JÁRÁSI KIRENDELTSÉG KISKUNLACHÁZÁN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁRÁSI KIRENDELTSÉG KISKUNLACHÁZÁN!"

Átírás

1 JÁRÁSI KIRENDELTSÉG KISKUNLACHÁZÁN! szeptember 26-án Ráckevén dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormány hivatal kormánymegbízottja és dr. Répás József polgármester aláírta a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodást, mely alapján január 1-jétől Kiskunlacházán járási kirendeltség működik. A kirendeltségen a jegyzői hatáskörből járási hivatali hatáskörbe kerülő ügyek (főként szociális és gyámügyek, lakcímnyilvántartási ügyek) intézése zajlik majd. A polgármesteri hivatalból nyolcan kerültek át a járáshoz, természetesen a többi kolléga munkavégzése is biztosított a hivatalban. A közszférában zajló leépítések egye - lőre tehát nem érintik köztisztviselőinket, mert a létszámcsökkentést úgy sikerült megoldani, hogy to vábbra is te - lepülésünkön biztosított az át kerülő személyek m un ka helye. A lakosság szem pontjából kiemelendő, hogy a já rás - hoz átkerülő feladatok miatt nem kell Ráckevére utazni, január 1. után is helyben intézhetik ügyeiket. A kirendeltség munkatársai nem csak a kis kunlacházi, hanem a dömsödi, áporkai és apaji lakosokat is szívesen fogadják, akiknek így nem kell a Duna másik oldalára utazniuk ügyeik intézésekor, hanem az 51-es főút közlekedési lehetőségeit kihasználva, egyszerűbben érhetik el a járási hivatalt. Fontos megjegyezni, hogy szinte na - ponta születnek újabb jogszabályok, melyek január 1- jéig még további változásokat jelenthetnek. Dr. Répás József polgármester

2 A baptista közösség példát mutatott Hogy mire képes a hit, a szeretet, az összefogás? Van-e még ilyen a mai világban? A mai világban, amikor pénz beszél, kutya ugat? A mai világban, amikor közösségeink szétesnek, mert nincs összetartó erő Nem akarunk részt venni egy más életében Nem bízunk sem Istenben, sem emberben A közösség egyik alapja az, hogy az összetartozó emberek osztoznak egymás örömében, bánatában. Átsegítik egymást közös hittel és közös akarattal a nehézségeken. És találkoznak egymással. És törődnek egymással. De tény, kell egy hely, ahol találkozhatunk. És ha nincs egy hely, bizony meghal a közösség. A kiskunlacházi baptisták azonban példát mutattak nekünk. Nekünk, akik sopánkodunk, és legyintünk csak gyakran, ha valamit el szeretnénk érni. Mert a többség azzal intézi el a közösség álmait: Ugyan, mit tehetnék én? Kevesek vagyunk ehhez Úgyse lesz belőle semmi Ők az álmukat nem hagyták annyiban! És bármennyire is kisszámú a lacházi baptista közösség, nem hullottak szét, nem ad ták fel! Tettek érte! Segítséget kértek és kaptak, és lám, felépült a templom! A mai világban! A helyi baptista közösség megmutatta, még manapság sem lehetetlen Ha me g van a hit, a szeretet és a közös akarat, ha mindenki megteszi a zt, amire ő maga képes, bármily csekélységnek is tű nik, akkor nincs le hetetlen! A mai kor a ma gá - nyosság ko ra. Rengeteg ember küzd egyedül, re ménytelenül. És a bölcs társadalmi filozófiák és pszichológiák még támogatják is ebben! Csak ma - gadra számíthatsz! Ne ked kell megoldani! Ha te nem teszed meg, senki nem teszi meg helyetted! Valósítsd meg önmagad! Törődj magaddal! Egy összetartó közösségben ellenben ezek a mondatok így hangzanak: Számíthatsz ránk! Segítünk megoldani! Melletted állunk, segítünk abban, hogy meg tudd tenni! Köszönjük, hogy hozzánk tartozol, és segítesz megvalósítani közös álmainkat! Törődünk veled! S ha lelki kö zös ségről van szó, mindemellett ez is elhangzik: SOSEM VAGY EGYEDÜL! Mind - annyi unknak tartoznia kellene legalább két egy szűkebb és egy tá - gabb, ilyen elveken működő közösséghez. Az egyik a család, a másik a lelki (egyházi) közösség S így talán megértenénk, mit jelenthet pl. egy klub, egy település, egy ország, egy nemzet közösségéhez tartozni. Ha nem szaggattuk volna szét a kötelékeket, ha nem téptük volna fel a gyökereket, s ha mernénk újra Istenben és emberben is bízni Gondolkodjanak el rajta! Merítsünk erőt, példát és bá - torságot a kiskunlacházi baptistáktól! Az ő közösségükről és egyházukról dr. Almási Mihály lelkipásztor, teológiai professzor a kö vetkezőket mondta el: A kálvinizmust évtizedekkel megelőzve, 1523-ban, a lutheranizmussal szinte egyidőben ér keztek az első anabaptista re formátorok Magyarországra. S chr őter Kristóf, majd Fischer András és Kisszebeni János. Dr. Zoványi Jenő református teológiai professzor A reformáció Ma - gyarországon 1565-ig című könyvében részletes pontossággal tárgyalja a magyarországi anabaptisták mozgalmát, azok puritán életét, üldöztetését és vértanúságát. Ő emelt hazánkban először méltó emléket a mártír prédikátornak, Fischer Andrásnak. Fischer András és társai munkássága nyomán a bemerítő mozgalom az Alföldön Debre cenig, Erdélyben pedig a havasokig terjedt. Fischer 1540-ben történt kivégzése nem veti vissza a bap tizmust ban a velencei követ úgy látja, hogy a magyar urak nagy része lutheránus vagy anabaptista (Marcali, Vi - lágtörténet VIII. k old.). Er - délyben Bethlen Gábor fejedelem 1621-ben kezdte el a morvaországi anabaptisták letelepítését. A folyamatos üldözés, amelynek egyik végső fázisát Mária Terézia 1763-as dekrétuma indította el, gyakorlatilag fölmorzsolta az anabaptizmust. Csak szórványosan lelhető fel közel egy

3 évszázadon át március 15- én kitört a forradalom. Az as törvények nekünk, baptistáknak igen jelentősek 1846-ban Hamburgból hat bemerített fiatalember indult haza. Közülük kettő Bécsben, kettő Pécsett, kettő pedig Pesten kezdett missziót. Rottmayer János pesti úttörő munkája igen eredményes. A baptista misszió második megszervezése az ő nevéhez fűződik március 6-án érkezett Meyer Henrik Pestre. Ő volt Istennek az a kiválasztott szolgája, aki harmadszor szervezte meg a baptista missziót hazánkban. Azóta töretlen ez a munka az egész Kárpát-medencében. Az újjászervezés utáni évek fontos eredménye, hogy a vallás szabad gyakorlásáról szóló évi XLIII. törvénycikk alapján, a szükséges okmányok (hitvallás, szervezeti szabályzat) benyújtása után 1905-ben a vallás- és közoktatásügyi miniszter a baptistákat elismert vallásfelekezetté nyilvánította a 77092/ 1905-ös számú miniszteri körrendelettel ben az országgyűlés a XXXIII. törvényben egyenjogúsította a vallásfelekezeteket dec. 10-én írtam alá mint a Magyarországi Baptista Egyház elnöke a történelmi egy házak és a Magyar Kormány között létrejött megállapodások egyikeként a Baptista Egyház és a Kormány megállapodását. A Baptista Egyház egyházi státuszát első körben ismerte el a Parlament 2010-ben. A baptisták a világon a legnagyobb protestáns közösség. Magyarországon közel 300 településen vannak jelen, létszámuk mintegy fő. Dr. Kocsis Elemér debreceni református professzor szerint a reformátusok és baptisták között az egyetlen lényeges különbség, hogy a baptisták csak hitvalló felnőtteket keresztelnek teljes vízbemerítéssel. Kiskunlacházán 125 éve alakult baptista gyülekezet, az első imaház 85 éve épült. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy fölépülhetett az új imaház, és hogy mostantól minden vasárnap délelőtt 10 órakor istentiszteleteket tarthatunk a régi-új helyen. 10. születésnapját ünnepelte októberben a lacházi nyugdíjasklub. Gödöllei Andrásné klubvezető és a tagság gyönyörű ünnepséget szervezett, ahová a térségből sok vendég érkezett, hogy osztozzon a lacháziak örömében. A megemlékező gondolatok és köszöntések után vidám műsorral, majd vacsorával és táncmulatsággal folytatódott az ünnep. Jó hangulatú, kedves, időnként könnyeket előcsalogató, de vidám délután volt! Büszkék lehetünk arra, hogy ilyen összetartó közösségünk van, akik figyelnek egymásra, és amint hallottuk, nemcsak az örömben osztoznak Nyugdíjas vagy, te ráérsz...! szokták mondani a fiatalabbak idősebb rokonaiknak, ismerőseiknek. Hát, ezt gondoljuk így aztán a család igyekszik a lehető legjobban beosztani a mamák-papák életét, hogy a magukét megkönnyítsék A klub azonban nem ezért van. A klub a törődésért, az ünnepekért, a bánatban való osztozásért, és a család által még meghagyott szabadidő élményekkel teli, közös eltöltéséért van. És azért, hogy felidézzék közös emlékeiket, 10 éve együtt, örömben bánatban anekdotáikat, nehéz és derűs pillanataikat, mert nekik vannak közös emlékeik, közös sorsuk. A mai fiatalság pedig már annyira kizsigerelődött, hogy képtelen meghallgatni a tanulsággal szolgáló, bölcsességre tanító, régi történeteket Akinek pedig nincs családja, az itt találhat újat, hogy tartozzon valakikhez. Hogy ne legyen magányos. Ez a közösség, mégha néhányan már eltávoztak is közülük, nem esett szét, nem felejtik el egymást, összetartanak rendületlenül! Kívánom, hogy sok-sok évtizedig így legyen, idős korunkra nekünk is legyen egy hely, legyen egy közösség, aki befogad. Persze a család és egy lelki közösség mellett Gödölleiné Erzsike néni visszaemlékezéséből idézek zárásként néhány szót, ami az egész klub hitvallása lehetne: Egymást megsegítve, mindig összefogva. Gy. M.

4 Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Puzzle nap Betakarítás Szüret Salátakészítés, almáslepény-sütés Paprikáskrumpli-főzés Hétfő: bevezettük a gyermekeket az őszi munkák rejtelmeibe egy puzzle-val. Kedd: betakarítottuk óvodánk udvaráról az ősszel termő zöldségeket, gyümölcsöket. Szerda: a leszüretelt szőlőből mustot préseltünk. Csütörtök: a zöldségekből salátát, az almából lepényt sütöttünk. Péntek: paprikás krumplit főztünk bográcsban, hozzá saláta, desszert almás lepény, must. Az A épület minden dolgozója részt vett az egész heti rendezvény minden programjában. Köszönet a szülőknek a sok zöldségféléért, gyümölcsért, amit a gyermekek betakaríthattak, majd jóízűen fogyasztottak. Fotók: Horváthné Végh Julianna, Krepsz Tímea, Nagyné Szecsei Monika Mihály-gazda: Ekker Mihályné A Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola 10. V és 11. V osztálya közösen indult a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Őszi kirándulás pályázatán. A tanulóknak mindössze 1000 Ft-ot kellett befizetnie, amiért 3 éjszakára biztosított az Alapítvány szállást, illetve teljes ellátást. Pályázatunkat sikeresnek ítélték meg, így közel 40 tanuló kirándulhatott a két osztályból szeptember 27. és 30. között. Szállást Balatonberényben kaptunk. A résztvevőknek lényegében csak az utazás költségét és a múzeumi belépőket kellett fizetniük. Az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, nagyon szép őszi időben volt szerencsénk bebarangolni a környéket. Mivel a fürdésre már nem nagyon volt alkalmas a Balaton hőmérséklete néhány tanulónak persze ez sem okozott gondot, inkább túrákkal és a nevezetességek felkeresésével töltöttük el az időt. Az első napon a szállás elfoglalása után a vörsi talpasházat és a balatonszentgyörgyi Csillagvárat látogattuk meg. A második nap a Kis-Balatonnal való ismerkedéssel telt. Zalaváron voltunk, majd sétáltunk egy nagyot a Kányavári-szigeten. A következő délelőttön a Diás-szigetre vezetett be minket a Nemzeti Park idegenvezetője, ahol Fekete István egykori lakóházában és Matula bácsi kunyhójában is látogatást tehettünk. Délután túrázásra adtuk a fejünket, felmásztunk Rezi várához és a zalaszántói sztúpához. Az utolsó napot hazafelé a keszthelyi kastély meglátogatásával kezdtük, ahová pont ezen a napon ingyen lehetett bemenni. Ezután gyönyörködtünk a szigligeti várból elénk táruló csodálatos panorámában. Végül még egy ko - moly erőpróba következett, megnéztük a Szentgyörgy-hegy bazaltorgonáit is. Bár a szállással és az étkezéssel kapcsolatban lehetnének észrevételeink, az együtt eltöltött közös élmények mindannyiunkat kárpótoltak. A kirándulásunk összes képe megtekinthető a hu/erzstab/index.html címen. A kirándulók nevében: Pető László

5 Beszámoló a 2012-es év eddigi fellépéseiről Mint minden évben, idén is a helyi rendezvények kerültek előtérbe tánccsoportunk életében ben március 15-i koszorúzással kezdtük az évet. Április 21-én délelőtt Makádon, az óvodás néptánctalálkozón vettünk részt egy nyitó és egy záró tánccal, utána a bátrabbakkal közösen táncoltunk. Délután Döm södre látogattunk Vass Ilona kérésére, ahol a sokadszorra megrendezett kerítéstárlaton mutattuk be szatmári táncunkat. Május 19-én a peregi óvodában, a hagyományosan megrendezésre kerülő apák napja rendezvényen táncolhattunk, és a gyerekekkel rövid táncházat tartottunk. Május 20-án, a gyermeknapi kavalkádon vettünk részt a művelődési központ szervezésében. Május 27-én az V. Dabi Napokon második alkalommal léphettünk fel felnőtt csoportunkkal. Itt félórás programmal örvendeztettük meg a közönséget. Június 22-én pénteken Ráckevén volt a Kéve Táncegyüttes, a Ráckevei Bokréta Táncegyüttes és a Kiskun Néptánc Együttes közös tűzugrása a PEK-en. Június 24-én Szigethalmon a Sziget Táncegyüttes és a kiskunlacházi Kiskun Néptánc Együttes folklórműsora és közös tűzugrás színpa di produkcióján vehettünk részt. Mindkét nap Kakuk Pál koreográfus és művészeti vezető szervezésében került megrendezésre. Június 30-án szombaton a László-napi Vigasságokon a Ké - ve Táncegyüttessel közösen egy órán át szórakoztattuk a közönséget. Július 28-án együttesünk Kunszentmiklóson a II. Röpülj Pá va Néptánctalálkozón, nem hivatalos versenyen kiskunsági lakodalmas táncával (rövidített) ezüst minősítésben részesült. Augusztus 18-án Dömsödön jártunk a Zenés Du na-parti Esték címmel rendezett műsoron, a Csepp-Csepel Táncegyüttessel és a Grúz Egyetemi Néptánccsoporttal léptünk színpadra. Közel 3 órán keresztül táncolt a három csoport. Augusztus 19-én Bu - gyin, a Szent István-napi rendezvényen szórakoztattuk a kö zönséget. Szeptember 23-án Kun - szentmiklóson, a II. Kun Világtalálkozó zárórendezvényén, a Kóbor zengő zenekar kíséretével mutattuk be rövidített lakodalmas műsorunkat. Szeptember 29-én Dömsödön léptünk fel a szüreti felvonuláson, a helyiek nagy örömére. Szeptember 30-án szintén Dömsödön, a Lakodalom a Kiskunságban nagy műsor ke rült bemutatásra teltház előtt, a Dömsödi Dalos- és Színjátszókör, a Kiskun Néptánc Együttes és a Kóborzengő zenekar részvételével. Október 6-án itthon léptünk fel, a hagyományosan megrendezésre kerülő szüreti felvonuláson, a krasznai Bokréta Nép - tánccsoporttal és a Kiskun Vadvirágokkal. A zenei kíséretet itt is a Kóborzengő zenekar szolgáltatta. Október 13-án Délegyházán sze - repelhettünk a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezésében megrendezett szüreti felvonuláson a Dunavarsányi Sváb Táncegyüttessel, és a Dél egyházi Ke ringészavar Néptánc csoporttal. A rendezvényekről készült fotókat megnézheti honlapunkon: vagy a facebook oldalunkon: Kérésünk Szeretnénk összegyűjteni mind a peregi, mind a lacházi népi emlékeket, szokásokat, ha - gyományokat egy csokorba gyűjtve megőrizni az utókornak. Gondolván itt fotókra, ünnepekhez kapcsolódva (pünkösd, húsvét, karácsony, szüret... stb.). Írott anyagot is szívesen fogadunk. Sikerült megszereznem Volly István peregi verbunk kottáját, de tudom, hogy van tánca Ha eb - ben tudnának segíteni, azt nagyon megköszönnénk! Kérem, aki segíteni tud, jelentkezzen az alábbi elérhetőségek bármelyikén: Simon Zoltán 06/70/ ; vagy A fotókat beszkenneljük és visszajuttatjuk a tulajdonosnak. Simon Zoltán és a Kiskun-csapat Az óvodai nevelési év rendje: Nevelési évünk időtartama: szeptember au - gusztus 31. Óvodásaink fogadásának időpontja: augusztus 27-től. Új gyermekek fogadásának időpontja: szeptember 3-tól. Szünetek időtartama: Őszi szünet: október 29- től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő). Ügyelet: Peregi Óvoda. Téli szünet: december 27- től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (csütörtök). Ügyelet: Búzavirág Óvoda A épület Tavaszi szünet: március 28-tól április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda). Ügyelet: Búzavirág Óvoda B épület. Utolsó tanítási nap: június 14. Óvodai nevelés nélküli munkanapok felhasználása: október A pályázat elbírálásának függvényében TÁMOP Óvodafejlesztés Pályázat indítása december 15. Téli nevelőtestületi értekezlet április 12. Tavaszi nevelőtestületi értekezlet június 7. péntek Alkalmazotti kirándulás június 28. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Óvodánk nyitva tartása: Heti öt munkanapon 6.30 órától 17 óráig. A nyitástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Felvett gyermekek száma: 372 fő. Csoportok száma: 15. Csoportok létszáma, óvodapedagógusok, dajkák TULIPÁN 25 Tamásné Szabó Csillag Virág Prezsmer Ilona Papsity Béláné HALACSKA 24 Horváthné Végh Julianna Pusztai Tiborné Marcsók Zoltánné NAPOCSKA 26 Nagyné Szecsei Monika Nyéki Imréné CSICSERGŐ 24 Ekker Mihályné Krepsz Tímea Kallóné Gránicz Magdolna KISKACSA 21 Baloghné Szarka Ágnes Horákné Vida Krisztina Tulkosné Kósa Erzsébet PILLANGÓ 26 Bodnárné Fekete Éva Salga Imréné Bődiné Kátai Erzsébet MACI 26 Bakóné Tóth Ildikó Petrovicsné Bárkányi Dolli Vass Jánosné KATICA 28 Horváth Sándorné Szűcs Nelli Polgár Lászlóné NAPOCSKA (PEREG) 22 Majtényiné Köő Katalin Fekete Erzsébet Gránicz Istvánné KISCSILLAG 21 Hlavács Gyuláné Sándor Tamásné Kovács Lajosné MACI 20 Jaksáné Kiss Erzsébet Szabóné Markó Katalin Répás Erika SÜNI 29 Markóné Kovács Gabriella Pokornyik Zsuzsanna Horák Andrásné KATICA (PEREG) 29 Koczó Pálné Sándor Györgyné Kovács Ferencné SÜNI (ÁPORKA) 26 Fehér Lóránt Imre Pamuk Alexandra NAPOCSKA (Áporka) 25 Tóthné Árvai Melinda Ribinszki Szilvia Horváthné Pamuk Margit Összesen: 372 Orosné Dávid Ildikó óvodavezető

6 Peregen (Kiskunlacházához csatolták 1950-ben) a Zöldfa utcát az 1900-as évek közepén is még sok ember Bügének nevezte ben is él még az a generáció, aki ismeri a fogalmat, sőt néha ők is használják ezt a nevet. Gál Róza: Kiskunlacháza helynevei című munkájában falurésznek tekinti. Számos földrajzi vonatkozású ugyanilyen elnevezésre bukkanhat a kitartó kutató. A szolnoki térképen, a Tisza-ligettel szemben a Mártírok útját és a Rákóczi utat összekötő egyik utca neve. De nem kell olyan messzire elutazni, mert Kunszentmiklóson is van ilyen nevű városrész. A városközponttól kb. egy kilométerre északra, a Petőfi lakótelep melletti terület kapta ezt a nevet. Kun szentmiklós honlapján Balogh Mihály is említi ezt a helynevet. Szabadszállás és Bösztörpuszta között található a műút mellett, a volt katonai kiképzőközpont közelében, egy Büge nevű tanya. Ez a térség azok számára jól ismert, akik minden év augusztusában részt vesznek a szomszédos pusztában rendezett Magyarok Országos Találkozóján és Vásárán. Makádon két ilyen nevű füves, bokros, nádas és vizenyős terület is van. Ez a szó előfordul személynévként is. Észak-Németországban igen gyakori vezetéknév ez, annak ellenére, hogy inkább a törököknél használatos személynévként. Vállalkozásokat, vendéglőket illettek ezzel a névvel. Makádon is van ilyen nevű vendéglátó ipari vállalkozás. Az egyik észak-német cég autóalkatrészek értékesítésével és az autózással összefüggő számos szolgáltatással foglalkozik 1946 óta (kereskedelem, üzemanyagkutak, autójavítás, reklám). Egy másik cégnek nyomdai tevékenysége van. Ezek a tulajdonosukról kapták a Büge nevet. De létezik ezen a néven film is. Játékok forgalmazásával is foglalkozik egy másik ilyen nevű vállalat. Szinte kimeríthetetlen a név használata. A német Bug szó magyar jelentése görbület, hajlat, hajlás, hajóorr, repülőgéporr, a ló szügye, a nadrág éle. Anatómiai kifejezésekben váll, hónalj, csípő, ízület. A szakmai berkekben fül, fogó, dúc, hónaljfa, könyökgerenda, áramszedő, csőhajlat fúvós hangszeren. A Büge elnevezés eredhetett abból is, hogy állt azon a részen egy vár, mely dúcos épület volt. A Bug szó többes száma Buge/Büge. A Bügel német szó magyarul ruhafogast, kengyelt is jelent. Elődeink azokon a területeken lovakat is te - nyészthettek vagy legeltethettek. Emiatt származhatott az elnevezés a Bügel (kengyel) német szóból a szóvégi -l hang elharapásával. Ma már senki nem tudja teljes biztonsággal megmondani az egyes elnevezések eredetét. Csak feltevésekkel élhetünk. Nagy szerepe van itt a fantáziának is. Ha valaki járatos a számítógépes programozásban, akkor nagyon jól tudja, hogy az angol bug szó a programhibák jelölésére terjedt el. A bug szót a programfejlesztés megvalósítási szakaszában előforduló hibákra használják. Az angol köznyelvben egyébként ez a szó poloskát, bogarat jelent. Ennek azonban nem valószínű, hogy van köze a vizsgált szóhoz. Ha a szó német jelentését tekintjük, akkor a Büge elnevezés származhatott a görbületek, a hajlatok jelentés alapján a Zöldfa utca környékén még most is fellelhető folyómedrek által megszabdalt felszíni domborzat alakjától. Ugyanis két észak-déli fo - lyó meder szeli át ezt a területet. Az egyik a régi 51-es főút (Dózsa György út) és a Zöldfa utca között, a kertek végében húzódik. A másik kiszáradt folyómeder a Zöldfa és a Szabadság utca (Védgát) telkein húzódik végig. Az említettek mindegyike párhuzamos a Zöldfa utcával. Mivel az emberi fantázia ki - meríthetetlen, a Büge helységnév megszületése pedig a régmúlt homályába veszett, így eredetének pontos megállapítására az esélyünk egyre kevesebb. Ezért csak elvi lehetőségek vizsgálata lehetséges. Engedjük hát szabadjára fantáziánkat! Manapság nagy divat az irodalmi magyar nyelv rongálása. A szavak csonkításával a mai modern ember igyekszik a nyelvet egyszerűbbé, primitívebbé tenni, mivel mással nem tud a köznapok szürke egyhangúságából kiemelkedni. Így lett a paradicsomból pari, a burgonyából burgi, a csokoládéból csoki, a kovászos uborkából kovi ubi, a televízióból tv, stb. Ennek mintájára feltételezhetjük, hogy a nyelvnek ez a rövidítése a régebbi időkben is előfordulhatott. Hiszen minden korban éltek modern emberek. Őseink miért ne rövidíthették volna a német Bürger (polgár) szót az r hangok elhagyásával Büge-ként. Ez azzal is indokolható, hogy a német a beszédben az r hangot szinte elnyeli, alig lehet hallani. Német, ill. németül beszélő osztrák polgárok pedig 1686 Buda felszabadítása után elég nagyszámban előfordultak a környéken a ráckevei Savoyai-kastély miatt is. Egy további feltevés alapozható a terület török megszállására is. A másfél évszázados ittlétük elég hosszú idő volt ahhoz, hogy egy területnek maradandó nevet adjanak. Ráadásul olyan térségben, ahol a lakosság feltehetően elég sűrűn cserélődött az állandó háborús zaklatások miatt. A birtokosról is elnevezhették ezt a környéket. Elég gyakori név a törököknél a Büge vezetéknév. Ez a tö - rök katona lehetett a Szabadszállás melletti tanyától Peregig terjedő összefüggő terület ura is. Ebbe éppen beleesik Kunszentmiklós is. De még Makád is belefér, mivel a Kis-Duna szabályozatlansága miatt annak idején nem jelentett akkora elválasztó határvonalat, mint mostanában. A finnugor nyelvészek legtöbbször ott követik el a hibát, hogy ezzel lezártnak tekintik a vizsgálatokat. Arra nem is gondolnak, hogy Magyarországon a Kárpát-medencében magyar eredetű földrajzi elnevezésekkel is találkozhatunk. Ha ilyen nézőpontból közelítünk a kérdéshez, akkor a Czuczor Gergely -Fogarasi János: Magyar nyelv szótárát (1862) érdemes segítségül hívni. Sajnos Büge formában nem szerepel a fogalom a szótárban. Viszont két hasonló hangzású szó található benne: büke és füge. Egy hang eltérés a szájhagyomány útján terjedő elnevezéseknél könynyen lehetséges. A büke szóról azt írják a szerzők, hogy Sándor István szerint egy bizonyos hal neme, majd a szótár átirányít a bige szó jelentéséhez. A bige szót a hatvanas-hetvenes években a fiatalok körében a év körüli lányok megnevezésére is használták. Ebben az esetben természetesen nem erről van szó. A szótár azt írja, hogy a bige egyrészt erdők alján tenyésző apró bokorfaj, harasztos cserje, másrészt tekeredett apró szarvú ökör neve. Ilyen formában nem egyéb, mint a mély hangú boga, buga és bok(or) felhangú módosítványa. Mindemellett jelentheti azt is, hogy vágott vagy csonkított liget és csonkított szarvú ökör. A füge szó nemcsak a fügefa gyümölcsét jelenti. Ez lehet egy madárfaj, melynek fészke igen mesterségesen a fa ágáról aláfügg (sycalis vagy sáfránypinty). A csík széki székelyeknél az egres elnevezése is füge. Ez annyiból is érdekes, mert Erdélyben, Belső- Szolnok vármegyében létezik egy Füge nevű falu. Ez a Bethlen közelében fekvő Virágosberektől kilométerre délre található. Érdekességként megemlítjük, hogy ebben a vármegyében találhatók még az alábbi települések is, melyeket a Magyar Katolikus Lexikon is felsorol: Kalocsa, Szentgotthárd, Sárvár, Szent - márton, Szentmiklós, Veresegyháza stb. (Nem tévedés! Ezek régi erdélyi településnevek!) Tehát az előzőek és Virágosberek mintájára a fügeiek is felkerekedhettek néhány száz éve, és egy részük átköltözött a Zöldfa utca környékére, melyet ugyanúgy neveztek el, mint a szülőfalujukat. Az utódok nyelve pedig egy hangot kicserélt a Fügében. Ez a költözés fordítva is elképzelhető, és ekkor másik betűt kellett kicserélni! Sajnos a török vonatkozású azonosságokra szerényebb példákkal tudtam szolgálni nyelvismeret hiánya miatt. Valószínűleg, ha a 150 évet sikerült volna nekik egy kicsit meghosszabbítani, akkor a német és az angol okozna most gondot. dr. Szijártó József

7 Ezekben a hetekben viszi a posta a gazdáknak az értesítést a es mezőőri járulék megfizetéséről. Nem kertelek, nem húzom az időt, in medias res (a dolgok közepébe vágva) megkérem a Tisztelt Gazdákat, egyéni és jogi személyű termelőket, hogy szíveskedjenek valamennyien befizetni a kivetett járulékot! Ahogyan ezen újság hasábjain olvashatják, Takács József pénzügyi bizottsági tag cikkében ismételten felveti szolgálatunk megszüntetésének vízióját. Érveit leírta, nem ismétlem azokat. A lényeg, hogy az egyre csökkenő állami támogatás mellett a gazdák által fizetett mezőőri járulékból kellene megoldanunk a szolgálat működtetését. Az ön - kor mányzat évek óta pótolja a járulékból be nem folyó összeget azért, hogy működni tudjunk. Sajnos az elvonások, a támogatás kurtítása miatt egyre nehezebb ez a pótlás! Ezért lenne fontos a kivetett járulék befizetése az utolsó forintig! Bízom a Tisztelt Gazdák józanságában, ítélőképességé ben! Ne járjunk úgy jövőre Kiskunlacházán, mint néhány szomszédos település az idén ahol nincsen mezei őrszolgálat, nevezetesen egy nagy kukoricatábla aratásakor derült ki, hogy csak a szélső kb. 20 sor volt meg, a közepe hiányzott! Több mint a 3/4 részét ellopták! Másik településen a szüretelésre váró cse - resznyefákat tövön kivágták, és úgy lopták el. Vagy fényes nappal motoros kaszával vágták a még zöld kukoricát a tolvajok, és rakodták a lovas kocsira! Tudjuk, hogy nálunk is voltak gondok, történtek lopások. Ezek természetesen fájóak az érintetteknek, ez érthető. De gondoljunk vissza azokra az időkre, amikor még nem a mostani hatékonysággal működött szolgálatunk! Nagy ságrendekkel komolyabb mértékű, nyílt szabad rablás volt a határban. Azt kívánjuk vissza?! Nem ragozom tovább, gondolják át és mérlegeljenek! Íme az idei statisztikánk: Szolgálatunk jétől ig (lapzártáig) az alábbi ügyekben indított hivatalos eljárást: Lopás (tulajdon elleni szabálysértés, bűncselekmény): 17 ügyben, 29 elkövető ellen. Szemétlerakás (köztisztasági szabálysértés): 15 ügyben, 17 elkövető ellen. Behatolás magánterületre: 1 ügy ben, 2 elkövető ellen. Környezetszennyezés: 1 ügyben, 1 elkövető ellen. Szabálytalan favágás (fás szá rú növények védelmi szabályainak megsértése, szabálysértés): 2 ügyben, 2 elkövető ellen. Veszélyeztetés kutyával (állattartásról szóló rendelet megsértése, szabálysértés): 1 ügyben, 1 elkövető ellen. - Tilosban legeltetés (mezei szabálysértés): 2 ügyben, 2 elkövető ellen. - Tűzokozás: 1 ügyben, 1 elkövető ellen. Összesen tehát 40 ügyben, 55 elkövetővel szemben kezdeményeztünk eljárást, melyek megalapozottak, kellően alátámasztottak voltak és jogerős határozatokban, vagy helyszíni bírságokban végződtek. Ahogyan az augusztusi újságban is írtam, a mezőőrök számtalan esetben jártak el saját hatáskörükben, amikor figyelmeztetéssel küldték el a területről a tilosban járó, potenciális elkövetőket. Ezen esetekben nem indult eljárás, mivel a lopás ténye még nem valósult meg. A megelőzés ilyenkor szintén sok tízezres, akár százezres kártól óvja meg a gazdálkodókat. Egy visszaeső segédmotoros ügyfelünk, akiről szintén az augusztusi számban említést tettem akkor 80 kg hagymát lopott másodmagával nem tanult az Ft-os helyszíni bírságból, mert azóta is folyamatosan lopott. Most az alma állt érdeklődésének középpontjában. Napokon át járt rá, mígnem tetten értük. A helyszínen a segédmotor lefoglalásra került. A notórius elkövetőre bí - rósági tárgyalás vár, komoly büntetésre számíthat! Megkezdődtek a falopások is, az első általunk tetten ért elkövetők már meg is kapták a rendőrségtől a vaskos helyszíni bírság csekkjeit, illetve megindultak a nyomozati cselekmények, amik után a bíróságon találkozunk velük ismét. Más A terep eszi a mezőőri telefonokat, sorra mennek tönkre. Egy üzemképtelen telefon azonban a zömében egyedül szolgálatban lévő mezőőr számára elfogadhatatlan, mivel kis túlzással az élete múlhat azon, hogy segítséget hívjon. Ezért döntöttünk úgy, hogy élve egy kedvező ajánlattal, beszerzünk 4 db igen ko - moly készüléket, melyek kifejezetten a poros, vizes körülmények közé lettek kifejlesztve. A 100%-ban por-, víz-, ütés- és rázkódásálló készülékek melyek kép-, video- és hangfelvétel ké - szí tésére is alkalmasak megvásárlására sajnos az önkormányzatnak nem volt kerete. Ekkor félig-meddig találomra felhívtam négy gazdálkodót, kérve a segítségüket. És kérem, a négy telefonra való összeg kb. 8 percen belül összejött! Mind a négyen bevállaltak egy-egy készüléket! Példaértékű segítőkészség, köszönet érte! (Lehet, hogy meg vannak elégedve a munkánkkal?) Köszönjük tehát: Szikora Jánosné gyümölcskertésznek, Károly László gyümölcskertésznek, Rácz László bur gonyatermesztőnek és a Kun- Farm Mezőgazdasági Kft.-nek a nagylelkű támogatást! Szolgálatunk továbbra is teszi a dolgát, védjük a határt, lelkesedésünk a nehézségek ellenére is töretlen! Pfeifer Rikárd Mezőőri Szolgálat vezetője

8 Újoncként az elmúlt két évről A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság kültagja szemszögéből Sokan kérdezgetik tőlem, hogy mit is csinálok a pénzügyi bizottságban..? Azt a választ szoktam adni, hogy lapozzanak bele az A Mi Újságunk mellékleteibe, ott ol - vasható néhányszor, milyen javaslatot tettem egy-egy adott témában. Most azonban szeretnék beszámolni nagy nyilvánosság előtt is munkámról, amit a bizottságban az elmúlt két évben végeztem novemberében máris komoly problémával kezdődtek a feladatok, hiszen ekkor volt az az ominózus belvíz Kiskunlacházán, a Rákóczi út és Dózsa György út határolásával szinte minden ház pincéje megtelt. Igyekeztünk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy létrehozzunk egy víziköz - mű társulást, és a problémás részeken egy csapadékvíz-elvezető árokrendszer kialakítását tűztük ki célként. Önkormányzatunk önerőből nem tudta megvalósítani ezt a beruházást, így kértük a lakosság segítségét. Sajnos ezt nem kaptuk meg, mert amint kiderült, hogy pénzt kellene befizetni hozzávetőlegesen Ft lett volna, akkor már nem volt fontos senkinek, hogy kinek mije ázik és rongálódik. Ezt megelőzően tízesével érkeztek a kérelmek, hogy segítsünk a probléma megszüntetésében. Rá kellett jönnünk, ha valami nem ingyen van, az már egyből nem is kell. (Ha meg ingyen van, akkor nem értékeli senki.) Érdekes szemlélet, ha fizetni kellene a megelőzésért az érintetteknek is valamennyit, akkor inkább lehet uszoda a pincében..! A második nehéz döntést de - cemberben kellett meghoznom, ez pedig a kommunális adó beve zetése volt. Azt láttuk, hogy az állam annyi pénzt vont el Kis - kunlacházától, hogy nem volt más lehetőségem, mint hogy támogassam az új adó bevezetését. Különben intézményeinket nem tudtuk volna fenntartani. Ezt követően a évi költségvetés előkészítési folyamatában vettem részt. Nagyon nehéz és kemény munka volt, sokszor éjszakákig tartó vitákkal, javaslatokkal, nézeteltérésekkel és személyeskedésekbe torkollva, de elkészítettük javaslatunkat a testület számára. Bár az érdem elsősorban a hivatal dolgozóit és a Pénzügyi Osztály vezető asszonyát illeti, mert emberfeletti volt az a munka, amit az előkészítéskor végeztek. Nos, most egy pár hónapot ugornék, mert itt volt egy kis vitám a bizottsági ülésen okt. 19-én javasoltam, hogy a Mezőőri Szolgálat tevékenységét jelenlegi formájában ne finanszírozza az önkormányzat. Lett is nagy felháborodás, leg alább 30 gazda és a mezőőrök haragudtak meg rám emiatt. Sajnos a gazdák többsége nem fizeti meg a mezőőri járulékot, illetve be sem vallja! Az adócsoportnak van plusz munkája, hogy ellenőrizze, melyik föld kihez is tartozik. Pedig a törvény úgy szól, hogy kötelesek a földtulajdonosok az általuk birtokolt, illetve használt földterületről bevallást készíteni A gazdák egy része azért nem akar fizetni, mert tőle már többször is loptak! Csakhogy a mezőőrség nem egy olyan szervezet, mint a biztonsági őr! Nem tudunk minden hektárra egy mezőőrt biztosítani! Egyébként ha nem lenne mezőőrség, vajon mennyit lopnának? Azt gondolom, igazságtalan lenne csak a többi adófizető pénzéből finanszírozni ezt! Nekem az a feladatom, hogy a költségeket csökkentsük, és a fenntarthatóságát biztosítsuk a községnek. Szeretném hangsúlyozni, nem a mezőőrség ellen vagyok, hanem a financiális háttérhez járuljanak hozzá jelentősebb mértékben a gazdák, hiszen az ő termésükre vigyáznak ezek az emberek. Véleményem szerint ha valakinek van egy üzlete, az saját maga oldja meg a biztonságtechnikát, illetve maga dönt arról, hogy igénybe vesz-e járőrszolgálatot a biztonsági cégek valamelyikétől. Ott minden vállalkozónak a zsebébe kell nyúlni, mert ezt bizony nem adják ingyen! Ilyen a mezőőrség is, fizetni kell érte, ha tetszik, ha nem. Szó volt róla, hogy ez év végén újravizsgáljuk a befizetéseket, és ha a gazdák nem hajlandóak megfizetni a járulékot, akkor ismét átgondoljuk, és ha a szükség majd úgy kívánja, meg kell hoznunk egy nehéz döntést. Megértem a gazdák problémáját is, hiszen a mezőgazdaság és a termelők nehéz helyzetben vannak. De sajnos mindenki más, így az önkormányzat is. Nem zárkózom el a segítésük elől, de átvállalni jelen helyzetünkre te - kintettel már nem tudjuk a terhek egészét. Néhány feladat még, amelynek megoldásában tevékenyen részt vállaltam: Sóderbánya bővülésének érdekében új engedélyek kiadásának támogatása az adóbevételek növeléséért. Központi Konyha gazdálkodásának felülvizsgálata (folyamatban van.) Felmerült bennem és Gerecz Attila képviselő úrban, hogy adjuk ki a Központi Konyhát bérbe, és próbáljuk meg az önkormányzat veszteségét így csökkenteni. Több vállalkozást is megkerestünk, kaptunk is ajánlatokat, de egyelőre érdemi változás nem történt e téren. A vállalkozások többen is vállalták volna, hogy a meglévő személyzetet is átveszik. Azért fontos ennek a kérdésnek az átgondolása, mert a vállalkozásokra nem vonatkozik a közbeszerzési törvény, így ők sok esetben olcsóbban tudják az alapanyagot beszerezni, tehát gazdaságosabb lehet a működtetés. Az első munkám ez évben, 2012-ben a mozi fennmaradásának vagy bezárásának vizsgálata volt. Sajnos önkormányzatunk anyagi helyzete nehezen tudja már finanszírozni a mozi veszteségét, ezért megvizsgáltam a je - lenlegi helyzetet, és tettem javaslatokat az eredményes működésre. Év végén kiderül, sikerült-e. Jelenleg épp egy pályázat van folyamatban, melynek segítségével lecserélhetjük elavult vetítőgépünket digitálisra, ezáltal naprakészek lehetnénk a filmvetítéssel. Ez azt jelenti, hogy egyszerre kapnánk meg a filmet a nagy budapesti mozikkal. Jelenleg egy úgynevezett utó-vetítőként üze - melünk, ami miatt néha 2 hónapos csúszással kapjuk meg a kópiákat. A következő, ami nagy horderejű és komoly, megfontolt döntést igényelt, az a telekadó kérdése volt. Mivel a parlament elfogadta a törvényt, amit nekünk is alkalmazni kell, a helyi rendeletünket módosítani kellett. Azt gondolom, az önkormányzat dolgozói jól végezték munkájukat, mert viszonylag kevés vállalkozást érint belterületen az adó kivetése. Elérkeztem kedvenc témakörömhöz, a hatházi telkek ügyéhez. Sajnálatos módon belecsöppentünk egy olyan ügybe, aminek az előzményeit csak hallomásból ismerjük. No, itt aztán mindenki mutogat mindenkire Természetesen a tulajdonosok kártalanítást kérnek, de ettől teljesen fizetésképtelenné válna Kiskunlacháza. Nekem a többség érdekeit kell néznem, így szerintem 9300 ember érdeke sokkal többet nyom a latba, mint emberé. Viszszatérnék az eskümre: én Kiskunlacházáért vállaltam a munkát! Bármennyire is akar az egyik tulajdonos befolyásolni, és csak a saját szemszögét rám erőltetni, nem fogok engedelmeskedni, a számtalan telefonos és személyes zaklatás ellenére sem! Hogy erre számítottam-e, amikor elvállaltam a bizottsági munkát? Őszintén szólva nem. Nem számoltam azzal, hogy nem egy céllal és célért fogunk dolgozni. Nem számoltam azzal, hogy rengeteg falba ütközöm, és még azelőtt elutasítanak néhányan, hogy elmondhatnám, mi is a célom. Szerintem minden problémára van megoldás, és szívesen részt is veszek ezek feltárásában, megoldásában, azonban jó lenne, ha az alábbi mondatot megjegyeznénk: Aki azt mondja, képtelenség, legalább ne zavarja azt, aki képes rá! Munkám során gyakran szembesülök azzal, hogy értetlenül néznek rám társaim egy-egy ülésen, néhány javaslatom meg fo-

9 galmazásakor. Jómagam újonc bizottsági tagként, ám rutinos vállalkozóként más szemlélettel vizsgálom a gazdasági és pénzügyeinket, mint mások. Sok javaslatom volt már, amelyekkel gazdaságosabbá lehetne tenni intézményeink működését, és képesek lettünk volna végig is csinálni. Néhányan azonban eleve elzárkóznak, vagy lehurrognak, vagy egyszerűen nemet mondanak azzal: úgysem lehet megoldani. Bizottságunkban nagyon sok esetben azzal töltjük az időt, hogy próbálunk észérveket felsorakoztatni véleményünk mögött. Igyekszem pozitívan befolyásolni szülőfalum helyzetét, racionális gondolkodással. Célom, hogy Kiskunlacháza fejlődjön, mind a lakosság számában, mind pedig értékekben. Szeretném, ha egy élhetőbb település lehetnénk, ahol nem csak kritizálják mások munkáját az emberek, hanem tesznek is a közösség boldogulásáért, és értékelik a fejlődést. Ahhoz, hogy eredményes munkát végezzünk, szükségünk lenne kontrollra. Hiszem és vallom, jó ellenzék nélkül nem működhet jól egy kormány vagy esetünkben a képviselő-testület. Kell a kritika, hogy a képviselőtestület jobban összpontosítson munkájára, és ami a lényeg, hogy a feladatát a lehető legjobban végezze el. A jelenlegi helyzet azonban sajnos nem ilyen. Van ugyan ellenzék, ők azonban véleményem szerint csak azt szeretnék, ha polgármesterünk feje hullana, de nem minden esetben a község érdekeit nézik. Boldog lennék, ha mindenki az esküje szerint dolgozna a testületben, Kiskunlacházáért! Merthogy erre tettünk fogadalmat! Végezetül el kell mondanom, hogy szívesen végzem ezt a munkát, és megtiszteltetésnek érzem. Bár vannak gondok, és nehéz döntéseket kell meghozni, úgy gondolom, magam is igyekszem a lehető legtöbbet hozzátenni a közösségért végzett feladatok megoldásához. Ebben a munkában egyik alapelvemnek érzem Peter Marshall sorait: Amikor gondtalan életre vágyunk, emlékezzünk arra, hogy a tölgyek is ellenszélben válnak erőssé, és a gyémánt is nyomás alatt készül. Takács József vállalkozó, a pénzügyi bizottság tagja Nagy örömmel fogadtam, hogy a polgármester úr által a szep tember 18-i, ünnepi ülésen előterjesztett országzászló állítása elfogadásra került. 402/2012. (IX. 18.) határozat: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy március 15-én, egy arra kijelölt helyen országzászlót állít fel. Sajnálatos azonban, hogy még ebben az ügyben sem tudtunk egységes álláspontot képviselni. Még ebben az ügyben is, még ezen az ünnepi alkalmon is voltak, akik méltatlan és kicsinyes vitát kezdeményeztek, mondván, nem tisztázott a kérdés ideológiája, nem járták még körbe, nem vitathatták előzetesen meg bi - zottságilag Bizony voltak, akik nemmel szavaztak! Ők nem tudják, nem értik, miről is van szó Nos, az alábbiakról van szó, az én nézőpontomból: Közel két esztendeje már, hogy több civil szervezet is megpróbált Kiskunlacházának or - szágzászlót állítani illetve a hajdanvolt zászlót turulmadarastól visszaállítani, de pénz hiányában ez folyamatosan tolódott. Boldog vagyok, hogy most végre sikerülhet, de természetesen most is a lakosság erejére és összefogására lesz szükség! Mint tudjuk, a II. világháború előtt volt országzászlónk, amely a jelenlegi Pető - fi- szobor helyén állt. A háború után ezt a lakosság szétszedte és elrejtették, nehogy az oroszok felrobbantsák. Ez az emlékmű egy tu rulmadaras országzászló volt. Még fellelhető néhány képeslap, amelyen megtalálható. Sajnos, azóta nem került elő ez az emlékmű. Szeretném, ha az eredeti formában vissza tudnánk állítani ezt Kiskunlacházán, tisztelve az emlékeinket, amelyet nagyszüleink, dédszüleink állítottak e településnek. Ugyanakkor különösen fontos, hogy ezekben a nehéz időkben is hitet tegyünk a megújulás és a gyarapodás magasztos eszmeisége mellett! Az országzászló-mozgalom az június 4-i trianoni békediktátum következménye volt, mely a szétszakított nemzet ösz - szetartozását akarta erősíteni a kifosztott, megalázott magyar közösség tagjaiban. Aligha volt a XX. századnak még egy eseménye, mely oly szerteágazó volt, és ilyen mély hatást gyakorolt volna a magyar társadalom életére és közgondolkodására, mint a trianoni béke. Ez a számunkra gyalázatos megállapodás nemzedékek sorsát, nézeteit határozta meg, és határozza meg napjainkban is. A tiltakozás országos méretűvé vált, egyesületek léptek fel a Magyar - ország számára kedvezőtlen és igazságtalan békefeltételek ellen, majd a területi revízió érdekében. Leghangsúlyosabb az Urmánczy Nándor erdélyi országgyűlési képviselő által vezetett Védő Ligák Szövetsége volt, melynek javaslatára augusztus 20- án, Szent István napján avatták fel az első, az ún. ereklyés országzászlót, Budapesten, a Szabadság téren. Maga a zászló egy nemzeti színű lobogó volt, közepén az angyalos-koronás nagycímerrel, melyen az elszakított országrészek címerpajzsai is áb - rázolva voltak. A zászlón a Tri - anon előtti Magyarország területére utalva az ÍGY VOLT, ÍGY LESZ felirat volt olvasható. Két évvel a Szabadság téri emlékhely felavatása után Molnár Ferenc tarcali pedagógus állt elő azzal a gondolattal, hogy Budapest nyomán a többi magyarországi település is állítson országzászlót, minden ünnepen vonják fel, majd a trianoni gyász jeléül engedjék azokat félárbocra. Ennek következtében országos mozgalommá terebélyesedett az országzászlóállítás. A két világháború közötti Magyarországon minden magára adó település felállította sa - Móra László: Magyar zászló Szeressük a hófehér színt, Szeressük a zöldet, Szeressük a piros vértől Ázott magyar földet. Mert a piros, fehér és zöld Magyar zászlónk színe, Benne fénylik, benne ragyog Dicső múltunk híre, Hősök arany szíve. Szeressétek ezt a zászlót, Híven szeressétek. Fonjatok rá hőstettekből Új koszorút, szépet! Hadd lengje be dicsőséggel Kárpát ősi ormát És hirdesse, hogy feltámad Szép Magyarország, Régi Magyarország... ját országzászlóját. Az elsőt 1931-ben, a hatszázadikat ben, az utolsót 1944-ben. Becslések szerint tizenhat év alatt mintegy ezer helyen avattak országzászlót, mely sok településen az I. világháborús emlékművek része lett. A mozgalom vidéken tavaszán Nagykanizsán indult útjára. Tisztelt kiskunlacházi lakosok! Ezért érzem fontosnak az ügyet, és igenis helye van az országzászlónak a településün-

10 kön! Lehet vizsgálni az országzászló eszmeiségét, de nem érdemes, mert a szívünkben kell ezt elfogadni, hiszen egyben az elszakadt honfitársaink emlékét is képviseli! Aki teheti, látogasson el Erdélybe, és beszélgessen ott élő magyar ajkú emberekkel! Én ott szembesültem azzal, hogy ők igaz magyarok, mi pedig csak magyar állampolgárok vagyunk! És ez szégyen! A skandináv országokban min den egyes családi ház udvarán van egy zászlótartó oszlop. Amikor otthon tartózkodik a család, felhúzzák a zászlót, ha elmennek otthonról, félárbocra engedik. Sajnos a mi megítélésünkkel gondok vannak. Mostanság ciki magyarnak lenni! Én nem értek egyet ezzel. Nekem jogosultságom lenne arra, hogy a magyar mellett megkapjam az amerikai állampolgárságot. De nem élek ezzel a lehetőséggel. Én magyar vagyok, csak magyar állampolgár akarok lenni, és ezt büszkén vállalom! Tudják, nem attól vagyunk magyarok, mert egy trikolor kokárdát tűzünk a mellkasunkra, de csak március 15-én Talán az oktatás és a szülők is felelősek, hogy nem vagyunk büszkék a származásunkra, nemzetünkre. Nos igen, felelősek a szülők is, de a mostani szülő-generáció az internacionalizmus szülötte, amikor ők nevelődtek, a nemzeti érzés üldözendő bűnnek számított. Ma azonban másképp van, gondolnánk Nos, nem! A tanítóink, a tankönyveink, az iskoláink még mindig elvetik a nemzettudat erősítését, a tananyagban messze nincs ez benne, honismeretet nem tanítanak, és a legkényelmesebb módszer a jól bevált tankönyv szerint haladni. A saját tanári vélemény, hozzáfűzött tapasztalat pedig mintha ki lenne tiltva az oktatásból Hogy miért is kell újra az országzászló? Hogy mi is ennek az ideológiája? Biztos, hogy ez a kérdés a XXI. század Magyar országában, Kiskunlacházán valakikben komolyan felmerül? Önöknek mi a véleménye? Hozzájárulnak majd a felállítandó régi-új országzászlónkhoz? Va - jon fel tudjuk állítani újra azt a zászlót, amit apáink fontosnak tartottak és megépítettek? A számla száma: Megjegyzésbe kérjük beírni: támogatás az országzászló felállításához. Takács József TÜDŐSZŰRŐ Szűrés időtartama: október 25 november 15-ig Helye: Petőfi Művelődési Központ, Kiskunlacháza, Kinizsi u. 1. Hétfő, szerda: Kedd, csütörtök, péntek: óráig 8 14 óráig Utolsó napon, november 15-én csütörtökön: 8 12 óráig! Olvasói levél Az A Mi Újságunk szeptemberi számában (2012) szembesültem azzal, hogy az én lakcímem a körözött személyeket felsoroló részben szerepel. Emiatt vettem most a bátorságot, és tájékoztatom a nyilvánosságot arról a lehetetlen helyzetről, amibe keveredtem, hogy mások is okuljanak belőle. Jó lenne, ha a rendőrök mielőtt cselekszenek meggyőződnének ar - ról, hogy az adott lakcím érvényben van-e még! Ez is dolguk lenne, nem? Szerintem az illetékeseknek erre figyelnie kellene! Elég lett volna megnézni a kiskunlacházi lakcímnyilvántartást az önkormányzatnál! Ehelyett gondolkodás és utánajárás nélkül nyilvánosságra hozták az én lakcímemet! Így aztán a keresett bűnöző helyett utánam nyomozgattak Ez az akció a munkahelyembe került A kisfiammal együtt köszönjük..! Pedig az én erkölcsi bizonyítványom tiszta, hiszen soha nem követtem el semmilyen törvénytelenséget vagy bűnt. Engem a szüleim és volt tanítóim a becsületre, a tisztességre és a felelősségre tanítottak! Önök mit tanultak? Ezúton üzenem, hogy elvárom a nyilvános bocsánatkérést és helyesbítést! Tisztelettel egy kiskunlacházi lakos a Kossuth u. 77-ből TÁJÉKOZTATÁS sajtóhelyreigazítás iránti perről - Az IGAZSÁGTALANSÁG ára Összefoglaló a Hatház utcai perrel kapcsolatban című cikkel összefüggésben Az A Mi Újságunk augusztusi számában közzétett Az IGAZSÁGTALANSÁG ára Összefoglaló a Hatház utcai perrel kapcsolatban című cikkel kapcsolatban a Cser-Ép Kft. jogi képviselője útján az A Mi Újságunk szerkesztőségét sajtó-helyreigazítási igénnyel kereste meg. Hivatkozott többek között arra, hogy a cikk valótlan állításokat tartalmaz, és azok személyiségi jogsérelmet okoztak számára, emiatt elégtételt követelt helyreigazító közlemény formájában. Miután szerkesztőségünk nem tett eleget e felhívásnak, a Cser-Ép Kft. sajtóhelyreigazítás iránt pert indított a fenti cikkel kapcsolatban. Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy a fenti perben a Budapest Környéki Törvényszék 16.P /2012/4. számú ítéletével a Cser-Ép Kft. sajtóhelyreigazítás iránti keresetét elutasította. Az ítélet nem jogerős, és Kiskunlacháza honlapján ( olvasható. Gyovai Margit felelős szerkesztő A hónap gondolata Van olyan kincs, amitől elpusztul az ember, ha nem oszthatja meg mással. Ez a kincs az idő. (Michael Ende: Momo)

11 150 éve, azaz 1862-ben jelent meg Czuczor Gergely és Fogarasi János: A magyar nyelv szótára című monumentális alkotása. A magyar nyelvet a szerzők mintegy 50 nyelvvel hozzák kapcsolatba. A könyv azon ritka kiadványok közé tartozik, amely a magyar nyelvet magyarnak tekinti ben tragikusan elhunyt Varga Csaba. Számos könyvében kifejtette és meggyőző példákkal bizonyította, hogy a magyar nyelv őrizte meg a világ közös ősnyelvéből a legtöbb elemet [ Ezért tapasztalható az, hogy számos beszélt mostani nyelvben található a magyarhoz hasonló néhány szó. Ezt sokan úgy értelmezik, hogy a magyar nyelv vette át a szomszédos idegen nyelvek szavait. Pedig a legújabb kutatások éppen ezt cáfolják. Ezek a tények a Biblia szavaival is összecsengnek: Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai (Mózes I ) *** 200 éve született Haraszthy Ágoston ( ) a Bács- Bodrog vármegyei Futakon (Újvidék közelében található) ben családjával együtt kivándorolt Észak-Amerikába. A kontinens több vidékén laktak ben San Francisco környékére költöztek, majd szőlőtermesztéssel foglalkozott. Azon a környéken ő teremtette meg a szőlőtermesztés alapjait ben Nyugat-Európában 1400 szőlőfajtát vásárolt, és mintegy százezer szőlővesszővel tért vissza Kaliforniába. Emlékkő hirdeti tevékenységét lakóhelyén, és a kaliforniai borkultúra atyjaként emlegetik. Sz. J. Az erdélyi Kraszna testvértelepülésünkön felújították a könyvtárat. Jelenlegi és volt képviselőink látogatásakor azonban el pa naszolták, hogy a magyar nyelvű könyvek száma igen csekély, s azok is rossz állapotban vannak Igazán szép karácsonyi meglepetés lehetne, ha a kiskun - lacháziak segítenének kicsit abban, hogy a krasznai könyvtár olvasóinak gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt legyen minél több szép, jó állapotban lévő, magyar nyelvű könyve! Aki tud ebben a gyűjtésben segíteni, és szívesen adományoz könyvet, kérem, ajándékát adja le a művelődési központban! Ne feledjék: a gondolat érték, a szeretet kincs, az önzetlen segítség pedig csoda! Gy. M. ÁLLÁSHIRDETÉS MÉG EGY GONDOLAT Sok ok van, amiért az embernek érdemes kutyát tartani. Azonban van két nagyon fontos szempont. Az egyik, hogy velük sosem vagyunk magányosak, és biztosan tudhatjuk, szükség van ránk. A másik: meg - tapasztalhatjuk, mit is jelent a feltétel nélküli, mindenek felett álló szeretet! És e két dolognak gyógyító hatalma van még a mai, beteg világban is. Gy. M.

12 A Csepel-Szigeti Fogyatékosok Szervezetének Sportegyesülete 2002 óta szervezi a Csepel-szigeti kistérségben a fogyatékosok szabadidős tevékenységét. Szerveznek már úszásoktatást, lovaglást, foci- és boccaversenyeket, nyári tábort, nagy létszámú sportnapokat. Rendszeresen kapcsolatot tartanak a kistérségi speciális oktatásban részesülő tanulókkal: Dömsöd, Kiskunlacháza, Ráckeve, Duna - varsány, Sziget halom, Tököl, Szigetszentmiklós érintett tanulói vesznek részt nagy örömmel és lelkesedéssel sportnapjaikon. Néhány év óta Kis kun lacházán rendezik őszi sportnapjukat. Erre az alkalomra iskolánk hetedikes tanulóit kérték fel segítőknek. A gyerekek előzőleg egy felkészítő foglalkozáson vettek részt. Hogy hogyan élték meg ezt a feladatot, arról így írtak: Reggel a tornacsarnokban felállítottuk a különféle játékok pályáit, majd feldíszítettük a csarnokot. Szendvicseket készítettünk, ajándékcsomagot állítottunk össze. Tíz órakor kezdődött a program egy közös bemelegítéssel. Utána sorversenyek voltak, amelyeken a különböző települések versenyzői vettek részt. Ezután az óvodások tánca következett. Juhász Tamás paraolimpikon vívást mutatott be, majd Kárász Eszter és az Eszterlánc zenekar zenét szolgáltatott. A zenére kerekesszékesek mutattak be Roll dance táncot. Ügyesek voltak, és nagyon jól érezték magukat. A tornacsarnok oldalán levő vászonra közösen festettünk a résztvevőkkel. Tortaevéssel zárult a nap. Véleményünk szerint egy csodálatos napot töltöttünk el velük. Kitartásuk, akaraterejük és jókedvük számunkra is példaként állhat. a részt vevő hetedikes tanulók Napjainkban sokan megtapasztalhatták már, mennyire fontos egy idegen nyelv ismerete, tudása. Nem csak a továbbtanulásnál, hanem a munkahelyek megszerzésénél is előnyt jelent, sőt sok esetben annak feltétele is. Iskolánkban 2 idegen nyelvet oktatunk, angolt és németet. Alsó tagozatban 3. osztálytól választhatnak nyelvet a tanulók és szüleik. Az angol nyelv továbbra is népszerű, de sajnos már évek óta a németre olyan kevés jelentkező van, hogy nem tudjuk elindítani a csoportot. Pedig egyre több német vállalat települ be hazánkba, ahol még a szakmunkásoknak is nagyobb lehetőségük lenne elhelyezkedni német nyelvtudással. Ezenkívül a német nyelvterületek is közelebb vannak Ma - gyarországhoz, mint az angol. 5. osztálytól az angol nyelvet tanulók egy csoportja emelt szinten, heti 5 órában tanulhatja a nyelvet. Német nyelvből sajnos a kevés jelentkező miatt erre egye - lőre nincs lehetőség. Az idén is több tanuló tett sikeres nyelvvizsgát. Ahhoz, hogy ez az eredmény megszülessen, a tanulóknak a felkészülésre még 3 hetet is fel kellett áldozniuk a nyári szünetükből. De megérte, mert így a középiskolát államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal kezdhették meg. Eredményes vizsgát tett angolból: Horák Emília 8. a Kovács Norbert 8. c Szarka Róbert 8. a Varga Ákos 8. c németből: Pintér Anita 8. c Anita heti 3 órás csoportban tanulta a nyelvet. A sikeréhez hozzátartozik, hogy elsők között jutott be az egyik német nemzetiségi középiskolába. Gratulálunk diákjainknak, és további sok sikert kívánunk tanulmányaikhoz! Necsászné Markó Erzsébet és Samuné Ulakity Ildikó nyelvtanárok Sok éve hagyomány már, hogy a peregi búcsú napján nem iskolatáskákkal érkezünk iskolánkba. Ilyenkor felelevenítjük a nagyszüleink, dédszüleink emlékeit. Beszélgetünk az őszi betakarítási munkákról, felidézzük a szüreti bálnak, a gyümölcsevésnek a hangulatát. Az idén sem volt ez másképp! Őszi versek és dalok alapozták meg a nap vidám hangulatát. A műsort a 2. d osztály adta. Ezután a szépen megrakott gyümölcstálak fokozták tovább a lelkesedésünket, majd osztályonként akadályversenyen vettünk részt, ahol nemcsak okosnak, de ügyesnek is kellett lennie az összetartó kis csapatoknak, hogy megoldhassák a rájuk váró feladatokat. Ismét megbizonyosodhatott kicsi és nagy, gyerek és felnőtt: játszani, együtt lenni jó! Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót? (...) Akarsz-e élni, élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vált? (Kosztolányi Dezső) Varga Ágnes

13 Búscúhétfői pillanatképek a Munkácsy iskolából A Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon október 02-án került átadásra Az év iskolarendőre elismerés. A díjat ünnepélyes keretek között dr. Mihály István r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei főkapitány úr adta át. Az idén a neves elismerést Kovácsné Szabó Márta r. őr - nagy, a Ráckeve Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának baleseti fővizsgálója kapta meg. Kovácsné Szabó Márta r. őrnagy a Ráckevei Rendőrkapitányság egyik kiemelkedő személye, a fiatal állomány példaképe. Számos szakmai elismerésben részesült, évek óta kiemelten foglalkozik a baleset-megelőzéssel, és az iskolarendőr programban is a kezdetek óta aktívan részt vesz. A saját feladatainak ellátása mellett, munkája elvégzésén túl, szabadideje nagy részét is az iskolarendőr program feladatainak áldozva segíti annak megvalósulását. Lelkesen, tudása legjavát adva, idejét a gyermekek he - lyes közlekedésre nevelésével tölti. Ahogy hivatásában, úgy iskolarendőri minőségében is a maximumot igyekszik nyújtani. A saját iskolája, a kiskunlacházi Vö rösmarty Mihály Általános Iskola mellett a területünkön található valamennyi iskola minden diákjával rendszeresen foglalkozik, a bűn- baleset- és drogmegelőzési előadásokon túlmenően minden évben felkészíti az iskolák csapatát különböző felmenőrendszerű közlekedési versenyekre. Munkáját az iskolák tanulói és pedagógusai nélkülözhetetlennek tartják. Jól megérdemelt elismeréséhez szívből gratulálunk! Ráckevei Rendőrkapitányság Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 42/B. (1) bekezdése alapján A tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeírásakor köteles a jogszabályban foglalt és a mellékelt ebösszeíró nyomtatványon szereplő adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás jogszabályi rendelkezés, és nem az ebadó miatt történik! Kérjük az ebtartókat, hogy az önkormányzat honlapján ( és az A Mi Újságunk című lapban is közzétett nyomtatvány kitöltésével december 10-ig a tulajdonukban, illetve tartásukban lévő ebek adatairól legyenek szívesek nyilatkozni! Aki az összeírás ideje alatt adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve szándékosan a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat, 5000 Ft-tól Ft-ig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtható! A kitöltött nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal 6-os szobájában, Zakariás Lászlónénál kell leadni. Felhívom a kutyatulajdonosok figyelmét, a hogy szeptember 1-jétől hatályba lépett, az egyes állatvédelmi tárgyi kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet rendelkezik az ebek kötelező transzponderrel (mikrochippel) való megjelöléséről az alábbiak szerint: Az állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 10.) Korm. rendelet január 1-jétől hatályba lépő azon rendelkezése, amely szerint négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett microchip) megjelölve tartható, amelyet a jegyző és a területileg illetékes Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal ellenőriz. Az eb transzponderrel történő megjelöléséért az állat tartójától legfeljebb Ft kérhető, amely magában foglalja a transzpondert, a beültetést és az országos elektronikus adatbázisba való regisztráció díját. Így az elkóborolt, elveszett, netán ellopott állatok azonosíthatóak lesznek, könnyebben visszakerülnek gazdájukhoz. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény ezzel összefüggésben rendelkezik arról, hogy a transzponderrel megjelölt ebek adatait országos elektronikus adatbázisban kell nyilvántartani. Soós Zsoltné jegyző

14 Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik (Mahatma Gandhi) augusztus 1-jén lépett hatályba a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet legújabb módosítása, melynek leglényegesebb pontja, hogy január 1-jétől a 4 hónaposnál idősebb ebek csak elektronikus transz pon - derrel (mikrochip) megjelölve tarthatók! A chip beültetésének és regisztrációjának költségét az Állatvédelmi Törvény 3500 Ft-ban maximalizálta. Az augusztus 1-jén életbe lépett szigorítás másról is rendelkezik. Az új előírások értelmében kistestű ebeknek (20 kg-ig) legalább 10 m 2, közepes testűeknek (20-40 kg) 15 m 2, nagytestűeknek 20 m 2 területet kell biztosítani a jövőben. Változnak a kikötve tartás szabályai is. Kistestű ebet legalább 4, közepes testűt 6, nagytestűt 8 méteres eszközzel (lánc, kötél) szabad csak megkötve tartani. A törvény a kutyákkal szemben kegyetlenkedőkre is sokkal nagyobb szigorral súlyt le. A kiszabható állatvédelmi bírság alapösszege Ft-ra nőtt, de a jogsértés körülményeitől függően ez a többszörösére is emelkedhet. Büntetés kiszabásánál a legmagasabb, 10-es szorzót akkor kell alkalmazni, ha valaki az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül kioltja, az állatot elűzi, elhagyja. Ez esetben a bírság összege Ft. Ugyancsak Ft-ra büntethető az a személy, aki állatot emberre vagy állatra uszít, állatviadalt szervez, vagy abban bármilyen módon közreműködik. Szintén újdonság, hogy a kutyakölyköket nyolchetes korukig kötelező lesz anyjukkal tartani! Ifj. Dr. Fábián Miklós klinikus szakállatorvos A chip tulajdonképpen egy rizsszemnyi méretű állatazonosító eszköz, melyet tűszúrással juttatnak az állat testébe, rendszerint a nyak bal oldalába. A művelet nem jár na gyobb fájdalommal, mint a kötelező oltás. A kis eszköz egy apró szénszál, amibe egy 15 jegyű számot kódoltak. A tévhittel ellentétben a chip nem sugároz önálló jeleket, csak egy speciális leolvasó rádiójeleire válaszolva adja vissza a benne tárolt számsort (leginkább egy bolti vonalkód-leolvasáshoz hasonlítanám). Az új rendelet szerint január 1-jétől minden 4 hónaposnál idősebb kutyát meg kell jelölni. Az adatbázist most már nem az állatorvosi kamara működteti, hanem a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Az állatorvos semmilyen beavatkozást nem végezhet el a kutyán, amíg meg nem győződik róla, hogy az eb meg van jelölve. Ennek ellenőrzése aug. 1- jétől már kötelező, de január 1-jétől, amennyiben a tulajdonos nem hajlandó bejelöltetni kedvenc négylábúját, az állatorvos köteles bejelentést tenni a kerületi Főállatorvosi Hivatalhoz, amely felszólítja az állattartót, tegyen eleget kötelezettségének. Az állategészségügyi rendeletek megsértéséért 15 ezer forint a bírság alsó határa, de az eset súlyosságától függően a kiszabható büntetés akár 1 millió forint is lehet. Az eddigi - ekből kiderül, hogy a chip nélküli kutyust veszettség ellen sem szabad oltani, ami újabb szabálysértést jelent. A 15 ezer forintos alsó összeget szorzókkal módosítják, így hamar magasba szökhet. A chipeket a működési engedéllyel rendelkező állatorvos ülteti be, és ő veszi nyilvántartásba is az állatot. A rendelkezés fontos célja nyilván a kóbor kutyák kérdésének rendezése is. Sokan üdvözlik az új módosítást, mert ezzel elkerülhető lesz, hogy szaporodjon a felelőtlenül kitett kutyák száma, bár csodát nyilván nem várhatunk. Véleményem szerint szemléletváltásra van szükség, az állatok szeretete, a felelős gondoskodás elterjedésétől várhatunk komolyabb eredményeket. Jelenleg az állatvédők becslése szerint nagyjából 1,5 millióra tehető a Magyar országon élő ebek száma, ebből több mint százezer gazdátlanul kóborol Dr. Mészáros János hatósági állatorvos Dr. Mészáros János IFJ. DR. FÁBIÁN MIKLÓS Rendelő címe: 2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 191. Telefonszám: 06-30/ Rendelési idő: H SZ P: 8-9-ig K CS: ig SZO: ig SZOLGÁLTATÁSOK: védőoltások, műtétek, mikrochip beültetése, betegellátás, útlevél ügyintézés 2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 96. Tel.: +36/ e -m a il: m e gm ail.co m Betegellátás Védőoltások Ivartalanítás Útlevél MIKROCHIPES JELÖLÉS R end elé si idő: H P : Szom bat:

15 Mielőtt folytatnánk az országgyűlésről szóló rész ismertetését, szomorúan állapítom meg, hogy hivatásom népszerűsítése közben olyan félreértés, félremagyarázat jelent meg, amely ha elszaporodik, az embertársaim kárára lesz. Ezért mindenekelőtt fontosnak tartom leszögezni, hogy Iustitiát (magyarul kimondva: Juszticiát), az igazság ókori istenasszonyát a művészetben nem véletlenül ábrázolják úgy, hogy egyik kezében mérleget, a másik kezében kardot tart. Jelentősége, tanítása máig érvényes: tetteidet tedd fel arra a mérlegre és csak akkor állj ki igazságod mellett (használd a kardot!), ha az a mérleg egyensúlyban van, vagyis elsősorban azt kell megmérned, hogy Te megtettél-e mindent, ami rajtad múlott? A válaszadásban könyörtelenül őszintének kell lenni önmagadhoz, elsősorban azért, mert az őszinteség szabaddá tesz. Másodrészben azért, mert ha azt mutatja az a mérleg, hogy akármilyen okból, de Te mulasztottál embertársaiddal szembeni kötele - zettségeidben, akkor jobban jársz, ha elfelejted a kardot (vélt igazad érvényesítését), mert még képes lesz, és bumeráng módjára visz - szaüt! Mint annak az édesanyának az esete, aki a saját édesanyját öregek otthonába dugta, és most azon siránkozik, hogy a gyermeke nem hajlandó ápolni őt Vagy ahogyan az az egyszeri ember járt, aki úgy hitte, hogy sok pénzével mindent és mindenkit megvehet, le zethet ahhoz, hogy átgázoljon embertársain, azután döbbenten kellett tapasztalnia, hogy átmeneti sikerei után egyszer csak kitaszítottá, nagyon magányossá és boldogtalanná vált. Vagy az az ügyész, akit a tények nem érdekeltek, csak az, hogy hatalmával visszaélve vádoljon, azután meg nem érti, és csak siránkozik, hogy miért veri a sors és miért nem sikerül neki semmi. Végül is azt remélem, hogy a többség helyesen értelmezi és jól alkalmazza mindennapi életében az általam leírtakat, ezért mindenképpen folytatom. Még mindig az országgyűlésnél tartunk, mert alaptörvényünk eléggé részletezi a működését, az újság korlátozott mérete pedig nem teszi lehetővé a hosszabb taglalást. Tehát az előző havi ismertetést folytatva, fontos tudni, hogy az ülések általában nyilvánosak, azonban a kormány vagy bármely országgyűlési képviselő kérelmére a képviselők kétharmadának szavazatával nem a jelenlévők, hanem a megválasztott képviselők kétharmadának szavazatával az országgyűlés zárt ülés tartásáról határozhat. Az országgyűlés a tagjai sorából elnököt, alelnököket és jegyzőket választ, állandó bizottságokat alakít, továbbá tevékenységük összehangolására a házszabályban meghatározott feltételek szerint országgyűlési képviselőcsoportot alakíthat. Akkor határozatképes az országgyűlés, ha az ülésen a képviselőknek több mint a fele jelen van, és határozatait általában a jelenlévő képviselők több mint a felének a szavazatával hozza meg, ha az alaptörvény ettől eltérően nem rendelkezik. A hatályos alaptörvényünk jelenleg csupán az országgyűlés működésének szabályait és tárgyalási rendjét rögzítő házszabály elfogadását köti a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatához azzal, hogy a házszabály egyes döntések meghozatalát minősített többségi szavazathoz kötheti. Sarkalatos törvény határozza meg az országgyűlés rendszeres ülésezését biztosító rendelkezéseket. Miután az országgyűlés legfontosabb feladata a törvényalkotás, alaptörvényünk Állam című fejezete hatodik cikkében részletesen szabályozva mindenekelőtt azt rögzíti, hogy törvényt a köztársasági elnök, a kormány, országgyűlési bizottság vagy országgyűlési képviselő kezdeményezhet. Az országgyűlés az elfogadott törvényt az alaptörvénynyel való összhangjának vizsgálatára a zárószavazást követő határozatával megküldheti az alkotmánybíróságnak, ha a zárószavazás előtt a törvény kezdeményezője, a kormány vagy az országgyűlés elnöke ezt indítványozta. Ha ezt az indítványt az országgyűlés elfogadta, az országgyűlés elnöke az elfogadott törvényt az alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára haladéktalanul megküldi az alkotmánybíróságnak. Ha nincs ilyen indítvány, az elfogadott törvényt az országgyűlés elnöke öt napon belül aláírja és megküldi a köztársasági elnöknek, aki öt napon belül aláírja és elrendeli kihirdetését. Ha az országgyűlés indítványra úgy határoz, hogy az elfogadott törvényt az alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára megküldi az alkotmánybíróságnak, az országgyűlés elnöke azt csak akkor írhatja alá és küldheti meg a köztársasági elnöknek, ha az alkotmánybíróság nem állapított meg alaptörvény-ellenességet. Ha a köztársasági elnök a törvényt vagy valamely rendelkezését az alaptörvénnyel ellentétesnek tartja és korábban nem volt alkotmánybírósági vizsgálaton, megküldi az alkotmánybíróságnak az alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára. Ha az elfogadott törvénnyel vagy valamely rendelkezésével a köztársasági elnök nem ért egyet és nem él az alkotmánybírósághoz való továbbítás jogával, úgy az aláírása előtt észrevételeinek közlésével egy alkalommal megfontolásra visszaküldheti az országgyűlésnek, ahol a törvényt újra megtárgyalják a képviselők, és elfogadásáról ismét határoznak. A köztársasági elnök ezzel a jogával akkor is élhet, ha az országgyűlés határozata alapján lefolytatott vizsgálat során az alkotmánybíróság nem állapított meg alaptörvény-ellenességet. Rögzíti az alaptörvény, hogy az alkotmánybíróság az eddig felsorolt indítványokról soron kívül, de legkésőbb harminc napon belül határoz, és ha alaptörvény-ellenességet állapít meg, az országgyűlés a törvényt az alaptörvényellenesség megszüntetése érdekében újratárgyalja. Amennyiben az alkotmánybíróság a köztársasági elnök kezdeményezésére lefolytatott vizsgálat során nem állapít meg alaptörvény-ellenességet, a köztársasági elnök a törvényt haladéktalanul aláírja, és elrendeli a kihirdetését. Újratárgyalt törvény alaptörvénynyel való összhangjának vizsgálata ismételten kérhető az alkotmánybíróságtól, ahol az ismételt indítványról soron kívül, de legkésőbb tíz napon belül határoznak. Amennyiben a köztársasági elnök egyet nem értése folytán visszaküldött törvényt az országgyűlés módosítja, az alaptörvénynyel való összhang vizsgálata kizárólag a módosított rendelkezések tekintetében, vagy arra hivatkozással kérhető, hogy a törvény megalkotására vonatkozó, az alaptörvénybe foglalt eljárási követelmények nem teljesültek. Ha a köztársasági elnök egyet nem értése folytán visszaküldött törvényt az országgyűlés változatlan szöveggel fogadja el, a köztársasági elnök a törvény megalkotására vonatkozó, az alaptörvénybe foglalt eljárási követelmények nem teljesülésére tekintettel indítványozhatja az alkotmánybíróságnál az alaptörvénnyel való összhang vizsgálatát. Terveim szerint a következő cikkben többek között még mindig az alaptörvénynek az országgyűlésre vonatkozó rendelkezéseiről lesz szó. Dr. Gyurik Mária

16 Az idei hagyományőrző szüreti mulatság napján sok év után végre az időjárás is kegyes volt, ragyogó napsütésben indulhattak a táncosok, a zenészek, a hajtók és a hátaslovasok, hogy a község apraját-nagyját megörvendeztessék vidám táncukkal és színpompás felvonulásukkal. A felvonulásban közreműködő hajtók és hátaslovasok, akik a szüreti menet főszereplői, gyönyörű lovaikkal együtt: Po - venszki József, Némedi Tóth Imre, Nagy János, Földvári László, Ftanisics Atanáz, Kátai László, Józsa Imre, Puskás Antalné, Kalapács András, Karácsony Imre, Kátai József, Gyergyói Nándor, Medgyes Ádám, Örsi László, Podruzsik Károly, Szépvölgyi Jakab, Adócs Krisztián, Recski Imre, Sándor József, Széchenyi Károly. Földvári László felvezető csikós után, Örsi Antal, Tóth József, Várkonyi Róbert, Csehi Csaba, Csonka Lajos, Vági Mihály, Hernáczki Anita, Nagy Rita, Tóth Zsolt, Erdei Zoltán, Borbély Ildikó. Komjáthy Ferenc bíró uram és Maláta Istvánné Erzsike bíró asszony, a kisbíró Urbán Már - ton és bájos segédei Budavári Kata és Horváth Vanda. A csőszök és csőszlányok mindahányan a régi időket megidézve hoztak vidámságot minden ér - deklődőnek. Kedves színfoltja volt a felvonulásnak, amikor Gózon Gyula bátyánk, a leköszönő borbíró átadta a tisztséget Séra Zsoltnak, aki a jövőben Vistyán Mihály regnáló borbíróval közösen látja el ezt a tisztség et. Az idén Kraszna testvértelepülésünk delegációja is kivette részét a szórakozásból és szórakoztatásból, táncosaik és elöljáróik új színt vittek a rendezvénybe. A megállóhelyeken fölléptek a peregi óvoda Süni csoportjának kis táncosai, Markóné Kovács Gabriella és Pokornyik Zsu - zsanna óvodapedagógusok, Horák Andrásné daduska néni felkészítésével. A lacházi óvoda Maci csoportja, Bakóné Tóth Ildikó, Petrovicsné Bárkányi Dolly óvodapedagógusok és Vass Jánosné daduska tánctanításával. Köszönjük a sok-sok munkát, amivel betanították az apró gyermekeket, akiknek táncában nemcsak a szülők, de mindannyian gyönyörködhettünk épp úgy, mint a Kiskun Néptáncegyüttes, a Kiskun Vadvirágok Kakuk Marianna vezetésével, a krasznai Bokréta Tánccsoport Le - lik Berta koreográfiáinak fergeteges táncaiban, akiket a Kóborzengő zenekar kísért. A menetzenét Cserna Gábor és barátai szolgáltatták. Köszönjük a Sirató kocsma ve - ze tőjének és dolgozóinak, a Galambdúcnál Galambos Lajosnak és a jelenlegi üzemeltető Viski Ferencnek és Viskiné Rafás Kingának, a hatházi állomásnál a Retró Étterem tulajdonosának Doroszlay Lászlónak és az ottani vendéglátóknak; Kohut Imre, Kocsis Mihály, Kocsis József, Czerny Róbert és Bodor László uraknak, a hetedik megállónál a Toporgó kocsma üze - meltetőjének, Puskás Antal né - nak és a Vízi vakond ABC dolgozóinak, a központban pedig a 10 éves Lacházi Nyugdíjas Klub vezetőjének, Gödöllei Andrásné Erzsikének és a klub tagjainak a szívből jövő kínálást, valamint a ráckevei rendőrség és a kis kun lacházi polgárőrség tagjainak segítségét. Külön érdekessége volt a rendezvénynek, hogy Povenszki József hajtó uram segítségével és ve - zényletével a régi hagyo má - nyok nak megfelelően idén négy hátaslovas tért be a bál helyszínére. Régi hagyomány, hogy a csikósok a szüreti menet legvégén lovuk hátán mentek be a kocsmába, ahol tartották az esti táncmulatságot. Ennek a hagyománynak tettek eleget a fegyelmezett lovasok, Földvári László, Örsi Antal, Tóth József és Várkonyi Róbert. A bálba való hívogatás sem volt hiábavaló, sokan érezték úgy, itt az ideje egy jó kis mulatozásnak. A felvonulás és a hajnalig tartó bál évek hosszú sora óta elmaradhatatlan része a nagyközség életének, ezért tartjuk fontosnak, hogy megjelenjen mindazok ne - ve, akik segítettek minket, hogy ezt a szép hagyományt idén is méltó módon tudjuk folytatni. Köszönetet mondok: a vacsora adományozóinak és közreműködőinek: (abc-sorrendben) Acer Kft., Dani András, Dr. Kun László, Gőcze Zsigmond, Józsa Antal, Kabai Sütőipari és Ker. Bt. Pékség, Mezei Károly, Németh Gábor, Németh József, Petőné Horváth Éva, Rácz László, R.V. Pékség, Schmidt János, Simon Szikvíz, Sűrű Fillér Pékség, Szabó Sándor az anyagi támogatást és tombolatárgya(ka)t felajánlóknak: (abc-sorrendben) Acer Kft., An - gyali Virágsziget, Bak Éva virágüzlete, Balogh Zoltán, Barkácsüzlet Viski Györgyné, Bibók Optika, Bődi Endre, Dr. Fábián Miklós, Dr. Kun László, Fábián József, Fagyöngy Drogéria, Farkas Józsefné Papír-Írószer, Fe - czesinné Molnár Anita, Foki Vilmos, Fókusz Takarék, Frézia Virág Varga Szabina, Grácia Butik, Honi-Coop ABC, Igaz- Sinkó Erzsébet Manz-Art Virágüzlet, Kapitány Cukrászda, Kincses Túr-Mix, Kun-Farm Kft., Noske Virágkertészet, Peregi Já - ték és Ajándék Dénesné Répás Györgyi, Peregi Nyugdíjas Klub, Petőné Horváth Éva, Pitti Festéküzlet, Puskás Antalné, Raktáráruház Hatháznál, Regina Használtruha üzlet, Sárga Üzletház Laskovics Mónika, Simon Szikvíz, Szabóné Görög Éva, Szabóné Józsa Katalin Virágműhely, Szamel Optika, Szilvi-A ABC, Takács és Társa Festők Boltja, Takács Telekom Kft., Telepolc üzlet, Vass Sándor a fentebb nevesített szereplőknek, hajtóknak és hátaslovasoknak és minden közreműködőnek. Végül köszönetet mondok a rendezvény főszervezőjének, Kovács Árpádnak, aki 14. éve fogja össze a felvonulók és közreműködők seregét és vala - mennyi kollégámnak, akiknek köszönhetően gördülékenyen zajlott a színpompás rendezvény. Dr. Kun Lászlóné igazgató

17

18 Elfogadták a köztes részletes megvalósíthatósági tanulmányt (krmt) Tiszta vizet a pohárba! Örömmel tájékoztatjuk A Tisztelt Olvasót arról, hogy elfogadták a Kiskunlacháza Ivóvízminőség-javító Projekt előkészítő szakaszának köztes részletes megvalósíthatósági tanulmányát. A projekt közreműködő szervezetének döntése értelmében folytatódhatnak az előkészítő szakasz felmérő- és tervezőmunkálatai. Amint arról már korábban hírt adtunk, az ivóvízminőség szabályozását Magyarországon 2001-ben kormányrendelettel igazították az Európai Unió normáihoz. Az elfogadott szigorúbb határértékek tették szükségessé hazánk számos településén az ivóvízben található szerves és szervetlen összetevők arányának újraszabályozását. Kiskunlacházán, akárcsak az Alföld számos településén, az ivóvizet adó, rétegvízen alapuló vízbázisban kimutatható vas- és arzénvegyületek aránya kisebb-nagyobb mértékben meghaladja az új uniós határértékeket, emiatt az ivóvíz tisztítása vált szükségessé. A folyamatban lévő projekt az ivóvíz minőségének javítása mellett lehetőséget ad az elöregedett vízvezeték-hálózat felújítására, valamint a hálózattal még nem rendelkező Bankháza hálózatba kötésére is. A projektmenedzsment a további előkészítési munkálatok során is mindhárom célt szem előtt tarja. A tervek szerint a községben víztisztítómű és új gerincvezetékek épülnek, amelyek segítségével a település szinte teljes területét ellátó vezetékhálózatból mindenhol ugyanolyan minőségű, az uniós szabályoknak is megfelelő ivóvíz nyerhető majd. A sikeres projekttől többek között a lakosság biztosított egészségét, a vezetékes víz nagyobb megbecsültségét, a környezetszenynyező műanyag palackok háttérbe szorulását, a vízmű gazdaságosabb üzemeltethetőségét várja a projektgazda önkormányzat és a vízművet üzemeltető társaság. EU-projekt Önerő krmt Web: ivoviz.kiskunlachaza.hu Telefon:

19 Újabb nagy sikert könyvelhet el a művészeti iskola, és vele együtt Kiskunlacháza. Balogh Máté, iskolánk magánének szakos tanulója a október 5-én megrendezésre került Szegedi Musical Hangja énekversenyen I. helyezést ért el. A hazaérkezéskor ké - szítettem vele egy rövid interjút. Gratulálok a nagyszerű eredményhez! Mit éreztél, amikor átvehetted az első helyezettnek járó díjat? Két évvel ezelőtt már jelentkeztem erre a versenyre, akkor kü - löndíjat kaptam. Idén úgy indultam neki, hogy meg fogom nyerni, és ez szerencsére sikerült is. Az ember nem is tudja megfogalmazni, mekkora öröm az, ha valamit eltervez és azt véghez is viszi. Csodálatos érzés volt, és egy fe - lejthetetlen élmény! Mindemell e tt képet kaptam arról, hogy jelenleg hol tartok, és ez abszolút pozitív visszajelzés volt számomra. Ki indított el a zenei pályán? Egy október 23-i iskolai ünnep alkalmával kaptam egy nagyon kedves tanáromtól, Gyovai Margittól egy felkérést, hogy énekeljem el egyedül a Szózatot. Akkor fedezték fel a tanáraim, és jómagam is, hogy érdemes lenne komolyabban foglalkoznom az énekléssel. Hány éve tanulsz énekelni Breznyán-Tokai Ágnes tanárnőnél? 14 éves korom óta tanulok nála kisebb megszakításokkal. Ezalatt az idő alatt rengeteg szeretetet, törődést és szakmai tudást kaptam tőle. Van kedvenc énekesed, példaképed? Természetesen van. Talán meglepő, de egy külföldi, fiatal musicalszínész a példaképem és egyben kedvenc énekesem, Drew Sarich. Hol voltak fellépéseid mostanában? Számos fellépésem volt, de közülük számomra a legemlékezetesebb, hogy 18 évesen kijutottam Székelyföldre, ahol egy előadás alkalmával több mint 30 ezer ember előtt játszhattam el Kacsóh Pongrác: János Vitéz című daljátékából az egyik főszerepet, Bagó szerepét. Melyek a további terveid az énekléssel kapcsolatban? Az énekléssel kapcsolatos terveim továbbra is a színházhoz kötődnek, hiszen immár 4. éve vagyok tagja a Pintér Tibor által vezetett Sziget Színháznak. Arra vágyom, hogy elismert színművész lehessek, ebben a világban ami talán a legnagyobb küzdelem itthon. Hiszem és bízom abban, hogy ezt véghez fogom vinni. Mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik most kezdenek az énekléssel komolyabban foglalkozni? Minden fiatalnak üzenem, hogy soha ne adják fel, amit elterveztek! Ha az ember kitűzi maga elé a célt, hogy elismert énekes, akár színész vagy egyéb érdemes művész lesz belőle, akkor ezt a célt igenis elérheti, kellő akarattal, kitartással, és ami a legfontosabb, rengeteg alázattal! Zólyomi Árpád Volli AMI igazgatóhelyettes A Kiskunlacházi Ifjúsági Fúvószenekar október ig testvértelepülésünkön, Krasznán vendégszerepelt művészeti iskolánk társastánc szakos növendékeivel. Az utazásra iskolánk felkészítő tanárai nagy örömmel kísérték el növendékeiket. A fárasztó buszozás és a számos fellépés ellenére remek hangulatban telt a kirándulás. A zenakar és a kollégák nevében köszönöm a vendéglátást Pop Imre polgármester úrnak! Breznyán István Volly AMI igazgató

20 Az elmúlt években többször fordultam a kedves olvasókhoz, hogy megosszam örömömet-bánatomat Önökkel, melyet a virágültetés és rongálás területén tapasztaltam. Most örömmel tájékoztatom Kiskunlacháza lakosságát, hogy még mindig van jó szándékú és segítőkész lakos, vállalkozó községünkben! Köszönetemet szeretném kifejezni dr. Németh Józsefné Dórikának, valamint Szikora Jánosné Ilonkának, hogy felajánlásukkal és a palánták megvásárlásával az alábbi területeket virágokkal beültethettük! Szeretettel kívánunk boldog születésnapot gyermekeinknek, Kassai Mónikának, Pató Ferencnek és Kassai Lászlónak! Legyen részük sok-sok örömben és szerencsében! A szerető család Kedves Marika óvó néni! Köszönjük az együtt töltött éveket, és kívánunk neked hosszú, boldog, nyugodt nyugdíjas éveket! Kati, Rozika és a kollégák, óvodások Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni Czérna Krisztinának, a Tarrex Kft. tulajdonosának, hogy térítésmentesen biztosította a Vörösmarty iskola csatornajavításához szükséges anyagokat. Örsi Csaba bádogos vállalkozónak szintén tisztelettel köszönjük, hogy az iskola csatornajavítását térítésmentesen végezte el. Huszty Sándorné települési és intézményfenntartási csoportvezető

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A Képviselő-testület november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 371/2010. (XI. 22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP Tanévnyitó Értekezlet, 17,30

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP Tanévnyitó Értekezlet, 17,30 201 Szeptember 29 30 31 01 02 03 04 Tanévnyitó Értekezlet, 17,30 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szülői értekezlet (Bocskai) Szülői értekezlet 17 óra 19 20 21 22 23 24 25 Szülői értekezlet(béla

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2. jön a Mikulás az oviba. Kérjük a gyerekek érkezzenek meg 7.30-ra az óvodába,hogy a délelőtt minden percét élvezhessék. Hosszú ideje készülnek erre a napra kár lenne

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Cím: 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1. Tel.: Mobil:

Cím: 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1. Tel.: Mobil: Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 1/2015. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2012. március 10-i ülésén hozott határozatok: 1/2012. (III. 10.) együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Képviselő-testület február 4- i nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület február 4- i nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2013. február 4- i nyílt ülésén hozott határozatai: 10/2013. (II. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja Gerecz

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

2892/2015. (XII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

2892/2015. (XII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 2892/2015. (XII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. május 05-én megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1. c.) határozatai: 53-54. d.) rendelete: 459-19 /2015. T Á R

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám

Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám 2014. szeptember Önkormányzati tájékoztató Kedves Olvasó! Az elmúlt négy év során ezen a felületen számoltam be a havi aktualitásokról, történésekről vagy a következő

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2015. november 3-i ülésének határozatai 303/2015.(XI.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK

ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK 1. Tanévnyitó ünnepség 2013. augusztus 31. 17 óra 2. Te szedd!!! akció 2013. szeptember 13. Felelős: 3. Projekttalálkozó 2013. szeptember 20-24. Vágnerné F. Nagy Alíz 4.

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben