ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) dokumentum célja, hogy részletesen szabályozza a Szolgáltatással kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és az Előfizető/Számlafizető jogait és kötelességeit és egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF a szolgáltatási jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Felhasználói szerződés elfogadását és aláírását követően nyújtja az Előfizető/Számlafizető részére ezen a jogviszonyt megtestesítő dokumentum az Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban ÁSZF alapján. Az Előfizető/Számlafizető köteles ennek feltételeit betartani és az igénybe vett Szolgáltatásért a díjszabásban meghatározott díjat megfizetni. Az ÁSZF célja az, hogy a tárgyi hatálya alá tartozó Szolgáltatásokra és azok igénybevételére egységes feltételrendszert rögzítsen, valamint hogy a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozza. Az ÁSZF tárgyi hatálya alá a jelen dokumentumban és a Felhasználói szerződésben továbbá ennek szerves részét képző Mellékletekben részletezett eszközök és Szolgáltatások tartoznak. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Előfizető, Számlafizető. Az ÁSZF a Szolgáltató weboldalán a szerződéskötést megelőzően tanulmányozható, letölthető, illetve a szerződéskötés folyamata közben is elolvasható. Az ÁSZF által meghatározott feltételek érvényessége az Előzetes ajánlat mindkét Fél részéről történő aláírását követően indul és a pénzügyileg rendezett és megállapodott szolgáltatási időszak végéig tart. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását végzi. 1. ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE 1.1. xtrack Szolgáltatás (Szolgáltatás) A Szolgáltatás során az Előfizető/Számlafizető gépjárművében elhelyezett eszköz gyűjti, tárolja és GPRS hálózaton keresztül a Szolgáltató üzemeltetésében lévő szerverrendszerbe továbbítja a gépjármű közlekedési adatait. Szolgáltató a Szolgáltatás keretében interneten keresztül hozzáférést biztosít szerverén futó weblap-alkalmazásához, a gépjármű digitális térképen történő on-line megtekintéséhez. Az Előfizető/Számlafizető számára létrehozott felhasználói név és jelszó megadását követően az interneten keresztül válik nyomon követhetővé a jármű pozíciója és útvonala, amennyiben a járműben elhelyezett eszközhöz a megadott felhasználói név és jelszó hozzárendelésre került és érvényes előfizetéssel rendelkeznek. A Szolgáltatás az előfizetéskor kiválasztott térképszolgáltató (pl. Google Maps), szolgáltatási területén tartózkodó gépjármű esetében lesz elérhető. Az úgynevezett xtrack Szolgáltatást Szolgáltató közvetíti Előfizető/Számlafizetőnek (együttesen Felek) azáltal, hogy az interneten hozzáférést biztosít Előfizető/Számlafizető számára az xtrack rendszer használatához, továbbá Előfizető/Számlafizető rendelkezésére bocsátja a használathoz szükséges járműbe szerelendő eszközt és a SIM kártyát. Az xtrack rendszer egy az interneten keresztül alkalmazható járműkövető rendszer, amely a gépjárműbe szerelt eszköz és SIM kártya segítségével az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: - Gépjármű jelenlegi és múltbeli pozíciójának meghatározása (maximum 60 napig garantálva Szolgáltató részéről) - Gépjármű helyzetének megjelenítése (jelenleg ingyenesen használható) digitális térképe(ke)n: Google, Microsoft és OpenStreet - Gépjármű jelenlegi és múltbeli állapotáról és helyzetéről szóló adatok, információk gyűjtése, tárolása, feldolgozása a járműbe szerelt egység tudásától, funkcionalitásától és bekötésétől függően, és azok megjelenítése web felületen - Listák és kimutatások lekérdezése, listázása a járműbe szerelt egység tudásától, funkcionalitásától és bekötésétől függően - SMS üzenetek küldése és fogadása a járműbe szerelt egység tudásától, funkcionalitásától és bekötésétől függően Az xtrack rendszer részletes szolgáltatási listáját az xnavi internetes weboldalon található Súgó tartalmazza, melyekről Előfizető/Számlafizető megfelelően tájékoztatva lett a szerződés megkötése előtt. A Szolgáltatás a Felhasználói szerződés Felek általi aláírásával egy időben kezdődik meg. A havi szolgáltatási díj első számlája részarányos számítással vagy hó eleji kiállítással (teljes hónap) készül és kerül postázásra a szerződésben rögzített fizetési feltételeknek megfelelően. A Szolgáltatás másik járműre áthelyezhető (eszközmozgatással vagy anélkül), egyedi költségek és megállapodás alapján. Az áthelyezésről minden esetben írásban tájékoztatni kell a Szolgáltatót. A xtrack rendszer részletes szolgáltatási lehetőségeit és költségeit mindenkor az aktuális ismertető és az árlista tartalmazza Szolgáltató A Szolgáltató adatai: Név, cím: Compass Stúdió Kft., 1044 Budapest, Megyeri út 40. Telefon (ügyfélszolgálat), fax, (1) , (1) , Adószám, cégjegyzékszám: ; Bankszámlaszám: OTP Bank Zrt Szolgáltató a Felhasználói szerződés alapján biztosítja Előfizető/Számlafizető számára az xtrack rendszerhez való hozzáférést az interneten, valamint gondoskodik a Szolgáltatás működésének feltételeiről a kikötött rendelkezésre állás alapján Előfizető Előfizető az a természetes vagy jogi személy, aki a Felhasználói szerződés alapján igénybe veszi a Szolgáltatást. Amennyiben a Felhasználói szerződésben az Előfizető személye elkülönül a Számlafizető személyétől, a Számlafizető elnevezés alatt az Előfizetőt is érteni kell, azaz a Felhasználói szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért Előfizető és Számlafizető egyetemlegesen felel. Ebben az esetben az Felhasználói szerződés feltételeit valamint az ÁSZF-et a Számlafizetőnek is el kell fogadnia, s ezt a Felhasználói szerződés megkötésekor aláírásával megerősítenie. Előfizetőként külföldi állampolgárságú természetes személy kivéve aki huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezik vagy külföldi szervezet csak abban az esetben köthet szerződést, ha Számlafizetőként magyar állampolgárságú természetes személy vagy Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy nyilvántartásba vett más szervezet szerepel a szerződésben. Természetes személy Előfizető meghatalmazottjaként kizárólag ügyvéd járhat el vagy olyan természetes személy, akinek meghatalmazását közjegyző hitelesítette vagy ügyvéd készítette és ellenjegyezte. A Szolgáltató fenntartja a jogot az egyedi elbírálásra a szerződéskötést illetően Számlafizető Számlafizető az a természetes vagy jogi személy, aki a Felhasználói szerződésben a szolgáltatás díjának számla alapján történő fizetésére kötelezettséget vállalt. Amennyiben a Felhasználói szerződésben az Előfizető személye elkülönül a Számlafizető személyétől, a Számlafizető elnevezés alatt az Előfizetőt is érteni kell, azaz a Felhasználói szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért Előfizető és Számlafizető egyetemlegesen felel Hűségnyilatkozat A hűségnyilatkozatban az Előfizető/Számlafizető arra nézve vállal szerződéses kötelezettséget, hogy a szolgáltató által biztosított, meghatározott kedvezmények igénybevételéért a Szolgáltató szolgáltatását, illetve bizonyos esetekben a választott díjcsomagot meghatározott időtartam alatt igénybe veszi Karbantartás Az xtrack rendszer folyamatos üzemszerű működésének biztosítása érdekében a Szolgáltató által elvégzendő rendszeres karbantartási munkálatok Szolgáltatás szünetelése Olyan időszak vagy időszakok mely alatt a Szolgáltató jogszerűen nem

2 teljesíti szerződéses szolgáltatásait. A Szolgáltatás szünetelése a szerződés hatályát nem érinti Felhasználói szerződés Szolgáltató és Előfizető/Számlafizető a Szolgáltatás nyújtásának, illetve igénybevételének feltételeként Felhasználói szerződést kötnek, amelynek elválaszthatatlan részét képzi az ÁSZF, az Előzetes ajánlat, díjszabás, illetve Szolgáltató és Előfizető/Számlafizető által minden aláírt dokumentum, amely tartalmazza mind a Szolgáltató, mind az Előfizető/Számlafizető jogait és kötelezettségeit. A Felhasználói szerződés aláírásával Felek elismerik, hogy a szerződésben meghatározott feltételeket magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el. Az Előfizető/Számlafizető a Felhasználói szerződés megkötéséből adódóan őt megillető jogokat a Szolgáltató írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyre (jogi és természetes személy egyaránt vonatkozik) átruházni nem jogosult Ügyfélszolgálat Szolgáltató a Szolgáltatásaival kapcsolatos ügyintézésre telefonos és e- mailes ügyfélszolgálatot működtet hétköznapokon 9:00-16:00 óra között a fentiekben megadott elérhetőségeken, ahol fogadja és kezeli az Előfizető/Számlafizető Szolgáltatással kapcsolatban felmerült kéréseit, bejelentéseit Szolgáltatási díj A Szolgáltató a Szolgáltatás megindításáért és nyújtásáért szolgáltatási díjat állapít meg, amely kettő részből tevődik össze: - egyszeri díjak: az eszközök díjai, a szerelési díjak és a rendszerhez való belépési, csatlakozási díjak valamint a kaució, - szolgáltatási havi díj: alapdíj plusz egyéb szolgáltatások havidíjai. A Szolgáltatási díj részletezett listáját a Felhasználói szerződés melléklete, az Előzetes ajánlat, díjszabás tartalmazza, amely a Felhasználói szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szolgáltatási díjat vagy annak egyes elemeit a határozatlan idejű szerződés esetén a Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja a pénzpiaci és alkatrészpiaci változások függvényében. A módosításról Szolgáltató köteles Előfizetőt/Számlafizetőt írásban értesíteni legkésőbb a módosítást megelőző 8 nappal. Az díj módosítását a Szolgáltató az Előfizető/Számlafizető részéről elfogadottnak tekinti, amennyiben az Előfizető/Számlafizető az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül azt írásban meg nem kifogásolja. A módosítás a Felhasználói szerződésben bejegyzésre kerül, amit az Előfizető/Számlafizető jóváhagyólag aláírásával hitelesít. A határozott időre megkötött szerződések esetében minimális mértékű változtatás abban az esetben lehetséges csak, ha a Szolgáltatót a megváltozott, de előre nem látható törvényi feltételek, piaci körülmények olyan mértékben ellehetetlenítik, hogy a Szolgáltatást tovább biztosítani a szerződéskor ajánlott kondícióban nem tudja. Ebben az esetben a Szolgáltató írásban értesíti az Előfizetőt/Számlafizetőt, majd az Előfizető/Számlafizető és a Szolgáltató konszenzusban egyeznek meg a továbbiakról Térképszolgáltató A Szolgáltatás nyújtásához szükséges térképadatbázisokat a Szolgáltató tőle független vállalatoktól az un. Térképszolgáltatóktól szerzi be GSM szolgáltató A Szolgáltatás nyújtásához szükséges GSM adatátviteli rendszert a Szolgáltatóval fennálló szerződéses viszonya alapján biztosító és a Szolgáltatótól független Vállalat. 2. FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, AZ xtrack RENDSZER ALKALMAZÁSI TERÜLETEI 1. Szerződő Felek a Felhasználói szerződést üzletkötőn, ügyfélszolgálaton keresztül írásban vagy ráutaló magatartással kötik meg. A Felhasználói szerződésből az ÁSZF alapján fakadó jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése akkortól történik, amikortól a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételét biztosítja. 2. Az üzletkötőn vagy ügyfélszolgálaton keresztül megkötött írásos szerződés úgy jön létre, hogy az Előfizető/Számlafizető a szerződést aláírásával hitelesíti. A szerződés aláírásával az Előfizető/Számlafizető az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve elfogadottnak tekinti. A szerződés aláírását követően a Szolgáltató maximum 10 napon belül aktiválja a megrendelt szolgáltatásokat az Előfizető/Számlafizető számára az esetleges eszközök beszerelésének idejétől függetlenül. Az aktiválást (regisztrációt) követően a Szolgáltató az Előfizetőnek/Számlafizetőnek megküldött ben vagy telefonon jelzi a Szolgáltatás aktív állapotát. 3. Az xtrack rendszer elsődlegesen flottakövetésre logisztikai célokra készült, ezen belül: - jármű helyzet-meghatározás online módon, - jármű megtett útvonalának visszamenőleges kontrolálása, - a járműről gyűjtött egyéb adatok változás függvényében történő megjelenítése web felületen. 4. Az xtrack rendszer másodlagosan elláthat biztonságtechnikai feladatokat is a következő módon: - jármű gyújtástiltás távvezérelt módon, - riasztóberendezés működésbelépésének jelzésadása, - illetéktelen gépjármű mozgatás jelzése. 5. Figyelem! Minden felügyeleti berendezésnek lehet szabotálható része. A Szolgáltató az esetleges jármű eltulajdonítás vagy feltörésből eredő károkért semmilyen formában felelősséget nem vállal! 6. A megrendelt Szolgáltatások alapesetben csak Magyarország területén, a T-Mobil lefedettségi területén működnek. Külföldön tartózkodó jármű követési szolgáltatásaira külön feltételekkel és roaming díj érvénybelépése mellett lehet szerződni. A roaming engedélyezése esetén előfordul, hogy a határ Magyarországi oldalán, ahol erősebb a külföldi GSM szolgáltató térereje már roaming költségek kerülnek felszámításra, mely összeg Előfizetőt/Számlafizetőt terheli! 7. A Szolgáltatás használatához nélkülözhetetlen a SIM kártya. Az Előfizető/Számlafizető részére átadott SIM kártya a GSM szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A SIM kártya tulajdonjoga nem ruházható át, a felett az Előfizető/Számlafizető - a saját használatától eltekintve - rendelkezni nem jogosult. Az Előfizető/Számlafizető a kapott SIM kártyát kizárólag a mindenkori előírásoknak megfelelő eszközökben és készülékekben használhatja. A mindenkori előírásokról a Szolgáltató az Előfizető/Számlafizető kérésére tájékoztatást nyújt. 3. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A Szolgáltató a Szolgáltatást díjfizetés ellenében a Felhasználói szerződésben meghatározott időponttól kezdődően folyamatosan, a nap 24 órájában nyújtja, amennyiben az Előfizető/Számlafizető a szolgáltatás igénybevételének előfeltételeit a Felhasználói szerződésben meghatározottak szerint teljesítette. A Szolgáltató a Szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtesz, azaz a komplett rendszert folyamatosan ellenőrzi, karbantartja, javítja. 2. Amennyiben az Előfizető/Számlafizető a Szolgáltatást több gépjárműre veszi igénybe és bármelyik Felhasználói szerződésének feltételeit megszegi, a Szolgáltató jogosult a Felhasználói szerződésben, illetve az ÁSZF meghatározott szankcionálást az Előfizető/Számlafizető valamennyi Felhasználói szerződésére vonatkozóan kiterjeszteni. 3. A Szolgáltató nem vonható felelősségre azokban az esetekben, amikor a Szolgáltatás szünetelésére a Szolgáltatón kívül álló és elkerülhetetlen vagy vis major miatt kerül sor, vagy a hiba elhárítására a Szolgáltatón kívül álló okok miatt nem kerülhet sor. Ilyen esetek például az internet szolgáltatás szünetelése, a GSM szolgáltatás szünetelése vagy a GPS rendszer szünetelése. 4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek az ÁSZF, illetve a Felhasználói szerződés feltételeinek Előfizető/Számlafizető általi be nem tartásából keletkeztek, valamint abban az esetben, amikor az Előfizető/Számlafizető a járműbe szerelt egység(ek)ben, annak részeiben illetve az adatátvitelre szolgáló GSM (GPRS) SIM kártyán bárminemű változtatást eszközölt vagy nem rendeltetésszerűen használta. 5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek Előfizetőt/Számlafizetőt amiatt érik, mert a Szolgáltató Szolgáltatását igénybe vette, illetve a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy annak következtében a

3 Szolgáltató a szolgáltatási kötelezettségeinek valamilyen okból nem vagy csak részben tud eleget tenni. Ilyen események bekövetkezésének tényéről a Szolgáltató haladéktalanul köteles tájékoztatni az Előfizetőt/Számlafizetőt. 4. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, FELMONDÁSA, VISSZAKAPCSOLÁSA, MEGTAGADÁSA 1. A Szolgáltatás a szerződés aláírásakor határozott időre jön létre (hűségidő). Ha az Előfizető/Számlafizető a meghatározott idejű szerződések lejárta előtt legalább 15 nappal a Szolgáltatót írásban nem értesíti a szerződés meghosszabbításának igényéről, úgy a szerződés a lejáratot követően határozatlan időtartamúvá alakul át. 2. Az Előfizető/Számlafizető a határozatlan idejű Felhasználói szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel írásban bármikor felmondhatja. Az Előfizető/Számlafizető ebben az esetben köteles a felmondás időpontjában fennálló, valamennyi esedékes illetve lejárt tartozását azonnal kiegyenlíteni. 3. Felmondás a Szolgáltató részéről: A Szolgáltató az Előfizető/Számlafizető szerződésszegése esetén a Felhasználói szerződést 15 napos határidővel felmondhatja, ha - az Előfizető/Számlafizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, - az Előfizető/Számlafizető a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, - az Előfizető/Számlafizető nem tartja be a Térképszolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben rögzítetteket, vagy általában jogszabálysértő magatartást tanúsít a rendszerrel kapcsolatban (a rendszer integritásának megsértése, kódvisszafejtés, illegális tartalmak feltöltése stb.). Ebben az esetben a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy kártérítési, vagy kártalanítási kötelezettség nélkül megszüntethesse a rendszerbe való belépést. A hozzáférés megszüntetése nem zárja ki a Szolgáltató ezen okok alapján történő további jogérvényesítését, - az Előfizető/Számlafizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés elküldését követő 8 napon belül nem egyenlíti ki. A felmondásnak tartalmaznia kell: - a felmondás indokát, - a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, - ha a felmondás indoka az Előfizető/Számlafizető szerződésszegése, akkor az Előfizető/Számlafizető tájékoztatását arról, hogy ha az Előfizető/Számlafizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, a Felhasználói szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. A Felhasználói szerződés megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha az Előfizető/Számlafizető részére a Szolgáltató írásbeli felmondását kézbesítették. A felmondást akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató által az Előfizető/Számlafizető utoljára bejelentett nevére és címére küldött tértivevényes levél az átvételt megtagadta, nem fogadta el, nem kereste, ismeretlen vagy elköltözött, elhunyt jelzéssel érkezik vissza. Ebben az esetben a szerződés megszűnésének időpontja a visszaérkezéstől számított 3. nap. A Felhasználói szerződés felmondása nem mentesíti az Előfizető/Számlafizetőt a Szolgáltató szerződésből eredő fizetési követeléseinek megtérítése alól. A Felhasználói Szerződésnek az Előfizető szerződésszegésére tekintettel történő megszűnésével egyidejűleg a szerződésből származó minden fizetési kötelezettség azonnal esedékessé válik. 4. Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha: - a díjtartozás összege kevesebb, mint az Előfizető/Számlafizető havi előfizetési díjának megfelelő összeg, - az Előfizető/Számlafizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja és a vita rendezése érdekében a Szolgáltatóhoz, a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az Előfizető/Számlafizető a Szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti, - az Előfizető/Számlafizető díjfizetési kötelezettségét az értesítés megtörténtét követően, annak kézbesítésétől vagy kézbesítettnek minősülő időpontjától számított 8 napon belül kiegyenlítette és azt a Szolgáltató felé hitelt érdemlően igazolta. 5. A Szolgáltatás visszakapcsolását Előfizető/Számlafizető írásban kérheti. Szolgáltató a bejelentést követően jogosult kiszámlázni a díjszabás szerinti visszakapcsolási díjat. Ennek Előfizető/Számlafizető részéről történő megfizetését követően 5 munkanapon belül köteles a visszakapcsolást elvégezni. A visszakapcsolási díj ellenértéke kizárólag átutalással vagy készpénzben egyenlíthető ki. A visszakapcsolási díj nem foglal magába szolgáltatási díjat, amit a visszakapcsolási díj felett kell megfizetni. 6. Az Előfizető/Számlafizető a határozatlan idejű Felhasználói szerződést szüneteltetheti a hűségidő lejárta után. Az Előfizető/Számlafizető a Szolgáltatás szüneteltetését a tárgyhónapot követő hónap elsejétől kezdődően kérheti legalább 5 munkanappal a kért kikapcsolás előtt,. A szüneteltetés az Előfizető/Számlafizető által írásban kért visszakapcsolásig tart Szolgáltatás visszakapcsolása a bejelentéstől számított 10 munkanapon belül kérhető visszakapcsolási díj ellenében. Az szüneteltetés időtartama maximum 3 hónap lehet. Az Felhasználói Szerződés megszűnik, amennyiben az SIM kártya 3 hónapot meghaladóan szüneteltetett állapotban van. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Felhasználói szerződés megszűnését követően az Előfizető hívószámát (a SIM kártyához rendelt telefonszám) a Szolgáltató újra felhasználhatja. Az Előfizető a Szolgáltatóval szemben erre hivatkozással semmiféle kártérítési igényt nem érvényesíthet. 7. A Szolgáltatót bizonyos esetekben nem terheli szerződéskötési kötelezettség, ezért fenntartja magának a jogot, hogy egyedi döntés alapján megtagadhassa a Felhasználói szerződés megkötését az alábbi esetekben: - ha a Szolgáltató nyilvántartása szerint az Előfizető/Számlafizetőnek a Szolgáltató felé tartozása van, - ha a Szolgáltatónál korábban igénybevett Szolgáltatást az Előfizető/Számlafizető súlyos szerződésszegése miatt felmondással szüntette meg. 8. Ha az Előfizető/Számlafizető tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki és a szerződést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy: - az újabb szerződéskötést az Előfizető/Számlafizető korábban fennálló tartozásának és késedelmi kamatainak megfizetéséhez kösse, - a szerződés megkötésével egyidejűleg a szolgáltatási díj megfizetésével együtt három-hat havi előfizetési díjnak megfelelő összeg, mint biztosíték megfizetését kérje, mely biztosíték a szerződés megszűnése esetén díjtartozás hiányában Előfizető/Számlafizetőnek visszajár. 9. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a fenti lehetőségek közül megítélése szerint válasszon, vagy azokat együttesen alkalmazza. 10. A Felhasználói szerződés megszűnik bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével. 5. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS, KARBANTARTÁS, GARANCIAVÁLLALÁS 1. Szolgáltatási szint, rendelkezésre állás meghatározása: A szolgáltatásigénybevehetőség tényleges időtartamának aránya a teljes elvi szolgáltatási időtartamhoz képest [%]. A Szolgáltató köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy biztosítsa a Szolgáltatás megfelelő működését 2. A Szolgáltatás rendelkezésre állása éves szinten minimum 95 %. 3. Ha az Előfizető/Számlafizető kiesést tapasztal, a Szolgáltatónak felróható okból, és ennek következtében nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást, az alábbiakban részletezett igényeket támaszthatja a Szolgáltatóval szemben, mint szolgáltatási követelés: maximális szolgáltatási követelés: A Szolgáltató által az Előfizető/Számlafizetőnek biztosított összes Szolgáltatási Követelés egy naptári hónap összes üzemen kívüli időszakáért nem haladhat meg 15 szolgáltatási napot. A Szolgáltatási Követelések nem válthatók át pénzügyi kompenzációra, a szolgáltatási követelés érvényesítése: Az Előfizető/Számlafizető igényét írásban a fent meghatározott tények bekövetkezésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül jelentheti be a írásban a Szolgáltató felé. 4. A járműbe szerelt egységekre a Szolgáltató 12 hónapos garanciát vállal. A garancia nem érvényesíthető előírástól eltérő használat, törés, beázás vagy túlfeszültség, illetve illetéktelen beavatkozás során (például illetéktelen SIM kártya kivétele az egységből) keletkező meghibásodás esetén. Garanciaidőn túli javítás esetén, amennyiben a javítás az 5 munkanapot meghaladja, Előfizető/Számlafizető

4 kívánságára Szolgáltató cserekészüléket biztosít. 5. Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásához szükséges térképadatbázisokat tőle független vállalatoktól Térképszolgáltatóktól - szerzi be,. Ezen okból kifolyólag a szerződő Felek általuk befolyásolhatatlan, külső oknak (vis major) tekintik a térképszolgáltatás határozott vagy határozatlan idejű megszűnését, így ebből eredő kártérítésre, vagy kártalanításra csak a kifizetett szolgáltatási díjak erejéig van lehetőség. 6. Előfizető/Számlafizető kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételek mellett a linken megtalálható Térképszolgáltató Általános Szerződési Feltételeit is elfogadta (a link idővel változhat). 7. Előfizető/Számlafizető elfogadja, hogy annak előzetes felmérése, hogy az általa használandó térkép részletezettsége és aktualitása megfelel-e elvárásainak az Előfizető/Számlafizető feladata. Előfizető/Számlafizető a szerződéskötéssel elfogadja a Szolgáltatás nyújtásához használt térkép minőségét, részletezettségét, aktualitását elfogadja és megfelelőnek tartja, illetve a Szolgáltatás igénybevétele során azokkal szemben további igényt nem támaszthat. 8. Előfizető/Számlafizető elfogadja, hogy az általa használt készülék(ek) használata során a helymeghatározás pontosságát az adott pillanatban érzékelt műholdak száma jelentősen befolyásolja. A megfelelő pontosságú műholdas helymeghatározáshoz legalább 6-8 műholdra optikai rálátás szükséges. A helymeghatározás nem lehetséges, amennyiben legalább 4 műholdra nincs az eszköznek optikai rálátása. Ez a feltétel fedett térben (garázs, parkolóház, alagút, benzinkút, szűk, keskeny utca stb.) nem teljesül, ezeken a helyeken a jármű mozgása sem detektálható. Előfizető/Számlafizető elfogadja, hogy erősen árnyékolt helyeken (pl. vasbeton épület, mélygarázs) illetve a távközlési szolgáltató lefedettségének (térerő) hiányosságai miatt szintén előfordulhat a GSM/GPRS átviteli csatorna kiesése. 9. A Szolgáltatónak jogában áll szükség szerint karbantartást végezni, mely idő alatt a Szolgáltatás szünetel. A tervezett karbantartásokat a Szolgáltató 24 órával megelőzően weboldalán közzéteszi, kivétel ez alól a 15 percnél rövidebb vagy nem tervezett karbantartások. 6. A SZOLGÁLTATÓ HIBÁS VAGY KÉSEDELMES TELJESÍTÉSE 1. A Felhasználói szerződésben vállalt Szolgáltatói kötelezettségek késedelmes vagy hibás teljesítése esetén (kivételt képeznek a 2.2. és 2.4. pontokban felsorolt esetek) a Szolgáltató kizárólag a Felhasználói szerződésben rögzített maximum 2 havidíj erejéig vállal kártérítést. A Szolgáltató a hibás teljesítése esetén Előfizető/Számlafizetőnek az adott időszakra díjcsökkentést nyújthat. 2. A Szolgáltató hibás teljesítése abban az esetben állapítható meg, amikor Szolgáltató a hiba bejelentésétől számított 5 munkanapon belül a hibát neki felróható okból nem hárítja el és ezt az Előfizető/Számlafizetővel nem egyezteti. 7. AZ ELŐFIZETŐ/SZÁMLAFIZETŐ KÖTELEZETTSÉGEI 1. Az Előfizető/Számlafizető köteles garanciaidőn belül a járműbe szerelt egység állagát megóvni, hiba, sérülés vagy káresemény esetén a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. 2. Az Előfizető/Számlafizető köteles: - a Szolgáltatóval egyeztetni a járműbe szerelt egységek szerelésének helyét és időpontját, - biztosítani a Szolgáltató hozzáférését a járműbe szerelt eszközhöz a Szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges karbantartáshoz, hibaelhárításhoz, illetve cseréhez. 3. Amennyiben a hozzáférés nincs biztosítva, a késedelemért, a Szolgáltatás elmaradásáért vagy minőségi romlásáért a Szolgáltató nem tehető felelőssé. 4. Az Előfizető/Számlafizető a Felhasználói szerződés megkötésekor köteles a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat megadni, amelyeket a szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlapok tartalmaznak. Az Előfizető/Számlafizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Szolgáltatást ezen adatok ismeretében tudja nyújtani. Az adatok hibás vagy hiányos megadásából eredő, Előfizető/Számlafizetőt ért károkért a Szolgáltató nem vonható felelősségre, továbbá Szolgáltató követelheti Előfizető/Számlafizetőtől az ebből eredően keletkezett kárának megtérítését. Szolgáltató ezen adatokat kizárólag a Szolgáltatás nyújtásához használhatja, és köteles az adatvédelemre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően kezelni és nyilvántartani. 5. Az Előfizető/Számlafizető az adataiban történt változásokról köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül, írásban tájékoztatni a Szolgáltatót. Az Előfizető/Számlafizetői adatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének elmaradásából eredő, az Előfizető/Számlafizetőt ért károkért a Szolgáltató nem vonható felelősségre, továbbá a Szolgáltató követelheti az Előfizető/Számlafizetőtől az ebből eredően keletkezett kárának megtérítését. 8. HELYES HASZNÁLAT ÉS TILTOTT HASZNÁLAT 1. Az Előfizető/Számlafizető kijelenti, hogy a Térképszolgáltató térképeinek használatakor felelősséget vállal azok használatáért és a használat során előálló következményekért. 2. Kijelenti, hogy csak olyan célokra használja a Szolgáltatást, amelyek legálisak, és jelen Szolgáltatási feltételekkel és bármely vonatkozó jogszabállyal és egyéb irányelvvel összhangban állnak. Ennek során tartózkodik az alábbi cselekményektől: - fenyegetés vagy visszaélés, mások törvényes jogainak megsértése, - feltölteni, postázni, ben elküldeni, továbbadni vagy más módon elérhetővé tenni olyan tartalmat, amely bármely fél szabadalmát, kereskedelmi jelölését, tulajdonjogát, kereskedelmi titkát vagy más egyéb tulajdonjogát sérti, - kiadni magát egy másik személynek vagy tagnak, vagy meghamisítani, kitörölni bármely tulajdonjogot, jogi vagy más értesítést, tulajdonjogi megjelölést, eredetiséget jelölő címkét, szoftverforrást vagy más anyagot, - korlátozni vagy megakadályozni bármely más felhasználót a Szolgáltatások használatában, beleértendő harmadik fél által nyújtott olyan Szolgáltatásokat, amelyek a vevőoldalról elérhetőek, - a Szolgáltatásokat illegális vagy engedély nélküli célra használni, - megzavarni vagy megszakítani a Szolgáltatásokat vagy szervereket, vagy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hálózatokat, vagy megszegni a Szolgáltatásokkal kapcsolatos hálózati követelményeket, eljárásokat, szabályokat, - bármilyen robot, spider, oldalbejáró vagy más eszköz használata, hogy a Szolgáltatások egy része, - visszakereshető vagy indexálható legyen, vagy a felhasználókról jogtalan célra információt gyűjteni, - olyan tartalmat megjelentetni, amely hamisan azt állítja, vagy sugallja, hogy az ilyenféle tartalmat, - az Előfizető/Számlafizető, a Szolgáltató, vagy a Térképszolgáltató szponzorálja vagy támogatja, - automatikusan vagy tisztességtelenül létrehozni felhasználói fiókot és jogosultságot, - más, nem a Szolgáltatótól vásárolt eszközét üzemelteti Szolgáltató szerverén. 9. AZ ELŐFIZETŐ/SZÁMLAFIZETŐ SZEMÉLYÉNEK VÁLTOZÁSA 1. Magánszemély Előfizető/Számlafizető halála esetén az örökös - az örökösi minőségét igazoló hiteles okirat és a halotti anyakönyvi kivonat bemutatása mellett - köteles haladéktalanul, írásos formában értesíteni a Szolgáltatót az Előfizető/Számlafizető személyében történő változásról. Ebben az esetben az örökösnek érdekmúlásra hivatkozva joga van a Felhasználói szerződés megszüntetését kezdeményezni a Szolgáltatónál azzal a feltétellel, hogy az addig keletkezett és ki nem egyenlített számlák összegét egy összegben kiegyenlíti a Szolgáltató felé. 2. Jogi személy Előfizető/Számlafizető jogutóddal történő megszűnése esetén bejelentési kötelezettsége a jogutódlás bírósági regisztrálását követően haladéktalanul, írásos formában a jogutódnak van, a bírósági regisztrálás tényét igazoló hiteles okirat bemutatása mellett. A jogi személy Előfizető/Számlafizető jogutód nélküli megszűnésekor köteles a megszűnés tényét azonnali hatállyal bejelenteni a Szolgáltatónak, ami egyúttal a Felhasználói szerződés azonnali hatályú megszűnését és a fennálló fizetési kötelezettségek azonnali teljesítését vonja magával. 3. A Szolgáltató az örökös, illetve a jogutód kérésére a Felhasználói szerződést az örökös (több örökös esetén valamely örökös), illetve a

5 jogutód nevére díjmentesen átírja. Az átírás napjától az örökös, illetve a jogutód válik a Felhasználói szerződésben meghatározott jogok jogosultjává és kötelezettségek kötelezettjévé. 10. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS 1. A Szolgáltató a Szolgáltatás tartalmát, ellenértékeként járó szolgáltatási díjakat, a mindenkori Felhasználói szerződésben, Megrendelőben, Előzetes ajánlatban rögzíti, amelyek az ÁSZF szerves részét képezik. 2. Előfizető/Számlafizető elfogadja, hogy a Szolgáltatás tartalmát, díjat vagy annak egyes elemeit a Szolgáltató 30 napos előzetes értesítést követően megváltoztathatja, és új szolgáltatáscsomagokat alakíthat ki. A díjszabás vagy a Szolgáltatás tartalmi módosítása elfogadottnak tekintett, amennyiben az Előfizető/Számlafizető ráutaló magatartással a Szolgáltatást a már módosított díjjal hosszabbítja meg. 3. A Szolgáltatás beindításához szükséges járműbe szerelt eszköz készülékárát, beszerelési díját és az első havi szolgáltatási díját az Előfizető/Számlafizető a Felhasználói szerződés megkötésével egy időben köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Az első számla kiegyenlítése kézpénzben vagy előre utalással történik a Szolgáltatás aktiválásakor. Ettől eltérő kondíció egyedi megállapodás alapján történik. Amennyiben az Előfizető/Számlafizető e fizetési kötelezettségének a megállapodás szerint nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a Felhasználói szerződést azonnali hatállyal felmondani és a járműbe szerelt eszközt Előfizető/Számlafizetőtől, visszakövetelni vagy visszavenni. A számla kiegyenlítéséig a járműbe szerelt eszköz a Szolgáltató tulajdona marad, azzal szabadon rendelkezik. 4. Az Előfizető/Számlafizető a Szolgáltatás igénybevételéért havonta esedékesen szolgáltatási havidíjat köteles fizetni. A szolgáltatási havidíj a szolgáltatási havi alapdíjból és az igénybevett egyéb szolgáltatások díjaiból tevődik össze. A szolgáltatási havidíj elszámolásának kezdete a járműbe szerelt eszköz üzembe helyezésének napja. Ezt követően a szolgáltatási havidíj Előfizető/Számlafizető felé történő számlázására a tárgyhót megelőző hónapban kerül sor. 5. A Szolgáltatónak jogában áll a számlázási időszakot módosítani vagy az Előfizető/Számlafizetők egyes csoportjai számára egyedileg meghatározni. A számlázási időszak módosulásáról a Szolgáltató az Előfizető/Számlafizetőt jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon értesíti, kivételt képeznek ez alól az egyedi kereskedelmi megállapodások. 6. Előfizető elfogadja, hogy Szolgáltató egy összesített számlát postáz Előfizető részére, melynek részletezését a Szolgáltató elektronikus formában az Előfizető által megadott címre küld el. 7. A Szolgáltatási havidíj megfizetéséért a Felhasználói szerződést aláíró Előfizető/Számlafizető a felelős, függetlenül attól, hogy ki a Szolgáltatás tényleges igénybevevője. Amennyiben az Előfizető és a Számlafizető különbözőek, a fizetések teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. 8. A számlán szereplő összeg megfizetését az Előfizető/Számlafizető legkésőbb a számlán feltüntetett fizetési határidő napjáig (általánosan a számla keltétől számított 8. nap) köteles teljesíteni. Ha az Előfizető/Számlafizető a számlát a tárgyhó 15. napjáig nem kapja meg, úgy ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatának köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tárgyhó 20. napjáig bejelenteni. 9. Az Előfizető/Számlafizető a számlában meghatározott díj összegszerűségét a számlán szereplő fizetési határidőn belül írásban vitathatja a Szolgáltatónál. A Szolgáltató a kifogásolást minden esetben elbírálja és köteles a számla helyességét bizonyítani. Amennyiben a kifogásolás megalapozott, a Szolgáltató a tévesen megállapított összeget a következő havi számlában köteles kiigazítani. Amennyiben a számla helyességét illető kifogásolás a számlán szereplő fizetési határidőn belül nem történik meg, a kifogásolás elbírálásának a díjfizetésre vonatkozóan halasztó hatálya nincs. A Szolgáltató a kifogásolást a számla kiegyenlítését követően minden esetben megvizsgálja és köteles a számla helyességét bizonyítani. 10. Amennyiben az Előfizető/Számlafizető a számlafizetési kötelezettségének fizetési határidőre nem tesz eleget a Szolgáltató fizetési felszólítást küld részére, melyben felhívja figyelmét hogy tegyen eleget fizetési kötelezettségének a kézhezvételt követő 3 napon belül. Ezt követően, ha az Előfizető/Számlafizető ez irányú intézkedését és teljesítését igazolni nem tudja, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást azonnal felfüggeszteni. Késedelmes teljesítés esetén a késedelemtől számított 20. naphoz legközelebb eső munkanapon a Szolgáltató másodszor is írásban szólítja fel az Előfizető/Számlafizetőt a fizetési kötelezettség azonnali (3 napon belüli) teljesítésére. Ha az Előfizető/Számlafizető a második fizetési felszólítás ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Szolgáltató a Felhasználói szerződést ezt követően jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani és egyidejűleg az Előfizető/Számlafizető fennálló, a késedelmi kamattal növelt tartozásait egy összegben követelni, beleértve felmondási díjat és a hűségidő ki nem töltése miatti kieső havidíjakat, valamint a behajtási- és fizetési felszólítással járó költségek is az Előfizető/Számlafizetőt terhelik Lejárt tartozás esetén, annak kiegyenlítéséig a Szolgáltatásra az alábbi korlátozások érvényesíthetők, melyeket Szolgáltató azonnal érvényesíthet: - xtrack rendszerbe történő bejelentkezés felfüggesztése, - SIM kártya letiltás, illetve korlátozás, - nem vásárolható további Szolgáltatás olyan Előfizető/Számlafizető számára, akinek bármilyen korábbi Szolgáltatás ellenértéke nincs kiegyenlítve. 12. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult kamatot felszámítani, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, minden naptári napra lebontva, időarányosan alkalmazva. 13. A Szolgáltató a fel nem számított, vagy tévedésből be nem szedett szolgáltatási díjat vagy költséget az esedékesség napjától számított három éven belül számlázhatja. 14. A Szolgáltató a tévesen felszámított és beszedett díjat késedelmi kamattal növelt értékben köteles haladéktalanul visszafizetni. A késedelmi kamat mértéke, az Előfizető/Számlafizető és a Szolgáltató kamatfizetési kötelezettsége esetén is a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese minden naptári napra lebontva, időarányosan alkalmazva. 15. A fizetés elmaradásából eredően felfüggesztett Szolgáltatás újraindításért a Szolgáltató visszakapcsolási díjat számít fel. A visszakapcsolási díj a Felhasználói szerződésben szereplő kéthavi Előfizető/Számlafizetői alapdíj, mely a Szolgáltatás újraindítása előtt esedékes. 16. Az Előfizető/Számlafizető nem jogosult arra, hogy a Felhasználói szerződés megkötésével az Őt megillető jogokat harmadik személyre átruházza. Az Előfizető/Számlafizető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelyek az általa létrehozott hozzáférésen keresztül történnek. 17. A Szolgáltatónak jogában áll az Előfizetők egyes csoportjai számára az értékesítést elősegítendően kedvezményes díjakat meghatározni. A Szolgáltató önállóan dönthet a kedvezményekről, meghatározott idejű, illetve meghatározott területi hatályú akciókról, amelyek a díjakat csökkentik. A kedvezménytípusok lehetnek: - reklámcélú kedvezmény, - mennyiségi kedvezmény, - egyedi kereskedelmi megállapodás, - valamely új szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó kedvezmény, - egyéb eseti kedvezmény. 18. Az Előfizető/Számlafizető a havi szolgáltatási díj kiegyenlítésére választhatja az átutalásos vagy csekkel történő fizetési módot Banki átutalás esetén Szolgáltató a Szolgáltatás üzembe helyezését követő 10 munkanapon belül a számlázási címnek megfelelően a megadott postacímre átutalási számlát küld. Az átutalásos számlát Előfizető/Számlafizetőnek banki átutalással, a Szolgáltató számlán feltűntetett bankszámlájára, a csekket postai készpénzes befizetéssel kell kiegyenlíteni. Az utalás beérkezését követően Szolgáltató az Előfizető/Számlafizető részére jóváírja a befizetést és aktíválja a Szolgáltatást vagy folytatja azt. 19. Az Előfizető/Számlafizető a Szolgáltatás ellenértékét bankkártyás fizetéssel is kiegyenlítheti. Ez egy háromszereplős fizetési mód, ahol az Előfizető/Számlafizető a Bank fizetési felületén keresztül törvény által előírt biztonsági követelményeknek megfelelően fizet bankkártyájával, és az összeget a Szolgáltató a banktól kapja meg. A Bank által biztosított internetes felületen a weboldal és az Előfizető/Számlafizető által megadott adatokból együttesen állnak elő a tranzakció adatai. Ezen fizetési mód alkalmazásakor a bankkártya

6 adatok biztonságos továbbításáért a Bank felel. A bankkártyás fizetési mód kizárólag dombornyomott bankkártyákkal lehetséges. 20. Amennyiben Előfizető/Számlafizető a Szolgáltatást a már pénzügyileg rendezett időszak vége előtt mondja fel (féléves vagy éves előre fizetés esetén), akkor a lejárati időszakig fel nem használt Szolgáltatás ellenértéke csak abban az esetben követelhető vissza, amennyiben a hűségidő is elszámolásra kerül. Ezen elszámolás végéig és ennek pénzügyi rendezéséig a Szolgáltató jogszerűen szolgáltat. 11. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, BEJELENTÉSEK, PANASZOK, ÉRTESÍTÉSEK 1. Az Előfizető/Számlafizető a Szolgáltatás működésével kapcsolatos esetleges kifogásolását a Szolgáltató felé terjesztheti elő, írásos formában, ugyanakkor Előfizető/Számlafizető tudomásul veszi, hogy xtrack Szolgáltatás úgynevezett dobozos termék, mely mindenkor azonos funkcionalitással és módon működik. Szolgáltató a kifogásolást minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről tájékoztatja Előfizető/Számlafizetőt. 2. A Szolgáltató az Előfizető/Számlafizetők és Felhasználók bejelentéseinek, panaszainak fogadására telefonos és címeken elérhető ügyfélszolgálatot működtet, melynek elérhetőségeit jelen ÁSZF Szolgáltató adatai bekezdés tartalmazzák. 3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett hívásokról hangfelvételt készítsen, amiről a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelőzően tájékoztatja. Szolgáltató a rögzített hanganyagokat a rögzítés napját követő 1 évig tárolja. A Szolgáltató az Előfizető/Számlafizető bejelentését, panaszát kivizsgálja és annak eredményéről Előfizető/Számlafizetőt igénye szerint szóban, vagy írásban értesíti. Nem szóbeli vagy hosszabb ügyintézést igénylő szóbeli bejelentés esetén legkésőbb a bejelentéstől számított 30 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Előfizető/Számlafizetőt írásban értesíti, a kivizsgálás befejezésétől számított 15 napon belül. 4. Amennyiben a bejelentés, panasz kivizsgálására (pl. harmadik fél bevonása miatt) a 30 nap nem elegendő, a Szolgáltató az általános elintézési idő lejárta előtt köteles írásban értesíteni az Előfizető/Számlafizetőt az ügy elintézésének várható időpontjáról. 5. Az Előfizető/Számlafizető nyilatkozatait a Szolgáltató székhelyére vagy ügyfélszolgálatára postai úton feladva vagy személyesen benyújtva írásban jogosult megtenni. 6. A Szolgáltató Előfizető/Számlafizetővel szemben fennálló értesítési kötelezettségét az alábbiak szerint teljesíti: Közérdekű szolgáltatási információkról történő tájékoztatást internetes honlapján teszi közzé, illetve abban foglaltakról a telefonon elérhető ügyfélszolgálaton szóbeli tájékoztatást ad. Közérdekű szolgáltatási információnak minősülnek az alábbiak: - ÁSZF módosítás, - Szolgáltatási csomagok módosítása, - Új szolgáltatások bevezetése, - Meglévő Szolgáltatások megszüntetése, - Szolgáltatási díjak módosítása, - Tervezett karbantartási időszakok. Egyéni előfizetői információkról az Előfizető/Számlafizető értesítése közvetlen, írásbeli módon (értesítés levélben) vagy elektronikus levélben történik. 12. KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS, FELELŐSSÉG, VIS MAIOR 1. A Szolgáltatást (beleértve minden képet és rendelkezésre bocsátott adatot) a Térképszolgáltatók és/vagy azok liszenzorai biztosítják. Sem a Szolgáltató sem a Térképszolgáltató nem vállal garanciát a Térképszolgáltató és liszenzorai, illetve más térképszolgáltatók által rendelkezésre bocsátott információk pontosságával vagy teljességével kapcsolatban. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Szolgáltatások (vagy részei) az összes Előfizető/Számlafizetői igényt kielégítik, vagy a Szolgáltatások teljesítése zavartalan, biztonságos és hibamentes lesz. Előfizető/Számlafizető elfogadja, hogy a Szolgáltatás nem hibamentes, és nem magas kockázatú tevékenységekre lett tervezve és gyártva, mint pl. légi forgalom irányítása, életmentő rendszerek, ahol valósidejű útvonal irányítás szükséges, vagy a Szolgáltatás meghibásodása személyi sérüléshez vagy környezeti károkhoz vezethetne. 2. A Szolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződés keretében nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre az adatátviteli és fogadó rendszer vagy a távközlési Szolgáltatás hibájából (pl. a GSM/GPRS kapcsolat hibája) történő Szolgáltatás kimaradásért és adatvesztésért. 3. A Szolgáltatás hibás működése miatt a Szolgáltató nem tehető felelőssé az alábbi károk egyike miatt sem: - jövedelem-, profit, szerződéskiesés, - üzleti veszteség, - adatvesztésért, - helyettesítő szolgáltatások költségéért, - hírnévvesztésért, - bármilyen speciális, indirekt vagy szükségszerűen következő anyagi kárért vagy veszteségekért. 4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek Előfizető/Számlafizetőt azért érik, mert a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy annak következtében a szolgáltatási kötelezettségeinek nem tud eleget tenni. A fenti események bekövetkezésének tényéről a Szolgáltató haladéktalanul köteles tájékoztatni az Előfizető/Számlafizetőit és ez az esemény egyidejűleg maga után vonja a Felhasználói szerződés azonnali hatályú megszűnését is. A Szolgáltató felelőssége egyetlen esetben sem haladhatja meg az Előfizető/Számlafizető által már megfizetett, de igénybe nem vett szolgáltatási díjak összegét. 5. Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megállapított valamely kötelezettsége teljesítéséért nem felel azokban az esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható, illetve elháríthatatlan körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a Felhasználói szerződés teljesítését. 6. Ilyen körülmények különösen: - háborús cselekmények, sztrájk, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, szél és hóvihar, belvíz, más természeti katasztrófa), - a Szolgáltatások biztosításában közreműködő harmadik vállalatok (GSM szolgáltató, Google, Microsoft, Interware) felszámolása, csődje, megszűnése, Szolgáltatóval való együttműködésük megszűnése, - Szolgáltatás nyújtását biztosító kiszolgáló rendszerek meghibásodása, karbantartása (GSM adatátviteli rendszer, internet hálózat, szerverhálózat, közműszolgáltatás), - a törvény alapján arra feljogosított szervezetek rendkívüli helyzetben tett intézkedéseinek következményei, amelyek a Szolgáltató Felhasználói szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésében korlátozzák vagy gátolják, és ennek eredményként vétlen módon vagyoni, vagy nem vagyoni kárt okoznak. 13. VEGYES RENDELKEZÉSEK, ADATKEZELÉS 1. Előfizető/Számlafizető és Szolgáltató egyaránt tudomásul veszik és magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, hogy az egymás tevékenységével kapcsolatosan megismert, megszerzett vagy bármilyen más módon birtokukba került, különösen tevékenységüket, gazdasági, jogi és pénzügyi helyzetüket érintő, velük egyébként kapcsolatos, nyilvánosságra még nem került adatokat, tényeket vagy bármely más információt üzleti titokként, bizalmasan kezelik, harmadik személy részére nem szolgáltatják ki, illetve harmadik személy számára nem teszik hozzáférhetővé. Nem minősül jelen rendelkezés megszegésének, ha valamely Fél a jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette, vagy az adattulajdonos az információ felfedéséhez előzetesen írásban hozzájárult. Előfizető/Számlafizető a Felhasználói szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Szolgáltató a követelés érvényesítése céljából az ahhoz nélkülözhetetlen Előfizető/Számlafizetői adatokat a felelős hatósági szerveknek kiadja. A Felek titoktartási kötelezettsége a Felhasználói szerződés megszűnését követően is fennáll. 2. Az adatkezelés során szükséges módon kezelt adatok köre: - Természetes személy Előfizető/Számlafizető esetén: az Előfizető/Számlafizető neve, számlázási címe és tartózkodási helye (értesítési/postai címe), címe, telefonszáma (mobil). - Nem természetes személy Előfizető/Számlafizető esetén: az

7 Előfizető/Számlafizető cégneve, székhelye, cégjegyzék száma, adószáma, bankszámlaszáma, címe, értesítési címe, telefonszáma, kontaktszemély neve. 3. Az Előfizető/Számlafizető hozzájárulása a Szolgáltató által jogszabály alapján kezelt kötelező adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak a vonatkozó jogszabályban meghatározott céloktól eltérő felhasználásához az alábbiakban megfogalmazott nyilatkozat alapján: Az Előfizető/Számlafizető önkéntesen, egyértelműen kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a díjak számlázása céljából saját pénzügyi rendszerében kezelhesse a díj meghatározásához és a számlázáshoz szükséges és elégséges, az Előfizető/Számlafizető által rendelkezésre bocsátott személyes adatait (különösen: név, lakcím/székhely, adószám, cégjegyzékszám, telefonszám, cím, eszköz sorozatszám). 4. Az Előfizető/Számlafizető által a jelen dokumentumban adott adatkezelési felhatalmazás kizárólag a fent meghatározott személyes adatok körére terjed ki, időtartama megegyezik az adatkezelés céljának fennállásával, amely egybeesik a Szolgáltató szolgáltatási díjra való jogosultságának időtartamával. 5. A Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatások teljesítése érdekében jogosult az Előfizető/Számlafizető gépjárművének helyzetét meghatározó földrajzi koordináták - mint személyes adatok - nyilvántartására, gépi feldolgozására (adatok tárolása, azokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatokmegváltoztatása, törlése, visszakeresése és szerződésszerű továbbítása). 6. Az Előfizető/Számlafizető a Felhasználói szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy nevét az általa igénybevett Szolgáltatás megjelölésével Szolgáltató referenciaként felhasználja. 7. Előfizető/Számlafizető és Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból és a Felhasználói szerződésből eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, változásokról kötelesek egymást késedelem nélkül tájékoztatni. Felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelynek közlése a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges. 8. Felek egymás közötti értesítései a hibabejelentés és support kivételével, melyek esetén az elfogadott akkor tekinthetők teljesítettnek, ha azok írásban (telefax, ajánlott levél) történnek. 9. A Szolgáltató, mint adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (Avtv.), az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi VI. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény és az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok előírásainak megfelelően jár el. 10. Amennyiben a regisztrációkor megadott cím révén a jelszó illetéktelen személy tudomására jut, a Szolgáltató az ebből eredő károkért nem vállal felelősséget. A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget azért, ha az Előfizető/Számlafizető által magadott jelszóval illetéktelen személyek visszaélnek, illetve a Szolgáltatói szerverrendszert külső jogosulatlan behatás éri. Előfizető/Számlafizető elismeri és elfogadja, hogy felelős mindazon jelszavai titokban tartásáért, amellyel a Szolgáltatásokat el tudja érni, így felelősséggel tartozik mindazon tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén keresztül történnek. 11. Az Előfizető/Számlafizető által a jelen dokumentumban adott adatkezelési felhatalmazás kizárólag a fent meghatározott személyes adatok körére terjed ki, időtartama megegyezik az adatkezelés céljának fennállásával, amely egybeesik a Szolgáltató szolgáltatási díjra való jogosultságának időtartamával. 12. Az Előfizető/Számlafizető köteles a jelen dokumentumban meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos információkról tájékoztatni a leendő Felhasználót, számára lehetővé tenni azok megismerését. Amennyiben a leendő Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását, vagy bármely, a Szolgáltató törvényes eljárásához szükséges jóváhagyást megtagadja, az Előfizető/Számlafizető köteles megtagadni a termék átadását. Ellenkező esetben az Előfizető/Számlafizető felelős mindazon károkért, amelyek ebből eredően a Szolgáltatót, a Felhasználót vagy más személyt érnek. 13. Személyes adatai kezeléséről az Előfizető/Számlafizető, illetve jogosultsága igazolása után a Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Szolgáltató ennek megfelelően kérésre tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus kell eljuttatni. Az Előfizető/Számlafizető tájékoztatás kérése esetén az Szolgáltató legkésőbb 30 napon belül válaszol. Az Előfizető/Számlafizető jogosult kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) az Szolgáltató elektronikus címén. Az Szolgáltató a helyesbítést haladéktalanul elvégzi nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet. Az Előfizető/Számlafizető jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez a hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés elektronikus levélben vagy postai úton a Szolgáltató postacímén kérhető. Az Előfizető/Számlafizető bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. 14. Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásáról kapott értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli az Előfizető/Számlafizetőt a nyilvántartásából, és a visszavonással Előfizető/Számlafizető személyes adatok törlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen. A törlésről az Szolgáltató nem köteles értesíteni az Előfizető/Számlafizetőt, ugyanakkor elvégezni el kell. Az Előfizető/Számlafizető jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén. A Felhasználó személyes adatai védelméhez való joga megsértésének gyanúja esetén bírósághoz fordulhat, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét. A vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény tartalmazza. 15. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Szolgáltató, illetve az Adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az Szolgáltató harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést az adatok fizikai védelme érdekében. A fenti kötelezettségvállalást az Szolgáltató az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. Az Szolgáltató semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy valamely felhasználó az Avtv. rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az érintett regisztrációját haladéktalanul megszüntetni. 14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdéseket illetően a Felhasználói szerződés előírásai, a Szolgáltatói tevékenységre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadók. - az ügyfélszolgálat működtetésével (panaszügyintézés, díjreklamáció, kötbér, kártérítés, stb.) kapcsolatos vita esetén: Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség; Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.; Telefon: , - a Szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. Törvénybe ütköző magatartása esetén: Gazdasági Versenyhivatal; Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; Telefon: A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF et a internetes oldalon mindenki számára megtekinthetően közzéteszi. 3. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a

8 Szolgáltatást nyújtja. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF rendelkezéseinek tartalmát. ahogy a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeit időről-időre felülvizsgálja. Szolgáltató köteles tájékoztatni Előfizető/Számlafizetőt, legkésőbb a módosítás életbe lépése előtt 30 nappal. A módosítás elfogadásának minősül, ha az Előfizető/Számlafizető a módosítást érintő pontokat írásban nem kifogásolja meg a kiértesítés és a hatályba lépés közötti időszakban. 4. A Szolgáltató nem köteles az Előfizetőket/Számlafizetőket előre értesíteni, ha az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken. 5. Jelen ÁSZF nem szabályozott kérdései tekintetében a Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezései az irányadóak. A szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésből eredő jogvitáikat mindenkor megkísérlik békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetére kölcsönösen alávetik magukat a Szolgáltató mindenkori székhelye, jelenleg a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve ügyértéktől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. Budapest, október 28.

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF Rev. 1.6 2013. 08. 21. Tartalomjegyzék 1 Alapfogalmak... 4 1.1 Általános Szolgáltatási Feltételek célja, személyi, területi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen ÁSZF 2017. február 01-től lép hatályba. I. Alapfogalmak értelmezése 1.1 MacEye szolgáltatás A MacEye szolgáltatást Szolgáltató közvetíti Előfizetőnek azáltal, hogy

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1 1. Fogalom meghatározások Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), illetve az ennek feltételei szerint létrejött egyedi megrendelések tekintetében: Az ÁSZF tárgyi hatálya az 1.3.pontban

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK I. ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE WebEye szolgáltatás A WebEye szolgáltatást Szolgáltató közvetíti Előfizetőnek azáltal, hogy Internet alapú hálózati alkalmazásokon keresztül hozzáférést

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS A jelen dokumentum az e-útdíj adatszolgáltatás előfizetői szolgáltatási szabályzatnak a lábjegyzetben megjelölt időpont szerint hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A mindenkor hatályos

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Függeléke 2013. március 1. napjától hatályos szöveg

Általános Szerződési Feltételek Függeléke 2013. március 1. napjától hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Az előfizetői szerződés... 2 2. GPS alapú Flotta Helymeghatározó és a Flotta Helymeghatározó Plusz szolgáltatás leírása... 2 3. Szüneteltetés... 3 4. Díjak : 4 Flotta Helymeghatározó

Részletesebben

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Axiál Kft. által nyújtott Bevezetés Az Axiál Kft. a Földmérési és Távérzékelési Intézettel (a továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az In-Kal GPS Kft. GPS készülékeivel és a járműkövető szolgáltatásával kapcsolatban. TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK DEFINIÁLÁSA... 2 II. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁRGYA...

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés Internet Szolgáltatási Szerződés amely létrejött egyrészről: TolnaAirNet Betéti Társaság, 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. (Cégjegyzék száma: 03-06-114418), (Adószám: 22342083-1-03), mint szolgáltató, a továbbiakban

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF Rev. 1.2 2011.02.10 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)... 3 1.1 Alapfogalmak... 3 1.2 Szolgáltatási

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Hatályos: 2015. június 1-től)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Hatályos: 2015. június 1-től) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Hatályos: 2015. június 1-től) I. Értelmező Rendelkezések 1. Szolgáltatás: Az Előfizető és a Szolgáltató között létrejövő szerződés tárgya, amely a Szolgáltató által az

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERVER ELHELYZÉSRE (co-location) titkarsag@criscomp.hu

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERVER ELHELYZÉSRE (co-location) titkarsag@criscomp.hu SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERVER ELHELYZÉSRE (co-location) amely létrejött egyrészről: Cégnév CRISCOMP INFORMATIKA Kft. Székhely 4030, Debrecen, Gyoma u. 17. Postacím 4030, Debrecen, Gyoma u. 17. Adószám

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

VPS Megrendelői Szerződés

VPS Megrendelői Szerződés VPS Megrendelői Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: továbbiakban Szolgáltató, Valamint

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére 1. Szolgáltató adatai Cégszerû megnevezés: Blue System Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 9721 Gencsapáti,

Részletesebben

Webhosting szerződés

Webhosting szerződés Webhosting szerződés Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: SOFTLOG Informatika Kft. Székhely: 2112 Veresegyház, Levendula u. 9. Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Levendula u. 9. Adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

Hatályba lépés: február 01.

Hatályba lépés: február 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. február 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. FlexCom Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság 1/8

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. FlexCom Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság 1/8 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FlexCom Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság 1/8 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FlexCom Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság I. Alapfogalmak definiálása

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. ÁSZF készítésének dátuma 2013.03.29. Hatályos: 2013.04.02-től visszavonásig

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. ÁSZF készítésének dátuma 2013.03.29. Hatályos: 2013.04.02-től visszavonásig ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltató: Székhely: 1131 Budapest, Menyasszony u. 91. Ügyfélszolgálati cím: 1039 Budapest, Juhász Gyula u. 10. Adószám: 24086260-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-997711 E-mail

Részletesebben

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Pályázatkezelési Rendszer Felhasználási Szabályzata (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Lebonyolító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. február 1. napjától hatályba lépő módosításait

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T Pete Ferenc e.v. hírközlési szolgáltató 2016.08.12. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben