JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 14-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a megyei közgyűlés elnöke Ács János Dr. Áldozó Tamás Róbert Baky György Bebesi István Bors István Boros Dénes Farkas Béla István Farnadi Gyula Galambos Szilvia Geipl Miklósné Dr. Horváth József Horváth László Igaz Sándor Kenézné Berei Györgyi Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltán János Könnyid István Kropf Miklós Leszkovszki Tibor Máhl Ferenc Dr. Mayer József Dr. Nagy Zoltán Dr. Németh Márta Pálfy Sándor Pandur Ferenc Porga Gyula Pusztai István Sibak András Dr. Szabó Sándor Szente István Dr. Szijártó István György Dr. Szundy Béla Talabér Márta Tóth Imre Ferenc Tóth István Dr. Zongor Gábor képviselők Távolmaradásukat bejelentették: Dr. Bőczén István Dr. Kontrát Károly

2 2 Maurer Konrád képviselők Jelen voltak továbbá: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző Horváth György Horváth és Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., Veszprém 12 fő sajtó munkatárs és érdeklődő állampolgárok Bodor Imre Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű Szabó József Attila Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Pócsik József Bartos Sándor Általános Iskola és előkészítő Szakiskola, Várpalota Czuczor Sándor Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Turi Sándor Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő Madarász Lajos Veszprém Megyei Levéltár Madarász Lajosné Eötvös Károly Megyei Könyvtár Forintos Erzsébet, Horváth László, Sándor Tamás, Vörös Kálmán irodavezetők, Dr. Forgács Éva, Agg Zoltán és Weiland László hivatalvezetők, Jakab Istvánné, Krámli János, Koronczainé Mészáros Anett, Diószeginé Tímár Hajnalka testületi ügyek referensei Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a hivatal és az intézmények, továbbá a sajtó munkatársait, valamennyi megjelentet. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 40 fő közgyűlési tag közül az ülés kezdetén 37 fő jelen van, az ülés határozatképes. A képviselők közül távolmaradásukat bejelentették: Dr. Bőczén István, Dr. Kontrát Károly és Maurer Konrád képviselők. Az ülés napirendjével kapcsolatban a következő bejelentéseket tette: - 2 sürgős minősítésű előterjesztés készült a következő címekkel: - A Balatonalmádi 2347/2 helyrajzi számú ingatlan elidegenítésre kijelölése, amelyet a vagyoni ügyeknél elsőként javasolt megtárgyalni - PÁLYÁZATI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ KERET című pályázatra beérkezett pályaművek elbírálása (VII), melyet a vegyes ügyeknél elsőként javasolt megtárgyalni. - Az írásban kiküldött meghívóban közölt tárgyalási sorrendhez képest javasolta, hogy A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézetben Onkoradiológiai Centrum orvostechnológiai eszközök beszerzésére beérkezett ajánlatok bírálata című napirendet a személyi ügyeket követően, a Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés évi adományozásáról című napirend után tárgyalja meg a közgyűlés, tekintettel arra, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság zárt ülés keretében

3 3 javasolja megtárgyalni, amelyről természetesen a napirend elfogadását követően a közgyűlés szavazni fog. Javasolta továbbá a Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat elhelyezése kártalanításból című napirendet is zárt ülés keretében megtárgyalni. - Napirend előtti hozzászólást jelentett be Kovács Zoltán János az MSZP frakcióvezetője, a felszólalás tárgya: A közgyűlés közötti tevékenysége. - Bejelentette, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság szeptember 13-i ülésén valamennyi napirendi tervezetet, valamint a módosító indítványokat tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Megadta a szót Dr. Áldozó Tamásnak ügyrendi hozzászólásra. Dr. Áldozó Tamás Ügyrendi hozzászólásában indítványozta, hogy az intézményi ügyek körében szereplő 3. napirendi pontot, Veszprém megye fekvőbeteg szakellátásának átalakítását a közgyűlés a mai ülésén ne tárgyalja. Nem tartotta elegáns dolognak, hogy a közgyűlés az utolsó munkaülésén olyan döntést hoz, amellyel az október 1. után felálló új megyei közgyűlést bizonyos értelemben kényszerpályára állítja. Másodsorban azzal indokolta javaslatát, hogy közel sem történtek meg a fenntartók között azok az egyeztetések, amelyeknek egy ilyen fontos előterjesztés tárgyalását meg kellene előzni. A város önkormányzatával, mint kórház fenntartóval egy intézményvezető tárgyalt az ügyben, ők a megyei kórház fenntartójával nem folytattak ilyen tárgyalást. Tudomása van arról, van olyan település, ahol a polgármesterrel még intézményvezető sem tárgyalt, holott kórházfenntartó, és tudomása volt arról, hogy dr. Bóka István balatonfüredi polgármester kifejezetten tiltakozik az ilyen tartalmú előterjesztéssel szemben. Úgy ítélte meg, hogy ezek után értelmetlen lenne ilyen előterjesztést tárgyalni, mivel nincs meg az az előzetes akarategyezség a felek között, amely tartalommal tudná kitölteni ezt a koncepciót. Elmondta, ezentúl az egyes kórházak megkezdték idézőjelben mondva önjáró tevékenységüket, az előterjesztésben felsorolt és integrációba bevonni kívánt sümegi kórház teljesen más elképzelést fogalmazott meg, mint amit az előterjesztés tartalmaz. Arról szólt továbbá, hogy sok minden, a közelmúltban történt változás is felvet kérdéseket, példaként említette a dobai kórházat, amelyet viszonylag jó anyagi állapotban vett át a megyei kórház, utána most kicsontozva vissza kívánja adni az ajkai kórházhoz. Véleménye szerint sokat kellene még beszélni az előterjesztésről a szakmának is és a kórházat fenntartó önkormányzatok vezetőinek is, akiket szintén október 1. után fognak megválasztani ill. újraválasztani, amely megítélése szerint már az ő feladatukba fog tartozni. Megadta a szót dr. Kovács Zoltánnak ügyrendi felszólalásra. Dr. Kovács Zoltán Kovács Zolán János napirend előtti felszólalásával kapcsolatban elmondta, hogy nekik is lett volna olyan napirend előtti hozzászólásuk, amely érinti a napirendet, de az SZMSZ szerint és az ismeretei szerint is napirenden lévő ügyben nem lehet napirend előtti felszólalást mondani. Minderre való tekintettel kérte, és felhívta Kovács Zoltán Jánost, hogy tegyen le a napirend előtti felszólalásról, és mondja el ténylegesen a napirend tárgyalásánál a mondandóját még akkor is, ha már nem lesz a közgyűlésen a sajtó du. 4 órakor, amikor a évi tevékenységről szóló beszámolót tárgyalják. Ismételten kérte, hogy ne hangozzék el a

4 4 napirend előtti felszólalás, jelezte, hogy a közgyűlés elnökének lehetősége és kötelezettsége is egyúttal, hogy azt ilyen esetben visszautasítsa. Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy nem ismer az SZMSZ-ben olyan kritériumot, amelyre dr. Kovács Zoltán hivatkozott. Elmondta, hogy az ügyrendi javaslatról a közgyűlés vita nélkül fog dönteni. Megadta a szót Horváth Lászlónak ügyrendi hozzászólásra. Horváth László Dr. Áldozó Tamás frakcióvezető napirendhez kapcsolódó hozzászólásával kapcsolatban elmondta, hogy a zirci kórház átadásakor egy szakmai egyeztetés történt az átadást követően, amelyen dr. Áldozó Tamás képviselte Pápa várost, és dr. Bóka István képviselte Balatonfüred várost, továbbá jelen volt Leszkovszki Tibor várpalota polgármestere, a megyei közgyűlés elnöke, valamint jelen voltak az intézményvezetők is. Ezen a megbeszélésen a jelenlévők egyhangú kézfelemeléssel adtak felhatalmazást dr. Rácz Jenő igazgatónak arra, hogy készítse elő ezt az anyagot. Megítélése szerint a napirend nem szól másról, mint a fekvőbeteg szakellátás átalakításának megkezdéséről, és felhatalmazás arra, hogy ezt a folyamatot a települési önkormányzatokkal, intézményfenntartókkal megkezdjék, mivel erre egyszer történt egy fenntartói felhatalmazás, ezért javasolta, hogy ne vegyék le a napirendről a fekvőbeteg szakellátás átalakításának megtárgyalását. Megkérdezte Kovács Zoltán Jánost, hogy napirendhez kapcsolódó-e az, amiről napirend előtt kíván szólni, vagy csupán a címválasztás azonos, vagy pedig visszalép a napirend előtti felszólalástól. Kovács Zoltán János A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a napirend előtti felszólalása csak részben kapcsolódik a napirendhez, ezért kérte a napirend előtti felszólalás lehetőségét. Megadta a szót Pálfy Sándornak ügyrendi hozzászólásra. Pálfy Sándor Megítélése szerint ha az előbbi felvetés ügyrendi volt, akkor az általa feltett kérdést fel sem tehette volna a közgyűlés elnöke. Ismételten hangsúlyozta, miután egyértelműen, és egzakt módon a felszólalás címe meghatározott volt, amely szó szerint megegyezik a napirend címével, azt a kérdést fel sem lehetett volna tenni. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Dr. Áldozó Tamás módosító indítványának elfogadásáról, mely szerint Veszprém megye fekvőbeteg szakellátásának átalakítása című napirendet vegye le a közgyűlés a napirendről. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 32 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, 17 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt.

5 5 Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előzőekben javasolt módosítások figyelembevételével a napirend elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 33 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 22 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 76/2006. (IX. 14.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szeptember 14-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés évi adományozásáról (zárt ülés) Előadó: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megbízásából: Dr. Zongor Gábor tanácsnok, a bizottság elnöke 2. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézetben Onkoradiológiai Centrum orvostechnológiai eszközök beszerzésére beérkezett ajánlatok bírálata Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 3. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat elhelyezése kártalanításból Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 4. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.) rendeletének módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) rendelet módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 8. A Balatonalmádi 2347/2 helyrajzi számú ingatlan elidegenítésre kijelölése Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 9. A Lesencetomaji Önkormányzat felajánlása a Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona területének kiegészítésére Előadó: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megbízásából: Baky György tanácsnok, a bizottság elnöke

6 6 10. Veszprém, Vár u. 12. szám alatti ingatlan telekrendezése Előadó: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megbízásából: Baky György tanácsnok, a bizottság elnöke 11. Egyházi tulajdonú könyvek visszajuttatása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 12. Beszámoló a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézetben az önkormányzati biztos tevékenységéről Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Kató Gábor önkormányzati biztos 13. Veszprém megye fekvőbeteg szakellátásának átalakítása Előadó: Dr. Rácz Jenő főigazgató 14. A veszprémi 4796 hrsz-ú ingatlanon (vérellátó melletti parkoló) parkolóház megvalósítási lehetőségeinek vizsgálata Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 15. Beszámoló a Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány címzett állami támogatással megvalósult beruházásról Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 16. Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 17. Pályázati önrész biztosítása a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium számára Előadó: Szabó József Attila igazgató 18. PÁLYÁZATI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ KERET című pályázatra beérkezett pályaművek elbírálása (VII) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 19. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat közötti időszakban végzett tevékenységéről Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 20. Beszámoló a vasúti szárnyvonalak megszüntetésével kapcsolatos munkabizottság tevékenységéről Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Bebesi István, a munkabizottság elnöke 21. Veszprém megye biztonságának komplex megerősítése tűz- és katasztrófavédelmi szempontból, különös tekintettel az ellátatlan, fehér foltnak minősülő területek és kistérségek célirányos segítésére Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke

7 7 22. Intézkedési Terv a Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről szóló számvevői jelentéshez Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 23. Döntés alapítványok támogatásáról Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 24. Az Új Horizont Folyóirat és Könyvkiadó Alapítvány alaptőkéjének felszabadítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 25. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.,) a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 26. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2006. május augusztus 29.) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: Felelős: azonnal, a megyei közgyűlés elnöke Megállapította, hogy a közgyűlés az ülés napirendjét elfogadta. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javaslatának megfelelően indítványozta, hogy a közgyűlés A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézetben Onkoradiológiai Centrum orvostechnológiai eszközök beszerzésére beérkezett ajánlatok bírálata napirendet zárt ülés keretében tárgyalja meg tekintettel arra, hogy a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Javasolta továbbá, hogy a Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat elhelyezése kártalanításból című napirendet is zárt üléskeretében tárgyalja meg a közgyűlés. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 30 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 27 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. Megállapította, hogy a közgyűlés a meghívóban III/1, valamint a IV/1 pontként jelölt napirendeket zárt ülés keretében tárgyalja. Bejelentette, hogy az ülés megkezdése előtt a képviselők megkapták, illetve kiosztásra kerültek a következő anyagok: - Sürgős minősítésű előterjesztések (2 db) - Módosító indítványok - A MÁV Zrt. válasza a Székesfehérvár-Tapolca viszonylatban közlekedő Desiro motorvonatokkal kapcsolatos felterjesztésre - Az Veszprém Megyei Kórház EDDSz Alapszervezet 2004 tájékoztató levele az egészségügy helyzetéről

8 8 - A HónaPosta évi 6. száma - A Régió Régia évi 8. száma - A Megyeházi Tudósítások szeptemberi száma - Comitatus évi 7-8 száma - Nemzeti fejlesztési terv kiadványai (4 kiadvány) Napirend előtt: - Reményi Antal részére gyémántdiploma átadása Elmondta, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt egy szokatlan, de számára kedves felkérésnek kell eleget tennie. Szokatlan, mert olyan diplomát kell átadnia, amilyen átadására a Szent István teremben a megyei önkormányzat időszakában nem került eddig sor, kedves pedig azért, mert olyan személynek nyújthatja át, aki érdemein túl kötődik is a megyei önkormányzathoz, a megyéhez, amit önéletrajzában így fogalmaz meg: Míg egészségem engedi, s erőmből futja, igyekszem dolgozni a gyütt-ment-et fiává fogadó faluért, s (Ady-val szólva) bocskoros nemesként talán a megyéért is tudok még tenni! Olyan személynek nyújthatja át az emlékdiplomát, aki az 1990-ben megalakult megyei önkormányzat alakuló ülésének korelnöke volt. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar dékánja közmegbecsülésre méltóan teljesített hivatása elismeréséül gyémántdiplomát adományozott Reményi Antal tanítónak, aki az Angolkisasszonyok Veszprémi Tanítóképző Intézetében 60 éve szerzett oklevelet. Reményi Antal pedagógusi pályája két településhez, Hidegkúthoz de leginkább Pulához köthető. Szolgálati idejének utolsó 11 évében a nagyvázsonyi körzeti művelődési ház igazgatójaként dolgozott. Igazi néptanítói feladatokat végzett. Ünnepélyeket rendezett, színjátszó-kört szervezett a fiatalságnak, ismeretterjesztő előadásokat tartott, s intézte a község lakosságának ügyes-bajos ügyeit. Fontosnak tartotta az értelem fejlesztését és az érzelmi nevelést, ahogy a költő megfogalmazta: Először kopogtathatsz a homlokokban, s végül a szívekben. Reményi Antal ezt tette hivatástudattal az iskolában a gyerekek, s a községben a felnőttek körében. Emberségre, hitre, emberi tartásra nevelt. A becsülettel végzett munka, az emberi tisztesség jelentették számára a megbecsülést, s e tulajdonságok által vált Pula és Veszprém megye elismert polgárává. Kérte Reményi Antalt, hogy vegye át a gyémántdiplomát.

9 9 Reményi Antal Elmondta, hogy egy kicsit nehéz neki megszólalni, de nem a meghatódottságtól, hanem azért, mert a 60 év alatt nagyon sok minden történt. Arra emlékezett, hogy amikor 65 évvel ezelőtt Győrbe került a Tanítóképzőbe, a tanárai mindig azt mondták, hogy ők a falvakban nemcsak tanítók lesznek, hanem a lelket segítő papok, a jegyző, majd az orvos, mert a falusiak a legkülönbözőbb ügyekben fognak hozzájuk fordulni. Arról szólt továbbá, hogy Márkón született, néhány nap múlva be fogja tölteni a 80 életévét, külön szerencsének tartotta, hogy ezt megérte. Nagyon fontosnak tartotta, hogy az ember példát találjon életében, amelyet megtalált a szülei és családja körében, valamint a Tanítóképzőben, mivel oktatói arra buzdították őket, hogy ne csak tanítsanak, hanem neveljenek. Lényegesnek tartotta, hogy minden közösség végezze a maga dolgát, elsősorban neveljen a család és a település is. Azt kívánta, hogy a települések, városok, a megye és az ország is találja meg a maga egységes lelkivilágához, erkölcsi magatartásához vezető utat. Elmondta továbbá, azt kérte a győri Főiskolától, hogy a gyémántdiplomáját a tanítóképzőben vehesse át, de azt a választ kapta, hogy ott csak a győrieknek adják át, ezért lett a Megyeháza Szent István terme az átadás helye. Elmondta továbbá, hogy az aranydiplomát Veszprémben, a Megyei Jogú Városnál vette át, tiszteli az ottani vezetőket, de nem érezte a városhoz tartozónak magát, igazán Veszprém megyeinek érzi magát, azért alakult úgy, hogy a Megyeháza Szent István termében vette át a gyémántdiplomát. Köszönetét fejezte ki a közgyűlésnek aziránt, hogy időt szánt erre az eseményre, egyúttal mindenkinek jó egészséget kívánt. Napirend előtti hozzászólás Megadta a szót Kovács Zoltán Jánosnak a napirend előtti hozzászólásra. Szó szerinti rögzítés Kovács Zoltán János Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés, jelenlévő Hölgyek és Urak! Nagy valószínűséggel ma tartja utolsó ülését a os időszakra megválasztott Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. A napirendi pontok között szereplő beszámolóban részletesen is szembesülhetünk az elmúlt időszakban végzett tevékenységgel. Szeretnék azonban megosztani Önökkel néhány gondolatot, ami az utolsó ülésünk elé kívánkozott évi önkormányzati választásokat követően voltak, akik önös érdekházasságnak minősítették az országosan is példát mutató MSZP-SZDSZ frakció és MDF-es képviselők együttműködését. Az első hónapokat jellemző szakítópróbáknál és azt követően sem igazolódtak azok a félelmek, vagy vágyakozások, amelyek a 22 fős többségi oldal döntés előkészítési, és döntés irányítási alkalmatlanságára a közgyűlés illetve az önkormányzat működésképtelenségére vonatkoztak. Érdemes felidéznünk, hogy a többségi oldal 3 fő célkitűzés megvalósítására vállalt érdekközösségét. Ezek: az önkormányzati intézmények biztonságos működtetése; állami és egyéb külső források bevonásával minden korábbinál nagyobb fejlesztések megvalósítása, az önkormányzati vagyon gyarapítása; a lehetőségek kereteit maximálisan kihasználva önként vállalt feladatként is támogatni a kultúra, a tudomány, a közélet, a sport, a turizmus, a közbiztonság területeit, segíteni a hátrányos térségeket, településeket. Az elmúlt időszakban a megbízhatóan működő, oktatási, szociális, egészségügyi és kulturális intézményeink az érintettek számára javuló közszolgáltatásokat nyújtottak. Biztonságos működésüket mi sem példázza jobban, mint az, hogy a megyének átadott oktatási intézmények nem kívánkoznak vissza a korábbi működtetőkhöz. Ha kellett, felvállaltuk egy-egy intézménynél az eseteként jelentkező

10 10 problémák kezelését. Voltak, de nem értek célt az olyan törekvések, amelyek a higgadt légkörben folyó tevékenységek megtörésére, néha az indulatok gerjesztésére irányultak. Az önkormányzati felelős gazdálkodásra jellemző, hogy tartós hitelfelvételre a ciklusban nem került sor. A megyei önkormányzatunk költségvetése az előző ciklushoz képeset közel megduplázódott. Az önkormányzati vagyon másfélszeresére nőtt. A fejlesztésekhez közel 4 milliárd forint külső forrást sikerült bevonni. Ezeknek köszönhetően valósult meg többek között a Megyei Kórház műtőblokkjának, a Megyei Levéltárnak a rekonstrukciója; a pápakovácsi, kamondi, peremartoni, külsővati, szőci szociális intézmények fejlesztése, kollégium vásárlása az Öveges József Iskolában tanulók elhelyezésére, a Reguly Antal Iskolánál tornacsarnok építése. Az előzőeken túl elkezdődött a Regionális Onkológiai Centrum beruházásának előkészítése, a dákai Pszichiátriai Otthon rekonstrukciója, az Acsády Iskola fűtéskorszerűsítése. A Balatontourist értékesítése megadta a lehetőséget, hogy több száz millió forintot fordíthattunk olyan nem kötelező feladatokra, amelyek Veszprém megye lakosságának ellátását szolgálják. Kiemelendő ezek közül a mentőállomások létesítése, a katasztrófavédelem és tűzoltóság, valamint a Pannon Egyetem támogatása, települési pályázati alap létesítése. Tisztelt Közgyűlés, Veszprém megyei polgárok! Meggyőződésünk, hogy az elmúlt közel 4 évet a biztonság, a kiszámíthatóság, a fejlődés jellemezte. Megnyugtató az a tény, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat jelenlegi helyzete bíztató alapot nyújt a folytatáshoz. Amit vállaltunk, teljesítettük. A döntéshozatalok többsége a kisebbségi oldal, vagy annak egy részének a támogatásával született meg. Ami nem így történt meg, ott bizonyára megvoltak azok a sajátos politikai okok, amelyek a konzervatív jobboldali másságnak a kifejeződései. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akikben az elmúlt időszakban partnerekre találtunk, segítették a közgyűlés munkáját. A teljesség igénye nélkül az önkormányzati hivatalnak, az intézményeknek, a közgyűlési bizottságokban szakmai munkát végzőknek, a közreműködő állami, társadalmi és szakmai szervezeteknek. Köszönöm a figyelmüket. Dr. Áldozó Tamás Tisztelt Megyegyűlés, Tisztelt Elnök Úr! Ez egyfajta olvasata nyilván az elmúlt 4 évnek, és van más olvasata is. Tudjuk minden versnek is annyiféle olvasata van, ahányan elolvassák. De hogy az előbb elhangzott példára hivatkozzak, amire nem reagálhattunk Horváth László polgármester úr elmondta, hogy Zircen mi történt. Zircen az történt, hogy tartottak egy megbeszélést egészségügyi kérdésekben, ahová kórházfenntartó önkormányzatokat nem hívtak meg, az önkormányzatok egy része ott lehetett, más része aki, kevésbé fontosnak tűnt, ahogy éppen úgy felelősek az ott élők egészségügyi ellátásáért, azok pedig nem kaptak meghívót. Például Ács János polgármester úr. Ami pedig az elmúlt 4 évnek ezt a fajta olvasatát illeti, azért én emlékszem néhány más történetre is. Én szerintem a megyei közgyűlés elmúlt 16 évének egyik legnagyobb botránya az, amikor önök előre kinyomtatták azt a közlönyt, amelyben olyan jogszabály szerepelt, amit még el sem fogadtunk. Ezt soha senki nem fogja lemosni az MDF-SZDSZ-MSZP koalícióról. Én emlékeszem arra is, amikor önök bábszínházat csináltak ebből a testületből bábszínház igazgató választás ürügyén, amikor volt aki elaludt, volt aki elfelejtett szavazni, és akkor nem lehetett színházigazgatót választani a Kabóca Bábszínház élére. Aztán a biztonságos működtetésről eszembe jut a megyei kórháznak a helyzete, a megyei kórház helyzete még Molnár Lajos miniszter úr ámokfutásának megkezdése előtt, hiszen a megyei kórház nem most került nehéz helyzetbe, és megkérdezném mondjuk, hogy mi a véleményük az ott dolgozók állapotáról, helyzetéről, ők is olyan biztonságosnak és kiszámíthatónak látják-e a világot, mint amilyennek önök itt megpróbálják láttatni. Amíg Kovács Zoltán beszélt néztem ezt a szórólapot, amit mindenki a megyében meg fog kapni, és azt néztem, hogy nem felejt-e

11 11 ki belőle valamit, de azt gondolom, hogy viszonylag precízen felolvasta ezt a választási prospektust, úgyhogy azt gondolom mindazt amit elmondott úgyis kell értékelni, minthogy egy választási hírlevélnek, egy választási prospektusnak az ismertetése történt meg, ahogy egyébként Kovács Zoltán el is szólta magát a Veszprém megyei polgárok részére, akik egyébként a megyegyűlés munkáját ilyen közvetlenül nem is tudják figyelemmel kísérni. Biztos véletlenül bennmaradt a szövegrész a számára előkészített, vagy szerkesztett szövegben. Köszönöm szépen. Horváth László Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Elnök Úr! Azzal kezdeném, hogy a zirci megbeszélésre mindenkit meghívtunk, többek között Ács János polgármester urat is, nem tudom egyébként, technikai malőr következtében vagy a tapolcai hivatalban, vagy a postán nem tudom, hogy nem jutott el hozzá a meghívó, erről nem tehetek, de ennek ellenére az a megbeszélés azt gondolom, hogy egy konszenzust kereső és az egészségügy problémáit megoldani szándékozó megbeszélés volt, és nem véletlen, hogy akkor ott mindenki egyhangúlag tette fel a kezét arra vonatkozóan, hogy ezt a folyamatot Rácz Jenő, mint a megyei kórház igazgatója megkezdje. Én úgy gondolom, hogy az egy megfelelő indíttatás volt, és azt is gondolom, hogy azóta az intézményvezetőkkel az egyeztetések valamilyen szinten, de elkezdődtek és az előkészítő munka azért folyamatban van. Ami pedig az elmúlt időszakot illeti, arról meg amit Áldozó Tamás elmondott, annak van egy kis problémája, hogy igazából az ilyen típusú személyi döntéseknél is, mint amire hivatkozott nagyon sok esetben kereste a többségi oldal a konszenzus lehetőségét, és én nagyon rosszul éltem meg azt, hogy a kisebbségi oldal viszont amikor látta, hogy a többség nem tud éppen létszám, vagy akármilyen okok miatt érvényes döntést hozni, akkor ezzel visszaélt, és azt gondolom, hogy nem kellett volna ezzel visszaélni. Tehát ez a megye mehetett volna még jobban is, hogyha nagyobb az egyetértés és nem a konfliktuskeresés jellemez néhány döntést. Amire Kovács Zoltán János utalt, arra azt gondolom, hogy mindnyájan büszkék lehetünk, akár jobb oldali, akár baloldali politikusok, hogy sikerült kimagozni néhány olyan ügyet, néhány olyan fontos kérdést, amelyben mégiscsak le tudtunk ülni és meg tudtunk hozni közösen olyan döntéseket, amelyek a megye javát szolgálják. Én úgy gondolom, hogyha ezek többségben lettek volna az elmúlt időszakban, akkor még többet tehettünk volna, és ez mindenképpen intő jel lehet a jövőre vonatkozóan is, hogy keressük a megegyezés lehetőségét. Köszönöm szépen. Szó szerinti rögzítés vége NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA Bejelentette, hogy az önkormányzati törvény alapján a kitüntetések adományozásáról zárt ülésen kell dönteni. Megkérte a vendégeket, hogy a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek elhagyni az üléstermet. Zárt ülés

12 12 1. Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés évi adományozásáról 2. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézetben Onkoradiológiai Centrum orvostechnológiai eszközök beszerzésére beérkezett ajánlatok bírálata 3. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat elhelyezése kártalanításból Zárt ülés vége Nyilvános ülés Ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket. 4. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Mivel az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, megadta a szót a bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére. Baky György Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság szeptember 11-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Horváth József Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság szeptember 11-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Geipl Miklósné Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság szeptember 11-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Horváth László Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Máhl Ferenc Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Területrendezési és Kommunális Bizottság szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.

13 13 Talabér Márta Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra a közgyűlés részére. Dr. Szundy Béla Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Egészségügyi Bizottság szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Kovács Zoltán Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Európai Integrációs Bizottság szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Zongor Gábor Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Ügyrendi és Igazgatási Bizottság szeptember 13-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Egyidejűleg a bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett módosító-kiegészítő indítványában a határozati javaslat kiegészítését javasolta, mely szerint a közgyűlés elnöke részére január 1-je és június 30-a közötti időszakra 3 havi illetményének megfelelő összegű Ft jutalmat javasolt. Bebesi István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság szeptember 13-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. A bizottság az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság kiegészítő indítványát 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólás Kropf Miklós Hozzászólásában elmondta, hogy a hatályos SZMSZ szerint a módosító indítvány benyújtásának határideje az ülést megelőző nap 14 óra. Dr. Zongor Gábor, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke úgy fogalmazott, hogy módosító kiegészítő indítványt fogalmazott meg a bizottság. Elmondta továbbá, hogy nem volt kiegészítő az indítvány, mivel nem volt módosító indítvány és az előterjesztéshez 14 óráig nem lett semmiféle módosító indítvány benyújtva. Kifogásolta, hogy a bizottság többsége az ügyrendi szabályokkal ellentétben módosító indítványt javasolt, véleménye szerint legalább az Ügyrendi és Igazgatási Bizottságnak kellene hatályt szerezni az SZMSZ érvényesülésének, és azt formai szempontból betartani. Jelezte, hogy a bizottságban a Fidesz frakció tagjai nem szavazták meg a módosító indítványt, mivel az formailag nem felelt meg az SZMSZ hatályos előírásainak.

14 14 Ács János Arra kérte a közgyűlés elnökét, hogy legyen bölcs, és az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság által felajánlott jutalom összeget ajánlja vissza, azt ne vegye fel. Kovács Zoltán János Ügyrendi hozzászólásában elmondta, hogy a közgyűlést megelőző nap volt az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság ülése, amelyen Kropf Miklós képviselőtársa bizottsági tagként nem tett észrevételt a kiegészítő módosító indítvánnyal kapcsolatban. Véleménye szerint a közgyűléssel összefüggő kérdéseket - amely a bizottsági ülésen lezárható -, ott kellett volna megtenni. Elmondta továbbá, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság napirendjének megtárgyalásakor a jutalom kérdése felvetésre került, azt a napirendre felvették, azt megszavazták. Megítélése szerint az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság jogszerűen tárgyalt és hozott állásfoglalást a közgyűlés elnöke jutalmáról. Dr. Zongor Gábor Megköszönte Kropf Miklósnak, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság alelnökének a bizottságban végzett munkáját, valamint a helyettesítéseit, amelyeken szakszerűen vezette a bizottság üléseit. Véleménye szerint a bizottság bölcsen járt el az ülésen, a bizottság tagjai nem jeleztek ügyrendi kifogást a módosító kiegészítő indítvánnyal kapcsolatban, mivel a bizottság az SZMSZ-nek megfelelően járt el. Arról szólt továbbá, hogy Kropf Miklós által elmondottak a képviselői módosító indítványokra vonatkoznak. A bizottságok módosító indítvány tételi joga mindig is érvényesült, arra emlékeztetett, hogy dr. Kontrát Károly tanácsnok vezette Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság több esetben a közgyűlés napján 8 órakor ült össze, és bölcs döntéseket hozott, módosító indítványaival segítette a közgyűlés munkáját. Kiemelte, a képviselői módosító indítvány benyújtási határidejét, valamint a bizottsági döntéseknek a közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolódó javaslattételi jogát az elmúlt 4 év alatt nem keverték össze, véleménye szerint azt most sem kellene. Úgy vélte, hogy a napirend kapcsán az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság kiegészítő módosító javaslata helytálló, örült annak, hogy a bizottságnak mind a hat tagja az elnöki jutalom napirendre vételét bölcsen megszavazta. Dr. Kovács Zoltán Arra hívta fel a figyelmet, hogy az SZMSZ-ben nincs olyan fogalom, hogy kiegészítő módosító javaslat, amelyről az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke szólt. Véleménye szerint a dolog arról szól, hogy a költségvetési rendeletbe eleve elfelejtették betenni Kuti Csabának a 30 tallért, innentől kezdve kapkodva az utolsó pillanatban még lehessen 3 havi jutalmat fizetni, ezért aztán mindenféle jogi csűrcsavarral utólagosan, hogy ez mégiscsak az utolsó ülésen megtörténjék, be próbálják tenni a költségvetési rendeletbe. Ismételten hangsúlyozta, arról kellene beszélni, hogy elfelejtették az elnöki jutalmat, de azt mégis szavazzák meg. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság módosító indítványaival kapcsolatban dr. Zongor Gábor által elmondottakra reagálva jelezte, hogy abban az esetben mindig volt egy alap módosító indítvány, valaki benyújtott egy módosító indítványt, amelyet a bizottság kiegészített, vagy támogatott. Ismételten azt hangsúlyozta, nem volt semmilyen módosító indítvány, hanem az utolsó pillanatban eszükbe jutott, hogy az elnöki jutalmat le kellene rendezni, ezért kitalálták, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság nyújtson be egy indítványt. Elmondta továbbá, nem volt egyetlen képviselői indítvány sem az elnöki jutalomra vonatkozóan, amelyet a bizottság kiegészíthetett volna.

15 15 Megköszönte a megjegyzéseket, amelyek azt érzékeltették, hogy a napirendi pontok átnézésénél a saját pénzével nem sokat foglalkozott, mert akkor azt nem felejtette volna el. Személyes érintettség miatt megkérte Pusztai István alelnököt, hogy a szavazás idejére vegye át az ülés vezetését. Átadta az ülés vezetését Pusztai István alelnöknek. Pusztai István Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság kiegészítő módosító indítványáról, a megyei közgyűlés elnöke részére január 1- től június 30-ig terjedő időszakra 3 havi jutalom megállapításáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 32 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 21 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta az indítványt. Pusztai István Visszaadta az ülés vezetését Kuti Csabának, a közgyűlés elnökének. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a határozati javaslat egészéről. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 21 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 83/2006. (IX. 14.) MÖK határozatot 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy kísérje figyelemmel az intézményi költségvetések végrehajtását. Figyelmeztesse a megyei intézmények vezetőit, hogy a kiemelt előirányzatok betartásáról gondoskodjanak. Határidő: december 31. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző megyei intézmények vezetői 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a megyei közgyűlés elnöke részére január 1. és június 30. közötti időszakra 3 havi illetményének megfelelő összegű, forint jutalmat állapít meg. Felkéri a megyei főjegyzőt a jutalom kifizetésére. Határidő: szeptember 22. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

16 16 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.) rendeletének módosítása Az előterjesztést az alábbiakkal egészítette ki: - A Veszprém, Vár u. 21. szám alatti, 234 helyrajzi számú ingatlan tulajdonrendezése tárgyban hozott döntés alapján az egyéb bevétel ezer forint emelkedésével párhuzamosan a évi költségvetés kiegészül a Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezése érdekében ingatlanvásárlás és annak rekonstrukciója ezer forint feladattal. - A Döbröntei Várünnepség Hagyományőrzése Közalapítvány által megrendezésre kerülő 44. Döbröntei Várünnepség költségeihez hozzájárulás címen 200 ezer forint támogatás biztosítása az általános tartalék terhére. - Egyes intézmények az előterjesztés elkészítése után jelezték költségvetési módosítási igényüket az alábbiak miatt: Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Kollégium és Gyermekotthon saját lebonyolításban végzi a szennyvíztisztító berendezés javítását ezer forint értékben és az épület akadálymentesítésének előkészítését 256 ezer forint értékben, így a központosított előirányzatok között tervezett előirányzatokból az átcsoportosítás indokolt az intézmény költségvetésébe. A Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Kollégium 6 fő részére ezer forint, az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium 3 fő részére ezer forint, a Pápakovácsi Idősek Otthona 2 fő részére 642 ezer forint kiadási szükségletű jubileumi jutalom kifizetéséről gondoskodott a III. negyedévben, mely miatt a céltartalék előirányzat 1. pontjához tartozó összegből ezer forint átcsoportosítása indokolt az iskolák költségvetésébe. A Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola által fenntartott konyhájában használt fagyasztóláda váratlanul elromlott és azt az üzemeltetés érdekében sürgősen pótolni kell. Ennek érdekében az iskola a dologi kiadásai terhére 110 ezer forint átcsoportosítását kéri beruházási előirányzat tervezése érdekében. Mivel az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, megadta a szót a bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére. Baky György Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság szeptember 11-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Porga Gyula Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság szeptember 11-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.

17 17 Geipl Miklósné Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság szeptember 11-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére, hogy a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, a Lóczi Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, a Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium költségvetési dologi előirányzatainak alakulását a költségvetés legközelebbi módosításakor, de legkésőbb december 31-ig vizsgálja meg a hivatal, és amennyiben indokoltnak ítéli meg, tegyen javaslatot a közgyűlésnek a hiány pótlására. Horváth László Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Máhl Ferenc Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Területrendezési és Kommunális Bizottság szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Talabér Márta Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Szundy Béla Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Egészségügyi Bizottság szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Kovács Zoltán Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Európai Integrációs Bizottság szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Bebesi István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság szeptember 13-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra a közgyűlés részére, tekintettel arra, hogy a bizottság ügyrendje szerint a költségvetési rendelet módosításának véleményezéséhez a bizottság minősített többséggel hozott döntése szükséges. Kérdés Talabér Márta Megkérdezte, hogy mennyire vannak alulfinanszírozva a szociális és gyermekvédelmi intézmények, mivel 18 mft-al kellett kiegészíteni négy szociális intézmény költségvetését. Kifogásolta, hogy a Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona költségvetése nem nyújt

18 18 fedezetet 50 fő szakdolgozó részére védőruha és védőcipő beszerzésére. Feltételezte, év elején is tudott volt, hogy szükség lesz az intézményeknél a költségvetés kiegészítésére. Megkérdezte, az említetteken kívül még mi maradt ki az intézmények költségvetéséből. Elmondta, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság kérésére a hivatal részéről kaptak egy táblázatot arról, hogyan áll a szociális intézmények költségvetése, mekkora a lejárt szállítói tartozásuk. A táblázat adatai ugyan megnyugtatóak voltak, de megkérdezte a beállításra került plusz pénzösszegek elegendőek lesznek-e év végéig, a főjegyző vállalja-e, hogy a 4 intézményeknek év végéig rendeződik a tartozása, és a táblázatban szereplő számok valóban igazak-e. Válasz Elmondta, hogy az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke a kiegészítő javaslatában ugyanazt az igényt fogalmazta meg, amelyet a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke. Fontosnak tartotta, hogy az adatokból pontosan lehessen látni azokat a pénzügyi változásokat, amelyek az intézmények működését jelentősen befolyásolják, továbbá melyek azok az önkormányzati lépések, amelyekkel a biztonságos működést továbbra is életben lehet tartani. Arról szólt továbbá, hogy az azonnali fizetésképtelenség megelőzése érdekében szükség van a 18 mft biztosítására, javasolta az intézményeknél a felmérések elkezdését. Forintos Erzsébet A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a szociális intézmények költségvetését a feladatfinanszírozás elvei alapján alakították ki a 2006-os évre az akkor ismert kondícióknak megfelelően, eszerint az infláció mértékét 2006-ra 2 % -ra prognosztizálták. A Magyar Nemzeti Bank jelentése szerint az infláció jelenleg 3,5 %, ez okozhat némi zavart az intézmények gazdálkodásában, amelyre természetesen odafigyeltek. Elmondta, három nagy csoport az, amelyben a szociális intézmények pénzhez fognak jutni, amennyiben a közgyűlés elfogadja a költségvetési rendelet módosítást. Az egyik csoport az, hogy új foglalkoztatási forma kerül bevezetésre a pszichiátriai és fogyatékos intézményeknél, amelynek a teljes pénzügyi fedezete beépül a költségvetésbe, amely eft, továbbá az augusztusi ill. szeptemberi áremelkedések, valamint az ÁFA változások hatása is, amely összességében eft-ot jelent az összes intézmény vonatkozásában. Emellett, elvégezték az intézményeknek az év végére prognosztizálható költségvetési helyzetértékelését, és ahol úgy ítélték meg, hogy probléma lehet, 18 mft-tal javasolja a közgyűlés elnöke megemelni a szociális intézmények költségvetését. Véleménye szerint az intézmények zavartalan működése biztosított. Dr. Zsédenyi Imre Azt hangsúlyozta, valamennyi intézmény költségvetése nagyon szoros és feszes, a félévi pénzügyi adatok alapján úgy ítélik meg, hogy az intézmények a jelenlegi módosítással beleférnek a költségvetésükbe, de teljesen tiszta képet háromnegyedévkor lehet kapni. Elmondta továbbá, hogy sok minden kimaradt az intézmények költségvetéséből, mivel feszes volt a költségvetés. A Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthonánál a védőruha pótigényként érkezett, a januári költségvetési egyeztetés során sok dolog kimaradt a költségvetésekből, de azok nem veszélyeztették az intézmények működését.

19 19 Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.) rendeletének módosításáról, az ismertetett kiegészítések, és az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság javaslatának figyelembevételével. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 21 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 9 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi 9/2006. (IX.22.) rendeletet a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.) rendeletének módosításáról. A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) rendelet módosítása Bevezetőjében elmondta, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálatokat folytatott a megyei Önkormányzat Hivatalánál, a megállapításai rendkívül pozitívak voltak. Elmondta továbbá, hogy a vagyonrendelet néhány rendelkezését pontosították az ÁSZ kérésére. Megadta a szót a Gazdasági és Közbeszerzési, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére. Baky György Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság szeptember 11-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Bebesi István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság szeptember 13-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólás Dr. Szabó Sándor Érthetetlennek tartotta, hogy állami értékpapírt vásárlása esetén miért kell még külön biztosítási számlát vezetni.

20 20 Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) rendelet módosításáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 33 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi 10/2006. (IX.22.) rendeletet a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) rendelet módosításáról. A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet módosítása Megadta a szót a Szociális és Gyermekvédelmi, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére. Talabér Márta Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra a közgyűlés részére. Bebesi István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság szeptember 13-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet módosításáról A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 20 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el a rendeletet.

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. június 15-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 17-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 28-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 5. szám 2006. szeptember 22. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 77/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Kádár Tibor részére Veszprém Megye Érdemrendje

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. március 27-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. november 30-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-4/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-6/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. június 28-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-18/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-51/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 10-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. április 24-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-0/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. február 12. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV 1 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/29. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 29. február 13-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. november 29-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

IV-3091-2/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. március 31. napján tartott rendkívüli üléséről.

IV-3091-2/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. március 31. napján tartott rendkívüli üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. március 31. napján tartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. február 27- én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. február 27- én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 27- én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-10/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. november 30-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 106.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 15-én 14 00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 8.

Részletesebben

VI.1-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. február 16-ai üléséről

VI.1-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. február 16-ai üléséről VI.1-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. február 16-ai üléséről 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. június 26-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács

Részletesebben