Adorjáni Réka. Jancsó Hajnalka. Rekita Rozália Jancsó Miklós

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adorjáni Réka. Jancsó Hajnalka. Rekita Rozália Jancsó Miklós"

Átírás

1 Hogyan tovább, Mű v e l ő d é s? A évi Kolozsvári Magyar Napok keretében a Művelődés folyóirat megünnepelte fennállásának 65. évfordulóját. A Minerva Pincegalériában Erato Hommage à Babits Mihály címmel kiállítás nyílt a kiadvány régi barátjának számító Miklosovits László albertirsai grafikusművész alkotásaiból, akinek a költő erotikus versfordításaihoz készített munkáit tekinthette meg a közönség. A megnyitón Rekita Rozália, Jancsó Miklós, Jancsó Hajnalka szavalatokkal, Adorjáni Réka pedig csellón működött közre. Ezt követően sor került a Hogyan tovább, Művelődés? című kerekasztal-beszélgetésre. Örömmel tapasztaltuk, hogy a kolozsvári kulturális élet számos jeles személyisége megjelent a beszélgetésen. Biztatás és bátorítás számunkra az, hogy érdeklődnek a lap jövője iránt, és hogy nekik is fontos az egyetlen hazai magyar nyelvű közművelődési folyóirat sorsa. Jó érzés volt azt tapasztalni, hogy a Művelődés körül kialakult egy közösség, amelyik felelősséget érez a lappal szemben és ezt véleményének kinyilvánításával közzé is teszi. Szeretném hinni, hogy a jövő esztendő meghatározó lesz a lap életében. Mindent el kívánunk követni annak érdekében, hogy a Művelődés mögé egy kibővített munkaközösség kerüljön, valamint az intézmény infrastrukturális szempontból is jobb helyzetben folytathassa munkáját. Ez nagymértékben függ attól is, hogy a fenntartó Kolozs Megyei Tanács meghozza-e azokat a döntéseket, amelyek megfelelő feltételeket biztosítanak a lap kiegyensúlyozott működéséhez. Mint arról már többször szóltam a médiában is, a jövőben a folyóiratot közelebb szándékozunk vinni a gyakorlati közművelőkhöz, azokhoz, akik a művelődésszervezésen keresztül alakítanak, képeznek közösségeket. Ugyanolyan fontos a szórványkultúra állandó jelenléte is a lapban, hiszen a közel negyven Magyar Ház mint kulturális autonómia szigetek közösségformáló és megtartó ereje példaértékű lehet hazai magyar közösségünk számára. Adósok vagyunk még a hazai kulturális- és az egyházi turizmus bemutatásával is. (Lehetséges példaként ebben a lapszámban már olvasható Kiss Olivér írása a hazai geocachingturizmusról.) Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE), nagy múltú ernyőszervezetünk kapcsolatrendszerét is a lap mellé szeretnénk állítani. Hiszem, hogy a Művelődésnek mindenképpen előnyére fog válni, ha a kulturális ernyőszervezet együttműködését élvezi majd, egyebek mellett a terjesztés egy részét is rá lehetne építeni az EMKE intézményi hálózatára. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy a Kárpát-medence egyetemes magyar közművelődési életét alakító intézményei Adorjáni Réka Jancsó Hajnalka Rekita Rozália Jancsó Miklós 3

2 Dáné Tibor Kálmán a lap terveiről beszélt (Kiss Gábor felvétele) dési életre, illetve a tömegművelődésre is. Én azt gondolom, hogy ez volna igazán az egyik újdonság, amit részben korábban is próbált a lap, de sokkal tudatosabban lehetne művelni, és akkor kapja meg igazán a helyét a Művelődés. Én nem hiszem, hogy a Korunkkal kellene konkurálnia a Művelődésnek, mint ahogyan nem kellene konkurálnia vagy harcban lennie akár bizonyos heti- vagy napilapok művelődési rovataival. Tehát a maga helyét kell megtalálnia, illetve ahogy részben megtalálta, azt kell folytatni. Nem hiszem azt sem, hogy szabad lenne közelíteni bármilyen heroikus dolog, hogy megjelenik a Kalotaszeg című lap, de hát Isten őrizzen s Isten őrizze meg a Művelődést a jövőben, hogy erre a szintre jusson le, hogy helyi jó szándékú tanítók, mit tudom én kicsodák, művelődési munkások lapja legyen. Kö t ő Jó z s e f, színháztörténész: ( ) Ha megnézzük a Művelődés 65 éves történetét, körülbelül három fejezet jellemezte ezt a korszakot. Egyik, amikor kényszerből ideológiai szócső volt, majd később kényszerből egy olyan kultúrának a tárháza, a Megéneklünk, Románia korszakában, amit nem kívánunk vissza; és volt egy olyan korszaka, ami viszont modellértékű lehet a mában is, és ez a Vistai András Jánoséknak a szerkesztésében megjemegjelenjenek kiadványunkban. Nem csupán ezen intézmények bemutatásáról van szó, hanem az általuk működtetett hálózatok megismertetéséről, amelyekhez hozzákapcsolódhatnak a különböző erdélyi kulturális közösségek is. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik ezen az összejövetelen véleményüknek hangot adva hozzájárultak a Művelődés arculatának a jövőbeni alakításához. Köszönjük azoknak, akik írásban külön is megfogalmazták elvárásaikat, a lehetséges együttműködés kereteiről is szóltak. Dáné Tibor Kálmán Miklosovits László tárlatát Tibori Szabó Zoltán és Szabó Zsolt ajánlották a közönség figyelmébe (Rohonyi D. Iván felvételei) Kerekasztal-beszélgetés a folyóirat jövőjéről 4 A tárlat megnyitóját követően zajlott le a pincegalériában az a Hogyan tovább, Művelődés? című kerekasztal-beszélgetés, amelyből az alábbiakban közlünk szerkesztett részleteket, utána következnek a külön megírt hozzászólások, kapcsolódó írások. Ká n t o r La j o s, író, kritikus: A Művelődés egyfajta transzmissziós szíj és kapocs kellene hogy legyen részben volt is, azt hiszem, és ezt talán még tudatosabban kellene folytatni a tömegkultúra, a tömegművelődés és az úgymond, magas kultúra között. A kórusok számára, a bábosok számára, az amatőr színjátszók számára anyagot kell adni, de attól óva intenék, hogy a Megéneklünk, Romániához képest egy teljesen más szellemű, de ugyanilyen jellegű lap legyen, vagy annak egy nagyon nagy része legyen a lapban. Az, hogy az irányítás szempontjából elméleti, részben gyakorlati tanácsokat adjon a lap ezeknek a csoportoknak a számára, ez nagyon fontos. De hogy szövegeket közöljön, és ez eluralkodjon mert volt egy ilyen szakasza a Művelődésnek, egy időben akarattal, aztán akaratán kívül, amikor a Megéneklünk, Románia lapja lett, tehát hogyha ezt csinálja a lap, akkor szereptévesztésben lesz. Mert ezt egyéb kiadványokkal kell szolgálni, tehát ezeknek az együtteseknek nem szabad akár más szellemiségű, ilyen tömegeknek szóló kórusokat, ilyen-olyan darabokat közölni, s azzal tölteni a lapot, mert akkor értelmét veszti a folyóirat. Azt viszont nagyon fontosnak érzem, hogy tényleg közvetítse azt, ami nehezebben jut el ezekhez a szórványbeli kulturális autonómiaszigetekhez; tehát el kell juttatni hozzájuk közérthetőbb és emészthetőbb formában azt, ami akár itteni, akár máshol megjelenő folyóiratokban, vagy elméleti szövegekként olvashatók, amelyek vonatkoznak a művelő-

3 lent Művelődés, ami tulajdonképpen identitásőrző folyóirat volt. Gondoljunk csak vissza, hogy milyen rovatai voltak: átfogta az egész erdélyi magyar művelődést a közművelődéstől a magas kultúráig, a képzőművészetig, a könyvkiadásig, az irodalomig, s így tovább külön-külön rovatokban. Akkoriban a nyelvészeti rovatot Szabó T. Attila jegyezte, a történelmi rovatot Egyed Ákos, Benkő Samu és így tovább, a néprajzit dr. Kós Károly néprajzkutató vezette, és ezek a szakemberek az akkori kultúrának a csúcsai voltak. Ezt kellene elsősorban átvenni és végiggondolni, hogy a szerzők ne esetlegesen közöljenek, akik éppen betoppannak a szerkesztőségbe, vagy valamilyen módon hozzájutunk az írásaikhoz, hanem a szerzőgárdának és az állandó munkatársi gárdának a kialakítását szervezni kéne, mert minőséget csak így tudunk biztosítani. Persze, beemelhető-e egy az egyben ez a korábbi rovatszerkezet? Én ezt átvenném! Átvenném, mert ez biztosít egy olyan keresztmetszetet a kulturális állapotról, amely könnyen követhető, könnyen szerkeszthető, és hiteles képet tud közvetíteni. Átemelhető-e viszont egy az egyben tartalmilag? Úgy gondolom, hogy itt kellene alapvető szemléleti váltást végrehajtania a Művelődésnek, hiszen a mai kultúra végzetesen szétszakadt egy elitkultúrára és egy tömegkultúrára, és a tömegkultúráról nem kell elmondanom, hogy az milyen színvonalat jelent. De ugyanakkor még felhívnám a figyelmet egy másik szétszakadásra, arra, hogy a Gutenberg-galaxisból kiléptünk és átléptünk a digitális érába, ami és erre kellene figyelnie a Művelődés szerkesztőségének alapvetően átstrukturálta az olvasói szokásokat, a kultúrafogyasztás szokásait. Ma már online-változatokat olvasunk, utazás közben hangos könyveket hallgatunk, de semmiképpen sem ülünk le otthon papucsban a fotelünkbe olvasgatni. Tehát azt is figyelembe kell venni, hogy miként alakult át a kultúra palettája, és ehhez is alkalmazkodni kell, a rovatokat ezek szerint a szempontok szerint kell új tartalmakkal megtölteni. A magyar kultúra Erdélyben az önszerveződő alapon működő együttesek kezében van, ezeknek a létét és a munkáját kell segíteni az olyan gyakorlati dolgokkal mint a jogi bejegyzés, a könyvelés, a pályázatírás. A gazdasági és vállalkozói szféra meg tudja határozni azt a közeget, amelyben a Művelődésnek dolgoznia kell, el tudnám képzelni ennek a rétegnek a bevonását, a megszólítását, mert a kultúrát mindenkor a középosztály tartotta el. Rá lehet ébreszteni tehát a középosztályt arra, hogyan válhat a kultúra fenntartójává. Olyan világot élünk, amelyben ötévenként kicserélődnek a szakmák, nagyonnagyon fontos lenne, hogy nagy teret teremtsünk a felnőttképzésnek, arról nem is beszélve, hogy a felnőttképzésben nagyon sok pénz van, amely akár a folyóirat fenntartására is elegendő forrást biztosíthat. Szerintem az elitkultúra és a tömegkultúra közötti szakadékot átjárhatóvá lehet tenni. Talán ez lenne a legnagyobb feladata a mai Művelődésnek, hogy tágítsa a tömegkultúra és az elitkultúra átjárhatóságát, hogy minél nagyobb tömegeket tegyen elitkultúra-fogyasztóvá. Gu t t m a n n Sz a b o l c s, építész: ( ) Köztudott, hogy az épített örökség a meglévő életnek a tükörképe. ( ) Ilyen szempontból az elmúlt húsz év nem túlzottan kecsegtető, ami a hagyományos értékek gondozását, valamint az új urbanisztikát illeti. Ebben egyértelműen a művelődésnek mint fogalomnak a kereteit kellene valahogy feszegessük: a mai és a leendő embernek miért kell tönkretennie a házát, azt a még fennmaradt egy-két parasztházat, amelyről szégyenkezik, hogy még nem volt pénze lebontani és átépíteni? Tehát itt akkora mentális gubancok vannak, hogy ha ezekről nem beszélünk, akkor az örökség még meglévő darabjai eltűnnek. ( ) Sajnos, kevés a jó példa. ( ) Mi, szakemberek állandó harcban állunk egy olyan adminisztrációval, amely nem érti meg, hogy miért kellenek stratégiák, és lehet, hogy ezekről a stratégiákról tényleg nagyon komolyan kellene beszélnünk. Kós Károly olyan volt, hogy az elképzeléseit le is tudta írni, ez maga egy csoda. Nagyon kevés építész képes erre, de rengetegen keresik a kommunikációs lehetőségeket, és akkor közösen a kommunikációs szakkal mentesíthetjük a tollforgatástól az építészeket, és munkát adunk a média szakembereinek, hogy tényleg azokat keressék meg, akikkel érdemes elbeszélgetni. Utána pedig már azon múlik, hogy hogyan jut el ez mindenkihez, például egy kis község polgármesteréhez, aki valamit kezd az épített környezet felvállalásával. Ha ezt nem tesszük meg, önmagunk alól húzzuk ki a szőnyeget, meglesznek a könyveink, felrakjuk a polcra, de ötezer év múlva a régész azokat a roncsokat találja majd meg, amelyeket az elmúlt húsz esztendőben produkáltunk. És itt lehetne egyetemi szinten, nyári egyetemi szinten felkelteni az érdeklődést, hogy felkutassuk ezeket az értékeket, beszéljünk róluk, bemutassuk őket. ( ) És ha van egy-két sikertörténet, azokat tényleg érdemes ebben a lapban terjeszteni. ( ) Az interdiszciplinaritás nagy előnye ennek a lapnak, ezt ki lehetne használni, lehet, hogy ebben is lehetne előrelépni. Vá k á r Is t vá n, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke: ( ) A Művelődés eddig egy úgynevezett átmentő helyzetben volt, és ebben a helyzetében is nagyon jó kulturális minőséget tett le az asztalra. Ez nagyon fontos. ( ) A Művelődésnek növelnie kell elsősorban a bázisát, azokat az embereket, akiknek akar mondani valamit. Nagyon jó ötlet volt, hogy az épített örökségről beszéljünk, olyasmiről, amivel nem foglalkoztunk eleget. Ehhez emberek kellenek, ehhez infrastruktúra kell, de ez nekünk, a tulipános zászló alatt állóknak a dolga. ( ) Én úgy gondolom, hogy a Művelődés eddig is jó úton haladt, továbbra is jó úton fog haladni, s hogy az EMKÉ-nek a tudása és az ázsiója összekapcsolódik a Művelődéssel, szerintem ez pluszt fog hozni, és még nagyobb lendületet fog hozni. Hogyan tovább? Csak előre és csak a fejlesztés felé! Nekünk ez nagyon fontos bástyánk, amit nem adhatunk fel. ( ) H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó igazgatója: A múlt kapcsán még egy emberről azt hiszem beszélnünk kell, ő pedig Kovács János. A Művelő- 5

4 6 dés főszerkesztőjeként tulajdonképpen ő az, aki folytatta a Vistai András János vágta csapást egy már jól összehozott szerkesztőséggel, nagyon sok jó munkatárssal. Persze könnyű volt a Művelődésnek jó munkatársakkal dolgozni, Szabó T. Attilával, Egyed Ákossal, történészekkel, néprajzosokkal, mert akkoriban ezek a szakemberek nemigen közölhettek másutt. Persze hogy szívesen közöltek a Művelődésben, és biztosították a színvonalat. Azért tartom fontosnak erről szólni, mert a Vistai András János korszaka öt év, a Kovács János jó korszaka tíz esztendő, márpedig ez nem lebecsülendő. ( ) Kovács Jánosnak tudhatjuk be, hogy kicsit az urbánus kultúra felé figyelt, András János pedig a népi kultúra előtérbe hozásában jeleskedett, és nyilván nagyon jó volt lapszerkesztőként, ő volt a legjobb, legkoncepciózusabb főszerkesztője a Művelődésnek mind ez ideig. ( ) Ami viszont a jövőt illeti, abban száz százalékban egyetértek Kötő Józseffel, hogy igenis a világhálót ki kell használni, de nem úgy, mint eddig, hogy a honlap tartalma követte a nyomtatott lapot, hanem valószínűleg meg kell fordítani a sorrendet: az online olyan portál kell hogy legyen, amely megfelel a mai olvasói igényeknek. Különben a lap menthetetlenül a tanító bácsik lapja marad, mert aki nem tanító bácsi, az másutt közöl, tehát egyfajta degradálódás lesz a vége. Eddig még valamennyire ezt elkerülte a lap. A másik, amin gondolkodni kell: az elmúlt két évtizedben művelődésszervező is volt a lap. Hogy ezt érdemes-e, kell-e csinálni vagy nem, az idő mit szól ehhez? A lap mindenképpen egyfajta kultúraterjesztést, missziót, összegyűlési alkalmakat szolgáltatott, ezeken is nyilván gondolkodni kell. A lényeg, hogy ne elégedjünk meg az András János-mítosszal. Meg kell nézni pontosabban, alaposabban, hogy mit termelt ki ez a lap hasznosat, érdemlegeset, továbbvivőt az elmúlt 65 esztendőben, és más online-sajtóra figyelve kéne kitalálni azt, hogy miként lehet megszólítani egy harmincas olvasót, mert nyomtatott folyóirattal egészen biztosan nem lehet. Miklosovits Lá s z l ó grafikusművész, Albertirsa: ( ) Szeretném, ha a híd-emberkék, mint jómagam is, akik nagyon szívesen jönnek ide, akik nagyon szívesen tartják az ottani magyar itteni magyar kapcsolatot és valamiféle színt hoznak ebbe a képbe, ezt a kapcsolatot a továbbiakban is megtartanánk, sőt bővítenénk. ( ) A világhálós üzemelés interaktív módon, tehát oda-vissza alapon működjön, hiszen egy fiatal számára jó, ha bele tud szólni, ha véleményt tud mondani, ha elmondhatja a saját kis személyes tapasztalatát. Ha a lap ilyen módon kerül fel a világhálóra, és nyitott lesz, beszélgetőtársakat talál, akkor el lehet érni azt a korosztályt, amelyet valamilyen módon meg kell nyerni. Tó t h -Gu t t m a n Em e s e, a Romániai Dalosszövetség elnöke: ( ) Egy hatalmas út tárult elénk az elmúlt két évtizedben, amit drága édesapánk, Guttman Mihály álmodott meg és indított el: az Éneklő Erdély. Az Éneklő Erdély megvalósítása a Művelődés lapban is gyakorta jelen volt, ami arra kötelez a továbbiakban mindannyiunkat, hogy a legnagyobb élő közösség, a Dalos Szövetség asztalán is ott legyen. Elhangzott, hogy van épített örökség, hát van hangzó örökség is, ami nem csak a magyar nyelv további megtartását jelenti, hanem ezen belül a zenei anyanyelv megtartását is. Ezt nagyon jól szolgálná a lap online-változata. A kórusok gyakran kérik a kottaanyagot, milyen hasznos lenne, ha élőben mondhatnánk el a számítógépen, hogy a kottákat hogyan használják, hogyan értelmezzék. A Művelődésnek a továbbiakban bizonyos szakmai tanácsadással is foglalkoznia kell, de véletlenül sem úgy, hogy egy tanító bácsit vagy egy kezdő kántort oktatunk ki, mert arra megvannak a megfelelő intézmények, azt viszont jelezni kell, hogy a különféle képzők hol működnek, hogy az érdeklődők eljuthassanak oda. Ilyen hely Tordaszentlászló, de Székelyföldön, valamint Szilágysomlyón is van ilyen kezdeményezés. Az interdiszciplinaritás révén olyan szakembereket tudnánk megszólaltatni, akik a lap szerkesztőségi tanácsának a tagjai, és ezt felvállalják. Sz é m a n Péter, az EMKE megbízott elnöke: ( ) Az internet adta lehetőségeket valóban ki kell használni, de ettől a lap még legyen kézbe vehető és illatos. Mert én szeretem, hogy amikor a lapot a kezembe veszem, annak friss nyomdaillata van. A lap művelődésszervező szerepét tovább kell vinni, és ebben az EMKE nagyon jó partner lehet. A Művelődés kiállításokat, könyv- és lapbemutatókat vitt el sok helyre, ezt folytatni kell, és ennek a fő letéteményese az EMKE, amely a saját hálózatán keresztül segíteni tudja a művelődésszervezést. Hogy el kell-e menni a népi kultúra felé? Elmondhatom, hogy a legkeresettebb számai a Művelődésnek a diákszínjátszóknak szóló szöveggyűjtemények voltak, ezekből tudtam a legtöbbet eladni, mert minden kicsi faluban akarnak előadást tartani, kapóra jött tehát a szöveggyűjtemény. A Gitáriskola c. külön kiadványt is nagyon szeretik. Mellékletként ezek a tartalmak nagyon fontosak, akárcsak az épített örökséggel foglalkozó, illetve a kórusoknak szóló majdani anyagok. Szabó Zsolt, ny. egyetemi docens: ( ) Elhangzott, hogy milyen fontos az EMKE és a lap együttműködése. Én csak nagyon óvatosan és nagyon szerényen azért hadd mondjam azt, hogy eddig sem rajtunk múlt. Az, hogy ez nem jött létre, ez nem az én és nem a szerkesztőség mulasztása volt. Sajnos, volt egyfajta feszültség a kezdet kezdetén, és nagyon fontos, hogy ez elsimuljon, mert azt hiszem, hogy az EMKE és a Művelődés egy ága az erdélyi magyar kultúrának, ami semmiképpen sem szabad belterjes, csak saját gondjainkkal foglalkozó legyen, hanem tényleg legyen meg bennünk az a fajta nyitottság, hogy befogadunk máshonnan is, és szívesörömest tanulunk. ( ) Or b á n Is t vá n képzőművész, a kolozsvári Báthory István Gimnázium rajztanára: ( ) Az elmúlt húsz évben működtünk együtt szorosabban a Művelődéssel olyan formában, hogy a kezem nyoma többször is ott maradt a Galéria rovaton. Nem belső vagy külső munkatársként, hanem teljes önszorgalombó, mert úgy éreztem, hogy időnként képzőművészeti eseményeinkből és múltunkból is jelez-

5 ni kell olyasmiket, amelyek ha nem jelennek meg a Galéria rovatban, végképp feledésbe merülnek. Mert a képzőművészeti kiállítások az utóbbi időben sokszor csak a kiállítás-megnyitókra szorítkoznak. Ugyan az Erdélyi Művészet c., háromhavonta megjelenő folyóirat lapszámaiban sok minden megjelenik, de sok mindenre már nem jut hely, a Szabadság hála Istennek rendszeresen szokott tájékoztatni a rendezvényekről, de más formában is meg lehet ezeket közelíteni, és olyan részleteket is kell taglalni, amelyek sokunkat érdekelnek. A Galéria rovatnak a Művelődésben nagy hagyománya volt, a lap valamikor havonta szervezett kiállításokat ( ), én remélem, hogy ezt a továbbiakban is lehet folytatni, mert különben olyan örökségünk fog eltűnni, amiért kár lenne, aminek a létét jelezni kell. Én rajtam nem fog múlni, szívesen írok a lapba, és a kiállítások lebonyolításában, az iskola, a város képzőművészeti értékeinek feltárásában is szívesen működök együtt a jövőben is. Úgy gondolom, ez közös érdekünk. Sándor Ferenc Közművelődésről a közművelődésért A Kolozsvári Magyar Napok keretében lezajlott Hogyan tovább, Művelődés? című közbeszélgetéshez szeretném magam is hozzáfűzni a lap történetéhez kapcsolódó emlékeimet és vitatott szerepéhez kapcsolható véleményemet. Sorsom úgy hozta, hogy 1970-ben is jelen lehettem azon az árkosi megbeszélésen, melyre a Művelődés akkori főszerkesztője, V. András János toborzott össze belső és külső munkatársakat, kórusszervezőket és karnagyokat, irodalmi és színjátszó körök vezetőit, népművelőket, szakmai tekintélyeket és műkedvelőket. S a közös megbeszélés és munkaleosztás eredménye lett a későbbiekben mindaz, amit közművelődésként szoktunk emlegetni az elkövetkező időkben, s lehetett annak tükre, szorgalmazója, értesítője, értelmi támogatója, s mellékleteiben kórusművek és színművek stb. szállítója a Művelődés; V. András János rövidnek bizonyuló vezetése alatt teljes gőzzel, majd egyre fogyó lehetőségek közepette a Kovács János idejében januárjában Kolozsvárott, a Korunk szerkesztőségében, Mezei József megbízott főszerkesztő kérésére gyűlt össze az a grénium, melynek feladata volt megvitatni, hogy a Megéneklünk Románia szócsövének szintjére leromlott Művelődés becsületét miként lehetne visszaadni, s a V. András János-korszak szintjére visszaemelni. Az érvelések és javaslatok iramából és kavargásából (közművelődés, de ne csak vidéki-falusi szinten, hanem a városi, tehát az urbánus műkedvelés, de akár a magasabb kultúrkörök érdekeit is szem előtt tartva, formálni és irányítani a közvéleményt, a részvételt és feladatvállalást) számomra a vidéki, azaz a paraszti kultúra főtéma elleni hangulat volt a legelfogadhatatlanabb. Az a szándék és elképzelés viszont fölöttébb biztató volt, hogy a hamvaiból éledő EMKE majd szárnyai alá vonja, és saját orgánumaként fogja éltetni a lapot. Ez 1991 tavaszán az EMKE brassói újraalakuló ülésén külön napirendi pont is volt. Még 1990 januárjában, az említett vita hevében és szellemében azonmód megírtam a magam véleményét Kórustoborzó és a Közművelődésről közművelődésért című cikkeimben, és azokat közlésre ajánlottam fel Mezei Józsefnek. Ám előbbi csak a nevét váltó Romániai Magyar Szóban, míg utóbbi az éppen Utunkról Helikon névre átkeresztelkedő kolozsvári irodalmi hetilapban jelenhetett meg, igaz hogy mindkettőnek első oldalán. Visszhangjukkal vagy hatásukkal a politikai közéletbe tévedt tollforgatóként már nem foglalkozhattam. Viszont, hogy az azóta eltelt több mint húsz évben miben vergődhetett aztán a Művelődés és az ügyét szívén viselő, kitartó, de egyre elkeseredettebb, s a menedzseri kínokat-teendőket is felvállaló soros főszerkesztő és kis csapata, azt a lap júniusi hattyú-számában, Szabó Zsolt obsitos dalában már megírta. És megírta a júliusi számban az új főszerkesztő, Dáné Tibor Kálmán is beköszöntőjében, a hogyan tovább? kérdésére körvonalazott válaszvázlatban, elképzeléseit és vízióit. Majd összeférhetetlenség címén lemondott EMKE-elnöki tisztségéről. Ilyen fejlemények után került sor az említett megbeszélésre a Minerva pinceklubjában, egy előre és jól megbeszélt forgatókönyv alapján. Ahol ismételten szó esett a V. András János nevével fémjelzett hőskorszakról és követendő példájáról, úgyszintén a falusi tanítók vállára hajított közművelődési feladatokról. S hogy ne csak az ő lelkiismeretük legyen terhelt, de ideje jött a feladatvállalásnak az erdélyi magyar értelmiség minden rétege számára, s hogy a szükséges pénz hiánya nem akadálya a jól végzett munkának, ám jobb, ha ezentúl most már mindenre jut, s bizony ezért is tenni kell. Nem várhattam ki a vita, a megbeszélés végét, így hozzá sem szólhattam. Írott hozzászólásként viszont megismételném negyedszázaddal ezelőtt megfogalmazott véleményemet, hiszen a helyzet azóta sem változott. A közművelődés szintje népek és korszakok történelmi sorsát döntötte el. Műveltség nélkül kiszolgáltatott az ember, és ami még ennél is veszélyesebb: alatta marad önnön lehetőségeinek. Az emberi kultúra nem fényűzés és nem szórakozás. A kultúra emberré válásunk, öntudatosulásunk iskolája, s akik ezt az iskolát elmulasztják, vagy félig végzik el, vagy akiket megfosztanak attól, hogy részesülhessenek benne, kívül rekednek az emberi élet egyik nagy lehetőségén. 7

6 A műveltség az, ha valaki képes tapasztalatait, ismereteit szemléleti egységbe foglalni, történelmi-társadalmi összefüggésekben értékelni, tehát a dolgokat nem önmagukban s nem pillanatnyi állapotukban ítélni meg, eltekintve változásaiktól, társadalmi vonatkozásaiktól, természeti meghatározóiktól. Másrészt a műveltség jele, ha valaki tudását alkalmazni képes, elsősorban a fejlődést gátló gondok megoldására. A művelt ember magatartása szükségszerűen társadalmi és történelmi felelősséggel élő, a társadalmi fejlődés megoldására váró, nehézségeivel azonosuló, azokban másokkal együtt kötelezettséget is vállaló magatartást jelent. És mert a folyamatos történelmi-társadalmi jelenség újabb és újabb gondokat vet fel, a művelődésnek is állandóan megújulónak kell lennie. Aszerint, hogy kinek milyen tevékenységi köre és felelőssége van. Végeredményben mindenkiben él a művelődés és a műveltség értéktudata, ezért elsősorban máshol keresem a közművelődést akadályozó tudat- és szemléletbeli tényezőket. Manapság nem elsősorban a műveltség, a kultúra, hanem a művelés, a közművelés társadalmi rangján kellene változtatni. (...) Mindenekelőtt egységben kellene látni a kulturális értékek, alkotások megismertetését, valamint a munkához, az emberekhez és önmagunkhoz való viszony alakítását, az emberi kapcsolatok kultúrájának elsajátítását. A hányan művelődnek? kérdéséről sürgősen át kell térnünk arra, hogy miképp élnek az emberek?! S eredményeink kritériumának azt kell tartanunk, hogy eszméink mennyire válnak, váltak bensővé a művelődés terén, hogyan változik az emberek életvitele, hogyan alakulnak életszokásaik, miként illeszkednek a kisebb-nagyobb közösségekbe, mozdulnak-e afelé, hogy értelmesebben éljenek.(...) Közművelődésről valójában csak akkor beszélhetünk, ha eltüntetjük a művelő-művelődő viszonyt, és helyébe az egymás művelését helyezzük. E folyamatban kapnának igazi szerepet a művelt emberek, az értelmiség. Ha képesek és hajlandóak egyenrangúként kapcsolódni a tömegekhez, és műveltségükkel csakis így hatni. Mert szerepük nem a mazsoláé, hanem az élesztőé a közművelődés kalácsában! Való és igaz! Ahogy az is igaz, hogy újat sem kérdezhetek és mégis: több mint húsz éven át az EMKE (vagy soros három elnöke?) miért hagyta ebek harmincadjára jutni a Művelődést? Ahelyett, hogy a közművelődésnek valóban szerves, ügyvivő orgánumává tette és vállalta volna. A mindenható pénz vagy a megfelelő akarat hiányzott? Vagy a mindenben kanál, romboló-megosztó politikum önző és kiszorító képviselete érvényesítette akaratát s érvényesíti ma is? Kónya-Hamar Sándor Merre tovább? 8 A kerekasztal-beszélgetés nem titkolt célja, hogy új utat keressen a Művelődés, múltjához méltó módon rajzolhassa fel a jelen és a jövő célkitűzéseit. A lap 65 éves történelmében befejeződött egy korszak és most új főszerkesztővel és megújult szerkesztőségi tanáccsal folytatva kell új értelemmel, új tartalommal megtölteni a lapot, de úgy, hogy lehetőleg ne törjön meg az a szellemiség, szakmai arcél, amelytől Művelődés a Művelődés. Nagy és neves elődök nyomdokain is kell haladni, akik a lapot példaértékű szellemi magaslatokra emelték. Akik fáklyavivői voltak a népművelésnek. Persze nem szabad elfeledkezni arról az időszakról sem, amikor csupán mellékletté zsugorodva, de az akkori korban így is legalább anyanyelven igyekezett a lap az anyanyelvnek valamiféle őre maradni. Mindenképpen megtiszteltetés egy olyan lap szerkesztőségi tanácsában helyet kapni, amelyik 65 éve szolgálja hűséggel az erdélyi magyar közművelődést. Ma, amikor az információs társadalom exponenciális iramban termeli az újnál újabb hírt, ismeretet, tudásanyagot, kérdés és kihívás, hogy mit vállaljon fel a Művelődés? Az a tény, hogy Kolozsváron van a szellemi alkotóműhely központja, egy kicsit arra kötelezné a lapot, hogy az elitista publikációk között keresse a maga helyét. Hogy a magas kultúra szócsöve legyen. Hogy a legfrissebb, legjobb, legizgalmasabb forma- és tartalomújító, nyitó művek első megmutatkozási felülete lehessen. Kérdés, hogy a Művelődés akar-e, illetve kell-e versenybe szállnia más olyan lapokkal, amelyek ezt a célt tűzték zászlajukra? Kell-e konkurenciát állítani a Korunknak, a Látónak vagy más sikeres lapjainknak? Valós kérdés az is, hogy az erdélyi magyar értelmiség hány ilyen kiadványt képes, tud, akar megvásárolni, fenntartani? Tudjuk, hogy azok, akik ma még kultúrára is áldoznak, azok nem a jól fizetett személyek rétegéből kerülnek ki... A frissen alakuló gazdagabbak, tehetősebbek rétege egyelőre még nem mutat valós érdeklődést a magas kultúra iránt. Ha igen, akkor is csak tőkevédelmi célokkal vásárol műkincseket.

7 Merre tehát, Művelődés? Családunk apai ágán a nyolcadik nemzedék vagyok, akiknek élete valamilyen formában a népneveléshez kötődött: elődeim vagy kántortanítók, vagy lelkészek voltak. A szülői házhoz tartozó hatalmas csűr értelmét vesztett így más rendeltetést kapó lópajtájában még ma is megtalálható a Művelődés összes száma. Gyermekkorom egyik fontos és értelmes, önként vállalt vakációs programjához tartozott, hogy az esős napokon, amikor semmi mást nem lehetett tenni, játszani, az otthon nyaraló unokatestvérekkel, szomszéd gyermekekkel olvasgattunk a pajta félhomályában. Mindent, ami a kezünkbe került: Tolnai Világlapját, Élet és Tudományt, Új Életet, Dolgozó Nőt, Székely Kalendáriumot, Művelődést. Pedagógus nagyapám nemegyszer inspirálódott a lapból, amikor a falunak ünnepélyt akartak szervezni: a lépésenként lerajzolt táncot nem valószínű, hogy leutánozták, de a koreográfiából ellesettek bizonyára segítettek abban, hogy ne csak egy bálmulatsági táncimprovizációt idézzen a mutatvány, hanem olyasmit, amit a későbbiekben a jó táncosok virtusból is beépítettek a saját táncukba. Emellett sok eseménytelen, szürke, egyhangú estét emlékezzünk, volt belőlük bőven az ötvenes évektől a változásig vidámítottak meg, emeltek ünneppé azok az előadott színdarabok, amelyeket a lap közölt. Persze nem mindig, nem mindenik volt valóban piacképes közülük, de ezért sem minden esetben az akkori szerkesztők okolhatók. Az viszont tény, hogy sok egyszerű földművest és munkásembert mozdítottak ki a hétköznapi rutinmunka síkjából és emeltek a világot jelentő deszkák magaslatára. Olyanokat, akik előtte esetleg csak tisztes munkájukkal szereztek nevet, most viszont a rengeteg próbának és mellette a félszakszerű, de átélt és igényes irányításnak köszönhetően karakterszínésszé léptek elő. Olyanokká, akiknek a családnevét is elhomályosította egy-egy sikeresen alakított szerepben szerzett művészneve. Így lettek szülőfalumban Dóka Jancsik, Türje Tóbiások, Rózsa Sándorok, Lúdas Matyik és más érdekes új személyiségek. Ismerős képzőművészek időközönként jelezték, hogy a lap közvetkező számában nekik is megjelenhet néha a cenzúra kegye vagy figyelmetlensége miatt egy-két rajzuk, metszetük, vagy más alkotásról készült fotó. Nemcsak szívrepesve vártuk ezeket a lapszámokat, de ha a környéken ismert művészről volt szó és hála Istennek az egykor falusi, később Marosvásárhely vártemplomi lelkésznek, Fülöp G. Dénesnek köszönhetően, akinek a parókiája többek között Nagy Pált, Szécsi Andrást, Kusztos Endrét, Szilágyi Domokost, Hervay Gizellát, és mellettük felsorolhatatlanul sok hazai és határon túli művészt fogadott be az akkori szigorú tiltások ellenére, akkor nemcsak a falu akkori értelmiségijei, de ezek hatására a nagyjaikra büszke falustársaik is megvették a lapot. Sok lapszám így nemcsak a családi archívumokat, de az egyszerű embereket is szellemileg gazdagította. Ma már falun jóformán a közösségi élet egyetlen szervezője a lelkipásztor, a plébános maradt. Nyája sok helyen megapadt, de emellett munkája megszaporodott. Nemcsak a lelkészi hivatal teendőit kell végezze, de sok helyen mindenessé lépett elő: pályázatíró, közösségiélet-szervező, szociális munkás (már-már intézet), közbeszerző, politikus stb. Szerencsére ismét kialakulóban van egy olyan réteg, aki diplomát szerez, de falun keresi a jövendőt. Ők is egyre inkább bekapcsolódnának. Csak segítségre, impulzusra, inspirációra várnak. Bár a ma embere nincsen hiányában az információnak, mégsem mondhatjuk azt, hogy a bőség kosarából mindig sikerül azt választani, ami valóban érték és tudáshordozó. Az információrobbanás nem tette a tudásanyag mértékével arányosan okosabbá, műveltebbé is az embereket. A nagyobb gond viszont az, hogy miközben sok idő pazarlódik arra, hogy valós érték nélküli produkciókat nézzenek, hallgassanak az emberek, miközben saját kultúránk ember- és közösségépítő fontos elemei vesznek feledésbe, új alkotóink merülnek homályba és fiatal reménységeink induló repülését zúzza porba a nemtörődömség, tudatlanság, félműveltség. Gyermekkorom zenei nevelését elsősorban a báli muzsika határozta meg. Az évente négy-öt bált végigmuzsikáló zenekar oszlopos tagjai az összesen négyujjú tangóharmonikás, a kukoricaőrzésben unatkozó autodidakta szaxafonos, a tejcsarnokosból néha bőgőssé, néha dobossá váló tejcsarnokos volt párttitkár és az öreg cigány cimbalmos voltak. Ez utóbbinak az amatőr, de virtuóz játéka néha gyönyörűen áthallatszott a többiek hangzavarán. Azt hallgatva, értékelve, élvezve szerettem meg a zenét apró gyermekként. Később nagyapám aki egykoron az enyedi kollégium zenekarának prímása is volt és szüleim zene- és hangszertanulásra is beírattak. Hosszú volt az út, amíg zenei ízlésem hangversenykedvelővé fejlődött. De nemcsak a zenei fejlődésem zajlott ilyen kontrasztok árnyékában. A népi ünnepélyeken pátosszal elszavalt fűzfapoéták irományaitól is hosszú volt az út Szilágyi Domokosig. Hálás is vagyok mindenkinek, aki életem folyamán bármivel hozzájárult ahhoz, hogy örökösen egy-egy fokozatot fennebb léphessek a műélvezet, értékelés, értelmezés grádicsain. Ebben a Művelődés lapnak is lényeges szerep jut. Ezért gondolom úgy, hogy a lap ma is a közművelődés szolgálatát kell hogy felvállalja. Olyan kiadvány kell hogy legyen, amely ki tud lépni Kolozsvár szellemi kötöttségéből és Háromszéktől Partiumig, műértő, művelt embertől a hétköznapok egyszerű kíváncsi, érdeklődő emberéig mindenkihez tud szólni. Papíron és világhálón egyaránt. Péter István 9

2014. február 19/1. A Nemzeti Művelődési Intézet folyóirata

2014. február 19/1. A Nemzeti Művelődési Intézet folyóirata 2014. február 19/1 Szín Közösségi Művelődés A Nemzeti Művelődési Intézet folyóirata Lakiteleki Színes Kert mintaprojekt Kertészkedés Komposztálás Növénygyűjtés Tintakészítés Kemendi Ágival Ezüst oklevél

Részletesebben

LXVIII. évfolyam március. művelődés. közművelődési havilap

LXVIII. évfolyam március. művelődés. közművelődési havilap 2015 3 LXVIII. évfolyam március művelődés közművelődési havilap művelődés közművelődési havilap Szerkesztőségi tanács: Benkő Judit Egyed Ákos Guttmann Szabolcs Kása Zoltán Kötő József Péter István Pozsony

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap. II. ÉvfolYam - 3. szám

125 Ft. Regionális Közösségi lap. II. ÉvfolYam - 3. szám 125 Ft Regionális Közösségi lap II. ÉvfolYam - 3. szám A Civil Közösségek Háza márciusi programja Minden hétfőn 14.30 órakor NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK BARÁTSÁG KÓRUSÁNAK próbája Minden hétfőn 18 órakor ASTRA

Részletesebben

Lengyel János. ARC-POETICÁK Beszélgetni jó

Lengyel János. ARC-POETICÁK Beszélgetni jó Lengyel János ARC-POETICÁK Beszélgetni jó Kárpátaljai Magyar Könyvek 241. Sorozatszerkesztő (1992-től): Dupka György Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Lengyel János, 2015 Intermix Kiadó,

Részletesebben

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel Borzák Tibor Dán misszió Mióta megépült Kecskemét szívében a bevásárlóközpont, már nem olyan csendes a Zimay utca, ahol egy régi polgári házban működik a Dán Kulturális Intézet. Eddigi tevékenységük éles

Részletesebben

A család minden tagja számára

A család minden tagja számára NOE Levelek A család minden tagja számára 193-194. 2007. december Nagycsalád 2007. december 1 Tartalomjegyzék 20 éve a családok szolgálatában.................... 3 Így ünnepeltünk.............................

Részletesebben

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet 3. Füzet 1. Füzet (2000.): I. Budakalászi Fórum - civil szervezetek adatai 2. Füzet (2001.): I. Budakalászi Fórum - 2000. június 2-4 3. Füzet (2002.): II. Budakalászi Fórum - 2001. június 21-23 1 Szerkesztette:

Részletesebben

Jelentkezünk, természetesen, hagyományos rovatainkkal is.

Jelentkezünk, természetesen, hagyományos rovatainkkal is. Civil jövőnk Nincs emberi tevékenység jövőkép nélkül. Ez alapigazság. Valóban az? Az első kérdés a távlattal kapcsolatos. Ha a favágó kimegy az erdőbe, eltervezi, aznap mennyi fát fog/szeretne kitermelni.

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM, 2003 -

XII. ÉVFOLYAM, 2003 - XII. ÉVFOLYAM, 2003 - KÖNYVESHÁZ XII. évfolyam, 2003. 1 2. szám A MÛVELÔDÉS MELLÉKLETE A szerkesztôség: SZABÓ ZSOLT (fôszerkesztô) GÁBOR DÉNES MURAD BETTY SÜTÔ FERENC Postacím: 3400 Cluj-Napoca P-øa Unirii

Részletesebben

LXVIII. évfolyam február. művelődés. közművelődési havilap

LXVIII. évfolyam február. művelődés. közművelődési havilap 2015 2 LXVIII. évfolyam február művelődés közművelődési havilap művelődés közművelődési havilap Szerkesztőségi tanács: Benkő Judit Egyed Ákos Guttmann Szabolcs Kása Zoltán Kötő József Péter István Pozsony

Részletesebben

Múltból merítõ jelen a kalotaszegi Sztánán

Múltból merítõ jelen a kalotaszegi Sztánán Múltból merítõ jelen a kalotaszegi Sztánán Wagner Péter: A sztánai Csiga-domb (pasztell) Wagner Péter: A Szentimrei-ház kopjafával (pasztell) Szilágyi Mátyás fõkonzul eltûnt. Ez a hír terjedt el futótûzként

Részletesebben

EGY AZ ISTEN KOLOZSVÁR, 1888-1948/1990. 3. SZÁM, 2011. MÁRCIUS ÁRA: 2,00 LEJ

EGY AZ ISTEN KOLOZSVÁR, 1888-1948/1990. 3. SZÁM, 2011. MÁRCIUS ÁRA: 2,00 LEJ EGY AZ ISTEN KOLOZSVÁR, 1888-1948/1990. 3. SZÁM, 2011. MÁRCIUS ÁRA: 2,00 LEJ Dicsőség és szenvedés A tartalomból: Március idusa másfél évszázada a magyar szabadság szimbóluma. De hajlamosak vagyunk megfeledkezni

Részletesebben

Hungarikumok a parlamentben

Hungarikumok a parlamentben AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja és Koppánmonostori Részönkormányzat Hungarikumok a parlamentben A hungarikumok védelmérõl szóló országgyûlési határozat megvalósításának

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

LIX. évfolyam 2006. január www.muvelodes.ro

LIX. évfolyam 2006. január www.muvelodes.ro LIX. évfolyam 2006. január www.muvelodes.ro 120 éves az EMKE EMKE-díjak 2005 Kovács Géza plasztikai világa A néptánc ünnepe Csíkszeredában Gyalu-napok Etéden Bocskai István Csûrmúzeum alapító Bélafalván

Részletesebben

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. 1. 2012. február 3. 5. Ára: 1,7 lej Elõfizetõknek 1,5 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Az erdél délyi magyar politizálás... Igaz, hogy 22 év

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Eötvös József ÚJ ÉRTÉKMENTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP. 200 éve született. Tanevkezdes. Iskolavaltas.

KÖZNEVELÉS. Eötvös József ÚJ ÉRTÉKMENTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP. 200 éve született. Tanevkezdes. Iskolavaltas. KÖZNEVELÉS ÚJ ÉRTÉKMENTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 69. ÉVFOLYAM 6 7. SZÁM Bojte Csaba Biztassuk egymást a jóra! Iskolavaltas Tanevkezdes Muveszeti neveles Vizuális kultúra Zene Tánc 200 éve született

Részletesebben

PEDAGÓGUSFÓRUM. Mese, mese, mátka, pillangós határba: Volt egyszer egy király Nekeresd országba. (Móra Ferenc: A didergő király, részlet)

PEDAGÓGUSFÓRUM. Mese, mese, mátka, pillangós határba: Volt egyszer egy király Nekeresd országba. (Móra Ferenc: A didergő király, részlet) PEDAGÓGUSFÓRUM A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja IX. évfolyam 2010. február 2. szám Ára: 0,60 (20,-Sk) Mese, mese, mátka, pillangós határba: Volt egyszer egy király Nekeresd országba.

Részletesebben

MAGYAR KÖZOKTATÁS 4. SZÁM 12. Vélemények a tanügyi törvénytervezetről 1. Negyedik osztályosok iskolaválasztása 16. 2010.

MAGYAR KÖZOKTATÁS 4. SZÁM 12. Vélemények a tanügyi törvénytervezetről 1. Negyedik osztályosok iskolaválasztása 16. 2010. 12. Fotóriport A marosvásárhelyi skóla 2010. 4. SZÁM MAGYAR KÖZOKTATÁS ROMÁNIAI MAGYAR OKTATÁSI FIGYELŐ 2010. ÁPRILIS 4. SZÁM Vélemények a tanügyi törvénytervezetről 1. Negyedik osztályosok iskolaválasztása

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tízéves a Közgazdász Fórum... 3. SOMAI JÓZSEF Szakírás és a tízéves Közgazdász Fórum... 9

Tartalomjegyzék. Tízéves a Közgazdász Fórum... 3. SOMAI JÓZSEF Szakírás és a tízéves Közgazdász Fórum... 9 joforum71 2007. 11. 23. 19:43 Page 1 1 Tartalomjegyzék Tízéves a Közgazdász Fórum.............................................. 3 SOMAI JÓZSEF Szakírás és a tízéves Közgazdász Fórum.....................................

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Im p r e s s z u m. Kiadja: Pro Ludovico Alapítvány és a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Felelős kiadó: Dobosi László

Im p r e s s z u m. Kiadja: Pro Ludovico Alapítvány és a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Felelős kiadó: Dobosi László 1813 17-26. oldal Tartalom Dobosi László: Kettőszáz éves elköteleződés 1813-2013 1 Kovács Blanka (12.E): Péter atya újra iskolánk falai között 2-3 Andrásfalvy Csenge (11.D): Új diákfőszerkesztőink 4 Csontos

Részletesebben

Pedagógusfórum. (Havas Miklós) A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 február n 2. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk)

Pedagógusfórum. (Havas Miklós) A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 február n 2. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Pedagógusfórum A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 február n 2. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk)... amikor gyermeked neveled, legyen belőle bár tanító, vagy földi munkás,

Részletesebben

ÁPRILISI TERVEK TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV KONFERENCIA 2000. április, Budapest

ÁPRILISI TERVEK TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV KONFERENCIA 2000. április, Budapest 10-11 ÁPRILISI TERVEK TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV KONFERENCIA 2000. április, Budapest Ez év áprilisában jelentős fordulópontjához érkezett a Soros Alapítvány Települési Egészségterv Programja. Több, mint két

Részletesebben

Promontorium Polgári Casino. Alapítva: 2006 CIVIL ALBUM 2012. www.promontoriumcasino.hu

Promontorium Polgári Casino. Alapítva: 2006 CIVIL ALBUM 2012. www.promontoriumcasino.hu Promontorium Polgári Casino Alapítva: 2006 CIVIL ALBUM 2012 www.promontoriumcasino.hu 1 2 3 Szerkesztette: Döbrönte Katalin. Közreműködött: Farkas Balázs, Dr. Mészáros Péter, Dr. Schütt Margit. Fotóanyag:

Részletesebben

PEDAGÓGUSFÓRUM. Karl Jasper: Az egyetem eszméje

PEDAGÓGUSFÓRUM. Karl Jasper: Az egyetem eszméje PEDAGÓGUSFÓRUM A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja VIII. évfolyam 2009. január 1. szám Ára: 0,66 (20,-Sk) Ami nem kikényszeríthető, az fölserkenthető. Ha megnyilatkozunk, nekibátorkodunk.

Részletesebben

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE Sokat töprengtem, hogy mit is írjak Oláh János 70. születésnapjára, ami rá is, rám is, kettõnk közös vállalt keresztjére is jellemzõ legyen. Keresgéltem az õsködben: talán 1965-ben

Részletesebben

Madách Imre. (Folytatás a 9. oldalon)

Madách Imre. (Folytatás a 9. oldalon) k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 2. szám Közéleti havilap 2008. február Ára 10,- korona Madách - díjak átadása A magyar kultúra napja alkalmából szokták megrendezni Balassagyarmaton a Madách-díjak átadását.

Részletesebben