A parlagfű okozta allergia Készítette: Schróth Ágnes. I. Az allergia témakör megjelenése a középiskolai oktatásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A parlagfű okozta allergia Készítette: Schróth Ágnes. I. Az allergia témakör megjelenése a középiskolai oktatásban"

Átírás

1 A parlagfű okozta allergia Készítette: Schróth Ágnes I. Az allergia témakör megjelenése a középiskolai oktatásban évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi törvénymódosítás értelmében: 48. (3) Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját. I.1 Nemzeti Alaptanterv A műveltségi területek oktatásának közös követelményei Testi és lelki egészség Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében.. A pedagógusok készítsék fel a gyermekeket, az ifjakat arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. Ember a természetben műveltségterület A biológiai és egészségtani területen megszerzett műveltség fontos eszköze lehet annak a törekvésnek, melynek hatására a tanulók tudatosan törekednek az egészséges életmóddal kapcsolatos szabályok betartására. Tájékozódás az élő és élettelen természetről fejlesztési követelmények Az ember egészsége évfolyam Az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok szervezetre gyakorolt fontosabb hatásainak megismerése. Az egészség személyes és társadalmi érdekként történő értelmezése. Aktív és tudatos egészségvédelem, másokon való segítés. I.2. Kerettanterv Biológia évfolyam Fejlesztési követelmények Törekedjünk arra, hogy a tanuló értse és a gyakorlatban is alkalmazza a környezet és természetvédelem legfontosabb alapelveit, valamint tegyük képessé a tanulót arra, hogy mikrokörnyezetében a szennyező anyagok káros mértékű felhalmozódásának megelőzésében aktív szerepet vállaljon. 11. évfolyam Témakörök Tartalmak Az ember önfenntartó életműködései és ezek szabályozása Az immunitás Az immunrendszer funkciója.. A fehérvérsejtek típusai, a sejtes és az antitestes immunitás lényege. Az immunrendszerrel kapcsolatos alapvető egészségügyi ismeretek. 1

2 Általános egészségtan Egészségügyi ismeretek A mindennapok egészségügyi ismeretei, elsősegélynyújtás, az orvosi ellátás igénybevétele. Veszélyeztető tényezők, civilizációs ártalmak. Környezet-egészségtan, környezet-higiéné. A lelki egészség. I.3. Érettségi követelmények I.3.1. A biológia érettségi vizsgakövetelményei 4. Az emberi szervezet Témák Vizsgaszintek Közép 4.8 A szabályozás Az immunrendszer - Immunitás Értelmezze az antitest, antigén, immunitás fogalmát. Sorolja fel az immunrendszer jellemző sejtjeit (falósejtek, nyiroksejtek). Ismertesse a memóriasejtek szerepét a másodlagos immunválasz kialakításában. Magyarázza meg a gyulladás tüneteit, kialakulásuk okát. Ismertesse a falósejtek szerepét és a genny eredetét. Ismertesse az immunizálás különböző típusait (aktív, passzív, természetes, mesterséges). Minden típusra mondjon példát. I.3.2. A társadalomismeret érettségi vizsgakövetelményei Emelt Hasonlítsa össze a nem specifikus és specifikus immunválaszt. Magyarázza a rendszer működésének a lényegét: az idegen anyag megtalálásának a módját, felismerését, az immunglobulinok jelentőségét, az idegen anyag megsemmisítését. Ismertesse a vérszérum fogalmát Ismertesse az autoimmun betegségek létezéséről és lényegét. TÉMÁK VIZSGASZINTEK Közép Emelt A társadalmi szabályok A társadalmi együttélés alapvető szabályai, eredetük és rendeltetésük, változásaik. A társadalmi együttélés szabályainak tudatos belátáson alapuló kritikai elsajátítása. Jogi alapismeretek Az egyén és a jog Alapvető jogok és kötelességek Tájékozódás az alapvető jogi ismeretekben: alapvető jogok és kötelességek 2

3 A társadalmi viszonyok A helyi társadalom A helyi társadalommal kapcsolatos kérdések, konfliktusok Az életmód átalakulása A helyi társadalommal kapcsolatos kérdések, konfliktusok A civilizációs és környezeti ártalmak jelentése A környezet- és egészségvédelem főbb területei, elvei és intézményei. I.4. Szakképzés A 2001/2002. tanévtől a szakközépiskolákban és szakiskolákban is elindul a kerettanterv szerinti képzés. Ennek keretében ezekben az oktatási intézményekben is tanítják a biológiaegészségtan tantárgy ismeretanyagát. E tantárgy tananyagát a kerettanterv jelöli ki. Ezekben a középiskolákban nemcsak az elméleti biológiai ismeretek középszintű elsajátítása a cél, hanem nagy hangsúlyt kap a tanulók későbbi életvitelére nagy hatást gyakorló a természet- és környezetvédelmi, valamint az egészségvédelmi nevelés is. Berger Józsefné ajánlás a Biológia és egészségtan a középiskolásoknak tankönyv Nemzeti Tankönyvkiadó Az immunrendszer kóros működése Az allergének és az allergia. II. Az allergia és kiváltó okai Mely célok eléréséhez járul hozzá? Felkeltse a téma iránt az érdeklődést. Felismerjék a diákok a téma fontosságát. A tanár felmérje, milyen előzetes tudása van a tanulóknak az allergia témakörben. Rendelkezzenek a tanulók azokkal az alapismeretekkel, amelyek a téma igényes megtárgyalásához nélkülözhetetlenek. A diákok megértsék, maguk is tehetnek azért, hogy az allergiás betegségeket elkerüljék. Igényelt idő: egy tanítási óra Felhasználási terület: osztály Előzetes ismeretek: osztály: Az általános iskolában esetlegesen tanultak, valamint a gyerekek saját tapasztalatai, ismeretei osztály: Biológia órán tanultak és a gyerekek saját tapasztalatai. Fejlesztendő képességek, készségek: Asszociációs, problémamegoldó, információkezelési, beszéd, kommunikációs, együttműködési készség 3

4 Idő Tevékenység Feladat Módszer/ Szervezési mód 3 Ráhangolás Felmérés készítése: tanári kérdések Hány allergiás tanuló van az A tanulók osztályban? kézfeltartással Hány tanulónak van jelentkeznek, az pollenallergiája? adatokat feljegyzik. Hányan allergiásak a parlagfű pollenjére? Eszköz tábla, kréta, tanulói jegyzetfüzet, toll 3 Ráhangolás A tanulók írjanak olyan szavakat, kifejezéseket, amelyek az allergia témakörben eszükbe jutnak. 10 A tanár csoportosítva felírja a táblára a gyerekek által mondott szavakat, kifejezéseket. Javasolt csoportosítási szempontok: Biológiai alapfogalmak Allergiát okozó tényezők Tünetek Kezelés Megelőzés A téma 6 feldolgozása A biológiai alapfogalmak tisztázása: allergia, allergén, antigén, antitest, immunitás, immunrendszer 5 Az allergiás betegség kialakulását befolyásoló tényezők. 10 Az egyes tényezők és az elkerülési lehetőségük közös megbeszélése. ötletbörze egyéni munka ötletbörze frontális munka asszociációs feladat pármunka munkalap kitöltése egyéni munka kérdve kifejtés frontális munka 1. sz. melléklet, tanulói jegyzetfüzet, toll 1. sz. melléklet, tábla, kréta, tanulói jegyzetfüzet, toll 2. sz. melléklet, tanulói jegyzetfüzet, toll 3. sz. melléklet, a munkalap 1. feladata, toll 8 Az esélyhányados fogalmának megbeszélése, értelmezése táblázat kitöltése egyéni munka frontális megbeszélés 3. sz. melléklet, a munkalap 2. feladata, toll 4

5 1. melléklet Ötletbörze Az ötletbörze kiválóan alkalmas arra, hogy a tanulók összegyűjtsék gondolatikat, és ráhangolódjanak a témára. A tanár számára jó tájékozódási lehetőség, hogy milyen korábbi ismeretei vannak a diákoknak az adott kérdésről. Egyik lehetséges megvalósítás, hogy a tanulók egymás után hangosan bemondják gondolataikat. Ebben az esetben fennáll annak a veszélye, hogy csak a gyerekek egy része dolgozik. Ezt kiküszöbölhetjük azzal, ha sorban felszólítjuk a gyerekeket, így mindenkinek kell mondania valamit. Másik lehetőség, hogy először minden tanuló írásban összegyűjti, hogy melyek azok a szavak, amelyek a témakörben eszébe jutnak. Fontos, és motiváló is, hogy megadjuk a rendelkezésre álló időt (pl.: 2-5 perc), és az ezen idő alatt elvárt szavak, kifejezések számát (pl.: db). Ebben az esetben minden tanuló kénytelen összeszedni ismereteit, hiszen a gyerekek között járva figyelni tudjuk egyéni munkájukat. A közös megbeszélés során mindenki sorban mond egy szót. A kört addig ismételjük, amíg minden összegyűjtött szó egyszer el nem hangzik. A második kör után már nem fontos a tanulók sorrendjét betartanunk, hiszen egyeseknek van még gondolata, másoknak már nincs. A diákok folyamatosan írják fel füzetükbe azokat a szavakat, amelyek nekik nem jutottak eszükbe. A feladat elmondásával együtt tisztázzuk a szabályokat a gyerekekkel. Figyeljünk arra, hogy szigorúan csak a megadott témára vonatkozzanak a gondolataink. Az ötleteket röviden fejezzük ki. Minden ötlet jó, ne tegyünk megjegyzést más gondolatára. Az ötleteket változatlan formában rögzítjük. Építsünk a másik gondolatára. Ne szégyelljük, ha egy ideig nem jut semmi eszünkbe. A későbbi felhasználás érdekében írhatjuk a táblára vagy egy nagy csomagolópapírra az elhangzottakat. Ennek csak az a hátránya, hogy időigényes. A felírás többféle módon lehetséges: Az elhangzás sorrendjében felírjuk a szavakat, kifejezéseket. Előre megadunk csoportokat, és a tanulókkal közösen, a megfelelő csoportba írjuk a szavakat. Csoportokba írjuk a szavakat, és a tanulók találják ki, hogy mi lehet az egyes csoportok címe. Irodalom: Schróth Ágnes (szerk.) 2004: Környezeti nevelés a középiskolában Trefort kiadó, Budapest 5

6 2. melléklet Asszociációs feladat Alakítsunk párokat! A tanulók borítékban kétféle cédulát kapnak. Írhatjuk eltérő színnel, vagy eltérő színű lapra nyomtathatjuk a szöveget. A cédulák egyik csoportján alapfogalmak, a másikon a meghatározások szerepelnek. (Lent található.) A tanulók feladata, hogy párosítsák össze a meghatározást a megfelelő fogalommal. A megadott idő letelte után közösen beszéljük meg a jó megoldást a gyerekekkel. Amennyiben szükségesnek látjuk, osszuk ki fénymásolatban is a helyes megoldást. Ez azért fontos, hogy a diákoknak helyes fogalmaik legyenek a témában. Tanulói segédanyag Megoldás: Allergia: az immunrendszer túlzott és káros válaszreakciója olyan anyagokra, melyek általában ártalmatlanok Allergén: bármilyen, vegyi- vagy egyéb anyag, ami allergiás reakciót okoz. Antigén (immunogén): olyan molekula-, vagy sejtrészlet, amely immunválaszt vált ki. Az összes olyan anyag, amely immunreakciót vált ki a szervezetben, azaz képes megindítani a szervezet antitest termelését vagy sejtes immunválaszát. Antitest (ellenanyag, immunoglobulin): a szervezet által termelt fehérje, amely a szervezetbe hatoló idegen anyagokkal szemben termelődik és azok leküzdését, semlegesítését szolgálja. Immunitás: az a képesség, amellyel a szervezet ellen tud állni a fertőzéseknek vagy az idegen fehérjéket ki tudja küszöbölni. Immunválasz: az idegen anyagok bejutására végbenő védekező reakció a szervezetben, ami az idegen anyag leküzdését, semlegesítését szolgálja. 6

7 A borítékba kerülő cédulák (A vonalak mentén szét kell vágni.) ALLERGIA ALLERGÉN ANTITEST ANTIGÉN IMMUNITÁS IMMUNVÁLASZ Az immunrendszer túlzott és káros válaszreakciója olyan anyagokra, melyek általában ártalmatlanok Bármilyen, vegyi- vagy egyéb anyag, ami allergiás reakciót okoz. Olyan molekula-, vagy sejtrészlet, amely immunválaszt vált ki. A szervezet által termelt fehérje, amely a szervezetbe hatoló idegen anyagokkal szemben termelődik és azok leküzdését, semlegesítését szolgálja Az idegen anyagok bejutására végbenő védekező reakció a szervezetben, ami az idegen anyag leküzdését, semlegesítését szolgálja. Az a képesség, amellyel a szervezet ellen tud állni a fertőzéseknek vagy az idegen fehérjéket ki tudja küszöbölni. 7

8 3. Melléklet Munkalap 1. Feladat Az alábbi felsorolások közül melyek okozhatnak nagy valószínűséggel allergiás tüneteket, és melyekre nem jellemző ez? Írd az állítások mellé, hogy igen vagy nem a válaszod! 1. ipari és közlekedésből származó légszennyezés,.. 2. rendszeres sportolás,.. 3. állatok tartása a lakásban,.. 4. számítógépek túlzott használata,.. 5. lakásban való dohányzás,.. 6. antibiotikumok szedése,.. 7. túlzott tisztaság gyermekkorban,.. 8. lakás penészessége,.. 9. az anyatejes táplálás visszaszorulása, padlóburkoló lapok beépítése a lakásba, túlzottan stresszes életmód, egyes rovarok csípése a fal meszelése.. +1 magas pollenkoncentráció a levegőben.. 2. Feladat Az ún. esélyhányados (EH) megmutatja, hogy a nevezett tényező a gyermekek allergiás megbetegedési kockázatát átlagosan mennyivel növeli. Például: ha az EH=1,2, akkor az adott tényező 120%-os kockázattöbbletet jelent a gyerekre nézve. A) Saját véleményed alapján írd be az alábbi EH értékeket a megfelelő oszlopba! 1,7; 1,8; 1,8; 1,6; 1,9; 1,8; 2,3 B) Írj javaslatot a harmadik oszlopba, hogy miként csökkenthető az adott kockázati tényező! Kockázati szerepe van A lakás forgalmas út melletti. Az anya allergiás betegsége A terhesség alatti dohányzás Esélyhányados (EH) Védő hatású 8

9 A rövid anyatejes táplálás. Korábban háziállat tartása a lakásban Penészedés a gyerekszobában Dohányzás a lakásban A munkalap megoldása 1. Feladat 1. ipari és közlekedésből származó légszennyezés, igen 2. rendszeres sportolás, nem 3. állatok tartása a lakásban, igen 4. számítógépek túlzott használata, nem 5. lakásban való dohányzás, igen 6. antibiotikumok szedése, igen 7. túlzott tisztaság gyermekkorban, igen 8. lakás penészessége, igen 9. az anyatejes táplálás visszaszorulása, igen 10. padlóburkoló lapok beépítése a lakásba, nem 11. túlzottan stresszes életmód, igen 12. egyes rovarok csípése igen 13. a fal meszelése nem +1 magas pollenkoncentráció a levegőben igen 2. Feladat Kockázati szerepe van Esélyhányados Védő hatású (EH) A lakás forgalmas út melletti. 1,7 Lakás forgalommentes helyen Az anya allergiás 1,8 Nincs örökletes hajlam betegsége A terhesség alatti 1,9 Dohányzás mellőzése dohányzás A rövid anyatejes 1,8 Anyatejes táplálás egy 9

10 táplálás. éves korig Korábban háziállat tartása a lakásban 1,6 Nincs és nem is volt háziállat a lakásban Penészedés a gyerekszobában 2,3 Megfelelő szigetelés, fűtés Dohányzás a lakásban 1,8 Dohányzás mellőzése Dr. Virágh Zoltán(2004): Védd környezetedet és egészségedet! Argumentum Könyv- és Folyóiratkiadó Kft., Budapest 10

11 III. A pollenallergia Mely célok eléréséhez járul hozzá? Felkeltse a téma iránt a tanulók érdeklődését. Felismerjék a diákok a téma fontosságát. Tájékozottak legyenek a gyerekek az allergia egyik leggyakoribb fajtájáról. Megismerjenek lehetőségeket arra, miként előzhetik meg, és hogyan csökkenthetik a pollenallergia okozta kellemetlenségeket. Igényelt idő: egy tanítási óra Felhasználási terület: osztály Előzetes ismeretek: Az előző órán tanultak osztály: Az általános iskolában esetlegesen tanultak, valamint a gyerekek saját tapasztalatai, ismeretei osztály: Biológia órán tanultak és a gyerekek saját tapasztalatai. Fejlesztendő képességek, készségek: Asszociációs, problémamegoldó, információkezelési, beszéd, kommunikációs, együttműködési, elemző készség, Idő Tevékenység Feladat Módszer/ Szervezési mód 5 Rövid Az allergiáról tanultak rövid Tesztsor megoldása ellenőrzés, felelevenítése. Egyéni munka ráhangolás A tanulók tudásának értékelése. Frontális kiértékelés Eszköz 1. sz. melléklet 5 Az allergének csoportosítása a szervezetbe kerülés módja alapján: Kontakt érintkezéssel Nutritív ételekkel Rovarméreg csípések során Gyógyszerek Inhalatív belégzéssel (pl.: pollenek) Kérdve kifejtés Frontális munka Szakmai anyag jegyzetfüzet, toll 11

12 8 Minden csoport a pollenallergiával A téma kapcsolatban más-más témát dolgoz feldolgozása fel egy feladatlap segítségével. 1. csoport Miért váltak allergén anyaggá a pollenek? 2. csoport A pollenallergia tünetei 3. csoport A pollennaptár 4. csoport A keresztreakiók Szövegértés, ábraértelmezés, Csoportmunka 2. sz. melléklet tanulói jegyzetfüzet, toll 10 Az egyes csoportok ismertetik saját anyagukat. A többiek jegyzetet készítenek. 5 Minden tanuló felír három kérdést az órán elhangzott anyagból. A kérdéseknek különböző területeket kell érinteniük, és nem lehet a saját csoportjuk által elemzett szövegből. 10 Ellenőrzés, értékelés A tanulók felteszik egymásnak a kérdéseiket. Mindenki egyet olvas fel, és felszólít egy tanulót, aki hasonlóan folytatja a sort. A szokásos órai értékelésünkkel értékelhetjük a munkát. 2 Házi feladat Nézz körül a környékeden! Mindenki kérdezze meg otthon, a szomszédságban, hogy van-e parlagfű az utcájukban, környékükön. A virágzási szezon kivételével önálló keresést is végezhetnek a tanulók. Tanulói magyarázat Frontális munka Egyéni munka Frontális munka 2. sz. melléklet ppt tanulói jegyzetfüzet, toll tanulói jegyzetfüzet, toll A parlagfű megmutatása képen. 12

13 1. melléklet Egyszerű választás Az alábbi kérdésekre megadott válaszok közül csak az egyik a helyes. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 1. Mi a neve annak a folyamatnak, amelynek során a szervezet túlzott reakcióval válaszol általában ártalmatlan anyagokra? A) atópia B) immunológia C) allergia 2. Mi az ellenanyag tudományos neve? A) antigén B) antitest C) allergén 3. Mit jelent magyarul az a szó, hogy allergia? A) eltérő reakció B) heves reakció C) egyéni reakció 4. Mi nem vált ki a szervezetben immunválaszt? A) antigén B) antitest C) allergén 5. Mi az a képessége a szervezetnek, amellyel ellen tud állni a fertőzéseknek vagy az idegen fehérjéket ki tudja küszöbölni. A) immunitás B) immunválasz C) allergia Megoldás: C) B) A) B) A) 2. melléklet Csoportmunka Alakítsunk négy csoportot az osztályban! Minden csoport a pollenallergiával kapcsolatban más-más témát dolgoz fel egy feladatlap segítségével. A feladatlapon rövid szöveg és esetleg ábra van. A csoport minden tagja kapja meg a feladatlapot, hogy önállóan is el tudjon gondolkodni. A gyerekek feladata, hogy a feldolgozás utáni közös megbeszélés során elmondják társaiknak a kapott szövegük lényegét oly módon, hogy a szöveg utáni kérdésekre adott válaszokat is beleépítik. Az az ideális, ha a megbeszélés előtt minden tanuló megkapja mind a négy feladatlapot, így nem kell jegyzetelnie, jobban tud figyelni a magyarázatokra. 13

14 Első csoport: Miért váltak allergén anyaggá a pollenek? Mégis felvetődik a kérdés, hogyan válhatnak hirtelen allergénekké olyan anyagok, amelyekkel évezredeken át jól megvolt az ember? Bár az allergia nem teljesen új "találmány", valóban, tömegessé válása új keletű. Erre pedig az a magyarázat, hogy a régóta velünk "élő" anyagoknak, részecskéknek megváltozott a szerkezete, aminek következtében allergénné váltak. Vegyük szemügyre közelebbről a pollent. Japánban észrevették, hogy a japánfenyő pollenjére allergiássá vált emberek a gyorsforgalmi utak közelében élnek. Ugyanezek az emberek távolabb nem szenvedtek az allergiától, annak ellenére, hogy a japánfenyő ott is megtalálható volt. Kiderült, hogy a kipufogógáz, és főleg a diesel-meghajtású járművek kipufogó gázainak szilárd részecskéi a virágpor-szemcsékre rátapadva megváltoztatják azok felszínét. A pollenek felszíni pórusaikon keresztül fehérjéket bocsátanak ki, de a szennyező anyagok hatására a fehérjekiválasztás mennyisége és minősége is megváltozik. A kiválasztott fehérjék között több proteolítikus, azaz fehérjebontó enzim található, amelyek a nyálkahártyákat irritálják. Így függhet tehát össze a környezetszennyezés és az allergia. Forrás: Allergiáról minden szülőnek, Madarász Utcai Gyermekkórház A fenti szöveg és az eddigi tudásotok alapján válaszoljatok a következő kérdésekre! 1. Mit jelent, hogy egy anyag allergénné válik? 2. Mit gondoltok? A szélporozta, vagy a rovarporozta növények pollenje inkább allergén tulajdonságú? Indokoljátok véleményeteket! 3. Mi az oka annak, hogy egy virágpor a városban erősen allergén tulajdonságú, a réten nem? 4. Szerintetek jogos az a megállapítás, hogy az allergia civilizációs betegség? Indokoljátok véleményeteket! 14

15 Második csoport Melyek a pollenallergia tünetei? leggyakoribb a tüsszögés, amit vízszerű orrfolyás vagy orrdugulás kísér; viszkető szemek, orr és torok; könnyezés; kötőhártya-gyulladás; aláárkolt, karikás szemek. A pollenekre nem allergiás emberek orrnyálkahártyáján termelődő nyák elvezeti a kiszűrt idegen anyagokat a torokba, ahonnan azokat kiköhögik vagy lenyelik. Az allergiás betegek esetében amint a pollen az orrnyálkahártyához ér, egy láncreakció indul meg, melynek során az itt jelenlévő immunsejtekből hisztamin és egyéb kémiai anyagok (prosztaglandinok, leukotriének) szabadulnak föl. Ezeknek a kémiai anyagoknak egyik fő hatása a kis vérerek kitágítása, és az érfalat alkotó sejtek közötti szoros kapcsolat meglazítása. Az így átalakult erekből folyadék jut ki a szövetek közé, ami az orrdugulást és az orrfolyást okozza. A hisztamin egyéb hatásai között a viszketés, irritáció keltése és a bő nyáktermelés is szerepel. Forrás: Dr. Vaszil László allergológus, Budai Gyermekkórház A fenti szöveg és az eddigi tudásotok alapján válaszoljatok a következő kérdésekre! 1. Mi a tudományos neve a szövegben említett immunsejteknek? 2. Készítsetek egyszerű ábrát a lejátszódó folyamatokról! 3. Soroljatok fel további allergiás tüneteket! Mi okozhatja kialakulásukat? Tünet Kiváltó tényező lehet 15

16 Harmadik csoport Pollennaptár Magyarországon három pollenszezon különíthető el: A tavaszi szezon ("fa-szezon": mogyoró, nyír, éger, kőris): a február 1.-től április 30-ig terjedő időszakban termelődött pollenszemek megjelenési időszaka. A virágzás kezdési időpontja igen változó, többnyire március eleje. A kora nyári szezon ("fű-szezon": komócsin- és perjefélék, csenkesz, ebír, egyes gabonafélék): a május 1. és július 31. közötti periódus, amelyet főként lágyszárú növények (vadon élő füvek, gabonafélék, kora nyári gyomok) és néhány fa virágpora jellemez. A nyár végi-őszi szezon ("gyom-szezon": ürömfélék, útifű, parlagfű, csalán stb.): a július 16-tól október elejéig termelődött pollenszemek - döntően a lágyszárú gyomok pollenjei - jellemzik. A fenti szöveg és az eddigi tudásotok alapján válaszoljatok a következő kérdésekre! 1. Fogalmazzátok meg, mi a pollennaptár! 16

17 2. Mi a szerepe a pollennaptárnak az allergiás emberek életében? 3. Csoportosítsátok a pollennaptárban szereplő növényeket az alábbi szempont szerint! Enyhe allergén Közepes allergén Erős allergén 4. A pollennaptár alapján állapítsátok meg, hogy mely hónapokban a legnagyobb a pollenallergia kialakulásának lehetősége! Indokoljátok véleményeteket! 17

18 Negyedik csoport Keresztreakciók Bizonyos allergének molekuláris szerkezete hasonlít egymásra (például rokon növényfajoknál), ekkor a hasonló allergénekre egyformán reagál a szervezet. Ez a keresztreakció jelensége. Ezért van az, hogy a parlagfűre érzékeny betegeknek legtöbbször az üröm is panaszokat okoz, vagy aki pázsitfűre allergiás, a kukorica pollenjére is tüneteket ad. Más esetben, egymástól távoli fajok között -feltehetően hasonló allergén szerkezet, és biokémiai folyamatok következtében- is előfordulhat keresztreakció. Ez tapasztalható például a profillin, egy igen széles körben elterjedt növényi fehérje esetében. Légköri allergének Tér-és időbeli eloszlása Magyarországon (főszerk.: Magyar Donát, szerk: Dr. Páldy Anna, Erdei Eszter, Zsámbokiné Bakacs Márta, dr. Farkas Ildikó) NEKAP, Budapest Pollen allergiák A fenti szöveg és az eddigi tudásotok alapján válaszoljatok a következő kérdésekre! 1. Mi a keresztreakció? 2. Mi a véleményetek az alábbi állításról? Indokoljátok is véleményeteket! Csak a rendszertanilag egymáshoz közeli fajok között alakulhat ki keresztreakció. 3. A táblázat alapján állapítsátok meg, hogy mely zöldségek fogyasztásától van eltiltva az, aki az üröm és a parlagfű pollenjére is allergiás! A táblázat alapján tegyetek javaslatot arra, hogy milyen gyümölcsleveket igyon az, aki a nyír és a füvek pollenjére is allergiás! 18

19 IV. A parlagfű Mely célok eléréséhez járul hozzá? Felkeltse a téma iránt a tanulók érdeklődését. Felismerjék a diákok a téma fontosságát. Tájékozottak legyenek a gyerekek az egyik legnagyobb mértékben allergén növényről. Megismerjenek lehetőségeket arra, miként kerülhetik el, vagy csökkenthetik a parlagfű pollenje okozta allergiás tüneteket. Elfogadják a diákok az egyén és a társadalom felelősségét, feladatait a parlagfű további elterjedésének megakadályozásában, a jelenlegi fertőzött területek csökkentésében. Igényelt idő: egy tanítási óra plusz perc a vitára Felhasználási terület: osztály Előzetes ismeretek: Az előző órákon tanultak osztály: Az általános iskolában esetlegesen tanultak, valamint a gyerekek saját tapasztalatai, ismeretei osztály: Biológia órán tanultak és a gyerekek saját tapasztalatai. Fejlesztendő képességek, készségek: Asszociációs, problémamegoldó, információkezelési, beszéd, kommunikációs, együttműködési, elemző készség, Idő Mozzanat Feladat Módszer/ Szervezési mód 5 Ráhangolás A házi feladat megbeszélése helyi Egyéni munka parlagfű térkép elkészítése. Frontális kiértékelés Minden tanuló helyezzen el egy jelzést a lakóhely térképén, ha van parlagfű náluk. 10 Rövid ismétlés A pollennaptár alapján a leginkább allergén növények áttekintése: mogyoró, éger, kőris, nyír, platán, pázsitfüvek, útifű, paréjok, üröm, parlagfű A tanulók kikeresik a fenti növényeket a Növényismeret könyvből, utána a kivetített képek alapján felismerési feladat. szakkönyv használata egyéni vagy pármunka növényi képek kivetítése egyéni munka, frontális értékelés Eszköz Tapadós lapocskák A település nagyméretű térképe. Simon T., Seregélyes T.: Növényismeret ppt mellékelve 19

20 7 A parlagfű jellemzése a Növényismeret könyv alapján behurcolt gyomnövény (60. o.) levele, virága (164. o.) ökológiai jellemzői (258. o.) 8 Jelöljük Európa térképén a parlagfű elterjedésének útját! Házi feladat: a gyerekek rajzolják meg otthon a jegyzetfüzetükbe a bejelölt útvonalat egy általuk rajzolt Európa térképre. A téma 10 feldolgozása A parlagfű magyarországi pollenkoncentrációjának összehasonlítása az 1998-as leírás és a 2005-ös ábra alapján szakkönyv használata egyéni vagy pármunka frontális megbeszélés szövegértés, térképhasználat, szövegolvasás frontális munka szövegértés, ábraelemzés, csoportmunka, frontális értékelés Simon T. Seregélyes T.: Növényismeret 1. sz. melléklet tanulói jegyzetfüzet, toll 2. sz. melléklet Európa falitérkép ppt 3. sz. melléklet 5 A szerepjáték előkészítése: Téma: A parlagfű kiirtásával megoldódik az pollenre allergiás betegek helyzete városunkban Az egyes csoportok megalakítása: lakosság, önkormányzat, civil szervezetek, a mentesítést végző cég Az irodalom kiosztása 4. sz. melléklet 20

21 1. melléklet Attól függően, hogy hány Növényismeret könyvünk van, egyénileg, vagy párban dolgoznak a gyerekek. Előre megadjuk a vázlatban szereplő három vizsgálati szempontot. Ezek alapján a gyerekek jegyzetet készítenek a könyvből, majd jelentkezés alapján elmondják a parlagfű jellemzését. További allergén növényekről képek és leírások találhatók a honlapon a Jogszabályok menüponton belül az Egyéb allergének címszó alatt. 2. melléklet Jelöljük a térképen a parlagfű elterjedésének útját! Készítsünk kis zászlócskákat, amelyekre számok vannak írva. Ezeket a zászlókat lássuk el olyan talppal, amit a zászlócskákkal együtt a tanteremben levő nagy Európa térképre tudunk erősíteni (pl.: blue tack). Minden tanulónak adjunk egy példányt az alábbi szövegből! Mondatonként váltva olvassák fel hangosan a gyerekek. A megemlítés sorrendjében tegyük a zászlókat (számokat) a megfelelő helyre! Ha van elég időnk, akkor feltétlenül más - más gyerek helyezze el az egyes zászlókat. Miután minden helyet bejelöltünk, néhány gyerek mondja el összefüggően a parlagfű elterjedésének fázisait. A parlagfű 75 évvel ezelőtt még botanikai ritkaságnak számított, mára pedig a leggyakoribb növények egyike Magyarországon. A parlagfű eredetileg Észak-Amerika keleti részéről származik, ahol a jégkorszak után jelent meg. Csak az utóbbi kétszáz évben vált gyakorivá, A múlt században (XIX. sz.) a világ számos pontjára behurcolták magvait, legtöbb esetben gabonaszállítmányokkal. Európai története 1863-ban kezdődött, ekkor fedezték fel ugyanis az első parlagfüvet Németország Brandenburg tartományában. Az ottani klíma mellett azonban ott nem volt képes tartósan megvetni a lábát. A Kárpát-medencében minden bizonnyal a század elején jelent meg. Először 1908-ban gyűjtötte Jávorka a Déli-Kárpátok és a Duna találkozásánál fekvő Orsován, sajnos ennek a populációnak a további sorsáról, esetleges terjedéséről nincsenek adatok. Később - talán a tízes években - megtelepedett a Dráva és a Száva között Szlavóniában, ahonnan továbbterjedt északkelet felé, és a magyar határt 1922-ben érte el. Három évvel később már az ország egytizedén előfordult, 1926-ban már Csepelen is megtalálták, és újabb húsz év elteltével pedig szinte az egész Dunántúlon gyakori volt. Az ötvenes évek elején - minden bizonnyal a Vajdaság és a Bánát felől - elérte Szeged környékét is. Annak ellenére, hogy a klimatikus és talajviszonyok miatt a Dunától keletre lassabban terjedt, mint a Dunántúlon, mára már az ország egész területén előfordul az Északi-középhegység és az Alpokalja magasabban fekvő pontjai kivételével. Magyarországról tovább terjedt északra és nyugatra, és most már Pozsony környékén is legalább annyira gyakori mint a Kisalföld magyarországi részén, nem ritka azonban Burgenlandban vagy Kelet-Szlovákiában sem. Európában a Kárpát-medence a parlagfű által leginkább érintett terület, 21

22 de emellett legalább ilyen gyakori a parlagfű Franciaországban a Rhone völgyében, és nem ritka a Pó-síkságon, Ukrajnában és az Al-Duna mentén sem. A parlagfű által leginkább érintett országok közül Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon működnek aerobiológiai állomások, melyek a légköri pollenkoncentrációt mérik. Fehér Zoltán (1998): A parlagfűről Fodor József" Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézete Az összefoglalást segítő ábra: Légköri allergének Tér-és idõbeli eloszlása Magyarországon (fõszerk.: Magyar Donát, szerk: Dr. Páldy Anna, Erdei Eszter, Zsámbokiné Bakacs Márta, dr. Farkas Ildikó) NEKAP, Budapest 3. melléklet Hasonlíttassuk össze a gyerekekkel a parlagfű pollenkoncentráció alakulását 1998-ban és ben! Minden gyerek kapjon egy feladatlapot, és 3-4 fős csoportban beszéljék meg a véleményüket mielőtt az egész osztállyal megvitatjuk a témát.! 22

A parlagfű Magyarországon

A parlagfű Magyarországon Előadás a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Csongrád, 2012. június 5. A parlagfű Magyarországon Szerzők: Dr. Juhászné Halász Judit Exner Tamás Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület A parlagfű bemutatása

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete. A parlagfű irtásáról

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete. A parlagfű irtásáról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete A parlagfű irtásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Kertes házad van? 5 milliós bírságra is számíthatsz - 2012. július 25.

Kertes házad van? 5 milliós bírságra is számíthatsz - 2012. július 25. Kertes házad van? 5 milliós bírságra is számíthatsz - 2012. július 25. Országszerte virágzás előtti állapotban van a parlagfű, az allergén gyomnövény néhány napon belül kezdi szórni a pollenjeit. A Nemzeti

Részletesebben

Amit az a llergiás nátháról tudni kell

Amit az a llergiás nátháról tudni kell Amit az a llergiás nátháról tudni kell írta: dr. Márk Zsuzsa pulmonológus, Törökbálinti Tüdőgyógyintézet MSD Pharma Hungary Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. Telefon: 888-5300, Fax: 888-5388 Mi

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Asztmatérképet rajzolnak

Asztmatérképet rajzolnak Asztmatérképet rajzolnak Megkérdeznek háromezer szegedi diákot az allergiáról A szegedi gyermekklinika is részt vesz abban a több éve zajló nemzetközi vizsgálatsorozatban, amelynek célja az allergiás betegségekkel

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! Témagazda: Dr. Szücs Gáborné. moduláris oktatási program TÁMOP 3.1.4

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! Témagazda: Dr. Szücs Gáborné. moduláris oktatási program TÁMOP 3.1.4 AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! moduláris oktatási program Témagazda: Dr. Szücs Gáborné TÁMOP 3.1.4 I. A modul célja Biztosítani a tanulók egészséges testi és mentális fejlődését. Felismertetni a rendszeres testmozgás

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Első szex Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári tevékenység Tanulói

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levélcím: 1437 Budapest Pf.: 839 Telefon: (06-1) 476-1100 Fax: (06-1) 215-0148 http://www.oki.antsz.hu/ A PARLAGFŰ (Ambrosia artemisiifolia)

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

AKTUÁLIS POLLENHELYZET SZEKSZÁRDON, ÉS KÖRNYÉKÉN 2015. 25. HÉTEN

AKTUÁLIS POLLENHELYZET SZEKSZÁRDON, ÉS KÖRNYÉKÉN 2015. 25. HÉTEN AKTUÁLIS POLLENHELYZET SZEKSZÁRDON, ÉS KÖRNYÉKÉN 2015. 25. HÉTEN Szekszárdon 2015-ben a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az Országos Aerobiológiai Monitorozás keretében 2015. január

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ 197 Budapest, Gyáli út 2 6. Levélcím: 1437 Budapest Pf. 839. Telefon: (6-1) 476-12-83 Fax: (6-1) 215-246 igazgatosag@oki.antsz.hu Összefoglaló A 212. évi

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK A FÉLSIVATAGI NÉPEK ÉS KÖRNYEZETÜK Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM SZKA_207_15

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Távérzékeléses parlagfű felmérési eredmények 2013-ban?

Távérzékeléses parlagfű felmérési eredmények 2013-ban? Távérzékeléses parlagfű felmérési eredmények 2013-ban? Surek György, Nádor Gizella, Hubik Irén Földmérési és Távérzékelési Intézet Mezőgazdasági Távérzékelési Kutatási és Fejlesztési Osztály MAGYAR METEOROLÓGIAI

Részletesebben

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Tájékozódási futás és természetvédelem Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Miért van szükség védett területekre? Élőhelyek pusztulása Klímaváltozás Lecsapolás Beruházások

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza PARLAGFŰ POLLENTERHELÉS ÉRTÉKELÉSE, MAGYARORSZÁG 1992-2010 Az Aerobiológiai Hálózat: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 1992-ben alakult 3 állomással, folyamatosan bővült 2007-ig (19 mérőállomás: Nyíregyháza,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Dohányzás-megelőzést és dohányzásról leszokást célzó programsorozat a 6. és 8. évfolyamon. Programterv

Dohányzás-megelőzést és dohányzásról leszokást célzó programsorozat a 6. és 8. évfolyamon. Programterv A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0145 Innovatív iskolafejlesztés a Mikrotérségi Általános Iskolában a diákok testi-lelki-értelmi fejlesztése érdekében című projekt keretében. Dohányzás-megelőzést és dohányzásról

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Allergénmentes szállodák a wellness teljességéért

Allergénmentes szállodák a wellness teljességéért Allergénmentes szállodák a wellness teljességéért Prof. NÉKÁM Kristóf allergiaszovetseg@gmail.com Magyar Allergia Szövetség Budai Irgalmasrendi Kórház 1/20 Nyilatkozat a szerzői jogokról Az előadásban

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek)

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek) 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet.

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. SZMOG Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. A szmog a nevét az angol smoke (füst) és fog

Részletesebben

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye Almáskamarási

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

Fóliasorozatok és számítógépes prezentációk a természetvédelem és a környezet egészségtan témaköréből

Fóliasorozatok és számítógépes prezentációk a természetvédelem és a környezet egészségtan témaköréből Fóliasorozatok és számítógépes prezentációk a természetvédelem és a környezet egészségtan témaköréből Készítette: Hosszu Erzsébet Judit Témavezető: Dr. Schróth Ágnes Témaválasztás Tanári gyakorlatban felhasználható

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Természettudomány. 8-9. témakör: Az ember, ember életműködése, egyedfejlődés; az ember és környezete. Környezetszennyezés, légkör

Természettudomány. 8-9. témakör: Az ember, ember életműködése, egyedfejlődés; az ember és környezete. Környezetszennyezés, légkör Természettudomány 8-9. témakör: Az ember, ember életműködése, egyedfejlődés; az ember és környezete. Környezetszennyezés, légkör Az ember immunrendszere Immunrendszer: kórokozók, veszélyes anyagok elleni

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_01 É N É S A V I L Á G Ételed az életed! Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 8 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Tanuló neve: Életkor: Osztály: Dátum: Válaszadó(k) neve:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A parlagfűről, parlagfű mentesítésről

A parlagfűről, parlagfű mentesítésről A parlagfűről, parlagfű mentesítésről Összeállította: Stánitz Éva megyei tisztifőorvos Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szabó Lajos hivatalvezető Vas Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Parlagfű. A parlagfű elterjedése, kártétele

Parlagfű. A parlagfű elterjedése, kártétele Parlagfű A parlagfű elterjedése, kártétele A parlagfű, helyesebben ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) Észak- Amerikából került Európába különböző terményszállítmányokkal. Magyarországon már

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Parlagfű Információs Rendszer ismertetése. Egy országos komplex GIS megoldás

Parlagfű Információs Rendszer ismertetése. Egy országos komplex GIS megoldás Parlagfű Információs Rendszer ismertetése Egy országos komplex GIS megoldás A parlagfű okozta károk mértéke hazánkban Egy a politikának is látható ügy 1. Hazánkban közel 2,5 millió ember szenved allergiás

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Kőrösi Csoma Sándor Általános Címe: 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Résztvevő diákok száma: körülbelül 500 diák Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 4 tanár Kapcsolattartó

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Cél: A gyerekek ismerjék meg a mai és a korábbi generációk utazási szokásait, megvizsgálva, hogy milyen távolságokra utaztak, milyen közlekedési eszközt használtak és ezeknek

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva Az ökoszisztémát érintő károk Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva A fajeloszlás változása A fajeloszlás a változó klíma, vagy a környezetszennyezés következtében változik, az ellenálló fajok

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben