Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. március 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4 Beszámoló a Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ évi tevékenységéről... 5 Beszámoló a Közterület felügyelet és ezzel összhangban a parkolóőrök munkájáról Beszámoló a Janikovszky Éva Óvoda működéséről... 61

2 I/A kötet 2. oldal Iktatószám: /2009. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POILGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom március 5-én, órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). Napirendi pontok: Közmeghallgatás 52/2006.( ) Kgy. számú rendelet 50. (1) bekezdése értelmében. 1./ Napirend: évi Költségvetési rendelet módosítása (átvett pénzeszközök, TÁH egyeztetések átvezetése) Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 2./ Napirend: Beszámoló a Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ évi működéséről Előadó: Külterületi Koordinációs Központ vezetője Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 3./ Napirend: Beszámoló a Közterület Felügyelet és ezzel összefüggésben a parkoló őrök munkájáról Előadó: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, Városellátó és Beszerzési Kht. Magyar József, ügyvezető igazgató Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 4./ Napirend: Janikovszky Éva Óvoda beszámolója Előadó: Patkósné Dezső Katalin, intézményvezető Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 5./ Napirend:Vásárhelyi Strandfürdő üzemeltetésére Részvénytársaság létrehozásának lehetősége, a fürdőfejlesztésről tájékoztatás Előadó: Dr. Kovács Pál városstratégiai főtanácsadó Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

3 I/A kötet 3. oldal 6./ Napirend: Kisebbségi együttműködés, a romák helyzete Hódmezővásárhelyen Előadó: Városstratégiai Iroda, Dr. Mikecz Péter irodavezető, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 7./ Napirend: Tájékoztató a mezőgazdasági termelők, egyéni és társas vállalkozások helyzetéről Előadó: Lakosságszolgálati Iroda, Dr. Makó András, Érdekképviseleti szervek /MAGOSZ, Gazdasági Egyesület stb./ Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 8./ Napirend: Szent István Általános Iskola beszámolója Előadó: Ménesi Sándor, intézményvezető Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 9./ Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, február 17. Tisztelettel: Dr. Lázár János Polgármester Országgyűlési képviselő

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai az alábbiak szerint tartják üléseiket: Helyszín: Polgármesteri Hivatal 1/6. Díszterem Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülése: március 2. / hétfő / délelőtt óra Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülése: március 2. / hétfő / délután óra Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülése: március 3. / kedd / délelőtt 8 00 óra Városfejlesztési, Vállalkozásfejlesztési és Informatikai Bizottság ülése: március 3. / kedd / délelőtt óra Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: március 3. / kedd / délelőtt óra Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: március 3. /kedd / délután óra. Hódmezővásárhely, február 24. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes jegyző

5 I/A kötet 5. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ évi tevékenységéről. Az anyagot készítette: Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

6 I/A kötet 6. oldal Száma: /2009 Tárgy: Beszámoló a Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ évi tevékenységéről. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! A Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ (továbbiakban: Központ) évben is, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése, 345/2006.(07.26.) számú határozata szerint végezte tevékenységét január 01. és február 29.-e között, 9 mezőőr látta el feladatát városunk külterületén. Az év elején, az Önkormányzat költségcsökkentő lépéseket kért az intézményektől, melynek eredményeképpen, a mezőőri körzetek száma eggyel csökkent. Ennek eredményeképpen március 1.-től, 8 körzetben, 8 fő mezőőr végezte munkáját. Megítélésem szerint a romló szociális és gazdasági helyzetben mind a mezőőrök, mind a külterületi koordinátorok munkája egyre jobban felértékelődik. A külterületen élők, a városban élőkhöz képest, kiszolgáltatottabb helyzetben élik mindennapjaikat. A szórvány tanyák fekvése és a várostól való távolságuk miatt, potenciális célponttá válhatnak. A külterületen élők szociális helyzete rosszabb, mint az átlag, ezért az odafigyelés, a segítségnyújtás és a tájékoztatás különösen fontos. 1. A Központ feladatai: Ügyfélfogadás A Központ, az Agrárcentrumban, a Petőfi 6. szám alatt működteti irodáját, napi ügyfélfogadással. Az ügyfélfogadás keretében évben is vártuk, minden hódmezővásárhelyi és esetlegesen vidéki lakost, aki a külterületet érintő ügyben segítségnyújtást, felvilágosítást, tanácsadást kért, mint például: - állattartás szabályai, - csatornázási, - földhasználati, - földhivatali, - különböző pályázati, - külterületet érintő fejlesztések, - külterületi úthasználati, - nyesedékgyűjtési engedélyekkel kapcsolatos, - önkormányzati támogatások, - őstermelők adózása, - szabálysértési, - tanyavillamosítási és egyéb ügyekben.

7 I/A kötet 7. oldal Az ügyfélfogadás során 158 alkalommal keresték fel irodánkat, a fent megjelölt ügyek valamelyikében. Az iktatás soros iktatókönyvben történik, 15 fő számon, évben összesen 1106 db irat került, iktatásra Együttműködés más Hatóságokkal, szervezetekkel: 1. Közös őrszolgálatok szervezése, a Városi Rendőrkapitánysággal, ban is folytatódott. A mezőőrök és a külterületen szolgálatot teljesítő, körzeti megbízott közös nappali és éjszakai járőrözéseket végeztek. A közös járőrözés fő feladatai: - külterületi szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, - orrvadászat megelőzése, - külterületi illegális szemételhelyezés, fakivágások megelőzése, visszaszorítása, megakadályozása. A közös szolgálatokat, a belterületen szolgálatot teljesítő rendőrök is végeztek. Kiemelt feladatot jelentett, a fém tolvajok elleni fellépés, ami több közös ellenőrzési akcióban nyilvánult meg. 2. Együttműködés az Önkormányzat Irodáival, a munkatársak külterületre való kijutása érdekében, környezettanulmányok elkészítése, hagyatéki felmérések, valamint gyámhivatali ügyekhez kapcsolódóan történt meg. A Népjóléti csoport munkatársa összesen 11 alkalommal, a gyámügy munkatársa 2 alkalommal lett szállítva, az Önkormányzat gépjárművével. Számtalan esetben előfordult, hogy a mezőőrök, a Városüzemeltetési csoport tagjaival közösen végeztek bejárásokat vagy helyszíni szemléket, fakivágási, útkarbantartási és más ügyekben. 3. Szoros együttműködés jött létre ben a Kapcsolat Központ Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat, a Védőnői Szolgálat és Központunk között. Az együttműködés tartalma a következő: Családgondozás a külterületi tanyákon élő szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok tekintetében, - Jelző funkciók rendszerbe történő beépítése és működtetése, - Szakmai információk folyamatos biztosítása, - Rendszeres szakmai tapasztalatcsere. A közös munkát, évben is végeztük, melynek eredményeképpen, az év első felében a Szolgálatunk biztosította a gépkocsival való kijutást, ez összesen 15 alkalommal valósult meg. Ezen felül a mezőőrök is közreműködtek a tanyákra való kijutásban, amikor erre szükség volt. Kóti Irén családgondozó látogatásait, az 1. számú melléklet tartalmazza.

8 I/A kötet 8. oldal Felszólítások A Központunk feladataihoz tartozik a kiskertes övezetekben található ingatlanok folyamatos ellenőrzése, egyébiránt az elhanyagolt kertek, parcellák tulajdonosainak felszólítása a területük művelésére. Évről évre előfordulnak esetek, amikor az állattartók, az állattartás szabályait figyelmen kívül hagyva, más területén legeltetik állataikat, illetve kutyáikat nem kötik meg. Ennek alapján az elmúlt évben a következő felszólítások történtek: Felszólítás tárgya Gyommentesítés Állattartási szabályok betartása Egyéb esetszám Ahogyan a táblázatból kitűnik, hogy 99 esetben történt felszólítás, a gyommentesítés elvégzésére. A felszólítások megoszlása a zártkerti övezetekben a következő volt: - Paperei kiskertek: 35 - Sarkalyi kiskertek: 13 - Új és Öregkishomok: 27 - Darvasszéli kiskertek: 6 - Dilinka: 2 - Mámazug: 10 - Csomorkányi kiskertek: 6 Összesen: 99 zártkert A tapasztalat azt mutatja, hogy a zártkerti övezetekre jellemzően vannak, olyan ingatlanok, amelyek több éve, gazdátlanok, elhanyagoltak. Általában több, vidéki tulajdonosuk van, elérhetőségük korlátozott. Az állattartási szabályokat, 43/2001. (12.18.) Kgy. rendelet szabályozza. Központunk 15 esetben szólított fel, külterületen élőket az állattartási szabályok betartására, ebből 7 esetben, az eb tartási, 8 esetben pedig egyéb állatfajra vonatkozóan. Azon személyek, akik a felszólítás ellenére a szabályokat megszegték, szabálysértési feljelentést kezdeményeztünk.

9 I/A kötet 9. oldal Szabálysértések Központunk ban, 7 alkalommal tett szabálysértési feljelentést, az Önkormányzat illetékes irodájánál. Ebből 4 alkalommal, illegális szemételhelyezés tárgyában, 3 esetben pedig, az állattartási szabályok megszegése miatt. Fontos megállapítani, hogy nem célunk a lakosok indokolatlan feljelentgetése. A feljelentést minden esetben megelőzi, többszöri, a mezőőr által megtett szóbeli és utána egy írásbeli felszólítás. Ha ezek nem vezetnek eredményre, akkor tesszük meg, a szabálysértési feljelentést Illegális szemételhelyezés Hódmezővásárhely külterületének majdnem minden fontos pontján, problémát jelent, az illegális szemételhelyezés. A mezőőrök fontos feladata ezen, szabálysértési cselekmények visszaszorítása. A mezőőri jelentésekből kiderül, hogy milyen nagy számban értek tetten szemétlerakókat és hány esetben tettek intézkedéseket, a szemétlerakások felszámolására. Számos eset előfordult, amikor a szemét elhelyezőét sikerült elérni, ekkor a szóbeli felszólítás hatására, a szemetet a lerakóba elszállították, ezt mérlegjeggyel igazolták. Az illegális szemételhelyezés leginkább a forgalmasabb utak mentén vagy erdősávok területén történik meg. A felszámolásukra több esetben került megszervezésre mentesítés, szemétszedés, a közmunkások segítségével. De fontos megemlíteni, hogy az országos főutak mentén nem az Önkormányzat feladata ezt a tevékenységet elvégezni Dűlőutak karbantartása Továbbra is fontosnak tartjuk a külterületi, mezőgazdasági feltáró utak karbantartását. Az elmúlt évben, a rendelkezésre álló források átcsoportosítása miatt, nem történt útkarbantartás. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy maguk, a gépekkel rendelkező, az utakat használó mezőgazdasági termelők is képesek lehetnek, összefogás mellett, bizonyos útszakaszokat karbantartására Illegális fakivágások megelőzése, nyesedékgyűjtések ellenőrzése A romló szociális helyzet sajnálatos módon növeli az illegális fakivágások előfordulását. Ez a tevékenység is érinti, a külterület minden részét. Az ellene való védekezés rendkívül nehéz, tetten érés, sajnos ritkán történik. Problémát jelent az a tény is, hogy a szabálysértési értékhatárt Ft-ra emelték. Ezt az elkövetők pontosan tudják és a fakivágások károkozása, a szabálysértési értékhatáron belül marad, ezért az esetek nagy részében nem követnek el bűncselekményt. A fentiek ellenére a mezőőrök fontos feladata, az illegális fakivágások felderítése, megelőzése, az esetleges tetten ért személyek visszatartása, előállítása. Központunk további kiemelt feladata, az Önkormányzat, Városüzemeltetési csoportja által kiadott, külterületre vonatkozó, nyesedékgyűjtési engedélyek ellenőrzése. Ezt általában a területek közös kijelölése előzi meg. A tavalyi évben összesen 232 engedélyt regisztráltunk az Önkormányzat részéről, ebből 183 személy részére, a Kása erdő területén, 49 személy esetében, egyéb külterületre vonatkozott az engedély.

