Hozzászólás. a Gazdasági Versenyhivatal honlapján április 10-én közzétett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hozzászólás. a Gazdasági Versenyhivatal honlapján 2007. április 10-én közzétett"

Átírás

1 Hozzászólás a Gazdasági Versenyhivatal honlapján április 10-én közzétett Versenyt az egészségügyben? Igen, de hogyan!? A verseny piacain - egy modellváltáskor figyelembe veendő szempontok című vitaanyagához Budapest, május 10. Készítette:. Telefon: ; Telefax: (+36-1) cím: Cím: 1094 Budapest, Bokréta u. 28.

2 Előszó A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által az egészségügyi reformról nyitott vitát akár hiánypótló mű -nek is nevezhetjük. Talán ez az első olyan fórum a több hónapja tartó disputában, amelyik az egészségügyi piacok szabályozását a maga komplexitásában közelíti meg. Már a vitára való felhívás is rögzíti, hogy az egészségügy működtetésének átalakítása során számos egészségpolitikai, szociális és fogyasztóvédelmi szempontra kell tekintettel lenni. Ezek közül a szempontok közül e hozzászólásban az eddigi előadások, konzultációk során sokszor emlegetett, mégis csak felületesen kezelt fogyasztóvédelmet (fogyasztóügyet) helyezzük fókuszba. A fogyasztók védelmének célja ugyanis nem hogy nem áll ellentétben a tisztességes versennyel, de a globalizált piacon szinte el sem képzelhető nélküle. E hozzászólás ezért kizárólag a fogyasztói érdekek érvényesíthetősége szempontjából közelíti meg a vitatémát. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy noha törvény is született az egészségügyi szolgáltatók és biztosítók tevékenységének hatósági felügyeletéről 1, sőt új intézmény jött létre e jogkör gyakorlására 2, számos ponton továbbra is tisztázatlan a fogyasztói érdekek érvényesíthetőségének kérdése egy átalakított egészségügyi rendszerben. A fogyasztó és a verseny Amennyiben az egészségügyi rendszerben vagy annak egy részében megjelenik a verseny, megkerülhetetlenné válik a fogyasztók szerepének átgondolása. Amióta a Lisszaboni Stratégia az Európai Közösség gazdaság- és társadalompolitikájának középpontjába a versenyképességet állította, a közösségi fogyasztóvédelmi kérdések is alapvetően a versenyképességgel összefüggésben kerülnek közösségi terítékre. Ezt jól mutatja egyebek mellett az, hogy az Európai Bizottság intézményrendszerén belül újra szétválasztásra került a közegészségügy és a fogyasztóvédelem területe, továbbá, hogy a közösségi fogyasztóvédelmi szabályozás a Versenyképességi Tanácsban és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban kerül elfogadásra. Az Európai Bizottság közleményében meghatározott évekre szóló Közösségi fogyasztóügyi politika 3 szerint az egyes piacok sikere a fogyasztók számára érzékelhető gazdasági és nem gazdasági körülményektől függ. A Bizottságnak a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó három fő célkitűzése közül az egyik az európai fogyasztók pozíciójának erősítése. A Bizottság megítélése szerint ennek elérése a versenyre is jelentős serkentő hatást gyakorol. Ennek érdekében a fogyasztó- és a versenyügyi szakpolitikai döntéshozóknak és jogalkalmazóknak közösségi és nemzeti szinten szorosabban együtt kell működniük. A Bizottság célja, hogy 2013-ra elérje, hogy a fogyasztói piacok versenyképesek, nyitottak, átláthatóak és tisztességesek, az áruk és a szolgáltatások biztonságosak legyenek, a fogyasztók megfizethető áron vehessék igénybe az alapvető szolgáltatásokat. 1 Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló évi CXVI. törvény (Ebft.) 2 Egészségbiztosítási Felügyelet 3 A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a Közösségi fogyasztóügyi politikai stratégiáról , Brüsszel, , COM(2007) 99 végleges 2

3 A szolgáltatók könnyen és egyszerűen juthassanak piacra és végezhessenek értékesítést az EU-ban mindenütt. Mindezen követelményeknek érvényesülniük kell akkor, ha az egészségügyi szolgáltatások piaca vagy az egészségügyi biztosítási piac versengő piaccá válik. Az eddig e témában megjelent tanulmányok, javaslatok, elhangzott előadások azonban mintha nem vettek volna tudomást a piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos közösségi fogyasztóügyi elvárásokról. Ki a fogyasztó? Az egészségügy működtetésének átalakításáról szóló koncepciók, és az eddig megjelent jogszabályok érzékelhetően bizonytalan módon kezelik a fogyasztót, a fogyasztói ügyeket. A Magyar Egészségügy Zöld Könyve 4 háromszor említi meg a fogyasztókat/fogyasztóvédelmet. Először a hálapénzzel kapcsolatban (Pedig a paraszolvencia esetében nincs fogyasztóvédelem: 5 ), másodszor a biztosítási felügyeletek nemzetközi bemutatása kapcsán ( a felügyeletek gondoskodnak a betegek fogyasztóvédelméről 6 ), harmadszor pedig a vizitdíj kapcsán ( egyes csoportokat mentesítenek a díjfizetés alól. Ez a megoldás teljes védelmet nyújt a leginkább rászorultaknak, igaz, ezzel a rendszer is erősen felpuhul: pont a nagyfogyasztók nem lesznek költségérzékenyek. 7 ). Ugyanakkor a Zöld Könyv 21 alkalommal használja a biztosított megnevezést. Előfordul továbbá a beteg és a lakos kifejezés is. Az Egészségbiztosítási Felügyeletet létrehozó törvény 8 kerüli a fogyasztó kifejezés használatát. Pedig a törvény szerint a Felügyelet ellátja az egészségbiztosítási szolgáltatást igénybe vevők jogainak védelmével kapcsolatos feladatokat 9. A Felügyelet e hatáskörén belül kivizsgálja a biztosítottak biztosítási jogviszony során igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszait, bejelentéseit 10. Tehát a tulajdonképpeni fogyasztó végső felhasználó hol az egészségbiztosítási szolgáltatás igénybevevőjeként, hol pedig a biztosítási jogviszony alanyaként jelenik meg. Az Egészségbiztosítási Felügyelet alapító okirata 11 a törvényhez hasonlóan az egészségbiztosítási szolgáltatást igénybe vevőkre és a biztosítottakra hivatkozik. Az Egészségbiztosítási Felügyelet honlapján közzétett, első lépéseket bemutató anyag 12 ugyanakkor a betegjogok védelmére és a biztosítottak fogyasztóvédelmére helyezi a hangsúlyt. 4 Többen, jobban, tovább - Zöld könyv az egészségügyről, 5 Zöld könyv 14. oldal 6 Zöld könyv 24. oldal 7 Zöld könyv 28. oldal 8 Ebftv. 9 Ebftv. 6. (1) bek. a) pont 10 Ebftv. 11. (1) bek Az első lépések (Dr. Kadocsa Ildikó, osztályvezető, Egészségbiztosítási Felügyelet), 3

4 Következetesebben jelenik meg a fogyasztó, illetve a biztosított a januárjában a biztosítási piac megnyitásáról rendezett konferencia 13 vitaindító anyagában. A vitaanyagban a fogyasztó elsősorban a fogyasztói szuverenitás alanyaként szerepel. A biztosított pedig a biztosítási jogviszony alanyaként kerül meghatározásra. Ugyanebben a témában jelent meg az Egészségügyi Minisztérium honlapján A kompromisszumos vegyes modell verseny és szolidaritás 14 című anyag. Itt a verseny az új egészségügyi modell alapelvei között jelenik meg. Ezen alapelvhez kapcsolódva a fogyasztók, mint biztosítottak kapnak teret: A biztosítottak választhatnak a versenyző biztosítók között, mert ez vezet az általuk kínált szolgáltatások minőségének javulásához. 15 A hatályos hazai fogyasztóvédelmi törvény 16 értelmében viszont mindazon személyek fogyasztónak minősülnek, akik részére szolgáltatást végeznek, továbbá, akik a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettjei, amennyiben mindez nem esik gazdasági vagy szakmai tevékenységük körébe. 17 Sőt, a fogyasztóvédelmi törvény ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezései kifejezetten utalnak arra, hogy a pénzügyi és nyugdíjpénztári, valamint a biztosítási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek a fogyasztói bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására mi módon kötelesek ügyfélszolgálatot működtetni. 18 Ezek után talán már nem kérdéses, hogy az egészségügyi rendszer működtetésének piaci alapokra való helyezése nem valósítható meg a fogyasztók, mint a szolgáltatások igénybe vevői érdekeinek átgondolt és hatékony biztosítása nélkül. Mivel is lenne magyarázható a fogyasztó eltérő pozíciója a más piaci alapon igénybe vett szolgáltatás esetén őt megillető pozíciótól. Ehhez azonban kiindulásként meg kell határozni, hogy kit tekintünk fogyasztónak az egészségügyi rendszer működtetésének átalakítása során. A fogyasztó nem feltétlenül beteg A hatályos egészségügyi jogszabályok ahogyan az előző pontban már utaltunk rá vagy nem alkalmazzák, vagy nem következetesen alkalmazzák a fogyasztó fogalmát. Az egészségügyi törvény meghatározza az ún. betegjogokat 19. A törvény szerint az egészségügyi szolgáltatások és intézkedések során biztosítani kell a betegek jogainak védelmét 20. Az egészségügyi törvény rendelkezik a betegek jogainak érvényesítéséről 21. E szerint az egészségügyi szolgáltató köteles a beteget - egészségi állapotától függően - a felvételekor, illetőleg az ellátás előtt tájékoztatni a betegjogokról, azok érvényesítésének 13 Prof. Dr. Mihályi Péter: A biztosítási piac megnyitása (Szakmai vitaanyag) A kompromisszumos vegyes modell verseny és szolidaritás 3. dia, 16 A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. tv. (Fgytv.) 17 Fgytv. 2. e) pont 18 Fgytv Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (Eütv.) 20 Eütv. 2. (1) 21 Eütv

5 lehetőségeiről, illetve a gyógyintézet házirendjéről. Az egészségügyi törvény lehetővé teszi továbbá, hogy a beteg az egészségügyi ellátással kapcsolatban panaszt tegyen az egészségügyi szolgáltatónál, illetve annak fenntartójánál 22. A panaszt kötelező kivizsgálni. Az egészségügyi törvény szerint a betegjogi képviselő ellátja a betegek egészségügyi törvényben meghatározott jogainak védelmét, és segíti őket e jogaik megismerésében és érvényesítésében 23. Nyilvánvaló, hogy a betegjogok akkor illetik meg az egyént, amikor az egészségügyi szolgáltatást igénybe veszi. Ez leggyakrabban akkor fordul elő, ha beteg. A betegjogok függetlenül attól megilletik az egyént, hogy fizetett-e járulékot vagy sem. E jogok érvényesíthetősége köztük az emberi méltósághoz való jog, a kapcsolattartás joga, a gyógyintézet elhagyásának joga, az önrendelkezéshez való jog, az ellátás visszautasításának joga hasonlóan az alkotmányos alapjogokhoz, pusztán attól a ténytől függ, hogy az egyén aki egyébként jó esetben járulékfizető, vagyis biztosított is egyidejűleg éppen valamilyen egészségügyi ellátásban részesül. A betegjog jogosultja tehát nem feltétlenül járulékfizető, vagyis biztosított, míg a biztosított nem feltétlenül beteg. A betegjogok jogosultját ezért szükségképpen nem lehet a fogyasztóval azonosítani. Ugyanígy a fogyasztó nem okvetlenül azonos a betegjog jogosultjával. Sajnos, az Egészségbiztosítási Felügyeletet létrehozó törvény rendelkezései nem egyértelműek ebben a kérdésben. Miközben a Felügyelet feladat- és hatáskörét megállapító általános rendelkezés szerint a Felügyelet az egészségbiztosítási szolgáltatást igénybe vevők jogainak védelmével kapcsolatos feladatokat lát el 24, addig a Felügyelet hatáskörében eljárva megvalósuló konkrét feladatai között a biztosítottak biztosítási jogviszony során igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszait, bejelentéseit vizsgálja ki 25. Vagyis a Felügyelet hatáskörének és feladatainak megállapítása során nem sikerült egyértelműen elkülöníteni a betegeket és a biztosítottakat. Ugyanakkor a Felügyelet honlapján megtalálható Az első lépések című anyag 26 szerint az egészségbiztosítási rendszer átalakulására irányuló szabályozás fő irányvonalai közé tartozik a betegjogok védelme és a biztosítottak fogyasztóvédelme. Ez a megközelítés már nem tesz egyenlőségjelet a beteg és a biztosított közé, és közelebb áll az előzőekben felvázoltakhoz, miszerint a fogyasztóvédelem szerepét a biztosítottra vetíti. A fogyasztó, mint biztosított Ha a fogyasztó nem azonosítható a beteggel, a beteg pedig nem azonosítható a járulékfizetővel, akkor a fogyasztó nem lehet más, mint a járulékfizető azaz a biztosított. A betegnek tehát betegjogai, a biztosítottnak pedig fogyasztói jogai kell, hogy legyenek. A fogyasztó az, aki egy fennálló szerződéses jogviszony alapján valamilyen szolgáltatást igénybe vesz. Ez a szolgáltatás pedig nem az egészségügyi szolgáltatás, hiszen azt a járulékot nem fizető beteg is igénybe veszi adott esetben, hanem az egészségbiztosító által 22 Eütv Eütv Ebftv. 6. (1) bek. a) pont 25 Ebftv. 11. (1) bek. 26 Az első lépések (Dr. Kadocsa Ildikó, osztályvezető, Egészségbiztosítási Felügyelet), 5

6 nyújtott szolgáltatás. Ezért a szolgáltatásért a fogyasztó a biztosítónak fizet, így a biztosító helytállni tartozik a szerződésben foglalt kötelezettségeiért. Ennek rögzítésére nem csak a betegellátás piacosítása esetén van szükség, hanem azért is, mert az egészségbiztosítás része lehet a betegbiztosításon kívül az önálló táppénz-biztosítási rendszer, sőt még ápolásbiztosítás is 27. Térjünk vissza a csak az egészségügyi ellátások igénybevételére jogosító biztosítások piacára, hiszen jelenleg ennek a területnek a versenyeztetéséről folyik a vita. A már hivatkozott, januári konferencia vitaindító anyaga 28 szerint a hazai egészségügyi rendszer finanszírozhatóságára irányuló törekvések csak a rendszeren belüli szervezeti, finanszírozási, érdekeltségi viszonyok átalakításával hozhatják meg a kívánatos változásokat. A vitaanyag szerint a változások alapja a verseny. A verseny a szolgáltatók között az egyik, és az erőforrások elosztásáról döntő biztosítók között a másik oldalon. A vitaanyag felhívja a figyelmet arra, hogy az egészségügyi ellátás igénybevételről többnyire nem maga a fogyasztó, hanem a szolgáltató, vagyis az orvos dönt. A vitaanyag érvelése alapján ezért szükség van arra, hogy az aggregáltság magasabb szintjén egy kellő szakértelemmel rendelkező, elkülönült érdekekkel rendelkező piaci szereplő döntsön a felhasználásának arányairól. Ez a külön intézmény az egészségügyi biztosító. Ezt az összefüggést a Gazdasági Versenyhivatal jelen hozzászólás alapjául szolgáló vitairata is rögzíti, amikor jelzi, hogy a kockázatmegosztás elvén működő egészségügyi rendszerek jellemzője egyebek mellett az, hogy a biztosító (finanszírozó) egészségügyi szolgáltatást (ellátást) vásárol a tőle biztosítási szolgáltatást vásárló (adó- vagy járulékfizető) biztosított (ellátott) részére 29. Mindez természetesen érvényes a versenyző biztosítók által vásárolt ellátások esetében is. A fogyasztó tehát nem az egészségügyi szolgáltatóval áll jogviszonyban, hanem a biztosítóval. A fogyasztói érdekek érvényesítésének biztosítása az egészségbiztosítási piac megnyitása esetén Ismét nyúljunk vissza a januári konferencia vitaindító anyagához 30! Ebben azt az érvelést találjuk, hogy a biztosítók közötti versenyre van szükség ahhoz, hogy a biztosító egyaránt érvényesítse az erőforrásokkal való takarékosság és a szükséges mennyiségű/minőségű szolgáltatás nyújtásának követelményét. A vitaanyag szerint továbbá a verseny feltételeinek, az ellátás finanszírozásának, a biztosítók működésének átgondolt állami szabályozása és a működés szabályainak betartásán őrködő (Egészségbiztosítási) Felügyelet biztosíthatja, hogy a sokszereplős egészségügyi piacon minden biztosított hozzájusson a szükséges kezeléshez. 27 Többen, jobban, tovább - Zöld könyv az egészségügyről, 33. old. és 36. old. 28 Prof. Dr. Mihályi Péter: A biztosítási piac megnyitása (Szakmai vitaanyag) 29 A Gazdasági Versenyhivatal Versenyt az lehetőségei és korlátai a szabályozott egészségügy szempontok című vitaanyagának I.6. A jelenlegi versenykörnyezet fejezete 30 Prof. Dr. Mihályi Péter: A biztosítási piac megnyitása (Szakmai vitaanyag) 6

7 Ugyanez a Zöld Könyv szerint: az egészségügyben is hatékonyan működnek a felügyeletek, amelyek garantálják a biztosítási verseny tisztaságát, az ellátás biztonságát és jogszerűségét. A felügyeletek őrködnek a biztosítottak pénzének jogszerű felhasználása fölött, és ezeken keresztül az állam képes betartatni és ellenőrizni a biztosítók és ellátó helyek kötelességeit, és így tud maradéktalanul érvényt szerezni a betegek jogainak és érdekeinek. Mondhatjuk azt is, hogy a felügyeletek gondoskodnak a betegek fogyasztóvédelméről. 31 (Itt megint találkozunk azzal a fogalomzavarral, miszerint a betegek lennének a fogyasztók, de ettől most tekintsünk el.) Most térjünk vissza az Európai Bizottság évekre szóló fogyasztóügyi politikájának stratégiájához 32. Mint arról már szóltunk, a közösségi fogyasztóügyi stratégia célja, hogy 2013-ra a fogyasztói piacok versenyképesek, nyitottak, átláthatóak és tisztességesek, az áruk és a szolgáltatások pedig biztonságosak legyenek. Vajon ezek az elvárások érvényesíthetőek-e a jelenlegi felügyeleti rendszer keretében? Mivel e hozzászólás nem kíván foglalkozni az Egészségbiztosítási Felügyelet hatáskörébe utalt azon feladatokkal, amelyek a biztosítottak pénzének jogszerű felhasználására, a biztosítási verseny tisztaságának felügyeletére, a betegjogok érvényesítésére stb. vonatkoznak, nézzük meg hogyan biztosítható az Egészségbiztosítási Felügyelet által a fogyasztói érdekek érvényesítése a vonatkozó hatályos szabályozás alapján. Az Egészségbiztosítási Felügyelet hatásköre az egészségbiztosítási szervek egészségbiztosítási szolgáltatásainak, az önkéntes kölcsönös egészségpénztár egészségbiztosítási szolgáltatásainak, a biztosítók egészségbiztosítási szolgáltatásainak, és az egészségügyi szolgáltatók tevékenységének hatósági felügyeletére terjed ki 33. Vagyis a Felügyelet jelenleg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak (MEP), az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségbiztosítási szolgáltatási tevékenységét, valamint a az egészségügyi szolgáltatók tevékenységét egyaránt felügyeli. Az üzleti biztosítók egészségbiztosítási szolgáltatásait egyelőre nem tudja felügyelni, mert jelenleg ilyen nincs. A hatályos jogszabályok 34 alapján egészségbiztosítóként ugyanis az OEP és a MEP működnek. A Felügyeletről szóló törvény szerint 35 az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak és (majd) a biztosítók vonatkozásában a Felügyelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) hatáskörének érintetlenül hagyásával látja el a feladatát. A hatásköri elhatárolás azonban nem egyértelmű. A törvény utal ugyan a PSZÁF-ról szóló törvényre 36, azonban 31 Többen, jobban, tovább - Zöld könyv az egészségügyről, 23. old., 32 A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a Közösségi fogyasztóügyi politikai stratégiáról , Brüsszel, , COM(2007) 99 végleges 33 Ebftv. 1. (2) bek. 34 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény és az annak végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 35 Ebftv. 6. (2) bek. 36 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CXXIV. törvény (PSZÁF tv.) 7

8 nem végzi el a hatás- és feladatkörök konkrét elhatárolását. Az Egészségbiztosítási Felügyelet hatásköre nem határozható meg a PSZÁF-nak az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvényben 37, illetve a biztosítókról szóló törvényben 38 foglalt hatásköreitől és feladataitól való pontos elhatárolása nélkül. Az Egészségbiztosítási Felügyeletet létrehozó törvény nem csak a PSZÁF hatásköreitől való elhatárolással adós, de hiányzik belőle a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, illetve a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségek hatáskörével történő átfedéseket kiküszöbölő rendelkezés is. A biztosítókról szóló törvény pl. a fogyasztóvédelmi felügyelőségek hatáskörébe utalja a Biztosító, biztosításközvetítő vagy biztosítási szaktanácsadó hirdetési tevékenységének ellenőrzését 39. Erre az Egészségügyi Felügyeletet létrehozó törvényben nincs utalás. Különösen bizonytalanok a Felügyeletet létrehozó törvény panaszügyekre vonatkozó rendelkezései 40. A törvény szerint a Felügyelet kivizsgálja a biztosítottak biztosítási jogviszony során igénybevett egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszait, bejelentéseit. Tehát a Felügyelet a biztosítottak, azaz a fogyasztók panaszait vizsgálja. De miért az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói panaszokat? Ha az egészségügyi szolgáltatással elégedetlen egyén történetesen nem biztosított, akkor bármilyen - a betegjogi körön kívül eső - elbánásban részesülhet? Ha pedig a fogyasztó az egészségbiztosítóval vagy az önkéntes egészségügyi pénztárral elégedetlen, akkor a PSZÁFról szóló törvény 41 szerint járjon el és forduljon a PSZÁF-hoz a panaszával? Vagy, ha a fogyasztó megtévesztése a versenyt is torzítja tegyen bejelentést a GVH-nak? Esetleg a fogyasztóvédelmi törvény 42 alapján keresse fel a területi békéltető testületet? Apropó: területi szervek. A Felügyeletet létrehozó törvény szerint az Egészségbiztosítási Felügyelet Budapest székhellyel működő kormányhivatal 43. Területi szervei a Felügyeletnek nincsenek. De hogyan tud hatékonyan eljárni a Felügyelet a vidéki fogyasztók által vidéken igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszai esetén? Bár a Felügyelet honlapján közzétett február havi ügyforgalmi statisztika nem tér ki arra, hogy mennyi bejelentés érkezett a Felügyelőséghez vidékről és mennyi Budapestről, a statisztika azon adata szerint, amely a bejelentések csatorna szerinti megoszlását mutatja 44, feltételezhető, hogy a bejelentések csaknem 20 %-a postai úton vidékről érkezett. A Felügyeletet létrehozó törvény az egyedi fogyasztói ügyek (panaszok) mellett olyan feladattal is megbízza az Egészségbiztosítási Felügyeletet, amely a fogyasztók széles körét érinti. Ide tartozik az egészségbiztosítási szolgáltatások körében kötött szerződések általános 37 Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 38 A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény (Bitv.) 39 Bitv Ebftv PSZÁF tv. 11/R 42 A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. tv Ebftv. 2. (1)-(2) bek

9 szerződési feltételeinek jóváhagyása 45 és a fogyasztók tájékoztatása (nyilvános minőségértékelési rendszert működtet 46, elérhetővé teszi a várólista alapján nyújtható egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban a várólistát vezetők honlapjait, továbbá a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségbiztosítási szolgáltatásoknak, valamint az egészségügyi szolgáltatók térítés ellenében nyújtott egyéb szolgáltatásainak listáját és a térítési díjakat 47 ). A Felügyeletnek a fogyasztók széles körét érintő tevékenységével kapcsolatos törvényi rendelkezések azonban hiányosak. Nem szerepel pl. egyeztetési és tájékoztatási kötelezettség a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és a fogyasztói érdekek védelmét ellátó társadalmi szervezetek felé. Pedig a folyamatos információcsere hatékonyabbá tehetné mindannyi résztvevő munkáját. Konklúzió Az egészségbiztosítási terület jelenlegi intézményrendszerének szabályozási hiányosságai, a hatáskörök egyértelmű megállapításának hiánya olyan jogbizonytalanságot eredményez, amely közvetlenül veszélyezteti a fogyasztói érdekek érvényesíthetőségét. Fennáll annak a veszélye, hogy negatív vagy pozitív hatásköri összeütközések miatt a fogyasztó nem lesz képes vagy csak rendkívüli időveszteséggel lesz képes érvényesíteni a jogait az egészségbiztosítási piac megnyitását követően. Ne felejtsük el, hogy a fogyasztók érdekeit védő szabályozás iránti igény megjelenése az Amerikai Egyesült Államokat a XIX. század második felében egyeduralkodón jellemző szabad verseny idejére vezethető vissza (1887: Államközi Kereskedelmi Bizottság, 1906: Élelmiszer és Gyógyszer Hatóság létrehozása) 48. Mi sem bízhatjuk a fogyasztói érdekek érvényesíthetőségét kizárólag a verseny mindenhatóságára. Az Európai Közösség évre szóló fogyasztói ügyi politikájának cselekvési programjának 49 továbbra is a célkitűzései között szerepel a fogyasztók egészségének, biztonságának, továbbá gazdasági és törvényes érdekeinek védelméhez, valamint információhoz való joguk erősítéséhez való közösségi hozzájárulás 50. Ehhez a Közösség anyagi áldozatot is hajlandó hozni. Az Egészségügyi Minisztérium által nyilvánosságra hozott A kompromisszumos vegyes modell Verseny és szolidaritás című prezentáció 51 szerint A biztosítottak választhatnak a versenyző biztosítók között, mert ez vezet az általuk kínált szolgáltatások minőségének javulásához. és A biztosítók választhatnak a szolgáltatók között, mert ezzel érhetik el a 45 Ebftv Ebftv Ebftv Kajdiné dr. Suhajda Zsuzsanna: A fogyasztóvédelmi jogalkotás fejlődése a gazdasági környezet változásának tükrében Magyarországon (az előadás elhangzott: A Fogyasztóvédelem-Piacfelügyelet 2000 Nemzetközi Konferencia, Jogi szekciójában, Budapest, február 24.) 49 Az Európai Parlament és a Tanács 1926/2006/EK határozata a fogyasztóvédelmi politika területén közösségi cselekvési program ( ) létrehozásáról (1926/2006/EK határozat) /2006/EK határozat 2. cikk 51 9

10 minőség javulását és a költséghatékonyságot. Azonban, ez nem ennyire egyértelmű. Ahogyan a GVH vitaanyag is felhívja rá a figyelmet, az egészségügyi szolgáltatási piacok fő jellemzői közé tartozik, hogy a magas belépési költségek, a nehezen konvertálható eszközök és tudás általában monopolhelyzet kialakulásához vezethet egy-egy adott földrajzi területen. Másrészről, az esetleges szerződésszegések visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak a fogyasztókra nézve. Ugyanez a prezentáció a biztonság három pillérének a fokozatos átmenetet, a politikától független stabil rendszert és az erős Egészségbiztosítási Felügyeletet jelöli meg. Ahhoz, hogy ez utóbbi létrejöhessen koherens és transzparens szabályozási környezet megteremtésére van szükség. A jelenlegivel szemben olyanra, amelyik nem a fogyasztókra terheli a hatáskörrel rendelkező hatóság intézményrendszeri dzsungelben való megtalálásának feladatát, olyanra, amelyik megteremti a fogyasztói ügyekkel foglalkozó állami, önkormányzati szervek és civil szervezetek közötti folyamatos együttműködés és párbeszéd kereteit. Olyanra, amelyik megfelelő bizalmat és biztonságérzetet nyújt a fogyasztónak akár a versengő biztosítók színrelépése esetén is. Vagyis a jelenlegi hatósági struktúra, feladat- és hatáskörök újradefiniálására lenne szükség. Nyilatkozat a hozzászólás felhasználásáról A hozzászólás a forrás megjelölésével felhasználható és idézhető a Gazdasági Versenyhivatal által. Budapest, május 10. Kajdiné dr. Suhajda Zsuzsanna ügyvezető 10

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály Az EGT tagállamokban biztosítottak TAJ kártya érvénytelenítéséről Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2009. szeptember 12. Balatonfüred Jogszabályi háttér

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Bohemian Financing Zrt. Panaszkezelési szabályzat Verzió Száma: V3 Készítette: Titkos Alexandra Jóváhagyó határozat száma: Igazgatóság 1/2013. (01. 25.) számú határozata Hatályba lépés napja: 2013. 01.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2011. augusztus 19. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai:

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: CG

Részletesebben

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György Budapest, 2014. december 4. Mi alapján ítél a fogyasztó? - Szempontok A hétköznapokban nyert saját tapasztalatok. A média, mint hírforrás

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

T/... számú. törvényjavaslat. a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról

T/... számú. törvényjavaslat. a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/... számú törvényjavaslat a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról Előadó: dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter 2008. március

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

Államreform Bizottság (ÁRB) Egészségügyi Szakmai Munkacsoport

Államreform Bizottság (ÁRB) Egészségügyi Szakmai Munkacsoport Államreform Bizottság (ÁRB) Egészségügyi Szakmai Munkacsoport Prof. Dr. MIHÁLYI Péter: Az egészségügyi reform fő irányai és az egészségpénztárak kapcsolata 2006. november 9. 1 Mi a baj a magyar egészségügyben?

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról T Á J É K O Z T A T Ó A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról I. Hatálybalépés dátuma: 2014.01.01. Érvényessége: visszavonásig Hivatkozott

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

[4. A Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörei]

[4. A Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörei] Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 52/2012.(XI.19.) önkormányzati rendelete közgyűlési hatáskörök átruházásáról és egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 35/2010. (XI. 22.)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége A fogyasztóvédelmi referens intézménye Dosztánné dr. Császár Eszter A fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény (Fgytv.) preambuluma szerint

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

A BETEG GYERMEK JOGAI Dr. Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR

A BETEG GYERMEK JOGAI Dr. Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR A BETEG GYERMEK JOGAI Dr Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR Gyermekjogi képviselő HÍD képzés Budapest, 2014 május 15-17 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 ENSZ Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény 24

Részletesebben

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3.

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3. A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA Siófok, 2014. április 3. A MAGYARORSZÁGI JOGI HÁTTÉR 1997. Évi LXXXIII törvény 83. (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás. Alaptörvény 15. cikk (1)

Részletesebben

Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez

Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez ÖRT Szakmai Fórum 2008. szeptember 9., Budapest Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez Új fogyasztóvédelmi szabályok Az Országgyűlés 2008. június 9-én elfogadta: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Előadás témái A betegjogi, ellátottjogi,

Részletesebben

Dr. Széll Enikő Ágnes. Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály Május 9.

Dr. Széll Enikő Ágnes. Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály Május 9. Dr Széll Enikő Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály 2014 Május 9 ,,Az egyenlőkkel egyenlően, az egyenlőtlenekkel egyenlőtlenségüknek megfelelően egyenlőtlenül kell bánni Arisztotelész

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

2. sz. melléklet: Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén

2. sz. melléklet: Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén 2. sz. melléklet: Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén 1. A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 15-EI

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 15-EI ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. SZEPTEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1833-4/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB IV. NAPIREND Tárgy: Az

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 6162-1/2006. TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

A PSZÁF 2012/14. számú ajánlása a követeléskezelők számára

A PSZÁF 2012/14. számú ajánlása a követeléskezelők számára A PSZÁF 2012/14. számú ajánlása a követeléskezelők számára Előadó: dr. Czajlik István fogyasztóvédelmi szakreferens Fogyasztópolitikai főosztály Budapest, 2013. május 15. Az ajánlás kialakításának indokai

Részletesebben

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU Az elektronikus kereskedelem jogi háttere Dr. Ormós Zoltán Ormós Ügyvédi Iroda 2010. 04. 14. AZ ELŐADÁS VÁZLATA Fogyasztóvédelem az elektronikus kereskedelemben áttekintés Leggyakoribb problémák a webboltokkal

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

biztosítási szektorban PSZÁF Biztosítási konzultáció május 3. Dr. Szebelédi Ferenc

biztosítási szektorban PSZÁF Biztosítási konzultáció május 3. Dr. Szebelédi Ferenc Aktuális jogszabályi változások a biztosítási szektorban PSZÁF Biztosítási konzultáció 2012. május 3. Dr. Szebelédi Ferenc Bit. Változásai Egyesületek Átalakulási terv Büntetlen előélet Elnöki rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (Név) felnőtt

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00149-0020/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a

Részletesebben

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. panasz formanyomtatványa, amely a Biztosító magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozik és ezek orvoslására irányul.

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00079-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Energetikai Központ Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36.; adószám: 23342385-2-41), a továbbiakban:

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Felügyelet jogállása

Az Egészségbiztosítási Felügyelet jogállása 2006. évi CXVI. törvény az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről A törvény hatálya 1. (1) Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletének célja az egészségbiztosítás törvényes, zavartalan és magas színvonalú

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről A Felügyeletre 2007. II. negyedévében összesen 1350 db írásos fogyasztói bejelentés érkezett az engedély- vagy bejelentés köteles

Részletesebben

Kiteljesedő fogyasztóvédelem: a Pénzügyi Békéltető Testület és a civil hálózat felállítása Dr. Szász Károly elnök

Kiteljesedő fogyasztóvédelem: a Pénzügyi Békéltető Testület és a civil hálózat felállítása Dr. Szász Károly elnök Kiteljesedő fogyasztóvédelem: a Pénzügyi Békéltető Testület és a civil hálózat felállítása Dr. Szász Károly elnök Sajtótájékoztató - Budapest, 2011. február 23. Ügyfélpanaszok alakulása (2010) A pénzügyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (név) felnőtt

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi adatok

Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti adat- és információ közzététel: a./ A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve: Halasi Városgazda Beruházó,

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 79. -ában, a magánnyugdíjról és

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 40/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám Magatartási Kódex A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról Dr. Farkas Ádám PSZÁF Felügyeleti l Tanács elnöke Kérdések áttekintése I. Mi a Magatartási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A korábbi (2011. július 1-jét) megelőző helyzet Kettősség: 1. A kamarák mellett működő békéltető testületek jellemzői - jó szándék - speciális

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalom: I. BEVEZETÉS II. III. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA PANASZKEZELÉSI RENDSZER I. BEVEZETÉS Ez

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Konferencia 2013. November 14. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A 2011/24/EU irányelv fő elvi

Részletesebben

Sz 02 Panaszkezelési Szabályzat

Sz 02 Panaszkezelési Szabályzat Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology Sz 02 Panaszkezelési Szabályzat Készítette: Németh Erzsébet minőségirányítási szakreferens Átvizsgálta Jóváhagyta: Dr Boér András minőségirányítási

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18.

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18. START Garancia Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Budapest, 2010. november 18. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A START Garancia Zrt. - továbbiakban Start Zrt. - Panaszkezelési

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS KÉSZÍTETTE: PÁKOZDI RAMÓNA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

TÁJÉKOZTATÁS KÉSZÍTETTE: PÁKOZDI RAMÓNA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁJÉKOZTATÁS KÉSZÍTETTE: PÁKOZDI RAMÓNA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Hartai Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: 03-02-000223 Adószáma: 10043206-2-03

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben