GÖRÖMBEI ANDRÁS publikációi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖRÖMBEI ANDRÁS publikációi"

Átírás

1 GÖRÖMBEI ANDRÁS publikációi (1967. január december 31.) Összeállította és a névmutatót készítette: GÖNCZY MONIKA Debrecen, 2005

2 Gönczy Monika, 2005 Görömbei András, 2005 Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005 Kiadta: a Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója Felelős kiadó: Cs. Nagy Ibolya főszerkesztő Műszaki szerkesztő, tipográfia: Juhászné Marosi Edit A nyomdai műveleteket a Debreceni Egyetem sokszorosítóüzeme végezte Terjedelem: 12,75 A/5 ív 05-20

3 TAR TA LOM Köszöntő 5 Önálló művek 7 Szövegkiadások, szerkesztői munkák 54 Tanulmányok 60 Kritikák, recenziók, könyvismertetések 109 Kisebb tudományos közlemények, lexikonszócikkek 154 Beszédek, megemlékezések, riportok, jegyzetek, közéleti írások 170 Interjúk Görömbei Andrással 187 Tudósítások Görömbei András díjairól 189 Névmutató 191

4 4

5 5 KÖSZÖNTŐ A jelen bibliográfia a hatvanéves Görömbei Andrást köszönti születésnapján. Ebből a hatvan évből harmincöt a Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézethez kötődik, amelynek 1970 óta munkatársa. A Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék oktatójaként végigjárta az egyetemi szamárlétrát a tanársegédségtől a profeszszorságig, 1992 óta a tanszék vezetője, 1995 és 2003 között pedig az intézet igazgatója volt. Számára a tanszék és az intézet nemcsak egy munkahely, hanem közösség, amelyért felelősséggel tartozik a mindennapi ügyek intézése során is. Ugyanez a hozzáállás jellemezte egyetemi vezetői munkáját, mikor 1993 és 1995 között oktatási rektorhelyettes volt. Emellett betöltött számos más egyetemi funkciót is a vezetés különböző szintjein a Kossuth, majd a Debreceni Egyetemen. Itteni munkájának folytonosságát csak két külföldi vendégprofesszori megbízatás szakította meg: ben Helsinkiben, az 1996/97-es tanévben a Bécsi Egyetemen tanított. Az egyetemi munka melletti feladatai a folyóirat-szerkesztéstől a társaságok vezetésében való részvételen át az alapítványok, kuratóriumok munkájának irányításáig terjednek. Tudományos pályájának kezdete a régi magyar irodalomhoz kötődik, ebből védte meg egyetemi doktori értekezését 1970-ben. Ezt követően irányt módosított és a 20. századdal kezdett el foglalkozni, elsősorban a népi és a

6 6 határon túli irodalommal, valamint líratörténettel ben kandidált a csehszlovákiai magyar irodalomról írott monográfiájával, akadémiai doktori címet pedig 1991-ben szerzett Nagy László költészetéről szóló disszertációjával. Összesen 17 könyvet és 235 tanulmányt publikált, különféle egyéb közleményeinek száma ugyancsak tetemes. Munkásságát számos díj és kitüntetés méltatja: 1987-ben József Attila-díjat és Csokonai-díjat, 1997-ben Tamási Árondíjat, 2000-ben Kossuth-díjat kapott, 2003-tól Debrecen város díszpolgára. A hivatalos elismerések mintegy megkoronázásaként 2001-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai sorába választotta. Görömbei András egyenesen megy a maga választotta úton. Nincsenek kitérők, nem riasztja az időről időre megerősödő ellenszél. Az általa vállalhatónak érzett értékeket képviseli megingás és megalkuvás nélkül. Tartása a minden körülmények közötti tisztesség, a feladatok iránti alázat, a szűkebb és tágabb közösségek sorsáért érzett felelősség szilárd alapzatára épül. Ez határozza meg tudományos teljesítményét, tanári munkáját és közéleti tevékenységét egyaránt. S mindeközben kedves, közvetlen, segítőkész kolléga, tanár, vezető: a közösség lelke is, nemcsak lelkiismerete. Munkatársai nevében köszönöm, hogy együtt dolgozhatunk, s kívánom, még sok-sok alkalommal koccinthassunk az egészségére. Olyan jó hangulatban, ahogy szoktunk.

7 7 ÖNÁLLÓ MŰVEK 1. Sinka István. Budapest : Akadémiai Kiadó, p. (Kortársaink) I. A Vád változatai. pp Fekete bojtár útnak indul. pp Himnuszok. pp Pásztorének. pp A kiteljesedés évei. pp Panasz és idill. pp A lázadás énekei. pp Látomások, allegóriák. pp Dalok. pp Balladák. pp Novellák. pp Önéletrajzi regények. pp II. Az emlékezés jegyében. pp Magányban. pp A modern próza felé. pp Az új világ köszöntése. pp Történelem és emlékezés. pp Küzdelem a halállal. pp Kései versesepika. pp Mérleg. pp Jegyzetek. pp Sinka István művei. p. 189.

8 8 Ismert.: Könyv a fekete bojtárról / [KÖTELES Pál] teles In: Hajdú-bihari napló. 34. évf sz. (1977. nov. 23.), p. 5. BAKÓ Endre In: Alföld. 29. évf. 2. sz. (1978), pp Költők debreceni nézetből / BATA Imre In: Élet és irodalom. 22. évf. 8. sz. (1978), p. 10. VASY Géza In: Forrás. 10. évf. 10. sz. (1978), pp MAGYARI Imre In: Hajdú-bihari napló. 35. évf. 16. sz. (1978. jan. 19.), p. 5. Sinka István válogatott versei elé / CSÁKY Károly In: A hét (Pozsony). 9. évf. 32. sz. (1978), p. 8. Görömbei András kismonográfiájáról / IMRE László In: Népszava évf. 1. sz. (1978. jan. 1.), p. 8. CS. VARGA Isván In: Népújság (Eger). 29. évf. 7. sz. (1978. jan. 8.), p. [8.]. [Vasárnapi magazin.] LÁZÁR István In: Új tükör. 15. évf. 18. sz. (1978), p A csehszlovákiai magyar irodalom Budapest : Akadémiai Kiadó, p. (Irodalomtörténeti könyvtár ; 37.)

9 9 Tartalom: I. Előzmények, történelem. pp A csehszlovákiai magyar irodalom. pp Visszapillantás a felszabadulás előtti időszakra. pp A csehszlovákiai magyarság a felszabadulás után. pp Történeti áttekintés. pp Az irodalom társadalmi és szervezeti-intézményi keretei. pp II. Az indulás. pp Általános jellemzés. pp A folytonosság képviselői. pp Fábry Zoltán ( ). pp Egri Viktor (1898). pp Szabó Béla ( ). pp L. Kiss Ibolya (1898). pp Csontos Vilmos (1908). pp Az első nemzedék. pp III. A kibontakozás. pp A kibontakozás folyamata. pp Az Irodalmi szemle. pp Késői indulások. pp Rácz Olivér (1918). pp Dávid Teréz (1906). pp Ordódy Katalin (1918). pp Az első nemzedék kibontakozása. pp Bábi Tibor ( ). pp Ozsvald Árpád (1932). pp Mács József (1931). pp

10 10 5. Az első nemzedék kibontakozása II. pp Dobos László (1930). pp Duba Gyula (1930). pp A második nemzedék. pp Tőzsér Árpád (1935). pp Cselényi László (1938). pp Zs. Nagy Lajos (1935). pp Gál Sándor (1937). pp Az irodalomtudomány. pp Általános jellemzés. pp Turczel Lajos (1917). pp Csanda Sándor (1927). pp Rákos Péter (1925). pp Koncsol László (1935). pp Zsilka Tibor (1939). pp Zalabai Zsigmond (1948). pp Az Egyszemű éjszaka és a Fekete szél nemzedéke. pp Általános jellemzés. pp A líra. pp A próza. pp Utószó. pp Helynévjegyzék. p Személynévmutató. pp Ismert.: Az irodalomtörténész dilemmái / BÉLÁDI Miklós In: Alföld. 34. évf. 7. sz. (1983), pp ua. Értékváltozások / BÉLÁDI Miklós. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, pp

11 11 VARGA Lajos Márton In: Forrás. 15. évf. 5. sz. (1983), pp BOTLIK József In: Napjaink. 25. évf. 6. sz. (1983) pp Harmadvirágzás / POMOGÁTS Béla In: Élet és irodalom. 27. évf. 14. sz. (1983), p. 11. ua. Irodalomtörténeti közlemények. 87. évf. 6. sz. (1983), pp ua. Üzenet. 13. évf. 10. sz. (1983), pp KOVÁCS Győző In: Irodalomtörténet. 65. évf. 3. sz. (1983), pp ua. Hungarológia értesítő. 6. évf sz. (1984), pp SÁNDOR László In: Magyar nemzet. 46. évf. 55. sz. (1983. márc. 6.), p. 8. OLASZ Sándor In: Népszava évf. 54. sz. (1983. márc. 5.), p. 9. MÉSZÁROS János In: Palócföld. 17. évf. 3. sz. (1983), pp MEZEY László Miklós In: Új forrás. 15. évf. 4. sz. (1983), pp

12 12 HAJNAL László Gábor In: Bécsi napló. 6. sz. (1984), p. 10. ua. Üzenet az élőktől : könyvek, szerzők, sorok / HAJNAL László Gábor. Youngstown (O.) : Katolikus Magyarok Vasárnapja, pp Szükségletek és érték / ZIMONYI Zoltán In: Életünk. 21. évf. 3. sz. (1984), pp Irodalmunk hiteles képe kívülről / KONCSOL László In: Irodalmi szemle (Pozsony). 27. évf. 4. sz. (1984), pp Megjegyzések egy tudományos műről / KONCSOL László In: Kritika. 22. évf. 7. sz. (1984), p. 2. Megjegyzések egy nemzetiségi irodalomtörténetről / KISS Gy. Csaba In: Tiszatáj. 38. évf. 1. sz. (1984), pp RÁKOS Péter In: Hungarian studies. 1. évf. 2. sz. (1985), pp A hetvenes évek romániai magyar irodalma : / BERTHA Zoltán, GÖRÖMBEI András. [Budapest] : TIT, [1983]. 156 p. [2. kiadás : 1984]

13 13 Tartalom: Előszó / Görömbei András. pp I. A hetvenes évek romániai magyar irodalma / Görömbei András. pp II. Pillantás a búcsúzó nemzedékre / Görömbei András. pp Balogh Edgár. pp Nagy István. pp Méliusz József. pp Horváth István. pp Szendér Ferenc. pp. 24. Kacsó Sándor. pp. 24. III. A középnemzedék / Görömbei András. pp Sütő András. pp Kányádi Sándor. pp Szabó Gyula. pp Székely János. pp Panek Zoltán. pp Deák Tamás. pp Bajor Andor. pp Huszár Sándor. pp Fodor Sándor. pp Beke György. pp Tóth István. pp. 66. Létay Lajos. pp. 66. Majtényi Erik. pp. 67. Márki Zoltán. pp. 67. Hajdu Zoltán. pp. 67. Bodor Pál. pp Szász János. pp

14 14 Papp Ferenc. pp. 69. Hornyák József. pp IV. A Forrás első nemzedéke / Bertha Zoltán. pp Szilágyi Domokos. pp Lászlóffy Aladár. pp Hervay Gizella. pp Szilágyi István. pp Bálint Tibor. pp Pusztai János. pp Lászlóffy Csaba. pp Köntös-Szabó Zoltán. pp Bodor Ádám. pp Palocsay Zsigmond. pp Kádár János. pp Fábián Sándor. pp Jancsik Pál. pp Kiss János. pp Veress Zoltán. pp Varró Ilona. pp V. A második Forrás-nemzedék / Görömbei András. pp Farkas Árpád. pp Király László. pp Csiki László. pp Kenéz Ferenc. pp Magyari Lajos. pp Kocsis István. pp Vári Attila. pp Györffi Kálmán. pp Sigmond István. pp

15 15 VI. A hetvenes évek pályakezdői / Görömbei András. pp Szőcs Géza. pp Markó Béla. pp Balla Zsófia. pp Egyed Péter. pp Cselényi Béla. pp Mózes Attila. pp Bogdán László. pp Mester Zsolt. pp VII. Irodalomkritika és irodalomtörténet-írás a hetvenes években / Bertha Zoltán. pp Irodalomkritika. pp A filozófia és a kritika határán. pp Irodalomtörténet. pp Jegyzetek. pp Tartalom. pp Ismert.: Koncsol László In: Irodalmi szemle (Pozsony). 28. évf. 1. sz. (1985), pp R. Takács Olga In: Hungarológiai értesítő. 7. évf sz. (1985), pp [s. a.] In: Irodalomtörténeti közlemények. 67. (17.) évf. 1. sz. (1985), pp Hajnal László Gábor In: Üzenet az élőktől : könyvek, szerzők, sorok / Hajnal László Gábor. Youngstown (O.) : Katolikus Magyarok Vasárnapja, pp. 5 8.

16 16 4. A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája, / Bertha Zoltán, Görömbei András. Budapest : TIT, p. [2. kiadás : 1985] 5. Napjaink nemzetiségi magyar irodalmai : fakultatív : tanári kézikönyv. Budapest : OPI, [köt.], Tanulmány. 91 p. 2. [köt.], Szöveggyűjtemény 127 p. Tartalom: Sütő András. pp Szabó Gyula. pp Székely János. pp Kányádi Sándor. pp Beke György. pp Szilágyi Domokos. pp Lászlóffy Aladár. pp Szilágyi István. pp Bálint Tibor. pp Farkas Árpád. pp Király Lászó. pp Kocsis István. pp Dobos László. pp Duba Gyula. pp Rácz Olivér. pp Ozsvald Árpád pp Tőzsér Árpád. pp Cselényi László. pp Zs. Nagy Lajos. pp Gál Sándor. pp Fehér Ferenc. pp Varga Zoltán. pp

17 17 Deák Ferenc. pp Tolnai Ottó. pp Domonkos István. pp Gion Nándor. pp Brasnyó István. pp Kovács Vilmos. pp A szöveggyűjteményben Ács Károly, Bálint Tibor, Beke György, Brasnyó István, Csetényi László, Deák Ferenc, Dobos László, Domonkos István, Duba Gyula, Fábry Zoltán, Farkas Árpád, Fehér Ferenc, Gál Sándor, Gion Nándor, Kányádi Sándor, Király László, Kocsis István, Kovács Vilmos, Lászlóffy Aladár, Zs. Nagy Lajos, Ozsvald Árpád, Pap József, Rácz Olivér, Sütő András, Szabó Gyula, Székely János, Szilágyi Domokos, Szilágyi István, Tolnai Ottó, Tőzsér Árpád, Varga Zoltán művei. Ismert.: KONCSOL László In: Irodalmi szemle (Pozsony). 27. évf. 10. sz. (1984), pp POMOGÁTS Béla In: Nyelvünk és kultúránk. 60. sz. (1984), pp VARGA Katalin In: Hungarológiai értesítő. 8. évf sz. (1986), pp Ki viszi át?. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, [1] p.

18 18 Tartalom: Megérteni a létet, és rendet teremteni benne. pp Megérteni a létet, és rendet teremteni benne : Veres Péter esszéiről. pp Ebéd és ítélet. pp Illyés Gyula különös testamentumai. pp Az ábeli létforma titkai. pp A nagy emberi érdekekkel próbáltam azonosítani magamat. : Erdei Ferenc irodalomszemléletéről. pp Nép és irodalom : jegyzetek Czine Mihály könyvéről. pp Ki viszi át a Szerelmet. pp Fönséges fejét bánat, bitangság fölé vágja : Nagy László költészetéről. pp Ki viszi át a Szerelmet. pp Jönnek a harangok értem. pp A halottak királya. pp Bujtogatónak lenni : Csoóri Sándor esszéiről. pp Az esszéíró Csoóri Sándor világképe. pp Költő a hetvenes években : Csoóri Sándor. pp Mélyből jött költészet : Ratkó József portréjához. pp Költő a fekete aszály évadján : vázlat Buda Ferencről. pp Tengerlátó költő : Utassy József. pp

19 19 A teremtés hibái : Balázs József regényeiről. pp Nagy Gáspár földi pörei. pp Önszemléletünk mérlege. pp Kelj fel és beszélj!. pp A hetvenes évek romániai magyar irodalma. pp Felgyűlt az idő : Anyám könnyű álmot ígér. pp Kelj fel és beszélj! : Engedjétek hozzám jönni a szavakat. pp Kányádi Sándor fekete-piros táncai. pp Sokarcú történelem : Szabó Gyuláról új könyvei ürügyén. pp Alagutak a hóban és Asszonyidő : Farkas Árpádról. pp Kézikönyv a határon túli magyar irodalmakról. pp Ismert.: Azonosulás felsőfokon / HEGYI Gyula In: Élet és irodalom. 30. évf. 37. sz. (1986. szeptember 12.), p. 11. Töprengések Görömbei András könyvéről / VARGA Pál In: Határ. 1. évf. 2. sz. (1986), pp Görömbei András dolgáról / ABLONCZY László In: Magyar ifjúság. 30. évf. 44. sz. (l986. okt. 31.), p. 29.

20 20 PÉCSI Györgyi In: Népszava évf sz. (1986. dec. 13.), p. 10. HIMA Gabriella In: Alföld. 38. évf. 2. sz. (1987), pp OLASZ Sándor In: Forrás. 19. évf. 6. sz. (1987), pp ERDŐDY Edit In: Jelenkor. 30. évf. 4. sz. (1987), pp BOTLIK József In: Magyar nemzet. 50. évf. 15. sz. (1987. jan. 19.), p. 6. Értékőrző hittel / TAKÁCS József In: Napjaink. 26. évf. 8. sz. (1987), pp IMRE László In: Új forrás. 19. évf. 3. sz. (1987), pp TAKÁCS Olga, R. In: Hungarológiai értesítő. 10. évf sz. (1988), pp MARTOS Gábor In: Magyar tudomány. 95. (33.) évf. 1.sz. (1988), pp Vonások Görömbei András portréjához / MÁRKUS Béla In: Somogy. 16. évf. 1. sz. (1988), pp

21 21 7. Sütő András. Budapest : Akadémiai Kiadó, [3] p. (Kortársaink) Tartalom: I. A bölcsőhely parancsai. pp II. Pályakezdés. pp l. Pillantás az első pályaszakaszra. pp Induló emberek feloldódó konfliktusok. pp Múltbeli témák. pp Szatirikus és humoros novellák. pp Félrejáró Salamon. pp III. Eszmélkedés és útkeresés. pp Az esszéíró készülődése. pp Folytatás és megújulás a prózában. pp Vidám játékok. pp IV. A kiteljesedés nagy évtizede. pp l. Anyám könnyű, álmot ígér. pp Szemléletváltozás, kibontakozás. pp Egyéni műforma. pp Időszerkezet és világkép. pp Nyelv, humor, tragikum. pp Az esszéíró. pp Néhány szó az esszéről. pp Ölelkező párhuzamok. pp Úti tűnődések. pp A megmaradás esztétikája. pp Engedjétek hozzám jönni a szavakat. pp A drámatetralógia. pp Egy lócsiszár virágvasárnapja. pp

22 22 Csillag a máglyán. pp Káin és Ábel. pp A szuzai menyegző. pp V. Sajátosság és egyetemesség. pp VI. Jegyzetek. pp. [ ] VII. Sütő András művei. pp. [ ] Ismert.: A megmaradás esztétikája / SZAKOLCZAY Lajos In: Alföld. 37. évf. 12. sz. (l986), pp Kortársaink kortársainkról / HEGEDŰS Géza In: Élet és irodalom. 30. évf. 43. sz. (1986), p. 10. A virrasztó lelkiismeret ethosza / KERESZ- TURY Tibor In: Határ. 1. évf. 2. sz. (1986), pp OLASZ Sándor In: Hungarológiai értesítő. 8. évf sz. (1986), pp ua. Kortárs. 31. évf. 2. sz. (1987), pp CZINE Mihály In: Könyvvilág. 31. évf. 9. sz. (1986), p. 3. MARTOS Gábor In: Magyar tudomány. 31. (új) évf. (= 93. köt.) 10. sz. (1986), pp Sajátosság és egyetemesség / POMOGÁTS Béla In: Napjaink. 25. évf. 12. sz. (1986), pp

23 23 PÉCSI Györgyi In: Népszava évf sz. (1986. júl. 19.), p. 10. MADARÁSZ Imre In: Egyetemi lapok. 29. évf. 5. sz. (1987. márc. 30.), p. 2. Nemzetiség és emberiség szintjén / VASY Géza In: Forrás. 19. évf. 6. sz. (1987), pp ERDŐDY Edit In: Jelenkor. 30. évf. 4. sz. (l987), pp Kortársainkról / FÖLDES Anna In: Kritika. 25. évf. 1. sz. (l987), pp Értékek nyomában / RÓNAY László In: Magyar hírlap. 20. évf. 31. sz. (1987. febr. 6.), p. 9. N. PÁL József In: Műhely. 10. évf. 2. sz. (1987), p POMOGÁTS Béla In: Nyelvünk és kultúránk. 3. sz. (1987), pp MÁRKUS Béla In: Somogy. 15. évf. 1. sz. (1987), pp A megmaradás esztétikája / GREZSA Ferenc In: Új forrás. 19. évf. 2. sz. (1987), pp

24 24 ua. Vonzások és vallomások : tanulmányok, kritikák / GREZSA Ferenc. Szeged : Tiszatáj Alapítvány, pp Monográfia Sütő Andrásról / BERTHA Zoltán In: Gond és mű : tanulmányok az erdélyi magyar irodalom köréből / BERTHA Zoltán. Budapest : Széphalom Könyvműhely, pp Unkarin kirjallisuuden historia / Görömbei András ; fordította Johanna Laakso. Helsinki : p. = A magyar irodalom rövid története / Görömbei András. Helsinki : [s.n.], p. (Castrenianumin toimitteita, 43 ; Folia Hungarica, 6) Tartalom Előszó. pp I. A középkor. pp Ősköltészet. p Latin nyelvű irodalom. pp Magyar nyelvű irodalom. pp A késő középkor irodalma. pp II. A reneszánsz : a XV. század közepétől a XVII. század elejéig. p A latin nyelvű reneszánsz irodalom. p Janus Pannonius ( ). pp A magyar nyelvű reneszánsz irodalom. pp Balassi Bálint ( ). pp

25 25 III. A barokk. pp Az ellenreformáció és a barokk kora. pp Zrínyi Miklós ( ). pp A barokk irodalom sokszínűsége. pp IV. A felvilágosodás és a klasszicizmus : a XVIII XIX. század fordulójának évtizedei. pp Történelmi és művelődési viszonyok. pp Az irodalom fő irányai. pp Csokonai Vitéz Mihály ( ). pp Berzsenyi Dániel ( ). pp V. Reformkor és romantika : a XIX. század első évtizedei. pp Történelmi és művelődéstörténeti háttér. pp Katona József ( ). pp Kölcsey Ferenc ( ). pp Vörösmarty Mihály ( ). pp VI. Romatika, népiesség, realizmus : a XIX. század közepének évtizedei. pp Történeti áttekintés. pp Az irodalom szerepvállalása és irányzatai. pp Petőfi Sándor ( ). pp Arany János ( ). pp

26 26 5. Madách Imre ( ). pp Jókai Mór ( ). pp VII. A századvég realizmusa : a XIX. század utolsó harmada. pp Történelmi hátttér. pp Az irodalom helyzete. pp Vajda János ( ). pp Mikszáth Kálmán ( ). pp VIII. A modern magyar irodalom kibontakozása. pp A XX. század első két évtizede. pp A Nyugat kora és a magyar avantgárd. pp Ady Endre ( ). pp Móricz Zsigmond ( ). pp Babits Mihály ( ). pp Kosztolányi Dezső ( ). pp A Nyugat-korszak irodalmának sokszínűsége. pp Kassák Lajos ( ). pp IX. Az új nemzedékek a két világháború között. pp Trianontól a második világháborúig. pp Az irodalom változása. pp A népi írói mozgalom. pp A Nyugat harmadik nemzedéke. pp József Attila ( ). pp Illyés Gyula ( ). pp

27 27 7. Németh László ( ). pp Déry Tibor ( ). pp Radnóti Miklós ( ). pp Weöres Sándor ( ). pp X. A második világháború utáni évtizedek. pp A demokrációtól a demokráciáig. pp Az irodalom élete és főbb szemléleti irányai. pp Örkény István ( ). pp Sánta Ferenc (1927 ). pp Dobos László (1930 ). pp Ottlik Géza ( ). pp Mészöly Miklós (1921 ). pp Pilinszky János ( ). pp Juhász Ferenc (1928 ). pp Nagy László ( ). pp Csoóri Sándor (1930 ). pp Kányádi Sándor (1929 ). pp Szilágyi Domokos ( ). pp Sütő András (1927 ). pp Szemléletváltozás a hetvenes-nyolcvanas években. pp Tartalom. pp = Iстория угорской литератури / András Görömbei; [fordította Musketik Leszja; az előszót írta Udvari István]. Nyíregyháza : Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 1997, 223 p.

28 28 9. Nagy László költészete. Budapest : Magvető Kiadó, p. Tartalom: A költői pályakezdés. pp Iszkáz és Pápa : gyermekkori élménykörök. pp Különleges költői pályakezdés. pp Élménylíra, öntanúsítás. pp Leíró versek látomáselemekkel. pp Szakrális és folklór-stilizációk. pp Édeni dalok. pp Fényes szellők. pp Májusfák. pp Válság és kibontakozás ( ). pp Az irodalompolitika örvényei. pp Zaklatott költői útkeresés. pp Allegorikus számvetések, öntanúsító rapszódiák. pp A bartóki dalforma első kísérletei. pp A hosszú-énekek első csoportja. pp Az egyetemesség igénye. pp Költői kiteljesedés : Himnusz minden időben. pp A hallgatástól a mitikus költői látásmódig. pp Ars poetica: Ki viszi át a Szerelmet. pp A kettős kín látomásos-metaforikus kifejezése. pp

29 29 Önerősítő, öntanúsító, létfilozófiai dalok és himnuszok. pp Intellektuális-kulturális gazdagodás : a portréversek. pp Mitologikus költői létvíziók : a hosszú-énekek új csoportja. pp Folytonosság és változás : az utolsó évtized. pp Szemben az értékválsággal. pp Az életformaváltás oratóriuma nomád szerepversek. pp Vallomás és folklór-inspiráció. pp Szellemi szövetségek : értéktanúsító kettős portrék. pp A világ sebei. pp Balassi Bálint lázbeszéde. pp Fejfák. pp A játékos és szatirikus ihletkör változatai : képversek, vidám üzenetek, groteszk-ironikus prózaversek. pp Emlék és mítosz. pp Erkölcs és esztétikum a Mindenség színe előtt. pp Jegyzetek. pp Nagy László művei. pp Ismert.: Nagy László és akiknek nem kell / KENYE- RES Zoltán In: Alföld. 43. évf. 8. sz. (1992), pp ua. Irodalom történet írás / KENYERES Zoltán. Budapest : Anonymus Kiadó, pp

30 30 Nagymonográfia egy nagy költőről / VASY Géza In: Alföld. 43. évf. 8. sz. (1992), pp ua. Irodalom, történet, írás / KENYERES Zoltán. Budapest : Anonymus Kiadó, pp Egyetemesen emberi és egyetemesen magyar / BODA István In: Hajdú-bihari napló. 49. évf sz. (1992. szept. 4.), p. 8. Szemérmes biográfia / MÁRKUS Béla In: Kortárs. 36. évf. 9. sz. (1992), pp ua. Démonokkal csatázva / MÁRKUS Béla. Miskolc : Felsőmagyarország Kiadó, pp VASY Géza In: Könyvvilág. 37. évf. 2. sz. (1992), p. 10. Alázat vagy féktelen vakmerőség? / KOVÁCS Júlia In: Népszava évf sz. (1992. július 18.), p. 6. IMRE László In: Holnap. 4. évf. 5. sz. (1993), pp SZENTESI Zsolt In: Kritika. 31. évf. 11. sz. (1993), pp TAMÁS Attila In: Tiszatáj. 47. évf. 3. sz. (1993), pp Könyv Nagy Lászlóról / GRÓH Gáspár

31 31 In: Világszövetség. 2. évf. 19. sz. (1993. szeptember 4.), p. 23. ua. Egymásért vagyunk / GRÓH Gáspár. Budapest : Kortárs, pp PÉCSI Györgyi In: Magyar élet. 11. (2.) évf. 2. sz. (1994), pp Ó majd kitűz az ország : könyvek Nagy Lászlótól és Nagy Lászlóról / JÁNOSI Zoltán In: Új horizont. 23. évf sz. (1995), pp ua. Idő és ítélet / JÁNOSI Zoltán. Miskolc : Felsőmagyarország Kiadó, pp Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Budapest : Tankönyvkiadó, p. = Kisebbségi magyar irodalmak, ( ) / Görömbei András. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó. 337 p. [Második kiadás : 1997] = Kisebbségi magyar irodalmak : ( ) / Görömbei András. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, p. [3. bővített kiadás] Tartalom: Bevezető. pp A kisebbségi magyar irodalmak. pp A romániai magyar irodalom. pp Előzmények. pp Folytonosság és újrekezdés. pp A sematizmustól az összetett valóságszemléletig : a 45 utáni első nemzedék. pp

32 32 Sütő András. pp Anyám könnyű álmot ígér. pp Csillag a máglyán. pp Az Álomkommandó. pp Szabó Gyula. pp Sárga szemű Jovánki. pp Mátyuska macskája. pp Gólya szállt a csűrre. pp A sátán labdái. pp Székely János. pp A nyugati hadtest. pp Caligula helytartója A másik torony. pp Kányádi Sándor. pp Sárga kankalin. pp Vén juh az ősz. pp Fától fáig. pp Fekete-piros. pp Krónikás ének. pp A személyiség vizsgálata : az első Forrás nemzedék. pp Szilágyi Domokos. pp Bartók Amerikában. pp Törpe ecloga. pp Lászlóffy Aladár. pp Férfiak. pp Az olvasó Apáczai. pp Papírrepülő. pp Bálint Tibor. pp Zokogó majom. pp Zarándoklás a panaszfalhoz. pp

33 33 Dühöngő Messiás. pp Égi és földi kovártély. pp Szilágyi István. pp Kő hull apadó kútba. pp Agancsbozót. pp Közösségtől az egyénig egyéntől a közösségig : a második Forrás-nemzedék. pp Farkas Árpád. pp Avaron. pp Mikor az öregemberek mosakodnak. pp Alagutak a hóban. pp Asszonyidő. pp Egy diólevélre : Csoóri Sándornak. pp Király László. pp Kék farkasok. pp Dózsa György imája ; pp Halljátok e dalt. pp Új irány: a hetvenes évek pályakezdői. pp Markó Béla. pp Költők koszorúja : Janus Pannonius. pp Költők koszorúja : Mesterszonett. pp Szőcs Géza. pp Kérdések a XXVI. század költőihez. pp Konkrét vers az afrikai lópestisről. pp A szlovákiai magyar irodalom. pp Előzmények, megszakadt folytonosság. p. 163.

34 34 Az újrakezdés 1945 után. pp Mélyülő valóságszemlélet, korszerűsödő irodalom: az indulás nemzedéke. pp Dobos László. pp Egy szál ingben. pp Sodrásban. pp Egyedül. pp Duba Gyula. pp Vajúdó parasztvilág. pp Örvénylő idő. pp Aszály. pp Ozsvald Árpád. pp A nagy sási kígyó. pp Óda az önarcképhez. pp Új nemzedékek : A Nyolcak és társaik. p Tőzsér Árpád. pp Fejezetek egy kisebbségtörténelemből. pp Szülőföldtől szülőföldig. pp Valete. pp Bejárat Mittel úr emlékeibe. pp Cselényi László. pp Aranyföld. pp A történelem kerekeiben. pp Téridő-szonáta. pp Zs. Nagy Lajos. pp Csehszlovákiai magyar költő fohásza az Úrhoz. pp Bordal. pp Az elpárolgott fazék. pp Gál Sándor. pp

35 35 Homok. pp távolodók. pp Mesét mondok, valóságot. pp Ítéletidő Az Egyszemű éjszaka és a Fekete szél nemzedéke. pp Grendel Lajos. pp Éleslövészet. pp Galeri. pp Áttételek. pp Bőröndök tartalma. pp A vajdasági magyar irodalom. pp Előzmények, folytonosság, fórumok. pp Hagyomány és korszerűség egysége : az ötvenes években induló nemzedék. pp Fehér Ferenc. pp Daru-ballada. pp Növésben. pp Ács Károly. pp Ballada az építőről. pp Téli vázlat. pp Varga Zoltán. pp Alkony. pp Leszámolás. pp Deák Ferenc. pp Tor. pp Az újítás és a tagadás jegyében : Az Új Symposion nemzedéke. pp Tolnai Ottó. pp Doreen 2 (ars poetica helyett). pp

A csehszlovákiai magyar irodalom 1945-1980. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1982. 444 p.

A csehszlovákiai magyar irodalom 1945-1980. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1982. 444 p. Az önálló kötetekről Sinka István. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1977. 189 p. Imre László: Sinka István. Görömbei András kismonográfiájáról = Népszava,. 1. sz. (1978) Bakó Endre = Alföld,- 2. sz. (1978),

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Tízéves az Irodalmi Szemle ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 19. évf.:(12. sz.) pp. 92-94. (1968)

Tízéves az Irodalmi Szemle ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 19. évf.:(12. sz.) pp. 92-94. (1968) munkái 1967 Nevetni, sírni 1. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 18. évf.:(1. sz.) pp. 92-93. (1967) Nevetni, sírni / Horgas Béla. Budapest : Magvető, 1965. 161, [1] p. 2. Távolságok ALFÖLD

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &.

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. 1 I, 1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. & 1.. +'/!"# # #0,.. ( : 21. 02. 2005). & 1 - & - (: ) 5 -,

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM. Tétel- és irodalomjegyzék

BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM. Tétel- és irodalomjegyzék BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM Tétel- és irodalomjegyzék 1. Nemzeti- és regionális irodalmak a 19-20. század fordulóján. Kényszer-régiók a magyar irodalomban az I. világháború után:

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

A költő rövid életrajza

A költő rövid életrajza FÜGGELÉK 320 A költő rövid életrajza LÁSZLÓFFY ALADÁR (GÉZA) született Tordán, 1937. május 18-án. A név eredeti. Álnevet, írói nevet nem használ. Szignóval kisebb írásai jelentek meg alkalomszerűen, heti-

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ ÖÖ ÖRÖKLET In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ TARTALOM Weöres Sándor: Öröklét (In: Weöres Sándor: Ének a határtalanról. Bp. Magvető, 1980.) I Schein Gábor: Weöres Sándor. Részlet (In: Schein Gábor: Weöres

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály)

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) I. A barokk - A barokk mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat; kialakulása; jellemzői stb. - Zrínyi

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei IV. FÜGGELÉK A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei 1976 Szőcs Géza: Te mentél át a vízen? (versek) Bágyoni Szabó István: Földközelben (versek) Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig (riportok)

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat)

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok Jan. 16. Mindentudás Középiskolája (Szeged, Tanári Tagozat) Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) Jan. 19. Csönge (Vas

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Nyilasy Balázs publikációi

Nyilasy Balázs publikációi 1 Nyilasy Balázs publikációi 1. A kandidátusi fokozat megszerzése előtt Nemzetközi folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok Variations on a Process of Demythicization on Hungarian

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról

Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról Nyilv.szám természetes személy azonosító 31/2008 Szabó Ottó Hatvan,Kossuth

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Kádár János könyvhagyatéka

Kádár János könyvhagyatéka Kádár János könyvhagyatéka dedikált könyvek listája Bányász Rezső (1931-) Századunk Amerikája : "Amerikai évszázad" / Bányász Rezső. Bp. : Zrínyi, 1986. 381 p., [16] t. : ill. ; 21 cm Bibliogr.: p. 369-380.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Kemenesalja Művelődési Ház Központ és Könyvtár Celldömölk, Géfin tér 1. NYME,SEK, "D" épület Szombathely Berzsenyi tér 2.

Kemenesalja Művelődési Ház Központ és Könyvtár Celldömölk, Géfin tér 1. NYME,SEK, D épület Szombathely Berzsenyi tér 2. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 20évi rendezvények ( az események még hiányosak, az időpontok változhatnak, érdeklődjenek a központi irodában és a csoportoknál) Hó Nap, óra Csoport Program Helyszín Elérhetőség

Részletesebben

Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után

Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után A magyar irodalomtudományi kutatások új fejezete (Erdély,1990 2010) Egyed Emese A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, 10. fórum Kolozsvár, 2011. nov. 25-26.

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Önéletrajz. 2005 november Doktori képzés, BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár

Önéletrajz. 2005 november Doktori képzés, BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár Önéletrajz Név: BOTHÁZI MÁRIA Születési hely és idő: Székelyudvarhely, 1977. december 2. Tanulmányok: 2005 november Doktori képzés, BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár Munkahelyek:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

2012-ben elért csúcseredmények:

2012-ben elért csúcseredmények: 2012-ben elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs (25-29) 100 m pillangó Pap Csongor (1986) Szenior Delfinek 59,03 2012.04.14. régi: Boros Gábor (1978) i SÚVC 59,23 2004.06.06. 2. kcs (30-34) 1500 m gyors

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG 1891 I. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: Így szóla Zarathustra II. 59. [Részlet] (Ford.: Katona Lajos) In: Élet I/1 (1891),

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A bibliográfia nem tartalmazza munkatársaink minden 1987-ben megjelent publikációját. Nem vettük fel a napilapokban megjelent kisebb

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók Ökrös Fanni (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Ökrös Nelli (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Pelyák

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben