Budapest színházváros már a 20. század elején is. Száz évvel ezelőtt, 1912-ben a fővárosban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest színházváros már a 20. század elején is. Száz évvel ezelőtt, 1912-ben a fővárosban"

Átírás

1 hit kell, nemcsak az igazgatóban, hanem a közönségben is Száz éve alakult meg Budapesten az Új Színpad Budapest színházváros már a 20. század elején is. Száz évvel ezelőtt, 1912-ben a fővárosban hét nagyobb színház működött, s ezek közül négy a Népopera, a Király Színház, a Magyar Színház és a Budapesti Színház operettet is játszott. A korszak divatos színjátéktípusa mellett sikeres prózai művek is születtek ekkor: Bíró Lajos Sárga liliom című darabját a Magyar Színház, Szomory Dezső Györgyike drága gyermek című drámáját a Vígszínház mutatta be hatalmas sikerrel. Erre az időre esett Molnár Ferenc diadalmas pályakezdése. Úgy tűnt, ez a hihetetlen színházi fellendülés folytatódik, annak ellenére, hogy ekkor már konkurenciája támadt a színháznak: a film kezdetleges formája, a kinema-sketch. A budapesti színházigazgatók: Faludi Gábor, Beöthy László és Feld Zsigmond 1912 elején felkeresték Boda Dezső budapesti rendőrfőkapitányt, hogy tiltsa meg a primitív filmfelvételekkel összekötött nívótlan színpadi jelenetek, azaz a filmszkeccsek bemutatását. A színigazgatók tiltakozásával csaknem egy időben lépett elő Bárdos Artúr színházalapítási terveivel. Bárdos jogot végzett, Max Reinhardttól rendezést tanult Berlinben, között pedig Színjáték címmel lapot szerkesztett Budapesten. Írásait a Nyugat is közölte, s a folyóirat kiadásában jelent meg Új színpad címmel esszéinek gyűjteménye 1911-ben. Magától értetődő, hogy a harminc éves fiatalember első színházát Új Színpad néven szervezte meg. A színházalapításhoz mindenekelőtt megfelelő helyiséget kellett keresnie. Az építőmunkások székházában, a Dembinszky utca és Aréna út sarkán, volt egy díszterem. Még valami színpadféle képződmény is volt benne. Ez nekem több volt, mint elég. Ide irányítottam színház-alapítási vágyamat írta 1942-ben megjelent Játék a függöny mögött című könyvében.

2 A színházterem átépítését Messinger-Medgyes Alajos műépítész végezte. A színpad nagyságát megkétszerezte, a nézőteret emelkedő széksorokkal, mahagóni karosszékekkel látta el, s nyolc új páholyt épített. Az Új Színpad megalakulásához szükséges huszonötezer korona alaptőkét egy nemes szívű pénzember bocsátotta Bárdos Artúr rendelkezésére. (A pénz egy szép napon elfogyott, s akkor az igazgatónak lefoglalták a bútorait ) Az Új Színpad szubvenciót nem kapott. Mivel az előadásokat az építőmunkásszakszervezet székházában rendezték, és elsősorban a szervezett munkásokat kívánták megnyerni közönségként, a szakszervezet minden előadás alkalmával vállalta, hogy százötven jegyet egy koronás áron megvásárol. Ez biztos bevételt ígért. Bárdos Artúr társigazgatója Révész Béla szocialista író lett. Ő tartotta a színműírókkal a kapcsolatot. Révész irodalmi tekintélyét jól jellemzi, hogy megindulásától munkatársa, később főmunkatársa volt a Nyugatnak. Ő vezette a Népszava irodalmi rovatát. Az 1910-es évek elején Zigány Árpáddal közösen szerkesztette a Renaissance című folyóiratot. Révész Béla jó barátja volt Ady Endrének, akinek nagy kedve szottyant a színpadra, és megmutatta egy kis egyfelvonásosát emlékezett Bárdos, amit még Nagyváradon írt. Révész Béla felkérte Adyt, hogy ősmagyar tárgyú színjátékot írjon az Új Színpadnak. A mű sajnos soha nem készült el. Az Új Színpad bemutatkozó előadásán március 13-án Simonyi Mária (Móricz Zsigmond későbbi felesége) mondta el Bárdos Artúr prológját. Simonyi magyaros szabású, kék selyemruhában, aranyos pártában állt a függöny elé, és meghatottan, meghatóan, sok közvetlenséggel, eredeti bizarr hangsúlyozással, átérzett meleg művészettel kérte a közönség szeretetét az új vállalkozáshoz. Bárdos prológusa nem maradt fenn, színházának legfontosabb céljairól prózában így vallott: Az Új Színpad irodalmi műsora kettős célt szolgál. Egyrészt azt, hogy megismertesse 2

3 a világirodalom modern, értékes termékeit, másrészt azt, hogy a magyar irodalomban kikeresse azokat a színpadi termékeket, amelyek egy színvonalon állanak a nyugat-európai kultúra eredményeivel. Ezen kívül külön említést érdemel az Új Színpad irodalmi és társadalmi jelentőségű hivatása: a tehetséges, fiatal magyar írók támogatása. Az első estén Krúdy Gyula Kárpáti kaland, Vámos Árpád Az efezusi özvegy és Arthur Schnitzlet Bátor Kasszián című egyfelvonásosát játszották. Utóbbi előadására Bárdos így emlékezett: valósággal felgyújtotta a közönséget Schnitzler Bátor Kassziánja, melyet végig marionett-stílusban állítottam színpadra. Azt hiszem, ez volt az első ilynemű színpadi kísérlet. Schnitzler maga is el volt ragadtatva az ötlettől, s a bécsi reprízen ugyanígy játszatta a darabot. Bíró Mihály pompás humorú bábjáték-díszletében, melyben a berendezés tárgyai a falra voltak festve, marionettszerűen mozogtak a színészek, és mikor a tilinkó kiesett a holdkóros, haldokló Márton pajtás kezéből, a földön tovább szólt, mintha mi sem történt volna. Az ég kékjében festett, tehát egyhelyben repülő madárkák csiripeltek Mindez hatásában több volt, mint tréfa és külsőség, mert mindenki érezte, hogy valami mély és emberi perspektívát nyitott meg a történés mögött. A bemutatkozó est után a lapok túlnyomó része nagy rokonszenvvel írt a vállalkozásról. Az irodalmi közvélemény nagy várakozással üdvözölte az Új Színpad megalapítását. Szabolcsi Lajos A Hétben úgy vélte, ha a modern, magyar, irodalmi dráma most sem tud megszületni, akkor nem hiszünk többé benne. Várjuk őt, jöhet Szini Gyula a Nyugatban nem volt ilyen derűlátó. A színházi vezetőket ostorozta azért, mert eddig nem jutott eszükbe, hogy Ady Endrét, Móricz Zsigmondot, Bíró Lajost, Krúdy Gyulát, Kosztolányi Dezsőt, Szép Ernőt, Nagy Lajost darabírásra ösztönözzék. Bár ezek az írók végül nem írtak darabot a képzőművészek bekapcsolódtak az Újh Színpad munkájába. A megnyitó előadáson három festőművész is közreműködött. Bíró Mihály munkájáról már volt szó. A Kárpáti kaland díszletét Katona Nándor, Az efezusi 3

4 özvegyét Kozma Lajos tervezte. A színház március 20-án megrendezett második bemutatójának, egyben egyik legnagyobb sikerének, Heijermans A Mari című egyfelvonásosának díszlettervét is Katona Nándor készítette. Ezt követően már csak az utolsó bemutató szcenikai megvalósítása tükrözte Bárdos Artúr elveit: Strindberg Hattyúvér című mesejátékának díszleteit Gulácsy Lajos festette. Bárdos Artúr azt írta, hogy színháza a színpadi rendezés legújabb eredményeit fogja bemutatni, s a színre kerülő műveknek olyan rendezési és képzőművészeti keretet ad, amely a legkifejezőbben fogja kidomborítani a művek belső tartalmát. Ez a program csak akkor lehetett volna sikeres, ha az igazgató olyan értékes műveket talál, melyek kiváló színészi játékkal előadva megfeleltek volna a közönség elvárásainak. Jellemző, hogy a polgári (rossz terminussal naturalista drámának meghatározott) A Mari című Heijermans műnek, s benne Judik Etelnek (Karinthy Frigyes későbbi feleségének) volt a legnagyobb sikere. A közönség sokat tapsolt, s ami még fontosabb, a bemutató után egész héten telt házzal játszották; összesen huszonháromszor mutatták be Budapesten. Az Új Színpad fogadtatását az is befolyásolta, hogy a társulat csak egyfelvonásosok előadására kapott engedélyt, s az együttesben alig volt neves színész. A leghíresebbeket Simonyi Máriát, Gellért Lajost, Harmos Ilonát (Kosztolányi Dezső későbbi feleségét), Marosi Adélt, Garas Mártont, Harsányi Rezsőt, Pataki Józsefet csak a közönség nagyon szűk rétege ismerte Budapesten. Bárdos Artúr helyzetét megnehezítette, hogy a szociáldemokrata párt támogatta vállalkozását. A Népszava kritikusa úgy vélte, egyetlen bemutató sem szólt a munkásközönséghez, míg a polgári lapok nehezményezték, hogy az esetleges szocialista tendencia mindenáron való érvényesítése meggátolja az értékes művek bemutatását. Bárdos Artúr az Új Színpad műsorára tűzte Arthur Schnitzler Irodalom (1912. április 6.) és Octav Mirbeau A pénztárca (1912. április 23.) című egyfelvonásosát; s megrendezte két 4

5 kortárs európai színjáték Max Daudenthey Kacagni, meghalni (1912. április 6.); Theodor Csokor Thermidor (1912. április 23.) ősbemutatóját. A szocialista eszmékkel rokonszenvező Barta Lajosnak Tavaszi mámor címmel írt egyfelvonásosát április 6-án adták elő. Barta nem volt ismeretlen a nézők előtt: legelső művét, a Parasztokat 1911-ben a második előadás után a Magyar Színházban betiltották. A színház legnagyobb vállalkozásaként, május 4-én két Strindberg-darabot láthatott a közönség. Erre a premierre megalakulása óta készült a társulat. A halál küszöbén című művet a kritikusok elutasították; a Hattyúvér című mesejáték azonban osztatlan sikert aratott. Színrevitelével Bárdos maradéktalanul megvalósította rendezői elképzeléseit. A bemutató előtt így írt erről: A színészi deklamációnak és mozgásnak keretet és hangsúlyt adni Gulácsy Lajos kitűnő és próbált festői ösztöne segített. Gulácsy saját kezűleg festette meg az egész mese díszletét, furcsa rejtekeivel, állataival, csodáival. Az egyfelvonásos mesei hangulatát hárfajátékkal is fokozta a rendező: nem sokkal a premier után az Operaház hárfaművésze, Moszhammer Román kísérte kiváló játékával az előadást. Az Új Színpadnak ez volt az utolsó fővárosi bemutatója. Bresztovszky Ernő cikke a Népszavában elkésett: Gorombáskodom a közönséggel, de jogom van hozzá, mert szeretem azt a közönséget, amelynek ez a színház mélységes gyönyörűségeket szerezni hivatott, de amely vagy nem képes élvezni, amit neki kicsi pénzért kínálnak, vagy lusta kifáradni a liget széléig, ilyen élvezetért, amikor a liget belsejében elzarándokol a hajóhintához. A Népszava május 12-én már arról tudósított, hogy a színház vidéki vendégjátékra utazik. A nagy érdeklődéssel kísért szegedi, aradi, hódmezővásárhelyi, szabadkai, kaposvári és székesfehérvári előadások után pedig arról adott hírt, hogy a társulat feloszlott. 5

6 A színház megszűnésének okait Bárdos a következőképpen summázta: Azon a hibán túl, hogy későn, a tulajdonképpeni színházi szezon után nyílt meg, bizonyára nem szolgált javára a fekvése sem. Strindberg és Schnitzler a Városligetben: ez, bizony, kissé merész feltevés volt. A színház igazgatója furcsának nevezte emlékezésében, hogy az olcsó helyek rendszerint üresek maradtak. Éppen azok, melyeket a színház bázisának szánt munkásközönség számára tartottak fenn, melyeknek megvásárlására a szakszervezetek ígéretet tettek. A szakszervezetek azonban nem tartották be a megállapodást, ezzel százötven korona bevételtől esett el előadásonként az Új Színpad. Ez a színház finanszírozójának ürügyet szolgáltatott arra, hogy ő se tartsa meg kötelezettségeit. Az Új Színpad társulatának feloszlásával az egyik első hazai művészszínház fejezte be rövid életét. Bárdos hiába párosította irodalmi-művészeti elképzeléseit a munkásszínház eszméjével, a kétkezi dolgozók nem bizonyultak lelkes színházlátogatónak. Hogy nem volt egészen naiv Bárdos és Révész Béla elképzelése, Kassák Lajos emlékezése bizonyítja. Kassák az ösztönös osztályharcot nem tartotta elegendőnek, s mindenkit tanulásra biztatott: lehet, hogy bennem is még inkább csak az egészséges, feltörekvő ösztönök, mint a kiművelt gondolatok dolgoztak. De ha valami különöset, nagyszerűen tökéleteset, valami újat láttam, akkor fölfigyeltem, fölébredt bennem a nyugtalanság, tovább keresgéltem, és kíváncsi voltam a dolgok magyarázatára. Így történt velem akkor is, mikor az Új Színpad egyik estéjén Strindberg egyfölvonásosok bemutatóját láttam írta Egy ember élete című önéletrajzi művében. Kassákon kívül nem sokan gondolkoztak el a bemutatókon. Maga az egyfelvonásos műfaj is elriasztotta az embereket. Az irodalminak szánt darabok pedig sokszor valóban hatástalanok maradtak. Bárdos Artúr életében azonban igen fontosak, voltak ezek a kezdő lépések. Fiatalságával magyarázta 1935-ben, hogy Strindberget, Schnitzlert játszott a Dembinszky 6

7 utcában; 1942-ben azonban már vádolta önmagát: Ha jól meggondolom, igazgató úr, ön nem úgy indult, hogy szabályos pesti színházat fog csinálni! [ ] bátor, szabad avantgárd színházat csinált. Akkor önben látta mindenki a magyar Antoine-t És még előbb, milyen kérlelhetetlenül kritizálta ön ezeket a szabályos pesti színházakat, amelyek sorába most olyan szépen beilleszkedett! Majd így folytatta: Hát lehet megalkuvástalan avantgárd színházat csinálni, itt Pesten? Ehhez hit kell, nemcsak az igazgatóban, hanem a közönségben is és főként: a pénzemberben. A pénznek ki kell tartania addig, amíg a közönség ki nem művelődik az új élvezetre. [ ] ebben az országban még sohasem, egyetlenegyszer sem akadt színházi mecénás, aki úgy adott volna pénzt színházra, hogy őt a bevétel nem érdekli, csak az, hogy a színház mit produkál? [ ] De még a leggazdagabb színház sem engedheti meg magának, hogy üres legyen. Mert a színháznak az élő, a színpaddal együtt lélegző közönség éppen olyan nélkülözhetetlen eleme, mint maga a színpad. Közönség nélkül nincs színház. A modern magyar drámairodalom megszületését Szini Gyula szerint a külföldre szánt, úgynevezett exportdrámák is hátráltatták: Ma mindenki, akinek keze-lába van még akkor is, ha egyáltalán nincs feje darabot ír és takarékpénztári könyvről álmodik, amelybe majd a»sláger«jövedelmeit teszi el öreg, gondtalan napjaira. Még csak ez kellett ennek a szerencsétlen országnak és gyámoltalan irodalmának! Ötven esztendőre el van temetve minden nemesebb kísérlet, minden újító szellem, minden irodalmi haladás. Szini Gyula jóslata azonban csak részben teljesült be. A magyar színházművészetben az üzlet-színház egyeduralkodóvá vált, de a szabad színházi, a kísérleti színházi törekvések sem hamvadtak el. S a századelő gazdag színházi kultúrájának továbbörökítésében Bárdos Artúr is meghatározó szerepet játszott. 7

Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1

Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1 Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1 A Bohócok világa szóösszetétellel egy Kosztolányi-cikk címét idézem, mely 1906 nyarán jelent meg a Budapesti Naplóban. A fővárosba

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. III. évfolyam, 9. szám 2011. november. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. III. évfolyam, 9. szám 2011. november. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro III. évfolyam, 9. szám 2011. november A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Vasvári Csaba 9. oldal Elôször magyar

Részletesebben

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat)

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat) 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM AZ AMERIKAI MAGYAR

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

VILCSEK BÉLA Magyar dráma és színház a 20. század elején

VILCSEK BÉLA Magyar dráma és színház a 20. század elején VILCSEK BÉLA Magyar dráma és színház a 20. század elején Mai horizontról nézve a századelő írói és költői mint a modern magyar epika és líra megteremtői élnek a szűkebb és tágabb értelemben vett irodalmi

Részletesebben

SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 27 A MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 27 A MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 27 A MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÍNHÁZTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA Budapest 1990 SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 2 7. Budapest, 1990 A Magyar Színházi

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám. SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Első közlemény)

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám. SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Első közlemény) MŰHELY ItK (ItK), 113(2009). HORÁNYI KÁROLY SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Első közlemény) 1. Mikes Lajos, Az Est-lapok irodalmi szerkesztője a Centrál kávéház

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak

Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak Fenyő Miksa és a Nyugat A dolgozatot a szerző engedélye nélkül sem másolni, sem sokszorosítani, belőle idézni, felhasználni csak a szabályoknak

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro GOGOL 200 I. évfolyam, 2. szám 2009. október A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Ukrán vagy orosz író? Két ország

Részletesebben

Mi viszi őket a Nemzetibe?

Mi viszi őket a Nemzetibe? 268 Ft, határon túl: 1 uro V. évfolyam, 5. szám 2013. május A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Ráckevei Anna 8. oldal Vastag Tamás és

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

Szatmári zsidók a művelődési életben

Szatmári zsidók a művelődési életben Szatmári zsidók a művelődési életben Amikor szatmári zsidókról beszélünk, a múltról beszélünk. Az ő szervezett szatmári múltjuk a XIX. század közepén megalakult zsidó hitközséggel kezdődik (1842.) és 1944-ben

Részletesebben

A tiszta, gyermeki szellem

A tiszta, gyermeki szellem 268 Ft, határon túl: 1 uro III. évfolyam, 10. szám 2011. december A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Pápai Erika 15. oldal Dunai Tamás

Részletesebben

Amerikai leánykórus az elsô Kodály szemináriumon Andor Ilonával és Erdei Péterrel. Kodály szeminárium huszonötödször

Amerikai leánykórus az elsô Kodály szemináriumon Andor Ilonával és Erdei Péterrel. Kodály szeminárium huszonötödször ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: H-MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG FE LE - LÕS SZERKESZTÕ: VARGA GÉZA SZER KESZ - TÕSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C. E-MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU TEL./FAX: 76/476-115

Részletesebben

Arany Zsuzsanna: "Kosztolányi Dezső élete". "no Kornél barátom, úgy-e gyönyörű Pest?" (7. rész)

Arany Zsuzsanna: Kosztolányi Dezső élete. no Kornél barátom, úgy-e gyönyörű Pest? (7. rész) Alföld, 2014/8., 37 54. Arany Zsuzsanna: "Kosztolányi Dezső élete". "no Kornél barátom, úgy-e gyönyörű Pest?" (7. rész) Mint az eddigiekből kiderült: Kosztolányi Dezsőnek sokszínű volt a baráti társasága

Részletesebben

Az elbeszéléstõl a filmforgatókönyvig Biró Lajos 1919 utáni filmes pályája

Az elbeszéléstõl a filmforgatókönyvig Biró Lajos 1919 utáni filmes pályája 17 Széchenyi Ágnes Az elbeszéléstõl a filmforgatókönyvig Biró Lajos 1919 utáni filmes pályája A tanulmány a Magyarországon íróként és újságíróként tevékenykedő Biró Lajos 1919 utáni, emigrációban töltött

Részletesebben

Lehet érvényesen szólni sok emberhez is

Lehet érvényesen szólni sok emberhez is LEHET ALKOTÓK, ÉRVÉNYESEN MŰHELYEK SZÓLNI SOK EMBERHEZ IS Lehet érvényesen szólni sok emberhez is Beszélgetések a Vígszínházról Marton László a Vígszínház igazgatója Számos gonddal küszködik a magyar színházi

Részletesebben

IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT Pécsi Országos Színházi Találkozó 2003

IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT Pécsi Országos Színházi Találkozó 2003 IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT Pécsi Országos Színházi Találkozó 2003 JORDÁN TAMÁS: Zúzzuk porrá" (Forgách András beszélgetése) 569 CSÁKI JU D IT: Amire emlékszem (Budapesti évadtérkép helyett) 574 SZŰCS

Részletesebben

Mirandolina Székesfehérváron A cikk a 20. oldalon olvasható. Márciusi díjeső. Mirr-Murr Veszprémben. A tartalomból: 268 Ft, határon túl: 1 uro

Mirandolina Székesfehérváron A cikk a 20. oldalon olvasható. Márciusi díjeső. Mirr-Murr Veszprémben. A tartalomból: 268 Ft, határon túl: 1 uro 268 Ft, határon túl: 1 uro V. évfolyam, 3. szám 2013. március A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Lapis Erika 15. oldal Szabó Gyôzô és

Részletesebben

idõnként szeretek mérföldet is ugrani.

idõnként szeretek mérföldet is ugrani. MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye "Idõnként szeretek mérföldet ugrani " avagy impressziók egy vezetõi prizmából Azt mondják rólam, hogy munkamániás vagyok. Meg fanatikusan maximalista.

Részletesebben

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Szerdahelyi Zoltán Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Középiskolai magyartanárom, Meixner Béla a hetvenes évek végén adta kezembe Nagykanizsán a Koportos karcsú, kis kötetét. Egyúttal felhívta

Részletesebben

Tradíciókban gazdag, zenés népszínház

Tradíciókban gazdag, zenés népszínház Tradíciókban gazdag, zenés népszínház Kerényi Miklós Gábor pályázata a Budapesti Operettszínház főigazgatói posztjára 2013 Melléklet 59 támogatói nyilatkozat és egy DVD a társulat vezető művészeinek szavaival

Részletesebben

A kiadvány megjelenését támogatták: Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma S finančnou podporou MK SR

A kiadvány megjelenését támogatták: Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma S finančnou podporou MK SR A NÉPES A kiadvány megjelenését támogatták: Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma S finančnou podporou MK SR Kiadványunk kéziratának előkészítését támogatták: Csemadok Országos Tanácsa, Pozsony

Részletesebben

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000.

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1 RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1975. Új magyar zene a Rádióban Közönségdíj Hajdú Mihály: Magyar capriccio Kritikusok díja Balassa Sándor: Táblaképek (Tabulae) 1975. januárjában negyedik alkalommal rendezték

Részletesebben

MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ. A 2011/2012-es évad értékelése. IX-276/3456/2012. sz. határozat II/2. sz. melléklete

MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ. A 2011/2012-es évad értékelése. IX-276/3456/2012. sz. határozat II/2. sz. melléklete IX-276/3456/2012. sz. határozat II/2. sz. melléklete MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ A 2011/2012-es évad értékelése 1. éves fenntartói támogatás milyen módon szolgálja az éves műsorterv megvalósítását Színházunk

Részletesebben

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 PÁLINKÁS EDIT MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 A NÉPOPERA ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE A tanulmány a Népopera megalakulásának társadalmi-kulturális jelentőségét, Budapest színházi életében betöltött kivételes

Részletesebben

2015. január. február. Cser Krisztián. Bemutatók: Manon Nabucco Interjú Ókovács Szilveszterrel. Rálik Szilvia Palerdi András Az Opera új honlapja

2015. január. február. Cser Krisztián. Bemutatók: Manon Nabucco Interjú Ókovács Szilveszterrel. Rálik Szilvia Palerdi András Az Opera új honlapja 2015. január február Cser Krisztián Bemutatók: Manon Nabucco Interjú Ókovács Szilveszterrel Rálik Szilvia Palerdi András Az Opera új honlapja Beköszöntő Tisztelt Operarajongók és Zeneszeretők! Nagy örömmel

Részletesebben

HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL

HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL II. HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 6. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1976 HAJDÜSÁGI KÖZLEMÉNYEK 6 HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL II. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1976 . 5LS6»i W / HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK

Részletesebben

CRESPO RODRIGO IGAZGATÓI PÁLYÁZAT JÁSZAI MARI SZÍNHÁZ, NÉPHÁZ 2015.

CRESPO RODRIGO IGAZGATÓI PÁLYÁZAT JÁSZAI MARI SZÍNHÁZ, NÉPHÁZ 2015. Minden művészet világmodell, az egészről készült híradás; szemben a tudományok bizonyított részigazságaival a művészet a bizonyíthatatlan egész kifejezése. De attól, hogy bizonyíthatatlan, nem kevésbé

Részletesebben

A MAGYAR OKTATÓFILM TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 1931-IG

A MAGYAR OKTATÓFILM TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 1931-IG MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 1. szám 29 47. (2009) A MAGYAR OKTATÓFILM TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 1931-IG Szabó Sóki László Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai

Részletesebben