A parlagfű okozta allergia Készítette: Schróth Ágnes. I. Az allergia témakör megjelenése a középiskolai oktatásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A parlagfű okozta allergia Készítette: Schróth Ágnes. I. Az allergia témakör megjelenése a középiskolai oktatásban"

Átírás

1 A parlagfű okozta allergia Készítette: Schróth Ágnes I. Az allergia témakör megjelenése a középiskolai oktatásban évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi törvénymódosítás értelmében: 48. (3) Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját. I.1 Nemzeti Alaptanterv A műveltségi területek oktatásának közös követelményei Testi és lelki egészség Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében.. A pedagógusok készítsék fel a gyermekeket, az ifjakat arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. Ember a természetben műveltségterület A biológiai és egészségtani területen megszerzett műveltség fontos eszköze lehet annak a törekvésnek, melynek hatására a tanulók tudatosan törekednek az egészséges életmóddal kapcsolatos szabályok betartására. Tájékozódás az élő és élettelen természetről fejlesztési követelmények Az ember egészsége évfolyam Az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok szervezetre gyakorolt fontosabb hatásainak megismerése. Az egészség személyes és társadalmi érdekként történő értelmezése. Aktív és tudatos egészségvédelem, másokon való segítés. I.2. Kerettanterv Biológia évfolyam Fejlesztési követelmények Törekedjünk arra, hogy a tanuló értse és a gyakorlatban is alkalmazza a környezet és természetvédelem legfontosabb alapelveit, valamint tegyük képessé a tanulót arra, hogy mikrokörnyezetében a szennyező anyagok káros mértékű felhalmozódásának megelőzésében aktív szerepet vállaljon. 11. évfolyam Témakörök Tartalmak Az ember önfenntartó életműködései és ezek szabályozása Az immunitás Az immunrendszer funkciója.. A fehérvérsejtek típusai, a sejtes és az antitestes immunitás lényege. Az immunrendszerrel kapcsolatos alapvető egészségügyi ismeretek. 1

2 Általános egészségtan Egészségügyi ismeretek A mindennapok egészségügyi ismeretei, elsősegélynyújtás, az orvosi ellátás igénybevétele. Veszélyeztető tényezők, civilizációs ártalmak. Környezet-egészségtan, környezet-higiéné. A lelki egészség. I.3. Érettségi követelmények I.3.1. A biológia érettségi vizsgakövetelményei 4. Az emberi szervezet Témák Vizsgaszintek Közép 4.8 A szabályozás Az immunrendszer - Immunitás Értelmezze az antitest, antigén, immunitás fogalmát. Sorolja fel az immunrendszer jellemző sejtjeit (falósejtek, nyiroksejtek). Ismertesse a memóriasejtek szerepét a másodlagos immunválasz kialakításában. Magyarázza meg a gyulladás tüneteit, kialakulásuk okát. Ismertesse a falósejtek szerepét és a genny eredetét. Ismertesse az immunizálás különböző típusait (aktív, passzív, természetes, mesterséges). Minden típusra mondjon példát. I.3.2. A társadalomismeret érettségi vizsgakövetelményei Emelt Hasonlítsa össze a nem specifikus és specifikus immunválaszt. Magyarázza a rendszer működésének a lényegét: az idegen anyag megtalálásának a módját, felismerését, az immunglobulinok jelentőségét, az idegen anyag megsemmisítését. Ismertesse a vérszérum fogalmát Ismertesse az autoimmun betegségek létezéséről és lényegét. TÉMÁK VIZSGASZINTEK Közép Emelt A társadalmi szabályok A társadalmi együttélés alapvető szabályai, eredetük és rendeltetésük, változásaik. A társadalmi együttélés szabályainak tudatos belátáson alapuló kritikai elsajátítása. Jogi alapismeretek Az egyén és a jog Alapvető jogok és kötelességek Tájékozódás az alapvető jogi ismeretekben: alapvető jogok és kötelességek 2

3 A társadalmi viszonyok A helyi társadalom A helyi társadalommal kapcsolatos kérdések, konfliktusok Az életmód átalakulása A helyi társadalommal kapcsolatos kérdések, konfliktusok A civilizációs és környezeti ártalmak jelentése A környezet- és egészségvédelem főbb területei, elvei és intézményei. I.4. Szakképzés A 2001/2002. tanévtől a szakközépiskolákban és szakiskolákban is elindul a kerettanterv szerinti képzés. Ennek keretében ezekben az oktatási intézményekben is tanítják a biológiaegészségtan tantárgy ismeretanyagát. E tantárgy tananyagát a kerettanterv jelöli ki. Ezekben a középiskolákban nemcsak az elméleti biológiai ismeretek középszintű elsajátítása a cél, hanem nagy hangsúlyt kap a tanulók későbbi életvitelére nagy hatást gyakorló a természet- és környezetvédelmi, valamint az egészségvédelmi nevelés is. Berger Józsefné ajánlás a Biológia és egészségtan a középiskolásoknak tankönyv Nemzeti Tankönyvkiadó Az immunrendszer kóros működése Az allergének és az allergia. II. Az allergia és kiváltó okai Mely célok eléréséhez járul hozzá? Felkeltse a téma iránt az érdeklődést. Felismerjék a diákok a téma fontosságát. A tanár felmérje, milyen előzetes tudása van a tanulóknak az allergia témakörben. Rendelkezzenek a tanulók azokkal az alapismeretekkel, amelyek a téma igényes megtárgyalásához nélkülözhetetlenek. A diákok megértsék, maguk is tehetnek azért, hogy az allergiás betegségeket elkerüljék. Igényelt idő: egy tanítási óra Felhasználási terület: osztály Előzetes ismeretek: osztály: Az általános iskolában esetlegesen tanultak, valamint a gyerekek saját tapasztalatai, ismeretei osztály: Biológia órán tanultak és a gyerekek saját tapasztalatai. Fejlesztendő képességek, készségek: Asszociációs, problémamegoldó, információkezelési, beszéd, kommunikációs, együttműködési készség 3

4 Idő Tevékenység Feladat Módszer/ Szervezési mód 3 Ráhangolás Felmérés készítése: tanári kérdések Hány allergiás tanuló van az A tanulók osztályban? kézfeltartással Hány tanulónak van jelentkeznek, az pollenallergiája? adatokat feljegyzik. Hányan allergiásak a parlagfű pollenjére? Eszköz tábla, kréta, tanulói jegyzetfüzet, toll 3 Ráhangolás A tanulók írjanak olyan szavakat, kifejezéseket, amelyek az allergia témakörben eszükbe jutnak. 10 A tanár csoportosítva felírja a táblára a gyerekek által mondott szavakat, kifejezéseket. Javasolt csoportosítási szempontok: Biológiai alapfogalmak Allergiát okozó tényezők Tünetek Kezelés Megelőzés A téma 6 feldolgozása A biológiai alapfogalmak tisztázása: allergia, allergén, antigén, antitest, immunitás, immunrendszer 5 Az allergiás betegség kialakulását befolyásoló tényezők. 10 Az egyes tényezők és az elkerülési lehetőségük közös megbeszélése. ötletbörze egyéni munka ötletbörze frontális munka asszociációs feladat pármunka munkalap kitöltése egyéni munka kérdve kifejtés frontális munka 1. sz. melléklet, tanulói jegyzetfüzet, toll 1. sz. melléklet, tábla, kréta, tanulói jegyzetfüzet, toll 2. sz. melléklet, tanulói jegyzetfüzet, toll 3. sz. melléklet, a munkalap 1. feladata, toll 8 Az esélyhányados fogalmának megbeszélése, értelmezése táblázat kitöltése egyéni munka frontális megbeszélés 3. sz. melléklet, a munkalap 2. feladata, toll 4

5 1. melléklet Ötletbörze Az ötletbörze kiválóan alkalmas arra, hogy a tanulók összegyűjtsék gondolatikat, és ráhangolódjanak a témára. A tanár számára jó tájékozódási lehetőség, hogy milyen korábbi ismeretei vannak a diákoknak az adott kérdésről. Egyik lehetséges megvalósítás, hogy a tanulók egymás után hangosan bemondják gondolataikat. Ebben az esetben fennáll annak a veszélye, hogy csak a gyerekek egy része dolgozik. Ezt kiküszöbölhetjük azzal, ha sorban felszólítjuk a gyerekeket, így mindenkinek kell mondania valamit. Másik lehetőség, hogy először minden tanuló írásban összegyűjti, hogy melyek azok a szavak, amelyek a témakörben eszébe jutnak. Fontos, és motiváló is, hogy megadjuk a rendelkezésre álló időt (pl.: 2-5 perc), és az ezen idő alatt elvárt szavak, kifejezések számát (pl.: db). Ebben az esetben minden tanuló kénytelen összeszedni ismereteit, hiszen a gyerekek között járva figyelni tudjuk egyéni munkájukat. A közös megbeszélés során mindenki sorban mond egy szót. A kört addig ismételjük, amíg minden összegyűjtött szó egyszer el nem hangzik. A második kör után már nem fontos a tanulók sorrendjét betartanunk, hiszen egyeseknek van még gondolata, másoknak már nincs. A diákok folyamatosan írják fel füzetükbe azokat a szavakat, amelyek nekik nem jutottak eszükbe. A feladat elmondásával együtt tisztázzuk a szabályokat a gyerekekkel. Figyeljünk arra, hogy szigorúan csak a megadott témára vonatkozzanak a gondolataink. Az ötleteket röviden fejezzük ki. Minden ötlet jó, ne tegyünk megjegyzést más gondolatára. Az ötleteket változatlan formában rögzítjük. Építsünk a másik gondolatára. Ne szégyelljük, ha egy ideig nem jut semmi eszünkbe. A későbbi felhasználás érdekében írhatjuk a táblára vagy egy nagy csomagolópapírra az elhangzottakat. Ennek csak az a hátránya, hogy időigényes. A felírás többféle módon lehetséges: Az elhangzás sorrendjében felírjuk a szavakat, kifejezéseket. Előre megadunk csoportokat, és a tanulókkal közösen, a megfelelő csoportba írjuk a szavakat. Csoportokba írjuk a szavakat, és a tanulók találják ki, hogy mi lehet az egyes csoportok címe. Irodalom: Schróth Ágnes (szerk.) 2004: Környezeti nevelés a középiskolában Trefort kiadó, Budapest 5

6 2. melléklet Asszociációs feladat Alakítsunk párokat! A tanulók borítékban kétféle cédulát kapnak. Írhatjuk eltérő színnel, vagy eltérő színű lapra nyomtathatjuk a szöveget. A cédulák egyik csoportján alapfogalmak, a másikon a meghatározások szerepelnek. (Lent található.) A tanulók feladata, hogy párosítsák össze a meghatározást a megfelelő fogalommal. A megadott idő letelte után közösen beszéljük meg a jó megoldást a gyerekekkel. Amennyiben szükségesnek látjuk, osszuk ki fénymásolatban is a helyes megoldást. Ez azért fontos, hogy a diákoknak helyes fogalmaik legyenek a témában. Tanulói segédanyag Megoldás: Allergia: az immunrendszer túlzott és káros válaszreakciója olyan anyagokra, melyek általában ártalmatlanok Allergén: bármilyen, vegyi- vagy egyéb anyag, ami allergiás reakciót okoz. Antigén (immunogén): olyan molekula-, vagy sejtrészlet, amely immunválaszt vált ki. Az összes olyan anyag, amely immunreakciót vált ki a szervezetben, azaz képes megindítani a szervezet antitest termelését vagy sejtes immunválaszát. Antitest (ellenanyag, immunoglobulin): a szervezet által termelt fehérje, amely a szervezetbe hatoló idegen anyagokkal szemben termelődik és azok leküzdését, semlegesítését szolgálja. Immunitás: az a képesség, amellyel a szervezet ellen tud állni a fertőzéseknek vagy az idegen fehérjéket ki tudja küszöbölni. Immunválasz: az idegen anyagok bejutására végbenő védekező reakció a szervezetben, ami az idegen anyag leküzdését, semlegesítését szolgálja. 6

7 A borítékba kerülő cédulák (A vonalak mentén szét kell vágni.) ALLERGIA ALLERGÉN ANTITEST ANTIGÉN IMMUNITÁS IMMUNVÁLASZ Az immunrendszer túlzott és káros válaszreakciója olyan anyagokra, melyek általában ártalmatlanok Bármilyen, vegyi- vagy egyéb anyag, ami allergiás reakciót okoz. Olyan molekula-, vagy sejtrészlet, amely immunválaszt vált ki. A szervezet által termelt fehérje, amely a szervezetbe hatoló idegen anyagokkal szemben termelődik és azok leküzdését, semlegesítését szolgálja Az idegen anyagok bejutására végbenő védekező reakció a szervezetben, ami az idegen anyag leküzdését, semlegesítését szolgálja. Az a képesség, amellyel a szervezet ellen tud állni a fertőzéseknek vagy az idegen fehérjéket ki tudja küszöbölni. 7

8 3. Melléklet Munkalap 1. Feladat Az alábbi felsorolások közül melyek okozhatnak nagy valószínűséggel allergiás tüneteket, és melyekre nem jellemző ez? Írd az állítások mellé, hogy igen vagy nem a válaszod! 1. ipari és közlekedésből származó légszennyezés,.. 2. rendszeres sportolás,.. 3. állatok tartása a lakásban,.. 4. számítógépek túlzott használata,.. 5. lakásban való dohányzás,.. 6. antibiotikumok szedése,.. 7. túlzott tisztaság gyermekkorban,.. 8. lakás penészessége,.. 9. az anyatejes táplálás visszaszorulása, padlóburkoló lapok beépítése a lakásba, túlzottan stresszes életmód, egyes rovarok csípése a fal meszelése.. +1 magas pollenkoncentráció a levegőben.. 2. Feladat Az ún. esélyhányados (EH) megmutatja, hogy a nevezett tényező a gyermekek allergiás megbetegedési kockázatát átlagosan mennyivel növeli. Például: ha az EH=1,2, akkor az adott tényező 120%-os kockázattöbbletet jelent a gyerekre nézve. A) Saját véleményed alapján írd be az alábbi EH értékeket a megfelelő oszlopba! 1,7; 1,8; 1,8; 1,6; 1,9; 1,8; 2,3 B) Írj javaslatot a harmadik oszlopba, hogy miként csökkenthető az adott kockázati tényező! Kockázati szerepe van A lakás forgalmas út melletti. Az anya allergiás betegsége A terhesség alatti dohányzás Esélyhányados (EH) Védő hatású 8

9 A rövid anyatejes táplálás. Korábban háziállat tartása a lakásban Penészedés a gyerekszobában Dohányzás a lakásban A munkalap megoldása 1. Feladat 1. ipari és közlekedésből származó légszennyezés, igen 2. rendszeres sportolás, nem 3. állatok tartása a lakásban, igen 4. számítógépek túlzott használata, nem 5. lakásban való dohányzás, igen 6. antibiotikumok szedése, igen 7. túlzott tisztaság gyermekkorban, igen 8. lakás penészessége, igen 9. az anyatejes táplálás visszaszorulása, igen 10. padlóburkoló lapok beépítése a lakásba, nem 11. túlzottan stresszes életmód, igen 12. egyes rovarok csípése igen 13. a fal meszelése nem +1 magas pollenkoncentráció a levegőben igen 2. Feladat Kockázati szerepe van Esélyhányados Védő hatású (EH) A lakás forgalmas út melletti. 1,7 Lakás forgalommentes helyen Az anya allergiás 1,8 Nincs örökletes hajlam betegsége A terhesség alatti 1,9 Dohányzás mellőzése dohányzás A rövid anyatejes 1,8 Anyatejes táplálás egy 9

10 táplálás. éves korig Korábban háziállat tartása a lakásban 1,6 Nincs és nem is volt háziállat a lakásban Penészedés a gyerekszobában 2,3 Megfelelő szigetelés, fűtés Dohányzás a lakásban 1,8 Dohányzás mellőzése Dr. Virágh Zoltán(2004): Védd környezetedet és egészségedet! Argumentum Könyv- és Folyóiratkiadó Kft., Budapest 10

11 III. A pollenallergia Mely célok eléréséhez járul hozzá? Felkeltse a téma iránt a tanulók érdeklődését. Felismerjék a diákok a téma fontosságát. Tájékozottak legyenek a gyerekek az allergia egyik leggyakoribb fajtájáról. Megismerjenek lehetőségeket arra, miként előzhetik meg, és hogyan csökkenthetik a pollenallergia okozta kellemetlenségeket. Igényelt idő: egy tanítási óra Felhasználási terület: osztály Előzetes ismeretek: Az előző órán tanultak osztály: Az általános iskolában esetlegesen tanultak, valamint a gyerekek saját tapasztalatai, ismeretei osztály: Biológia órán tanultak és a gyerekek saját tapasztalatai. Fejlesztendő képességek, készségek: Asszociációs, problémamegoldó, információkezelési, beszéd, kommunikációs, együttműködési, elemző készség, Idő Tevékenység Feladat Módszer/ Szervezési mód 5 Rövid Az allergiáról tanultak rövid Tesztsor megoldása ellenőrzés, felelevenítése. Egyéni munka ráhangolás A tanulók tudásának értékelése. Frontális kiértékelés Eszköz 1. sz. melléklet 5 Az allergének csoportosítása a szervezetbe kerülés módja alapján: Kontakt érintkezéssel Nutritív ételekkel Rovarméreg csípések során Gyógyszerek Inhalatív belégzéssel (pl.: pollenek) Kérdve kifejtés Frontális munka Szakmai anyag jegyzetfüzet, toll 11

12 8 Minden csoport a pollenallergiával A téma kapcsolatban más-más témát dolgoz feldolgozása fel egy feladatlap segítségével. 1. csoport Miért váltak allergén anyaggá a pollenek? 2. csoport A pollenallergia tünetei 3. csoport A pollennaptár 4. csoport A keresztreakiók Szövegértés, ábraértelmezés, Csoportmunka 2. sz. melléklet tanulói jegyzetfüzet, toll 10 Az egyes csoportok ismertetik saját anyagukat. A többiek jegyzetet készítenek. 5 Minden tanuló felír három kérdést az órán elhangzott anyagból. A kérdéseknek különböző területeket kell érinteniük, és nem lehet a saját csoportjuk által elemzett szövegből. 10 Ellenőrzés, értékelés A tanulók felteszik egymásnak a kérdéseiket. Mindenki egyet olvas fel, és felszólít egy tanulót, aki hasonlóan folytatja a sort. A szokásos órai értékelésünkkel értékelhetjük a munkát. 2 Házi feladat Nézz körül a környékeden! Mindenki kérdezze meg otthon, a szomszédságban, hogy van-e parlagfű az utcájukban, környékükön. A virágzási szezon kivételével önálló keresést is végezhetnek a tanulók. Tanulói magyarázat Frontális munka Egyéni munka Frontális munka 2. sz. melléklet ppt tanulói jegyzetfüzet, toll tanulói jegyzetfüzet, toll A parlagfű megmutatása képen. 12

13 1. melléklet Egyszerű választás Az alábbi kérdésekre megadott válaszok közül csak az egyik a helyes. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 1. Mi a neve annak a folyamatnak, amelynek során a szervezet túlzott reakcióval válaszol általában ártalmatlan anyagokra? A) atópia B) immunológia C) allergia 2. Mi az ellenanyag tudományos neve? A) antigén B) antitest C) allergén 3. Mit jelent magyarul az a szó, hogy allergia? A) eltérő reakció B) heves reakció C) egyéni reakció 4. Mi nem vált ki a szervezetben immunválaszt? A) antigén B) antitest C) allergén 5. Mi az a képessége a szervezetnek, amellyel ellen tud állni a fertőzéseknek vagy az idegen fehérjéket ki tudja küszöbölni. A) immunitás B) immunválasz C) allergia Megoldás: C) B) A) B) A) 2. melléklet Csoportmunka Alakítsunk négy csoportot az osztályban! Minden csoport a pollenallergiával kapcsolatban más-más témát dolgoz fel egy feladatlap segítségével. A feladatlapon rövid szöveg és esetleg ábra van. A csoport minden tagja kapja meg a feladatlapot, hogy önállóan is el tudjon gondolkodni. A gyerekek feladata, hogy a feldolgozás utáni közös megbeszélés során elmondják társaiknak a kapott szövegük lényegét oly módon, hogy a szöveg utáni kérdésekre adott válaszokat is beleépítik. Az az ideális, ha a megbeszélés előtt minden tanuló megkapja mind a négy feladatlapot, így nem kell jegyzetelnie, jobban tud figyelni a magyarázatokra. 13

14 Első csoport: Miért váltak allergén anyaggá a pollenek? Mégis felvetődik a kérdés, hogyan válhatnak hirtelen allergénekké olyan anyagok, amelyekkel évezredeken át jól megvolt az ember? Bár az allergia nem teljesen új "találmány", valóban, tömegessé válása új keletű. Erre pedig az a magyarázat, hogy a régóta velünk "élő" anyagoknak, részecskéknek megváltozott a szerkezete, aminek következtében allergénné váltak. Vegyük szemügyre közelebbről a pollent. Japánban észrevették, hogy a japánfenyő pollenjére allergiássá vált emberek a gyorsforgalmi utak közelében élnek. Ugyanezek az emberek távolabb nem szenvedtek az allergiától, annak ellenére, hogy a japánfenyő ott is megtalálható volt. Kiderült, hogy a kipufogógáz, és főleg a diesel-meghajtású járművek kipufogó gázainak szilárd részecskéi a virágpor-szemcsékre rátapadva megváltoztatják azok felszínét. A pollenek felszíni pórusaikon keresztül fehérjéket bocsátanak ki, de a szennyező anyagok hatására a fehérjekiválasztás mennyisége és minősége is megváltozik. A kiválasztott fehérjék között több proteolítikus, azaz fehérjebontó enzim található, amelyek a nyálkahártyákat irritálják. Így függhet tehát össze a környezetszennyezés és az allergia. Forrás: Allergiáról minden szülőnek, Madarász Utcai Gyermekkórház A fenti szöveg és az eddigi tudásotok alapján válaszoljatok a következő kérdésekre! 1. Mit jelent, hogy egy anyag allergénné válik? 2. Mit gondoltok? A szélporozta, vagy a rovarporozta növények pollenje inkább allergén tulajdonságú? Indokoljátok véleményeteket! 3. Mi az oka annak, hogy egy virágpor a városban erősen allergén tulajdonságú, a réten nem? 4. Szerintetek jogos az a megállapítás, hogy az allergia civilizációs betegség? Indokoljátok véleményeteket! 14

15 Második csoport Melyek a pollenallergia tünetei? leggyakoribb a tüsszögés, amit vízszerű orrfolyás vagy orrdugulás kísér; viszkető szemek, orr és torok; könnyezés; kötőhártya-gyulladás; aláárkolt, karikás szemek. A pollenekre nem allergiás emberek orrnyálkahártyáján termelődő nyák elvezeti a kiszűrt idegen anyagokat a torokba, ahonnan azokat kiköhögik vagy lenyelik. Az allergiás betegek esetében amint a pollen az orrnyálkahártyához ér, egy láncreakció indul meg, melynek során az itt jelenlévő immunsejtekből hisztamin és egyéb kémiai anyagok (prosztaglandinok, leukotriének) szabadulnak föl. Ezeknek a kémiai anyagoknak egyik fő hatása a kis vérerek kitágítása, és az érfalat alkotó sejtek közötti szoros kapcsolat meglazítása. Az így átalakult erekből folyadék jut ki a szövetek közé, ami az orrdugulást és az orrfolyást okozza. A hisztamin egyéb hatásai között a viszketés, irritáció keltése és a bő nyáktermelés is szerepel. Forrás: Dr. Vaszil László allergológus, Budai Gyermekkórház A fenti szöveg és az eddigi tudásotok alapján válaszoljatok a következő kérdésekre! 1. Mi a tudományos neve a szövegben említett immunsejteknek? 2. Készítsetek egyszerű ábrát a lejátszódó folyamatokról! 3. Soroljatok fel további allergiás tüneteket! Mi okozhatja kialakulásukat? Tünet Kiváltó tényező lehet 15

16 Harmadik csoport Pollennaptár Magyarországon három pollenszezon különíthető el: A tavaszi szezon ("fa-szezon": mogyoró, nyír, éger, kőris): a február 1.-től április 30-ig terjedő időszakban termelődött pollenszemek megjelenési időszaka. A virágzás kezdési időpontja igen változó, többnyire március eleje. A kora nyári szezon ("fű-szezon": komócsin- és perjefélék, csenkesz, ebír, egyes gabonafélék): a május 1. és július 31. közötti periódus, amelyet főként lágyszárú növények (vadon élő füvek, gabonafélék, kora nyári gyomok) és néhány fa virágpora jellemez. A nyár végi-őszi szezon ("gyom-szezon": ürömfélék, útifű, parlagfű, csalán stb.): a július 16-tól október elejéig termelődött pollenszemek - döntően a lágyszárú gyomok pollenjei - jellemzik. A fenti szöveg és az eddigi tudásotok alapján válaszoljatok a következő kérdésekre! 1. Fogalmazzátok meg, mi a pollennaptár! 16

17 2. Mi a szerepe a pollennaptárnak az allergiás emberek életében? 3. Csoportosítsátok a pollennaptárban szereplő növényeket az alábbi szempont szerint! Enyhe allergén Közepes allergén Erős allergén 4. A pollennaptár alapján állapítsátok meg, hogy mely hónapokban a legnagyobb a pollenallergia kialakulásának lehetősége! Indokoljátok véleményeteket! 17

18 Negyedik csoport Keresztreakciók Bizonyos allergének molekuláris szerkezete hasonlít egymásra (például rokon növényfajoknál), ekkor a hasonló allergénekre egyformán reagál a szervezet. Ez a keresztreakció jelensége. Ezért van az, hogy a parlagfűre érzékeny betegeknek legtöbbször az üröm is panaszokat okoz, vagy aki pázsitfűre allergiás, a kukorica pollenjére is tüneteket ad. Más esetben, egymástól távoli fajok között -feltehetően hasonló allergén szerkezet, és biokémiai folyamatok következtében- is előfordulhat keresztreakció. Ez tapasztalható például a profillin, egy igen széles körben elterjedt növényi fehérje esetében. Légköri allergének Tér-és időbeli eloszlása Magyarországon (főszerk.: Magyar Donát, szerk: Dr. Páldy Anna, Erdei Eszter, Zsámbokiné Bakacs Márta, dr. Farkas Ildikó) NEKAP, Budapest Pollen allergiák A fenti szöveg és az eddigi tudásotok alapján válaszoljatok a következő kérdésekre! 1. Mi a keresztreakció? 2. Mi a véleményetek az alábbi állításról? Indokoljátok is véleményeteket! Csak a rendszertanilag egymáshoz közeli fajok között alakulhat ki keresztreakció. 3. A táblázat alapján állapítsátok meg, hogy mely zöldségek fogyasztásától van eltiltva az, aki az üröm és a parlagfű pollenjére is allergiás! A táblázat alapján tegyetek javaslatot arra, hogy milyen gyümölcsleveket igyon az, aki a nyír és a füvek pollenjére is allergiás! 18

19 IV. A parlagfű Mely célok eléréséhez járul hozzá? Felkeltse a téma iránt a tanulók érdeklődését. Felismerjék a diákok a téma fontosságát. Tájékozottak legyenek a gyerekek az egyik legnagyobb mértékben allergén növényről. Megismerjenek lehetőségeket arra, miként kerülhetik el, vagy csökkenthetik a parlagfű pollenje okozta allergiás tüneteket. Elfogadják a diákok az egyén és a társadalom felelősségét, feladatait a parlagfű további elterjedésének megakadályozásában, a jelenlegi fertőzött területek csökkentésében. Igényelt idő: egy tanítási óra plusz perc a vitára Felhasználási terület: osztály Előzetes ismeretek: Az előző órákon tanultak osztály: Az általános iskolában esetlegesen tanultak, valamint a gyerekek saját tapasztalatai, ismeretei osztály: Biológia órán tanultak és a gyerekek saját tapasztalatai. Fejlesztendő képességek, készségek: Asszociációs, problémamegoldó, információkezelési, beszéd, kommunikációs, együttműködési, elemző készség, Idő Mozzanat Feladat Módszer/ Szervezési mód 5 Ráhangolás A házi feladat megbeszélése helyi Egyéni munka parlagfű térkép elkészítése. Frontális kiértékelés Minden tanuló helyezzen el egy jelzést a lakóhely térképén, ha van parlagfű náluk. 10 Rövid ismétlés A pollennaptár alapján a leginkább allergén növények áttekintése: mogyoró, éger, kőris, nyír, platán, pázsitfüvek, útifű, paréjok, üröm, parlagfű A tanulók kikeresik a fenti növényeket a Növényismeret könyvből, utána a kivetített képek alapján felismerési feladat. szakkönyv használata egyéni vagy pármunka növényi képek kivetítése egyéni munka, frontális értékelés Eszköz Tapadós lapocskák A település nagyméretű térképe. Simon T., Seregélyes T.: Növényismeret ppt mellékelve 19

20 7 A parlagfű jellemzése a Növényismeret könyv alapján behurcolt gyomnövény (60. o.) levele, virága (164. o.) ökológiai jellemzői (258. o.) 8 Jelöljük Európa térképén a parlagfű elterjedésének útját! Házi feladat: a gyerekek rajzolják meg otthon a jegyzetfüzetükbe a bejelölt útvonalat egy általuk rajzolt Európa térképre. A téma 10 feldolgozása A parlagfű magyarországi pollenkoncentrációjának összehasonlítása az 1998-as leírás és a 2005-ös ábra alapján szakkönyv használata egyéni vagy pármunka frontális megbeszélés szövegértés, térképhasználat, szövegolvasás frontális munka szövegértés, ábraelemzés, csoportmunka, frontális értékelés Simon T. Seregélyes T.: Növényismeret 1. sz. melléklet tanulói jegyzetfüzet, toll 2. sz. melléklet Európa falitérkép ppt 3. sz. melléklet 5 A szerepjáték előkészítése: Téma: A parlagfű kiirtásával megoldódik az pollenre allergiás betegek helyzete városunkban Az egyes csoportok megalakítása: lakosság, önkormányzat, civil szervezetek, a mentesítést végző cég Az irodalom kiosztása 4. sz. melléklet 20

21 1. melléklet Attól függően, hogy hány Növényismeret könyvünk van, egyénileg, vagy párban dolgoznak a gyerekek. Előre megadjuk a vázlatban szereplő három vizsgálati szempontot. Ezek alapján a gyerekek jegyzetet készítenek a könyvből, majd jelentkezés alapján elmondják a parlagfű jellemzését. További allergén növényekről képek és leírások találhatók a honlapon a Jogszabályok menüponton belül az Egyéb allergének címszó alatt. 2. melléklet Jelöljük a térképen a parlagfű elterjedésének útját! Készítsünk kis zászlócskákat, amelyekre számok vannak írva. Ezeket a zászlókat lássuk el olyan talppal, amit a zászlócskákkal együtt a tanteremben levő nagy Európa térképre tudunk erősíteni (pl.: blue tack). Minden tanulónak adjunk egy példányt az alábbi szövegből! Mondatonként váltva olvassák fel hangosan a gyerekek. A megemlítés sorrendjében tegyük a zászlókat (számokat) a megfelelő helyre! Ha van elég időnk, akkor feltétlenül más - más gyerek helyezze el az egyes zászlókat. Miután minden helyet bejelöltünk, néhány gyerek mondja el összefüggően a parlagfű elterjedésének fázisait. A parlagfű 75 évvel ezelőtt még botanikai ritkaságnak számított, mára pedig a leggyakoribb növények egyike Magyarországon. A parlagfű eredetileg Észak-Amerika keleti részéről származik, ahol a jégkorszak után jelent meg. Csak az utóbbi kétszáz évben vált gyakorivá, A múlt században (XIX. sz.) a világ számos pontjára behurcolták magvait, legtöbb esetben gabonaszállítmányokkal. Európai története 1863-ban kezdődött, ekkor fedezték fel ugyanis az első parlagfüvet Németország Brandenburg tartományában. Az ottani klíma mellett azonban ott nem volt képes tartósan megvetni a lábát. A Kárpát-medencében minden bizonnyal a század elején jelent meg. Először 1908-ban gyűjtötte Jávorka a Déli-Kárpátok és a Duna találkozásánál fekvő Orsován, sajnos ennek a populációnak a további sorsáról, esetleges terjedéséről nincsenek adatok. Később - talán a tízes években - megtelepedett a Dráva és a Száva között Szlavóniában, ahonnan továbbterjedt északkelet felé, és a magyar határt 1922-ben érte el. Három évvel később már az ország egytizedén előfordult, 1926-ban már Csepelen is megtalálták, és újabb húsz év elteltével pedig szinte az egész Dunántúlon gyakori volt. Az ötvenes évek elején - minden bizonnyal a Vajdaság és a Bánát felől - elérte Szeged környékét is. Annak ellenére, hogy a klimatikus és talajviszonyok miatt a Dunától keletre lassabban terjedt, mint a Dunántúlon, mára már az ország egész területén előfordul az Északi-középhegység és az Alpokalja magasabban fekvő pontjai kivételével. Magyarországról tovább terjedt északra és nyugatra, és most már Pozsony környékén is legalább annyira gyakori mint a Kisalföld magyarországi részén, nem ritka azonban Burgenlandban vagy Kelet-Szlovákiában sem. Európában a Kárpát-medence a parlagfű által leginkább érintett terület, 21

22 de emellett legalább ilyen gyakori a parlagfű Franciaországban a Rhone völgyében, és nem ritka a Pó-síkságon, Ukrajnában és az Al-Duna mentén sem. A parlagfű által leginkább érintett országok közül Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon működnek aerobiológiai állomások, melyek a légköri pollenkoncentrációt mérik. Fehér Zoltán (1998): A parlagfűről Fodor József" Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézete Az összefoglalást segítő ábra: Légköri allergének Tér-és idõbeli eloszlása Magyarországon (fõszerk.: Magyar Donát, szerk: Dr. Páldy Anna, Erdei Eszter, Zsámbokiné Bakacs Márta, dr. Farkas Ildikó) NEKAP, Budapest 3. melléklet Hasonlíttassuk össze a gyerekekkel a parlagfű pollenkoncentráció alakulását 1998-ban és ben! Minden gyerek kapjon egy feladatlapot, és 3-4 fős csoportban beszéljék meg a véleményüket mielőtt az egész osztállyal megvitatjuk a témát.! 22

A fenntarthatóság: mennyiségi növekedés helyett minőségi fejlődés avagy ami a GDP-n túl van: elszámolások a társadalom jóllétéről Története

A fenntarthatóság: mennyiségi növekedés helyett minőségi fejlődés avagy ami a GDP-n túl van: elszámolások a társadalom jóllétéről Története Kedves Tagtársak! A mostani Módszerkosár anyagának jelentős részét a szeptember közepén Visegrádon rendezett Országos Találkozó szakmai anyagának rövidített változata adja. A környezetegészség és életminőség

Részletesebben

A PARLAGFÛ. hatása, valamint az ellene való védekezés lehetôségei. Ismeretterjesztô óra felsô tagozatos diákok számára. Pedagógus oktatási segédlet

A PARLAGFÛ. hatása, valamint az ellene való védekezés lehetôségei. Ismeretterjesztô óra felsô tagozatos diákok számára. Pedagógus oktatási segédlet A PARLAGFÛ és a környezetre gyakorolt hatása, valamint az ellene való védekezés lehetôségei Ismeretterjesztô óra felsô tagozatos diákok számára Pedagógus oktatási segédlet Készítette: Földmûvelési és Vidékfejlesztési

Részletesebben

AZ ORVOS SZEMÉVEL Készítette: dr. Kun Zsuzsanna

AZ ORVOS SZEMÉVEL Készítette: dr. Kun Zsuzsanna AZ ORVOS SZEMÉVEL Készítette: dr. Kun Zsuzsanna Egy társadalom akkor tesz sokat az egészségért, ha igyekszik elejét venni a betegségek kialakulásának. A megelőzés egyik módja lehet az óvodai és iskolai

Részletesebben

A PARLAGFŰ ÉS A TÁRSADALOM. A parlagfű elleni védekezés a törvényhozás, az önkormányzati és civil tevékenység tükrében

A PARLAGFŰ ÉS A TÁRSADALOM. A parlagfű elleni védekezés a törvényhozás, az önkormányzati és civil tevékenység tükrében A PARLAGFŰ ÉS A TÁRSADALOM A parlagfű elleni védekezés a törvényhozás, az önkormányzati és civil tevékenység tükrében Készült a KÖRLÁNC Egyesület oktatási mintaprogramja keretében Kapolcs, 2006. szeptember

Részletesebben

A PARLAGFÛ. hatása, valamint az ellene való védekezés lehetôségei. Ismeretterjesztô óra felsô tagozatos diákok számára

A PARLAGFÛ. hatása, valamint az ellene való védekezés lehetôségei. Ismeretterjesztô óra felsô tagozatos diákok számára 1 A PARLAGFÛ és a környezetre gyakorolt hatása, valamint az ellene való védekezés lehetôségei Ismeretterjesztô óra felsô tagozatos diákok számára Készítette: Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium,

Részletesebben

Környezeti nevelés a matematika órákon

Környezeti nevelés a matematika órákon Környezeti nevelés a matematika órákon Készítette: Sulyokné Reicz Magdolna A modul címe: A parlagfű nyomában Százalékszámítás, diagramok készítése Környezetvédelem a 9. osztályos matematikaórákon A modul

Részletesebben

Mit érdemes tudni a. Parlagfűről?

Mit érdemes tudni a. Parlagfűről? Mit érdemes tudni a Parlagfűről? 1 Tartalomjegyzék Előszó... 3 Az allergiáról általában... 4 Pollenszezonok és a leggyakoribb allergén növények... 7 A rettegett allergén: PARLAGFŰ:... 17 Érdekesség felsősöknek:

Részletesebben

A januári tanulmányban megpróbáltam felvázolni, hogyan differenciálhatók az oktatással

A januári tanulmányban megpróbáltam felvázolni, hogyan differenciálhatók az oktatással dr. Majoros Mária Parlagfű és matematika http://matek.fazekas.hu/portal/ Az oktassunk vagy buktassunk 2009. márciusi továbbképzése Parlagfű és matematika Egy lehetséges projekt Írta: dr. Majoros Mária

Részletesebben

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785 2 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET Polgármester: Üveges Géza Képviselõk: Czakó Norbert Gere Gábor Illés Menyhért Losonczi Rita Remenyik Richárd Szelekovszky Lóránt Szõke Lajos ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 48/521-008 48/521-009

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4061/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4061/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4061/2012. számú ügyben Előadó: dr. Friedrich Ábel Az eljárás megindítása A panaszos beadványában a parlagfűvel kapcsolatos kormányzati cselekvések hiányát,

Részletesebben

TARTALOM A BIOLÓGIA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat. A fenntarthatóság pedagógiájának értelmezése és sajátosságai

TARTALOM A BIOLÓGIA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat. A fenntarthatóság pedagógiájának értelmezése és sajátosságai 2013/3 A BIOLÓGIA TANÍTÁSA A BIOLÓGIA TANÍTÁSA módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Dr. Nagy Lászlóné (Szeged) A szerkesztõ munkatársai: Dr. Budayné dr. Kálóczy Ildikó (Debrecen) Kiss Gábor

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001. Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ Mezőberény

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001. Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ Mezőberény TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ Mezőberény Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: FFB/46-1/2012. FFB-13/2012. sz. ülés (FFB-77/2010-2014 sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: FFB/46-1/2012. FFB-13/2012. sz. ülés (FFB-77/2010-2014 sz. ülés) Ikt.sz.: FFB/46-1/2012. FFB-13/2012. sz. ülés (FFB-77/2010-2014 sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2012. április 24-én, kedden, 10 óra 10 perckor kezdődően, a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v Fenntartható fejlődés bizottságá Egészségügyi bizottságá Mezőgazdasági bizottságá

J e g y z ő k ö n y v Fenntartható fejlődés bizottságá Egészségügyi bizottságá Mezőgazdasági bizottságá Ikt. sz.: FFB/-1/2013. Ikt. sz.: EGB/36-1/2013. Ikt. sz.: MB/67-1/2013. FFB-20/2013. sz. ülés (FFB-130/2010-2014. sz. ülés) EGB-13/2013. sz. ülés (EGB-89/2010-2014. sz. ülés) MB-18/2013. sz. ülés (MB-108/2010-2014.

Részletesebben

A távérzékeléses monitorozási módszerek hatósági felderítési rendszerbe illesztése

A távérzékeléses monitorozási módszerek hatósági felderítési rendszerbe illesztése JELENTÉS a Magyarország Parlagfű Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervéről szóló 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozatban foglalt feladatok 2014. évi végrehajtásáról A Magyarország Parlagfű Elleni

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varga Marietta. A környezeti nevelés célja, feladata és lehetőségei. A. környezettudatos magatartás jellemzői, alapvető

MUNKAANYAG. Varga Marietta. A környezeti nevelés célja, feladata és lehetőségei. A. környezettudatos magatartás jellemzői, alapvető Varga Marietta A környezeti nevelés célja, feladata és lehetőségei. A környezettudatos magatartás jellemzői, alapvető betartandó környezetvédelmi szabályok A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai

Részletesebben

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul

Részletesebben

Tanári kézikönyv. Biodiverzitás Oktatás és Tudatosság az Élő Környezetért

Tanári kézikönyv. Biodiverzitás Oktatás és Tudatosság az Élő Környezetért Tanári kézikönyv Biodiverzitás Oktatás és Tudatosság az Élő Környezetért Tanári kézikönyv a BEAGLE projekt részére Eredeti cím: Guide for Teachers Fordította: dr. Standovár Tibor Lektorálta és adaptálta:

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-28/2011. (FFB-47/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-28/2011. (FFB-47/2010-2014.) FFB-28/2011. (FFB-47/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. október 3-án, hétfőn, 9 óra 2 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 515. számú tanácstermében

Részletesebben

Átfogó változások a MOTESZ munkájában

Átfogó változások a MOTESZ munkájában Átfogó változások a MOTESZ munkájában Az év elejétől dr. Poór Gyula professzor, az ORFI főigazgatója, a Semmelweis Egyetem tanára irányítja a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) tevékenységét.

Részletesebben

TANÍTÁSA A BIOLÓGIA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Egészséges életmódra nevelés az iskolában Egészségnap mint témanap (Kiss Gábor)

TANÍTÁSA A BIOLÓGIA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Egészséges életmódra nevelés az iskolában Egészségnap mint témanap (Kiss Gábor) A BIOLÓGIA TANÍTÁSA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT Egészséges életmódra nevelés az iskolában Egészségnap mint témanap (Kiss Gábor) A szárazság hazájában címû tananyag tanítása óratervezet (Orosz Gábor) Módszertani

Részletesebben

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0003 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -innovatív intézményekben című pályázat A XXI. század korában Erdei iskolai program Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja IV/a. kötet HÍD I. PROGRAM Tartalom A választott kerettanterv

Részletesebben

K É Z I K Ö N Y V. Környezetismeret Élõ és élettelen környezetem. 4. évfolyam számára készült. tankönyvcsaládhoz

K É Z I K Ö N Y V. Környezetismeret Élõ és élettelen környezetem. 4. évfolyam számára készült. tankönyvcsaládhoz K É Z I K Ö N Y V a Környezetismeret Élõ és élettelen környezetem 4. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Bevezetõ gondolatok.... 5 Elõszó....

Részletesebben

magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Gyakorlatközelben

magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Gyakorlatközelben Gyakorlatközelben magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet MAGTÁR Megelõzés Alkalmazkodás Gondoskodás Ötlettár

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

6. téma A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön

6. téma A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Kutatóműhely Országos tudományos pályázat Kategória: I. Főiskolások/egyetemisták (nappali és levelező munkarendben aktív hallgatói

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben