NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG Nyíregyháza, Erdő sor 5. ti: 06 42/ Fax: 06 42/ E-maii cím:nvírtuzojtoú[)chello.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. ti: 06 42/404-444 Fax: 06 42/507-472 E-maii cím:nvírtuzojtoú[)chello."

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI HIVATÁSS ÖNKRMÁNYZATI TŰZLTÓSÁG Nyíregyháza, Erdő sor 5. ti: 06 42/ Fax: 06 42/ E-maii cím:nvírtuzojtoú[)chello.hu Szám:C96/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Nyíregyháza, Erdő sor 5. szám) hivatalos helyiségében február 20-án. Jelen vannak: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéró1: Schweglerné Erdős Tünde tű. alezredes delegált felügyelő tag Jakab Ferencné ka. delegált bizottsági tag Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről: Szabóné Balázsi Anikó Gazdasági Főosztály Gazdasági sztály Szigeti Andrea. Gazdasági Főosztály Gazdasági sztály delegált felügyelő tag delegált bizottsági tag Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részéről: Magyar Ferenc tű. hadnagy Csordás Mil,ályné ka. leltározó leltározó Tárgy: A Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) 20 ll. évi záró mérlegtételeinek leltározása A leltár fordulónapja: 20 ll. december 31. A leltár alapjául a Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi beszámolója, főkönyvi kivonata és a jegyzőkönyvben megnevezett dokumentumok szolgáltak.

2 A mérleg sorainak alátámasztására az alábbi mellékietek készültek, mint leltárbizonylatok: l. számú melléklet Vagyoni értékű jogok leltára 2. számú melléklet - Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok leltára 3. számú melléklet - Gépek, berendezések, felszerelések leltára 4. számú melléklet - Jánnűvek leltára 5. számú melléklet - Tartósan adott kölcsönök leltára 4f 6. számú melléklet - Anyagok leltára fi/ 7. számú melléklet Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) leltára 8. számú melléklet - Egyéb követelések leltára 9. számú melléklet - Pénztárak leltára 10. számú melléklet Költségvetési pénzforgalmi számla leltára ll. számú melléklet - Költségvetési aktív átfutó és kiegyenlítő kiadások leltára 12. számú melléklet Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) leltára 13. számú melléklet Költségvetési passzív fiiggő bizonylatok elszámolásának leltára 14. számú melléklet Behajthatatlan követelések 20 ll-ben 15. számú melléklet - Pénzmaradvány kimutatás Nyíregyháza, 'lQlC~L 'b lb.l' /: Szabóné Balázsi Anikó :/ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata részéről,ff-lt' it-) Jx "' /: Szigeti Andrea:/ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata részéről ~~~ /: Schweglerné Erdős"tünde tű. alezredes:/ Sz-Sz-B. M-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről ~.~ A --;- 1~~Y1 /: Jakab Ferencné:/ Sz-Sz-B. M-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről /:e;ás~;j Nyíregyházi Tűzoltóság részéről r 1\ '" ". /: Magyar Fere~c tr. ~osztályvezető:/ Nyíregyhazi Tűzoltóság részéről 2

