Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél október IV. évfolyam, 10. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007. október IV. évfolyam, 10. szám"

Átírás

1 IV. évfolyam, 10. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman Ottó Tudományos Egyesület tagjai szerkesztésében - Észak-Magyarország megyéi mőemléki- és kulturális eseményeinek bemutatására törekszik. Rövid információkat, híreket közlünk régiónkról és mindarról, ami az Önök érdeklıdésére számot tarthat. Megjelenése minden hónap második felében várható. Természetesen kérdéseiket, témafelvetéseiket örömmel várjuk az alábbi címekre: (Hajdú Ildikó) Ugyanezen címeken Ön és ismerısei bármikor fel- vagy bánatunkra akár le is jelentkezhetnek hírlevelünkrıl. Megrendelése ingyenes, kérjük adja tovább hírét ismerıseinek. Kedves Olvasóink! A Herman Ottó Tudományos Egyesület a civil szervezetek szabályai szerint felnıttkorba lépett. Két teljes év mőködés után immár pártfogói segítségét kérhetjük mindazoknak, akik nyomon követve eddigi tevékenységünket szívesen biztosítanának minket támogatásukról és jó szándékukról személyi jövedelemadójuk 1%-ának az Egyesület számára való eljuttatásával. Két legismertebb munkánk e Hírlevél és a Mőemléki beszélgetések címő rendezvénysorozat. Mind az elektronikus formában olvasható Észak-magyarországi Kulturális- és Mőemléki Hírlevél, mind a Miskolci Herman Ottó Múzeumban havonta megrendezett Mőemléki beszélgetések a 2007-ben a negyedik évébe lépett. Ezen hosszú idı bár korántsem volt mindig könnyő, lépéseinket a kezdetektıl nyomon követı érdeklıdık láthatták nemcsak szárnypróbálgatásainkat, hanem fokozatos fejlıdésünket is, melynek eredménye az Önök által jelenleg olvasható hírlevél. Azonban mint minden civil szervezetnek, Egyesületünknek is több lábon kell állnia a folyamatos mőködés érdekében, amelynek most léphettünk egy következı lépcsıfokára az 1%-os adófelajánlások segítségével. Ha Ön is szívesen csatlakozna támogatóink sorába, kérjük az alábbi adószámra juttassa el adományát, amelyet ezennel köszönünk mindenkinek és bízunk benne, hamarosan megismerhetik újabb érdekes ötleteinket. Adószámunk:

2 A TARTALOMBÓL A HÓNAP MŐTÁRGYA Sajószentpéter, Református templom orgona (Hajdók Judit) 3 HÍREK Mőemléki beszélgetések (2007. november 21) 4 Átadták az idei Pro Architectura Díjakat 4 Felhívás a bükkábrányi mocsári ciprusok konzerválásának és bemutatásának támogatására 5 Megszőnik az ingyenes múzeumi belépı 6 Új kedvezmények lépnek életbe az állandó kiállítások ingyenessége helyett 6 Hiller István magyar nyelvő beszéde az UNESCO közgyőlésén 7 Rejtélyes ıskori szobrot ástak ki a cseh régészek 7 Sólyom a tıketerebesi erımővet is ellenzi 8 AKTUÁLIS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK Múzeumok İszi Fesztiválja ( 1 november 15.) 9 Vizit a vízben (2007. november 5.) 10 VI. Kegyeleti Konferencia (2007. november 8.) 11 Várépítés és/vagy mőemlékvédelem (2007. november 10.) 12 Örökségi értékvizsgálat, értékleltár és hatástanulmány a mőemlékvédelemben (2007. november 15) 13 Fények és árnyak. Esterházyak a magyar romlás századában (2007. november 8. november 29.) 14 Miskolci Kortárs Építészet - Válogatás Miskolci Építész Mőtermek Munkáiból (2007 október december) 15 KÖNYVAJÁNLÓ Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, (Gál-Mlakár Viktor) 16 VILÁGEMLÉKEZET- Világemlékezet-jegyzék IV. 17 A világ emlékezete - az UNESCO jelöléseket vár 18 AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK Média a társadalomért Az Irodalmi Rádió évi pályázati felhívása 19 Pályázat térbútor-együttes megalkotására 20 IMPRESSZUM 2

3 A HÓNAP MŐTÁRGYA SAJÓSZENTPÉTER, REFORMÁTUS TEMPLOM ORGONA A sajószentpéteri református egyháznak Kasza Ferenc presbiter és neje, Egri Júlianna májusában ajánlotta fel egy díszes orgona felállítását. A gyülekezet megköszönte az adakozóknak a mély vallásosságra valló szép ajándékot, mely hivatva lesz a jövıben az istendicsıítést magasabb fokra emelni és az adományozóknak nemes keblőségét hirdeti az utókor elıtt. Az ünnepélyes orgonaszentelésre még az évben, október 22-én sor került. A hangszert az 1850-ben született Szalay Gyula székesfehérvári orgonaépítı építette, aki miután a szakma alapjait orgonakészítı apjától, Szalay Károlytól ( ) elsajátította, székesfehérvári mőhelyének évi megnyitása elıtt több külhoni országban is gazdagította szakismeretét. Szalay Gyula igényes kivitelő orgonákat épített világos szerkezeti konstrukcióban, elsırendő anyagokból. Sajószentpéteren a fogazott párkányzatos historizáló orgonaház a sípmezık közötti profilozott pilaszterekkel Szalay kiváló mőbútorasztalos mesterségbeli tudását dicséri. A mester kedvelt színvilágát idézi a ház három kékes-szürkére festett oldala, a homlokfal barna mőmárványozott festékrétege pedig talán utólag, a templom berendezési tárgyainak esetleges átfestésekor került fel. A homlokzati két nagytükör és a háromosztatú középrész 31 darab eredeti ón sípja az I. világháború hadicélú síprekvirálásának esett áldozatul. A késıbbi síppótlás horganyból történt. A játszóasztal az orgonaház elıtt a mellvédben áll, tükrös kialakítású hátlapján a két aranyozott rozetta Szalay márkajegye. Az orgona egymanuálos 10 regiszteres, mechanikus csúszkaládás gépezető. A hangterjedelem a manuálban C-f 3 54 billentyő. A színdús, fuvola és vonós jellegő alaphangok által a manuál-mő a romantikus hangzásideált képviseli (Principal 8, Bourdon 8, Viola Gamba 8, Flaut Harmonik 8, Octav 4, Salicional 4 ). A légellátást a manuál-mő szélládája alá épített, ékmerítıvel ellátott nagy franciafúvó biztosítja. Az orgona fújtatása vasár- és ünnepnapokon, legalábbis az orgona átadását követı években, évi 12 forintért az egyházfi feladata volt. Az orgona sok elemében hordozza a tipikus Szalayformajegyeket, a fasípok ajak-kiképzésében, a billentyőzetet pedálbillentyőzet keretezı paknik kialakításában, stb. Ritka vagy egyedi kialakítást képez a homlokzati sípok mögötti halkítást-erısítést szolgáló crescendo-redınyszerkezet, a szélláda-furatokból a sípokba négyrétegő tıkén keresztül irányított szélvezetés és a 24 pedál-billentyő kopás elleni, sárgaréz rátétes védelme. A szentpéteri orgona közel eredeti állapotúnak tekinthetı, amely Szalay Gyula dunántúli kézmőves mőhelyének magas színvonalát tanúsítja a Borsodi-medencében. Hajdók Judit A templom orgonája 3

4 HÍREK MŐEMLÉKI BESZÉLGETÉSEK 2007 ıszén októberétıl ismét útjára indult a Mőemlék beszélgetések elıadássorozat, melyben novemberben a következı elıadást hallgathatják meg kedves érdeklıdıink: Kazareczki Noémi történész, muzeológus ÖTLETTİL A MEGVALÓSULÁSIG A KUBINYI FERENC MÚZEUM ÁLLANDÓ ENTERIİR KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉSZÍTÉSE Idıpont: november Helyszín: a Herman Ottó Múzeum központi épületének kávézója (Miskolc, Görgey u. 28.) ÁTADTÁK AZ IDEI PRO ARCHITECTURA DÍJAKAT Az Építészet Világnapján az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban rendezett ünnepségen Dr. Újhelyi István államtitkár és Dr. Szaló Péter szakállamtitkár adta át a Pro Architectura-díjat öt épület tervezıinek. A díjazottak között - nagy örömünkre - idén is találhattunk Észak-magyarországi épületet: Dr. Anthony Gall, Pintér Tamás János és Csaba Katalin Ágnes építészek (megosztva) az erdıbényei Béres Szılıbirtok és Pincészet épületegyüttesének tervezéséért kapták meg a díjat. Az indoklás szerint a tervezık nagyon magas építészeti színvonalon oldották meg az üzemi és a vendégforgalmi funkciók összhangját, a tájba illı, a hely szellemét jól kifejezı épületet formáltak. Az épületegyüttes tömegformái, külsı és belsı részletei korszerő eszközökkel utalnak a történelmi borvidék nemes hagyományaira, erısítik a ház, a táji környezet és a település látványi kapcsolódását, harmóniáját: A komplexum a településrıl nézve megkapó látványt nyújt, ugyanígy megfordítva, a település is teljes szépségében bontakozik ki környezetével együtt a pincészet épületeibıl nézve. Tokaj-hegyalja különleges szépségő szegletében megbúvó, nagy-múltú Erdıbénye település jövıbeni fejlıdése tekintetében ez a beruházás úttörı jelentıségő. (Forrás: epiteszforum.hu) 4

5 BÜKKÁBRÁNYI MOCSÁRI CIPRUSOK Felhívás a miskolci Herman Ottó Múzeumban ırzött bükkábrányi mocsári ciprusok konzerválásának és bemutatásának támogatására nyarán a Mátrai Erımő bükkábrányi lignitbányájában elıkerült egy 16 fából álló 7,2-7,6 millió éves mocsárciprus-erdı. Az elıkerült lelet a világon egyedülálló. A bükkábrányi mocsárciprusok 4 legépebb példányát a bánya és önkéntes támogatók segítségével a miskolci Herman Ottó Múzeum Miskolcra szállította. A múzeumba került mocsári ciprusokról részletes információk a Herman Ottó Múzeum honlapján találhatók: A fák konzerválását követıen a leleteket és a hozzájuk kapcsolódó világot egy újonnan létrehozandó múzeumban, a Pannontenger múzeumban" kívánjuk bemutatni. A fák konzerválása cukros oldattal történik, várható költsége 56 millió forint. A múzeum költségvetése nem teszi lehetıvé, hogy e munkát saját forrásaiból elvégezze, ezért a bükkábrányi 4 mocsárciprus megmentésére támogatókat keres. A Múzeum a támogatásokat a konzerválási eljáráshoz szükséges védıépület elkészítésére, 4 acél tartály, a konzerválásához szükséges 40 tonna cukor, tároló konténer és vegyszerek beszerzésére kívánja fordítani. (A leleteket ideiglenesen védı épület elkészítéséhez szükséges 10 raklap tégla, 70 köbméter beton, valamint 300 méter vasanyag.) A pénzbeli támogatásokat az Archeológia Kulturális Közalapítvány fogadja Számla száma: Adószám: KsH törzsszám: (TEAOR) Az egyéb felajánlásokat (cukor - akár 1 kg. is segít -, építıanyag) a Herman Ottó Múzeum Régészeti osztálya koordinálja. (Telefon. 46/ ) Kérünk mindenkit és minden szervezetet, hogy segítse a Múzeumot a bükkábrányi mocsári ciprusok megmentésében! Köszönettel: Dr. Veres László Dr. Pusztai Tamás Veres János megyei múzeumigazgató régész régész 5

6 MEGSZŐNIK AZ INGYENES MÚZEUMI BELÉPİ január 1-jétıl megszőnik az állami múzeumok állandó kiállításainak ingyenessége. (OKM - MTI) Megváltozik az állami múzeumok belépıire vonatkozó kedvezményrendszer január 1-jétıl. Megszőnik az állami múzeumok állandó kiállításainak ingyenessége, ám számos kedvezmény lép életbe, illetve a korábbiak közül is több változatlan marad. Budai Bernadett kormányszóvivı 18-i tájékoztatóján azt is elmondta, hogy január 1-jétıl az Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgárait ugyanaz a kedvezmény illeti meg, mint a magyar állampolgárokat. Az új szabályozás alapján az állami múzeumok állandó kiállításaira a szervezett diákcsoportok ingyenesen mehetnek be, az idıszaki kiállításokat pedig ötven százalékos kedvezménnyel látogathatják. A pedagógusok és a felsıoktatásban dolgozók 100%-os kedvezménye megmarad, a 62 és 70 év közöttiek pedig féláron látogathatják az állandó kiállításokat. A gyermekek 6 éves korukig mehetnek ingyenesen be az érintett múzeumokba, a fogyatékkal élıknek és kísérıik, a 70 év felettiek szintén. "Állami ünnepeken minden múzeum minden kiállítása ingyenesen lesz megtekinthetı, továbbá a családok számára havonta egyszer, az egyes intézmények által választott hétvégi napon szintén ingyenes lesz a múzeumlátogatás" - nyilatkozta Budai Bernadett. A 6 és 26 év közötti fiataloknak 50 százalék kedvezményt kapnak a belépıjegyek árából. Az államnak évente millió forintos költséget jelentett az ingyenesség kompenzálása. Forrás: ÚJ KEDVEZMÉNYEK LÉPNEK ÉLETBE AZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK INGYENESSÉGE HELYETT Január 1-jétıl megszőnik az állami múzeumok állandó kiállításainak ingyenessége, ugyanakkor számos kedvezmény lép életbe, vagy változatlan marad. Budai Bernadett kormányszóvivı csütörtöki budapesti tájékoztatóján azt is közölte, hogy január 1-jétıl az Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgárait ugyanolyan kedvezmény illeti meg, mint a magyar állampolgárokat. Az új szabályok megszüntetik az állami múzeumok állandó kiállításaira vonatkozó díjmentességet, ugyanakkor több új kedvezmény bevezetésével célzottabb kedvezményrendszert alakítanak ki, és a kedvezményeket kiterjesztik az EGT tagállamok állampolgáraira is - mondta a szóvivı annak kapcsán, hogy a kabinet módosította a múzeumok látogatóit megilletı kedvezmények szabályait. Az új szabályozás szerint az állami múzeumok állandó kiállításaira a szervezett diákcsoportok ingyenesen mehetnek be, az idıszaki kiállításokat 50 százalékos kedvezménnyel látogathatják. Megmarad a pedagógusok és a felsıoktatásban dolgozók 100 százalékos kedvezménye, a 62 és 70 év közöttiek pedig fél áron látogathatják az állandó kiállításokat. A gyermekek számára hatéves korig lesz ingyenes a belépés, akárcsak a fogyatékkal élıknek és kísérıiknek, valamint a 70 év felettieknek. "Állami ünnepeken minden múzeum, minden kiállítása ingyenesen lesz megtekinthetı, továbbá a családok számára havonta egyszer, az egyes intézmények által választott hétvégi napon szintén ingyenes lesz a múzeumlátogatás" - ismertette Budai Bernadett. A nemzetközi diákigazolványok használatáról szólva elmondta: a jövıben nem azok meglétéhez, hanem az életkorhoz kötik a kedvezményt, vagyis a 6 és 26 év közötti fiataloknak akkor is 50 százalékkal kevesebbet kell fizetni a belépésért, ha egyénileg látogatják az intézményeket. Kérdésre válaszolva a kormányszóvivı közölte: az államnak évente millió forintos költséget jelentett az ingyenesség kompenzálása. Ehhez kapcsolódva Budai Bernadett megjegyezte, Magyarországon az új szabályozás életbe lépése után a múzeumokat látogatók 40 százaléka ingyenesen nézheti meg a tárlatokat. Ez az arány az EU tagállamaiban 25 százalék. Forrás: 6

7 HILLER ISTVÁN MAGYAR NYELVŐ BESZÉDE AZ UNESCO KÖZGYŐLÉSÉN A kulturális sokszínőség fontosságát hangsúlyozta Hiller István 20-án az UNESCO 34. közgyőlésén. (OKM - MTI) Magyarul elhangzott beszédében a kulturális sokszínőség fontosságát hangsúlyozta Hiller István, oktatási és kulturális miniszter az UNESCO 34. közgyőlésén, 20-án. A magyar nyelv ugyan nem tartozik az ENSZ párizsi székhelyő nevelésügyi, tudományos és kulturális szakosított szervezetének hivatalos nyelvei közé, ám a szaktárca vezetıje anyanyelvén elmondott beszédével kívánta felhívni a 193 tagállam kétezer küldöttének figyelmét a kulturális sokszínőség jelentıségére. Az UNESCO-nak a kultúrák közti párbeszéd újraértelmezése és a kulturális sokszínőség megırzése érdekében kifejtett munkáját támogatja Magyarország - hangsúlyozta Hiller István oktatási és kulturális miniszter a konferencián. A szaktárca vezetıje beszédében elmondta: az európai és arab kultúrák közti párbeszéd szimbólumának tekinti azt, hogy a közelmúltban jelent meg elıször Bartók Béla 1913-as algériai népzenei győjtéseinek CDkiadása. Hiller István az ülésen bejelentette, hogy Magyarország vállalja az európai és észak-amerikai regionális felnıttoktatási elıkészítı konferencia megrendezését, amely az UNESCO által 2009-re meghirdetett felnıttoktatási konferencia elıfutára. A Magyar Tudományos Akadémia és az Oktatási és Kulturális Minisztérium szervezésében pedig Budapesten rendezik meg november 8. és 10. között a Tudomány Világfórumát, amelyen az UNESCO a legmagasabb szinten képviselteti magát, Macuura Koicsiro fıigazgató személyében. Bıvebb információ: UNESCO, OKM; (Forrás: ) REJTÉLYES İSKORI SZOBROT ÁSTAK KI A CSEH RÉGÉSZEK Egy közel hétezer éves szobortöredéket találtak a cseh régészek a Prágától kétszáz kilométerre északkeletre fekvı Masovice mellett. Az üreges agyagszobornak csak a lába és csípıje maradt meg. Hasonló leletet még sehol nem találtak Európában vagy a Közel-Keleten - állapították meg a brnói Masaryk Egyetem kutatói. (Forrás: ) 7

8 SÓLYOM A TİKETEREBESI ERİMŐVET IS ELLENZI Szétroncsolná a zempléni tájat, ha erımőveket építenének a térségbe - mondta Sólyom László Sárospatakon. Az államfı szerint az Aranyos-völgybe, Szerencsre és Tıketerebesre tervezett erımő egyaránt gigantikus; Európában az ilyen erımővek sokkal kisebb teljesítményőek. Elsısorban a zempléni térség környezetvédelmi problémáival foglalkozott Borsod-Abaúj-Zemplén megyei látogatásának harmadik, egyben utolsó napján Sólyom László köztársasági elnök. A nap eseményeit összefoglaló sajtótájékoztatón elmondta, meglepı volt számára, hogy "mennyire nyomulnak az erımő beruházók Tokajhegyalján és környékén". Beszédében utalt az aranyosi völgybe tervezett vízszivattyús erımőre, a Szerencsen épülı szalmatüzeléső hıerımőre, valamint a Szlovákiában, Tıketerebesre építendı széntüzeléső hıerımőre. Az államfı kiemelte, az Aranyosi völgybe tervezett programot tudomása szerint a szakhatóságok sem támogatják, így kevés az esély a megvalósulására. Tıketerebesen a helybéliek nemet mondtak az erımőre, a döntés felsıbb szinteken születik meg. Ha ez számunkra hátrányos lesz, akkor fel kell lépni ellene - hangsúlyozta Sólyom László. A szerencsi szalmatüzeléső erımővel kapcsolatban így fogalmazott: Azt lehet tudni, hogy szalmát éget. Ezt a szalmát valahol meg kell termelni. Azt jelenti, hogy 10 percenként egy kamionnyi szalmát fognak eltüzelni. Ide fognak zúdulni ehhez az egyébként is forgalommal agyonterhelt és tönkretett tájra a kamionok. Ha kicsit távolabb nézzük, azt is kell tudni, hogy ezeket az energiafüveket megtermelni olyan monokultúra, ez ökológiailag egy sivatag és nem lehet tudni a hatása a talajra késıbb, tehát nem lehet tudni. Azt lehet tudni, hogy ez egy futó beruházás és a szerencsieknek azt mondják, hogy 200 munkahely. Én nem tudom, hogy számonként teszik-e rá a szalmát a tőzre, mert egyébként egy ilyen modern erımőben néhány ember kell, ha ez tényleg olyan, ahogy ígérik. Mindenesetre ez a beruházás rengeteg olyan kérdést vet fel, amely szabályozási hézagokat mutat. (Forrás: (A köztársasági elnök látogatása óta az illetékes környezet- és természetvédelmi hatóság döntésébıl "kiderült", hogy az Aranyos-völgyi vízierımővek visszafordíthatatlanul tönkretennék az érintetlen, értékes zempléni tájat, így mégsem engedélyezhetık! Tiszta szerencse... A minden (így környezethasználati és építési!) engedéllyel rendelkezı szerencsi erımő építkezése azóta megkezdıdött! A helyi borászok és a világörökségi területért aggódók által kezdeményezett ügyészségi eljárás ugyanakkor - eddig számunkra meg nem erısített hírek szerint - súlyos jogi hibákat talált az országos rendezési tervben egyébként nem is szereplı erımő engedélyezési eljárásában. Elıfordulhat hát, hogy végül mégis megtorpan az építkezés. Szerkesztıségünk osztozik a hegyaljaiak aggodalmában páratlan természeti környezetük megóvásával kapcsolatban. Annyi bizonyosnak látszik, hogy ha Magyarország engedélyezi egy erımő megépültét a világörökségi területen BELÜL, akkor meglehetısen hiteltelen lehet nemzetközi fellépésünk a tıketerebesi, amúgy a védett területen KÍVÜL felépíteni tervezett monstrummal szemben... A Tokaji Természetvédelmi Egyesület (TOTEM) által küldött kép közreadásával fejezzük ki reményünket, hátha mégsem lesz okunk szomorodni... A Szerk.) 8

9 AKTUÁLIS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK MÚZEUMOK İSZI FESZTIVÁLJA - 1 november 15. A Múzeumok İszi Fesztiválja, a Múzeumok Mindenkinek Program (MMP) országos rendezvénysorozata második alkalommal kerül megrendezésre a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre), az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyőjteményi Fıosztálya, és a regionális múzeumi munkacsoport tagjai közremőködésével. A Múzeumok İszi Fesztiváljának központi nyitó nagyrendezvénye október 1-én a Múzeumpedagógiai Évnyitó, melynek házigazdája a Szépmővészeti Múzeum. A program célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a múzeumokra mint az oktatás fontos helyszíneire, másrészt hogy bemutassa, hogy a múzeumok a tanévhez igazodva milyen új programokkal várják a pedagógusokat és a diákcsoportokat. Ezen alkalommal kerül sor a korszerő, újszerő múzeumpedagógiai kezdeményezések elismerésére, a Múzeumpedagógiai Nívódíj átadására. November közepéig párhuzamosan zajlanak az események az ország mintegy 70 múzeumában. Az Építészet Hónapja 2007 Fesztivállal együttmőködve a következı alkalmakat ajánljuk figyelmükbe: - DM direkt múzeum c. konferencia, melynek középpontjában a látogatók elérése, motiválása, szolgáltatói szemlélet, küldetés, pozíció kialakítása, látogatói infrastruktúra konfliktusai, emberi erıforrás és finanszírozási kérdések állnak, - Építészeti örökségünk a Gázgyárak megmaradt épületei, az elsı Józsefvárosi Gázgyár területén létesített Gázmúzeum bejárása, elıadás, kapcsolódó kiállítás, - Közlekedési múzeum Kigyúrt formák - Spaghetti-híd c. kiállítása, mely a magyar egyetemi és fıiskolai hallgatók száraztésztából készített hídjait mutatja be, - Filmvetítés és elıadás a Magyar Mezıgazdasági Múzeum 100 éves a Vajdahunyad vár c. idıszaki kiállításához és Alpár Ignác munkásságához kapcsolódóan, - Múzeumpedagógiai foglalkozások a BTM Kiscelli Múzeumában Ismerd meg a régi Budapestet! címmel iskolás csoportoknak, gyerekeknek angol és magyar nyelven, - Vár állott, s most kıhalom konferencia a civil szféra bevonásával a mőemlékvédelem kérdéseirıl. Forrás: A rendezvényekrıl és programokról további információt olvasható a weboldalon. 9

10 10

11 A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tisztelettel meghívja Önt november 8-án 9.30 órakor kezdıdı VI. KEGYELETI KONFERENCIÁJÁRA, amelynek témája: A nemzeti, történeti és kegyeleti emlékhelyek Helyszín: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Díszterem (1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.) REGISZTRÁCIÓ Megnyitó: SZILI KATALIN, a Magyar Országgyőlés elnöke Köszöntı: BOROSS PÉTER, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke ZLINSZKY JÁNOS, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese Kegyeleti emlékhelyek és az Alkotmány fejlıdése SIMÓKA KÁLMÁNNÉ, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. vezérigazgatója A Nemzeti Sírkert jogi és finanszírozási helyzete és problémái NIKLAI ÁKOS, a Magyar Turizmus Zrt. Elnöke Emlékhelyek és Nemzeti Sírkertek, mint a turizmus célpontjai Magyarországon és külföldön GEDAI ISTVÁN, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese A Bizottság feladatai a kulturális örökségvédelmi törvény módosítása kapcsán KÁVÉSZÜNET FEJÉRDY TAMÁS, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal általános elnökhelyettese A Hivatal szerepe és feladatai a temetıi mőemlékek vonatkozásában HÓDI LAJOS, a Szegedi Temetkezési Kft. ügyvezetı igazgatója Emlékhelyek és Nemzeti Sírkert Csongrád megyében CSERI FERENC, védelmi és biztonsági szakértı A temetık biztonsága tapasztalatok és javaslatok FOGARASI KATALIN, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság titkára és TÓTH VILMOS történész, temetıkutató Beszámoló a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság évi tevékenységérıl HOZZÁSZÓLÁSOK Zárszó: KATONA TAMÁS Fogadás a Márványteremben 11

12 MEGHÍVÓ A CASTRUM BENE EGYESÜLET november 10-én (szombaton) 11 órakor Visegrádon, a királyi palota elıadótermében tartja hagyományos ıszi rendezvényét, ezúttal együttmőködve a KÖH Mőemlékvédelmi Tudományos Intézetével VÁRÉPÍTÉS ÉS/VAGY MŐEMLÉKVÉDELEM címmel Ennek során az alább felsorolt várakban-várkastélyokban végzett és tervezett mőemléki-rekonstrukciós munkákról számol be az illetékes kutató, építésztervezı és mőemléki felügyelı - illetve közülük az, aki felkérésünknek eleget tudott tenni CSESZNEK (László Csaba/Rácz Miklós/Samu Viktória/ Németh Katalin) CSÓKAKİ (Hatházi Gábor/Gál Tibor) FÜZÉR (Simon Zoltán/Oltai Péter) GYULA (Feld István/Kóris János/Széphegyi László) NYÍRBÁTOR (Virágos Gábor/Szekér György/Nagy Tibor) SOLYMÁR (Feld István/Szalay Gábor/Klaniczay Péter) SZIGLIGET (Gere László/Albert Tamás/ Máthé Géza) óra és között ebédszünet Megfelelı érdeklıdés esetén 10 órakor Buzás Gergely tart vezetést a királyi palotában A rendezvényre minden egyesületi tagot és érdeklıdıt várunk A Castrum Bene Egyesület vezetısége 12

13 A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKVIZSGÁLAT, ÉRTÉKLELTÁR ÉS HATÁSTANULMÁNY A MŐEMLÉKVÉDELEMBEN címmel egynapos szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódó ismeretanyag bıvítését szolgáló szemináriumot szervez, amely a Magyar Építész Kamara szakmai továbbképzési programja keretében 2 pontot ér. A képzés célja, hogy segítse a tervezı építészeket, várostervezıket, a mőemlékvédelem területén, az önkormányzatoknál, településtervezı irodákban dolgozó építészeket, települési fıépítészeket, mővészettörténészeket, régészeket és más a téma iránt érdeklıdı szakembereket abban, hogy pontos képet kaphassanak az örökségi értékvizsgálat, értékleltár, hatástanulmány készítése céljáról, módszereirıl, valamint a jogszabályi elıírásokon alapuló elvárásokról. A szeminárium programja: Regisztráció Megnyitó Bevezetés és fogalomtisztázás az örökségi értékvizsgálat és hatástanulmányok témájához Elıadó: Dr. Fejérdy Tamás Helyszíni építéstörténeti és értékfeltáró kutatás Elıadó: Debreczeniné Mezey Alice Kávészünet Mőemléki értékleltár. Elıadó: Dr. Bozóki Lajos Az értékvédelmi koncepció. Elıadó: Rácz Jolán Ebédszünet Települési értékvizsgálat, inventarizáció. Elıadó Bognár Gábor Az örökségvédelmi hatástanulmány szerepe a településfejlesztést megalapozó településrendezési eljárásban. Elıadó Albert Ágnes Kávészünet Az InterSAVE. Nemzetközi vizsgálati módszer a környezet építészeti értékeinek számbavételére. Elıadó: Rácz Jolán Település-inventarizáció a Kárpát-medence magyarlakta vidékein. Elıadó Sebestyén József Az elıadások 45 perces idıtartama magában foglalja kérdések feltevésének és eszmecsere kialakulásának a lehetıségét is, várjuk a résztvevık aktív közremőködését! A szeminárium helye és ideje: november 15., Magyar Kultúra Alapítvány, Budavár-terem (Budapest, I. ker. Szentháromság tér 6.) Részvételi díj nincs. Étkezésrıl a résztvevıknek maguknak kell gondoskodniuk. (A Magyar Kultúra Alapítvány épületében erre van lehetıség.) Jelentkezni a teljes név, végzettség, munkahely, cím és pontos elérhetıség megjelölésével 31-ig lehet az alábbi címen: és Deák Ildikó Kovács Erzsébet Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 1014 Budapest Táncsics M. u. 1. Tel: Fax:

14 FÉNYEK ÉS ÁRNYAK Esterházyak a magyar romlás századában Elıadássorozat az Iparmővészeti Múzeumban Sikerek és diadalok, kudarcok és veszteségek látványos és nagy visszhangot keltı fejlemények követik egymást a XVII. század magyar históriájában s az Esterházyak családtörténetében is. Mindezeket csupán felvillantani képes az a kiállítás, amely 2006 decembere óta várja a látogatókat Esterházy kincsek; öt évszázad mőalkotásai címmel az Iparmővészeti Múzeum két termében. E sorsfordító események, azok szereplıinek és jelentıségének a bemutatására, tárgyalására vállalkozik az elıadássorozat, amely november 8. és november 29. között kerül megrendezésre az Iparmővészeti Múzeumban. Számítunk mindazok érdeklıdésére, akik fogékonyak a barokk kor kultúrtörténete és a nemzeti múlt e viszontagságos, eseménydús korszaka iránt november 8. (csütörtök), 16 óra A hitvitázó nádor és a bíboros-prímás mint politikus. Esterházy Miklós ( ) és Pázmány Péter ( ) Elıadó: Bitskey István akadémikus, irodalomtörténész, a Debreceni Egyetem professzora november 13. (kedd), 16 óra Végtisztesség. Esterházy László ( ) hısi halála és temetési szertartása a kortársak szemével Elıadó: Szabó Péter mővészettörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem docense november 20. (kedd), 16 óra Küldetéstudat és elhivatottság. A közéleti szerepvállalás és a személyes ambíciók konfliktusai Elıadó: Ács Pál irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézetének fımunkatársa november 27. (kedd), 16 óra Pietas catholica a barokk kor vallásossága és a mővészetpártoló Esterházy Pál ( ) Elıadó: Galavics Géza akadémikus, mővészettörténész, az MTA Mővészettörténeti Kutatóintézetének fımunkatársa november 29. (csütörtök), 16 óra Vénusz adományai a párválasztás szerepe az Esterházy-győjtemény kialakulásában Elıadó: Szilágyi András mővészettörténész, az Iparmővészeti Múzeum fımunkatársa. Helyszín: Az Iparmővészeti Múzeum (1091 Budapest, Üllıi út ) elsı emeleti elıadóterme (habánkiállítás mögött). További információk: tel.: , A programokat szervezte: Szilágyi András, az Esterházy-kincsek címő kiállítás rendezıje és Jékely Zsombor, az Iparmővészeti Múzeum tudományos titkára. 2

15 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építészkamara szeretettel meghívja Önt az Építészet Világnapja alkalmából a MISKOLCI KORTÁRS ÉPÍTÉSZET - VÁLOGATÁS MISKOLCI ÉPÍTÉSZ MŐTERMEK MUNKÁIBÓL - címő kiállítás-sorozatának megnyitójára Október 2-án, kedden délután 5 órára a miskolci Kós-Házba a kiállítás megtekinthetı Miskolcon, a Görgey Artúr u. 32 sz. alatt, 10 héten keresztül, hetente új kiállítókkal október 2-tól, hétfıtıl péntekig óráig BODONYI ÉPÍTÉSZ KFT. BODONYI CSABA MŐÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZETI TERVEZİIRODA KFT. PUSKÁS PÉTER STÚDIÓ ÉSZAK MAGYARORSZÁGI TERVEZİ KFT. PIRITY ATTILA ARC ÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖKI, KÖZÉPÜLET ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TERVEZİ KFT. ROSTÁS LÁSZLÓ V6 ÉPÍTÉSZIRODA KFT. DURBÁK GYÖRGY OKTÓBER 2 7. HAD ÉPÍTÉSZIRODA KFT. HORVÁTH ZOLTÁN OKTÓBER OKTÓBER HADAS MŐTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŐVÉSZETI KFT. RUDOLF MIHÁLY V+A VISZLAI ÉPÍTÉSZIRODA KFT. VISZLAI JÓZSEF OKTÓBER TABA ÉS TÁRSAI MÉRNÖKIRODA KFT. TABA BENİ OKTÓBER 29 NOVEMBER 4. HADAS MATRICA BT. SZİKE LÁSZLÓ LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. LAUTNER EMİKE NOVEMBER PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZİ KFT. NAGY JÓZSEF ANDRÁS NOVEMBER KRIPKÓ LÁSZLÓ, ZIELEM RITA, HALMAI ATTILA, GULYBÁN EDE, VINCZE JÓZSEF NOVEMBER SZUNYOGH LÁSZLÓ, ELEK ATTILA, RÉVAI TAMÁS, PETRIK ZOLTÁN, VARGA GÁBOR NOVEMBER 26 DECEMBER 2. SZAMOSI ENDRE, FEHÉR JUDIT, BERECZKI ZOLTÁN, DOBOS PÉTER, KOVÁCS ÁGI DECEMBER 3 9. DURBÁK ESZTER, PAPP LÁSZLÓ, MARJAS PÉTER, KOCSIS SZILÁRD, KISER LÁSZLÓ 3

16 KÖNYVAJÁNLÓ HEGYI KLÁRA: A TÖRÖK HÓDOLTSÁG VÁRAI ÉS VÁRKATONASÁGA. I-III. KÖTET BUDAPEST, o. Hegyi Klára több mint egy évtizedes munkával győjtötte össze azokat a forrásokat, melyek a török által megszállt magyar területek várkatonaságára vonatkoznak. Ezeket a zsoldlistákat, törökül deftereket, elsı ízben még a 19. század utolsó harmadában Velics Antal és Kammerer Ernı győjtötte össze és adták ki kétkötetes, máig idézett munkájukban. Ez a feldolgozás azonban hiányos, rendezetlen, mára már elavult, szükségessé vált a források újbóli összegyőjtése, értelmezése, kiadása. A szerzı a teljességre törekedve 150 defter anyagát győjtötte össze és dolgozta egybe. A források elsısorban a bécsi és az isztambuli levéltárakból származnak. Ennek elsıdleges okai természetesen a felszabadító háborúkkal magyrázhatók, melyek következtében a Budán talált török forrásokat Bécsbe menekítették, az eredeti török összeírások Sztambulban maradtak. Egyéb, a magyarországi vilajet-központokban készült és ırzött defterek elpusztultak. A háromkötetes munka második, harmadik kötete adja a vilajetek és szandzsákok szerint csoportosított várakra, és katonaságukra vonatkozó adattári információkat, míg az elsı kötetben a források összefoglaló feldolgozása, értelmezése olvasható. Megismerhetjük a zsoldlisták készítésének körülményeit, idejét, az írnok által feltüntetett jelek értelmezését. A bıséges adatforrás lehetıvé teszi a katonák származásának, neveinek vizsgálatát, valamint egy-egy katona esetleges pályafutásának bemutatását is. És mivel a hódoltság területén készült listákat a Portán újra átírták, néhány esetben eltéréseket lehet tapasztalni a tényleges katonaszámok és zsoldösszegük, valamint a török kincstár által kifizetni tervezett összegek között. A török hódítás szakaszait és ezek céljait a defterekbıl kihámozható adatok segítségével pontosítja a szerzı, bemutatva a szerzett várak és az épített várak körzeteit, és ahol volt, a védelem stratégiáit. Megismerjük a várakat védı katonák csapatnemeit (müsztahfizok, topcsik, gönüllük, azabok, martalócok), ezek számát, jövedelmüket és életkörülményeiket. Az elsı kötet utolsó két fejezete foglalkozik Hegyi Klára munkásságának egyik fontos részével a katonák származásával, vallásával, külön fejezetet szentelve a balkáni eredető katonaparaszti szervezet bemutatásának és a balkáni eredető népesség dél-magyarországi megjelenésének. Hegyi Klára munkája olyan egyedülálló forrásgyőjtemény, amely méltán tarthat számot nem csupán történészek, de a Hódoltság története iránt érdeklıdı szélesebb közönség figyelmére is. (Gál-Mlakár Viktor) 4

17 VILÁGEMLÉKEZET JEGYZÉK IV. DÉL-AFRIKA 253/1963 SZÁMÚ BÜNTETİBÍRÓSÁGI ESET (ÁLLAM SZEMBEN N. MANDELÁVAL ÉS TÁRSAIVAL) Ez az eset az 1912-ben alapított Afrikai Nemzeti Kongresszus (African National Congress, ANC) vezetıinek bírósági eljárása volt. Itt állították Nelson Mandelát a vádlottak padjára, szabotázs és terrorcselekményben való részvétel vádjával, bíróság elé állították ben életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték és a Fokváros melletti hírhedt Robben-szigeten tartották fogva 1990-es szabadon engedéséig. DÉL AFRIKA A FELSZABADULÁSI HARC LEVÉLTÁRI ANYAGA Az apartheiddel szemben folytatott harcok audiovizuális levéltári anyagának megırzésére és digitalizálására irányuló tervezet. SPANYOLORSZÁG/PORTUGÁLIA TORDESILLAS EGYEZSÉG Az június 7-én, Spanyolország és Portugália királyságai között létrejött szerzıdés egy olyan új választóvonalat teremtett, amely felosztotta a világot Spanyolország és Portugália között. A Dél-Amerikán észak-déli irányban keresztül vezetı határvonal kettéosztotta a birtokba még nem vett szárazföldeket. A vonaltól keletre minden Portugália, nyugatra Spanyolország potenciális birtokának nyilváníttatott. SVÉDORSZÁG INGMAR BERGMAN GYŐJTEMÉNY A győjtemény a július 30-án elhunyt Ingmar Bergman személyes győjteményével kibıvülve jött létre, amelyet a híres rendezı 2002-ben, filmezéstıl való visszavonulása után ajándékozott a Svéd Filmintézetnek. Ez a győjtemény kéziratokat, tervrajzokat, vázlatokat, fényképeket és kulisszák mögötti filmeket Ezt követve hozták létre az Ingmar Bergman Alapítványt. Woody Allen szerint Bergman Valószínőleg a legnagyobb filmrendezı a filmkamera feltalálása óta. ALFRED NOBEL CSALÁD GYŐJTEMÉNYE Az 1840 és 1900 közötti idıszakot fedi le, amely elsıdlegesen a Nobel családnak a cári Oroszországban folytatott ipari és kereskedelmi tevékenységének archívuma. A családi vállalkozás kulcsszerepet játszott Alfred Nobel életében. Nobel feltaláló, iparosító és nemzetközileg híres filantróp volt. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG - HEREFORD MAPPA MUNDI Ez a térkép a világ egyetlen teljes középkori világtérképe. Történeti, antropológiai, néprajzi és teológiai információk gazdag tárháza, amely bemutatja, hogy a 13. században a tudósok hogyan látták és interpretálták a világot szellemi és földrajzi terminusaikban. A jelenlegi kutatások szerint 1300 körüli idıszakra tehetı a térkép keletkezése. Érdekessége, hogy a világ középpontjaként Jeruzsálemet és középkori templomát rajzolja meg. AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK A METRO-GOLDWYN- MAYER ÁLTAL LÉTREHOZOTT ÓZ, A CSODÁK CSODÁJA (VICTOR FELMING 1939) A kedvesség, emberszeretet, barátság, bátorság, állhatatosság, szeretet és nagylelkőség emberi tulajdonságairól szóló filmet 5

18 1939-ben hozták létre, amikor a II. Világháború szétterjedt a világon. A legnépszerőbb és legemlékezetesebb filmek egyike a filmtörténetben. VENEZUELA - COLOMBEIA: GENERALISSIMO FRANCISCO DE MIRANDA S ARCHIVES Francisco de Miranda Venezuela forradalmára volt, céljaként tőzte ki a spanyol amerikai kolóniák függetlenségének elérését és egy független birodalom létrehozását. Egy öröklıdı, Inkának nevezett császári vezetés alatt képzelte el, amely lecsendesítette volna a bennszülött amerikaiakat és ugyanakkor kétkamarás törvényhozása lett volna. A birodalmat, Amerika felfedezıje, Cristopher Colombus után Gran Colombia -nak, Nagy Kolumbiának nevezte el. A 18. század vége és a 19. század eleje közötti idıszakból származó dokumentumok Mirandának, a függetlenség nagy latin-amerikai kezdeményezıjének győjteménye, amely az emberi történelem jelentıs eseményeinek bizonyítékát adják. Ford.: Hajdú Ildikó Képek forrása: A VILÁG EMLÉKEZETE - AZ UNESCO JELÖLÉSEKET VÁR Az UNESCO jelöléseket vár A világ emlékezete program nemzetközi jegyzékébe. A jegyzék a világ dokumentum-örökségének legfontosabb elemeit foglalja magában. (UNESCO) A dokumentum-örökség listájának bıvítésére az UNESCO pályázatot hirdet. A Világ emlékezete program nemzetközi jegyzékére olyan könyvtári és levéltári győjtemények kerülhetnek fel, melyek egyetemes értékőek és világörökségi jelentıségőek. A listára nevezett jelöléseket az UNESCO Nemzeti Bizottságának vagy A világ emlékezete program Nemzeti Bizottságának kell elfogadnia az adott országban. A jelöléseket ezt követıen az UNESCO jegyzékkel foglalkozó bizottsága, valamint a Nemzetközi Tanácsadó Bizottság bírálja el. A végsı döntést az UNESCO fıtitkára fogja meghozni. Az UNESCO 1997-ben alapította A világ emlékezete programot, melynek célja, hogy megvédje és megırizze a nyelvek, az emberek és a kultúrák sokféleségét közvetítı dokumentum-örökséget, segítse a levéltárak és könyvtárak közötti hálózatok kiépülését, az információcserét, valamint hozzájáruljon a dokumentált örökség megırzését és hozzáférhetıségét szolgáló erıforrások fejlesztéséhez. Jelenleg a világ 67 országának 158 győjteménye, valamint egy nemzetközi szervezet és egy magánalapítvány szerepel a listán. Ausztráliában, Kínában, Lengyelországban és Mexikóban emellett nemzeti jegyzékeket hoztak létre. A listára a jelenlegit követıen a júliusi felhívás alapján lehet majd jelölni. A jelölések határideje: március 31. Bıvebb információ: UNESCO; 1 Miollis rue, Paris, France E: I: portal.unesco.org/ci/en/ev.php-url_id=25534&url_do=do_topic&url_section=201.html (Forrás: 6

19 AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK MÉDIA A TÁRSADALOMÉRT 2007 Újságíróknak, riportereknek és szerkesztıknek hirdetett pályázatot a Hungarian Business Leaders Forum. Média a társadalomért címmel pályázatot hirdetett a Hungarian Business Leaders Forum újságíróknak, riportereknek és szerkesztıknek, illetve az ıket jelölı magánszemélyeknek és szervezeteknek. A pályázat célja a társadalmi összefogás és felelısségvállalás példaértékő bemutatásának elismerése. A pályamő olyan riport, interjú, mősor, vagy mősorrészlet lehet, amely november 1. és 31. között valamely sajtótermékben vagy egyéb médiumban magyar nyelven megjelent; és a társadalom, a kisebb közösségek szellemi és gazdasági fejlıdését elısegítı, a különbözı szektorok, csoportok, szervezetek és magánszemélyek összefogásával megvalósult kezdeményezéseket népszerősít. Beadási határidı: november 17. Bıvebb információ: Hungarian Business Leaders Forum; 1139 Budapest, Váci út 99. E: I: T: (06 1) (Forrás: Pályázati Felhívás az Irodalmi Rádió évi hangzó és nyomtatott kiadványsorozataiban, rádiómősoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre A pályázatok címe, témája, beérkezési határideje: Cím Téma Forma Beérkezési határidı Év végi humoros versek, történetek, hangjátékok, vers és november 30. vidámságok rádiójátékok bármirıl próza az álomról, álmodásról, éjszakáról, ébredésrıl, Álom és valóság vers december 30. vágyakról és valóságról szóló versek A pályázatok célja: Kortárs amatır és hivatásos költık részére publikálási, bemutatkozási lehetıség, mőveik hangzó anyaggá való feldolgozása, audio CD és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása. A pályázat teljes anyaga megtalálható, valamint információ kérhetı: 20/

20 PÁLYÁZAT TÉRBÚTOR-EGYÜTTES MEGALKOTÁSÁRA Térbútor-együttes vagy egyéb térképzı elem megalkotására hirdetett pályázatot a Kortárs Mővészeti Zsőri. (Pályázatfigyelı) A Dunaújvárosi Fıiskola kollégiumi beruházásához kapcsolódóan hirdette meg KKIP-0024/2007 kódszámú pályázatát a Kortárs Mővészeti Zsőri. A nyertes pályázó feladata egy térbútor-együttes, illetve egyéb térképzı elem megalkotása Dunaújvárosban, a Dózsa György út 35. alatti kollégiumépület melletti területen. A pályázat nyilvános, egyfordulós és névaláírásos. A mőalkotás létrehozására és elhelyezésére rendelkezésre álló összeg legfeljebb nettó 9,4 millió forint lehet. A pályázaton való részvétel regisztrációs díjhoz kötött. Beküldési határidı: december 6. délután 4 óra Bıvebb információ: IMPRESSZUM Észak-magyarországi kulturális és mőemléki hírlevél. A Herman Ottó Tudományos Egyesület és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának értesítıje. Megjelenik havonta, csak digitális formában. Szerkesztık: Hajdú Ildikó és Paszternák István Postacímünk 3530 Miskolc, Rákóczi utca 11. Tel./fax: (KÖH). A szerkesztıség nem feltétlenül ért egyet a Hírlevélben megjelenített valamennyi véleménnyel, nézettel. A Hírlevél változatlan formában szabadon sokszorosítható, továbbküldhetı. Képeink, szövegeink felhasználása a forrás megjelölésével lehetséges. (Forrás nélkül megjelent képeink az Internetrıl származnak.) Hírlevelünk korábbi számai letölthetıek a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapjáról a címen. A Hírlevél ingyenes, megrendelni, vagy a megrendelést lemondani egy, a szerkesztıknek küldött lel lehet. A megrendelık címeit a Szerkesztıség semmilyen formában nem használja fel és nem adja tovább. Híreink részben a Kultur Pont aktuális hírlevelébıl származnak. Látogassa meg partnerünk honlapját a címen! 8

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu T á j é k o z t a t ó - a Képviselı-testületnek - A Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

A nyitórendezvény Párizs

A nyitórendezvény Párizs A nyitórendezvény Párizs 60 ország, 1000 résztvevő (politikusok, tudósok, szakmai szervezetek képviselői, nemzeti képviselők, diákok) Nemzetközi Diákpályázat győztesei Kiállítás, bemutatók, geo-song Párizsi

Részletesebben

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre Meghívó a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, és az egri Bródy Sándor Városi könyvtár közös szervezéső konferenciájára Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013.

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben

Kurta Mihály Mocsári Ciprusok a Herman Ottó Múzeumban

Kurta Mihály Mocsári Ciprusok a Herman Ottó Múzeumban Kurta Mihály Mocsári Ciprusok a Herman Ottó Múzeumban A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Herman Ottó Múzeuma 2007 júliusában számolt be arról, hogy a Mátra Erımő ZRt. bükkábrányi bányájának

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága. Meghívó

Az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága. Meghívó Az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklıdı munkatársait az Országház Felsıházi Termében 2010. október 8-án 10.30 órakor kezdıdı Erdészeti

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

A PAD. mint. Szekszárd Megyei Jogú Város. 2012. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2013. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terve

A PAD. mint. Szekszárd Megyei Jogú Város. 2012. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2013. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terve A PAD Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesületnek, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Kiemelkedı Mővészeti Egyesületének 2012. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2013. évre vonatkozó szakmai

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY

A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY Jászapátiak Barátiak Egyesülete JÁSZ-SAROKPONT Összefogás a Térség Jövıjéért Akciócsoport Iroda: 5130 Jászapáti, Velemi Endre u. 4-6. Tel: 06-57/440-516, 06-30-488-00-32 (355 mellék), E-mail: jabe@freemail.hu,

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/991/2011. TÁRGY: AZ ÉLETMINİSÉG-FEJLESZTİ SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZ- MÉNY SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA- INAK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖZ- BESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍ- TÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap 2010 október 26. kedd 09:30 INNONET elıadóterme - 9027 Gyır, Gesztenyefa u. 4. 09:30 09:35 Köszöntı Kabács Zoltán NYDRFÜ által felkért külsı szakértı

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.július 14-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67 Azonosító adatok:

Részletesebben

Pályázati felhívás Zsira, június 9.

Pályázati felhívás Zsira, június 9. Pályázati felhívás Zsira, 2009. június 9. A Fıvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira hagyományteremtı szándékkal meghirdeti a szociális ágazatban élık részére az Álmodtam egyet címő speciális

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Német vásárok vonzerejének titka -Titka?

Német vásárok vonzerejének titka -Titka? Német vásárok vonzerejének titka -Titka? Bajai Ernı újságíró, kommunikációs tanácsadó Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Budapest, 2012. november 14. Személyes tapasztalataim Tizennyolc külföldi

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK VII. Országos Anyagtudományi Konferencia Balatonkenese, 2009. október 11-13. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK www.oatk.hu A Konferencia célkitőzése Az anyagtudomány, anyagvizsgálat és anyaginformatika képviselıinek

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 609/2011. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak c. újság

Részletesebben

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2. számú melléklet Az átadásra kerülı gazdasági társaságok, társasági üzletrészek, alapítványok, közalapítványok I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG ZÖLD FENYİ ÉPÍTİIPARI, INGATLANFORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken P6_TA(2006)0355 Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken Az Európai Parlament állásfoglalása az európai természeti, építészeti és kulturális örökségnek

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007. november IV. évfolyam, 11. szám

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007. november IV. évfolyam, 11. szám IV. évfolyam, 11. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman Ottó Tudományos Egyesület tagjai szerkesztésében - Észak-Magyarország

Részletesebben

KÉPÚJSÁG OLDAL SUGÁRZÁSA. 1 oldal / 2 hét 20.000 Ft + Áfa ( 66 ) 1 oldal / 1 hét 12.500 Ft + Áfa ( 41 ) Magánszemélyek részére: 1 oldal / hó

KÉPÚJSÁG OLDAL SUGÁRZÁSA. 1 oldal / 2 hét 20.000 Ft + Áfa ( 66 ) 1 oldal / 1 hét 12.500 Ft + Áfa ( 41 ) Magánszemélyek részére: 1 oldal / hó GYTV@CHELLO.HU 37/ 311-355 fax: 37/ 505-145 Marketing: 37/ 505-147 KÉPÚJSÁG OLDAL SUGÁRZÁSA Vállalkozások részére: 1 oldal / hó 30.000 Ft + Áfa ( 100 ) 1 oldal / 2 hét 20.000 Ft + Áfa ( 66 ) 1 oldal /

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: 16 fı, a szövetség tagjainak képviselıjeként a mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: 16 fı, a szövetség tagjainak képviselıjeként a mellékelt jelenléti ív szerint JEGYZİKÖNYV amely készült az Országos Közgyőjtemények Szövetsége 2009. december 8. napján, Szentendre, Sztaravodai út, Pf.: 63. alatt megtartott tisztújító közgyőlésén Jelen vannak: 16 fı, a szövetség

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 40. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Az elıterjesztést készítette: Földházi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Azurák Csaba a TV2 Aktuális mősorainak fıszerkesztıje

Azurák Csaba a TV2 Aktuális mősorainak fıszerkesztıje 1 / 5 2015.03.25. 10:08 Azurák Csaba a TV2 Aktuális mősorainak fıszerkesztıje 2015. március 25-tıl a Tények mősorvezetıjét, Azurák Csabát nevezték ki a TV2 Aktuális mősorainak fıszerkesztıjévé - közölte

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA. Pécs, 2014. június 5 7. Meghívó

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA. Pécs, 2014. június 5 7. Meghívó Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA Pécs, 2014. június 5 7. 2 0 1 3. á p r i l i s 2 4 2 7. Meghívó MAGYAR Endokrinológiai és anyagcsere TÁRSASÁG XXV. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2011-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

23/2005 (XII. 23.) Hev. Ör.

23/2005 (XII. 23.) Hev. Ör. 23/2005 (XII. 23.) Hev. Ör. Semjén kastély, a Halász-kúria, a Borpince, a Református templom és az Erzsébet kápolna helyi egyedi védelem alá helyezésérıl Heves Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31.

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Meghívó Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Telefon: 96/516 050 Fax: 96/516 054 FEKETE ISTVÁN ÍRÓ EMLÉKÉRE Minden reggel fényesebb

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK VIII. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás 2013. március 20-22., Eger A Konferencia és Kiállítás mottója: AZ ANYAGVIZSGÁLAT NEM CÉL, HANEM ESZKÖZ A Konferencia

Részletesebben

FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2006

FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2006 FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2006 A Kós Károly Egyesülést 1989-ben alapította a szerves építészeti gondolkodást képviselő hét tervezőiroda. A jelenlegi harminckét tag között építész tervezéssel, kertépítészettel,

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV 2012. Január 19. 1., A Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelmény elıírások meghatározása 2., Váci Tőzoltóparancsnokság 2011. évi beszámolója Elıadó:

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny Magyar Nemzeti Levéltár és tagintézményei 2012. október 1-vel létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL), ami új helyzetet és lehetőségeket teremtett a közművelődés terén. A levéltári integrációval megnövekedtek

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

PROGRAMAJÁNLÓ (július)

PROGRAMAJÁNLÓ (július) Ejtıernyısök Szolnoki Szervezete (a Magyar Ejtıernyısök Bajtársi Szövetsége tagja) Szolnok, Táncsics M út 5-7. : 5001 Szolnok, Pf. 10. : 30/414 0327, Fax: 56 515 510; HM Fax: 43 8117 Email: ejtoernyos747@gmail.com

Részletesebben

A GONDOLATOK ÉRTÉKE. az Irodalmi Rádió folyamatos pénzjutalmazású pályázata 2009.

A GONDOLATOK ÉRTÉKE. az Irodalmi Rádió folyamatos pénzjutalmazású pályázata 2009. A GONDOLATOK ÉRTÉKE az Irodalmi Rádió folyamatos pénzjutalmazású pályázata 2009. Egyetlen verssel vagy rövidprózával akár 100.000 Ft készpénzt is nyerhet! Továbbá lehetőséget kap az Irodalmi Rádió hangzó-

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A februári elnökségi értekezlet témái: Együttműködés lehetőségei a Nemzeti Parkokkal; A NESZ

Részletesebben

I 3 SMES. INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program. Nemzetközi konferencia és tréning program a Dél-Dunántúlon

I 3 SMES. INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program. Nemzetközi konferencia és tréning program a Dél-Dunántúlon I 3 SMES INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program Pécs, Magyarország 2009. Április 27-29. 1 Célok Konferencia: A konferencia célja kettıs. Elsı felében bemutatásra

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti etikett és protokoll Tantárgy kódja: Tantárgy

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Budapest 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. www.militaria.hu Jakusch Gabriella Általános információ

Részletesebben