Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Számítástechnikai Fejlesztő Kft. Minősített e-szignó Hitelesítés Szolgáltató által nyújtott időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Azonosító: Verzió: 1.1 Első verzió hatályba lépése: április 1. Kezelési mód: Nyilvános Jóváhagyta: Ellbogen András Jóváhagyás dátuma: Belső ellenőr: Tóth Elemér Hatálybalépés dátuma: augusztus 8. Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Kft Budapest, Marcibányi tér 9.

2 Változáskövetés Verzió Dátum A változás leírása Hatálybalépés Készítette Első változat Endrődi Csilla, Berta István Zsolt A hatósági szemlét követő módosítások Berta István Zsolt COPYRIGHT 2005, Microsec Kft. Minden jog fenntartva Időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 2/11

3 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai Elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások e-szignó Hitelesítés Szolgáltató Az e-szignó Hitelesítés Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról általában 5 2. Az időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek célja, hatálya és közzététele 5 3. A Szolgáltatási Szerződés létrejötte 5 4. Az időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatások igénybe vétele 6 5. Az Ügyfél jogai és kötelességei Az Ügyfél jogai Az Ügyfél kötelességei 6 6. A Szolgáltató jogai és kötelességei A Szolgáltató jogai Szolgáltató kötelességei 7 7. A Felek felelőssége A Szolgáltató felelőssége Az Ügyfél felelőssége 7 8. Díjak és fizetési feltételek Az árlista tételei Fizetési feltételek Árlista módosítása 8 9. Felek együttműködése a szolgáltatás teljesítése során Hibaelhárítás Kapcsolattartás Vis major A Szerződés módosítása, megszűnése Az ÁSZF módosítása A Szerződés módosítása A Szerződés megszűnése Adatkezelési szabályok, titoktartási kötelezettség Jogkikötés, jogviták esetén követendő eljárás 10 Időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 3/11

4 1. A Szolgáltató adatai Név: MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő Kft. Cégjegyzék szám: a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Székhely: 1022 Budapest, Marcibányi tér 9. Telephely: 1031 Budapest, Záhony u. 7. Graphisoft Park, D épület Központi telefonszám: (1) Központi telefax szám: (1) Internet cím: Minősítések: ISO 9001: 2000, BS Elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások A MICROSEC Kft. keretein belül működő e-szignó Hitelesítés Szolgáltató a évi XXXV. törvényben meghatározott elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatást (továbbiakban: hitelesítés-szolgáltatás), időbélyegzést és aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezését (továbbiakban: eszköz szolgáltatás) minősített szolgáltatóként nyújtja. A Szolgáltató május 15. óta szerepel minősített szolgáltatóként a Nemzeti Hírközlési Hatóság nyilvántartásban e-szignó Hitelesítés Szolgáltató A szolgáltató egység neve: e-szignó Hitelesítés Szolgáltató 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ügyfélszolgálati iroda: Graphisoft Park, D épület Ügyfélszolgálati iroda munkanapokon 9:00-12:00 óra között nyitvatartási ideje: Ügyfélszolgálati iroda (+36-1) telefonszáma: Ügyfélszolgálati iroda címe: A szolgáltatással kapcsolatos információk elérése: Panaszok bejelentésének helye: Illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség: MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő Kft Budapest, Záhony u. 7. Graphisoft Park, D épület Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 1088 Budapest, József krt. 6. Levélcím: 1428 Budapest Pf. 20. Telefon: (+36-1) Időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 4/11

5 1.3. Az e-szignó Hitelesítés Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról általában Az e-szignó Hitelesítés Szolgáltató a évi XXXV. törvényben meghatározott hitelesítés-szolgáltatást, időbélyegzést és eszköz szolgáltatást minősített szolgáltatóként nyújtja, amelyeket ügyfelei számára a következő szolgáltatások keretében teszi elérhetővé: Hitelesítés szolgáltatás Időbélyegzés szolgáltatás On-line tanúsítvány állapot szolgáltatás A hitelesítés szolgáltatás keretében a Szolgáltató a évi XXXV. törvényben meghatározott hitelesítésszolgáltatást és eszköz szolgáltatást együttesen nyújtja. Az időbélyegzés szolgáltatás keretében a Szolgáltató a évi XXXV. törvényben meghatározott időbélyegzés szolgáltatást végzi. Az on-line tanúsítvány állapot szolgáltatás keretében a Szolgáltató a hitelesítés szolgáltatás keretében kibocsátott minősített tanúsítványok adott időpontbeli állapotára vonatkozó hiteles igazolásokat bocsát ki on-line módon. A fenti szolgáltatások külön-külön is igénybe vehetőek. Az időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatások igénybe vételének körülményeit jelen dokumentum, míg a hitelesítés szolgáltatás igénybe vételének körülményeit az e-szignó Hitelesítés Szolgáltató által nyújtott hitelesítés szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek szabályozza. 2. Az időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek célja, hatálya és közzététele Jelen e-szignó Hitelesítés Szolgáltató által nyújtott időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja az időbélyegzés szolgáltatást és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatást nyújtó MICROSEC Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatásokat igénybe vevő fél (továbbiakban: Ügyfél) közötti jogviszony részletes szabályozása. A szolgáltatásoknál az Ügyfél lehet természetes személy és jogi személy. Az ÁSZF személyi hatálya mind az Ügyfélre, mind a Szolgáltatóra kiterjed. Az ÁSZF területi hatálya Magyarországra terjed ki. Az ÁSZF időbeli hatálya a Szolgáltató nyilvántartásba vételének érvényességi idejére szól. A szolgáltatások időbeli hatályát a évi XXXV. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott jogszabályok szabályozzák. A Szolgáltató jelen ÁSZF közzétételéről a következő formákban gondoskodik: a) Elektronikus formában közzéteszi az e-szignó Hitelesítés Szolgáltató honlapján, b) Elektronikus vagy nyomtatott formában igényelhető az Ügyfélszolgálati irodától. 3. A Szolgáltatási Szerződés létrejötte A szolgáltatások igénybevételére a Szolgáltató és az Ügyfél (továbbiakban együtt: Felek) között aláírásukkal, írásban határozatlan idejű Szolgáltatási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) jön létre. Jelen ÁSZF a Szerződéssel, valamint a szolgáltatások nyújtására vonatkozó Minősített e-szignó Hitelesítés Szolgáltató elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásaira vonatkozó Szolgáltatási Szabályzat (továbbiakban: Szolgáltatási Szabályzat) együtt érvényes. Az Ügyfél a Szerződés megkötésével egyben elfogadja az ÁSZF-ben illetve a Szolgáltatási Szabályzatban foglaltakat, amelyek a Szerződés mellékletét képezik. Jelen ÁSZF-ben megfogalmazottaktól eltérő feltételekkel is köthető Szolgáltatói Szerződés. Ilyen esetekben az ÁSZF-től való eltéréseket pontosan meg kell határozni a Szerződésben. Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a szolgáltatások teljesítéséhez mindazon személyi és tárgyi feltétellel, amelyek az elektronikus aláírásról szóló jogszabályokban meghatározásra kerültek. Időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 5/11

6 Az Ügyfél kijelenti, hogy rendelkezik a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, jelen ÁSZF-ben valamint a Szolgáltatási Szabályzatban meghatározott feltételekkel. 4. Az időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatások igénybe vétele Az időbélyegzés szolgáltatás keretében a Szolgáltató digitális időbélyegzők kibocsátását végzi az Ügyfél részére. Az on-line tanúsítvány állapot szolgáltatást keretében a Szolgáltató egy tanúsítvány adott időpontbeli visszavonási állapotáról hiteles (harmadik fél számára is bizonyító erejű) választ küld vissza az Ügyfélnek. Az időbélyegzők illetve tanúsítvány állapot válaszok kérése elektronikus úton, az Ügyfél egyedi azonosítójának segítségével történik. A szolgáltatások részletes leírását és az igénybevételükhöz szükséges technikai feltételeket a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza. A szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó igényt az Ügyfélszolgálati irodán kell jeleznie az Ügyfélnek. A Szerződés megkötése az Ügyféllel egyeztetett időpontban történik. A Szerződés tartalmazza a szolgáltatás megkezdésének időpontját. 5. Az Ügyfél jogai és kötelességei 5.1. Az Ügyfél jogai a) Az Ügyfél a Szerződésben és mellékleteiben foglaltak maradéktalan betartása, illetve a mindenkor érvényes árlista szerinti díjak megfizetése esetén jogosult az időbélyegzés illetve on-line tanúsítvány állapot szolgáltatások teljes körű igénybevételére. b) Az Ügyfél jogosult a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges egyedi azonosítójának illetve az azokhoz tartozó jelszavaknak a megváltoztatására Az Ügyfél kötelességei a) Az Ügyfél köteles a szolgáltatások iránti igény bejelentése előtt informálódni a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról, valamint az ÁSZF-et és a Szolgáltatási Szabályzatot áttanulmányozni. b) Az Ügyfél köteles a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni a Szolgáltatónak a Szerződés megkötéséhez. c) Az Ügyfél köteles az ÁSZF-ben és a Szolgáltatási Szabályzatban foglaltakat a szolgáltatások igénybevétele során betartani. d) Az Ügyfél köteles az igénybe vett szolgáltatásokat kizárólag törvényes célokra, a hivatkozott szabályzatokban, a hivatkozott dokumentumokban foglaltaknak megfelelően használni. e) Az Ügyfél köteles a Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben a Szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel vagy tanúsítvány állapot válasszal kapcsolatban jogvita indul. f) Az Ügyfél köteles az általa megadott, a Szerződésben szereplő bármely adatban bekövetkezett változást a Szolgáltatónak írásban bejelenteni. g) Az Ügyfél köteles a szolgáltatások igénybevételéhez használt egyedi azonosítóját az illetéktelen hozzáféréstől megvédeni, és az annak segítségével igényelt válaszokat sajátjának elismerve megfizetni. 6. A Szolgáltató jogai és kötelességei 6.1. A Szolgáltató jogai a) A Szolgáltató jogosult megtagadni a szerződéskötést indokolt esetben, különösen amennyiben a Szolgáltató észlelése vagy megállapítása szerint az Ügyfél által szolgáltatott adatok nem felelnek meg a valóságnak és az Ügyfél a Szolgáltató felhívására sem módosítja azokat. b) A Szolgáltató jogosult az Ügyfél által megadott, illetve a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatokat saját nyilvántartásában tárolni. Időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 6/11

7 6.2. Szolgáltató kötelességei a) A Szolgáltató köteles mindenkor a Szolgáltatási Szabályzatban meghatározottak szerint eljárni a szolgáltatások nyújtása során. b) A Szolgáltató köteles arra, hogy az általában elvárható gondosság mellett a Szerződésben és annak mellékleteiben foglaltakat betartsa. c) A Szolgáltató vezeti és saját honlapján közzéteszi a jogszabály szerinti nyilvántartásokat, valamint az időbélyegek kibocsátására vonatkozó saját szabályait (Szolgáltatási Szabályzat, ÁSZF és Időbélyegzési Rend), bárki számára folyamatosan hozzáférhető módon. d) A Szolgáltató az időbélyegzés szolgáltatás keretében üzemeltetett Időbélyegző Szerver (TSA) tanúsítványát mindenki számára hozzáférhető módon közzé teszi honlapján. e) A Szolgáltató az on-line tanúsítvány válaszokat aláíró Válaszadó Egység (OCSP Responder) tanúsítványát mindenki számára hozzáférhető módon közzé teszi honlapján. f) A Szolgáltató köteles tájékoztatni az Ügyfelet a Szerződés megkötése előtt az aktuális árlistáról. g) A Szolgáltató, amennyiben nem jön létre Szerződés, értesíti erről az Ügyfelet. h) A Szolgáltató köteles az Ügyfél kérésére az időbélyegzőt illetve a tanúsítvány állapot választ a Szolgáltatási Szabályzatban meghatározott módon elkészíteni és elküldeni az Ügyfélnek. i) A Szolgáltató köteles biztosítani az Ügyfelek kiszolgálásához szükséges Ügyfélszolgálati iroda működését. j) A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott, illetve tudomására jutott adatokat jogszabályi kötelezettséget és jelen ÁSZF-ben megadott eseteket kivéve harmadik személynek kizárólag az érintett személyek beleegyezésével adhatja át. 7. A Felek felelőssége 7.1. A Szolgáltató felelőssége a) A Szolgáltató felelőssége az általa okozott, az elektronikus aláírásról szóló törvény 15. (1) bekezdésében szereplő károkra terjed ki. b) A Szolgáltató felelős azért, hogy az időbélyegek és tanúsítvány-állapot válaszok kibocsátása a Szolgáltatási Szabályzatban leírtaknak megfelelően történjen. c) A Szolgáltató felelős az időbélyegzés és az online tanúsítvány-állapot szolgáltatások Szolgáltatási Szabályzatban leírt rendelkezésre állásának biztosításáért. d) A Szolgáltató nem felelős azért, ha egyes időbélyegzés vagy online tanúsítvány-állapot kérések a Szolgáltatónak fel nem róható okból elvesznek. Különösen ilyen eset a Szolgáltatóhoz vezető adatátviteli hálózat túlterhelődése Az Ügyfél felelőssége a) Amennyiben az Ügyfél jelen ÁSZF-ben megfogalmazott kötelességeinek elmulasztásával, vagy a Szolgáltatási Szabályzatban foglaltak be nem tartásával kárt okoz, az ebből eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 8. Díjak és fizetési feltételek A Szolgáltató jogosult az időbélyegzés illetve on-line tanúsítvány állapot szolgáltatások keretében folytatott tevékenységeiért a mindenkori árlistában meghatározott díjakat kérni. A mindenkor érvényes árlistát a Szolgáltató a honlapján közzéteszi Az árlista tételei Alapdíj: A Szolgáltató rendelkezésre állásának díja egy adott időtartamra (1 hónap), amelyet az Ügyfélnek Időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 7/11

8 az adott számlázási ciklusban a forgalomtól függetlenül meg kell fizetnie. Eseti díjak: A szolgáltatásokkal kapcsolatos eseti díjak, különösen a Szolgáltató számítógépes rendszerébe való bekötéssel, ismételt bekötéssel (fizetési késedelem esetén) és az on-line módon biztosított egyszerűsített és részletes számlakivonatokkal kapcsolatban. Forgalmi díjak: Az igénybe vett időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot válaszok díja. A Szolgáltató különböző díjcsomagokat határozhat meg, amelyek különböző fizetési feltételeket és díjakat tartalmazhatnak. Az Ügyfél által választott díjcsomagot a Szerződés rögzíti Fizetési feltételek A szolgáltatások díjait a Szolgáltató havonta egyszer számlázza ki. Az esedékes díj összegét az Ügyfél a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles a Szolgáltató számlájára átutalni. A szolgáltatások díjának megfizetéséért a Szerződést aláíró Ügyfél a felelős, függetlenül a szolgáltatások tényleges igénybe vevőjétől. Fizetési késedelem esetén a számlák kiegyenlítéséig a Szolgáltató szüneteltetheti a szolgáltatások nyújtását. A számla összege ellen az Ügyfél a számlán feltüntetett befizetési határnapig reklamációval élhet. Jogos reklamáció esetén a Szolgáltató a helyes összegről új számlát állít ki, amit az Ügyfélnek az azon feltüntetett új fizetési határidőn belül kell kiegyenlítenie. Ha a még ki nem fizetett, tévesen kiállított számla összege ellen az Ügyfél csak a számlán feltüntetett fizetési határnapot követően él reklamációval, ebben az esetben a helyesen meghatározott összeg után az eredeti fizetési határidő szerint köteles késedelmi kamatot fizetni. Ha az Ügyfél egy már megfizetett számla összege ellen szólal fel és reklamációja jogos, úgy a Szolgáltató a tévesen megállapított összeget az Ügyfél részére 8 napon belül jóváírja vagy visszatéríti. Fizetési késedelem esetén a Felek a ki nem egyenlített összeg után a fizetési határidőt követő első naptól a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, de minimum 10% késedelmi kamat megfizetésére kötelesek. Az Ügyfelet alaptalan számlareklamáció esetén is a ki nem egyenlített összeg erejéig a fenti mértékű késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. A Szolgáltató a fel nem számított vagy tévedésből be nem szedett díjat az esedékesség napjától számított egy éven belül követelheti, a tévesen felszámított, illetve beszedett díjakra egy éven belül fogad reklamációkat Árlista módosítása A Szolgáltató fenntartja az árlista módosításának jogát. A módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 nappal a módosítást a Szolgáltató a honlapján közzéteszi, és a módosítás tényéről értesíti Ügyfeleit. Az előre kifizetett szolgáltatások árát a módosítás nem érinti. Ha az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, jogosult a Szerződést a közzétételtől számított 15 napon belül azonnali hatállyal felmondani. 9. Felek együttműködése a szolgáltatás teljesítése során 9.1. Hibaelhárítás A Szolgáltató a részére beérkező hibajelzések kivizsgálását, a beérkezést követően azonnal, de legkésőbb 1 munkanapon belül megkezdi. A Szolgáltató a bejelentett hibákat haladéktalanul, de legfeljebb a műszakilag indokolt hibaelhárítási határidőn belül kijavítja. A hibaelhárítás várható időtartamáról, amennyiben az az 5 munkanapot meghaladja, Szolgáltató minden érintett Ügyfelet elektronikus úton tájékoztat. Időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 8/11

9 Amennyiben a Szolgáltató a hiba bejelentéstől számított 30 napon belül figyelembe véve a műszakilag indokolt meghosszabbítás idejét is nem tudja a saját érdekkörében felmerült hibát elhárítani, az Ügyfél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ilyen esetben az Ügyfél ebből eredő kárát a Szolgáltató a jelen Szerződés szerint köteles megtéríteni. Az Ügyfelek a Szolgáltató felhívására kötelesek együttműködni a Szolgáltatóval a hiba elhárítása érdekében. Amennyiben a felmerült hiba nem a Szolgáltató érdekkörében merült fel, az esetben is a tőle elvárható módon köteles együttműködni a hiba elhárítását végző személyekkel, illetve szervekkel Kapcsolattartás Szolgáltató az Ügyfelekkel való kapcsolattartás érdekében, az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés céljából, valamint az esetleges kérdések, kérések és panaszok fogadására az 1.2 pontban ismertetett helyen és nyitvatartási idővel működő Ügyfélszolgálati irodát üzemeltet. Az Ügyfélszolgálati iroda az Ügyfelek kérelmét a Szolgáltatási Szabályzatban meghatározott módon kezeli. A bejelentett hibák fogadásának és feldolgozásának részleteit a 9.1. pont tartalmazza, a jogviták rendezésével kapcsolatos eljárást a 13. pont részletezi. 10. Vis major A Szerződésben foglalt szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviszonyban vis major -nak minősül minden olyan, a Felek érdekkörén és ellenőrzésén kívül álló, a Szerződés megkötése után bekövetkező, előre nem látható esemény, amely a Felek által elháríthatatlan, és a Szerződés teljesítését akadályozza vagy meghiúsítja. A Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezményei alól, ha a szerződésszegés vis major miatt következett be. Vis major esetében a Felek legkésőbb 5 munkanapon belül írásban értesítik egymást a felmerült helyzetről. 11. A Szerződés módosítása, megszűnése Az ÁSZF módosítása A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítást Szolgáltató köteles a honlapján a hatálybalépés előtt legalább 15 nappal közzétenni, valamint a módosítás tényéről értesíteni az Ügyfeleit. Ha az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, jogosult a Szerződést legkésőbb a közzétételtől számított 15 napon azonnali hatállyal felmondani A Szerződés módosítása A Szolgáltatási Szerződés módosítását a Felek bármelyike kezdeményezheti. A módosítás csak közös megegyezéssel jöhet létre. A Szerződés módosítását Ügyfél az Ügyfélszolgálati irodánál kezdeményezheti A Szerződés megszűnése A Szolgáltató és az Ügyfelek közötti Szerződés megszűnik: a) a Felek bármelyikének halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, b) a Felek bármelyikének írásbeli felmondásával, c) közös megegyezéssel, d) amennyiben a Nemzeti Hírközlési Hatóság törli nyilvántartásából a Szolgáltató azon Szolgáltatását, amelyet az Ügyfél igénybe vesz l A Szerződés megszűnése esetében a Szolgáltató beszünteti a szolgáltatások nyújtását. Már kifizetett díjak nem téríthetőek vissza az Ügyfél számára. Időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 9/11

10 Az Ügyfél halála vagy megszűnése Az Ügyfél halála vagy jogutód nélküli megszűnése esetében a Szerződés azonnali hatállyal megszűnik A Szolgáltató megszűnése vagy nyilvántartásból való törlése A Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése vagy az NHH nyilvántartásából való törlése esetében a Szerződés azonnali hatállyal megszűnik. Az Ügyfél esetleges kárpótlásával kapcsolatban az évi IL. törvény (a csődeljárásról, felszámolási eljárásról és végelszámolásról), továbbá a Ptk. a mérvadóak Felmondás Rendes felmondás A Felek bármelyike kezdeményezheti írásban a Szerződés felmondását. A Szerződés felmondási ideje 30 nap, amely a felmondás kézhezvételének napján kezdődik. Az ÁSZF vagy az árlista módosítása esetében Ügyfél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani Rendkívüli felmondás Az Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződést írásos indoklás kíséretében azonnali hatállyal felmondani. Az Ügyfél súlyos szerződésszegésének minősül, ha az Ügyfél veszélyezteti a Szolgáltató szolgáltatásainak biztonságát vagy rendelkezésre állását. A Szerződés a felmondás kézhezvételével egyidőben megszűnik. Ilyenkor a Szolgáltató a szerződést írásban mondhatja fel. Az Ügyfél jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a Szolgáltató nem biztosítja a szerződés tárgyát képező szolgáltatások jogszabályban előírt rendelkezésre állását, vagy ha a Szolgáltató valamely más jogszabályban előírt követelményt megsért. Ilyen esetben az Ügyfél ebből eredő kárát a Szolgáltató a jelen Szerződés szerint köteles megtéríteni. Az Ügyfél a rendkívüli felmondást írásban nyújthatja be a Szolgáltatónak. 12. Adatkezelési szabályok, titoktartási kötelezettség a) A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szolgáltatások nyújtása illetve igénybevétele során tudomásukra jutott üzleti titkokat a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvényben foglaltak szerint, a személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló évi LXIII. törvényben foglaltak szerint megőrzik. b) A Felek a Szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott bármely adatot, tényt, információt, tervet vagy dokumentumot kizárólag a többi fél előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatják át harmadik személynek. c) Az adatkezeléssel kapcsolatos további előírásokat tartalmaznak a Szolgáltató kötelességei illetve az Ügyfél kötelességei című pontok. 13. Jogkikötés, jogviták esetén követendő eljárás A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy bármilyen vitás kérdés vagy panasz felmerülése esetén, a vita jogi útra való terelése előtt megkísérlik a békés úton, tárgyalással történő egyeztetést. A kezdeményező fél kötelessége, hogy minden érintett többi felet haladéktalan értesítsen és teljes körűen tájékoztasson az ügy minden vonatkozását illetően. Általában a Szolgáltató tevékenységével, vagy a kiadott időbélyegző illetve on-line tanúsítvány válaszok felhasználásával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat és panaszokat az Ügyfélszolgálati iroda címére kell eljuttatni írásos formában. A bejelentés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül a Szolgáltató értesíti a bejelentő felet az általa megadott címen a bejelentés fogadásáról és a kivizsgáláshoz szükséges időről. A megjelölt határidőig a Szolgáltató köteles írásban válaszolni a bejelentőnek. A Szolgáltató a válaszadáshoz szükséges információk megadását kérheti a bejelentőtől. Amennyiben a választ a bejelentő nem tartja kielégítőnek, vagy az alapján nem sikerül a Szolgáltató bevonása nélkül rendezni a felmerült vitát, akkor a bejelentő egyeztetést kezdeményezhet a Szolgáltatóval és az érintett felekkel. Időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 10/11

11 Az egyeztetés minden résztvevőjét írásban értesíteni kell az egyeztetés időpontjáról azt megelőzően 10 munkanappal, és írásban meg kell számukra küldeni a bejelentést, a Szolgáltató válaszát és egyéb szükséges információkat tartalmazó dokumentumokat. Amennyiben az egyeztetés a panasz benyújtásától számított 30 napon belül nem vezet eredményre, akkor a bejelentő peres útra terelheti az ügyet. Az érintett felek kölcsönösen alávetik magukat a alávetik magukat a Budai Központi Kerületi bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv, a évi XXXV. az elektronikus aláírásról szóló Törvény és az ahhoz kapcsolódó rendeletek, illetve az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire. Jelen ÁSZF-ben szereplő kifejezések, fogalmak részletes meghatározását a jelen ÁSZF illetve a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza; minden további kifejezést a magyar jogszabályok alapján, a magyar nyelv szabályai szerint, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint kell értelmezni. Időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 11/11

Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.20.1.2 Verzió: 1.2 Első verzió hatálybalépése: 2006-11-19 Biztonsági besorolás: NYILVÁNOS

Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.20.1.2 Verzió: 1.2 Első verzió hatálybalépése: 2006-11-19 Biztonsági besorolás: NYILVÁNOS e-szignó Hitelesítés Szolgáltató nem minősített elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatásra és nem minősített időbélyegzés szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.20.1.2

Részletesebben

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Verziószám: 1.1 1/18 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI...

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

Első Magyar Családmentor Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Első Magyar Családmentor Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Első Magyar Családmentor Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Nyilvántartási szám (OID): A Szabályzat hatályának kezdőnapja: ---------------------------------------- 2013. augusztus 1. Oldalak száma: -----------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Általános Szerzodési Feltételek Titkosítás Hitelesítés Szolgáltatáshoz (ÁSZF-T)

Általános Szerzodési Feltételek Titkosítás Hitelesítés Szolgáltatáshoz (ÁSZF-T) Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelosségu Társaság Általános Szerzodési Feltételek Titkosítás Hitelesítés Szolgáltatáshoz (ÁSZF-T) Verziószám 3.0 Hatálybalépés dátuma 2005. augusztus

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS

INTERNET SZOLGÁLTATÁS INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Q W E R T Y N E T K F T. Hatályos: 2014. szeptember 15.-től - 2 - - 3 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3. 1. A Szolgáltató adatai... 5. 1.1 A szolgáltató

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től)

AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től) AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től) Az Azonnal Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció,

Részletesebben

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A CadIT constructing Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció, weboldal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei. Internet, VoIP és IPTV szolgáltatások igénybevételére

A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei. Internet, VoIP és IPTV szolgáltatások igénybevételére A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet, VoIP és IPTV szolgáltatások igénybevételére Készítés dátuma: 2002. november 14. Utolsó módosítás: 2010. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK 2. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

UFO-Tech Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.)

UFO-Tech Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.) Az UFO-Tech Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban:

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01. Utolsó módosítás dátuma : 2010.09.26. Hatályos: 2010.10.27-től

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2012. Március 15.-től 1 Készítés időpontja: 2011. Február 15. Módosítva: 2012.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás területei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E A V e n i e n K f t. Á L T A L Á N O S S Z E R ZŐ D É S I F E L T É T E L E I I n t e r n e t p r o t o k o l l o n n y ú j t o t t h e l y h e z k ö t ö t t t e l e f o n s z o l g á l t a t á s ( V e

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI KÁBELES MŰSORJELELOSZTÓ RENDSZEREN SZOLGÁLTATOTT INTERNET IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI KÁBELES MŰSORJELELOSZTÓ RENDSZEREN SZOLGÁLTATOTT INTERNET IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI KÁBELES MŰSORJELELOSZTÓ RENDSZEREN SZOLGÁLTATOTT INTERNET IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Módosítva: 2008. november 20.

Részletesebben

Opticon Kft. ÁSZF kivonata. Hatályos: 2012. január 2-től

Opticon Kft. ÁSZF kivonata. Hatályos: 2012. január 2-től Opticon Kft. ÁSZF kivonata Hatályos: 2012. január 2-től 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége, az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz.

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. 2012. október 1. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű Internet szolgáltatás általános szerződési feltételei. 1 Tartalomjegyzék Általános Szerződési

Részletesebben

Az általános szerződési feltételek kivonata

Az általános szerződési feltételek kivonata Az általános szerződési feltételek kivonata 1. A szolgáltató neve, címe: 1.1 A szolgáltató neve: OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Kft. Rövidített neve: OPTICON Kft. Cégjegyzékszáma: Cg. 03-09-105950

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Jelen ÁSZF az RFID Marketing Kft. szolgáltatásaira vonatkozó ÁSZF-et tartalmazza. Hatályos: 2011. augusztus 1. napjától 1 Tartalom Tartalom...

Részletesebben