3 01 - KÖl1Wlltet Mérleo Megrevezes Elbzó év! TiJrgyéV! allományi értek ájloma~1 ertek """'01.01< 01 1 Alapl!ás4tszerteZétá:tl.uLetteke-!11".H21) 02 2 K~b~~,ak\NIlIIMéte-(1112,11Z!) 03 3, Vagyen t-rtélo:i1jogok (1n3,112:3) :ll zam\.imelll.tll~ twl 4. Ste4emllemtékek (1n4,1124) o!l3 5. hlmatarililis ;aw;ju'utkltt eliíieo8: {t j o o 06 (5 ~erjil",javakit1~~esbt:é$e(1t9} o o 01 t Imm"~oah,j"",ak lql'&2l'! (01...+G) 36' 00 1 hgail3l'lllélllkafjc,otádó\egfooi~újilgok(121,1z21:ló1} '" 15& 2, 5ZámU m~fii: Gépek. beferodt2:~ és 1eIu.~ ( ból) 3..Joirmi.M.:k(1J} ból),....,,"" u6mu melléklet 29 A 4 súmú mellélúet Tenye.zéllallok(141,142-böI; o 12 5 &e11j'lliu6ok...1.;i$qk {l227, tl2z21.1j2,ö!37, 1327, l4221,14237,14'1) o 13!It Be1'\tlilásl1i $CJll ~ ~'2e<131a.''3lS.14'8,19.1!m) Mami keuletek, tartalékol< \ ) 15 it Tárgyi eukozi.; ért,*hef(esbi~ t129.i ) o 16 U. Tátg:y! eszkolók UU$cm ( l TartÓ5lén~ ( ) o 18 EbbóI-t"rt$ tan;uj'1 reszkeck\$ (17113,11'5113, ) 19 2 Tart~hdet.l.tQfJy\rnegtesle.ltoétték~pifí1n-t74,H52) T"rtót!l\I1 adijil k"ólcwn (1:1/H94-DoI, »),'" 1 0C6 6 uimú ITlRllékl-el 21 4 tiosllzil lejárat" bat'lkbeimelc (118) o o Egyéb hoss1u ~'ra1u Jtoo,ete~ i1'351:tói, llil62-bq1} o BflektoteU penzlillyi eu:ko101t ertékhelye$bkfle {179; o o 24 III BelllW1etlltl pé!vú!wleukoilok oqzer.ei1 ( ) űurne.«es((!. kql4\'le$re aiaildt-.zklttqii (1eU82) o "'ls 26 2 Koroo;;tiuiótllt idciti lffl2k<nók ( i Va01or«ezeié$be a...ya:t iltizk«ok (11$1.1f!ll) :.w 4, vag~orhl$.be 'lelt IfflZk4.!ók (165,166) 29 S Ü2emo1tete.re, ke.zete'11e átaddt, koncesuiqba, '6\Wnkezl!le$.be dit. 11Iel'<e \ltg'fonke::e/e$be.leil es.zkozok ertékhelf8$bileu {169 i 30 N. Uzemeilelmue. kezele$je i1il11dott ~0I'II;1il$1'I'1ÓtJ;l, YítSWIi<ez.~be iscbtt.!i!et~ VilQYnlH!Zehh.be *1 eukö,zol<. (25+.. "29) 31 Al BEf:EKTETET"ESZKÖZK öss2esen ( ee::U6 264' Anyagok ( l ual'l'lü I"l"lril~let 33 Z 8e!ejeZet!en tetml:!ié-& és féii«!ou: le:meke~ (253,263) "'"o o Ni:!\I':lndlÍ"k-. t.izó e. egyebál'mok (2:52.2fi2) o :35 4 I(éu:lettroétktk (251,261) o 35 5"-a Ánk., hetéttliat g~lji'lk. kz.elketl uolll*!l.atuok ( ,232., 234, 242, 24l...., ) 37 S'h~!és~atw:tl:eukQZök,k...zlelek{ ) o 38 l. K-és%letek üzesen ( ) '363 3"" ~ 1. KéletGlé$t:6i aruszállli$btii 86 u~a!4fibói"~) (2!J , " 2SEI3, 2654) 1911 &147 u!iitlil/twillle!det o o o o ~ (281,2S81) 41 :3 R'<Id lejára1u k("mc:~(27.27al 424 Egye!> ~o'rlell!6ek ( " 266S-2887,. 19-tlólj 43 Ebbol: - tartd&an aoot: ~ejcs.croltbql e mérlegi:xdl.tonapol k'm eg, f!;en beiil esedékes 269 Ié$lletek (1:1/H94-b6I, 1931-b01J 44 - egyéb txl$5.z\í lejimu koo.eteté$ekböl "mérleg~ kö\oeto eg( Mt1 beitj esedeket. niulelek(1ss.ból.1962-b61) "" 988 e SlVnU melléklet 45 -nemz.elkozllamogata" pragmrnok mim!! ~elese«(2e74,) 46 -hm"<gat'''~''''_lza71.) 47 ~ elólt'!arl&zirol:iu rmath k~elé5ek (2876,) 48-11Í1'nCl\Ia!i~ progra.'nk u"baiy!a(an kiue\é$e miatti k<lelw (2fJ7'l) Ag 50 ~g"rtllocoa- 86 to;eze&riglá~bóf uin'nátó.ololel:ei~ae73) ~ K~0$~1.1lMn(39-t ) o,,'" "", ForgeI'á&! eélú tn"edét { &.oó1) o 52 1/a FofgalMI c!\ikjraze~ ooker',,*i~y"'ueflf(l)éi'wte {m't) 5:3 11b ~tá5i ~hj réne,edé5 elszámof!: értéf!~llisil (2932,) 54 2 Forgatul CIÍ"I\j I'W:lel'ollIZU"IY ~ilóérlékpllpkolt (2911,2921,2i21,25Ml 25iJ.b61) 55 2/a FI'gaIu. oell:' tliei1iuql'jyt I"lW'gIMte$itó ért~pif bel(!lt'1letll (Gnyv ~eml)~ (2'911" ::.92 ' " ml., 294U 55 21b ~\ uro hilenszonyt fm9!est.itó érték;api' eln:arroll értél!"tiziése"i296'.j 57 til Ert~Ól>t:%_eI1(51+54l Pénm!'f:llk, Clekkel!:, betetkfly'!{lk i31) ', SI rumu \'flej!ek\ei 59 2 Koltfo~éttp(mlb'QIIlmiuámllÍkí321 o 10 l.nmú me "éidul W 3. E.1W:6moJial u8mlik í3l-34) o 61 4~l'!pentei$zköt(Íil{35-36i 62 ív. Péf'IU5Z!IozökoMle.n 151+,.. +$0),., 63 1.l<~"'a!ct;"fi:.w6e1ttZirnoobok(39,) 12 l. Tartós lóke (70+11} ",$, "'$' Ket.sbe wztt eszk/lzqk 1~6U1 (412) 14 2 s.pt tt.íajdonba:! IM ~kiigtok I.ókhitlZillll (413.) '" It ióknhozit$k (73+74) ' "'" 7e,. Kereteibe ~ euköwl; élwketesitmlaiéka (4171.; S<Jjil ttufclcic'tjan IN eszkdlök éltél\eiesil.artale\(\1 \.417'l.) 1B ül ~rtékelé$llarta~{1&<-77) 19, SAJATTKE SSZESEH m+75+78) 274 SlJ ""'". 8:) 1. ~e&itartalet! auitmol... (42i }í,61"'62) "S 81 EbWt: -tbrvfé'" k6h8gleiultallale+! 4tlSZimotáu: (42; lj 2105,,,. '''' 82 előző ~lköltri-~ tart~k elu;)rnöliq{4214) ~é.j pén::mölrad'o1ioy (4212) 84 3 ~fti kiaólitli megtakattit5 (425.; es 4, Kttsé:gveIhí ballétoo 1ef'rlMdA$ (426.) E!6iranfnt-fl'8~rY1 (<1\2<1\,) 87 I. 1(M5t+;'RIftI t<jrt~k Óu.J:e5e1I (&f>83"',,,+86.l 21'".". as 1 va'lmjkoz1kltartalekelsz~u(4221,,42241(b\}>-s(:» 89 E.bbI: - lirgye. WIa)~u! lall;aié!( ellj:jmol;il,a (4211,) 00 - etöző ~wllalkozai taltll!ekjn;»( elsz6mojua<4zz<1\, \/lilij*tttéel ~ í4z ) V*l!alkDlAai klad_ m~k.!üil (427 i $3 4, V<illal\ilz i ~h ~$ (42a) 94 U, vüilllm:!:thil ta~kok 0$$Z2Pt'I (8&& Ei TARTAltKK Ó$SZESEN (87+94) ) Hosuu ~ kaptat 1«lIcsön6k (43512.,43812.) gr 2 Tanoz6ll$l( ki1le'ia:té~n célitkln'a!fjfklboc.át1kból (434112, ) ae. 3, Tartotésok ftnködé&loélu k6l,*,yktb:xaitl:i$bói ( ) 99 4 &mlwá&i"le:ileúté$lbit~(4311f2.,432112,,~12.~ Mk(,ldqj cél\) oo.s:tú 1e4ilatú Wtek* (43t122,, ) 101 e. EIJYébhclaa.fU ~kbtelezetl~ (4J8..bÓI) 102 I. Hclsu l$tatil ktilekllwtgek!l&u$ef't ( ) 1:13 1. RtNd 1ej.tratU k!ll(;~ (4531., 4541.) RöwcI ~ú t'itei_ (45"., 4521,45' ) a Ebb61: Uhid 1111Illej( é:&!ti1ci ~ú m(j(odési ajiu kól~kiboet.litt&k (45'51, 61., 4571.) 1QS 3. K6tekll_lsege~ itfusl"ali!iüqói ét uolgiittaliteból (s:ullllllqk, ( ) (107+W6) '12.$.lamurTllillélo:lel 107 Ebbói: Iliryy... kl:íllégwlétlt terlwtö azitllftól köt~.ii.égljk. ' targy~k.0\ei6á\iqlta1lei6ui1litqfkötelezett&ép '632 o Eoyéb~ltjitratUl«lIeleNttl>égtk{oGóI $,446., ) ( ) o Ebből: - ;4Itótartol~ (444.} mut1kavlljalmii1 s.zembel'lt kciöle kóle+ez.et1té9ct (445,),,2 - kllftg~e/ UelT'beN klelezdl..tgek (446.) '13 - Mlyi adó tulihun friatti koteluett.égeii: (4472.) 114 ~nemletk6zi~~~j kojalltl:et~í4$q 115.litrn(Pl:Mt PrgntIJt ~ miatti kótelezeltmiog (4491 l ~fmás miatti kóle4ezetbéoek (4495.) uabálytalan klfíz8téhk Mat'J koteletett$égefi: (4492.) 116 ~ glln'llltla éti kuotuegvdtlalit.bói ~61?1'!CÓ kötele:ti:u.~ (44Sl) lu. hosuu~iliqpot1ktilctqntík~ql6é'a'11lermloltjrleli,ztl:!*lkwri{4351; ) '004 ".,. 120 kthalmalóli c&l kotlá",kjboeatmboi ukrlazó ~QZ"" k()i.oe!kcó M l;wt!elö t~t6 res:ttefll!!l ( ) mukdkl célú köt*wkilcntfitq li.litm'lató laitolásolo: k.ówtkezbi'oltlt le!h0t;6 tone..z!c nlvletei ( , ) ~ben.tálési, Irtjlewésl ~~~ 122 lemelötoneutbreuletoti(43111;" ) -lf\üio;bdés,~élu~íj1i!jára1:u~kö..eil«!z6éwatertw!~torés.zio!:le1~31t21,.., ,) ~ egyéb hosslú iepmú k~..t~ kd'llltkq Mt tert'!!et6 tötteutő ~tlel.e/ (43&ból), 125 -\lliye"~öii8~líelheló~yebl'ö,.jd~úköteleze«séek(4a1i1s2.) " 126 -;s W!'Ilyélll!t li:iy.oetó fhet tertw:lö 6;lyéb tf:t.j4lejáratü I\tNzettségek (44993.) o <" 121 -egyéb külöl"\ll!4e lt&e~ettmvek (44931.) 128 II. R&.IdIej1k'8tUkotek:;zeltsegeIl:Iuesen{103-+1Q4-..10&'1(9) KQII~ip/ll&:t~tW6.lszámol3&Qk (481.) '" ~ 1:}) 2. KöltMgwl6si ~NátUÓ ek.t~ (482.,485,,4811) sdmu melfélrllli KII~Ipee,ulvk.iotgyMltóel$ZimoIfioIo::(~,} KöllUgwtérho km"jli PQszlvpén:l:gyi efmmoláloll: (468) 133 Ebb6I: - KóItség\e(é&en kmlllletétt e/»:ámoiaaolt (~ 134 ~ Hel'nutkö.d tarnogatitsi P!'gfaInk linz. elszámol..(48&bo!) 135 lu. Egfáb p.au.thtpérv:!.lgyl efu~ 6sU~{129-> ) 1:37 FRRÁSK összesen {~gs..13al 138 Fl KÖT'ElEZET7S~GE.K ÖSSZESEN í102+f~135) 18271,..e,. r '"

4 Cégnév : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyiregyháza Erdő sor 5 Adószám: Eszköztípus szerinti összesítés i állapot szerint l. oldal Típus Lelt.szám Eszköz megnevezése Utofsóaktiv. Költségvis. Bruttó összeg Nettó összog Bruttó szia. Tartozik Tartozik Kóvetel IKTATK szoftver B Ft Ft Windows Server 2008 Szoftver Ft Ft RGAN P szoftver Ft :,9 Ft Eszközcsoport összesen: 703 Ft Ft Eszközök összesen: 703 Ft Ft WinAmort - Tárgyieszköz-nyilvántart6 program VS.03 Lekérdezés:(Eszköztípus : *; Költségviselö : 11132; Határnap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása) 7:36:4C

5 Eszköztipus szerinti összesités Cégnév : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím : 4400 Nyíregyháza Erdösor i állapot szerint Adószám: l. oldal Típus Lelt.szám Eszkóz megnevezése Utolsó aktív. Kóltségvis. Bruttó dsszeg Nettó ósszeg Bruttó sz/a. Tartozik Tartozik Kóvetel Földterület Nyháza,Erdö sor Ft Ft Földterület Rakamaz Ft 840 Ft ~---~ _._--~ EsZközcsoport összesen: Ft Ft Eszközök összesen: Ft Ft WinAmort - Tárgyieszköz-nyilvántartó program VS.03 Lekérdezés:(Eszköztípus:'; Költségvíselő: 1211; Határnap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása) 8:00:39

6 Eszköztipus szerinti összesités Cégnév : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza Erdő sor állapot szerint Adószám: oldal Típus Lellszám Eszköz megnevezése Utolsó aktiv. Költségvis. Bruttó ósszeg Nettó összeg Bruttó szia. Tartozik Tartozik Követel Rakamazi Vízibázis épülete Ft Ft Tűzoltóság főépülete Ft Ft Hátsó Nagyszertár Ft Ft Eszközcsoport összesen: Ft Ft Eszközök összesen:.~---~-._-_ Ft Ft WinAmort Tárgyieszkőz.nyilvántartó program ve.03 Lekérdezés:(Eszköztípus: *; Költséglliselö: 1213; Hatámap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása) 8:01 :0<1

7 Cégnév : NyíregyházI Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5 Adószám: Típus lelt.szám Eszköz megnevezése Bruttó szia. Tartozik Tartozik (A) Raktár Vizibázís kerítése Eszköztipus szerinti összesítés I I I állapot szerint Utolsó aktiv. Követel oldal Költségvis. Bruttó összeg Nettó Összeg Ft 33862:;2 Ft Ft Ft Tűzoltóság kerítése Ft Ft URH torony Ft Ft Vegyes raktárépület Ft Ft Üzemanyag tároló raktár Ft Ft Kerékpártároló Ft Ft Kapusfülke Ft 9009 Ft Nyitott gépjárrnüszín Ft Ft r Kocsimosó Ft Ft Üzemanyagtároló kút Ft Ft Dohányzó épúlet Ft Ft Eszközcsoport összesen: Ft Ft Eszközök összesen: Ft Ft '~ _. 1ram v9.03 \ : 12144; Határnap : : Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása)

8 Tipus Eszköztipus szerinti összesités 1. oldal Cégnév : Nyiregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza r, Erdő sor állapot szerint. Adószám: Lelt.szám Eszkóz megnevezése Utolsó aktiv. Kóltségvis. Bruttó ósszeg Nettó ósszeg Bruttó szia. Tartozik Tartozik Kóvetel Ft 811 Ft Négyrészes dugó létra Ft Ft Mentőfűrész Ft Ft Hegesztő gép Ft Ft Hűtőszekrény Ft 7351 Ft Búvárruhához komplett Reduktor Ft Ft Búvárruháhz komplett Reduktor Ft Ft Búvárruhához komplett Reduktor Ft Ft MinoIta Bizhub 165 Másológép Ft Ft Cressi búvárpalack Ft Ft Cressi 15L.200 bar búvárpalack Ft Ft Cressí búvárpalack Ft Ft Cressi búvárpalack Ft Ft Cressi búvárpalack Ft Emelőpáma Ft Ft Emelőpáma Ft Ft '! Emelöpáma Ft Ft Szertárkapu , Ft Ft Dugólétra Ft 11947'0 Ft Dugólétra Ft Ft Weber feszílő , Ft Ft Weber olló , Ft Ft Weber hidraulikus tápegység 2007, Ft B06 Ft HPP tömlő nyomáspróbázó Ft 236 BS'5 Ft Tér figyelő kamera rendszer Ft Ft Fémszekrény Ft Ft Csocsó BS Ft Ft t '/ WínAmort Tárgyleszköz-nyílvántartó program VS.03 Lekérdezés:(Eszköztípus :.; KÖltségviselő : 13112; Hatámap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása) B:02:03

9 Eszköztipus szerinti összesités 2. oldal Cég név : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza Erdő sor állapot szerint Adószám: ( Típus Leltszám Eszköz megnevezése Utolsó aktiv. Kóltségvis. BruttÓ fszeg Nel:tó ósszeg ~ ~._B_ruttó_ _sz_la_. T_a_rto.;..Z_ik --.:T...a.:..:rt::.,oz=i.;..k.:.(A;.:.I K...:.ó_ve:..:t::..el --.:i ÁUóftés Elektromos Csörlő Panasonic TV Sterimob Fémszekrény Hőálló centrifugál ventillátor Drager PSS90 Légzőkészlék Drager PSS90 Légzőkészülék Drager PSS90 Légzőkészülék Drager PPS90 Légzőkészülék Drager PSS90 Légzőkészülék Drager PSS90 Légzőkészülék Drager kompozit palack Drager kompozit palack Drager kompozit palack Drager kompozit palack Drager kompozit palack Drager kompozit palack Túzmegközelftö ruha Túzmegközelítö ruha Auer Hipress AWG Mélyszív Elektromos hab-átfejtö szívat! Dug61étra Kíhúzós létra Vetter Emelöpáma Feszítő és vágókészlet , Ft Ft , Ft Ft Ft Ft ,03, Ft Ft , Ft Ft , Ft Ft , Ft Ft Ft Ft , Ft Ft Ft Ft Ft Ft , Ft Ft , Ft Ft Ft 57812Ft , Ft 57812Ft , Ft Ft , Ft Ft , Ft Ft Ft Ft Ft Ft , Ft Ft Ft Ft Ft 1028:::4 Ft , Ft Ft , Ft Ft , Ft Ft , Ft WinAmort - Tárgyieszkőz-nyilvántartó program - ve.03 8:02:03 Lekérdezés:(Eszköztípus :.; Költségviselö : 13112; Hatámap : 2011,12.31.; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása}

10 Eszköztipus szerinti össz~sités ts " 3. oldal Típus Cégnév : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím : 4400 Nyíregyháza Erdő sors Adószám: Lelt.szám Eszköz megnevezése Bruttó szia. Tartozik Tartozik állapot szerint. Követel Utolsó aktiv. K6ltségvis. tji if (, I ruttó összeg Nettó összeg Pedálvágó és ajtónyitó , Ft Ft Husquarna 3120K Roncsvágó Husquarna H-365 Motorfűrész Force balta , , Ft Ft Ft Ft Ft Ft Lukas légzsák hatástalanító Ft Ft Endress generátor Ft Ft Motoros GP340 kézirádió Motoros GP340 kézirádió Ft Ft Ft Ft Garmin Zumo550 Navigáció Ft Ft Szekrényes átadópult Ft Ft GHIBLI JUNIR 380 ipari súroló GHIBLI AS12 ipari vízszívó Ft Ft Ft Ft Lánckészlet SP-80-hoz Ft Ft Futópad , Ft Ft HISENSE PLAZMA TV , Ft 1115íFt HiPress 101/300 bar túókészlé Ft Ft Nepiro Ergo Sugárcsö tartóval Ft Ft Nepiro Ergo sugárcsö tartó val Ft Ft Nepiro Ergo sugárcsö tartóval Nepiro Ergo sugárcsö tartó val Ft Ft Ft Ft ALTAIR 4 metán mozgásérzékelö ALTAIR 4 Metán gázérzékelö ALTAIR 4 metán gázérzékelö Teleszkópos henger TR Tárolószekrény Husquarna 365SP Motorfűrész ens Kamerarendszer Ft Ft Ft Ft 128 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 638 4E,5 Ft Ft Ft Ft WinAmort Tárgyieszköz-nyilvántartó program VS.03 Lekérdezés:(Eszköztípus : *; Költségviselő : 13112; Hatámap ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása) 8:02:03

11 WinAmort - Tárgyieszköz-nyilYántartó program - \ :02:03 Lekérdezés:(Eszköztípus : *; Költségviselö : 13112; Határnap ; ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása)

12 Eszköztípus szerinti összesítés Cégnév : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza Erdő sor i állapot szerint. Adószám: oldal Típus Lelt.szám Eszkóz megnevezése Utolsó ak1iv. Kóltségvis. Bruttó ósszeg Nettó ósszeg 1407 Bruttó szia Szerver számítógép Ft Ft Asus N etbook Ft Ft Dell Vostro 1 15 Notebook Ft 96910Ft Toshiba Satellite Notebook Ft Ft Eszközcsoport összesen: Ft Ft Eszközök összesen: Ft WinAmort - Tárgyieszkőz-nyilvántartó program vs.03 8:10:33 Lekérdezés:(Eszköztípus : *; Költségviselö : 13111; Hatámap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása)

13 Eszköztípus szerinti összesítés l. oldal Cég név : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza Erdó sor 5 Adószám: i állapot szerint. Tipus Lelt.szám Eszköz megnevezése Utolsó aktív. Kdltségvis. Bruttó összeg Nettó összeg Bruttó szia. Tartozik Tartozik Követel VW Transporter Ft Ft Renault Saurus Gj.fecskendö Ft Ft Skoda c!vavia 1.9 Ti Ft Ft Ford Transit 2.2 TCI Ft Ft Honda Csónaktest Ft Ft Eszközcsoport összesen: Ft Ft Eszközök összesen: Ft Ft WinAmort - Tárgyieszköz-nyilvántartó program - V9.03 Lekérdezés:(Eszköztipus :'; Költségviselö : 13211; Határnap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása) 8:18:13

14 ~-_.- 1- Cégnév : Nyíregyházi Tűzoltóság Cim : 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5 Adószám: Eszköztípus szerinti összesítés ~í állapot szerint. oldal Típus Lelt.szám Eszköz megnevezése Utolsó aktiv. Költségvis. Bruttó összeg Nettó összeg Bruttó szia. Tartozik Tartozík Követel MICRSFT WINDWS XP Ft Ft MICRSFT WINDWS XP Ft cl Ft HU-MAN SZAKÉRTÓi RENDSZER Ft Ft MICRSFT WINDWS XP Ft Ft MICRSFT FFICE Ft Ft MICRSFT FFICE Ft Ft MICRSFT FFICE Ft Ft MICRSFT WINDWS XP Ft Ft TITKÁRSÁGI IKTATÓ Ft Ft Winamort - Eszköznyilvántartó Ft Ft Eszközcsoport összesen: Ft Ft Eszközök összesen: Ft Ft ;.. II WinAmort Tárgyieszköz-nyilvántartó program - ve.03 7:59:5:: Lekéroezés:(Eszköztipus : *; Költségviselö : 11194; Határnap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása)

15 Cégnév : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5 Adószám: Eszköztípus szerinti összesítés állapot szerinl l. oldal Típus Leltszám Eszkdz megnevezése Bruttó szia. Tartozik Tartozik Követel Utolsó aktiv. Költségvís. Bruttó összeg Nettó összeg AllEN 5131 TV Ft F! HP LASERJET 1000W Ft Ft HP DESKJET 1220C NYMTATÓ Ft Ft CANN MV730 DIGITÁLIS KAMERA Ft Ft HP L " TFT MNITR Ft Ft EPSN FX-1170 NYMTATÓ Ft Ft DAEW VIDERECRDER DVF Ft F! TELEVíZIÓ Ft Ft VIDEÓ VR Ft Ft Számítógép Ft Ft Notebook Acer Ft F! Számítógép Ft Ft Számítógép Ft Ft Eszközcsoport összesen: Ft Ft Eszközök összesen: Ft Ft WinAmort - Tárgyieszkóz nyilvántartó program vs.03 8:16:06 Lekérdezés:(Eszköztipus : *; Kltségviselő : 13191; Határnap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása)

16 Cég név : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyiregyháza Erdő sor 5 Adószám: Eszköztipus szerinti összesít.és tr állapot szerint. l.,dldal [-~ Típus Lelt.szám Eszköz megnevezése Utolsó aktiv. Kóltségvis. Nettó összeg Bruttó szja. Tartozik Tartozik (A) Követel HNDA SZlVATIYÚ Ft Ft GÁZTÖMÖR VEGYIVÉDELMI RUHA Ft Ft GÁZTÖMÖR VEGYIVÉDELMI RUHA Ft Ft GÁZTÖMÖR VEGYIVÉDELMI RUHA Ft VETTER EMELÓPÁRNA KLT Ft Ft WEBER KMBI FESzíTÓ-VÁGÓ Ft Ft WEBER MTRS AGREGÁT Ft WEBER MTRSAGREGÁT Ft Ft INFRA TÁVHÓMÉRÓ Ft Ft YAMAHA CSÓNAKMTR Ft Ft SCA 100 HNDA VíZSZIVATTYÚ Ft Ft 1319? íróasztal Ft Ft ELEMES SZEKRÉNYSR Ft Ft HÁLÓZAT INTERNET Ft Ft JNSERED MTRFŰRÉSZ Ft Ft , KLíMA Ft Ft PSS 90 ALAPKÉSZÜLÉK Ft Ft - ~ PSS 90 ALAPKÉSZÜLÉK Ft Ft PSS 90 ALAPKÉSZÜLÉK Ft Ft r PSS 90 ALAPKÉSZÜLÉK Ft Ft PSS 90 ALAPKÉSZÜLÉK Ft Ft KMPZIT PALACK (DRAG ER) Ft Ft KMPZIT PALACK (DRAGER) Ft Ft KMPZIT PALACK (DRAGER) Ft Ft KMPZIT PALACK (DRAGER) Ft Ft KMPZIT PALACK (DRAGER) Ft Ft KMPZIT PALACK (DRAGER) Ft Ft Ft Ft WinAmort Tárgyieszköz-nyilvántartó program - v9.03 8:17:44 Lekérdezés:(Eszköztípus : *; Költségviselő : 13192; Hatámap : ; Részletes lista; Számlaszámok: nyomtatása)

17 Cégnév : Nyíregyhází Tűzoltóság Cím : «00 Nyíregyháza Erdő sor 5 Adószám: Eszköztípus szerinti összesítés i állapot szerint. 2. oldal,.-r: Típus Lelt.szám Eszk6z megnevezése utolsó li4ctiv. Költségvis. NeMósszeg Bruttó szia. Tartozik Tartozik la) Követel KMPZIT PALACK (DRAGER) Ft Ft KMPZIT PALACK (DRAGER) Ft Ft KMPZIT PALACK (DRAGER) Ft Ft KMPZIT PALACK (DRAGER) Ft Ft PANRAMA NVA ÁLARC Ft Ft PANRAMA NVA ÁLARC Ft Ft PANRAMA NVA ÁLARC Ft Ft PANRAMA NVA ÁLARC Ft Ft PANRAMA NVA ÁLARC Ft Ft GÁZ- ÉS VEGYI VÉDELMI RUHA Ft Ft GÁZ ÉS VEGYI VÉDELMI RUHA Ft Ft MAKITA 2010 UTV FÚRÓGÉP Ft Ft KNDITEREM KELLÉKEK Ft Ft HIDEGVIZES MSÓ Ft Ft AKKUTÖLTŐ DYNAMIC~ Ft Ft ZSíRZÓEGYSÉG Ft Ft HRDÁGY Ft Ft."",,,, HUSQUARNA LÁNCFRÉSZ Ft Ft SZÉLESSÁVÚ MBIL ANTENNA Ft Ft FESzíTŐ NYMÓ HENGER Ft Ft INDESIT R24/R23 KMBIHŰTŐ Ft Ft KIPUFGÓGÁZ FSTELVEZETŐ Ft Ft KLÍMA LEGÉNYSÉGI SZINT Ft Ft KLíMA TŐRZS SZINT Ft Ft SZENNYFGÓ SZŐNYEG Ft Ft SZENNYFGÓ SZŐNYEG Ft Ft SZÓDAGÉP BSH 5/ Ft Ft WlnAmort - Tárgyieszköz-nyilvántartó program - \19.03 Lekérdezés:(Eszköztípus: *; Költségviselö : 13192; Hatámap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása) 8:17:44

18 Cégnév : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5 Adószám: Eszköztípus szerinti összesítés j á lia pot szerint 3. oldal Típus Lelt.szám Eszköz megnevezése Bruttó szia. Tartozik Tartozik (A) Követel Utolsó aktiv. Költségvis. Bruttó Nettó összeg IPARI VIDEÓ RENDSZER Ft KNYHAI BÚTRK Ft Ft PUTTNYFECSKENDŐ Al Ft Ft PUTTNYFECSKENDŐ Al Ft Ft PUTTNYFECSKENDŐ Al Ft Ft KNYHABÚTA Ft Ft HÓLÁNC Ft Ft KMBINÁL T TűZHELy Ft Ft INDESIT R34 HÜTÓ Ft Ft PSS 100 LÉGZŐKÉSZÜLÉK KÉSZLET Ft Ft PSS 100 LÉGZŐKÉSZÜLÉK KÉSZLET Ft Ft PSS 100 LÉGZŐKÉSZÜLÉK KÉSZLET Ft Ft PSS 100 LÉGZŐKÉSZÜLÉK KÉSZLET Ft Ft PSS 100 LÉGZŐKÉSZÜLÉK KÉSZLET Ft Ft PSS 100 LÉGZŐKÉSZÜLÉK KÉSZLET Ft F! PSS 100 LÉGZŐKÉSZÜLÉK KÉSZLET Ft Ft ~ KMPZIT PALACK Ft Ft KMPZIT PALACK Ft Ft KMPZIT PALACK Ft F! KMPZIT PALACK Ft F! KMPZIT PALACK Ft Ft KMPZIT PALACK Ft F! KMPZIT PALACK Ft Ft GSM INTERFÉSZ Ft Ft GSM INTERFÉSZ Ft Ft SUGÁRCSŐ LEADER QUADRAFG 150F Ft Ft SUGÁRCSŐ LEADER QUADRAFG 150F Ft Ft WinAmort - Tárgyieszköz-nyilvántartó program - v9.03 8:17:44 Lekérdezés:(Eszköztípus: *; KöltségviseléS: 13192; Hatámap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása)

19 Eszköztípus szerinti összesítés 4. oldal Cégnév : Nyíregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5 Adószám: Típus Lelt.szám Eszköz megnevezése Bruttó szia. Tartozik állapot szerint. U!:o!só aktiv. Követel Költségvis. t. I Bruttó ~s eg Nettó összeg LEADER MT Ft Ft SUGÁRCSÓ LEADER ULTIMATIC Ft Ft SUGÁRCSÓ LEADER UL TIMAllC Ft Ft íróasztal KAPCSLT Ft Ft IRDAI SZEKRÉNYSR Ft Ft FM 3700 MSGATÓ Ft Ft EMELÓPÁRNA GARNITÚRA Ft Ft KÖTÉLCSÖRLÓ MUL TI-KBF Ft Ft CMBI FESzíTÓ-VÁGÓ BERENDEZÉS Ft Ft CMBI FESzíTÓ-VÁGÓ BERENDEZÉS ALCAIR PLAZMA VÁGÓ Ft 164 Ft Ft Ft GYRSDARABLÓ Ft Ft HEGI GÉPJÁRMŰ INDITÓBERENDEZÉS Ft Ft RAKLAPEMELÓ Ft Ft FŰRÉSZGÉP PKR 250K Ft Ft GYALUGÉP HC N K Ft Ft HSSZÚKALAPÁCS SZIKRAMENTES Ft Ft ZAGYSZIVATTYÚ WT Ft Ft ZAGYSZIVATTYÚ WT Ft Ft TRELLCHEM SUPER GÁZVÉDÓRUHA Ft Ft TRELLCHEM SUPER GÁZVÉDÓRUHA Ft Ft STIHL FŰRÉSZ Ft Ft STIHL FŰRÉSZ Ft Ft GÁZVÉDÓ GYAKRLÓRUHA Ft Ft HNDA WH 15 SZIVATTYÚ Ft Ft FIREATER HABSUGÁRCSÓ Ft Ft RÁBA 15 Típusú KISTRAKTR Ft Ft WinAmort Tárgyieszköz-nyílvántart6 program v9.03 Lekérdezés:(Eszköztípus : *; Költségviselő : 13192; Hatámap : ; Részletes lista; SzámJaszámok nyomtatása) 8:17:44

20 Eszköztípus szerinti összesítés 5. oldal Cégnév : Nyiregyházi Tűzoltóság Cím: 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5 Adószám : állapot szerint. Típus Leltszám Eszkdz megnevezése Bruttó szia. Tartozik Tartozík Utolsó HtIv. Kdvetei Kdltségvls. Bruttó összeg Nettó ósszeg KN Dl PAD Ft Ft TARTÁLY Ft Ft TARTÁLY Ft Ft WP30 HNDAVíZSZIVATTYÚ Ft Ft KMPZIT PALACK Ft Ft KMPZIT PALACK Ft Ft TURBJETSUGÁRCSÖ Ft Ft r W30 VíZSZIVATTYÚ Ft Ft SZIRÉNAERÖslTÖ Ft Ft DINAMAX HANGSZÓRÓ Ft Ft Eszközcsoport összesen: Ft Ft.._---~_._-~.-~. Eszközök összesen: Ft Ft WinAmort - Tárgyieszköz-nyilvántartá program v9.03 8:17:44 Lekérdezés:(Eszköztípus: *; Költségviselő : 13192: Hatámap : ; Részletes lista; Számlaszámok nyomtatása)

kimutatas az atvételre kerülő gépjárrnúvekröl Gépjármü értékadatok forgalmi

kimutatas az atvételre kerülő gépjárrnúvekröl Gépjármü értékadatok forgalmi kimutatas az atvételre kerülő gépjárrnúvekröl 7 számu melléklet Gépjármü HTP elme forgalmi Leltári szám GYÁRTMÁNY forgalmi tipus engedély törzskönyv száma bruttó nettó rendszám szam érték, Ft-ban, érték,

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Hivatkozás: Előleg megrendeléshez: REN-15/11-43712 (WEB: 270820) 1,00db 27% 46 047,25 46 047,25. 27% Összesen:

Hivatkozás: Előleg megrendeléshez: REN-15/11-43712 (WEB: 270820) 1,00db 27% 46 047,25 46 047,25. 27% Összesen: Szállító: Aqua Optima Kft. 1142 Budapest, Komáromi út 39. Adószám: Bankszámla: MagNet Bank Zrt.: 16200106-11518934- Telefon: 13363479-2-43 Közösségi adószám:hu 13363479 +36 1 244-2424 rendeles@aqua.hu,

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

2011 Mérleg - IV. negyedév

2011 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 329804 1051 20 05/00 230254 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1085 Budapest Üllői út 26 Mérlegjelentés

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:../2011. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 2200 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) részére Adózó neve:... Képviseletre

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

2012 Mérleg - IV. negyedév

2012 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 722700 1051 14 07/00 220284 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2094 Nagykovácsi Nagykovácsi

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

A Készletek növekednek 200,- eft-tal, a Pénztár csökken 200,- eft-tal. A mérlegfőösszeg a gazdasági esemény hatására nem változik.

A Készletek növekednek 200,- eft-tal, a Pénztár csökken 200,- eft-tal. A mérlegfőösszeg a gazdasági esemény hatására nem változik. III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Számszerűsítse, hogy az alábbi gazdasági események mely vagyonrészekben milyen változásokat okoznak és vizsgálja a gazdasági esemény mérlegfőösszegre gyakorolt hatását! a) Árubeszerzés

Részletesebben

55 481 02 0000 00 00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

55 481 02 0000 00 00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

51 344 01 Pénzügyi- Számviteli ügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége. B) Könyvvezetés és beszámolókészítés

51 344 01 Pénzügyi- Számviteli ügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége. B) Könyvvezetés és beszámolókészítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/3-304/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. október 08. 11:45 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban!

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! T 1. Beruházások K T 1. Műszaki berend. K T 2. Áruk K 1a 500 1b 500 Ny 2.000

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT 1.sz.melléklet 2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel Adatok eft-ban 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

A munkák értékei részletesen (bruttó, Ft); Világítási rendszer kialakítása:

A munkák értékei részletesen (bruttó, Ft); Világítási rendszer kialakítása: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Budapest /.[WOJ.Í..*U.Ü. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szent László napi pince bemutató költségeinek

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

III. Mérleg. Egy Kft. alábbi leltára alapján állítsa össze a vállalkozás mérlegét!

III. Mérleg. Egy Kft. alábbi leltára alapján állítsa össze a vállalkozás mérlegét! 1. feladat (M) III. Mérleg Egy Kft. alábbi leltára alapján állítsa össze a vállalkozás mérlegét! Leltár.. év, december 31. I. Eszközök 1. Immateriális javak: Vagyoni értékű jogok 2.500.000 /külön nyilvántartás

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

1. Gazdasági események könyvelése

1. Gazdasági események könyvelése 1. Gazdasági események könyvelése 1. feladat A 20X1. november 1-jén megalakult vállalkozás társasági szerződésben rögzített, tőkeként behozott eszközei a következők: Készpénz Telek Épület Termelő gépek

Részletesebben

Közhasznú beszámoló az S.O.S.MENTŐKUTYÁS 2011 évi működésről és tevékenységről

Közhasznú beszámoló az S.O.S.MENTŐKUTYÁS 2011 évi működésről és tevékenységről Közhasznú beszámoló az S.O.S.MENTŐKUTYÁS 2011 évi működésről és tevékenységről EGYESÜLET (Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi elvi. törvény 19. (3) bekezdés ének megfelelően. Elfogadta a

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről 319 579

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzatának Vagyonkimutatása a 2012. december 31-i mérleg alátámasztására

Hévízgyörk Község Önkormányzatának Vagyonkimutatása a 2012. december 31-i mérleg alátámasztására a10.sz. melléklet Hévízgyörk Község Önkormányzatának Vagyonkimutatása a 2012. december 31-i mérleg alátámasztására a 10. melléklet Ft Bruttó érték Elszámolt értékcsökk. Nettó érték 111.,112.fıkönyvi számlák

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe XI. Előadás

Bevezetés a számvitelbe XI. Előadás MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Bevezetés a számvitelbe XI. Előadás Általános forgalmi adó Dr. Pál Tibor 2012.09.20. Fogalma

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Negyedéves mérlegjelentés

Negyedéves mérlegjelentés 001. Immateriális javak (111,112,117,118,119) (=01/07) 847 818,00-86 399,00 761 419,00 002. - Ebböl beruházásra adott elölegek (1127,118) (=01/05) 003. Tárgyi eszközök (12,13,14,15) (=01/16) 93 911 847,00-1

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL. Beszerzés, teljesítés megnevezésének jogcíme 7. Könyvelési sorszám 6. Nettó összege ÖSSZESEN

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL. Beszerzés, teljesítés megnevezésének jogcíme 7. Könyvelési sorszám 6. Nettó összege ÖSSZESEN 1. sz. melléklet Szerződés száma: Pályázó neve: Címe/székhelye: ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL A pályázatban megjelölt projekt/feladat megvalósításának költségei Sorszám kibocsátó neve

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2015. január 1-töl-március 31-ig FÖKÖNYVI K I V O N A T 1. LAP Cégnév: DOBROVITZ KFT. Adószám: 10691287-2-13

2015. január 1-töl-március 31-ig FÖKÖNYVI K I V O N A T 1. LAP Cégnév: DOBROVITZ KFT. Adószám: 10691287-2-13 FÖKÖNYVI K I V O N A T 1. LAP Cégnév: DOBROVITZ KFT. Adószám: 10691287-2-13 1. SZÁMLAOSZTÁLY 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 140.272.800 133.418.219 6.854.581... 12 INGATLAN ÉS KAPCSOL.VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 11.757.819

Részletesebben