Vezessen a párt. A kommunista hatalomátvétel avagy a literatúra deliterarizációja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezessen a párt. A kommunista hatalomátvétel avagy a literatúra deliterarizációja"

Átírás

1 Vezessen a párt A kommunista hatalomátvétel avagy a literatúra deliterarizációja Aki olvasta a Kortárs áprilisi számában Illyés Gyula Ostromnaplójának bejegyzéseit, eljátszhat azzal a gondolattal, hogy az irodalomban az irodalom háttérbe szorításának vagy elidegenítésének, idegen, nyelvtörő szóval - Olasz Sándor Mai magyar regények című monográfiája egyik fejezetcímét kölcsönözve a literatúra deliterarizációjának folyamata kezdődhetett akár április elsején is. Nem azért, mert bolondok napja volt, hiszen húsvét vasárnap is erre az időre esett, hanem mert már ekkor nyilvánvalónak látszott, hogy a háború végeztével a művészeteknek ezen a területén a béke helyett a békétlenkedés, az ellenségeskedés, a kicsinyes torzsalkodás, a kíméletlen pozíciószerzés ideje jön el, megnövelve az elsősorban ideológiai-politikai alapú minősítés esélyeit, egyúttal háttérbe szorítva az esztétikai-poétikai szempontú értékelés lehetőségeit. E veszéllyel szembesül és számol az Ostromnapló, amikor rögzíti az egyébként a kommunisták kezdeményezte (lásd Standeisky Éva: Gúzsba kötve) Magyar Írók Szövetsége létrehozásának, kiváltképp pedig az elnökség kiválasztásának körülményeit. Kárpáti (Aurél) megsértődött, nyilván mert nem ő lett az elnök, két napja nem jött ebédelni szól az elsejei bejegyzés, a jegyzetek között azzal a Horváth István írta magyarázattal, hogy valószínűleg egy előzetes alakuló gyűlésről és választásról lehet itt szó, hiszen csak később, július 10-én dőlt el, valóban nem Kárpáti lett az írószövetségi elnök, hanem van, ki e nevet nem ismeri? Gergely Sándor. Kárpáti Aurél és Illyés elnökségi tagok lettek. Hogy nem pusztán hiúság vagy rangkórság állt a háttérben, igazolhatja az aznapi április elsejei folytatás: Gellért Oszkárt keresné fel Kárpáti ügyében, ám hogy azért-e, mert esetleg tőle várna segítséget Sinka István, Kodolányi János és Szabó Lőrinc mentése ügyében, nem derül ki. Mindenesetre Tamási Áron kész volna melléjük állni, s hármójuk érdekében lemondani. Feltételezhetően az elnökségi tisztségről, de az is lehet, a jelölőbizottsági helyről, ami miatt meg Nagy Lajos fakad ki egész dühvel : ő miért nincs bent, mit keres viszont a tagok közt az a Vas István, aki a Válaszban nyeglén írt a szocializmusról. Két nappal később, bizonyos, hogy ismét a szocializmushoz való viszony, a róla vallott vélemény alapján újabb író Elhangzott a XXV. Berzsenyi Helikoni Napok Történelmi fordulópontok a magyar irodalom visszhangja című konferenciáján Kaposváron. 1

2 kerül terítékre: vagy az Illés Bélával kibékülten tárgyaló Kárpáti Aurél vagy az őt korábban a tervekbe beavató Gellért Oszkár Németh Lászlót akarja kitenni. Nem minél határozottabb a kijelentő mondat, annál kevésbé tudható, közös vélemény foglalata-e, vagy csak a naplóíróé. Az egyetértés azért is kétséges, mert a folytatás egyrészt azt tudatja, hogy Fodor József is megsértődött, másrészt pedig Illyés tervét ismerteti, kaján mosollyal a végén: legyen egy héttagú elnöki tanács, felosztott munkakörrel, s annak egy megbízott ügyvezetője: Kárpáti. Ennek öröme, a többi is szívesen elnök. Talán ennyi alapján is látnivaló: a Magyar Írók Szövetsége, amely a pontosság kedvéért tesszük hozzá ezen a néven hivatalosan csak júliustól szerepelt, a kezdetektől magán viselte a politikai megosztottság bélyegét. Annak ellenére, hogy szervezését februárban az Ostromnapló jegyzetei szerint (ld. 2013/3.sz.) Magyar Írók Szabad Szervezete, a Lépéskényszer: az irodalom államosítása Magyarországon, szerzője, Czigány Lóránt szerint (ld. Nézz vissza haraggal!) Szabad Szakszervezete néven indították el. Akármelyik név pontos is, a korabeli feljegyzések és az utólagos emlékezések javarésze kérdőjelet rak a szabad minősítő jelző után. Ízelítőül az előbbiekhez: Illyés március 14-én Darvas József félreérthető szavait jegyzi fel: A baloldaliak már igen rosszul értelmezik elmaradásodat, azonosítod magad Némethtel és Szabóval, csak akkor dolgozol, ha ők is, s hogy Zilahy most is épp úgy sündörög a hatalom körül, mint régen. Március 30-án az írói elnöki tanács kerül terítékre, az alapszabályokra utalás röviden, s Hosszú vita, felvegyék-e Némethet. 10 (titkos szavazatból) 5 igen, 3 nem, 2 üres. Kodolányi János esete lehetne a baloldalnak való megfelelési kényszer vagy igyekezet másik példája. Önéletrajzi regényében, a Visszapillantó tükörben számol be róla: 1945-ben a Nemzeti Parasztpárt elutasította a felvételi kérelmét, sőt, nyáron a hivatalos lapban, a Szabad Szóban a vezércikk írója, Kovács Imre úgy emlegette, hogy ő a magyar nép és a magyar demokrácia árulója. Mikor pedig megdöbbenésemben Veres Péterhez, a régi baráthoz és bajtárshoz fordultam magyarázatért folytatódik az emlékezés -, ő azt mondta: Nem kell mellre szívni, a politikai szükségszerűség most úgy hozta magával, hogy ezen az oldalon is ütni kell egyet. Hát oldal vagyok én? kiáltottam felháborodva, megdöbbenve, mikor Péter ezt a különös magyarázatot elmondotta. Oly annyira nem az alkotások, a művek szerepeltek a minősítések alapjául, hogy ma már bizonyosan többeket meglep a tény Lukács Györgynek kellett kiállnia, felszólalnia (írása címét idézve) az Elfogulatlan irodalomszemléletért. 2

3 Ha a marxista esztétika s egyáltalán, az esztétika mindmáig legnagyobb hatású magyar képviselőjének korabeli szerepét roppant sommásan jellemezni kellene, akkor úgy tűnne fel (noha alig-alig ismerte a kortárs magyar irodalmat), mint az értékek védelmezője. Miről és kiről is értekezett az elfogultságot bírálva? Cikke lényegében válasz Zsolt Bélának, aki viszont az ő, Molnár Ferencről írott bírálatát támadta meg Irodalomtörténeti gettó? alcímet adva dolgozatának. A gettóval összefüggésben Lukács nyíltan Zsolt szemére hányja: ha zsidóról van szó, Zsolt Béla egyszerre elveszti különben értékes kritikai éleslátását. Ez a Zsolt Béla-féle egyoldalúság, két mérték alkalmazása vezet oda, írja Lukács, hogy ha például Szabó Dezsőről van szó, Zsolt csak ó-testamentomi stílusú prófétai átkozódásra képes, értékelését nem az alkotó összpályája határozza meg. A kétféle mérték rosszhiszemű demagógiája akadályozza meg, hogy némi tárgyilagossággal szóljon Illyésről, Veres Péterről. És vajon ki teremt irodalomtörténeti gettót kérdezi végül Lukács -: az-e, aki származására való tekintet nélkül kemény bírálattal illet minden írót, azt vizsgálván, mit adott és mit ad tartalma és formája, eszmevilága és művészete a magyar nép nemzetté tudatosodásának, vagy az, aki a kétféle mérték módszere alapján ki akar törölni minden, bármennyire jogosulatlanul, antiszemitizmussal gyanúsíthatót a magyar irodalomból; aki rosszhiszemű védőbeszédekkel hajt végre szerencsenmosdatást magukat reménytelenül prostituált, egykor tehetséges, de esetleg teljesen tehetségtelen íróknál, csak azért, mert azok zsidó származásúak? Azt hiszem: elfogulatlan, demokrata érzelmű ember előtt egy percre sem lehet kétséges a válasz. Nemcsak azt mutatja világosan ez a vitacikk, hogy mit jelent Lukács György felfogásában az irodalomszemlélet, hanem azt is, hogy milyen ellenállásba ütközött az esztétikai értékek elfogulatlan, az alkotók származásától, előéletétől független megbecsülése. Egyelőre függetlenül még a hatalomtól, az irodalmi élet kereteitől, intézményeitől, s attól, hogy ezek államosítása mikor ért véget. Mert bizonyosan nem a hatalom védte bensőség és biztonság miatt mert úgy beszélni Zsolt Béla, ahogy beszélt Lukáccsal vitázva így, Illyésnek támadva pedig úgy, hogy kissé megszédülve saját hangjától, utcasarki erkölcsöket, sőt várbörtönt emlegetett vele kapcsolatban. Ezt a hangot pedig az a Horváth Márton utasította vissza, ugyancsak 1947-ben, aki egy-két év múlva magamagáról is hasonló bizonyítványt állíthatott volna ki. Illyés és Zsolt című cikke 47-ben gúnyosan említi, hogy Révai József és Lukács György találkozása Illyéssel és Németh Lászlóval Zsolt szerint demokráciánk alapjait rendítette meg, mert Illyésékben az ellenforradalom önkéntes szolgáit látja, 3

4 akik a múltban politikailag is vezetni akarták népünket és segítették odavezetni, ahová 1944-ben eljutott. Lemészárolt apákat és nagyapákat, sőt a falhoz csapdosott unokákat sértenénk meg, ha rehabilitálnánk őket írja Zsolt. Ennek az ellenkezőjét tartja igaznak ekkor még! Horváth. Zsolt ott folytatja, ahol abbahagyta fejti ki -: egyetlen kispolgári réteg számára akarja kisajátítani, ha nem is a demokráciát, de legalább is a demokrácia ítélkezései jogát. Valahogy így gondolkozik: ítéljünk mi, akik megítéltettünk. Tetemre hívni csak az áldozatnak van joga de nem veszi észre, hogy a teremtésben van más vesztes is, s a legnagyobb áldozat maga a nemzet. Két év sem telik el, s ugyanez a szerző, mellesleg 1945-től a kommunista párt lapjának, a Szabad Népnek a felelős szerkesztője már ekképp vélekedik A Válasz köréről: Illyés a Magyar Csillagban nem a németek, hanem a germanizmusok ellen harcolt. Egyébként pedig dőlt betűkkel emeli ki a nehezen értelmezhetőt - gyakorlati magatartásában Féja Gézával és Kodolányi Jánossal együtt ahhoz a Németh Lászlóhoz csatlakozott, aki Szárszón arra figyelmeztetett, hogy a szocialista rendnek is megvannak, tán még nagyobb mértékben az angolszász jellegű kapitalizmushoz hasonló veszélyei. A Válasz (az újságíróból lett vezető kommunista kulturpolitikus szerint) fennállása folyamán végig a burzsoá nacionalizmus ideológiájának vezető orgánuma, visszhangra talált benne például a Parasztpárt 1945-ös választási demagógiája, fő jelszava: A nemzeti érzés nem reakció. Illyés irodalmi segédcsapatai Horváth szemében egyrészt a népies irányú fasizmus foltozott irhájú zsoldosai (hogy kitől idéz, nem jelöli meg, még az is elképzelhető, Zsolttól, azaz most már vele ért egyet): Kodolányi, Tamási, Sinka és mások, másrészt az urbánus lézengő ritterek, kik közül keresztnév, László nélkül csak Fazekast említi. Neki esik aztán még az Iszonynak, benne s Németh László realizmusának programjában a biológiai privát-emberről, vagyis az ember állati funkcióiról szóló irodalom képviseletét látva. Az ítélet a folyóirat köréről meglepő, utóbb sokszor idézett fordulattal zárul: Lehet, hogy Illyést nehezebb indulásra késztetni, mint ötmillió parasztunkat. De meg kell kísérelni. Noha fennáll a veszély, hogy az elfogulatlan irodalomszemléletért vívott csaták szemlézése közben elfogulttá válik maga az ismertetés is, muszáj még Horváth Mártonnál maradni. A Félelemnélküli írás című cikk árulja el, hogy Zsolt Béla nem átallotta Lukáccsal együtt a politikai erőviszonyokra támaszkodó esztétikai pápáknak nevezni, 1947-ben. Aligha jövendölni akart, mégis jövendölt, amikor a jelenben rejlő tendenciákkal kapcsolatban azért marasztalta el e pápákat, mert a mögöttük álló politikai és társadalmi erők 4

5 nyomatékával a magyar szellemi élet elsorvadását és ellapályosodását idézik elő. S ha Horváth ekkor pápaként viselkedett, hogy viselkedhetett a következő esztendőtől fogva, mondjuk június 12-ét követően, a kommunista és a szociáldemokrata párt egyesítése után létrejött Magyar Dolgozók Pártja vezető ideológusaként. Főleg meg hogyan 1949 nyarától, amikor Rudas László a Társadalmi Szemlében megtámadta Lukács György Irodalom és demokrácia című könyvét, s attól kezdve Lukács ideológiával, politikával átitatott irodalomelméleti nézetei a támadások kereszttüzébe kerültek. Két tétele, metaforája miatt, főleg: a Pártköltészet című dolgozatában, még 1945-ben kifejtett azon véleményéért, egyrészt, miszerint A pártköltő sohasem vezér vagy sorkatona, hanem mindig partizán, másrészt a híres aforisztikus gondolata miatt, miszerint a marxizmus csakugyan a világnézetek Himalájája, ám a rajta ugráló nyulacska nem nagyobb a síkság elefántjánál. Megérné, ha ráérnénk, magyarázni e hasonlatokat, ám most elég talán annyi, hogy Lukács valószínűleg a pártirányítás által szigorúan körülnyirbált alkotói szabadságnak keresett mozgásteret miként erről Czigány Lóránt is beszélt. A mozgásteret pedig Horváth Márton elég világosan kijelölte az Író-diplomaták című Szabad Népes cikkében, 1949 áprilisában. Mielőtt e határt meghúzó, ellentmondást nem tűrő tételét megfogalmazta volna, dőlt betűkkel ugratta ki lesújtó véleményét: íróink jórésze lényegében cserbenhagyta a népet, dolgozó népünk a magyar forradalmi átalakulás hétmérföldes csizmáival lép. Az írók közül pedig kevesen, közülük is inkább a gyakorlatlanok és fiatalok veszik át ezt az ütemet, a nevesebbek viszont mai felszabadult munkás és boldog életünkre is a múlt sötét árnyékait vetik vagy ha nem, akkor a meggyőződés nélküli kötelező optimizmus ismétlődő strófáit fújják, mozgató erejük a gépesített rutin. Államosított íróknak lehetne nevezni őket, mondja, író-diplomatáknak. E bírálóan mozgósítani akaró szavak után következik tehát a tétel: Ki kell végre mondani: az ötéves terv meghatározza irodalmunk főirányát és fő témakörét is. Az építés témája elsőrendűen fontos, folytatja, a kurziválás határozottságával jelölve ki az író feladatát: szemet cserélni, szívet cserélni, ha kell, de egészen részt venni végre az írói alkotás mozgósító erejével is népünk munkájában. Magasabb rendű, fejlettebb demokratikus színvonal -ról értekezik, a demokratikus irodalom szerinte s nyilván a párt szerint annyit jelent, hogy milliókhoz szóló, közérthető és közérdekű irodalom. A népből jött és népért élő új hősök irodalma ez. Új emelkedettség: az építés pátoszának irodalma ez. Annak érzékeltetéséül, hogy Lukács trónfosztása után a párt esztétikai pápája, Révai József miképp vélekedett a szemet cserélni, szívet cserélni 5

6 parancsának teljesítéséről, érdemes idézni két dolgozatából. A megjegyzések irodalmunk néhány kérdéséhez 1950 márciusában keletkezett, A magyar irodalom feladatai a Magyar Írók Szövetsége I. kongresszusán április 30- án elmondott beszéd. Az előbbiben hosszan ecsetelve a Lukáccsal folytatott vitát, a burzsoá társadalom írójának szabadságával szemben a szocializmusét azzal különbözteti meg, hogy a nép nemcsak kész irodalmi műveket akar vásárolni, hanem az alkotás munkájába magába avatkozik bele, megmondja, mit és milyent akar. S a párt vezetése: végső soron a nép rendeléseinek, szükségleteinek, bírálatának továbbítását jelenti az írókhoz, az irodalomnak a szocialista építés, a társadalmi nevelés szolgálatába állítását. Dróton-rángatást, parancsolgatást, ledorongolást jelent ez? teszi fel, maga sem tudja, hogy a költői kérdést, mivel tagadja, hogy erről lenne szó. A kongresszusi beszéd az írók felszólalásait bírálta, főleg amiatt, hogy a viták nem függtek eléggé össze az ország, a nép nagy kérdéseivel, nem kapcsolódtak össze eléggé az irodalom nagy építő és nevelő feladataival. Ha az ország életében egyre inkább döntő mozgatóerővé válik az önkritika jelentette ki -, akkor ez nem lehet és ne legyen másképp irodalmi életünkben sem. Harc az irodalom pártosságáért, harcosságáért jelölte meg körben forgó okoskodással az utat, nyíltan figyelmeztetve: Nem arról van szó, hogy most már az irodalomnak szabad kezet adunk arra, hogy járja a saját útját, és ne segítsen az államnak, a pártnak a népet nevelni és nevelődni, építeni és átformálódni. E kissé képzavaros megfogalmazást (kézen járni az utat) ismét felszólítással, utasítással felérő mondat követte: Az íróknak azt mondjuk mondta -: légy korod, néped, államod, pártod szócsöve, szószólója, segítője ez legyen és ne a műgond a fő gondod. Egyenes beszédek voltak ezek, hatalmi szónoklatok. Utólag felidézhetik Albert Camus különbségtevő gondolatát A lázadó emberből: a fasizmusban a hóhért a hóhér magasztalja. A kommunizmus drámaibb: az áldozatok magasztalják a hóhért. S itt érkeztünk volna el az előadás címéül választott vershez, a Vezessen a párthoz, illetve szerzőjéhez, az erdélyi Szabédi Lászlóhoz. Már a címválasztás magára irányítja a figyelmet - mintha az idézett felhíváshoz csatlakozna: ha szemet cserélek, hát vezessen a párt, vakként és vakon rábízom magam. Ezért hiányozhat a felkiáltójel, s lehet kisbetűs a párt, noha a versen belül a Munkáspárt neve már nagybetűvel kezdődik (kevéssé ismert, hogy papíron a parasztpárt is sokáig fennmaradt Magyarországon). Elvtársak, az én ifjúságom/ hosszú reggel volt, naptalan indul a vers, a munkásmozgalmi indulók használta (párt)központi toposszal élve, a fénnyel, illetve a sötétséggel. 6

7 Csak emlékeztetőül: Indulj az útra, és vissza ne nézz, múltad a fájó bús ezer év, rád ragyog végre a fényteli nap, boldogan, vígan fújd hát e dalt. Itt a bús ezer év felidézheti a kárpátaljai (illetve az ő esetében: kárpátontúli) költő, Balla László versének a múltat végképp eltörölni parancsát hangoztató hagyományszemléletét is, az ezer évig nem volt itt semmi tételét. Büntetése a bűnös múltnak/ legyen a felidézett múlt szól Szabédi beszélője is, önváddal terhelten, hogy Hitlerék ellen a cseh népen segíteni nem akart, - csak a magyart féltettem, éppen/ így árulva el a magyart. Félszünket elnyomta egy döntés/ rövidlátó, vak mámora céloz az Észak-Erdélyt visszajuttató második bécsi döntésre, még azt az örömöt is megtagadva, amit az első döntést követően Márai Sándor az ajándék a végzettől hangulatos metaforájával érzékeltetett. A záró tételek, a dichotomikus szerkesztésmódnak a korban kultivált példái (Balázs Imre József: A hatalmi beszéd az erdélyi magyar irodalomban a második világháború után. lásd A sztálinizmus irodalma Romániában című kötet). A vers zárlata tehát: hogy miként ez a megvetendő,/ szennyezett múlt az én művem,/ az én művem lesz a jövendő,/ új emberi történelem Nincs kibúvó. Jövőnk parancsa/ szab az önvádnak is határt./ Jövőnkért harcolok s a harcra/ vezessen engem is a párt. Nem térünk most ki arra, amit a Szabédi-életmű fáradhatatlan kutatója, Kántor Lajos hozott nyilvánosságra a Korunk egy régi (1979/7-8.) számának Szabédi és a pacsirta-ügy című elemzésében, miszerint a Vezessen a párt az utolsó három szakaszában különbözik az eredeti változattól. S arra sem, amiről a Szabédi egyetemében (lásd Szabédi napjai) legendaoszlató, elfogulatlan tárgyilagossággal szólt, Láng Gusztáv emlékeire támaszkodva nevezetesen, hogy a Bolyai Tudományegyetem és a Victor Babes Egyesítő gyűlésén Szabédi jónak nevezte a Bolyai létrehozását, s még jobbnak az egyesítést, mégis megalázták (személyesen Ceausescu szakította félbe, torkollta le). A megalkuvások logikus következménye volt ez az utolsó megszégyenülés, öngyilkosságához ez adhatott döntő lökést állítja Láng. S Kántor hozzáteszi, a letartóztatástól való félelmében Szabédi szomorú szöveget ír, román nyelvűt, 1959 áprilisában egy bizonyos Titkár Elvtárs -nak, amelyben arra kéri, A magyar nyelv őstörténete című könyve ne maradjon kiadatlan, egyébként pedig utolsó mondatával a szocialista tábor ragyogó jövőjét élteti. Nyilvánvaló, különösen annak a számára, aki fellapozza az L. Simon László válogatásában és szerkesztésében megjelent Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég című, az Agitatív antológiaköltészet Magyarországon alcímű terjedelmes kötetet, s benne Buda Attila bevezető tanulmányát, nyilvánvaló tehát, hogy Szabédi László verse helyett lehetett volna 7

8 a hazai termésből netán nevesebb szerzőktől is mintát venni. Vagy az M. Takács Lajos összeállította Görcsoldó szélből, a kárpátontúli szovjet magyar irodalom antológiájából, 1945-től egészen 1991-ig, kevésbé nevesekét. Ha mégis Szabédi lett a kiválasztott, annak azon túl, hogy az ő sorsa teljesíti be a legdrámaibb módon a Camus jelölte állapotot: az áldozat dicséri a hóhért helyzetét, van másik két oka is. Az egyik: a kommunista hiteket, vállalásokat hozzá és a nemzedékéhez kapcsolva el lehet gondolkodni, sőt csodálkozni azon miként Szilágyi István tette Fekete Vincével beszélgetve a Székelyföld születésnapi számában (2008/10.) -, hogy ők, a bölcsészet doktorai, és tanult, az európai filozófiákat, bölcseletet ismerő emberek, hittek abban, hogy valami jobb jön, és ennek elébe kell menni, ezt szolgálni kell, ennek helyet kell csinálni, ennek az útjából el kell terelni, vagy uram bocsá, el kell távolítani az akadályokat. Szilágyi szó szerint nagy áldozat -nak tartja a Szabédiékét. S nem a tragikus végre, az öngyilkosságra tekintve annak tartható a hazain kívül a határon túli magyar irodalmak egykorú s még fiatalabb nemzedéke is. Mindazoké, akik, mint a délvidéki Laták István, arra vállalkoztak, hogy Öntudatba merevítem csapongó képzeletem. Akik, mint az 1947-ben a Jugoszláviai Magyar Írók könyvsorozat első köteteként megjelent beszédes című antológia, a Téglák, barázdák szerkesztői előszava hangsúlyozta (mintha a Horváth Márton-Révai József duót hallanánk), nem menekülnek a múltba a ma égető kérdései elől. Minden szavuk a nép életének vívódásait, örömeit, fogyatékosságát és diadalait tükrözi. ( ) Ez azt bizonyítja, hogy íróink megértették az idő szavát, átvették a rendelést, és igyekeznek annak eleget tenni. Csak így vehetnek tevékeny részt a nép kulturális színvonalának tervszerű emelésében, csak így válhatnak népünk lelkének mérnökévé. Ez nem az írói szabadság gátolása, hanem az irodalmi alkotás tudatos elemének szükséges és kellő mértékű érvényre jutása, egyedül helyes kifejezése. Hasonló, a rendelés magától értetődéséről tanúskodó értekezést lehetne idézni Gaál Gábortól (Valóság. lásd Pomogáts Béla: Magyar irodalom Erdélyben ( ). IV. Irodalmi dokumentumok), a Lukács György-i szerepű kritikustól és irodalomszervezőtől, aki a poézis szó eredeti értelmére, a csinálás, beavatkozás az anyagba jelentésre alapozva fejtegette, hogy nem az alkotás privát világába való beavatkozás, ha arra figyelmeztetnek, mi következik irodalmilag valóság és a népi demokrácia egybeeséséből. A népi demokrácia visszaadja az ember egészséges líraiságát örvendezett az 1946 júniusában megindult Utunk főszerkesztője 1950-ben is, közvetlenül azelőtt, hogy kegyvesztett lett, s egy évvel azután, hogy letartóztatták Balogh Edgárt és 8

9 Méliusz Józsefet, Kurkó Gyárfást, Jordáky Lajost és másokat, velük együtt kiszorították az irodalmi életből például Bartalis Jánost, Kemény Jánost, Kós Károlyt, Molter Károlyt, Szentimre Jenőt és Tompa Lászlót. Csehszlovákiában hogy teljesebb legyen a kép egészen más volt a helyzet, egészen 1948 februárjáig, amíg fegyveres államcsínnyel hatalomra nem jutott a kommunista párt. Ez azonban, paradox módon, véget vetett a hontalanság éveinek is (Janics Kálmán), szabaddá tette az utat a magyar nyelv használata előtt, az oktatás és a sajtó területein. Az irodalom intézményei előtt azonban még nem. Beszédes tény, hogy legfontosabb fóruma, folyóirata, az Irodalmi Szemle csak 1958-ban indulhatott, s hogy a magyar könyvkiadásnak is csak 1953-ban lett saját vállalata, a Csehszlovákiai Magyar Kiadó. Addig volt az 1948 decemberében indult hetilap, az Új Szó, az Első Köztársaság magyar nyelvű kommunista sajtójának folytatásaként - szomorú, hogy demonstrálnia kellett az anyanyelvhez való jog érvényesítését, s lett 1951 őszén a CSEMADOK művelődéspolitikai folyóirata, a Fáklya. Mint Görömbei András monográfiájából tudjuk (A csehszlovákiai magyar irodalom ), már az első számában irodalmi pályázatot hirdetett, s innen tudhatjuk azt is, milyen szellemiségű, szemléletű alkotásokra számított: elbeszélésekre, versekre, csasztuskákra, melyek tartalmilag szocialista építésünket és békeharcunkat tükrözik vissza. A kárpátaljai magyar szellemi élet kibontakozásának, majd fellendülésének első jelei csak az 1950-es évektől kezdtek megmutatkozni állítja Pál György A magyar irodalom Kárpátalján ( ) című monográfiájában, s véleményével, mely szerint az irodalom, irodalmi élet szempontjából 1951-et lehet a kezdet időpontjának nevezni, egyetért Eperjesi Penckófer János is, a XX. század második fele magyar irodalmának sajátos kárpátaljai kezdeményeit tárgyaló Tettben a jellem című monográfia szerzője. A helyzetet jellemzi, hogy az ukránból fordított Kárpáti Igaz Szó volt az egyetlen sajtóorgánumuk, s hogy csak 1951-ben szervezték meg a Kárpátontúli Területi Kiadó magyar osztályát, ugyanabban az évben, amikor megjelent az első magyar nyelvű kötet, Balla (Bakó) László verselményei, Zengj hangosabban! címmel. Mint más szocialista országban, itt is a pártosság és a közérthetőség volt az eszmény, a társadalmi törekvések direkt kifejezése és éltetése. Ahogy Pál György írja az indulókról, az alkalmi termelési, forradalmi témákat megverselő rímbe szedett gondolatokról : szinte minden esztétikai többletet nélkülöző módon. A szomszédos országok magyar irodalmának bármily halovány körképe, elnagyolt rajza is azt mutatja tehát, Szabédi László programos és propagandisztikus versei nagyon is beillettek a korszak kánonjába ha a szerzők 9

10 áldozatok voltak, az volt maga az irodalom, a literatúra is: a már emlegetett irodalomtalanítás, deliterarizáció áldozata. A másik ok, ami Szabédit választatta ki: a Vezessen a párt megjelenésének idejére az irodalomban már lényegében megtörtént a kommunista hatalomátvétel, s az ő példája is azt mutatja, hogy az alkotóknak az államosított intézmények annyi védelmet és szabad mozgásteret sem nyújtottak, mint amennyit korábban, 1949 előtt még hellyel-közzel nyújtani tudtak. A Magyar Írók Szövetsége, amelynek elnöki székéért, mint az Ostromnapló lejegyezte, annyi csata dúlt, 1949 őszén tagrevíziót tartott, minek következtében jó néhány alkotó megszűnt tag lenni. Vagy úgy, mint Sinka István, akinek a jelenléte ellen micsoda írók, nevek következnek! Bóka László, Gergely Sándor, Haraszti Sándor, Márkus László, Zsolt Béla már korábban úgy tiltakoztak, hogy folyton kilépéssel fenyegetőztek. S persze, a megszűntetéshez elegendő volt komolyan venni Aczél Tamás leendő Sztálin-díjas írónak A burzsoá ideológia egyes jelenségei fiatal magyar líránkban című, a Társadalmi Szemle közölte bírálatát: Sinka türelmet prédikál a magyar népnek, igyekszik elszigetelni a mozgó és építő élettől hangoztatta. Nem vitás, hogy az ilyen, azt kell mondanunk, nyílt ellenforradalmi magatartásnak el kell tűnnie a magyar irodalomból, mielőtt veszélyessé válik. Nyilván veszélyesnek nyilváníttattak a Horváth Márton idézte foltozott irhájú zsoldosok is: Tamási Áron verses önéletrajzát árulgatta, Kodolányi Akarattyára költözött, hogy mint Tüskés Tibor jellemezte, egy födél alatt lakjon a szegénységgel, Németh László ismét a gályapadból készít laboratóriumot, mikor orosz és szovjet szerzők fordításába fog. Előfordul aztán olyan különös eset is lehet, nemcsak egy -, mint Jékely Zoltáné. Domokos Mátyás Leletmentés című kötetében, ahol a nemlétező cenzúra korában, azaz 1948 és 1989 között különböző ürügyek miatt késleltetett vagy ki nem adott könyvek sorsát követi nyomon, ír erről: Jékelyt úgy zárják ki, hogy a kizárás szó el se hangzik. Küldenek neki egy tagkönyvcserét beharangozó körlevelet, egy értesítés kíséretében, miszerint tagságát azért nem újítják meg, mert írói munkáját enélkül is zavartalanul folytathatja. Hogy mi a baj vele, azt elárulja a kommunista párt, illetve ekkor már a Magyar Dolgozók Pártja folyóirata, a Csillag glosszája. Sebestyén György Sinka Istvánéval együtt boncolja Jékely költeményeit, s mindkettejüknek üzeni: Igazán elég volt a rímes kérődzésből! Hiába öltöztetik hasonlatok és bonyolult képek papírruhájába, a múltba vágyás, az ellenforradalom lelepleződik benne. Ellenforradalom és ellenforradalom ez, ahogy Révai József állította, valóban nem dróton rángatást és ledorongolást jelent. Hanem kiűzetést az irodalomból. 10

11 Amelynek máskülönben is nagyon leszűkültek a publikációs terei: a folyóiratok java része megszűnt. Beleértve a Lukács György fórumaként számon tartott marxista Forumot (Vértes György volt a főszerkesztője,1950 augusztusáig jelent meg). Az 1945 áprilisában Debrecenben alapított Magyarokat (1949 áprilisi az utolsó szám). A fiatal baloldali értelmiség lapját, a Szabó Zoltán főszerkesztésével induló Valóságot (1948 júliusától megszűnik). Az május-júniusi számával utoljára jelentkező Választ, amelyik nemcsak a népi íróknak, Németh Lászlónak, Sinkának vagy Bibó Istvánnak adott otthont, hanem például Pilinszky Jánosnak is. A legkorábban, már 1948 májusában, az Újhold szüntette be a munkáját az elterjedt állításokkal szemben, nem betiltották (a többpárt-rendszerben, a koalíciós időben ez lehetetlen volt), hanem ellehetetlenítették. Maradt az újjá szervezett írószövetség keretein belül a Csillag: pályája 1947 decemberében indul, 1956 októberében zárul, Czigány Lóránt szerint 1950-re már nem lehet irodalmi folyóiratnak tekinteni, nem hordoz irodalmi értékeket. Ugyanez igaz lehet jó ideig az november elején induló, Illés Béla szerkesztette, a szovjet Lityeraturnaja Gazeta mintáját követő Irodalmi Újságra is. A könyvkiadás helyzete sem különb: a háború előtti utolsó békeévben 101 kiadó működött, közülük az Athenaeum Vállalat volt a legnagyobb, de a Révai Testvérek, a Franklin Társulat is jelentős volt belőlük alapították 1950-ben a Szépirodalmi Könyvkiadót. Megvolt a szerepe a Singer és Wolfnernek, valamint a Pátria Irodalmi Vállalatnak. A Pallas Rt. jogutódja pedig a kommunista párt kiadója, a Szikra lett. Miután 1948-ban az államosítás felszámolta a magánkiadókat, s eltűnt a Dante, a Hungária, az Új Idők kiadója, az Officina, a Singer és Wolfner, a Pátria Irodalmi Vállalat, a Hungária, de el Püski Sándor vállalkozása, a Magyar Élet is, lényegében a Szépirodalmira és a Szikrára hárult a kiadás gondja. Domokos Mátyás ír arról, hogy 1948 nyaráig a Miniszterelnökség sajtóosztálya foglalkozott a magánkiadásban megjelentetni szándékozott kéziratok engedélyezésével, ekkortól azonban átvette a szerepét a Magyar Dolgozók Pártja elvi irányítása alatt működő Országos Könyvhivatal, amely a kortárs magyar irodalmat pusztító hivatalok sorában kiemelkedő szerepet játszott. Ez a hivatal sem volt azonban önálló: egy olyan Könyvbizottság távirányította, amelyet Andics Erzsébet vezetett, tagjai pedig többek között Barabás Tibor, Kende István, Keszi Imre, Nemes Dezső és a Domokos jellemezte beszűkült agyú, módfelett szektás és garantáltan rosszindulatú illegális kommunista, Vértes György voltak. E bizottság jóváhagyása nélkül a Könyvhivatal nem adott ki engedélyt, míg ez utóbbi 49 11

12 szeptemberében meg nem szűnt, és a könyvkiadás felügyelete átkerült a Népművelési Minisztérium (miniszter: Révai József) irodalmi főosztályára. S ha mindehhez hozzávesszük az egyes kéziratok sorsáról döntő lektorátust, akkor kitetszhet, milyen előnyökkel járt az irodalom állami irányítása. Ha nem is az írók, legalább az apparatcsikok, a pártbürokraták szempontjából. Szabadon dönthettek, tilthattak és jutalmazhattak. Ez utóbbi keretébe tartozott a díjak átalakítása is. Például a Baumgarten-díj megszüntetése, miután 1949-ben, az utolsó osztáskor a kuratórium döntése ellenére sem Németh László, sem Szabó Magda nem kapta meg a jutalmat, helyettük a népművelési miniszter kérésére Szabó Pál és Kuczka Péter részesült elismerésben s még azt sem lehetett mondani, hogy a költőnőt és az Iszony íróját egyugyanazon ok, politikai szerepvállalása miatt mellőzték volna. Mindenesetre a legkiválóbbak ekkor már az egy évvel korábban alapított kitüntetésre, a Kossuth-díjra érdemesülhettek 1948-ban posztumusz kitüntetett lett József Attila és Sík Sándor, díjazták Déry Tibor, Füst Milán, Illyés munkáit, de az egykor a konzervatív Napkelet köréhez tartozó Horváth János irodalomtörténészt is; a következő évektől szinte csak a baloldali elkötelezettségű alkotók számíthattak a jelentős összeggel járó elismerésre. A József Attila-díj aztán április 4- étől már egyértelműen a szocialista realista alkotásoknak dukált, három-négy esztendeig mindenképp. Ekkorra valósult meg az, amit Lukács György igaz, egészen más tartalommal és szellemmel még 1946-ban mint célt tűzött ki: a magyar irodalom egysége. A dogmatizmusban és sematizmusban kiteljesedő egyformasága, uniformizáltsága. Ekkorra véget értek egy több mint három évtizeddel ezelőtti rádiós beszélgetés-sorozat fejezetcímét idézve (lásd Történelmi jelen idő. Szerkesztette Béládi Miklós. Rádiós szerkesztő Kulcsár Katalin) a készülődés évei, elkezdődött Szabó B. István fogalmazott így - a napi agitációra szűkített társadalmi-közéleti irodalom programjának hirdetése és megvalósítása. Ma már nem kérdés Béládinak még illett kérdeznie -, hogy belülről, az irodalom mozgásából fakadt-e mindez, vagy kívülről jött, adminisztratív intézkedések hozták, a voluntarista illuzionizmus. Bodnár György annak idején is mindjárt az utóbbi mellett foglalt állást, mintegy megerősítve a kérdezőt abban, hogy soha annyi rossz könyv, mint ez idő tájt, nem jelent meg, hetven-nyolcvan százalékuk mára teljesen olvashatatlan, a kevés érték nagy része pedig a kulturális politika ellenében jött létre. Csák Gyula tömören összegzi, mit jelenthetett a szocialista fordulat egy alkotó számára: a kultúrpolitika miközben bírálta a sematizmust, aközben egész 12

Az ötvenes évek Az ötvenes évek és a magyar irodalom Vasy, Géza

Az ötvenes évek Az ötvenes évek és a magyar irodalom Vasy, Géza Az ötvenes évek Az ötvenes évek és a magyar irodalom Vasy, Géza HOL ZSARNOKSÁG VAN : Az ötvenes évek és a magyar irodalom Vasy, Géza Ez a kötet az alábbi intézmények támogatásával jelent meg. A Kiadó hálás

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

A Magyar Írószövetség rövid története

A Magyar Írószövetség rövid története A Magyar Írószövetség rövid története Ismeretes, hogy igazán a reformkorban bontakozott ki a modern magyar irodalmi élet, amelyet a megelőző évtizedekben Kazinczy Ferenc kezdett el megszervezni. Évkönyvek,

Részletesebben

napló Műveljük lelkünket magyar

napló Műveljük lelkünket magyar magyar napló A Írószövetség lapja Megjelenik havonta ISSN 0865291 0 A szerkesztőség címe (Írott Szó Alapítvány) 1092 Budapest, Ferenc krt. 14. Levelezési cím: 1450 Bu da pest, Pf. 77. Számlázási cím: 1062

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám. SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Második közlemény)

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám. SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Második közlemény) MŰHELY ItK (ItK), 113(2009). HORÁNYI KÁROLY SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Második közlemény) 8. Április 21-én jelent meg Zilahy Lajos Nyílt kártyákkal című

Részletesebben

melléklet Mikó Imre A világlátott lokálpatrióta 2011. június 100 éve született dr. Mikó Imre, Erdély és a magyarság nagy nemzetiségi jogásza

melléklet Mikó Imre A világlátott lokálpatrióta 2011. június 100 éve született dr. Mikó Imre, Erdély és a magyarság nagy nemzetiségi jogásza melléklet Mikó Imre A világlátott lokálpatrióta 100 éve született dr. Mikó Imre, Erdély és a magyarság nagy nemzetiségi jogásza ( ) Élete kisebbségtörténet. Eképpen a róla írt monográfia nem csak egy felemelkedõ

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

A Magyar Rádió és a mûsorpolitika 1948 decembere és 1949 decembere között *

A Magyar Rádió és a mûsorpolitika 1948 decembere és 1949 decembere között * Múltunk, 2005/3. 103 121. 103 [ ] KÔVÁGÓ SAROLTA A Magyar Rádió és a mûsorpolitika 1948 decembere és 1949 decembere között * Az 1948. november végétôl 1949. július 19-ig terjedô idôszak sajátos periódusa

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak

Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak Fenyő Miksa és a Nyugat A dolgozatot a szerző engedélye nélkül sem másolni, sem sokszorosítani, belőle idézni, felhasználni csak a szabályoknak

Részletesebben

Kovács Imre könyve és ennek tanulságai

Kovács Imre könyve és ennek tanulságai Pomogáts Béla Magyarország megszállása Kovács Imre könyve és ennek tanulságai Kovács Imre alakjáról és tevékenységéről jelentőségükhöz képest ritkán szóltak az elmúlt évtizedek történeti vagy irodalomtörténeti

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

Kovács Imre, Szekfű Gyula és a Magyar Szemle

Kovács Imre, Szekfű Gyula és a Magyar Szemle Monostori Imre Kovács Imre, Szekfű Gyula és a Magyar Szemle Kovács Imre életéről, küzdelmeiről, műveiről ma már, a centenárium évében viszonylag sokat tudhatunk. A nyolcvanas évek végén (1989-ben) napvilágot

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám. SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Első közlemény)

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám. SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Első közlemény) MŰHELY ItK (ItK), 113(2009). HORÁNYI KÁROLY SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Első közlemény) 1. Mikes Lajos, Az Est-lapok irodalmi szerkesztője a Centrál kávéház

Részletesebben

Mindig lesz benne felfedeznivaló

Mindig lesz benne felfedeznivaló Sipos Lajos Mindig lesz benne felfedeznivaló A Babits-recepcióról Egy költő vagy író recepciójában sok mindennek lehet szerepe. Meghatározó az értelmező-befogadó korszak irodalom fogalma, a korszak értéktulajdonítási

Részletesebben

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933)

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Csapody Miklós Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Az erdélyi magyar kisebbség második értelmiségi nemzedékének pályakezdése a harmincas évek első felére esett, arra az időre, amit Ligeti Ernő a helytállás

Részletesebben

Üzenetek a tegnapelőtt világából Ignotus Pál és Horváth Zoltán levezéséből (1947 1967)

Üzenetek a tegnapelőtt világából Ignotus Pál és Horváth Zoltán levezéséből (1947 1967) Széchenyi Ágnes Üzenetek a tegnapelőtt világából Ignotus Pál és Horváth Zoltán levezéséből (1947 1967) Alább két egészen különös sorsú barát, Ignotus Pál és Horváth Zoltán levelezése olvasható. Kettejük

Részletesebben

TARIMÉNES A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HONISMERETI EGYESÜLET FOLYÓIRATA 2009. V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CZINE MIHÁLY EMLÉKSZÁM

TARIMÉNES A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HONISMERETI EGYESÜLET FOLYÓIRATA 2009. V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CZINE MIHÁLY EMLÉKSZÁM TARIMÉNES A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HONISMERETI EGYESÜLET FOLYÓIRATA 2009. V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CZINE MIHÁLY EMLÉKSZÁM * Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület (e-mail: tarimenes@citromail.com)

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 2. Békés Márton: Németh László politikai platonizmusa 3 Papp István: Népi-urbánus közeledés? 11

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 2. Békés Márton: Németh László politikai platonizmusa 3 Papp István: Népi-urbánus közeledés? 11 kommentar_0702_belivkesz.qxd 4/20/07 3:09 PM Page 1 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2007 2 NÉPIEK: ÚJ LÁTÓSZÖG Békés Márton: Németh László politikai platonizmusa 3 Papp István: Népi-urbánus

Részletesebben

80 tiszatáj A NAPKELET, A PERISZKÓP ÉS A PÁSZTORTÛZ MÛHELYPOÉTIKÁJA

80 tiszatáj A NAPKELET, A PERISZKÓP ÉS A PÁSZTORTÛZ MÛHELYPOÉTIKÁJA 80 tiszatáj SZIGETI LAJOS SÁNDOR Meghalt a Nagy Pán!? A NAPKELET, A PERISZKÓP ÉS A PÁSZTORTÛZ MÛHELYPOÉTIKÁJA A Trianon utáni erdélyi magyar irodalom születésének pillanatában és a kezdetek idején az irodalmi

Részletesebben

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN M É D I A T U D O M Á N Y I K Ö N Y V T Á R A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN HORVÁTH ATTILA A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején Médiatudományi Könyvtár

Részletesebben

U J V Á R Y G Á B O R A HARMINCHARMADIK NEMZEDÉK. Politika, kultúra és történettudomány a neobarokk társadalomban RÁCIÓ KIADÓ

U J V Á R Y G Á B O R A HARMINCHARMADIK NEMZEDÉK. Politika, kultúra és történettudomány a neobarokk társadalomban RÁCIÓ KIADÓ U J V Á R Y G Á B O R A HARMINCHARMADIK NEMZEDÉK Politika, kultúra és történettudomány a neobarokk társadalomban RÁCIÓ KIADÓ UJVÁRY GÁBOR A HARMINCHARMADIK NEMZEDÉK Politika, kultúra és történettudomány

Részletesebben

Vanczákék paktuma (A nemzetgyűlés válsága) 1

Vanczákék paktuma (A nemzetgyűlés válsága) 1 1 Vanczákék paktuma (A nemzetgyűlés válsága) 1 A magyar nagybirtok és nagytőke második együttes támadása Horthy ellen ismét vereséggel végződött. Amit a koronás király, a legitimizmus nem tudott elintézni,

Részletesebben

ÚJ SZELLEM SZLOVENSZKÓN

ÚJ SZELLEM SZLOVENSZKÓN THOMAS VON AHN ÚJ SZELLEM SZLOVENSZKÓN BETEKINTÉSEK SZVATKÓ PÁL CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR KULTÚRPOLITIKAI SZEMLÉ -JÉBE (1937 1938) Amikor Egry Gábor a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században című kézikönyvhöz

Részletesebben

II. A nemzeti-liberális kormányzás ideje (1934 1937)

II. A nemzeti-liberális kormányzás ideje (1934 1937) II. A nemzeti-liberális kormányzás ideje (1934 1937) 1. Általános helyzet A fasiszta csoportok megerõsödése, az ország tartós pénzügyi válsága, a Nemzeti Parasztpárton belüli bomlási jelenségek és a nemzeti

Részletesebben

Cselekvő irodalom. Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére

Cselekvő irodalom. Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére Cselekvő irodalom Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére Cselekvő irodalom Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére szerkesztette Bertha Zoltán és Ekler Andrea Budapest, 2005 A kötetet

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Filep Tamás Gusztáv: A(cseh)szlovákiai magyar irodalom, tudományosság és könyvkiadás nyolc évtizede. Filep Tamás Gusztáv

[Erdélyi Magyar Adatbank] Filep Tamás Gusztáv: A(cseh)szlovákiai magyar irodalom, tudományosság és könyvkiadás nyolc évtizede. Filep Tamás Gusztáv Filep Tamás Gusztáv A (cseh)szlovákiai magyar irodalom, tudományosság és könyvkiadás Szempontok Az 1919-ben a cseh légiók által megszállt felső-magyarországi területen mind a tudomány, mind a szépirodalom

Részletesebben

Tanulmány. AGÁRDI PÉTER József Attila és a Márciusi Front

Tanulmány. AGÁRDI PÉTER József Attila és a Márciusi Front Tanulmány AGÁRDI PÉTER József Attila és a Márciusi Front Szinte visszhangtalanul múlt el 2012 tavaszán nyarán a Márciusi Front megalakulásának 75. évfordulója; ha jól tudom, csak egy tudományos emlékkonferencia

Részletesebben

Görömbei András S Ü T Ő A N D R Á S

Görömbei András S Ü T Ő A N D R Á S 1 Görömbei András S Ü T Ő A N D R Á S Tartalom I. A bölcsőhely parancsai II. Pályakezdés 1. Pillantás az első pályaszakaszra 2. Induló emberek - feloldódó konfliktusok 3. Múltbeli témák 4. Szatirikus és

Részletesebben

NYUGATI MAGYAR SZELLEMVILÁG

NYUGATI MAGYAR SZELLEMVILÁG NYUGATI MAGYAR SZELLEMVILÁG HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR 46. TANULMÁNYI NAPOK 2005. szeptember 8 11. Elspeet, Hollandia Mikes International Hága, Hollandia 2006. Kiadó 'Stichting ' alapítvány, Hága, Hollandia.

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben