JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 14-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a megyei közgyűlés elnöke Ács János Dr. Áldozó Tamás Róbert Baky György Bebesi István Bors István Boros Dénes Farkas Béla István Farnadi Gyula Galambos Szilvia Geipl Miklósné Dr. Horváth József Horváth László Igaz Sándor Kenézné Berei Györgyi Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltán János Könnyid István Kropf Miklós Leszkovszki Tibor Máhl Ferenc Dr. Mayer József Dr. Nagy Zoltán Dr. Németh Márta Pálfy Sándor Pandur Ferenc Porga Gyula Pusztai István Sibak András Dr. Szabó Sándor Szente István Dr. Szijártó István György Dr. Szundy Béla Talabér Márta Tóth Imre Ferenc Tóth István Dr. Zongor Gábor képviselők Távolmaradásukat bejelentették: Dr. Bőczén István Dr. Kontrát Károly

2 2 Maurer Konrád képviselők Jelen voltak továbbá: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző Horváth György Horváth és Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., Veszprém 12 fő sajtó munkatárs és érdeklődő állampolgárok Bodor Imre Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű Szabó József Attila Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Pócsik József Bartos Sándor Általános Iskola és előkészítő Szakiskola, Várpalota Czuczor Sándor Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Turi Sándor Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő Madarász Lajos Veszprém Megyei Levéltár Madarász Lajosné Eötvös Károly Megyei Könyvtár Forintos Erzsébet, Horváth László, Sándor Tamás, Vörös Kálmán irodavezetők, Dr. Forgács Éva, Agg Zoltán és Weiland László hivatalvezetők, Jakab Istvánné, Krámli János, Koronczainé Mészáros Anett, Diószeginé Tímár Hajnalka testületi ügyek referensei Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a hivatal és az intézmények, továbbá a sajtó munkatársait, valamennyi megjelentet. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 40 fő közgyűlési tag közül az ülés kezdetén 37 fő jelen van, az ülés határozatképes. A képviselők közül távolmaradásukat bejelentették: Dr. Bőczén István, Dr. Kontrát Károly és Maurer Konrád képviselők. Az ülés napirendjével kapcsolatban a következő bejelentéseket tette: - 2 sürgős minősítésű előterjesztés készült a következő címekkel: - A Balatonalmádi 2347/2 helyrajzi számú ingatlan elidegenítésre kijelölése, amelyet a vagyoni ügyeknél elsőként javasolt megtárgyalni - PÁLYÁZATI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ KERET című pályázatra beérkezett pályaművek elbírálása (VII), melyet a vegyes ügyeknél elsőként javasolt megtárgyalni. - Az írásban kiküldött meghívóban közölt tárgyalási sorrendhez képest javasolta, hogy A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézetben Onkoradiológiai Centrum orvostechnológiai eszközök beszerzésére beérkezett ajánlatok bírálata című napirendet a személyi ügyeket követően, a Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés évi adományozásáról című napirend után tárgyalja meg a közgyűlés, tekintettel arra, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság zárt ülés keretében

3 3 javasolja megtárgyalni, amelyről természetesen a napirend elfogadását követően a közgyűlés szavazni fog. Javasolta továbbá a Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat elhelyezése kártalanításból című napirendet is zárt ülés keretében megtárgyalni. - Napirend előtti hozzászólást jelentett be Kovács Zoltán János az MSZP frakcióvezetője, a felszólalás tárgya: A közgyűlés közötti tevékenysége. - Bejelentette, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság szeptember 13-i ülésén valamennyi napirendi tervezetet, valamint a módosító indítványokat tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Megadta a szót Dr. Áldozó Tamásnak ügyrendi hozzászólásra. Dr. Áldozó Tamás Ügyrendi hozzászólásában indítványozta, hogy az intézményi ügyek körében szereplő 3. napirendi pontot, Veszprém megye fekvőbeteg szakellátásának átalakítását a közgyűlés a mai ülésén ne tárgyalja. Nem tartotta elegáns dolognak, hogy a közgyűlés az utolsó munkaülésén olyan döntést hoz, amellyel az október 1. után felálló új megyei közgyűlést bizonyos értelemben kényszerpályára állítja. Másodsorban azzal indokolta javaslatát, hogy közel sem történtek meg a fenntartók között azok az egyeztetések, amelyeknek egy ilyen fontos előterjesztés tárgyalását meg kellene előzni. A város önkormányzatával, mint kórház fenntartóval egy intézményvezető tárgyalt az ügyben, ők a megyei kórház fenntartójával nem folytattak ilyen tárgyalást. Tudomása van arról, van olyan település, ahol a polgármesterrel még intézményvezető sem tárgyalt, holott kórházfenntartó, és tudomása volt arról, hogy dr. Bóka István balatonfüredi polgármester kifejezetten tiltakozik az ilyen tartalmú előterjesztéssel szemben. Úgy ítélte meg, hogy ezek után értelmetlen lenne ilyen előterjesztést tárgyalni, mivel nincs meg az az előzetes akarategyezség a felek között, amely tartalommal tudná kitölteni ezt a koncepciót. Elmondta, ezentúl az egyes kórházak megkezdték idézőjelben mondva önjáró tevékenységüket, az előterjesztésben felsorolt és integrációba bevonni kívánt sümegi kórház teljesen más elképzelést fogalmazott meg, mint amit az előterjesztés tartalmaz. Arról szólt továbbá, hogy sok minden, a közelmúltban történt változás is felvet kérdéseket, példaként említette a dobai kórházat, amelyet viszonylag jó anyagi állapotban vett át a megyei kórház, utána most kicsontozva vissza kívánja adni az ajkai kórházhoz. Véleménye szerint sokat kellene még beszélni az előterjesztésről a szakmának is és a kórházat fenntartó önkormányzatok vezetőinek is, akiket szintén október 1. után fognak megválasztani ill. újraválasztani, amely megítélése szerint már az ő feladatukba fog tartozni. Megadta a szót dr. Kovács Zoltánnak ügyrendi felszólalásra. Dr. Kovács Zoltán Kovács Zolán János napirend előtti felszólalásával kapcsolatban elmondta, hogy nekik is lett volna olyan napirend előtti hozzászólásuk, amely érinti a napirendet, de az SZMSZ szerint és az ismeretei szerint is napirenden lévő ügyben nem lehet napirend előtti felszólalást mondani. Minderre való tekintettel kérte, és felhívta Kovács Zoltán Jánost, hogy tegyen le a napirend előtti felszólalásról, és mondja el ténylegesen a napirend tárgyalásánál a mondandóját még akkor is, ha már nem lesz a közgyűlésen a sajtó du. 4 órakor, amikor a évi tevékenységről szóló beszámolót tárgyalják. Ismételten kérte, hogy ne hangozzék el a

4 4 napirend előtti felszólalás, jelezte, hogy a közgyűlés elnökének lehetősége és kötelezettsége is egyúttal, hogy azt ilyen esetben visszautasítsa. Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy nem ismer az SZMSZ-ben olyan kritériumot, amelyre dr. Kovács Zoltán hivatkozott. Elmondta, hogy az ügyrendi javaslatról a közgyűlés vita nélkül fog dönteni. Megadta a szót Horváth Lászlónak ügyrendi hozzászólásra. Horváth László Dr. Áldozó Tamás frakcióvezető napirendhez kapcsolódó hozzászólásával kapcsolatban elmondta, hogy a zirci kórház átadásakor egy szakmai egyeztetés történt az átadást követően, amelyen dr. Áldozó Tamás képviselte Pápa várost, és dr. Bóka István képviselte Balatonfüred várost, továbbá jelen volt Leszkovszki Tibor várpalota polgármestere, a megyei közgyűlés elnöke, valamint jelen voltak az intézményvezetők is. Ezen a megbeszélésen a jelenlévők egyhangú kézfelemeléssel adtak felhatalmazást dr. Rácz Jenő igazgatónak arra, hogy készítse elő ezt az anyagot. Megítélése szerint a napirend nem szól másról, mint a fekvőbeteg szakellátás átalakításának megkezdéséről, és felhatalmazás arra, hogy ezt a folyamatot a települési önkormányzatokkal, intézményfenntartókkal megkezdjék, mivel erre egyszer történt egy fenntartói felhatalmazás, ezért javasolta, hogy ne vegyék le a napirendről a fekvőbeteg szakellátás átalakításának megtárgyalását. Megkérdezte Kovács Zoltán Jánost, hogy napirendhez kapcsolódó-e az, amiről napirend előtt kíván szólni, vagy csupán a címválasztás azonos, vagy pedig visszalép a napirend előtti felszólalástól. Kovács Zoltán János A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a napirend előtti felszólalása csak részben kapcsolódik a napirendhez, ezért kérte a napirend előtti felszólalás lehetőségét. Megadta a szót Pálfy Sándornak ügyrendi hozzászólásra. Pálfy Sándor Megítélése szerint ha az előbbi felvetés ügyrendi volt, akkor az általa feltett kérdést fel sem tehette volna a közgyűlés elnöke. Ismételten hangsúlyozta, miután egyértelműen, és egzakt módon a felszólalás címe meghatározott volt, amely szó szerint megegyezik a napirend címével, azt a kérdést fel sem lehetett volna tenni. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Dr. Áldozó Tamás módosító indítványának elfogadásáról, mely szerint Veszprém megye fekvőbeteg szakellátásának átalakítása című napirendet vegye le a közgyűlés a napirendről. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 32 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, 17 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt.

5 5 Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előzőekben javasolt módosítások figyelembevételével a napirend elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 33 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 22 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 76/2006. (IX. 14.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szeptember 14-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés évi adományozásáról (zárt ülés) Előadó: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megbízásából: Dr. Zongor Gábor tanácsnok, a bizottság elnöke 2. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézetben Onkoradiológiai Centrum orvostechnológiai eszközök beszerzésére beérkezett ajánlatok bírálata Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 3. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat elhelyezése kártalanításból Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 4. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.) rendeletének módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) rendelet módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 8. A Balatonalmádi 2347/2 helyrajzi számú ingatlan elidegenítésre kijelölése Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 9. A Lesencetomaji Önkormányzat felajánlása a Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona területének kiegészítésére Előadó: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megbízásából: Baky György tanácsnok, a bizottság elnöke

6 6 10. Veszprém, Vár u. 12. szám alatti ingatlan telekrendezése Előadó: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megbízásából: Baky György tanácsnok, a bizottság elnöke 11. Egyházi tulajdonú könyvek visszajuttatása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 12. Beszámoló a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézetben az önkormányzati biztos tevékenységéről Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Kató Gábor önkormányzati biztos 13. Veszprém megye fekvőbeteg szakellátásának átalakítása Előadó: Dr. Rácz Jenő főigazgató 14. A veszprémi 4796 hrsz-ú ingatlanon (vérellátó melletti parkoló) parkolóház megvalósítási lehetőségeinek vizsgálata Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 15. Beszámoló a Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány címzett állami támogatással megvalósult beruházásról Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 16. Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 17. Pályázati önrész biztosítása a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium számára Előadó: Szabó József Attila igazgató 18. PÁLYÁZATI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ KERET című pályázatra beérkezett pályaművek elbírálása (VII) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 19. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat közötti időszakban végzett tevékenységéről Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 20. Beszámoló a vasúti szárnyvonalak megszüntetésével kapcsolatos munkabizottság tevékenységéről Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Bebesi István, a munkabizottság elnöke 21. Veszprém megye biztonságának komplex megerősítése tűz- és katasztrófavédelmi szempontból, különös tekintettel az ellátatlan, fehér foltnak minősülő területek és kistérségek célirányos segítésére Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke

7 7 22. Intézkedési Terv a Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről szóló számvevői jelentéshez Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 23. Döntés alapítványok támogatásáról Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 24. Az Új Horizont Folyóirat és Könyvkiadó Alapítvány alaptőkéjének felszabadítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 25. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.,) a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 26. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2006. május augusztus 29.) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: Felelős: azonnal, a megyei közgyűlés elnöke Megállapította, hogy a közgyűlés az ülés napirendjét elfogadta. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javaslatának megfelelően indítványozta, hogy a közgyűlés A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézetben Onkoradiológiai Centrum orvostechnológiai eszközök beszerzésére beérkezett ajánlatok bírálata napirendet zárt ülés keretében tárgyalja meg tekintettel arra, hogy a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Javasolta továbbá, hogy a Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat elhelyezése kártalanításból című napirendet is zárt üléskeretében tárgyalja meg a közgyűlés. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 30 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 27 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. Megállapította, hogy a közgyűlés a meghívóban III/1, valamint a IV/1 pontként jelölt napirendeket zárt ülés keretében tárgyalja. Bejelentette, hogy az ülés megkezdése előtt a képviselők megkapták, illetve kiosztásra kerültek a következő anyagok: - Sürgős minősítésű előterjesztések (2 db) - Módosító indítványok - A MÁV Zrt. válasza a Székesfehérvár-Tapolca viszonylatban közlekedő Desiro motorvonatokkal kapcsolatos felterjesztésre - Az Veszprém Megyei Kórház EDDSz Alapszervezet 2004 tájékoztató levele az egészségügy helyzetéről

8 8 - A HónaPosta évi 6. száma - A Régió Régia évi 8. száma - A Megyeházi Tudósítások szeptemberi száma - Comitatus évi 7-8 száma - Nemzeti fejlesztési terv kiadványai (4 kiadvány) Napirend előtt: - Reményi Antal részére gyémántdiploma átadása Elmondta, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt egy szokatlan, de számára kedves felkérésnek kell eleget tennie. Szokatlan, mert olyan diplomát kell átadnia, amilyen átadására a Szent István teremben a megyei önkormányzat időszakában nem került eddig sor, kedves pedig azért, mert olyan személynek nyújthatja át, aki érdemein túl kötődik is a megyei önkormányzathoz, a megyéhez, amit önéletrajzában így fogalmaz meg: Míg egészségem engedi, s erőmből futja, igyekszem dolgozni a gyütt-ment-et fiává fogadó faluért, s (Ady-val szólva) bocskoros nemesként talán a megyéért is tudok még tenni! Olyan személynek nyújthatja át az emlékdiplomát, aki az 1990-ben megalakult megyei önkormányzat alakuló ülésének korelnöke volt. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar dékánja közmegbecsülésre méltóan teljesített hivatása elismeréséül gyémántdiplomát adományozott Reményi Antal tanítónak, aki az Angolkisasszonyok Veszprémi Tanítóképző Intézetében 60 éve szerzett oklevelet. Reményi Antal pedagógusi pályája két településhez, Hidegkúthoz de leginkább Pulához köthető. Szolgálati idejének utolsó 11 évében a nagyvázsonyi körzeti művelődési ház igazgatójaként dolgozott. Igazi néptanítói feladatokat végzett. Ünnepélyeket rendezett, színjátszó-kört szervezett a fiatalságnak, ismeretterjesztő előadásokat tartott, s intézte a község lakosságának ügyes-bajos ügyeit. Fontosnak tartotta az értelem fejlesztését és az érzelmi nevelést, ahogy a költő megfogalmazta: Először kopogtathatsz a homlokokban, s végül a szívekben. Reményi Antal ezt tette hivatástudattal az iskolában a gyerekek, s a községben a felnőttek körében. Emberségre, hitre, emberi tartásra nevelt. A becsülettel végzett munka, az emberi tisztesség jelentették számára a megbecsülést, s e tulajdonságok által vált Pula és Veszprém megye elismert polgárává. Kérte Reményi Antalt, hogy vegye át a gyémántdiplomát.

9 9 Reményi Antal Elmondta, hogy egy kicsit nehéz neki megszólalni, de nem a meghatódottságtól, hanem azért, mert a 60 év alatt nagyon sok minden történt. Arra emlékezett, hogy amikor 65 évvel ezelőtt Győrbe került a Tanítóképzőbe, a tanárai mindig azt mondták, hogy ők a falvakban nemcsak tanítók lesznek, hanem a lelket segítő papok, a jegyző, majd az orvos, mert a falusiak a legkülönbözőbb ügyekben fognak hozzájuk fordulni. Arról szólt továbbá, hogy Márkón született, néhány nap múlva be fogja tölteni a 80 életévét, külön szerencsének tartotta, hogy ezt megérte. Nagyon fontosnak tartotta, hogy az ember példát találjon életében, amelyet megtalált a szülei és családja körében, valamint a Tanítóképzőben, mivel oktatói arra buzdították őket, hogy ne csak tanítsanak, hanem neveljenek. Lényegesnek tartotta, hogy minden közösség végezze a maga dolgát, elsősorban neveljen a család és a település is. Azt kívánta, hogy a települések, városok, a megye és az ország is találja meg a maga egységes lelkivilágához, erkölcsi magatartásához vezető utat. Elmondta továbbá, azt kérte a győri Főiskolától, hogy a gyémántdiplomáját a tanítóképzőben vehesse át, de azt a választ kapta, hogy ott csak a győrieknek adják át, ezért lett a Megyeháza Szent István terme az átadás helye. Elmondta továbbá, hogy az aranydiplomát Veszprémben, a Megyei Jogú Városnál vette át, tiszteli az ottani vezetőket, de nem érezte a városhoz tartozónak magát, igazán Veszprém megyeinek érzi magát, azért alakult úgy, hogy a Megyeháza Szent István termében vette át a gyémántdiplomát. Köszönetét fejezte ki a közgyűlésnek aziránt, hogy időt szánt erre az eseményre, egyúttal mindenkinek jó egészséget kívánt. Napirend előtti hozzászólás Megadta a szót Kovács Zoltán Jánosnak a napirend előtti hozzászólásra. Szó szerinti rögzítés Kovács Zoltán János Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés, jelenlévő Hölgyek és Urak! Nagy valószínűséggel ma tartja utolsó ülését a os időszakra megválasztott Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. A napirendi pontok között szereplő beszámolóban részletesen is szembesülhetünk az elmúlt időszakban végzett tevékenységgel. Szeretnék azonban megosztani Önökkel néhány gondolatot, ami az utolsó ülésünk elé kívánkozott évi önkormányzati választásokat követően voltak, akik önös érdekházasságnak minősítették az országosan is példát mutató MSZP-SZDSZ frakció és MDF-es képviselők együttműködését. Az első hónapokat jellemző szakítópróbáknál és azt követően sem igazolódtak azok a félelmek, vagy vágyakozások, amelyek a 22 fős többségi oldal döntés előkészítési, és döntés irányítási alkalmatlanságára a közgyűlés illetve az önkormányzat működésképtelenségére vonatkoztak. Érdemes felidéznünk, hogy a többségi oldal 3 fő célkitűzés megvalósítására vállalt érdekközösségét. Ezek: az önkormányzati intézmények biztonságos működtetése; állami és egyéb külső források bevonásával minden korábbinál nagyobb fejlesztések megvalósítása, az önkormányzati vagyon gyarapítása; a lehetőségek kereteit maximálisan kihasználva önként vállalt feladatként is támogatni a kultúra, a tudomány, a közélet, a sport, a turizmus, a közbiztonság területeit, segíteni a hátrányos térségeket, településeket. Az elmúlt időszakban a megbízhatóan működő, oktatási, szociális, egészségügyi és kulturális intézményeink az érintettek számára javuló közszolgáltatásokat nyújtottak. Biztonságos működésüket mi sem példázza jobban, mint az, hogy a megyének átadott oktatási intézmények nem kívánkoznak vissza a korábbi működtetőkhöz. Ha kellett, felvállaltuk egy-egy intézménynél az eseteként jelentkező

10 10 problémák kezelését. Voltak, de nem értek célt az olyan törekvések, amelyek a higgadt légkörben folyó tevékenységek megtörésére, néha az indulatok gerjesztésére irányultak. Az önkormányzati felelős gazdálkodásra jellemző, hogy tartós hitelfelvételre a ciklusban nem került sor. A megyei önkormányzatunk költségvetése az előző ciklushoz képeset közel megduplázódott. Az önkormányzati vagyon másfélszeresére nőtt. A fejlesztésekhez közel 4 milliárd forint külső forrást sikerült bevonni. Ezeknek köszönhetően valósult meg többek között a Megyei Kórház műtőblokkjának, a Megyei Levéltárnak a rekonstrukciója; a pápakovácsi, kamondi, peremartoni, külsővati, szőci szociális intézmények fejlesztése, kollégium vásárlása az Öveges József Iskolában tanulók elhelyezésére, a Reguly Antal Iskolánál tornacsarnok építése. Az előzőeken túl elkezdődött a Regionális Onkológiai Centrum beruházásának előkészítése, a dákai Pszichiátriai Otthon rekonstrukciója, az Acsády Iskola fűtéskorszerűsítése. A Balatontourist értékesítése megadta a lehetőséget, hogy több száz millió forintot fordíthattunk olyan nem kötelező feladatokra, amelyek Veszprém megye lakosságának ellátását szolgálják. Kiemelendő ezek közül a mentőállomások létesítése, a katasztrófavédelem és tűzoltóság, valamint a Pannon Egyetem támogatása, települési pályázati alap létesítése. Tisztelt Közgyűlés, Veszprém megyei polgárok! Meggyőződésünk, hogy az elmúlt közel 4 évet a biztonság, a kiszámíthatóság, a fejlődés jellemezte. Megnyugtató az a tény, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat jelenlegi helyzete bíztató alapot nyújt a folytatáshoz. Amit vállaltunk, teljesítettük. A döntéshozatalok többsége a kisebbségi oldal, vagy annak egy részének a támogatásával született meg. Ami nem így történt meg, ott bizonyára megvoltak azok a sajátos politikai okok, amelyek a konzervatív jobboldali másságnak a kifejeződései. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akikben az elmúlt időszakban partnerekre találtunk, segítették a közgyűlés munkáját. A teljesség igénye nélkül az önkormányzati hivatalnak, az intézményeknek, a közgyűlési bizottságokban szakmai munkát végzőknek, a közreműködő állami, társadalmi és szakmai szervezeteknek. Köszönöm a figyelmüket. Dr. Áldozó Tamás Tisztelt Megyegyűlés, Tisztelt Elnök Úr! Ez egyfajta olvasata nyilván az elmúlt 4 évnek, és van más olvasata is. Tudjuk minden versnek is annyiféle olvasata van, ahányan elolvassák. De hogy az előbb elhangzott példára hivatkozzak, amire nem reagálhattunk Horváth László polgármester úr elmondta, hogy Zircen mi történt. Zircen az történt, hogy tartottak egy megbeszélést egészségügyi kérdésekben, ahová kórházfenntartó önkormányzatokat nem hívtak meg, az önkormányzatok egy része ott lehetett, más része aki, kevésbé fontosnak tűnt, ahogy éppen úgy felelősek az ott élők egészségügyi ellátásáért, azok pedig nem kaptak meghívót. Például Ács János polgármester úr. Ami pedig az elmúlt 4 évnek ezt a fajta olvasatát illeti, azért én emlékszem néhány más történetre is. Én szerintem a megyei közgyűlés elmúlt 16 évének egyik legnagyobb botránya az, amikor önök előre kinyomtatták azt a közlönyt, amelyben olyan jogszabály szerepelt, amit még el sem fogadtunk. Ezt soha senki nem fogja lemosni az MDF-SZDSZ-MSZP koalícióról. Én emlékeszem arra is, amikor önök bábszínházat csináltak ebből a testületből bábszínház igazgató választás ürügyén, amikor volt aki elaludt, volt aki elfelejtett szavazni, és akkor nem lehetett színházigazgatót választani a Kabóca Bábszínház élére. Aztán a biztonságos működtetésről eszembe jut a megyei kórháznak a helyzete, a megyei kórház helyzete még Molnár Lajos miniszter úr ámokfutásának megkezdése előtt, hiszen a megyei kórház nem most került nehéz helyzetbe, és megkérdezném mondjuk, hogy mi a véleményük az ott dolgozók állapotáról, helyzetéről, ők is olyan biztonságosnak és kiszámíthatónak látják-e a világot, mint amilyennek önök itt megpróbálják láttatni. Amíg Kovács Zoltán beszélt néztem ezt a szórólapot, amit mindenki a megyében meg fog kapni, és azt néztem, hogy nem felejt-e

11 11 ki belőle valamit, de azt gondolom, hogy viszonylag precízen felolvasta ezt a választási prospektust, úgyhogy azt gondolom mindazt amit elmondott úgyis kell értékelni, minthogy egy választási hírlevélnek, egy választási prospektusnak az ismertetése történt meg, ahogy egyébként Kovács Zoltán el is szólta magát a Veszprém megyei polgárok részére, akik egyébként a megyegyűlés munkáját ilyen közvetlenül nem is tudják figyelemmel kísérni. Biztos véletlenül bennmaradt a szövegrész a számára előkészített, vagy szerkesztett szövegben. Köszönöm szépen. Horváth László Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Elnök Úr! Azzal kezdeném, hogy a zirci megbeszélésre mindenkit meghívtunk, többek között Ács János polgármester urat is, nem tudom egyébként, technikai malőr következtében vagy a tapolcai hivatalban, vagy a postán nem tudom, hogy nem jutott el hozzá a meghívó, erről nem tehetek, de ennek ellenére az a megbeszélés azt gondolom, hogy egy konszenzust kereső és az egészségügy problémáit megoldani szándékozó megbeszélés volt, és nem véletlen, hogy akkor ott mindenki egyhangúlag tette fel a kezét arra vonatkozóan, hogy ezt a folyamatot Rácz Jenő, mint a megyei kórház igazgatója megkezdje. Én úgy gondolom, hogy az egy megfelelő indíttatás volt, és azt is gondolom, hogy azóta az intézményvezetőkkel az egyeztetések valamilyen szinten, de elkezdődtek és az előkészítő munka azért folyamatban van. Ami pedig az elmúlt időszakot illeti, arról meg amit Áldozó Tamás elmondott, annak van egy kis problémája, hogy igazából az ilyen típusú személyi döntéseknél is, mint amire hivatkozott nagyon sok esetben kereste a többségi oldal a konszenzus lehetőségét, és én nagyon rosszul éltem meg azt, hogy a kisebbségi oldal viszont amikor látta, hogy a többség nem tud éppen létszám, vagy akármilyen okok miatt érvényes döntést hozni, akkor ezzel visszaélt, és azt gondolom, hogy nem kellett volna ezzel visszaélni. Tehát ez a megye mehetett volna még jobban is, hogyha nagyobb az egyetértés és nem a konfliktuskeresés jellemez néhány döntést. Amire Kovács Zoltán János utalt, arra azt gondolom, hogy mindnyájan büszkék lehetünk, akár jobb oldali, akár baloldali politikusok, hogy sikerült kimagozni néhány olyan ügyet, néhány olyan fontos kérdést, amelyben mégiscsak le tudtunk ülni és meg tudtunk hozni közösen olyan döntéseket, amelyek a megye javát szolgálják. Én úgy gondolom, hogyha ezek többségben lettek volna az elmúlt időszakban, akkor még többet tehettünk volna, és ez mindenképpen intő jel lehet a jövőre vonatkozóan is, hogy keressük a megegyezés lehetőségét. Köszönöm szépen. Szó szerinti rögzítés vége NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA Bejelentette, hogy az önkormányzati törvény alapján a kitüntetések adományozásáról zárt ülésen kell dönteni. Megkérte a vendégeket, hogy a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek elhagyni az üléstermet. Zárt ülés

12 12 1. Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés évi adományozásáról 2. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézetben Onkoradiológiai Centrum orvostechnológiai eszközök beszerzésére beérkezett ajánlatok bírálata 3. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat elhelyezése kártalanításból Zárt ülés vége Nyilvános ülés Ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket. 4. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Mivel az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, megadta a szót a bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére. Baky György Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság szeptember 11-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Horváth József Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság szeptember 11-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Geipl Miklósné Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság szeptember 11-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Horváth László Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Máhl Ferenc Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Területrendezési és Kommunális Bizottság szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.

13 13 Talabér Márta Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra a közgyűlés részére. Dr. Szundy Béla Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Egészségügyi Bizottság szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Kovács Zoltán Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Európai Integrációs Bizottság szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Zongor Gábor Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Ügyrendi és Igazgatási Bizottság szeptember 13-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Egyidejűleg a bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett módosító-kiegészítő indítványában a határozati javaslat kiegészítését javasolta, mely szerint a közgyűlés elnöke részére január 1-je és június 30-a közötti időszakra 3 havi illetményének megfelelő összegű Ft jutalmat javasolt. Bebesi István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság szeptember 13-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. A bizottság az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság kiegészítő indítványát 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólás Kropf Miklós Hozzászólásában elmondta, hogy a hatályos SZMSZ szerint a módosító indítvány benyújtásának határideje az ülést megelőző nap 14 óra. Dr. Zongor Gábor, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke úgy fogalmazott, hogy módosító kiegészítő indítványt fogalmazott meg a bizottság. Elmondta továbbá, hogy nem volt kiegészítő az indítvány, mivel nem volt módosító indítvány és az előterjesztéshez 14 óráig nem lett semmiféle módosító indítvány benyújtva. Kifogásolta, hogy a bizottság többsége az ügyrendi szabályokkal ellentétben módosító indítványt javasolt, véleménye szerint legalább az Ügyrendi és Igazgatási Bizottságnak kellene hatályt szerezni az SZMSZ érvényesülésének, és azt formai szempontból betartani. Jelezte, hogy a bizottságban a Fidesz frakció tagjai nem szavazták meg a módosító indítványt, mivel az formailag nem felelt meg az SZMSZ hatályos előírásainak.

14 14 Ács János Arra kérte a közgyűlés elnökét, hogy legyen bölcs, és az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság által felajánlott jutalom összeget ajánlja vissza, azt ne vegye fel. Kovács Zoltán János Ügyrendi hozzászólásában elmondta, hogy a közgyűlést megelőző nap volt az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság ülése, amelyen Kropf Miklós képviselőtársa bizottsági tagként nem tett észrevételt a kiegészítő módosító indítvánnyal kapcsolatban. Véleménye szerint a közgyűléssel összefüggő kérdéseket - amely a bizottsági ülésen lezárható -, ott kellett volna megtenni. Elmondta továbbá, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság napirendjének megtárgyalásakor a jutalom kérdése felvetésre került, azt a napirendre felvették, azt megszavazták. Megítélése szerint az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság jogszerűen tárgyalt és hozott állásfoglalást a közgyűlés elnöke jutalmáról. Dr. Zongor Gábor Megköszönte Kropf Miklósnak, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság alelnökének a bizottságban végzett munkáját, valamint a helyettesítéseit, amelyeken szakszerűen vezette a bizottság üléseit. Véleménye szerint a bizottság bölcsen járt el az ülésen, a bizottság tagjai nem jeleztek ügyrendi kifogást a módosító kiegészítő indítvánnyal kapcsolatban, mivel a bizottság az SZMSZ-nek megfelelően járt el. Arról szólt továbbá, hogy Kropf Miklós által elmondottak a képviselői módosító indítványokra vonatkoznak. A bizottságok módosító indítvány tételi joga mindig is érvényesült, arra emlékeztetett, hogy dr. Kontrát Károly tanácsnok vezette Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság több esetben a közgyűlés napján 8 órakor ült össze, és bölcs döntéseket hozott, módosító indítványaival segítette a közgyűlés munkáját. Kiemelte, a képviselői módosító indítvány benyújtási határidejét, valamint a bizottsági döntéseknek a közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolódó javaslattételi jogát az elmúlt 4 év alatt nem keverték össze, véleménye szerint azt most sem kellene. Úgy vélte, hogy a napirend kapcsán az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság kiegészítő módosító javaslata helytálló, örült annak, hogy a bizottságnak mind a hat tagja az elnöki jutalom napirendre vételét bölcsen megszavazta. Dr. Kovács Zoltán Arra hívta fel a figyelmet, hogy az SZMSZ-ben nincs olyan fogalom, hogy kiegészítő módosító javaslat, amelyről az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke szólt. Véleménye szerint a dolog arról szól, hogy a költségvetési rendeletbe eleve elfelejtették betenni Kuti Csabának a 30 tallért, innentől kezdve kapkodva az utolsó pillanatban még lehessen 3 havi jutalmat fizetni, ezért aztán mindenféle jogi csűrcsavarral utólagosan, hogy ez mégiscsak az utolsó ülésen megtörténjék, be próbálják tenni a költségvetési rendeletbe. Ismételten hangsúlyozta, arról kellene beszélni, hogy elfelejtették az elnöki jutalmat, de azt mégis szavazzák meg. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság módosító indítványaival kapcsolatban dr. Zongor Gábor által elmondottakra reagálva jelezte, hogy abban az esetben mindig volt egy alap módosító indítvány, valaki benyújtott egy módosító indítványt, amelyet a bizottság kiegészített, vagy támogatott. Ismételten azt hangsúlyozta, nem volt semmilyen módosító indítvány, hanem az utolsó pillanatban eszükbe jutott, hogy az elnöki jutalmat le kellene rendezni, ezért kitalálták, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság nyújtson be egy indítványt. Elmondta továbbá, nem volt egyetlen képviselői indítvány sem az elnöki jutalomra vonatkozóan, amelyet a bizottság kiegészíthetett volna.

15 15 Megköszönte a megjegyzéseket, amelyek azt érzékeltették, hogy a napirendi pontok átnézésénél a saját pénzével nem sokat foglalkozott, mert akkor azt nem felejtette volna el. Személyes érintettség miatt megkérte Pusztai István alelnököt, hogy a szavazás idejére vegye át az ülés vezetését. Átadta az ülés vezetését Pusztai István alelnöknek. Pusztai István Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság kiegészítő módosító indítványáról, a megyei közgyűlés elnöke részére január 1- től június 30-ig terjedő időszakra 3 havi jutalom megállapításáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 32 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 21 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta az indítványt. Pusztai István Visszaadta az ülés vezetését Kuti Csabának, a közgyűlés elnökének. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a határozati javaslat egészéről. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 21 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 83/2006. (IX. 14.) MÖK határozatot 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy kísérje figyelemmel az intézményi költségvetések végrehajtását. Figyelmeztesse a megyei intézmények vezetőit, hogy a kiemelt előirányzatok betartásáról gondoskodjanak. Határidő: december 31. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző megyei intézmények vezetői 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a megyei közgyűlés elnöke részére január 1. és június 30. közötti időszakra 3 havi illetményének megfelelő összegű, forint jutalmat állapít meg. Felkéri a megyei főjegyzőt a jutalom kifizetésére. Határidő: szeptember 22. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

16 16 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.) rendeletének módosítása Az előterjesztést az alábbiakkal egészítette ki: - A Veszprém, Vár u. 21. szám alatti, 234 helyrajzi számú ingatlan tulajdonrendezése tárgyban hozott döntés alapján az egyéb bevétel ezer forint emelkedésével párhuzamosan a évi költségvetés kiegészül a Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezése érdekében ingatlanvásárlás és annak rekonstrukciója ezer forint feladattal. - A Döbröntei Várünnepség Hagyományőrzése Közalapítvány által megrendezésre kerülő 44. Döbröntei Várünnepség költségeihez hozzájárulás címen 200 ezer forint támogatás biztosítása az általános tartalék terhére. - Egyes intézmények az előterjesztés elkészítése után jelezték költségvetési módosítási igényüket az alábbiak miatt: Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Kollégium és Gyermekotthon saját lebonyolításban végzi a szennyvíztisztító berendezés javítását ezer forint értékben és az épület akadálymentesítésének előkészítését 256 ezer forint értékben, így a központosított előirányzatok között tervezett előirányzatokból az átcsoportosítás indokolt az intézmény költségvetésébe. A Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Kollégium 6 fő részére ezer forint, az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium 3 fő részére ezer forint, a Pápakovácsi Idősek Otthona 2 fő részére 642 ezer forint kiadási szükségletű jubileumi jutalom kifizetéséről gondoskodott a III. negyedévben, mely miatt a céltartalék előirányzat 1. pontjához tartozó összegből ezer forint átcsoportosítása indokolt az iskolák költségvetésébe. A Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola által fenntartott konyhájában használt fagyasztóláda váratlanul elromlott és azt az üzemeltetés érdekében sürgősen pótolni kell. Ennek érdekében az iskola a dologi kiadásai terhére 110 ezer forint átcsoportosítását kéri beruházási előirányzat tervezése érdekében. Mivel az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, megadta a szót a bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére. Baky György Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság szeptember 11-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Porga Gyula Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság szeptember 11-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.

17 17 Geipl Miklósné Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság szeptember 11-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére, hogy a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, a Lóczi Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, a Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium költségvetési dologi előirányzatainak alakulását a költségvetés legközelebbi módosításakor, de legkésőbb december 31-ig vizsgálja meg a hivatal, és amennyiben indokoltnak ítéli meg, tegyen javaslatot a közgyűlésnek a hiány pótlására. Horváth László Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Máhl Ferenc Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Területrendezési és Kommunális Bizottság szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Talabér Márta Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Szundy Béla Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Egészségügyi Bizottság szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Kovács Zoltán Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Európai Integrációs Bizottság szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Bebesi István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság szeptember 13-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra a közgyűlés részére, tekintettel arra, hogy a bizottság ügyrendje szerint a költségvetési rendelet módosításának véleményezéséhez a bizottság minősített többséggel hozott döntése szükséges. Kérdés Talabér Márta Megkérdezte, hogy mennyire vannak alulfinanszírozva a szociális és gyermekvédelmi intézmények, mivel 18 mft-al kellett kiegészíteni négy szociális intézmény költségvetését. Kifogásolta, hogy a Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona költségvetése nem nyújt

18 18 fedezetet 50 fő szakdolgozó részére védőruha és védőcipő beszerzésére. Feltételezte, év elején is tudott volt, hogy szükség lesz az intézményeknél a költségvetés kiegészítésére. Megkérdezte, az említetteken kívül még mi maradt ki az intézmények költségvetéséből. Elmondta, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság kérésére a hivatal részéről kaptak egy táblázatot arról, hogyan áll a szociális intézmények költségvetése, mekkora a lejárt szállítói tartozásuk. A táblázat adatai ugyan megnyugtatóak voltak, de megkérdezte a beállításra került plusz pénzösszegek elegendőek lesznek-e év végéig, a főjegyző vállalja-e, hogy a 4 intézményeknek év végéig rendeződik a tartozása, és a táblázatban szereplő számok valóban igazak-e. Válasz Elmondta, hogy az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke a kiegészítő javaslatában ugyanazt az igényt fogalmazta meg, amelyet a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke. Fontosnak tartotta, hogy az adatokból pontosan lehessen látni azokat a pénzügyi változásokat, amelyek az intézmények működését jelentősen befolyásolják, továbbá melyek azok az önkormányzati lépések, amelyekkel a biztonságos működést továbbra is életben lehet tartani. Arról szólt továbbá, hogy az azonnali fizetésképtelenség megelőzése érdekében szükség van a 18 mft biztosítására, javasolta az intézményeknél a felmérések elkezdését. Forintos Erzsébet A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a szociális intézmények költségvetését a feladatfinanszírozás elvei alapján alakították ki a 2006-os évre az akkor ismert kondícióknak megfelelően, eszerint az infláció mértékét 2006-ra 2 % -ra prognosztizálták. A Magyar Nemzeti Bank jelentése szerint az infláció jelenleg 3,5 %, ez okozhat némi zavart az intézmények gazdálkodásában, amelyre természetesen odafigyeltek. Elmondta, három nagy csoport az, amelyben a szociális intézmények pénzhez fognak jutni, amennyiben a közgyűlés elfogadja a költségvetési rendelet módosítást. Az egyik csoport az, hogy új foglalkoztatási forma kerül bevezetésre a pszichiátriai és fogyatékos intézményeknél, amelynek a teljes pénzügyi fedezete beépül a költségvetésbe, amely eft, továbbá az augusztusi ill. szeptemberi áremelkedések, valamint az ÁFA változások hatása is, amely összességében eft-ot jelent az összes intézmény vonatkozásában. Emellett, elvégezték az intézményeknek az év végére prognosztizálható költségvetési helyzetértékelését, és ahol úgy ítélték meg, hogy probléma lehet, 18 mft-tal javasolja a közgyűlés elnöke megemelni a szociális intézmények költségvetését. Véleménye szerint az intézmények zavartalan működése biztosított. Dr. Zsédenyi Imre Azt hangsúlyozta, valamennyi intézmény költségvetése nagyon szoros és feszes, a félévi pénzügyi adatok alapján úgy ítélik meg, hogy az intézmények a jelenlegi módosítással beleférnek a költségvetésükbe, de teljesen tiszta képet háromnegyedévkor lehet kapni. Elmondta továbbá, hogy sok minden kimaradt az intézmények költségvetéséből, mivel feszes volt a költségvetés. A Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthonánál a védőruha pótigényként érkezett, a januári költségvetési egyeztetés során sok dolog kimaradt a költségvetésekből, de azok nem veszélyeztették az intézmények működését.

19 19 Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.) rendeletének módosításáról, az ismertetett kiegészítések, és az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság javaslatának figyelembevételével. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 21 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 9 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi 9/2006. (IX.22.) rendeletet a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.) rendeletének módosításáról. A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) rendelet módosítása Bevezetőjében elmondta, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálatokat folytatott a megyei Önkormányzat Hivatalánál, a megállapításai rendkívül pozitívak voltak. Elmondta továbbá, hogy a vagyonrendelet néhány rendelkezését pontosították az ÁSZ kérésére. Megadta a szót a Gazdasági és Közbeszerzési, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére. Baky György Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság szeptember 11-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Bebesi István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság szeptember 13-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólás Dr. Szabó Sándor Érthetetlennek tartotta, hogy állami értékpapírt vásárlása esetén miért kell még külön biztosítási számlát vezetni.

20 20 Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) rendelet módosításáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 33 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi 10/2006. (IX.22.) rendeletet a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) rendelet módosításáról. A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet módosítása Megadta a szót a Szociális és Gyermekvédelmi, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére. Talabér Márta Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság szeptember 12-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra a közgyűlés részére. Bebesi István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság szeptember 13-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet módosításáról A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 20 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el a rendeletet.

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE A 212/2008. (XII. 4.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE február 19. (csütörtök) 1. Egyetértés a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatóhelyettesének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2003. december 11-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2002. november 4-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: korelnök

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Elő- 2003. évi 2003. évi 2003. évi 2003. évi teljesítés irányzat Előirányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-án 9.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma 1.sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról ezer forintban 2004. évi 2004. évi utolsó Előirányzat megnevezése Változás módosított

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2003. évi tény 1. sz. melléklet adatok ezer forintban 2004. évi teljesítés

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2009. november 6-án 15 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot:

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2013. szeptember 6-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1.sz. melléklet Előirányzat száma KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat megnevezése 2004. évi eredeti Változás ezer forintban 2004. évi

Részletesebben

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban 1.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2004. évi utolsó módosított Változás ezer forintban 2004.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2004. június 17-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2011. november 8-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

1.sz. melléklet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben

1.sz. melléklet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 1.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 5. szám 2006. szeptember 22. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 77/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Kádár Tibor részére Veszprém Megye Érdemrendje

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa május 13-án (kedden) de órai kezdettel megtartott társulási ülésének

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa május 13-án (kedden) de órai kezdettel megtartott társulási ülésének 5/2014. Napirend: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2014. május 13-án (kedden) de. 10.00 órai kezdettel megtartott társulási ülésének Jegyzőkönyve 1. Gondozási Központ Rózsafüzér

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 Szám: 413/13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 26-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2004. december 9-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. augusztus 27-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE A 253/2011. (XII. 29.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE 2012. február 16. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 29-én 15,00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Gazdasági és Területrendezési Bizottsága Szám: 02/228-2/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről HIDEGKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: HID/29 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2003. szeptember 11-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. május 14-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Krámli János önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető. Távolmaradását bejelentette: Oszvald József elnökhelyettes

JEGYZŐKÖNYV. Krámli János önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető. Távolmaradását bejelentette: Oszvald József elnökhelyettes JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2013. június 25-én 16 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. október 29-én (szerda) 13:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben