BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK. Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK. Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A KÖNYVPIAC PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSÁBAN Budapest, Készítette: Tóth Anna

2 Tartalomjegyzék Ábrajegyzék... 4 Bevezetés... 5 A téma megalapozása... 7 Társadalmi problémák Vitányi Iván gondolatai alapján... 9 Az állam kulturális stratégiájáról Az írók nehézségei a könyvkiadásban Problémák a könyvkiadók nézőpontjából A könyvforgalom éves alakulása Értékesítés Alternatív megoldások a terjesztésre A technológiai újítások hatása a könyvforgalomra Terjesztők a magyar könyvpiacon Az olvasók helyzete A problémák összegzése és a megoldások irányának kiválasztása Rövid visszatekintés a szakdolgozatom hipotézisére A problémák csoportosítása Megoldások Az olvasás elhelyezése a mindennapokban Könyvesbolt mint program Kitekintés más művészeti ágak felé A média felhasználása A tematikus könyvekről Alternatívák a terjesztésre Befejezés Irodalomjegyzék

3 Ábrajegyzék 1. ábra: Televízió nézésre fordított idő heti átlaga a felnőttek körében (percben kifejezve) ábra: A magyar állam szempontjából vizsgált problémák a kultúrafogyasztás területén ábra: Az éves könyvforgalom és a könyvforgalom tematika szerinti megoszlása ábra: A hangoskönyvek és egyéb adathordozókon elérhető könyvek forgalma ( ) ábra: 1. kérdés: Rendszeresen olvas? ábra: 2. kérdés: Alkalmanként mennyi időt tölt olvasással? ábra: 3. kérdés: Van e-book olvasója? ábra: 5. kérdés: Szokott-e egyéb eszközökön digitális tartalmat olvasni? ábra: 6. kérdés: Használ hangoskönyvet? ábra: 7. kérdés: Kérem, jelölje meg az alábbiak közül, melyek a legjellemzőbbek az e- bookra, illetve az olvasóra!

4 Bevezetés Szakdolgozatomban a magyar könyvpiac problémáit vizsgálom abból a szempontból, hogy a kommunikáció képes-e ezekre a problémákra megoldást nyújtani. A témaválasztást indokolja, hogy a kulturális szervezetek kommunikációjával, a kultúrával kevés hazai kommunikációs ügynökség foglalkozik pedig egy kifejezetten izgalmas és hálás területről beszélünk. Ez a tapasztalat, valamint a téma iránti érdeklődésem magyarázza a témaválasztásom. Különösen aktuális a könyvkiadás kérdése napjainkban, hiszen a magyar piacon is kaphatóak már a hagyományos könyvek nagy vetélytársai, az e-bookok. Mind a két termékben látok fantáziát és kihasználatlan lehetőségeket, ám a fogyasztók és az érdekgazdák alapos vizsgálata nélkül lehetetlen elindulni. Ezek alaposabb megismeréséhez egy primer kutatás elvégzését tervezem, minél szélesebb körben szeretnék kérdőíves felmérést végezni. Reményeim szerint elegendő válasz és információ fog rendelkezésemre állni, hogy korcsoport szerint, vagy nemek szerint is fontos következtetéseket vonhassak le. Kutatómunkám során célom továbbá olyan régebbi statisztikákkal is összehasonlítani a saját adataim, amelyek más régió kulturális szokásait, vagy akár az évekkel ezelőtti magyar helyzetet vizsgálják. Érdekes kérdés számomra az, hogy vajon kilökik-e az e-bookok a hagyományos könyveket a magyar piacról. A legfőbb irányvonalat azonban a piacon jelen lévő szereplők elemzése jelenti. A klasszikus könyvpiacon megtalálhatóak az írók, a költők, a kiadók, a terjesztők és a fogyasztók. Kiegészítem ezt a felsorolást még egy igen fontos szereplővel: a magyar állammal. A mindenkori kormány kulturális intézkedései óriási hatással vannak a kortárs kultúra alakulására, a programok minőségére, stb. Ennek értelmében az ország kulturális stratégiáját is vizsgálom. Amennyiben a szereplők főbb problémáit elemeztem, csoportosítani kívánom azt. Saját tapasztalatok alapján előrebocsátom, hogy számos olyan probléma akad a piac szereplői között, amiken a kommunikáció nem tud segíteni, hiszen maga az intézmény, a rendszer működik rosszul. Ezeket a problémákat nem fogom vizsgálni. 5

5 Szakdolgozatom végén igyekszem eldönteni, hogy hipotézisem igaz vagy sem. Amennyiben igaz, megpróbálok megoldásokat találni a gondokra. Amennyiben nem igaz, javaslatot teszek egy más aspektusból történő vizsgálatra. Az előzetes kutatómunkám során szerzett ismeretek azt engedik sejtetni, hogy a témámat érintő források néhány esetben igen ellentmondásosak, zömében online tartalomról beszélhetünk. Ezt a téma aktualitásával magyarázom. A kérdésben megszólaló szakemberek gyors reakciójának közlésére a legalkalmasabb szintér az internet széles közönség, azonnali kézbesítés. Reményeim szerint szakdolgozatom egy másik kérdésre is választ ad: milyen a kultúra fogadtatása Magyarországon. Szakdolgozatom értékét tovább növeli, hogy az állam kulturális stratégiájának bemutatásával lehetőség nyílik a kultúra helyzetének ismertetésére is. A megfelelő módszerek kidolgozásával ezek átültethetők más közművelődési intézmény tevékenységére is. 6

6 A téma megalapozása Ahhoz, hogy átfogó képet alkossak a hazai kultúra helyzetéről, koncentrálva a könyvkiadás piacára, pontosan meg kell határoznom, hogy mit vizsgálok, mit értek kultúra alatt. A két fő megközelítésből vizsgálhatjuk a kultúrát. Az első megközelítés szerint a kultúra egyenlő az elit kultúrával, vagyis a kultúra ebben az esetben tárgyiasult, egyet jelent a művészetekkel. E ez esetben tehát megegyezik a közművelődési formákkal, így a zenével, a színművészettel, az irodalommal, az operával, míg intézményei például a múzeumok és a könyvtárak. A második megközelítés szerint a kultúrát tágabban kell értelmeznünk, ezt Csányi Vilmos fogalmazza meg igen tisztán és közérthetően: A kultúra az elismert, elfogadott, a hagyományokban sokszorosan kiválogatott minták, lehetséges cselekmények, lehetséges gondolatok és lehetséges élmények funkcionálisan egységes és ezért egészséges rendszere. A kultúra teszi az életet élhetővé, ad célt, irányt, elégedettséget, bölcsességet az embernek. (Csányi Vilmos (2005): p. 22.) 1 Ebben az esetben tehát egy jóval tágabb kultúraértelmezést látunk, ahol nem csupán a művészeti ágakban jelenik meg a kultúra. E tágabb megfogalmazás a mindennapi kultúrának is létjogosultságot biztosít. Azt gondolom, hogy szakdolgozatomban a Csányi-féle meghatározást kell alapul vennem. Ennek oka, hogy napjainkban a kultúrával kapcsolatos elemzésekben már korántsem a klasszikus kultúra művészeti ágainak vizsgálata szerepel a középpontban. Jóllehet a kultúra helyzetét és a kultúrafogyasztást sokkal könnyebb lenne ilyen pontosan definiált elemekkel vizsgálni, úgy gondolom, a kicsit elvontabb, tágabb megfogalmazás jobban használható hosszú távon, illetve úgy érzem, hogy ez helytállóbb is, közelebb van az igazsághoz. A kör bővül, a mindennapi kultúra olyan művészeti alkotásokat eredményez, amelyeket gyakran lehetetlen lenne kategorizálni, mégis hiba lenne csupán ezen okból kifolyólag nem kultúránk részeként kezelni. Fontosnak tartom továbbá hangsúlyozni, hogy amellett, hogy átfogó, összegző képet szeretnék adni Magyarország kultúrafogyasztásáról, illetve a kultúra hazai 1 Csányi Vilmos: Etológia és társadalom. Ulpius-ház, 2005, Budapest, 22. oldal 7

7 helyzetéről, szeretnék a hagyományos, papíralapú könyvkiadás kommunikációjára vonatkozóan is megfogalmazni egy irányvonalat, mely nem húzható rá minden kiadóra, de reményeim szerint a magyar piac igényeihez szabott és egy kölcsönösen jobb, használhatóbb, célszerűbb adok-kapok viszonyt eredményez az olvasó és a kiadó között. Ennek pedig, úgy vélem, jobban megfelel Csányi Vilmos definíciója, illetve a kultúra mindennapibb, tágabb értelmezése. Érdemes előrebocsátanom, hogy a prekoncepciómhoz, az elvárásaimhoz is jobban illik Csányi megfogalmazása, mint a kissé sznob klasszikus kultúra szerinti felfogás. Úgy vélem, hogy a könyvpiac kétséget kizáróan sikeresebben tud fennmaradni a haladóbb gondolkodású, tömegkultúrát is elismerő felfogással tovább gondolkozva, stratégiája kialakításában ezt a szemléletet felhasználva. A könyvkiadás, az olvasás helyzetét a könyvpiac következő szereplőinek szempontjából kívánom megvizsgálni: Állam Írók, költők Kiadók Terjesztők Fogyasztók 8

8 A társadalmi problémákról Vitányi Iván gondolatai alapján Az állam szerepének vizsgálata megkerülhetetlen a magyar kultúra helyzetének tárgyalása során, természetesen ez igaz a könyvkiadás piacára is. A könyvkiadás és a magyar kiadók helyzete nagyban függ a magyar állam támogatásának mértékétől, a kultúrára fordított támogatás kis szeletének még kisebb, könyvkiadásra és az olvasás támogatására fordított összegétől. A kultúra sikeres kommunikációja érdekében beszélnem kell a jelenleg legsürgetőbb lépéseket követelő problémákról. Ahhoz, hogy a könyvkiadás, az olvasás kommunikációjára egy sikeres stratégiát alakíthassak ki, ismernem kell ezeket a problémákat is. Vitányi Iván A magyar kultúra esélyei című könyvében (MTA Társadalomkutató Központ, 2006, Budapest) pompásan összefoglalja ezeket a problémákat. A továbbiakban a témámnak megfelelő részletességgel, vagy éppen vázlatossággal szeretném összefoglalni gondolatait. Sajnos nem csupán az anyagi javak tekintetében, de a kulturális értékek hozzáférhetőségének szempontjából is jelentős a magyar lakosság kettészakadása. A Nyugat-Európára és Észak-Amerikára jellemző erős középréteg helyett nálunk ez a réteg elenyésző, a lakosság egyre nagyobb részét sorolhatjuk a szegények közé. Ahogyan Antalóczy Tímea, többek között a (Vész)jelzések a kultúráról című kötet (L Harmattan Kiadó, 2009, Budapest) szerzője is említi, az a legnagyobb probléma, hogy a kultúráról való lemondás sok esetben az első és legkevésbé fájó döntés a fennmaradás és a megszokott életszínvonal fenntartása érdekében. E társadalmi és életmódbeli probléma is igen komplex, éppen ezért a megoldásnak is komplexnek kell lennie. Többek között oktatási, munkaügyi, gazdasági és informatikai szakemberek együttes munkája szükséges a megoldáshoz. A következő probléma a már említett klasszikus, elit kultúra életben tartása és egyre szélesebb körben való terjesztése. Amennyiben az előbbiekben felvázolt probléma megoldódik, a kultúrára éhező lakosság körében nem a magas művészet fog elsöprő sikert aratni, de biztosítani kell e művészeti ágak minél szélesebb körben való megismerését. 9

9 Vitányi harmadik pontként említi a kulturális javak megalkotását. Tegyük fel, hogy az első két probléma sikeresen megoldódott, a magyar lakosság erős középrétege hétköznap és hétvégén, nemtől és kortól függetlenül, szomjazik a kultúrára. Ekkor kell a művészek támogatásával az élő művészet fenntartásával foglalkozni. Vitányi ezt a következő módon foglalja össze: A kultúra alkotása és befogadása egymást feltételező, egymást kiegészítő és serkentő komplementer folyamat. A közvetítő a generatív alkotó és befogadó készség. (Az ember azt tudja igazán befogadni, amit - ha nem is megkonstruált egészében, de részleteiben - maga is generatív módon létre tud hozni.) Az 1. pontban tárgyalt potenciális egyenlőséget nem lehet pusztán a 2. pontban tárgyalt klasszikus hagyományok befogadásának szélesítésével elérni. Élő és folyamatosan újjászülető, a generativitás értelmében alkotó kultúra szükséges hozzá, amelynek művelésében a társadalom számottevő része részt tud venni. (Vitányi Iván (2006): p.14.) 2 Vitányi kiegészítő módszerként, alapfeladatként írja le a témámhoz szorosan kapcsolódó megállapítását, miszerint figyelmet kell fordítani a legújabb eszközök integrálására, anélkül hogy mindent megoldó gyógyírnak hinnénk őket (Vitányi Iván (2006): p.14.) 3. A könyvében tárgyalt legutolsó tanácsa az alkotók, a civil szervezetek és az állam sikeres együttműködését szorgalmazza. A továbbiakban a könyvkiadás piacán jelenlévő érdekgazdák problémáit és álláspontját vizsgálom ez az állam esetében kiegészül egy átfogó kultúrastratégiával is. 2 Vitányi Iván: A magyar kultúra esélyei, 2006, MTA Társadalomkutató Központ, 14. oldal 3 Vitányi Iván: A magyar kultúra esélyei, 2006, MTA Társadalomkutató Központ, 14. oldal 10

10 Az állam kulturális stratégiájáról A 2006-ban megjelent Magyar ulturális Stratégia 4 (továbbiakban Stratégia) feladata a ig terjedő időszakra meghatározni a kulturális politika stratégiai prioritásait. A Stratégiát készítő testület tagjai is fontosnak tartották kihangsúlyozni, hogy nem a szükséges lépéseket kívánják felvázolni, hanem a problémás, rosszul működő területekre hívják fel a figyelmet. A Stratégia alapelvei között említi a kultúra verseny mivoltát is. Ahogyan írják, a kultúra verseny is a figyelemért, a tapsért, a díjakért, a felemelkedésért. Minden kultúra hódítani akar, meghódítani a közönségét (Bozóki András és munkatársai (2006): p.5.). Azért tartom fontosnak ezt kiemelni, mert az állam részéről érkező támogatás mértékét nagyban befolyásolhatja a kultúra eladhatóságának bizonyítása. A már idézett Vitányi Iván is sokszor utalt erre a problémára. Ő ezt egy kérdéssel érzékeltette: mennyi pénz kell a kultúrához, vagy éppen mennyi kultúra kell a pénzhez. A Stratégia és a Vitányi Iván által feltett kérdés azon kívül, hogy megalapozza szakdolgozatom szükségességét, miszerint a kultúrát kommunikálni kell, a kultúra egy nagyon fontos tulajdonságára is rámutat: a kultúra eladható. Egy kulturális stratégia kialakításakor ennek kidomborítása az érdekgazdák számára döntő érv lehet a stratégia elfogadása mellett. Ahogyan említettem, nem a legfontosabb lépések gyűjteményeként kell a Stratégiára tekintenünk, hanem a legégetőbb problémák felsorolásaként és elemzéseként. Az előző részben Vitányi Iván gondolatai alapján a társadalom szétszakadását, az elit kultúra hozzáférhetetlenségét, a kulturális javak alkotásának támogatását, valamint az új eszközök integrálását tartja a legfontosabb problémáknak. A magyar állam ezek közül a pontok közül csak a társadalom szétszakadását említi a legfőbb problémák közt, de az új eszközök integrálásának kivételével a többi problémát is bemutatja. 4 A Magyar Kulturális Stratégiát Bozóki András kulturális miniszter felkérésére a Stratégiai Tanács dolgozta ki, Sebők Marcell vezetésével 2005-ben. A testület tagjai: Hunyadi Zsuzsa, Husz Dóra, Inkei Péter, Karsai György, Kitzinger Dávid, Sükösd Miklós, Török András, Vörös Miklós és Wessely Anna. A Stratégia hivatalos dokumentumként megjelent a Kulturális Közlönyben, április 7-én. 11

11 A beszámoló első pontja a kultúra közösségteremtő szerepének erősítése, a nemzet tárgyi és szellemi kulturális örökségének gondozása, valamint a kulturális alkotás korszerű intézményi feltételeinek kialakítása. Az utóbbi két probléma főként közigazgatási intézkedéseket követel, így érdemes a későbbiekben a kultúra közösségteremtő szerepével foglalkoznunk. A Stratégia 2005-ös adatai szerint a szabadidős elfoglaltságok körében a passzív, egyedül végezhető elfoglaltságok dominálnak, toronymagasan vezet a televízió nézés napi négy órával. A Nielsen Audience Measurement a televízió nézési szokások, valamint az ezzel töltött idő mérésére szakosodott nemzetközi vállalat, mely Magyarországon 1992 óta vizsgálja a nézők szokásait. Az alábbiakban ismertetem a felnőtt és a 4 évesnél idősebb korosztály körében mért adataikat. 1. ábra Forrás: Nielsen Audience Measurement (http://cs.agbnmr.com/uploads/hungary/stat_atv_eves_2010.pdf) A felnőtt nézők televízió nézésre fordított idő heti átlaga a felnőttek körében egyértelműen nőtt, főleg 2010-ben. Érdemes megfigyelni, hogy 2006-tól 2010-ig 2 óra 27 perccel nőtt az átlag. Ehhez a növekedéshez korábban a négy év helyett hat évnek kellett eltelnie. 12

12 A fenti adatokból is jól látszik, hogy a passzív cselekvéseket preferálja a szabadidejét eltölteni vágyó felnőtt. Sem a múzeumlátogatás, sem az olvasás, sem a könyvtárlátogatás nem sorolható a passzív cselekvések közé. A Kulturális Stratégia megoldást kínál erre a problémára is igaz, közvetetetten. A településeken szervezett programok támogatásával, és a falvak, községek, városok, valamint a civil szervezetek közötti hatékonyabb együttműködéssel kívánnak a helyzeten javítani. Módosítani szeretnének továbbá a felnőttoktatási rendszer struktúráján, a tehetséggondozás jelenlegi állapotán, valamint a régi és új médiában rejlő lehetőségek kiaknázását is szorgalmazzák. A felsorolt intézkedésekkel egyaránt szeretnének javítani a lakóhelyükön aktívan tevékenykedők, és a kultúrához hozzáférők arányán is. Ezeknek a lépéseknek a célja, hogy a kultúra iránti igény megfogalmazódjon mindenkiben és vágyat érezzen szabadideje értékesebb eltöltésére. Fontosnak tartom kiemelni a kulturális kínálat általános hozzáférhetőségén való javítást is. Természetesen e probléma kapcsán is felmerül az esélyek egyenlőtlensége, ám egy másik aspektusban. A nagyvárosi, kiváltképp a fővárosi lakosságnak egészen más lehetőségei vannak, mint a vidéken élőknek. A közpénzen megvalósult beruházások terjesztésén és hozzáférhetőségén tehát van mit fejleszteni. Felmerülhet a kérdés: van-e erre igény? A Stratégia készítői szerint igen: ha gyakori és változatos lehetőségük van az embereknek a kultúrához való hozzáférésre, ha kisebb anyagi és idő-ráfordítással érhetik el, ha az iskolai és iskolarendszeren kívüli oktatásban nagyobb hangsúlyt kap a művészeti készségek fejlesztése, akkor többen lesznek képesek a művészeti, irodalmi alkotások befogadására, az előadások élvezetére (Bozóki András és munkatársai (2006): p.22.) 5. Kétségtelen tehát, hogy a kulturális javakhoz való hozzáférhetőség és a terjesztés szélesítése a kulturális kormányzat feladata. A földrajzi elhelyezkedés miatti esélyegyenlőtlenség kiküszöbölésére a Stratégia megoldást kínál, bár lehet, nem tudatosan teszi ezt. A múzeumok, levéltárak, könyvtárak állományuk digitalizálásával minden eddiginél szélesebb körben tehetnék elérhetővé a javakat. A regisztrált tagok számára az online hozzáférés mindenképpen üdvös lenne, bizonyos részek letöltése megkímélné a regisztrált felhasználót az egész könyv kikölcsönzésétől. A Stratégia készítői szerint érdemes lenne a magyar szerzői jogi törvényt kihasználva egy zárt online hálózatot létrehozni, így elérhetővé tenni a tartalmat. 5 Bozóki András és munkatársai: Magyar Kulturális Stratégia. Kulturális Közlöny, 50. évfolyam, 6. szám 13

13 Ez az eljárás azonban nem kizárólag a könyvtárak számára válna hasznossá. A múzeumok, képtárak anyagainak online megosztása megannyi interaktív megoldást kínál, amellyel több látogató csalogatható be az intézményekbe. Roppant érdekes tapasztalat volt számomra, hogy habár a fenti módszereket röviden felvázolták a Stratégia készítői, az új médiumokról éppen csak említést tesznek: A kulturális szolgáltatások megismertetésében a hagyományos média (televízió, rádió) ajánlóprogramjai mellett nagy segítséget adhatnak az elektronikus adatbázisokat, címtárakat felhasználó új médiumok (internet, mobil kommunikáció). A következő másfél évtizedben a kulturális marketingben előtérbe kerülnek az interaktív eszközök. Ezek módszertanát érdemes beépíteni a közművelődés egész intézményrendszerébe. (Bozóki András és munkatársai (2006): p.22.) 6. Ezt az aránytalanságot az sem indokolja, hogy a digitalizációt az anyagi források hiányában kizártnak tartják, míg az új médiumok térnyerésével és ennek használatával az elkövetkezendő években már számolnak, az erre kialakított stratégia pedig igen költséges lehet, hiszen az új média eszközeinek hatásossága miatt egy nem megfelelő kampány is gyorsan terjedhet. Összefoglalás. Az állam Kulturális Stratégiájának első pontja tehát a közösségteremtésről szól, a kultúra közösségi fogyasztásáról. A megvalósulást főként az esélyegyenlőség és a kulturális javak egyenlő hozzáférésének hiánya gátolja. Égető probléma azonban a lakosság érdektelensége, sok esetben az igény sem fogalmazódik meg. Ezt főként az oktatási rendszeren belüli változtatásokkal kívánják orvosolni, hiszen a művészet értékeléséhez először tudás, ismeret kell. Ezeket az intézkedéseket követhetik a közművelődési intézmények változtatásai. Amint a kultúra elérhetőbbé válik, kevesebb anyagi áldozattal jár, abban a pillanatban nagyobb közönségre lehet számítani. Ez megvalósulhat programok, nyílt napok keretében, valamint az intézmények állományának digitalizációjával is. A fenti intézkedések közül több kormányzati támogatással valósulhat meg. Ilyen az esélyegyenlőség kérdése és az oktatási rendszerben történő módosítások. A közművelődési intézményekre vonatkozó elvárás, miszerint a látogatók száma növelhető az olcsóbb 6 Bozóki András és munkatársai: Magyar Kulturális Stratégia. Kulturális Közlöny, 50. évfolyam, 6. szám 14

14 jegyekkel, szintén az állam jogkörébe tartozó döntés. A lakosság érdektelenségén azonban lehet segíteni a kommunikáció eszközeivel. Amennyiben a közösségteremtés érdekében hozott változtatások sikeresek, a másik oldal felé kell fordulnunk: a kulturális örökségünk védelme a következő feladat. Kulturális örökség alatt értjük az ország területén és a határon túli területeken feltárt emlékeket, ide soroljuk a művészeti, történeti, vallásos, tudományos, műszaki, ipari és mezőgazdasági műemlékeket és gyűjteményeket, az ezeken a területeken található kultúrtájat, valamint a hazánkban egykor és most élő népek hagyományait, nyelvi, zenei és tárgyalkotó kultúrájának emlékeit. 7 A kulturális örökség védelmének fontosságát és sürgősségét indokolja a régészet és műemlékvédelem hátrányos helyzete, mely az anyagi támogatás hiányából fakad. A közgyűjteményeknek otthont adó intézmények is halmozódó nehézségekkel küzdenek, bár ez utóbbi a látogatók miatt jobb helyzetben van. A Stratégia meglátása szerint a látogatók jelenthetik az egyik megoldást a problémára, ám a kulturális minisztérium azt is belátja, hogy változtatások nélkül ez az út sem működik. Több látogató az ügyfélbarát tevékenységgel csalogatható az intézményekbe. A már megfogalmazott definícióból is látszik, hogy a kulturális örökség védelme számtalan esetben szó szerinti védelemre értendő. A műemlékké nyilvánított épületek lakói sok esetben a tájékoztatás hiányából fakadóan nem képesek együttműködni a kormánnyal és azok intézkedéseibe sok esetben nincs beleszólásuk áll a Kulturális Stratégiában. Ezzel ellentétben a kulturális Örökségvédelmi Hivatal (továbbiakban KÖH) honlapján olvasható bemutatkozó szerint a hivatal kiemelten fontosnak tartja a hatóságok és ügyfeleik korrekt, gyors tájékoztatását, nem utolsó sorban az utólagosan felmerülő problémák elkerülése, illetve a jövőbeni minél hatékonyabb együttműködés érdekében (Koh.hu, 2011) 8. A hatósági hirdetmények egyaránt olvashatóak a honlapon, illetve a KÖH hirdetőtábláin. Ezeknek megjelenése egy időben történik, a kézbesítés vélelme pedig 15 nap után lép érvénybe. Ez az ellentmondás rámutat a szervezetek közötti nem megfelelő kommunikációra. 7 Bozóki András és munkatársai: Magyar Kulturális Stratégia, Budapest, 2006, 26. oldal 8 Koh.hu, Hatósági hirdetmények, május :14 15

15 Főként az építészeti emlékek védelmére szolgálhat megoldásként az épületek lakóinak, használóinak tájékoztatása szóróanyagok formájában, fórumok keretében. Igaz, a KÖH végzései olvashatóak a honlapjukon és a hirdetőtáblákon, de ez sok esetben nem jut el a címzettekhez, vagy érthetetlen a jogi megfogalmazás. Nem csupán hatékonyabb tájékoztatásra van szükség tehát, hanem átlátható, közérthető tájékoztatásra is. A végzések fellebbezése is sarkalatos pontja a műemlékvédelemnek a kulturális kormányzat szerint. A lakók és az épületek használatba vevői, valamint a KÖH közti megfelelő kommunikáció elengedhetetlen a további intézkedésekhez. A kulturális örökségvédelem egyik legfontosabb feladata az örökösök oktatása. A műemlékek ápolása, védelme a legtöbb esetben külön tájékoztatást érdemelne, ez nem történik meg. Az épületek állapotának ellenőrzése például a hatóságok feladata, akik kár esetén felszólítják a lakókat miért kell eddig eljutni? A prevenció sokkal fontosabb lenne, mint az utólagos javítás. Nem beszélve ennek anyagi következményeiről, valamint az eredeti állapot megváltoztatásáról. Az oktatás kiterjed természetesen a szellemi örökség védelmére is. Kihasználatlan továbbá a kulturális örökségvédelmi intézmények, az iskolák, valamint a piaci szereplők, a magángyűjtők, az egyházak közti kapcsolatban rejlő lehetőségek. Az oktatási rendszer és a fent említett szervezetek közti megfelelő kommunikáció eredményezhet egy önkéntes munkavállalási rendszert, melynek keretében a tudományos munkát végző szakemberek válláról vennék le a terhet az önkéntesek. Ezáltal emelkedne az általános ismeretszint, a lakosság bevonásában és a közösségi kapcsolatok kiépítésében is segítene, valamint munkát adna a nyugdíjasoknak és a munkanélkülieknek, ezzel csökkentve társadalmi elszigeteltségüket. A kulturális örökségvédelem problémáira Bozóki András és munkatársai a magántőke hozzájárulását is jó megoldásként vázolják fel. A magántőke hozzájárulása azonban, úgy gondolom, nem képes az anyagi problémákat megoldani, hiszen túl sok intézmény van, és rengeteg hiányosság. A Magyar Kulturális Stratégia készítői nem említették a vállalatok szerepvállalását. Úgy gondolom, a CSR tevékenységükbe könnyen beilleszthető a művészek, az 16

16 intézmények támogatása. Tapasztalataim szerint a legtöbb vállalat a környezetvédelemre helyezi a hangsúlyt, a hazai kultúra helyzetével kevesen foglalkoznak. A budapesti Loffice közösségi iroda pontosan ezt az űrt kívánta kitölteni a nemrégiben megrendezett Bring the Art Home nevet viselő programsorozatával. Az új munkastílust bevezető iroda tulajdonosai a környezettudatosságot is szem előtt tartották az iroda berendezésekor. Tevékenységükhöz és társadalmi felelősségvállalásukhoz azonban a kortárs magyar művészek, főként festők és grafikusok felkarolása is szervesen hozzátartozik. A benyújtott pályázatok közül kiválasztott nyertesek munkáit az iroda vándoroltatja is, így más cégekhez eljutva alakít ki inspiráló munkateret, ahol a dolgozók megismerkedhetnek a kortárs kultúra még kevésbé ismert, ám annál tehetségesebb képviselőivel. A programnak igen pozitív sajtóvisszhangja volt, mind a Loffice, mind a képeknek helyet adó irodák hírnevén javított. A kultúra támogatása egy eddig kihasználatlan, friss terület a vállalatok társadalmi felelősségvállalásában. Ahogyan Michael Skapinker, a Financial Times vezető szerkesztője mondta, A CSR igazán nem ördöngösség az üzletnek a hírnevéhez fűződő érdekét felismerő józan esze (Michael Skapinker, 2005) 9. A környezetvédelem már íratlan törvény a CSR képzeletbeli nagykönyvében. Ez az alapelv sajnos sokszor nem teljesül, de éppen elég ahhoz, hogy az ilyen vonatkozású tevékenységek már ne keltsenek sajtóvisszhangot. Érdemes talán visszanyúlni egy több ezer éves japán szemlélethez, a Kyo-Seihez, amely arra tanít, hogy együtt kell élnünk, közösen dolgoznunk a közjó érdekében, lehetővé téve az együttműködést és a kölcsönös jólétet. Láthatjuk tehát, hogy a kultúra megfelelő támogatással képes kitörni és új tereket meghódítani, ezáltal továbbítva a kulturális javakat, legyen az szellemi vagy tárgyi, építészeti jellegű. A Bring the Art Home programja képes az alkotások vándoroltatásával egy szemléletet is továbbadni, a dolgozók és a vezetőség felé is üzenettel bír a program. A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatban a könyvtárakkal is kell foglalkoznom. A könyvtárak esetében különbséget kell tennünk a használat célja szerint. Így megkülönböztethetünk olyan olvasókat, akik az információszerzés (munka, tanulás), illetve a szórakozás miatt látogatják az intézményeket. 9 Göran Sjöberg tanulmányának lefordítás és publikálása az mprsz.hu által, Hogyan mérjük a CSR-t?, május :14 17

17 Az információszerzés során igény van a magyar és nemzetközi szakirodalomra is, ám ennek beszerzése sokszor problémás, a könyvtárak közti szállítás időigényes, a több könyvtárba való beiratkozás pedig igen költséges. Ahogyan a múzeumoknál is, a könyvtárak esetében is a digitalizáció jelenthet megoldást. Az állomány elektronikus úton való megosztása, internetes elérhetősége lehetővé tenné a gyors, célirányos keresést, a könyvek, folyóiratok egyidejűleg több helyen való megosztását, így eltörölve a várólistát. Egy könnyen kezelhető adatbázissal a kölcsönzés költsége is csökkenne. Egy további kérdés lehet, hogy a könyvtáraknak a szabad felhasználás, vagy a beiratkozás alapú online kölcsönzés a kifizetődőbb-e. Véleményem szerint az olvasók mindkét esetben örömmel fogadnák a digitalizált kiadványokat a gyors elérhetőségük miatt. A digitalizált állomány tehát gyorsan és kényelmesen elérhető. Ez a két tulajdonsága a munka és a tanulással töltött évek alatt szinte megfizethetetlen. A digitalizációval járó előnyök sorának azonban még nincs vége. Az átlátható tartalomnak köszönhetően a kulturális örökség nem csupán megóvható, bővíthető is. Egy jól felépített adatbázissal az állomány nyilvántartásának, a művek elemzésének és a vélemények, a publikációk megosztásának egyvelegét kapjuk. Azonban a láncnak még itt sincs vége. A Kulturális Statisztika által megfogalmazott közösségteremtő szerep a könyvtár esetében is megvalósulhat. A bővített adatbázissal a felhasználóknak, a regisztrált tagoknak lehetőségük van fórumon megosztani a véleményüket, a kulcsszavas keresésnek köszönhetően a rengeteg vélemény közt kikereshetőek egy konkrét íróra, vagy témára vonatkozó hozzászólások. Összefoglalás. Az állam által felsorolt égető problémák közül a második a Magyar Állam kulturális örökségének védelme. A kulturális örökség szellemi és tárgyi, építészeti, műemléki, néprajzi emlékekre is kiterjed. Az emlékek sokfélesége és az örökségvédelemben részt vevő intézmények anyagi támogatásának hiányából fakadóan is különösen fontos a magyar lakosság informálása, oktatása. Ez a védelem és a lakosság ismereteinek bővítésére is üdvös megoldás lehet. Az örökösök támogatása hatékony és közérthető formában kell, hogy működjön: fórumokon, levelekkel, lehetőségekkel. A lakosság bevonása más formában is megvalósulhat, az önkéntes munkavállalási rendszer előnyei között is említhetjük a jelentkezők oktatását, a közösségi élet felpezsdülését és az eddig elszigetelt társadalmi rétegek bevonását. Természetesen az állam és az önkéntesek segítségén túl a vállalatok is beépíthetik tevékenységükbe a kulturális örökségvédelmi 18

A KULTURÁLIS MARKETING SAJÁTOSSÁGAI

A KULTURÁLIS MARKETING SAJÁTOSSÁGAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁG SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNY A KULTURÁLIS MARKETING SAJÁTOSSÁGAI A MILLENÁRIS MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK ELEMZÉSE

Részletesebben

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Levelező tagozat Public Relations szakirány LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM Készítette:

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

MÁZI ORSOLYA KULTÚRA ÉS/VAGY POLITIKA MAGYARORSZÁGON AZ ELMÚLT HÚSZ ÉV TÜKRÉBEN FINANSZÍROZÁS, ÉRTÉKEK, TÁRSADALMI KÉRDÉSEK

MÁZI ORSOLYA KULTÚRA ÉS/VAGY POLITIKA MAGYARORSZÁGON AZ ELMÚLT HÚSZ ÉV TÜKRÉBEN FINANSZÍROZÁS, ÉRTÉKEK, TÁRSADALMI KÉRDÉSEK MÁZI ORSOLYA KULTÚRA ÉS/VAGY POLITIKA MAGYARORSZÁGON AZ ELMÚLT HÚSZ ÉV TÜKRÉBEN FINANSZÍROZÁS, ÉRTÉKEK, TÁRSADALMI KÉRDÉSEK Előszó Dolgozatom betekintést kíván adni a hazai kultúra különböző elsősorban

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés. CSR tükrében. Fenntarthatósági Füzetek 4.

Munkahelyi egészségfejlesztés. CSR tükrében. Fenntarthatósági Füzetek 4. Munkahelyi egészségfejlesztés a CSR tükrében Fenntarthatósági Füzetek 4. Az adatgyűjtést és elemzést Horváth-Szalai Zsófia készítette, a 4. Fenntarthatósági Füzet szakdolgozatának feldolgozásával készült.

Részletesebben

ONLINE ÉS OFFLINE ÉRTÉKESÍTÉS A KÖNYVPIACON

ONLINE ÉS OFFLINE ÉRTÉKESÍTÉS A KÖNYVPIACON Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Kereskedelem és Marketing Szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány ONLINE ÉS OFFLINE ÉRTÉKESÍTÉS A KÖNYVPIACON Készítette: Oroszvári

Részletesebben

a kultúra hozzájárulása az európa 2020 stratégia végrehajtásához

a kultúra hozzájárulása az európa 2020 stratégia végrehajtásához a kultúra hozzájárulása az európa 2020 stratégia végrehajtásához WWW.KULTURPONT.HU A KULTÚRA HOZZÁJÁRULÁSA AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSÁHOZ Válogatás a konferencia anyagából 3 BEMUTATKOZÁS A kultúra

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS AZ EU

DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS AZ EU SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS AZ EU Fejezetek az Európai Unió digitális kulturális tevékenységéből 2005. KÉSZÍTETTE: KEKK ADRIENN INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS SZAK

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS ÉS KÖNYVKERESKEDELEM A SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM CÉLKERESZTJÉBEN

A KÖNYVKIADÁS ÉS KÖNYVKERESKEDELEM A SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM CÉLKERESZTJÉBEN Dr. Kiss Zoltán A KÖNYVKIADÁS ÉS KÖNYVKERESKEDELEM A SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM CÉLKERESZTJÉBEN BEVEZETÉS Vizsgálódásunk, illetve kutatásunk előzménye a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács (MSZTT) 2007.

Részletesebben

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013)

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m 1. Bevezetés 2. A koncepció jogforrása 3. Helyzetértékelés 3.1. A megyei ifjúságkutatások, elemzések célcsoportja 3.2. A megyei

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ÉS IFJÚSÁGA IX. ORSZÁGOS KONFERENCIA elôadásai

A TELEPÜLÉS ÉS IFJÚSÁGA IX. ORSZÁGOS KONFERENCIA elôadásai A TELEPÜLÉS ÉS IFJÚSÁGA IX. ORSZÁGOS KONFERENCIA elôadásai 1 A kiadvány megjelenését a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta. A Szerkesztô: Letenyeiné Mráz Márta Olvasószerkesztô: Debreczy Márta

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐSIKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivő szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐSIKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivő szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐSIKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivő szakirány A KÖRNYEZETI ÜGYEK HATÁSA A STRATÉGIAI DÖNTÉSEKRE EUREST ÉTTEREMÜZEMELTETŐ

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv BME-UNESCO Információs Társadalom-

Részletesebben

Múzeumandragógiai a gyakorlatban

Múzeumandragógiai a gyakorlatban Múzeumandragógiai a gyakorlatban Szerkesztette: Juhász Erika, Szabó József Lektor: Márkus Edina, Szabó Irma Debreceni Egyetem TEK BTK NI Andragógia Tanszék DEBRECEN 2013 2 MÚZEUMANDRAGÓGIA A GYAKORLATBAN

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Külkereskedelmi Főiskolai Kar A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva Konzulens: Dr. Kisváradi György Docens Név: Kiss Anita

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

A közösségi internet-hozzáférés lehetőségei kistelepüléseken

A közösségi internet-hozzáférés lehetőségei kistelepüléseken Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet A közösségi internet-hozzáférés lehetőségei kistelepüléseken Készítette: Miskolczi Erna Társadalmi tanulmányok

Részletesebben

INTERNET ÜZLETI ALKALMAZÁSA KÖZÖSSÉGI VÁSÁRLÁS ÉS KUPONMARKETING MAGYARORSZÁGON

INTERNET ÜZLETI ALKALMAZÁSA KÖZÖSSÉGI VÁSÁRLÁS ÉS KUPONMARKETING MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány INTERNET ÜZLETI ALKALMAZÁSA KÖZÖSSÉGI VÁSÁRLÁS ÉS KUPONMARKETING

Részletesebben

MIT ÉRDEMES TUDNI Az adományozóknak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL?

MIT ÉRDEMES TUDNI Az adományozóknak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? MIT ÉRDEMES TUDNI Az adományozóknak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? A Gyakorlat és Kutatás Program támogatója a Charles Stewart Mott Foundation A Program Tanácsadó Testülete Benkô Ágota Csizmár Gábor Czike Klára

Részletesebben

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat public relations szakirány A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Nagy Andrea Budapest,

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv BME-UNESCO Információs Társadalom-

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány MINDEN JEGY ELKELT

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány MINDEN JEGY ELKELT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány MINDEN JEGY ELKELT KULTURÁLIS FEJLESZTÉSEK SZEREPE VESZPRÉM IMÁZSÁNAK

Részletesebben