Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. március 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4 Beszámoló a Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ évi tevékenységéről... 5 Beszámoló a Közterület felügyelet és ezzel összhangban a parkolóőrök munkájáról Beszámoló a Janikovszky Éva Óvoda működéséről... 61

2 I/A kötet 2. oldal Iktatószám: /2009. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POILGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom március 5-én, órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). Napirendi pontok: Közmeghallgatás 52/2006.( ) Kgy. számú rendelet 50. (1) bekezdése értelmében. 1./ Napirend: évi Költségvetési rendelet módosítása (átvett pénzeszközök, TÁH egyeztetések átvezetése) Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 2./ Napirend: Beszámoló a Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ évi működéséről Előadó: Külterületi Koordinációs Központ vezetője Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 3./ Napirend: Beszámoló a Közterület Felügyelet és ezzel összefüggésben a parkoló őrök munkájáról Előadó: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, Városellátó és Beszerzési Kht. Magyar József, ügyvezető igazgató Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 4./ Napirend: Janikovszky Éva Óvoda beszámolója Előadó: Patkósné Dezső Katalin, intézményvezető Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 5./ Napirend:Vásárhelyi Strandfürdő üzemeltetésére Részvénytársaság létrehozásának lehetősége, a fürdőfejlesztésről tájékoztatás Előadó: Dr. Kovács Pál városstratégiai főtanácsadó Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

3 I/A kötet 3. oldal 6./ Napirend: Kisebbségi együttműködés, a romák helyzete Hódmezővásárhelyen Előadó: Városstratégiai Iroda, Dr. Mikecz Péter irodavezető, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 7./ Napirend: Tájékoztató a mezőgazdasági termelők, egyéni és társas vállalkozások helyzetéről Előadó: Lakosságszolgálati Iroda, Dr. Makó András, Érdekképviseleti szervek /MAGOSZ, Gazdasági Egyesület stb./ Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 8./ Napirend: Szent István Általános Iskola beszámolója Előadó: Ménesi Sándor, intézményvezető Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 9./ Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, február 17. Tisztelettel: Dr. Lázár János Polgármester Országgyűlési képviselő

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai az alábbiak szerint tartják üléseiket: Helyszín: Polgármesteri Hivatal 1/6. Díszterem Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülése: március 2. / hétfő / délelőtt óra Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülése: március 2. / hétfő / délután óra Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülése: március 3. / kedd / délelőtt 8 00 óra Városfejlesztési, Vállalkozásfejlesztési és Informatikai Bizottság ülése: március 3. / kedd / délelőtt óra Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: március 3. / kedd / délelőtt óra Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: március 3. /kedd / délután óra. Hódmezővásárhely, február 24. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes jegyző

5 I/A kötet 5. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ évi tevékenységéről. Az anyagot készítette: Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

6 I/A kötet 6. oldal Száma: /2009 Tárgy: Beszámoló a Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ évi tevékenységéről. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! A Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ (továbbiakban: Központ) évben is, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése, 345/2006.(07.26.) számú határozata szerint végezte tevékenységét január 01. és február 29.-e között, 9 mezőőr látta el feladatát városunk külterületén. Az év elején, az Önkormányzat költségcsökkentő lépéseket kért az intézményektől, melynek eredményeképpen, a mezőőri körzetek száma eggyel csökkent. Ennek eredményeképpen március 1.-től, 8 körzetben, 8 fő mezőőr végezte munkáját. Megítélésem szerint a romló szociális és gazdasági helyzetben mind a mezőőrök, mind a külterületi koordinátorok munkája egyre jobban felértékelődik. A külterületen élők, a városban élőkhöz képest, kiszolgáltatottabb helyzetben élik mindennapjaikat. A szórvány tanyák fekvése és a várostól való távolságuk miatt, potenciális célponttá válhatnak. A külterületen élők szociális helyzete rosszabb, mint az átlag, ezért az odafigyelés, a segítségnyújtás és a tájékoztatás különösen fontos. 1. A Központ feladatai: Ügyfélfogadás A Központ, az Agrárcentrumban, a Petőfi 6. szám alatt működteti irodáját, napi ügyfélfogadással. Az ügyfélfogadás keretében évben is vártuk, minden hódmezővásárhelyi és esetlegesen vidéki lakost, aki a külterületet érintő ügyben segítségnyújtást, felvilágosítást, tanácsadást kért, mint például: - állattartás szabályai, - csatornázási, - földhasználati, - földhivatali, - különböző pályázati, - külterületet érintő fejlesztések, - külterületi úthasználati, - nyesedékgyűjtési engedélyekkel kapcsolatos, - önkormányzati támogatások, - őstermelők adózása, - szabálysértési, - tanyavillamosítási és egyéb ügyekben.

7 I/A kötet 7. oldal Az ügyfélfogadás során 158 alkalommal keresték fel irodánkat, a fent megjelölt ügyek valamelyikében. Az iktatás soros iktatókönyvben történik, 15 fő számon, évben összesen 1106 db irat került, iktatásra Együttműködés más Hatóságokkal, szervezetekkel: 1. Közös őrszolgálatok szervezése, a Városi Rendőrkapitánysággal, ban is folytatódott. A mezőőrök és a külterületen szolgálatot teljesítő, körzeti megbízott közös nappali és éjszakai járőrözéseket végeztek. A közös járőrözés fő feladatai: - külterületi szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, - orrvadászat megelőzése, - külterületi illegális szemételhelyezés, fakivágások megelőzése, visszaszorítása, megakadályozása. A közös szolgálatokat, a belterületen szolgálatot teljesítő rendőrök is végeztek. Kiemelt feladatot jelentett, a fém tolvajok elleni fellépés, ami több közös ellenőrzési akcióban nyilvánult meg. 2. Együttműködés az Önkormányzat Irodáival, a munkatársak külterületre való kijutása érdekében, környezettanulmányok elkészítése, hagyatéki felmérések, valamint gyámhivatali ügyekhez kapcsolódóan történt meg. A Népjóléti csoport munkatársa összesen 11 alkalommal, a gyámügy munkatársa 2 alkalommal lett szállítva, az Önkormányzat gépjárművével. Számtalan esetben előfordult, hogy a mezőőrök, a Városüzemeltetési csoport tagjaival közösen végeztek bejárásokat vagy helyszíni szemléket, fakivágási, útkarbantartási és más ügyekben. 3. Szoros együttműködés jött létre ben a Kapcsolat Központ Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat, a Védőnői Szolgálat és Központunk között. Az együttműködés tartalma a következő: Családgondozás a külterületi tanyákon élő szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok tekintetében, - Jelző funkciók rendszerbe történő beépítése és működtetése, - Szakmai információk folyamatos biztosítása, - Rendszeres szakmai tapasztalatcsere. A közös munkát, évben is végeztük, melynek eredményeképpen, az év első felében a Szolgálatunk biztosította a gépkocsival való kijutást, ez összesen 15 alkalommal valósult meg. Ezen felül a mezőőrök is közreműködtek a tanyákra való kijutásban, amikor erre szükség volt. Kóti Irén családgondozó látogatásait, az 1. számú melléklet tartalmazza.

8 I/A kötet 8. oldal Felszólítások A Központunk feladataihoz tartozik a kiskertes övezetekben található ingatlanok folyamatos ellenőrzése, egyébiránt az elhanyagolt kertek, parcellák tulajdonosainak felszólítása a területük művelésére. Évről évre előfordulnak esetek, amikor az állattartók, az állattartás szabályait figyelmen kívül hagyva, más területén legeltetik állataikat, illetve kutyáikat nem kötik meg. Ennek alapján az elmúlt évben a következő felszólítások történtek: Felszólítás tárgya Gyommentesítés Állattartási szabályok betartása Egyéb esetszám Ahogyan a táblázatból kitűnik, hogy 99 esetben történt felszólítás, a gyommentesítés elvégzésére. A felszólítások megoszlása a zártkerti övezetekben a következő volt: - Paperei kiskertek: 35 - Sarkalyi kiskertek: 13 - Új és Öregkishomok: 27 - Darvasszéli kiskertek: 6 - Dilinka: 2 - Mámazug: 10 - Csomorkányi kiskertek: 6 Összesen: 99 zártkert A tapasztalat azt mutatja, hogy a zártkerti övezetekre jellemzően vannak, olyan ingatlanok, amelyek több éve, gazdátlanok, elhanyagoltak. Általában több, vidéki tulajdonosuk van, elérhetőségük korlátozott. Az állattartási szabályokat, 43/2001. (12.18.) Kgy. rendelet szabályozza. Központunk 15 esetben szólított fel, külterületen élőket az állattartási szabályok betartására, ebből 7 esetben, az eb tartási, 8 esetben pedig egyéb állatfajra vonatkozóan. Azon személyek, akik a felszólítás ellenére a szabályokat megszegték, szabálysértési feljelentést kezdeményeztünk.

9 I/A kötet 9. oldal Szabálysértések Központunk ban, 7 alkalommal tett szabálysértési feljelentést, az Önkormányzat illetékes irodájánál. Ebből 4 alkalommal, illegális szemételhelyezés tárgyában, 3 esetben pedig, az állattartási szabályok megszegése miatt. Fontos megállapítani, hogy nem célunk a lakosok indokolatlan feljelentgetése. A feljelentést minden esetben megelőzi, többszöri, a mezőőr által megtett szóbeli és utána egy írásbeli felszólítás. Ha ezek nem vezetnek eredményre, akkor tesszük meg, a szabálysértési feljelentést Illegális szemételhelyezés Hódmezővásárhely külterületének majdnem minden fontos pontján, problémát jelent, az illegális szemételhelyezés. A mezőőrök fontos feladata ezen, szabálysértési cselekmények visszaszorítása. A mezőőri jelentésekből kiderül, hogy milyen nagy számban értek tetten szemétlerakókat és hány esetben tettek intézkedéseket, a szemétlerakások felszámolására. Számos eset előfordult, amikor a szemét elhelyezőét sikerült elérni, ekkor a szóbeli felszólítás hatására, a szemetet a lerakóba elszállították, ezt mérlegjeggyel igazolták. Az illegális szemételhelyezés leginkább a forgalmasabb utak mentén vagy erdősávok területén történik meg. A felszámolásukra több esetben került megszervezésre mentesítés, szemétszedés, a közmunkások segítségével. De fontos megemlíteni, hogy az országos főutak mentén nem az Önkormányzat feladata ezt a tevékenységet elvégezni Dűlőutak karbantartása Továbbra is fontosnak tartjuk a külterületi, mezőgazdasági feltáró utak karbantartását. Az elmúlt évben, a rendelkezésre álló források átcsoportosítása miatt, nem történt útkarbantartás. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy maguk, a gépekkel rendelkező, az utakat használó mezőgazdasági termelők is képesek lehetnek, összefogás mellett, bizonyos útszakaszokat karbantartására Illegális fakivágások megelőzése, nyesedékgyűjtések ellenőrzése A romló szociális helyzet sajnálatos módon növeli az illegális fakivágások előfordulását. Ez a tevékenység is érinti, a külterület minden részét. Az ellene való védekezés rendkívül nehéz, tetten érés, sajnos ritkán történik. Problémát jelent az a tény is, hogy a szabálysértési értékhatárt Ft-ra emelték. Ezt az elkövetők pontosan tudják és a fakivágások károkozása, a szabálysértési értékhatáron belül marad, ezért az esetek nagy részében nem követnek el bűncselekményt. A fentiek ellenére a mezőőrök fontos feladata, az illegális fakivágások felderítése, megelőzése, az esetleges tetten ért személyek visszatartása, előállítása. Központunk további kiemelt feladata, az Önkormányzat, Városüzemeltetési csoportja által kiadott, külterületre vonatkozó, nyesedékgyűjtési engedélyek ellenőrzése. Ezt általában a területek közös kijelölése előzi meg. A tavalyi évben összesen 232 engedélyt regisztráltunk az Önkormányzat részéről, ebből 183 személy részére, a Kása erdő területén, 49 személy esetében, egyéb külterületre vonatkozott az engedély.

10 I/A kötet 10. oldal A megállapításunk az, hogy általában az engedéllyel rendelkezők betartják, a rájuk vonatkozó szabályokat. De sajnos számtalan esetben előfordult, hogy a szabályokat megszegve, nem nyesedéket vágtak ki, hanem akár több évtizedes fákat, és nem azokon a helyeken, ahová az engedély szólt. Ezzel anyagi és természeti kárt okoztak. További probléma, hogy a kivágott nyesedék mennyisége, súlya nem ellenőrizhető. A fentiekre való tekintettel javaslom, hogy az Önkormányzat a jövőben, a külterületre vonatkozólag ne adjon ki magánszemélyek részére nyesedékgyűjtési engedélyt. Ha a munkaerő rendelkezésre áll, akkor a gyűjtést végezze az Önkormányzat, és a beszállított fát, ossza ki ellenőrzött körülmények között azoknak, akik valóban rászorulnak. Ez természetesen költségekkel jár, de átgondolását mindenképpen javaslom Gépkocsi használat Központunk a as évben rendszeresen használta, a KOX-090 forgalmi rendszámú, Land Rover tipusú, terepjáró személygépkocsit. A gépjármű kialakításának köszönhetően, bármely terepviszonyok között, bármely időjárási körülmények közepette használható és ez rendkívül fontos, a külterületen található tanyák és egyéb létesítmények, objektumok megközelítésekor. Az 1. számú táblázat részletesen tartalmazza, a fent megjelölt gépjármű használatának körülményeit, melyből kitűnik, hogy a gépjármű használata az év első felében volt általános, összesen, 51 alkalommal, 3040 megtett kilométert jelentett, a havi átlagos használat, 380 kilométer volt. Az április hónap volt a legaktívabb, akkor 15 alkalommal, 666 kilométer, gépkocsi használat valósult meg. Az év második felében, a költségek csökkentése miatt, a gépkocsi, külterületen történő, használata néhány alkalommal valósult meg. Mezei Őrszolgálat gépkocsi használata évben 1. táblázat Időpont Úti cél Használat oka Megtett km Kutasi és Csárpateleki út Területbejárás, tanyalátogatás Lelei út, Szikáncs, Gorzsa, Tízöles út, Sarkaly Közös mezőőri éjszakai szolgálat Kútvölgy Területbejárás, tanyalátogatás Csomorkányi út, Kútvölgy Népjóléti környezettanulmányok készítése Lelei út, Batida, Földvári út, Közös mezőőri szolgálat Külső Batida Sóshalom, Kútvölgy, Erzsébet, Szikáncs, Gorzsa, Szentkirály Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői családlátogatások Belterület, Rárósi, Lelei út, Gyámügy, Népjóléti Batida környezettanulmányok készítése Belterület Gyámügy 5 Kopáncs, Kishomok, Batida, Népjóléti környezettanulmányok Erzsébet, Kutasi út készítése Január összesen: 9 alkalom

11 I/A kötet 11. oldal Időpont Úti cél Használat oka Megtett km Rárósi, Kutasi út Területbejárás Szentesi, Kútvölgy, Földvári Családsegítő, Gyermekjóléti, út Védőnői családlátogatások Vajhát, Kishomok Területbejárás, tanyalátogatás Szentesi út, Lelei út, Sarkaly Területbejárás, tanyalátogatás Szentesi út, Sarkaly, Gorzsa, Szikáncs, Erzsébeti út, Kútvölgy Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői családlátogatások, Közös mezőőri szolgálat Kutasi, Csomorkányi, Bodzási út Lelei út, Paperei kiskertek Február összesen: Paperei, Mámazugi kiskertek, Mártélyi út Védőnői családlátogatások 56 Népjóléti környezettanulmányok készítése 22 Közös mezőőri szolgálat 21 8 alkalom 440 Időpont Úti cél Használat oka Vajhát, Paperei kiskertek, Rárósi és Kutasi út Megtett km. Területbejárás, tanyalátogatás Batida Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői családlátogatások Erzsébeti út Közös mezőőri szolgálat Belterület Mezőőri ruházat szállítása Kútvölgy, Csomorkányi és Erzsébeti út Védőnői családlátogatások Batida, Szikáncs, Erzsébeti út Március összesen: Népjóléti környezettanulmányok készítése 6 alkalom 296 Időpont Úti cél Használat oka Megtett km Bodzási út, Kopáncs Területbejárás, tanyalátogatás Szentesi út Területbejárás Kopáncs, Szikáncs Népjóléti környezettanulmányok készítése Belterület Gyámügy Erzsébeti, Csomorkányi út, Aranyág Területbejárás, tanyalátogatás Bodzási út, Öregkishomok Közmunkások szállítása, szemétszedés Aranyág, Csomorkány Eltűnt személy keresése Erzsébeti, Rárósi út Területbejárás, tanyalátogatás Kútvölgy, Csomorkányi út Védőnői családlátogatások 37 67

12 I/A kötet 12. oldal Rárósi út, Aranyág, Csomorkány, Erzsébet Közös, rendőri szolgálat Makai út, Szikáncs Területbejárás, tanyalátogatás Mártély, Körtvélyes Forgató csoport szállítása Kútvölgy, Erzsébet, Kopáncs, Családsegítő, Gyermekjóléti, Vajhát Védőnői családlátogatások Csomorkányi út Családsegítői családlátogatások Szentesi út, Szikáncs, Közös, rendőri, éjszakai Erzsébet, Gorzsa szolgálat 85 Április összesen: 15 alkalom 666 Időpont Úti cél Használat oka Május összesen: Kishomok, Kopáncs, Rárósi, Csomorkányi, Erzsébeti, Lelei út Lelei út, Batida, Erszébet, Kútvölgy Kutasi út, Kútvölgy, Csomorkányi út, Gorzsa, Szentesi út Népjóléti környezettanulmányok készítése Megtett km. 97 Védőnői családlátogatások 74 Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői családlátogatások 3 alkalom 253 Időpont Úti cél Használat oka Megtett km Makai, Lelei út, Batida, Földvári út Közös mezőőri szolgálat Szikáncs, Erzsébet, Kútvölgy, Népjóléti környezettanulmányok Csomorkányi, Szentesi út készítése Erzsébeti, Rárósi út Területbejárás, tanyalátogatás Tiszai út Területbejárás Rárósi út, Batida, Csárpateleki Népjóléti környezettanulmányok út, Nagysziget készítése Kutasi út, Kútvölgy, Sóshalom, Lelei út Védőnői családlátogatások 74 Június összesen: 6 alkalom Időpont Úti cél Használat oka Kishomok, Kutasi, Csomorkányi, Erzsébeti út, Szikáncs, Batida, Földvári út Szegedi út, Nagysziget, Batida, Gorzsa, Szentesi, Rárósi, Kutasi út, Sóshalom Népjóléti környezettanulmányok készítése, Védőnői szolgálat Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői családlátogatások Közös, éjszakai, mezőőri szolgálat Megtett km

13 I/A kötet 13. oldal Egész külterület Július összesen: Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői családlátogatások Közös, éjszakai, mezőőri szolgálat alkalom 447 Időpont Úti cél Használat oka Október összesen: Szentesi, Erzsébeti, Makai út, Szikáncs, Batida, Vajhát Népjóléti környezettanulmányok készítése Megtett km alkalom év összesen 51 alkalom Rendkívüli munkavégzések A mezőőrök, munkájuk során, a munkáltatói utasításokban megállapított feladatokra, rendkívüli munkavégzést, őrzéseket, rendezvénybiztosításokat végeztek el. A tavalyi évben, erre több alkalommal volt példa június a között, a Kossuth téren sportrendezvényhez kapcsolódóan, őrzési feladatokat végeztek, 8 mezőőr, összesen 64 órában augusztus án, a Nemzeti ünnepen, 3 helyszínen, 6 mezőőr, összesen 48 órát végzett, rendezvénybiztosítási feladatokat október én, az Őszi Tárlat rendezvényein, 4 helyszínen, 6 mezőőr, összesen 36 órát végzett, rendezvénybiztosítási feladatokat november 24.-től, a jégpálya őrzését végezték, felváltva a közterület felügyelet munkatársaival, ennek során 8 mezőőr, összesen 570 órát teljesített szolgálatot. A fentiekben leírt feladatok elvégzésével, úgy vélem a mezőőrök hozzájárultak a rendezvények sikeres lebonyolításhoz.

14 I/A kötet 14. oldal 2. A mezőőrök feladatai - A mezőőr feladata, hogy a működési területen a mezőgazdasági termőföld, mezőgazdasági termények és termékek, gépek, felszerelések és eszközök, háziállatok, mezőgazdasági valamint geodéziai építmények, földmérési jelek őrzését biztosítja. - A mezőőr az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására köteles felszólítani. - A mezőőr azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, köteles feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni. - A mezőőr azt a személyt, aki a nála, vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem igazolja, köteles a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni. - A mezőőr a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéséhez használt eszközt köteles elvenni, és azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni. - A mezőőr köteles a jogtalanul legeltetett, illetve a felügyelet nélkül talált állatról a tulajdonost értesíteni. - A mezőőr munkája során köteles együttműködni a rendőrséggel. - A mezőőr egyéb nem feladatkörébe tartozó feladattal is megbízható a munkáltató utasítása alapján, mint például: - Segítséget nyújt a külterületen élőknek, az Önkormányzati támogatások, segélyek eléréséhez szükséges nyomtatványok kitöltésében, - Közreműködik a tanyavillamosításhoz szükséges adatlapok kitöltésében, - Ellenőrzi a nyesedékgyűjtési engedélyek végrehajtását, - Ellenőrzi a külterületi útkarbantartások végrehajtását, - Együttműködik Hódmezővásárhely közigazgatási területén működő vadásztársaságokkal. - Rendkívüli munkavégzés: őrzés, rendezvénybiztosítás.

15 I/A kötet 15. oldal évi mezőőri intézkedések: Készült a heti jelentések alapján. A mezőőri körzetek területe április 1.-vel megváltozott. Mivel az Újkishomoki terület, státuszának változása, a belterületté nyilvánítása elindult, így kikerült a mezőőri körzetek területéből. Illetve a létszámcsökkentés is eredményezett körzethatár módosítást. Természetesen az Újkishomoki területen továbbra is történtek intézkedések, kóbor kutyák, gazos kertek problémái miatt, illetve a koordinátor munkájának támogatása végett. A 2. számú táblázat mutatja, a mezőőri intézkedések számát, körzetek szerint: 2. táblázat körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet 5. körzet 6. körzet 7. körzet 8. körzet Össz: Tanya látogatás Lakossági bejelentés Szóbeli felszólítás Igazoltatás Illegális szemétler. felszámol Tetten érés Egyéb Az 1. és 2. körzet összevonásra került, a körzetek határai változtak. A változtatások ellenére, a körzetek adottságai eltérőek maradtak, mind a területek nagyságát, mint a tanyák számát vizsgálva. Hivatalos feljegyzés A mezőőrök munkájuk során hivatalos feljegyzéseket készítenek. Ezen a dokumentumokban, összefoglalják a közös szolgálatok körülményeit, az igazoltatásokat, tettenéréseket, fontosabb intézkedéseiket. A tavalyi évben összesen 115 hivatalos feljegyzés készült.

16 I/A kötet 16. oldal A megtett intézkedések mezőőri körzetenként, az alábbiakban láthatóak: 1-es körzet: 3982 ha, mezőőr: Tóth Sándor A területet határai: Hódmezővásárhely város nyugati széle, a Szegedi vasútvonal, a Tisza folyó védvonala, Mártély település közigazgatási határa, és a Mártélyi út, a Mártélyi útról a Szentesi útra átvezető dűlőút (0840/1 és 0821 hrsz), a Szentesi út városi védőtöltésig eső szakasza által bezárt terület, és a Paperei kiskertek. A körzetben történt intézkedéseket, lásd a 3. számú táblázatban: 3. sz. táblázat Jan. Feb. Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szep. Okt. Nov. Dec. Össz: Tanya látogatás Lakossági bejelentés Szóbeli felszólítás Igazoltatás Illegális szemétler. felszámol Tetten érés Egyéb Az 1. számú mezőőri körzetet érintő, elvégzett, kiemelendő feladatok összefoglalása, a mezőőr heti jelentései alapján: - Kóbor kutyák befogása: Paperei kiskertek és a város határán, Újkishomok és Kopáncs környékén. - Illegális szemét és dögelhelyezés felderítése: régi Tiszai út, Bodzási út, Kopáncs környékén. - Gazos, elhanyagolt kertek felmérése: Paperei, Mámazugi kiskertek területén. - Kisebb értékre elkövetett lopások bejelentése: Paperei kiskertek egész területe. - Elkóborolt állatok keresése. - Szántóföldi nyúlriasztás. - Családsegítő munkatársainak szállítása, segítségre szoruló lakosokhoz. - Közös, rendőri szolgálat: 5 alkalommal, április és május hónapban. - Tűzoltóság riasztása: Paperei kiskertek területén lévő tűzhöz. - Szemétszedés elvégzése, szervezése: 4 alkalommal, a Szentesi és Mártélyi, Régi Tiszai úton. Az 1. számú mezőőri körzetet érintő, főbb problémák összefoglalása, a mezőőr heti jelentései alapján: - A Vámháznál, korlát kihelyezése a régi Tiszai út hídjára, a balesetveszély elhárítása miatt. - Újkishomok, Fári utca végén nincs kiépítve a vezetékes víz és közvilágítás. - Bodzási út szélére, zúzott kő kihelyezése. - Régi Tiszai út karbantartása. - Paperei kiskertek körüli, önkormányzati területek ápolása. - Szentesi út: kerékpárút melletti földterületek megközelítése.

17 I/A kötet 17. oldal 2-as körzet: ha, mezőőr: Petrecz-Tóth Imre A területet határai: Hódmezővásárhely déli széle, a Hódtói csatorna, Algyő település közigazgatási határa és a Szegedi vasútvonal által bezárt terület, beleértve a Öreg-Kishomoki kerteket is. A körzetben történt intézkedéseket, lásd a 4. számú táblázatban: 4. táblázat Jan Feb. Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szep. Okt. Nov. Dec. Össz: Tanya látogatás Lakossági bejelentés Szóbeli felszólítás Igazoltatás Illegális szemétler. felszámol Tetten érés Egyéb A 2. számú mezőőri körzetet érintő, elvégezett, fontosabb feladatok összefoglalása, a mezőőr heti jelentései alapján: - Kóbor kutyák befogása: Öregkishomoki kiskertek, Vajhát környékén. - Illegális szemételhelyezés felderítése: Öregkishomok környékén. - Gazos, elhanyagolt kertek felmérése: Öregkishomoki kiskertek területén. - Szántóföldi nyúlriasztás: elhasznált lőszer: 85 db. - Családsegítő munkatársak, utcai szociális munkatársainak szállítása, segítségre szoruló lakosokhoz. - Közös, rendőri szolgálat: 4 alkalommal, április hónapban. - Közös szolgálat: erdésszel, 2 alkalommal február hónapban. - Terület bejárások a Honvédség, a Városüzemeltetési Csoport munkatársaival. - Szemétszedés elvégzése, szervezése: 5 alkalommal, összegyűjtött szemét: 48 zsák. A 2. számú mezőőri körzetet érintő főbb problémák összefoglalása, a mezőőr heti jelentései alapján: - A Kopáncsi Tanyamúzeum felújításra és gondozásra szorul. - Öregkishomokon a Hegyi utca végén hiányzik a közvilágítás. - Balesetveszélyes kereszteződés Öregkishomokon, a Hegyi és Búzás utcák találkozásánál. - Illegális legeltetés és bitangoltatás a Nagysziget területén. - A körzetben található utak, rossz állapota.

18 I/A kötet 18. oldal 3-as körzet: 4783 ha, mezőőr: Tóth Bálint: A területet határai: Hódmezővásárhely déli széle, a Lelei út a Tízöles útig, a Tízöles út, Óföldeák település közigazgatási határa, Maroslele település közigazgatási határa, Algyő település közigazgatási határa és a Hódtói csatorna által bezárt terület. A körzetben történt intézkedéseket, lásd az 5. számú táblázatban: 5. táblázat Jan. Feb. Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szep. Okt. Nov. Dec. Össz: Tanya látogatás Lakossági bejelentés Szóbeli felszólítás Igazoltatás Illegális szemétler. felszámol Tetten érés Egyéb A 3. számú mezőőri körzetet érintő, elvégezett feladatok összefoglalása, a mezőőr heti jelentései alapján: - Kóbor kutyák befogása: Sarkalyi kiskertek, Batida környékén. - Illegális szemételhelyezés felderítése: Sarkalyi kiskertek, Tízöles út környékén. - Gazos, elhanyagolt kertek felmérése: Sarkalyi kiskertek területén. - Szántóföldi nyúlriasztás: elhasznált lőszer: 123 db. - Családsegítő munkatársak szállítása, segítségre szoruló lakosokhoz. - Falopások: Tízöles út, és Batida környékén. - Közös, rendőri szolgálat: 14 alkalommal, január és május között. - Szemétszedés elvégzése, szervezése: 2 alkalommal, a Lelei úton. A 3. számú mezőőri körzetet érintő főbb problémák összefoglalása, a mezőőr heti jelentései alapján: - Sarkalyi kiskertek: utak helyreállítása, vízvezeték kiépítése. - Illegális szemételhelyezés felderítése: Tízöles út környékén, Lelei út. - Kóbor kutyák problémája: Sarkalyi kiskertek és Batida környékén. - Falopások: Tízöles út, és Batida környékén.

19 I/A kötet 19. oldal 4-ös körzet: 4964 ha, mezőőr: Oláh Gyula A területet határai: Hódmezővásárhely dél-keleti és keleti széle, a Kutasi út, a városi védőtöltés a Rácz útig, a Rácz út, Makó település közigazgatási határa, Földeák település és Óföldeák település közigazgatási határa, a Tízöles út és a Lelei út által bezárt terület. A körzetben történt intézkedéseket, lásd a 6. számú táblázatban: 6. táblázat Jan Feb. Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szep. Okt. Nov. Dec. Össz: Tanya látogatás Lakossági bejelentés Szóbeli felszólítás Igazoltatás Illegális szemétler felszámol Tetten érés Egyéb A 4. számú mezőőri körzetet érintő, elvégezett feladatok összefoglalása, a mezőőr heti jelentései alapján: - Kóbor kutyák befogása: Aranyági kiskertek, Makai út és Szikáncs környékén. - Illegális szemételhelyezés felderítése: Tízöles út környékén, Makai út. - Gazos, elhanyagolt kertek felmérése: Dilinka temető mögötti kiskertek területén. - Családsegítő munkatársak szállítása, a segítségre szoruló lakosokhoz. - Közös, rendőri szolgálat: 5 alkalommal, március és június hónap között. - Szemétszedés elvégzése, szervezése: 2 alkalommal, a Makai úton. A 4. számú mezőőri körzetet érintő főbb problémák összefoglalása, a mezőőr heti jelentései alapján: - Az Aranyági út rossz állapota miatt nem alkalmas kétirányú közlekedésre. - A Lelei úton, az ún. Tóth villa melletti összekötő út, utolsó 100 m-nek, rossz állapota. - Kóbor kutyák: Aranyági kiskertek, Makai út környékén. - Falopások: Tízöles út, Makai út menti erdősávok. - Illegális szemételhelyezés: Tízöles út, Makai út menti erdősávok. - Kis értékű lopások, az Aranyági kiskertekben.

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére 21. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményezi: Mellékeltek: Beszámoló a gyomaendrődi hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat

Részletesebben

Visegrádi Önkormányzat 14/2004. (IX. 16.) ör. rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Visegrádi Önkormányzat 14/2004. (IX. 16.) ör. rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Visegrádi Önkormányzat 14/2004. (IX. 16.) ör. rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Tisztelt Hölgyem / Uram! C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. december 8. Tisztelt Hölgyem / Uram! A Ceglédi Viziközmû Társulat Szervezõbizottsága

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tájékoztató a nevelés-oktatás területén dolgozók,

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó Városi Önkormányzat Aljegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. 2146/2012/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére Városi Önkormányzat Jegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Okmányiroda és Nyilvántartó Csoport 2006. évi tevékenységéről...2 Beszámoló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 4787/2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. december 02-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. december 02-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 211. december 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette: Szilágyi Imre Nagy Ferenc Nagy Viktória Kormos Piroska Gergely Gabriella Garancz Anasztázia Lengyel Zoltánné 1. Bevezető...

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 13-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 13-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 13-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 90/2015. Kth. I. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas város - ágazati jogszabályok szerint kialakított

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról, és tájékoztatás 2011. évi változásokról BESZÁMOLÓ BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010-753/2014. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben