagyobb, ugyancsak államosított családi házat utaltak ki nekik a Sztálin (Andrássy) utca 44. szám alatt. A fennállása óta nyolcadik, megyei könyvtárként második otthonát, a Németh László Könyvtár jelenlegi helyét, a jókora nagygazdaház utcai frontját, a pince és a padlás kivételével, 12 kisebb-nagyobb helyiséget január elején foglalta el. A Megyei Könyvtár épülete Bár a gyűjtemény állománya az alapítást követő hét év alatt megduplázódott, a növekedés nem nevezhető egészségesnek, ugyanis a fölszámolt magán-kölcsönkönyvtári, olvasóköri, kaszinói és más kisgyűjteményből államosított vegyes színvonalú ajándékok mellett a kiadók és a Népművelési Minisztérium is mázsaszám küldte a kortárs szovjet, kínai, bolgár, cseh demokratikus irodalmat. Az időszak eredményei között kell elkönyvelni, hogy 1953-ban megkezdték állományuk fölmérését, a tabáni városrészben megnyitották az első fiókkönyvtárat. Ebben az évben már 24 újság járt a könyvtárba ben tíz önálló községi könyvtárat szerveztek függetlenített könyvtárossal, helyi könyvtárügyi tanácsot alakítottak, nagysikerű irodalmi esteket, előadásokat rendeztek novemberében a Kálvin tér 1. sz. alatt megindították a helyileg is különvált gyermek- és ifjúsági szolgálatot. Ebben az évben már Újvároson és Tarjánban is volt fiókkönyvtár. Először rendezték meg 1955-ben a Csongrád Megyei Ünnepi Hetek nevű rendezvénysorozatot, melyből a könyvtár is jelentős részt vállalt, Szabad Akadémia címmel tíz előadásból álló ismeretterjesztő sorozatot indítva. A tanyai népkönyvtárak támogatása érdekében ősszel Megyei Könyvgyűjtő Hónapot szerveztek, s megindították rendszeresnek 5

6 szánt időszaki, módszertani tájékoztatójukat Csongrád Megyei Népkönyvtáros címmel ban megkezdték a rendszeres olvasótermi és referensz szolgálatot és a könyvtárközi kölcsönzést, az olvasóteremben már 64 újságot használhattak az olvasók. Németh László dedikációja a könyvtár emlékkönyvében Október 23. után azonnal megalakították az intézmény forradalmi bizottságát, amely átvette a könyvtár irányítását, biztosította zavartalan működését. Kivonták a forgalomból az orosz, szovjet írók könyveit és az ideológiai munkákat január 1-jén a hatalmas határú városban lépett munkába az ország első művelődési autója, november 21-én fölavatták az átalakított, szabadpolcos rendszerrel működő kölcsönző-olvasóteret, január 2-án működni kezdett a könyvkötő részleg, 1961 végén megkapták a második bibliobuszt ben történt a könyvtár épületének általános felújítása és a szabadpolcos kölcsönzésre való áttérés nagymértékben javította a könyvtárosok munkakörülményeit január 1-jén azonban a megyei könyvtári hatáskör átkerült Szegedre, ezzel ismét Városi Könyvtár lett. 4 A gyűjtemény létrejötte A helyismereti anyag gyűjtését Székely János, 5 a könyvtár első kezelője kezdte el mindenféle megbízás nélkül, pusztán városszeretetből. A helyi szerzők műveit, az itt kiadott és a városra vonatkozó dokumentumok, könyvek gyűjtését Bodrogi János től 1952-ig folytatta tovább. Áldásos működésüknek köszönhetően a felszabadulásig közel ezerötszáz kötetnyi könyv és körülbelül háromszáz kötetegységnyi folyóirat maradt ránk. A gyűjteményt Bodrogi János helyileg is külön őrizte, de 1960-ban, a tömör raktározási rendszer bevezetésekor beolvasztották a belsőraktári állományba. 4 Kőszegfalvi Ferenc: Könyvtári évszázad - Hódmezővásárhely H Székely János ( ) Könyvtáros, városi tisztviselő. A városi könyvtár első kezelője. E tisztségét egy, 1907-ben végzett, kéthetes tanfolyam után minimális évi juttatásért, 1907-től az intézmény megnyitásától, 1923-ig töltötte be, közmegelégedésre. Szalay József és Kiss Lajos segítsége mellett elsősorban az ő önzetlen munkájának köszönhető a gyűjtemény állományának kialakítása, rendezése, fejlesztése. Sokat tett a könyvtárügyért, az olvasás megszerettetéséért. Sürgette a kölcsönzési idő növelését, hogy módja legyen az olvasókkal való foglalkozásra, különös gondja volt a helyi vonatkozású művek beszerzésére, őrzésére. Összeállításában jelent meg 1911-ben a könyvtár kötetkatalógusa. Cikkeivel, sajtóközleményeivel is népszerűsítette a könyvtárat. Tisztségéről 1922 őszén az áldatlan állapotok miatt lemondott, de a közművelődéstől, kultúrától nem szakadt el ban kiadás céljából összegyűjtötte Pócsy Mihály verseit, 1939-ben elsőként írt elismerő kritikát a helyi lapokban barátja, Kiss Lajos A szegény ember élete című művéről ben a front közeledtére, elhagyta a várost, szívbetegsége a pápai kórházban végzett vele. A köztiszteletben álló, családtalan Székely házát alapítványként a városra hagyta, a múzeum céljaira rendelte. (Az életrajzot Kőszegfalvi Ferenc írta.) 6 Bodrogi János ( ) Könyvtáros, munkásmozgalmi személyiség. Az elemi iskola elvégzése után kőműves tanoncnak állt. A szakma megszerzését követően azonnal belépett az építőmunkás szakcsoportba (1907), s a szociáldemokrata pártba (1908). Az első világháború kitöréséig Erdély különböző városaiban dolgozott, a háborúból 52 hónapi frontszolgálat után 1918 novemberében engedték haza. A forradalmak idején kerületi pártszervezetében vállalt tisztséget. A forradalmak után Esztergomban, Tatabányán dolgozott, véglegesen 1923-ban tért haza ban, több társával együtt megalapította a Hódmezővásárhelyi Általános Munkás Dalegyletet, melynek 20 évig titkára, s mindvégig tagja volt. Az építőmunkás csoport 1923 februárjában választotta Bodrogi Jánost könyvtárosává. Az akkor mintegy 20 éve fönnálló csoport ekkor körülbelül 300 kötetnyi könyvvel rendelkezett ben az akkor létesített munkásotthonban vonták össze az összes városi szakszervezet könyvtárát, s az egyesített könyvtárnak is Bodrogi maradt a gondozója 1952 nyaráig. Munkáját anyagi ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi tevékenységként végezte, s a kis gyűjtemény állományát 1945 nyaráig mintegy tízszeresére növelte. 1944/45-ben fél évig polgárőrként szolgált, tagja lett az újjáalakuló városi énekkarnak április 1-én megbízták a személyzet nélkül maradt városi könyvtár vezetésével is ben kinevezték a könyvtár vezetőjévé, 1952 decemberétől pedig az intézményből megalakított megyei könyvtár olvasószolgálati csoportvezetőjeként dolgozott tovább 1958-ban történt nyugdíjazásáig. Ezt követően is tovább tevékenykedett azonban, egészen súlyos betegségéig, a tabáni fiókkönyvtárban vállalt szolgálatot. (Az életrajzot Kőszegfalvi Ferenc írta.) 6

7 A helyismereti gyűjtésről intézkedő 1964-es miniszteri rendelkezést követően a vásárhelyi 1952-től megyei könyvtárban július 1-jén megindult a rendszeres lapfigyelés. Kárász József 7 vezetésével a könyvtár munkatársai a hazai sajtóból kezdték kicédulázni a megyére vonatkozó cikkeket novemberétől Kárász József egyszemélyi felelőse lett a helyismereti szerzeményezésnek, lapfigyelésnek és tájékoztatásnak. A pincében, a tömör raktározási rendben tárolt megyei gyűjtemény gazdára talált január 1-jétől a megyei könyvtári szerepkör átkerült Szegedre, a Somogyikönyvtárba. A funkcióváltás miatt megkezdődött a városi állomány kialakítása a megyei gyűjteményből. A sajtófigyelés is leszűkült a városi anyagra ben Kőszegfalvi Ferenc 8 került a nyugdíjasként tovább dolgozó Kárász József helyére. Kiválogatta az általa vásárhelyinek vélt anyagot a megyei állományból, melyet helyileg is elkülönített, a kollégák segítségével rekatalogizálta a könyveket és új katalógust épített fel, továbbá a cikkkatalógusból is kiszedte a megyei anyagot és azt elküldte Szegedre. Az így kialakított induló állomány mennyisége közel két és fél ezer kötet volt. A vásárhelyi helyismereti gyűjteményről valójában 1976-tól lehet beszélni! Az állomány és gyűjőköre Az állomány, mint Hódmezővásárhely múltjának legteljesebb gyűjteménye, önmagában unikum és helyi értéktár.gyűjtőkörébe területileg a város és annak jelenlegi és történelmi határa, valamint Mártély és Székkutas tartozik. Gyűjtik az itt kiadott és az erről a régióról szóló dokumentumokat, kronológiai és tematikai korlátok nélkül. Így a természeti viszonyokkal (talaj- és éghajlati viszonyok, növény- és állatvilág stb.), a gazdasági élettel 7 Kárász József ( ) Író, könyvtáros, bibliográfus. Kárász József alakjában szinte a Viharsarok testesült meg makói és hódmezővásárhelyi parasztszülők gyermekeként Szegeden született. Szegeden kezdett iskoláit Vásárhelyen folytatta, érettségit a Bethlen gimnáziumban tett 1932-ben. Hivatásos katona édesapja nem tudott vele sokat foglalkozni, édesanyját négyéves korában, tragikus baleset következtében elvesztette, szigorú mostohaanya mellett nőtt fel meghatározó erejű gyermekkori élményei befelé forduló, a világ bajaira érzékeny emberré érlelték. A már a gimnáziumban írogató fiú pályája Sárospatakon indult, ám azonnal éles fordulatot is vett: az első éves teológushallgatónak három novellája miatt el kellett hagynia a főiskolát. A parasztság testi, lelki nyomorát tárgyaló, balladás hangvételű írásokat amelyeket az 1932 karácsonyán megjelenő Korán sötétedik című diákantológia közölt, a megcsontosodott szemléletű egyházi felsőbbség lázítónak ítélte, ezért kellett a 19 éves ifjúnak Kolozsvárott folytatnia tanulmányait, irodalmi munkásságát. Az Erdélyi Helikon, az Ifjú Erdély, a Pásztortűz közölte műveit, részt vett a Hitel című folyóirat alapításában, de a budapesti református diáklap, az Új Magyarság is hozta írásait. Belekóstolva a kisebbségi magyar irodalmi életbe, életre szóló élményeket és barátokat szerezve ott, 1935 nyarán térhetett haza. Egyértelműen azonosította magát a népi írók céljaival, részt vett az 1935 augusztusában rendezett vásárhelyi írótalálkozón, ahol egyik kalauza volt az idelátogató Illyésnek, Féjának, Szabó Pálnak, Kodolányinak, Sinkának. A teológiai akadémiát Budapesten fejezte be, majd két évet hallgatott a Pázmány Péter Tudományegyetem történelem-földrajz szakán. Az Egyetemi Kör tagjaként ott volt a Márciusi Front alakulásánál másokkal együtt szerkesztette a Hidat, a Front rövid életű lapját, a népi írók elleni perek idején egy, védelmükben írott cikke miatt kéthavi fogházra ítélték ben a Stádium kiadó alkalmazta, itt jelent meg első regénye, a Tanya ben két kötettel jelentkezett, a nagy vihart kavaró Asztagokkal és a Családi tűzhely című novelláskötettel ban haditudósítóként bevonultatták. A háború, a nyugati fogság ami után a személyi kultusz légkörében még sokáig csak létfenntartó munkát végezhetett pályájának súlyos törését jelentette. Csak 1956 elejétől jelenhettek meg újra írásai a Vásárhelyi Szóban, a Tiszatájban és 1957-ben új könyve, A gyújtogató, az Asztagok második kötete ban került az akkor Vásárhelyen működő Csongrád Megyei Könyvtárhoz. Konszolidálódott körülményeinek köszönhetően egymás után jelentek meg regényei, bibliográfiai munkái, többször kitüntették ban díszpolgárává fogadta Hódmezővásárhely, 1975-től egészen 1991-ig nyugdíjasként visszajárt a könyvtárba, töretlen alkotókedvvel. Megyei sajtóbibliográfiája pótolhatatlan kézikönyv, a helyi sajtó föltárásának megkezdésével új utat jelölt ki a helyismereti kutatásban. Életében 15 szépirodalmi és 11 bibliográfiai munkát adott közre. (Az életrajzot Kőszegfalvi Ferenc írta.) 8 Kőszegfalvi Ferenc (1937 ) Könyvtáros, bibliográfus, helytörténész ben végezte el a Közgazdasági Technikumot majd a Csongrád Megyei Hírlapnál lett újságíró-gyakornok, 1960-tól pedig a helyi OTP fiókban bérelszámoló, ügyviteli alkalmazott. Munkája mellett a József Attila Tudományegyetemen magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett től a batidai általános iskolában tanított egészen 1975-ig, amikor Vörös Mihály, a Városi Könyvtár igazgatója, helyismereti munkatársként alkalmazta. A gyűjtemény kezelőjeként elvégezte az Eötvös Lóránd Tudományegyetem könyvtáros szakát es nyugdíjazása után is aktívan részt vett a munkában. Tagja volt a Németh László Társaságnak, a Szeremlei Társaságnak és a Kajári Emlékalapítvány kuratóriumának. Alapítója volt a Pákozdy Ferenc Irodalmi Társaságnak. Jelenleg a Péczely Alapítvány kuratóriumi tagja ban részt vett a Juss című hódmezővásárhelyi kulturális szemle megalapításában ben Németh László Emlékplakettet, 1993-ban Pro Urbe Hódmezővásárhelyért kitüntetést kapott től mintegy százötven helytörténeti, helyismereti cikke, tanulmánya jelent meg különböző lapokban, kb (részben kéziratos) bibliográfiát, repertóriumot készített. 7

8 (ipar, mezőgazdaság, kereskedelem, pénzügy), közlekedéssel, a szolgáltatással, a társadalommal, a politikummal, az egészségüggyel, a környezetvédelemmel, a tudományos és művészeti élettel, a néprajzzal, az irodalommal, az oktatással kapcsolatos könyvek, dokumentumok mind helyt kapnak a gyűjteményben. Az irodalom, a tudomány, a művészet, a gazdaság helyi születésű jeles képviselőin kívül helyi személynek (József Attila, Kohán György, Németh László) számítanak azok is, akiket működésük bizonyos szakasza, életük valamely jelentős eseménye kapcsol a városhoz, így azokról szóló írások gyűjtése is a helyismereti munka része. Közülük is kitüntetett figyelmet fordítanak a névadóra, Németh Lászlóra, kinek kultusza ápolása, a róla szóló irodalom összegyűjtése és publikálása egyik alapfeladatuk. Az állomány szinte csak hagyományos dokumentumokból áll, melynek nagysága 7060 kötési egység. A könyveket, kéziratokat, szakdolgozatokat polcon, szakrendben, lokálisan is elkülönítve, külön raktárban tárolják, aprónyomtatványaik, plakátgyűjteményük csomagokban szintén itt találhatóak. A kézikönyvtár, a térképek, a fotók és a képeslapok, valamint Takács Ferencnek, 9 a város egykori szociáldemokrata országgyűlési képviselőjének hagyatéka a kutatószobában találhatók. 9 Takács Ferenc ( ) Hódmezővásárhely szociáldemokrata országgyűlési képviselője ( ), az 1944-es debreceni ideiglenes nemzeti kormány tagja, a baloldali diktatúra, a koncepciós perek egyik áldozata volt. Több ezer kötetes könyvtárának maradványát, - amit letartóztatása után nem hurcolt el az államvédelmi hatóság -, gyönyörű gyűjteménye töredékét özvegye 1983-ben a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtárnak adományozta. Háza a harmincas évektől a vásárhelyi és az idelátogató írók, művészek találkozóhelye, a rászorulóknak menedék: megfordult náluk Medgyessy Ferenc, Németh László, Erdei Ferenc, Somlay Arthúr, de lehetőségéhez mérten mecénás is, támogatta a Vásárhelyen nyomorgó Kohán Györgyöt, s az ő költségükön jelent meg például Pákozdy Ferenc Shakespeare műfordításai, és második verskötete, az 1943-as Förgetegben is. A könyvtárnak adományozott 312 darabból álló kis kollekció nem egy darabja őrzi e kapcsolatok emlékét, számos dedikált kötet található közöttük. Az Erdélyi József, Illyés Gyula, Várnai Zseni és mások keze nyomát őrző könyvek közül azonban a legbecsesebb József Attila két verskötetének személyes ajánlásával ellátott példánya. A népi írókon és a Szegedi Fiatalokon, Buday Györgyön kívül 1932 és 1936 között idősebb testvéri, szinte atyai barátság fűzte Takács Ferencet József Attilához. A költő, mint ismeretes, elsősorban 1932-ben és 1934-ben hónapokat töltött Vásárhelyen, nővéreinél, Makai Ödön otthonában, és szinte mindennapos vendég volt ebben az időszakban Galyasi Miklós költő vendégszerető háza, a Műveröm mellett a Munkásotthonban, ahol naponta találkozhattak, beszélgethettek Takáccsal. Gyakran fölkereste Takácsék Száraz utcai házát is, sokszor úgy, hogy együtt tértek haza a házigazdával a Munkásotthonból. Takács Ferencné Erzsike néni visszaemlékezése szerint kettejük megismerkedése a költő december 14-én, a kortárs költészetről tartott nagysikerű előadását követően történt. A Külvárosi éj-nek a Takács-könyvtárban őrzött dedikált példánya valószínűleg megismerkedésük dokumentuma, bár érdekes módon a megajándékozott neve nem szerepel rajta. Viszont a Medvetánc című Takács Ferenc saját dedikált példánya egy őszinte barátság szép dokumentuma. A száz, kézzel számozott példány közül a nyolcvannyolcadik a következő ajánlást hordozza: Takács Ferencnek meleg barátsággal dec. József Attila. (Az életrajzot Kőszegfalvi Ferenc írta.) 8

9 Takács Ferenc könyvhagyatéka Takács Ferenc ex librise József Attila dedikált kötete A gyűjtemény meghatározó egységei tükrözik a város gazdag néprajzi hagyományait, képzőművészeti életét, irodalom-, gazdaság- és oktatástörténetét. Török Károly, Kiss Lajos és Tárkány Szűcs Ernő munkái révén Vásárhely néprajza teljes mértékben feltárt. Nagyon gazdag irodalma van a vásárhelyi festészetnek, festőiskolának. Többek között Tornyai János, Endre Béla, Rudnay Gyula, Kohán György, Németh József, Fejér Csaba, Csikós András festőművészek munkássága részletesen feldolgozott. Szép számmal olvashatóak a város óvodáinak és iskoláinak történetét tárgyaló munkák, többek között máshol fel nem lelhető szakdolgozatok, valamint az egyes intézmények évkönyvei teszik ki jelentős részét ennek e területnek. Az irodalomtörténeti tanulmányok alaposan feltárják, bemutatják Németh László és József Attila vásárhelyi kötődését, és a helyi írók és költők életművét. A gazdaságtörténettel foglalkozó állományrészt a mezőgazdaság-, termelőszövetkezet-, és a kisebb-nagyobb üzemek és a szocialista nagyvállalatok történeti feldolgozásai határozzák meg. Továbbá jelentős számú dokumentumot őriznek még a helyi könyvtár, a nyomdászat és a könyvkiadás, valamint az olvasókörök múltjáról. 9

10 A régi hírlaptár A könyvgyűjtemény Másik nagy egység és a gyűjtemény igazi értéke, a folyóirat gyűjtemény. Megtalálható itt a vásárhelyi lapkiadás 1869-es megindulásának első termékétől, a Vásárhelyi Közlöny -től kezdve az aktuális mai Délmagyarország -ig bezáróan a város szinte összes napi-, hetilapja és folyóirata, összesen 728 db kötési egység. A folyóirat-állomány nagyobb és értékesebb 1869-től 1950-ig terjedő részét egy külön szobában, a megjelenés illetve az évfolyamok időrendjében, az 1951-től napjainkig tartó időszak újságköteteit a folyóiratraktár viszonylag elkülönített részében helyezték el. Az első újság A Dongó című élclap Rendelkeznek 30 db 10 különböző újság, periodika olyan évfolyamával, számával, melyek az OSZK-ban sem találhatók meg. Aprónyomtatványaik, plakátjaik száma több ezer. 10 Darázs, ; Délvidéki Sport, ; Dongó, ; Gyermekek Világa, 1912.; Gyermekújság, ; "Gyerünk Csak", 1914.; Házi Istentisztelet, ; Heti Lapok, ; Hetivásár, ; Hódmezővásárhely, 1883, 1909, 1911, 1921, 1922.; Hódmezővásárhelyi Sport Élet, ; Hódmezővásárhelyi Szemle, 1870.; A Jövendő, 1910.; Karikás, 1935.; Magyar Miska, 1912.; Óvoda és Iskola, 1914.; Vásárhely és Vidéke, 1900, 1904, , ; Vásárhelyi Ellenőr, 1908.; Vásárhelyi Friss Újság, , , 1944.; Vásárhelyi Hírlap, 1926.; Vásárhelyi Munkás Újság, 1919.; Vásárhelyi Néplap /Friss Hírek/, , ; Vásárhelyi Népújság, 1944.; Vásárhelyi Reggeli Újság, 1907, 1910, 1912, 1927, 1939, 1940, ; Vásárhelyi Szó, ; Vásárhelyi Újság, , ; Vásárhelyi Vörös Újság, 1919.; Vasárnap, 1919, 1920; Virgács,

11 A feltárás A könyvtár 1998-ban vezette be a Tinlib (ma Huntéka) elnevezésű számítógépes integrált rendszert, mely felváltotta a betűrendes és szakkatalógust. A teljes helyismereti állomány feldolgozása, mely a hagyományos cédulakatalógus mintájára feltárja a tanulmányköteteknek, iskolai évkönyveknek helyi vonatkozású írásait is 2001-ben fejeződött be, pontosabban, a legújabb beszerzésekkel tart mind a mai napig. A helyi szerzőkről, szerkesztőkről életrajzot, a kiadókról, nyomdákról (alapítási dátumot, működési időszakot) is több információt kapunk, adott esetben olvashatjuk a dedikációk és az ajánlások szövegét is. Sajtóbibliográfiai tevékenység Retrospektív bibliográfiák A helyismereti gyűjtemények létrehozását célzó 146/1964-es miniszteri utasítást követően július 1-én Kárász József vezetésével Hódmezővásárhelyen, a Megyei Könyvtárban megindult a helyismereti munka egyik alaptevékenysége, a rendszeres sajtófigyelés és a cikk-katalógusépítés. Kárász József gyűjtőmunkájának eredményeként 1969-ben elkészült az október 23-tól április 17-ig terjedő időszak Az új élet kezdetén című cikkbibliográfia, amely alapköve, etalonja lett a Németh László Városi Könyvtárban a mai napig tartó bibliográfiai tevékenységnek. Kárász József 1975-ben nyugdíjba vonult, munkáját, az év október 1-től Kőszegfalvi Ferenc vette át. Ő lett a könyvtár főállású helyismereti munkatársa, akire ezután nem csak a napi rendszeres feladatok elvégzése hárult, hanem az időközben megyeiből városi könyvtárrá alakult intézményben a vásárhelyi helyismereti gyűjtemény kialakítása is. Kárász József nyugdíjasként folytatta a föltárás 1969-ben abbamaradt rabszolgamunkáját ben látott napvilágot az 1945 és 1949 közötti időszak öt különböző napilap (Vásárhely Népe, Alföldi Újság, Vásárhelyi Független Újság, Független Újság, Délvidéki Hírlap) és egy hetilap (Alföldi Hétfő) közel 15 ezer cikkét feldolgozó, az A koalíciós idők elnevezésű repertórium. Majd folytatta az 1949-től 1965-ig terjedő időszak cédulázását. Az évek során elkészült több tízezer tétel, témák szerint és ezeken belül szoros időrendben sorakozott a helyismereti gyűjtemény katalógusszekrényének fiókjaiban. A visszakeresés időigényes folyamat volt, tehát a mutató elkészítése alapvető fontosságú feladat lett. Éves rendszerességgel készültek a retrospektív repertóriumok ( , önállóan jelenet meg az 1956-os forradalmi időszak három különböző sajtójának feldolgozása), egészen 2006-ig az 1970-es esztendő irodalmával bezárólag. Ez említett 1970-es bibliográfiával a vásárhelyi sajtó közel cikke vált kereshetővé. A házi sokszorosításában készült bibliográfiákat az országos kötelespéldány szolgáltatáson kívül a város kulturális intézményeibe is eljuttatta a könyvtár. Kurrens bibliográfiák A rendszeres napi sajtófigyelés hatalmas tömegűvé duzzadt cédulaanyag élővé tételének kényszere arra ösztönözte Kőszegfalvi Ferencet, hogy éves rendszerességgel kiadványban gyűjtse össze és adja közre a város válogatott irodalmát. Az adatbázis adott volt, a cédulák tömege tematikus rendben álltak a katalógusszekrényben től jelentette meg a feldolgozott, mutatózott anyagot Hódmezővásárhely válogatott irodalma címmel. A 80-as 11

12 évek anyagát nagyobb részben az egyetlen helyi lap, a Csongrád megyei Hírlap vásárhelyi kiadásában megjelent írások, a rendszerváltás után a számos helyi kezdeményezés folytán színesebbé váló sajtó, a Vásárhelyi Promenád, Vásárhelyi Tükör, Vásárhely és Vidéke, valamint a megyei hírlapból alakult Délvilág és a Reggeli Délvilág című lapok cikkei adták. A kurrens bibliográfiák 2003-as esztendővel zárták a sort több mint tételt (cikket) gyűjtve össze. Természetesen a sajtófigyelés folyamata napi rendszerességgel a mai napig folytatódik, de a rögzítés már nem cédulákra, hanem számítógépre történik. A bibliográfiák sora mellett két másik vállalkozást kell megemlítenünk, melyek az éppen aktuális várostörténeti monográfia előkészítését szolgálták. Az 1980-as években a könyvtár és a levéltár közös munkája eredményeként elkészült a vásárhelyi sajtó 1869-től és 1920-ig terjedő időszakának cédulázása. Ezek a cédulák három albumban, időrendben sorakoztak, a munkatársak egyéni szempontjait tükröző erősen válogatott tartalommal. A másik, a rendszerváltás környékén igaz nem a könyvtár kötelékén belül indult munka. Laurencz Dénes nyugalmazott építészmérnök több mint két évtizedes munkája nyomán megszületett a két világháború közötti sajtó, a Vásárhelyi Reggeli Újság , a Vásárhelyi Újság ig és a Népújság ig terjedő időszakának válogatás nélküli feltárása. Egyéb bibliográfiák és adattárak A napi sajtón kívül cikkbibliográfiák segítségével visszakereshető a helyi irodalmi, politikai, közéleti folyóiratok (A Jövendő, Magyar Köztársaság, Puszták Népe, Délsziget, Vásárhelyi Szó, Juss) anyaga is. A jeles helyi személyek munkásságáról (Németh László, Kiss Lajos, Török Károly, Péczely Attila, Tornyai János, Kajári Gyula, Pákozdy Ferenc, Dömötör János, Galyasi Miklós, Moldvay Győző, Kárász József, Vöröss István, Szabó Éva, Fodor József) életmű-bibliográfiákon keresztül tájékozódhatunk, de az egy-egy témát feldolgozó, (Őszi Tárlat, néprajzi) alkalomszerűen készített bibliográfiák is tovább mélyítik a helyismereti tudást. A gyűjtemény másik erőssége a különböző bibliográfiák mellett, a Vásárhelyen egykoron élt és a ma is élő jeles, ismert, közismert személyiségeinek életrajzi adattára. A gyűjtés szükségességét a mindennapi gyakorlat követelte ki magának. Az 1974-ben megjelent Hódmezővásárhely jelesei című életrajzi kislexikon hibáit, pontatlanságait javította ki Kőszegfalvi Ferenc az 1993-ban megjelent Jeles vásárhelyiek című kötettel as kiadás 2002-es kiadás Ezt követte 2002-ben a Hódmezővásárhelyi életrajzi lexikon. Jelenleg kb. 450 személy életrajzi adataival és életrajzával rendelkezünk, melyeket egy Hódmezővásárhelyi digitális enciklopédia 11 elnevezésű online adatbázisban tesszük közkincsé. Ebben az adatbázisban a város földrajzi neveit 12 és ezek magyarázatát is megtalálja az olvasó Bodnár Béla: Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi nevei. Szeged,

13 Faktográfiai adattárak A gyűjtemény rendelkezik még a város egykori tisztségviselőinek (főbírók, polgármesterek, főispánok, országgyűlési képviselők, tanácselnökök) időrendi névsorával, a város és határának földrajzi neveivel, a régi és a jelenlegi valamint a védett utcanevek felsorolásával, a műemlék, illetve műemlék-jellegű épületek, szobrok, emlékhelyek, emléktáblák listájával és a jeles személyek sírját mutató temetőkataszterrel is. Az 1981-től évente megjelenő városbibliográfiákban helyet kapott az aktuális esztendőben történt jelentősebb események kronologikus felsorolása, ezt bővítve minden évben elkészül az aktuális évfordulónaptár. Számítógépes adatbázisok 2005-től Hódmezővásárhelyi cikk katalógus (http://katalogus.nlvk.hu/index.php) elnevezésű adatbázis építése folyik az intézményben, melyek az előbb említett sajtófigyelés anyagát teszik egységesen visszakereshetővé 1869-től napjainkig. Ezzel párhuzamosan elkészült a Laurencz Dénes által készített két világháború közötti sajtófeltárás digitalizálása is. Ezt az anyagot azonban nem az előbb említett cikk katalógusban, hanem pdf. formátumban az elektronikus könyvtárban (http://jadox.nlvk.hu/jadox/) tették kereshetővé. Digitalizálás Szintén 2005-ben kezdődött helyismereti dokumentumok teljes szövegű digitalizálása. A legértékesebb állományrész, a régi hírlaptár anyagának egy része (Vásárhelyi Közlöny , a Vásárhelyi Friss Újság , a Vásárhelyi Hírlap , a Vásárhelyi Híradó , a Vásárhelyi Népújság 1910, a Magyar Róna 1894, a Hódmezővásárhely , a Hódmezővásárhelyi sportélet , a Darázs , a Dongó című élclap ) is olvasható már az elektronikus könyvtárban. Az első világháború centenáriumának apropóján elkészült a Vásárhelyi Reggeli Újság as éveinek feldolgozása, melyet a könyvtár honlapján napi rendszerességgel közzétesznek. Számos helyi kiadású könyvet, iskolai értesítőt, olvasóköri- és egyéb egyesületi alapszabályokat, folyóiratot (Délsziget , Juss , Puszták népe , Vásárhelyi szó ), régi polgármesteri jelentést rögzítettek, melyek a több száz fényképpel, képeslappal, gyászjelentéssel együtt szintén az elektronikus könyvtárban böngészhető. Az eddig digitalizált kötetek: A volt m. kir. szegedi 5-ös honvédek világháborús emlékalbuma. Szeged, Bányai László: Négyszemközt József Attilával. Bp., Bibó Dezső: Az évi világháború hódmezővásárhelyi hősi halottainak emlékkönyve. H., Bodnár Béla: Hódmezővásárhely és környékének régi vízrajza. Szeged, Fejérvári József: Vásárhely története családok tükrében. H., Fejérváry József: Szabó Palkó és Szabó Miska híres futóbetyárok története. H., Fejérváry József Gravátz Ferenc: Szamuelli halálvonata. H., Futó Mihály: A hód-mező-vásárhelyi államilag segélyezett ev. ref. főgimnasium története. H., Gravátz Ferenc: A Dnyesztertől a Sárgatengerig. H., Gravátz Ferenc: Száz oldal háború. H., Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. Bp., Hajdu Géza: Vásárhelyi egyletek és könyvtárak Szeged, Hódmezővásárhely thjf. város Erzsébet közkórházának iki évkönyve. H.,

14 Hódmezővásárhely új házszámozása. H., Kárász József: Csongrád megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Szeged, Károlyi László: A nagy-károlyi gróf Károlyi család összes jószágának birtoklási története. Bp., Kiss Lajos: Szegény emberek élete. Bp., Kiss Lajos: Vásárhelyi hétköznapok. Bp., Kiss Lajos: Vásárhelyi művészélet. Bp., Kiss Lajos: Vásárhelyi kistükör. Bp., László Jenő: A forradalom története Hódmezővásárhelyen. H., Nagy Gyula: Hagyományos földművelés a vásárhelyi pusztán. Bp., Nagy Gyula: Parasztélet a vásárhelyi-pusztán. Békéscsaba, Nónay Dezső: A volt m. kir. szegedi 5. honvéd gyalogezred a világháborúban. Bp., Székely János: Hódmezővásárhely th. város közkönyvtárának címjegyzéke. H., Szeremlei Sámuel: Hód-Mező-Vásárhely újabbkori lakossága eredetéről és szaporodásáról. H Szeremlei Sámuel: A hódmezővásárhelyi Református Egyház története. H., 1927, Tárkány Szűcs Ernő: Vásárhelyi testamentumok. Bp Vidonyi Jenő: A Hódmezővásárhelyi ev. ref. tanítótestület 50 éves fennállásának története. H., Szintén az elektronikus könyvtárban található és hallgatható meg a könyvbemutatókon, író-olvasó találkozókon készült felvételek hanganyaga is. A több mint 100 felvételen a város kulturális múltja, elsősorban irodalomtörténete, a város és Németh László kapcsolata elevenedik meg. Többek között Németh László, Bibó Lajos író, Szathmáry Lajos, a Tanyai Tanulók Otthonának atyja, Galyasi Miklós költő, kultúraszervező, múzeumigazgató, Nagy Gyula néprajzkutató, Grezsa Ferenc, a Németh Lászlói életmű legkiválóbb kutatója szólalnak meg. Kincseik közé tartozik például a helyi nemzetőrség 1918-as parancskönyve. József Attila Medvetánc című kötetének első kiadású dedikált példánya. Több kötetben szerepel Tornyai János, Kohán György vagy Németh László kézírása, Török Károly és Péczely Attila népzenei gyűjtései, egypéldányos repertóriumok, bibliográfiák, szakdolgozatok, vagy a folyóiratok közül az 1870-es Garzó Imre által szerkesztett Hód-Mező-Vásárhelyi Szemle, az egyetlen számot ért Hódtava, az Ady által ismert és elismert, műveit közlő az A Jövendő, a Magyar Köztársaság. A nemzetőrség parancskönyve Kéziratok jegyzéke A Pusztakutasi Olvasóegylet iratai A Tanyai tanulók Otthonának gimnáziumi jegyzőkönyvmásolatai Kristó nagy István: A Tanú tanújaként c. írása Németh Lászlóról. Kárász József levelezése a A koalíciós idők c. repertóriumhoz. A Csongrád megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája c. munka engedélye és a lektori jelentés. Kárász József levelezése az előbbi bibliográfia kapcsán. Szűcs Gergely: Hódmezővásárhely hírlap és folyóirat bibliográfia c. munkájának kézirata. Fénymásolatok két dossziéban Széll Farkas munkáiból. 14

15 A Vásárhely és Vidéke c. lap alapításával kapcsolatos iratok. A Petőfi Irodalmi Múzeumnak 1971-ben átadott Bibó Lajos anyag listája. Szabó Magda beszéde a leánygimnáziumban, 1942-ben. (Gépirat) Almási Gyula Béla: Korunk művészetének kialakulásáról (gépirat); Almási Gyula Bélától ill. róla szóló újságcikkek gépiratmásolata; A vers születése c. írás 1944-ből; A tudás és alkotás c ból; Művészet és társadalom, Válság és valóság a művészetben Tárkács Szücs Ernő: Kiss Lajos életpályája c. előadása 1981-ben a Kiss Lajos emlékünnepélyen hangzott el. Pákozdy Ferenc: Amikor egy tollforgatóra bízták a szülővárosát c. írás és ennek megjelentetésével kapcsolatos levelezés. Pákozdy Ferenc versei, lapkivágatok, gépiratok. Könyvtári hivatalos levelezés (Írók levelei) (Kárász József-Ignácz Rózsa, Szabó Magda 1959, Pákozdy- Kirschner, Tornai J- Kirschner, Benke Valéria-Hajdu G., Lator L, fekete gyula, Gobbi Hilda, Szilvási Lajos, Dér Endre, Janikovszky Éva, Fejes Endre, Illés Endre, Simai Mihály, Berkesi András, Moldova György, ) Kéziratok, levelek (jelesektől): Tornyai János; Papp Lajos 4 verse; Vizi Albert versei; Megyessy Ferenc levele Kriván Ferenchez [fénymásolat]; Kiss Lajos-Bodrogi János levelek; Németh László-Varsányi Péter megszólítással Osváth Béláról, 1967.jan.27. és több levél) Csokán Pál sajtókiállításának forgatókönyve 1940.szept ragadványnevek. Csokán Pál: Dalaim, H III.14. könyvecskéje Nyizsnyai Gusztáv szerzeményei kottával A református gimnázium Petőfi Önképző körének jegyzőkönyve, 1870.okt máj.7. 15

16 Mit csináljak, ha mindig szerettem jó társaságban lenni? Borus Gábor Isépy Tamás könyvtára a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumban Isépy Tamás március 20-án született a Csehszlovákiához került Zemplén vármegyei Barancson (ma: Zemplinsky Branc, Szlovákia). Feleségével, Dadányi Máriával kitelepítése alatt, a Hortobágyon ismerkedett meg, 1955-ben kötöttek házasságot. Három leányuk született, Eszter (1956) ügyvéd, Zsuzsanna (1959) kisvállalkozó az USA-ban, Mária (1964) általános iskolai tanító. Az elemit Barancson és Miskolcon, középiskolai tanulmányait Miskolcon végezte, 1942-ben érettségizett a Fráter György Főgimnáziumban ban a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett jogi doktori oklevelet tól három éven át ügyvédjelölt, majd 1950-ben ügyvédi szakvizsgát tett június 25-én mivel korábban politikai ügyekben is védett mint fasiszta ügyvédet és osztályidegent Hortobágyra telepítették ki. Csak októberben térhetett vissza Miskolcra től harmincöt éven keresztül Miskolci 3. sz. Ügyvédi Munkaközösségben tevékenykedett, szinte kizárólag polgári ügyekkel foglalkozott októberben lépett be a Kereszténydemokrata Néppártba. Az 1990-es és 1994-es országgyűlési választáson a KDNP listájáról jutott a parlamentbe től 1994-ig az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára volt. A KDNP parlamenti frakciójának vezetője 1995-től 1997-ig szeptemberében belépett a Fidesz képviselőcsoportjába, még ugyanabban az évben frakcióvezető-helyettesnek választották. Az évi országgyűlési választáson a Fidesz országos listáján, 2002-ben pedig a Fidesz-MDF közös listáján szerzett mandátumot. Isépy Tamás között az Országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke volt, 2002-től haláláig pedig alelnöke. Vonzódott a politikához. Csak hát oly korban élte le az életét, mely kornak politikai értelemben nem akart részese lenni. S valóban a rendszerváltás már nyugdíjas korban érte. De mint ahogy a kor nem érdem, hátrány sem. Ráadásul s ez be is bizonyosodott történelemből, politikatörténetből nagyszerűen felkészült szereplője lett a magyar parlamentnek, és mellesleg úriember is volt. Tamás ügyvédként is rengeteget olvasott, a tizenkétezer kötetes könyvtára nála nem szobadíszítésre szolgált. A rendszerváltás szeléről ő is az újságokból értesült, mint mindenki más Miskolcon. De ő megérezte, hogy itt valami maradandó kezdődik el, s úgy érezte, ebben neki is részt kell vennie. Szinte az élete utolsó percéig sokat dolgozott. Emlékszem, amikor hetvenöt éves korában megkérdezték tőle, hogyan lehet ennyi évvel a vállán kilenc tisztséget ellátni. Mire ő azt felelte: Goethétől megtanultam, a nyugodt élet titka, hogy az ember nem azt csinálja, amit szeret, hanem azt szereti, amit csinál. Hatalomra sosem vágytam, mindig kaptam a feladatokat. 13 Egykori barátjától vett idézet állítását látszik beigazolni Isépy Tamás könyvtáránk részletes bemutatása. (Én is részt vettem a könyvtár összecsomagolásán és magam is tanúsíthatom, hogy igazak az idézetben leírtak, miszerint a padlótól a plafonig, a háromszobás bérházi lakás minden szobájának fala méretre készíttetett könyvespolcokkal volt tele. A polcokon tömött, sokszor két sorban álltak a könyvek. A sorozatok, az ugyanazon szerzőtől származó kötetek egymás mellett sorakoztak. A legnagyobb szobában a szépirodalom kapott helyet, külön falon az idegen nyelvű könyvekkel. A két, kisebbik szoba egyikében a történelemi, filozófiai, néprajzi tárgyú munkák, a másikban többek között a képzőművészeti albumok.)

17 A gyűjtemény jelenlegi helyén és állapotában A rendkívül magas színvonalú gyűjtemény összetétele arról árulkodik, hogy gyűjtője egy átlagon felüli humán műveltségű, széles érdeklődési körű ember volt, kinek életformája volt az olvasás. Nincsenek könyvritkaságok, unikumok, muzeális értékű kiadványok. A könyvtár értékét a felhalmozott kötetek összessége adja. Talán egy városi közművelődési könyvtárhoz lehetne hasonlítani állományát, melyben a társadalomtudományok minden referensz kérdéseire megtalálhatjuk a választ a könyvek segítségével. Nem állunk messze a valóságtól, ha az mondjuk, hogy a humán tudományok Magyarországon az as évek közötti könyvtermésének szinte minden darabja megtalálható a kollekcióban. Miskolci ügyvéd korában, könyvtáráról 1987-ben készült egy nagyobb riport, melyből gyűjteményéről, gyarapítási szokásairól olvashatunk. Mit csináljak, ha mindig szerettem jó társaságban lenni? Való igaz, a könyvnél nemigen akad jobb társaság. Nem tudom, ki hogy van vele, de csupán a könyvek borítóját amelyek 17

18 mint a tapéta kerítik körbe szobákat látni, s rajta szerzőket, címeket olvasni nagy-nagy lelki gyönyörűség. Szóval e jó társaságban hol az egyik falon Pázmány Péter, Cs. Szabó, Krúdy, a másikon Flaubert, Dosztojevszkij, Turgenyev, szemközt Varjú Elemér, Thaly Kálmán, Szekfű Gyula, Csánki, Acsády jelzi jelenlétét indult a beszélgetés. Tulajdonképpen nálam gimnazista koromban kezdődött a könyvszeretet, ezzel együtt a gyűjtés ben, tizenhat éves koromban a népi írókkal. Érdekes, kezdettől fogva csak olyan könyvek érdekeltek, olyanokat gyűjtöttem, amelyekről tudtam azt, egyszer, vagy többször is leveszem polcról és elolvasom. Következésképp, ha egy könyv tartalmilag nem ragadott meg, bármilyen ritkaságnak számított is, nem vásároltam meg. Mint említettem, az Isépy-lakás valamennyi szobájának ha jól emlékszem, egyetlen egyet kivéve padlótól a mennyezetig lakója könyv, mégpedig témánként rendszerezve. Igen gazdag a képzőművészeti anyag, jó részük olasz, angol, francia, német nyelvű, nemkülönben változatosak az irodalomtörténettel foglalkozó művek, a történelmi tárgyú munkák közül pedig a már említett Szekfű Gyulától kezdve Leninig szinte mindenki megtalálható a polcokon. Hát nem érdekes! Itt e könyvekben mennyi és mennyi egymással ellentétes eszme, nézet, és mégis milyen békésen megférnek itt egymás mellett a polcokon. Láthatja: a Korán, a Biblia, Lenin, Lukács György, Rommel, mind-mind megférnek egymás mellett. Dr. Isépy Tamás joggal büszke, hogy majdnem teljes a Németh László, Szabó Zoltán, Szabó Dezső, Cs. Szabó, Mária-kiadású könyvek gyűjteménye. De éppúgy elégedett a rendkívül gazdag általa is beszélt francia nyelven írt irodalomra, amelynek egy részét kanadai, amerikai ismerőseitől kapta. Én különösen két évszázadot becsülök a történelemben, a XIII. századot, a középkort és a XVIII. századot. E két századból, pontosabban két századról meglehetősen gazdag irodalommal rendelkezem. A miskolci antikváriumnak régi-régi törzsvendége dr. Isépy Tamás. Szenvedélye ma is lankadatlan. Bár ma már ennek határt szabnak az elhelyezés korlátai. Éppen ezért ma még nagyobb igényességgel vásárolok. Sokéves tapasztalat birtokában értéket, árt összevetek, s ha az előbbi alatta marad az utóbbinak, akkor elállok a vételtől. Például hiányzik a történelmi gyűjteményemből Szilágyi Sándor tízkötetes magyar történelme. A közelmúltban volt is egy teljes sorozat az antikváriumban, 10 ezer forintért kínálták. Nos, nem vettem meg, annyit nem ért. Nem az ár döntött, a könyv értéke. 14 A könyvtár bemutatása A gyűjteményben kötet található, mely majd fele részben szépirodalom (6136), fele részben szakirodalom (6891). A szépirodalom között természetesen egyaránt megtalálhatóak a külföldi és magyar klasszikus és kortárs szerzők munkái. A magyar és a külföldi klasszikusok olykor teljes életművel, mások csak egynéhány kötettel képviseltetik magukat. Természetesen megvan Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán Babits Mihály, Bessenyei György teljes életműve, Goethe, Stendhal, Dosztojevszkij, Dürrenmatt, Stendhal, Tolsztoj, Dickens, Villon, Voltaire minden munkája, de a klasszikusokon túl inkább a kortárs szerzők vannak túlsúlyban. A szépirodalom tekintetében a magyar szerzők vannak túlnyomó többségben, mely a gyűjtő magyar irodalom iránti vonzalmáról árulkodik. Déry Tibor, Illés Endre, Illyés Gyula, Kodolányi János, Kolozsvári Grandpierre Emil, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Moldova György, Németh László, Passuth László, Sőtér István teljes munkássága a polcokon van. Márai Sándor regényei, naplói is hiánytalanul sorakoznak a polcokon, de nem az 1990-es évek elején újra felfedezett író kötet kiadásai, hanem a kortárs, a két háború közti, sőt a 70-es években külföldön (Németországban, Kanadában, az Egyesült Államokban) megjelent 14 Észak-Magyarország, 1987.aug

19 kötetekből áll össze az életmű. Márai hangsúlyos jelenléte talán tükrözi a könyvtár tulajdonosának polgári értékrendjét, világlátását. A Márai kötetek egy része Herczeg Ferenc munkáinak gyűjteményes díszkiadása 1925-ből Szintén közel a teljes életművel reprezentál még Herczeg Ferenc, Szentkuthy Miklós, Szabó Magda, Fekete István, Szerb Antal, Hernádi Gyula, Szabó Dezső, Nyírő József, Örkény István, Weöres Sándor, Mándy Iván, Remenyik Zsigmond, Sütő András, Mészöly Miklós, Móra Ferenc, Nádas Péter. Szép számú kötet található még Csoóri Sándor, Csurka István, Erdődy János, Eszterházy Péter, Füst Milán, Galgóczi Erzsébet, Görgey Gábor, Gyurkovics Tibor, Ignácz Rózsa, Juhász Ferenc, Karinthy Frigyes és Ferenc, Keresztury Dezső, Konrád György, Nagy László, Rejtő Jenő, Cs. Szabó László, Széchenyi István, Szemlér Ferenc (romániai magyar költő, író, műfordító, kritikus), Tamási Áron, Thurzó Gábor, Tömörkény, Végh Antal, Veres Péter szerzőktől. Az idegen nyelvű könyvek aránya közel 10%, ezek túlnyomó része francia. A külföldi szerzők között meghatározó szerep jut a francia íróknak, költőknek, esszéistáknak. Erre, a nem csak szépírókat felvonultató csoportra az a jellemző, hogy művek egy része eredeti nyelven, egy része magyarul is megtalálható. Közülük csak néhányat felsorolva: Albert Camus, Anatole France, Georges Simeon, Proust, Louis Aragon költő, író, esszéista, Maurice Druon, Gustave Flaubert, André Malraux író, politikus. André Mauroisi, Francios Sagan, Sartre, François Mauriac, Jean Giono, Gidé, Hervé Bazin, Simone de Beauvoir írónő, filozófus, Marguerite Yourcenar író, költő, Émile Zola, Aron, Raymond filozófus, szociológus, politológus, Jean Cocteau, Henri Troyat író, történész, Marcel Aymé drámaíró. A francia nyelvű kötetek mai helyükön 19

20 Továbbá csak néhány kiragadott példa azok közül a külföldi szerzők közül, akiknek szinte teljes munkásságuk megtalálható a polcokon. Garcia Marquez, William Golding, Günter Grass, Graham Green, Hrabal, Huxley, Miroslav Krleža, William Somerset Maugham, Moravia, Orwell, Scott, G. B. Shaw, Steinbeck, Updike, Vargas, Waltari, H.G. Wells, Zweig, Heinrich Böll. A gyűjtő azonban nemcsak tőlük olvasott, hanem a róluk szóló szakirodalmat is jól ismerte, ugyanis számos életmű-monográfia, életrajz, irodalomtörténeti tanulmány található úgy a magyar, mint a külföldi szerzőkről. Rátérve a szakirodalom bemutatására, megállíthatjuk, hogy ennek elsöprő többsége a társadalomtudomány. A természettudományt tekintve csak az alapvető tudást hordozó, ismeretterjesztő munkákkal találkozunk. A társadalomtudományi állomány gerince, a tulajdonképpeni törzsanyag, a történettudomány! Ezen kívül az irodalomtudomány, a művészettörténet, a földrajztudomány, a politika, a jog és a néprajz alkotják döntően a gyűjtemény szakirodalmi részét. Minden résztudományt jellemez a kézikönyvek, majd az átfogó, az egyes szakterületek történetét feldolgozó monográfiák, az egyes résztémát alaposan kifejtő munkák, tanulmányok és végül az életrajzi feldolgozások megléte. Természetesen meg van a Világirodalmi-, a Magyar irodalmi-, a Művészeti-, a Brockhaus zenei-, a Magyar néprajzi-, a Magyar életrajzi-, a Jogi-, a Bibliai lexikon, A magyar irodalomtörténet bibliográfiája, A magyar nyelv értelmező szótára, továbbá számos vallási-, film-, színházi-, festészeti-, építészeti lexikon. A szakkönyvek között egy-két muzeális kötet is akad. Példaként a Corpus Juris Hungarici 1751-es kiadását, egy 1768-as egyháztörténeti breviáriumot, vagy a francia nyelven, 1792-ben kiadott, VI. Pius pápa gondolatait tartalmazó kötetet említhetjük. Az átfogó monográfiák közül ki lehet emelni A világirodalom története, A magyar irodalom története (13 köt.), Magyarország története (10 köt.), Hóman Bálint Szekfű Gyula: Magyar történet (8 köt.), Nagy Iván: Magyarország családairól készített 8 kötetes munkájának reprint kiadását és Márki Sándor: Az újkor és a legújabb kor története c. könyvét. 20

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 6622 NAGYMÁGOCS, SZENTESI ÚT 40. GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN A NYILVÁNOS ÉS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRI GYARAPÍTÁS) NAGYMÁGOCS, 2014. augusztus

Részletesebben

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban

Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban Fogalma az adott helyre vonatkozó információk, illetve az azokat hordozó dokumentumok összességét jelöli, valamint a könyvtári tevékenység azon részét, amely ezeknek

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ FELEK 1. Bethlen Gábor Református Gimnázium 2. Csongrád megyei Levéltár hódmezővásárhelyi fiókja 3. Erzsébet Kórház és Rendelőintézet

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum G y ű jt ő k ö r i S z a b á l y z a t A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum (a továbbiakban HH FDK) nyilvános

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Múzeumi és mezőgazdasági szekció Győr, 2012. június

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Helyismereti gyűjtemény

Helyismereti gyűjtemény Helyismereti gyűjtemény Juhász Mónika Helyismereti könyvtáros: Juhász Mónika A Városi Könyvtárban már a kezdetek óta működik helytörténeti, helyismereti gyűjtemény. Eleinte a folyóiratokban megjelenő cikkeket

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Gyűjtőköri Szabályzat I. Általános rész 1. A könyvtár típusa: Tulajdonjog és hozzáférés szerinti felosztás alapján nyilvános

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK Orbán Éva könyvtárigazgató orban.eva@aotk.szie.hu A kezdetek ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM Hisz mindnyájunknak

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő

ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő Márkusné Vörös Hajnalka VeML adatbázisok az interneten SAJÁT FEJLESZTÉSŰ ADATBÁZISOK 1. Tervdokumentációk TrF TÉB és TrF-VÁÉV adatbázis 2006 2008. Tervezők,

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rövid története

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rövid története A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rövid története Az 1960-as évektől a Hazafias Népfront keretében tevékenykedő Honismereti Bizottság fogta össze a civil honismereti gyűjtőket és helytörténészeket.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Könyvtár a Ménesi úton 1

Könyvtár a Ménesi úton 1 Markó Veronika Könyvtár a Ménesi úton 1 Az első évtizedek 2 Az 1895-ben Eötvös Loránd kezdeményezésére a minőségi tanárképzés céljával alapított (ekkor még a Csillag ma Gönczy Pál - utcában egy bérházban

Részletesebben

Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban

Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Helyismereti szekció Győr, 2012. június 13. Csécs

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

JELENTÉS. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi tevékenységéről

JELENTÉS. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi tevékenységéről Ikt.sz. 00-33/14 Kelt, 2014.02.04-én Magyarkanizsa JELENTÉS A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi tevékenységéről A közkönyvtárnak, mint kulturális intézménynek, feladata az ismeretekhez, információkhoz,

Részletesebben

Különgyűjtemények a könyvtárakban

Különgyűjtemények a könyvtárakban Különgyűjtemények a könyvtárakban Állomány rendezés Az egységes gyűjtemény részgyűjteményekre való felosztása Az állomány hasonló méretű állománytestekre van felosztva Központi gyűjteményrész (törzsgyűjtemény)

Részletesebben

Teleki Téka 2012. Egy régikönyves könyvtár hétköznapjai a 21. században. Lázok Klára Teleki Téka

Teleki Téka 2012. Egy régikönyves könyvtár hétköznapjai a 21. században. Lázok Klára Teleki Téka Teleki Téka 2012. Egy régikönyves könyvtár hétköznapjai a 21. században Lázok Klára Teleki Téka A Teleki Téka ma, és az alapok, amelyre építkezünk 1. Teleki Sámuel, az irányadó 2. Teleki Bolyai Könyvtár

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.)

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.) Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.) A VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Érvényes: 2016. április 18-tól Készítette: Jóváhagyta:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Ismeretterjesztő kiadványok, források létrehozása és terjesztése:

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Ismeretterjesztő kiadványok, források létrehozása és terjesztése: 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Ismeretterjesztő kiadványok, források létrehozása és terjesztése: Örökségfigyelő blog http://oroksegfigyelo.blog.hu/ A CentrArt Egyesület rendszeresen

Részletesebben

66 válasz. Összegzés. 1. Neme: 2. Életkora: 3. Foglalkozása: Űrlap szerkesztése. Összes válasz megtekintése. Nő % Férfi

66 válasz. Összegzés. 1. Neme: 2. Életkora: 3. Foglalkozása: Űrlap szerkesztése. Összes válasz megtekintése. Nő % Férfi kluigi58@gmail.com 66 válasz Űrlap szerkesztése Összes válasz megtekintése Összegzés 1. Neme: 34,8% Nő 43 65.2% Férfi 23 34.8% 65,2% 2. Életkora: 15,2% 69,7% 14 25 év között 46 69.7% 26 35 év között 10

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA Indoklás: Célja: a 16/1998. IV. 8. MKM rendelet a könyvtár olyan körülhatárolása és kimunkálása, amely képes

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével ( ) Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek,

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E Az Erdélyi Toll sajtóvisszhangja (2009-től 2012 között) 2009 Erdélyi Toll (Recenzió) Gyergyói Kisújság, 2009. október 22-28., 43. szám Új sajtókiadvány (Recenzió. Fotó: a folyóirat 2009. 1. számának a

Részletesebben

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET 2014. április - november Wikimedia Chapter Conference Berlin Vince, Andi részvételével A Wikimédia közösség idén is megtartotta nagyszabású konferenciáját. Ezúttal Berlinben,

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben