MAKÓ-TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ-TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 MAKÓ-TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS A KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN

2 Tartalomjegyzék I. Általános rész A Szolgáltató bemutatása A Szolgáltató adatai Az Az célja Az hatálya Az módosítása Az nyilvánossága Az ban alkalmazott alapfogalmak a vonatkozó jogszabályok alapján II. Általános szerződési feltételek A víziközmű-szolgáltatás létrehozása Általános előírások a víziközmű-hálózatba történő ivóvíz- és szennyvízbekötés megvalósítására Ivóvíz-bekötővezeték létesítésének szabályai Lakossági ivóvízbekötés Közületi (nem lakossági) ivóvízbekötés Ivóvízbekötés hatósági kötelezésre Az ivóvíz bekötővezeték üzembe helyezésének feltételei Szennyvíz bekötővezeték létesítésének szabályai Lakossági szennyvízbekötés Közületi (nem lakossági) szennyvízbekötés Szennyvízbekötés hatósági kötelezésre A szennyvíz bekötővezeték üzembe helyezésének feltételei Fogyasztásmérő berendezések telepítésének, illetve a mérőhely kialakításának részletes szabályai Bekötési vízmérő elhelyezése, utólagos felszerelése Mellékvízmérők elhelyezése Locsolási almérő elhelyezése Ideiglenes (építési) vízmérő elhelyezése A közüzemi szolgáltatási szerződéskötésre vonatkozó szabályok A közüzemi szolgáltatási szerződés létrejötte, illetve a hatálybalépéséhez szükséges esetleges további feltételek Közkifolyókra kötött közüzemi szolgáltatási szerződés Egyedi közüzemi szolgáltatási szerződés A felhasználó személyében történő változás bejelentésének szabályai, a bejelentés határideje, helyszíni ellenőrzés, elszámolás A felhasználó jogai és kötelezettségei A felhasználó jogai A felhasználó kötelezettségei A Szolgáltató jogai és kötelezettségei A Szolgáltató jogai A Szolgáltató kötelezettségei A szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minőségi paraméterei, folyamatossága Hatályos: /79

3 Ivóvíz-szolgáltatás minőségi paraméterei, folyamatossága A közműves szennyvízelvezetési-szolgáltatás minőségi paraméterei, folyamatossága Elszámolás, elszámolási időszakok, mérőeszközök leolvasása, a felhasználó által teljesítendő rendszeres leolvasás és bejelentés szabályai, elszámolás mérőeszköz hiányában Fogyasztásmérés, hibás mérés elszámolása, illetve eljárás a felhasználó hibájából eredő leolvasás elmaradása esetén Fogyasztásmérők hitelesítése, kalibrálása és cseréje Fizetési módok és határidők A házi ivóvíz- és szennyvízhálózat rendszeres felhasználói ellenőrzésének és karbantartásának minimális elvárásai, a szennyvíz-törzshálózat használatával kapcsolatos elvárások A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése iránti kérelem részletes szabályai A szerződés teljesítésében részt vevő harmadik személyek és a velük fennálló kapcsolatok bemutatása Eljárás üzemzavar, szünetelés, korlátozás esetén A közüzemi szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei A közüzemi szolgáltatási szerződés felmondása a felhasználó részéről A közüzemi szolgáltatási szerződés felmondása a Szolgáltató részéről A szerződés megszűnésének egyéb esetei Elszámolás a szerződés megszűnése esetén A szerződésszegés kezelése A szerződésszerű teljesítés szolgáltatói ellenőrzésének módja, eljárásrendje A házi ivóvízhálózat és a házi szennyvízhálózat szolgáltatói ellenőrzésének tematikája A víziközmű-szolgáltatás vételezésének ellenőrzése A fogyasztásmérés ellenőrzése A saját célú vízkivételi mű ellenőrzése A csapadékvíz, talajvíz elvezetésének ellenőrzése Szüneteltetett, korlátozott felhasználási helyek ellenőrzése Egyéb bejelentések kivizsgálása A szerződésszegő felhasználó esetén az előzetes egyeztetés részletes szabályai A szerződésszegés bizonyítására vonatkozó szabályok Az azonnali felmondást nem eredményező szerződésszegések következményei Adatvédelem A kezelt személyes adatok köre Kezelt adatok átadási szabályai Eljárásrend a személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén Panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezések A felhasználói panasz fogalma A panaszbejelentés módjai, a panaszügyintézés folyamata Ügyfélszolgálatok és egyéb elérhetőségek Általános-pénzügyi ügyfélszolgálat Műszaki ügyfélszolgálat Diszpécser szolgálat Vitarendezés, értesítések Irányadó jogszabályok megjelölése Hatályos: /79

4 11.2. Bírósági kikötések Kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja III. Részletes szerződési feltételek IV. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtés szolgáltatás Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése (közszolgáltatás) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése (nem közszolgáltatás) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz minőségi követelményei Mellékletek: 1. számú melléklet: Az ivóvízbekötés általános műszaki feltételei 2. számú melléklet: A szennyvízcsatorna bekötés általános műszaki feltételei 3. számú melléklet: Vízmérőhelyek kialakításának műszaki feltételei 4. számú melléklet: A Szolgáltató által a felhasználói körben alkalmazott közüzemi szolgáltatási szerződésminták 5. számú melléklet: Felhasználói igénybejelentés a locsolási célú ivóvíz-felhasználás miatti csatornadíj korrekció igényléséhez 6. számú melléklet: Megrendelő vízbekötési, csatornabekötési, szerelési, javítási és egyéb munkákhoz 7. számú melléklet: Lakó üdülőingatlanok vízfogyasztásának átalány-mennyiségei 8. számú melléklet: Leolvasás, számlázás mátrix 9. számú melléklet: Kötbértábla 10.számú melléklet: Adatvédelmi tájékoztató Hatályos: /79

5 I. Általános rész 1. A Szolgáltató bemutatása Makó - Csanád vármegye egykori székhelye - Csongrád megye dél-keleti részén, a Maros partján fekszik. Itt található a Makó-Térségi Víziközmű Kft. központja. A céget eredetileg a Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat alapította július 1- jével, majd rövid időn belül átalakult az önkormányzatok közös kft.-jévé. A megszűnt vállalat egyetlen olyan üzemeltető egysége, amely korábbi területén, egy egész kistérséget lefedve működik, így a felaprózódás nem akadályozta a fejlődést, nem rontotta a hatékonyságot. A kistérségben 1969 óta (az országban elsőként) teljes körű közműves ivóvíz-szolgáltatás folyik. A Kft. 18 település ivóvízellátását, Makó város szennyvízelvezetését és -tisztítását, Ferencszállás és Klárafalva község szennyvízelvezetését végzi, valamint Makó, Királyhegyes, Apátfalva, Földeák, Maroslele, Magyarcsanád, Kiszombor, Óföldeák településeken a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének közszolgáltatója. A Makó-Térségi Víziközmű Kft. megszervezése óta a makói kistérség mintaszerűen működő első, és máig meghatározó önkormányzati vállalkozása, és a szakmai színvonalat bizonyítja az is, hogy egy piacvezető svájci vállalkozás cégünket bízta meg az m 3 /d vízigényének kielégítésével és szennyvizeinek elvezetésével, tisztításával. Hatályos: /79

6 IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS A Kft. legfontosabb szolgáltatása az egészséges ivóvíz biztosítása a kistérségben élő mintegy fő lakos, továbbá intézmények és vállalkozások részére. Az ivóvíz-szolgáltatás területén nagy változást hoz a Nemzeti Ivóvízminőség-javító Program, melynek előkészítése hosszú ideje tart. Ennek oka az, hogy az uniós csatlakozási szerződésben foglaltak teljesítése nagyon összetett, bonyolult folyamat és országos szintű szervezése nem ment gördülékenyen. Így annak ellenére, hogy a makói kistérség számára a Kft. mindenkit megelőzve már 2001-ben elkészítette az ivóvízminőség javítás terveit, nem foghatott hozzá a kivitelezéshez, mert az a kijelölt pályázati rendszerben regionális szinten újratervezésre került. Az EU ivóvíz direktívájának elfogadása után a Kft. menedzsmentje azonnal felismerte a technológiai kihívást, ezért hazai, külföldi és uniós támogatású technológiai kísérletek részese lett. Ezek célja a kistérségi problémák megoldásán túl az elért eredmények nemzetközi hasznosítása volt. De nemcsak az ivóvízminőség-javító program területén, hanem az új európai szemléletmód, az ún. vízbiztonság megteremtésében is az élvonalba tartozik a Makó-Térségi Víziközmű Kft. Hatályos: /79

7 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS -TISZTÍTÁS A kistérség csatornázása a 60-as években Makón kezdődött meg. A csatornázottság azonban ma még jelentősen elmarad az ivóvíz-ellátottság mértékétől. A városban 1962-ben és 1968-ban elválasztott rendszerű csatornahálózat épült, mely a Maros töltés melletti mechanikai tisztítást végző kétszintes ülepítőre vezette a szennyvizet ben állami támogatással 18 km csatornahálózat és 5 új átemelő, valamint egy modern biológiai szennyvíztisztító készült. A diszpécser a korát megelőző megoldás jóvoltából nemcsak a telep, hanem az átemelők működését is láthatja, befolyásolhatja. A szennyvíztisztító telep és a szennyvízcsatorna hálózat működése teljesen automatizált. A telepen az üzemirányításhoz megfelelően felszerelt laboratóriumot alakítottunk ki, ahol ellenőrizhető a bejövő és a kibocsátott szennyvíz minősége. Az IBAK rendszerű kamerás csatornavizsgáló autóval a felszínen nem látható csatornahibákat is fel lehet tárni. Így megelőzhetőek a csatornatörések, csakúgy, mint a feltárás nélküli csatorna felújítással. Ezekkel az eljárásokkal is megelőztük a megye többi szolgáltatóját, és jelentős javítási költségeket takarítottunk meg. A lerakódások, szennyeződések a WOMA rendszerű nagy víznyomású tisztító gépjárművel távolíthatók el. A géppark része még a hulladék szállítására alkalmas konténeres autó is. A kistérség önkormányzatainak eddigi legnagyobb léptékű magas szinten megvalósított beruházásában a Makó-Térségi Víziközmű Kft. nemcsak mint programalkotó, hanem mint lebonyolító és műszaki ellenőr is részt vett. Elsősorban ennek köszönhető a 2002 novemberében átvett Tierney Clark-díj, melyet Európa három tekintélyes mérnökszervezete ítélt meg. A díj értékét jelzi, hogy komplex csatorna és tisztító rendszer Magyarországon első ízben részesült ebben az elismerésben. A telep és megalkotói 2006-ban a Lampl Hugó-díjat is kiérdemelték a Magyar Hidrológiai Társaságtól és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól. A szennyvíztisztító telep még mindig korszerű technológiájával kedvező hatásfokkal működik, amelynek eredményeként szennyvízbírságot nem fizetünk és az országban a legalacsonyabb a vízterhelési díj. A magas színvonalú üzemeltetésről, és az SBR tisztítás technológia előnyeiről a cég vezető mérnökei számos szakmai előadást tartottak hazai és nemzetközi konferenciákon. Ferencszálláson és Klárafalván évben épült, úgynevezett nyomás alatti szennyvízcsatorna hálózat üzemel minden ingatlant kiszolgálva. Ez a technológia az üzemeltetésnél nagyobb figyelmet igényel, amit az önkormányzatokkal együttműködve sikerült megoldani. Az ipari bebocsátókkal korrekt az együttműködés, a legkorszerűbb on-line műszerekkel ellenőrizzük az ipari előtisztítók működését. Filozófiánknak megfelelően (annak ellenére, hogy ez a szakmában nem általános szemlélet) azoknak a problémáját is igyekszünk megoldani, ahol nincs közműves szennyvízelvezetés. A szennyvíztisztító telep nemcsak a csatornahálózaton érkező Hatályos: /79

8 szennyvizet fogadja, hanem a tengelyen beszállított kommunális folyékony hulladékot is. A Kft ben kezdte meg a szippantott szennyvíz begyűjtését Makón és a környező településeken korszerű, környezetkímélő céljárművel ben megkezdődött a kistérség eddigi legnagyobb beruházása, a makói agglomeráció csatornázása is, mintegy 17 milliárd Ft nagyságrendben. Az egy időben indított 10 magyarországi nagyprojekt közül a brüsszeli szakértők mindkét lépcsőben a makói projektet fogadták el elsőként. De elsőként kapta meg a magyar kormány támogatását is. Ebben a cégnek jelentős szerepe van, hiszen a Kft. vezető mérnökei meghatározó feladatot vállaltak a projekt kidolgozásában. Ezen fejlesztés eredményeként a makói agglomeráció 6 településén 90 %-ot meghaladó csatornázottságra nyílik lehetőség 2015-ig. Tenderszakaszban van Csanádpalota város szennyvízcsatornázása is. TERVEZÉS, KIVITELEZÉS, ÜZEMELTETÉS, FENNTARTÁS, FEJLESZTÉS A lakossági, intézményi és vállalkozó partnerek minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében a Kft. vízi létesítmények tervezésére és építésére is felkészült. A megrendelt munkákat nagy szakértelemmel, rövid idő alatt végezzük el. Mindehhez a szerteágazó, bonyolult tevékenységhez rendelkezésre áll a megfelelő technikai háttér. Korszerű gépekkel és anyagokkal, valamint felkészült szakemberekkel folyik az üzemeltetés, hibaelhárítás, karbantartás és az építés is. Hálózati szerelőink szakmai felkészültségét fémjelzi a évi Országos Víziközmű Szerelőversenyen elért 3. helyezés is. A rejtett csőhibákat speciális műszerrel tárjuk fel. A másodlagos vízszennyezés eltávolítása a csőhálózatból szintén sok eszközt és nagy tapasztalatot igényel. A Kft. mérnökei és pénzügyi szakemberei nemcsak a napi problémákkal foglalkoznak. A menedzsment jól felkészült, a szakmában elismert, nagy tapasztalattal és hivatástudattal rendelkező szakemberekből áll, akiknek jó esélyük van arra, hogy sikeresen megoldják a kistérségre és a Kft.-re váró igen nagy közművesítési feladatokat, melyek évtizedekig meghatározzák a kistérségben a víziközmű-szolgáltatásokat. ÜGYVITEL, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Az ágazatban bevált, de Csongrád megyében csak a Szegedi Vízműnél és nálunk alkalmazott integrált LIBRA6 ügyviteli és ügyfélszolgálati rendszer hatékony gazdálkodást tesz lehetővé. Színvonalas ügyfélszolgálatunkon széleskörű szolgáltatással várjuk az ügyfeleket adatváltozás bejelentéssel, hátralékrendezéssel, számlaegyeztetéssel kapcsolatban; a műszaki ügyfélszolgálaton közműnyilatkozatok kiadása, víz- és csatornabekötések megrendelése, vízmérővel kapcsolatos ügyek kezelésében. A vízdíj befizetése lehetséges a Kft. központi pénztárában személyesen, postán csekken, csoportos beszedési megbízással és egyszeri átutalással, illetve e-számlázási módszerrel. Hatályos: /79

9 Az ügyfélszolgálati munkatársak magas szintű képzettségét mutatja az is, hogy ben az Országos Ügyfélszolgálati Versenyen az ország 30 legnívósabb szolgáltatója között is az első helyezést szereztük meg. Az évenkénti közvélemény kutatás is magas fokú elismertséget tükröz. MINŐSÉGÜGYI, KÖRNYEZETÜGYI ÉS MUNKABIZTONSÁGI POLITIKA A Makó Térségi Víziközmű Kft ben a víziközmű szakmában az elsők között - ISO 9001 és ISO szabványok szerinti minősítéseket szerzett a teljes működési területére, melyet folyamatosan fejleszt évben az MSZ MEBIR szabványnak való megfelelést is integrálta rendszerébe, így a Szolgáltató a megújító audit után ISO 9001, ISO és MSZ szabványok szerinti integrált irányítási rendszert működtet. A Kft. minőségi-, környezeti- és munkahelyi egészség-, és biztonságirányítási rendszerének célja, hogy működtetésével, tanúsíttatásával bizalmat ébresszen, és garanciát nyújtson ügyfelei, partnerei (lakosság és a vállalkozások, az önkormányzatok), a felügyelő hatóságok számára, valamint a legmagasabb szintű munkabiztonságot nyújtsa a munkatársak részére. A Makó Térségi Víziközmű Kft. tevékenysége során olyan szolgáltatást nyújt, amelynél döntő szerepe van az alkalmazottak szaktudásának, helyi rendszerismeretének, tájékozottságának és rátermettségének. Az integrált irányítási rendszer bevezetésében és a működtetésében kiemelt szerepet tölt be a társaság vezetősége. A vezérigazgató vezetésével a társaság alkalmazottai elkötelezték magukat, hogy tevékenységük minősége teljes mértékben megfeleljen az ügyfelek elvárásainak, a vonatkozó jogszabályok és a társadalom követelményeinek. Ezek a törekvések és szándékok hozzásegítik a Makó Térségi Víziközmű Kft.-t ahhoz, hogy a szolgáltatás területén elért elismertségét a fokozódó és szigorodó követelmények ellenére is fenntartsa és növelje. Ennek megfelelően betartja a környezetvédelmi, valamint a munkahelyi egészség-, és biztonsági előírásokat és jogszabályokat, folyamatosan fejleszti integrált irányítási rendszerét az MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005 és MSZ 28001:2008 szabványok követelményeinek betartásával. Mindezek megvalósítása érdekében az alábbi célokat tűzzük ki: - Együttműködve az önkormányzatokkal uniós pályázatokban való közreműködéssel teljesítjük az uniós előírásoknak is megfelelő ivóvíz-szolgáltatási és szennyvíztisztítási követelményeket. - Együttműködünk a Hivatallal. - Hozzájárulunk a természeti kincsek megőrzéséhez az újrahasznosított és újrahasznosítható anyagok felhasználásával, a szennyvíz iszap hasznosításával. - Olyan eljárásokat dolgozunk ki, melyekkel csökkentjük a hulladékképződést és az energiafelhasználást, figyelembe veszünk minden munkahelyen jelenlévő környezeti, munka- és egészségvédelmi tényezőt, folyamatosan fejlesztjük technológiáinkat és törekszünk a legfejlettebb technológiák alkalmazására (BAT). Hatályos: /79

10 - Azonosítjuk a negatív minőségi, környezeti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági hatásokat és megteszünk mindent azok kiküszöbölése, csökkentése érdekében. - Törekszünk arra, hogy megelőzzük a munkabaleseteket, a dolgozóink egészségkárosodását. - Előnyben részesítjük a környezetre, egészségre kevésbé ártalmas anyagok használatát. - A szervezet minden szintjén valamennyi alkalmazottunkat aktivizáljuk a minőségi, környezetvédelmi és munkahelyi egészségvédelmi céljaink elérésére. - Biztosítjuk, hogy telephelyeink harmóniában legyenek a természetes és az épített környezettel. - A partnerek, beszállítók tevékenységéből eredő környezeti hatásokat ellenőrizzük, elemezzük. Integrált minőségügyi, környezetvédelmi, munkabiztonsági politikánkat és valamennyi kapcsolódó tevékenységünket megismertetjük dolgozóinkkal és üzleti partnereinkkel, törekszünk a társadalom megbecsülésére, a minőségi, környezetvédelmi és munkahelyi egészségvédelmi, biztonsági elkötelezettségünkkel kapcsolatban is. A vezetési stratégiában a TQM szemlélet is megjelenik, amelynek bizonyítéka a ben közszolgáltató kategóriában elsőként elnyert Dél-Alföldi Regionális Minőség-díj. Míg más szolgáltatók megszüntették a kirendeltségeiket, addig mi egy új, modern ügyfélszolgálatot hoztunk létre. A felhasználók több módon léphetnek kapcsolatba velünk: telefonon, faxon, interneten, SMS-ben, levélben, valamint személyesen. Az ügyfelekkel való kapcsolattartás kérdőíves közvélemény kutatással, személyes kapcsolattartással és honlapunkon a Fórum oldal működtetésével, illetve negyedévente Hírcsatornák kiadásával történik. A cég környezetvédelem iránti elkötelezettségét a december 10-én Szegeden átvett Presztízs Díjjal ismerte el a Délmagyarország Szerkesztősége és a Szegedi Tudományegyetem. A szolgáltatások kiváló minőségéért és a környezetvédelemért tett intézkedések mellett a Kft. sokat tesz a munkavállalók egészségmegőrzéséért és biztonságáért. Ezen törekvés sikerességét fémjelzi a Magyar Mérnöki Kamara Munkabiztonsági Tagozatának Elismerő Oklevele, amelynek átadása, és a pályázat prezentálása november 29-én volt Budapesten. KAPCSOLATOK A cég felügyeletét a felügyelő bizottság látja el, de irányítását a taggyűlés végzi. A tulajdonos települések képviselő-testületei időnként nehéz helyzetben voltak, mert nemcsak a fejlesztésekről döntöttek, hanem a következő évi víz- és csatornadíjakról is. A Kft. szervezeti felépítése egyszerű, hatékony, az irányítási lánc rövid. A Több mint szolgáltató szlogen a cég alapfilozófiája. Nemcsak szolgáltatunk, ennél sokkal többet nyújtunk: támogatjuk a nívós kulturális és iskolai rendezvényeket, az eredményes sportot és a szakképzést is. Víztoronytúrákon, iskolai rendezvényeken, tanórákon nyújtunk betekintést a víziközmű szakmába a felnőtt lakosság és az iskolás korosztály számára. Természetesen bekapcsolódunk a települések fejlesztésébe is. Hatályos: /79

11 Rendszeresen részt veszünk a Hagymafesztiválon, a Makó Expón, ahol évek óta önálló standdal jelenünk meg. Az ilyen vásárok a meghirdetett akciókon kívül lehetőséget adnak arra is, hogy a Kft. megmutathassa a munkájáért kapott elismeréseket, díjakat és közvetlen kapcsolatba lépjen ügyfeleivel. A cég tehát együtt él az ellátott településekkel. Ebben a szakmában az eltöltött évek értékes tapasztalatot jelentenek. Éppen ezért a cég megbecsüli régi munkatársait is. Évente egyszer megrendezzük a Vízmű Családi Napot, melynek keretében ajándékot kapnak a törzsgárda tagok. A dolgozók és családtagjaik, valamint a nyugdíjasok szép számmal vesznek részt a programon, hogy közösen emlékezzünk, tervezzünk, szórakozzunk, sportoljunk és jól érezzük magunkat együtt. A felhasználók és a tulajdonosok mellett a menedzsment a munkatársaira is nagy figyelmet fordít. Ennek egyik bizonyítéka a Munkaügyi Minisztériumtól 2005-ben kapott Családbarát Oklevél. A munkatársak is érzik, hogy fontosak a munkáltatónak, ezért 3 napi fizetésük felajánlásával építtettek szökőkutat a Kft. Tinódi utcai székhelyének kertjében ben, a 10 éves évfordulóra. A cég a múltra építi a jelent, a jelenre a jövőt, a régmúlt értékeit megőrizzük, erőt merítünk belőle. Ennek szellemében a Kft. központjában kútmúzeumot hoztunk létre és gyűjtjük a régi kutakra, társulatokra vonatkozó dokumentációkat is. A Kft. tulajdonos önkormányzatai folyamatosan úgy értékelik, hogy a Makó-Térségi Víziközmű Kft. az elmúlt 18 évben kiemelkedő mértékben fejlődött, és minden tekintetben felveszi a versenyt a nagyobb Szolgáltatókkal is. Ezt bizonyítják a települések különböző elismerései és a 2006-ban elnyert Európai Minőség és Presztízsdíj is. A Makó-Térségi Víziközmű Kft.-re ezután is számos nagy kihívás vár, mint például a 3,8 milliárd Ft értékű ivóvízminőség javító program, vagy a 17 milliárdos csatornázási program. Mindez megfelelt a cég eddigi küldetésének, ami nem más volt, mint a makói kistérség ivóvízellátása és szennyvízének ártalmatlanítása európai színvonalon. A cég küldetését és stratégiáját a december 30-án elfogadott víziközműszolgáltatásról szóló törvény miatt azonban meg kellett változtatni. A törvény minőségi követelményeit nyilvánvalóan máris teljesítettük, de a mennyiségi szemlélet miatt a Kft-nek olyan partnereket kell találnia, akikkel racionális együttműködés keretében teljesíteni tudja a méret-gazdaságosság követelményt úgy, hogy működési színvonalát megőrizhesse, transzportálhassa, mások tapasztalatát átvehesse. A Makó-Térségi Víziközmű Kft. egyúttal hozzásegít más önkormányzatokat és kisebb szolgáltató szervezeteket a törvény teljesítéséhez. A Kft-nél felhalmozott tudás, elkötelezettség és tapasztalat az integráció során szélesebb körben hasznosulhat, és az együttes hatékonyság és szolgáltatási biztonság is javulhat. A Kft. menedzsmentje azonban tudja, hogy ezt csak közös akarattal, kölcsönös bizalom alapján, nagy erőfeszítések árán lehet megvalósítani. Hatályos: /79

12 2. A Szolgáltató adatai A Makó-Térségi Víziközmű Kft., mint Szolgáltató adatai: A Szolgáltató rövidített elnevezése: MAKÓVÍZ Kft. A Szolgáltató székhelye: 6900 Makó, Tinódi u. 8/A A Szolgáltató levelezési címe: 6900 Makó, Tinódi u. 8/A A Szolgáltató adószáma: A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Telefon: 62/ Telefax: 62/ Honlap: 3. Az 3.1. Az célja A Szolgáltató jelen ban a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok figyelembevételével meghatározza a víziközmű-szolgáltatással és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeket, amelyek egyben az általános szerződési feltételeket jelentik. Jelen nak a vonatkozó jogszabályi előírásokkal ellentétes rendelkezése semmis. Az bármely rendelkezésének semmissége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezések helyett a vonatkozó jogszabályok alkalmazandók Az hatálya Az területi hatálya a Szolgáltató működési engedélyében meghatározott működési területre, személyi hatálya a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevők körére (felhasználó, átadó és átvevő, kibocsátó, továbbiakban: felhasználó), valamint a Szolgáltatóra terjed ki. Az a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jóváhagyásával lép hatályba Az módosítása A Szolgáltató jogosult az ot módosítani, a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével. Amennyiben a Szolgáltató működését meghatározó jogszabályok változása az ban foglaltakra is kihat, a Szolgáltató köteles az ot a hatályos jogszabályoknak megfelelően módosítani. Az és annak módosító rendelkezéseit a hatályba lépés előtt megkötött szerződésekre is alkalmazni kell. Az ban szereplő általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának előfeltétele az módosítása és annak hatályba lépése. A Szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt át a Hivatal jóváhagyó Hatályos: /79

13 határozatának közlésétől számított 3 napon belül a honlapon közzéteszi. Az ban rögzített általános szerződési feltételek megváltozása esetében, a változás hatálybalépést megelőzően a Szolgáltató köteles erről az érintett felhasználókat a médián (pl.: Vízmű hírcsatorna, helyi újság, honlap) keresztül értesíteni Az nyilvánossága Az nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a felhasználó az ot a szerződés megkötése előtt, előzetesen megismerhesse. A szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele az, hogy a felhasználó az ot elfogadja. A Szolgáltató mindenkor hatályos a hozzáférhető a internetes oldalon, valamint a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban, ügyfélfogadási időben. 4. Az ban alkalmazott alapfogalmak a vonatkozó jogszabályok alapján szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató): Az a víziközmű-szolgáltatást végző gazdasági társaság, amely a víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) alapján működési engedélyt kapott. felhasználó: A víziközmű-szolgáltatást a Vksztv. szerinti szerződéses jogviszony keretében igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa. lakossági felhasználó: Az a természetes személy felhasználó, aki a víziközmű-szolgáltatást nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe, valamint a társasház és a lakásszövetkezet. közületi felhasználó: Mindaz, aki nem lakossági felhasználó. állandó felhasználó: A víziközmű-szolgáltatást egész évben folyamatosan igénybevevő felhasználó. eseti felhasználó: A víziközmű-szolgáltatást eseti jelleggel, egyedi megállapodás alapján igénybevevő felhasználó. felhasználási hely: Az a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközmű-szolgáltatást a felhasználó igénybe veszi. Hatályos: /79

14 víziközmű-szolgáltatás: A közműves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással, továbbá a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás, ide értve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést is, mely tevékenységek által megnyilvánuló szolgáltatások közül az egyiket, vagy mindkettőt a Szolgáltató a felhasználó részére közüzemi jogviszony keretében nyújtja (továbbiakban együtt: víziközmű-szolgáltatási ágazatok). szolgáltatási díj: A víziközmű-szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként a Vksztv. szerint a Szolgáltatónak fizetendő díj, amely két részből áll: 1. alapdíj: a víziközmű-szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő díj. Az alapdíj összege lakossági felhasználóknál a fogyasztásmérő átmérőjétől függ, közületi felhasználók esetében egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra. 2. fogyasztással arányos díj: 1 m 3 szolgáltatott ivóvízmennyiség vagy szennyvízbekötővezetékbe bocsátott szennyvízmennyiség díja. közüzemi szerződés (továbbiakban: közüzemi szolgáltatási szerződés): A Szolgáltató és a Felhasználó között, a közműves ivóvíz-ellátási és a közműves szennyvízelvezetési és tisztítási szolgáltatásokra - felhasználási helyenként - megkötött szerződése. mellékszolgáltatási szerződés: Az elkülönített vízhasználatra vonatkozó közüzemi szerződés. házi ivóvízhálózat: A felhasználási hely ivóvízfogyasztását biztosító az ingatlan alkotórészét képező vezeték, amely a vízkivételi helyig szállítja a vizet, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen vízmérő berendezés elhelyezésére szolgáló akna). ingatlan: A külön jogszabály szerinti egy helyrajzi számmal rendelkező földrészlet (telek). ivóvíz-bekötővezeték: A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon az ivóvíz-törzshálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely bekötési vízmérő esetében úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső falsíkjáig terjed, egyéb esetekben a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzárószerelvény bekötési vízmérő felőli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a bekötési vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed, bekötési vízmérő hiányában az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed. ivóvíz-törzshálózat: A víziközmű-rendszer részét képező olyan hálózat, amely az ivóvízfőnyomóvezetékből, az erre kapcsolt elosztóvezetékekből és ezek berendezéseiből áll. Hatályos: /79

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA: DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEKKEL ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2013. április Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT F-5. szabályzat Sorszám: 0. Kiadva: 2013... Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről jóváhagyta:... név titulus ÉRV ZRt. részéről

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2014. február Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRT. Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat. Érvényes: 2013. október 3-tól 1 / 1

A ZALAVÍZ ZRT. Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat. Érvényes: 2013. október 3-tól 1 / 1 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási Üzletszabályzata Érvényes: 2013. október 3-tól 1 / 1 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya 7. II. Fogalom-meghatározások

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék 1. Üzletszabályzat célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 8 1.1. A szabályozás célja... 8 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata Üzletszabályzata Érvényességi idő kezdete: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal egyetértő nyilatkozata.. Fővárosi Vízművek Zrt. Vezérigazgató Jelen szabályzat dátummal történő bevezetésével

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 6 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 6 1.2. Az Üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége, közzététele... 6 1.3. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

1 / 173 MELLÉKLETEK 1 / 173

1 / 173 MELLÉKLETEK 1 / 173 III. kiadás Jóváhagyásra előterjesztette:.. Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató Kecskemét, 2015. Jelen Üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának napján lép hatályba.

Részletesebben

Jóváhagyásra benyújtotta: Ányos József Vezérigazgató

Jóváhagyásra benyújtotta: Ányos József Vezérigazgató 2013 Jóváhagyásra benyújtva a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak 20130723-án Jóváhagyásra benyújtotta: Ányos József Vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 20130723 1 Előszó 5 2 Üzletszabályzat

Részletesebben

AQUA Szolgáltató Kft. Üzletszabályzat (tervezet) - 2013. május 31. Tartalomjegyzék

AQUA Szolgáltató Kft. Üzletszabályzat (tervezet) - 2013. május 31. Tartalomjegyzék ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...8 1.1. Általános rész...8 1. 2. A szabályzat célja...8 1. 3. A szabályzat hatálya és érvényességi köre...8 1.4. A szabályzattól eltérő, egyedi

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata a Érvényességi idő kezdete: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal egyetértő nyilatkozata.. Fővárosi Vízművek Zrt. Vezérigazgató Jelen szabályzat dátummal történő bevezetésével Magyar Energetikai

Részletesebben

SZIGET-VÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET VÁLTOZAT: 1.1 HATÁLYOS:

SZIGET-VÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET VÁLTOZAT: 1.1 HATÁLYOS: SZIGET-VÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET VÁLTOZAT: 1.1 HATÁLYOS: Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat célja, területi-, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 7 I.1. Az üzletszabályzat célja... 7

Részletesebben

1. Az üzletszabályzat célja, területi -, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 5

1. Az üzletszabályzat célja, területi -, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 5 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat célja, területi -, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 5 1.1. Az üzletszabályzat célja... 5 1.2. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.3. Az üzletszabályzat módosítására

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4

Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A szabályzat célja 4 2. A szabályzat hatálya 4 3. A szolgáltató adatai 4. A tevékenység bemutatása 5 4.1.

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK

ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1.1. A szabályzat célja, hatálya, eltérés lehetőségei 1.2. A szolgáltató adatai 1.3. A tevékenység bemutatása 2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 3. A

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 6 II. Fogalom-meghatározások és rövidítések...

Részletesebben

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 5 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 6 II.1. Fogalom-meghatározások 6 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető

Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető 2013 Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető TARTALOMJEGYZÉK 20130425 1 Előszó 5 2 Üzletszabályzat tárgya és hatálya 6 21 A szabályozás célja 6 22 A szabályozás hatálya 6 3 Fogalom-meghatározások

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kiadás/változat: 2.0. Kiadás dátuma: 2015.03.12. Oldalak száma: 2/101

TARTALOMJEGYZÉK. Kiadás/változat: 2.0. Kiadás dátuma: 2015.03.12. Oldalak száma: 2/101 Oldalak száma: 2/101 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. Az üzletszabályzat személyi és területi hatálya.... 7 I.1.1. Az általános szerződési feltételek módosítása.. 7 I.2. Az üzletszabályzat alap fogalmai..

Részletesebben

Üzletszabályzat. A dokumentum száma: EL 4 - Ü. A 4. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte:

Üzletszabályzat. A dokumentum száma: EL 4 - Ü. A 4. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Üzletszabályzat A dokumentum száma: EL 4 - Ü A 4. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Dr. Fülöp Erzsébet Stregova Márta Dr. Bánhidy Péter Igazgatási

Részletesebben

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT.

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA 1 2 ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 7 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 7 2. Az Üzletszabályzat közzététele, Általános

Részletesebben

TAMÁSI KÖZÖS VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ÜZLETSZABÁLYZAT

TAMÁSI KÖZÖS VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ÜZLETSZABÁLYZAT TAMÁSI KÖZÖS VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Tamási, 2013. április 29. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. Az üzletszabályzat személyi és területi hatálya I.1.1. Az

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetésre. a Gyulai Közüzemi Kft-nél

ÜZLETSZABÁLYZAT. ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetésre. a Gyulai Közüzemi Kft-nél ÜZLETSZABÁLYZAT ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetésre a Gyulai Közüzemi Kft-nél Tartalomjegyzék I. Általános rész... 2 I.1. Víziközmű-szolgáltatóra vonatkozó adatok, tevékenység bemutatása... 2 I.

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7. a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. a Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA (tervezet)

ÜZLETSZABÁLYZATA (tervezet) Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság víziközmű-szolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA (tervezet) Név, beosztás Dátum Aláírás Jóváhagyta Csapó Sándor ügyvezető 2013. május 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben