Bölcsészet- és társadalomtudomány. Veszprémben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bölcsészet- és társadalomtudomány. Veszprémben"

Átírás

1 Bölcsészet- és társadalomtudomány a Pannon Egyetemen Veszprémben Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar

2 Pannon Egyetem MFTK Választható szakok alapszakok (Ba) anglisztika germanisztika magyar nemzetközi tanulmányok pedagógia politológia romanisztika szabad bölcsész társadalmi tanulmányok mesterszakok (ma) alkalmazott nyelvészet amerikanisztika anglisztika fordító és tolmács (angol, német, francia, olasz, orosz* nyelven) humánökológia* magyar nyelv és irodalom német nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi tanulmányok (magyar és angol* nyelven) neveléstudomány összehasonlító irodalom- és Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Veszprém, Egyetem u. 10. H-8200 Tel.: (36) 88/ Fax: (36) 88/ művelődéstudomány színháztudomány tanári mesterszak angoltanár drámapedagógia-tanár ember- és társadalomismeret - tanár informatikatanár környezettantanár magyartanár némettanár okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár pedagógiatanár osztatlan tanári szak (minden szakpárosításban) angol nyelv és kultúra tanára dráma- és színházismeret-tanár etika- és erkölcstantanár* kémiatanár* magyartanár matematikatanár* német nyelv és kultúra tanára informatikatanár természetismeret-környezet tan tanár *=akkreditáció alatt, 2014 szeptemberétől indítjuk szakirányú továbbképzések erkölcsi nevelés pedagógiája dráma- és színház-pedagógia közpolitikai menedzsment közoktatási vezető és pedagógus közoktatási intézményi mentor matematikapedagógiai tehetséggondozó pedagógus német magyar osztrák kulturális kapcsolatok német kisebbségi nyelv, irodalom és kultúra szaktárgyak oktatása idegen nyelven társadalomtudományi és gazdasági szakfordító tudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozó pedagógus tartalom 5 DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ 6 ANGOL AMERIKAI INTÉZET 8 ANTROPOLÓGIA ÉS ETIKA TANSZÉK NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET 18 TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ERASMUS 24 GERMANISZTIKAI ÉS FORDÍTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI INTÉZET MAGYAR ÉS ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK ÉS NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET TUDOMÁNYOS MŰHELYEK, TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉG AZ MFTK-N 28 HALLGATÓI ÉLET HÖK 30 MIHEZ FOGJAK TUDÁSOMMAL? KARRIERKÉPEK PANNON Egyetem TÁMOP /1/KONV Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Pannon Egyetemen Felelős kiadó: Horváth Géza dékán, MFTK Layout: Nagy Balázs Nyomás: Tradeorg Nyomda Kft. Felelős vezető: Tóth Zoltán

3 4 DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Köszöntöm Önt, aki bölcsészeti, társadalomtudományi vagy pedagógiai érdeklődése folytán egyetemi felvételire készül. Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassam a Pannon Egyetem humán tudományi karát. A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar (MFTK) Észak- és Közép-Dunántúl egyetlen bölcsészet- és társadalomtudományi kara, s egyben a régió tudás- és innovációs központja. Kilenc alapszakon (BA), tíz mesterszakon (MA), továbbá osztatlan tanárképzési szakokon várjuk a jelentkezőket. A karon jelenleg 70 oktató dolgozik és 1300 hallgató tanul. Tapasztalataink szerint az oktatók hallgatók közti partneri viszony és a műhelyszerű együttgondolkodás segíti leginkább az alkotó személyiség kibontakozását. Ez adja meg a veszprémi humán tudományi képzés sajátosságát. A nálunk végzett hallgatók elismert minőséget és gondolkodásmódot képviselnek szakmájukon belül, és megállják helyüket mind a nemzetközi mezőnyben, mind a régió közművelődési intézményeiben, mind az ország doktori iskoláiban, vagy tanárként a középiskolákban. Néhány érv, amiért érdemes nálunk tanulni: minőségi képzés (anyanyelvi lektorok, külföldi vendégprofesszorok segítik munkánkat) rugalmas képzési rend kiscsoportos, személyre szabott foglalkozások, családias légkör egyedi, speciális képzések (pl. színháztudomány) államilag finanszírozott helyek ösztöndíjak széles skálája kedvező kollégiumi elhelyezés támogatott külföldi tanulmányutak és külföldi szakmai gyakorlat részvétel a karon folyó kutatásokban és kutatóintézeteink munkájában kétszázezer kötetes, ötszáz bel- és külföldi folyóiratot rendelő könyvtár és online katalógus, százhúsz számítógépes munkaállomással pályakövetés (segítjük az elhelyezkedést vagy doktori programokban való továbbtanulást) izgalmas kulturális környezet (színházak, fesztiválok, kortárs irodalmi rendezvények, éjszakai egyetem, egyetemi média) pezsgő diákélet (szakestek, tudomány a kocsmában, koncertek, egyetemi napok VEN, Balaton-regatta) Szeretettel várjuk! Dr. Horváth Géza, dékán

4 6 ANGOL AMERIKAI INTÉZET Take it EASI! Az Angol Amerikai Intézet (English and American Studies Institute EASI) a kar legnagyobb hallgatói létszámú szakcsoportjáért felelős intézete, amely gondozza többek között a HVG rangsorában rendszeresen negyedik legjobbnak rangsorolt anglisztika alapszakot és az országos szinten is különleges, az USA-ban akkreditáltatott amerikanisztika mesterszakot, amelyen két magyarországi és két amerikai félév után, az USA keleti partjának öt legjobb intézménye közé tartozó Nazareth College diplomáját szerezhetik meg a hallgatók. Az EASI szakjai alapszak anglisztika BA angol/amerikanisztika szakirány, nemzetközi szakmai kommunikáció specializáció (6 félév) mesterszak anglisztika (bölcsész) MA angol alkalmazott nyelvészet szakirány (4 félév) amerikanisztika MA a Nazareth College-dzsal közösen, 2 félév az USA-ban, amerikai diploma (4 félév) angoltanári MA (2-5 félév) osztatlan képzés angoltanári osztatlan képzés általános/középiskolai tanár (8+2 / 10+2 félév) szakirányú továbbképzés társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (2 félév) szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár szakirányú továbbképzés informatika, kémia, matematika (4 félév) Személyre szabott tanácsadás Kiemelkedő az EASI-nek a világ legjobb egyetemeitől átvett személyre szóló tutori rendszere, melynek keretében minden hallgatónak egy-egy oktató segít megtervezni tanulmányait, meghozni a szükséges döntéseket arról, mely szakirányt, specializációt vagy minort válassza. Segítenek meghatározni a hallgató érdeklődési körének leginkább megfelelő mesterszakot, az ehhez szükséges előtanulmányokat és így elérni a lehető legmagasabb pontszámot. Kutatás Az EASI kutatási területei felölelik az angolszász kultúrkör minden szeletét: alkalmazott nyelvészeti, nyelvpolitikai, szaknyelvi, kontaktusnyelvészeti, fonetikai-fonológiai kutatásokat, a reneszánsz irodalom, a gótika és az amerikai női írók kutatási területeit, az idegen nyelvi mérés és értékeléssel és a nyelvvizsgarendszerekkel kapcsolatos kutatásokat, melyekbe a hallgatók is bekapcsolódhatnak, eredményeiket a Tudományos Diákköri Konferenciák intézményi és országos fordulóin adhatják elő. E témákat a humántudományok és a tér közötti kapcsolat szűrőjén keresztül közelítik meg, amelyet a TOPOS Journal of Space and Humanities szakfolyóirat (www.toposjournal.hu) és az ehhez kapcsolódó konferenciasorozat mutat be. Kiválóság Az EASI oktatói több mint 80%-ban rendelkeznek tudományos fokozattal, számos kitüntetést, rangos ösztöndíjat Fulbright, OTKA, Bolyai, Soros, Campus Hungary nyertek el, rendszeresen adnak elő nemzetközi konferenciákon, és oktattak már külföldi intézményekben amerikai, cseh, erdélyi, francia, német és portugál egyetemeken vendégelőadóként. Rendezvények Szakmai programok: Amerika-hét a minden tavasszal megrendezésre kerülő eseményen magyar és amerikai kutatók, Fulbright-ösztöndíjasok, az USA nagykövetségének munkatársai, magyar és amerikai diákok tartanak előadásokat az amerikai kultúráról. TOPOS a humántudományok és a tér közötti viszonyt bemutató évenkénti konferenciákon már több mint 40 előadást hallhattak a résztvevők. Diplomáciai Találkozások az angol nyelvű országok nagykövetségeinek munkatársai rendszeres előadói az EASI rendezvényeinek. Kötetlen programok: Angol szakest oktatók és hallgatók egy előre kijelölt téma szerinti öltözékben adnak műsort és szórakoznak együtt az angolosokra jellemző laza módon. EASI kerti partik oktatók és hallgatók esti közös szabadtéri vacsorával és beszélgetéssel indítják az új tanévet, illetve búcsúznak a lezárt tanévtől. Számos már korábban végzett hallgatónk rendszeresen megtiszteli rendezvényeinket jelenlétével a diploma megszerzése után sem szakadnak el az alma matertől. Elérhetőségek: Angol Amerikai Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 3. Facebook: Pannon Egyetem Angol-Amerikai Intézet

