Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 évben összesen 25 testületi ülést tartott.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 évben összesen 25 testületi ülést tartott."

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 29-én tartandó rendkívüli ülésének, 2. számú Beszámoló a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 81. f) pontjában rögzített kötelezés, idézem: A jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről alapján a jelen tájékoztatást állítottam össze munkatársaim segítségével a évi feladatellátásról. Mint az mindnyájunk számára ismeretes, Szorgalmatos Község Képviselő-testületének kezdeményezésére január 1-től közös önkormányzati hivatalt működtetünk és tartunk fenn, Szorgalmatosi Kirendeltséggel. A Szorgalmatosi Kirendeltség működési költségeit az ottani önkormányzat viseli, a köztisztviselők személyi juttatásainak és járulékainak kivételével a megkötött megállapodás alapján. A közös hivatal további működtetéséről a helyi önkormányzati választást követő alakuló ülésen döntött a szorgalmatosi Képviselő-testület. Így tovább folytatjuk közös munkánkat. Miután mindkét település Képviselő-testülete ülésének napirendjén szerepel a beszámoló, így együttesen készítettem el, külön kiemelve a Tiszalök, illetve Szorgalmatos adatait. Az elmúlt 2014-es esztendő különlegesnek számított, mivel három választást (Országgyűlési Képviselő Választás, Európai Parlamenti Képviselői és Helyi Önkormányzati), valamint Tiszalökön Nemzetiségi Önkormányzati választást bonyolított le a Közös Hivatal. Szorgalmatos településen egy szavazókör, Tiszalök településen 6 szavazókör, plusz a nemzetiségi szavazókör működtetésével. A feladatok végrehajtásában a Helyi Választási Iroda tagjaival és a delegáltakkal, valamint az Szavazat Számláló Bizottság tagjaival együtt választásonként közel 70 fő vett részt a munkában. Valamennyi választást hiba nélkül, zökkenőmentesen oldottunk meg, amelyért köszönetemet fejezem ki valamennyi résztvevőnek. A Közös Önkormányzati Hivatal 22 fő köztisztviselővel (4 fő Szorgalmatos, 18 fő Tiszalök) és Tiszalökön 2 fő munkatörvénykönyves dolgozóval végezte munkáját a létrehozó önkormányzatok Képviselő-testületei által jóváhagyott költségvetés keretein belül. 1

2 1.) Képviselő-testület és a Bizottságok munkájának segítése (/ db) Tiszalök: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 évben összesen 25 testületi ülést tartott. Ebből: Rendes nyílt ülés 7 Rendes zárt ülés 1 Rendkívüli nyílt ülés 14 Rendkívüli zárt ülés 1 Közmeghallgatás 2 Az előző évi testületi üléseken több mint 20 előterjesztést tárgyaltunk meg. A testületi üléseken hozott határozatok száma 134 A testületi üléseken módosított helyi rendeletek száma 8 A megalkotott új helyi rendeletek száma 7 Az említett testületi ülések jegyzőkönyveit az ezzel megbízott munkatársam készíti el és rögzíti elektronikusan, valamint intézi a más szervezetektől kapott kifüggesztéseket (195), ezen túlmenően 2014 évben 132 hagyatéki leltár felvétele. A Képviselő-testület által létrehozott bizottságok üléseinek előkészítését, koordinálást a jegyzőkönyvek és emlékeztetők elkészítését a hivatal ezzel megbízott köztisztviselői végzik. A bizottsági munka évi adatai bizottságonként (/ db) Pénzügyi/Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Az ülések száma 9 Hozott határozatok száma 42 Ügyrendi és Szociális Bizottság Az ülések száma 10 Hozott határozatok száma 39 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Az ülések száma 10 Hozott határozatok száma 46 Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság/Kulturális, Sport, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság Az ülések száma 7 Hozott határozatok száma 14 2

3 2.) Államigazgatási és Hatósági feladatok ( /db) Anyakönyvi feladatok Születési anyakönyvi kivonat 114 Házassági anyakönyvi kivonat 61 Halotti anyakönyvi kivonat 33 Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 26 Egyéb állampolgári, igazolási ügyek 281 Népesség nyilvántartási ügyek Családi állapot igazolás 141 Lakcím igazolás 26 Adatszolgáltatások (belső, külső) 49 A változások (modernizálás) keretében Tiszalökön és a Szorgalmatosi Kirendeltségen is bevezetésre került (központilag) az elektronikus anyakönyvi rendszer, amely alapjaiban változtatta meg az ezzel foglalkozó köztisztviselők munkáját. A bevezetőben említettem, hogy három plusz egy választást bonyolítottunk le 2014-ben, ehhez kapcsolódóan a választásokkal összefüggő határozatok, intézkedések száma 510 db volt. Ezen feladatok anyakönyvi részéhez kapcsolódóan még egy munkatársam is végez tevékenységet, valamint kezeli a központi iktató rendszert, amelyben főszámra 3810 db, alszámra 4547 db ügyirat került rögzítésre. Szociális ügyintézés 1. (/db) Aktív korúak ellátásához kapcsolódó iktatott iratok 954 (megállapító, megszüntető, elutasító) Egyéb szociális ellátások teljes körű ügyintézése 83 (ápolási díj, önkormányzati segély, köztemetés, stb.) További feladat rendszeres kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal, a segélyezéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése (1 kézi, 3 számítógépes, ezek a FOKA, PTR) Szociális ügyintézés 2. (/db) Óvodáztatási támogatást megállapító határozatok 16 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozatok 469 Határozathozatal hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetről 223 Igazolások kiadása, környezettanulmányok készítése 55 Önkormányzati segély megállapítás (gyermekvédelmi ügyben) 17 Mindezeken túlmenően helyettesítési feladatok iktatásban, irattározásban. 3

4 Műszaki iroda és közterület felügyelet + hatósági ügyintézés (/db) Lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó iratok 321 (megállapítás, elutasítás határozattal) Birtokvédelmi ügyek 6 Választásokkal kapcsolatos adminisztratív és számítástechnikai feladatok elvégzése, Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítése. Kapcsolattartás civil szervezetekkel (4) hivatalos szervekkel (6) Tűz, munkavédelmi, balesetvédelmi felelőssel kapcsolattartás. Lakossági panaszok, lakhelyigazolások, telephelyek, működési engedélyek kiadása. (2014 évben összesen 89 ilyen jellegű ügy). Ingatlankataszter vezetése. Statisztikai jelentések készítése. Igazolások, szakhatósági állásfoglalások kiadása (80) ETDR rendszer kezelése Folyó pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, kivitelezőkkel, a projektmenedzserekkel. Földekkel kapcsolatos vételi ajánlatok, bérleti szerződések kifüggesztése (129) Gazos ingatlanok ügyében intézkedések (felszólítások 69, eljárás 8) Ebekkel kapcsolatos eljárások (felszólítás 21, eljárás 6) Közterületen lévő fák kivágásával kapcsolatos ügyintézés (25) Helyszíni szemléken való közreműködés (adóérték 34, gyámhatóság 24) Csapadékvíz elvezetők, közúti jelzőtáblák rendszeres ellenőrzése Adóhatóság (Adócsoport) Feladatok a Helyi iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Építményadó Gépjárműadó Adónemekhez kapcsolódóan valamennyi adózási eljárási cselekmény lefolytatása. Mindezeken túlmenően az adók módjára behajtható köztartozások nyilvántartása, kezelése, adóérték bizonyítványok kiállítása. Adatkérések, adategyeztetések végrehajtása, valamint társhatósági megkeresések alapján helyszíni megkeresések, szemlék végrehatása. A hátralékot felhalmozó adósok esetében ahol erre lehetőség nyílik letiltások foganatosítása. Az elvégzett tevékenységhez kapcsolódóan, felsorolás jelleggel pár adat: Kibocsátott iparűzési adó 511 építmény adó 83 gépjárműadó 676 idegenforgalmi adó 25 kommunális adó 291 határozat. 4

5 A megjelölt adónemekhez kapcsolódó I. és II. félévi értesítők kiküldése db. Kibocsátott letiltások száma 241 db Elkészített adóérték bizonyítvány 150 db Behajtást kérő hatóságok értesítése, kötelezettek felszólítása 590 db És mindezekhez kapcsolódóan 2014 ebben 9063 tétel Költségvetési, gazdálkodási, munkaügyi feladatok A pénzügyi iroda feladata az adott évi költségvetés önkormányzati szintű összeállítása, végrehajtásának folyamatos nyomon követése, kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzati intézmények, valamint a szállítók, szolgáltatók felé. A házipénztár működtetése a szükséges készpénzforgalom biztosítása. A közalkalmazotti, köztisztviselői állományhoz kapcsolódó valamennyi munkaügyi nyilvántartás vezetése, rögzítése, közhasznú, közcélú dolgozók kiértesítése, szerződéskötése, szerződés megszüntetése. A házipénztár heti három napon van nyitva, mivel a közbeeső időben a számlafeldolgozást végzi, vezeti a víziközmű hozzájárulások nyilvántartását. Ettől az évtől a könyvviteli rendszer változása miatt minden intézménynek külön házipénztári rendszere és kasszája van. (Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal, Városi Könyvtár és Művelődési Ház, Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde, Idősek Gondozó Központja, Szociális Szolgáltató Központ, Roma Nemzetiségi Önkormányzat). A pénzügyi ügyintéző feladata az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és valamennyi részben önállóan gazdálkodó intézmény bankszámla forgalmának lebonyolítása, feldolgozása. A főkönyvi könyvelő feladata a POLISZ komplett költségvetési rendszerben való könyvelés, folyamatos feldolgozás, határidőre történő jelentéskészítés, valamint a nem rendszeres személyi juttatások számfejtése a KIR rendszerben. A képviselő-testület felé történő beszámolók, tájékoztatók készítése az adott költségvetési évben. A havi pénzforgalmi jelentések készítése a MÁK felé. Rendszeres kapcsolattartás az intézményekkel, szolgáltatókkal, napi egyeztetés az aktuális feladatokról a polgármesterrel, a jegyzővel. A Szorgalmatosi Kirendeltségen végzett munkák 1.a) Szorgalmatos A köznevelési intézmények közül a Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola fenntartása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá került. A működtetési feladatok helyben maradtak a Képviselő-testület kérelme alapján. Szorgalmatos Község Önkormányzata Képviselő-testülete évben összesen 27 testületi ülést tartott. Ebből: rendes nyílt ülés 14 rendes zárt ülés 11 közmeghallgatás 2 A Képviselő-testületi üléseken összesen mintegy 102 előterjesztés megtárgyalására került sor. 5

6 A testületi üléseken meghozott határozatok száma: 172 A testületi üléseken módosított helyi rendeletek száma: 15 A képviselő-testület jegyzőkönyvei határidőben elkészültek és felterjesztésre kerültek a Kormányhivatal felé, észrevétel eddig nem érkezett. 2.a) Szorgalmatos Anyakönyvi igazgatás: /db - házassági anyakönyvi kivonat 5 Jegyzőkönyvek, adatlap felvételek, értesítések - házassági kötéssel kapcsolatban 5 - apasági nyilatkozat 8 Szociális ügyintézés: /db - aktív korúak ellátásához kapcsolódó iktatott iratok lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó iktatott iratok 94 - önkormányzati segély (megállapító) gyermekszületési segély (megállapító) 18 - lakáscélú támogatás megállapító 3 - méltányossági közgyógyellátás 48 - szakhatósági megkeresés 48 - ápolási díj 12 - szociális étkeztetés hagyatéki ügyek 7 - Bursa Hungarica 4 Ezen túlmenően az ezen ellátásokhoz kapcsolódó kötelező nyilvántartások vezetése (saját és online országos nyilvántartás). Igazgatási ügyintézés: /db - KSH jelentések készítése: 18 - lakcím ügyintézés 61 - hirdetmények kifüggesztése 30 - éves jelentés és adatszolgáltatás a közoktatási intézményekbe járó HH/HHH gyermekek, tanulók számáról - közreműködés teljesítése a lakossági tüdőszűrő vizsgálat megszervezésében - választási feladatok - pályázatok kezelése - katasztrófavédelemmel kapcsolattartás és ügyek intézése - szociális ebéd napi szintű jelentése 6

7 2. Adóhatóság Az adócsoport feladata a helyi adók közül, a - helyi iparűzési adó - talajterhelési díj nemekhez kapcsolódóan valamennyi eljárási cselekmény lefolytatása. Ezen túlmenően feladata az adók módjára behajtható köztartozásokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása, nyilvántartások vezetése, adóérték bizonyítványok kiállítása, adatkérések végrehajtása. Valamint a gépjárműadóval kapcsolatos valamennyi eljárási cselekmény. A felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó néhány adat: - iparűzési adó határozat 71 db/70 főszám - félévi értesítők a kapcsolódó adókhoz 152 db - gépjárműadó határozat 477 db/34 főszám - köztartozás behajtási határozat 48 db/13 főszám - fizetési felszólítások, kamatmentes kölcsön 12 db - félévi értesítők gépjármű adóhoz 222 db - talajterhelési díj 42 főszám - részletfizetési kérelmek 4 db - adóigazolási kérelem 3 db - telephely igazolás 22 db/3 főszám - egyéb adóügyek 52 db/10 főszám Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés a behajtást kezelőkkel - adó- és értékbizonyítvány készítés 34 db - letiltások kibocsátása 0 fő Ezen kívül helyszíni megkeresések, szemlék végrehajtása. Az előbbiekben felsorolt ügyintézésekhez kapcsolódóan főszámra 448, alszámra 1097 iktatott az ezzel megbízott munkatársam. Mint a beszámolómban említettem a Szorgalmatosi Kirendeltségen 2014-ben 4 fő köztisztviselő látta el a felsorolt feladatokat. A könyvelést külső megbízott cég végezte. Beszámolómban igyekeztem valamennyi a Közös Hivatal által elvégzett fontosabb feladatra kitérni, nyilván ne lehet mindenről említést tenni. Kérem a beszámoló elfogadását. Tiszalök, január 22. Mező József jegyző 7

8 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (I.29) számú határozat-tervezete Beszámoló elfogadásáról A képviselő-testület elfogadta a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót. 8

B E S Z Á M O L Ó Tisztelt Képviselő-testület! I. A törvényesség érvényesülése:

B E S Z Á M O L Ó Tisztelt Képviselő-testület! I. A törvényesség érvényesülése: B E S Z Á M O L Ó A törvényesség érvényesüléséről, a hatósági-igazgatási tevékenységről és a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal-2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről 1. Általános tájékoztató

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről 1. Általános tájékoztató a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről 1. Általános tájékoztató Az Mötv. 84. (1) bekezdése a polgármesteri hivatal alapvető feladatait a következőképpen határozza meg: "A helyi önkormányzat

Részletesebben

A beszámoló külön tárgyalja a közös hivatal székhelyének és kirendeltségének munkáját.

A beszámoló külön tárgyalja a közös hivatal székhelyének és kirendeltségének munkáját. Tisztelt Képviselő-testület! A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. napjával kezdte meg működését. A közös hivatalt Kőröshegy és Balatonendréd községek képviselő-testületei alapították.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.

Részletesebben

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 3.

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 3. Ügyiratszám: /2010. Napirend: 3. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 10-i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

1.Polgármesteri Titkárság: Titkársági osztályvezető polgármesteri titkárnő közművelődési szakreferens gépkocsi-vezető

1.Polgármesteri Titkárság: Titkársági osztályvezető polgármesteri titkárnő közművelődési szakreferens gépkocsi-vezető 1.Polgármesteri Titkárság: Titkársági osztályvezető polgármesteri titkárnő közművelődési szakreferens gépkocsi-vezető Titkársági osztályvezető Szervezi és koordinálja az önkormányzat és hivatala sajtótevékenységét.

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend:

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2012.

Részletesebben

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről ÚJFEHÉRTÓ VÁROS JEGYZŐJE 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghivatal@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Ikt.sz.: /2009. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Héhalom és Egyházasdengeleg Községek Körjegyzősége 2011. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. Héhalom és Egyházasdengeleg Községek Körjegyzősége 2011. évi munkájáról BESZÁMOLÓ Héhalom és Községek Körjegyzősége 211. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testületek! A helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 4. (4) bekezdése alapján a körjegyző

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr Uhrin Anna aljegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Beszámoló a Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal munkájáról... 3 III. A Közös Önkormányzati

Részletesebben

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete és Tiszaug önkormányzatának képviselőtestülete együttes ülésének következő időpontját 203. október 9-én (szerdán) 6.00 órára tűzöm ki, melyre

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés Törökbálint Nagyközség Jegyzője 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 79. Tel: 06-23-335-021, Fax: 06-23-336-039 e-mail: hivatal@torokbalint.hu www.torokbalint.hu Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap. Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6913 Csanádpalota. Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6913 Csanádpalota. Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6913 Csanádpalota. Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105./2013. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2013.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

Döntés a Decsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Döntés a Decsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Az előterjesztés száma: 90/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. május 28-án 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Decsi

Részletesebben

Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 14-i testületi ülésére.

Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 14-i testületi ülésére. Kardoskút Község Önkormányzata Jegyzőjétől Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 14-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Beszámoló jelentés Kardoskút Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 192-121/2013.

Részletesebben

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére 1 6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolómban igyekszem a hivatal

Részletesebben

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 1-től 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőboz

Részletesebben