MAKÓ-TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ-TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 MAKÓ-TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS A KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN

2 Tartalomjegyzék I. Általános rész A Szolgáltató bemutatása A Szolgáltató adatai Az Az célja Az hatálya Az módosítása Az nyilvánossága Az ban alkalmazott alapfogalmak a vonatkozó jogszabályok alapján II. Általános szerződési feltételek A víziközmű-szolgáltatás létrehozása Általános előírások a víziközmű-hálózatba történő ivóvíz- és szennyvízbekötés megvalósítására Ivóvíz-bekötővezeték létesítésének szabályai Lakossági ivóvízbekötés Közületi (nem lakossági) ivóvízbekötés Ivóvízbekötés hatósági kötelezésre Az ivóvíz bekötővezeték üzembe helyezésének feltételei Szennyvíz bekötővezeték létesítésének szabályai Lakossági szennyvízbekötés Közületi (nem lakossági) szennyvízbekötés Szennyvízbekötés hatósági kötelezésre A szennyvíz bekötővezeték üzembe helyezésének feltételei Fogyasztásmérő berendezések telepítésének, illetve a mérőhely kialakításának részletes szabályai Bekötési vízmérő elhelyezése, utólagos felszerelése Mellékvízmérők elhelyezése Locsolási almérő elhelyezése Ideiglenes (építési) vízmérő elhelyezése A közüzemi szolgáltatási szerződéskötésre vonatkozó szabályok A közüzemi szolgáltatási szerződés létrejötte, illetve a hatálybalépéséhez szükséges esetleges további feltételek Közkifolyókra kötött közüzemi szolgáltatási szerződés Egyedi közüzemi szolgáltatási szerződés A felhasználó személyében történő változás bejelentésének szabályai, a bejelentés határideje, helyszíni ellenőrzés, elszámolás A felhasználó jogai és kötelezettségei A felhasználó jogai A felhasználó kötelezettségei A Szolgáltató jogai és kötelezettségei A Szolgáltató jogai A Szolgáltató kötelezettségei A szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minőségi paraméterei, folyamatossága Hatályos: /79

3 Ivóvíz-szolgáltatás minőségi paraméterei, folyamatossága A közműves szennyvízelvezetési-szolgáltatás minőségi paraméterei, folyamatossága Elszámolás, elszámolási időszakok, mérőeszközök leolvasása, a felhasználó által teljesítendő rendszeres leolvasás és bejelentés szabályai, elszámolás mérőeszköz hiányában Fogyasztásmérés, hibás mérés elszámolása, illetve eljárás a felhasználó hibájából eredő leolvasás elmaradása esetén Fogyasztásmérők hitelesítése, kalibrálása és cseréje Fizetési módok és határidők A házi ivóvíz- és szennyvízhálózat rendszeres felhasználói ellenőrzésének és karbantartásának minimális elvárásai, a szennyvíz-törzshálózat használatával kapcsolatos elvárások A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése iránti kérelem részletes szabályai A szerződés teljesítésében részt vevő harmadik személyek és a velük fennálló kapcsolatok bemutatása Eljárás üzemzavar, szünetelés, korlátozás esetén A közüzemi szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei A közüzemi szolgáltatási szerződés felmondása a felhasználó részéről A közüzemi szolgáltatási szerződés felmondása a Szolgáltató részéről A szerződés megszűnésének egyéb esetei Elszámolás a szerződés megszűnése esetén A szerződésszegés kezelése A szerződésszerű teljesítés szolgáltatói ellenőrzésének módja, eljárásrendje A házi ivóvízhálózat és a házi szennyvízhálózat szolgáltatói ellenőrzésének tematikája A víziközmű-szolgáltatás vételezésének ellenőrzése A fogyasztásmérés ellenőrzése A saját célú vízkivételi mű ellenőrzése A csapadékvíz, talajvíz elvezetésének ellenőrzése Szüneteltetett, korlátozott felhasználási helyek ellenőrzése Egyéb bejelentések kivizsgálása A szerződésszegő felhasználó esetén az előzetes egyeztetés részletes szabályai A szerződésszegés bizonyítására vonatkozó szabályok Az azonnali felmondást nem eredményező szerződésszegések következményei Adatvédelem A kezelt személyes adatok köre Kezelt adatok átadási szabályai Eljárásrend a személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén Panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezések A felhasználói panasz fogalma A panaszbejelentés módjai, a panaszügyintézés folyamata Ügyfélszolgálatok és egyéb elérhetőségek Általános-pénzügyi ügyfélszolgálat Műszaki ügyfélszolgálat Diszpécser szolgálat Vitarendezés, értesítések Irányadó jogszabályok megjelölése Hatályos: /79

4 11.2. Bírósági kikötések Kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja III. Részletes szerződési feltételek IV. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtés szolgáltatás Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése (közszolgáltatás) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése (nem közszolgáltatás) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz minőségi követelményei Mellékletek: 1. számú melléklet: Az ivóvízbekötés általános műszaki feltételei 2. számú melléklet: A szennyvízcsatorna bekötés általános műszaki feltételei 3. számú melléklet: Vízmérőhelyek kialakításának műszaki feltételei 4. számú melléklet: A Szolgáltató által a felhasználói körben alkalmazott közüzemi szolgáltatási szerződésminták 5. számú melléklet: Felhasználói igénybejelentés a locsolási célú ivóvíz-felhasználás miatti csatornadíj korrekció igényléséhez 6. számú melléklet: Megrendelő vízbekötési, csatornabekötési, szerelési, javítási és egyéb munkákhoz 7. számú melléklet: Lakó üdülőingatlanok vízfogyasztásának átalány-mennyiségei 8. számú melléklet: Leolvasás, számlázás mátrix 9. számú melléklet: Kötbértábla 10.számú melléklet: Adatvédelmi tájékoztató Hatályos: /79

5 I. Általános rész 1. A Szolgáltató bemutatása Makó - Csanád vármegye egykori székhelye - Csongrád megye dél-keleti részén, a Maros partján fekszik. Itt található a Makó-Térségi Víziközmű Kft. központja. A céget eredetileg a Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat alapította július 1- jével, majd rövid időn belül átalakult az önkormányzatok közös kft.-jévé. A megszűnt vállalat egyetlen olyan üzemeltető egysége, amely korábbi területén, egy egész kistérséget lefedve működik, így a felaprózódás nem akadályozta a fejlődést, nem rontotta a hatékonyságot. A kistérségben 1969 óta (az országban elsőként) teljes körű közműves ivóvíz-szolgáltatás folyik. A Kft. 18 település ivóvízellátását, Makó város szennyvízelvezetését és -tisztítását, Ferencszállás és Klárafalva község szennyvízelvezetését végzi, valamint Makó, Királyhegyes, Apátfalva, Földeák, Maroslele, Magyarcsanád, Kiszombor, Óföldeák településeken a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének közszolgáltatója. A Makó-Térségi Víziközmű Kft. megszervezése óta a makói kistérség mintaszerűen működő első, és máig meghatározó önkormányzati vállalkozása, és a szakmai színvonalat bizonyítja az is, hogy egy piacvezető svájci vállalkozás cégünket bízta meg az m 3 /d vízigényének kielégítésével és szennyvizeinek elvezetésével, tisztításával. Hatályos: /79

6 IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS A Kft. legfontosabb szolgáltatása az egészséges ivóvíz biztosítása a kistérségben élő mintegy fő lakos, továbbá intézmények és vállalkozások részére. Az ivóvíz-szolgáltatás területén nagy változást hoz a Nemzeti Ivóvízminőség-javító Program, melynek előkészítése hosszú ideje tart. Ennek oka az, hogy az uniós csatlakozási szerződésben foglaltak teljesítése nagyon összetett, bonyolult folyamat és országos szintű szervezése nem ment gördülékenyen. Így annak ellenére, hogy a makói kistérség számára a Kft. mindenkit megelőzve már 2001-ben elkészítette az ivóvízminőség javítás terveit, nem foghatott hozzá a kivitelezéshez, mert az a kijelölt pályázati rendszerben regionális szinten újratervezésre került. Az EU ivóvíz direktívájának elfogadása után a Kft. menedzsmentje azonnal felismerte a technológiai kihívást, ezért hazai, külföldi és uniós támogatású technológiai kísérletek részese lett. Ezek célja a kistérségi problémák megoldásán túl az elért eredmények nemzetközi hasznosítása volt. De nemcsak az ivóvízminőség-javító program területén, hanem az új európai szemléletmód, az ún. vízbiztonság megteremtésében is az élvonalba tartozik a Makó-Térségi Víziközmű Kft. Hatályos: /79

7 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS -TISZTÍTÁS A kistérség csatornázása a 60-as években Makón kezdődött meg. A csatornázottság azonban ma még jelentősen elmarad az ivóvíz-ellátottság mértékétől. A városban 1962-ben és 1968-ban elválasztott rendszerű csatornahálózat épült, mely a Maros töltés melletti mechanikai tisztítást végző kétszintes ülepítőre vezette a szennyvizet ben állami támogatással 18 km csatornahálózat és 5 új átemelő, valamint egy modern biológiai szennyvíztisztító készült. A diszpécser a korát megelőző megoldás jóvoltából nemcsak a telep, hanem az átemelők működését is láthatja, befolyásolhatja. A szennyvíztisztító telep és a szennyvízcsatorna hálózat működése teljesen automatizált. A telepen az üzemirányításhoz megfelelően felszerelt laboratóriumot alakítottunk ki, ahol ellenőrizhető a bejövő és a kibocsátott szennyvíz minősége. Az IBAK rendszerű kamerás csatornavizsgáló autóval a felszínen nem látható csatornahibákat is fel lehet tárni. Így megelőzhetőek a csatornatörések, csakúgy, mint a feltárás nélküli csatorna felújítással. Ezekkel az eljárásokkal is megelőztük a megye többi szolgáltatóját, és jelentős javítási költségeket takarítottunk meg. A lerakódások, szennyeződések a WOMA rendszerű nagy víznyomású tisztító gépjárművel távolíthatók el. A géppark része még a hulladék szállítására alkalmas konténeres autó is. A kistérség önkormányzatainak eddigi legnagyobb léptékű magas szinten megvalósított beruházásában a Makó-Térségi Víziközmű Kft. nemcsak mint programalkotó, hanem mint lebonyolító és műszaki ellenőr is részt vett. Elsősorban ennek köszönhető a 2002 novemberében átvett Tierney Clark-díj, melyet Európa három tekintélyes mérnökszervezete ítélt meg. A díj értékét jelzi, hogy komplex csatorna és tisztító rendszer Magyarországon első ízben részesült ebben az elismerésben. A telep és megalkotói 2006-ban a Lampl Hugó-díjat is kiérdemelték a Magyar Hidrológiai Társaságtól és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól. A szennyvíztisztító telep még mindig korszerű technológiájával kedvező hatásfokkal működik, amelynek eredményeként szennyvízbírságot nem fizetünk és az országban a legalacsonyabb a vízterhelési díj. A magas színvonalú üzemeltetésről, és az SBR tisztítás technológia előnyeiről a cég vezető mérnökei számos szakmai előadást tartottak hazai és nemzetközi konferenciákon. Ferencszálláson és Klárafalván évben épült, úgynevezett nyomás alatti szennyvízcsatorna hálózat üzemel minden ingatlant kiszolgálva. Ez a technológia az üzemeltetésnél nagyobb figyelmet igényel, amit az önkormányzatokkal együttműködve sikerült megoldani. Az ipari bebocsátókkal korrekt az együttműködés, a legkorszerűbb on-line műszerekkel ellenőrizzük az ipari előtisztítók működését. Filozófiánknak megfelelően (annak ellenére, hogy ez a szakmában nem általános szemlélet) azoknak a problémáját is igyekszünk megoldani, ahol nincs közműves szennyvízelvezetés. A szennyvíztisztító telep nemcsak a csatornahálózaton érkező Hatályos: /79

8 szennyvizet fogadja, hanem a tengelyen beszállított kommunális folyékony hulladékot is. A Kft ben kezdte meg a szippantott szennyvíz begyűjtését Makón és a környező településeken korszerű, környezetkímélő céljárművel ben megkezdődött a kistérség eddigi legnagyobb beruházása, a makói agglomeráció csatornázása is, mintegy 17 milliárd Ft nagyságrendben. Az egy időben indított 10 magyarországi nagyprojekt közül a brüsszeli szakértők mindkét lépcsőben a makói projektet fogadták el elsőként. De elsőként kapta meg a magyar kormány támogatását is. Ebben a cégnek jelentős szerepe van, hiszen a Kft. vezető mérnökei meghatározó feladatot vállaltak a projekt kidolgozásában. Ezen fejlesztés eredményeként a makói agglomeráció 6 településén 90 %-ot meghaladó csatornázottságra nyílik lehetőség 2015-ig. Tenderszakaszban van Csanádpalota város szennyvízcsatornázása is. TERVEZÉS, KIVITELEZÉS, ÜZEMELTETÉS, FENNTARTÁS, FEJLESZTÉS A lakossági, intézményi és vállalkozó partnerek minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében a Kft. vízi létesítmények tervezésére és építésére is felkészült. A megrendelt munkákat nagy szakértelemmel, rövid idő alatt végezzük el. Mindehhez a szerteágazó, bonyolult tevékenységhez rendelkezésre áll a megfelelő technikai háttér. Korszerű gépekkel és anyagokkal, valamint felkészült szakemberekkel folyik az üzemeltetés, hibaelhárítás, karbantartás és az építés is. Hálózati szerelőink szakmai felkészültségét fémjelzi a évi Országos Víziközmű Szerelőversenyen elért 3. helyezés is. A rejtett csőhibákat speciális műszerrel tárjuk fel. A másodlagos vízszennyezés eltávolítása a csőhálózatból szintén sok eszközt és nagy tapasztalatot igényel. A Kft. mérnökei és pénzügyi szakemberei nemcsak a napi problémákkal foglalkoznak. A menedzsment jól felkészült, a szakmában elismert, nagy tapasztalattal és hivatástudattal rendelkező szakemberekből áll, akiknek jó esélyük van arra, hogy sikeresen megoldják a kistérségre és a Kft.-re váró igen nagy közművesítési feladatokat, melyek évtizedekig meghatározzák a kistérségben a víziközmű-szolgáltatásokat. ÜGYVITEL, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Az ágazatban bevált, de Csongrád megyében csak a Szegedi Vízműnél és nálunk alkalmazott integrált LIBRA6 ügyviteli és ügyfélszolgálati rendszer hatékony gazdálkodást tesz lehetővé. Színvonalas ügyfélszolgálatunkon széleskörű szolgáltatással várjuk az ügyfeleket adatváltozás bejelentéssel, hátralékrendezéssel, számlaegyeztetéssel kapcsolatban; a műszaki ügyfélszolgálaton közműnyilatkozatok kiadása, víz- és csatornabekötések megrendelése, vízmérővel kapcsolatos ügyek kezelésében. A vízdíj befizetése lehetséges a Kft. központi pénztárában személyesen, postán csekken, csoportos beszedési megbízással és egyszeri átutalással, illetve e-számlázási módszerrel. Hatályos: /79

9 Az ügyfélszolgálati munkatársak magas szintű képzettségét mutatja az is, hogy ben az Országos Ügyfélszolgálati Versenyen az ország 30 legnívósabb szolgáltatója között is az első helyezést szereztük meg. Az évenkénti közvélemény kutatás is magas fokú elismertséget tükröz. MINŐSÉGÜGYI, KÖRNYEZETÜGYI ÉS MUNKABIZTONSÁGI POLITIKA A Makó Térségi Víziközmű Kft ben a víziközmű szakmában az elsők között - ISO 9001 és ISO szabványok szerinti minősítéseket szerzett a teljes működési területére, melyet folyamatosan fejleszt évben az MSZ MEBIR szabványnak való megfelelést is integrálta rendszerébe, így a Szolgáltató a megújító audit után ISO 9001, ISO és MSZ szabványok szerinti integrált irányítási rendszert működtet. A Kft. minőségi-, környezeti- és munkahelyi egészség-, és biztonságirányítási rendszerének célja, hogy működtetésével, tanúsíttatásával bizalmat ébresszen, és garanciát nyújtson ügyfelei, partnerei (lakosság és a vállalkozások, az önkormányzatok), a felügyelő hatóságok számára, valamint a legmagasabb szintű munkabiztonságot nyújtsa a munkatársak részére. A Makó Térségi Víziközmű Kft. tevékenysége során olyan szolgáltatást nyújt, amelynél döntő szerepe van az alkalmazottak szaktudásának, helyi rendszerismeretének, tájékozottságának és rátermettségének. Az integrált irányítási rendszer bevezetésében és a működtetésében kiemelt szerepet tölt be a társaság vezetősége. A vezérigazgató vezetésével a társaság alkalmazottai elkötelezték magukat, hogy tevékenységük minősége teljes mértékben megfeleljen az ügyfelek elvárásainak, a vonatkozó jogszabályok és a társadalom követelményeinek. Ezek a törekvések és szándékok hozzásegítik a Makó Térségi Víziközmű Kft.-t ahhoz, hogy a szolgáltatás területén elért elismertségét a fokozódó és szigorodó követelmények ellenére is fenntartsa és növelje. Ennek megfelelően betartja a környezetvédelmi, valamint a munkahelyi egészség-, és biztonsági előírásokat és jogszabályokat, folyamatosan fejleszti integrált irányítási rendszerét az MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005 és MSZ 28001:2008 szabványok követelményeinek betartásával. Mindezek megvalósítása érdekében az alábbi célokat tűzzük ki: - Együttműködve az önkormányzatokkal uniós pályázatokban való közreműködéssel teljesítjük az uniós előírásoknak is megfelelő ivóvíz-szolgáltatási és szennyvíztisztítási követelményeket. - Együttműködünk a Hivatallal. - Hozzájárulunk a természeti kincsek megőrzéséhez az újrahasznosított és újrahasznosítható anyagok felhasználásával, a szennyvíz iszap hasznosításával. - Olyan eljárásokat dolgozunk ki, melyekkel csökkentjük a hulladékképződést és az energiafelhasználást, figyelembe veszünk minden munkahelyen jelenlévő környezeti, munka- és egészségvédelmi tényezőt, folyamatosan fejlesztjük technológiáinkat és törekszünk a legfejlettebb technológiák alkalmazására (BAT). Hatályos: /79

10 - Azonosítjuk a negatív minőségi, környezeti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági hatásokat és megteszünk mindent azok kiküszöbölése, csökkentése érdekében. - Törekszünk arra, hogy megelőzzük a munkabaleseteket, a dolgozóink egészségkárosodását. - Előnyben részesítjük a környezetre, egészségre kevésbé ártalmas anyagok használatát. - A szervezet minden szintjén valamennyi alkalmazottunkat aktivizáljuk a minőségi, környezetvédelmi és munkahelyi egészségvédelmi céljaink elérésére. - Biztosítjuk, hogy telephelyeink harmóniában legyenek a természetes és az épített környezettel. - A partnerek, beszállítók tevékenységéből eredő környezeti hatásokat ellenőrizzük, elemezzük. Integrált minőségügyi, környezetvédelmi, munkabiztonsági politikánkat és valamennyi kapcsolódó tevékenységünket megismertetjük dolgozóinkkal és üzleti partnereinkkel, törekszünk a társadalom megbecsülésére, a minőségi, környezetvédelmi és munkahelyi egészségvédelmi, biztonsági elkötelezettségünkkel kapcsolatban is. A vezetési stratégiában a TQM szemlélet is megjelenik, amelynek bizonyítéka a ben közszolgáltató kategóriában elsőként elnyert Dél-Alföldi Regionális Minőség-díj. Míg más szolgáltatók megszüntették a kirendeltségeiket, addig mi egy új, modern ügyfélszolgálatot hoztunk létre. A felhasználók több módon léphetnek kapcsolatba velünk: telefonon, faxon, interneten, SMS-ben, levélben, valamint személyesen. Az ügyfelekkel való kapcsolattartás kérdőíves közvélemény kutatással, személyes kapcsolattartással és honlapunkon a Fórum oldal működtetésével, illetve negyedévente Hírcsatornák kiadásával történik. A cég környezetvédelem iránti elkötelezettségét a december 10-én Szegeden átvett Presztízs Díjjal ismerte el a Délmagyarország Szerkesztősége és a Szegedi Tudományegyetem. A szolgáltatások kiváló minőségéért és a környezetvédelemért tett intézkedések mellett a Kft. sokat tesz a munkavállalók egészségmegőrzéséért és biztonságáért. Ezen törekvés sikerességét fémjelzi a Magyar Mérnöki Kamara Munkabiztonsági Tagozatának Elismerő Oklevele, amelynek átadása, és a pályázat prezentálása november 29-én volt Budapesten. KAPCSOLATOK A cég felügyeletét a felügyelő bizottság látja el, de irányítását a taggyűlés végzi. A tulajdonos települések képviselő-testületei időnként nehéz helyzetben voltak, mert nemcsak a fejlesztésekről döntöttek, hanem a következő évi víz- és csatornadíjakról is. A Kft. szervezeti felépítése egyszerű, hatékony, az irányítási lánc rövid. A Több mint szolgáltató szlogen a cég alapfilozófiája. Nemcsak szolgáltatunk, ennél sokkal többet nyújtunk: támogatjuk a nívós kulturális és iskolai rendezvényeket, az eredményes sportot és a szakképzést is. Víztoronytúrákon, iskolai rendezvényeken, tanórákon nyújtunk betekintést a víziközmű szakmába a felnőtt lakosság és az iskolás korosztály számára. Természetesen bekapcsolódunk a települések fejlesztésébe is. Hatályos: /79

11 Rendszeresen részt veszünk a Hagymafesztiválon, a Makó Expón, ahol évek óta önálló standdal jelenünk meg. Az ilyen vásárok a meghirdetett akciókon kívül lehetőséget adnak arra is, hogy a Kft. megmutathassa a munkájáért kapott elismeréseket, díjakat és közvetlen kapcsolatba lépjen ügyfeleivel. A cég tehát együtt él az ellátott településekkel. Ebben a szakmában az eltöltött évek értékes tapasztalatot jelentenek. Éppen ezért a cég megbecsüli régi munkatársait is. Évente egyszer megrendezzük a Vízmű Családi Napot, melynek keretében ajándékot kapnak a törzsgárda tagok. A dolgozók és családtagjaik, valamint a nyugdíjasok szép számmal vesznek részt a programon, hogy közösen emlékezzünk, tervezzünk, szórakozzunk, sportoljunk és jól érezzük magunkat együtt. A felhasználók és a tulajdonosok mellett a menedzsment a munkatársaira is nagy figyelmet fordít. Ennek egyik bizonyítéka a Munkaügyi Minisztériumtól 2005-ben kapott Családbarát Oklevél. A munkatársak is érzik, hogy fontosak a munkáltatónak, ezért 3 napi fizetésük felajánlásával építtettek szökőkutat a Kft. Tinódi utcai székhelyének kertjében ben, a 10 éves évfordulóra. A cég a múltra építi a jelent, a jelenre a jövőt, a régmúlt értékeit megőrizzük, erőt merítünk belőle. Ennek szellemében a Kft. központjában kútmúzeumot hoztunk létre és gyűjtjük a régi kutakra, társulatokra vonatkozó dokumentációkat is. A Kft. tulajdonos önkormányzatai folyamatosan úgy értékelik, hogy a Makó-Térségi Víziközmű Kft. az elmúlt 18 évben kiemelkedő mértékben fejlődött, és minden tekintetben felveszi a versenyt a nagyobb Szolgáltatókkal is. Ezt bizonyítják a települések különböző elismerései és a 2006-ban elnyert Európai Minőség és Presztízsdíj is. A Makó-Térségi Víziközmű Kft.-re ezután is számos nagy kihívás vár, mint például a 3,8 milliárd Ft értékű ivóvízminőség javító program, vagy a 17 milliárdos csatornázási program. Mindez megfelelt a cég eddigi küldetésének, ami nem más volt, mint a makói kistérség ivóvízellátása és szennyvízének ártalmatlanítása európai színvonalon. A cég küldetését és stratégiáját a december 30-án elfogadott víziközműszolgáltatásról szóló törvény miatt azonban meg kellett változtatni. A törvény minőségi követelményeit nyilvánvalóan máris teljesítettük, de a mennyiségi szemlélet miatt a Kft-nek olyan partnereket kell találnia, akikkel racionális együttműködés keretében teljesíteni tudja a méret-gazdaságosság követelményt úgy, hogy működési színvonalát megőrizhesse, transzportálhassa, mások tapasztalatát átvehesse. A Makó-Térségi Víziközmű Kft. egyúttal hozzásegít más önkormányzatokat és kisebb szolgáltató szervezeteket a törvény teljesítéséhez. A Kft-nél felhalmozott tudás, elkötelezettség és tapasztalat az integráció során szélesebb körben hasznosulhat, és az együttes hatékonyság és szolgáltatási biztonság is javulhat. A Kft. menedzsmentje azonban tudja, hogy ezt csak közös akarattal, kölcsönös bizalom alapján, nagy erőfeszítések árán lehet megvalósítani. Hatályos: /79

12 2. A Szolgáltató adatai A Makó-Térségi Víziközmű Kft., mint Szolgáltató adatai: A Szolgáltató rövidített elnevezése: MAKÓVÍZ Kft. A Szolgáltató székhelye: 6900 Makó, Tinódi u. 8/A A Szolgáltató levelezési címe: 6900 Makó, Tinódi u. 8/A A Szolgáltató adószáma: A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Telefon: 62/ Telefax: 62/ Honlap: 3. Az 3.1. Az célja A Szolgáltató jelen ban a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok figyelembevételével meghatározza a víziközmű-szolgáltatással és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeket, amelyek egyben az általános szerződési feltételeket jelentik. Jelen nak a vonatkozó jogszabályi előírásokkal ellentétes rendelkezése semmis. Az bármely rendelkezésének semmissége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezések helyett a vonatkozó jogszabályok alkalmazandók Az hatálya Az területi hatálya a Szolgáltató működési engedélyében meghatározott működési területre, személyi hatálya a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevők körére (felhasználó, átadó és átvevő, kibocsátó, továbbiakban: felhasználó), valamint a Szolgáltatóra terjed ki. Az a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jóváhagyásával lép hatályba Az módosítása A Szolgáltató jogosult az ot módosítani, a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével. Amennyiben a Szolgáltató működését meghatározó jogszabályok változása az ban foglaltakra is kihat, a Szolgáltató köteles az ot a hatályos jogszabályoknak megfelelően módosítani. Az és annak módosító rendelkezéseit a hatályba lépés előtt megkötött szerződésekre is alkalmazni kell. Az ban szereplő általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának előfeltétele az módosítása és annak hatályba lépése. A Szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt át a Hivatal jóváhagyó Hatályos: /79

13 határozatának közlésétől számított 3 napon belül a honlapon közzéteszi. Az ban rögzített általános szerződési feltételek megváltozása esetében, a változás hatálybalépést megelőzően a Szolgáltató köteles erről az érintett felhasználókat a médián (pl.: Vízmű hírcsatorna, helyi újság, honlap) keresztül értesíteni Az nyilvánossága Az nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a felhasználó az ot a szerződés megkötése előtt, előzetesen megismerhesse. A szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele az, hogy a felhasználó az ot elfogadja. A Szolgáltató mindenkor hatályos a hozzáférhető a internetes oldalon, valamint a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban, ügyfélfogadási időben. 4. Az ban alkalmazott alapfogalmak a vonatkozó jogszabályok alapján szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató): Az a víziközmű-szolgáltatást végző gazdasági társaság, amely a víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) alapján működési engedélyt kapott. felhasználó: A víziközmű-szolgáltatást a Vksztv. szerinti szerződéses jogviszony keretében igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa. lakossági felhasználó: Az a természetes személy felhasználó, aki a víziközmű-szolgáltatást nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe, valamint a társasház és a lakásszövetkezet. közületi felhasználó: Mindaz, aki nem lakossági felhasználó. állandó felhasználó: A víziközmű-szolgáltatást egész évben folyamatosan igénybevevő felhasználó. eseti felhasználó: A víziközmű-szolgáltatást eseti jelleggel, egyedi megállapodás alapján igénybevevő felhasználó. felhasználási hely: Az a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközmű-szolgáltatást a felhasználó igénybe veszi. Hatályos: /79

14 víziközmű-szolgáltatás: A közműves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással, továbbá a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás, ide értve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést is, mely tevékenységek által megnyilvánuló szolgáltatások közül az egyiket, vagy mindkettőt a Szolgáltató a felhasználó részére közüzemi jogviszony keretében nyújtja (továbbiakban együtt: víziközmű-szolgáltatási ágazatok). szolgáltatási díj: A víziközmű-szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként a Vksztv. szerint a Szolgáltatónak fizetendő díj, amely két részből áll: 1. alapdíj: a víziközmű-szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő díj. Az alapdíj összege lakossági felhasználóknál a fogyasztásmérő átmérőjétől függ, közületi felhasználók esetében egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra. 2. fogyasztással arányos díj: 1 m 3 szolgáltatott ivóvízmennyiség vagy szennyvízbekötővezetékbe bocsátott szennyvízmennyiség díja. közüzemi szerződés (továbbiakban: közüzemi szolgáltatási szerződés): A Szolgáltató és a Felhasználó között, a közműves ivóvíz-ellátási és a közműves szennyvízelvezetési és tisztítási szolgáltatásokra - felhasználási helyenként - megkötött szerződése. mellékszolgáltatási szerződés: Az elkülönített vízhasználatra vonatkozó közüzemi szerződés. házi ivóvízhálózat: A felhasználási hely ivóvízfogyasztását biztosító az ingatlan alkotórészét képező vezeték, amely a vízkivételi helyig szállítja a vizet, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen vízmérő berendezés elhelyezésére szolgáló akna). ingatlan: A külön jogszabály szerinti egy helyrajzi számmal rendelkező földrészlet (telek). ivóvíz-bekötővezeték: A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon az ivóvíz-törzshálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely bekötési vízmérő esetében úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső falsíkjáig terjed, egyéb esetekben a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzárószerelvény bekötési vízmérő felőli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a bekötési vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed, bekötési vízmérő hiányában az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed. ivóvíz-törzshálózat: A víziközmű-rendszer részét képező olyan hálózat, amely az ivóvízfőnyomóvezetékből, az erre kapcsolt elosztóvezetékekből és ezek berendezéseiből áll. Hatályos: /79

15 víziközmű-hálózat: Az ivóvíz-törzshálózat, a szennyvízelvezető törzshálózat, a kapcsolódó víziközmű rendszerelemek, a csatlakozó ivóvíz-, illetve szennyvízhálózatok, valamint az ivóvíz és a szennyvíz bekötővezetékek együttesen. Nyomvonalas és kapcsolódó víziközmű rendszerelemek (szállítás, tárolás, elosztás) és a csatlakozó, továbbá a házi ivóvíz-, illetőleg szennyvízhálózatok együttesen. csatlakozó hálózat: Több felhasználási hely ivóvizét az ivóvíz-bekötővezeték végpontjától a házi ivóvízhálózatokba szállító vízvezetékhálózat (csatlakozó ivóvízhálózat), vagy több felhasználási hely szennyvizét a házi szennyvízhálózatból a szennyvíz-bekötővezeték végpontjáig szállító vezetékhálózat (csatlakozó szennyvízhálózat), amely az érintett felhasználási helyek szerinti ingatlantulajdonosok közös tulajdonát képezi. ivóvíz-törzshálózat: A víziközmű-rendszer részét képező olyan hálózat, amely az ivóvízfőnyomóvezetékből, az erre kapcsolt elosztóvezetékekből és ezek berendezéseiből áll. szolgáltatási pont: I. ivóvíz-szolgáltatási pont: 1. az ivóvíz-bekötővezetéknek a felhasználó felőli végpontja, 2. a Szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szerződésben meghatározott hely, elágazási pont vagy végpont, 3. a Szolgáltató által üzemeltett rendszer átadási pontja, II. szennyvízelvezetési szolgáltatási pont: a szennyvíz-bekötővezeték felhasználó felőli végpontja, amely 1. gravitációs bekötővezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1m távolságra telepített ellenőrzőaknának vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala, ezek hiányában -zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja, -nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala. 2. kényszeráramoltatású rendszer esetén: a) az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer szennyvízbeemelő szivattyújának szívócsonkja vagy szennyvízbevezető rácsozata, b) az ingatlan szennyvizeit kényszeráramoltatású szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer esetén az átemelőszivattyú elhelyezésétől függetlenül a szennyvíz beemelő szivattyújának szívócsonkja, szennyvízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep elhelyezkedésétől függetlenül a vákuumszelep felhasználó felöli oldala, 3. a Szolgáltató és a felhasználó közötti közüzemi szerződésben meghatározott pont, 4. a Szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szerződésben meghatározott pont, 5. a szennyvíz-átadó rendszerének átadási pontja. Hatályos: /79

16 víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan: Az az ingatlan vagy ingatlanrész, a) amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közműves ivóvízellátásra lehetőséget kínál, vagy b) amelyen keletkező szennyvíz részben vagy egészben történő elvezetése érdekében a szennyvíz-bekötővezeték és a csatlakozó szennyvízhálózat kiépült. ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan: Az az ingatlan, amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közműves ivóvíz-szolgáltatásra lehetőséget ad. fogyasztásmérő: A vízmennyiség vagy a szennyvízmennyiség mérésére szolgáló mérőeszköz: I. ivóvízmérő: A bekötési vízmérő és a mellékvízmérő mellett az ivóvízhálózatba beépített az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló hitelesített mérőeszköz és annak tartozékai: 1. átadási vízmérő: Szolgáltatók között a mennyiségi elszámolás mérésére szolgáló, az átadási ponton beépített ivóvízmérő; 2. ikermérő: egy vagy több ingatlan különböző felhasználási helyei ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz bekötővezeték végpontjára csillagpontosan kialakított bekötési vízmérők; 3. locsolási vízmérő: locsolási célú vízhasználat mérése céljából ivóvízbekötővezetékre telepített kizárólag közterületi locsolási bekötési vízmérő vagy ivóvíz-bekötővezetékre telepített ikermérő vagy a bekötési vízmérőt követő házi ivóvízhálózatra telepített mellékvízmérő; 4. törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati felhasználási helyekre, többek között közterületi vízvételi helyre telepített vízmérő. II. szennyvízmennyiség-mérő: A szennyvízhálózatba beépített az áramló szennyvíz mennyiségének meghatározására szolgáló kalibrált mérőeszköz (így például készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait is: 1. átadási szennyvízmennyiség-mérő: az átadó és az átvevő szennyvízhálózatának csatlakozási pontján vagy összekötő vezetéken, az átadó és az átvevő által egyeztetett helyen, az átadó által beépíttetett, kalibráltatott szennyvízmennyiség-mérő; 2. közműves szennyvízmennyiség-mérő: a szennyvíz mennyiségének mérésére alkalmas, a felhasználó által a Szolgáltató jóváhagyásával beépített műtárgy, berendezés, amelyet a felhasználó akkreditált, kalibráló laboratórium igénybevételével hiteles használati etalonnal rendszeresen ellenőriz. bekötési vízmérő: A felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésre szolgáló, az ivóvíz-bekötővezeték végpontjára telepített mérő. mellékvízmérő: A bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérő. Hatályos: /79

17 ideiglenes vízmérő: Olyan vízmérő, amely a beépítés feltételei alapján nem minősülhet bekötési vízmérőnek és a felhasználó időszakos szolgáltatási igényét elégíti ki. házi szennyvízhálózat: A felhasználási helyen keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló - az ingatlan alkotórészét képező - vezeték, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen szennyvízmennyiség-mérő, szennyvízminőség-ellenőrző akna, szennyvíz-előkezelő mű). szennyvíz-bekötővezeték: Az ingatlanon keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerű szennyvízelvezetés esetén a csapadékvizeknek a szennyvíz-törzshálózatba történő bevezetésére szolgáló vezeték, amelynek végpontja, ha a) gravitációs: a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 méter távolságra telepített ellenőrzőaknáknak vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala, ezek hiányában 1. telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja, 2. nem telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala, b) kényszeráramoltatású: szennyvizet a gravitációs szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetén a szennyvíz beemelő szivattyú szívócsonkja vagy vízbevezető rácsozata, továbbá a szennyvizet kényszeráramoltatású szennyvíztörzshálózatba juttató rendszer esetében az átemelő szivattyú, vagy vákuumszelep elhelyezésétől függetlenül a szennyvíz beemelő szivattyú szívócsonkja, vízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep fogyasztó felöli oldala. szennyvíz-törzshálózat: A víziközmű-rendszer részét képező olyan hálózat, amely a szennyvíz főgyűjtőből, az erre kapcsolt mellékgyűjtőkből és ezek berendezéseiből áll. szennyvízelvezetési hely: Az a szennyvíz törzshálózatba bekapcsolt ingatlan, illetve azon belül mindazon elkülönített felhasználói hely, amelyeknek vízhasználata mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérővel mért, és szennyvizei elvezetését a házi szennyvízhálózat biztosítja. háztartási szennyvíz: Rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló területről származó szennyvíz, az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik, és nem minősül veszélyes hulladéknak. ipari szennyvíz: Minden olyan szennyvíz, amely ipari vagy kereskedelmi tevékenységből származik, és nem minősül háztartási szennyvíznek vagy csapadékvíznek és nem veszélyes hulladék. Hatályos: /79

18 fizetési határidő: Az a számlán feltüntetett időpont, ameddig a számla értéke a Szolgáltató bankszámláján megjelenik, illetve készpénzes teljesítés esetén a Szolgáltató pénztárában befizetésre kerül. közműnyilatkozat: A Szolgáltató által kiadott tájékoztatás arról, hogy a tárgyi ingatlannak milyen meglévő csatlakozása, vagy kiépíthető csatlakozási lehetősége van a Szolgáltató által üzemeltetett víziközmű-hálózatra, illetve a tárgyi ingatlannal kapcsolatos tervek érintike a Szolgáltató közműhálózatának nyomvonalát. közös képviselő / felhasználói képviselő: A többlakásos épület tulajdonosai által megbízott, meghatalmazott, vagy választott személy vagy szervezet, aki a többlakásos épület ügyeiben eljárva, a tulajdonostársak nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. A közös képviselő külön meghatalmazás nélkül jogosult és köteles a Szolgáltatóval való kapcsolattartásra. Felhasználói képviselő a felhasználó által megbízott, meghatalmazott személy, vagy szervezet, aki a felhasználó ügyeiben eljárva a felhasználó nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. Az eljárás során a képviseleti jogot, hitelt érdemlően igazolni kell. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: Olyan háztartási szennyvíz, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés hiányában gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás: A kibocsátási helyen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek: - az ideiglenes tárolására szolgáló létesítményből való begyűjtése, - elhelyezés és ártalmatlanítás céljából, a kijelölt szennyvíztisztító telepre történő elszállítása. Hatályos: /79

19 II. Általános szerződési feltételek 1. A víziközmű-szolgáltatás létrehozása A Szolgáltató az üzemeltetési szerződésben meghatározott keretek között, a víziközmű-rendszer teljesítőképességének mértékéig a felhasználók részére víziközmű-szolgáltatást nyújt és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésre áll. Ha a víziközmű-rendszer teljesítőképességének szűkössége mellett lakossági és nem lakossági felhasználói igények egyidejű felmerülésével kell számolni, a lakossági felhasználói igények kielégítését kell előnyben részesíteni. A közműves ivóvíz-ellátási szolgáltatás akkor teljesül, ha a Szolgáltató a víziközműhálózatba bekötött ingatlan tulajdonosának, illetőleg egyéb jogcímen használójának meghatározott mennyiségű és minőségű ivóvizet rendelkezésére bocsát. A közműves szennyvízelvezetési szolgáltatás akkor teljesül, ha a Szolgáltató az ivóvízhálózatba bekapcsolt és/vagy saját célú vízellátó létesítménnyel rendelkező ingatlanon keletkező szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tisztítását elvégzi. 1.1 Általános előírások a víziközmű-hálózatba történő ivóvíz- és szennyvízbekötés megvalósítására A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő ivóvíz- és szennyvízvezeték bekötését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója a Szolgáltatónál kezdeményezheti, a Szolgáltató a bekötés lehetőségeiről és feltételeiről pedig részletes tájékoztatást ad. A tájékoztatás kiterjed a megvalósítás műszaki feltételeire, folyamatára, különös tekintettel a felhasználó feladataira és a várható költségekre. A bekötés műszaki alapfeltétele, hogy az ingatlan a víziközmű-törzshálózat mentén feküdjön, vagy a törzshálózat kiépítésével egyidejűleg valósuljon meg a bekötés. Ha a bekötés nem a víziközmű-törzshálózat kiépítésével egyidejűleg valósul meg, akkor a víziközmű-bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez a Szolgáltató hozzájárulása szükséges. Ha a bekötést nem a felhasználási hely tulajdonosa kezdeményezi a járási hivatal által elrendelt bekötés kivételével - a Szolgáltató hozzájárulása csak a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával adható meg. A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok bekötését külön-külön bekötővezetékkel kell megvalósítani. Ha az ingatlan önálló bekötése műszakilag nem valósítható meg (csupán irreálisan magas beruházási költséggel és jelentős ingatlan használati korlátozással), de közös bekötéssel a víziközmű-szolgáltatás műszakilag megoldható a felhasználási helyek tulajdonosai írásbeli szerződése és a Szolgáltató előzetes hozzájárulása alapján -, több szomszédos felhasználási hely ellátására közös bekötővezeték és csatlakozó hálózat építhető. Közös bekötés esetén a felhasználási helyek tulajdonosai külön szerződésben rögzítik a víziközmű közös használatából eredő jogokat és kötelezettségeket. Hatályos: /79

20 A közös bekötést kezdeményező kérelemhez csatolt szerződésnek tartalmaznia kell: a) a víziközmű-szolgáltatás díjának - az esetleges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezett Felhasználó megnevezését, b) a vízvezetési szolgalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemnek a Földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott igazolását. Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, és nincs mód a gerincvezeték kiépítésére, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szerződésnek tartalmaznia kell a víziközmű elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést a szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez kell csatolni. Amennyiben a szolgalomra vonatkozóan nem jön létre szerződés és a szomszédos ingatlant érintő bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem akadályozza, a járási hivatal a szomszédos ingatlanra vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat. A tűrési kötelezettséget meg kell szüntetni, amennyiben az érintett ingatlan mentén a víziközmű-törzshálózat megépült és az abba való bekötés a meglévő állapothoz képest nem okoz aránytalan hátrányt. A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanok megosztása vagy egyesítése esetén az új állapotnak megfelelő bekötések megépítéséről, illetve megszüntetéséről az ezzel járó költségek viselése mellett a telekalakítás kezdeményezőjének, vita esetén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia Ivóvíz-bekötővezeték létesítésének szabályai A vonatkozó jogszabályok értelmében ivóvíz-bekötővezeték létesítését, vagy üzemelő vízvezetéken javítást csak a Szolgáltató végezhet. Ha a bekötés nem a víziközmű-törzshálózati beruházás részeként, azzal egy időben valósul meg, a víziközmű-bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez a Szolgáltató hozzájárulása szükséges. Ha az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tart nyilván a Szolgáltató az igénybejelentést elutasíthatja. Az ivóvíz-bekötővezeték létesítéséről és a szükséges eszközökről, művekről a megrendelő költségére a Szolgáltató gondoskodik. Egy felhasználási hely ellátására több ivóvíz-bekötővezeték csak katasztrófavédelmi vagy műszaki okból létesíthető. A felhasználási hely közműves ivóvízellátása érdekében szükséges vízelosztó, nyomásfokozó, nyomáscsökkentő vagy megszakító berendezés létesítéséhez, illetve a katasztrófavédelmi célokat szolgáló külön ivóvíz-bekötővezeték létesítéséhez a Szolgáltató hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató a hozzájárulás megadásával egyidejűleg köteles közölni a bekötés létesítéséhez szükséges munkák, a helyszíni szemle és nyomáspróba várható költségeinek összegét, melyet a megrendelő köteles megelőlegezni. Hatályos: /79

MAKÓ-TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA

MAKÓ-TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA MAKÓ-TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS A KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról,

Részletesebben

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alapvető feladata a víztermelés, - kezelés és ellátás, és a szennyvízelvezetés- és kezelés.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alapvető feladata a víztermelés, - kezelés és ellátás, és a szennyvízelvezetés- és kezelés. Nyújtott közszolgáltatások: A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alapvető feladata a víztermelés, - kezelés és ellátás, és a szennyvízelvezetés- és kezelés. A szolgáltatás igénybevételének rendje: Szolgáltatás létrehozása,

Részletesebben

Tájékoztató az igénybejelentéshez

Tájékoztató az igénybejelentéshez Tájékoztató az igénybejelentéshez E01-01 M08v1 A DRV Zrt. a vízközmű szolgáltatást az 58/2013. (II.27) Korm. rendeletben leírtak szerint végzi. Ebben a kiadványban az igénybejelentésről tájékoztatjuk.

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. üzletszabályzata Tartalomjegyzék Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. üzletszabályzata 1. Általános rész 1.1. A szolgáltató 1.2. A szabályzat célja 1.3. A szabályzat hatálya 1.4. Alapfogalmak 2. A szolgáltatás leírása

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Gyál, 2014. október 15 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 1 1.1 A Szolgáltató... 1 1.2 A szabályzat célja... 1 1.3 A szabályzat hatálya... 1

Részletesebben

DPMV Zrt. Üzletszabályzata

DPMV Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1.1. A SZOLGÁLTATÓ...5 1.2. A SZABÁLYZAT CÉLJA...5 1.3. A SZABÁLYZAT HATÁLYA...5 1.4. ALAPFOGALMAK...5 1.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZATTÓL VALÓ ELTÉRÉS SZABÁLYAI...11 1.6.

Részletesebben

3 A SZOLGÁLTATÁS LÉTREHOZÁSA... 14 3.1 A szolgáltatás létrehozásának feltételei... 14 3.2 Lakossági ivóvíz bekötés... 16

3 A SZOLGÁLTATÁS LÉTREHOZÁSA... 14 3.1 A szolgáltatás létrehozásának feltételei... 14 3.2 Lakossági ivóvíz bekötés... 16 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.1 A Szolgáltató... 5 1.2 A szabályzat célja... 5 1.3 A szabályzat hatálya... 5 1.4 Alapfogalmak... 5 1.5 Az üzletszabályzattól való eltérés szabályai... 12 1.6 Az

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1990.évi

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012. Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Az árak megállapításáról szóló, az 1993. évi CIV. törvénnyel

Részletesebben

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA: DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRT KÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEKKEL ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014. október 31-2015...-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014. október 31-2015...-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2014. október 31-2015....-től Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 85 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 85 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének (XII. 1.) RENDELETE

Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének (XII. 1.) RENDELETE Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14 2009. (XII. 1.) RENDELETE a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

II. A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA...

II. A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA... TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 5 2. ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA... 5 3. FOGALOMTÁR...

Részletesebben

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA: DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEKKEL ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT (tervezet)

ÜZLETSZABÁLYZAT (tervezet) Címe: 3501. Miskolc, Pf.26. 3527. Miskolc, Tömösi út 2.sz. Telefon: 06/46/343-011 FAX : 06/46/342-423 www.borsodviz.hu ÜZLETSZABÁLYZAT (tervezet) 1/115 Tartalom I. Az üzletszabályzat célja, hatálya, fogalom-meghatározások,

Részletesebben

A TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK

A TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK A TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK Zártkörűen működő Részvénytársaság Üzletszabályzata 1 /85 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 I.1. A társaság bemutatása... 6 I.2. A szabályzat készítésének célja... 7 I.3. A szabályzat

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Hatálybalépés napja: 2015. november 1. Gyál, 2015. október 30. Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.1 A Szolgáltató... 5 1.2 A szabályzat

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 129

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 129 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 129 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya 7. II. Fogalom-meghatározások és rövidítések

Részletesebben

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2013. április 30.

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2013. április 30. í í é í Ó á á ő á ü á é ű á á ú ú á é í ű TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 8 I.1. Szabályzat hatálya... 8 I.2. Szabályzat célja... 8 I.3. Alapfogalmak... 9 I.4. Szolgáltató bemutatása... 16 I.4.1.

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT F-5. szabályzat Sorszám: 0. Kiadva: 2013... Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről jóváhagyta:... név titulus ÉRV ZRt. részéről

Részletesebben

ÖKOVÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA

ÖKOVÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. ÖKOVÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA ÖKOVÍZ Kft. 2013.04.04. TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. Az Üzletszabályzat célja... 6 1.1.1. Stratégiai célok... 6 1.1.2. Minőségpolitikai célok... 7 1.2.

Részletesebben

BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E

BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRT. Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat. Érvényes: 2013. október 3-tól 1 / 1

A ZALAVÍZ ZRT. Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat. Érvényes: 2013. október 3-tól 1 / 1 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási Üzletszabályzata Érvényes: 2013. október 3-tól 1 / 1 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya 7. II. Fogalom-meghatározások

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. FEJÉRVÍZ ZRt.

ÜZLETSZABÁLYZAT. FEJÉRVÍZ ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT FEJÉRVÍZ ZRt. Székesfehérvár, 2013. április FEJÉRVÍZ ZRT. Üzletszabályzata oldal 1 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom meghatározások, a FEJÉRVÍZ ZRt.-re mint Szolgáltatóra

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL Kötegyán Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT.

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen üzletszabályzat fentiekben jelzett hatályba lépési napján a 2013. október 3-án jóváhagyott üzletszabályzat hatályát veszti. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT F-5. szabályzat Sorszám: 0. Kiadva: 2013... Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről jóváhagyta:... név titulus ÉRV ZRt. részéről

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2013. április Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. (X. 25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

A szolgáltatás díja 2. 1

A szolgáltatás díja 2. 1 Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2003.(XII.20.) K.t. rendelete az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. 2014. február

ÜZLETSZABÁLYZAT. PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. 2014. február PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. ÜZLETSZABÁLYZAT 2014. február Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FEJÉRVÍZ ZRt.

ÜZLETSZABÁLYZAT FEJÉRVÍZ ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT FEJÉRVÍZ ZRt. Székesfehérvár,2014. december FEJÉRVÍZ ZRt. Üzletszabályzata oldal 1 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom meghatározások, a FEJÉRVÍZ ZRt.-re mint Szolgáltatóra

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata a Érvényességi idő kezdete: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal egyetértő nyilatkozata.. Fővárosi Vízművek Zrt. Vezérigazgató Jelen szabályzat dátummal történő bevezetésével Magyar Energetikai

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2013. szeptember 25.

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2013. szeptember 25. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 8 I.1. Szabályzat hatálya... 8 I.2. Szabályzat célja... 8 I.3. Alapfogalmak... 9 I.4. Szolgáltató bemutatása... 16 I.4.1. Szolgáltató adatai... 16 I.4.2. Szolgáltató

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZT. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Tervezet. Változatszám: v6. Hatályos: 2015...

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZT. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Tervezet. Változatszám: v6. Hatályos: 2015... ÜZLETSZABÁLYZAT Tervezet Változatszám: v6 Hatályos: 2015..... Egyedi szám: Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a készítő hozzájárulása nélkül más szervezetre nem alkalmazható.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések Tószeg község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII. 19.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tószeg Község Önkormányzata

Részletesebben

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének. 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet. A rendelet hatálya

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének. 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet. A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet a közműves ivóvízellátásról, a közműves szennyvízelvezetésről és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ Az 1. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám: 2/127 Hatályba helyezés kelte: 2013.09.01.

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám: 2/127 Hatályba helyezés kelte: 2013.09.01. ÜZLETSZABÁLYZAT MIVÍZ Kft. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A víziközmű-szolgáltató adatai... 6 1.2. A szabályozás célja... 6 1.3. Az Üzletszabályzat hatálya... 6 1.3.1. Az Üzletszabályzattól

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1, A Társaság bemutatása Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. A 2011. évi CCIX. Víziközmű szolgáltatásról szóló törvény előírásai alapján 10 település Önkormányzata megalapította a Hajdúsági

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete A közüzemi Víz- ~S csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Szajol Község Önkormányzata, az árak megállapításáról

Részletesebben

Üzletszabályzat 2013. 04. 16. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltató Zrt.

Üzletszabályzat 2013. 04. 16. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltató Zrt. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Víziközm és Közszolgáltató Zrt. tervezet ÜZLETSZABÁLYZAT ZLETSZABÁLYZAT Oldalszám: 1 / 92 Tartalomjegyzék I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA... 3 II. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1.1. Az Üzletszabályzat célja: Az Üzletszabályzat a 2011. évi CCIX víziközművek üzemeltetéséről szóló törvény, a végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet, illetve a víziközművek üzemeltetésére

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Címe: 3501 Miskolc, Pf Miskolc, Tömösi út 2. Telefon: 06/46/ FAX : 06/46/

ÜZLETSZABÁLYZAT. Címe: 3501 Miskolc, Pf Miskolc, Tömösi út 2. Telefon: 06/46/ FAX : 06/46/ Borsodvíz Zrt. Üzletszabályzat 2016... Címe: 3501 Miskolc, Pf. 26. 3527 Miskolc, Tömösi út 2. Telefon: 06/46/343-011 FAX : 06/46/342-423 www.borsodviz.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Ficsor Miklós cégvezető Oldal:

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte. Hatályba helyezés dátuma: Felülvizsgálatok, módosítások: Száma Jellege Időpontja Kiadás száma

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte. Hatályba helyezés dátuma: Felülvizsgálatok, módosítások: Száma Jellege Időpontja Kiadás száma Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 4. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Gazdasági igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék 1. Üzletszabályzat célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 8 1.1. A szabályozás célja... 8 1.2. Az üzletszabályzat hatálya...

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT.

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA 1 2 ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 7 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 7 2. Az Üzletszabályzat közzététele, Általános

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék 1. Üzletszabályzat célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 8 1.1. A szabályozás célja... 8 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 6 II. Fogalom-meghatározások és rövidítések...

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA HATÓSÁGI ÁRMEGÁLLAPÍTÁS

A RENDELET HATÁLYA HATÓSÁGI ÁRMEGÁLLAPÍTÁS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2008. (XII. 16.)önkormányzati rendelete AZ IVÓVÍZ - ELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék 1. Üzletszabályzat célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 9 1.1. A szabályozás célja... 9 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

ÖKOVÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA

ÖKOVÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. ÖKOVÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA ÖKOVÍZ Kft. 2013.04.04. TARTALOM I. Általános rész... 5 1.1. A szabályzat célja... 5 1.2. A szabályzat hatálya, érvényessége... 5 1.3. A szabályzat kiadásának módja...

Részletesebben

Szabályozási főcsoport:1-3 I02-01 N05v2 Azonosító: SZ-04v5 ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: v5. Hatályos: 2013.10.07. Egyedi szám:

Szabályozási főcsoport:1-3 I02-01 N05v2 Azonosító: SZ-04v5 ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: v5. Hatályos: 2013.10.07. Egyedi szám: Szabályozási főcsoport:1-3 I02-01 N05v2 Azonosító: SZ-04v5 ÜZLETSZABÁLYZAT Változatszám: v5 Hatályos: 2013.10.07. Egyedi szám: Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a Ptk. 86. (3)

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Oldalak száma: 1/128 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Azonosító szám: VSZ- 40/2015 kiadás: 2.0 Budapest, 2015. december 8. Oldalak száma: 2/128 TECHNIKAI OLDAL A szabályzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 6 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 6 1.2. Az Üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége, közzététele... 6 1.3. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ...

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ... SZALKA-VÍZ NYILATKOZAT a közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszony szerinti Felhasználó VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE iránti kérelméhez Felhasználó azonosító Felhasználási hely kódja Bekötési

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

Igénybejelentő. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó

Igénybejelentő. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó Igénybejelentő Fogyasztói szám (bekötési főmérő) : I. Felhasználási hely adatai Cím: Irsz. Helyrajzi sz. 5 II. Igénylő adatai II/1. Igénylő adatai Természetes személy az elkülönítetten mért locsolási célú

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Újszász Város Önkormányzata az árak megállapításáról rendelkező 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

AQUA Szolgáltató Kft. Üzletszabályzat (tervezet) - 2013. május 31. Tartalomjegyzék

AQUA Szolgáltató Kft. Üzletszabályzat (tervezet) - 2013. május 31. Tartalomjegyzék ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...8 1.1. Általános rész...8 1. 2. A szabályzat célja...8 1. 3. A szabályzat hatálya és érvényességi köre...8 1.4. A szabályzattól eltérő, egyedi

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata Üzletszabályzata Érvényességi idő kezdete: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal egyetértő nyilatkozata.. Fővárosi Vízművek Zrt. Vezérigazgató Jelen szabályzat dátummal történő bevezetésével

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész 1.1 A Szabályzat célja Jelen szabályzat célja a közműfejlesztési hozzájárulási díjak részletfizetési

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben

Törsvíz Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Törsvíz Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK Törsvíz Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Üzletszabályzat 2016. november TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK, A VIZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK,

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Rimóc Község

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Újszász Város Önkormányzata az árak megállapításáról rendelkező 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

Jóváhagyásra benyújtotta: Ányos József Vezérigazgató

Jóváhagyásra benyújtotta: Ányos József Vezérigazgató 2013 Jóváhagyásra benyújtva a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak 20130723-án Jóváhagyásra benyújtotta: Ányos József Vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 20130723 1 Előszó 5 2 Üzletszabályzat

Részletesebben

Debrecen, 2013. október 8. Ányos József Vezérigazgató

Debrecen, 2013. október 8. Ányos József Vezérigazgató A D E B R E C E N I V Í Z M Ű Z R T 2013 1832/2013. számú határozatával jóváhagyta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2013.10.03-án. Verziószám: 1.0/2013 Debrecen, 2013. október 8... Ányos

Részletesebben

II. A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA...

II. A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA... TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 5 2. ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA... 5 3. FOGALOMTÁR...

Részletesebben

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 5 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 6 II.1. Fogalom-meghatározások 6 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 7 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 8 II.1. Fogalom-meghatározások 8 II.2. Rövidítések 16 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: július 6. napjától

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: július 6. napjától Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata 2016. július 6. napjától Tartalomjegyzék Tartalom 1. Az Üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 6 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 6 1.2. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Közmű Akadémia 2014. Június 17.

Közmű Akadémia 2014. Június 17. H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: (36-1) 465 2429 Fax: (36-1) 349 1990 www.vizmuvek.hu vízvonal@vizmuvek.hu Közmű Akadémia 2014. Június 17. Aktuális ügyfélszolgálati

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (VI.8..) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Csetény Község

Részletesebben