5 8 Antropológia és Etika Tanszék Szabad bölcsészet alapszak etika szakirány Ember- és társadalomismeret műveltségterületi tanár mesterszak Közösségi és diákélet Az Antropológia és Etika Tanszék oktatói kiemelt feladatuknak tekintik a hallgatói csoportok közösségfejlesztését, illetve az egyes hallgatók egyéni mentorálását. Ez utóbbi a tanulmányok mellett kiterjed a személyiségfejlesztés és a karrierépítés (tudományos, pedagógiai vagy humán) területére is. A tanszék Veszprém legszebb pontján, fenn a várban található. A szakon, ahogy az egyetemen is, élénk diákélet zajlik. A tanszékhez kötődő Éjszakai Egyetem elnevezésű rendezvénysorozat országosan és nemzetközileg is elismert tudósok, művészek, közéleti emberek előadásaira épül. A szakon tehetségműhely működik, ennek köszönhetően hallgatóink rendszeres szerepelnek helyi és országos konferenciákon (ITDK, OTDK). Tanszékvezető: Dr. habil Géczi János egyetemi docens Cím: 8200 Veszprém, Vár u. 39. Levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon: 88/ Alapképzés A szabad bölcsész alapképzési szak (BA) etika szakirányát elsősorban azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek az emberi viszonyok, az értékek, a kultúra és az erkölcs világa iránt. Különös neve ellenére színes és sokszólamú (tudományos kifejezéssel: multidiszciplináris) szakról van szó, amelynek középpontjában az ember áll, aki sokféle élettani, lélektani, társadalmi, erkölcsi, bölcseleti és vallási nézőpontból vizsgálható. Képzésünk is ennek megfelelő tárgyakat foglal magába: filozófia-, tudomány- és művelődéstörténet, kommunikációelmélet és logika, biológiai és kulturális antropológia, pszichológia, szociológia, alapvető és alkalmazott etika, humánetológia és ökológia, vallástudomány. A szak lehetőséget kínál arra, hogy az itt végzettek tanulmányaikat egyfelől az ember és társadalom műveltségterületi tanár mesterképzési szakán (MA), másfelől egyéb bölcsész- és társadalomtudományi mesterképzés keretében folytassák. Mesterképzés Az ember és társadalom műveltségterület kiemelt fejlesztési területe az erkölcsi nevelés. A nemzeti köznevelésről szóló törvény, továbbá a kerettantervek alapján a közeljövőben jelentősen nő az alap- és középfokú oktatási rendszernek az erkölcstantanárok illetve az erkölcsi tartalmak és szociális készségek közvetítésének-fejlesztésének kompetenciájával rendelkező pedagógusok iránti szakemberszükséglete. A tanári mesterképzés célja, hogy az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, ismeretekre alapozva felkészítsen azokra az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, amelyekre a közoktatásban, a szakképzésben vagy a felnőttképzésben egyaránt szükség van.

6 10 Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet Intézetünk mind nappali, mind levelező tagozaton képez bölcsészeket, tanárokat, valamint fordítókat és tolmácsokat Germanisztika alapszak német szakirány A hallgatók megismerkednek a német nyelvészet, a német nyelvű irodalom és a német nyelvű országok kultúrájának főbb területeivel. Specializációnk az interkulturális germanisztika: nemzetközi kommunikáció. A szakon szerzett ismeretek elhelyezkedési lehetőséget biztosítanak a tudományos, kulturális, kormányzati és európai uniós intézményeknél, multinacionális cégeknél vagy akár a médiában. A harmadik év végén a tanulmányok folytathatók mester (MA) szinten. Német nyelv, irodalom és kultúra mesterszak A képzés a germanisztika szakos egyetemi alapképzésben (BA) vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett ismeretekre épül. A mesterszintű diploma megszerzése után mód nyílik tudományos fokozat (PhD) megszerzésére. Tudományos élet, kutatás, rendezvények Intézetünkben működik az Interkulturális Germanisztikai Kutatóműhely, amely az interkulturális germanisztika mint a német nyelv- és irodalomtudomány új paradigmájának széles spektrumát műveli. Másik kutatási területünk a különböző szaknyelvek szaknyelvi jellegzetességeinek vizsgálata, ill. a szaknyelvi sajátosságoknak a fordítási tevékenységre gyakorolt hatása. Kutatási eredményeink megvitatására rendszeresen szervezünk nemzetközi konferenciákat, de fontosnak tartjuk a nálunk végzettekkel való kapcsolattartást is, amelynek egyik formája a rendszeresen megrendezett Némettanárok Szakmai Napja. Hallgatóinknak lehetőséget biztosítunk, hogy bekapcsolódhassanak az Intézet kutatási és egyéb projektjeibe, valamint, hogy további ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek külföldi ösztöndíjak segítségével. Alap- és mesterképzési szakjaink Germanisztika alapszak német szakirány (6 félév) Német nyelv, irodalom és kultúra mesterszak (4 félév) Fordító és tolmács mesterszak (4 félév) Tanári szakjaink Némettanári mesterszak (2-5 félév) Német nyelv és kultúra tanára osztatlan tanári szak (10-12 félév) A tanári szakok esetében a német szakterületi ismeretek közvetítését végezzük. Szakirányú továbbképzési szakjaink Német kisebbségi nyelv, irodalom és kultúra szakirányú továbbképzési szak (3 félév) Német magyar osztrák kulturális kapcsolatok szakirányú továbbképzési szak (3 félév) Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányú továbbképzési szak (2 félév) Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár szakirányú továbbképzési szak informatika, kémia, matematika (4 félév) A szakirányú továbbképzési szakjainkat már diplomával rendelkezőknek kínáljuk. Fordító és tolmács mesterszak Az alábbi nyelvi kombinációk választhatók: A/magyar B/angol C/német vagy francia vagy olasz vagy orosz A/magyar B/francia C/angol vagy német vagy olasz vagy orosz A/magyar B/német C/angol vagy francia vagy olasz vagy orosz A/magyar B/olasz C/angol vagy francia vagy német vagy orosz A/magyar B/orosz C/angol vagy francia vagy német vagy olasz A fordítás és tolmácsolás általános elméletének és technikájának elsajátítása után két szakirányt kínálunk: fordítói szakirány és tolmács szakirány. Cím: 8200 Veszprém, Füredi u. 2. Tel: (88)

7 12 Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Történet A veszprémi színháztudomány szakos képzés 1994-ben kezdődött, Bécsy Tamás professzor vezetésével. A magyar szakos képzés 2001-ben indult: az Irodalomtudományi Tanszéket Kovács Árpád, a Nyelvtudományi Tanszéket Horváth Katalin vezette. Az Irodalom- és Kultúratudományi Intézet által gondozott legfiatalabb szak pedig a drámapedagógia MA, illetve a dráma- és színházismeret-tanár szak. Az intézet felépítése Magyar Irodalomtudományi Intézeti Tanszék Színháztudományi Intézeti Tanszék Irodalomelméleti és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézeti Tanszék Sziveri János Intézet Gondozott szakok Magyar nyelv és irodalom BA (színháztudomány és nyelvmentor szakiránnyal) Magyar nyelv és irodalom (bölcsész) MA Színháztudomány MA Összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány MA Tanár-magyartanár MA Magyar nyelv és irodalom osztatlan tanári szak Drámapedagógia MA Dráma- és színházismeret-tanár osztatlan képzés Magyar Irodalomtudományi Intézeti Tanszék A Magyar Irodalomtudományi Tanszék oktatóinak önálló könyvekkel, tanulmányokkal, akadémiai tevékenységgel, nemzetközi kapcsolatokkal alátámasztott kutatási és oktatási területe kiterjed az általános és az összehasonlító irodalomtudomány, a nyelvfilozófia, a szemiotika, a poétika, a 19. és 20. századi magyar irodalom, a kultúraelmélet kutatási területeire. A tanszék munkája az oktatás, a kutatás és a tehetséggondozás egységére épül, és a műhelyszerű működés jellemzi. Rendszeres és országosan is eredményes TDK-munka folyik a tanszéken, nagy hallgatói aktivitás mellett. Erasmus-kapcsolataink révén hallgatóink számos európai országban tanulnak egy vagy két félévig. Színháztudományi Intézeti Tanszék A Színháztudományi Tanszék oktatói szakterületük itthon és külföldön is elismert képviselői. Saját tudásuk mellett lehetőséget teremtenek a szakma jelentős alkotóinak és kutatóinak megismerésére. A hallgatók arcképes igazolvánnyal ingyen vagy szakmai jeggyel látogathatják a hazai színházak előadásait, illetve részt vehetnek a közös szervezésű színházi utakon, kirándulásokon. A tanszéken működő drámapedagógiai műhely egyedülálló lehetőségeket biztosít a pedagógiai szakmai kompetenciák bővítésére. A tanulást és a kutatást segíti a Paál Istvánról elnevezett, több ezer kötetes szakkönyvtárunk, valamint a több száz videó- és DVD-felvételt tartalmazó médiatárunk. (A felvételeket a Tanszék hallgatói térítés nélkül kölcsönözhetik.) Minden évben közkedvelt, nagyszabású tanszéki estet rendezünk, amelyen hallgatóink bemutathatják saját produkcióikat, oldottabban találkozhatnak tanáraikkal és a szakma ismert egyéniségeivel. Rendszeresen összegző, tudományos konferenciát szervezünk, az oktatók, a hallgatók és számos meghívott előadó részvételével. Cím: Veszprém, Vár u. 39., I. em., 106. Levélcím: 8201 Veszprém, Pf Telefon: (88) Tudományos élet, rendezvények Az alapítás óta működik a regénykutatási műhely, melynek révén országos elismertségre tettünk szert s beágyazódtunk az országos irodalomtudományi munkába és köztudatba óta kéthárom évente megszervezzük a Veszprémi Regénykollokviumot, a regénykutatás egyedülálló hazai rendezvényét. Az összehasonlító kutatások jegyében nemzetközi együttműködések szerveződtek. Szoros együttműködést alakítottunk ki a Veszprémi Akadémiai Bizottsággal is, ennek keretében folyik pl. A tudomány kultúrája előadás- és beszélgetéssorozatunk, mely a természet-, a műszaki és a humántudományok közti párbeszéd élénkítését célozza. Tízéves hagyományra tekint vissza a Trialógusok című irodalmi beszélgetéssorozatunk. Az Ex Symposion folyóirattal közösen szervezett beszélgetéseken újabb és újabb kortárs magyar írót ismerhetnek meg a hallgatók személyesen, a folyóirat és a tanszék egy-egy irodalmárának kérdései nyomán. A kar minden tavasszal megszervezi valamelyik határon túli magyar közösség bemutatkozását. Az egyhetes, fesztivál jellegű rendezvény lebonyolításában nemcsak az intézet oktatói, hanem a hallgatók is tevékenyen részt vesznek. Ezzel szervezői tapasztalatokat szereznek, illetve közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a vendégül látott írókkal, művészekkel, tudósokkal.

8 14 MAGYAR ÉS ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET A Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet (MANYI) a jelen felállás szerint január 1. óta létezik, és több egység összevonásával alakult meg, vezetője Dr. habil. Navracsics Judit. Az intézetnek 4 egysége van: Az Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszék gondozásában levő szakok hallgatói tanulhatnak a nyelvelsajátítás, nyelvtanulás, nyelvhasználat szociológiai és pszichológiai tényezőiről a pszicholingvisztika, szociolingvisztika, neurolingvisztika és nyelvpolitika stb. tárgyak keretein belül. Az intézetben több két- és többnyelvűség-kutató oktat, így a hallgatók friss kutatási eredményeken alapuló ismereteket szerezhetnek a területről, továbbá részt vehetnek a kutatási projektekben. A Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszéken oktató szakemberek a magyar nyelv és nyelvhasználat történeti és szociológiai változásait ismertetik meg a hallgatókkal, akik a szakterület képviselőitől hallhatnak az uráli nyelvészetről, nyelvi divathullámokról, nyelvjárástanról, helyesírásról, névtanról stb. A Nyelvoktatási Központ a Gazdaságtudományi Kar, a Mérnöki Kar, a Műszaki Informatika Kar és a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar hallgatóinak idegen nyelvi képzését látja el. A választható nyelvek az angol és a német, de lehetőség van kínai és perzsa nyelvek tanulására is. A Központ tapasztalt nyelvtanárainak a fő célja a hallgatók nyelvvizsgára készítése. A Pannon Egyetem saját nyelvvizsgarendszert dolgozott ki hallgatói számára. A Pannon általános egy- és kétnyelvű vizsgarendszer nagy népszerűségnek örvend országszerte. A Pannon Nyelvvizsgaközpont évente 5 alkalommal szervez nyelvvizsgát angol és német nyelvből. A vizsgaalkalmak vizsgázóbarátak, záróvizsgákhoz és érettségi vizsgákhoz illesztettek. Azoknak a hallgatóknak, akik szakmai nyelvvizsgát szeretnének tenni, szintén a Pannon Nyelvvizsgaközpont biztosít vizsgázási lehetőséget angol és német gazdasági és üzleti szaknyelvből. Képzéseink Az Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszék a magyar alapszakon belül a nyelvmentor szakirány képzéséért felelős, mesterszakon az alkalmazott nyelvészet bölcsész, illetve a nyelv- és beszédfejlesztő tanári mesterszakokért. A Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék a magyar nyelv és irodalom alapszak felelőse, mesterszakon a magyar nyelv és irodalom bölcsész szak nyelvészeti tárgyait gondozza, valamint a tanári mesterképzési szakon belül a magyartanári szakterület nyelvészeti vonatkozásait oktatja. Tudományos élet Intézetünk a nemzetközi Central European Research Group for Second Langugae Acquisition and Multilingualism (CERGSLAM) kutatócsoport központja. Neves külföldi professzorok dolgoznak az Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszéken, s a tanszék felelős az Alkalmazott Nyelvtudomány c. nemzetközileg referált folyóirat szerkesztéséért. A Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék kutatói 2005 óta vizsgálják Veszprém megye nyelvjárásait és regionális köznyelvét, emellett a névtaninevezéktani kutatások egyik magyar bázisa is. Rendezvényeink Az Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszék 1997 óta rendezi meg a Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemet, amelynek előadói körében tudhatja a pszicholingvisztika legnevesebb hazai és nemzetközi képviselőit. Intézeti szinten évente 3-4 alkalommal műhelybeszélgetést szervezünk, ahová egy-egy neves hazai előadót hívunk meg. A Kutatók éjszakáján érdekes előadásokat, programokat szervezünk, minden évben sor kerül a Kossuth-szónokversenyre, Kazinczy szépkiejtési versenyre, valamint decemberben a pikkujoulura, azaz a finn hagyományokat követő kiskarácsonyra. Intézetünkben immár rendszeressé vált, hogy nemzetközi professzorok tartanak tömbösített kurzusokat. Emellett intenzív tehetséggondozás folyik a tanszékeken, hallgatóink jó eredményeket érnek el a TDK-n, FIKUSZ-on, illetve az OTDK-n. Cím: 8200 Veszprém, Vár u. 39. telefon: 88/

9 16 Neveléstudományi Intézet Történet Az intézet elődintézményét prof. dr. Zsolnai József alapította 1999-ben. Az intézet az oktatás területén a pedagógia alapképzést, a neveléstudományi mesterszakot és a tanári mesterképzés pedagógiatanári szakképzettségi területét gondozza. Szakirányú szakjaink: Közoktatási intézményi mentor szakirányú továbbképzési szak, Matematikapedagógiai tehetséggondozó pedagógus szakirányú továbbképzési szak, Tudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozó pedagógus szakirányú továbbképzési szak. Céljaink A képzések alapvető célja a pedagógia és társtudományainak megismertetése mellett az, hogy a hallgatók megértsék a képességfejlesztő pedagógiai programok lényegét, és elsajátítsák a szakmai önfejlesztés különböző technikáit. Az Intézet kiemelt kutatásai a pedagógusképzés fejlesztését, valamit a felsőoktatás-pedagógia alapjainak megteremtését szolgálják, illetve folytatják a Zsolnai József által kimunkált pedagógiai rendszer gondozását, hangsúlyt helyezve az olvasás-, szövegértés- és internetpedagógia, valamint a tudománypedagógia kérdéseire. Kutatás A kutatásokban az elméleti munka mellett jellegzetes sajátosságként emelhető ki azok közoktatási irányultsága. Ezért együttműködő partnerként az Intézet köré iskolák hálózata épül, melyek számára az Intézet jelentős tantervfejlesztési, (nyomtatott és digitális) taneszközfejlesztési és továbbképzési tevékenységeket végez. Ez a munka fémjelzi azt, hogy az elméleti és az alkalmazott pedagógia művelése, szinergiájának működtetése az Intézet sajátos és innovatív missziója. Ezek a tevékenységek három program A vezető neve, titulusa: Dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária intézetigazgató, egyetemi docens Cím: 8500 Pápa, Mézeskalács u. 2/B. Postacím: 8501 Pápa, Pf. 68. Telefon: 89/ Mobil: 06/30/ Fax: 89/ koordinálásával valósulnak meg: a közel 40 éve kutatott-fejlesztett Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program (NYIK), az e munka nyomán kiterebélyesedett, minden műveltségi területre kiterjedő, új tárgyak sorát meghonosító Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program (ÉKP), és a szintén több éve kutatott Tudománypedagógiai program, amely a kutatói utánpótlás nevelésének lehetőségeit elemzi és fejleszti. Ehhez a tevékenységhez kapcsolódik az évente megrendezett Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája. Az intézet publikációs tevékenysége nyomán eddig 21 kötet jelent meg, amely méltó módon reprezentálja az Intézetben folyó sokrétű kutató, fejlesztő és oktatómunkát. Külön kiemelendő a Zsolnai József művei sorozat, valamint a Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Pedagógusképzés Pedagógiája alprogramjában minősített PhD értekezések könyv formában való közreadása. Interaktív oktatás A Neveléstudományi Intézet további feladata a régióban jelentkező közoktatási igényekre válaszoló szolgáltató tevékenység, s az e tevékenységet támogató interaktív elektronikus felületek és eszközök kialakítása.

10 Képzéseink 18 TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT Osztatlan tanárképzés (8 szakon) Pedagógia pszichológia előkészítő modul Tanári mesterszak (osztott képzés, 9 szakképzettségi területen) Közoktatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés Több szakirányú továbbképzés oktató munkájában vesznek részt munkatársaink Miért érdemes minket választani? Gyakorlatorientált képzés. Változatos munkaformák alkalmazása. Tudományos kutatásokban való részvétel lehetősége. Hallgatóinknak lehetősége van egy vagy több félévet külföldön tölteni Erasmus-program keretében. Országos viszonylatban is vezető közoktatási intézményekben eltöltött tanítási gyakorlat. Bekapcsolódási lehetőség a szakmai-tudományos életbe, oktatóink kutatásaiba. Családias környezetben, kis létszámú csoportokban szervezett szemináriumok. A képzések során nagy hangsúlyt kap a személyiségfejlesztés és a folyamatos önreflexió. Vezető: Dr. habil Horváth H. Attila egyetemi docens Cím: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. Levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon: 88/ Tudományos élet, kutatás A Tanárképző Központ munkatársai több hazai tudományos szervezet munkájában vesznek részt tagként, illetve tisztségviselőként. Kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolataink lehetővé teszik, hogy kutatásainkat szélesebb körben megismerjék. A központ munkatársai a következő témakörökben végeznek kutatásokat: informális tanulás, erkölcsi szocializáció, pszichológia, anyanyelv-pedagógia, irodalompedagógia. A hallgatói igényeket is figyelembe véve minden félévben hirdetünk angol nyelvű kurzusokat is, amelyeken hallgatóink együtt tanulhatnak külföldi Erasmus-hallgatókkal. Oktatóink jelentős szerepet vállalnak a hallgatói tehetséggondozásban. Ennek fontos fórumai az Intézményi Tudományos Diákkör (ITDK), illetve a Fiatal Kutatók Színrelépése (FIKUSZ). Mindkét rendezvényen sikeresen szerepelnek hallgatóink. Kollégáink és hallgatóink folyamatosan jelen vannak az Országos Tudományos Diákkör (OTDK) szekcióinak munkájában is. Rendezvények Immár hagyománnyá vált központunkban a kétévente megrendezésre kerülő Tanárképzés Napja tudományos konferencia, amely a neveléstudománnyal foglalkozó hazai kutatókat vonzza Veszprémbe, s amely a következő alkalommal már nemzetközivé szélesedik. A Tanárképző Központ évek óta részt vesz a Kutatók éjszakája programsorozat megvalósításában, ahol számos érdeklődő bevonásával kerül sor a programok megvalósítására. A Tanul-O Galéria 2009 ősze óta minden tanévben 6-8 alkotóművészeti kiállításnak ad otthont. A kiállítások és megnyitók előkészítésében részt vevő hallgatóink az adott időszakban a feladattal foglalkozó pedagógusközösségek közreműködő tagjaivá válnak, így már az egyetemi tanulmányok során is tesznek egy lépést a tudatos pedagógusi szocializáció irányába.

11 20 Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet Célkitűzések A TNTI elsődleges feladatának az általánosan és szakmailag művelt, a társadalomban eligazodni képes, autonóm értelmiségi személyiségek kialakítását, illetve az ebben való közreműködést tekinti. A fenti célt öt tudományterület, a filozófia, a politikatudomány, a szociológia, a jog és a történelem egyes részterületeinek oktatásával, valamint az ezekre épülő speciális kollégiumok, illetve választható tárgyak rendszerével kívánja elérni. Az oktatási portfólió kiszélesítése 1999 szeptemberétől vette kezdetét az Európai Tanulmányok specializáció bevezetésével, amelyet a 2003 szeptemberében indult Nemzetközi tanulmányok osztatlan képzésű öt éves egyetemi szak indítása követett. A bolognai rendszer bevezetésének folyamatában került sor 2005-ben a Nemzetközi tanulmányok alapszak (BA), majd 2008-tól a Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak (MA), a Társadalmi tanulmányok alapszak (BA) és a Politológia alapszak (BA) akkreditálására és meghirdetésére. Nemzetközi kapcsolatok A TNTI kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik és széleskörű, eredményes kutató tevékenységet folytat. Valamennyi főállású oktató rendelkezik tudományos minősítéssel, a négy egyetemi docens közül kettő habilitált. A képzések színvonalas lebonyolításához neves vendégelőadók is hozzájárulnak. A TNTI oktatói közreműködnek többek között a Pro Philosophia Füzetek, a Mediterrán Világ, a Comitatus című folyóiratok, valamint a Carmen Saeculare könyvsorozat szerkesztésében és kiadásában. Rendezvények, kiadványok A TNTI tevékenysége hazai és nemzetközi tudományos konferenciák szervezésére is kiterjed, az utóbbi években kiemelkedik ezek közül a Mediterrán Világ Symposium című konferenciasorozat, a 2012 júniusában Veszprémben tartott Politológus Vándorgyűlés, valamint a 2012 decemberében megtartott A megerősített visegrádi együttműködés perspektívái című nemzetközi konferencia és workshop a visegrádi országok nagyköveteinek részvételével. Emellett széleskörű kapcsolatrendszert épített ki hazai, illetve spanyol, portugál, olasz, cseh és lengyel egyetemekkel, kutatóintézetekkel. Elérhetőség: 8200 Veszprém, Wartha V. u. 1., O épület Telefon: , fax: https://www.facebook.com/tarstud Története, struktúrája Az 1951-ben alapított tanszék 1988-ban vette fel a Társadalomtudományi Tanszék, 2001 márciusától a Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszék elnevezést, és alakította ki szakmai arculatát. A tanszék január 1-jétől Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetként (TNTI) folytatta tevékenységét. A TNTI szervezeti struktúráját a Nemzetközi Tanulmányok Intézeti Tanszék, a Társadalomtudományok Intézeti Tanszék és a Regionális Tanulmányok Kutatóközpont alkotja. Oktató és kutató munkáját a titkárság, továbbá az Európai Tanulmányi és Dokumentációs Központ és Könyvtár, a hallgatókkal való kapcsolattatást az intézeti Facebook-oldal (facebook.com/tarstud) segíti. Tehetséggondozás A 2009-ben indult Fiatal Kutatók Színrelépése (FIKUSZ) keretében hallgatóink speciális képzéseken vehetnek részt, amelyek többek között az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) versenyein való sikeres helytálláshoz is segítséget nyújtanak. A legkiválóbb tanulmányok publikálására egyedi lehetőséget nyújt az Intézet éves rendszerességgel megjelenő tehetséggondozó kiadványa, a Fókuszban az Európai Unió, amelynek 2013-ban immár második kötete jelent meg.

12 22 Erasmus-ösztöndíj Az MFTK Erasmus-kapcsolatai Kréta szigetétől Rovaniemiig, a Mikulás városáig A jövőjüket tudatosan tervező fiatalok az egyetemi évek alatt legalább egy félévet külföldi részképzésben töltenek. Ilyenkor amellett, hogy a kiutazóknak kinyílik a világ, tökéletesítik a nyelvtudásukat; a munkahelyek többsége is értékeli, ha nemzetközi, interkulturális tapasztalatokkal rendelkező diplomásokat vehetnek fel. Karunkon a legkedveltebb mobilitási program az Erasmus, amely az Európai Bizottság támogatásának köszönhetően lehetővé teszi, hogy tandíjmentesen és rendszeres havi támogatással tanuljanak hallgatóink fél-egy évet külföldön. A hozzánk jelentkezők 16 európai ország 47 egyeteme közül választhatnak, Kréta szigetétől kezdve Rovaniemiig, a Mikulás városáig mindenhol magas színvonalú oktatás fogadja az ösztöndíjasokat. A kar hallgatóinak félévente tájékoztató előadást szervezünk az ösztöndíjról, ahol a legfontosabb tudnivalók mellett a már kint járt hallgatóink is beszámolnak élményeikről, illetve utazási, tanulmányi stb. tippeket a kinti élethez. További információk az Erasmus-programról a program honlapjáról (http://uni-pannon.hu/tni), dr. Bagladi Orsolya, kari Erasmus-koordinátortól valamint a vesz prémi Erasmus Student Networkben dolgozó hallgatóktól (ESN Veszprém; kaphatók. MFTK-s hallgatók erasmusos barátaikkal az ESN Roma egyik rendezvényén Tudósítás Amszterdamból Részlet Szabó Evelin másodéves magyar szakos hallgató amszterdami tudósításaiból. Evi kalandjairól további részletek a oldalon olvashatók. Az órák nagyon interaktívak, rengeteget discuss -olunk, vitatkozunk, minden órán játszunk valamit, és bevallom, nagyon élvezem! Nem félek angolul megszólalni, elmondani a véleményemet. Biztos vagyok benne, hogy a javamra fog válni az itt töltött idő és remélem, hogy majd a későbbiekben sok mindent felhasználhatok az itt tanultakból. Végtére is örülök, hogy az egész»diversity in Urban Education«minort követem, mert a program végén a teljesítéséről oklevelet kapunk, nem beszélve a programhoz kapcsolódó kutatásról, amely majd esetleg később a szakdolgozatom alapja lehet. A tanáraimról is csak csupa jó dolgot tudok mesélni, az afrikai-indiai tanártól elkezdve a dánon át, a hollandig mindenféle nemzetiségű tanáraink vannak. Itt nincsenek határok ember és ember közt a származás miatt. Rengeteg nemzetiség él ebben a városban, én sosem láttam még ennyi különböző embert egy helyen, de pont ezért imádom, sosem lehet megunni, nem tudod, hogy a következő percben kivel találkozol! Mindezt kombinálva ezzel a gyönyörű várossal... nem tudok betelni vele! Nagyváros, de mégis kicsi. Történelmi város, amelynek fantasztikus hangulata van, egyszerűen magába szívja az embert; és már most úgy érzem, hogy fél év nem lesz elég itt! Folyton nyüzsög, de ha meg akarsz állni, bármikor megteheted a parkokban, vagy egyszerűen csak a csatorna szélén leülsz a barátaiddal iszogatni, míg az esti fényeket nézitek

13 24 Tudományos műhelyek, tudományos diákköri tevékenység az MFTK-n Az MFTK azért szentel kiemelt figyelmet a tudományos diákköri tevékenységnek, mert a fiatal kutatók képzését nemcsak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon elérhető rangos helyezések megszerzése szempontjából tartja fontosnak, hanem a kari tudományos tevékenység szerves és természetes részének tekinti. A karon működő kutatóműhelyek mindegyike a vezető oktatók és a kutatásukat kezdő hallgatók kooperációjára épül, s a konferenciákon is mindig az érdemi együttműködés áll a középpontban. Irodalom- és Kultúra - tudományi Műhely Az Irodalom- és Kultúratudományi Műhely ülései és előadásai elsősorban az országos irodalomtudományi párbeszédbe törekszenek bevezetni a hallgatókat azáltal, hogy korunk legkiemelkedőbb irodalomelméleti és irodalomtörténeti kutatóit hívja meg. A Trialógus című rendezvénysorozat a kortárs költők és írók Veszprémbe invitálásával nyújt lehetőséget arra, hogy az érdeklődők személyesen is megismerkedjenek napjaink magyar irodalmi életével; a karon működő színháztudományi kutatók pedig a mai színházi élet elitjébe igyekeznek bevonni a tudományos igénynyel fellépő hallgatókat. Az Irodalom- és Kultúra - tudományi Intézet által szervezett A tudomány kultúrája című előadás-sorozatnak az a nem titkolt célja, hogy a humán tudományok, illetve a természettudományok és a műszaki tudományok közös fórumaként kiterjessze a kar tudományos terveket szövő bölcsész hallgatóinak ismereteit a tudományok közötti dialógus terében. A kar gondozásában működő TOPOS folyóirat (http://toposjournal.hu) segítséget nyújt az angolszász nyelveken kutató hallgatóknak első publikációjuk megjelentetésében; a germanisztikai intézeti tanszékek pedig az interkulturális irodalomtudományba vezetik be a hallgatókat. Nyelvtudományi Műhely A Nyelvtudományi Műhely az elméleti, a történeti, a leíró és az empirikus nyelvkutatás módszereibe vonja be a magyar, angol és német szakos hallgatókat. A karon működő alkalmazott nyelvészeti és pszicholingvisztikai kutatócsoport a hallgatókkal közösen szervezi meg minden nyáron az immár 15 alkalommal megrendezett Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemet, amely országos és nemzetközi kapcsolatrendszerével tág teret nyit a nyelvtudomány iránt elkötelezett hallgatóknak arra, hogy tudományos kapcsolati rendszerüket bővítsék.

14 26 Neveléstudományi Műhely A Neveléstudományi Műhely a Zsolnai-módszerbe és a kurrens pedagógiai kihívások lehetséges megoldásainak kutatómunkájába avatja bele a pedagógiai munka iránt tudományos érdeklődést is mutató tanárképzésben résztvevő hallgatókat. Társadalomtudományi Műhely A kar TDK-ás életében kiemelkedő aktivitással résztvevő Társadalomtudományi Műhely az országos politológiai konferenciák szervezésével és az Európai Unió nemzetközi kapcsolatokat építő működésmódját elemző rendezvények összeállításával vonja be a politológia, a nemzetközi tanulmányok és a szociológia szakterülete iránt érdeklődő hallgatókat a tudományos munkába. Bölcsészeti Műhely Az Antropológia és Etika Tanszék által alapított kutató- és tehetségműhely még igen fiatal, csupán második éve működik. Az oktatók és a hallgatók szoros szakmai együttműködésére építkezve alakult ki. Évente rendeznek házi konferenciát, ahol a tagok egyrészt beszámolnak és megvitatják tudományos eredményeiket, másrészt a diákoknak előadói rutin szerzésére nyílik alkalom. A tematikában a tanszék által gondozott tudományterületek széles skálája jelenik meg, alapvető azonban az oktatók által végzett aktuális kutatómunka, különösen a művelődéstörténeti, a filozófiai, a pszichológiai irányvonalak. FiKuSz, ITDK, OTDK Természetesen karunk az oktatók és a tudományos érdeklődésű hallgatók együttműködésének fentiekben körülírt tágabb keretein belül egy szűkebb körben is koncentrál a tudományos utánpótlásképzésre. A témavezetők és a hallgatók szoros szakmai viszonyon alapuló közös munkájaként olyan dolgozatok készülnek el, amelyeket két fórumon is meg lehet mérettetni. A tavaszi félévek során megrendezett FiKuSz (Fiatal Kutatók Színrelépése) versenyen azok a hallgatók mutathatják be írásban és szóban munkájukat, akik még kutatásuk kezdetén állnak. A munkák írásbeli bírálata és a szóbeli előadást meghallgató szakmai zsűri véleménynyilvánítása minden esetben arra irányul, hogy a hallgatót minél precízebb tudományos tevékenységre, a kutatás továbbfolytatására ösztönözze. Ennek a folytatódó munkának az eredményeit lehet bemutatni az őszi félévek során szervezett ITDK-án (Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián), amelynek a legfőbb küldetése az, hogy kiemelje azokat a dolgozatokat, amelyek a minden páratlan év tavaszán megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián méltó módon tudják képviselni a kar tudományos igényeit és arculatát. Pannon Tanulmányok Az MFTK Tudományos Diákköri Tanácsa kiemelt feladatának tekinti, hogy pályázatok felhasználásával anyagilag is támogassa a tudományos munkát folytató hallgatók tevékenységét, s kari kötetek szerkesztésével lehetőséget nyújtson az országos versenyre kijutott fiatal kutatók számára, hogy dolgozatukat publikálhassák. A kari TDK-munkát bemutató Pannon Tanulmányok sorozat a harmadik kötet publikálásánál tart.

15 28 Hallgatói élet HÖK Veszprém egyetemi város A királynék városa nem csak történelmi vonatkozásban említésre méltó, hanem hallgatói élet szempontjából is. A belváros, illetve az Egyetemváros a legnyüzsgőbb, hiszen itt találhatók az egyetem épületei, valamint a hallgatók által közkedvelt szórakozóhelyek. Az egyetem hat kollégiummal rendelkezik, így közel 1700 hallgató részére biztosítunk szállást. A Pannon Egyetem egyedüliként, közvetlenül a Balaton partján is lehetőséget kínál szervezett elhelyezésre, Balatonalmádiban. Programok a tanórákon túl A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar nemcsak a magas szintű oktatásról gondoskodik, hanem arról is, hogy a hallgatói hasznosan töltsék el a szabadidejüket: változatos és színes kulturális programokon vehetnek részt. A kar egyik legfontosabb rendezvénye a határon túli magyarokkal foglalkozó programsorozat, ami minden évben más-más területtel foglalkozik: 2013 tavaszán Felvidéki Napok néven került megrendezésre, 2014-ben Erdély következik. Akik alvás helyett is tanulnának inkább, azoknak remek lehetősége nyílik tudásuk bővítésére a félévente többször megrendezésre kerülő Éjszakai egyetemen, valamint az ősz közepén egyetemi szintű Kutatók éjszakáján, ahol karunk is minden évben sikeresen képviselteti magát. A délutánonként aktív kikapcsolódásra vágyók beülhetnek A tudomány kultúrája előadásaira, ahol a humántudományok és a természettudományok találkoznak egy-egy előadás keretén belül. Az irodalom iránt érdeklődők a Trialógusok beszélgető estjén szedhetik ízekre az épp aktuális vendégek műveit. Ha az anyanyelvi terület már túl megszokottá válik, az Amerika-héten minden márciusban megismerkedhetnek a hallgatók az amerikai kultúrával, történelemmel, művészettel és irodalommal. Továbbá minden tavaszi félév végén megrendezésre kerül Balatonalmádiban a Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem. A 4 napos konferencia vendégei nemcsak egyetemünk neves oktatói, hanem külföldi kiválóságok is. Érdemes az előadásokat látogatni, mert sok olyan témát érintenek, melyekről máshonnan ritkán tájékozódhat az ember. Ha már időrendben a nyár elejét súroljuk, akkor fontos megemlíteni a középiskolásoknak szervezett LéPÉselőny Nyári tábort, ahol egy héten keresztül egyetemistaként közlekedhetnek az egyetem kampuszán a diákok: érdekes előadásokat hallgathatnak, történelmi sétán és stúdiólátogatáson vehetnek részt, bepillanthatnak a hallgatói élet mindennapjaiba. Ha az egyetem nyújtotta kulturális lehetőségek még mindig nem elégítették ki tudásvágyad, megtekintheted a Pannon Várszínház, valamint a Petőfi Színház előadásait. Ha azonban szívesebben tartózkodsz az egyetem falain belül, van még egy lehetőség, mely remek szórakozási alkalom lehet nem csak neked, hanem társaidnak is: intézetenként változó gyakorisággal rendezhettek szaktalálkozót, ahol egy kötetlen est formájában szaktársaidat és oktatóidat jobban megismerheted. Ne habozz, válaszd a Modern Filológiai és Társadalomtudományi kar bármely szakát, mert itt nemcsak a tudásod bővítheted, hanem egy olyan közösségbe kerülsz, ahol nincs vége a napnak az utolsó óráddal! A lépéselőnyért válassz minket!

16 30 Mihez Fogjak Tudásommal? K arrierképek Magyar Lilla Angol és német nyelv és irodalom szakos tanárként végzett a Pannon Egyetemen, majd az ELTE elméleti nyelvészet doktori programjának hallgatója lett. Tavaly 5 évre elnyerte a Massachusetts Institute of Technology (MIT, a világ egyik legjobb egyeteme) nyelvészeti doktori iskolájának ösztöndíját. Lilla a szakmailag kiváló oktatókat, a nagyszerű és összetartó oktatói hallgatói közösséget, az inspiráló szakmai és személyes légkört tartja a legfontosabbnak abból, amit számára a Pannon Egyetem, a kar és az Angol Amerikai Intézet nyújtott. Komáromi Sándor 2002-ben kerültem a magyar-színháztudomány szakra. Az egyetem berkein belül alapítottam meg a Veszprémi Egyetemi Színpadot, valamint a Teleszterion Színházi Műhelyt. Műhelyünk az évek során számos fesztiváldíjat begyűjtött ben Pápa városa remek lehetőséggel kínált meg bennünket, azóta ott működik a színházi műhely. Jelenleg a Generation Bridge nevű ifjúsági koncepción dolgozunk, amely egy komplex nevelési stratégia a tanórán kívüli szabadidős tevékenységek bevonásával. Bálint Andrea Angol nyelv és irodalom szakos tanárként végzett a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán, majd New York Citybe, Manhattanbe költözött. Itt a School of International Studies tanára lett, ahol es diákokat tanít. Andrea az oktatók szakmai tudását, segítőkészségét és közvetlenségét, a kompetitív nemzetközi környezetben is megfelelő helytállást megalapozó biztos, mindig megújítható szakmai tudást és a diploma megszerzése után is segítséget nyújtó, a végzettekkel is folyamatosan kapcsolatot tartó alma matert tartja a Pannon Egyetemen, a karon és az Angol Amerikai Intézetben elvégzett tanulmányai legfontosabb hozadékának. Barabás Szilvia Német nyelv és irodalom, ill. angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár. Szilvia 2003 szeptembere óta a veszprémi Lovassy László Gimnázium tanára, ahol német irodalmat, német és angol nyelvet tanít óta vizsgáztat DSD nyelvvizsgákon, 2006-tól pedig ÖSD nyelvvizsgáztató tanár. Ezen kívül számos nyelvvizsga-felkészítő könyv szerzője. Steinbach József A Dunántúli Református Egyházkerület püspöke ban szereztem meg harmadik diplomámat a Pannon Egyetemen; etika-ember és társadalomismeret szakos tanárként végeztem. Az egyetemen és szakon töltött négy év igazi épülés, felüdülés és elmélyülés volt számomra. Tudásom komplexebb, érettebb, gondolkodásom nyitottabb lett, így református lelkészként és egyházvezetőként is igen hasznos, felejthetetlen volt számomra az itteni idő. A korábbi és akkor tanszékvezető, Dr. Kamarás István és Dr. Géczi János óriási tudása, szakmaisága, a tanáraink felkészültsége, szigorúsága és embersége (a kettő fontos egysége) példaként áll előttem ma is, miközben az évfolyamon is igazi közösség alakult ki. A Pannon Egyetem indított el igazán pályám felfelé ívelő szakaszán. Köszönet ezért, és lelkészként szabadjon sok áldást kívánnom az egyetem mindenkori munkájára. Burucs Tamás A magyar szakról a Vár, a Bakony, a köd és a macskakő jut eszembe, amely sajátos biztonságérzetet adott. Eltávolított az egyetemi zsúfoltságtól, és közel vitt a megszerzendő tudás személyessé tételéhez. Bármilyen nagy tudású emberek tanítottak, szinte mindenki igyekezett közvetlen kapcsolatot kialakítani velünk. Most egy veszprémi szakközépiskolában tanítok. Legizgalmasabb a munkámban, hogy a megtanult irodalmi nyelvhasználatot átültessem a velem szemben ülő gyerekek szövegébe. Nagy sikerélmény, amikor észreveszem rajtuk a felismerés félmosolyát. A magyar szak számomra a családalapítás szempontjából is fontos. Itt ismertem meg a feleségemet, akivel azóta már két lánygyerme - künket neveljük. Lőrincz Réka Az egyetemi tanulmányokat követően a Külügyminisztérium Gazdaságdiplomáciai, Protokoll, majd Ázsiai és Csendes-óceáni Főosztályán teljesített diplomáciai szolgálatot. Szakterületei Dél-Kelet Ázsia és az emberi jogok. Részt vett a magyar EU elnökség ázsiai tematikájának lebonyolításában, a magyar ENSZ BT tagságért folytatott lobbi tervezésében, számos állam- és kormányfői találkozó szakmai és protokoll előkészítésében, békefenntartó képzésen, valamint nemzetközi választási megfigyelőmisszióban. A 4 éves külügyi pályát követően jelenleg Németországban él, s Nürnberg város Emberi Jogi Irodájának munkatársaként elsősorban antidiszkriminációs projektekkel és emberi jogi oktatással foglalkozik. Mihálykó Ágnes A Pannon Egyetem nemzetközi tanulmányok BA szakja kitágította látókörömet. Kiválóan kiegészítette az ELTE-n szerzett történelem szakos diplomámat, így most már a múlt folyamatai mellett a jelent is sokkal jobban értem. Az ELTE-hez képest az egyes hallgatókra, főleg a tehetségekre jutó figyelem is sokkal nagyobb. Sokat profitáltam a bolognai Erasmus-kapcsolatból is, valamint a bécsi magyar nagykövetségen végzett szakmai gyakorlatomból. Jövőmet el tudnám képzelni mind a történeti kutatásban, mind pedig a diplomáciában.

17

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar

ELTE Bölcsészettudományi Kar ELTE BTK 2014 FACULTAS PHILOSOPHIAE A.D. MDCXXXV www.btk.elte.hu 8 8 1 Mária Terézia magyar királynő, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, Egyetemünk újraalapítója ELTE BTK ELTE BTK Tartalom

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2 PPKE BTK 2015.

TARTALOMJEGYZÉK 2 PPKE BTK 2015. scientia et f idelitate K I E M E L T E G Y E T E M 2015 TARTALOMJEGYZÉK 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ AZ EGYETEM ÉS A KAR TÖRTÉNETE KÉPZÉSI HELYSZÍNEK OKTATÁS HALLGATÓI

Részletesebben

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu Felvételi tájékoztató kiadvány 2012 KRE.hu A 2012-es HVG Diploma különszám kari összesített rangsorában, a bölcsészképzési területen a KRE-BTK ezüstérmes, a jogi és igazgatási képzési területen a KRE-ÁJK

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem BUDAPEST-CAMPUS 5 5 5 6 8 1 2 7 7 8 2 6 1 3 9 4 4 9 3 1. Rektori Hivatal (EHÖK, Quaestura, Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály) 2. Állam- és Jogtudományi Kar 3. Bárczi

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Szombathely 2014. március 10. Tartalom A Nyugat-magyarországi Egyetem 3 A Savaria

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola Andragógia Emberi erôforrások Gazdálkodási és menedzsment Gazdaságinformatika BSc Kommunikáció és médiatudomány Zsigmond Király Fôiskola Nemzetközi gazdálkodás Szociológia Nemzetközi tanulmányok Kommunikáció

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola Andragógia BA Emberi erôforrások BA Gazdálkodási és menedzsment BA Gazdaságinformatika BSc Zsigmond Király Fôiskola Kommunikáció és médiatudomány BA Nemzetközi gazdálkodás BA Nemzetközi tanulmányok BA

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola Andragógia BA Emberi erôforrások BA Gazdálkodási és menedzsment BA Gazdaságinformatika BSc Kommunikáció és médiatudomány BA Zsigmond Király Fôiskola Nemzetközi gazdálkodás BA Nemzetközi tanulmányok BA

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK: Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. JÚNIUS JULIUS

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. JÚNIUS JULIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. JÚNIUS JULIUS Tartalom Zsigmond Király Fõiskola A hallgatóbarát fôiskola pótfelvételi 2009 Jelentkezési határidô: 2009. július 24 augusztus 13.

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Általános információk

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Általános információk FELVÉTELI TJÉOZTATÓ a 2012/2013. tanévre ltalános információk Budapest, 2011. november 1 Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉ Rektori köszöntő... 3 BGF képzési térképe a 2012/2013. tanévben... 5

Részletesebben

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar [2014. JANUÁR 20.] MAB [EKF TTK] Tartalom Bevezetés... 3 1. A kar általános helyzetképe... 3 1.1. A kar küldetése, célkitűzései...

Részletesebben

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TÁTK TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS FELNÔTTOKTATÁS IDEGEN NYELV OKTATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A TARTALOMBÓL: 4. Magasabb támogatási keret a csatlakozás után A Tempus Közalapítvány hírlevelei SOCRATES/COMENIUS

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

Tehetséggondozás - közösen

Tehetséggondozás - közösen Tehetséggondozás - közösen Tehetségnap, kreatív középiskolai nap, élményműhelyek Miskolci Egyetem 2011. május 6. kiadvany.indd 1 2011.05.01. 19:24 Kiadja a Miskolci Egyetem A tudományos utánpótlás-nevelés

Részletesebben

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY:

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: MISKOLCI EGYETEM MISKOLC 2008 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 TARTALOMJEGYZÉK 2 3 REKTORI KÖSZÖNTÕ MIÉRT A KODOLÁNYI? SZOLGÁLTATÁSOK KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK FELVÉTELI FELSÕFOKÚ SZAKKÉPZÉS TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 04 06 08 14 17

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Gypsy Studies Konferenciakötet

Gypsy Studies Konferenciakötet Gypsy Studies Konferenciakötet 22. TÍZÉVES A ROMOLÓGIA KONFERENCIAKÖTET 2007. NOVEMBER 23. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS JÚLIUS pótfelvételi TOVÁBBTANULÁS Diplomaátadók Tartalom FILM TDK Nem varrószakkör, nem könyvklub. Nem készítjük őket, de nem is csak nézzük.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben