INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: 198-3/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 11. napján órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok száma: 1-2/2012. (I. 11.) Kt. hat. Rendeletek száma: 1-2/2012. (I. 12.) Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Bolvári Mihály alpolgármester, Balogh Ferenc képviselő, Sebján György képviselő, Sallai János képviselő, Zámbó Istvánné képviselő, Faldina Ágnes képviselő, (összesen 7 fő). Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző Az ülésen jelen van: dr. Egresi Márton közbeszerzési szakértő, Czinege István Inárcsvíz Kft. ügyvezetője, Ádámku Ottóné pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető, Talapka Gergő ügyintéző Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester NAPIREND: 1. Tájékoztatási tevékenységek elvégzése, kommunikáció, tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása a KEOP pályázati támogatásból megvalósuló Inárcs Község Ivóvízminőségjavítása tárgyú Derogációs víziközmű projektek előkészítése KEOP /11 számú, valamint KEOP-1.3.0/09-11 számú projekthez kapcsolódóan Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 2. Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése a KEOP pályázati támogatásból megvalósuló Inárcs Község Ivóvízminőség-javítása tárgyú Derogációs víziközmű projektek előkészítése KEOP /11 számú, valamint KEOP-1.3.0/09-11 számú projekthez kapcsolódóan a hirdetmény közzététele nélküli, általános, egyszerű közbeszerzési eljárás során Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 3. A évi közszolgáltatási díjakra vonatkozó jogszabályok változásának megtárgyalása Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző (A meghívót a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

3 1. napirend: Tájékoztatási tevékenységek elvégzése, kommunikáció, tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása a KEOP pályázati támogatásból megvalósuló Inárcs Község Ivóvízminőség-javítása tárgyú Derogációs víziközmű projektek előkészítése KEOP /11 számú, valamint KEOP-1.3.0/09-11 számú projekthez kapcsolódóan (Az előterjesztés a meghívóval kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit A két napirendet együtt kezelve, először hallgassunk meg a pályázatról egy rövid tájékoztatót. dr. Egresi Márton: Üdvözlök mindenkit, dr. Egresi Márton vagyok, polgármester úr és jegyző úr meghívására a Taktaosi Kft. képviseletében veszek részt az ülésen. Mi folytattuk le az ivóvíz-pályázat keretében a közbeszerzéseket és a beszerzéseket. Tájékoztatómban összevonnám a két napirendi pontot, hiszen egy beruházáshoz kötődnek. Az első napirendi pont a tájékoztatási, kommunikációs tevékenység beszerzéséhez, a második pedig a projektmenedzsment szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódik. Az első egy egyszerű beszerzési eljárás, hiszen nem éri el azt az értékhatárt mely esetében közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni, nem esik tehát a Kbt. hatálya alá. Ennek ellenére a vonatkozó szabályoknál szigorúbban folytattuk le az eljárást, nehogy versenyellenességgel lehessen vádolni. A projektmenedzsment eljárás azonban közbeszerzési eljárás, ez tehát valamivel komolyabb. Az ivóvizes pályázat alapvetően egy beruházást jelent, azonban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség két pályázatra bontja. Az első pályázat keretén belül lehet pénzt nyerni az egész beruházás előkészítő tevékenységeinek költségeire, a másik esetében pedig - a megvalósítási szakaszon belül - tulajdonképpen magára a beruházásra. Mindkét pályázat európai úniós forrásból biztosított, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatnak a kifizetése önerőre és támogatott részre fog oszlani. A második fordulóban még nem tudjuk az önerő összegét, de valószínűleg 15% lesz. Az első forduló utófinanszírozott, az összes előkészítő tevékenységet jelentő költséget az EU állja. Erre vonatkozó hátrány, hogy ezeket a költségeket értelemszerűen előre kell kifizetnie az önkormányzatnak, ezt követően pedig a számlát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek be kell nyújtani, mely alapján kapja majd vissza az önkormányzat a nyertes megbízottnak kifizetett összegeket. A második fordulóban - amikor maga a kivitelezés lesz közbeszereztetve 85-15% megosztás lehet. A 15%-os önrészre az önkormányzat egy tavalyi kormányrendelet alapján szintén pályázhat. Az önkormányzat ebben a szakaszban tehát, a nyertes kivitelezőnek fizeti ki a 15%-ot, a fennmaradó 85%-ot pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fogja finanszírozni. Amennyiben ma döntés születik a tájékoztatás beszerzéséről, illetve a projektmenedzsment közbeszerzéséről, és a testület nyertes pályázót hirdet, az első fordulós pályázati szakasz tulajdonképpen le is zárul. A tanulmánykészítő elkészítette a megvalósíthatósági tanulmányt, benyújtotta a NFÜ-hez, jelenleg tehát bírálat alatt van, de egy gyorsított eljárás eredményeképpen a támogatói okirat nemsokára elkészül, így a pénzeket, melyekből ezek a szolgáltatások kerültek finanszírozásra, le lehet majd hívni. Jelenleg tehát itt tartunk, ezt követően fogja a tanulmánykészítő a kivitelezési szakaszra benyújtani a pályázatot, mely előreláthatólag nyár elején fog bemenni az NFÜ-hez elbírálásra. dr. Gál Imre polgármester: A tájékoztatóval kapcsolatban felmerült-e valamilyen kérdés? Balogh Ferenc Péter képviselő: A pályázattal kapcsolatban az volt a kérésünk, hogy semmilyen módon ne kerüljön ez a beruházás az önkormányzatnak pénzbe. Ugyanakkor a tájékoztatóban nem ezt hallottuk.

4 dr. Gál Imre polgármester: A 15%-os önrésze pályázni lehet és természetesen fogunk is, hiszen abban maradtunk, hogy csak úgy indulunk a pályázaton, ha az önkormányzatnak egy fillérébe sem fog kerülni ez a beruházás. Az ÁFA kérdését is tisztáztuk. Ádámku Ottóné: Igen tisztáztuk, mert az önkormányzat a vagyonát bérbe adja az Inárcsvíz Kft.-nek, és mivel bérbe adunk, ezért ÁFA-visszaigénylésre vagyunk jogosultak, így a beruházás kapcsán ennek megfelelően tudjuk kezelni az ÁFA-t. Balogh Ferenc Péter képviselő: Ezek szerint semmilyen módon nem maradhat ránk kifizetetlen számla? dr. Egresi Márton: Nem. Az a gyakorlat, hogy miután az EU felé aláírtuk a csatlakozási szerződést, ezért kötelezettséget is vállaltunk pl. arra, hogy az ivóvízhálózatot bizonyos kerteken belül fejlesztenünk kell. Ha ezt nem teljesítjük, az EU bírságot fog kiszabni, ezért a kormány egy tavalyi kormányrendelettel felgyorsította ezeknek a pályázatoknak a menetét, hogy a 2013-as határidőt tarthassa. A második fordulóban lényegében egy kibővített pályázat kerül benyújtásra, melynek pozitív elbírálása nem kérdés, hiszen nem érdeke az államnak, hogy ezen beruházások megvalósulását gátolja. Balogh Ferenc Péter képviselő: Ennek ellenére újra megkérdezném, hogy tehát semmilyen esetben sem lehetünk vesztesei ennek a projektnek? dr. Egresi Márton: Nem, az önkormányzatnak semmiféle kötelezettsége nincs ebben az ügyben. Bolvári Mihály alpolgármester: A vízmű három tulajdonosé: az önkormányzaté, Czinege Istváné, és még egy tulajdonos van. Amennyiben megvalósul ez a projekt, nyilvánvalóan felértékelődik majd a vízmű. Az önkormányzaton kívüli másik két tulajdonos összesen 4%-os vagyonát ez mennyiben fogja érinteni? Göndör Ákos jegyző: Az üzletrész, nem vagyon. Amire gondolsz az nem a kft. tulajdona. Ez az önkormányzat vagyona, ezért is született erre vonatkozóan bérleti szerződés. Ádámku Ottóné: A Kft.-nek a törzstőkéjéből részesülhetnek a tulajdonosok. Ha az övék lenne a vagyon, ők pályáznának, nem mi. Nem is adjuk át, csak az üzemeltetés az övék. dr. Gál Imre polgármester: Kétfelé kell választani a kérdést. Van a vagyonunk, amit most ez a beruházás növelni fog. Ezen kívül mi ezt a vagyont bérbe adtuk a Kft.-nek, hogy ellássa a település vízellátásával kapcsolatos feladatokat. Amit ő ezért beszed (vízdíj), abból keletkezik egyfajta bevétel, ami a Kft. vagyonát gyarapíthatja és ez fog 96%-os önkormányzati illetve 4%-os másik tulajdonosi arányban szétoszlani. A beruházással növelt önkormányzati vagyonhoz tehát a Kft.-nek nincs köze. Példának okáért vegyük a konyhát. Ha azt mondom, hogy a közétkeztetést lássa el egy kft., annak bérbe adom az épületet, a konyha eszközeit és minden egyebet. Ő ezért bérleti díjat fizet. Ettől függetlenül ez teljes egészében a miénk maradna. Ha beruházással fejlesztenénk, attól még a kft. vagyona nem fog növekedni, legfeljebb kérhetnénk tőle magasabb bérleti díjat, hiszen modernebb eszközökkel dolgozhat. A kft. bevétele tehát csak abból a forgalomból származhatna, amit beszedne az ebédpénzekből. A megfőzött és eladott ételért beszedett díjból ki kellene gazdálkodnia a

5 működési költségeit, a hasznot pedig eltehetné. Itt is erről van szó, hiszen az önkormányzat vagyonát, vagyontárgyait adtuk bérbe, ugyanis anélkül nem tudna a szolgáltató üzemelni. Göndör Ákos jegyző: A kft. egyébként a beszedett pénzt csak működtetésre, illetve fejlesztésre használhatja fel. Ádámku Ottóné: Ami nyeresége a kft.-nek korábban egyszer keletkezett, akkor is segített az önkormányzatnak, hiszen épített egy útrészt a Hunyadi utcához, mert számára fontos volt, hogy jól megközelíthető legyen a vízmű. Amennyiben egyébként bármilyen költség merül fel a jelen pályázattal kapcsolatban, a kft.-nek kell megspórolnia. dr. Egresi Márton: Az összegek, melyek az előterjesztésben szerepelnek a beruházáshoz mértek. Kvázi az ajánlattevők találják ezeket ki, de már korábban a pályázati felhívásban százalékosan kerülnek megállapításra. Az ivóvizes pályázatban is pontosan le van írva, hogy az egész beruházás összegéből, hány százalékra adhatnak be minimum és maximum árajánlatot. az ajánlattevők keze tehát ebből a szempontból meg van kötve. Az önkormányzat a megállapított kerettől eltérő árajánlatra nem is vállalhatna kötelezettséget, hiszen ezek EU-s pénzek, így a forrásokat osztók határozzák meg, hogy az egyes beruházásokra mennyit adhatnak ki. Egyébként Brüsszel is kötve van bizonyos jogelvekhez, így ha bármilyen beruházás esetében a források befagyasztásán gondolkodnának, azt elvileg csak a jövőre vonatkozóan tehetnék. Az ezekre a célokra lekötött pénzeket nem gondolom, hogy visszavonhatják. Zámbó Istvánné képviselő: Az önkormányzat az utófinanszírozás értelmében tehát megelőlegezi ezeket az összegeket. Van erre elegendő pénz? dr. Egresi Márton: Az utófinanszírozás csak az első fordulóra vonatkozik, a nagy beruházás szállítói finanszírozású. dr. Gál Imre polgármester: Azt teljes egészében a nyertesnek kell állnia, így ő kapja majd meg a pénzt az államtól. Ez az összeg gyakorlatilag az önkormányzaton át se folyik. Úgy gondolom, hogy kellőképpen megtárgyaltuk a kérdést. Aki egyetért a határozati javaslattal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Creatív Press kft. ajánlatát fogadjuk el, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (I. 11.) Kt. sz. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tájékoztatási tevékenységek elvégzése, kommunikáció, tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása a KEOP pályázati támogatásból megvalósuló Inárcs Község Ivóvízminőség-javítása tárgyú Derogációs víziközmű projektek előkészítése KEOP /11 számú, valamint KEOP-1.3.0/09-11 számú projekt beszerzési eljárása során a beérkezett árajánlatok vonatkozásában a Kreatív Press Kft. (6000 Kecskemét, Beregszászi út 21.) ,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát fogadja el. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal

6 2. napirend: Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése a KEOP pályázati támogatásból megvalósuló Inárcs Község Ivóvízminőség-javítása tárgyú Derogációs víziközmű projektek előkészítése KEOP /11 számú, valamint KEOP-1.3.0/09-11 számú projekthez kapcsolódóan a hirdetmény közzététele nélküli, általános, egyszerű közbeszerzési eljárás során (Az előterjesztés a meghívóval kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A projektmenedzsment szolgáltatás megrendelésére vonatkozó 2. napirendi pont esetében pedig az ANPAST Kft. ajánlata a legkedvezőbb. Aki egyetért azzal, hogy az ANPAST kft. ajánlatát fogadjuk el, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I. 11.) Kt. sz. határozata Inárcs Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése a KEOP pályázati támogatásból megvalósuló Inárcs Község Ivóvízminőség-javítása tárgyú Derogációs víziközmű projektek előkészítése KEOP /11 számú, valamint KEOP-1.3.0/09-11 számú projekt beszerzési eljárása során a beérkezett árajánlatok vonatkozásában, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy: 1. Inárcs Község Önkormányzatának megbízásából a Takta-Osi Kft. által a felkért ajánlattevőknek megküldött ajánlatkérések alapján, a Kbt (2) bekezdése szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárásban az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u ) Ajánlattevő hiánypótolt ajánlatát érvényesnek fogadja el a következők alapulvételével: - Az ajánlattevő által ajánlott egyösszegű ajánlati ár ,- Ft + ÁFA, azaz kilencmillió-kilencszáz-kilencvenezer forint + általános forgalmi adó 2. nyertes ajánlattevőként az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u ) Ajánlattevőt hirdeti ki a Kbt. 91. (1) bekezdése alapján. 3. a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel, az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u ) Ajánlattevővel nettó ,- Ft + ÁFA, azaz kilencmillió-kilencszáz-kilencvenezer forint + általános forgalmi adó összeggel a megbízási szerződést kösse meg. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: folyamatos

7 3. napirend: A évi közszolgáltatási díjakra vonatkozó jogszabályok változásának megtárgyalása Göndör Ákos jegyző: Sürgős jogalkotási kötelezettséggel lettünk felruházva új törvények hatályba lépése következtében. A dec. 13.-án tartott ülésen elfogadásra kerültek az idei évre vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatási díjról, illetve a víz- és csatornadíjról szóló rendeleteink, amelyek január 1-jével léptek hatályba. Azonban dec. 30-án és 31- én megjelent a Magyar Közlönyben kettő törvény, melyek alapján a víz- és csatornadíjak tekintetében az önkormányzatnak január 1-jével nincs hatásköre ármegállapításra. Mivel a jogszabályi hierarchiában a törvény magasabb szinten helyezkedik el, mint a rendeletünk, ezért kötelező az egyébként addig jogszerűen hatályban lévő rendeletünket hatályon kívül helyezni. A jogszabály alapján a víz- és csatornadíjak nem változhatnak a tavaly megállapított mértékhez képest. A 2010-ben elfogadott rendeletünk tehát hatályban marad, és az abban évre megállapított mérték lesz hatályos az idei évre vonatkozóan is. A decemberi ülésen született módosító rendeletet kell tehát hatályon kívül helyezni. A hulladékkezelési közszolgáltatási díjra vonatkozóan szintén megjelent a Magyar Közlönyben egy törvény, mely előírja, hogy az önkormányzatok nem emelhetnek díjat január 1-jétől. Ez azt jelenti, hogy a dec. 13-án elfogadott rendeletünk szintén összeütközésbe kerül ezzel a törvénnyel, így azt is hatályon kívül kell helyezni. Ez esetben nem amiatt marad meg a tavalyi díj, mert nincs ármegállapítási jog, hanem azért, mert a törvény előírja, hogy nem emelheti az önkormányzat a díjat. Összefoglalva tehát a lényeg, hogy a tavalyi díjak maradnak a víz- és csatornadíjak, illetve a szemétszállításra vonatkozó díjak tekintetében. Ez valószínűleg azt jelentheti, hogy a REMONDIS kéri majd az önkormányzatot, hogy a különbözetet fizesse meg, hiszen ha a lakosság nem fizeti meg amit kiszámolt, akkor azt át fogja hárítani az önkormányzatokra. Hogy ez milyen mértékű növekedést jelent, majd meglátjuk. Az Inárcsvíz Kft.-nek is ki kell gazdálkodnia majd ezt a kieső bevételt, ugyanakkor a víziközmű-szolgáltatónak van egy olyan lehetősége, hogy a díjak miniszteri rendeletben történő megállapításáig fennálló átmeneti időszakra vonatkozóan a tavalyi díjaktól max. 4,2%-kal eltérhet. Az egyik rendeletünket tehát felhatalmazás híján, másikat pedig a törvényi ellentét feloldása érdekében kell hatályon kívül helyezni. dr. Gál Imre polgármester: Ha nincs kérdés, szavazásra bocsátom a kérdést. Aki a dec. 13-án megtartott ülésen született módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezeteket el tudja fogadni, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/2003. (XII. 18.) rendelet módosításáról szóló 25/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotja: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (I. 12.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/2003. (XII. 18.) rendelet módosításáról szóló 25/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

8 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2004. (IV. 01.) rendelet módosításáról szóló 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotja: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2004. (IV. 01.) rendelet módosításáról szóló 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. NAPIREND UTÁNI FELSZÓLALÁS dr. Gál Imre polgármester: Tájékoztatnám képviselőtársaimat, hogy az év első rendes testületi ülését január 25.-re szerveztük. Az ülésen többek között döntenünk kell majd a munkatervről, így meghatározhatjuk majd az ez évben tartandó ülések időpontjait, és azok napirendjeit. További tájékoztatásképpen az Erste bankkal kapcsolatban elmondanám, hogy változatlanul ott tartunk, hogy próbálunk erősebb kapcsolatokat létesíteni a bankokkal, így az Erste-vel is, de a jelek szerint az időközben elfogadott önkormányzati és egyéb törvények sem építettek ki egy olyan biztonságos jogszabályi környezetet, amely a bankokat döntésre bírná. Pillanatnyilag tehát az a helyzet, hogy országunk jelenlegi pénzügyi helyzetében nehéz a bankoktól bármilyen jogcímen hitelt szerezni. Emellett felvettük a kapcsolatot a Magyar Fejlesztési Bankkal is, folyamatban vannak a tárgyalások. Ettől elkanyarodva szeretném, hogy aki tudja, tájékoztassa lakosságot arról, hogy az önkormányzat nem kívánja bevezetni az ebadót a községben. Egyébként a kóbor kutyák begyűjtése, átmeneti menhely fenntartása, elszállítása, egy alkalmazottunk tanfolyam keretében gyepmesterré történő továbbképzése sokkal többe kerülne, mint amit az ebadó kivetéséből származó bevétel. Ha nincs más kérdés, téma, amit meg kellene beszélni, mindenkinek megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom 18 óra 00 perckor. k.m.f. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Sebján György képviselő jkv. hit Zámbó Istvánné képviselő jkv. hit.

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 14. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 08. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-53/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 03. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-24/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 01. 30. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-5/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 09. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 06. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-39/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/59-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 06-án

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-68/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 29-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Major Ferencné,

Részletesebben

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2012. július 11-én 8.30 órakor a Polgármesteri Hivatal ovális termében tartott

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet tér

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 11-én (Szerda) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 11-én (Szerda) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 11-én (Szerda) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta. Erről értesítést kapnak:

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta. Erről értesítést kapnak: JEGYZŐKÖNYV Készült Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 12-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti Józsefné Kovács Gábor

Részletesebben

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 5/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2009. 03. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 678-12/2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Jegyzőkönyv 2013. január 28. napján 17.00 órakor kezdődő rendes, nyílt testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben