Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 59/2005.(XII. 20.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 59/2005.(XII. 20.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2005.(XII. 20.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (1)-(2) bekezdésének, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2. (2) bekezdésének rendelkezései alapján az alapellátás keretében nyújtandó egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) közigazgatási területén az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvényben foglaltakkal összhangban az egészségügyről szóló évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes körűen biztosítsa. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátást végző - felnőtt háziorvos, házi gyermekorvos, felnőtt fogorvos, gyermek fogorvos, területi védőnő, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást biztosító orvos és védőnő valamint az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást biztosító - szolgáltatókra. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása 3. 2 Az Önkormányzat 1. a 14 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi ellátására 49 felnőtt háziorvosi körzetet alakít ki, melynek terület szerinti meghatározását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. a 0-14 éves korú (gyermek) lakosság egészségügyi ellátására 19 házi gyermekorvosi körzetet alakít ki, melynek terület szerinti meghatározását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 3. a 18 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi alapellátására 15 fogorvosi körzetet alakít ki, 12 fogorvos heti 30 szakorvosi órában, 3 fogorvos heti 15 szakorvosi órában biztosítja a lakosság ellátását. A körzetek terület szerinti meghatározását e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 1 Alaprendelet: 59/2005.(XII. 20.) önkormányzati rendelet. Módosító rendeletek: 38/2007.(XI.6.), 48/2008. (XII.20.), 32/2011. (IX.20.); 16/2012.(V.04.) önkormányzati rendelet 2 Módosította a 38/2007. (XI.6.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2008.I.1-től

2 4. a 0-14 éves korú (gyermek) lakosság egészségügyi ellátására 6 gyermek fogorvosi körzetet alakít ki. A 0-14 év közötti lakosságot 6 gyermek fogorvos 30 szakorvosi órában, a 14 fölött korosztályt 3 ifjúsági fogorvos (vegyes körzetként) heti 15 szakorvosi órában látja el, megosztatlan összterületen. A körzetek meghatározását e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 5. a 0-6 év közötti gyermekek, várandós anyák, oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermekek ellátására 30 területi védőnői körzetet létesít. A körzetek terület szerinti meghatározását e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 6. az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás biztosítására 11 védőnői körzetet alakít ki, és meghatározza az orvos és a védőnő által ellátandó óvodákat és iskolákat. A körzetek terület szerinti meghatározását e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 7. a kerület lakosságának felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt fogorvosi és gyermek fogorvosi ügyeleti ellátását a rendelet 7. sz. melléklete szerint határozza meg. Az egészségügyi alapellátás biztosítása 4. 3 Az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát egyéni vállalkozóként, vagy társas vállalkozási formában működő egészségügyi vállalkozás útján, valamint a Pestszentlőrinc- Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. útján látja el. 4/A. 4 A XVIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat, a hozzá tartozó intézetek és intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói tekintetében a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet 2. -ában foglaltak alapján a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. útján látja el. A feladat ellátásának feltételeit, az önkormányzat és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. együttműködésének részleteit az önkormányzat és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. által kötött megállapodásban kell rögzíteni. Záró rendelkezések 5. (1) E rendelet január 1-én lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti A háziorvosi körzetekről szóló 43/2002. (IX. 24.) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 13/2003. (III. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet, a 46/2003. (XI. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet valamint 16/2004. (III. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet. Budapest, december 15. Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. j e g y z ő Dr. Mester László s.k. polgármester 3 Módosította a 38/2007. (XI.6.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2008.I.1-től; a 32/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2011.IX.21-től 4 Beiktatta a 32/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011.IX.21-től

3 Általános indokolás Annak érdekében, hogy a többszektorúvá vált egészségügyi ágazatban az egészségügyi közszolgáltatások és az orvosi tevékenység hatékonyan szolgálják az egészségügyről szóló évi CLIV. törvényben meghatározott célok valóra váltását és ez által elősegítsék a lakosság egészségi állapotának javulását, megalkotta a Képviselő-testület a 43/2002. (IX. 24.) Háziorvosi körzetekről szóló önkormányzati rendeletét. Ez a rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről rendelkezett, de szükségessé vált valamennyi, az egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatot önkormányzati rendeletben szabályozni. Jelen rendeletben kerül szabályozásra a háziorvosi körzeteken kívül a védőnői, iskola- és ifjúság-egészségügyi-, és az ügyeleti ellátás. A körzetek kialakításánál figyelembe vettük az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 9.) Korm. rendelet előírásait. Budapest, december 15. Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. j e g y z ő Dr. Mester László s.k. polgármester

4 4 1. melléklet 5 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat felnőtt háziorvosi körzeteiről Felnőtt háziorvosok A körzethez tartozó utcajegyzék OEP kód Havanna u. 1., 3., 9., 11., Havanna u ig Havanna u ig Havanna u ig Havanna u Havanna u ig Havanna u ig Csontváry u ig Csontváry u ig Havanna u. 78. Aszparágusz u. mindkét oldal végig Barcsay u ig Békéscsaba u. mindkét oldal végig Berzsenyi D. u. mindkét oldal Bezerédi u. mindkét oldal végig Csapó u. mindkét oldal Csengeri u. mindkét oldal Darányi 19-végig, 18-tól végig Dembinszky u. mindkét oldal végig Eötvös u. mindkét oldal Erkel Ferenc köz mindkét oldal Erkel Ferenc u. mindkét oldal Hengermű u. mindkét oldal Hengersor u. 21-től végig Hengersor u. 26-tól végig Hunyadi László u. mindkét oldal Irányi D. u. mindkét oldal végig Klapka u. mindkét oldal végig Liszt F. köz mindkét oldal végig Liszt F. u. 19-től mindkét oldal Mátyás K. u. mindkét oldal Mikes Kelemen u. mindkét oldal Nyerges köz mindkét oldal Nyerges u. mindkét oldal 5 Módosította a 38/2007. (XI.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2008.I.1-től Módosította a 16/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet. Hatályos: V. 5-től

5 5 Parázs u. mindkét oldal Újtemető u. 16. Vaslemez u. mindkét oldal Vasvessző u. mindkét oldal Vattagyár u. mindkét oldal Vörösmarty u. mindkét oldal végig Havanna u. 5., 7., 17., 45., Havanna u ig, 76. Csontváry u. 25, 40, 42. Barcsay u. 2-végig páros Reviczky u. 59. Havanna u. 49., 51., Havanna u ig. Csontváry u. 1.,3.,5.,27-37-ig Bartha Lajos u. 1. Baross utca Baross utca Csontváry u. 2-4-ig Fiatalság utca mindkét oldal Katona József utca mindkét oldal Kinizsi Pál utca mindkét oldal Margó Tivadar utca 31-től végig páratlan Margó Tivadar utca ig páros Szélmalom utca 2-38-ig Tiborc utca mindkét oldal Városház utca 39-től végig páratlan Baross u. 43-végig páratlan Baross u Besence u. mindkét oldal Goroszló u. páratlan 1-től végig Ipacsfa u. mindkét oldal Margó T. u. páros 172-től végig Sina Simon sétány. 9-től végig mindkét oldal Tövishát u. páratlan 43-tól végig Tövishát u. páros 2-től végig Vándor Sándor u. 3. Zádor u. 1-től végig mindkét oldal Benedekfalva u ig Margó Tivadar u ig Tövishát u ig Goroszló u. 4- től végig páros Sina Simon sétány 1-8-ig mindkét oldal végig

6 6 Csontváry u ig Csontváry u ig Baross u. páros Csontváry u Darus u. mindkét oldal végig Est u. mindkét oldal végig Est köz mindkét oldal Iker tér mindkét oldal Iker u. mindkét oldal végig Kele u. mindkét oldal végig Vikár B. u. mindkét oldal végig Igaz u. mindkét oldal végig Hosszúház u. mindkét oldal végig Kolozsvár u. páros oldal végig Riesz F. u. mindkét oldal végig Vándor Sándor u. 1. Vándor Sándor u. 5-től végig mindkét oldal Lakatos u. 1-től végig páratlan Építő u ig Dolgozó u Bartók Lajos u. 1-től végig, 6-tól végig Batthyány u ig, 2-20-ig Bem u. 1-7-ig, 2-6-ig Benedek Elek u. mindkét oldal végig Bethlen Gábor u. 3-9-ig, 2-6-ig Darányi u ig, 2-16-ig Dugovics u. mindkét oldal végig Endrődi S. u. mindkét oldal végig Hengersor u ig, 4-24-ig Jósika M. mindkét oldal Kemény Zsigmond u ig, 2-18-ig Kiss E. u. 1-től végig páratlan Kosár u. mindkét oldal végig Kossuth L. u ig, 2-24-ig Lakatos u ig páros Liszt F. u ig mindkét oldal Madách I. u. mindkét oldal végig Margó Tivadar u ig, 2-50-ig Németh J. u. mindkét oldal végig Reviczky Gy. u. 1-57, 61-től végig páratlan Reviczky Gy. u. 2-től végig páros oldal Üllői út ig, ig

7 7 Dolgozó u Dolgozó u , 13 Ferenc u. 56-tól végig páros Gölle u. 1. József köz 2. Kézműves u , 18. Tinódi u Építő u ig, Dolgozó u ig páros Kézműves u. 20. Lakatos u ig Béla u. mindkét oldal Bem u ig, 8-12-ig Bethlen Gábor u , 8-12-ig Egressy G. u. mindkét oldal végig Fáy u. végig Ferenc u. páros 2-54-ig, páratlan oldal Fonal u. mindkét oldal végig József u. mindkét oldal végig Kézműves u ig mindkét oldal Kiss E. u ig páros Lakatos u ig páros Lenkei u. mindkét oldal végig Nefelejcs u. 1.,2.,3. Nágocs u. mindkét oldal Tinódi u ig, 2-58-ig Aranyeső u. mindkét oldal Építő u. 7. Esztergályos u. mindkét oldal végig Gyöngyvirág u. 1-29, Háromház u. mindkét oldal Hársfa u. mindkét oldal végig Kossuth tér 2-4 páros Kubinyi u. 3-végig, 6-végig Mikszáth K. u ig, 2-10-ig Pálma u. mindkét oldal végig Piac tér 3-10-ig Rezeda u. mindkét oldal végig Rózsa u. mindkét oldal végig Széchenyi u ig, 2-68-ig Teleki u ig, 2-62-ig Thököly u. páros 2-32-ig Tulipán u. mindkét oldal végig

8 8 Üllői út ig Vadkert u. mindkét oldal végig Bánfa u. mindkét oldal Bököny utca 1-végig, 2- végig Dalmady Gy. 10-végig, 17- végig Delfin utca mindkét oldal végig Dráva utca mindkét oldal végig Fiume mindkét oldal Fogoly utca mindkét oldal végig Gádoros utca mindkét oldal végig Galamb utca 29-végig, 40- végig Gyékény tér végig Jakabháza utca mindkét oldal végig Kisasszonyfa utca mindkét oldal végig Lakitelek utca mindkét oldal végig Lászlófalva utca mindkét oldal végig Madarász utca 18-tól végig, 41-től végig Mályinka utca végig Márfa utca mindkét oldal végig Muraköz utca mindkét oldal végig Nemeske utca mindkét oldal végig Pacsirta utca mindkét oldal végig Pátyod utca mindkét oldal végig Regöly utca mindkét oldal végig Sallai utca , Sas utca 27-től végig, 24-től végig Szabadka utca mindkét oldal végig Szalafő utca mindkét oldal végig Száva utca mindkét oldal végig Tömb utca mindkét oldal végig Újvidék utca mindkét oldal végig Vércse utca 39-től végig, 34-től végig Wlassics utca 143-tól végig, 144-től végig Zenta utca mindkét oldal végig Zombor utca mindkét oldal végig Zsalu utca mindkét oldal végig Zsira utca mindkét oldal végig Zsukó utca mindkét oldal végig Batthyány utca , Bókay utca , Dobozi utca Fürst S. utca , páros Galamb utca 1-27., Garay utca 1-től, 10-től Gilice tér 1-6 mindkét oldal

9 9 Gödör tér mindkét oldal Gulipán utca mindkét oldal Kossuth L. utca , Madarász utca páratlan Petőfi Sándor utca 9-től, 2-től Sallai Imre utca Sas utca 1-25., Sólyom utca 1-23., 2-16 Szélmalom utca 55-től végig, 66-tól végig Üllői út páratlan Varjú u. mindkét oldal végig Vaskút utca 1-3., Vércse utca 1-37.,2-32 Wlassics Gy utca , Batthyány utca 115- végig, 146-végig Besztercebánya u. mindkét oldal végig Dalmady utca 2-8, Érsekújvár u. mindkét oldal végig Földvári u. mindkét oldal végig Garay utca 2-8. páros Garam u. mindkét oldal végig Gulner u. páratlan oldal végig Gulner u. 2. Gulner u. 6-tól végig Kárpát u. mindkét oldal végig Kassa u , 2-24., Komárom u. mindkét oldal végig Kossuth Lajos utca 148-végig, 151-végig Krasznahorka u. mindkét oldal végig Léva utca páros 2-végig Madarász utca 1-15, Nagyszombat u. mindkét oldal végig Napfürdő u. mindkét oldal végig Nyitra u. mindkét oldal végig Pozsony u. mindkét oldal végig Pöstyén tér mindkét oldal Ruttka u. mindkét oldal végig Selmecbánya utca 1. Szemere M. u. mindkét oldal Szakály u. mindkét oldal végig. Trencsén u. mindkét oldal végig Üllői út , Vág u. mindkét oldal végig Vajda u. mindkét oldal végig Zsitva u. mindkét oldal végig

10 10 Benedekfalva u. páros oldal végig Bókay Á.u ig, ig Dobozi u ig, 2-68-ig Fürst S. u. 13-tól végig páratlan Gilice tér 7-től végig mindkét oldal Közdűlő u. 1-től végig Közdűlő u. 2-től végig Kriza J. u. mindkét oldal végig Makói u. mindkét oldal végig Margó T. u ig Péterhalmi u. mindkét oldal végig Sallai Imre u ig Sólyom u. 25-től végig, 18-tól végig Szélmalom u ig, ig Városház u , 26-tól végig Vaskút u. 5-től végig, 24-től végig Vasvári P. u. 21-től végig, 18-tól végig Verebély u. mindkét oldal végig Abaújvár u. mindkét oldal végig Akadály u. mindkét oldal végig Batár u. mindkét oldal végig Bessenyei Gy. u. mindkét oldal végig Billentyű u. mindkét oldal végig Bodva u. mindkét oldal végig Csallóköz u. mindkét oldal végig Csap u. mindkét oldal végig Cser u. mindkét oldal végig Désháza u. mindkét oldal végig Fedezék u. 27-tól mindkét oldal végig Ferihegyi u. mindkét oldal végig Forgó u. végig mindkét oldal Gárdonyi Géza u. mindkét oldal végig Gerely u. mindkét oldal végig Gyűjtő u. mindkét oldal Gömör u. mindkét oldal végig Haladás u. 3-végig mindkét oldal Holló L. u. mindkét oldal végig Igló u. mindkét oldal végig Jókai Mór u. mindkét oldal végig Kosztolányi u ig, ig Lajta u. mindkét oldal végig Latorca u. mindkét oldal végig Móricz Zs. u. mindkét oldal végig Nagykanizsa u. mindkét oldal végig Nefelejcs u. 92-től végig 95-től végig Párkány u. mindkét oldal végig

11 11 Poprád u. mindkét oldal végig Sajó u. mindkét oldal végig Ráday G. u ig, ig Reményik Sándor u. mindkét oldal végig Szepes u. mindkét oldal végig Székely Gy. u ig, ig Tapolcsányi u. mindkét oldal végig Tompa M. u. mindkét oldal végig Tóth Á. u. mindkét oldal végig Ugocsa u. mindkét oldal végig Vas G. u. mindkét oldal végig Vers u. mindkét oldal végig Zemplén u. mindkét oldal végig Akácfa u. mindkét oldal végig Babits M. u. mindkét oldal végig Cserép u. mindkét oldal végig Csörötnek u. mindkét oldal végig Derkovits u. mindkét oldal végig Fedezék u ig páratlan Fűtő u. mindkét oldal végig Gyöngyvirág u. 30-végig, 31-végig Ibolya u. mindkét oldal végig Jegenyefasor u. mindkét oldal végig Kiss J. u. mindkét oldal végig Kosztolányi D. u ig, 1-27-ig Liget u. mindkét oldal végig Mikszáth K. u ig páratlan Muskátli u. mindkét oldal végig Nagy Jenő. u. mindkét oldal végig Nefelejcs u ig, ig Ráday G. 41-től végig, 58-tól végig Simonyi G. u. mindkét oldal végig Szegfű u. mindkét oldal végig Széchenyi u. 70-től és 47-től végig Székely Gy. u ig, 2-30-ig Szil u. mindkét oldal végig Thököly u. 34-től és 75-től végig Teleki u. 64-től. és 57-tól végig Tű u. mindkét oldal végig Virág u. mindkét oldal végig Balassa u. mindkét oldal végig Baross u ig, 2-24-ig Batthyány u ig, ig Bókay Á. u ig páros Czuczor Gergely u. mindkét oldal végig

12 12 Fürst S. u ig, 2-8-ig Haladás u. 2. Kossuth L. u ig, ig Petőfi u. 1-7-ig páratlan Ráday G. u ig páros Szarvascsárda tér végig Thököly u. 3. Vasvári u ig, 2-16-ig Városház u ig, 4-24-ig Üllői út ig, ig Wlassics u ig, 1-73-ig Aba u. mindkét oldal végig Ajtony u. mindkét oldal végig Alpár u. mindkét oldal Alpár köz. mindkét oldal Álmos u mindkét oldal Ákos mester u. mindkét oldal végig Árpád u. mindkét oldal végig Attila u. mindkét oldal végig Bors u. mindkét oldal végig Búvár Kund tér Csarnóta u. mindkét oldal végig Előd u. mindkét oldal végig Felsőcsatári u. mindkét oldal végig Fűszer u. mindkét oldal Gyömrői út , Gyula u. mindkét oldal végig Hangár u. mindkét oldal végig Huba u. mindkét oldal végig Málti M. u. mindkét oldal végig Kézai S. u. mindkét oldal végig Kond u. mindkét oldal végig Koppány u. mindkét oldal végig Kupa u , 2-6. Megyer u. mindkét oldal Levente u. mindkét oldal Nimród u , Ond u. mindkét oldal végig Örs u. mindkét oldal végig Tass u. mindkét oldal végig Töhötöm u. mindkét oldal végig Vajk u. páros oldal Zsolt u. mindkét oldal végig Álmos u ig Avar u. mindkét oldal végig

13 13 Botond u. mindkét oldal végig Bulcsú u. mindkét oldal végig Csaba u. mindkét oldal végig Csévéző u. mindkét oldal végig Csongor u. mindkét oldal végig Frangepán u. mindkét oldal végig Gilvánfa u. mindkét oldal Gorkij u. mindkét oldal végig Gyömrői út ig, ig Illocska u. mindkét oldal Karinthy F. u. mindkét oldal végig Keve u. mindkét oldal végig Kőkert u. mindkét oldal végig Krúdy Gy. u. mindkét oldal végig Kupa u. 25-től végig, 8-tól végig Láncszem u. mindkét oldal végig Lehel u. mindkét oldal végig Martinovics tér végig Móra F. u. mindkét oldal végig Nádasdy u. mindkét oldal Nimród u. 31-től, 32-től végig Riedl F. u. mindkét oldal végig Rím u. mindkét oldal végig Tarcsay u. mindkét oldal végig Tarján u. mindkét oldal végig Toldy M. u. mindkét oldal végig Tünde u. mindkét oldal végig Úz u. mindkét oldal végig Vajk u. páratlan oldal végig Zalán u. mindkét oldal végig Árvai u. mindkét oldal végig Bakonybánk utca 1-33, 2-32 Beregszász u. páratlan 1-től végig Duna u. 1-33, 2-26 Hámán Kató utca 105-től, 90-től Jeges u. 1-31, 2-42 Kassa utca 151-től, 130-tól Kaszás utca 1-23, 2-24 Lugos u. mindkét oldal végig Máramarossziget u. mindkét oldal végig Marczali tér mindkét oldal Mérő u. mindkét oldal végig Nagybánya utca 13-tól, páros 2-től végig Nagybecskerek u. páratlan oldal végig Nagyszőlős u. mindkét oldal végig Nap u. 1-37, 2-40

14 14 Népes u. 19-től, 20-tól Nyíregyháza 111-től végig, 80-tól végig Pancsova u. mindkét oldal végig Rába u. páratlan 1-7 Szatmárnémeti u. mindkét oldal végig Színyei Merse 1-45, Temesvár u. 31-től., 36-tól Versec u. mindkét oldal végig Vízöntő u. páratlan oldal végig Üllői út Zilah u. 41-től, 50-től Abrudbánya u. mindkét oldal végig Babarc tér mindkét oldal Bánffyhunyad u. mindkét oldal végig Beszterce u. mindkét oldal végig Brassó u. mindkét oldal végig Csíkszereda u. mindkét oldal végig Dés u. mindkét oldal végig Fogaras u. mindkét oldal végig Gyulafehérvár u. mindkét oldal végig Halomi u. páros Hargita tér mindkét oldal Királyhágó u. páratlan 1-71; 77-től végig páratlan Kézdivásárhely u. mindkét oldal végig Marosvásárhely u. mindkét oldal végig Nagyenyed u. páros oldal végig. Orsovahida u. mindkét oldal. Óhuta u. mindkét oldal. Sepsiszentgyörgy u. mindkét oldal. Székelyudvarhely mindkét oldal. Tarkő u , Torda u. mindkét oldal. Tusnád u. mindkét oldal. Üllői út Zalatna u. mindkét oldal végig Zaláta u. mindkét oldal végig Bakonybánk utca 35-től, 34-től Beremend utca Béke tér 1-től végig Borvíz u. mindkét oldal. Csörszárok u. mindkét oldal. Drávacsehi u. mindkét oldal. Drávafok u. mindkét oldal. Egerág u. mindkét oldal. Esze T. utca 1-17, 2-38

15 15 Gyergyó u. 1-13, 2-18 Gyöngyfa u. 1-25,2-26. Halomi u Háromszéki u. 1-5, 2-12 Hétvezér tér mindkét oldal Hímesháza u. mindkét oldal. Kara u. páros oldal végig Kaszás u. 25-től, 26 tól Kevermes u. mindkét oldal végig Kékes u. 2-től Királyhágó u. 2-8 Kolbányi G. 1-25, Ködmön u. 1-33, Körös u. 34-től mindkét oldal Nagybánya u Nagydobos utca 1-től végig mindkét oldal Nagyenyed u. 37-tól végig páratlan Népes u , Rába u. 9-töl páratlan Rudavszky u. mindkét oldal végig Sió utca 1-31., Szűr u. mindkét oldal végig Tarkő u , 46-tól Török Bálint u. mindkét oldal végig Üllői út , Vak Bottyán u. 2-től páros Vecsési u. 1-27, 2-24 Véménd u. mindkét oldal Wittman V. u. mindkét oldal Achim A. u. 1-27, Achim A. u Bajcsy Zs. utca 46-tól páros Dobsina u. mindkét oldal Fülek u. mindkét oldal Hámán K. utca 1-51, Honvéd u. 43-tól, 46-től Huszár u. mindkét oldal Ipolyság u. mindkét oldal József A. utca 1-27, Kiskőszeg u. mindkét oldal végig Korpona u. mindkét oldal végig Kúróczy u. 1-9, 2-12 Lőcse utca 45-től, 46-tól Május 1-tér mindkét oldal Nyíregyháza utca 1-77, 2-30 Rozsnyó utca 45-től, 46-tól

16 16 Selmecbánya utca 2-től végig Szt. László utca 1-39, 2-48 Szitnya u. mindkét oldal Tátra u. mindkét oldal Szabó Dezső tér mindkét oldal Zólyom u. mindkét oldal Alacska u. mindkét oldal végig Beremend u. 27-től mindkét oldal Fenyőfa u. mindkét oldal végig. Flór F. u. mindkét oldal végig Gyöngyfa u. 27-től páratlan Gyöngyfa u. 28-tól páros Halomi u páratlan Juharos sor páratlan 31-től végig Kerékkötő u. mindkét oldal végig Kerékvágás u. mindkét oldal végig Kétújfalu u. páratlan végig Kétújfalu u. páros Kolbányi G. u. 27-től páratlan Kolbányi G. u. 32-től páros Körisfa u. mindkét oldal végig Nemes u. 121-től végig páratlan Nyárfás sor 26-tól végig mindkét oldal Péteri u. 24-végig mindkét oldal Tarkő u. 75-től végig páratlan Tölgy u. mindkét oldal végig Üllői út 803-tól végig páratlan Vedres Márk u. mindkét oldal végig Abonyfalva u. mindkét oldal végig Bója u. mindkét oldal végig Esze T. utca 19-től, 40-től Gábor Áron u. mindkét oldal végig Ganz Á. u. mindkét oldal végig Gyergyó utca 15-től, 20-tól Halomegyházi u. mindkét oldal végig Halomegyházi köz mindkét oldal Halomi u. 101-től, 100-től Háromszéki utca 7-től, 14-től Kandó tér mindkét oldal Kara u. 1-től végig páratlan Kékes u. 1-től páratlan Kevevári u. mindkét oldal végig Királyhágó utca páros 10-től végig Kulich Gy. u. mindkét oldal végig Somlókert u. mindkét oldal végig

17 17 Szakolczai u. mindkét oldal végig Tölgyes u. mindkét oldal végig Vak B. utca 1-től páratlan Várkapitány u. mindkét oldal végig Verőce u. mindkét oldal végig Bajcsy Zs.u. 2-44, Bálványos u. mindkét oldal végig Bártfa u. páros 2-44 Déva u. mindkét oldal Halomi út 2-30 Honvéd u. 2-44, Iparvasút utca 2-52, Kassa u , Késmárki u , 1-41 Körmöcbánya u. 2-44, Körös u. mindkét oldal Küküllő u Küküllő u Léva u páratlan Lőcse u. 2-44, Lomnic u. mindkét oldal Losonc u , Nagyenyed utca Nagyszeben u , Olt u , Rimaszombat utca 2-44., Rozsnyó u. 2-44, Sallai utca Selmecbánya utca Szamos u. mindkét oldal Tátrafüred tér 1-től végig Torockó utca mindkét oldal Üllői út , Vajdahunyad utca 2-től,1-től végig Vízakna u ,1-15. Zágon u Zilah u ,1-13 Barcika tér mindkét oldal Bartók B.u. mindkét oldal végig Benczur u. mindkét oldal végig Bihar u. mindkét oldal Dankó P. u. mindkét oldal végig Dávid F. u. mindkét oldal végig Duna utca 35-tól és 28-tól végig Feszty u. mindkét oldal végig

18 18 Fráter u. mindkét oldal végig Hajnalcsillag u. mindkét oldal végig Hubay J. u. mindkét oldal végig Jedlik Á. u. mindkét oldal végig Jeges utca 33-től, 44-től végig Ködmön utca 35-től 38 tól végig Kupeczky J. u. mindkét oldal végig Mányoki Á. u. mindkét oldal végig Nap utca 39-től végig, 42-től végig Mednyánszky u. mindkét oldal végig Rába utca páros oldal Semmelweis u. mindkét oldal végig Sió utca 33-től, 32-től végig Szinyei M. utca 47-től végig, 72-től végig Üllői út Szerencse u. mindkét oldal végig Vízöntő utca páros oldal Pósa Lajos u. mindkét oldal Vecsési u. 26-tól végig, 29-től végig Áchim u , Bajcsy Zs. u páratlan Bártfa u páratlan Bártfa u. 46-tól végig Beregszász utca páros Gömbakác utca 1-55, Hámán Kató u páratlan Hámán Kató u páros Hópehely utca 1-25, 2-24 József Attila u. 29-től végig, 30-tól végig Kassa u , Kúróczy Pál u , Maros u. mindkét oldal Munkács u , Nagybecskerek utca 2-től végig páros Nagyszalonta utca mindkét oldal Nyíregyháza utca Pataki I. utca mindkét oldal Szent László u. 41-től végig, 50-től végig Temesvár u , 2-34 Tüzér u mindkét oldal Ungvár utca 1-53, Üllői út Varga K. utca 1-49, Zilah utca , Ady E. u

19 19 Ár u ,2-10. Címer u. 113-tól végig, 116-tól végig. Csokonai u páros Csolt u. 1-végig, Gesztenye u mindkét oldal Gyöngyperje u páros Kölcsey u. 119-től végig., 120-tól végig. Köztársaság u. páratlan Paula u , Pázsit u. 21-tól végig., 18-tól végig. Saláta u. 1-végig.,2-től végig. Solymász u. 1-től végig, 2-től végig. Szigeti K. u , Szövet u. 25-től páratlan oldal Vasút u mindkét oldal Ady E. u. 107-től végig, 166-végig Bagamér u. 1-től végig., 2-től végig. Benjámin u. mindkét oldal végig Csokonai u. 20-tól végig páros Dalos u. 1-7., 2-8. Deák F. u. 34-től végig páros Gyöngyvirág u , Kalász u , 2-től végig Kapocs u , Katinka u. mindkét oldal végig Kisfaludy u. 67-végig., 112-végig Kömény u , Köztársaság u ,2-62. Lant u. 1-7., 2-8. Lea u , Lenke u Paula u , Podhorszky u. 113-végig, 98-végig Póth I. u. 99-végig, 102-végig Rákóczi u. 103-végig., 106-végig Szigeti K. u , Vasút u. 90-végig mindkét oldal Zöldmező u. mindkét oldal végig Damjanich u. 47- végig páratlan, ig Deák F. u. páratlan 1-végig Erdősáv u ig, ig István u. 59-től végig páratlan, 38-tól végig páros

20 20 Juhász J. u. 9-tól végig, 10-től végig Kapocs u. 55-től végig, 58-tól végig Napló u. 55-től végig, 58-tól végig Nemes u. páratlan ig Szigeti K. u. 53-től végig páratlan, ig Tiszavirág u. 46-végig páros Ady E. u , Bercsényi u. 96-tól végig páros Bocskai u , Címer u , Csokonai u. 1-től végig páratlan Deák F. u Dózsa Gy. u , Felleg u páros Gyöngyperje u páratlan. Ilma u. 1-9., 2-8. Juhász J. u. 1-7., 2-8. Kisfaludy u , Kölcsey u , Lenke u. 1-7.páratlan Nagykőrösi út mindkét oldal Nemes u páratlan Pamut u , Pázsit u , Podhorszky u , Póth I. u , Rákóczi u , Stefánia u , Szövet u mindkét oldal 26-tól páros Templom u. mindkét oldal Vasút u Akácos u. mindkét oldal Aratás u. mindkét oldal Boronás u. mindkét oldal Bükk u. mindkét oldal Csörgőfa u. 1-végig, 2-től végig Égerfa u. mindkét oldal végig Határ utca 1-től végig páratlan Határ utca 22-től végig páros Juharos sor 2-26-ig, 1-29-ig Krepuska u. mindkét oldal Mandulafa u. mindkét oldal végig Nemes u ig páratlan Nyárfás sor 2-24-ig, 1-25-ig Orgonafüzér u. mindkét oldal végig

21 21 Péteri u ig mindkét oldal Platánliget u. mindkét oldal végig Rózsaliget u. mindkét oldal végig Szántás u. mindkét oldal Tiszavirág utca mindkét oldal végig Virágmező u. mindkét oldal végig Ady E. u ig, 2-88-ig Arany J. u ig, 2-30-ig Címer u ig, 2-92-ig Kölcsey u ig, 2-98-ig Törvény u ig, 2-40-ig Arany J. u ig, ig István u ig, 2-36-ig Kálmán u. mindkét oldal végig Kisfaludy u ig, 2-70-ig Lőrinci út 1-31-ig, 2-26-ig Lujza u. mindkét oldal végig Napló u ig, 2-56-ig Nemes u. páros 38-tól végig Nyíl u. mindkét oldal végig Podhorszky u ig, 2-74-ig Póth I. u ig, 2-78-ig Szálfa u. 35-től végig páratlan Szálfa u. 26-tól végig Törvény u. 33-től végig, 42-től végig Vezér u. 39-től végig, 34-től végig Vonal u. mindkét oldal végig Bercsényi u ig, 2-68-ig Bethlen Gábor u. mindkét oldal végig Bocskai u ig, 2-66-ig Eke u ig páratlan Kispesti u ig, 2-42-ig Szélső u ig, 2-68-ig Táncsics u ig, 2-72-ig Bercsényi u ig, ig Bocskai u ig, ig Brigád u. 25-től, 26-tól végig Eke u ig, 2-48-ig Lajos u ig, 2-70-ig Szélső u ig, ig Táncsics u ig, ig Zrínyi u ig, ig

Közterület neve tól ig tól ig XVIII. 625. utca 142674 142674 XVIII. 625. utca 142711 142711 XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII.

Közterület neve tól ig tól ig XVIII. 625. utca 142674 142674 XVIII. 625. utca 142711 142711 XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII. Ker. Közterület neve Házszám Helyrajzi szám tól ig tól ig XVIII. 625. utca 142674 142674 XVIII. 625. utca 142711 142711 XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII. Abrudbánya utca 9 11 XVIII. Abrudbánya

Részletesebben

48/2008. (XII.20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

48/2008. (XII.20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 48/2008. (XII.20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 38/2007. (XI. 6.) Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Budapest XVIII. Kerületi Bókay Árpád Általános Iskola (1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 69.)

Budapest XVIII. Kerületi Bókay Árpád Általános Iskola (1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 69.) Brassó Utcai Általános Iskola (1182 Budapest, Brassó utca 1.) KERÜLETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETÉNEK LISTÁJA ABRUDBÁNYA UTCA BALOGH GÉZAUTCA BÁLVÁNYOS UTCA BÁNFFYHUNYAD UTCA BEREMEND UTCA BESZTERCE

Részletesebben

Polg.Hiv. Polg.Hiv. Polg.Hiv.

Polg.Hiv. Polg.Hiv. Polg.Hiv. beépítetlen telkek 3/a sz. melléklet Ssz. Hrsz. Cím Ter. m2 Funkció Kezelő 1 22470/2 Móricz Zs. utca ( III. ker.) 3983 beépítetlen telek Városgazda XVIII. ker. Zrt. 2 140006 Nincs utcanév 311 terület 3

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK 1 Kispesti Arany Óvoda székhely: 1191 Budapest, Arany János utca 15 17. Ady Endre út 70 116. páros Arany János u. végig Báthory u. 1 39. páratlan 2 48.

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete A felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek valamint a területi védőnői szolgálat és az iskolavédőnői

Részletesebben

Budapest, 2005. szeptember 8. Kihirdetési záradék: 2005. szeptember 14.

Budapest, 2005. szeptember 8. Kihirdetési záradék: 2005. szeptember 14. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 22/2011. (IX.20.), 26/2009. (VI.25.), 1/2008. (I.25.), 34/2007. (X.19.) rendeletekkel módosított 32/2005.

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1 MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 16/2009. (X.1.) rendelete 1 Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteirıl Mélykút Város Önkormányzata Képviselı-testülete az

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata. Képviselő-testületének. 40/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata. Képviselő-testületének. 40/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke. Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke. Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda 1201 Baross u. 79.

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2004. (III.23.)

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.) Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az egészségügyről

Részletesebben

6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel

6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel a háziorvosi körzetek határainak megállapításáról (2008.január

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK ĺ á á á Ö á é ő ü é Ż Ż ö á é é ü á á ö á í á áó ó ó Ż ö á ó ĺ á áó ú á á á Ö á á é ő ü ę é é ő ó ó é ö é á é é á á ö é ĺ Ż é é á öé á ú á á á Ö á é ő ü é é ű öđé á á ő ő ő Ż Ż ö á é á í é é é ö é á ó

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása

1. A rendelet célja és hatálya. 2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2002. (V.7.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2002. (V.7.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2002. (V.7.) r e n d e l e t e a háziorvosi körzetekrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az egészségügyi közszolgáltatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - 4 MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 60/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestülete az egészségügyről

Részletesebben

2. melléklet a Budapest Főváros Önkormányzata.../2012. (...) önkormányzati rendelethez. Védett közterületnevek - I. kerület

2. melléklet a Budapest Főváros Önkormányzata.../2012. (...) önkormányzati rendelethez. Védett közterületnevek - I. kerület 2. melléklet a Budapest Főváros Önkormányzata.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Védett közterületnevek - I. kerület Alagút utca I. 1874.05.06 Apród utca I. 1879.01.01 Avar utca I., XI., XII. 1891.10.15

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 2/2009. (I.30.), a 6/2010. (III.26.), valamint a 10/2010. (V.28.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 2/2009. (I.30.), a 6/2010. (III.26.), valamint a 10/2010. (V.28.) önkormányzati rendelettel) Dorog Önkormányzat Képvisel -testületének 13/2004. (V.03.) önkormányzati rendelete Dorog Város Közigazgatási területén kialakított háziorvosi házi gyermekorvosi fogorvosi, valamint véd n i körzetekr l

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek kialakításáról egységes szerkezetben a 10/2004. (III. 30.) sz. rendelettel Szerencs Város Képviselőtestülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről Kihirdetve: 2013. június 20. Kifüggesztve: 2013. június 20 2013. július

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

A R. 1. melléklete helyében jelen rendelet 1. melléklete lép. A R. 2. melléklete helyében jelen rendelet 2. melléklete lép.

A R. 1. melléklete helyében jelen rendelet 1. melléklete lép. A R. 2. melléklete helyében jelen rendelet 2. melléklete lép. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XI...) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről, valamint székhelyéről szóló 16/2002.(IX.11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. napirendhez: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testülete 2012. december 10-i ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Döntés a 12/2002. (VI.13.) sz. a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi körzetbeosztásról

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. évi CVII. tv. 25. (7)

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete A háziorvosi körzetekről Módosítva: 8/2004. (III. 04.) ÖR sz. rendelet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Göd Város szavazóköreinek jegyzéke TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Ambrus László utca Arany János utca folyamatos

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 13/2002. (VIII. 27.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 13/2002. (VIII. 27.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2002. (VIII. 27.) számú r e n d e l e t e az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és mőködésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Hatályba léptetve: 2002. IV.18.

Hatályba léptetve: 2002. IV.18. Kunszentmiklós Város képviselı-testületének 13/2002. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önálló orvosi tevékenység keretében mőködı háziorvosi körzetekrıl Módosítva: - Hatályba léptetve: 2002. IV.18.

Részletesebben

25/2002. (VII. 4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

25/2002. (VII. 4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 25/2002. (VII. 4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, 1 gyermekfogászati, 2 véd

Részletesebben

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS TELEPÜLÉS OM FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS Ambrózfalva 039539 007 039539 004 Ambrózfalvi Tagintézménye Apátfalva 201360 001 Apátfalvi Dózsa György Általános

Részletesebben

13/2002. (VI. 28.) sz.

13/2002. (VI. 28.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a területi ellátási kötelezettség szerint megállapított háziorvosi körzetekről 13/2002. (VI. 28.) sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben:

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

Háziorvosi körzetek - Komárom

Háziorvosi körzetek - Komárom Háziorvosi körzetek - Komárom 1. számú felnőtt háziorvosi körzet Dr. Juhász Márton Rendelő: 2900 Komárom, Tóth L. u. 7. Tel.: 34/344-995 Rendelés idő: Hétfő: 13:00 16:30 Kedd, Csütörtök: 9:00 12:00 Szerda,

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7.sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2003.(VI.25.), 13/2005.(III.1.), 31/2005.(V.2.), 6/2006.(II.20.), 15/2007.(III.28.), 22/2010.(VIII. 16.), 3/2012. (I. 17.), 11/2012. (III. 26.), 40/2012.

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2002. (VI. 10.) rendelete. a háziorvosi körzetekről 1..

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2002. (VI. 10.) rendelete. a háziorvosi körzetekről 1.. Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2002. (VI. 10.) rendelete a háziorvosi körzetekről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2002. (VII.1.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2002. (VII.1.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2002. (VII.1.) rendelete A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI ÉS VÉDNI KÖRZETHATÁROK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 1 Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra FELHÍVÁS A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános

Részletesebben

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

19/2002. (VII.22.) MÖK számú rendelete. a háziorvosi körzetekrıl

19/2002. (VII.22.) MÖK számú rendelete. a háziorvosi körzetekrıl Helyi jogtár. Módosította az 5/2004.(I. 26.) MÖK sz. rendelet, valamint a 14/2004.(III. 29.) MÖK sz. rendelet. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2002. (VII.22.) MÖK számú rendelete

Részletesebben

ÁCS KÖZ PÉTER ÉVA 8-as SZOBA ADONYI ÚT LŐRINCZ KÁROLYNÉ 8-as SZOBA ADY E. U. GREMSPERGER ÁGNES 1-es SZOBA ÁG U. PRAVETZ ANTALNÉ 9-es SZOBA AGYAG U.

ÁCS KÖZ PÉTER ÉVA 8-as SZOBA ADONYI ÚT LŐRINCZ KÁROLYNÉ 8-as SZOBA ADY E. U. GREMSPERGER ÁGNES 1-es SZOBA ÁG U. PRAVETZ ANTALNÉ 9-es SZOBA AGYAG U. ÁCS KÖZ PÉTER ÉVA 8-as SZOBA ADONYI ÚT LŐRINCZ KÁROLYNÉ 8-as SZOBA ADY E. U. GREMSPERGER ÁGNES 1-es SZOBA ÁG U. PRAVETZ ANTALNÉ 9-es SZOBA AGYAG U. PÉTER ÉVA 8-as SZOBA AKÁCFA U. PRAVETZ ANTALNÉ 9-es SZOBA

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1 Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1 Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (VII. 15.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (VII. 15.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (VII. 15.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 26/2014. (XI.09.) sz. önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Hatályba lépés napja: 2014. november 10. Ezen

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteiről

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteiről DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Veszprém megye - Ajkai Járás Tervezet a települési önkormányzatok 2013. évi novemberi véleménynyilvánításához Készült: Veszprém Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t Nyírbátori Helyi Választási Iroda Vezetője 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: 42/281-042 Fax: 42/281-311 3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása H a t á r o z a t Nyírbátor település

Részletesebben

Komáromi általános iskolák felvételi körzetei Szőnyi Bozsik József Általános Iskola címe: 2921 Komárom, Magtár u. 2. OM azonosító: 031822

Komáromi általános iskolák felvételi körzetei Szőnyi Bozsik József Általános Iskola címe: 2921 Komárom, Magtár u. 2. OM azonosító: 031822 Komáromi általános iskolák felvételi körzetei Szőnyi Bozsik József Általános Iskola címe: 2921 Komárom, Magtár u. 2. OM azonosító: 031822 Ady E. utca páros 38-tól végig, Ifjúság út Páskomi dűlő páratlan

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján. Forgalomképesség szerinti bontásban. Forgalomképtelen

Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján. Forgalomképesség szerinti bontásban. Forgalomképtelen Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján Forgalomképesség szerinti bontásban Forgalomképtelen 16/ / / Közterület MIRHÓ KÖZ 16 1993 39/ / / KÖZTERÜLET KIS-ÉR 39 6188 46/ / / KÖZTERÜLET

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Veszprém megye - Tapolcai Járás Tervezet a települési önkormányzatok 2013. évi novemberi véleménynyilvánításához Készült: Veszprém Megyei

Részletesebben

Az egészségügyi alapellátási körzet székhelye: Sátoraljaújhely, a körzethez tartozó települések: Alsóberecki, Felsőberecki.

Az egészségügyi alapellátási körzet székhelye: Sátoraljaújhely, a körzethez tartozó települések: Alsóberecki, Felsőberecki. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről Sátoraljaújhely Város Önkormányzat

Részletesebben

Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek. 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz.

Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek. 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz. 1. melléklet a /... ( ) önkormányzati rendelethez Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz.); 2. A Vasvár út 64-82.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 5. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.. /2013. ( ) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Védőnői körzetek Komárom

Védőnői körzetek Komárom Védőnői körzetek Komárom 1. számú védőnői körzet Piskovszky Jánosné 2903 Komárom, Tamási Á. u. 8. Tel.: 34/343-662 Terhes tanácsadás: Kedd: 8:00 10:00 Csecsemő tanácsadás: Kedd, Csütörtök: 8:00 10:00 Kisgyermek

Részletesebben