Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 59/2005.(XII. 20.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 59/2005.(XII. 20.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2005.(XII. 20.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (1)-(2) bekezdésének, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2. (2) bekezdésének rendelkezései alapján az alapellátás keretében nyújtandó egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) közigazgatási területén az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvényben foglaltakkal összhangban az egészségügyről szóló évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes körűen biztosítsa. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátást végző - felnőtt háziorvos, házi gyermekorvos, felnőtt fogorvos, gyermek fogorvos, területi védőnő, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást biztosító orvos és védőnő valamint az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást biztosító - szolgáltatókra. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása 3. 2 Az Önkormányzat 1. a 14 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi ellátására 49 felnőtt háziorvosi körzetet alakít ki, melynek terület szerinti meghatározását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. a 0-14 éves korú (gyermek) lakosság egészségügyi ellátására 19 házi gyermekorvosi körzetet alakít ki, melynek terület szerinti meghatározását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 3. a 18 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi alapellátására 15 fogorvosi körzetet alakít ki, 12 fogorvos heti 30 szakorvosi órában, 3 fogorvos heti 15 szakorvosi órában biztosítja a lakosság ellátását. A körzetek terület szerinti meghatározását e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 1 Alaprendelet: 59/2005.(XII. 20.) önkormányzati rendelet. Módosító rendeletek: 38/2007.(XI.6.), 48/2008. (XII.20.), 32/2011. (IX.20.); 16/2012.(V.04.) önkormányzati rendelet 2 Módosította a 38/2007. (XI.6.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2008.I.1-től

2 4. a 0-14 éves korú (gyermek) lakosság egészségügyi ellátására 6 gyermek fogorvosi körzetet alakít ki. A 0-14 év közötti lakosságot 6 gyermek fogorvos 30 szakorvosi órában, a 14 fölött korosztályt 3 ifjúsági fogorvos (vegyes körzetként) heti 15 szakorvosi órában látja el, megosztatlan összterületen. A körzetek meghatározását e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 5. a 0-6 év közötti gyermekek, várandós anyák, oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermekek ellátására 30 területi védőnői körzetet létesít. A körzetek terület szerinti meghatározását e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 6. az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás biztosítására 11 védőnői körzetet alakít ki, és meghatározza az orvos és a védőnő által ellátandó óvodákat és iskolákat. A körzetek terület szerinti meghatározását e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 7. a kerület lakosságának felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt fogorvosi és gyermek fogorvosi ügyeleti ellátását a rendelet 7. sz. melléklete szerint határozza meg. Az egészségügyi alapellátás biztosítása 4. 3 Az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát egyéni vállalkozóként, vagy társas vállalkozási formában működő egészségügyi vállalkozás útján, valamint a Pestszentlőrinc- Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. útján látja el. 4/A. 4 A XVIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat, a hozzá tartozó intézetek és intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói tekintetében a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet 2. -ában foglaltak alapján a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. útján látja el. A feladat ellátásának feltételeit, az önkormányzat és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. együttműködésének részleteit az önkormányzat és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. által kötött megállapodásban kell rögzíteni. Záró rendelkezések 5. (1) E rendelet január 1-én lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti A háziorvosi körzetekről szóló 43/2002. (IX. 24.) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 13/2003. (III. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet, a 46/2003. (XI. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet valamint 16/2004. (III. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet. Budapest, december 15. Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. j e g y z ő Dr. Mester László s.k. polgármester 3 Módosította a 38/2007. (XI.6.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2008.I.1-től; a 32/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2011.IX.21-től 4 Beiktatta a 32/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011.IX.21-től

3 Általános indokolás Annak érdekében, hogy a többszektorúvá vált egészségügyi ágazatban az egészségügyi közszolgáltatások és az orvosi tevékenység hatékonyan szolgálják az egészségügyről szóló évi CLIV. törvényben meghatározott célok valóra váltását és ez által elősegítsék a lakosság egészségi állapotának javulását, megalkotta a Képviselő-testület a 43/2002. (IX. 24.) Háziorvosi körzetekről szóló önkormányzati rendeletét. Ez a rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről rendelkezett, de szükségessé vált valamennyi, az egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatot önkormányzati rendeletben szabályozni. Jelen rendeletben kerül szabályozásra a háziorvosi körzeteken kívül a védőnői, iskola- és ifjúság-egészségügyi-, és az ügyeleti ellátás. A körzetek kialakításánál figyelembe vettük az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 9.) Korm. rendelet előírásait. Budapest, december 15. Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. j e g y z ő Dr. Mester László s.k. polgármester

4 4 1. melléklet 5 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat felnőtt háziorvosi körzeteiről Felnőtt háziorvosok A körzethez tartozó utcajegyzék OEP kód Havanna u. 1., 3., 9., 11., Havanna u ig Havanna u ig Havanna u ig Havanna u Havanna u ig Havanna u ig Csontváry u ig Csontváry u ig Havanna u. 78. Aszparágusz u. mindkét oldal végig Barcsay u ig Békéscsaba u. mindkét oldal végig Berzsenyi D. u. mindkét oldal Bezerédi u. mindkét oldal végig Csapó u. mindkét oldal Csengeri u. mindkét oldal Darányi 19-végig, 18-tól végig Dembinszky u. mindkét oldal végig Eötvös u. mindkét oldal Erkel Ferenc köz mindkét oldal Erkel Ferenc u. mindkét oldal Hengermű u. mindkét oldal Hengersor u. 21-től végig Hengersor u. 26-tól végig Hunyadi László u. mindkét oldal Irányi D. u. mindkét oldal végig Klapka u. mindkét oldal végig Liszt F. köz mindkét oldal végig Liszt F. u. 19-től mindkét oldal Mátyás K. u. mindkét oldal Mikes Kelemen u. mindkét oldal Nyerges köz mindkét oldal Nyerges u. mindkét oldal 5 Módosította a 38/2007. (XI.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2008.I.1-től Módosította a 16/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet. Hatályos: V. 5-től

5 5 Parázs u. mindkét oldal Újtemető u. 16. Vaslemez u. mindkét oldal Vasvessző u. mindkét oldal Vattagyár u. mindkét oldal Vörösmarty u. mindkét oldal végig Havanna u. 5., 7., 17., 45., Havanna u ig, 76. Csontváry u. 25, 40, 42. Barcsay u. 2-végig páros Reviczky u. 59. Havanna u. 49., 51., Havanna u ig. Csontváry u. 1.,3.,5.,27-37-ig Bartha Lajos u. 1. Baross utca Baross utca Csontváry u. 2-4-ig Fiatalság utca mindkét oldal Katona József utca mindkét oldal Kinizsi Pál utca mindkét oldal Margó Tivadar utca 31-től végig páratlan Margó Tivadar utca ig páros Szélmalom utca 2-38-ig Tiborc utca mindkét oldal Városház utca 39-től végig páratlan Baross u. 43-végig páratlan Baross u Besence u. mindkét oldal Goroszló u. páratlan 1-től végig Ipacsfa u. mindkét oldal Margó T. u. páros 172-től végig Sina Simon sétány. 9-től végig mindkét oldal Tövishát u. páratlan 43-tól végig Tövishát u. páros 2-től végig Vándor Sándor u. 3. Zádor u. 1-től végig mindkét oldal Benedekfalva u ig Margó Tivadar u ig Tövishát u ig Goroszló u. 4- től végig páros Sina Simon sétány 1-8-ig mindkét oldal végig

6 6 Csontváry u ig Csontváry u ig Baross u. páros Csontváry u Darus u. mindkét oldal végig Est u. mindkét oldal végig Est köz mindkét oldal Iker tér mindkét oldal Iker u. mindkét oldal végig Kele u. mindkét oldal végig Vikár B. u. mindkét oldal végig Igaz u. mindkét oldal végig Hosszúház u. mindkét oldal végig Kolozsvár u. páros oldal végig Riesz F. u. mindkét oldal végig Vándor Sándor u. 1. Vándor Sándor u. 5-től végig mindkét oldal Lakatos u. 1-től végig páratlan Építő u ig Dolgozó u Bartók Lajos u. 1-től végig, 6-tól végig Batthyány u ig, 2-20-ig Bem u. 1-7-ig, 2-6-ig Benedek Elek u. mindkét oldal végig Bethlen Gábor u. 3-9-ig, 2-6-ig Darányi u ig, 2-16-ig Dugovics u. mindkét oldal végig Endrődi S. u. mindkét oldal végig Hengersor u ig, 4-24-ig Jósika M. mindkét oldal Kemény Zsigmond u ig, 2-18-ig Kiss E. u. 1-től végig páratlan Kosár u. mindkét oldal végig Kossuth L. u ig, 2-24-ig Lakatos u ig páros Liszt F. u ig mindkét oldal Madách I. u. mindkét oldal végig Margó Tivadar u ig, 2-50-ig Németh J. u. mindkét oldal végig Reviczky Gy. u. 1-57, 61-től végig páratlan Reviczky Gy. u. 2-től végig páros oldal Üllői út ig, ig

7 7 Dolgozó u Dolgozó u , 13 Ferenc u. 56-tól végig páros Gölle u. 1. József köz 2. Kézműves u , 18. Tinódi u Építő u ig, Dolgozó u ig páros Kézműves u. 20. Lakatos u ig Béla u. mindkét oldal Bem u ig, 8-12-ig Bethlen Gábor u , 8-12-ig Egressy G. u. mindkét oldal végig Fáy u. végig Ferenc u. páros 2-54-ig, páratlan oldal Fonal u. mindkét oldal végig József u. mindkét oldal végig Kézműves u ig mindkét oldal Kiss E. u ig páros Lakatos u ig páros Lenkei u. mindkét oldal végig Nefelejcs u. 1.,2.,3. Nágocs u. mindkét oldal Tinódi u ig, 2-58-ig Aranyeső u. mindkét oldal Építő u. 7. Esztergályos u. mindkét oldal végig Gyöngyvirág u. 1-29, Háromház u. mindkét oldal Hársfa u. mindkét oldal végig Kossuth tér 2-4 páros Kubinyi u. 3-végig, 6-végig Mikszáth K. u ig, 2-10-ig Pálma u. mindkét oldal végig Piac tér 3-10-ig Rezeda u. mindkét oldal végig Rózsa u. mindkét oldal végig Széchenyi u ig, 2-68-ig Teleki u ig, 2-62-ig Thököly u. páros 2-32-ig Tulipán u. mindkét oldal végig

8 8 Üllői út ig Vadkert u. mindkét oldal végig Bánfa u. mindkét oldal Bököny utca 1-végig, 2- végig Dalmady Gy. 10-végig, 17- végig Delfin utca mindkét oldal végig Dráva utca mindkét oldal végig Fiume mindkét oldal Fogoly utca mindkét oldal végig Gádoros utca mindkét oldal végig Galamb utca 29-végig, 40- végig Gyékény tér végig Jakabháza utca mindkét oldal végig Kisasszonyfa utca mindkét oldal végig Lakitelek utca mindkét oldal végig Lászlófalva utca mindkét oldal végig Madarász utca 18-tól végig, 41-től végig Mályinka utca végig Márfa utca mindkét oldal végig Muraköz utca mindkét oldal végig Nemeske utca mindkét oldal végig Pacsirta utca mindkét oldal végig Pátyod utca mindkét oldal végig Regöly utca mindkét oldal végig Sallai utca , Sas utca 27-től végig, 24-től végig Szabadka utca mindkét oldal végig Szalafő utca mindkét oldal végig Száva utca mindkét oldal végig Tömb utca mindkét oldal végig Újvidék utca mindkét oldal végig Vércse utca 39-től végig, 34-től végig Wlassics utca 143-tól végig, 144-től végig Zenta utca mindkét oldal végig Zombor utca mindkét oldal végig Zsalu utca mindkét oldal végig Zsira utca mindkét oldal végig Zsukó utca mindkét oldal végig Batthyány utca , Bókay utca , Dobozi utca Fürst S. utca , páros Galamb utca 1-27., Garay utca 1-től, 10-től Gilice tér 1-6 mindkét oldal

9 9 Gödör tér mindkét oldal Gulipán utca mindkét oldal Kossuth L. utca , Madarász utca páratlan Petőfi Sándor utca 9-től, 2-től Sallai Imre utca Sas utca 1-25., Sólyom utca 1-23., 2-16 Szélmalom utca 55-től végig, 66-tól végig Üllői út páratlan Varjú u. mindkét oldal végig Vaskút utca 1-3., Vércse utca 1-37.,2-32 Wlassics Gy utca , Batthyány utca 115- végig, 146-végig Besztercebánya u. mindkét oldal végig Dalmady utca 2-8, Érsekújvár u. mindkét oldal végig Földvári u. mindkét oldal végig Garay utca 2-8. páros Garam u. mindkét oldal végig Gulner u. páratlan oldal végig Gulner u. 2. Gulner u. 6-tól végig Kárpát u. mindkét oldal végig Kassa u , 2-24., Komárom u. mindkét oldal végig Kossuth Lajos utca 148-végig, 151-végig Krasznahorka u. mindkét oldal végig Léva utca páros 2-végig Madarász utca 1-15, Nagyszombat u. mindkét oldal végig Napfürdő u. mindkét oldal végig Nyitra u. mindkét oldal végig Pozsony u. mindkét oldal végig Pöstyén tér mindkét oldal Ruttka u. mindkét oldal végig Selmecbánya utca 1. Szemere M. u. mindkét oldal Szakály u. mindkét oldal végig. Trencsén u. mindkét oldal végig Üllői út , Vág u. mindkét oldal végig Vajda u. mindkét oldal végig Zsitva u. mindkét oldal végig

10 10 Benedekfalva u. páros oldal végig Bókay Á.u ig, ig Dobozi u ig, 2-68-ig Fürst S. u. 13-tól végig páratlan Gilice tér 7-től végig mindkét oldal Közdűlő u. 1-től végig Közdűlő u. 2-től végig Kriza J. u. mindkét oldal végig Makói u. mindkét oldal végig Margó T. u ig Péterhalmi u. mindkét oldal végig Sallai Imre u ig Sólyom u. 25-től végig, 18-tól végig Szélmalom u ig, ig Városház u , 26-tól végig Vaskút u. 5-től végig, 24-től végig Vasvári P. u. 21-től végig, 18-tól végig Verebély u. mindkét oldal végig Abaújvár u. mindkét oldal végig Akadály u. mindkét oldal végig Batár u. mindkét oldal végig Bessenyei Gy. u. mindkét oldal végig Billentyű u. mindkét oldal végig Bodva u. mindkét oldal végig Csallóköz u. mindkét oldal végig Csap u. mindkét oldal végig Cser u. mindkét oldal végig Désháza u. mindkét oldal végig Fedezék u. 27-tól mindkét oldal végig Ferihegyi u. mindkét oldal végig Forgó u. végig mindkét oldal Gárdonyi Géza u. mindkét oldal végig Gerely u. mindkét oldal végig Gyűjtő u. mindkét oldal Gömör u. mindkét oldal végig Haladás u. 3-végig mindkét oldal Holló L. u. mindkét oldal végig Igló u. mindkét oldal végig Jókai Mór u. mindkét oldal végig Kosztolányi u ig, ig Lajta u. mindkét oldal végig Latorca u. mindkét oldal végig Móricz Zs. u. mindkét oldal végig Nagykanizsa u. mindkét oldal végig Nefelejcs u. 92-től végig 95-től végig Párkány u. mindkét oldal végig

11 11 Poprád u. mindkét oldal végig Sajó u. mindkét oldal végig Ráday G. u ig, ig Reményik Sándor u. mindkét oldal végig Szepes u. mindkét oldal végig Székely Gy. u ig, ig Tapolcsányi u. mindkét oldal végig Tompa M. u. mindkét oldal végig Tóth Á. u. mindkét oldal végig Ugocsa u. mindkét oldal végig Vas G. u. mindkét oldal végig Vers u. mindkét oldal végig Zemplén u. mindkét oldal végig Akácfa u. mindkét oldal végig Babits M. u. mindkét oldal végig Cserép u. mindkét oldal végig Csörötnek u. mindkét oldal végig Derkovits u. mindkét oldal végig Fedezék u ig páratlan Fűtő u. mindkét oldal végig Gyöngyvirág u. 30-végig, 31-végig Ibolya u. mindkét oldal végig Jegenyefasor u. mindkét oldal végig Kiss J. u. mindkét oldal végig Kosztolányi D. u ig, 1-27-ig Liget u. mindkét oldal végig Mikszáth K. u ig páratlan Muskátli u. mindkét oldal végig Nagy Jenő. u. mindkét oldal végig Nefelejcs u ig, ig Ráday G. 41-től végig, 58-tól végig Simonyi G. u. mindkét oldal végig Szegfű u. mindkét oldal végig Széchenyi u. 70-től és 47-től végig Székely Gy. u ig, 2-30-ig Szil u. mindkét oldal végig Thököly u. 34-től és 75-től végig Teleki u. 64-től. és 57-tól végig Tű u. mindkét oldal végig Virág u. mindkét oldal végig Balassa u. mindkét oldal végig Baross u ig, 2-24-ig Batthyány u ig, ig Bókay Á. u ig páros Czuczor Gergely u. mindkét oldal végig

12 12 Fürst S. u ig, 2-8-ig Haladás u. 2. Kossuth L. u ig, ig Petőfi u. 1-7-ig páratlan Ráday G. u ig páros Szarvascsárda tér végig Thököly u. 3. Vasvári u ig, 2-16-ig Városház u ig, 4-24-ig Üllői út ig, ig Wlassics u ig, 1-73-ig Aba u. mindkét oldal végig Ajtony u. mindkét oldal végig Alpár u. mindkét oldal Alpár köz. mindkét oldal Álmos u mindkét oldal Ákos mester u. mindkét oldal végig Árpád u. mindkét oldal végig Attila u. mindkét oldal végig Bors u. mindkét oldal végig Búvár Kund tér Csarnóta u. mindkét oldal végig Előd u. mindkét oldal végig Felsőcsatári u. mindkét oldal végig Fűszer u. mindkét oldal Gyömrői út , Gyula u. mindkét oldal végig Hangár u. mindkét oldal végig Huba u. mindkét oldal végig Málti M. u. mindkét oldal végig Kézai S. u. mindkét oldal végig Kond u. mindkét oldal végig Koppány u. mindkét oldal végig Kupa u , 2-6. Megyer u. mindkét oldal Levente u. mindkét oldal Nimród u , Ond u. mindkét oldal végig Örs u. mindkét oldal végig Tass u. mindkét oldal végig Töhötöm u. mindkét oldal végig Vajk u. páros oldal Zsolt u. mindkét oldal végig Álmos u ig Avar u. mindkét oldal végig

13 13 Botond u. mindkét oldal végig Bulcsú u. mindkét oldal végig Csaba u. mindkét oldal végig Csévéző u. mindkét oldal végig Csongor u. mindkét oldal végig Frangepán u. mindkét oldal végig Gilvánfa u. mindkét oldal Gorkij u. mindkét oldal végig Gyömrői út ig, ig Illocska u. mindkét oldal Karinthy F. u. mindkét oldal végig Keve u. mindkét oldal végig Kőkert u. mindkét oldal végig Krúdy Gy. u. mindkét oldal végig Kupa u. 25-től végig, 8-tól végig Láncszem u. mindkét oldal végig Lehel u. mindkét oldal végig Martinovics tér végig Móra F. u. mindkét oldal végig Nádasdy u. mindkét oldal Nimród u. 31-től, 32-től végig Riedl F. u. mindkét oldal végig Rím u. mindkét oldal végig Tarcsay u. mindkét oldal végig Tarján u. mindkét oldal végig Toldy M. u. mindkét oldal végig Tünde u. mindkét oldal végig Úz u. mindkét oldal végig Vajk u. páratlan oldal végig Zalán u. mindkét oldal végig Árvai u. mindkét oldal végig Bakonybánk utca 1-33, 2-32 Beregszász u. páratlan 1-től végig Duna u. 1-33, 2-26 Hámán Kató utca 105-től, 90-től Jeges u. 1-31, 2-42 Kassa utca 151-től, 130-tól Kaszás utca 1-23, 2-24 Lugos u. mindkét oldal végig Máramarossziget u. mindkét oldal végig Marczali tér mindkét oldal Mérő u. mindkét oldal végig Nagybánya utca 13-tól, páros 2-től végig Nagybecskerek u. páratlan oldal végig Nagyszőlős u. mindkét oldal végig Nap u. 1-37, 2-40

14 14 Népes u. 19-től, 20-tól Nyíregyháza 111-től végig, 80-tól végig Pancsova u. mindkét oldal végig Rába u. páratlan 1-7 Szatmárnémeti u. mindkét oldal végig Színyei Merse 1-45, Temesvár u. 31-től., 36-tól Versec u. mindkét oldal végig Vízöntő u. páratlan oldal végig Üllői út Zilah u. 41-től, 50-től Abrudbánya u. mindkét oldal végig Babarc tér mindkét oldal Bánffyhunyad u. mindkét oldal végig Beszterce u. mindkét oldal végig Brassó u. mindkét oldal végig Csíkszereda u. mindkét oldal végig Dés u. mindkét oldal végig Fogaras u. mindkét oldal végig Gyulafehérvár u. mindkét oldal végig Halomi u. páros Hargita tér mindkét oldal Királyhágó u. páratlan 1-71; 77-től végig páratlan Kézdivásárhely u. mindkét oldal végig Marosvásárhely u. mindkét oldal végig Nagyenyed u. páros oldal végig. Orsovahida u. mindkét oldal. Óhuta u. mindkét oldal. Sepsiszentgyörgy u. mindkét oldal. Székelyudvarhely mindkét oldal. Tarkő u , Torda u. mindkét oldal. Tusnád u. mindkét oldal. Üllői út Zalatna u. mindkét oldal végig Zaláta u. mindkét oldal végig Bakonybánk utca 35-től, 34-től Beremend utca Béke tér 1-től végig Borvíz u. mindkét oldal. Csörszárok u. mindkét oldal. Drávacsehi u. mindkét oldal. Drávafok u. mindkét oldal. Egerág u. mindkét oldal. Esze T. utca 1-17, 2-38

15 15 Gyergyó u. 1-13, 2-18 Gyöngyfa u. 1-25,2-26. Halomi u Háromszéki u. 1-5, 2-12 Hétvezér tér mindkét oldal Hímesháza u. mindkét oldal. Kara u. páros oldal végig Kaszás u. 25-től, 26 tól Kevermes u. mindkét oldal végig Kékes u. 2-től Királyhágó u. 2-8 Kolbányi G. 1-25, Ködmön u. 1-33, Körös u. 34-től mindkét oldal Nagybánya u Nagydobos utca 1-től végig mindkét oldal Nagyenyed u. 37-tól végig páratlan Népes u , Rába u. 9-töl páratlan Rudavszky u. mindkét oldal végig Sió utca 1-31., Szűr u. mindkét oldal végig Tarkő u , 46-tól Török Bálint u. mindkét oldal végig Üllői út , Vak Bottyán u. 2-től páros Vecsési u. 1-27, 2-24 Véménd u. mindkét oldal Wittman V. u. mindkét oldal Achim A. u. 1-27, Achim A. u Bajcsy Zs. utca 46-tól páros Dobsina u. mindkét oldal Fülek u. mindkét oldal Hámán K. utca 1-51, Honvéd u. 43-tól, 46-től Huszár u. mindkét oldal Ipolyság u. mindkét oldal József A. utca 1-27, Kiskőszeg u. mindkét oldal végig Korpona u. mindkét oldal végig Kúróczy u. 1-9, 2-12 Lőcse utca 45-től, 46-tól Május 1-tér mindkét oldal Nyíregyháza utca 1-77, 2-30 Rozsnyó utca 45-től, 46-tól

16 16 Selmecbánya utca 2-től végig Szt. László utca 1-39, 2-48 Szitnya u. mindkét oldal Tátra u. mindkét oldal Szabó Dezső tér mindkét oldal Zólyom u. mindkét oldal Alacska u. mindkét oldal végig Beremend u. 27-től mindkét oldal Fenyőfa u. mindkét oldal végig. Flór F. u. mindkét oldal végig Gyöngyfa u. 27-től páratlan Gyöngyfa u. 28-tól páros Halomi u páratlan Juharos sor páratlan 31-től végig Kerékkötő u. mindkét oldal végig Kerékvágás u. mindkét oldal végig Kétújfalu u. páratlan végig Kétújfalu u. páros Kolbányi G. u. 27-től páratlan Kolbányi G. u. 32-től páros Körisfa u. mindkét oldal végig Nemes u. 121-től végig páratlan Nyárfás sor 26-tól végig mindkét oldal Péteri u. 24-végig mindkét oldal Tarkő u. 75-től végig páratlan Tölgy u. mindkét oldal végig Üllői út 803-tól végig páratlan Vedres Márk u. mindkét oldal végig Abonyfalva u. mindkét oldal végig Bója u. mindkét oldal végig Esze T. utca 19-től, 40-től Gábor Áron u. mindkét oldal végig Ganz Á. u. mindkét oldal végig Gyergyó utca 15-től, 20-tól Halomegyházi u. mindkét oldal végig Halomegyházi köz mindkét oldal Halomi u. 101-től, 100-től Háromszéki utca 7-től, 14-től Kandó tér mindkét oldal Kara u. 1-től végig páratlan Kékes u. 1-től páratlan Kevevári u. mindkét oldal végig Királyhágó utca páros 10-től végig Kulich Gy. u. mindkét oldal végig Somlókert u. mindkét oldal végig

17 17 Szakolczai u. mindkét oldal végig Tölgyes u. mindkét oldal végig Vak B. utca 1-től páratlan Várkapitány u. mindkét oldal végig Verőce u. mindkét oldal végig Bajcsy Zs.u. 2-44, Bálványos u. mindkét oldal végig Bártfa u. páros 2-44 Déva u. mindkét oldal Halomi út 2-30 Honvéd u. 2-44, Iparvasút utca 2-52, Kassa u , Késmárki u , 1-41 Körmöcbánya u. 2-44, Körös u. mindkét oldal Küküllő u Küküllő u Léva u páratlan Lőcse u. 2-44, Lomnic u. mindkét oldal Losonc u , Nagyenyed utca Nagyszeben u , Olt u , Rimaszombat utca 2-44., Rozsnyó u. 2-44, Sallai utca Selmecbánya utca Szamos u. mindkét oldal Tátrafüred tér 1-től végig Torockó utca mindkét oldal Üllői út , Vajdahunyad utca 2-től,1-től végig Vízakna u ,1-15. Zágon u Zilah u ,1-13 Barcika tér mindkét oldal Bartók B.u. mindkét oldal végig Benczur u. mindkét oldal végig Bihar u. mindkét oldal Dankó P. u. mindkét oldal végig Dávid F. u. mindkét oldal végig Duna utca 35-tól és 28-tól végig Feszty u. mindkét oldal végig

18 18 Fráter u. mindkét oldal végig Hajnalcsillag u. mindkét oldal végig Hubay J. u. mindkét oldal végig Jedlik Á. u. mindkét oldal végig Jeges utca 33-től, 44-től végig Ködmön utca 35-től 38 tól végig Kupeczky J. u. mindkét oldal végig Mányoki Á. u. mindkét oldal végig Nap utca 39-től végig, 42-től végig Mednyánszky u. mindkét oldal végig Rába utca páros oldal Semmelweis u. mindkét oldal végig Sió utca 33-től, 32-től végig Szinyei M. utca 47-től végig, 72-től végig Üllői út Szerencse u. mindkét oldal végig Vízöntő utca páros oldal Pósa Lajos u. mindkét oldal Vecsési u. 26-tól végig, 29-től végig Áchim u , Bajcsy Zs. u páratlan Bártfa u páratlan Bártfa u. 46-tól végig Beregszász utca páros Gömbakác utca 1-55, Hámán Kató u páratlan Hámán Kató u páros Hópehely utca 1-25, 2-24 József Attila u. 29-től végig, 30-tól végig Kassa u , Kúróczy Pál u , Maros u. mindkét oldal Munkács u , Nagybecskerek utca 2-től végig páros Nagyszalonta utca mindkét oldal Nyíregyháza utca Pataki I. utca mindkét oldal Szent László u. 41-től végig, 50-től végig Temesvár u , 2-34 Tüzér u mindkét oldal Ungvár utca 1-53, Üllői út Varga K. utca 1-49, Zilah utca , Ady E. u

19 19 Ár u ,2-10. Címer u. 113-tól végig, 116-tól végig. Csokonai u páros Csolt u. 1-végig, Gesztenye u mindkét oldal Gyöngyperje u páros Kölcsey u. 119-től végig., 120-tól végig. Köztársaság u. páratlan Paula u , Pázsit u. 21-tól végig., 18-tól végig. Saláta u. 1-végig.,2-től végig. Solymász u. 1-től végig, 2-től végig. Szigeti K. u , Szövet u. 25-től páratlan oldal Vasút u mindkét oldal Ady E. u. 107-től végig, 166-végig Bagamér u. 1-től végig., 2-től végig. Benjámin u. mindkét oldal végig Csokonai u. 20-tól végig páros Dalos u. 1-7., 2-8. Deák F. u. 34-től végig páros Gyöngyvirág u , Kalász u , 2-től végig Kapocs u , Katinka u. mindkét oldal végig Kisfaludy u. 67-végig., 112-végig Kömény u , Köztársaság u ,2-62. Lant u. 1-7., 2-8. Lea u , Lenke u Paula u , Podhorszky u. 113-végig, 98-végig Póth I. u. 99-végig, 102-végig Rákóczi u. 103-végig., 106-végig Szigeti K. u , Vasút u. 90-végig mindkét oldal Zöldmező u. mindkét oldal végig Damjanich u. 47- végig páratlan, ig Deák F. u. páratlan 1-végig Erdősáv u ig, ig István u. 59-től végig páratlan, 38-tól végig páros

20 20 Juhász J. u. 9-tól végig, 10-től végig Kapocs u. 55-től végig, 58-tól végig Napló u. 55-től végig, 58-tól végig Nemes u. páratlan ig Szigeti K. u. 53-től végig páratlan, ig Tiszavirág u. 46-végig páros Ady E. u , Bercsényi u. 96-tól végig páros Bocskai u , Címer u , Csokonai u. 1-től végig páratlan Deák F. u Dózsa Gy. u , Felleg u páros Gyöngyperje u páratlan. Ilma u. 1-9., 2-8. Juhász J. u. 1-7., 2-8. Kisfaludy u , Kölcsey u , Lenke u. 1-7.páratlan Nagykőrösi út mindkét oldal Nemes u páratlan Pamut u , Pázsit u , Podhorszky u , Póth I. u , Rákóczi u , Stefánia u , Szövet u mindkét oldal 26-tól páros Templom u. mindkét oldal Vasút u Akácos u. mindkét oldal Aratás u. mindkét oldal Boronás u. mindkét oldal Bükk u. mindkét oldal Csörgőfa u. 1-végig, 2-től végig Égerfa u. mindkét oldal végig Határ utca 1-től végig páratlan Határ utca 22-től végig páros Juharos sor 2-26-ig, 1-29-ig Krepuska u. mindkét oldal Mandulafa u. mindkét oldal végig Nemes u ig páratlan Nyárfás sor 2-24-ig, 1-25-ig Orgonafüzér u. mindkét oldal végig

21 21 Péteri u ig mindkét oldal Platánliget u. mindkét oldal végig Rózsaliget u. mindkét oldal végig Szántás u. mindkét oldal Tiszavirág utca mindkét oldal végig Virágmező u. mindkét oldal végig Ady E. u ig, 2-88-ig Arany J. u ig, 2-30-ig Címer u ig, 2-92-ig Kölcsey u ig, 2-98-ig Törvény u ig, 2-40-ig Arany J. u ig, ig István u ig, 2-36-ig Kálmán u. mindkét oldal végig Kisfaludy u ig, 2-70-ig Lőrinci út 1-31-ig, 2-26-ig Lujza u. mindkét oldal végig Napló u ig, 2-56-ig Nemes u. páros 38-tól végig Nyíl u. mindkét oldal végig Podhorszky u ig, 2-74-ig Póth I. u ig, 2-78-ig Szálfa u. 35-től végig páratlan Szálfa u. 26-tól végig Törvény u. 33-től végig, 42-től végig Vezér u. 39-től végig, 34-től végig Vonal u. mindkét oldal végig Bercsényi u ig, 2-68-ig Bethlen Gábor u. mindkét oldal végig Bocskai u ig, 2-66-ig Eke u ig páratlan Kispesti u ig, 2-42-ig Szélső u ig, 2-68-ig Táncsics u ig, 2-72-ig Bercsényi u ig, ig Bocskai u ig, ig Brigád u. 25-től, 26-tól végig Eke u ig, 2-48-ig Lajos u ig, 2-70-ig Szélső u ig, ig Táncsics u ig, ig Zrínyi u ig, ig

Budapest XVIII. Kerületi Bókay Árpád Általános Iskola (1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 69.)

Budapest XVIII. Kerületi Bókay Árpád Általános Iskola (1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 69.) Brassó Utcai Általános Iskola (1182 Budapest, Brassó utca 1.) KERÜLETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETÉNEK LISTÁJA ABRUDBÁNYA UTCA BALOGH GÉZAUTCA BÁLVÁNYOS UTCA BÁNFFYHUNYAD UTCA BEREMEND UTCA BESZTERCE

Részletesebben

Városkép. 2015. március 25. XXIV. évfolyam 5. szám. Pénz a kamerák működtetésére

Városkép. 2015. március 25. XXIV. évfolyam 5. szám. Pénz a kamerák működtetésére Almáskert p Belsőmajor p Bélatelep p Bókaytelep p Erdőskert p Erzsébettelep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganztelep p Gloriett-telep p Halmierdő p Havanna-lakótelep Kossuth Ferenc-telep p Krepuska Géza-telep

Részletesebben

kihirdetett rendelet minősül. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú

kihirdetett rendelet minősül. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú 1/2006. ( 02.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátásról 1 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

1520 204 000 46341 240 000 2205 182 000 összesen 50066 236 000

1520 204 000 46341 240 000 2205 182 000 összesen 50066 236 000 Budapest családi ház többlakásos panel darabszám átlagár (Ft/m²) Budapest 2004 BUDAPEST 01. KER. ALADÁR U. 0 0 345 10 0 0 345 10 ALAGÚT U. 0 0 250 14 0 0 250 14 ALSÓHEGY U. 0 0 311 8 0 0 311 8 ARANYHAL

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. évi CVII. tv. 25. (7)

Részletesebben

3. 1. 1 Hatályát veszti a 20/2005.(IV.13.) Kgy. r. 2. (2) bek. szerint

3. 1. 1 Hatályát veszti a 20/2005.(IV.13.) Kgy. r. 2. (2) bek. szerint Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2002. (IX.13) Kgy. számú rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása

1. A rendelet célja és hatálya. 2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1042 270 000 30202 264 000 1248 197 000 összesen 32492 262 000

1042 270 000 30202 264 000 1248 197 000 összesen 32492 262 000 Budapest családi ház többlakásos panel darabszám átlagár (Ft/m²) Budapest 2007 Budapest 01. ker. Aladár utca - - 333 6 - - 333 6 Alagút utca - - 365 3 - - 365 3 Attila út - - 285 75 - - 285 75 Avar utca

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

MELLÉKLET. 3. Kisteleki járás Székhely: Kistelek Illetékességi terület: Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer

MELLÉKLET. 3. Kisteleki járás Székhely: Kistelek Illetékességi terület: Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer MELLÉKLET AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK, VALAMINT A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KÖRZETÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓHOZ - JÁRÁSOK SZERINTI BONTÁSBAN - 1. Csongrádi járás

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 184. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 29., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 184. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 29., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 29., szombat Tartalomjegyzék 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 433/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 434/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Részletesebben

A jelölések kibontása:... 2

A jelölések kibontása:... 2 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 1. sz. melléklet a BKB/001/2938-1/2015 sz. ügyirathoz TÁJÉKOZTATÓ az általános iskolai körzetek kijelöléséről A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. (8) bekezdése

Részletesebben

A jelölések kibontása:... 2

A jelölések kibontása:... 2 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 1. sz. melléklet a BKB/001/2938-1/2015 sz. ügyirathoz V1.3. TÁJÉKOZTATÓ az általános iskolai körzetek kijelöléséről A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. (8)

Részletesebben

Városkép. 2015. június 24. XXIV. évfolyam 11. szám. Csobbanj szívében!

Városkép. 2015. június 24. XXIV. évfolyam 11. szám. Csobbanj szívében! Almáskert p Belsőmajor p Bélatelep p Bókaytelep p Erdőskert p Erzsébettelep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganztelep p Gloriett-telep p Halmierdő p Havanna-lakótelep Kossuth Ferenc-telep p Krepuska Géza-telep

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ügyiratszám: BKB/001/2251-1/2013. TÁJÉKOZTATÓ az általános iskolai körzetek kijelöléséről I. BÁCSALMÁSI JÁRÁS I/1. Bácsalmási Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolája

Részletesebben

A 35/2002. (IX.13.) Kgy. rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1., 2., 3. és 4. sz. melléklete lép.

A 35/2002. (IX.13.) Kgy. rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1., 2., 3. és 4. sz. melléklete lép. 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 33/2011. (XII. 01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 35/2002. (IX. 13.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

F E L H Í V Á S. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siófoki Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

F E L H Í V Á S. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siófoki Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra F E L H Í V Á S A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siófoki Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Szeged M.J.V. Önkormányzat háziorvosi körzeteinek utcajegyzéke 2005.

Szeged M.J.V. Önkormányzat háziorvosi körzeteinek utcajegyzéke 2005. 1.../2005. (...) Kgy. rendelet 1. sz. melléklete 35/2002. (IX.13.) Kgy. rendelet 1. számú melléklet Szeged M.J.V. Önkormányzat háziorvosi körzeteinek utcajegyzéke 2005. 2 1. sz. háziorvosi körzet Arany

Részletesebben

Szegedi Járás KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLA

Szegedi Járás KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLA TELEPÜLÉS Algyő i Járás KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLA OM INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME 029652 Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 6750 Algyő, Sport u. 5. MEGJEGYZÉS Deszk 200909 és Térsége Eötvös

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 3/2009.(I.28.) SZÁMÚ RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRÕL SZÓLÓ 27/2008. (X.1.) SZ.

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 3/2009.(I.28.) SZÁMÚ RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRÕL SZÓLÓ 27/2008. (X.1.) SZ. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 3/2009.(I.28.) SZÁMÚ RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRÕL SZÓLÓ 27/2008. (X.1.) SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós Város Képviselõ-

Részletesebben

MISKOLCI ÓVODÁK KÖRZETEI

MISKOLCI ÓVODÁK KÖRZETEI MISKOLCI ÓVODÁK KÖRZETEI 2015. februári állapot MISKOLCI AVASTETŐ I ÓVODA 3524 Miskolc, Hajós Alfréd utca 3., tel: 561-394 Fényi Gyula tér, Hajós Alfréd utca 1-14-ig páros-páratlan, 16-58-ig páros, Jósika

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az orvosi körzetek

Részletesebben

MAGYAR BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓI KAMARA

MAGYAR BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓI KAMARA MAGYAR BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓI KAMARA ORSZÁGOS TERÜLETI ÜGYELOSZTÁS 2009-01-30 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG BUDAPEST Pesti Központi Kerületi Bíróság Budapest, V. ker. dr. Schmidt Zoltán Csütörtök 9-15 1051 Október 6.

Részletesebben

II. fejezet Építményadó

II. fejezet Építményadó Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)

Részletesebben

6726 TORONTÁL TÉR 6726 VÉDŐNŐ UTCA 6726 VEDRES UTCA PÁRATLAN (1-TŐL 13-IG) 6726 VEDRES UTCA PÁROS (2-TŐL 10-IG) 6726 ZSOMBOLYAI UTCA

6726 TORONTÁL TÉR 6726 VÉDŐNŐ UTCA 6726 VEDRES UTCA PÁRATLAN (1-TŐL 13-IG) 6726 VEDRES UTCA PÁROS (2-TŐL 10-IG) 6726 ZSOMBOLYAI UTCA 6720 APÁTHY ISTVÁN UTCA 6720 ARADI VÉRTANÚK TERE 6720 ÁRPÁD TÉR 6720 BELOIANNISZ KAPU 6720 DÓM TÉR 6720 DUGONICS TÉR 6720 EÖTVÖS UTCA 6720 JÓKAI UTCA 6720 KORÁNYI FASOR 6720 PÉCSI UTCA (SZŐKEFALVI-NAGY

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben