Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél október IV. évfolyam, 10. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007. október IV. évfolyam, 10. szám"

Átírás

1 IV. évfolyam, 10. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman Ottó Tudományos Egyesület tagjai szerkesztésében - Észak-Magyarország megyéi mőemléki- és kulturális eseményeinek bemutatására törekszik. Rövid információkat, híreket közlünk régiónkról és mindarról, ami az Önök érdeklıdésére számot tarthat. Megjelenése minden hónap második felében várható. Természetesen kérdéseiket, témafelvetéseiket örömmel várjuk az alábbi címekre: (Hajdú Ildikó) Ugyanezen címeken Ön és ismerısei bármikor fel- vagy bánatunkra akár le is jelentkezhetnek hírlevelünkrıl. Megrendelése ingyenes, kérjük adja tovább hírét ismerıseinek. Kedves Olvasóink! A Herman Ottó Tudományos Egyesület a civil szervezetek szabályai szerint felnıttkorba lépett. Két teljes év mőködés után immár pártfogói segítségét kérhetjük mindazoknak, akik nyomon követve eddigi tevékenységünket szívesen biztosítanának minket támogatásukról és jó szándékukról személyi jövedelemadójuk 1%-ának az Egyesület számára való eljuttatásával. Két legismertebb munkánk e Hírlevél és a Mőemléki beszélgetések címő rendezvénysorozat. Mind az elektronikus formában olvasható Észak-magyarországi Kulturális- és Mőemléki Hírlevél, mind a Miskolci Herman Ottó Múzeumban havonta megrendezett Mőemléki beszélgetések a 2007-ben a negyedik évébe lépett. Ezen hosszú idı bár korántsem volt mindig könnyő, lépéseinket a kezdetektıl nyomon követı érdeklıdık láthatták nemcsak szárnypróbálgatásainkat, hanem fokozatos fejlıdésünket is, melynek eredménye az Önök által jelenleg olvasható hírlevél. Azonban mint minden civil szervezetnek, Egyesületünknek is több lábon kell állnia a folyamatos mőködés érdekében, amelynek most léphettünk egy következı lépcsıfokára az 1%-os adófelajánlások segítségével. Ha Ön is szívesen csatlakozna támogatóink sorába, kérjük az alábbi adószámra juttassa el adományát, amelyet ezennel köszönünk mindenkinek és bízunk benne, hamarosan megismerhetik újabb érdekes ötleteinket. Adószámunk:

2 A TARTALOMBÓL A HÓNAP MŐTÁRGYA Sajószentpéter, Református templom orgona (Hajdók Judit) 3 HÍREK Mőemléki beszélgetések (2007. november 21) 4 Átadták az idei Pro Architectura Díjakat 4 Felhívás a bükkábrányi mocsári ciprusok konzerválásának és bemutatásának támogatására 5 Megszőnik az ingyenes múzeumi belépı 6 Új kedvezmények lépnek életbe az állandó kiállítások ingyenessége helyett 6 Hiller István magyar nyelvő beszéde az UNESCO közgyőlésén 7 Rejtélyes ıskori szobrot ástak ki a cseh régészek 7 Sólyom a tıketerebesi erımővet is ellenzi 8 AKTUÁLIS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK Múzeumok İszi Fesztiválja ( 1 november 15.) 9 Vizit a vízben (2007. november 5.) 10 VI. Kegyeleti Konferencia (2007. november 8.) 11 Várépítés és/vagy mőemlékvédelem (2007. november 10.) 12 Örökségi értékvizsgálat, értékleltár és hatástanulmány a mőemlékvédelemben (2007. november 15) 13 Fények és árnyak. Esterházyak a magyar romlás századában (2007. november 8. november 29.) 14 Miskolci Kortárs Építészet - Válogatás Miskolci Építész Mőtermek Munkáiból (2007 október december) 15 KÖNYVAJÁNLÓ Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, (Gál-Mlakár Viktor) 16 VILÁGEMLÉKEZET- Világemlékezet-jegyzék IV. 17 A világ emlékezete - az UNESCO jelöléseket vár 18 AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK Média a társadalomért Az Irodalmi Rádió évi pályázati felhívása 19 Pályázat térbútor-együttes megalkotására 20 IMPRESSZUM 2

3 A HÓNAP MŐTÁRGYA SAJÓSZENTPÉTER, REFORMÁTUS TEMPLOM ORGONA A sajószentpéteri református egyháznak Kasza Ferenc presbiter és neje, Egri Júlianna májusában ajánlotta fel egy díszes orgona felállítását. A gyülekezet megköszönte az adakozóknak a mély vallásosságra valló szép ajándékot, mely hivatva lesz a jövıben az istendicsıítést magasabb fokra emelni és az adományozóknak nemes keblőségét hirdeti az utókor elıtt. Az ünnepélyes orgonaszentelésre még az évben, október 22-én sor került. A hangszert az 1850-ben született Szalay Gyula székesfehérvári orgonaépítı építette, aki miután a szakma alapjait orgonakészítı apjától, Szalay Károlytól ( ) elsajátította, székesfehérvári mőhelyének évi megnyitása elıtt több külhoni országban is gazdagította szakismeretét. Szalay Gyula igényes kivitelő orgonákat épített világos szerkezeti konstrukcióban, elsırendő anyagokból. Sajószentpéteren a fogazott párkányzatos historizáló orgonaház a sípmezık közötti profilozott pilaszterekkel Szalay kiváló mőbútorasztalos mesterségbeli tudását dicséri. A mester kedvelt színvilágát idézi a ház három kékes-szürkére festett oldala, a homlokfal barna mőmárványozott festékrétege pedig talán utólag, a templom berendezési tárgyainak esetleges átfestésekor került fel. A homlokzati két nagytükör és a háromosztatú középrész 31 darab eredeti ón sípja az I. világháború hadicélú síprekvirálásának esett áldozatul. A késıbbi síppótlás horganyból történt. A játszóasztal az orgonaház elıtt a mellvédben áll, tükrös kialakítású hátlapján a két aranyozott rozetta Szalay márkajegye. Az orgona egymanuálos 10 regiszteres, mechanikus csúszkaládás gépezető. A hangterjedelem a manuálban C-f 3 54 billentyő. A színdús, fuvola és vonós jellegő alaphangok által a manuál-mő a romantikus hangzásideált képviseli (Principal 8, Bourdon 8, Viola Gamba 8, Flaut Harmonik 8, Octav 4, Salicional 4 ). A légellátást a manuál-mő szélládája alá épített, ékmerítıvel ellátott nagy franciafúvó biztosítja. Az orgona fújtatása vasár- és ünnepnapokon, legalábbis az orgona átadását követı években, évi 12 forintért az egyházfi feladata volt. Az orgona sok elemében hordozza a tipikus Szalayformajegyeket, a fasípok ajak-kiképzésében, a billentyőzetet pedálbillentyőzet keretezı paknik kialakításában, stb. Ritka vagy egyedi kialakítást képez a homlokzati sípok mögötti halkítást-erısítést szolgáló crescendo-redınyszerkezet, a szélláda-furatokból a sípokba négyrétegő tıkén keresztül irányított szélvezetés és a 24 pedál-billentyő kopás elleni, sárgaréz rátétes védelme. A szentpéteri orgona közel eredeti állapotúnak tekinthetı, amely Szalay Gyula dunántúli kézmőves mőhelyének magas színvonalát tanúsítja a Borsodi-medencében. Hajdók Judit A templom orgonája 3

4 HÍREK MŐEMLÉKI BESZÉLGETÉSEK 2007 ıszén októberétıl ismét útjára indult a Mőemlék beszélgetések elıadássorozat, melyben novemberben a következı elıadást hallgathatják meg kedves érdeklıdıink: Kazareczki Noémi történész, muzeológus ÖTLETTİL A MEGVALÓSULÁSIG A KUBINYI FERENC MÚZEUM ÁLLANDÓ ENTERIİR KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉSZÍTÉSE Idıpont: november Helyszín: a Herman Ottó Múzeum központi épületének kávézója (Miskolc, Görgey u. 28.) ÁTADTÁK AZ IDEI PRO ARCHITECTURA DÍJAKAT Az Építészet Világnapján az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban rendezett ünnepségen Dr. Újhelyi István államtitkár és Dr. Szaló Péter szakállamtitkár adta át a Pro Architectura-díjat öt épület tervezıinek. A díjazottak között - nagy örömünkre - idén is találhattunk Észak-magyarországi épületet: Dr. Anthony Gall, Pintér Tamás János és Csaba Katalin Ágnes építészek (megosztva) az erdıbényei Béres Szılıbirtok és Pincészet épületegyüttesének tervezéséért kapták meg a díjat. Az indoklás szerint a tervezık nagyon magas építészeti színvonalon oldották meg az üzemi és a vendégforgalmi funkciók összhangját, a tájba illı, a hely szellemét jól kifejezı épületet formáltak. Az épületegyüttes tömegformái, külsı és belsı részletei korszerő eszközökkel utalnak a történelmi borvidék nemes hagyományaira, erısítik a ház, a táji környezet és a település látványi kapcsolódását, harmóniáját: A komplexum a településrıl nézve megkapó látványt nyújt, ugyanígy megfordítva, a település is teljes szépségében bontakozik ki környezetével együtt a pincészet épületeibıl nézve. Tokaj-hegyalja különleges szépségő szegletében megbúvó, nagy-múltú Erdıbénye település jövıbeni fejlıdése tekintetében ez a beruházás úttörı jelentıségő. (Forrás: epiteszforum.hu) 4

5 BÜKKÁBRÁNYI MOCSÁRI CIPRUSOK Felhívás a miskolci Herman Ottó Múzeumban ırzött bükkábrányi mocsári ciprusok konzerválásának és bemutatásának támogatására nyarán a Mátrai Erımő bükkábrányi lignitbányájában elıkerült egy 16 fából álló 7,2-7,6 millió éves mocsárciprus-erdı. Az elıkerült lelet a világon egyedülálló. A bükkábrányi mocsárciprusok 4 legépebb példányát a bánya és önkéntes támogatók segítségével a miskolci Herman Ottó Múzeum Miskolcra szállította. A múzeumba került mocsári ciprusokról részletes információk a Herman Ottó Múzeum honlapján találhatók: A fák konzerválását követıen a leleteket és a hozzájuk kapcsolódó világot egy újonnan létrehozandó múzeumban, a Pannontenger múzeumban" kívánjuk bemutatni. A fák konzerválása cukros oldattal történik, várható költsége 56 millió forint. A múzeum költségvetése nem teszi lehetıvé, hogy e munkát saját forrásaiból elvégezze, ezért a bükkábrányi 4 mocsárciprus megmentésére támogatókat keres. A Múzeum a támogatásokat a konzerválási eljáráshoz szükséges védıépület elkészítésére, 4 acél tartály, a konzerválásához szükséges 40 tonna cukor, tároló konténer és vegyszerek beszerzésére kívánja fordítani. (A leleteket ideiglenesen védı épület elkészítéséhez szükséges 10 raklap tégla, 70 köbméter beton, valamint 300 méter vasanyag.) A pénzbeli támogatásokat az Archeológia Kulturális Közalapítvány fogadja Számla száma: Adószám: KsH törzsszám: (TEAOR) Az egyéb felajánlásokat (cukor - akár 1 kg. is segít -, építıanyag) a Herman Ottó Múzeum Régészeti osztálya koordinálja. (Telefon. 46/ ) Kérünk mindenkit és minden szervezetet, hogy segítse a Múzeumot a bükkábrányi mocsári ciprusok megmentésében! Köszönettel: Dr. Veres László Dr. Pusztai Tamás Veres János megyei múzeumigazgató régész régész 5

6 MEGSZŐNIK AZ INGYENES MÚZEUMI BELÉPİ január 1-jétıl megszőnik az állami múzeumok állandó kiállításainak ingyenessége. (OKM - MTI) Megváltozik az állami múzeumok belépıire vonatkozó kedvezményrendszer január 1-jétıl. Megszőnik az állami múzeumok állandó kiállításainak ingyenessége, ám számos kedvezmény lép életbe, illetve a korábbiak közül is több változatlan marad. Budai Bernadett kormányszóvivı 18-i tájékoztatóján azt is elmondta, hogy január 1-jétıl az Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgárait ugyanaz a kedvezmény illeti meg, mint a magyar állampolgárokat. Az új szabályozás alapján az állami múzeumok állandó kiállításaira a szervezett diákcsoportok ingyenesen mehetnek be, az idıszaki kiállításokat pedig ötven százalékos kedvezménnyel látogathatják. A pedagógusok és a felsıoktatásban dolgozók 100%-os kedvezménye megmarad, a 62 és 70 év közöttiek pedig féláron látogathatják az állandó kiállításokat. A gyermekek 6 éves korukig mehetnek ingyenesen be az érintett múzeumokba, a fogyatékkal élıknek és kísérıik, a 70 év felettiek szintén. "Állami ünnepeken minden múzeum minden kiállítása ingyenesen lesz megtekinthetı, továbbá a családok számára havonta egyszer, az egyes intézmények által választott hétvégi napon szintén ingyenes lesz a múzeumlátogatás" - nyilatkozta Budai Bernadett. A 6 és 26 év közötti fiataloknak 50 százalék kedvezményt kapnak a belépıjegyek árából. Az államnak évente millió forintos költséget jelentett az ingyenesség kompenzálása. Forrás: ÚJ KEDVEZMÉNYEK LÉPNEK ÉLETBE AZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK INGYENESSÉGE HELYETT Január 1-jétıl megszőnik az állami múzeumok állandó kiállításainak ingyenessége, ugyanakkor számos kedvezmény lép életbe, vagy változatlan marad. Budai Bernadett kormányszóvivı csütörtöki budapesti tájékoztatóján azt is közölte, hogy január 1-jétıl az Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgárait ugyanolyan kedvezmény illeti meg, mint a magyar állampolgárokat. Az új szabályok megszüntetik az állami múzeumok állandó kiállításaira vonatkozó díjmentességet, ugyanakkor több új kedvezmény bevezetésével célzottabb kedvezményrendszert alakítanak ki, és a kedvezményeket kiterjesztik az EGT tagállamok állampolgáraira is - mondta a szóvivı annak kapcsán, hogy a kabinet módosította a múzeumok látogatóit megilletı kedvezmények szabályait. Az új szabályozás szerint az állami múzeumok állandó kiállításaira a szervezett diákcsoportok ingyenesen mehetnek be, az idıszaki kiállításokat 50 százalékos kedvezménnyel látogathatják. Megmarad a pedagógusok és a felsıoktatásban dolgozók 100 százalékos kedvezménye, a 62 és 70 év közöttiek pedig fél áron látogathatják az állandó kiállításokat. A gyermekek számára hatéves korig lesz ingyenes a belépés, akárcsak a fogyatékkal élıknek és kísérıiknek, valamint a 70 év felettieknek. "Állami ünnepeken minden múzeum, minden kiállítása ingyenesen lesz megtekinthetı, továbbá a családok számára havonta egyszer, az egyes intézmények által választott hétvégi napon szintén ingyenes lesz a múzeumlátogatás" - ismertette Budai Bernadett. A nemzetközi diákigazolványok használatáról szólva elmondta: a jövıben nem azok meglétéhez, hanem az életkorhoz kötik a kedvezményt, vagyis a 6 és 26 év közötti fiataloknak akkor is 50 százalékkal kevesebbet kell fizetni a belépésért, ha egyénileg látogatják az intézményeket. Kérdésre válaszolva a kormányszóvivı közölte: az államnak évente millió forintos költséget jelentett az ingyenesség kompenzálása. Ehhez kapcsolódva Budai Bernadett megjegyezte, Magyarországon az új szabályozás életbe lépése után a múzeumokat látogatók 40 százaléka ingyenesen nézheti meg a tárlatokat. Ez az arány az EU tagállamaiban 25 százalék. Forrás: 6

7 HILLER ISTVÁN MAGYAR NYELVŐ BESZÉDE AZ UNESCO KÖZGYŐLÉSÉN A kulturális sokszínőség fontosságát hangsúlyozta Hiller István 20-án az UNESCO 34. közgyőlésén. (OKM - MTI) Magyarul elhangzott beszédében a kulturális sokszínőség fontosságát hangsúlyozta Hiller István, oktatási és kulturális miniszter az UNESCO 34. közgyőlésén, 20-án. A magyar nyelv ugyan nem tartozik az ENSZ párizsi székhelyő nevelésügyi, tudományos és kulturális szakosított szervezetének hivatalos nyelvei közé, ám a szaktárca vezetıje anyanyelvén elmondott beszédével kívánta felhívni a 193 tagállam kétezer küldöttének figyelmét a kulturális sokszínőség jelentıségére. Az UNESCO-nak a kultúrák közti párbeszéd újraértelmezése és a kulturális sokszínőség megırzése érdekében kifejtett munkáját támogatja Magyarország - hangsúlyozta Hiller István oktatási és kulturális miniszter a konferencián. A szaktárca vezetıje beszédében elmondta: az európai és arab kultúrák közti párbeszéd szimbólumának tekinti azt, hogy a közelmúltban jelent meg elıször Bartók Béla 1913-as algériai népzenei győjtéseinek CDkiadása. Hiller István az ülésen bejelentette, hogy Magyarország vállalja az európai és észak-amerikai regionális felnıttoktatási elıkészítı konferencia megrendezését, amely az UNESCO által 2009-re meghirdetett felnıttoktatási konferencia elıfutára. A Magyar Tudományos Akadémia és az Oktatási és Kulturális Minisztérium szervezésében pedig Budapesten rendezik meg november 8. és 10. között a Tudomány Világfórumát, amelyen az UNESCO a legmagasabb szinten képviselteti magát, Macuura Koicsiro fıigazgató személyében. Bıvebb információ: UNESCO, OKM; (Forrás: ) REJTÉLYES İSKORI SZOBROT ÁSTAK KI A CSEH RÉGÉSZEK Egy közel hétezer éves szobortöredéket találtak a cseh régészek a Prágától kétszáz kilométerre északkeletre fekvı Masovice mellett. Az üreges agyagszobornak csak a lába és csípıje maradt meg. Hasonló leletet még sehol nem találtak Európában vagy a Közel-Keleten - állapították meg a brnói Masaryk Egyetem kutatói. (Forrás: ) 7

8 SÓLYOM A TİKETEREBESI ERİMŐVET IS ELLENZI Szétroncsolná a zempléni tájat, ha erımőveket építenének a térségbe - mondta Sólyom László Sárospatakon. Az államfı szerint az Aranyos-völgybe, Szerencsre és Tıketerebesre tervezett erımő egyaránt gigantikus; Európában az ilyen erımővek sokkal kisebb teljesítményőek. Elsısorban a zempléni térség környezetvédelmi problémáival foglalkozott Borsod-Abaúj-Zemplén megyei látogatásának harmadik, egyben utolsó napján Sólyom László köztársasági elnök. A nap eseményeit összefoglaló sajtótájékoztatón elmondta, meglepı volt számára, hogy "mennyire nyomulnak az erımő beruházók Tokajhegyalján és környékén". Beszédében utalt az aranyosi völgybe tervezett vízszivattyús erımőre, a Szerencsen épülı szalmatüzeléső hıerımőre, valamint a Szlovákiában, Tıketerebesre építendı széntüzeléső hıerımőre. Az államfı kiemelte, az Aranyosi völgybe tervezett programot tudomása szerint a szakhatóságok sem támogatják, így kevés az esély a megvalósulására. Tıketerebesen a helybéliek nemet mondtak az erımőre, a döntés felsıbb szinteken születik meg. Ha ez számunkra hátrányos lesz, akkor fel kell lépni ellene - hangsúlyozta Sólyom László. A szerencsi szalmatüzeléső erımővel kapcsolatban így fogalmazott: Azt lehet tudni, hogy szalmát éget. Ezt a szalmát valahol meg kell termelni. Azt jelenti, hogy 10 percenként egy kamionnyi szalmát fognak eltüzelni. Ide fognak zúdulni ehhez az egyébként is forgalommal agyonterhelt és tönkretett tájra a kamionok. Ha kicsit távolabb nézzük, azt is kell tudni, hogy ezeket az energiafüveket megtermelni olyan monokultúra, ez ökológiailag egy sivatag és nem lehet tudni a hatása a talajra késıbb, tehát nem lehet tudni. Azt lehet tudni, hogy ez egy futó beruházás és a szerencsieknek azt mondják, hogy 200 munkahely. Én nem tudom, hogy számonként teszik-e rá a szalmát a tőzre, mert egyébként egy ilyen modern erımőben néhány ember kell, ha ez tényleg olyan, ahogy ígérik. Mindenesetre ez a beruházás rengeteg olyan kérdést vet fel, amely szabályozási hézagokat mutat. (Forrás: (A köztársasági elnök látogatása óta az illetékes környezet- és természetvédelmi hatóság döntésébıl "kiderült", hogy az Aranyos-völgyi vízierımővek visszafordíthatatlanul tönkretennék az érintetlen, értékes zempléni tájat, így mégsem engedélyezhetık! Tiszta szerencse... A minden (így környezethasználati és építési!) engedéllyel rendelkezı szerencsi erımő építkezése azóta megkezdıdött! A helyi borászok és a világörökségi területért aggódók által kezdeményezett ügyészségi eljárás ugyanakkor - eddig számunkra meg nem erısített hírek szerint - súlyos jogi hibákat talált az országos rendezési tervben egyébként nem is szereplı erımő engedélyezési eljárásában. Elıfordulhat hát, hogy végül mégis megtorpan az építkezés. Szerkesztıségünk osztozik a hegyaljaiak aggodalmában páratlan természeti környezetük megóvásával kapcsolatban. Annyi bizonyosnak látszik, hogy ha Magyarország engedélyezi egy erımő megépültét a világörökségi területen BELÜL, akkor meglehetısen hiteltelen lehet nemzetközi fellépésünk a tıketerebesi, amúgy a védett területen KÍVÜL felépíteni tervezett monstrummal szemben... A Tokaji Természetvédelmi Egyesület (TOTEM) által küldött kép közreadásával fejezzük ki reményünket, hátha mégsem lesz okunk szomorodni... A Szerk.) 8

9 AKTUÁLIS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK MÚZEUMOK İSZI FESZTIVÁLJA - 1 november 15. A Múzeumok İszi Fesztiválja, a Múzeumok Mindenkinek Program (MMP) országos rendezvénysorozata második alkalommal kerül megrendezésre a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre), az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyőjteményi Fıosztálya, és a regionális múzeumi munkacsoport tagjai közremőködésével. A Múzeumok İszi Fesztiváljának központi nyitó nagyrendezvénye október 1-én a Múzeumpedagógiai Évnyitó, melynek házigazdája a Szépmővészeti Múzeum. A program célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a múzeumokra mint az oktatás fontos helyszíneire, másrészt hogy bemutassa, hogy a múzeumok a tanévhez igazodva milyen új programokkal várják a pedagógusokat és a diákcsoportokat. Ezen alkalommal kerül sor a korszerő, újszerő múzeumpedagógiai kezdeményezések elismerésére, a Múzeumpedagógiai Nívódíj átadására. November közepéig párhuzamosan zajlanak az események az ország mintegy 70 múzeumában. Az Építészet Hónapja 2007 Fesztivállal együttmőködve a következı alkalmakat ajánljuk figyelmükbe: - DM direkt múzeum c. konferencia, melynek középpontjában a látogatók elérése, motiválása, szolgáltatói szemlélet, küldetés, pozíció kialakítása, látogatói infrastruktúra konfliktusai, emberi erıforrás és finanszírozási kérdések állnak, - Építészeti örökségünk a Gázgyárak megmaradt épületei, az elsı Józsefvárosi Gázgyár területén létesített Gázmúzeum bejárása, elıadás, kapcsolódó kiállítás, - Közlekedési múzeum Kigyúrt formák - Spaghetti-híd c. kiállítása, mely a magyar egyetemi és fıiskolai hallgatók száraztésztából készített hídjait mutatja be, - Filmvetítés és elıadás a Magyar Mezıgazdasági Múzeum 100 éves a Vajdahunyad vár c. idıszaki kiállításához és Alpár Ignác munkásságához kapcsolódóan, - Múzeumpedagógiai foglalkozások a BTM Kiscelli Múzeumában Ismerd meg a régi Budapestet! címmel iskolás csoportoknak, gyerekeknek angol és magyar nyelven, - Vár állott, s most kıhalom konferencia a civil szféra bevonásával a mőemlékvédelem kérdéseirıl. Forrás: A rendezvényekrıl és programokról további információt olvasható a weboldalon. 9

10 10

11 A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tisztelettel meghívja Önt november 8-án 9.30 órakor kezdıdı VI. KEGYELETI KONFERENCIÁJÁRA, amelynek témája: A nemzeti, történeti és kegyeleti emlékhelyek Helyszín: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Díszterem (1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.) REGISZTRÁCIÓ Megnyitó: SZILI KATALIN, a Magyar Országgyőlés elnöke Köszöntı: BOROSS PÉTER, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke ZLINSZKY JÁNOS, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese Kegyeleti emlékhelyek és az Alkotmány fejlıdése SIMÓKA KÁLMÁNNÉ, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. vezérigazgatója A Nemzeti Sírkert jogi és finanszírozási helyzete és problémái NIKLAI ÁKOS, a Magyar Turizmus Zrt. Elnöke Emlékhelyek és Nemzeti Sírkertek, mint a turizmus célpontjai Magyarországon és külföldön GEDAI ISTVÁN, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese A Bizottság feladatai a kulturális örökségvédelmi törvény módosítása kapcsán KÁVÉSZÜNET FEJÉRDY TAMÁS, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal általános elnökhelyettese A Hivatal szerepe és feladatai a temetıi mőemlékek vonatkozásában HÓDI LAJOS, a Szegedi Temetkezési Kft. ügyvezetı igazgatója Emlékhelyek és Nemzeti Sírkert Csongrád megyében CSERI FERENC, védelmi és biztonsági szakértı A temetık biztonsága tapasztalatok és javaslatok FOGARASI KATALIN, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság titkára és TÓTH VILMOS történész, temetıkutató Beszámoló a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság évi tevékenységérıl HOZZÁSZÓLÁSOK Zárszó: KATONA TAMÁS Fogadás a Márványteremben 11

12 MEGHÍVÓ A CASTRUM BENE EGYESÜLET november 10-én (szombaton) 11 órakor Visegrádon, a királyi palota elıadótermében tartja hagyományos ıszi rendezvényét, ezúttal együttmőködve a KÖH Mőemlékvédelmi Tudományos Intézetével VÁRÉPÍTÉS ÉS/VAGY MŐEMLÉKVÉDELEM címmel Ennek során az alább felsorolt várakban-várkastélyokban végzett és tervezett mőemléki-rekonstrukciós munkákról számol be az illetékes kutató, építésztervezı és mőemléki felügyelı - illetve közülük az, aki felkérésünknek eleget tudott tenni CSESZNEK (László Csaba/Rácz Miklós/Samu Viktória/ Németh Katalin) CSÓKAKİ (Hatházi Gábor/Gál Tibor) FÜZÉR (Simon Zoltán/Oltai Péter) GYULA (Feld István/Kóris János/Széphegyi László) NYÍRBÁTOR (Virágos Gábor/Szekér György/Nagy Tibor) SOLYMÁR (Feld István/Szalay Gábor/Klaniczay Péter) SZIGLIGET (Gere László/Albert Tamás/ Máthé Géza) óra és között ebédszünet Megfelelı érdeklıdés esetén 10 órakor Buzás Gergely tart vezetést a királyi palotában A rendezvényre minden egyesületi tagot és érdeklıdıt várunk A Castrum Bene Egyesület vezetısége 12

13 A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKVIZSGÁLAT, ÉRTÉKLELTÁR ÉS HATÁSTANULMÁNY A MŐEMLÉKVÉDELEMBEN címmel egynapos szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódó ismeretanyag bıvítését szolgáló szemináriumot szervez, amely a Magyar Építész Kamara szakmai továbbképzési programja keretében 2 pontot ér. A képzés célja, hogy segítse a tervezı építészeket, várostervezıket, a mőemlékvédelem területén, az önkormányzatoknál, településtervezı irodákban dolgozó építészeket, települési fıépítészeket, mővészettörténészeket, régészeket és más a téma iránt érdeklıdı szakembereket abban, hogy pontos képet kaphassanak az örökségi értékvizsgálat, értékleltár, hatástanulmány készítése céljáról, módszereirıl, valamint a jogszabályi elıírásokon alapuló elvárásokról. A szeminárium programja: Regisztráció Megnyitó Bevezetés és fogalomtisztázás az örökségi értékvizsgálat és hatástanulmányok témájához Elıadó: Dr. Fejérdy Tamás Helyszíni építéstörténeti és értékfeltáró kutatás Elıadó: Debreczeniné Mezey Alice Kávészünet Mőemléki értékleltár. Elıadó: Dr. Bozóki Lajos Az értékvédelmi koncepció. Elıadó: Rácz Jolán Ebédszünet Települési értékvizsgálat, inventarizáció. Elıadó Bognár Gábor Az örökségvédelmi hatástanulmány szerepe a településfejlesztést megalapozó településrendezési eljárásban. Elıadó Albert Ágnes Kávészünet Az InterSAVE. Nemzetközi vizsgálati módszer a környezet építészeti értékeinek számbavételére. Elıadó: Rácz Jolán Település-inventarizáció a Kárpát-medence magyarlakta vidékein. Elıadó Sebestyén József Az elıadások 45 perces idıtartama magában foglalja kérdések feltevésének és eszmecsere kialakulásának a lehetıségét is, várjuk a résztvevık aktív közremőködését! A szeminárium helye és ideje: november 15., Magyar Kultúra Alapítvány, Budavár-terem (Budapest, I. ker. Szentháromság tér 6.) Részvételi díj nincs. Étkezésrıl a résztvevıknek maguknak kell gondoskodniuk. (A Magyar Kultúra Alapítvány épületében erre van lehetıség.) Jelentkezni a teljes név, végzettség, munkahely, cím és pontos elérhetıség megjelölésével 31-ig lehet az alábbi címen: és Deák Ildikó Kovács Erzsébet Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 1014 Budapest Táncsics M. u. 1. Tel: Fax:

14 FÉNYEK ÉS ÁRNYAK Esterházyak a magyar romlás századában Elıadássorozat az Iparmővészeti Múzeumban Sikerek és diadalok, kudarcok és veszteségek látványos és nagy visszhangot keltı fejlemények követik egymást a XVII. század magyar históriájában s az Esterházyak családtörténetében is. Mindezeket csupán felvillantani képes az a kiállítás, amely 2006 decembere óta várja a látogatókat Esterházy kincsek; öt évszázad mőalkotásai címmel az Iparmővészeti Múzeum két termében. E sorsfordító események, azok szereplıinek és jelentıségének a bemutatására, tárgyalására vállalkozik az elıadássorozat, amely november 8. és november 29. között kerül megrendezésre az Iparmővészeti Múzeumban. Számítunk mindazok érdeklıdésére, akik fogékonyak a barokk kor kultúrtörténete és a nemzeti múlt e viszontagságos, eseménydús korszaka iránt november 8. (csütörtök), 16 óra A hitvitázó nádor és a bíboros-prímás mint politikus. Esterházy Miklós ( ) és Pázmány Péter ( ) Elıadó: Bitskey István akadémikus, irodalomtörténész, a Debreceni Egyetem professzora november 13. (kedd), 16 óra Végtisztesség. Esterházy László ( ) hısi halála és temetési szertartása a kortársak szemével Elıadó: Szabó Péter mővészettörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem docense november 20. (kedd), 16 óra Küldetéstudat és elhivatottság. A közéleti szerepvállalás és a személyes ambíciók konfliktusai Elıadó: Ács Pál irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézetének fımunkatársa november 27. (kedd), 16 óra Pietas catholica a barokk kor vallásossága és a mővészetpártoló Esterházy Pál ( ) Elıadó: Galavics Géza akadémikus, mővészettörténész, az MTA Mővészettörténeti Kutatóintézetének fımunkatársa november 29. (csütörtök), 16 óra Vénusz adományai a párválasztás szerepe az Esterházy-győjtemény kialakulásában Elıadó: Szilágyi András mővészettörténész, az Iparmővészeti Múzeum fımunkatársa. Helyszín: Az Iparmővészeti Múzeum (1091 Budapest, Üllıi út ) elsı emeleti elıadóterme (habánkiállítás mögött). További információk: tel.: , A programokat szervezte: Szilágyi András, az Esterházy-kincsek címő kiállítás rendezıje és Jékely Zsombor, az Iparmővészeti Múzeum tudományos titkára. 2

15 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építészkamara szeretettel meghívja Önt az Építészet Világnapja alkalmából a MISKOLCI KORTÁRS ÉPÍTÉSZET - VÁLOGATÁS MISKOLCI ÉPÍTÉSZ MŐTERMEK MUNKÁIBÓL - címő kiállítás-sorozatának megnyitójára Október 2-án, kedden délután 5 órára a miskolci Kós-Házba a kiállítás megtekinthetı Miskolcon, a Görgey Artúr u. 32 sz. alatt, 10 héten keresztül, hetente új kiállítókkal október 2-tól, hétfıtıl péntekig óráig BODONYI ÉPÍTÉSZ KFT. BODONYI CSABA MŐÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZETI TERVEZİIRODA KFT. PUSKÁS PÉTER STÚDIÓ ÉSZAK MAGYARORSZÁGI TERVEZİ KFT. PIRITY ATTILA ARC ÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖKI, KÖZÉPÜLET ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TERVEZİ KFT. ROSTÁS LÁSZLÓ V6 ÉPÍTÉSZIRODA KFT. DURBÁK GYÖRGY OKTÓBER 2 7. HAD ÉPÍTÉSZIRODA KFT. HORVÁTH ZOLTÁN OKTÓBER OKTÓBER HADAS MŐTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŐVÉSZETI KFT. RUDOLF MIHÁLY V+A VISZLAI ÉPÍTÉSZIRODA KFT. VISZLAI JÓZSEF OKTÓBER TABA ÉS TÁRSAI MÉRNÖKIRODA KFT. TABA BENİ OKTÓBER 29 NOVEMBER 4. HADAS MATRICA BT. SZİKE LÁSZLÓ LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. LAUTNER EMİKE NOVEMBER PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZİ KFT. NAGY JÓZSEF ANDRÁS NOVEMBER KRIPKÓ LÁSZLÓ, ZIELEM RITA, HALMAI ATTILA, GULYBÁN EDE, VINCZE JÓZSEF NOVEMBER SZUNYOGH LÁSZLÓ, ELEK ATTILA, RÉVAI TAMÁS, PETRIK ZOLTÁN, VARGA GÁBOR NOVEMBER 26 DECEMBER 2. SZAMOSI ENDRE, FEHÉR JUDIT, BERECZKI ZOLTÁN, DOBOS PÉTER, KOVÁCS ÁGI DECEMBER 3 9. DURBÁK ESZTER, PAPP LÁSZLÓ, MARJAS PÉTER, KOCSIS SZILÁRD, KISER LÁSZLÓ 3

16 KÖNYVAJÁNLÓ HEGYI KLÁRA: A TÖRÖK HÓDOLTSÁG VÁRAI ÉS VÁRKATONASÁGA. I-III. KÖTET BUDAPEST, o. Hegyi Klára több mint egy évtizedes munkával győjtötte össze azokat a forrásokat, melyek a török által megszállt magyar területek várkatonaságára vonatkoznak. Ezeket a zsoldlistákat, törökül deftereket, elsı ízben még a 19. század utolsó harmadában Velics Antal és Kammerer Ernı győjtötte össze és adták ki kétkötetes, máig idézett munkájukban. Ez a feldolgozás azonban hiányos, rendezetlen, mára már elavult, szükségessé vált a források újbóli összegyőjtése, értelmezése, kiadása. A szerzı a teljességre törekedve 150 defter anyagát győjtötte össze és dolgozta egybe. A források elsısorban a bécsi és az isztambuli levéltárakból származnak. Ennek elsıdleges okai természetesen a felszabadító háborúkkal magyrázhatók, melyek következtében a Budán talált török forrásokat Bécsbe menekítették, az eredeti török összeírások Sztambulban maradtak. Egyéb, a magyarországi vilajet-központokban készült és ırzött defterek elpusztultak. A háromkötetes munka második, harmadik kötete adja a vilajetek és szandzsákok szerint csoportosított várakra, és katonaságukra vonatkozó adattári információkat, míg az elsı kötetben a források összefoglaló feldolgozása, értelmezése olvasható. Megismerhetjük a zsoldlisták készítésének körülményeit, idejét, az írnok által feltüntetett jelek értelmezését. A bıséges adatforrás lehetıvé teszi a katonák származásának, neveinek vizsgálatát, valamint egy-egy katona esetleges pályafutásának bemutatását is. És mivel a hódoltság területén készült listákat a Portán újra átírták, néhány esetben eltéréseket lehet tapasztalni a tényleges katonaszámok és zsoldösszegük, valamint a török kincstár által kifizetni tervezett összegek között. A török hódítás szakaszait és ezek céljait a defterekbıl kihámozható adatok segítségével pontosítja a szerzı, bemutatva a szerzett várak és az épített várak körzeteit, és ahol volt, a védelem stratégiáit. Megismerjük a várakat védı katonák csapatnemeit (müsztahfizok, topcsik, gönüllük, azabok, martalócok), ezek számát, jövedelmüket és életkörülményeiket. Az elsı kötet utolsó két fejezete foglalkozik Hegyi Klára munkásságának egyik fontos részével a katonák származásával, vallásával, külön fejezetet szentelve a balkáni eredető katonaparaszti szervezet bemutatásának és a balkáni eredető népesség dél-magyarországi megjelenésének. Hegyi Klára munkája olyan egyedülálló forrásgyőjtemény, amely méltán tarthat számot nem csupán történészek, de a Hódoltság története iránt érdeklıdı szélesebb közönség figyelmére is. (Gál-Mlakár Viktor) 4

17 VILÁGEMLÉKEZET JEGYZÉK IV. DÉL-AFRIKA 253/1963 SZÁMÚ BÜNTETİBÍRÓSÁGI ESET (ÁLLAM SZEMBEN N. MANDELÁVAL ÉS TÁRSAIVAL) Ez az eset az 1912-ben alapított Afrikai Nemzeti Kongresszus (African National Congress, ANC) vezetıinek bírósági eljárása volt. Itt állították Nelson Mandelát a vádlottak padjára, szabotázs és terrorcselekményben való részvétel vádjával, bíróság elé állították ben életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték és a Fokváros melletti hírhedt Robben-szigeten tartották fogva 1990-es szabadon engedéséig. DÉL AFRIKA A FELSZABADULÁSI HARC LEVÉLTÁRI ANYAGA Az apartheiddel szemben folytatott harcok audiovizuális levéltári anyagának megırzésére és digitalizálására irányuló tervezet. SPANYOLORSZÁG/PORTUGÁLIA TORDESILLAS EGYEZSÉG Az június 7-én, Spanyolország és Portugália királyságai között létrejött szerzıdés egy olyan új választóvonalat teremtett, amely felosztotta a világot Spanyolország és Portugália között. A Dél-Amerikán észak-déli irányban keresztül vezetı határvonal kettéosztotta a birtokba még nem vett szárazföldeket. A vonaltól keletre minden Portugália, nyugatra Spanyolország potenciális birtokának nyilváníttatott. SVÉDORSZÁG INGMAR BERGMAN GYŐJTEMÉNY A győjtemény a július 30-án elhunyt Ingmar Bergman személyes győjteményével kibıvülve jött létre, amelyet a híres rendezı 2002-ben, filmezéstıl való visszavonulása után ajándékozott a Svéd Filmintézetnek. Ez a győjtemény kéziratokat, tervrajzokat, vázlatokat, fényképeket és kulisszák mögötti filmeket Ezt követve hozták létre az Ingmar Bergman Alapítványt. Woody Allen szerint Bergman Valószínőleg a legnagyobb filmrendezı a filmkamera feltalálása óta. ALFRED NOBEL CSALÁD GYŐJTEMÉNYE Az 1840 és 1900 közötti idıszakot fedi le, amely elsıdlegesen a Nobel családnak a cári Oroszországban folytatott ipari és kereskedelmi tevékenységének archívuma. A családi vállalkozás kulcsszerepet játszott Alfred Nobel életében. Nobel feltaláló, iparosító és nemzetközileg híres filantróp volt. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG - HEREFORD MAPPA MUNDI Ez a térkép a világ egyetlen teljes középkori világtérképe. Történeti, antropológiai, néprajzi és teológiai információk gazdag tárháza, amely bemutatja, hogy a 13. században a tudósok hogyan látták és interpretálták a világot szellemi és földrajzi terminusaikban. A jelenlegi kutatások szerint 1300 körüli idıszakra tehetı a térkép keletkezése. Érdekessége, hogy a világ középpontjaként Jeruzsálemet és középkori templomát rajzolja meg. AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK A METRO-GOLDWYN- MAYER ÁLTAL LÉTREHOZOTT ÓZ, A CSODÁK CSODÁJA (VICTOR FELMING 1939) A kedvesség, emberszeretet, barátság, bátorság, állhatatosság, szeretet és nagylelkőség emberi tulajdonságairól szóló filmet 5

18 1939-ben hozták létre, amikor a II. Világháború szétterjedt a világon. A legnépszerőbb és legemlékezetesebb filmek egyike a filmtörténetben. VENEZUELA - COLOMBEIA: GENERALISSIMO FRANCISCO DE MIRANDA S ARCHIVES Francisco de Miranda Venezuela forradalmára volt, céljaként tőzte ki a spanyol amerikai kolóniák függetlenségének elérését és egy független birodalom létrehozását. Egy öröklıdı, Inkának nevezett császári vezetés alatt képzelte el, amely lecsendesítette volna a bennszülött amerikaiakat és ugyanakkor kétkamarás törvényhozása lett volna. A birodalmat, Amerika felfedezıje, Cristopher Colombus után Gran Colombia -nak, Nagy Kolumbiának nevezte el. A 18. század vége és a 19. század eleje közötti idıszakból származó dokumentumok Mirandának, a függetlenség nagy latin-amerikai kezdeményezıjének győjteménye, amely az emberi történelem jelentıs eseményeinek bizonyítékát adják. Ford.: Hajdú Ildikó Képek forrása: A VILÁG EMLÉKEZETE - AZ UNESCO JELÖLÉSEKET VÁR Az UNESCO jelöléseket vár A világ emlékezete program nemzetközi jegyzékébe. A jegyzék a világ dokumentum-örökségének legfontosabb elemeit foglalja magában. (UNESCO) A dokumentum-örökség listájának bıvítésére az UNESCO pályázatot hirdet. A Világ emlékezete program nemzetközi jegyzékére olyan könyvtári és levéltári győjtemények kerülhetnek fel, melyek egyetemes értékőek és világörökségi jelentıségőek. A listára nevezett jelöléseket az UNESCO Nemzeti Bizottságának vagy A világ emlékezete program Nemzeti Bizottságának kell elfogadnia az adott országban. A jelöléseket ezt követıen az UNESCO jegyzékkel foglalkozó bizottsága, valamint a Nemzetközi Tanácsadó Bizottság bírálja el. A végsı döntést az UNESCO fıtitkára fogja meghozni. Az UNESCO 1997-ben alapította A világ emlékezete programot, melynek célja, hogy megvédje és megırizze a nyelvek, az emberek és a kultúrák sokféleségét közvetítı dokumentum-örökséget, segítse a levéltárak és könyvtárak közötti hálózatok kiépülését, az információcserét, valamint hozzájáruljon a dokumentált örökség megırzését és hozzáférhetıségét szolgáló erıforrások fejlesztéséhez. Jelenleg a világ 67 országának 158 győjteménye, valamint egy nemzetközi szervezet és egy magánalapítvány szerepel a listán. Ausztráliában, Kínában, Lengyelországban és Mexikóban emellett nemzeti jegyzékeket hoztak létre. A listára a jelenlegit követıen a júliusi felhívás alapján lehet majd jelölni. A jelölések határideje: március 31. Bıvebb információ: UNESCO; 1 Miollis rue, Paris, France E: I: portal.unesco.org/ci/en/ev.php-url_id=25534&url_do=do_topic&url_section=201.html (Forrás: 6

19 AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK MÉDIA A TÁRSADALOMÉRT 2007 Újságíróknak, riportereknek és szerkesztıknek hirdetett pályázatot a Hungarian Business Leaders Forum. Média a társadalomért címmel pályázatot hirdetett a Hungarian Business Leaders Forum újságíróknak, riportereknek és szerkesztıknek, illetve az ıket jelölı magánszemélyeknek és szervezeteknek. A pályázat célja a társadalmi összefogás és felelısségvállalás példaértékő bemutatásának elismerése. A pályamő olyan riport, interjú, mősor, vagy mősorrészlet lehet, amely november 1. és 31. között valamely sajtótermékben vagy egyéb médiumban magyar nyelven megjelent; és a társadalom, a kisebb közösségek szellemi és gazdasági fejlıdését elısegítı, a különbözı szektorok, csoportok, szervezetek és magánszemélyek összefogásával megvalósult kezdeményezéseket népszerősít. Beadási határidı: november 17. Bıvebb információ: Hungarian Business Leaders Forum; 1139 Budapest, Váci út 99. E: I: T: (06 1) (Forrás: Pályázati Felhívás az Irodalmi Rádió évi hangzó és nyomtatott kiadványsorozataiban, rádiómősoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre A pályázatok címe, témája, beérkezési határideje: Cím Téma Forma Beérkezési határidı Év végi humoros versek, történetek, hangjátékok, vers és november 30. vidámságok rádiójátékok bármirıl próza az álomról, álmodásról, éjszakáról, ébredésrıl, Álom és valóság vers december 30. vágyakról és valóságról szóló versek A pályázatok célja: Kortárs amatır és hivatásos költık részére publikálási, bemutatkozási lehetıség, mőveik hangzó anyaggá való feldolgozása, audio CD és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása. A pályázat teljes anyaga megtalálható, valamint információ kérhetı: 20/

20 PÁLYÁZAT TÉRBÚTOR-EGYÜTTES MEGALKOTÁSÁRA Térbútor-együttes vagy egyéb térképzı elem megalkotására hirdetett pályázatot a Kortárs Mővészeti Zsőri. (Pályázatfigyelı) A Dunaújvárosi Fıiskola kollégiumi beruházásához kapcsolódóan hirdette meg KKIP-0024/2007 kódszámú pályázatát a Kortárs Mővészeti Zsőri. A nyertes pályázó feladata egy térbútor-együttes, illetve egyéb térképzı elem megalkotása Dunaújvárosban, a Dózsa György út 35. alatti kollégiumépület melletti területen. A pályázat nyilvános, egyfordulós és névaláírásos. A mőalkotás létrehozására és elhelyezésére rendelkezésre álló összeg legfeljebb nettó 9,4 millió forint lehet. A pályázaton való részvétel regisztrációs díjhoz kötött. Beküldési határidı: december 6. délután 4 óra Bıvebb információ: IMPRESSZUM Észak-magyarországi kulturális és mőemléki hírlevél. A Herman Ottó Tudományos Egyesület és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának értesítıje. Megjelenik havonta, csak digitális formában. Szerkesztık: Hajdú Ildikó és Paszternák István Postacímünk 3530 Miskolc, Rákóczi utca 11. Tel./fax: (KÖH). A szerkesztıség nem feltétlenül ért egyet a Hírlevélben megjelenített valamennyi véleménnyel, nézettel. A Hírlevél változatlan formában szabadon sokszorosítható, továbbküldhetı. Képeink, szövegeink felhasználása a forrás megjelölésével lehetséges. (Forrás nélkül megjelent képeink az Internetrıl származnak.) Hírlevelünk korábbi számai letölthetıek a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapjáról a címen. A Hírlevél ingyenes, megrendelni, vagy a megrendelést lemondani egy, a szerkesztıknek küldött lel lehet. A megrendelık címeit a Szerkesztıség semmilyen formában nem használja fel és nem adja tovább. Híreink részben a Kultur Pont aktuális hírlevelébıl származnak. Látogassa meg partnerünk honlapját a címen! 8

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007. június IV. évfolyam, 6. szám

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007. június IV. évfolyam, 6. szám HOTE Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél IV. évfolyam, 6. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman Ottó

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél 2007. április IV. évfolyam, 4. szám

Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél 2007. április IV. évfolyam, 4. szám HOTE Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél IV. évfolyam, 4. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007.március IV. évfolyam, 3. szám

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007.március IV. évfolyam, 3. szám HOTE Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007.március IV. évfolyam, 3. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevé

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevé HOTE Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevé rlevél III. évfolyam, 11. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél KÖH V. évfolyam, 4. szám MISKOLC Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodájának munkatársai és a Herman Ottó Tudományos Egyesület tagjai szerkesztésében -

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2009. június VI. évfolyam, 6. szám

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2009. június VI. évfolyam, 6. szám rországi kulturális és műemléki hírlevél VI. évfolyam, 6. szám KÖH MISKOLC Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodájának munkatársai és a Herman Ottó Tudományos

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2009. augusztus VI. évfolyam, 8. szám

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2009. augusztus VI. évfolyam, 8. szám 1 KÖH Bemutatkozás Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél VI. évfolyam, 8. szám MISKOLC Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodájának munkatársai és a Herman

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július III. évfolyam 2. szám 2005. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu Tisztelt Olvasó! A Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal által szerkesztett és online módon megjelentetett hírlevélben lehetıséget kívánunk biztosítani a paksi kistérség területén mőködı kulturális intézmények,

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december IV. évfolyam 4. szám 2007. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április IV. évfolyam 1. szám 2006. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 3. füzet Jósvafı, 2006. november

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 3. füzet Jósvafı, 2006. november Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 3. füzet Jósvafı, 2006. november IV. évfolyam 3. szám 2006. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2010. január VII. évfolyam, 1. szám

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2010. január VII. évfolyam, 1. szám VII. évfolyam, 1. szám KÖH MISKOLC Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodájának munkatársai és a Herman Ottó Tudományos Egyesület tagjai szerkesztésében

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június VI. évfolyam 2. szám 2008. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

KERTÉSZ MARGIT. Közeledvén szeptember harmadik hétvégéje, a szervezõ önkéntelenül is visszatekint arra a több hónapig tartó folyamatra, ami

KERTÉSZ MARGIT. Közeledvén szeptember harmadik hétvégéje, a szervezõ önkéntelenül is visszatekint arra a több hónapig tartó folyamatra, ami 2 JEGYZET HELYETT KERTÉSZ MARGIT TÛNÕDÉS A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI ELÕTT ÉS UTÁN Közeledvén szeptember harmadik hétvégéje, a szervezõ önkéntelenül is visszatekint arra a több hónapig tartó folyamatra,

Részletesebben

Az örökség napjai» Célja ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRT FELELŐS EURÓPAI MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJÁN -

Az örökség napjai» Célja ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRT FELELŐS EURÓPAI MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJÁN - A KEZDETEK 1984-BEN FRANCIAORSZÁGBAN TÖRTÉNELMI MŰEMLÉKEK NYÍLT NAPJA (MELY HISTORIC MONUMENTS OPEN DAY NÉVEN VÁLT ISMERTTÉ) CÍMMEL EGYEDÜLÁLLÓ KEZDEMÉNYEZÉS INDULT ÚTJÁRA, AZZAL A CÉLLAL, HOGY AZOK A

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2006. december III. évfolyam, 12. szám

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2006. december III. évfolyam, 12. szám HOTE KÖH-Miskolc Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél III. évfolyam, 12. szám Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman Ottó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L JOGI INFORMÁCIÓK.3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI.4 NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI.7 HAZAI HÍREK.10 K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. m á j u s - j ú n i

Részletesebben

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl.

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl. JOGI INFORMÁCIÓK NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK K i s e b b s é g i H í r l e v é l 2 0 0 9. m á r c i u s KÜLFÖLDI HÍREK

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

A MÚZEUMI TANULÁS KÉZIKÖNYVE. Továbbképzı tanfolyami jegyzet

A MÚZEUMI TANULÁS KÉZIKÖNYVE. Továbbképzı tanfolyami jegyzet A MÚZEUMI TANULÁS KÉZIKÖNYVE Továbbképzı tanfolyami jegyzet Magyar Természettudományi Múzeum ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Információtechnológiai Központ Budapest 2009 A múzeumi tanulás kézikönyve A

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A tájékoztatója. 2005. 4. füzet Jósvafı, 2005. december

Tájházi Hírlevél. A tájékoztatója. 2005. 4. füzet Jósvafı, 2005. december Tájházi Hírlevél A tájékoztatója 2005. 4. füzet Jósvafı, 2005. december III. évfolyam 4. szám 2005. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató HU ISSN 1785-4873 Kiadja a Mővelıdési

Részletesebben

K i s e b b s é g i H í r l e v é l

K i s e b b s é g i H í r l e v é l JOGI INFORMÁCIÓK Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 8 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK Véget ért a Regionális Roma Fórum programsorozat...

Részletesebben

123. számú elıterjesztés

123. számú elıterjesztés A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 123. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére beszámoló

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok Budapest 2009 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján

Részletesebben

Adalékok a keszthelyi Goldmark Károly Mővelıdési Központ és Szabadtéri Színház történetéhez

Adalékok a keszthelyi Goldmark Károly Mővelıdési Központ és Szabadtéri Színház történetéhez Cséby Géza Adalékok a keszthelyi Goldmark Károly Mővelıdési Központ és Szabadtéri Színház történetéhez A keszthelyi mővelıdési központ története egyben a város mővelıdéstörténetének szerves része. Attól

Részletesebben