10 I/A kötet 10. oldal A megállapításunk az, hogy általában az engedéllyel rendelkezők betartják, a rájuk vonatkozó szabályokat. De sajnos számtalan esetben előfordult, hogy a szabályokat megszegve, nem nyesedéket vágtak ki, hanem akár több évtizedes fákat, és nem azokon a helyeken, ahová az engedély szólt. Ezzel anyagi és természeti kárt okoztak. További probléma, hogy a kivágott nyesedék mennyisége, súlya nem ellenőrizhető. A fentiekre való tekintettel javaslom, hogy az Önkormányzat a jövőben, a külterületre vonatkozólag ne adjon ki magánszemélyek részére nyesedékgyűjtési engedélyt. Ha a munkaerő rendelkezésre áll, akkor a gyűjtést végezze az Önkormányzat, és a beszállított fát, ossza ki ellenőrzött körülmények között azoknak, akik valóban rászorulnak. Ez természetesen költségekkel jár, de átgondolását mindenképpen javaslom Gépkocsi használat Központunk a as évben rendszeresen használta, a KOX-090 forgalmi rendszámú, Land Rover tipusú, terepjáró személygépkocsit. A gépjármű kialakításának köszönhetően, bármely terepviszonyok között, bármely időjárási körülmények közepette használható és ez rendkívül fontos, a külterületen található tanyák és egyéb létesítmények, objektumok megközelítésekor. Az 1. számú táblázat részletesen tartalmazza, a fent megjelölt gépjármű használatának körülményeit, melyből kitűnik, hogy a gépjármű használata az év első felében volt általános, összesen, 51 alkalommal, 3040 megtett kilométert jelentett, a havi átlagos használat, 380 kilométer volt. Az április hónap volt a legaktívabb, akkor 15 alkalommal, 666 kilométer, gépkocsi használat valósult meg. Az év második felében, a költségek csökkentése miatt, a gépkocsi, külterületen történő, használata néhány alkalommal valósult meg. Mezei Őrszolgálat gépkocsi használata évben 1. táblázat Időpont Úti cél Használat oka Megtett km Kutasi és Csárpateleki út Területbejárás, tanyalátogatás Lelei út, Szikáncs, Gorzsa, Tízöles út, Sarkaly Közös mezőőri éjszakai szolgálat Kútvölgy Területbejárás, tanyalátogatás Csomorkányi út, Kútvölgy Népjóléti környezettanulmányok készítése Lelei út, Batida, Földvári út, Közös mezőőri szolgálat Külső Batida Sóshalom, Kútvölgy, Erzsébet, Szikáncs, Gorzsa, Szentkirály Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői családlátogatások Belterület, Rárósi, Lelei út, Gyámügy, Népjóléti Batida környezettanulmányok készítése Belterület Gyámügy 5 Kopáncs, Kishomok, Batida, Népjóléti környezettanulmányok Erzsébet, Kutasi út készítése Január összesen: 9 alkalom

11 I/A kötet 11. oldal Időpont Úti cél Használat oka Megtett km Rárósi, Kutasi út Területbejárás Szentesi, Kútvölgy, Földvári Családsegítő, Gyermekjóléti, út Védőnői családlátogatások Vajhát, Kishomok Területbejárás, tanyalátogatás Szentesi út, Lelei út, Sarkaly Területbejárás, tanyalátogatás Szentesi út, Sarkaly, Gorzsa, Szikáncs, Erzsébeti út, Kútvölgy Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői családlátogatások, Közös mezőőri szolgálat Kutasi, Csomorkányi, Bodzási út Lelei út, Paperei kiskertek Február összesen: Paperei, Mámazugi kiskertek, Mártélyi út Védőnői családlátogatások 56 Népjóléti környezettanulmányok készítése 22 Közös mezőőri szolgálat 21 8 alkalom 440 Időpont Úti cél Használat oka Vajhát, Paperei kiskertek, Rárósi és Kutasi út Megtett km. Területbejárás, tanyalátogatás Batida Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői családlátogatások Erzsébeti út Közös mezőőri szolgálat Belterület Mezőőri ruházat szállítása Kútvölgy, Csomorkányi és Erzsébeti út Védőnői családlátogatások Batida, Szikáncs, Erzsébeti út Március összesen: Népjóléti környezettanulmányok készítése 6 alkalom 296 Időpont Úti cél Használat oka Megtett km Bodzási út, Kopáncs Területbejárás, tanyalátogatás Szentesi út Területbejárás Kopáncs, Szikáncs Népjóléti környezettanulmányok készítése Belterület Gyámügy Erzsébeti, Csomorkányi út, Aranyág Területbejárás, tanyalátogatás Bodzási út, Öregkishomok Közmunkások szállítása, szemétszedés Aranyág, Csomorkány Eltűnt személy keresése Erzsébeti, Rárósi út Területbejárás, tanyalátogatás Kútvölgy, Csomorkányi út Védőnői családlátogatások 37 67

12 I/A kötet 12. oldal Rárósi út, Aranyág, Csomorkány, Erzsébet Közös, rendőri szolgálat Makai út, Szikáncs Területbejárás, tanyalátogatás Mártély, Körtvélyes Forgató csoport szállítása Kútvölgy, Erzsébet, Kopáncs, Családsegítő, Gyermekjóléti, Vajhát Védőnői családlátogatások Csomorkányi út Családsegítői családlátogatások Szentesi út, Szikáncs, Közös, rendőri, éjszakai Erzsébet, Gorzsa szolgálat 85 Április összesen: 15 alkalom 666 Időpont Úti cél Használat oka Május összesen: Kishomok, Kopáncs, Rárósi, Csomorkányi, Erzsébeti, Lelei út Lelei út, Batida, Erszébet, Kútvölgy Kutasi út, Kútvölgy, Csomorkányi út, Gorzsa, Szentesi út Népjóléti környezettanulmányok készítése Megtett km. 97 Védőnői családlátogatások 74 Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői családlátogatások 3 alkalom 253 Időpont Úti cél Használat oka Megtett km Makai, Lelei út, Batida, Földvári út Közös mezőőri szolgálat Szikáncs, Erzsébet, Kútvölgy, Népjóléti környezettanulmányok Csomorkányi, Szentesi út készítése Erzsébeti, Rárósi út Területbejárás, tanyalátogatás Tiszai út Területbejárás Rárósi út, Batida, Csárpateleki Népjóléti környezettanulmányok út, Nagysziget készítése Kutasi út, Kútvölgy, Sóshalom, Lelei út Védőnői családlátogatások 74 Június összesen: 6 alkalom Időpont Úti cél Használat oka Kishomok, Kutasi, Csomorkányi, Erzsébeti út, Szikáncs, Batida, Földvári út Szegedi út, Nagysziget, Batida, Gorzsa, Szentesi, Rárósi, Kutasi út, Sóshalom Népjóléti környezettanulmányok készítése, Védőnői szolgálat Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői családlátogatások Közös, éjszakai, mezőőri szolgálat Megtett km

13 I/A kötet 13. oldal Egész külterület Július összesen: Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői családlátogatások Közös, éjszakai, mezőőri szolgálat alkalom 447 Időpont Úti cél Használat oka Október összesen: Szentesi, Erzsébeti, Makai út, Szikáncs, Batida, Vajhát Népjóléti környezettanulmányok készítése Megtett km alkalom év összesen 51 alkalom Rendkívüli munkavégzések A mezőőrök, munkájuk során, a munkáltatói utasításokban megállapított feladatokra, rendkívüli munkavégzést, őrzéseket, rendezvénybiztosításokat végeztek el. A tavalyi évben, erre több alkalommal volt példa június a között, a Kossuth téren sportrendezvényhez kapcsolódóan, őrzési feladatokat végeztek, 8 mezőőr, összesen 64 órában augusztus án, a Nemzeti ünnepen, 3 helyszínen, 6 mezőőr, összesen 48 órát végzett, rendezvénybiztosítási feladatokat október én, az Őszi Tárlat rendezvényein, 4 helyszínen, 6 mezőőr, összesen 36 órát végzett, rendezvénybiztosítási feladatokat november 24.-től, a jégpálya őrzését végezték, felváltva a közterület felügyelet munkatársaival, ennek során 8 mezőőr, összesen 570 órát teljesített szolgálatot. A fentiekben leírt feladatok elvégzésével, úgy vélem a mezőőrök hozzájárultak a rendezvények sikeres lebonyolításhoz.

14 I/A kötet 14. oldal 2. A mezőőrök feladatai - A mezőőr feladata, hogy a működési területen a mezőgazdasági termőföld, mezőgazdasági termények és termékek, gépek, felszerelések és eszközök, háziállatok, mezőgazdasági valamint geodéziai építmények, földmérési jelek őrzését biztosítja. - A mezőőr az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására köteles felszólítani. - A mezőőr azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, köteles feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni. - A mezőőr azt a személyt, aki a nála, vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem igazolja, köteles a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni. - A mezőőr a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéséhez használt eszközt köteles elvenni, és azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni. - A mezőőr köteles a jogtalanul legeltetett, illetve a felügyelet nélkül talált állatról a tulajdonost értesíteni. - A mezőőr munkája során köteles együttműködni a rendőrséggel. - A mezőőr egyéb nem feladatkörébe tartozó feladattal is megbízható a munkáltató utasítása alapján, mint például: - Segítséget nyújt a külterületen élőknek, az Önkormányzati támogatások, segélyek eléréséhez szükséges nyomtatványok kitöltésében, - Közreműködik a tanyavillamosításhoz szükséges adatlapok kitöltésében, - Ellenőrzi a nyesedékgyűjtési engedélyek végrehajtását, - Ellenőrzi a külterületi útkarbantartások végrehajtását, - Együttműködik Hódmezővásárhely közigazgatási területén működő vadásztársaságokkal. - Rendkívüli munkavégzés: őrzés, rendezvénybiztosítás.

15 I/A kötet 15. oldal évi mezőőri intézkedések: Készült a heti jelentések alapján. A mezőőri körzetek területe április 1.-vel megváltozott. Mivel az Újkishomoki terület, státuszának változása, a belterületté nyilvánítása elindult, így kikerült a mezőőri körzetek területéből. Illetve a létszámcsökkentés is eredményezett körzethatár módosítást. Természetesen az Újkishomoki területen továbbra is történtek intézkedések, kóbor kutyák, gazos kertek problémái miatt, illetve a koordinátor munkájának támogatása végett. A 2. számú táblázat mutatja, a mezőőri intézkedések számát, körzetek szerint: 2. táblázat körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet 5. körzet 6. körzet 7. körzet 8. körzet Össz: Tanya látogatás Lakossági bejelentés Szóbeli felszólítás Igazoltatás Illegális szemétler. felszámol Tetten érés Egyéb Az 1. és 2. körzet összevonásra került, a körzetek határai változtak. A változtatások ellenére, a körzetek adottságai eltérőek maradtak, mind a területek nagyságát, mint a tanyák számát vizsgálva. Hivatalos feljegyzés A mezőőrök munkájuk során hivatalos feljegyzéseket készítenek. Ezen a dokumentumokban, összefoglalják a közös szolgálatok körülményeit, az igazoltatásokat, tettenéréseket, fontosabb intézkedéseiket. A tavalyi évben összesen 115 hivatalos feljegyzés készült.

16 I/A kötet 16. oldal A megtett intézkedések mezőőri körzetenként, az alábbiakban láthatóak: 1-es körzet: 3982 ha, mezőőr: Tóth Sándor A területet határai: Hódmezővásárhely város nyugati széle, a Szegedi vasútvonal, a Tisza folyó védvonala, Mártély település közigazgatási határa, és a Mártélyi út, a Mártélyi útról a Szentesi útra átvezető dűlőút (0840/1 és 0821 hrsz), a Szentesi út városi védőtöltésig eső szakasza által bezárt terület, és a Paperei kiskertek. A körzetben történt intézkedéseket, lásd a 3. számú táblázatban: 3. sz. táblázat Jan. Feb. Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szep. Okt. Nov. Dec. Össz: Tanya látogatás Lakossági bejelentés Szóbeli felszólítás Igazoltatás Illegális szemétler. felszámol Tetten érés Egyéb Az 1. számú mezőőri körzetet érintő, elvégzett, kiemelendő feladatok összefoglalása, a mezőőr heti jelentései alapján: - Kóbor kutyák befogása: Paperei kiskertek és a város határán, Újkishomok és Kopáncs környékén. - Illegális szemét és dögelhelyezés felderítése: régi Tiszai út, Bodzási út, Kopáncs környékén. - Gazos, elhanyagolt kertek felmérése: Paperei, Mámazugi kiskertek területén. - Kisebb értékre elkövetett lopások bejelentése: Paperei kiskertek egész területe. - Elkóborolt állatok keresése. - Szántóföldi nyúlriasztás. - Családsegítő munkatársainak szállítása, segítségre szoruló lakosokhoz. - Közös, rendőri szolgálat: 5 alkalommal, április és május hónapban. - Tűzoltóság riasztása: Paperei kiskertek területén lévő tűzhöz. - Szemétszedés elvégzése, szervezése: 4 alkalommal, a Szentesi és Mártélyi, Régi Tiszai úton. Az 1. számú mezőőri körzetet érintő, főbb problémák összefoglalása, a mezőőr heti jelentései alapján: - A Vámháznál, korlát kihelyezése a régi Tiszai út hídjára, a balesetveszély elhárítása miatt. - Újkishomok, Fári utca végén nincs kiépítve a vezetékes víz és közvilágítás. - Bodzási út szélére, zúzott kő kihelyezése. - Régi Tiszai út karbantartása. - Paperei kiskertek körüli, önkormányzati területek ápolása. - Szentesi út: kerékpárút melletti földterületek megközelítése.

17 I/A kötet 17. oldal 2-as körzet: ha, mezőőr: Petrecz-Tóth Imre A területet határai: Hódmezővásárhely déli széle, a Hódtói csatorna, Algyő település közigazgatási határa és a Szegedi vasútvonal által bezárt terület, beleértve a Öreg-Kishomoki kerteket is. A körzetben történt intézkedéseket, lásd a 4. számú táblázatban: 4. táblázat Jan Feb. Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szep. Okt. Nov. Dec. Össz: Tanya látogatás Lakossági bejelentés Szóbeli felszólítás Igazoltatás Illegális szemétler. felszámol Tetten érés Egyéb A 2. számú mezőőri körzetet érintő, elvégezett, fontosabb feladatok összefoglalása, a mezőőr heti jelentései alapján: - Kóbor kutyák befogása: Öregkishomoki kiskertek, Vajhát környékén. - Illegális szemételhelyezés felderítése: Öregkishomok környékén. - Gazos, elhanyagolt kertek felmérése: Öregkishomoki kiskertek területén. - Szántóföldi nyúlriasztás: elhasznált lőszer: 85 db. - Családsegítő munkatársak, utcai szociális munkatársainak szállítása, segítségre szoruló lakosokhoz. - Közös, rendőri szolgálat: 4 alkalommal, április hónapban. - Közös szolgálat: erdésszel, 2 alkalommal február hónapban. - Terület bejárások a Honvédség, a Városüzemeltetési Csoport munkatársaival. - Szemétszedés elvégzése, szervezése: 5 alkalommal, összegyűjtött szemét: 48 zsák. A 2. számú mezőőri körzetet érintő főbb problémák összefoglalása, a mezőőr heti jelentései alapján: - A Kopáncsi Tanyamúzeum felújításra és gondozásra szorul. - Öregkishomokon a Hegyi utca végén hiányzik a közvilágítás. - Balesetveszélyes kereszteződés Öregkishomokon, a Hegyi és Búzás utcák találkozásánál. - Illegális legeltetés és bitangoltatás a Nagysziget területén. - A körzetben található utak, rossz állapota.

18 I/A kötet 18. oldal 3-as körzet: 4783 ha, mezőőr: Tóth Bálint: A területet határai: Hódmezővásárhely déli széle, a Lelei út a Tízöles útig, a Tízöles út, Óföldeák település közigazgatási határa, Maroslele település közigazgatási határa, Algyő település közigazgatási határa és a Hódtói csatorna által bezárt terület. A körzetben történt intézkedéseket, lásd az 5. számú táblázatban: 5. táblázat Jan. Feb. Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szep. Okt. Nov. Dec. Össz: Tanya látogatás Lakossági bejelentés Szóbeli felszólítás Igazoltatás Illegális szemétler. felszámol Tetten érés Egyéb A 3. számú mezőőri körzetet érintő, elvégezett feladatok összefoglalása, a mezőőr heti jelentései alapján: - Kóbor kutyák befogása: Sarkalyi kiskertek, Batida környékén. - Illegális szemételhelyezés felderítése: Sarkalyi kiskertek, Tízöles út környékén. - Gazos, elhanyagolt kertek felmérése: Sarkalyi kiskertek területén. - Szántóföldi nyúlriasztás: elhasznált lőszer: 123 db. - Családsegítő munkatársak szállítása, segítségre szoruló lakosokhoz. - Falopások: Tízöles út, és Batida környékén. - Közös, rendőri szolgálat: 14 alkalommal, január és május között. - Szemétszedés elvégzése, szervezése: 2 alkalommal, a Lelei úton. A 3. számú mezőőri körzetet érintő főbb problémák összefoglalása, a mezőőr heti jelentései alapján: - Sarkalyi kiskertek: utak helyreállítása, vízvezeték kiépítése. - Illegális szemételhelyezés felderítése: Tízöles út környékén, Lelei út. - Kóbor kutyák problémája: Sarkalyi kiskertek és Batida környékén. - Falopások: Tízöles út, és Batida környékén.

19 I/A kötet 19. oldal 4-ös körzet: 4964 ha, mezőőr: Oláh Gyula A területet határai: Hódmezővásárhely dél-keleti és keleti széle, a Kutasi út, a városi védőtöltés a Rácz útig, a Rácz út, Makó település közigazgatási határa, Földeák település és Óföldeák település közigazgatási határa, a Tízöles út és a Lelei út által bezárt terület. A körzetben történt intézkedéseket, lásd a 6. számú táblázatban: 6. táblázat Jan Feb. Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szep. Okt. Nov. Dec. Össz: Tanya látogatás Lakossági bejelentés Szóbeli felszólítás Igazoltatás Illegális szemétler felszámol Tetten érés Egyéb A 4. számú mezőőri körzetet érintő, elvégezett feladatok összefoglalása, a mezőőr heti jelentései alapján: - Kóbor kutyák befogása: Aranyági kiskertek, Makai út és Szikáncs környékén. - Illegális szemételhelyezés felderítése: Tízöles út környékén, Makai út. - Gazos, elhanyagolt kertek felmérése: Dilinka temető mögötti kiskertek területén. - Családsegítő munkatársak szállítása, a segítségre szoruló lakosokhoz. - Közös, rendőri szolgálat: 5 alkalommal, március és június hónap között. - Szemétszedés elvégzése, szervezése: 2 alkalommal, a Makai úton. A 4. számú mezőőri körzetet érintő főbb problémák összefoglalása, a mezőőr heti jelentései alapján: - Az Aranyági út rossz állapota miatt nem alkalmas kétirányú közlekedésre. - A Lelei úton, az ún. Tóth villa melletti összekötő út, utolsó 100 m-nek, rossz állapota. - Kóbor kutyák: Aranyági kiskertek, Makai út környékén. - Falopások: Tízöles út, Makai út menti erdősávok. - Illegális szemételhelyezés: Tízöles út, Makai út menti erdősávok. - Kis értékű lopások, az Aranyági kiskertekben.

20 I/A kötet 20. oldal 5-os körzet: 6309 ha, mezőőr: Komoly Tamás A terület határai: Hódmezővásárhely keleti széle mellett fekvő védőtöltés Rácz út és Erzsébeti út közötti szakasza, az Erzsébeti út, Erzsébet után a 0341/6, 0364/2, 0389/1 és a 0420 hrsz-ú dűlőutak, Békéssámson település közigazgatási határa, Makó település közigazgatási határa és a Rácz út által bezárt terület. A körzetben történt intézkedéseket, lásd a 7. számú táblázatban: 7. táblázat Jan. Feb. Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szep. Okt. Nov. Dec. Össz: Tanya látogatás Lakossági bejelentés Szóbeli felszólítás Igazoltatás Illegális szemétler. felszámol Tetten érés Egyéb A 5. számú mezőőri körzetet érintő, elvégezett feladatok összefoglalása, a mezőőr heti jelentései alapján: - Illegális szemételhelyezés felderítése: Erszébeti út környékén. - Családsegítő munkatársak szállítása, a segítségre szoruló lakosokhoz. - Közös, rendőri szolgálat: 4 alkalommal, április és augusztus hónap között. - Közös, vadőri szolgálat: 7 alkalommal, január és augusztus hónap között. - Szemétszedés elvégzése, szervezése: 3 alkalommal, a Kutasi és Erszébeti úton. - Szántóföldi nyúl és galambriasztás. - Rókák elleni védekezés. A 5. számú mezőőri körzetet érintő főbb problémák összefoglalása, a mezőőr heti jelentései alapján: - Kutyák, okozta problémák: Erzsébet, Erzsébeti út környékén. - Illegális szemételhelyezés: Erzsébeti út menti erdősávok. - Rókák okozta kártétel. - Útelszántások.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. március 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4 Beszámoló a Mezei

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 04-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 04-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 04-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. ( ) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. ( ) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. (09. 30.) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

A szervezet elnevezése, székhelye

A szervezet elnevezése, székhelye Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010. (XI. 25.)Kt. sz. rendelete a közterület-felügyelet működéséről és működésének egyes kérdéseiről 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya

1.. A rendelet hatálya Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 55/2001. (XII.21.) számú rendelete az Önkormányzati Mezei Őrszolgálatról, a mezőőri járulék mértékéről és megfizetéséről (módosította a 4/2009. (I. 30.) sz. rendelet)

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 28/2011. (IX.2.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség területén ellátandó közterületfelügyeletről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 28/2011. (IX.2.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség területén ellátandó közterületfelügyeletről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 28/2011. (IX.2.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség területén ellátandó közterületfelügyeletről Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 28/2011. (IX.2.) számú rendelete a 19/2012.

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A mezei őrszolgálat

I. FEJEZET. 1. A mezei őrszolgálat SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/1999. /IV.22./ számú r e n d e l e t e a MEZEI ŐRSZOLGÁLATRÓL ===================================== Szigetszentmiklós Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

Közterület-felügyelet jogállása, szervezete

Közterület-felügyelet jogállása, szervezete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (III.20.) rendelete a Ferencvárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel.

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel. 1. számú melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (..) önkormányzati rendelete a Hegyvidéki Közterület-felügyeletről szóló 15/2009. (VI.26.) Budapest

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 40/2004. (IV.30.) rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 40/2004. (IV.30.) rendelete 1.lap Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2004. (IV.30.) rendelete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala keretében működő Közterület felügyelet Szervezeti

Részletesebben

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz 0 Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az anyagot készítette:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a Mezőkövesdi Közterület-felügyelet szervezetéről és működésének rendjéről Mezőkövesd Város Önkormányzatának

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E. a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről.

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E. a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről. MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről. 2 Martfű Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete A Közterület-felügyeletről A rendelet kihirdetve: V árpalota, 1995. szeptember 11.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

I. A SZERVEZET ELNEVEZÉSE, JOGÁLLÁSA

I. A SZERVEZET ELNEVEZÉSE, JOGÁLLÁSA Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2001 (I.26) önkormányzati rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és működésének rendjéről módosította: 43/2008. (VIII.29) sz. rendelet 79/2012.(XII.21)

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete. a közterület-felügyeletről

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete. a közterület-felügyeletről 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete a közterület-felügyeletről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló a Közterület - Felügyelet első félévi tevékenységéről. Az köztisztviselő neve: Nagy Csaba. Közterület- Felügyelet

Beszámoló a Közterület - Felügyelet első félévi tevékenységéről. Az köztisztviselő neve: Nagy Csaba. Közterület- Felügyelet Beszámoló a Közterület - Felügyelet 2016. első félévi tevékenységéről Az köztisztviselő neve: Nagy Sándor Nagy Csaba Az köztisztviselő beosztása: Közterület- Felügyelet Szervezeti egység neve: Hatósági

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. ... / (!l Lo. ) számú. rendelete. a közterület-felügyeletről. rendelet. Dr. Czeidli István.

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. ... / (!l Lo. ) számú. rendelete. a közterület-felügyeletről. rendelet. Dr. Czeidli István. VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK s... / 1992. (!l Lo. ) számú rendelete a közterület-felügyeletről rendelet / Dr. Czeidli István VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../1992. ( ) számú rendelete a közterület-felügyeletről

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

M E G H Í V Ó április 20-án /szerda/ órakor

M E G H Í V Ó április 20-án /szerda/ órakor Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: /2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága tagjai részére

Részletesebben

M 51ML2 QL Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ' ' pt ( fi Polgármestere Budapest, 11L^.L...

M 51ML2 QL Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ' ' pt ( fi Polgármestere Budapest, 11L^.L... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése M 51ML2 QL Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ' ' pt ( fi Polgármestere Budapest, 11L^.L... Tárgy: Javaslat a Budapest

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYE JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATTÉTELI FELHIVÁSA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYE JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATTÉTELI FELHIVÁSA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYE JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATTÉTELI FELHIVÁSA Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területén (külterület) parlagfű mentesítés tárgyában (a közbeszerzésekről

Részletesebben

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I.

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2005. (X.28.) Ktr. sz. rendelettel módosított. 14/2004.(V.25.)Ktr.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2005. (X.28.) Ktr. sz. rendelettel módosított. 14/2004.(V.25.)Ktr. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2005. (X.28.) Ktr. sz. rendelettel módosított 14/2004.(V.25.)Ktr. számú rendelete Tiszaalpár nagyközség területén ellátandó közterület felügyeletről

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (.) önkormányzati rendelete

Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (.) önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (.) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről

a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. december 21. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2009.(XII. 21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

A közterület-felügyelet jogállása

A közterület-felügyelet jogállása SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 8/2007. /III.21./ sz. r e n d e l e t e A KÖZTERÜLET-FELÜGYELETRÕL =========================================== Szigetszentmiklós Város Képviselõ-testülete

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJES ZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartandó ülésének, 2. számú Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya Értelmező rendelkezés 2.

1. A rendelet célja és hatálya Értelmező rendelkezés 2. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI...) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálat létesítéséről, működéséről és a mezőőri járulékról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete tanyagondnoki szolgálatról Módosítva: a 2/2007.(I.25.) ÖKT rendelettel, a 12/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.(II.20.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közterület-felügyelet jogállása, szervezete

A rendelet hatálya. A közterület-felügyelet jogállása, szervezete A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól A Budapest Főváros

Részletesebben

Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról

Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról Módosította a 24/2006. (XII.15.) ÖKT. rendelettel, 11/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/585-1/2013/I Üi.: Györbiró-Szabó András Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "Parlagfű-mentesítés Makón" című

Részletesebben

címzetes főjegyző Tárgy: Közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosítása

címzetes főjegyző Tárgy: Közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda, Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 01/35358-4/2013. Tárgy: Közterület-használat

Részletesebben

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben.

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE a közterület-felügyeletr l a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. Tartalom A közterület-felügyelet

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő Dr. Solymos László várospolitikai al Iktatószám: 01/17951-2/2009. Tárgy: Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

A közterület-felügyelet jogállása

A közterület-felügyelet jogállása SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2007. /III.21./ sz. r e n d e l e t e A KÖZTERÜLET-FELÜGYELETRŐL =========================================== Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testületének 52/1992. (XII. 29.) számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatalról A rendelet kihirdetve: 1992. XII. 29. Várpalota Város önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő Előterjesztő: önkormányzati képviselő Iktatószám: 9494/2009. Tárgy: Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a mezőőri szolgálat tárgyában

ELŐTERJESZTÉS. a mezőőri szolgálat tárgyában Hajdúsámson Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS a mezőőri szolgálat tárgyában Előzmények A Képviselőtestület a 2013. évi koncepció tárgyalásakor döntött arról, hogy kerüljön kidolgozásra a mezőőri szolgálat

Részletesebben

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

11. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

11. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Állami földek hasznosításba adása közfoglalkoztatási célra

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Tájékoztató a mezőőri szolgálatról Összesítő a mezőőri szolgálat során végzett tevékenységekről

Tájékoztató a mezőőri szolgálatról Összesítő a mezőőri szolgálat során végzett tevékenységekről 1 Tájékoztató a mezőőri szolgálatról Összesítő a mezőőri szolgálat során végzett tevékenységekről 2007-2010. A mezőőri szolgálat jelenleg összességében hat fővel működik. Ebből egy fő irányítói feladatokat

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére Tárgy: Közterület felügyelet létrehozása Sorszám: IV/4 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi Bizottság: és Szociális Bizottság, Pénzügyi

Részletesebben

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 17-i ülésére Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/3295-46/2014 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Városüzemeltetési

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Az utca elnevezésének általános szabályai

Az utca elnevezésének általános szabályai 46/2016 (XII. 14.) önkormányzati rendelet Az utca és településrész név megállapításának, használatának, nyilvántartásának, valamint az ingatlanok számozásának helyi szabályozásáról Hódmezővásárhely Megyei

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzési jelentés Ellenőrzési jelentés Az ellenőrzést végző szervezet: Csillagköz Bt. Az ellenőrzés feladatai: 1./ Településüzemeltetés létszám és bérgazdálkodásának vizsgálata. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás pénzeszköz

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben