NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG Nyíregyháza, Erdő sor 5. ti: 06 42/ Fax: 06 42/ E-maii cím:nvírtuzojtoú[)chello.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. ti: 06 42/404-444 Fax: 06 42/507-472 E-maii cím:nvírtuzojtoú[)chello."

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI HIVATÁSS ÖNKRMÁNYZATI TŰZLTÓSÁG Nyíregyháza, Erdő sor 5. ti: 06 42/ Fax: 06 42/ E-maii cím:nvírtuzojtoú[)chello.hu Szám:C96/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Nyíregyháza, Erdő sor 5. szám) hivatalos helyiségében február 20-án. Jelen vannak: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéró1: Schweglerné Erdős Tünde tű. alezredes delegált felügyelő tag Jakab Ferencné ka. delegált bizottsági tag Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről: Szabóné Balázsi Anikó Gazdasági Főosztály Gazdasági sztály Szigeti Andrea. Gazdasági Főosztály Gazdasági sztály delegált felügyelő tag delegált bizottsági tag Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részéről: Magyar Ferenc tű. hadnagy Csordás Mil,ályné ka. leltározó leltározó Tárgy: A Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) 20 ll. évi záró mérlegtételeinek leltározása A leltár fordulónapja: 20 ll. december 31. A leltár alapjául a Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi beszámolója, főkönyvi kivonata és a jegyzőkönyvben megnevezett dokumentumok szolgáltak.

2 A mérleg sorainak alátámasztására az alábbi mellékietek készültek, mint leltárbizonylatok: l. számú melléklet Vagyoni értékű jogok leltára 2. számú melléklet - Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok leltára 3. számú melléklet - Gépek, berendezések, felszerelések leltára 4. számú melléklet - Jánnűvek leltára 5. számú melléklet - Tartósan adott kölcsönök leltára 4f 6. számú melléklet - Anyagok leltára fi/ 7. számú melléklet Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) leltára 8. számú melléklet - Egyéb követelések leltára 9. számú melléklet - Pénztárak leltára 10. számú melléklet Költségvetési pénzforgalmi számla leltára ll. számú melléklet - Költségvetési aktív átfutó és kiegyenlítő kiadások leltára 12. számú melléklet Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) leltára 13. számú melléklet Költségvetési passzív fiiggő bizonylatok elszámolásának leltára 14. számú melléklet Behajthatatlan követelések 20 ll-ben 15. számú melléklet - Pénzmaradvány kimutatás Nyíregyháza, 'lQlC~L 'b lb.l' /: Szabóné Balázsi Anikó :/ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata részéről,ff-lt' it-) Jx "' /: Szigeti Andrea:/ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata részéről ~~~ /: Schweglerné Erdős"tünde tű. alezredes:/ Sz-Sz-B. M-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről ~.~ A --;- 1~~Y1 /: Jakab Ferencné:/ Sz-Sz-B. M-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről /:e;ás~;j Nyíregyházi Tűzoltóság részéről r 1\ '" ". /: Magyar Fere~c tr. ~osztályvezető:/ Nyíregyhazi Tűzoltóság részéről 2

3 01 - KÖl1Wlltet Mérleo Megrevezes Elbzó év! TiJrgyéV! allományi értek ájloma~1 ertek """'01.01< 01 1 Alapl!ás4tszerteZétá:tl.uLetteke-!11".H21) 02 2 K~b~~,ak\NIlIIMéte-(1112,11Z!) 03 3, Vagyen t-rtélo:i1jogok (1n3,112:3) :ll zam\.imelll.tll~ twl 4. Ste4emllemtékek (1n4,1124) o!l3 5. hlmatarililis ;aw;ju'utkltt eliíieo8: {t j o o 06 (5 ~erjil",javakit1~~esbt:é$e(1t9} o o 01 t Imm"~oah,j"",ak lql'&2l'! (01...+G) 36' 00 1 hgail3l'lllélllkafjc,otádó\egfooi~újilgok(121,1z21:ló1} '" 15& 2, 5ZámU m~fii: Gépek. beferodt2:~ és 1eIu.~ ( ból) 3..Joirmi.M.:k(1J} ból),....,,"" u6mu melléklet 29 A 4 súmú mellélúet Tenye.zéllallok(141,142-böI; o 12 5 &e11j'lliu6ok...1.;i$qk {l227, tl2z21.1j2,ö!37, 1327, l4221,14237,14'1) o 13!It Be1'\tlilásl1i $CJll ~ ~'2e<131a.''3lS.14'8,19.1!m) Mami keuletek, tartalékol< \ ) 15 it Tárgyi eukozi.; ért,*hef(esbi~ t129.i ) o 16 U. Tátg:y! eszkolók UU$cm ( l TartÓ5lén~ ( ) o 18 EbbóI-t"rt$ tan;uj'1 reszkeck\$ (17113,11'5113, ) 19 2 Tart~hdet.l.tQfJy\rnegtesle.ltoétték~pifí1n-t74,H52) T"rtót!l\I1 adijil k"ólcwn (1:1/H94-DoI, »),'" 1 0C6 6 uimú ITlRllékl-el 21 4 tiosllzil lejárat" bat'lkbeimelc (118) o o Egyéb hoss1u ~'ra1u Jtoo,ete~ i1'351:tói, llil62-bq1} o BflektoteU penzlillyi eu:ko101t ertékhelye$bkfle {179; o o 24 III BelllW1etlltl pé!vú!wleukoilok oqzer.ei1 ( ) űurne.«es((!. kql4\'le$re aiaildt-.zklttqii (1eU82) o "'ls 26 2 Koroo;;tiuiótllt idciti lffl2k<nók ( i Va01or«ezeié$be a...ya:t iltizk«ok (11$1.1f!ll) :.w 4, vag~orhl$.be 'lelt IfflZk4.!ók (165,166) 29 S Ü2emo1tete.re, ke.zete'11e átaddt, koncesuiqba, '6\Wnkezl!le$.be dit. 11Iel'<e \ltg'fonke::e/e$be.leil es.zkozok ertékhelf8$bileu {169 i 30 N. Uzemeilelmue. kezele$je i1il11dott ~0I'II;1il$1'I'1ÓtJ;l, YítSWIi<ez.~be iscbtt.!i!et~ VilQYnlH!Zehh.be *1 eukö,zol<. (25+.. "29) 31 Al BEf:EKTETET"ESZKÖZK öss2esen ( ee::U6 264' Anyagok ( l ual'l'lü I"l"lril~let 33 Z 8e!ejeZet!en tetml:!ié-& és féii«!ou: le:meke~ (253,263) "'"o o Ni:!\I':lndlÍ"k-. t.izó e. egyebál'mok (2:52.2fi2) o :35 4 I(éu:lettroétktk (251,261) o 35 5"-a Ánk., hetéttliat g~lji'lk. kz.elketl uolll*!l.atuok ( ,232., 234, 242, 24l...., ) 37 S'h~!és~atw:tl:eukQZök,k...zlelek{ ) o 38 l. K-és%letek üzesen ( ) '363 3"" ~ 1. KéletGlé$t:6i aruszállli$btii 86 u~a!4fibói"~) (2!J , " 2SEI3, 2654) 1911 &147 u!iitlil/twillle!det o o o o ~ (281,2S81) 41 :3 R'<Id lejára1u k("mc:~(27.27al 424 Egye!> ~o'rlell!6ek ( " 266S-2887,. 19-tlólj 43 Ebbol: - tartd&an aoot: ~ejcs.croltbql e mérlegi:xdl.tonapol k'm eg, f!;en beiil esedékes 269 Ié$lletek (1:1/H94-b6I, 1931-b01J 44 - egyéb txl$5.z\í lejimu koo.eteté$ekböl "mérleg~ kö\oeto eg( Mt1 beitj esedeket. niulelek(1ss.ból.1962-b61) "" 988 e SlVnU melléklet 45 -nemz.elkozllamogata" pragmrnok mim!! ~elese«(2e74,) 46 -hm"<gat'''~''''_lza71.) 47 ~ elólt'!arl&zirol:iu rmath k~elé5ek (2876,) 48-11Í1'nCl\Ia!i~ progra.'nk u"baiy!a(an kiue\é$e miatti k<lelw (2fJ7'l) Ag 50 ~g"rtllocoa- 86 to;eze&riglá~bóf uin'nátó.ololel:ei~ae73) ~ K~0$~1.1lMn(39-t ) o,,'" "", ForgeI'á&! eélú tn"edét { &.oó1) o 52 1/a FofgalMI c!\ikjraze~ ooker',,*i~y"'ueflf(l)éi'wte {m't) 5:3 11b ~tá5i ~hj réne,edé5 elszámof!: értéf!~llisil (2932,) 54 2 Forgatul CIÍ"I\j I'W:lel'ollIZU"IY ~ilóérlékpllpkolt (2911,2921,2i21,25Ml 25iJ.b61) 55 2/a FI'gaIu. oell:' tliei1iuql'jyt I"lW'gIMte$itó ért~pif bel(!lt'1letll (Gnyv ~eml)~ (2'911" ::.92 ' " ml., 294U 55 21b ~\ uro hilenszonyt fm9!est.itó érték;api' eln:arroll értél!"tiziése"i296'.j 57 til Ert~Ól>t:%_eI1(51+54l Pénm!'f:llk, Clekkel!:, betetkfly'!{lk i31) ', SI rumu \'flej!ek\ei 59 2 Koltfo~éttp(mlb'QIIlmiuámllÍkí321 o 10 l.nmú me "éidul W 3. E.1W:6moJial u8mlik í3l-34) o 61 4~l'!pentei$zköt(Íil{35-36i 62 ív. Péf'IU5Z!IozökoMle.n 151+,.. +$0),., 63 1.l<~"'a!ct;"fi:.w6e1ttZirnoobok(39,) 12 l. Tartós lóke (70+11} ",$, "'$' Ket.sbe wztt eszk/lzqk 1~6U1 (412) 14 2 s.pt tt.íajdonba:! IM ~kiigtok I.ókhitlZillll (413.) '" It ióknhozit$k (73+74) ' "'" 7e,. Kereteibe ~ euköwl; élwketesitmlaiéka (4171.; S<Jjil ttufclcic'tjan IN eszkdlök éltél\eiesil.artale\(\1 \.417'l.) 1B ül ~rtékelé$llarta~{1&<-77) 19, SAJATTKE SSZESEH m+75+78) 274 SlJ ""'". 8:) 1. ~e&itartalet! auitmol... (42i }í,61"'62) "S 81 EbWt: -tbrvfé'" k6h8gleiultallale+! 4tlSZimotáu: (42; lj 2105,,,. '''' 82 előző ~lköltri-~ tart~k elu;)rnöliq{4214) ~é.j pén::mölrad'o1ioy (4212) 84 3 ~fti kiaólitli megtakattit5 (425.; es 4, Kttsé:gveIhí ballétoo 1ef'rlMdA$ (426.) E!6iranfnt-fl'8~rY1 (<1\2<1\,) 87 I. 1(M5t+;'RIftI t<jrt~k Óu.J:e5e1I (&f>83"',,,+86.l 21'".". as 1 va'lmjkoz1kltartalekelsz~u(4221,,42241(b\}>-s(:» 89 E.bbI: - lirgye. WIa)~u! lall;aié!( ellj:jmol;il,a (4211,) 00 - etöző ~wllalkozai taltll!ekjn;»( elsz6mojua<4zz<1\, \/lilij*tttéel ~ í4z ) V*l!alkDlAai klad_ m~k.!üil (427 i $3 4, V<illal\ilz i ~h ~$ (42a) 94 U, vüilllm:!:thil ta~kok 0$$Z2Pt'I (8&& Ei TARTAltKK Ó$SZESEN (87+94) ) Hosuu ~ kaptat 1«lIcsön6k (43512.,43812.) gr 2 Tanoz6ll$l( ki1le'ia:té~n célitkln'a!fjfklboc.át1kból (434112, ) ae. 3, Tartotésok ftnködé&loélu k6l,*,yktb:xaitl:i$bói ( ) 99 4 &mlwá&i"le:ileúté$lbit~(4311f2.,432112,,~12.~ Mk(,ldqj cél\) oo.s:tú 1e4ilatú Wtek* (43t122,, ) 101 e. EIJYébhclaa.fU ~kbtelezetl~ (4J8..bÓI) 102 I. Hclsu l$tatil ktilekllwtgek!l&u$ef't ( ) 1:13 1. RtNd 1ej.tratU k!ll(;~ (4531., 4541.) RöwcI ~ú t'itei_ (45"., 4521,45' ) a Ebb61: Uhid 1111Illej( é:&!ti1ci ~ú m(j(odési ajiu kól~kiboet.litt&k (45'51, 61., 4571.) 1QS 3. K6tekll_lsege~ itfusl"ali!iüqói ét uolgiittaliteból (s:ullllllqk, ( ) (107+W6) '12.$.lamurTllillélo:lel 107 Ebbói: Iliryy... kl:íllégwlétlt terlwtö azitllftól köt~.ii.égljk. ' targy~k.0\ei6á\iqlta1lei6ui1litqfkötelezett&ép '632 o Eoyéb~ltjitratUl«lIeleNttl>égtk{oGóI $,446., ) ( ) o Ebből: - ;4Itótartol~ (444.} mut1kavlljalmii1 s.zembel'lt kciöle kóle+ez.et1té9ct (445,),,2 - kllftg~e/ UelT'beN klelezdl..tgek (446.) '13 - Mlyi adó tulihun friatti koteluett.égeii: (4472.) 114 ~nemletk6zi~~~j kojalltl:et~í4$q 115.litrn(Pl:Mt PrgntIJt ~ miatti kótelezeltmiog (4491 l ~fmás miatti kóle4ezetbéoek (4495.) uabálytalan klfíz8téhk Mat'J koteletett$égefi: (4492.) 116 ~ glln'llltla éti kuotuegvdtlalit.bói ~61?1'!CÓ kötele:ti:u.~ (44Sl) lu. hosuu~iliqpot1ktilctqntík~ql6é'a'11lermloltjrleli,ztl:!*lkwri{4351; ) '004 ".,. 120 kthalmalóli c&l kotlá",kjboeatmboi ukrlazó ~QZ"" k()i.oe!kcó M l;wt!elö t~t6 res:ttefll!!l ( ) mukdkl célú köt*wkilcntfitq li.litm'lató laitolásolo: k.ówtkezbi'oltlt le!h0t;6 tone..z!c nlvletei ( , ) ~ben.tálési, Irtjlewésl ~~~ 122 lemelötoneutbreuletoti(43111;" ) -lf\üio;bdés,~élu~íj1i!jára1:u~kö..eil«!z6éwatertw!~torés.zio!:le1~31t21,.., ,) ~ egyéb hosslú iepmú k~..t~ kd'llltkq Mt tert'!!et6 tötteutő ~tlel.e/ (43&ból), 125 -\lliye"~öii8~líelheló~yebl'ö,.jd~úköteleze«séek(4a1i1s2.) " 126 -;s W!'Ilyélll!t li:iy.oetó fhet tertw:lö 6;lyéb tf:t.j4lejáratü I\tNzettségek (44993.) o <" 121 -egyéb külöl"\ll!4e lt&e~ettmvek (44931.) 128 II. R&.IdIej1k'8tUkotek:;zeltsegeIl:Iuesen{103-+1Q4-..10&'1(9) KQII~ip/ll&:t~tW6.lszámol3&Qk (481.) '" ~ 1:}) 2. KöltMgwl6si ~NátUÓ ek.t~ (482.,485,,4811) sdmu melfélrllli KII~Ipee,ulvk.iotgyMltóel$ZimoIfioIo::(~,} KöllUgwtérho km"jli PQszlvpén:l:gyi efmmoláloll: (468) 133 Ebb6I: - KóItség\e(é&en kmlllletétt e/»:ámoiaaolt (~ 134 ~ Hel'nutkö.d tarnogatitsi P!'gfaInk linz. elszámol..(48&bo!) 135 lu. Egfáb p.au.thtpérv:!.lgyl efu~ 6sU~{129-> ) 1:37 FRRÁSK összesen {~gs..13al 138 Fl KÖT'ElEZET7S~GE.K ÖSSZESEN í102+f~135) 18271,..e,. r '"

4 Cégnév : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyiregyháza Erdő sor 5 Adószám: Eszköztípus szerinti összesítés i állapot szerint l. oldal Típus Lelt.szám Eszköz megnevezése Utofsóaktiv. Költségvis. Bruttó összeg Nettó összog Bruttó szia. Tartozik Tartozik Kóvetel IKTATK szoftver B Ft Ft Windows Server 2008 Szoftver Ft Ft RGAN P szoftver Ft :,9 Ft Eszközcsoport összesen: 703 Ft Ft Eszközök összesen: 703 Ft Ft WinAmort - Tárgyieszköz-nyilvántart6 program VS.03 Lekérdezés:(Eszköztípus : *; Költségviselö : 11132; Határnap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása) 7:36:4C

5 Eszköztipus szerinti összesités Cégnév : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím : 4400 Nyíregyháza Erdösor i állapot szerint Adószám: l. oldal Típus Lelt.szám Eszkóz megnevezése Utolsó aktív. Kóltségvis. Bruttó dsszeg Nettó ósszeg Bruttó sz/a. Tartozik Tartozik Kóvetel Földterület Nyháza,Erdö sor Ft Ft Földterület Rakamaz Ft 840 Ft ~---~ _._--~ EsZközcsoport összesen: Ft Ft Eszközök összesen: Ft Ft WinAmort - Tárgyieszköz-nyilvántartó program VS.03 Lekérdezés:(Eszköztípus:'; Költségvíselő: 1211; Határnap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása) 8:00:39

6 Eszköztipus szerinti összesités Cégnév : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza Erdő sor állapot szerint Adószám: oldal Típus Lellszám Eszköz megnevezése Utolsó aktiv. Költségvis. Bruttó ósszeg Nettó összeg Bruttó szia. Tartozik Tartozik Követel Rakamazi Vízibázis épülete Ft Ft Tűzoltóság főépülete Ft Ft Hátsó Nagyszertár Ft Ft Eszközcsoport összesen: Ft Ft Eszközök összesen:.~---~-._-_ Ft Ft WinAmort Tárgyieszkőz.nyilvántartó program ve.03 Lekérdezés:(Eszköztípus: *; Költséglliselö: 1213; Hatámap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása) 8:01 :0<1

7 Cégnév : NyíregyházI Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5 Adószám: Típus lelt.szám Eszköz megnevezése Bruttó szia. Tartozik Tartozik (A) Raktár Vizibázís kerítése Eszköztipus szerinti összesítés I I I állapot szerint Utolsó aktiv. Követel oldal Költségvis. Bruttó összeg Nettó Összeg Ft 33862:;2 Ft Ft Ft Tűzoltóság kerítése Ft Ft URH torony Ft Ft Vegyes raktárépület Ft Ft Üzemanyag tároló raktár Ft Ft Kerékpártároló Ft Ft Kapusfülke Ft 9009 Ft Nyitott gépjárrnüszín Ft Ft r Kocsimosó Ft Ft Üzemanyagtároló kút Ft Ft Dohányzó épúlet Ft Ft Eszközcsoport összesen: Ft Ft Eszközök összesen: Ft Ft '~ _. 1ram v9.03 \ : 12144; Határnap : : Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása)

8 Tipus Eszköztipus szerinti összesités 1. oldal Cégnév : Nyiregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza r, Erdő sor állapot szerint. Adószám: Lelt.szám Eszkóz megnevezése Utolsó aktiv. Kóltségvis. Bruttó ósszeg Nettó ósszeg Bruttó szia. Tartozik Tartozik Kóvetel Ft 811 Ft Négyrészes dugó létra Ft Ft Mentőfűrész Ft Ft Hegesztő gép Ft Ft Hűtőszekrény Ft 7351 Ft Búvárruhához komplett Reduktor Ft Ft Búvárruháhz komplett Reduktor Ft Ft Búvárruhához komplett Reduktor Ft Ft MinoIta Bizhub 165 Másológép Ft Ft Cressi búvárpalack Ft Ft Cressi 15L.200 bar búvárpalack Ft Ft Cressí búvárpalack Ft Ft Cressi búvárpalack Ft Ft Cressi búvárpalack Ft Emelőpáma Ft Ft Emelőpáma Ft Ft '! Emelöpáma Ft Ft Szertárkapu , Ft Ft Dugólétra Ft 11947'0 Ft Dugólétra Ft Ft Weber feszílő , Ft Ft Weber olló , Ft Ft Weber hidraulikus tápegység 2007, Ft B06 Ft HPP tömlő nyomáspróbázó Ft 236 BS'5 Ft Tér figyelő kamera rendszer Ft Ft Fémszekrény Ft Ft Csocsó BS Ft Ft t '/ WínAmort Tárgyleszköz-nyílvántartó program VS.03 Lekérdezés:(Eszköztípus :.; KÖltségviselő : 13112; Hatámap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása) B:02:03

9 Eszköztipus szerinti összesités 2. oldal Cég név : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza Erdő sor állapot szerint Adószám: ( Típus Leltszám Eszköz megnevezése Utolsó aktiv. Kóltségvis. BruttÓ fszeg Nel:tó ósszeg ~ ~._B_ruttó_ _sz_la_. T_a_rto.;..Z_ik --.:T...a.:..:rt::.,oz=i.;..k.:.(A;.:.I K...:.ó_ve:..:t::..el --.:i ÁUóftés Elektromos Csörlő Panasonic TV Sterimob Fémszekrény Hőálló centrifugál ventillátor Drager PSS90 Légzőkészlék Drager PSS90 Légzőkészülék Drager PSS90 Légzőkészülék Drager PPS90 Légzőkészülék Drager PSS90 Légzőkészülék Drager PSS90 Légzőkészülék Drager kompozit palack Drager kompozit palack Drager kompozit palack Drager kompozit palack Drager kompozit palack Drager kompozit palack Túzmegközelftö ruha Túzmegközelítö ruha Auer Hipress AWG Mélyszív Elektromos hab-átfejtö szívat! Dug61étra Kíhúzós létra Vetter Emelöpáma Feszítő és vágókészlet , Ft Ft , Ft Ft Ft Ft ,03, Ft Ft , Ft Ft , Ft Ft , Ft Ft Ft Ft , Ft Ft Ft Ft Ft Ft , Ft Ft , Ft Ft Ft 57812Ft , Ft 57812Ft , Ft Ft , Ft Ft , Ft Ft Ft Ft Ft Ft , Ft Ft Ft Ft Ft 1028:::4 Ft , Ft Ft , Ft Ft , Ft Ft , Ft WinAmort - Tárgyieszkőz-nyilvántartó program - ve.03 8:02:03 Lekérdezés:(Eszköztípus :.; Költségviselö : 13112; Hatámap : 2011,12.31.; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása}

10 Eszköztipus szerinti össz~sités ts " 3. oldal Típus Cégnév : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím : 4400 Nyíregyháza Erdő sors Adószám: Lelt.szám Eszköz megnevezése Bruttó szia. Tartozik Tartozik állapot szerint. Követel Utolsó aktiv. K6ltségvis. tji if (, I ruttó összeg Nettó összeg Pedálvágó és ajtónyitó , Ft Ft Husquarna 3120K Roncsvágó Husquarna H-365 Motorfűrész Force balta , , Ft Ft Ft Ft Ft Ft Lukas légzsák hatástalanító Ft Ft Endress generátor Ft Ft Motoros GP340 kézirádió Motoros GP340 kézirádió Ft Ft Ft Ft Garmin Zumo550 Navigáció Ft Ft Szekrényes átadópult Ft Ft GHIBLI JUNIR 380 ipari súroló GHIBLI AS12 ipari vízszívó Ft Ft Ft Ft Lánckészlet SP-80-hoz Ft Ft Futópad , Ft Ft HISENSE PLAZMA TV , Ft 1115íFt HiPress 101/300 bar túókészlé Ft Ft Nepiro Ergo Sugárcsö tartóval Ft Ft Nepiro Ergo sugárcsö tartó val Ft Ft Nepiro Ergo sugárcsö tartóval Nepiro Ergo sugárcsö tartó val Ft Ft Ft Ft ALTAIR 4 metán mozgásérzékelö ALTAIR 4 Metán gázérzékelö ALTAIR 4 metán gázérzékelö Teleszkópos henger TR Tárolószekrény Husquarna 365SP Motorfűrész ens Kamerarendszer Ft Ft Ft Ft 128 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 638 4E,5 Ft Ft Ft Ft WinAmort Tárgyieszköz-nyilvántartó program VS.03 Lekérdezés:(Eszköztípus : *; Költségviselő : 13112; Hatámap ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása) 8:02:03

11 WinAmort - Tárgyieszköz-nyilYántartó program - \ :02:03 Lekérdezés:(Eszköztípus : *; Költségviselö : 13112; Határnap ; ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása)

12 Eszköztípus szerinti összesítés Cégnév : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza Erdő sor i állapot szerint. Adószám: oldal Típus Lelt.szám Eszkóz megnevezése Utolsó ak1iv. Kóltségvis. Bruttó ósszeg Nettó ósszeg 1407 Bruttó szia Szerver számítógép Ft Ft Asus N etbook Ft Ft Dell Vostro 1 15 Notebook Ft 96910Ft Toshiba Satellite Notebook Ft Ft Eszközcsoport összesen: Ft Ft Eszközök összesen: Ft WinAmort - Tárgyieszkőz-nyilvántartó program vs.03 8:10:33 Lekérdezés:(Eszköztípus : *; Költségviselö : 13111; Hatámap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása)

13 Eszköztípus szerinti összesítés l. oldal Cég név : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza Erdó sor 5 Adószám: i állapot szerint. Tipus Lelt.szám Eszköz megnevezése Utolsó aktív. Kdltségvis. Bruttó összeg Nettó összeg Bruttó szia. Tartozik Tartozik Követel VW Transporter Ft Ft Renault Saurus Gj.fecskendö Ft Ft Skoda c!vavia 1.9 Ti Ft Ft Ford Transit 2.2 TCI Ft Ft Honda Csónaktest Ft Ft Eszközcsoport összesen: Ft Ft Eszközök összesen: Ft Ft WinAmort - Tárgyieszköz-nyilvántartó program - V9.03 Lekérdezés:(Eszköztipus :'; Költségviselö : 13211; Határnap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása) 8:18:13

14 ~-_.- 1- Cégnév : Nyíregyházi Tűzoltóság Cim : 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5 Adószám: Eszköztípus szerinti összesítés ~í állapot szerint. oldal Típus Lelt.szám Eszköz megnevezése Utolsó aktiv. Költségvis. Bruttó összeg Nettó összeg Bruttó szia. Tartozik Tartozík Követel MICRSFT WINDWS XP Ft Ft MICRSFT WINDWS XP Ft cl Ft HU-MAN SZAKÉRTÓi RENDSZER Ft Ft MICRSFT WINDWS XP Ft Ft MICRSFT FFICE Ft Ft MICRSFT FFICE Ft Ft MICRSFT FFICE Ft Ft MICRSFT WINDWS XP Ft Ft TITKÁRSÁGI IKTATÓ Ft Ft Winamort - Eszköznyilvántartó Ft Ft Eszközcsoport összesen: Ft Ft Eszközök összesen: Ft Ft ;.. II WinAmort Tárgyieszköz-nyilvántartó program - ve.03 7:59:5:: Lekéroezés:(Eszköztipus : *; Költségviselö : 11194; Határnap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása)

15 Cégnév : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5 Adószám: Eszköztípus szerinti összesítés állapot szerinl l. oldal Típus Leltszám Eszkdz megnevezése Bruttó szia. Tartozik Tartozik Követel Utolsó aktiv. Költségvís. Bruttó összeg Nettó összeg AllEN 5131 TV Ft F! HP LASERJET 1000W Ft Ft HP DESKJET 1220C NYMTATÓ Ft Ft CANN MV730 DIGITÁLIS KAMERA Ft Ft HP L " TFT MNITR Ft Ft EPSN FX-1170 NYMTATÓ Ft Ft DAEW VIDERECRDER DVF Ft F! TELEVíZIÓ Ft Ft VIDEÓ VR Ft Ft Számítógép Ft Ft Notebook Acer Ft F! Számítógép Ft Ft Számítógép Ft Ft Eszközcsoport összesen: Ft Ft Eszközök összesen: Ft Ft WinAmort - Tárgyieszkóz nyilvántartó program vs.03 8:16:06 Lekérdezés:(Eszköztipus : *; Kltségviselő : 13191; Határnap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása)

16 Cég név : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyiregyháza Erdő sor 5 Adószám: Eszköztipus szerinti összesít.és tr állapot szerint. l.,dldal [-~ Típus Lelt.szám Eszköz megnevezése Utolsó aktiv. Kóltségvis. Nettó összeg Bruttó szja. Tartozik Tartozik (A) Követel HNDA SZlVATIYÚ Ft Ft GÁZTÖMÖR VEGYIVÉDELMI RUHA Ft Ft GÁZTÖMÖR VEGYIVÉDELMI RUHA Ft Ft GÁZTÖMÖR VEGYIVÉDELMI RUHA Ft VETTER EMELÓPÁRNA KLT Ft Ft WEBER KMBI FESzíTÓ-VÁGÓ Ft Ft WEBER MTRS AGREGÁT Ft WEBER MTRSAGREGÁT Ft Ft INFRA TÁVHÓMÉRÓ Ft Ft YAMAHA CSÓNAKMTR Ft Ft SCA 100 HNDA VíZSZIVATTYÚ Ft Ft 1319? íróasztal Ft Ft ELEMES SZEKRÉNYSR Ft Ft HÁLÓZAT INTERNET Ft Ft JNSERED MTRFŰRÉSZ Ft Ft , KLíMA Ft Ft PSS 90 ALAPKÉSZÜLÉK Ft Ft - ~ PSS 90 ALAPKÉSZÜLÉK Ft Ft PSS 90 ALAPKÉSZÜLÉK Ft Ft r PSS 90 ALAPKÉSZÜLÉK Ft Ft PSS 90 ALAPKÉSZÜLÉK Ft Ft KMPZIT PALACK (DRAG ER) Ft Ft KMPZIT PALACK (DRAGER) Ft Ft KMPZIT PALACK (DRAGER) Ft Ft KMPZIT PALACK (DRAGER) Ft Ft KMPZIT PALACK (DRAGER) Ft Ft KMPZIT PALACK (DRAGER) Ft Ft Ft Ft WinAmort Tárgyieszköz-nyilvántartó program - v9.03 8:17:44 Lekérdezés:(Eszköztípus : *; Költségviselő : 13192; Hatámap : ; Részletes lista; Számlaszámok: nyomtatása)

17 Cégnév : Nyíregyhází Tűzoltóság Cím : «00 Nyíregyháza Erdő sor 5 Adószám: Eszköztípus szerinti összesítés i állapot szerint. 2. oldal,.-r: Típus Lelt.szám Eszk6z megnevezése utolsó li4ctiv. Költségvis. NeMósszeg Bruttó szia. Tartozik Tartozik la) Követel KMPZIT PALACK (DRAGER) Ft Ft KMPZIT PALACK (DRAGER) Ft Ft KMPZIT PALACK (DRAGER) Ft Ft KMPZIT PALACK (DRAGER) Ft Ft PANRAMA NVA ÁLARC Ft Ft PANRAMA NVA ÁLARC Ft Ft PANRAMA NVA ÁLARC Ft Ft PANRAMA NVA ÁLARC Ft Ft PANRAMA NVA ÁLARC Ft Ft GÁZ- ÉS VEGYI VÉDELMI RUHA Ft Ft GÁZ ÉS VEGYI VÉDELMI RUHA Ft Ft MAKITA 2010 UTV FÚRÓGÉP Ft Ft KNDITEREM KELLÉKEK Ft Ft HIDEGVIZES MSÓ Ft Ft AKKUTÖLTŐ DYNAMIC~ Ft Ft ZSíRZÓEGYSÉG Ft Ft HRDÁGY Ft Ft."",,,, HUSQUARNA LÁNCFRÉSZ Ft Ft SZÉLESSÁVÚ MBIL ANTENNA Ft Ft FESzíTŐ NYMÓ HENGER Ft Ft INDESIT R24/R23 KMBIHŰTŐ Ft Ft KIPUFGÓGÁZ FSTELVEZETŐ Ft Ft KLÍMA LEGÉNYSÉGI SZINT Ft Ft KLíMA TŐRZS SZINT Ft Ft SZENNYFGÓ SZŐNYEG Ft Ft SZENNYFGÓ SZŐNYEG Ft Ft SZÓDAGÉP BSH 5/ Ft Ft WlnAmort - Tárgyieszköz-nyilvántartó program - \19.03 Lekérdezés:(Eszköztípus: *; Költségviselö : 13192; Hatámap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása) 8:17:44

18 Cégnév : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5 Adószám: Eszköztípus szerinti összesítés j á lia pot szerint 3. oldal Típus Lelt.szám Eszköz megnevezése Bruttó szia. Tartozik Tartozik (A) Követel Utolsó aktiv. Költségvis. Bruttó Nettó összeg IPARI VIDEÓ RENDSZER Ft KNYHAI BÚTRK Ft Ft PUTTNYFECSKENDŐ Al Ft Ft PUTTNYFECSKENDŐ Al Ft Ft PUTTNYFECSKENDŐ Al Ft Ft KNYHABÚTA Ft Ft HÓLÁNC Ft Ft KMBINÁL T TűZHELy Ft Ft INDESIT R34 HÜTÓ Ft Ft PSS 100 LÉGZŐKÉSZÜLÉK KÉSZLET Ft Ft PSS 100 LÉGZŐKÉSZÜLÉK KÉSZLET Ft Ft PSS 100 LÉGZŐKÉSZÜLÉK KÉSZLET Ft Ft PSS 100 LÉGZŐKÉSZÜLÉK KÉSZLET Ft Ft PSS 100 LÉGZŐKÉSZÜLÉK KÉSZLET Ft Ft PSS 100 LÉGZŐKÉSZÜLÉK KÉSZLET Ft F! PSS 100 LÉGZŐKÉSZÜLÉK KÉSZLET Ft Ft ~ KMPZIT PALACK Ft Ft KMPZIT PALACK Ft Ft KMPZIT PALACK Ft F! KMPZIT PALACK Ft F! KMPZIT PALACK Ft Ft KMPZIT PALACK Ft F! KMPZIT PALACK Ft Ft GSM INTERFÉSZ Ft Ft GSM INTERFÉSZ Ft Ft SUGÁRCSŐ LEADER QUADRAFG 150F Ft Ft SUGÁRCSŐ LEADER QUADRAFG 150F Ft Ft WinAmort - Tárgyieszköz-nyilvántartó program - v9.03 8:17:44 Lekérdezés:(Eszköztípus: *; KöltségviseléS: 13192; Hatámap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása)

19 Eszköztípus szerinti összesítés 4. oldal Cégnév : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5 Adószám: Típus Lelt.szám Eszköz megnevezése Bruttó szia. Tartozik állapot szerint. U!:o!só aktiv. Követel Költségvis. t. I Bruttó ~s eg Nettó összeg LEADER MT Ft Ft SUGÁRCSÓ LEADER ULTIMATIC Ft Ft SUGÁRCSÓ LEADER UL TIMAllC Ft Ft íróasztal KAPCSLT Ft Ft IRDAI SZEKRÉNYSR Ft Ft FM 3700 MSGATÓ Ft Ft EMELÓPÁRNA GARNITÚRA Ft Ft KÖTÉLCSÖRLÓ MUL TI-KBF Ft Ft CMBI FESzíTÓ-VÁGÓ BERENDEZÉS Ft Ft CMBI FESzíTÓ-VÁGÓ BERENDEZÉS ALCAIR PLAZMA VÁGÓ Ft 164 Ft Ft Ft GYRSDARABLÓ Ft Ft HEGI GÉPJÁRMŰ INDITÓBERENDEZÉS Ft Ft RAKLAPEMELÓ Ft Ft FŰRÉSZGÉP PKR 250K Ft Ft GYALUGÉP HC N K Ft Ft HSSZÚKALAPÁCS SZIKRAMENTES Ft Ft ZAGYSZIVATTYÚ WT Ft Ft ZAGYSZIVATTYÚ WT Ft Ft TRELLCHEM SUPER GÁZVÉDÓRUHA Ft Ft TRELLCHEM SUPER GÁZVÉDÓRUHA Ft Ft STIHL FŰRÉSZ Ft Ft STIHL FŰRÉSZ Ft Ft GÁZVÉDÓ GYAKRLÓRUHA Ft Ft HNDA WH 15 SZIVATTYÚ Ft Ft FIREATER HABSUGÁRCSÓ Ft Ft RÁBA 15 Típusú KISTRAKTR Ft Ft WinAmort Tárgyieszköz-nyílvántart6 program v9.03 Lekérdezés:(Eszköztípus : *; Költségviselő : 13192; Hatámap : ; Részletes lista; SzámJaszámok nyomtatása) 8:17:44

20 Eszköztípus szerinti összesítés 5. oldal Cégnév : Nyiregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5 Adószám : állapot szerint. Típus Leltszám Eszkdz megnevezése Bruttó szia. Tartozik Tartozík Utolsó HtIv. Kdvetei Kdltségvls. Bruttó összeg Nettó ósszeg KN Dl PAD Ft Ft TARTÁLY Ft Ft TARTÁLY Ft Ft WP30 HNDAVíZSZIVATTYÚ Ft Ft KMPZIT PALACK Ft Ft KMPZIT PALACK Ft Ft TURBJETSUGÁRCSÖ Ft Ft r W30 VíZSZIVATTYÚ Ft Ft SZIRÉNAERÖslTÖ Ft Ft DINAMAX HANGSZÓRÓ Ft Ft Eszközcsoport összesen: Ft Ft.._---~_._-~.-~. Eszközök összesen: Ft Ft WinAmort - Tárgyieszköz-nyilvántartá program v9.03 8:17:44 Lekérdezés:(Eszköztípus: *; Költségviselő : 13192: Hatámap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása)

2013. május NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

2013. május NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Érvényességi idő: 2013. 05 14. 11 óra 10 perc a vizsgakezdés szerint Minősítő neve, beosztása: Pankucsi Zoltán NGM főosztályvezető Készítő szerv: Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

55 481 02 0000 00 00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

55 481 02 0000 00 00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. Beszámolás a Kft, 2014. éves működéséről

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. Beszámolás a Kft, 2014. éves működéséről Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft Beszámolás a Kft, 2014. éves működéséről Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Részletesebben

A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 20 l O. évben 7 OOO OOO Ft támogatásban részesült. Az alapítvány elkészítette a 2010. évi beszámolóját.

A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 20 l O. évben 7 OOO OOO Ft támogatásban részesült. Az alapítvány elkészítette a 2010. évi beszámolóját. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Kőbányai Önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok 2010.évitevékenységéről

Részletesebben

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31.

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31. ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁ TOL T FELELŐSSÉGŰTÁRSASÁG 2013.évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 01-2013. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. május 30. 4. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 3/2002. (V. 30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetésének

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA Az ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT valamint a NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS intézmények gazdálkodásával kapcsolatos ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA ( a Számviteli Politika

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE 2009. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE 2009. év Iktatószám: 205/2010. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE 2009. év Melléklet:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2012.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére

FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére 2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Benyújtandó az illetékes els6fokú állami adóhatósághoz. Az. oiilve'0'6l1dohatodg kódja: "'ey """" A beval3s ~rsasági D időszakoti$ tartalmaz D

Benyújtandó az illetékes els6fokú állami adóhatósághoz. Az. oiilve'0'6l1dohatodg kódja: 'ey  A beval3s ~rsasági D időszakoti$ tartalmaz D ~.~ BEVALLÁS VONIlkód helye --- hozzájárulás az a társasági adó, a kü!önadó, a hitelintézeti járadék kötelezetlségról, a csekély összegü (de minimis) ümogatásokról, valamint a szakképzési különbözetéröl

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/48-7 /2015. Tisztelt Bizottság!

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/48-7 /2015. Tisztelt Bizottság! NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NyíRt (YHÁZA, KOSSUTH TlR I. pr.: 83. TELEFON: ~36 42 524'544; FAX: ~36 42 311-041 E MAIL: POL(.ARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. az analitikus nyilvántartási rend és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszeréről

S Z A B Á L Y Z A T. az analitikus nyilvántartási rend és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszeréről S Z A B Á L Y Z A T az analitikus nyilvántartási rend és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszeréről Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi Éves Beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től A Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4060 BALMAZÚJVÁROS, VERES PÉTER U. 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Balmazújváros, 2015. március 06. dr. Kádár Béla Juhász Imre Lajosné elnök-ügyvezető ügyvezető-főkönyvelő

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Tóth István ügyvezető igazgató

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Tóth István ügyvezető igazgató Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására lőterjesztő: Tóth

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben