KATALÓGUS október 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATALÓGUS 2013. október 1."

Átírás

1 KATALÓGUS október 1. Az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT), egy tudományos és forrás adatbázissorozat, amely a legfontosabb magyar szakmai folyóiratokat, periodikumokat teszi közzé kereshetően, a lehető legteljesebb formában. Az adatbázisok kétrétegű PDF-formátumban jelenítik meg a tartalmakat. Ennek köszönhetően a felhasználó minden esetben az eredeti dokumentum hiteles oldalképét látja, és egyúttal lehetősége van az OCR-technológiával előállított szöveghez történő hozzáféréshez is. Teljes szövegű keresést biztosít, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a kívánt információhoz kényelmesen, gyorsan és teljes egészében lehessen hozzájutni. Emellett további hasznos funkciók segítik a felhasználót, legyen az diák, kutató, vagy egyszerű érdeklődő: kereshetünk egy-egy adatbázis teljes szövegében, lehetőségünk van szótávolsági keresésre, többszavas keresésre logikai operátorok használatával, használhatjuk az INDEX funkciót, ami az adatbázisban szereplő összes szó listáját mutatja meg nekünk ( ) kurrens A 2000 magyar nyelvű, irodalmi és társadalmi havilap 1989 áprilisában indult, és ma is a legrangosabb kortárs irodalmi és társadalomtudományi folyóiratok közé tartozik. Szerkesztőségét 2007-ben Pulitzer-emlékdíjjal tüntették ki. Független értelmiségiek kezdeményezése nyomán a rendszerváltás folyóirataként indult 1989-ben, és éveken át a legnagyobb példányszámban fogyó értelmiségi folyóirat volt. A 2000 a magyar irodalmat és szellemi kultúrát kezdettől fogva határok ország- és szellemi határok nélkül fogta fel. A 2000 az elmúlt negyedszáz évben a független és nyitott gondolkodás elismert fóruma lett. A szerkesztők és szerzők által kutatóként, tudósként, művészként képviselt, illetve művelt szakmai területek, egyetemek és intézetek, a Berlintől, Bécstől, Londontól Pozsonyon, Bukaresten, Szófián, Vilniuszon át Moszkváig és Szentpétervárig ívelő kollégiális kapcsolatok képezik azt a nemzetközi szellemi infrastruktúrát, amely lehetővé teszi, hogy a 2000 az európai magyar kulturális élet élő műhelye, az európai kulturális értékek, a demokratikus politikai vitakultúra közvetítője legyen: gondolkodásmódok, szerzők, eszmék, iskolák és esztétikai irányzatok szellemi találkozási helye és nyitott párbeszéde egymással. Néhány név fontosabb szerzői közül: Mándy Iván, Ottlik Géza, Esterházy Péter, Nádas Péter, Tandori Dezső, Petri György, Gergely Ágnes, Orbán Ottó, Bertók László, Rakovszky Zsuzsa, Oravecz Imre, Garaczi László, Parti Nagy Lajos, Kukorelly Endre, Márton László, Marno János, Tandori Dezső, Térey János, Tóth Krisztina, Zalán Tibor, Marsall László, Porogi András, Szörényi László. 11 ezer oldal, 19 GB Blu-Ray AETAS ( ) kurrens Az Aetas történettudományi folyóirat, szerkesztői elsősorban a Szegedi Tudományegyetem történelem tanszékeinek oktatói közül kerülnek ki óta jelenik meg, és az azóta eltelt idő alatt elismert helyet vívott ki magának a hazai történész szakmában. Évente négy, tematikus szám jelenik meg, amelyek a magyar és az egyetemes történelem különböző időszakait és problémáit fogják át. A lap főként történeti tárgyú tanulmányokat, forrásokat, kritikákat, ismertetéseket, interjúkat közöl, de szívesen fogad írásokat a társadalomtudományok más ágaiból is. Törekszik a magyar történettudományban hagyományosan túlsúlyos politikatörténet-írás mellett a gazdaság-, társadalomtörténet, az eszme- és kultúrtörténet terén születő új kutatási eredmények bemutatására. Célkitűzései között szerepel továbbá a kortárs nyugat-európai és észak-amerikai történetírás elméleti és módszertani problémafelvetéseinek közvetítése a magyarországi szakmai olvasóközönség felé. Rendszeres publikációs lehetőséget biztosít pályakezdő fiatal kutatók számára. Fontosnak tartja, hogy elősegítse a vidéki egyetemeken és kutatóintézményekben dolgozó fiatal szakemberek számára ismertté válásukat az országos szakmai közvélemény előtt. Nem csupán a szűk szakma érdeklődésére számot tartó lap kíván lenni célja az új kutatási eredmények közvetítése a tanárok, levéltárosok, könyvtárosok, egyetemi hallgatók felé. 17 ezer oldal, 3 GB DVD Keresésünk eredményét találati listába rendezve, rövid szövegkörnyezettel együtt látjuk, a találatokat pedig a program kivilágítja a szövegben is. Fontos, hogy a pontos oldalhivatkozások is mindig rendelkezésünkre állnak, így a digitális szöveg minden szempontból kiválthatja a ma már legtöbbször nehezen hozzáférhető papíralapú változatot. Külön böngészhetjük a tartalomjegyzéket is. Az ADT-sorozatban DVD-n, Blu-ray lemezen illetve merevlemezen immár 103 kiadvány érhető el, amelyek együttes szövegterjedelme több, mint 4 millió 150 ezer oldal, teljes összesített mérete meghaladja az 1,2 TB-ot! A katalógus ABC sorrendben tartalmazza a kiadványokat, feltüntetve a hozzávetőleges oldalszámot, méretet, és az adathordozót. (A kiadványok igény szerint merevlemezen vagy megfelelő kapacitású USB memórián is hozzáférhetők!) KURRENS jelöléssel láttuk el a ma is aktív folyóiratrokat, amelyeket szándékunk szerint időről időre frissíteni fogunk. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ ( ) A legfontosabb magyar tudományos társaság hivatalos közlönye, 1840-től számol be az Akadémia munkájáról: E lapok időről időre minden, az academiai gyűlésekben előforduló a közzé tételre alkalmas tárgyakat, valamint az intézetet illető fontosabb hivatalos jelentéseket, közlik. adja meg az első szám fejléce a kiadvány maga elé kitűzött alapfeladatait. Az 1956-tól Magyar Tudomány néven mindmáig folyamatosan megjelenő folyóirat immár több mint másfél évszázada tájékoztat legjelentősebb tudományos intézményünk szakmai és szervezeti munkájáról. Kiadványunk 1840-től 1955-ig tartalmazza az értesítő más forrásból be nem szerezhető valamennyi számát. 50 ezer oldal, 4 GB DVD ÁLLAMI ZÁRSZÁMADÁS ( ) A zárszámadás a magyar állam bevételeit és kiadásait magában foglaló pénzügyi terv az Országgyűlés által elfogadott és törvényerőre emelt költségvetés végrehajtását tartalmazza: összeveti a költségvetési törvényben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik. Alaptörvényünk az 1848-as forradalom óta tartalmazza a pénzügyekkel foglalkozó minisztérium azon kötelezettségét, hogy az adott pénzügyi év előtt az Országgyűlésnek beterjessze a soron következő esztendőre vonatkozó pénzügyi terveket, illetve elszámoljon az előző év mérlegével. A mindenkori zárszámadás a költségvetéssel együtt hűen tükrözi nemcsak az ország anyagi helyzetének alakulását, az államapparátus struktúráját, hanem a gazdasági prioritásokban megtestesülő politikai-társadalmi értékrend változását is kirajzolja hosszabb történelmi időszakon átívelve. Kiadványunk ezért értékes forrásául szolgál nemcsak a pénzügyek kutatóinak, hanem az egyéb gazdaságés társadalomtudományok szakembereinek és az érdeklődő laikusoknak egyaránt. 97 ezer oldal, 7 GB DVD ARS HUNGARICA ( ) kurrens Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézete az MTA-n belül 1969-ben jött létre Művészettörténeti Kutató Csoport néven, 1991-től szerepel mai nevén. Folyóirata, legfontosabb kiadványa az 1973-tól megjelenő periodika. Az első szám bevezetőjében így határozták meg a folyóirat feladatát: olyan időszaki, évenként kétszer megjelenő publikációs fórumnak szánjuk, amely a kutatás legfrissebb, hatékonyan felhasználható eredményeit hozza nyilvánosságra. Témaköre elsősorban a magyar művészettörténetre és annak egyetemes vonatkozásaira, a tudománytörténeti, művészetelméleti és módszertani kutatás eredményeire terjed ki. Belső szerkezete lehetővé teszi különféle műfajú írások közlését. 15 ezer oldal, 4 GB DVD 1

2 ATHENAEUM ( ) A magyar filozófia történetének egyik leghosszabb életű folyóirata volt az 1892-ben induló Athenaeum ig a Magyar Tudományos Akadémia filozófiai és államtudományi folyóirataként jelent meg, majd 1915-től az 1901-ben megalakult Magyar Filozófiai Társaság a Magyar Tudományos Akadémia hozzájárulásával a Társaság folyóirataként jelentette meg évente négy, majd 6 lapszám formájában. Az Athenaeum látván a módszeres kutatás révén a természettudományokban végbement látványos eredményeket indulásakor egyértelműen a pozitivizmust tűzte zászlajára. Később a pozitivizmust felváltotta az új idealizmus, majd 1920-tól kezdve a szellemtörténeti korszak. Az induló évektől kezdve szellemileg nyitott, liberális maradt, s ez a nyitottság biztosította fennmaradását és folyamatosságát 20. századi történelmünk első felének viharos körülményei között. 23 ezer oldal, 2 GB DVD BELÜGYI KÖZLÖNY ( ) A belügyminiszter 1896-ban rendeletben intézkedett a tárca közlönyének kiadásáról: Régóta érzett hiányt képez az, hogy a vezetésem alatt álló belügy minisztériumnak, a belügyi kormányzat minden ágára kiterjedő hivatalos lapja nincs. E hiányon kívánok a folyó év május hó 1-én meginduló»belügyi Közlöny«kiadásával segíteni. A»Belügyi Közlöny«a jelenleg minden köznapon megjelenő»hivatalos Rendőri Közlöny«valamint a havonkint kétszer megjelenő»egészségügyi Értesítő«-nek folyó év április végével leendő megszüntetése mellett oly hivatalos közlöny lesz, mely az említett lapok által eddig szolgált czélok legkisebb veszélyeztetése nélkül és azok tartalmán felül, a belügyminisztérium összes általános (kör) rendeleteit, egyáltalán az alsóbb hatóságokra és a nagy közönségre nézve is érdekkel bíró hivatalos adatok és közlemények gyűjteményét fogja magában foglalni, és mindenkire nézve könnyen hozzáférhetővé tenni. A»Belügyi Közlöny«két lapból, úgymint az időszaki főlapból és a naponkint megjelenő melléklapból fog állani. A főlap havonkint kétszer, minden hó 1-én és 15-én jelenik meg és 4 főrészre, u. m. 1. Közigazgatási, 2. Anyakönyvi, 3. Rendészeti, 4. Egészségügyi részre oszlik. 62 ezer oldal, 7 GB DVD BORÁSZATI LAPOK ( ) A 19. század közepétől meginduló gazdasági fejlődés, a nagyvilággal való nyitottabb kapcsolattartás, a sajtótermékek szabadabb áramlása, a nyugati pédák megteremtették a feltételeit a hazánkban jelentős gazdasági súlyú borászat szakmai fórumának számító Borászati Lapok megjelenéséhez. A szakirodalom az, minek az előttünk álló külföld iparfejlődését, szellemi s anyagi jólétét köszönheti. Ez azon iránytű, mely legbiztosabban mutatja az emelkedés s mivelödés útját. Ez egyszersmind azon hévmérö, melyről meglehet itélní valamely nemzet culturai fokozatát. Hogy tehát mi is utólérjük az előttünk álló nemzeteket, okvetlen szükségünk van a szakirodalom munkásságára; szükségünk van szakközlönyökre s külön borászati lapra, mely tüzetesen tárgyalja mindazt, a mi a szölőmivelés, borkezelés, pincze-gazdászat és borkereskedést érdekelheti. 42 ezer oldal, 24 GB Blu-Ray / HDD BUDAPEST ( ) kurrens A Budapest c. havi lap, a városlakók lapja, számos képpel, illusztrációval, korabeli fotográfiával teszi élvezetessé a főváros kulturális életéről, épületeiről, történelméről, hangulatáról, de mindenek előtt lakóiról szóló írásokat. A lap október 15- én indult, főszerkesztője Némethy Károly, a főváros kulturális tanácsnoka volt es megszűnését követően 1966-ban a főváros kulturális folyóirataként indult újra, 1988-as megszűnéséig a Fővárosi Tanács lapjaként jelent meg. 2. folyamának szerkesztői Mesterházi Lajos, Fekete Gyula, Vargha Balázs, Jávor Ottó és Szabó János voltak. A lap újraindítását egy kávéházi asztaltársaság, a Nagy Budapest Törzsasztal határozta el 2003-ban, így harmadízben március 15-én jelent meg Buza Péter szerkesztésében, aki így ír a lap hivatásáról: Milyen város az, amelynek nincsen ilyen lapja? Sőt! Nincsen lapja egyáltalán. Olyan sincs. Főváros. Világváros. Amelynek nem fontos, hogy üzenjen a polgárainak: kétezer éve élek itt a Dunánál, és van mit mondanom nektek magamról, múltamról, arcomról. Meg rólatok. Mert együtt vagyunk «múlttal és jelennel, mi, együtt», a város. Ezt pedig meg kell mutatni. Így leszünk majd végre valóban otthon. 20 ezer oldal, 30 GB Blu-Ray / HDD BUDAPESTI CZIM- ÉS LAKJEGYZÉK ( ) A főváros hivatalos címtára 1880 és 1928 között, összesen 29 alkalommal jelent meg. Az elektronikus változatban e könyvsorozat kiegészül a részben hasonló adatokat tartalmazó Adressen-Kalender von Pest, Ofen und Altofen című kiadványnak 1873-ban, Pest, Buda és Óbuda egyesítésének évében megjelent kötetével. Így az adatbázisban összesen oldal érhető el kereshető formában. A korabeli kötetek egyebek közt tartalmazták Budapest betűrendes ház- és telekjegyzékét a tulajdonosok nevével, a hivatalos szervek adatait, az egyesületek, a vállalatok és különböző foglalkozáscsoportok jegyzékeit, az iparosok, kereskedők és egyéb szolgáltatásokat végzők listáját; továbbá a fővárosban élők betűrendes lakcímjegyzékét. Az adatbázis így páratlan adatforrás nemcsak a szakembereknek, hanem mindenki számára, aki például családja, lakóhelye múltjára kíváncsi. 51 ezer oldal, 12 GB Blu-Ray / HDD BUDAPESTI SZEMLE ( ) A Csengery Antal, Gyulai Pál, Voinovich Géza főszerkesztők nevével fémjelzett folyóirat 1857 és 1944 között, három folyamban, több mint 300 vaskos kötetben jelent meg. Közel évszázados fennállása során a kultúra széles területein volt mértékadó orgánum. Enciklopédikus igényű lapként írásai között történelmi, irodalmi, jogi, geográfiai, természettudományos, politikai, gazdasági, technikai tartalmú írásokat is találunk kitekintéssel az egyes területek nemzetközi életére is a korszak legjelesebb írói, publicistái tollából. 136 ezer oldal, 10 GB Blu-Ray / HDD BÖLCSELETI FOLYÓIRAT ( ) A század fordulójára teremtődtek meg a filozófia hazai művelésének nyelvi, intézményes és kulturális feltételei. Önálló filozófiai fórumok jöttek létre, és magyar nyelvű filozófiai periodikák kezdték meg működésüket. Ezek sorába tartozott a Bölcseleti Folyóirat is és 1906 között jelent meg Kiss János szerkesztésében. Erőteljesen pozitivizmus- és modernségellenes hangvételű volt, nagyon határozottan Szent Tamás tanai és a skolasztika felújítása mellé állt Bacon, Descartes, Locke, Spinoza, Kant és Hegel ellenében. Kiss János mindvégig egyenletes színvonalú szerkesztői munkájának köszönhetően a magyarországi neoskolasztika legjelentősebb fórumává vált a folyóirat. 13 ezer oldal, 1 GB DVD CODEX DIPLOMATICUS HUNGARIAE (FEJÉR) Fejér György negyven kötetből álló műve a benne előforduló hibák és tévedések ellenére Magyarország középkori történetének méltán nélkülözhetetlen oklevélgyűjteménye. A jeles szerző a kötet anyagát a rendelkezésére álló eredeti középkori oklevelekből, másolatokból és kiadványokból saját és munkatársai fáradságos munkájával állította össze. A magyar történelemre vonatkozó források több mint negyven kötetbe gyűjtött sorozata a kezdetektől 1437-ig kiadott oklevelek közül tízezernyit tartalmaz. Nemcsak Magyarország, hanem a Szentkorona országai legalább négy évszázados történelmének a lehető legtöbb oklevele megtalálható benne. Kiadványunk tartalmazza még a kötetekhez szorosan kapcsolódó, Czinár Mór által készített nagyszerű mutatót is. 26 ezer oldal, 2 GB DVD 2

3 CSALÁD- ÉS HELYTÖRTÉNETI IRODALOM AKiadványunk a 19. század második és a 20. század első felének legjelentősebb család- és helytörténeti munkáit teszi közzé. Megtaláljuk benne a nagy vármegyei monográfiákat, a legfontosabb sokkötetes családtörténeti munkákat, a genealógia, heraldika, helytörténet számos alapművét. Az összesen 140 kötet komplett családtörténeti könyvtárként szolgálja a téma szerelmeseit. Egyebek mellett a következő nagy munkákat is megtaláljuk a lemezen: Arad, Bács-Bodrog, Békés, Bereg, Szilágy, Szolnok-Doboka vármegyék monográfiái; Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai; Kempelen: Magyar nemes családok; Nagy Iván: Magyarország családai; Magyar családtörténeti és címertani irodalom ezer oldal, 41 GB Blu-Ray CSALÁDTÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK Kiadványunk egy nagy és három kisebb családtörténeti folyóiratot tesz közzé: a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság ma is aktív közlönyét, a Turult ( ), a Komáromy András és Pettkó Béla által szerkesztett Nagy Iván című családtörténeti értesítőt ( ), a Sándor Imre és Sebestyén József által Kolozsváron kiadott Genealogiai füzeteket ( ), valamint a Magyar családtörténeti szemlét ( ) Baán Kálmán szerkesztésében. 18 ezer oldal, 5 GB DVD DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP ( ) A dunántúli evangéliumi református egyházkerület hivatalos közlönye hetenként megjelenő egyháztársadalmi lap volt, amely 1890-ben indult Pápán, az evangéliumi református főiskola tanári karának gondozásában. Teljes tudatában vagyunk annak, hogy e lap első sorban egyházkerületünk és főiskolánk lapja, melynek érdekeit figyelembe venni és hűséggel szolgálni első kötelessége leend, anélkül azonban, hogy bármely separatisticus hajlamnak, vagy provinciális szüklátkörüségnek szolgálatába szegődnék. Egyházkerületünk és főiskolánk ügyein kívül élénk figyelemmel fogjuk kisérni a testvér kerületek és főiskolák életműködését s a nálok, valamint a külföld protestáns egyházaiban történő nevezetesebb eseményeket is. adja meg az első főszerkesztő, Révész Kálmán a lap programját. 19 ezer oldal, 4 GB DVD DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET JEGYZŐ- KÖNYVEI ( ) Kiadványunk hatalmas időszakot, több mint egy teljes évszázadot átölelve tartalmazza a Dunántúli Református Egyházkerület közgyűléseinek jegyzőkönyveit. A Pápai Református Főiskola kiadásában megjelentetett 96 kötet betekintést nyújt az egyházkerület mindennapi életébe, az egyházpolitika minden fontos eseményébe. Az ülések jegyzőkönyvei mellett püspöki jelentéseket, költségvetési javaslatokat, előterjesztéseket, beszámolókat, zárszámadásokat is tartalmaz, egyházjogi, személyi, oktatási, gazdasági, hitéleti ügyekben egyaránt tájékozódhatunk. A kötetek tárgymutatói teszik könnyen áttekinthetővé a hatalmas anyagot. 24 ezer oldal, 3 GB DVD EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY ( ) Az Egyetemes Philologiai Közlöny nyelv- és irodalomtudományi folyóirat. Közreadója az induláskor a Budapesti Philologiai Társaság, 1879-től pedig a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága volt. Nyelv- és irodalomtudományi értekezéseket és közleményeket tartalmaz, az első évtizedekben a klasszika-filológiai témák túlsúlyával. Később a korszak jeles nyelvtudósai, néprajz- és történelemtudósai, a magyar és világirodalom filológusai publikáltak ezen orgánumban. A korai évtizedeket a pozitivista szemlélet jellemezte, később teret nyert a szellemtörténeti irányzat is. Jogutódja az 1955-től megjelenő Filológiai Közlöny. 46 ezer oldal, 4 GB DVD EGYHÁZTÖRTÉNETI EMLÉKEK A MAGYARORSZÁGI HITÚJÍTÁS KORÁBÓL ( ) Az 1520 és 1551 közötti időszak mozgalmas volt a magyar történelemben: a három részre szakadt ország bonyolult és gyakran változó hatalmi viszonyai mellett ez a kor a hazai reformáció megjelenésének, terjedésének, az időszak vége felé az erre adott katolikus válasznak, az ellenreformációnak az időszaka. A Szent István Társulat tudományos és irodalmi osztálya 1902 és 1912 között jelentette meg az addig hiánypótló forrásgyűjteményét. Szerkesztői tudós történészek, egyháztörténészek Bunyitay Vince, Rapaics Rajmund, Karácsonyi János, Kollányi Ferenc, Lukcsics József voltak, akik összegyűjtötték a magyarországi reformáció és ellenreformáció egyháztörténeti emlékeit. A kiadvány a 16. századi helytörténet valóságos kincsesbányája nemcsak egyháztörténeti vonatkozásban. 3 ezer oldal, 1 GB DVD ETHNOGRAPHIA ( ) kurrens A Magyarországi Néprajzi Társaság megalakulásával, annak hivatalos értesítőjeként indult a folyóirat 1890-ben, Budapesten. Kezdetben évente tízszer, 1894-től kéthavonta, 1900-tól megint tízszer jelent meg, 1949-től negyedéves lap. Magyar és egyetemes néprajzi, etnológiai tanulmányokat, megemlékezéseket, társulati híreket közöl. A társaság e folyóirattal a hazai ethnographia tudományos művelésére állandó központot akar teremteni, s az ethnographia művelőit, a kik eddig csak más rokonszakmák folyóirataira voltak utalva, akarja maga köré gyűjteni. írja Réthy László, az első szerkesztő az induló számban. Későbbi jeles szerkesztői voltak Katona Lajos, Sebestyén Gyula, Solymossy Sándor, Ortutay Gyula, Balassa Iván. 56 ezer oldal, 16 GB Blu-Ray / HDD ÉRTEKEZÉSEK A TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL ( ) A dualizmus korának fontos történelmi szakfolyóirata, publikációs, forrásközlő fóruma volt a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott Értekezések a történeti tudományok köréből c. sorozat. A sorozat alapvetően a kisebb terjedelmű, egy-egy részproblémát körüljáró tanulmányok orgánuma volt. A kor összes jelentős történésze pukblikált benne, a teljesség igénye nélkül: Acsády Ignác, Áldásy Antal, Békefi Remig, Borovszky Samu, Csánki Dezső, Domanovszky Sándor, Fejérpataky László, Fényes Elek, Fraknói Vilmos, Hunfalvy János, Ipolyi Arnold, Karácsonyi János, Lukinich Imre, Madzsar Imre, Mályusz Elemér, Marczali Henrik, Pesty Frigyes, Pulszky Ferenc, Schönherr Gyula, Szabó Károly, Szekfű Gyula, Szilágyi Sándor, Tagányi Károly, Thallóczy Lajos, Thaly Kálmán, Wenczel Gusztáv. Ezek a tanulmányok sok érdekes tényt és adatot tartalmaznak, tájékozódási pontokként szolgálhatnak a ma kutatói számára is. 17 ezer oldal, 2 GB DVD FILOLÓGIAI KÖZLÖNY ( ) kurrens Az Egyetemes Philologiai Közlöny jogutódja márciustól jelenik meg és a modern magyar filológia, a magyar irodalomtörténet világirodalmi vonatkozásait elemzi, az európai irodalmakat kíséri figyelemmel. Általános nyelvészeti témáknak, összehasonlító irodalomtörténeti kutatásoknak is helyt ad. Irodalomelmélet, poétika, filozófia, az irodalom és a folklór kapcsolatát tárgyaló témák szintén a szakfolyóirat profiljába tartoznak. Néhány név a jeles tudósokból álló szerkesztőbizottsági tagok sorából: Gyergyai Albert, Hadrovics László, Süpek Ottó, Dobossy László, Köpeczi Béla, Masát András. 22 ezer oldal, 3 GB DVD 3

4 FOLIA ARCHEOLOGICA ( ) kurrens Nagymúltú nemzeti közgyűjteményünk, a Magyar Nemzeti Múzeum évkönyvét tartalmazza kiadványunk. Az 1939-ben indult, és mind a mai napig megjelenő Folia Archeologica a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeumának évkönyve. A kiadvány címe nem fedi pontosan a benne levő tartalmat, mert a Folia Archaeologica a múzeum minden gyűjteményét felöleli ben a múzeum évkönyvét kettéosztották: helyesnek látták, ha két kötetre, régészetire és történetire bontják, és így a tisztább profil révén jobban bekapcsolódhatott a nemzetközi tudományos életbe. A Folia Archaeologica megmaradt a régészeti közlemények publikációs fórumának, míg a történeti jellegű, közép- és újkori közlemények számára létrehozták a Folia Historica-t. 13 ezer oldal, 7 GB DVD FOLIA HISTORICA ( ) kurrens Nagymúltú nemzeti közgyűjteményünk, a Magyar Nemzeti Múzeum történeti évkönyvét tartalmazza kiadványunk ig az 1939-ben indult, és manapság is megjelenő Folia Archeologica sorozata volt a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeumának évkönyve. A kiadvány címe nem fedte pontosan a benne levő tartalmat, mert a Folia Archaeologica nem csak régészettel foglalkozott, hanem a múzeum minden gyűjteményi területét felölelte ben a múzeum évkönyvét kettéosztották: helyesnek látták, ha két kötetre, régészetire és történetire bontják, és így a tisztább profil révén jobban be tud kapcsolódni a nemzetközi tudományos vérkeringésbe. A Folia Archaeologica megmaradt a régészeti közlemények publikációjául, míg a történeti jellegű, közép- és újkori közlemények számára létrehozták a Folia Historica-t. A Folia Historica kifejezetten a történeti kutatások fóruma, a régmúlt korok mellett az újkor történelmének, történeti emlékeinek vizsgálata, bemutatása is nagy súlyt kap lapjain. 7 ezer oldal, 1 GB DVD FONS ( ) kurrens Az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszékén szerkesztett periodikum, a Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) című történettudományi folyóirat 1994 óta jelenik meg, évente három alkalommal. Az induló lap első számának Bevezetőjében megfogalmazott célkitűzés az volt, hogy a fiatal történészgeneráció tudományos munkáinak biztosítsanak megjelenési lehetőséget. A Fons elsősorban olyan cikkek, tanulmányok megjelentetésére vállalkozik, amelyek levéltári kutatómunka alapján készült feldolgozások vagy alapos bevezetővel ellátott forrásközlések. A lap harmadik érdeklődési területe a történelem klasszikus segédtudományai (diplomatika, heraldika, kronológia, paleográfia, archontológia vagy éppen historiográfia) tárgykörében született dolgozatok. 9 ezer oldal, 1 GB DVD FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ ( ) kurrens A Földrajzi Értesítő a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetének 1952-től megjelenő szakmai folyóirata. A közel 6 évtizede fennálló kiadvány a földrajztudomány legkiemelkedőbb hazai műhelyében születő nemzetközi szintű természet-, gazdaság- és társadalomföldrajzi kutatási eredmények elsődleges orgánuma. A publikációkat jellegük alapján ötfajta rovatban (ezek az Értekezések, Vita, Szemle, Krónika, Irodalom) megjelentető folyóiratban az 1990-es évektől az intézet más hazai és külföldi műhelyekkel (egyetemek, középeurópai országok földrajzi intézetei) közösen végzett tudományos programok eredményeiből született tanulmányok is helyet kaptak, emellett szerzői gárdája neves külföldi tudósokkal is bővült. 30 ezer oldal, 10 GB Blu-Ray / HDD FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK ( ) kurrens A 2011-ben már a 135. évfolyamába lépett Földrajzi Közlemények a Magyar Földrajzi Társaságnak, hazánk egyik legrégebbi tudományos társaságának a közlönye. Mint az anyanyelvű tudományművelés, a földrajzi gondolatok és kutatási eredmények közreadásának fóruma, a mindenkori szerkesztőségtől elvárt értékőrző, ugyanakkor haladó elvek mentén tölti be küldetését a szakmai színvonal megtartása és a kor követelményeihez való alkalmazkodás tekintetében az alapítástól mindmáig. A Társaság az alapító atyák szándéka szerint egyrészt a geográfia ősi tudományának ápolását és hazai fejlődését, fejlesztését, másrészt az elért eredmények közkinccsé tételét, a földrajz népszerűsítését szolgálta. Tagjai között mindig ott voltak a magyar földrajztudomány legjelesebb tudósai, egyetemi professzorai. Az alapító Hunfalvy János mellett számos korábbi és későbbi nagy utazónk található azok között, akik letették az alapkövet : Vámbéry Ármin, Berecz Antal, Bieltz Albert, Gönczy Pál, Reitz Frigyes, Szabó József, Szily Kálmán, Tóth Ágoston, Xantus János és Déchy Mór. A később leghíresebb szerkesztők között találjuk Lóczy Lajost, Cholnoky Jenőt, Teleki Pált, Mendöl Tibort. 57 ezer oldal, 11 GB Blu-Ray / HDD FŐVÁROSI KÖZLÖNY ( ) kurrens Budapest Székesfőváros, illetve a Fővárosi Önkormányzat hivatalos lapja. Közlöny ként tájékoztat a főváros által hozott, illetve fővárosi vonatkozású, rendeletekről, közgyűlési határozatokról. 177 ezer oldal, 32 GB Blu-Ray / HDD HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK ( ) kurrens A folyóiratot a Magyar Tudományos Akadémia alapította ban a magyar hadi történetírás fejlesztésére. Kisebb megszakításokkal azóta folyamatosan fennáll, immár a 126. évfolyamánál tart. Napjainkban a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadásában évi négy számban, mintegy ezer oldalon teszi közzé a magyar és a kapcsolódó egyetemes hadtörténelem új kutatási eredményeit. Magyarország egyik legrégebbi társadalomtudományi orgánumaként a kezdetektől jelentős szerepet játszik a hazai történetírás fejlődésében, a magyar hadtörténeti irodalom gazdagításában. Az utóbbi évtizedben tovább növelte elismertségét a szakmai körökben és elsősorban a 20. század hadtörténelmét tárgyaló tanulmányai, forrás- és visszaemlékezés-közlései révén a szélesebb olvasóközönség körében is folyamatosan növekvő népszerűségre és keresettségre tett szert. 70 ezer oldal, 34 GB Blu-Ray / HDD HALADÁS ( ) A Haladás című újság a baloldali, antifasiszta Magyar Radikális Párt hetilapjaként indult 1945 októberében. Főszerkesztője az indulásakor Csécsy Imre volt, de már november végén Zsolt (Steiner) Béla vette át a lap vezetését, akinek szocialista világnézete pártját (és a lapot is) a Magyar Kommunista Párt elvi támogatójává tette. A Haladás egyebek mellett kiemelten foglalkozott a magyar zsidóság kirekesztésével, 1944-es tragédiájával, az üldöztetés és a felelősség kérdéseivel. Erőteljes fellépést szorgalmazott az újjáéledő antiszemitizmus ellen. Zsolt, aki a háború alatt először munkaszolgálatos volt, majd megjárta Bergen-Belsent, nagy gondot fordított a kérdéskör tárgyalására. A Magyar Radikális Párt február 2-án önként olvadt be a Magyar Függetlenségi Népfrontba (az 1949-es választásokon már csak a Népront jelöltjeire lehetett szavazni). A lap utolsó száma (immár Zsolt halála után) júniusában jelent meg. 2 ezer oldal, 4 GB DVD 4

5 HISTORIA CRITICA REGUM HUNGARIAE (KATONA) A századi magyar történetírás meghatározó szereplői voltak a jezsuita szerzetesek, köztük a történetíró-kanonok Katona István munkássága volt az egyik legjelentősebb. Negyvenkét kötet terjedelmű munkája a magyar történetírás legnagyobb egyéni teljesítménye. Az ő idejükben a történeti munkát már nemcsak a kiterjedt adatgyűjtés és az adatok rendszerezett publikálása jelentette, hanem a történeti forráskritika módszerét is alkalmazták. Katona 1779-től három történelmi időszakra (az Árpádházi királyok, a vegyesházi uralkodók valamint a Habsburgok kora) bontva jelentette meg a magyar királyság történetéről szóló munkáját Historia critica címmel. A nagyszabású alkotás egészen a 19. század végéig a magyar historiográfia alapműve maradt, közölt forrásainak jó része máig is csak ebben a műben jelent meg nyomtatásban. 36 ezer oldal, 3 GB DVD HIVATALOS KÖZLÖNY ( ) A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium hivatalos közlönye január elsején indult. A minisztérium szerkesztésében először havonta kétszer, később pedig hetente tájékoztatott a szakterületet érintő rendeletekről, jelentetett meg közleményeket, ismertetett személyi ügyeket. Tárgyköre meglehetősen tág volt: a vallásügyeknek, az oktatásnak, a múzeumok, könyvtárak, levéltárak ügyeinek, általában véve a kultúra és a művészetek legkülönbözőbb ágainak volt a fóruma. Olyan jelentős személyiségek minisztersége alatt működött, mint Csáky Albin gróf, Eötvös Loránd báró, Wlassics Gyula, Berzeviczy Albert, Apponyi Albert gróf, ifj. Zichy János gróf, Jankovich Béla, Lukács György (a filozófus), Teleki Pál gróf, Klebelsberg Kuno gróf, Hóman Bálint, Szinyei Merse Jenő, Antal István. 32 ezer oldal, 4 GB DVD HONISMERET ( ) kurrens A Honismereti Szövetség folyóirata immár 41. évfolyamánál járva tájékoztatja a honismereti mozgalom iránt érdeklődőket. Honismereti Híradóként, a Hazafias Népfront Honismereti bizottságának lapjaként indult 1972-ben, az új lendületet vett honismereti mozgalom fórumaként től a mai nevén, 1990 végétől a Honismereti Szövetség kiadásában jelenik meg. Évente 6 alkalommal számol be a széles értelemben vett legkülönbözőbb helyismereti kérdésekről. Igényes illusztrációi, történelmi, művelődéstörténeti, néprajzi, földrajzi, életrajzi írásai, történelmi sorsfordulóinkról szóló közleményei országos, sőt össznemzeti tekintetben is érdeklődésre tartanak számot. A folyóirat jelentős szerepet tölt be a hagyományok ápolásában, a nemzettudat alakításában és fenntartásában. 25 ezer oldal, 17 GB (4GB) Blu-Ray / HDD / (DVD) HUSZADIK SZÁZAD ( ) Politikatudományi, művelődési és irodalmi folyóirat, melyet a Társadalomtudományi Társaság indított Budapesten. Havonként, 1947-től kéthavonként adták ki. Célja a társadalmi kérdésekre vonatkozó tudományos igényű, szociális eszmék terjesztése, a tudományos publicisztika. Oldalain esztétikai és erkölcstudományi kutatásoról számolt be, az egyén a vallás és a társadalom viszonyáról értekezett, világpolitikai fejleményekről tárgyalt, közjogi, közigazgatási, törvényhozási, társadalompolitikai és nemzeti kérdéseket vetett fel. Szerzői a modern politikai tudományok képviselőiként filozófiai áramlatok elemzését végezték. Köréhez tartozott, rendszeresen publikált hasábjain Pulszky Ágoston, Kunfy Zsigmond, Varga Jenő, Harrer Ferenc, Jászi Oszkár. Szerkesztői egyebek mellett Gratz Gusztáv, Jászi Oszkár, Szabó Ervin, Vámbéry Ruszten voltak. 31 ezer oldal, 3 GB DVD HUNGAROLÓGIAI KIADVÁNYOK kurrens A lemez az alábbi folyóiratokat illetve köteteket tartalmazza:; Berliner Beiträge zur Hungarologie ; Cahiers d etudes hongrosies ; Hungarian Studies Review ; Hungarian Studies ; Hungarológiai Értesítő ; Hungarológiai Füzetek 1., 3.; Hungarológiai Hírlevél ; Hungarológiai Ismerettár 1 7.; Hungarológiai Kongresszusok 1 7. ( ); Hungarológiai Közlemények ; A Hungarológiai Oktatása 1 4.; Hungarológia ; Hungarologische Beiträge ; Intézeti Szemle ; Magyar Lektori Konferenciák 1-6.; Officina Hungarica ; Studi Finno-Ugrici 1 4.; Ungarn-Jahrbuch ; Jean Bérenger: Les Gravamina Remontrances des Dietes de Hongrie de 1655 a Recherches sur les fondements du droit d Etat au XVIIe siecle; Dr. Tiborc Fazekas (szerk.): Bibliographie der in selbständigen Bänden erschienenen Werke der ungarischen Literatur in deutscher Übersetzung ; A Balassi Bálint Intézet Évkönyve Hungarológia a XXI. században; A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia oktatása az Európai Uniós csatlakozás jegyében; Cognition and Visuality; Humanizmus, religio, identitástudat. Tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről; Obál Béla: Hungarica Vitebergensia; A Kir. Magy. Egyetemi Nyomda jelentése a Magyar Történet befejezéséről és a magyarság tudományos megismerését szolgáló Hungarológia sorozat további köteteiről 72 ezer oldal, 7 GB DVD IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY ( ) Az igazságügyminiszter 1891-ben, rendeletben döntött a tárca közlönyének megjelenéséről, meghatározva egyben a tartalmát is: a minisztérium (kör)rendeletei, határozatai, rendeletei, intézkedései, a királyi ítélőtáblák döntvényei, a tárca hatáskörébe tartozó személyi ügyek, pályázatok. 38 ezer oldal, 4 GB DVD IRODALOMTÖRTÉNET ( ) kurrens A lapalapító Magyar Irodalomtörténeti Társaság egyetemi és középiskolai tanárokból alakult meg 1911-ben (1948 után a Társaság tagjai az egyetemi műhelyekbe vonultak vissza, s így a lap szerkesztésének otthona is az egyetem lett). Az 1912 óta megjelenő folyóirat, mint a magyarországi irodalomtudomány egyik legjelentősebb, 100 éves hagyományra visszatekintő időszaki kiadványa, nem egyetlen irodalomtudományos kérdésirány vagy szűkebb terület megjelenítője, hanem az irodalomról való gondolkodás különféle változatainak ad helyet és az aktuális élő magyar irodalom történéseivel is foglalkozik, követi az irodalomtudományos közleményeket a hazai sajtóorgánumokban. Elsősorban magyar és más európai nyelvek irodalmával foglalkozik, de bátorítja az irodalmi jelenségeknek a kultúra tágabb összefüggésrendszerében történő tárgyalását és szívesen közöl interdiszciplináris megközelítésű tanulmányokat is. 53 ezer oldal, 4 GB DVD JEL-KÉP ( ) kurrens A Jel-Kép negyedéves tudományos folyóirat. Tanulmányokat, recenziókat, vitacikkeket, dokumentumokat közöl a kommunikáció, a közvélemény és a média témakörében. Elődje a Tömegkommunikációs Kutatóközpont (TK) által kiadott Rádió és Televizió Szemle c. folyóirat volt, amelyben helyet kaptak a rádiózás és a televiziózás műhelyproblémái mellett a nyomtatott sajtó elméleti és gyakorlati kérdései, a tömegkommunikáció politika problémái, az akkortájt születő tömegkommunikációkutatás és közvéleménykutatás eredményei, módszertani kérdései. Az immár Szecskő Tamás igazgató szerkesztésében, a mai nevén megjelenő folyóirat 1980-tól egyre inkább a megerősödő közvéleménykutatások és a tömegkommunikáció-kutatások fórumává vált, szerzői között a gyakorló rádió és televíziós szakemberek mellett vezető értelmiségiek, a kommunikációpo- 5

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum G y ű jt ő k ö r i S z a b á l y z a t A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum (a továbbiakban HH FDK) nyilvános

Részletesebben

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban A Külkereskedelmi Főiskola dokumentumokban Válogatás 35 év dokumentumaiból (1962)-1971-2006 Budapest, 2006 Tartalomjegyzék A. A főiskola alapítása 1. Előterjesztés-tervezet az Országos Oktatási Tanácshoz

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május 15. július 14. * Az Egy nyomdamûhely titkaiból Gyomai Kner Nyomda, 1882 2007 címmel az

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 Országos Szövetkezeti Tanács (OSZT) Elnök: Farkas Tamás Alelnök: Dr. Zs.Szőke Zoltán 1146. Budapest, Hermina út 57. Telefon: 331-13-13 E-mail:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK Orbán Éva könyvtárigazgató orban.eva@aotk.szie.hu A kezdetek ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM Hisz mindnyájunknak

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

A dualizmus korának Magyaroszága

A dualizmus korának Magyaroszága A dualizmus korának Magyaroszága 1890-es évektől új problémák Gyakori kormányváltások (agrár kereskedelem) Ellenzék: önálló vámterület, magyar nemzeti bank ötlete O-MM Új ellentétek: (liberálisok, konzervatívok,

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor a Magyar Minőség elnöke, a Minőség és Megbízhatóság szerkesztőbizottsági tagja A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődők!

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Érdeklődők! A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 2015-ben is megrendezi az immáron hagyományosnak tekinthető nemzetközi, több tudományterületet összefogó szakmai rendezvényét. A

Részletesebben

Megjelenik minden pénteken

Megjelenik minden pénteken Megjelenik minden pénteken A z 1997-ben alapított Hetek alapvetően lapkiadással foglalkozik. Kezdetben az Új Spirit Kft. adta ki, később, 2006-tól a Hetek.hu Kft. Az elmúlt években indított divíziói mára

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE: 2016. JANUÁR 1. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 1. BEVEZETŐ A gyűjtőkör

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt.

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt. Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001 projekt Nyitórendezvény 2012. augusztus 28-án, kedden, 11 órai kezdettel tartottuk

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai Segédletek 1. A Békés Megyei Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai 1950-1990 A Békés

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁR Folyóirat megrendelőjegyzéke a 2012-es évre

BOD PÉTER KÖNYVTÁR Folyóirat megrendelőjegyzéke a 2012-es évre Folyóirat címe Példányszám Megjelenés gyakorisága Lelőhely Témakör ISSN Közreadó Nyelv Credo: evangélikus folyóirat 1 negyedévente Könyvtár vallás, teológia 1219-6800 Magyarországi Evangélikus Egyház,

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban

Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban Fogalma az adott helyre vonatkozó információk, illetve az azokat hordozó dokumentumok összességét jelöli, valamint a könyvtári tevékenység azon részét, amely ezeknek

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I.

UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I. UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I. Sárközi Andrea Bernadett osztályvezető sarkozi.andrea@oik.hu Utak A zene szerepe, hatása az emberre, mint egyénre Társadalomtudományi vizsgálatok:

Részletesebben

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867 1918 című doktori értekezés témaismertetője Készítette: Kiss Gábor Témavezető: dr. Szabó József alezredes, CSc

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben