Az Ön kézikönyve CANON FAX-B820

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve CANON FAX-B820 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1223652"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: 23 Nehézséget okozó dokumentumok... A csomagolóanyagok eltávolítása... 6 A fax összeállítása Csatlakoztatás A telefonvonal, a kézi beszél és küls egység csatlakoztatása A hálózati kábel csatlakoztatása..... Dokumentumok betöltése..... A nyomtatópapír betöltése A papír kezelése Papírbetöltés a többcélú tálcába DOKUMENTUMOK ADÁSA Dokumentumok elkészítése adáshoz A dokumentumok minségének beállítása A BJ tintakazetta üzembe helyezése Kezelés.

3 . 10 A BJ tintakazetta behelyezése a készülékbe A fax tesztelése Dokumentumok adása Közvetlen adás Adás memóriából. 27 Kézi adás A TÁRCSÁZÁSI MÓD beállítása. 12 Tárcsázás alközponti mellékrl (PBX-rl) A fvonalkérés programozása alközponton. 13 Az adás törlése Automatikus tárcsázás Dokumentum küldése az egygombos vagy a kódolt gyorstárcsázási számok használatával..

4 . 28 Dokumentum küldése a telefonkönyv használatával Dokumentum küldése UCanTalk használatával ELKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA A készülék fbb részei Számok, betk és szimbólumok bevitelének leírása.. 16 Hibás bevitel kijavítása Különleges hívások Dokumentum küldése a hívástörténet használatával A nagytávolságú összeköttetések hívószámainak tárcsázása Feladói azonosító beprogramozása A fax beprogramozása az Ön igényeihez A dátum és óra beállítása Saját nevének és telefon/faxszámának beírása A nyári idszámítás beállítása.. 18 Újrahívás foglaltság esetén Kézi újrahívás..

5 30 Automatikus újrahívás Az egygombos gyorstárcsázás programozása A kódolt gyorstárcsázás programozása UCanTalk hangcímkék programozása Címkék programozása az egygombos és a kódolt gyorstárcsázáshoz.. 21 Címkék hozzáadása az egygombos és a kódolt gyorstárcsázáshoz Címkék módosítása Címkék törlése Idzített adás Idzített adásra várakozás közben további dokumentumok küldése.. 32 Az idzített adás törlése. 32 Körözvényadás...

6 Dokumentumok küldése több címzettnek Tartalomjegyzék Memóriában tárolt dokumentumok 33 A memóriában tárolt dokumentumok listájának kinyomtatása Dokumentum kinyomtatása a memóriából.. 33 A memóriában tárolt dokumentum törlése Telefonüzenetek továbbítása A továbbítási telefonszám beállítása Az újrahívások számának beállítása.. 47 A PIN-KÓD MEGADÁSA beállítása Továbbított hívások fogadása DOKUMENTUMOK VÉTELE A különböz vételi módok Vételi mód beállítása Dokumentumok és telefonhívások automatikus fogadása: Fax/tel. mód A dokumentumok kézi vétele: KÉZI VÉTEL 36 Dokumentumok fogadása üzenetrögzítvel: KÜLSÖ ÜZENETRÖG. (Csak a FAXB820/B822 készüléknél.) BEÁLLÍTÁSOK ÉS FORGALMI NAPLÓK Menük kiválasztása Naplók.

7 . 54 Naplónyomtatás PROBLÉMAMEGOLDÁS A papírelakadások megszüntetése Papírelakadás a dokumentumtálcában Papírelakadás a többfunkciós tálcában Rendszeres tisztítás A fax burkolatának tisztítása A fax bels részeinek tisztítása A BJ tintakazetta nyomtatófejének ellenrzése és tisztítása.. 57 A BJ tintakazetta cseréje 58 Egyéb szolgáltatások Tintatakarékosság A csengetés hangerejének megváltoztatása Dokumentumok vétele a memóriába egyéb feladat végzése közben vagy hiba esetén Dokumentumok vétele lekéréssel.. 37 Hibaelhárítás Papíradagolási problémák Faxolási problémák

8 Másolási problémák.. 62 Telefon problémák 63 Problémák a nyomtatás minségével 63 Általános problémák.. 63 A HÍVÓ AZONOSÍTÓ beállítása A vétel félbeszakítása ÜZENETRÖGZÍT MÓD HASZNÁLATA (csak a FAX-B840 készülékeknél) A kimen üzenet felvétele A felvehet üzenetek típusa A kimen üzenet felvétele Kijelz üzenetek. 64 Áramszünet esetén. 67 Ha kimarad a hálózati feszültség Memóriatörlési nyugta Mszaki adatok Az ÜZENETRÖGZÍT MÓD beállítása. 40 A telefonüzenetek felvételi idejének beállítása.

9 A ÜZN.HANGSZÓRÓ beállítása A KÖLTSÉGKÍMÉLÉS beállítása.. 42 Hangjegyzetek felvétele Üzenetek törlése. 43 Telefonüzenetek lejátszása Távvezérlési szolgáltatások.. 44 A távvezérlési jelszó beírása A távvezérlés használata 45 3 Ez a berendezés megfelel az EC 1999/5/EC alapkövetelményeinek. A berendezés 230V, 50 Hz-es névleges érték hálózati táplálás esetén megfelel az 1999/5/EC rádiózavar-kibocsátási direktívának, bár mködési feszültség tartománya 200 V-240 V, frekvenciatartománya pedig 50/60 Hz. Ha más EU tagállamba költözik és a készülék hibásan mködik, kérjük hívja a garanciajegyen szerepl Canon képviseletet. (Csak Európában) Modell nevek H12414 (FAX- B820/B822/B840) Copyright Copyright 2004 by Canon Inc. Minden jog fenntartva. Jelen publikáció sem részben, sem egészben nem reprodukálható, nem küldhet el, nem írható át, nem tárolható lekérdez rendszerben és nem fordítható le más emberi vagy számítógépes nyelvre elektronikus, mechanikus, mágneses, optikai, kémiai vagy egyéb hordozón a Canon Inc. elzetes írásbeli engedélye nélkül. Védjegyek A Canon, a UCanTalk és a BJ bejegyzett védjegyek. Az UHQ a Canon Inc. védjegye. Egyéb gyártó- és terméknevek a megfelel vállalatok márkanevei, szolgáltatás nevei vaban, próbálja azt a 9. fejezetben leírtak szerint megjavítani. Ha nem tudja a problémát megoldani, vagy úgy gondolja, hogy a fax javításra szorul, forduljon valamelyik hivatalos Canon márkakereskedhöz vagy szervizhez. 5 1 ÖSSZEÁLLÍTÁS Kicsomagolás Kicsomagolás után ne dobja ki a készülék dobozáute;szüléket Voltos, AC 50/60 Hz aljzatba csatlakoztassa. 1 2 Csatlakoztassa a kábelt a fax hátulján lév hárompólusú aljzatba. Csatlakoztassa a kábel másik végét egy megfelel földeléssel ellátott ersáramú aljzathoz. A faxon nincs villamos hálózati kapcsoló. A berendezés a csatlakoztatás után azonnal feszültség alá kerül. A nyelv és az ország kiválasztása Ki kell választani a kijelz üzenetek és a naplók nyelvét, valamint azt, hogy melyik országban* használja a készüléket. A kezelpanel gombjainak leírása: 14. és 15. o. 1 2 Nyomja le a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] és [ ] billentykkel válassza ki a kijelz üzenetek és a naplók nyelvét majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. Várjon, amíg az ORSZÁGVÁLASZTÁS* (els bekapcsoláskor: COUNTRY SELECT) megjelenik, majd nyomja meg a [Start/ Másolás] billentyt. 3 A [ ] és [ ] billentykkel válassza ki, melyik országban használja a készüléket *, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. Ezzel a programozás véget ér, és a készülék visszatér alapállapotba. * Ez a beállítás csak bizonyos országokban áll rendelkezésre. 8 A nyomtatópapír betöltése A papír kezelése A faxhoz ajánlott, megfelel méret, súlyú és mennyiség papírt töltse be (ld. 24. és 68. o.). A felhasználásig tartsa a papírt becsomagolva, sima felületre fektetve. A felbontott csomagból megmaradt köteget az eredeti csomagolásban hagyva, száraz, hvös helyen tárolja. A papírt C közötti hmérsékleten, 40%60% relatív páratartalmú helyiségben tárolja. A papírelakadás és a gyenge nyomtatási minség elkerülése érdekében sohase nyomtasson nedves, hullámos, gyrött vagy szakadt papírra. Csak vágott papírt használjon, tekercses hordozót ne. Csak 0,09 és 0,13 mm közötti vastagságú papírt használjon. Vastagabb papír használatakor a BJ tintakazetta nyomtatófeje megsérülhet. A papírt ne töltse túl a papírvezetn található határjelen ( ). Több papír betöltése problémákat okozhat. Ellenrizze azt is, hogy egyik oldalon se maradjon rés a papírköteg mellett. Papírhatároló jelzés 1 ÖSSZEÁLLÍTÁS Fül Ne legyen itt rés! Papírt csak akkor töltsön be, ha az elz köteg kifogyott. Ne keverje az új papírt a többfunkciós tálcában maradt régivel. Ne hagyja a papírköteget hosszú ideig a többfunkciós tálcán, mert az elhajlik vagy felkunkorodik, ami mködési zavarokat eredményezhet. Bizonyos környezeti feltételek mellett, pl. szélsséges hmérséklet vagy páratartalom esetén a készülék egyes papírokat hibásan adagolhat a többfunkciós tálcából. Ilyen esetben adagolja egyenként a papírlapokat. A nyomtatott lap telítettségétl függen a tinta megszáradásához id szükséges. Két-három másodperc múlva a tinta már nem kendik el. Több perces száradás után pedig vízállóvá válik. Ha egy oldal nagy mennyiség grafikát tartalmaz, a

10 nagy nyomtatási intenzitástól a papírlapok felhullámosodhatnak a nagyobb mennyiség tinta miatt.

11 Hagyja a papírt másodpercig a kihelyez tálcán, hogy a tinta megszáradhasson. Ezután óvatosan vegye el a lapot úgy, hogy ne érjen a nyomtatott felületéhez. Ha nyomtatás után a papír felkunkorodik, azonnal távolítsa el, ellenkez esetben papírelakadás történhet. Ha a papír szélességén kívüli területre is nyomtat, a nyomólemez (a készülék belsejében lév henger) elkoszolódhat a tintától. Ha ez megtörténik, tisztítsa meg a fax belsejét (ld. 56. o. ). 9 Papírbetöltés a többcélú tálcába 1 Tolja balra a papírvezett. 2 Pörgesse át a faxba helyezend papírköteget. Ezután ütögesse a köteget sík felülethez, hogy kiegyengesse az éleket. 1 3 A köteget nyomtatott oldalával felfelé helyezze a többcélú tálcába (a), a köteg jobb élét illessze a többcélú tálca jobb oldalához. Csúsztassa a papírvezett szorosan a köteg bal oldalához b. A papírvezett ne nyomja ersen a köteghez, mert így esetleg nem megfelelen adagolja a papírt a készülék. 2 A BJ tintakazetta üzembe helyezése A dokumentumok vételéhez és másolásához elször be kell szerelnie a BJ kazettát. A BJ tintakazetta cseréje: ld. 58. o. Kezelés A faxba csak Canon BX-3 fekete BJ tintakazettát helyezzen. A BJ tintakazettákat tárolja szobahmérsékleten. Ha a BJ tintakazetta nyomtatófeje nyitva marad, akkor az könnyen kiszárad, és használhatatlanná válik. Ennek elkerülése érdekében tartsa be a következket: Tartsa a kazettákat a csomagolásukban a használatig. Soha ne vegye ki a tintakazettát a nyomtatóból, csak ha ki akarja cserélni. Gyzdjön meg arról, hogy a kazettakocsi alaphelyzetben (a készülék jobb szélénél) van-e, amikor nem használja a faxot. 10 A BJ tintakazettából kifröccsen tintát nehéz feltakarítani. A BJ tintakazetta kezelésénél tartsa be az alábbi elvigyázatosságokat. Óvatosan távolítsa el a BJ tintakazetta csomagolását. Soha ne próbálja meg szétszedni vagy újratölteni a BJ tintakazettát. Ne rázza és ne ejtse le a BJ tintakazettát. Egy év használat után mindenképpen cserélje ki a BJ tintakazettát. Ha ki kell húznia a fax hálózati csatlakozózsinórját, akkor elször várja meg, amíg a készülék visszatér készenléti állapotba (a kijelzn az óra és a vételi mód látható). Ellenkez esetben a kazetta tartó lehet, hogy nem kerül kiindulóhelyzetbe. Ez azt eredményezheti, hogy a BJ tintakazetta fedetlen marad és kiszárad. Tartsa a BJ tintakazettát gyermekek ell elzárva. Ha egy gyermek lenyel valamennyit a tintából, akkor azonnal forduljon orvoshoz! Ne érintse a BJ tintakazetta precíziós részeit. 1 ÖSSZEÁLLÍTÁS Ne érintse meg ezeket a fém alkatrészeket! A BJ tintakazetta behelyezése a készülékbe Ha nincs beszerelve BJ tintakazetta a faxba, a NINCS KAZETTA! üzenet jelenik meg a kijelzn. 1 Gyzdjön meg arról, hogy a készülék feszültség alatt van-e. Helyezzen be papírt a többcélú tálcába. Nyissa fel a nyomtatófedelet úgy, hogy óvatosan maga felé húzza azt (ld. 6. o.). Emelje fel a kazettakocsi rögzítkarját Vegye ki a BJ tintakazettát a csomagolásából, majd távolítsa el a narancsszín védsapkát a és a szalagot b. A sapkát és a szalagot dobja szemétbe. Soha ne próbálja újra rátenni azokat a BJ tintakazetta nyomtatófejére Tartsa a kazettát úgy, hogy a címke kifelé nézzen, majd csúsztassa be a kazettakocsiba. Hajtsa le a kazettakocsi rögzítkarját, amíg egy pattanással a helyére nem kerül a kazetta. A sárga címke (BJ kazetta utasítás) látszódjon a nyíláson át. A BJ tintakazetta kissé balra dl a behelyezett állapotában. 7 Zárja le a nyomtatófedelet. Ha az AUTO.TESZTNYOMT. (ld.: RENDSZERADATOK, 52. o.) BE van kapcsolva: A készülék minden egyes alkalommal automatikusan kinyomtat egy tesztoldalt, amikor behelyez egy BJ tintakazettát. Ne próbálja a kazettakocsit megállítani vagy kézzel mozgatni. Soha ne érintse meg az alábbiakban ábrázolt alkatrészeket vagy egyéb fém tárgyakat a készülékben. Szalagkábel Vezetsín Tengely Áramkör A fax tesztelése Miután összeszerelte a faxkészüléket, behelyezte a BJ tintakazettát és betöltött papírt, a fax nyomtatásának megfelel voltát egy dokumentum több másolatának elkészítésével ellenrizheti (ld.: 25. o.). A TÁRCSÁZÁSI MÓD beállítása A kezelpanel gombjainak leírása: 14. és 15. o. 1 2 Nyomja meg a [Funkció], majd kétszer a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a TÁRCSÁZÁSI MÓD menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. IMPULZUS HÍVÁS 3 A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza ki a megfelel vonaltípust, majd nyomja meg a [Start/ Másolás] billentyt. Nyomja meg a [Stop] gombot. Ezzel a beállítás véget ér, a készülék visszatér alapállapotba.

12 4 12 Tárcsázás alközponti mellékrl (PBX-rl) A PBX (Private Branch Exchange) jelentése alközpont. Ha a fax alközponton mködik, annak típusától függen a fvonal kéréséhez egy szám (az ún. eltag) tárcsázására lehet szükség, vagy a fvonal-kér gomb (flash, földelgomb) megnyomásával érheti el a küls hálózatot. Ezután tárcsázhatja a partner telefaxszámát. Az automatikus tárcsázáshoz a fvonal eléréséhez szükséges eltétszám és a hívószám közé adjon meg egy szünetet, amikor beprogramozza az egygombos vagy a kódolt gyorstárcsázásra a hívószámot. Ha a fax alközponthoz csatlakozik, vagy más kapcsolórendszerhez, az [R] gombhoz beprogramozhatja a hozzáférés típusát és a fvonal számát (ld. alább). Ha elvégezte a programozást, a fax- vagy telefonszámok tárcsázása eltt egyszeren csak meg kell nyomnia az [R] gombot. 1 ÖSSZEÁLLÍTÁS A fvonalkérés programozása alközponton A kezelpanel gombjainak leírása: 14. és 15. o. 1 2 Nyomja meg a [Funkció], majd kétszer a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza az R-GOMB BEÁLLÍTÁS menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza az ALKÖZPONT menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. FÖVONAL 3 HUROKZÁRÁS 4 A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza ki a kapcsolórendszer hozzáférési típusát, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. ELÖTAG vagy HUROKZÁRÁS beállításból választhat. Ha a HUROKZÁRÁS tételt választotta, folytassa a 6. lépéssel. 5 Ha az ELÖTAG beállítást választotta a 4. lépésnél: Adja meg a fvonal eléréséhez szükséges eltétszámot (legfeljebb 19 számjegy) a számbillentykkel, majd nyomja meg az [Újrahívás/Szünet], majd a [Start/Másolás] billentyt. Nyomja meg a [Stop] gombot. Ezzel a programozás véget ér, és a berendezés visszatér alapállapotba ELKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA A készülék fbb részei Az Ön által vásárolt faxkészülék kismértékben eltérhet az alábbi ábrán láthatótól. Többfunkciós tálca ÜZENETRÖGZÍT LED (csak a FAX-B840 készüléknél) Kijelz Mikrofon Kézi beszél FAX-B Dokumentumtálca Dokumentum-vezet Vissza/Elre gomb (csak a FAX-B840 készüléknél) Tisztítás Küldési opciók 05 Napló GHI PQRS ABC 2 DEF 3 Nyomtatófedél 06 R 07 Lekérés Szóköz Törlés JKL 5 MNO 6 Tintatakarékos Hívástörténet 7 TUV 8 WXYZ 9 Vételi mód Felbontás Funkció 0 # Kezelpanel Számbillentyk (ld. 15. o. ) (ld. 15. o.) 01 Napló Tisztítás Küldési opciók 05 Napló gomb (ld. 54. o.) Tisztítás gomb (ld. 57. o.) Küldési opciók gomb (ld. 27. és 31. o.) R gomb (ld. 13. o.) Szóköz gomb (ld. 16. o.) Törlés gomb (ld. 16. o.) Lekérés gomb (ld. 37. o.) Tintatakarékos gomb (ld. 37. o.) Hívástörténet gomb (ld. 29. o.) Vételi mód gomb (ld. 35. o.) Felbontás gomb (25. és 26. o.) Funkció gomb (12. o.) 04 R 06 Törlés Szóköz 07 Lekérés Tintatakarékos Hívástörténet Vételi mód Felbontás Funkció A kezelpanel bal oldalán található billentyknek az alábbi ketts funkciójuk van: Egygombos gyorstárcsázógombok (ld. 19. o.) Különleges funkció gombok Ha a [Funkció] gombot megnyomja, különböz mveleteket végezhet a különleges funkció gombokkal (a funkciók neve a gombok alatt olvasható). 14 Továbbító és futójel mozgató gombok (ld. 16., 37., 44. és 49. o.) Üzenetrögzít gomb (ld. 40. o.) Törlés gomb (ld. 43. o.) Felvétel gomb (ld. 40. o.) Lejátszás gomb (ld. 44. o.) (csak a FAX-B840 készüléknél) Hurokzárás gomb (ld. 27. o.) Újrahívás/Szünet gomb (ld. 29. és 30. o.) Kódolt és telefonkönyves hívás gomb (ld. 28. és 29. o.) Stop gomb Start/Másolás billenty UCanTalk gomb (ld. 29. o.) 2 ELKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA Billenty Nagybets mód (:A) Kisbets mód (:a) Szám mód (:1) 1 ABC 2 DEF 3 GHI 4 JKL 5 MNO 6 PQRS 7 TUV 8 WXYZ 9 0 # Nagybets mód (:A) Kisbets mód (:a) Szám mód (:1) 15 Számok, betk és szimbólumok bevitelének leírása Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a kezelpanelen, a fax visszatér alapállapotba anélkül, hogy az addig végzett változtatásokat mentené. Betk és számok bevitele 1 A megnyomásával válthat módot. _ :A 2 Nyomja le a kívánt bethöz tartozó számbillentyt. Addig nyomja le ismételten, amíg a kívánt bet meg nem jelenik a kijelzn. C :A 3 Folytassa a betk bevitelét a számbillentykkel. Ha a következ beírandó bet ugyanazon a számbillentyn található, mint amelyiket a 2. pontban megnyomott, a [ ] megnyomásával mozgassa jobbra a futójelet.

13 Ezt követen nyomja meg az adott számbillentyt mindaddig, amíg a kívánt bet meg nem jelenik a kijelzn. Szóköz beviteléhez nyomja meg a [Szóköz] gombot. Szimbólumok beírása 1 Addig tartsa lenyomva a [#] billentyt, amíg a kívánt szimbólum meg nem jelenik. # :1 2 Ha más jelet akar beírni, a [ ] megnyomásával mozgassa jobbra a futójelet, majd nyomja meg a [#] ismételten mindaddig, amíg a kívánt jel meg nem jelenik. Hibás bevitel kijavítása A [Törlés] gombbal az eddig beírt teljes sort törölheti. Az egyes karakterek törléséhez kövesse az alábbi eljárást: 1 A[ ] vagy [ ] billentyvel mozgassa a futójelet a hibás bet alá. CANEN :A 2 A számbillentykkel írja felül a hibás karaktert. CANON :A 3 Ha befejezte a hiba javítását, akkor a [Start/Másolás] gomb lenyomásával tárolhatja el az új bejegyzést. 16 Feladói azonosító beprogramozása A fax beprogramozása az Ön igényeihez A dokumentumok azonosítása Dokumentum küldésekor a fogadó készüléken megjelenítheti faxszámát és nevét (adóoldali azonosító), valamint a küldés idejét és dátumát. Ezt a fejlécet nevezik az Ön adóoldali azonosítójának (TTI). Az alábbiakban egy példát mutatunk be a fejléccel továbbított távmásolatra. 27/ :12 FAX CANON CANON CANADA 001 Oldalszám 2 ELKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA THE SLEREXE COMPANY LIMITED SAPORS LANE BOOLE DORSET BH25 8ER TELEPHONE BOOLE (945 13) FAX Our Ref. 350/PJC/EAC A fogadó fél neve Az Ön vagy cége neve Az Ön fax/telefonszáma TEL. SZÁM JELZÉS (választhat: TEL. vagy FAX, 49. o.) A dokumentum küldésének dátuma és ideje A fejléc a vevállomás nevét is tartalmazza, amennyiben egygombos vagy kódolt gyorstárcsázást használt, és elzetesen beprogramozta a partner nevét is. A dátum és óra beállítása A dátum és az idpont az LCD kijelzn, valamint a küldött dokumentumok fejlécén jelenik meg. 1 Nyomja meg a [Funkció], majd háromszor a [Start/Másolás] billentyt. 20/ :30 2 A számbillentykkel adja meg az idpontot nap-hónap-év formátumban (NN/HH ÉÉÉÉ), majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. Az idpontot a 24 órás kijelzés szerint kell beírnia. Ha az óra vagy a perc egy számjegy, írjon eléje egy nullát. Példa: du. 3:00 = 15:00 Az adatformátum megváltoztatása: RENDSZERADATOK, 52. o. 3 Nyomja meg a [Stop] gombot. Ezzel a programozás véget ér, és a berendezés visszatér alapállapotba. 17 Saját nevének és telefon/faxszámának beírása 1 2 Nyomja meg a [Funkció], majd kétszer a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a SAJÁT FAXSZÁM menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A számbillentykkel adja meg a saját faxszámot (legfeljebb 20 számjegy), majd nyomja meg kétszer a [Start/Másolás] billentyt. A plusz jel (+) vagy egy szóköz segítségével könnyebben olvashatóvá teheti számát. Plusz jel beviteléhez nyomja meg a [#] gombot. 3 4 Írja be nevét (legfeljebb 16 bet) a számbillentykkel (ld. 15. és 16. o.), majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. Nyomja meg a [Stop] gombot. Ezzel a programozás véget ér, és a berendezés visszatér alapállapotba. 5 A nyári idszámítás beállítása Ha országában alkalmazzák a nyári idszámítást, ehhez beállíthatja készülékét, illetve megadhatja a nyári idszámítás kezd és befejez dátumát. 1 2 Nyomja meg: [Funkció], majd [Start/Másolás]. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a RENDSZERADATOK menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a NYÁRI IDÖSZÁM. menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A[ ] vagy [ 3 BE 4 5 ] billentyvel válassza a BE vagy a KI menüpontot, majd nyomja meg a [Start/ Ha a 4. lépésben a KI beállítást választotta, a [Stop] lenyomásával visszatér a készenléti állapotba. Ha a 4. lépésben a BE beállítást választotta, a [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a KEZDET DÁTUM,IDÖ menüpontot, majd nyomja meg kétszer a [Start/Másolás] billentyt. A[ ] vagy [ MÁRCIUS 6 7 ] billentyvel válassza ki a nyári idszámítás kezdetének hónapját, majd A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a HÉT menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A[ ] vagy [ UTOLSÓ HÉT 8 9 ] billentyvel válassza ki a nyári idszámítás kezdetének hetét, majd nyomja A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a NAP menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. VASÁRNAP A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza ki a nyári idszámítás kezdetének napját a héten, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. 11 A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza az IDÖPONT menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. IDÖPONT 01:00 12 A számbillentykkel adja meg a nyári idszámítási óraátállás idpontját, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt.

14 13 Nyomja meg a [Funkció] gombot. 14 A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a VÉGE DÁTUM,IDÖ menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt kétszer. 2 MÁRCIUS ELKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA 15 A lépésben leírtak alapján adja meg a nyári idszámítás végének havát, hetét, napját a héten, és idpontját. 16 Nyomja meg a [Stop] gombot. Ezzel a beállítás véget ér, a készülék visszatér alapállapotba. Az egygombos gyorstárcsázás programozása Az egygombos gyorstárcsázás segítségével a telefonszámot egyetlen gomb megnyomásával tárcsázhatja. Az egygombos gyorstárcsázó billentykhöz használat eltt programozni kell a hívószámot. A partner telefonszámát és egy hangcímkét is programozhat; a név megjelenik az egygombos hívási lista kinyomtatásakor. 1 2 Nyomja meg a [Funkció] gombot. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a TEL. BEÍRÁS menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt kétszer. 01= 3 A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza ki annak az egygombos hívásbillentynek a számát, amit az adott szám tárcsázásához használni kíván. Ha már van az egygombos hívásbillentyhöz szám rendelve, akkor az a szám megjelenik a kijelzn.* 4 Adja meg a partner telefonszámát (legfeljebb 50 szám) a számbillentykkel, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt a szám programozásához. Adja meg a partner nevét (legfeljebb 16 bet) a számbillentykkel (ld. 15. és 16. o.), majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt a szám programozásához. 5 * Az egygombos gyorstárcsázó billentyhöz rendelt név és hívószám törléséhez elször végezze el a fenti lépéseket, majd nyomja le a [Törlés], majd a [Start/Másolás] billentyt Rögzítse a partner UCanTalk hangcímkéjét (ld. 21. o.). Amikor a fax megkérdezi, akar-e programozni hangcímkét, nyomja meg a választásához. vagy [#] billentyt az IGEN vagy NEM 7 Ha a NEM billentyt választotta a 6. lépésben, folytassa a 8. lépéstl. Ha az IGEN beállítást választotta a 6. lépésben: A hangjelzés után mondja be a partner nevét a mikrofonba. A készülék megkéri, hogy mondja be ismét a partner nevét. A hangjelzés után beszéljen bele újra a mikrofonba. 8 További egygombos gyorstárcsázási hívószámok programozásához ismételje meg a mveleteket a 3. lépéstl. Nyomja meg a [Stop] gombot a kilépéshez. Ha háromszor egymás után sikertelen a hangcímke rögzítés, a felvétel befejezdik. Ha ez történik, kezdje újra az 1. lépéstl. A kódolt gyorstárcsázás programozása A kódolt gyorstárcsázással egy telefaxszámot három gomb lenyomásával hívhat. A kétjegy gyorstárcsázó kódokhoz egy fax vagy telefonszám programozható. A partner telefonszámát és egy hangcímkét is programozhat; a név megjelenik a kódolt gyorstárcsázási lista kinyomtatásakor. 1 2 Nyomja meg a [Funkció] gombot. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a TEL. BEÍRÁS menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a KÓDOLT HÍVÁS menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. 3 01= 4 A [ ] és [ ] billentyvel válassza ki azt a kétjegy számot (01-70), amelyhez programozni akarja a számot. Ha már van a kódolt hívásbillentyhöz kód rendelve, akkor az a szám megjelenik a kijelzn. * 5 Az egygombos gyorstárcsázásnál leírtakhoz hasonlóan adja meg a partner hívószámát és nevét. Kövesse a 19. o. az Egygombos gyorstárcsázás programozása c. rész 4. és 5. pontját. 6 Az egygombos gyorstárcsázásnál leírtakhoz hasonlóan adja meg a partner hangcímkéjét (ld. fent). További kódolt gyorstárcsázási hívószámok programozásához ismételje meg a mveleteket a 4. lépéstl. Nyomja meg a [Stop] gombot a kilépéshez. 7 * A gyorstárcsázó kódhoz rendelt név és hívószám törléséhez elször végezze el a fenti lépéseket, majd nyomja le a [Törlés], majd a [Start/Másolás] billentyt. 20 UCanTalk hangcímkék programozása A UCanTalk segítségével úgy tárcsázhatja a partner számát, hogy a fax felé fordulva kimondja a hívandó partner nevét. A UCanTalk funkciót csak akkor használhatja, ha elbb beprogramozta a hangcímkéket. Egy (legfeljebb 3 másodperces) nevet vagy kifejezést adhat meg a partner elhívására, mint például annak családneve, keresztneve, beceneve, a cég neve, beosztás stb. Legfeljebb 15 hangcímkét rögzíthet. A gyorstárcsázási listák kinyomtatásával ellenrizheti, hogy adott-e meg hangcímkét az adott gyorstárcsázó billentyhöz vagy kódhoz. A hangcímkével ellátott tételek eltt egy ikon látható. Hangjegyzet rögzítése közben dokumentum vétele nem lehetséges.

15 o.) sem mködik megfelelen. Címkék programozása az egygombos és a kódolt gyorstárcsázáshoz Kövesse a oldalon leírt mveleteket: Címkék programozása az egygombos és a kódolt gyorstárcsázáshoz. 2 ELKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA Címkék hozzáadása az egygombos és a kódolt gyorstárcsázáshoz 1 2 Nyomja meg a [Funkció] gombot. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a TEL. BEÍRÁS menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza az EGYGOMBOS HÍVÁS vagy a KÓDOLT HÍVÁS menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza ki azt a partnert, amelynek címéhez hangcímkét szeretne adni, majd nyomja meg kétszer a [Start/Másolás] billentyt. Amikor a fax megkérdezi, akar-e hozzáadni hangcímkét, nyomja meg a választásához. billentyt az IGEN Ha ehhez a gyorstárcsázó számhoz már adott meg hangcímkét, akkor a fax megkérdezi, hogy kívánja-e azt módosítani (ld. 22. o.). 6 A hangjelzés után mondja be a partner nevét a mikrofonba. A készülék megkéri, hogy mondja be ismét a nevet. A hangjelzés után beszéljen bele újra a mikrofonba. A biztonságos mködéshez próbálja meg elérni a lehet legkisebb háttérzajt. A partner elhívásakor hibát okozhat, ha egyforma vagy hasonló hangcímkéket ad meg a különböz partnereknek. 7 Nyomja meg a [Stop] gombot a kilépéshez. 21 Címkék módosítása 1 2 Végezze el az lépéseket a 21. o. Ha ehhez a gyorstárcsázó számhoz már adott meg hangcímkét, akkor a fax megkérdezi, hogy kívánja-e azt módosítani. A billentyvel válassza az IGEN menüpontot. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a CIMKÉT ÚJRA menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A készülék megersítést kér a hangcímke módosításának szándékáról. 3 4 A billentyvel válassza az IGEN menüpontot, majd folytassa a 21. oldal 6. lépésével. Az eljárás megszakításához nyomja le a [#] billentyt. Címkék törlése 1 2 Hajtsa végre az elz, Címkék módosítása cím rész 1. és 2. lépéseit. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a CÍMKE TÖRLÉS menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A készülék megersítést kér a hangcímke törlésének szándékáról. 3 A billentyvel válassza az IGEN menüpontot a hangcímke törléséhez. Az eljárás megszakításához nyomja le a [#] billentyt DOKUMENTUMOK ÉS PAPÍR A dokumentumok elkészítése A beolvasható dokumentumok Méret 148 mm széles és 105 hosszú dokumentumnál nagyobbat is betölthet. A legnagyobb betölthet dokumentum mérete: 216 mm 700 mm. Beolvasott terület A készülék által ténylegesen beolvasott képméret az alábbi. legalább 148 mm 3 ± 3 mm legalább 105 mm A6 3 DOKUMENTUMOK ÉS PAPÍR legfeljebb 700 mm A4 292 mm 2 ± 2 mm legfeljebb 216 mm 1 ± 3,5 mm 208 mm 1 ± 3,5 mm Ha A4-es méretnél kisebb dokumentumot használ, igazítsa a dokumentumot a bal dokumentumvezethöz. Nehézséget okozó dokumentumok A dokumentumtálcában történ lapelakadások elkerülése érdekében ne használja a faxszal az alábbi típusú dokumentumokat: kunkorodó papír vagy papírtekercs hullámos vagy gyrött papír indigó, vagy indigós hátoldalú papír szakadt papír festékkel bevont vagy fényes papír hártyapapír boríték vastag papír Mieltt a dokumentumokat a dokumentumtálcára helyezi, távolítsa el az összes tzkapcsot, gemkapcsot vagy egyéb csíptett. Gyzdjön meg arról, hogy a papíron a ragasztó, a tinta vagy a javítófesték teljesen megszáradt-e, mieltt azt a dokumentumtálcára helyezi. Ha a dokumentumát a fax nem képes megfelelen befzni, készítsen róla másolatot egy fénymásolóval, majd azt töltse be helyette. 23 Dokumentumok betöltése 1 Állítsa a dokumentumvezett a dokumentum szélességéhez, majd óvatosan helyezze be a dokumentum fels részét nyomtatott oldalával felfelé a dokumentumtálcába akadásig. Füttyöt fog hallani. Ha a többlapos dokumentum adagolása nem megfelel, vegye ki a lapköteget és sima felületen ütögetve, egyengesse ki az éleket. A4 LTR Többlapos dokumentumnál a lapokat egyesével, a felsvel kezdve adagolja be a készülék. Várja meg, amíg a készülék beolvassa a dokumentumot, és csak az után kezdjen új mveletet. Ha több mint 15 oldalnyi (legal méret esetén 5 oldalnyi) dokumentumot akar küldeni, szedje a dokumentumot 2 részre, és külön adással küldje el azokat. A papírral szemben támasztott követelmények A készülék a függleges helyzet A4, letter és legal papírméreteket fogadja el. Normál másolópapírt, vágott kartonpapírt és szokványos céges fejléc papírokat használhat.

16 A készülék nem igényel különleges tintához való papírt. Ne használjon felkunkorodott, hajtott, tzött, illetve sérült szél papírt. Ellenrizze a csomagoláson, hogy a papírnak van-e ajánlott nyomtatási oldala. Próbálja ki a papírokat, mieltt nagyobb mennyiséget vásárolna bellük. Papír betöltése a többcélú tálcába: ld. 10. o. Nyomtatási terület Az alábbi satírozott terület az A4-es papír nyomtatható területe. Mindig ezen a területen belül nyomtasson. 210 mm 3 ± 1,5 mm 297 mm A4 ADAGOLÁS IRÁNYA 7 mm 3,4 ± 1,5 mm 3,4 mm ~ 24 4 MÁSOLÁS Dokumentumok másolása A készülék kényelmes szolgáltatása a jó minség másolás. Egy dokumentumról egyszerre akár 99 másolatot készíthet. Ha egyszerre több dokumentumról készít másolatot, a beolvasható dokumentumlapok száma a beolvasási felbontástól függ (ld. 26. o.) az alábbiak szerint: NORMÁL/FINOM FOTÓ = 15 oldal = 3 oldal A NORMÁL és a FINOM másoláskor ugyanazt a felbontást eredményezi. 1 2 A dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé helyezze a dokumentumtálcába (ld. 24. o. ). Nyomja meg: [Felbontás], majd [Start/Másolás]. A következ felbontási lehetségek közül választhat: NORMÁL/FINOM vagy FOTÓ. PÉLDÁNYSZÁM: 01 3 A számbillentykkel adja meg a másolatszámot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. Ha módosítani kívánja a megadott másolatszámot, akkor nyomja le a [Törlés] billentyt, majd adja meg az új értéket. A másolást bármikor leállíthatja a [Stop] gomb megnyomásával. Ezután néhány másodpercre nyomja le a [Start/Másolás] billentyt, és a fax kifzi a dokumentumot. Ld.: Papírelakadás a dokumentumtálcában, 55. o. 4 MÁSOLÁS 25 5 DOKUMENTUMOK ADÁSA Dokumentumok elkészítése adáshoz A dokumentum küldése eltt olvassa el a 3., DOKUMENTUMOK ÉS PAPÍR c. fejezetet. A dokumentumok minségének beállítása A beolvasási felbontás beállítása A felbontás a nyomtatás finomságának, illetve tisztaságának mértékét jelöli. Az alacsony felbontás a szöveg és a grafika szaggatott megjelenését eredményezi, míg a nagyobb felbontás simább görbéket és vonalakat, tisztább szöveget és grafikát, illetve a bettípusok pontosabb visszaadását teszi lehetvé. Minél nagyobb a felbontás, annál jobb minség lesz az elküldött fax, de annál több ideig tart a beolvasás és a továbbítás. 1 2 A dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé helyezze a dokumentumtálcába (ld. 24. o.). A [Felbontás] billenty lenyomásával választhatja ki a felbontást. A következ felbontási lehetségek közül választhat: NORMÁL, FINOM vagy FOTÓ. Körülbelül 5 másodperc múlva a készülék visszatér készenléti állapotba. Az adásra történ beolvasás alatt is megváltoztathatja a képminséget. Az új beállítások azonban csak a következ oldal beolvasásának megkezdésekor jutnak érvényre. A beolvasási fedettség beállítása A fedettség (kontraszt) egy nyomtatott anyag legvilágosabb és legsötétebb része közötti különbséget jelenti. A dokumentum világosságának vagy sötétségének megfelelen Ön beállíthatja a küldend vagy másolandó dokumentum kontrasztját. 1 2 Nyomja meg a [Funkció], majd kétszer a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a BEOLV. FEDETTSÉG menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. NORMÁL 3 A [ ] vagy [ ] billentyvel állítsa be a beolvasási fedettséget, majd nyomja meg a [Start/ Másolás] billentyt. A következ felbontási lehetségek közül választhat: NORMÁL, SÖTÉTEBB vagy LT. 4 Nyomja meg a [Stop] gombot. Ezzel a beállítás véget ér, a készülék visszatér alapállapotba. 26 Dokumentumok adása Közvetlen adás 1 2 A dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé helyezze a dokumentumtálcába (ld. 24. o.). Hívja a fogadó fél fax számát, majd nyomja meg kétszer a [Start/Másolás] billentyt. A készülék elkezdi az adást. Adás memóriából A fax általában közvetlen adással küldi el a dokumentumot, de küldheti azt memória-adással is (lásd alább). Ebben az esetben a fax gyorsan beolvassa a dokumentumot a memóriába. Ezután a memóriából küldi el a dokumentumot. Ezáltal nem kell megvárnia az adás végét, hogy visszakaphassa a dokumentumát. Memória adással egyszerre 15 db, A4-es (5 db. legal) méret oldalt küldhet (az 1. sz. Canon FAX szabvány táblázat alapján, normál felbontással) A dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé helyezze a dokumentumtálcába (ld. 24. o.). Nyomja meg: [Funkció], majd [Küldési opciók]. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza az MEMÓRIA-ADÁS menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt.

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hívja a fogadó fél fax számát, majd nyomja meg kétszer a [Start/Másolás] billentyt. A fax beolvassa a dokumentumot a memóriába, és elkezdi az adást. 5 DOKUMENTUMOK ADÁSA 4 Kézi adás Amennyiben a dokumentum küldése eltt beszélni kíván a partnerével, használja a kézi adást. 1 2 A dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé helyezze a dokumentumtálcába (ld. 24. o. ). Emelje fel a kézibeszélt vagy nyomja le a [Hurokzárás] billentyt, és tárcsázza a számot. TEL= 3456XXXX 3 Ha egy személy válaszol, akkor beszéljen a megszokott módon, majd kérje meg a partnert, hogy nyomja le készülékén a Start billentyt. A vételre kapcsolt fax sípoló válaszhangjának megérkezése után Ön is nyomja le a [Start/ Másolás] billentyt, majd helyezze vissza a kézibeszélt. A sikeres adáshoz mindig várja meg a sípoló hangot. Csak azt követen nyomja le a [Start/Másolás] billentyt, és tegye vissza a kézibeszélt. A fax hangjelzéssel figyelmezteti Önt, ha nem megfelelen helyezi vissza a kézibeszélt. Gyzdjön meg arról, hogy a kézibeszél megfelelen a helyére legyen téve. Ha nem akarja, hogy a fax sípoljon, kapcsolja ki a FELEM.TEL. JELZÉS beállítást (ld. 49. o.). 27 Az adás törlése 1 Nyomja meg a [Stop] gombot. Ha megszakítja az adást, akkor utána néhány másodpercre nyomja le a [Start/Másolás] billentyt, és a fax kifzi a dokumentumot. Az ADÁSI HIBANAPLÓ nyomtatása megadható és kikapcsolható (ld. 50. o.). Automatikus tárcsázás Dokumentum küldése az egygombos vagy a kódolt gyorstárcsázási számok használatával A funkció használatához elször programoznia kell az egygombos (ld. 19. és 20. o.) és kódolt (ld. 20. o.) gyorstárcsázáshoz a számokat. 1 2 A dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé helyezze a dokumentumtálcába (ld. 24. o.). Nyomja meg azt egygombos hívásbillentyt, amelyhez a hívni kívánt szám programozva van. -vagy- TEL= XXXX Nyomja le a [Kódolt hívás] billentyt, majd adjon meg egy kétjegy gyorstárcsázó kódot. A beprogramozott név és hívószám jelenik meg a kijelzn. Ha hibázott, nyomja le a [Stop] gombot. Ezután nyomja le a megfelel egygombos gyorstárcsázó billentyt vagy a [Kódolt hívás/telefonkönyv] billentyt, majd írja be újra a kódot. 3 Nyomja le a [Start/Másolás] billentyt. A készülék elkezdi az adást. Dokumentum küldése a telefonkönyv használatával Ezzel a mvelettel megnézheti a partner nevét és a tárcsázandó számot. 1 2 A dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé helyezze a dokumentumtálcába (ld. 24. o.). Nyomja le kétszer a [Kódolt hívás/telefonkönyv] billentyt. TELEFONKÖNYV HÍV 3 Nyomjon le egy számbillentyt a keresett partner nevének kezdbetjéhez. 01 Canon CANADA 28 4 A [ ] vagy [ számot. ] billentyvel jelenítse meg a gomb betcsoportjához rendelt többi nevet és Az egygombos gyorstárcsázási számokhoz tartozó nevek eltt kétjegy eltag van, a kódolt gyorstárcsázási számokhoz tartozó nevek eltt csillag ( ) és egy kétjegy eltag van. A betcsoport utolsó neve után ismét a betcsoport els neve következik. Ha a kijelz nem változik a [ ] vagy [ ] billentyk lenyomása után, az azt jelenti, hogy csak egy név és szám van a lenyomott gombhoz programozva. A kijelzn látható név és hívószám között az [Újrahívás/Szünet] billenty lenyomásával válthat. 5 Amikor a hívni kívánt szám látható a kijelzn, a dokumentum adásának elindításához nyomja le a [Start/Másolás] billentyt. Dokumentum küldése UCanTalk használatával A UCanTalk funkciót csak akkor használhatja, ha elbb beprogramozta a hangcímkéket (ld. 21. o. ). 1 2 A dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé helyezze a dokumentumtálcába (ld. 24. o.). Nyomja meg a [UCanTalk] billentyt. A hangjelzés után mondja be a hangcímke tartalmát a mikrofonba. Canon 5 3 Amikor a hívni kívánt partner neve látható a kijelzn, a dokumentum adásának elindításához nyomja le a [Start/Másolás] billentyt. Ha a RÖGTÖN TÁRCSÁZ beállítás BE van kapcsolva, a fax automatikusan tárcsáz (ld. 49. o.). Csatlakozás után a [Start/Másolás] gomb megnyomásával indul a dokumentum adása. Ha a kijelzett név nem az, amit keresett, akkor nyomja le a [Stop] billentyt, majd kezdje újra a 2. lépéstl. Ha minden alkalommal hiba történik, amikor a mikrofonba beszél, rögzítse újra a hangcímkét és próbálja újra (ld. 22. o.). DOKUMENTUMOK ADÁSA Különleges hívások Dokumentum küldése a hívástörténet használatával Ha a HÍVÓ AZONOSÍTÓ beállítás BE van kapcsolva, a hívó fél neve és telefon vagy fax száma megjelenik a kijelzn hívás fogadásakor (ld. 53. o.). A fax eltárolja a memóriájában az utolsó 20 hívó azonosítót. A hívástörténet csak bizonyos országokban áll rendelkezésre.

FAX-L280/L200. Kezelési kézikönyv

FAX-L280/L200. Kezelési kézikönyv FAX-L280/L200 Kezelési kézikönyv FONTOS! Ha FAX-L280-as készüléket vásárolt, először a "C" mellékletet olvassa el, majd azt követően folytassa a kézikönyv tanulmányozását. Ez a berendezés megfelel az EC

Részletesebben

Alapvető műveletek kézikönyve

Alapvető műveletek kézikönyve Alapvető műveletek kézikönyve Mit tehetek ezzel a készülékkel? A készülék használata előtt Dokumentumkezelés Nyomathordozók Dokumentumok küldése Fax/I-fax dokumentumok fogadása Másolás Nyomtatás Beolvasás

Részletesebben

Canon. ir2010/ir1610 Általános kézikönyv

Canon. ir2010/ir1610 Általános kézikönyv Canon ir2010/ir1610 Általános kézikönyv A készülékhez tartozó kézikönyvekről A készülék kézikönyveinek beosztása az alábbi. Kérjük, olvassa el őket, hogy igényeit kielégíthesse. Általános használati utasítás...

Részletesebben

CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.S.

CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.S. Sorozat Gyors kezdési segédlet Kérjük, hogy a berendezés működtetése előtt olvassa el ezt a könyvet. Elolvasás után tárolja ezt a könyvet elérhető helyen, bármikor szüksége lehet rá. MAGYAR A készülék

Részletesebben

EZT A BERENDEZÉST EGY KÉTERES ANALÓG PSTN VONALRA TERVEZTÉK, MELYET A MEGFELEL Ő CSATLAKOZÓVAL CSATLAKOZTATTAK.

EZT A BERENDEZÉST EGY KÉTERES ANALÓG PSTN VONALRA TERVEZTÉK, MELYET A MEGFELEL Ő CSATLAKOZÓVAL CSATLAKOZTATTAK. Kezel ői Kézikönyv EZT A BERENDEZÉST EGY KÉTERES ANALÓG PSTN VONALRA TERVEZTÉK, MELYET A MEGFELEL Ő CSATLAKOZÓVAL CSATLAKOZTATTAK. Jóváhagyási információ A Brother tájékoztatja, hogy ez a termék lehet,

Részletesebben

Ügyfélszolgálat hívása esetén

Ügyfélszolgálat hívása esetén Kezelői kézikönyv MFC-215C MFC-425CN DCP-115C DCP-117C DCP-120C DCP-315CN Ügyfélszolgálat hívása esetén Kérjük, hogy töltse ki az alábbi űrlapot későbbi hivatkozásként: Típus: DCP-115C, DCP-117C, DCP-120C

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW. Nem minden modell kapható az összes országban. B verzió HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW. Nem minden modell kapható az összes országban. B verzió HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Nem minden modell kapható az összes országban. B verzió HUN Ha az ügyfélszolgálatot kell hívnia Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz:

Részletesebben

Általános kézikönyv MAGYAR

Általános kézikönyv MAGYAR Általános kézikönyv Kérjük, hogy a termék működtetése előtt olvassa el ezt a könyvet. Elolvasás után tárolja ezt a könyvet elérhető helyen, bármikor szüksége lehet rá. MAGYAR ir2022/ir2018 Általános kézikönyv

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. MFC-210C és MFC-410CN DCP-110C és DCP-310CN

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. MFC-210C és MFC-410CN DCP-110C és DCP-310CN KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MFC-210C és MFC-410CN DCP-110C és DCP-310CN Ha szakszervizhez kell fordulnia Későbbi használatra írja be az alábbi adatokat: Típusszám: MFC-210C és MFC-410CN DCP-110C és DCP-310CN (Karikázza

Részletesebben

Használati útmutató MFC-J470DW. 0 verzió HUN

Használati útmutató MFC-J470DW. 0 verzió HUN Használati útmutató MFC-J470DW 0 verzió HUN Ha az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia Kérjük, töltse ki az alábbi adatokat későbbi referencia céljából: Típusszám: MFC-J470DW Sorozatszám: 1 Vásárlás dátuma:

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben

Használati útmutató DCP-1510(E) DCP-1512(E) MFC-1810(E) MFC-1815. Nem minden modell kapható az összes országban. 0 verzió HUN

Használati útmutató DCP-1510(E) DCP-1512(E) MFC-1810(E) MFC-1815. Nem minden modell kapható az összes országban. 0 verzió HUN Használati útmutató DCP-1510(E) DCP-1512(E) MFC-1810(E) MFC-1815 Nem minden modell kapható az összes országban. 0 verzió HUN Brother számok FONTOS Műszaki és működtetési segítségért azon országbeli számot

Részletesebben

Használati útmutató NPD5193-00 HU

Használati útmutató NPD5193-00 HU NPD5193-00 HU Copyright Copyright A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című fejezetét. A felhasználói kézikönyv bemutatása A Laser

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-790CW MFC-990CW. Verzió A HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-790CW MFC-990CW. Verzió A HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-790CW MFC-990CW Verzió A HUN Ha fel szeretné hívni a vevőszolgálatot Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz: Típusszám: MFC-790CW és MFC-990CW (karikázza

Részletesebben

Felhasználói útmutató a CopyCentre C20, WorkCentre M20 és WorkCentre M20i berendezésekhez 604P17910

Felhasználói útmutató a CopyCentre C20, WorkCentre M20 és WorkCentre M20i berendezésekhez 604P17910 Felhasználói útmutató a CopyCentre C20, WorkCentre M20 és WorkCentre M20i berendezésekhez 604P17910 Készítette és fordította: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden

Részletesebben

A használati utasításról. Tisztelt Vásárló! Az alkalmazott jelölések Veszély

A használati utasításról. Tisztelt Vásárló! Az alkalmazott jelölések Veszély Használati útmutató Tisztelt Vásárló! A készülék megvásárlásával egy kiváló minőségű PHILIPSterméket választott. A készülék megfelel a mindennapi magáncélú és üzleti használat legkülönbözőbb igényeinek.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP MX-4112N http://hu.yourpdfguides.com/dref/3944138

Az Ön kézikönyve SHARP MX-4112N http://hu.yourpdfguides.com/dref/3944138 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató NPD5247-00 HU

Használati útmutató NPD5247-00 HU NPD5247-00 HU Copyright Copyright A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PHOTOSMART C5180 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4167338

Az Ön kézikönyve HP PHOTOSMART C5180 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4167338 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

hp officejet 5500 series all-in-one

hp officejet 5500 series all-in-one hp officejet 5500 series all-in-one kezelési útmutató hp officejet 5500 series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Minden jog fenntartva. A dokumentum bármely részének fénymásolása, újbóli

Részletesebben

OFFICEJET PRO 8500A. Felhasználói útmutató A910

OFFICEJET PRO 8500A. Felhasználói útmutató A910 OFFICEJET PRO 8500A Felhasználói útmutató A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one sorozat Felhasználói útmutató Szerz i jogok 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Hewlett-Packard

Részletesebben

SP 1210N Használati Útmutató

SP 1210N Használati Útmutató SP 1210N Használati Útmutató Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót mielőtt a készüléket használná és tartsa kéznél, hogy bármikor tanulmányozhassa. biztonságos és helyes használat érdekében

Részletesebben

SP 1200S Használati Útmutató

SP 1200S Használati Útmutató SP 1200S Használati Útmutató Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót mielőtt a készüléket használná és tartsa kéznél, hogy bármikor tanulmányozhassa. A biztonságos és helyes használat érdekében

Részletesebben

Használati útmutató MFC-J6520DW MFC-J6720DW. 0 verzió HUN

Használati útmutató MFC-J6520DW MFC-J6720DW. 0 verzió HUN Használati útmutató MFC-J6520DW MFC-J6720DW 0 verzió HUN Amennyiben az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia Kérjük, töltse ki az alábbi adatokat későbbi referencia céljából: Típusszám: MFC-J6520DW és MFC-J6720DW

Részletesebben

Használati útmutató DCP-J132W. 0 verzió HUN

Használati útmutató DCP-J132W. 0 verzió HUN Használati útmutató DCP-J132W 0 verzió HUN Ha az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia Kérjük, töltse ki az alábbi adatokat későbbi referencia céljából: Típusszám: DCP-J132W Sorozatszám: 1 Vásárlás dátuma:

Részletesebben

bizhub C3850/C3350 GYORS ÚTMUTATÓ

bizhub C3850/C3350 GYORS ÚTMUTATÓ bizhub C3850/C3350 GYORS ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 1.1 Üdvözöljük... 1-3 1.2 Kezelési útmutatók... 1-3 Füzet útmutató... 1-3 Kézikönyvek a Kezelési útmutató CD/DVD-ROM lemezen... 1-3 1.3 Kezelési

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-7030 DCP-7045N. 0 verzió HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-7030 DCP-7045N. 0 verzió HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-7030 DCP-7045N 0 verzió HUN Ha az Ügyfélszolgálatot kell hívnia Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz: Típusszám: DCP-7030 és DCP-7045N (Karikázza be

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA C2-05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4211861

Az Ön kézikönyve NOKIA C2-05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4211861 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP OFFICEJET PRO 8000 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2360314

Az Ön kézikönyve HP OFFICEJET PRO 8000 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2360314 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP OFFICEJET PRO 8000. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP OFFICEJET PRO 8000 a felhasználói

Részletesebben