Bölcsészet- és társadalomtudomány. Veszprémben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bölcsészet- és társadalomtudomány. Veszprémben"

Átírás

1 Bölcsészet- és társadalomtudomány a Pannon Egyetemen Veszprémben Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar

2 Pannon Egyetem MFTK Választható szakok alapszakok (Ba) anglisztika germanisztika magyar nemzetközi tanulmányok pedagógia politológia romanisztika szabad bölcsész társadalmi tanulmányok mesterszakok (ma) alkalmazott nyelvészet amerikanisztika anglisztika fordító és tolmács (angol, német, francia, olasz, orosz* nyelven) humánökológia* magyar nyelv és irodalom német nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi tanulmányok (magyar és angol* nyelven) neveléstudomány összehasonlító irodalom- és Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Veszprém, Egyetem u. 10. H-8200 Tel.: (36) 88/ Fax: (36) 88/ művelődéstudomány színháztudomány tanári mesterszak angoltanár drámapedagógia-tanár ember- és társadalomismeret - tanár informatikatanár környezettantanár magyartanár némettanár okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár pedagógiatanár osztatlan tanári szak (minden szakpárosításban) angol nyelv és kultúra tanára dráma- és színházismeret-tanár etika- és erkölcstantanár* kémiatanár* magyartanár matematikatanár* német nyelv és kultúra tanára informatikatanár természetismeret-környezet tan tanár *=akkreditáció alatt, 2014 szeptemberétől indítjuk szakirányú továbbképzések erkölcsi nevelés pedagógiája dráma- és színház-pedagógia közpolitikai menedzsment közoktatási vezető és pedagógus közoktatási intézményi mentor matematikapedagógiai tehetséggondozó pedagógus német magyar osztrák kulturális kapcsolatok német kisebbségi nyelv, irodalom és kultúra szaktárgyak oktatása idegen nyelven társadalomtudományi és gazdasági szakfordító tudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozó pedagógus tartalom 5 DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ 6 ANGOL AMERIKAI INTÉZET 8 ANTROPOLÓGIA ÉS ETIKA TANSZÉK NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET 18 TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ERASMUS 24 GERMANISZTIKAI ÉS FORDÍTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI INTÉZET MAGYAR ÉS ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK ÉS NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET TUDOMÁNYOS MŰHELYEK, TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉG AZ MFTK-N 28 HALLGATÓI ÉLET HÖK 30 MIHEZ FOGJAK TUDÁSOMMAL? KARRIERKÉPEK PANNON Egyetem TÁMOP /1/KONV Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Pannon Egyetemen Felelős kiadó: Horváth Géza dékán, MFTK Layout: Nagy Balázs Nyomás: Tradeorg Nyomda Kft. Felelős vezető: Tóth Zoltán

3 4 DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Köszöntöm Önt, aki bölcsészeti, társadalomtudományi vagy pedagógiai érdeklődése folytán egyetemi felvételire készül. Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassam a Pannon Egyetem humán tudományi karát. A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar (MFTK) Észak- és Közép-Dunántúl egyetlen bölcsészet- és társadalomtudományi kara, s egyben a régió tudás- és innovációs központja. Kilenc alapszakon (BA), tíz mesterszakon (MA), továbbá osztatlan tanárképzési szakokon várjuk a jelentkezőket. A karon jelenleg 70 oktató dolgozik és 1300 hallgató tanul. Tapasztalataink szerint az oktatók hallgatók közti partneri viszony és a műhelyszerű együttgondolkodás segíti leginkább az alkotó személyiség kibontakozását. Ez adja meg a veszprémi humán tudományi képzés sajátosságát. A nálunk végzett hallgatók elismert minőséget és gondolkodásmódot képviselnek szakmájukon belül, és megállják helyüket mind a nemzetközi mezőnyben, mind a régió közművelődési intézményeiben, mind az ország doktori iskoláiban, vagy tanárként a középiskolákban. Néhány érv, amiért érdemes nálunk tanulni: minőségi képzés (anyanyelvi lektorok, külföldi vendégprofesszorok segítik munkánkat) rugalmas képzési rend kiscsoportos, személyre szabott foglalkozások, családias légkör egyedi, speciális képzések (pl. színháztudomány) államilag finanszírozott helyek ösztöndíjak széles skálája kedvező kollégiumi elhelyezés támogatott külföldi tanulmányutak és külföldi szakmai gyakorlat részvétel a karon folyó kutatásokban és kutatóintézeteink munkájában kétszázezer kötetes, ötszáz bel- és külföldi folyóiratot rendelő könyvtár és online katalógus, százhúsz számítógépes munkaállomással pályakövetés (segítjük az elhelyezkedést vagy doktori programokban való továbbtanulást) izgalmas kulturális környezet (színházak, fesztiválok, kortárs irodalmi rendezvények, éjszakai egyetem, egyetemi média) pezsgő diákélet (szakestek, tudomány a kocsmában, koncertek, egyetemi napok VEN, Balaton-regatta) Szeretettel várjuk! Dr. Horváth Géza, dékán

4 6 ANGOL AMERIKAI INTÉZET Take it EASI! Az Angol Amerikai Intézet (English and American Studies Institute EASI) a kar legnagyobb hallgatói létszámú szakcsoportjáért felelős intézete, amely gondozza többek között a HVG rangsorában rendszeresen negyedik legjobbnak rangsorolt anglisztika alapszakot és az országos szinten is különleges, az USA-ban akkreditáltatott amerikanisztika mesterszakot, amelyen két magyarországi és két amerikai félév után, az USA keleti partjának öt legjobb intézménye közé tartozó Nazareth College diplomáját szerezhetik meg a hallgatók. Az EASI szakjai alapszak anglisztika BA angol/amerikanisztika szakirány, nemzetközi szakmai kommunikáció specializáció (6 félév) mesterszak anglisztika (bölcsész) MA angol alkalmazott nyelvészet szakirány (4 félév) amerikanisztika MA a Nazareth College-dzsal közösen, 2 félév az USA-ban, amerikai diploma (4 félév) angoltanári MA (2-5 félév) osztatlan képzés angoltanári osztatlan képzés általános/középiskolai tanár (8+2 / 10+2 félév) szakirányú továbbképzés társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (2 félév) szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár szakirányú továbbképzés informatika, kémia, matematika (4 félév) Személyre szabott tanácsadás Kiemelkedő az EASI-nek a világ legjobb egyetemeitől átvett személyre szóló tutori rendszere, melynek keretében minden hallgatónak egy-egy oktató segít megtervezni tanulmányait, meghozni a szükséges döntéseket arról, mely szakirányt, specializációt vagy minort válassza. Segítenek meghatározni a hallgató érdeklődési körének leginkább megfelelő mesterszakot, az ehhez szükséges előtanulmányokat és így elérni a lehető legmagasabb pontszámot. Kutatás Az EASI kutatási területei felölelik az angolszász kultúrkör minden szeletét: alkalmazott nyelvészeti, nyelvpolitikai, szaknyelvi, kontaktusnyelvészeti, fonetikai-fonológiai kutatásokat, a reneszánsz irodalom, a gótika és az amerikai női írók kutatási területeit, az idegen nyelvi mérés és értékeléssel és a nyelvvizsgarendszerekkel kapcsolatos kutatásokat, melyekbe a hallgatók is bekapcsolódhatnak, eredményeiket a Tudományos Diákköri Konferenciák intézményi és országos fordulóin adhatják elő. E témákat a humántudományok és a tér közötti kapcsolat szűrőjén keresztül közelítik meg, amelyet a TOPOS Journal of Space and Humanities szakfolyóirat (www.toposjournal.hu) és az ehhez kapcsolódó konferenciasorozat mutat be. Kiválóság Az EASI oktatói több mint 80%-ban rendelkeznek tudományos fokozattal, számos kitüntetést, rangos ösztöndíjat Fulbright, OTKA, Bolyai, Soros, Campus Hungary nyertek el, rendszeresen adnak elő nemzetközi konferenciákon, és oktattak már külföldi intézményekben amerikai, cseh, erdélyi, francia, német és portugál egyetemeken vendégelőadóként. Rendezvények Szakmai programok: Amerika-hét a minden tavasszal megrendezésre kerülő eseményen magyar és amerikai kutatók, Fulbright-ösztöndíjasok, az USA nagykövetségének munkatársai, magyar és amerikai diákok tartanak előadásokat az amerikai kultúráról. TOPOS a humántudományok és a tér közötti viszonyt bemutató évenkénti konferenciákon már több mint 40 előadást hallhattak a résztvevők. Diplomáciai Találkozások az angol nyelvű országok nagykövetségeinek munkatársai rendszeres előadói az EASI rendezvényeinek. Kötetlen programok: Angol szakest oktatók és hallgatók egy előre kijelölt téma szerinti öltözékben adnak műsort és szórakoznak együtt az angolosokra jellemző laza módon. EASI kerti partik oktatók és hallgatók esti közös szabadtéri vacsorával és beszélgetéssel indítják az új tanévet, illetve búcsúznak a lezárt tanévtől. Számos már korábban végzett hallgatónk rendszeresen megtiszteli rendezvényeinket jelenlétével a diploma megszerzése után sem szakadnak el az alma matertől. Elérhetőségek: Angol Amerikai Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 3. Facebook: Pannon Egyetem Angol-Amerikai Intézet

5 8 Antropológia és Etika Tanszék Szabad bölcsészet alapszak etika szakirány Ember- és társadalomismeret műveltségterületi tanár mesterszak Közösségi és diákélet Az Antropológia és Etika Tanszék oktatói kiemelt feladatuknak tekintik a hallgatói csoportok közösségfejlesztését, illetve az egyes hallgatók egyéni mentorálását. Ez utóbbi a tanulmányok mellett kiterjed a személyiségfejlesztés és a karrierépítés (tudományos, pedagógiai vagy humán) területére is. A tanszék Veszprém legszebb pontján, fenn a várban található. A szakon, ahogy az egyetemen is, élénk diákélet zajlik. A tanszékhez kötődő Éjszakai Egyetem elnevezésű rendezvénysorozat országosan és nemzetközileg is elismert tudósok, művészek, közéleti emberek előadásaira épül. A szakon tehetségműhely működik, ennek köszönhetően hallgatóink rendszeres szerepelnek helyi és országos konferenciákon (ITDK, OTDK). Tanszékvezető: Dr. habil Géczi János egyetemi docens Cím: 8200 Veszprém, Vár u. 39. Levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon: 88/ Alapképzés A szabad bölcsész alapképzési szak (BA) etika szakirányát elsősorban azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek az emberi viszonyok, az értékek, a kultúra és az erkölcs világa iránt. Különös neve ellenére színes és sokszólamú (tudományos kifejezéssel: multidiszciplináris) szakról van szó, amelynek középpontjában az ember áll, aki sokféle élettani, lélektani, társadalmi, erkölcsi, bölcseleti és vallási nézőpontból vizsgálható. Képzésünk is ennek megfelelő tárgyakat foglal magába: filozófia-, tudomány- és művelődéstörténet, kommunikációelmélet és logika, biológiai és kulturális antropológia, pszichológia, szociológia, alapvető és alkalmazott etika, humánetológia és ökológia, vallástudomány. A szak lehetőséget kínál arra, hogy az itt végzettek tanulmányaikat egyfelől az ember és társadalom műveltségterületi tanár mesterképzési szakán (MA), másfelől egyéb bölcsész- és társadalomtudományi mesterképzés keretében folytassák. Mesterképzés Az ember és társadalom műveltségterület kiemelt fejlesztési területe az erkölcsi nevelés. A nemzeti köznevelésről szóló törvény, továbbá a kerettantervek alapján a közeljövőben jelentősen nő az alap- és középfokú oktatási rendszernek az erkölcstantanárok illetve az erkölcsi tartalmak és szociális készségek közvetítésének-fejlesztésének kompetenciájával rendelkező pedagógusok iránti szakemberszükséglete. A tanári mesterképzés célja, hogy az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, ismeretekre alapozva felkészítsen azokra az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, amelyekre a közoktatásban, a szakképzésben vagy a felnőttképzésben egyaránt szükség van.

6 10 Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet Intézetünk mind nappali, mind levelező tagozaton képez bölcsészeket, tanárokat, valamint fordítókat és tolmácsokat Germanisztika alapszak német szakirány A hallgatók megismerkednek a német nyelvészet, a német nyelvű irodalom és a német nyelvű országok kultúrájának főbb területeivel. Specializációnk az interkulturális germanisztika: nemzetközi kommunikáció. A szakon szerzett ismeretek elhelyezkedési lehetőséget biztosítanak a tudományos, kulturális, kormányzati és európai uniós intézményeknél, multinacionális cégeknél vagy akár a médiában. A harmadik év végén a tanulmányok folytathatók mester (MA) szinten. Német nyelv, irodalom és kultúra mesterszak A képzés a germanisztika szakos egyetemi alapképzésben (BA) vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett ismeretekre épül. A mesterszintű diploma megszerzése után mód nyílik tudományos fokozat (PhD) megszerzésére. Tudományos élet, kutatás, rendezvények Intézetünkben működik az Interkulturális Germanisztikai Kutatóműhely, amely az interkulturális germanisztika mint a német nyelv- és irodalomtudomány új paradigmájának széles spektrumát műveli. Másik kutatási területünk a különböző szaknyelvek szaknyelvi jellegzetességeinek vizsgálata, ill. a szaknyelvi sajátosságoknak a fordítási tevékenységre gyakorolt hatása. Kutatási eredményeink megvitatására rendszeresen szervezünk nemzetközi konferenciákat, de fontosnak tartjuk a nálunk végzettekkel való kapcsolattartást is, amelynek egyik formája a rendszeresen megrendezett Némettanárok Szakmai Napja. Hallgatóinknak lehetőséget biztosítunk, hogy bekapcsolódhassanak az Intézet kutatási és egyéb projektjeibe, valamint, hogy további ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek külföldi ösztöndíjak segítségével. Alap- és mesterképzési szakjaink Germanisztika alapszak német szakirány (6 félév) Német nyelv, irodalom és kultúra mesterszak (4 félév) Fordító és tolmács mesterszak (4 félév) Tanári szakjaink Némettanári mesterszak (2-5 félév) Német nyelv és kultúra tanára osztatlan tanári szak (10-12 félév) A tanári szakok esetében a német szakterületi ismeretek közvetítését végezzük. Szakirányú továbbképzési szakjaink Német kisebbségi nyelv, irodalom és kultúra szakirányú továbbképzési szak (3 félév) Német magyar osztrák kulturális kapcsolatok szakirányú továbbképzési szak (3 félév) Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányú továbbképzési szak (2 félév) Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár szakirányú továbbképzési szak informatika, kémia, matematika (4 félév) A szakirányú továbbképzési szakjainkat már diplomával rendelkezőknek kínáljuk. Fordító és tolmács mesterszak Az alábbi nyelvi kombinációk választhatók: A/magyar B/angol C/német vagy francia vagy olasz vagy orosz A/magyar B/francia C/angol vagy német vagy olasz vagy orosz A/magyar B/német C/angol vagy francia vagy olasz vagy orosz A/magyar B/olasz C/angol vagy francia vagy német vagy orosz A/magyar B/orosz C/angol vagy francia vagy német vagy olasz A fordítás és tolmácsolás általános elméletének és technikájának elsajátítása után két szakirányt kínálunk: fordítói szakirány és tolmács szakirány. Cím: 8200 Veszprém, Füredi u. 2. Tel: (88)

7 12 Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Történet A veszprémi színháztudomány szakos képzés 1994-ben kezdődött, Bécsy Tamás professzor vezetésével. A magyar szakos képzés 2001-ben indult: az Irodalomtudományi Tanszéket Kovács Árpád, a Nyelvtudományi Tanszéket Horváth Katalin vezette. Az Irodalom- és Kultúratudományi Intézet által gondozott legfiatalabb szak pedig a drámapedagógia MA, illetve a dráma- és színházismeret-tanár szak. Az intézet felépítése Magyar Irodalomtudományi Intézeti Tanszék Színháztudományi Intézeti Tanszék Irodalomelméleti és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézeti Tanszék Sziveri János Intézet Gondozott szakok Magyar nyelv és irodalom BA (színháztudomány és nyelvmentor szakiránnyal) Magyar nyelv és irodalom (bölcsész) MA Színháztudomány MA Összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány MA Tanár-magyartanár MA Magyar nyelv és irodalom osztatlan tanári szak Drámapedagógia MA Dráma- és színházismeret-tanár osztatlan képzés Magyar Irodalomtudományi Intézeti Tanszék A Magyar Irodalomtudományi Tanszék oktatóinak önálló könyvekkel, tanulmányokkal, akadémiai tevékenységgel, nemzetközi kapcsolatokkal alátámasztott kutatási és oktatási területe kiterjed az általános és az összehasonlító irodalomtudomány, a nyelvfilozófia, a szemiotika, a poétika, a 19. és 20. századi magyar irodalom, a kultúraelmélet kutatási területeire. A tanszék munkája az oktatás, a kutatás és a tehetséggondozás egységére épül, és a műhelyszerű működés jellemzi. Rendszeres és országosan is eredményes TDK-munka folyik a tanszéken, nagy hallgatói aktivitás mellett. Erasmus-kapcsolataink révén hallgatóink számos európai országban tanulnak egy vagy két félévig. Színháztudományi Intézeti Tanszék A Színháztudományi Tanszék oktatói szakterületük itthon és külföldön is elismert képviselői. Saját tudásuk mellett lehetőséget teremtenek a szakma jelentős alkotóinak és kutatóinak megismerésére. A hallgatók arcképes igazolvánnyal ingyen vagy szakmai jeggyel látogathatják a hazai színházak előadásait, illetve részt vehetnek a közös szervezésű színházi utakon, kirándulásokon. A tanszéken működő drámapedagógiai műhely egyedülálló lehetőségeket biztosít a pedagógiai szakmai kompetenciák bővítésére. A tanulást és a kutatást segíti a Paál Istvánról elnevezett, több ezer kötetes szakkönyvtárunk, valamint a több száz videó- és DVD-felvételt tartalmazó médiatárunk. (A felvételeket a Tanszék hallgatói térítés nélkül kölcsönözhetik.) Minden évben közkedvelt, nagyszabású tanszéki estet rendezünk, amelyen hallgatóink bemutathatják saját produkcióikat, oldottabban találkozhatnak tanáraikkal és a szakma ismert egyéniségeivel. Rendszeresen összegző, tudományos konferenciát szervezünk, az oktatók, a hallgatók és számos meghívott előadó részvételével. Cím: Veszprém, Vár u. 39., I. em., 106. Levélcím: 8201 Veszprém, Pf Telefon: (88) Tudományos élet, rendezvények Az alapítás óta működik a regénykutatási műhely, melynek révén országos elismertségre tettünk szert s beágyazódtunk az országos irodalomtudományi munkába és köztudatba óta kéthárom évente megszervezzük a Veszprémi Regénykollokviumot, a regénykutatás egyedülálló hazai rendezvényét. Az összehasonlító kutatások jegyében nemzetközi együttműködések szerveződtek. Szoros együttműködést alakítottunk ki a Veszprémi Akadémiai Bizottsággal is, ennek keretében folyik pl. A tudomány kultúrája előadás- és beszélgetéssorozatunk, mely a természet-, a műszaki és a humántudományok közti párbeszéd élénkítését célozza. Tízéves hagyományra tekint vissza a Trialógusok című irodalmi beszélgetéssorozatunk. Az Ex Symposion folyóirattal közösen szervezett beszélgetéseken újabb és újabb kortárs magyar írót ismerhetnek meg a hallgatók személyesen, a folyóirat és a tanszék egy-egy irodalmárának kérdései nyomán. A kar minden tavasszal megszervezi valamelyik határon túli magyar közösség bemutatkozását. Az egyhetes, fesztivál jellegű rendezvény lebonyolításában nemcsak az intézet oktatói, hanem a hallgatók is tevékenyen részt vesznek. Ezzel szervezői tapasztalatokat szereznek, illetve közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a vendégül látott írókkal, művészekkel, tudósokkal.

8 14 MAGYAR ÉS ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET A Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet (MANYI) a jelen felállás szerint január 1. óta létezik, és több egység összevonásával alakult meg, vezetője Dr. habil. Navracsics Judit. Az intézetnek 4 egysége van: Az Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszék gondozásában levő szakok hallgatói tanulhatnak a nyelvelsajátítás, nyelvtanulás, nyelvhasználat szociológiai és pszichológiai tényezőiről a pszicholingvisztika, szociolingvisztika, neurolingvisztika és nyelvpolitika stb. tárgyak keretein belül. Az intézetben több két- és többnyelvűség-kutató oktat, így a hallgatók friss kutatási eredményeken alapuló ismereteket szerezhetnek a területről, továbbá részt vehetnek a kutatási projektekben. A Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszéken oktató szakemberek a magyar nyelv és nyelvhasználat történeti és szociológiai változásait ismertetik meg a hallgatókkal, akik a szakterület képviselőitől hallhatnak az uráli nyelvészetről, nyelvi divathullámokról, nyelvjárástanról, helyesírásról, névtanról stb. A Nyelvoktatási Központ a Gazdaságtudományi Kar, a Mérnöki Kar, a Műszaki Informatika Kar és a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar hallgatóinak idegen nyelvi képzését látja el. A választható nyelvek az angol és a német, de lehetőség van kínai és perzsa nyelvek tanulására is. A Központ tapasztalt nyelvtanárainak a fő célja a hallgatók nyelvvizsgára készítése. A Pannon Egyetem saját nyelvvizsgarendszert dolgozott ki hallgatói számára. A Pannon általános egy- és kétnyelvű vizsgarendszer nagy népszerűségnek örvend országszerte. A Pannon Nyelvvizsgaközpont évente 5 alkalommal szervez nyelvvizsgát angol és német nyelvből. A vizsgaalkalmak vizsgázóbarátak, záróvizsgákhoz és érettségi vizsgákhoz illesztettek. Azoknak a hallgatóknak, akik szakmai nyelvvizsgát szeretnének tenni, szintén a Pannon Nyelvvizsgaközpont biztosít vizsgázási lehetőséget angol és német gazdasági és üzleti szaknyelvből. Képzéseink Az Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszék a magyar alapszakon belül a nyelvmentor szakirány képzéséért felelős, mesterszakon az alkalmazott nyelvészet bölcsész, illetve a nyelv- és beszédfejlesztő tanári mesterszakokért. A Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék a magyar nyelv és irodalom alapszak felelőse, mesterszakon a magyar nyelv és irodalom bölcsész szak nyelvészeti tárgyait gondozza, valamint a tanári mesterképzési szakon belül a magyartanári szakterület nyelvészeti vonatkozásait oktatja. Tudományos élet Intézetünk a nemzetközi Central European Research Group for Second Langugae Acquisition and Multilingualism (CERGSLAM) kutatócsoport központja. Neves külföldi professzorok dolgoznak az Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszéken, s a tanszék felelős az Alkalmazott Nyelvtudomány c. nemzetközileg referált folyóirat szerkesztéséért. A Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék kutatói 2005 óta vizsgálják Veszprém megye nyelvjárásait és regionális köznyelvét, emellett a névtaninevezéktani kutatások egyik magyar bázisa is. Rendezvényeink Az Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszék 1997 óta rendezi meg a Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemet, amelynek előadói körében tudhatja a pszicholingvisztika legnevesebb hazai és nemzetközi képviselőit. Intézeti szinten évente 3-4 alkalommal műhelybeszélgetést szervezünk, ahová egy-egy neves hazai előadót hívunk meg. A Kutatók éjszakáján érdekes előadásokat, programokat szervezünk, minden évben sor kerül a Kossuth-szónokversenyre, Kazinczy szépkiejtési versenyre, valamint decemberben a pikkujoulura, azaz a finn hagyományokat követő kiskarácsonyra. Intézetünkben immár rendszeressé vált, hogy nemzetközi professzorok tartanak tömbösített kurzusokat. Emellett intenzív tehetséggondozás folyik a tanszékeken, hallgatóink jó eredményeket érnek el a TDK-n, FIKUSZ-on, illetve az OTDK-n. Cím: 8200 Veszprém, Vár u. 39. telefon: 88/

9 16 Neveléstudományi Intézet Történet Az intézet elődintézményét prof. dr. Zsolnai József alapította 1999-ben. Az intézet az oktatás területén a pedagógia alapképzést, a neveléstudományi mesterszakot és a tanári mesterképzés pedagógiatanári szakképzettségi területét gondozza. Szakirányú szakjaink: Közoktatási intézményi mentor szakirányú továbbképzési szak, Matematikapedagógiai tehetséggondozó pedagógus szakirányú továbbképzési szak, Tudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozó pedagógus szakirányú továbbképzési szak. Céljaink A képzések alapvető célja a pedagógia és társtudományainak megismertetése mellett az, hogy a hallgatók megértsék a képességfejlesztő pedagógiai programok lényegét, és elsajátítsák a szakmai önfejlesztés különböző technikáit. Az Intézet kiemelt kutatásai a pedagógusképzés fejlesztését, valamit a felsőoktatás-pedagógia alapjainak megteremtését szolgálják, illetve folytatják a Zsolnai József által kimunkált pedagógiai rendszer gondozását, hangsúlyt helyezve az olvasás-, szövegértés- és internetpedagógia, valamint a tudománypedagógia kérdéseire. Kutatás A kutatásokban az elméleti munka mellett jellegzetes sajátosságként emelhető ki azok közoktatási irányultsága. Ezért együttműködő partnerként az Intézet köré iskolák hálózata épül, melyek számára az Intézet jelentős tantervfejlesztési, (nyomtatott és digitális) taneszközfejlesztési és továbbképzési tevékenységeket végez. Ez a munka fémjelzi azt, hogy az elméleti és az alkalmazott pedagógia művelése, szinergiájának működtetése az Intézet sajátos és innovatív missziója. Ezek a tevékenységek három program A vezető neve, titulusa: Dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária intézetigazgató, egyetemi docens Cím: 8500 Pápa, Mézeskalács u. 2/B. Postacím: 8501 Pápa, Pf. 68. Telefon: 89/ Mobil: 06/30/ Fax: 89/ koordinálásával valósulnak meg: a közel 40 éve kutatott-fejlesztett Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program (NYIK), az e munka nyomán kiterebélyesedett, minden műveltségi területre kiterjedő, új tárgyak sorát meghonosító Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program (ÉKP), és a szintén több éve kutatott Tudománypedagógiai program, amely a kutatói utánpótlás nevelésének lehetőségeit elemzi és fejleszti. Ehhez a tevékenységhez kapcsolódik az évente megrendezett Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája. Az intézet publikációs tevékenysége nyomán eddig 21 kötet jelent meg, amely méltó módon reprezentálja az Intézetben folyó sokrétű kutató, fejlesztő és oktatómunkát. Külön kiemelendő a Zsolnai József művei sorozat, valamint a Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Pedagógusképzés Pedagógiája alprogramjában minősített PhD értekezések könyv formában való közreadása. Interaktív oktatás A Neveléstudományi Intézet további feladata a régióban jelentkező közoktatási igényekre válaszoló szolgáltató tevékenység, s az e tevékenységet támogató interaktív elektronikus felületek és eszközök kialakítása.

10 Képzéseink 18 TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT Osztatlan tanárképzés (8 szakon) Pedagógia pszichológia előkészítő modul Tanári mesterszak (osztott képzés, 9 szakképzettségi területen) Közoktatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés Több szakirányú továbbképzés oktató munkájában vesznek részt munkatársaink Miért érdemes minket választani? Gyakorlatorientált képzés. Változatos munkaformák alkalmazása. Tudományos kutatásokban való részvétel lehetősége. Hallgatóinknak lehetősége van egy vagy több félévet külföldön tölteni Erasmus-program keretében. Országos viszonylatban is vezető közoktatási intézményekben eltöltött tanítási gyakorlat. Bekapcsolódási lehetőség a szakmai-tudományos életbe, oktatóink kutatásaiba. Családias környezetben, kis létszámú csoportokban szervezett szemináriumok. A képzések során nagy hangsúlyt kap a személyiségfejlesztés és a folyamatos önreflexió. Vezető: Dr. habil Horváth H. Attila egyetemi docens Cím: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. Levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon: 88/ Tudományos élet, kutatás A Tanárképző Központ munkatársai több hazai tudományos szervezet munkájában vesznek részt tagként, illetve tisztségviselőként. Kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolataink lehetővé teszik, hogy kutatásainkat szélesebb körben megismerjék. A központ munkatársai a következő témakörökben végeznek kutatásokat: informális tanulás, erkölcsi szocializáció, pszichológia, anyanyelv-pedagógia, irodalompedagógia. A hallgatói igényeket is figyelembe véve minden félévben hirdetünk angol nyelvű kurzusokat is, amelyeken hallgatóink együtt tanulhatnak külföldi Erasmus-hallgatókkal. Oktatóink jelentős szerepet vállalnak a hallgatói tehetséggondozásban. Ennek fontos fórumai az Intézményi Tudományos Diákkör (ITDK), illetve a Fiatal Kutatók Színrelépése (FIKUSZ). Mindkét rendezvényen sikeresen szerepelnek hallgatóink. Kollégáink és hallgatóink folyamatosan jelen vannak az Országos Tudományos Diákkör (OTDK) szekcióinak munkájában is. Rendezvények Immár hagyománnyá vált központunkban a kétévente megrendezésre kerülő Tanárképzés Napja tudományos konferencia, amely a neveléstudománnyal foglalkozó hazai kutatókat vonzza Veszprémbe, s amely a következő alkalommal már nemzetközivé szélesedik. A Tanárképző Központ évek óta részt vesz a Kutatók éjszakája programsorozat megvalósításában, ahol számos érdeklődő bevonásával kerül sor a programok megvalósítására. A Tanul-O Galéria 2009 ősze óta minden tanévben 6-8 alkotóművészeti kiállításnak ad otthont. A kiállítások és megnyitók előkészítésében részt vevő hallgatóink az adott időszakban a feladattal foglalkozó pedagógusközösségek közreműködő tagjaivá válnak, így már az egyetemi tanulmányok során is tesznek egy lépést a tudatos pedagógusi szocializáció irányába.

11 20 Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet Célkitűzések A TNTI elsődleges feladatának az általánosan és szakmailag művelt, a társadalomban eligazodni képes, autonóm értelmiségi személyiségek kialakítását, illetve az ebben való közreműködést tekinti. A fenti célt öt tudományterület, a filozófia, a politikatudomány, a szociológia, a jog és a történelem egyes részterületeinek oktatásával, valamint az ezekre épülő speciális kollégiumok, illetve választható tárgyak rendszerével kívánja elérni. Az oktatási portfólió kiszélesítése 1999 szeptemberétől vette kezdetét az Európai Tanulmányok specializáció bevezetésével, amelyet a 2003 szeptemberében indult Nemzetközi tanulmányok osztatlan képzésű öt éves egyetemi szak indítása követett. A bolognai rendszer bevezetésének folyamatában került sor 2005-ben a Nemzetközi tanulmányok alapszak (BA), majd 2008-tól a Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak (MA), a Társadalmi tanulmányok alapszak (BA) és a Politológia alapszak (BA) akkreditálására és meghirdetésére. Nemzetközi kapcsolatok A TNTI kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik és széleskörű, eredményes kutató tevékenységet folytat. Valamennyi főállású oktató rendelkezik tudományos minősítéssel, a négy egyetemi docens közül kettő habilitált. A képzések színvonalas lebonyolításához neves vendégelőadók is hozzájárulnak. A TNTI oktatói közreműködnek többek között a Pro Philosophia Füzetek, a Mediterrán Világ, a Comitatus című folyóiratok, valamint a Carmen Saeculare könyvsorozat szerkesztésében és kiadásában. Rendezvények, kiadványok A TNTI tevékenysége hazai és nemzetközi tudományos konferenciák szervezésére is kiterjed, az utóbbi években kiemelkedik ezek közül a Mediterrán Világ Symposium című konferenciasorozat, a 2012 júniusában Veszprémben tartott Politológus Vándorgyűlés, valamint a 2012 decemberében megtartott A megerősített visegrádi együttműködés perspektívái című nemzetközi konferencia és workshop a visegrádi országok nagyköveteinek részvételével. Emellett széleskörű kapcsolatrendszert épített ki hazai, illetve spanyol, portugál, olasz, cseh és lengyel egyetemekkel, kutatóintézetekkel. Elérhetőség: 8200 Veszprém, Wartha V. u. 1., O épület Telefon: , fax: https://www.facebook.com/tarstud Története, struktúrája Az 1951-ben alapított tanszék 1988-ban vette fel a Társadalomtudományi Tanszék, 2001 márciusától a Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszék elnevezést, és alakította ki szakmai arculatát. A tanszék január 1-jétől Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetként (TNTI) folytatta tevékenységét. A TNTI szervezeti struktúráját a Nemzetközi Tanulmányok Intézeti Tanszék, a Társadalomtudományok Intézeti Tanszék és a Regionális Tanulmányok Kutatóközpont alkotja. Oktató és kutató munkáját a titkárság, továbbá az Európai Tanulmányi és Dokumentációs Központ és Könyvtár, a hallgatókkal való kapcsolattatást az intézeti Facebook-oldal (facebook.com/tarstud) segíti. Tehetséggondozás A 2009-ben indult Fiatal Kutatók Színrelépése (FIKUSZ) keretében hallgatóink speciális képzéseken vehetnek részt, amelyek többek között az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) versenyein való sikeres helytálláshoz is segítséget nyújtanak. A legkiválóbb tanulmányok publikálására egyedi lehetőséget nyújt az Intézet éves rendszerességgel megjelenő tehetséggondozó kiadványa, a Fókuszban az Európai Unió, amelynek 2013-ban immár második kötete jelent meg.

12 22 Erasmus-ösztöndíj Az MFTK Erasmus-kapcsolatai Kréta szigetétől Rovaniemiig, a Mikulás városáig A jövőjüket tudatosan tervező fiatalok az egyetemi évek alatt legalább egy félévet külföldi részképzésben töltenek. Ilyenkor amellett, hogy a kiutazóknak kinyílik a világ, tökéletesítik a nyelvtudásukat; a munkahelyek többsége is értékeli, ha nemzetközi, interkulturális tapasztalatokkal rendelkező diplomásokat vehetnek fel. Karunkon a legkedveltebb mobilitási program az Erasmus, amely az Európai Bizottság támogatásának köszönhetően lehetővé teszi, hogy tandíjmentesen és rendszeres havi támogatással tanuljanak hallgatóink fél-egy évet külföldön. A hozzánk jelentkezők 16 európai ország 47 egyeteme közül választhatnak, Kréta szigetétől kezdve Rovaniemiig, a Mikulás városáig mindenhol magas színvonalú oktatás fogadja az ösztöndíjasokat. A kar hallgatóinak félévente tájékoztató előadást szervezünk az ösztöndíjról, ahol a legfontosabb tudnivalók mellett a már kint járt hallgatóink is beszámolnak élményeikről, illetve utazási, tanulmányi stb. tippeket a kinti élethez. További információk az Erasmus-programról a program honlapjáról (http://uni-pannon.hu/tni), dr. Bagladi Orsolya, kari Erasmus-koordinátortól valamint a vesz prémi Erasmus Student Networkben dolgozó hallgatóktól (ESN Veszprém; kaphatók. MFTK-s hallgatók erasmusos barátaikkal az ESN Roma egyik rendezvényén Tudósítás Amszterdamból Részlet Szabó Evelin másodéves magyar szakos hallgató amszterdami tudósításaiból. Evi kalandjairól további részletek a oldalon olvashatók. Az órák nagyon interaktívak, rengeteget discuss -olunk, vitatkozunk, minden órán játszunk valamit, és bevallom, nagyon élvezem! Nem félek angolul megszólalni, elmondani a véleményemet. Biztos vagyok benne, hogy a javamra fog válni az itt töltött idő és remélem, hogy majd a későbbiekben sok mindent felhasználhatok az itt tanultakból. Végtére is örülök, hogy az egész»diversity in Urban Education«minort követem, mert a program végén a teljesítéséről oklevelet kapunk, nem beszélve a programhoz kapcsolódó kutatásról, amely majd esetleg később a szakdolgozatom alapja lehet. A tanáraimról is csak csupa jó dolgot tudok mesélni, az afrikai-indiai tanártól elkezdve a dánon át, a hollandig mindenféle nemzetiségű tanáraink vannak. Itt nincsenek határok ember és ember közt a származás miatt. Rengeteg nemzetiség él ebben a városban, én sosem láttam még ennyi különböző embert egy helyen, de pont ezért imádom, sosem lehet megunni, nem tudod, hogy a következő percben kivel találkozol! Mindezt kombinálva ezzel a gyönyörű várossal... nem tudok betelni vele! Nagyváros, de mégis kicsi. Történelmi város, amelynek fantasztikus hangulata van, egyszerűen magába szívja az embert; és már most úgy érzem, hogy fél év nem lesz elég itt! Folyton nyüzsög, de ha meg akarsz állni, bármikor megteheted a parkokban, vagy egyszerűen csak a csatorna szélén leülsz a barátaiddal iszogatni, míg az esti fényeket nézitek

13 24 Tudományos műhelyek, tudományos diákköri tevékenység az MFTK-n Az MFTK azért szentel kiemelt figyelmet a tudományos diákköri tevékenységnek, mert a fiatal kutatók képzését nemcsak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon elérhető rangos helyezések megszerzése szempontjából tartja fontosnak, hanem a kari tudományos tevékenység szerves és természetes részének tekinti. A karon működő kutatóműhelyek mindegyike a vezető oktatók és a kutatásukat kezdő hallgatók kooperációjára épül, s a konferenciákon is mindig az érdemi együttműködés áll a középpontban. Irodalom- és Kultúra - tudományi Műhely Az Irodalom- és Kultúratudományi Műhely ülései és előadásai elsősorban az országos irodalomtudományi párbeszédbe törekszenek bevezetni a hallgatókat azáltal, hogy korunk legkiemelkedőbb irodalomelméleti és irodalomtörténeti kutatóit hívja meg. A Trialógus című rendezvénysorozat a kortárs költők és írók Veszprémbe invitálásával nyújt lehetőséget arra, hogy az érdeklődők személyesen is megismerkedjenek napjaink magyar irodalmi életével; a karon működő színháztudományi kutatók pedig a mai színházi élet elitjébe igyekeznek bevonni a tudományos igénynyel fellépő hallgatókat. Az Irodalom- és Kultúra - tudományi Intézet által szervezett A tudomány kultúrája című előadás-sorozatnak az a nem titkolt célja, hogy a humán tudományok, illetve a természettudományok és a műszaki tudományok közös fórumaként kiterjessze a kar tudományos terveket szövő bölcsész hallgatóinak ismereteit a tudományok közötti dialógus terében. A kar gondozásában működő TOPOS folyóirat (http://toposjournal.hu) segítséget nyújt az angolszász nyelveken kutató hallgatóknak első publikációjuk megjelentetésében; a germanisztikai intézeti tanszékek pedig az interkulturális irodalomtudományba vezetik be a hallgatókat. Nyelvtudományi Műhely A Nyelvtudományi Műhely az elméleti, a történeti, a leíró és az empirikus nyelvkutatás módszereibe vonja be a magyar, angol és német szakos hallgatókat. A karon működő alkalmazott nyelvészeti és pszicholingvisztikai kutatócsoport a hallgatókkal közösen szervezi meg minden nyáron az immár 15 alkalommal megrendezett Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemet, amely országos és nemzetközi kapcsolatrendszerével tág teret nyit a nyelvtudomány iránt elkötelezett hallgatóknak arra, hogy tudományos kapcsolati rendszerüket bővítsék.

14 26 Neveléstudományi Műhely A Neveléstudományi Műhely a Zsolnai-módszerbe és a kurrens pedagógiai kihívások lehetséges megoldásainak kutatómunkájába avatja bele a pedagógiai munka iránt tudományos érdeklődést is mutató tanárképzésben résztvevő hallgatókat. Társadalomtudományi Műhely A kar TDK-ás életében kiemelkedő aktivitással résztvevő Társadalomtudományi Műhely az országos politológiai konferenciák szervezésével és az Európai Unió nemzetközi kapcsolatokat építő működésmódját elemző rendezvények összeállításával vonja be a politológia, a nemzetközi tanulmányok és a szociológia szakterülete iránt érdeklődő hallgatókat a tudományos munkába. Bölcsészeti Műhely Az Antropológia és Etika Tanszék által alapított kutató- és tehetségműhely még igen fiatal, csupán második éve működik. Az oktatók és a hallgatók szoros szakmai együttműködésére építkezve alakult ki. Évente rendeznek házi konferenciát, ahol a tagok egyrészt beszámolnak és megvitatják tudományos eredményeiket, másrészt a diákoknak előadói rutin szerzésére nyílik alkalom. A tematikában a tanszék által gondozott tudományterületek széles skálája jelenik meg, alapvető azonban az oktatók által végzett aktuális kutatómunka, különösen a művelődéstörténeti, a filozófiai, a pszichológiai irányvonalak. FiKuSz, ITDK, OTDK Természetesen karunk az oktatók és a tudományos érdeklődésű hallgatók együttműködésének fentiekben körülírt tágabb keretein belül egy szűkebb körben is koncentrál a tudományos utánpótlásképzésre. A témavezetők és a hallgatók szoros szakmai viszonyon alapuló közös munkájaként olyan dolgozatok készülnek el, amelyeket két fórumon is meg lehet mérettetni. A tavaszi félévek során megrendezett FiKuSz (Fiatal Kutatók Színrelépése) versenyen azok a hallgatók mutathatják be írásban és szóban munkájukat, akik még kutatásuk kezdetén állnak. A munkák írásbeli bírálata és a szóbeli előadást meghallgató szakmai zsűri véleménynyilvánítása minden esetben arra irányul, hogy a hallgatót minél precízebb tudományos tevékenységre, a kutatás továbbfolytatására ösztönözze. Ennek a folytatódó munkának az eredményeit lehet bemutatni az őszi félévek során szervezett ITDK-án (Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián), amelynek a legfőbb küldetése az, hogy kiemelje azokat a dolgozatokat, amelyek a minden páratlan év tavaszán megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián méltó módon tudják képviselni a kar tudományos igényeit és arculatát. Pannon Tanulmányok Az MFTK Tudományos Diákköri Tanácsa kiemelt feladatának tekinti, hogy pályázatok felhasználásával anyagilag is támogassa a tudományos munkát folytató hallgatók tevékenységét, s kari kötetek szerkesztésével lehetőséget nyújtson az országos versenyre kijutott fiatal kutatók számára, hogy dolgozatukat publikálhassák. A kari TDK-munkát bemutató Pannon Tanulmányok sorozat a harmadik kötet publikálásánál tart.

15 28 Hallgatói élet HÖK Veszprém egyetemi város A királynék városa nem csak történelmi vonatkozásban említésre méltó, hanem hallgatói élet szempontjából is. A belváros, illetve az Egyetemváros a legnyüzsgőbb, hiszen itt találhatók az egyetem épületei, valamint a hallgatók által közkedvelt szórakozóhelyek. Az egyetem hat kollégiummal rendelkezik, így közel 1700 hallgató részére biztosítunk szállást. A Pannon Egyetem egyedüliként, közvetlenül a Balaton partján is lehetőséget kínál szervezett elhelyezésre, Balatonalmádiban. Programok a tanórákon túl A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar nemcsak a magas szintű oktatásról gondoskodik, hanem arról is, hogy a hallgatói hasznosan töltsék el a szabadidejüket: változatos és színes kulturális programokon vehetnek részt. A kar egyik legfontosabb rendezvénye a határon túli magyarokkal foglalkozó programsorozat, ami minden évben más-más területtel foglalkozik: 2013 tavaszán Felvidéki Napok néven került megrendezésre, 2014-ben Erdély következik. Akik alvás helyett is tanulnának inkább, azoknak remek lehetősége nyílik tudásuk bővítésére a félévente többször megrendezésre kerülő Éjszakai egyetemen, valamint az ősz közepén egyetemi szintű Kutatók éjszakáján, ahol karunk is minden évben sikeresen képviselteti magát. A délutánonként aktív kikapcsolódásra vágyók beülhetnek A tudomány kultúrája előadásaira, ahol a humántudományok és a természettudományok találkoznak egy-egy előadás keretén belül. Az irodalom iránt érdeklődők a Trialógusok beszélgető estjén szedhetik ízekre az épp aktuális vendégek műveit. Ha az anyanyelvi terület már túl megszokottá válik, az Amerika-héten minden márciusban megismerkedhetnek a hallgatók az amerikai kultúrával, történelemmel, művészettel és irodalommal. Továbbá minden tavaszi félév végén megrendezésre kerül Balatonalmádiban a Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem. A 4 napos konferencia vendégei nemcsak egyetemünk neves oktatói, hanem külföldi kiválóságok is. Érdemes az előadásokat látogatni, mert sok olyan témát érintenek, melyekről máshonnan ritkán tájékozódhat az ember. Ha már időrendben a nyár elejét súroljuk, akkor fontos megemlíteni a középiskolásoknak szervezett LéPÉselőny Nyári tábort, ahol egy héten keresztül egyetemistaként közlekedhetnek az egyetem kampuszán a diákok: érdekes előadásokat hallgathatnak, történelmi sétán és stúdiólátogatáson vehetnek részt, bepillanthatnak a hallgatói élet mindennapjaiba. Ha az egyetem nyújtotta kulturális lehetőségek még mindig nem elégítették ki tudásvágyad, megtekintheted a Pannon Várszínház, valamint a Petőfi Színház előadásait. Ha azonban szívesebben tartózkodsz az egyetem falain belül, van még egy lehetőség, mely remek szórakozási alkalom lehet nem csak neked, hanem társaidnak is: intézetenként változó gyakorisággal rendezhettek szaktalálkozót, ahol egy kötetlen est formájában szaktársaidat és oktatóidat jobban megismerheted. Ne habozz, válaszd a Modern Filológiai és Társadalomtudományi kar bármely szakát, mert itt nemcsak a tudásod bővítheted, hanem egy olyan közösségbe kerülsz, ahol nincs vége a napnak az utolsó óráddal! A lépéselőnyért válassz minket!

16 30 Mihez Fogjak Tudásommal? K arrierképek Magyar Lilla Angol és német nyelv és irodalom szakos tanárként végzett a Pannon Egyetemen, majd az ELTE elméleti nyelvészet doktori programjának hallgatója lett. Tavaly 5 évre elnyerte a Massachusetts Institute of Technology (MIT, a világ egyik legjobb egyeteme) nyelvészeti doktori iskolájának ösztöndíját. Lilla a szakmailag kiváló oktatókat, a nagyszerű és összetartó oktatói hallgatói közösséget, az inspiráló szakmai és személyes légkört tartja a legfontosabbnak abból, amit számára a Pannon Egyetem, a kar és az Angol Amerikai Intézet nyújtott. Komáromi Sándor 2002-ben kerültem a magyar-színháztudomány szakra. Az egyetem berkein belül alapítottam meg a Veszprémi Egyetemi Színpadot, valamint a Teleszterion Színházi Műhelyt. Műhelyünk az évek során számos fesztiváldíjat begyűjtött ben Pápa városa remek lehetőséggel kínált meg bennünket, azóta ott működik a színházi műhely. Jelenleg a Generation Bridge nevű ifjúsági koncepción dolgozunk, amely egy komplex nevelési stratégia a tanórán kívüli szabadidős tevékenységek bevonásával. Bálint Andrea Angol nyelv és irodalom szakos tanárként végzett a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán, majd New York Citybe, Manhattanbe költözött. Itt a School of International Studies tanára lett, ahol es diákokat tanít. Andrea az oktatók szakmai tudását, segítőkészségét és közvetlenségét, a kompetitív nemzetközi környezetben is megfelelő helytállást megalapozó biztos, mindig megújítható szakmai tudást és a diploma megszerzése után is segítséget nyújtó, a végzettekkel is folyamatosan kapcsolatot tartó alma matert tartja a Pannon Egyetemen, a karon és az Angol Amerikai Intézetben elvégzett tanulmányai legfontosabb hozadékának. Barabás Szilvia Német nyelv és irodalom, ill. angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár. Szilvia 2003 szeptembere óta a veszprémi Lovassy László Gimnázium tanára, ahol német irodalmat, német és angol nyelvet tanít óta vizsgáztat DSD nyelvvizsgákon, 2006-tól pedig ÖSD nyelvvizsgáztató tanár. Ezen kívül számos nyelvvizsga-felkészítő könyv szerzője. Steinbach József A Dunántúli Református Egyházkerület püspöke ban szereztem meg harmadik diplomámat a Pannon Egyetemen; etika-ember és társadalomismeret szakos tanárként végeztem. Az egyetemen és szakon töltött négy év igazi épülés, felüdülés és elmélyülés volt számomra. Tudásom komplexebb, érettebb, gondolkodásom nyitottabb lett, így református lelkészként és egyházvezetőként is igen hasznos, felejthetetlen volt számomra az itteni idő. A korábbi és akkor tanszékvezető, Dr. Kamarás István és Dr. Géczi János óriási tudása, szakmaisága, a tanáraink felkészültsége, szigorúsága és embersége (a kettő fontos egysége) példaként áll előttem ma is, miközben az évfolyamon is igazi közösség alakult ki. A Pannon Egyetem indított el igazán pályám felfelé ívelő szakaszán. Köszönet ezért, és lelkészként szabadjon sok áldást kívánnom az egyetem mindenkori munkájára. Burucs Tamás A magyar szakról a Vár, a Bakony, a köd és a macskakő jut eszembe, amely sajátos biztonságérzetet adott. Eltávolított az egyetemi zsúfoltságtól, és közel vitt a megszerzendő tudás személyessé tételéhez. Bármilyen nagy tudású emberek tanítottak, szinte mindenki igyekezett közvetlen kapcsolatot kialakítani velünk. Most egy veszprémi szakközépiskolában tanítok. Legizgalmasabb a munkámban, hogy a megtanult irodalmi nyelvhasználatot átültessem a velem szemben ülő gyerekek szövegébe. Nagy sikerélmény, amikor észreveszem rajtuk a felismerés félmosolyát. A magyar szak számomra a családalapítás szempontjából is fontos. Itt ismertem meg a feleségemet, akivel azóta már két lánygyerme - künket neveljük. Lőrincz Réka Az egyetemi tanulmányokat követően a Külügyminisztérium Gazdaságdiplomáciai, Protokoll, majd Ázsiai és Csendes-óceáni Főosztályán teljesített diplomáciai szolgálatot. Szakterületei Dél-Kelet Ázsia és az emberi jogok. Részt vett a magyar EU elnökség ázsiai tematikájának lebonyolításában, a magyar ENSZ BT tagságért folytatott lobbi tervezésében, számos állam- és kormányfői találkozó szakmai és protokoll előkészítésében, békefenntartó képzésen, valamint nemzetközi választási megfigyelőmisszióban. A 4 éves külügyi pályát követően jelenleg Németországban él, s Nürnberg város Emberi Jogi Irodájának munkatársaként elsősorban antidiszkriminációs projektekkel és emberi jogi oktatással foglalkozik. Mihálykó Ágnes A Pannon Egyetem nemzetközi tanulmányok BA szakja kitágította látókörömet. Kiválóan kiegészítette az ELTE-n szerzett történelem szakos diplomámat, így most már a múlt folyamatai mellett a jelent is sokkal jobban értem. Az ELTE-hez képest az egyes hallgatókra, főleg a tehetségekre jutó figyelem is sokkal nagyobb. Sokat profitáltam a bolognai Erasmus-kapcsolatból is, valamint a bécsi magyar nagykövetségen végzett szakmai gyakorlatomból. Jövőmet el tudnám képzelni mind a történeti kutatásban, mind pedig a diplomáciában.

17

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

PANNON Egyetem. A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet által kínált szakok és képzések

PANNON Egyetem. A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet által kínált szakok és képzések A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet által kínált szakok és képzések Tudományos eredmények disszeminációja és tehetséggondozás a minőségi képzésért a Pannon Egyetemen TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0018

Részletesebben

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka- Fin. idő rend forma Meghirdetett képzés szint A N K germanisztika [néderlandisztika] 170 000 Ft 6 1 < 2 A N K germanisztika

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

Felelős Kiadó és fényképek: NORGER Consulting Kft. 1134-Budapest, Lőportár u. 20/B. Budapest, 2014. szeptember

Felelős Kiadó és fényképek: NORGER Consulting Kft. 1134-Budapest, Lőportár u. 20/B. Budapest, 2014. szeptember Web: www.studiumakademia.com E-mail: info@studiumakademia.com Facebook: www.facebook.com/studiumakademia Cím: 1134-Budapest, Lőportár u. 20/B Tel: 06-70-420-2700 Felelős Kiadó és fényképek: NORGER Consulting

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések PONTSZÁMÍTÁS A DISZCIPLINÁRIS MESTERSZAKOKON Általános rendelkezések A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, ennek elemei a tanulmányi pontok, a felvételi

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Az egészség, az egészséges életmód és a rekreáció olyan fogalmak, melyek a 21. században megkerülhetetlen témák és amelyeket

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Pótfelvételi lehetőségek a Miskolci Egyetemen

Pótfelvételi lehetőségek a Miskolci Egyetemen Terjedelem: 18085 karakter Kijelölt: Export név: Oldal: Beíró: Szél Sorszám: Miklós Észak Rovat: Fiatalok Szerző: Tervezett terjedele m: Tartalmi cím: Egyéb: 200.08.0 18 Mutáci ó: Dátum: 200.08.0 12:5

Részletesebben

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31.

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31. Jelentkezés emelt szintű képzésre 2011. március 31. Érettségi vizsga 2013 Nem válik szét az érettségi és a felvételi. Kétszintű az érettségi Középszint: a hagyományos érettségi Emelt szint: részben a felvételit

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK Tájékoztató Az oktatási és kulturális miniszter 24/2010. (V. 14.) OKM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról A

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA)

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Kíváncsiságból kattintott a mérnöktanár szóra. Vagy most kezd érdeklődni a mérnöktanári szakma iránt? Avagy évek óta tanít, s most tovább szeretné képezni magát? Bármi

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu Pannon Egyetem 5 Kar: Gazdaságtudományi, Georgikon, MFTK, Mérnöki, Műszaki Informatikai Közel 100 szak Kiemelkedő eredmények,

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató 2016 2017 Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzési szak

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzési szak Az EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi-Albert Orvostudományi és Gyógyszerészeti Centrum Angol-magyar Orvosi Szakfordítóképző

Részletesebben

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Zalai Ernő egyetemi tanár Titkárság: Skorán Éva Telefon: (1) 482-5155/5029 Fax: (1) 482-5329 1093 Budapest, Fővám tér 8. 213. szoba Telefon:

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Egyház Zsinata, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 10 kolléga tartozik. A 2010/2011. tanévben a nyelvi órákat 9-an látjuk el, 1 kollégánk gyermekeit neveli. Bordi Zsuzsa Drubina Éva Erdélyiné Aradi Beáta Hegedűsné

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

2014. évi határozatok kivonata. 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása ügyében.

2014. évi határozatok kivonata. 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása ügyében. 2014. évi határozatok kivonata 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása 1095/2014.02.10. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött Dr.

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben