GÖRÖMBEI ANDRÁS publikációi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖRÖMBEI ANDRÁS publikációi"

Átírás

1 GÖRÖMBEI ANDRÁS publikációi (1967. január december 31.) Összeállította és a névmutatót készítette: GÖNCZY MONIKA Debrecen, 2005

2 Gönczy Monika, 2005 Görömbei András, 2005 Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005 Kiadta: a Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója Felelős kiadó: Cs. Nagy Ibolya főszerkesztő Műszaki szerkesztő, tipográfia: Juhászné Marosi Edit A nyomdai műveleteket a Debreceni Egyetem sokszorosítóüzeme végezte Terjedelem: 12,75 A/5 ív 05-20

3 TAR TA LOM Köszöntő 5 Önálló művek 7 Szövegkiadások, szerkesztői munkák 54 Tanulmányok 60 Kritikák, recenziók, könyvismertetések 109 Kisebb tudományos közlemények, lexikonszócikkek 154 Beszédek, megemlékezések, riportok, jegyzetek, közéleti írások 170 Interjúk Görömbei Andrással 187 Tudósítások Görömbei András díjairól 189 Névmutató 191

4 4

5 5 KÖSZÖNTŐ A jelen bibliográfia a hatvanéves Görömbei Andrást köszönti születésnapján. Ebből a hatvan évből harmincöt a Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézethez kötődik, amelynek 1970 óta munkatársa. A Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék oktatójaként végigjárta az egyetemi szamárlétrát a tanársegédségtől a profeszszorságig, 1992 óta a tanszék vezetője, 1995 és 2003 között pedig az intézet igazgatója volt. Számára a tanszék és az intézet nemcsak egy munkahely, hanem közösség, amelyért felelősséggel tartozik a mindennapi ügyek intézése során is. Ugyanez a hozzáállás jellemezte egyetemi vezetői munkáját, mikor 1993 és 1995 között oktatási rektorhelyettes volt. Emellett betöltött számos más egyetemi funkciót is a vezetés különböző szintjein a Kossuth, majd a Debreceni Egyetemen. Itteni munkájának folytonosságát csak két külföldi vendégprofesszori megbízatás szakította meg: ben Helsinkiben, az 1996/97-es tanévben a Bécsi Egyetemen tanított. Az egyetemi munka melletti feladatai a folyóirat-szerkesztéstől a társaságok vezetésében való részvételen át az alapítványok, kuratóriumok munkájának irányításáig terjednek. Tudományos pályájának kezdete a régi magyar irodalomhoz kötődik, ebből védte meg egyetemi doktori értekezését 1970-ben. Ezt követően irányt módosított és a 20. századdal kezdett el foglalkozni, elsősorban a népi és a

6 6 határon túli irodalommal, valamint líratörténettel ben kandidált a csehszlovákiai magyar irodalomról írott monográfiájával, akadémiai doktori címet pedig 1991-ben szerzett Nagy László költészetéről szóló disszertációjával. Összesen 17 könyvet és 235 tanulmányt publikált, különféle egyéb közleményeinek száma ugyancsak tetemes. Munkásságát számos díj és kitüntetés méltatja: 1987-ben József Attila-díjat és Csokonai-díjat, 1997-ben Tamási Árondíjat, 2000-ben Kossuth-díjat kapott, 2003-tól Debrecen város díszpolgára. A hivatalos elismerések mintegy megkoronázásaként 2001-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai sorába választotta. Görömbei András egyenesen megy a maga választotta úton. Nincsenek kitérők, nem riasztja az időről időre megerősödő ellenszél. Az általa vállalhatónak érzett értékeket képviseli megingás és megalkuvás nélkül. Tartása a minden körülmények közötti tisztesség, a feladatok iránti alázat, a szűkebb és tágabb közösségek sorsáért érzett felelősség szilárd alapzatára épül. Ez határozza meg tudományos teljesítményét, tanári munkáját és közéleti tevékenységét egyaránt. S mindeközben kedves, közvetlen, segítőkész kolléga, tanár, vezető: a közösség lelke is, nemcsak lelkiismerete. Munkatársai nevében köszönöm, hogy együtt dolgozhatunk, s kívánom, még sok-sok alkalommal koccinthassunk az egészségére. Olyan jó hangulatban, ahogy szoktunk.

7 7 ÖNÁLLÓ MŰVEK 1. Sinka István. Budapest : Akadémiai Kiadó, p. (Kortársaink) I. A Vád változatai. pp Fekete bojtár útnak indul. pp Himnuszok. pp Pásztorének. pp A kiteljesedés évei. pp Panasz és idill. pp A lázadás énekei. pp Látomások, allegóriák. pp Dalok. pp Balladák. pp Novellák. pp Önéletrajzi regények. pp II. Az emlékezés jegyében. pp Magányban. pp A modern próza felé. pp Az új világ köszöntése. pp Történelem és emlékezés. pp Küzdelem a halállal. pp Kései versesepika. pp Mérleg. pp Jegyzetek. pp Sinka István művei. p. 189.

8 8 Ismert.: Könyv a fekete bojtárról / [KÖTELES Pál] teles In: Hajdú-bihari napló. 34. évf sz. (1977. nov. 23.), p. 5. BAKÓ Endre In: Alföld. 29. évf. 2. sz. (1978), pp Költők debreceni nézetből / BATA Imre In: Élet és irodalom. 22. évf. 8. sz. (1978), p. 10. VASY Géza In: Forrás. 10. évf. 10. sz. (1978), pp MAGYARI Imre In: Hajdú-bihari napló. 35. évf. 16. sz. (1978. jan. 19.), p. 5. Sinka István válogatott versei elé / CSÁKY Károly In: A hét (Pozsony). 9. évf. 32. sz. (1978), p. 8. Görömbei András kismonográfiájáról / IMRE László In: Népszava évf. 1. sz. (1978. jan. 1.), p. 8. CS. VARGA Isván In: Népújság (Eger). 29. évf. 7. sz. (1978. jan. 8.), p. [8.]. [Vasárnapi magazin.] LÁZÁR István In: Új tükör. 15. évf. 18. sz. (1978), p A csehszlovákiai magyar irodalom Budapest : Akadémiai Kiadó, p. (Irodalomtörténeti könyvtár ; 37.)

9 9 Tartalom: I. Előzmények, történelem. pp A csehszlovákiai magyar irodalom. pp Visszapillantás a felszabadulás előtti időszakra. pp A csehszlovákiai magyarság a felszabadulás után. pp Történeti áttekintés. pp Az irodalom társadalmi és szervezeti-intézményi keretei. pp II. Az indulás. pp Általános jellemzés. pp A folytonosság képviselői. pp Fábry Zoltán ( ). pp Egri Viktor (1898). pp Szabó Béla ( ). pp L. Kiss Ibolya (1898). pp Csontos Vilmos (1908). pp Az első nemzedék. pp III. A kibontakozás. pp A kibontakozás folyamata. pp Az Irodalmi szemle. pp Késői indulások. pp Rácz Olivér (1918). pp Dávid Teréz (1906). pp Ordódy Katalin (1918). pp Az első nemzedék kibontakozása. pp Bábi Tibor ( ). pp Ozsvald Árpád (1932). pp Mács József (1931). pp

10 10 5. Az első nemzedék kibontakozása II. pp Dobos László (1930). pp Duba Gyula (1930). pp A második nemzedék. pp Tőzsér Árpád (1935). pp Cselényi László (1938). pp Zs. Nagy Lajos (1935). pp Gál Sándor (1937). pp Az irodalomtudomány. pp Általános jellemzés. pp Turczel Lajos (1917). pp Csanda Sándor (1927). pp Rákos Péter (1925). pp Koncsol László (1935). pp Zsilka Tibor (1939). pp Zalabai Zsigmond (1948). pp Az Egyszemű éjszaka és a Fekete szél nemzedéke. pp Általános jellemzés. pp A líra. pp A próza. pp Utószó. pp Helynévjegyzék. p Személynévmutató. pp Ismert.: Az irodalomtörténész dilemmái / BÉLÁDI Miklós In: Alföld. 34. évf. 7. sz. (1983), pp ua. Értékváltozások / BÉLÁDI Miklós. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, pp

11 11 VARGA Lajos Márton In: Forrás. 15. évf. 5. sz. (1983), pp BOTLIK József In: Napjaink. 25. évf. 6. sz. (1983) pp Harmadvirágzás / POMOGÁTS Béla In: Élet és irodalom. 27. évf. 14. sz. (1983), p. 11. ua. Irodalomtörténeti közlemények. 87. évf. 6. sz. (1983), pp ua. Üzenet. 13. évf. 10. sz. (1983), pp KOVÁCS Győző In: Irodalomtörténet. 65. évf. 3. sz. (1983), pp ua. Hungarológia értesítő. 6. évf sz. (1984), pp SÁNDOR László In: Magyar nemzet. 46. évf. 55. sz. (1983. márc. 6.), p. 8. OLASZ Sándor In: Népszava évf. 54. sz. (1983. márc. 5.), p. 9. MÉSZÁROS János In: Palócföld. 17. évf. 3. sz. (1983), pp MEZEY László Miklós In: Új forrás. 15. évf. 4. sz. (1983), pp

12 12 HAJNAL László Gábor In: Bécsi napló. 6. sz. (1984), p. 10. ua. Üzenet az élőktől : könyvek, szerzők, sorok / HAJNAL László Gábor. Youngstown (O.) : Katolikus Magyarok Vasárnapja, pp Szükségletek és érték / ZIMONYI Zoltán In: Életünk. 21. évf. 3. sz. (1984), pp Irodalmunk hiteles képe kívülről / KONCSOL László In: Irodalmi szemle (Pozsony). 27. évf. 4. sz. (1984), pp Megjegyzések egy tudományos műről / KONCSOL László In: Kritika. 22. évf. 7. sz. (1984), p. 2. Megjegyzések egy nemzetiségi irodalomtörténetről / KISS Gy. Csaba In: Tiszatáj. 38. évf. 1. sz. (1984), pp RÁKOS Péter In: Hungarian studies. 1. évf. 2. sz. (1985), pp A hetvenes évek romániai magyar irodalma : / BERTHA Zoltán, GÖRÖMBEI András. [Budapest] : TIT, [1983]. 156 p. [2. kiadás : 1984]

13 13 Tartalom: Előszó / Görömbei András. pp I. A hetvenes évek romániai magyar irodalma / Görömbei András. pp II. Pillantás a búcsúzó nemzedékre / Görömbei András. pp Balogh Edgár. pp Nagy István. pp Méliusz József. pp Horváth István. pp Szendér Ferenc. pp. 24. Kacsó Sándor. pp. 24. III. A középnemzedék / Görömbei András. pp Sütő András. pp Kányádi Sándor. pp Szabó Gyula. pp Székely János. pp Panek Zoltán. pp Deák Tamás. pp Bajor Andor. pp Huszár Sándor. pp Fodor Sándor. pp Beke György. pp Tóth István. pp. 66. Létay Lajos. pp. 66. Majtényi Erik. pp. 67. Márki Zoltán. pp. 67. Hajdu Zoltán. pp. 67. Bodor Pál. pp Szász János. pp

14 14 Papp Ferenc. pp. 69. Hornyák József. pp IV. A Forrás első nemzedéke / Bertha Zoltán. pp Szilágyi Domokos. pp Lászlóffy Aladár. pp Hervay Gizella. pp Szilágyi István. pp Bálint Tibor. pp Pusztai János. pp Lászlóffy Csaba. pp Köntös-Szabó Zoltán. pp Bodor Ádám. pp Palocsay Zsigmond. pp Kádár János. pp Fábián Sándor. pp Jancsik Pál. pp Kiss János. pp Veress Zoltán. pp Varró Ilona. pp V. A második Forrás-nemzedék / Görömbei András. pp Farkas Árpád. pp Király László. pp Csiki László. pp Kenéz Ferenc. pp Magyari Lajos. pp Kocsis István. pp Vári Attila. pp Györffi Kálmán. pp Sigmond István. pp

15 15 VI. A hetvenes évek pályakezdői / Görömbei András. pp Szőcs Géza. pp Markó Béla. pp Balla Zsófia. pp Egyed Péter. pp Cselényi Béla. pp Mózes Attila. pp Bogdán László. pp Mester Zsolt. pp VII. Irodalomkritika és irodalomtörténet-írás a hetvenes években / Bertha Zoltán. pp Irodalomkritika. pp A filozófia és a kritika határán. pp Irodalomtörténet. pp Jegyzetek. pp Tartalom. pp Ismert.: Koncsol László In: Irodalmi szemle (Pozsony). 28. évf. 1. sz. (1985), pp R. Takács Olga In: Hungarológiai értesítő. 7. évf sz. (1985), pp [s. a.] In: Irodalomtörténeti közlemények. 67. (17.) évf. 1. sz. (1985), pp Hajnal László Gábor In: Üzenet az élőktől : könyvek, szerzők, sorok / Hajnal László Gábor. Youngstown (O.) : Katolikus Magyarok Vasárnapja, pp. 5 8.

16 16 4. A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája, / Bertha Zoltán, Görömbei András. Budapest : TIT, p. [2. kiadás : 1985] 5. Napjaink nemzetiségi magyar irodalmai : fakultatív : tanári kézikönyv. Budapest : OPI, [köt.], Tanulmány. 91 p. 2. [köt.], Szöveggyűjtemény 127 p. Tartalom: Sütő András. pp Szabó Gyula. pp Székely János. pp Kányádi Sándor. pp Beke György. pp Szilágyi Domokos. pp Lászlóffy Aladár. pp Szilágyi István. pp Bálint Tibor. pp Farkas Árpád. pp Király Lászó. pp Kocsis István. pp Dobos László. pp Duba Gyula. pp Rácz Olivér. pp Ozsvald Árpád pp Tőzsér Árpád. pp Cselényi László. pp Zs. Nagy Lajos. pp Gál Sándor. pp Fehér Ferenc. pp Varga Zoltán. pp

17 17 Deák Ferenc. pp Tolnai Ottó. pp Domonkos István. pp Gion Nándor. pp Brasnyó István. pp Kovács Vilmos. pp A szöveggyűjteményben Ács Károly, Bálint Tibor, Beke György, Brasnyó István, Csetényi László, Deák Ferenc, Dobos László, Domonkos István, Duba Gyula, Fábry Zoltán, Farkas Árpád, Fehér Ferenc, Gál Sándor, Gion Nándor, Kányádi Sándor, Király László, Kocsis István, Kovács Vilmos, Lászlóffy Aladár, Zs. Nagy Lajos, Ozsvald Árpád, Pap József, Rácz Olivér, Sütő András, Szabó Gyula, Székely János, Szilágyi Domokos, Szilágyi István, Tolnai Ottó, Tőzsér Árpád, Varga Zoltán művei. Ismert.: KONCSOL László In: Irodalmi szemle (Pozsony). 27. évf. 10. sz. (1984), pp POMOGÁTS Béla In: Nyelvünk és kultúránk. 60. sz. (1984), pp VARGA Katalin In: Hungarológiai értesítő. 8. évf sz. (1986), pp Ki viszi át?. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, [1] p.

18 18 Tartalom: Megérteni a létet, és rendet teremteni benne. pp Megérteni a létet, és rendet teremteni benne : Veres Péter esszéiről. pp Ebéd és ítélet. pp Illyés Gyula különös testamentumai. pp Az ábeli létforma titkai. pp A nagy emberi érdekekkel próbáltam azonosítani magamat. : Erdei Ferenc irodalomszemléletéről. pp Nép és irodalom : jegyzetek Czine Mihály könyvéről. pp Ki viszi át a Szerelmet. pp Fönséges fejét bánat, bitangság fölé vágja : Nagy László költészetéről. pp Ki viszi át a Szerelmet. pp Jönnek a harangok értem. pp A halottak királya. pp Bujtogatónak lenni : Csoóri Sándor esszéiről. pp Az esszéíró Csoóri Sándor világképe. pp Költő a hetvenes években : Csoóri Sándor. pp Mélyből jött költészet : Ratkó József portréjához. pp Költő a fekete aszály évadján : vázlat Buda Ferencről. pp Tengerlátó költő : Utassy József. pp

19 19 A teremtés hibái : Balázs József regényeiről. pp Nagy Gáspár földi pörei. pp Önszemléletünk mérlege. pp Kelj fel és beszélj!. pp A hetvenes évek romániai magyar irodalma. pp Felgyűlt az idő : Anyám könnyű álmot ígér. pp Kelj fel és beszélj! : Engedjétek hozzám jönni a szavakat. pp Kányádi Sándor fekete-piros táncai. pp Sokarcú történelem : Szabó Gyuláról új könyvei ürügyén. pp Alagutak a hóban és Asszonyidő : Farkas Árpádról. pp Kézikönyv a határon túli magyar irodalmakról. pp Ismert.: Azonosulás felsőfokon / HEGYI Gyula In: Élet és irodalom. 30. évf. 37. sz. (1986. szeptember 12.), p. 11. Töprengések Görömbei András könyvéről / VARGA Pál In: Határ. 1. évf. 2. sz. (1986), pp Görömbei András dolgáról / ABLONCZY László In: Magyar ifjúság. 30. évf. 44. sz. (l986. okt. 31.), p. 29.

20 20 PÉCSI Györgyi In: Népszava évf sz. (1986. dec. 13.), p. 10. HIMA Gabriella In: Alföld. 38. évf. 2. sz. (1987), pp OLASZ Sándor In: Forrás. 19. évf. 6. sz. (1987), pp ERDŐDY Edit In: Jelenkor. 30. évf. 4. sz. (1987), pp BOTLIK József In: Magyar nemzet. 50. évf. 15. sz. (1987. jan. 19.), p. 6. Értékőrző hittel / TAKÁCS József In: Napjaink. 26. évf. 8. sz. (1987), pp IMRE László In: Új forrás. 19. évf. 3. sz. (1987), pp TAKÁCS Olga, R. In: Hungarológiai értesítő. 10. évf sz. (1988), pp MARTOS Gábor In: Magyar tudomány. 95. (33.) évf. 1.sz. (1988), pp Vonások Görömbei András portréjához / MÁRKUS Béla In: Somogy. 16. évf. 1. sz. (1988), pp

21 21 7. Sütő András. Budapest : Akadémiai Kiadó, [3] p. (Kortársaink) Tartalom: I. A bölcsőhely parancsai. pp II. Pályakezdés. pp l. Pillantás az első pályaszakaszra. pp Induló emberek feloldódó konfliktusok. pp Múltbeli témák. pp Szatirikus és humoros novellák. pp Félrejáró Salamon. pp III. Eszmélkedés és útkeresés. pp Az esszéíró készülődése. pp Folytatás és megújulás a prózában. pp Vidám játékok. pp IV. A kiteljesedés nagy évtizede. pp l. Anyám könnyű, álmot ígér. pp Szemléletváltozás, kibontakozás. pp Egyéni műforma. pp Időszerkezet és világkép. pp Nyelv, humor, tragikum. pp Az esszéíró. pp Néhány szó az esszéről. pp Ölelkező párhuzamok. pp Úti tűnődések. pp A megmaradás esztétikája. pp Engedjétek hozzám jönni a szavakat. pp A drámatetralógia. pp Egy lócsiszár virágvasárnapja. pp

22 22 Csillag a máglyán. pp Káin és Ábel. pp A szuzai menyegző. pp V. Sajátosság és egyetemesség. pp VI. Jegyzetek. pp. [ ] VII. Sütő András művei. pp. [ ] Ismert.: A megmaradás esztétikája / SZAKOLCZAY Lajos In: Alföld. 37. évf. 12. sz. (l986), pp Kortársaink kortársainkról / HEGEDŰS Géza In: Élet és irodalom. 30. évf. 43. sz. (1986), p. 10. A virrasztó lelkiismeret ethosza / KERESZ- TURY Tibor In: Határ. 1. évf. 2. sz. (1986), pp OLASZ Sándor In: Hungarológiai értesítő. 8. évf sz. (1986), pp ua. Kortárs. 31. évf. 2. sz. (1987), pp CZINE Mihály In: Könyvvilág. 31. évf. 9. sz. (1986), p. 3. MARTOS Gábor In: Magyar tudomány. 31. (új) évf. (= 93. köt.) 10. sz. (1986), pp Sajátosság és egyetemesség / POMOGÁTS Béla In: Napjaink. 25. évf. 12. sz. (1986), pp

23 23 PÉCSI Györgyi In: Népszava évf sz. (1986. júl. 19.), p. 10. MADARÁSZ Imre In: Egyetemi lapok. 29. évf. 5. sz. (1987. márc. 30.), p. 2. Nemzetiség és emberiség szintjén / VASY Géza In: Forrás. 19. évf. 6. sz. (1987), pp ERDŐDY Edit In: Jelenkor. 30. évf. 4. sz. (l987), pp Kortársainkról / FÖLDES Anna In: Kritika. 25. évf. 1. sz. (l987), pp Értékek nyomában / RÓNAY László In: Magyar hírlap. 20. évf. 31. sz. (1987. febr. 6.), p. 9. N. PÁL József In: Műhely. 10. évf. 2. sz. (1987), p POMOGÁTS Béla In: Nyelvünk és kultúránk. 3. sz. (1987), pp MÁRKUS Béla In: Somogy. 15. évf. 1. sz. (1987), pp A megmaradás esztétikája / GREZSA Ferenc In: Új forrás. 19. évf. 2. sz. (1987), pp

24 24 ua. Vonzások és vallomások : tanulmányok, kritikák / GREZSA Ferenc. Szeged : Tiszatáj Alapítvány, pp Monográfia Sütő Andrásról / BERTHA Zoltán In: Gond és mű : tanulmányok az erdélyi magyar irodalom köréből / BERTHA Zoltán. Budapest : Széphalom Könyvműhely, pp Unkarin kirjallisuuden historia / Görömbei András ; fordította Johanna Laakso. Helsinki : p. = A magyar irodalom rövid története / Görömbei András. Helsinki : [s.n.], p. (Castrenianumin toimitteita, 43 ; Folia Hungarica, 6) Tartalom Előszó. pp I. A középkor. pp Ősköltészet. p Latin nyelvű irodalom. pp Magyar nyelvű irodalom. pp A késő középkor irodalma. pp II. A reneszánsz : a XV. század közepétől a XVII. század elejéig. p A latin nyelvű reneszánsz irodalom. p Janus Pannonius ( ). pp A magyar nyelvű reneszánsz irodalom. pp Balassi Bálint ( ). pp

25 25 III. A barokk. pp Az ellenreformáció és a barokk kora. pp Zrínyi Miklós ( ). pp A barokk irodalom sokszínűsége. pp IV. A felvilágosodás és a klasszicizmus : a XVIII XIX. század fordulójának évtizedei. pp Történelmi és művelődési viszonyok. pp Az irodalom fő irányai. pp Csokonai Vitéz Mihály ( ). pp Berzsenyi Dániel ( ). pp V. Reformkor és romantika : a XIX. század első évtizedei. pp Történelmi és művelődéstörténeti háttér. pp Katona József ( ). pp Kölcsey Ferenc ( ). pp Vörösmarty Mihály ( ). pp VI. Romatika, népiesség, realizmus : a XIX. század közepének évtizedei. pp Történeti áttekintés. pp Az irodalom szerepvállalása és irányzatai. pp Petőfi Sándor ( ). pp Arany János ( ). pp

26 26 5. Madách Imre ( ). pp Jókai Mór ( ). pp VII. A századvég realizmusa : a XIX. század utolsó harmada. pp Történelmi hátttér. pp Az irodalom helyzete. pp Vajda János ( ). pp Mikszáth Kálmán ( ). pp VIII. A modern magyar irodalom kibontakozása. pp A XX. század első két évtizede. pp A Nyugat kora és a magyar avantgárd. pp Ady Endre ( ). pp Móricz Zsigmond ( ). pp Babits Mihály ( ). pp Kosztolányi Dezső ( ). pp A Nyugat-korszak irodalmának sokszínűsége. pp Kassák Lajos ( ). pp IX. Az új nemzedékek a két világháború között. pp Trianontól a második világháborúig. pp Az irodalom változása. pp A népi írói mozgalom. pp A Nyugat harmadik nemzedéke. pp József Attila ( ). pp Illyés Gyula ( ). pp

27 27 7. Németh László ( ). pp Déry Tibor ( ). pp Radnóti Miklós ( ). pp Weöres Sándor ( ). pp X. A második világháború utáni évtizedek. pp A demokrációtól a demokráciáig. pp Az irodalom élete és főbb szemléleti irányai. pp Örkény István ( ). pp Sánta Ferenc (1927 ). pp Dobos László (1930 ). pp Ottlik Géza ( ). pp Mészöly Miklós (1921 ). pp Pilinszky János ( ). pp Juhász Ferenc (1928 ). pp Nagy László ( ). pp Csoóri Sándor (1930 ). pp Kányádi Sándor (1929 ). pp Szilágyi Domokos ( ). pp Sütő András (1927 ). pp Szemléletváltozás a hetvenes-nyolcvanas években. pp Tartalom. pp = Iстория угорской литератури / András Görömbei; [fordította Musketik Leszja; az előszót írta Udvari István]. Nyíregyháza : Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 1997, 223 p.

28 28 9. Nagy László költészete. Budapest : Magvető Kiadó, p. Tartalom: A költői pályakezdés. pp Iszkáz és Pápa : gyermekkori élménykörök. pp Különleges költői pályakezdés. pp Élménylíra, öntanúsítás. pp Leíró versek látomáselemekkel. pp Szakrális és folklór-stilizációk. pp Édeni dalok. pp Fényes szellők. pp Májusfák. pp Válság és kibontakozás ( ). pp Az irodalompolitika örvényei. pp Zaklatott költői útkeresés. pp Allegorikus számvetések, öntanúsító rapszódiák. pp A bartóki dalforma első kísérletei. pp A hosszú-énekek első csoportja. pp Az egyetemesség igénye. pp Költői kiteljesedés : Himnusz minden időben. pp A hallgatástól a mitikus költői látásmódig. pp Ars poetica: Ki viszi át a Szerelmet. pp A kettős kín látomásos-metaforikus kifejezése. pp

29 29 Önerősítő, öntanúsító, létfilozófiai dalok és himnuszok. pp Intellektuális-kulturális gazdagodás : a portréversek. pp Mitologikus költői létvíziók : a hosszú-énekek új csoportja. pp Folytonosság és változás : az utolsó évtized. pp Szemben az értékválsággal. pp Az életformaváltás oratóriuma nomád szerepversek. pp Vallomás és folklór-inspiráció. pp Szellemi szövetségek : értéktanúsító kettős portrék. pp A világ sebei. pp Balassi Bálint lázbeszéde. pp Fejfák. pp A játékos és szatirikus ihletkör változatai : képversek, vidám üzenetek, groteszk-ironikus prózaversek. pp Emlék és mítosz. pp Erkölcs és esztétikum a Mindenség színe előtt. pp Jegyzetek. pp Nagy László művei. pp Ismert.: Nagy László és akiknek nem kell / KENYE- RES Zoltán In: Alföld. 43. évf. 8. sz. (1992), pp ua. Irodalom történet írás / KENYERES Zoltán. Budapest : Anonymus Kiadó, pp

30 30 Nagymonográfia egy nagy költőről / VASY Géza In: Alföld. 43. évf. 8. sz. (1992), pp ua. Irodalom, történet, írás / KENYERES Zoltán. Budapest : Anonymus Kiadó, pp Egyetemesen emberi és egyetemesen magyar / BODA István In: Hajdú-bihari napló. 49. évf sz. (1992. szept. 4.), p. 8. Szemérmes biográfia / MÁRKUS Béla In: Kortárs. 36. évf. 9. sz. (1992), pp ua. Démonokkal csatázva / MÁRKUS Béla. Miskolc : Felsőmagyarország Kiadó, pp VASY Géza In: Könyvvilág. 37. évf. 2. sz. (1992), p. 10. Alázat vagy féktelen vakmerőség? / KOVÁCS Júlia In: Népszava évf sz. (1992. július 18.), p. 6. IMRE László In: Holnap. 4. évf. 5. sz. (1993), pp SZENTESI Zsolt In: Kritika. 31. évf. 11. sz. (1993), pp TAMÁS Attila In: Tiszatáj. 47. évf. 3. sz. (1993), pp Könyv Nagy Lászlóról / GRÓH Gáspár

31 31 In: Világszövetség. 2. évf. 19. sz. (1993. szeptember 4.), p. 23. ua. Egymásért vagyunk / GRÓH Gáspár. Budapest : Kortárs, pp PÉCSI Györgyi In: Magyar élet. 11. (2.) évf. 2. sz. (1994), pp Ó majd kitűz az ország : könyvek Nagy Lászlótól és Nagy Lászlóról / JÁNOSI Zoltán In: Új horizont. 23. évf sz. (1995), pp ua. Idő és ítélet / JÁNOSI Zoltán. Miskolc : Felsőmagyarország Kiadó, pp Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Budapest : Tankönyvkiadó, p. = Kisebbségi magyar irodalmak, ( ) / Görömbei András. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó. 337 p. [Második kiadás : 1997] = Kisebbségi magyar irodalmak : ( ) / Görömbei András. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, p. [3. bővített kiadás] Tartalom: Bevezető. pp A kisebbségi magyar irodalmak. pp A romániai magyar irodalom. pp Előzmények. pp Folytonosság és újrekezdés. pp A sematizmustól az összetett valóságszemléletig : a 45 utáni első nemzedék. pp

32 32 Sütő András. pp Anyám könnyű álmot ígér. pp Csillag a máglyán. pp Az Álomkommandó. pp Szabó Gyula. pp Sárga szemű Jovánki. pp Mátyuska macskája. pp Gólya szállt a csűrre. pp A sátán labdái. pp Székely János. pp A nyugati hadtest. pp Caligula helytartója A másik torony. pp Kányádi Sándor. pp Sárga kankalin. pp Vén juh az ősz. pp Fától fáig. pp Fekete-piros. pp Krónikás ének. pp A személyiség vizsgálata : az első Forrás nemzedék. pp Szilágyi Domokos. pp Bartók Amerikában. pp Törpe ecloga. pp Lászlóffy Aladár. pp Férfiak. pp Az olvasó Apáczai. pp Papírrepülő. pp Bálint Tibor. pp Zokogó majom. pp Zarándoklás a panaszfalhoz. pp

33 33 Dühöngő Messiás. pp Égi és földi kovártély. pp Szilágyi István. pp Kő hull apadó kútba. pp Agancsbozót. pp Közösségtől az egyénig egyéntől a közösségig : a második Forrás-nemzedék. pp Farkas Árpád. pp Avaron. pp Mikor az öregemberek mosakodnak. pp Alagutak a hóban. pp Asszonyidő. pp Egy diólevélre : Csoóri Sándornak. pp Király László. pp Kék farkasok. pp Dózsa György imája ; pp Halljátok e dalt. pp Új irány: a hetvenes évek pályakezdői. pp Markó Béla. pp Költők koszorúja : Janus Pannonius. pp Költők koszorúja : Mesterszonett. pp Szőcs Géza. pp Kérdések a XXVI. század költőihez. pp Konkrét vers az afrikai lópestisről. pp A szlovákiai magyar irodalom. pp Előzmények, megszakadt folytonosság. p. 163.

34 34 Az újrakezdés 1945 után. pp Mélyülő valóságszemlélet, korszerűsödő irodalom: az indulás nemzedéke. pp Dobos László. pp Egy szál ingben. pp Sodrásban. pp Egyedül. pp Duba Gyula. pp Vajúdó parasztvilág. pp Örvénylő idő. pp Aszály. pp Ozsvald Árpád. pp A nagy sási kígyó. pp Óda az önarcképhez. pp Új nemzedékek : A Nyolcak és társaik. p Tőzsér Árpád. pp Fejezetek egy kisebbségtörténelemből. pp Szülőföldtől szülőföldig. pp Valete. pp Bejárat Mittel úr emlékeibe. pp Cselényi László. pp Aranyföld. pp A történelem kerekeiben. pp Téridő-szonáta. pp Zs. Nagy Lajos. pp Csehszlovákiai magyar költő fohásza az Úrhoz. pp Bordal. pp Az elpárolgott fazék. pp Gál Sándor. pp

35 35 Homok. pp távolodók. pp Mesét mondok, valóságot. pp Ítéletidő Az Egyszemű éjszaka és a Fekete szél nemzedéke. pp Grendel Lajos. pp Éleslövészet. pp Galeri. pp Áttételek. pp Bőröndök tartalma. pp A vajdasági magyar irodalom. pp Előzmények, folytonosság, fórumok. pp Hagyomány és korszerűség egysége : az ötvenes években induló nemzedék. pp Fehér Ferenc. pp Daru-ballada. pp Növésben. pp Ács Károly. pp Ballada az építőről. pp Téli vázlat. pp Varga Zoltán. pp Alkony. pp Leszámolás. pp Deák Ferenc. pp Tor. pp Az újítás és a tagadás jegyében : Az Új Symposion nemzedéke. pp Tolnai Ottó. pp Doreen 2 (ars poetica helyett). pp

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA

SZAKMAI ÉLETRAJZ ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA SZAKMAI ÉLETRAJZ ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA Cseke Péter tudományos pályája szokatlan módon kezdődött és még rendhagyóbban folytatódott: egyetemi hallgató korában a kolozsvári stilisztikai iskolát megteremtő

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Baja A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Megjelenik születésének 100. évfordulója alkalmából Bevezető

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. 2296. A meglepetés erejével / Varga István = Ü, 7-8. sz, 527-528. p. ÁCS Károly Vö. 1016., 1193., 2368. sz.

III. EGYES SZERZŐK. 2296. A meglepetés erejével / Varga István = Ü, 7-8. sz, 527-528. p. ÁCS Károly Vö. 1016., 1193., 2368. sz. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly Vö. 1016., 1193., 2368. sz. 2291 Huszonöt epigramma, kommentárral / Ács Károly = H, 5-6. sz., 311-324. p. 2292. a gyerekkoráról = MSz, júa 17, 120. sz, 13. p. ÁCS Zsigmond

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

T A R T A L O M felépítés

T A R T A L O M felépítés T A R T A L O M felépítés I. SZÖVEGTÁR A. BEVEZETÉS A DIGITÁLIS MADÁCH ARCHÍVUMBA A.1. ÁLTALÁNOS DOKUMENTUMOK 1. Andor Csaba: A Madách Intézet koncepciója 1997 pdf 2. Andor Csaba: A Digitális Madách Archívum

Részletesebben

Cselekvő irodalom. Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére

Cselekvő irodalom. Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére Cselekvő irodalom Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére Cselekvő irodalom Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére szerkesztette Bertha Zoltán és Ekler Andrea Budapest, 2005 A kötetet

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000)

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) GEROLD LÁSZLÓ JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztáriuma és a Nyílt Társadalomért Alap,

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

TARIMÉNES A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HONISMERETI EGYESÜLET FOLYÓIRATA 2009. V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CZINE MIHÁLY EMLÉKSZÁM

TARIMÉNES A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HONISMERETI EGYESÜLET FOLYÓIRATA 2009. V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CZINE MIHÁLY EMLÉKSZÁM TARIMÉNES A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HONISMERETI EGYESÜLET FOLYÓIRATA 2009. V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CZINE MIHÁLY EMLÉKSZÁM * Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület (e-mail: tarimenes@citromail.com)

Részletesebben

MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai

MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai Bajnok Lászlóné MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai 1936 Kosztolányi Dezső emlékezete. Nyíregyházi Kossuth Diák,

Részletesebben

Görömbei András IRODALOM ÉS NEMZETI ÖNISMERET

Görömbei András IRODALOM ÉS NEMZETI ÖNISMERET 1 Görömbei András IRODALOM ÉS NEMZETI ÖNISMERET A MAGYARSÁGTUDOMÁNY ÚTKERESÉSE 2 3 IRODALOM ÉS NEMZETI ÖNISMERET I A kulturális embertan tudósai szerint az ember természettől fogva kultúrlény. Csupán biolgóiai

Részletesebben

Budapest, 1996. május 25.

Budapest, 1996. május 25. Szakmai önéletrajz 1971-ben végeztem az ELTE Bölcsészkar magyar-történelem szakán. Emellett vendéghallgatóként látogattam a filozófia szak óráit, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi

Részletesebben

A. II. FOKOZATI PROGRAM

A. II. FOKOZATI PROGRAM Anexa 1 la OMECS nr. 3097/20.01.2015 Programa conținând tematica și bibliografia pentru susținerea examenului de acordare a gradelor didactice II și I în învățământ la specializarea Limba și Literatura

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

http://de.wikipedia.org/wiki/ferenc_kontra http://hu.wikipedia.org/wiki/kontra_ferenc

http://de.wikipedia.org/wiki/ferenc_kontra http://hu.wikipedia.org/wiki/kontra_ferenc Kontra Ferenc bibliográfia http://de.wikipedia.org/wiki/ferenc_kontra http://hu.wikipedia.org/wiki/kontra_ferenc I. KÖNYVEK I. 1. Önálló kötetek Jelenések, versek, Magyar Képes Újság, Eszék, 1984. (Maurits

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Sorszám Szerző Cím Kiadó Márai ár

Sorszám Szerző Cím Kiadó Márai ár Szépirodalmi lista Sorszám Szerző Cím Kiadó Márai ár 1 HALÁSZ MARGIT BERGENGÓC BALLADÁK AB OVO KIADÓI KFT 1 922 Ft 2 ČAPEK, KAREL DÁSENKA, AVAGY EGY KÖLYÖKKUTYA ÉLETE AB OVO KIADÓI KFT 1 500 Ft 3 JOYCE,

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

Görömbei András S Ü T Ő A N D R Á S

Görömbei András S Ü T Ő A N D R Á S 1 Görömbei András S Ü T Ő A N D R Á S Tartalom I. A bölcsőhely parancsai II. Pályakezdés 1. Pillantás az első pályaszakaszra 2. Induló emberek - feloldódó konfliktusok 3. Múltbeli témák 4. Szatirikus és

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Földkérdés és válaszok. Bognár Nándor

Földkérdés és válaszok. Bognár Nándor STÁDIUM Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap II. évf. 6. szám 2013. A Tartalomból Antall István és Bertha Zoltán Görömbei Andrásról Csoóri Sándor gondolatai Sütő Andrásról Veres Péterre emlékezünk Kósa

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

K Á R Á S Z J Ó Z S E F

K Á R Á S Z J Ó Z S E F K Á R Á S Z J Ó Z S E F Bibliográfia Összeállította: KŐSZEGFALVI FERENC Hódmezővásárhely 2003. Előszó Születésének kilencvenedik évfordulóján emlékezünk Hódmezővásárhely díszpolgárára, a viharsarki, Tisza-Maros

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben