J E G Y Z İ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 Pomáz Város Önkormányzata 3/2012. ÖTÜ J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: A Képviselı testület február 21-én, 15 órakor a Mővelıdési Házban (2013. Pomáz, Huszár u. 3. ) megtartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselı testület 10 fıvel határozatképes. Vicsi László polgármester úr betegség miatt nincs jelen. Szokásos módon egy napirendi pontunk van, Pomáz város évi költségvetésének közmeghallgatása. A jegyzıkönyv vezetésére felkérem Nyilasné Darabos Andrea jegyzıkönyvvezetıt. Kérdés, hozzászólás nem lévén felteszem szavazásra a napirendi pontot. 23/2012.(02.15.)sz. Ök. határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselı testülete 10 igen szavazattal ( egyhangúlag ), az alábbi napirendet fogadta el: Pomáz Város évi költségvetési koncepciójának ismertetése. Határidı: Azonnal. Felelıs: Kósa Anikó alpolgármester Köszöntöm a megjelenteket örülök, hogy ilyen sokan eljöttek az idei közmeghallgatásra! Sajnos Vicsi László polgármester urat ledöntötte az influenza és magas lázzal fekszik otthon. Innen is kívánunk neki jobbulást. Ezért kénytelenek szerény személyemmel beérni! Pontosan ezért a közmeghallgatás kicsit rendhagyó módon fog zajlani. Kedves Hölgyeim és Uraim! Senkivel nem szeretném elhitetni, hogy minden területen minden ügyet mélyrehatóan átlátok és ismerek, ezért megkértem jegyzıasszonyt, a szakbizottságok elnökeit, és az önkormányzatban dolgozó csoportvezetıket, hogy az İ szakterületüket érintı kérdések megválaszolásában legyenek segítségemre. A kiosztott összefoglaló anyagban láthatják a költségevetés fı számait. Önök is tapasztalták, hogy nagyon nehéz elızı éven vagyunk túl. Még ha az év végén sikerült is egy kis pályázati pénz nyernünk, amely ugyan pántlikázott pénz volt, de az adott területeken nagy segítséget nyújtott! Az idei év, meglátásom és a költségvetési adatok tükrében semmivel nem lesz sajnos könnyebb. Azt hiszem jelen pillanatban nagyon sok településnek köztük nekünk, is a túlélés a cél. Az ország is nagyon rossz gazdasági helyzetben van, ezt a családi költségvetések is érzékelik. Elkezdıdött egyfajta átalakulási folyamat reméljük pozitív 1

2 végeredménnyel. Ezzel egyidejőleg 230 fölötti új törvényt kell beépíteni a munkánkba és a hétköznapokba. Azt is tudjuk, hogy folyamatban van a járások, kialakítása. Pontosan részleteket mi sem tudunk egyenlıre, csak azt, hogy Szentendre lesz a járásközpont. Minden képlékeny, jelenleg az adott helyzetnek kell megfelelnünk. Egy dolgot sajnos szomorú tény ként kell említenem, hogy pénz az nincs. Az állami lefinanszírozások is nehézkesek minden területen. A pályázatok megvalósíthatósága is forráshiány miatt csúszik. Nagyberuházásokat nem tudunk tervezni, a szinten tartás jelenleg a cél. Viszont a már rég áhított Hısök terei körforgalmat megpróbáljuk megvalósítani. Remélhetıleg már semmilyen akadály nem gördül elénk! Olyan agglomerációban vagyunk, ahol a pályázatok nagy részébıl ki vagyunk zárva, mert a fejlesztések nem ezekre a területekre koncentrálódnak. Tudjuk azt is, hogy sok megoldásra váró probléma van! Higgyék el próbálunk a lehetıségeinkhez képest megoldásokat találni. Alternatívákat felállítani, mint idıbenit, mint anyagit csak nekünk is rangsorolni kell. Fontossági sorrendet kell felállítani. Nekünk sem célunk, vagy érdekünk, hogy a felénk támasztott elvárásoknak ne tudjuk megfelelni. Ezért is kérem Önöket, legyenek türelemmel, megértéssel felénk. Jegyzı asszony és a pénzügyi csoport éjt nappallá téve dolgozott a költségvetésen, ezért kérném jegyzıasszonyt, hogy szóban adjon tájékoztatást Önöknek. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Kérem engedjék meg, hogy ülve maradjak és így folytassam a közmeghallgatást. Egy hete mőtötték a lábamat. Az önkormányzat költségvetése nem csak azért volt problémás 2012-ben, mert többlet forrásra, többlet támogatásra az államtól nem sikerült szert tenni, hanem azért is mert a 2013-ra elıre beharangozott járási rendszer felépítésének elıkészületeit már ebben az évben is tapasztaljuk. Változott az államháztartási törvény. A pénzügynek 1,5 hónap alatt egy teljesen új szerkezető költségvetést kellett felépíteni. Valamennyi intézményünkre elkülönítetten elemi költségvetést kell készíteni. Ezt a munkát még be sem fejeztük, már a beszámolót kell készítenünk. A beszámolót is intézményekre szétbontva kell elkészítenünk. A város polgárainak egy teljesen új szerkezetben kell bemutatni az önkormányzat költségvetését. A fıbb számadataink! Normatív állami támogatás e Ft. Semmilyen normatíva növekedést nem tartalmaz, az ÁFA 2%-os növekedését sem biztosította az állam. Minket viszont terhel, valamennyi dologi kiadás után a 27%-os ÁFÁ-t be kell fizetni az államnak. A helyi adóknál 681 millió forintot terveztünk, ennek egy része ebben az évben átengedett bevételként - még tartalmazza a gépjármő adót, viszont a hírek szerint erre csak ebben az évben számíthatunk. Ha ezt a 160 millió forintot elviszik tılünk, akkor nem tudjuk, hogy ezt milyen bevételbıl tudnánk pótolni. Igazgatási bevételként minimális a lehetıségünk. Ez többnyire az okmányiroda bevételeit jelenti. Támogatásértékő mőködési bevételeknél az OEP finanszírozást értjük 24 millió forinttal, és az intézményi mőködési bevételeket 147 millió forinttal. Felhalmozási bevételeknél e Ftot terveztünk, ennek jelentıs részét a vagyonértékesítés teszi ki. 982 millió forint ez a vagyonértékesítés, ez tartalmazza az Alcsevica telekértékesítését a megmaradó telkek esetében, illetve a város több pontján vannak olyan ingatlanjaink, amiket adott esetben meg tudunk hirdetni. A vagyonhasznosításnak semmilyen más bevételi forrása nincs, hiszen a megmaradt önkormányzati lakások csak minimális szinten értékesíthetık. A kiadásoknál a legnagyobb tétel a személyi juttatások. A munkáltatói 2

3 járulékot tartalmazza. Ez több mint 1 milliárd forintot tesz ki. Az egész város tekintetében a dologi kiadás 857 millió forint. A likvid hitelünk december 31-i állománya 447 millió forint. Egyéb mőködési célú kiadásokra 25 millió forint, mőködési általános tartalékra 25 millió forint, a mőködési céltartalékra 66 millió forintot terveztünk. A felhalmozási kiadások sajnos minimálisan alakultak, ezt a beruházási táblán részletesen nyomon lehet követni. Felújítást minimálisat terveztünk 34 millió forinttal. Azt mondhatjuk, hogy a költségvetés nullás, de ez csak annak köszönhetı, hogy a felhalmozási bevételekbıl fedezzük a mőködési kiadásokat. Szükségesnek tartjuk a likvid hitel változatlan fenntartását. A jelenlegi közmeghallgatásra a költségvetésbıl egy rövidített változatot készítettünk. Az önkormányzati honlapon fent szerepel a bıvített anyag. Ez tartalmazza az intézmények kiadási-bevételi oldalait is. Az egyik legnagyobb bevételi forrásunk az önkormányzati adó. Az önkormányzat új adónemet nem kíván bevezetni. Elkerülhetetlen volt látva a 2012-es évi kondíciókat egy minimális mértékő adóemelés, illetve az eddigi 75%-os kedvezményeket 50%-ra kellett csökkenteni. A pomázi polgároknál az építmény adó, ami leginkább jelentkezni fog. Ez akár családoknál ezer forintos emelkedést is jelenthet. Ma kezdjük postázni a helyi adó határozatokat, amelyeket a polgárok átvéve megnézhetik, hogy ez a minimális adó emelés családonként mennyit jelent. 15 napjuk van a polgároknak arra, hogy adott esetben fellebbezéssel éljenek. A másik két adónem emelése az idegenforgalmi adót, illetve az üresen álló belterületi lakótelkek adóját érinti. Az önkormányzat létszáma nem változik. Feladatelvonás következtében 1 fıt csökkentünk, így egy álláshely megszőnik az önkormányzatnál. Egyenlıre nem tudjuk, hogy 2013-ban hány álláshely csökkentéssel kell számolnunk. Várhatóan elviszik a Gyámhivatalt, Okmányirodát, Jegyzıi gyámhatóságot. 50%-ék, hogy elkerül az Építéshatóság is. Erıs lobbi van az építéshatóságok maradásáért. Az okmányiroda lehet, hogy kormányablakként fog mőködni. A szöveges részben szerepel egy beruházási tábla is. Arra törekedtünk, hogy a már aláírt szerzıdésekbıl eredı kötelezettségeinket teljesítsük. Ilyen például a Hısök terén a körforgalom. Ez úgy néz ki, hogy idén talán zöld utat kap. Szeretnénk ha az Alcsevica területen minimális szintő elıkészület zajlana. Ha sikerül a Duna Aszfalttal egy 150 millió forintos tartozásunkat Alcsevicai telkekkel megoldani, akkor itt is szükséges lesz egy közmővesítés. A következı legnagyobb kiadásunk a több éve húzódó Árpád szobor elhelyezése, illetve az ehhez szükséges gyalogút és díszkivilágítás megtétele. Eddig kétszer kértünk 1-1 éves halasztást a lektorátustól. A Mátyás Király utcának a parkolás megoldása, az iskolába járó gyerekek szüleinek a problémájára jelentene segítséget. Elég kaotikus állapotok vannak ott a parkolás miatt. A település rendezési tervek minimális szintő módosítása szükséges. Energia racionalizálási pályázatra 20 millió forintos tartalékot helyeztünk el. Tetemes összeget képvisel a költségvetésben a közüzemi szolgáltatóknak fizetendı díj. A Majdán Polje csapadékvíz elvezetésére aláírt szerzıdésünk van. Megkezdıdött a kiviteli tervek aktualizálása. További beruházásokkal nem számolunk. Természetesen, ha lesz olyan pályázat, ahol az önkormányzat sikeresen indulhat, akkor pályázni fogunk. Az lenne a cél, hogy minél több állami támogatást szerezzünk, minél kevesebb saját erıvel. Köszönöm szépen a részletes beszámolót. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol szeretettel várjuk a kérdéseket. Maximálisan 5 percet tudok adni mindenkinek, kérdezınek, válaszadónak egyaránt. 3

4 Falcsik Attila: Jobbulást kívánok mindenkinek, aki beteg. Ha ennyire szőkösen állunk, akkor feltőnt-e, megvizsgálták-e, hogy míg 2010-ben 30 millió forintot terveztünk közvilágításra, addig 2011-ben 68 millió forintot. Az idén megint csak 30 millió forint lett tervezve. Mi volt ennek az oka? Hiszen nem lett több lámpa. 30 millió forint az igen jelentıs a költségvetésünkben. Ebbıl a költségvetésbıl én nem tudtam megállapítani, hogy városi újságunk továbbra is támogatott lesz-e. Szükség van-e, erre a városi újságra? 16 írásból 9-et Vicsotka Mihály úr írt. A tartalmukat nem kritizálnám, mert van, akinek tetszett, van akinek nem. Jól gondolom, hogy az idén közmunkásokkal nem számolhatunk? Ebben az esetben kérdezném, hogy mi lesz a közutak hó eltakarításával? Alpolgármester asszonytól kérdezném, hogy a krakkoló dolga hogy áll? Ez is csak álom, mint a Kézilabda centrum? Két hete jártam a rendırség felé a magyar zászló ki volt téve, az EU-s eltört. Tudom, hogy nem az önkormányzat dolga, de nem lehetne pótolni a zászlójukat? A krakkoló nekem is óriási szívfájdalmam. Amikor ezt a projectet behoztuk, akkor EU támogatásban 90%-os támogatást kaptunk volna hozzá. Jelen pillanatban ezt a támogatást megvonták. Egy ilyen üzem nagyon jó lenne a városnak, de ezt sajnos önerıbıl nem tudjuk megvalósítani. Figyeljük a pályázati kiírást, jelen pillanatban nincs ilyen lehetıség. A közvilágítás összege azért volt betervezve a tavalyi évben, mert 2010-ben elindult az ESTIVIL per. Az ESTIVIL által nyújtott szolgáltatással nem volt megelégedve az önkormányzat, ezért felmondta ezt a szerzıdést. I. fokú eljárásban egy közbensı ítélettel meg kellett fizetnünk ezt a közel 30 millió forintot. Ezt részletekben kifizettük. Ezért volt betervezve. Az idei évre azért nem kellett ennyit tervezni, mert az ELMŐvel és az Elektro Vt.-vel kötöttünk egy kedvezı szerzıdést. Elmondhatom, hogy olcsóbb lett a világítás. Tudom, hogy több panasz van a világításra. Az Elektro Vt. szakemberei rendszeresen járnak ki a hibákat elhárítani. A Pomázi Polgár költségvetési anyaga fent van a honlapunkon. A Mővelıdési Ház és Könyvtár szakfeladata lett, ott szerepel a lapkiadás jétıl a lapkiadás a Mővelıdési Házhoz került. Új megbízott szerkesztıje van Szerenka Tibor személyében. Az önkormányzatnak szándékában áll megszüntetni mindkét Nonprofit Kft.-jét, errıl Képviselı testületi döntés is született. Szemben a 14 millió forintos költséggel, most 6 millió forintból lesz újságunk. Az új csapat tudomásom szerint más struktúrával szeretné az újságot megoldani. Új rovatokat terveznek. A februári szám esetében a nyomdával volt problémánk. A fényképek nagyon halványak lettek. Ez nyomda hiba volt! Felhívtuk a nyomda figyelmét, hogy amennyiben ilyen minıségben készíti el a további számokat, akkor nyomdát vált az önkormányzat. A közmunkások tekintetében eddig el voltunk kényeztetve. Még Szentendrénél is jóval több közmunkásunk volt. Egy gyors pályázaton 30 fıt sikerült nyernünk. A 30 fıbıl 4 fı 8 órás, ık december 31-ig tudnak dolgozni az önkormányzat intézményeiben. A többi 26 fı 6 órában tud köztisztasági feladatokat is ellátni. Azt tervezzük, hogy megváltoztatjuk az eddigi helyzetet. Már olyan gépparkunk van, hogy kaszálás, főnyírás, hó eltakarítás is megvalósítható a városban. Pataktakarításra további 10 fıt szeretnénk igényelni. Tudom, hogy ez nem az 4

5 önkormányzat feladata, de nem várhatunk a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságra. A zászlóval kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az önkormányzatnak van egy felesleges zászlója, azt szívesen oda adja a rendırségnek. Kovács Róbert alezredes: Nem az EU-s, hanem a magyar zászló ment tönkre. Ketté törte a szél. Ezt nem az önkormányzatnak kell pótolnia. Ezért van az alezredes! Zsebe Zsolt képviselı: Köszönöm uram, hogy felhozta a Kézilabda Centrumot, engedje meg, hogy pár mondatot mondjak róla. Tekintsük át a múltat. Egy pár évvel ezelıtt a kézilabda szakma úgy gondolta, hogy Budapest környékén olyan csarnokokat, akadémiákat kellene létrehozni, ami segítheti a sport fejlıdését. A Pilis és Dunakanyar térsége is be került a képbe. Hadházy Sándor országgyőlési képviselı és baráti köre támogatta ezt az elképzelést. Egy kis lobbi tevékenységgel felajánlottuk az Alcsevica területét. A szakma úgy döntött, hogy Pomázon, az Alcsevicán egy 6-7 hektáros területet alkalmasnak talál ennek a beruházásnak a megvalósítására. Évekkel ezelıtt el is indult a szakmai egyeztetés. Ahol megakadt az ügy! A szakma 1-1,5 éves egyeztetése alapján a maximális támogatását ma is biztosítja. A beruházásból 2,5-3 milliárd tıke hiányzott. A befektetık állami garanciát szerettek volna betenni a rendszerbe. Ez a kormányzati beruházás leállt. Látjuk az ország helyzetét, nem tud a kormány erre pénzt biztosítani. Tavaly ısszel országgyőlési képviselınk a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke lett. Neki a szakmai munka mellett az egyik legnagyobb törekvése az, hogy ez Pomázon megvalósuljon. A legfrissebb információm az, hogy a Kézilabda Szövetség kiemelt projectként fogja kezelni a Kézilabda Centrum ügyét. Én errıl még nem mondanék le! Harcolunk érte tovább. Hanzéli György: Köszönöm a lehetıséget! Energia gazdálkodással, energia takarékossággal foglalkoztam államigazgatásban 25 évig. Nagy örömömre szolgált, hogy jegyzı asszony említette az intézmények energia racionalizálási pályázatát. Ezzel kapcsolatos a kérdésem. Kb. 1,5 évvel ezelıtt már eljutattunk egy információt az önkormányzathoz, a Képviselı testülethez, miszerint van arra lehetıség, hogy ingyen, szakértık megcsinálják sikerdíj fejében az önkormányzati intézmények energetikai számláinak felülvizsgálatát. Ebben a témában történt-e valami? Köszönöm a lehetıséget. Zsebe Zsolt képviselı: Köszönöm, hogy felvetette a témát. Mőszaki emberként azt látom, hogy ez a mértéktelen energia zabálás sokáig nem tartható. Én is sokat gondolkodom azon, hogy miként lehetne a magas energia árak mellett a költségeket csökkenteni. A pályázatok kiírásánál látszik, hogy a kormányzat nagy hangsúlyt fordít az alternatív energiák használatára. Pár évvel ezelıtt sokat dolgoztunk azon, hogy megnéztük milyen alternatív lehetıséggel tudnánk kiváltani az intézmények világítását, főtését stb. Ez is pénz kérdés! Az önkormányzat - az ismertetett anyagi helyzet miatt - önállóan ezt bevállalni nem tudta. Készültek tanulmányok és elméletek amelyek megfelelı megoldást biztosítanának. Figyeltük a pályázatokat, de ezek meg szüntek tavaly tavasszal. Most úgy néz ki, hogy újra lehet majd pályázni az önkormányzatoknak. Tavaly mi is összeültünk, s megnéztük, hogy az 5

6 intézményeknél hol lehetne spórolni. Több lehetıséget feltártunk. Lehet, hogy tól az alapfokú oktatási intézményeket elviszi az állam az önkormányzatoktól, de nekünk itt Pomázon akkor is marad elég intézményünk, amit fenn kell tartani. Van feladatunk ezen a területen. Hanzéli György: Örülök, hogy Zsebe úr és az önkormányzat így áll hozzá, éppen ezért nem értem, hogy miért nem ragadják meg ezt az alkalmat. Sikerdíjért vizsgálnák a szerzıdéseket. Zsebe Zsolt képviselı: Sajnos sok ilyen cég van! Tavaly neki láttunk mi is felülvizsgálni ezeket a szerzıdéseket. Ezek most is folyamatban vannak. Látjuk, hogy igénybe kell vennünk majd szakértıket, az ajánlat bekérések folynak. Eddig négy cég jelezte, hogy hajlandó az együttmőködésre. Balogh József: Tisztelt Képviselı testület! Két kérdésem lenne. Az elsı, hogy milyen formában tervezi az önkormányzat a bevételek növelését? A másik, hogy terveznek-e a helyi vállalkozóknak valamilyen kedvezményeket adni? Esetleg az önkormányzati beruházásoknál elınyben részesítik-e a helyi vállalkozókat? Bevételek növekedése! Mobil vagyontárgyra nincs érdeklıdés. Jelen pillanatban is van az önkormányzatnak 2 irodahelyisége amit ki tudnánk adni. Nem kell senkinek. Meghirdettük a volt óvoda épületét, nincs rá érdeklıdés. A bevétel növekedést két dologból tudom elképzelni. Sajnos az adó kivetésnél és bevallásnál most is nagyon sok a hézag. Ezeknek a felderítése folyamatban van. Megindult egy behajtási tevékenység az adó csoportnál, ami eddig nem volt jellemzı. Letiltásokat, lefoglalásokat, részletfizetési megállapodásokat eszközöltek. Januári zárás szerint 82 millió forintot tudtak beszedni. Ezek azok a tartalékai az önkormányzatnak, amit sajnos be kell szednie. Javult a polgárok magatartása az önkormányzat felé. Idıben befizetik az adót. A másik bevételi forrásunk a meglévı bérleményeink bérbeadása és itt a bérleti díjak havonkénti befizetése. Tavaly a legrosszabb fizetınk a Pest megyei Rendırkapitányság volt. Ha nem is bevétel növekedés, de kiadás csökkentéseket is eszközöltünk. Hátrányos szerzıdéseket módosítottunk közös megegyezéssel vagy éltünk a felbontás lehetıségével. Mindkét Nonprofit Kft.-et felszámoltuk. Itt is több mindent sikerült lefaragni. Helyi vállalkozók kedvezménye! Azt javaslom, hogy amennyiben a helyi vállalkozóknak bármilyen elgondolása, javaslata van keressék meg az önkormányzatot. Van az önkormányzatnak egy Városfejlesztési Bizottsága ezekrıl lehetne tárgyalni. Nagyon örülnék, ha a helyi vállalkozók több szerepet, lehetıséget kapnának. Bár hangsúlyozom, hogy ahogy csökken a pénz, úgy a munkák megrendelése is csökken. Melegh Gábor: Köszöntök mindenkit! Sajnálom, hogy nincs itt a polgármester úr, jobbulást kívánok neki. Írásban fogom neki megküldeni, amit teljes egészében elkészítettem az ülésre. 6

7 Számos olyan téma van, ami kifejezetten kettınk között bonyolódott, ezért most azokat nem teregetem ki fı társulati tagunk volt, akinek a nevében 2008-ban beadtunk 80 millió forintot. Ez most sincs benne a 2012-es költségvetésbe. Ezt az összeget zárolt számlán, illetve letéti számlán kellene kezelni. Sajnálatos módon az önkormányzat ezt beépítette a költségvetésébe. Amikor ténylegesen pályázni kellene akkor nincs pénz. Önkormányzati határozatban volt rögzítve, hogy ben ezeket a témákat megoldja az önkormányzat. Hölgyeim! Uraim! 2012 van! Semmi nem történt ebben. Szerettük volna, ha elindul ez a beruházás múlt év augusztusában. Be menten a Beruházási csoporthoz. Azt a választ kaptam: mit gondolok én az önkormányzatnak nincs pénze, s elırébb való a két körforgalom. Nem értem. Ha oda adunk 80 millió forintot, akkor mi az, hogy nincs pénz! Azért nincs pénz, mert elköltötték. Erre mindig ott kellene lenni! Tovább nem tőrhetjük ezt a helyzetet, a lakosság állandóan mozgolódik. Engem zavarnak ezzel állandóan, mert Önök nem adnak érdemleges választ. Csak porhintés folyik. A következıt kérjük most már egyértelmően! Elıször is ezt a pénzt elkülönített számlán kellett volna kezelni és az inflációnak megfelelı mértékő kamatban részesíteni. Banki emberekkel számoltattam ki, hogy ez a 80 millió forint december 31-re Ft a nettó kamat felszámításával. Több mint 100 aláírás győlt össze, hogy tegyenek már valamit! Pincék, mélygarázsok, szuterénok állnak vízben. Ez a pénz ha nincs, akkor nem lehet belıle semmit csinálni. Éppen ezért kifejezetten kérjük, hogy március 31-ig az adóbevételek során az 1204 fı volt társulati tag pénzét most már a Ft-ot tessenek egy betéti számlára elhelyezni. Tessék ezt a problémát ban megoldani. A körforgalommal kapcsolatban azt mondom, ha pénzügyi problémánk van, akkor ne fizessünk az állam helyett. Az es út állami út. Amíg a munkák folynak hová terelnénk a forgalmat? Amennyiben el tudjuk terelni a forgalmat, azt oldjuk meg úgy, hogy körforgalom se kelljen. Inkább azért tegyenek, hogy a Fı utcának ne legyen falusi képe. Legyenek zárt csatornák december 9-én született, azaz önkormányzati határozat, amiben arról volt szó, hogy átadnak zárómérleg szerint egy bizonyos összeget, ami a megállapodás szerint 60 millió forint volt pénzeszközben. Tulajdonképpen az önkormányzatra átruházható követelése 17 millió forint. A kintlévıségek tekintetében a felszámolók nem rendelkezhettek afelıl, hogy ez a követelés hova kerül, hiszen felszámolásuk után a pénzügyi bonyolítási tevékenységet a jogszabály szerint az önkormányzatnak kell átvennie. Ezeket a követeléseket azóta is behajtjuk. Téves azt gondolni, hogy ezeket bármiféle kamattal hajtjuk be. Annak is örülünk, hogy hosszú távú részletfizetéssel be tudjuk szedni a kintlévıségeket. Végrehajtani nem tudunk! Az önkormányzatnak szándékában áll továbbra is pályázni. Minden pályázati lehetıséget megragadunk. A Majdán Polje csapadékvíz elvezetését belátható idın belül meg kell oldania az önkormányzatnak, hiszen ez nem pusztán annak a hegyoldalnak a problémája. Az önkormányzat az átadott pénzeszközt nem fordítja másra. Adott esetben, hogy a felszámoló bizottság megkötött egy megállapodást, szerintem jogilag nem védhetı. A körforgalom esetében megnéztük a jogi lehetıséget. Miután az út a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez tartozik, így a Beruházási csoporttal közölték, hogy szó sem lehet róla, maradnak az eredeti tervek. Ekkor kaptuk azt az ígéretet, hogy ebben az évben valamilyen szinten el akarják indítani ezt a beruházást. Ennek a tervei évek óta jóvá vannak hagyva, szakhatósági engedélyek rendelkezésre állnak. Az önkormányzatnak annyi a dolga, hogy a sajáterıt biztosítsa hozzá. Hová terelik a 7

8 forgalmat? Fizikailag nem tudok mást elképzelni, mint hogy a budakalászi útra. Nekünk az volt a kérésünk, hogy válasszák ki azt az intervallumot, amikor a városban legkisebb a mozgás. Ez a nyári idıszakban a legvalószínőbb. Melegh Gábor: Nem értek egyet a kapott válasszal. A kormányrendelet szerint egyértelmően letéti számlára vagy zárolt számlára kellett volna ezt tenni. Ha ebben a dologban nem tudunk megállapodni, akkor bírósághoz fordulunk. Ha ügyvédet kell fogadnom, ennek az összegnek a terhére fogom fogadni. Tisztázni fogjuk ennek az egész jogi helyzetét. 6 éve volt rá az önkormányzatnak, ezalatt semmi nem történt. Az önkormányzat kritikusan gondolkodjon el, hogy mit tesz a lakosságért. Elıször is a 6 év az 4 év. Hangsúlyozom, onnan kezdve, hogy egy társulat felszámolásra került a pénzügyi bonyolítási tevékenységét akarja, nem akarja- az önkormányzatnak kötelessége átvenni. Eddig is elkülönített számlája volt a Déli csatornának ugyanúgy, mint a már megszőnt további társulatoknak. Ezekbıl a befolyt összegekbıl fedezzük a kötelezettség vállalás során fennálló hiteleket. Egy felszámolt társulat utólagosan, kamatokkal növelten nem kérheti ennek egy számlán lévı parkoltatását. Természetesen senkit nem lehet attól elzárni, hogy bírósághoz forduljon. Herczeghalmi László: Sajnálom, hogy az okmányirodának bizonytalan a helyzete, mert nagyon jó véleményem van róluk. Köszönöm azt is, hogy amióta jeleztem, hogy nem kapom meg a Pomázi Polgárt, azóta rendszeresen kapom. Van egy rész a Pomázi Polgárban, amiben polgármester úr válaszol. A Csabai féle társasággal kapcsolatban az októberi számban leírja a válaszadásban, hogy egyik alkalommal 20 millió forintot, a másik alkalommal 25 millió forintot fizetet a Csabai társaságnak banki hitel felvétele miatt. Ezután a januári lapszámban lenyilatkozza polgármester úr, hogy 33 millió forintot fizetet ki eddig ugyanerre. Kérdezném, hogy áll ez a feljelentés, mert felháborító, hogy ilyen társaság létezik. Közterület felügyelı van-e Pomázon? Ezt azért kérdezem, mert szeptemberben felmentem az önkormányzathoz. Azzal, hogy nem az én területem a csapadékvíz elvezetı árkok takarítása, az iszap kiszedése stb. Azt a választ kaptam, hogy a jegyzı asszony egy forintot sem ad ilyen munkára. Még autóra sem kapunk pénzt, hogy tudjunk közlekedni. Kérdezem, hogy egy közterület felügyelınek minek kell autó? Szerintem gyalog kellene közlekedni, s nézni közben, hogy mi a probléma Pomázon. Meg kell nézni az árkokat, hogy néznek ki. Szinte minden hol el vannak iszaposodva. Az ELMŐ a Rákóczi utcában legallyazta a fákat. Ott vannak a gallyak. Nem tudom kinek a feladata elszállítani. A javaslatom az, hogy akik ültették a fákat, élvezik az elınyeit, azok tüntessék el a gallyakat. A Hungagent-nél négy padka le van dılve. Mindenki azt mondja, hogy Pomáz a Pilis Kapuja. Meg kell nézni a Tüzéppel szemben a HÉV mellett, hogy néz ki a terület. Tele van szeméttel, hulladékkal. Nem lehet kényszeríteni a tulajdonost, hogy rendet rakjon? Parkolási gond! Nem csak az iskolákba, óvodákba közlekedı szülıknek van parkolási gondja. Akik távolabb laknak a HÉV állomástól és gépkocsival kell megközelíteniük azt, azoknak is gond a parkolás. 8

9 Egyre több a kóbor kutya a város egész területén. Addig nem intézkednek amíg meg nem harapnak valakit? 33 millió forint volt, azaz összeg, amit kézfizetı kezesként az OTP leemelt az önkormányzat számlájáról. Egyetlen esetben sem fizettünk önként a Csabai féle társulat kötelezettségei tekintetében. Ez 2011-ben kezdıdött, januárban volt az elsı inkasszó. Ez minden negyedévben megismétlıdött. Feljelentést az ügyvédünk tett. A rendırségi vizsgálat folyamatban van. Az önkormányzat megkísérelt hatni a társulatra, abban a tekintetben, hogy nem tudnak megszőnni, mert per van ellenük. Ennek következtében 3 évvel lépték túl a mőködésüknek az eredetileg tervezett költségeit. Az önkormányzat ezt a pomázi polgárok zsebébıl fizette. A társulat hajlandó volt arra, hogy közös megállapodással megszüntessük ezt a pert. Ennek a megállapodásnak a megkötése november végén megtörtént. Legkésıbb a társulat december 31-én összehív egy olyan ülést, ahol kimondja az elszámolási eljárás megindítását. Ez megtörtént! Januárban megkaptuk azt a határozatot, amiben kijelölték az elszámoló bizottságot, annak elnökét. Véleményem szerint büntetıeljárás csak a társulat elszámolása után történhet. Én nem akasztanék meg egy elszámolási folyamatot. Egy biztosítékot kicsikartunk! Sikerült kötnünk egy megállapodást, miszerint az adócsoportnál lévı behajtásokat engedélyezte a társulat. Így most ezzel is csökken a 33 millió forintos kintlévıség. Sajnos az önkormányzatnak nincs ellenırzési jogköre. Köszönöm, hogy a közterület felügyelık ügyét említette. 2 fı közterület felügyelınk van. Mindenképpen hatékonyabb munkát várnánk tılük. Felmérték, hogy melyek azok a kritikus pontok, ahol azonnali beavatkozás szükséges. Márciustól rendelkezésünkre fog állni egy kis platós autó, ami segítségünkre lesz. Külön köszönöm, hogy a lakosok kitisztítják az árkokat. A Tüzéppel szembeni ipartelep! Sajnos nagyon kevés jogi eszközünk van arra, hogy egy terület külsı kinézetén javítson az önkormányzat. Bírságolni lehet, de sok esetben ez sikertelen. Nagyobb probléma, hogy a szelektív hulladék tárolók mellé a lakosok még most is kommunális hulladékot helyeznek el. A kóbor kutyák széttépik. A kóbor kutyákkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ez egy örök probléma. Azt kell mondjam, hogy nem is pomáziak a kutyák. A kóbor kutyák többségét még mindig a hozzánk látogató budapestiek, nálunk átnyaralók engedik el. Most is van a gyepmesterrel együttmőködésünk. Azt el kell mondanom, hogy kóbor kutyát a környéken egyik állatvédı menhely sem fogad be. Napi szinten a gyepmester keményen megkéri annak az árát, ameddig tartani kell, mondván, hogy hátha jelentkezik a gazdája. Amennyiben nem jelentkezik a gazda, sajnos el kell altatnunk az állatot. Ennek a költségét is a városnak kell fizetnie. Egy kutya költsége több mint Ft. Megoldást nem tudunk rá mi sem! Sokszor akkor szerzünk tudomást kutyákról, amikor általában már megkapott valakit. Persze általában gyereket! Ha agresszív elvitetjük. BKV terület! Ezzel kapcsolatban 3 éve folyik a tárgyalás. Mindenki azt hiszi, hogy az önkormányzat nem szállíttatja el onnan a szemetet, pedig nem is az önkormányzat feladata. Nem a mi területünk. A BKV-nál pedig semmilyen sikert nem érünk el. Azt mondják, hogy a pomáziak vitték oda, vitessük el mi. Ezért döntöttünk úgy, hogy élesre zárjuk a tárgyalásokat. A megállapodás megtörtént, a földhivatali átvezetés is folyamatban van. 9

10 Pölcz József: Nagyon örülök annak, hogy a Pomázi Polgár újság megújult. De ennek még olcsóbbnak kellene lennie! A másik a pénz! Nem most kell elkezdeni spórolni, hanem korábban kellett volna. Nem kellett volna 2010-ben Pomáz Nap 8 millió forintért. A polgármester és az alpolgármester ( elızı ciklus! ) vegye ki a szabadságát. Ez is több millió forint volt. Több éve mondom, hogy amíg nincs pénze a városnak a Képviselı Hölgyek és Urak mondjanak le a képviselıi pénzükrıl. Önök vannak Pomázért! Mi is Pomázért vagyunk, de mi adót fizetünk. A képviselık a Piac téren járnak el! A kivett fenyıfa helyén egy nagy lyuk van már több mint egy éve. Nem vette azt észre senki? Önök hozták a rendeletet ( HÉSZ )! Mégis megszegte valaki. Turcsányné 2010-ben, 2011-ben kínai árut árult ott karácsony elıtt. Az idıs pomázi gazdálkodó nem árulhat semmit, mert nem engedik meg. Meg kell szüntetni a HÉSZ-t és vissza kell helyezni a piacot a régi helyére. Szembe megy az önkormányzat a kormánnyal, mert a kormány már eljutott oda, hogy a legnagyobb városokban a legnagyobb helyen árulhatnak. Hol fogunk venni magyar terméket? A lakosság fizeti a kommunális adót! Mikor volt utoljára lomtalanítás? Ha kommunális adót fizet valaki, az elvárja, hogy ı is kapjon valamit. Az a véleményem, ha nem tudnak lemondani a pénzrıl, akkor mondjanak le! Írjanak ki Pomázon egy új választást. Ma már azt is megoldották, hogy egy hónapban egyszer ül össze a Képviselı testület pár órára. Ennyi pénzért bárki leülne szívesen! Beszélünk róla, hogy szemetes a város! Tegyünk ki egy pár táblát, hogy ne szemeteljenek! Nem kerül sok pénzbe, de legalább felhívjuk az emberek figyelmét. Nagy butaság volt, hogy a Rendırséget elvitték a Fı útról. Mindenhol bent van a Rendırség a város központjában. Elıször is a szabadság kérdése! Ez munkajogi kérdés! Járt a szabadság megváltás a polgármesternek és az alpolgármesternek is. A Képviselı testületben ez vitát váltott ki. Született egy döntés, miszerint a polgármesternek és alpolgármesternek minden esetben ki kell vennie a szabadságát minden évben. És cikluson túlra nem vihetı! Ez jelen pillanatban csak polgármester urat érinti, és ı ki is veszi mindig a szabadságot. Alpolgármester asszony tisztelet díjas, ezért neki nem jár szabadság. Köszönöm, hogy a piac téren a kivett fenyı ügyét említette, helyre fogjuk állítani. Létezik egy rendelet, ami karácsony elıtt árusításra december 1-jétıl, december 31- ig biztosít lehetıséget. Ezen a vásáron bármilyen áru árulható. Lomtalanítás 2010-ben volt utoljára, ennek a költsége 12,5 millió forint volt. Nem csak a pénz miatt nem tudjuk vállalni. A kormány át kívánja alakítani a hulladékgazdálkodási tevékenységet. Az önkormányzatokra, de a lakosságra is többlet költségek fognak hárulni. Azt is el kell mondjam, hogy megkeresett minket a VSZ Rt. Arra hivatkozott, hogy tavaly jóval több szemetet szállított el Pomázról, mint amennyi a szolgáltatás ellenértékeként befolyt. Erre való hivatkozással áremelést szerettek volna. A kormány hozott egy olyan döntést, hogy ebben az évben nem lehet a hulladékszállítási díjakat emelni. Jelen pillanatban kivárunk! Nem kommunális adót fizetünk, hanem építmény adót. Halászné Gambár Mária képviselı: Kizárólag a saját véleményemet szeretném elmondani! Többször felvetıdött már, hogy a képviselık a tisztelet díjukról mondjanak le, mert ilyen szőkös helyzetben az önkormányzatnak ez nagy megtakarítást jelenthetne. Ezzel kapcsolatban szeretném 10

11 elmondani, hogy bizottsági elnökként nem sokkal több pénzt kapok havonta, mint a minimálbér. Ezért az összegért havonta nem csak két óra munkát végzünk, amit önök esetleg a televíziós közvetítésben látnak. Sok órát dolgozunk, próbáljuk megoldani azokat a kérdéseket, amik nap, mint nap jelentkeznek. A magam részérıl 2011-ben 4 alkalommal hoztam a városba egy megnyert pályázat kapcsán több mint 100 mázsa élelmiszert. Szigetszentmiklósról hoztuk ezt az élelmiszert, olyan autókkal, amik az önkormányzat rendelkezésére állnak, másrészt voltak, akik ingyen segítettek a szállításban. Többek között én is a saját autómmal. Ennek is van némi költsége! Például telefon költsége is van. Mondhatnék jó néhány példát még. Higgyék el, a képviselık a tisztelet díjukért jó bıven megdolgoznak. Ha valaki dolgozik, akkor a tisztes bér megilleti. Ezt gondolom ön is megteszi, hiszen ezért kereskedı. Kovács Róbert alezredes: Megelıztük a parkolási kérdést. A jövı hét folyamán Zsebe Zsolt képviselı úrral csinálunk egy bejárást, s a lehetı legjobb megoldást szeretnénk ebbıl kihozni. Bódi úr: 40 éve vagyok Pomázon, a Boglárka utcában lakom. Három házzal fölöttem most egy új utcát nyitottak. Ahol én lakom azt a kis sarkot kihagyták. Le van murvázva. A víz nekem jön. Azt a kis sarkot nem csinálják meg? Az nem a Boglárka utca? Mint kiderült Rédei Imre képviselı társam mérte föl annak idején ezt. Köszönöm szépen! Meg fogja önt keresni a Beruházási csoport. Tavasszal úgy is a kátyúzásnál nagyobb területek egybefüggı aszfaltozása szükséges. Jelen pillanatban az idıjárás nem alkalmas. Bándi János fel fogja önt keresni. Tavasszal várható a megoldása. Ezt a költséget beterveztük. Visszatérve a Képviselı testületi ülés hosszára! Örülök, hogy nem kell 8-10 órás testületi üléseket végig ülni. Nekem mindig az volt a véleményem, hogy a vitákat, a véleményeket bizottsági szinten kell elvégezni. Szakbizottságokban, adott esetben szakértık igénybe vételével. A Képviselı testületnek az a jó, ha valóban már csak a végszavazást kell megtenni. A parttalan vitáknak eddig sem voltam a híve tıl sokkal hatékonyabb a bizottsági munka. A bizottságok nagyon sőrőn ülnek össze. Van, hogy egy testületi ülés elıtt háromszor is összeül a bizottság. Ez hatékonyabb munkát eredményez. Vicsotka Mihály úr: Köszönöm szépen! Azért szeretnék néhány mondatot mondani, mert néhány itt elhangzott gondolatból ferde következtetések jöhetnek létre a Pomázi Polgárral vagy a személyemmel kapcsolatban. 14 éves szerkesztés után úgy döntöttem, hogy bizonyos okok miatt nem vállalom tovább. Az okokról most nem kívánok beszélni. Ezért van az, hogy már nem én vagyok a felelıs szerkesztıje az újságnak. Tehát nem rúgtak ki! Nehogy azt higgye valaki is, hogy amíg én csináltam az újságot hú de drága volt! Soha senki egy fillért sem lopott el. Egyszerően arról van szó, hogy most már nem 6000 példányban, hanem 4000 példányban jelenik meg. Az önkormányzat megszüntette azt a Kft-t, aminek semmi szerepe nem volt az újság megjelenésében, csak éppen bizonyos pénzeket elvitt. Nem történt itt semmi csoda! De van egy rossz 11

12 hírem is azoknak, akik nem szeretik az írásaimat. Továbbra sem szabadulnak meg tılem, mert bizonyos dolgokat én írok az új újságban is. Köszönöm szépen Vicsotka úr eddigi munkáját! Természetesen továbbra is számítunk rá. Duró Imre képviselı: Ebben a városban vannak iskolák, óvodák, Mővelıdési Ház, stb. Mivel ezekkel kapcsolatban nem érkezett semmi kérdés gondolom minden rendben van. Zsebe Zsolt képviselı: Köszönöm a sok szakmai és egyéb hozzászólást, hiszen nagyon értékes észrevételek hangoztak el. Ez belılem is mindig azt a gondolatot hozza ki, hogy de jó lenne sokkal többet tenni. Szeretném elmondani, hogy 2006 óta nagyon sok millió forint kamatot és tıkét kellett már vissza fizetnünk. Két számmal hagy zárjam. Összesen 2010-ben éves szinten 187 millió forintot kellett kamat és tıke címén visszatörleszteni. Ez 2011-ben már 249 millió forintot tesz ki. Higgyék el, hogy ez a teher nagyon nagy a városon. Ez nagyon nagy feladatot ró az önkormányzatra, hivatalra és önökre is, hogy ezt a város ki tudja termelni. Ha ezek a hitelek nem lennének jelentıs változások lehetnének. Kérem szépen a türelmüket. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Magam és a Képviselı testület nevében is köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket azzal, hogy ránk szánták az idıt. Reméljük, hogy a következıkben már sokkal kedvezıbb hírekkel szolgálhatunk, s mindenki problémájára megtaláljuk a megfelelı megoldást. Több napirendi pont nem lévén, bezárom az ülést. Kmf. Kósa Anikó sk. alpolgármester Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina sk. jegyzı Nagy Attila képviselı sk. hitelesítı 12

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 4/2012. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 28 -án tartott ülésén hozott határozatairól. 24/2012.(II.28.) sz. Ök. határozat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. augusztus 01. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. augusztus 01. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/17/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. augusztus 01. rendkívüli ülés Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 44/2013. (VIII.01.) ÖH. Forgalomirányító

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 63/ /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: -testületének ülésén, 2010.május 17-én

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-14/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 14 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2011. január 04-i rendkívüli ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11-15. TARTALOMJEGYZÉK 11/2010.(IV.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 19-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 19-i üléséről 122 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 19-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Támba Borbála Buzák Zsolt Terdik Tibor képviselők Tanácskozási joggal

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 17. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Vanyarc Szirák Bér Községek Önkormányzatainak inek együttes ülésérıl 2012.augusztus

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2010. július 14-én a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság rendkívüli együttes ülésén.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 167-1/2010. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2010. március 2-án (kedden) 16 óra

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 14-én 9 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 03. 29-én tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 03. 29-én tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 5/2011. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 03. 29-én tartott ülésén hozott határozatairól. 31/2011.(03.29.)sz.Ök.határozat (egyhangúlag)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra)

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 30-án megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Harangozó Csaba képviselı

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat január 29-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat január 29-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2014. január 29-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 15/2014./01.29/-tól 16/2014./01.29./-ig Hozott rendeletek: - 1 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben