Az Ön kézikönyve CANON FAX-B820

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve CANON FAX-B820 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1223652"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: 23 Nehézséget okozó dokumentumok... A csomagolóanyagok eltávolítása... 6 A fax összeállítása Csatlakoztatás A telefonvonal, a kézi beszél és küls egység csatlakoztatása A hálózati kábel csatlakoztatása..... Dokumentumok betöltése..... A nyomtatópapír betöltése A papír kezelése Papírbetöltés a többcélú tálcába DOKUMENTUMOK ADÁSA Dokumentumok elkészítése adáshoz A dokumentumok minségének beállítása A BJ tintakazetta üzembe helyezése Kezelés.

3 . 10 A BJ tintakazetta behelyezése a készülékbe A fax tesztelése Dokumentumok adása Közvetlen adás Adás memóriából. 27 Kézi adás A TÁRCSÁZÁSI MÓD beállítása. 12 Tárcsázás alközponti mellékrl (PBX-rl) A fvonalkérés programozása alközponton. 13 Az adás törlése Automatikus tárcsázás Dokumentum küldése az egygombos vagy a kódolt gyorstárcsázási számok használatával..

4 . 28 Dokumentum küldése a telefonkönyv használatával Dokumentum küldése UCanTalk használatával ELKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA A készülék fbb részei Számok, betk és szimbólumok bevitelének leírása.. 16 Hibás bevitel kijavítása Különleges hívások Dokumentum küldése a hívástörténet használatával A nagytávolságú összeköttetések hívószámainak tárcsázása Feladói azonosító beprogramozása A fax beprogramozása az Ön igényeihez A dátum és óra beállítása Saját nevének és telefon/faxszámának beírása A nyári idszámítás beállítása.. 18 Újrahívás foglaltság esetén Kézi újrahívás..

5 30 Automatikus újrahívás Az egygombos gyorstárcsázás programozása A kódolt gyorstárcsázás programozása UCanTalk hangcímkék programozása Címkék programozása az egygombos és a kódolt gyorstárcsázáshoz.. 21 Címkék hozzáadása az egygombos és a kódolt gyorstárcsázáshoz Címkék módosítása Címkék törlése Idzített adás Idzített adásra várakozás közben további dokumentumok küldése.. 32 Az idzített adás törlése. 32 Körözvényadás...

6 Dokumentumok küldése több címzettnek Tartalomjegyzék Memóriában tárolt dokumentumok 33 A memóriában tárolt dokumentumok listájának kinyomtatása Dokumentum kinyomtatása a memóriából.. 33 A memóriában tárolt dokumentum törlése Telefonüzenetek továbbítása A továbbítási telefonszám beállítása Az újrahívások számának beállítása.. 47 A PIN-KÓD MEGADÁSA beállítása Továbbított hívások fogadása DOKUMENTUMOK VÉTELE A különböz vételi módok Vételi mód beállítása Dokumentumok és telefonhívások automatikus fogadása: Fax/tel. mód A dokumentumok kézi vétele: KÉZI VÉTEL 36 Dokumentumok fogadása üzenetrögzítvel: KÜLSÖ ÜZENETRÖG. (Csak a FAXB820/B822 készüléknél.) BEÁLLÍTÁSOK ÉS FORGALMI NAPLÓK Menük kiválasztása Naplók.

7 . 54 Naplónyomtatás PROBLÉMAMEGOLDÁS A papírelakadások megszüntetése Papírelakadás a dokumentumtálcában Papírelakadás a többfunkciós tálcában Rendszeres tisztítás A fax burkolatának tisztítása A fax bels részeinek tisztítása A BJ tintakazetta nyomtatófejének ellenrzése és tisztítása.. 57 A BJ tintakazetta cseréje 58 Egyéb szolgáltatások Tintatakarékosság A csengetés hangerejének megváltoztatása Dokumentumok vétele a memóriába egyéb feladat végzése közben vagy hiba esetén Dokumentumok vétele lekéréssel.. 37 Hibaelhárítás Papíradagolási problémák Faxolási problémák

8 Másolási problémák.. 62 Telefon problémák 63 Problémák a nyomtatás minségével 63 Általános problémák.. 63 A HÍVÓ AZONOSÍTÓ beállítása A vétel félbeszakítása ÜZENETRÖGZÍT MÓD HASZNÁLATA (csak a FAX-B840 készülékeknél) A kimen üzenet felvétele A felvehet üzenetek típusa A kimen üzenet felvétele Kijelz üzenetek. 64 Áramszünet esetén. 67 Ha kimarad a hálózati feszültség Memóriatörlési nyugta Mszaki adatok Az ÜZENETRÖGZÍT MÓD beállítása. 40 A telefonüzenetek felvételi idejének beállítása.

9 A ÜZN.HANGSZÓRÓ beállítása A KÖLTSÉGKÍMÉLÉS beállítása.. 42 Hangjegyzetek felvétele Üzenetek törlése. 43 Telefonüzenetek lejátszása Távvezérlési szolgáltatások.. 44 A távvezérlési jelszó beírása A távvezérlés használata 45 3 Ez a berendezés megfelel az EC 1999/5/EC alapkövetelményeinek. A berendezés 230V, 50 Hz-es névleges érték hálózati táplálás esetén megfelel az 1999/5/EC rádiózavar-kibocsátási direktívának, bár mködési feszültség tartománya 200 V-240 V, frekvenciatartománya pedig 50/60 Hz. Ha más EU tagállamba költözik és a készülék hibásan mködik, kérjük hívja a garanciajegyen szerepl Canon képviseletet. (Csak Európában) Modell nevek H12414 (FAX- B820/B822/B840) Copyright Copyright 2004 by Canon Inc. Minden jog fenntartva. Jelen publikáció sem részben, sem egészben nem reprodukálható, nem küldhet el, nem írható át, nem tárolható lekérdez rendszerben és nem fordítható le más emberi vagy számítógépes nyelvre elektronikus, mechanikus, mágneses, optikai, kémiai vagy egyéb hordozón a Canon Inc. elzetes írásbeli engedélye nélkül. Védjegyek A Canon, a UCanTalk és a BJ bejegyzett védjegyek. Az UHQ a Canon Inc. védjegye. Egyéb gyártó- és terméknevek a megfelel vállalatok márkanevei, szolgáltatás nevei vaban, próbálja azt a 9. fejezetben leírtak szerint megjavítani. Ha nem tudja a problémát megoldani, vagy úgy gondolja, hogy a fax javításra szorul, forduljon valamelyik hivatalos Canon márkakereskedhöz vagy szervizhez. 5 1 ÖSSZEÁLLÍTÁS Kicsomagolás Kicsomagolás után ne dobja ki a készülék dobozáute;szüléket Voltos, AC 50/60 Hz aljzatba csatlakoztassa. 1 2 Csatlakoztassa a kábelt a fax hátulján lév hárompólusú aljzatba. Csatlakoztassa a kábel másik végét egy megfelel földeléssel ellátott ersáramú aljzathoz. A faxon nincs villamos hálózati kapcsoló. A berendezés a csatlakoztatás után azonnal feszültség alá kerül. A nyelv és az ország kiválasztása Ki kell választani a kijelz üzenetek és a naplók nyelvét, valamint azt, hogy melyik országban* használja a készüléket. A kezelpanel gombjainak leírása: 14. és 15. o. 1 2 Nyomja le a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] és [ ] billentykkel válassza ki a kijelz üzenetek és a naplók nyelvét majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. Várjon, amíg az ORSZÁGVÁLASZTÁS* (els bekapcsoláskor: COUNTRY SELECT) megjelenik, majd nyomja meg a [Start/ Másolás] billentyt. 3 A [ ] és [ ] billentykkel válassza ki, melyik országban használja a készüléket *, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. Ezzel a programozás véget ér, és a készülék visszatér alapállapotba. * Ez a beállítás csak bizonyos országokban áll rendelkezésre. 8 A nyomtatópapír betöltése A papír kezelése A faxhoz ajánlott, megfelel méret, súlyú és mennyiség papírt töltse be (ld. 24. és 68. o.). A felhasználásig tartsa a papírt becsomagolva, sima felületre fektetve. A felbontott csomagból megmaradt köteget az eredeti csomagolásban hagyva, száraz, hvös helyen tárolja. A papírt C közötti hmérsékleten, 40%60% relatív páratartalmú helyiségben tárolja. A papírelakadás és a gyenge nyomtatási minség elkerülése érdekében sohase nyomtasson nedves, hullámos, gyrött vagy szakadt papírra. Csak vágott papírt használjon, tekercses hordozót ne. Csak 0,09 és 0,13 mm közötti vastagságú papírt használjon. Vastagabb papír használatakor a BJ tintakazetta nyomtatófeje megsérülhet. A papírt ne töltse túl a papírvezetn található határjelen ( ). Több papír betöltése problémákat okozhat. Ellenrizze azt is, hogy egyik oldalon se maradjon rés a papírköteg mellett. Papírhatároló jelzés 1 ÖSSZEÁLLÍTÁS Fül Ne legyen itt rés! Papírt csak akkor töltsön be, ha az elz köteg kifogyott. Ne keverje az új papírt a többfunkciós tálcában maradt régivel. Ne hagyja a papírköteget hosszú ideig a többfunkciós tálcán, mert az elhajlik vagy felkunkorodik, ami mködési zavarokat eredményezhet. Bizonyos környezeti feltételek mellett, pl. szélsséges hmérséklet vagy páratartalom esetén a készülék egyes papírokat hibásan adagolhat a többfunkciós tálcából. Ilyen esetben adagolja egyenként a papírlapokat. A nyomtatott lap telítettségétl függen a tinta megszáradásához id szükséges. Két-három másodperc múlva a tinta már nem kendik el. Több perces száradás után pedig vízállóvá válik. Ha egy oldal nagy mennyiség grafikát tartalmaz, a

10 nagy nyomtatási intenzitástól a papírlapok felhullámosodhatnak a nagyobb mennyiség tinta miatt.

11 Hagyja a papírt másodpercig a kihelyez tálcán, hogy a tinta megszáradhasson. Ezután óvatosan vegye el a lapot úgy, hogy ne érjen a nyomtatott felületéhez. Ha nyomtatás után a papír felkunkorodik, azonnal távolítsa el, ellenkez esetben papírelakadás történhet. Ha a papír szélességén kívüli területre is nyomtat, a nyomólemez (a készülék belsejében lév henger) elkoszolódhat a tintától. Ha ez megtörténik, tisztítsa meg a fax belsejét (ld. 56. o. ). 9 Papírbetöltés a többcélú tálcába 1 Tolja balra a papírvezett. 2 Pörgesse át a faxba helyezend papírköteget. Ezután ütögesse a köteget sík felülethez, hogy kiegyengesse az éleket. 1 3 A köteget nyomtatott oldalával felfelé helyezze a többcélú tálcába (a), a köteg jobb élét illessze a többcélú tálca jobb oldalához. Csúsztassa a papírvezett szorosan a köteg bal oldalához b. A papírvezett ne nyomja ersen a köteghez, mert így esetleg nem megfelelen adagolja a papírt a készülék. 2 A BJ tintakazetta üzembe helyezése A dokumentumok vételéhez és másolásához elször be kell szerelnie a BJ kazettát. A BJ tintakazetta cseréje: ld. 58. o. Kezelés A faxba csak Canon BX-3 fekete BJ tintakazettát helyezzen. A BJ tintakazettákat tárolja szobahmérsékleten. Ha a BJ tintakazetta nyomtatófeje nyitva marad, akkor az könnyen kiszárad, és használhatatlanná válik. Ennek elkerülése érdekében tartsa be a következket: Tartsa a kazettákat a csomagolásukban a használatig. Soha ne vegye ki a tintakazettát a nyomtatóból, csak ha ki akarja cserélni. Gyzdjön meg arról, hogy a kazettakocsi alaphelyzetben (a készülék jobb szélénél) van-e, amikor nem használja a faxot. 10 A BJ tintakazettából kifröccsen tintát nehéz feltakarítani. A BJ tintakazetta kezelésénél tartsa be az alábbi elvigyázatosságokat. Óvatosan távolítsa el a BJ tintakazetta csomagolását. Soha ne próbálja meg szétszedni vagy újratölteni a BJ tintakazettát. Ne rázza és ne ejtse le a BJ tintakazettát. Egy év használat után mindenképpen cserélje ki a BJ tintakazettát. Ha ki kell húznia a fax hálózati csatlakozózsinórját, akkor elször várja meg, amíg a készülék visszatér készenléti állapotba (a kijelzn az óra és a vételi mód látható). Ellenkez esetben a kazetta tartó lehet, hogy nem kerül kiindulóhelyzetbe. Ez azt eredményezheti, hogy a BJ tintakazetta fedetlen marad és kiszárad. Tartsa a BJ tintakazettát gyermekek ell elzárva. Ha egy gyermek lenyel valamennyit a tintából, akkor azonnal forduljon orvoshoz! Ne érintse a BJ tintakazetta precíziós részeit. 1 ÖSSZEÁLLÍTÁS Ne érintse meg ezeket a fém alkatrészeket! A BJ tintakazetta behelyezése a készülékbe Ha nincs beszerelve BJ tintakazetta a faxba, a NINCS KAZETTA! üzenet jelenik meg a kijelzn. 1 Gyzdjön meg arról, hogy a készülék feszültség alatt van-e. Helyezzen be papírt a többcélú tálcába. Nyissa fel a nyomtatófedelet úgy, hogy óvatosan maga felé húzza azt (ld. 6. o.). Emelje fel a kazettakocsi rögzítkarját Vegye ki a BJ tintakazettát a csomagolásából, majd távolítsa el a narancsszín védsapkát a és a szalagot b. A sapkát és a szalagot dobja szemétbe. Soha ne próbálja újra rátenni azokat a BJ tintakazetta nyomtatófejére Tartsa a kazettát úgy, hogy a címke kifelé nézzen, majd csúsztassa be a kazettakocsiba. Hajtsa le a kazettakocsi rögzítkarját, amíg egy pattanással a helyére nem kerül a kazetta. A sárga címke (BJ kazetta utasítás) látszódjon a nyíláson át. A BJ tintakazetta kissé balra dl a behelyezett állapotában. 7 Zárja le a nyomtatófedelet. Ha az AUTO.TESZTNYOMT. (ld.: RENDSZERADATOK, 52. o.) BE van kapcsolva: A készülék minden egyes alkalommal automatikusan kinyomtat egy tesztoldalt, amikor behelyez egy BJ tintakazettát. Ne próbálja a kazettakocsit megállítani vagy kézzel mozgatni. Soha ne érintse meg az alábbiakban ábrázolt alkatrészeket vagy egyéb fém tárgyakat a készülékben. Szalagkábel Vezetsín Tengely Áramkör A fax tesztelése Miután összeszerelte a faxkészüléket, behelyezte a BJ tintakazettát és betöltött papírt, a fax nyomtatásának megfelel voltát egy dokumentum több másolatának elkészítésével ellenrizheti (ld.: 25. o.). A TÁRCSÁZÁSI MÓD beállítása A kezelpanel gombjainak leírása: 14. és 15. o. 1 2 Nyomja meg a [Funkció], majd kétszer a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a TÁRCSÁZÁSI MÓD menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. IMPULZUS HÍVÁS 3 A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza ki a megfelel vonaltípust, majd nyomja meg a [Start/ Másolás] billentyt. Nyomja meg a [Stop] gombot. Ezzel a beállítás véget ér, a készülék visszatér alapállapotba.

12 4 12 Tárcsázás alközponti mellékrl (PBX-rl) A PBX (Private Branch Exchange) jelentése alközpont. Ha a fax alközponton mködik, annak típusától függen a fvonal kéréséhez egy szám (az ún. eltag) tárcsázására lehet szükség, vagy a fvonal-kér gomb (flash, földelgomb) megnyomásával érheti el a küls hálózatot. Ezután tárcsázhatja a partner telefaxszámát. Az automatikus tárcsázáshoz a fvonal eléréséhez szükséges eltétszám és a hívószám közé adjon meg egy szünetet, amikor beprogramozza az egygombos vagy a kódolt gyorstárcsázásra a hívószámot. Ha a fax alközponthoz csatlakozik, vagy más kapcsolórendszerhez, az [R] gombhoz beprogramozhatja a hozzáférés típusát és a fvonal számát (ld. alább). Ha elvégezte a programozást, a fax- vagy telefonszámok tárcsázása eltt egyszeren csak meg kell nyomnia az [R] gombot. 1 ÖSSZEÁLLÍTÁS A fvonalkérés programozása alközponton A kezelpanel gombjainak leírása: 14. és 15. o. 1 2 Nyomja meg a [Funkció], majd kétszer a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza az R-GOMB BEÁLLÍTÁS menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza az ALKÖZPONT menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. FÖVONAL 3 HUROKZÁRÁS 4 A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza ki a kapcsolórendszer hozzáférési típusát, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. ELÖTAG vagy HUROKZÁRÁS beállításból választhat. Ha a HUROKZÁRÁS tételt választotta, folytassa a 6. lépéssel. 5 Ha az ELÖTAG beállítást választotta a 4. lépésnél: Adja meg a fvonal eléréséhez szükséges eltétszámot (legfeljebb 19 számjegy) a számbillentykkel, majd nyomja meg az [Újrahívás/Szünet], majd a [Start/Másolás] billentyt. Nyomja meg a [Stop] gombot. Ezzel a programozás véget ér, és a berendezés visszatér alapállapotba ELKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA A készülék fbb részei Az Ön által vásárolt faxkészülék kismértékben eltérhet az alábbi ábrán láthatótól. Többfunkciós tálca ÜZENETRÖGZÍT LED (csak a FAX-B840 készüléknél) Kijelz Mikrofon Kézi beszél FAX-B Dokumentumtálca Dokumentum-vezet Vissza/Elre gomb (csak a FAX-B840 készüléknél) Tisztítás Küldési opciók 05 Napló GHI PQRS ABC 2 DEF 3 Nyomtatófedél 06 R 07 Lekérés Szóköz Törlés JKL 5 MNO 6 Tintatakarékos Hívástörténet 7 TUV 8 WXYZ 9 Vételi mód Felbontás Funkció 0 # Kezelpanel Számbillentyk (ld. 15. o. ) (ld. 15. o.) 01 Napló Tisztítás Küldési opciók 05 Napló gomb (ld. 54. o.) Tisztítás gomb (ld. 57. o.) Küldési opciók gomb (ld. 27. és 31. o.) R gomb (ld. 13. o.) Szóköz gomb (ld. 16. o.) Törlés gomb (ld. 16. o.) Lekérés gomb (ld. 37. o.) Tintatakarékos gomb (ld. 37. o.) Hívástörténet gomb (ld. 29. o.) Vételi mód gomb (ld. 35. o.) Felbontás gomb (25. és 26. o.) Funkció gomb (12. o.) 04 R 06 Törlés Szóköz 07 Lekérés Tintatakarékos Hívástörténet Vételi mód Felbontás Funkció A kezelpanel bal oldalán található billentyknek az alábbi ketts funkciójuk van: Egygombos gyorstárcsázógombok (ld. 19. o.) Különleges funkció gombok Ha a [Funkció] gombot megnyomja, különböz mveleteket végezhet a különleges funkció gombokkal (a funkciók neve a gombok alatt olvasható). 14 Továbbító és futójel mozgató gombok (ld. 16., 37., 44. és 49. o.) Üzenetrögzít gomb (ld. 40. o.) Törlés gomb (ld. 43. o.) Felvétel gomb (ld. 40. o.) Lejátszás gomb (ld. 44. o.) (csak a FAX-B840 készüléknél) Hurokzárás gomb (ld. 27. o.) Újrahívás/Szünet gomb (ld. 29. és 30. o.) Kódolt és telefonkönyves hívás gomb (ld. 28. és 29. o.) Stop gomb Start/Másolás billenty UCanTalk gomb (ld. 29. o.) 2 ELKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA Billenty Nagybets mód (:A) Kisbets mód (:a) Szám mód (:1) 1 ABC 2 DEF 3 GHI 4 JKL 5 MNO 6 PQRS 7 TUV 8 WXYZ 9 0 # Nagybets mód (:A) Kisbets mód (:a) Szám mód (:1) 15 Számok, betk és szimbólumok bevitelének leírása Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a kezelpanelen, a fax visszatér alapállapotba anélkül, hogy az addig végzett változtatásokat mentené. Betk és számok bevitele 1 A megnyomásával válthat módot. _ :A 2 Nyomja le a kívánt bethöz tartozó számbillentyt. Addig nyomja le ismételten, amíg a kívánt bet meg nem jelenik a kijelzn. C :A 3 Folytassa a betk bevitelét a számbillentykkel. Ha a következ beírandó bet ugyanazon a számbillentyn található, mint amelyiket a 2. pontban megnyomott, a [ ] megnyomásával mozgassa jobbra a futójelet.

13 Ezt követen nyomja meg az adott számbillentyt mindaddig, amíg a kívánt bet meg nem jelenik a kijelzn. Szóköz beviteléhez nyomja meg a [Szóköz] gombot. Szimbólumok beírása 1 Addig tartsa lenyomva a [#] billentyt, amíg a kívánt szimbólum meg nem jelenik. # :1 2 Ha más jelet akar beírni, a [ ] megnyomásával mozgassa jobbra a futójelet, majd nyomja meg a [#] ismételten mindaddig, amíg a kívánt jel meg nem jelenik. Hibás bevitel kijavítása A [Törlés] gombbal az eddig beírt teljes sort törölheti. Az egyes karakterek törléséhez kövesse az alábbi eljárást: 1 A[ ] vagy [ ] billentyvel mozgassa a futójelet a hibás bet alá. CANEN :A 2 A számbillentykkel írja felül a hibás karaktert. CANON :A 3 Ha befejezte a hiba javítását, akkor a [Start/Másolás] gomb lenyomásával tárolhatja el az új bejegyzést. 16 Feladói azonosító beprogramozása A fax beprogramozása az Ön igényeihez A dokumentumok azonosítása Dokumentum küldésekor a fogadó készüléken megjelenítheti faxszámát és nevét (adóoldali azonosító), valamint a küldés idejét és dátumát. Ezt a fejlécet nevezik az Ön adóoldali azonosítójának (TTI). Az alábbiakban egy példát mutatunk be a fejléccel továbbított távmásolatra. 27/ :12 FAX CANON CANON CANADA 001 Oldalszám 2 ELKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA THE SLEREXE COMPANY LIMITED SAPORS LANE BOOLE DORSET BH25 8ER TELEPHONE BOOLE (945 13) FAX Our Ref. 350/PJC/EAC A fogadó fél neve Az Ön vagy cége neve Az Ön fax/telefonszáma TEL. SZÁM JELZÉS (választhat: TEL. vagy FAX, 49. o.) A dokumentum küldésének dátuma és ideje A fejléc a vevállomás nevét is tartalmazza, amennyiben egygombos vagy kódolt gyorstárcsázást használt, és elzetesen beprogramozta a partner nevét is. A dátum és óra beállítása A dátum és az idpont az LCD kijelzn, valamint a küldött dokumentumok fejlécén jelenik meg. 1 Nyomja meg a [Funkció], majd háromszor a [Start/Másolás] billentyt. 20/ :30 2 A számbillentykkel adja meg az idpontot nap-hónap-év formátumban (NN/HH ÉÉÉÉ), majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. Az idpontot a 24 órás kijelzés szerint kell beírnia. Ha az óra vagy a perc egy számjegy, írjon eléje egy nullát. Példa: du. 3:00 = 15:00 Az adatformátum megváltoztatása: RENDSZERADATOK, 52. o. 3 Nyomja meg a [Stop] gombot. Ezzel a programozás véget ér, és a berendezés visszatér alapállapotba. 17 Saját nevének és telefon/faxszámának beírása 1 2 Nyomja meg a [Funkció], majd kétszer a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a SAJÁT FAXSZÁM menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A számbillentykkel adja meg a saját faxszámot (legfeljebb 20 számjegy), majd nyomja meg kétszer a [Start/Másolás] billentyt. A plusz jel (+) vagy egy szóköz segítségével könnyebben olvashatóvá teheti számát. Plusz jel beviteléhez nyomja meg a [#] gombot. 3 4 Írja be nevét (legfeljebb 16 bet) a számbillentykkel (ld. 15. és 16. o.), majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. Nyomja meg a [Stop] gombot. Ezzel a programozás véget ér, és a berendezés visszatér alapállapotba. 5 A nyári idszámítás beállítása Ha országában alkalmazzák a nyári idszámítást, ehhez beállíthatja készülékét, illetve megadhatja a nyári idszámítás kezd és befejez dátumát. 1 2 Nyomja meg: [Funkció], majd [Start/Másolás]. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a RENDSZERADATOK menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a NYÁRI IDÖSZÁM. menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A[ ] vagy [ 3 BE 4 5 ] billentyvel válassza a BE vagy a KI menüpontot, majd nyomja meg a [Start/ Ha a 4. lépésben a KI beállítást választotta, a [Stop] lenyomásával visszatér a készenléti állapotba. Ha a 4. lépésben a BE beállítást választotta, a [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a KEZDET DÁTUM,IDÖ menüpontot, majd nyomja meg kétszer a [Start/Másolás] billentyt. A[ ] vagy [ MÁRCIUS 6 7 ] billentyvel válassza ki a nyári idszámítás kezdetének hónapját, majd A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a HÉT menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A[ ] vagy [ UTOLSÓ HÉT 8 9 ] billentyvel válassza ki a nyári idszámítás kezdetének hetét, majd nyomja A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a NAP menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. VASÁRNAP A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza ki a nyári idszámítás kezdetének napját a héten, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. 11 A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza az IDÖPONT menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. IDÖPONT 01:00 12 A számbillentykkel adja meg a nyári idszámítási óraátállás idpontját, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt.

14 13 Nyomja meg a [Funkció] gombot. 14 A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a VÉGE DÁTUM,IDÖ menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt kétszer. 2 MÁRCIUS ELKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA 15 A lépésben leírtak alapján adja meg a nyári idszámítás végének havát, hetét, napját a héten, és idpontját. 16 Nyomja meg a [Stop] gombot. Ezzel a beállítás véget ér, a készülék visszatér alapállapotba. Az egygombos gyorstárcsázás programozása Az egygombos gyorstárcsázás segítségével a telefonszámot egyetlen gomb megnyomásával tárcsázhatja. Az egygombos gyorstárcsázó billentykhöz használat eltt programozni kell a hívószámot. A partner telefonszámát és egy hangcímkét is programozhat; a név megjelenik az egygombos hívási lista kinyomtatásakor. 1 2 Nyomja meg a [Funkció] gombot. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a TEL. BEÍRÁS menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt kétszer. 01= 3 A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza ki annak az egygombos hívásbillentynek a számát, amit az adott szám tárcsázásához használni kíván. Ha már van az egygombos hívásbillentyhöz szám rendelve, akkor az a szám megjelenik a kijelzn.* 4 Adja meg a partner telefonszámát (legfeljebb 50 szám) a számbillentykkel, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt a szám programozásához. Adja meg a partner nevét (legfeljebb 16 bet) a számbillentykkel (ld. 15. és 16. o.), majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt a szám programozásához. 5 * Az egygombos gyorstárcsázó billentyhöz rendelt név és hívószám törléséhez elször végezze el a fenti lépéseket, majd nyomja le a [Törlés], majd a [Start/Másolás] billentyt Rögzítse a partner UCanTalk hangcímkéjét (ld. 21. o.). Amikor a fax megkérdezi, akar-e programozni hangcímkét, nyomja meg a választásához. vagy [#] billentyt az IGEN vagy NEM 7 Ha a NEM billentyt választotta a 6. lépésben, folytassa a 8. lépéstl. Ha az IGEN beállítást választotta a 6. lépésben: A hangjelzés után mondja be a partner nevét a mikrofonba. A készülék megkéri, hogy mondja be ismét a partner nevét. A hangjelzés után beszéljen bele újra a mikrofonba. 8 További egygombos gyorstárcsázási hívószámok programozásához ismételje meg a mveleteket a 3. lépéstl. Nyomja meg a [Stop] gombot a kilépéshez. Ha háromszor egymás után sikertelen a hangcímke rögzítés, a felvétel befejezdik. Ha ez történik, kezdje újra az 1. lépéstl. A kódolt gyorstárcsázás programozása A kódolt gyorstárcsázással egy telefaxszámot három gomb lenyomásával hívhat. A kétjegy gyorstárcsázó kódokhoz egy fax vagy telefonszám programozható. A partner telefonszámát és egy hangcímkét is programozhat; a név megjelenik a kódolt gyorstárcsázási lista kinyomtatásakor. 1 2 Nyomja meg a [Funkció] gombot. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a TEL. BEÍRÁS menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a KÓDOLT HÍVÁS menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. 3 01= 4 A [ ] és [ ] billentyvel válassza ki azt a kétjegy számot (01-70), amelyhez programozni akarja a számot. Ha már van a kódolt hívásbillentyhöz kód rendelve, akkor az a szám megjelenik a kijelzn. * 5 Az egygombos gyorstárcsázásnál leírtakhoz hasonlóan adja meg a partner hívószámát és nevét. Kövesse a 19. o. az Egygombos gyorstárcsázás programozása c. rész 4. és 5. pontját. 6 Az egygombos gyorstárcsázásnál leírtakhoz hasonlóan adja meg a partner hangcímkéjét (ld. fent). További kódolt gyorstárcsázási hívószámok programozásához ismételje meg a mveleteket a 4. lépéstl. Nyomja meg a [Stop] gombot a kilépéshez. 7 * A gyorstárcsázó kódhoz rendelt név és hívószám törléséhez elször végezze el a fenti lépéseket, majd nyomja le a [Törlés], majd a [Start/Másolás] billentyt. 20 UCanTalk hangcímkék programozása A UCanTalk segítségével úgy tárcsázhatja a partner számát, hogy a fax felé fordulva kimondja a hívandó partner nevét. A UCanTalk funkciót csak akkor használhatja, ha elbb beprogramozta a hangcímkéket. Egy (legfeljebb 3 másodperces) nevet vagy kifejezést adhat meg a partner elhívására, mint például annak családneve, keresztneve, beceneve, a cég neve, beosztás stb. Legfeljebb 15 hangcímkét rögzíthet. A gyorstárcsázási listák kinyomtatásával ellenrizheti, hogy adott-e meg hangcímkét az adott gyorstárcsázó billentyhöz vagy kódhoz. A hangcímkével ellátott tételek eltt egy ikon látható. Hangjegyzet rögzítése közben dokumentum vétele nem lehetséges.

15 o.) sem mködik megfelelen. Címkék programozása az egygombos és a kódolt gyorstárcsázáshoz Kövesse a oldalon leírt mveleteket: Címkék programozása az egygombos és a kódolt gyorstárcsázáshoz. 2 ELKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA Címkék hozzáadása az egygombos és a kódolt gyorstárcsázáshoz 1 2 Nyomja meg a [Funkció] gombot. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a TEL. BEÍRÁS menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza az EGYGOMBOS HÍVÁS vagy a KÓDOLT HÍVÁS menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza ki azt a partnert, amelynek címéhez hangcímkét szeretne adni, majd nyomja meg kétszer a [Start/Másolás] billentyt. Amikor a fax megkérdezi, akar-e hozzáadni hangcímkét, nyomja meg a választásához. billentyt az IGEN Ha ehhez a gyorstárcsázó számhoz már adott meg hangcímkét, akkor a fax megkérdezi, hogy kívánja-e azt módosítani (ld. 22. o.). 6 A hangjelzés után mondja be a partner nevét a mikrofonba. A készülék megkéri, hogy mondja be ismét a nevet. A hangjelzés után beszéljen bele újra a mikrofonba. A biztonságos mködéshez próbálja meg elérni a lehet legkisebb háttérzajt. A partner elhívásakor hibát okozhat, ha egyforma vagy hasonló hangcímkéket ad meg a különböz partnereknek. 7 Nyomja meg a [Stop] gombot a kilépéshez. 21 Címkék módosítása 1 2 Végezze el az lépéseket a 21. o. Ha ehhez a gyorstárcsázó számhoz már adott meg hangcímkét, akkor a fax megkérdezi, hogy kívánja-e azt módosítani. A billentyvel válassza az IGEN menüpontot. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a CIMKÉT ÚJRA menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A készülék megersítést kér a hangcímke módosításának szándékáról. 3 4 A billentyvel válassza az IGEN menüpontot, majd folytassa a 21. oldal 6. lépésével. Az eljárás megszakításához nyomja le a [#] billentyt. Címkék törlése 1 2 Hajtsa végre az elz, Címkék módosítása cím rész 1. és 2. lépéseit. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a CÍMKE TÖRLÉS menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. A készülék megersítést kér a hangcímke törlésének szándékáról. 3 A billentyvel válassza az IGEN menüpontot a hangcímke törléséhez. Az eljárás megszakításához nyomja le a [#] billentyt DOKUMENTUMOK ÉS PAPÍR A dokumentumok elkészítése A beolvasható dokumentumok Méret 148 mm széles és 105 hosszú dokumentumnál nagyobbat is betölthet. A legnagyobb betölthet dokumentum mérete: 216 mm 700 mm. Beolvasott terület A készülék által ténylegesen beolvasott képméret az alábbi. legalább 148 mm 3 ± 3 mm legalább 105 mm A6 3 DOKUMENTUMOK ÉS PAPÍR legfeljebb 700 mm A4 292 mm 2 ± 2 mm legfeljebb 216 mm 1 ± 3,5 mm 208 mm 1 ± 3,5 mm Ha A4-es méretnél kisebb dokumentumot használ, igazítsa a dokumentumot a bal dokumentumvezethöz. Nehézséget okozó dokumentumok A dokumentumtálcában történ lapelakadások elkerülése érdekében ne használja a faxszal az alábbi típusú dokumentumokat: kunkorodó papír vagy papírtekercs hullámos vagy gyrött papír indigó, vagy indigós hátoldalú papír szakadt papír festékkel bevont vagy fényes papír hártyapapír boríték vastag papír Mieltt a dokumentumokat a dokumentumtálcára helyezi, távolítsa el az összes tzkapcsot, gemkapcsot vagy egyéb csíptett. Gyzdjön meg arról, hogy a papíron a ragasztó, a tinta vagy a javítófesték teljesen megszáradt-e, mieltt azt a dokumentumtálcára helyezi. Ha a dokumentumát a fax nem képes megfelelen befzni, készítsen róla másolatot egy fénymásolóval, majd azt töltse be helyette. 23 Dokumentumok betöltése 1 Állítsa a dokumentumvezett a dokumentum szélességéhez, majd óvatosan helyezze be a dokumentum fels részét nyomtatott oldalával felfelé a dokumentumtálcába akadásig. Füttyöt fog hallani. Ha a többlapos dokumentum adagolása nem megfelel, vegye ki a lapköteget és sima felületen ütögetve, egyengesse ki az éleket. A4 LTR Többlapos dokumentumnál a lapokat egyesével, a felsvel kezdve adagolja be a készülék. Várja meg, amíg a készülék beolvassa a dokumentumot, és csak az után kezdjen új mveletet. Ha több mint 15 oldalnyi (legal méret esetén 5 oldalnyi) dokumentumot akar küldeni, szedje a dokumentumot 2 részre, és külön adással küldje el azokat. A papírral szemben támasztott követelmények A készülék a függleges helyzet A4, letter és legal papírméreteket fogadja el. Normál másolópapírt, vágott kartonpapírt és szokványos céges fejléc papírokat használhat.

16 A készülék nem igényel különleges tintához való papírt. Ne használjon felkunkorodott, hajtott, tzött, illetve sérült szél papírt. Ellenrizze a csomagoláson, hogy a papírnak van-e ajánlott nyomtatási oldala. Próbálja ki a papírokat, mieltt nagyobb mennyiséget vásárolna bellük. Papír betöltése a többcélú tálcába: ld. 10. o. Nyomtatási terület Az alábbi satírozott terület az A4-es papír nyomtatható területe. Mindig ezen a területen belül nyomtasson. 210 mm 3 ± 1,5 mm 297 mm A4 ADAGOLÁS IRÁNYA 7 mm 3,4 ± 1,5 mm 3,4 mm ~ 24 4 MÁSOLÁS Dokumentumok másolása A készülék kényelmes szolgáltatása a jó minség másolás. Egy dokumentumról egyszerre akár 99 másolatot készíthet. Ha egyszerre több dokumentumról készít másolatot, a beolvasható dokumentumlapok száma a beolvasási felbontástól függ (ld. 26. o.) az alábbiak szerint: NORMÁL/FINOM FOTÓ = 15 oldal = 3 oldal A NORMÁL és a FINOM másoláskor ugyanazt a felbontást eredményezi. 1 2 A dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé helyezze a dokumentumtálcába (ld. 24. o. ). Nyomja meg: [Felbontás], majd [Start/Másolás]. A következ felbontási lehetségek közül választhat: NORMÁL/FINOM vagy FOTÓ. PÉLDÁNYSZÁM: 01 3 A számbillentykkel adja meg a másolatszámot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. Ha módosítani kívánja a megadott másolatszámot, akkor nyomja le a [Törlés] billentyt, majd adja meg az új értéket. A másolást bármikor leállíthatja a [Stop] gomb megnyomásával. Ezután néhány másodpercre nyomja le a [Start/Másolás] billentyt, és a fax kifzi a dokumentumot. Ld.: Papírelakadás a dokumentumtálcában, 55. o. 4 MÁSOLÁS 25 5 DOKUMENTUMOK ADÁSA Dokumentumok elkészítése adáshoz A dokumentum küldése eltt olvassa el a 3., DOKUMENTUMOK ÉS PAPÍR c. fejezetet. A dokumentumok minségének beállítása A beolvasási felbontás beállítása A felbontás a nyomtatás finomságának, illetve tisztaságának mértékét jelöli. Az alacsony felbontás a szöveg és a grafika szaggatott megjelenését eredményezi, míg a nagyobb felbontás simább görbéket és vonalakat, tisztább szöveget és grafikát, illetve a bettípusok pontosabb visszaadását teszi lehetvé. Minél nagyobb a felbontás, annál jobb minség lesz az elküldött fax, de annál több ideig tart a beolvasás és a továbbítás. 1 2 A dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé helyezze a dokumentumtálcába (ld. 24. o.). A [Felbontás] billenty lenyomásával választhatja ki a felbontást. A következ felbontási lehetségek közül választhat: NORMÁL, FINOM vagy FOTÓ. Körülbelül 5 másodperc múlva a készülék visszatér készenléti állapotba. Az adásra történ beolvasás alatt is megváltoztathatja a képminséget. Az új beállítások azonban csak a következ oldal beolvasásának megkezdésekor jutnak érvényre. A beolvasási fedettség beállítása A fedettség (kontraszt) egy nyomtatott anyag legvilágosabb és legsötétebb része közötti különbséget jelenti. A dokumentum világosságának vagy sötétségének megfelelen Ön beállíthatja a küldend vagy másolandó dokumentum kontrasztját. 1 2 Nyomja meg a [Funkció], majd kétszer a [Start/Másolás] billentyt. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza a BEOLV. FEDETTSÉG menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt. NORMÁL 3 A [ ] vagy [ ] billentyvel állítsa be a beolvasási fedettséget, majd nyomja meg a [Start/ Másolás] billentyt. A következ felbontási lehetségek közül választhat: NORMÁL, SÖTÉTEBB vagy LT. 4 Nyomja meg a [Stop] gombot. Ezzel a beállítás véget ér, a készülék visszatér alapállapotba. 26 Dokumentumok adása Közvetlen adás 1 2 A dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé helyezze a dokumentumtálcába (ld. 24. o.). Hívja a fogadó fél fax számát, majd nyomja meg kétszer a [Start/Másolás] billentyt. A készülék elkezdi az adást. Adás memóriából A fax általában közvetlen adással küldi el a dokumentumot, de küldheti azt memória-adással is (lásd alább). Ebben az esetben a fax gyorsan beolvassa a dokumentumot a memóriába. Ezután a memóriából küldi el a dokumentumot. Ezáltal nem kell megvárnia az adás végét, hogy visszakaphassa a dokumentumát. Memória adással egyszerre 15 db, A4-es (5 db. legal) méret oldalt küldhet (az 1. sz. Canon FAX szabvány táblázat alapján, normál felbontással) A dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé helyezze a dokumentumtálcába (ld. 24. o.). Nyomja meg: [Funkció], majd [Küldési opciók]. A [ ] vagy [ ] billentyvel válassza az MEMÓRIA-ADÁS menüpontot, majd nyomja meg a [Start/Másolás] billentyt.

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hívja a fogadó fél fax számát, majd nyomja meg kétszer a [Start/Másolás] billentyt. A fax beolvassa a dokumentumot a memóriába, és elkezdi az adást. 5 DOKUMENTUMOK ADÁSA 4 Kézi adás Amennyiben a dokumentum küldése eltt beszélni kíván a partnerével, használja a kézi adást. 1 2 A dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé helyezze a dokumentumtálcába (ld. 24. o. ). Emelje fel a kézibeszélt vagy nyomja le a [Hurokzárás] billentyt, és tárcsázza a számot. TEL= 3456XXXX 3 Ha egy személy válaszol, akkor beszéljen a megszokott módon, majd kérje meg a partnert, hogy nyomja le készülékén a Start billentyt. A vételre kapcsolt fax sípoló válaszhangjának megérkezése után Ön is nyomja le a [Start/ Másolás] billentyt, majd helyezze vissza a kézibeszélt. A sikeres adáshoz mindig várja meg a sípoló hangot. Csak azt követen nyomja le a [Start/Másolás] billentyt, és tegye vissza a kézibeszélt. A fax hangjelzéssel figyelmezteti Önt, ha nem megfelelen helyezi vissza a kézibeszélt. Gyzdjön meg arról, hogy a kézibeszél megfelelen a helyére legyen téve. Ha nem akarja, hogy a fax sípoljon, kapcsolja ki a FELEM.TEL. JELZÉS beállítást (ld. 49. o.). 27 Az adás törlése 1 Nyomja meg a [Stop] gombot. Ha megszakítja az adást, akkor utána néhány másodpercre nyomja le a [Start/Másolás] billentyt, és a fax kifzi a dokumentumot. Az ADÁSI HIBANAPLÓ nyomtatása megadható és kikapcsolható (ld. 50. o.). Automatikus tárcsázás Dokumentum küldése az egygombos vagy a kódolt gyorstárcsázási számok használatával A funkció használatához elször programoznia kell az egygombos (ld. 19. és 20. o.) és kódolt (ld. 20. o.) gyorstárcsázáshoz a számokat. 1 2 A dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé helyezze a dokumentumtálcába (ld. 24. o.). Nyomja meg azt egygombos hívásbillentyt, amelyhez a hívni kívánt szám programozva van. -vagy- TEL= XXXX Nyomja le a [Kódolt hívás] billentyt, majd adjon meg egy kétjegy gyorstárcsázó kódot. A beprogramozott név és hívószám jelenik meg a kijelzn. Ha hibázott, nyomja le a [Stop] gombot. Ezután nyomja le a megfelel egygombos gyorstárcsázó billentyt vagy a [Kódolt hívás/telefonkönyv] billentyt, majd írja be újra a kódot. 3 Nyomja le a [Start/Másolás] billentyt. A készülék elkezdi az adást. Dokumentum küldése a telefonkönyv használatával Ezzel a mvelettel megnézheti a partner nevét és a tárcsázandó számot. 1 2 A dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé helyezze a dokumentumtálcába (ld. 24. o.). Nyomja le kétszer a [Kódolt hívás/telefonkönyv] billentyt. TELEFONKÖNYV HÍV 3 Nyomjon le egy számbillentyt a keresett partner nevének kezdbetjéhez. 01 Canon CANADA 28 4 A [ ] vagy [ számot. ] billentyvel jelenítse meg a gomb betcsoportjához rendelt többi nevet és Az egygombos gyorstárcsázási számokhoz tartozó nevek eltt kétjegy eltag van, a kódolt gyorstárcsázási számokhoz tartozó nevek eltt csillag ( ) és egy kétjegy eltag van. A betcsoport utolsó neve után ismét a betcsoport els neve következik. Ha a kijelz nem változik a [ ] vagy [ ] billentyk lenyomása után, az azt jelenti, hogy csak egy név és szám van a lenyomott gombhoz programozva. A kijelzn látható név és hívószám között az [Újrahívás/Szünet] billenty lenyomásával válthat. 5 Amikor a hívni kívánt szám látható a kijelzn, a dokumentum adásának elindításához nyomja le a [Start/Másolás] billentyt. Dokumentum küldése UCanTalk használatával A UCanTalk funkciót csak akkor használhatja, ha elbb beprogramozta a hangcímkéket (ld. 21. o. ). 1 2 A dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé helyezze a dokumentumtálcába (ld. 24. o.). Nyomja meg a [UCanTalk] billentyt. A hangjelzés után mondja be a hangcímke tartalmát a mikrofonba. Canon 5 3 Amikor a hívni kívánt partner neve látható a kijelzn, a dokumentum adásának elindításához nyomja le a [Start/Másolás] billentyt. Ha a RÖGTÖN TÁRCSÁZ beállítás BE van kapcsolva, a fax automatikusan tárcsáz (ld. 49. o.). Csatlakozás után a [Start/Másolás] gomb megnyomásával indul a dokumentum adása. Ha a kijelzett név nem az, amit keresett, akkor nyomja le a [Stop] billentyt, majd kezdje újra a 2. lépéstl. Ha minden alkalommal hiba történik, amikor a mikrofonba beszél, rögzítse újra a hangcímkét és próbálja újra (ld. 22. o.). DOKUMENTUMOK ADÁSA Különleges hívások Dokumentum küldése a hívástörténet használatával Ha a HÍVÓ AZONOSÍTÓ beállítás BE van kapcsolva, a hívó fél neve és telefon vagy fax száma megjelenik a kijelzn hívás fogadásakor (ld. 53. o.). A fax eltárolja a memóriájában az utolsó 20 hívó azonosítót. A hívástörténet csak bizonyos országokban áll rendelkezésre.

Nyomtatási útmutató. A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése. Nyomtatási útmutató. 1 Húzza ki a tálcát. Oldal: 1 / 19

Nyomtatási útmutató. A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése. Nyomtatási útmutató. 1 Húzza ki a tálcát. Oldal: 1 / 19 Oldal: 1 / 19 Nyomtatási útmutató A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába különkülön töltse be a papírt.

Részletesebben

Canon. ir2010/ir1610 Fax kézikönyv

Canon. ir2010/ir1610 Fax kézikönyv Canon ir2010/ir1610 Fax kézikönyv A készülékhez tartozó kézikönyvekről A készülék kézikönyveinek beosztása az alábbi. Kérjük, olvassa el őket, hogy igényeit kielégíthesse. Általános használati utasítás...

Részletesebben

KX-TG7100HG/KX-TG7102HG

KX-TG7100HG/KX-TG7102HG TG7100_7120HG(hg-hg)_QG.fm Page 1 Friday, May 12, 2006 11:38 AM 1 Csatlakoztatások Bázisállomás Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG7100HG/KX-TG7102HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás lépés 1 Távolítsa el az összes védő elemet. A kézikönyvben található képek egy hasonló modellre vonatkoznak. Bár az ábrák eltérhetnek az aktuális modelltől, a használati módszer megegyezik.

Részletesebben

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató A készülék szabványos (FXS) telefonvonalak összekapcsolására szolgál. A készülékhez 9V és 20V közötti váltakozó- vagy egyenfeszültségű tápegység csatlakoztatható

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP MX-NB10 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4174739

Az Ön kézikönyve SHARP MX-NB10 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4174739 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás 1. lépés Távolítsa el az összes védő elemet. 2. lépés Lassan csukja le a lapolvasó egységet. Figyelem!; a személyi sérülések elkerülése érdekében pontosan az ábrán bemutatott módon végezze

Részletesebben

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT. Gyorshasználati útmutató

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT. Gyorshasználati útmutató LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT Gyorshasználati útmutató Nyomtatás különleges papírra, címkékre vagy írásvetítőfóliákra Windows rendszerben 1. A szoftver Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CDX-303 Fejbeszélős telefonkészülék 1.Bevezetés Köszönjük a legújabb, hívásazonosító funkcióval ellátott telefonunk megvásárlását. Ez a kézikönyv segít a telefon minél előbbi megismerésében.

Részletesebben

Modem és helyi hálózat

Modem és helyi hálózat Modem és helyi hálózat Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CANON FAX-L360 http://hu.yourpdfguides.com/dref/815895

Az Ön kézikönyve CANON FAX-L360 http://hu.yourpdfguides.com/dref/815895 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató CANON FAX-L360. Megtalálja a választ minden kérdésre az CANON FAX-L360 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Magyar 1 Egygombos közvetlen memória 2 Tárol/Néma gomb és indikátor 3 Memória gomb 4 Visszahívás gomb 5 Újrahívás gomb 6 Kézibeszélő hangerő

Magyar 1 Egygombos közvetlen memória 2 Tárol/Néma gomb és indikátor 3 Memória gomb 4 Visszahívás gomb 5 Újrahívás gomb 6 Kézibeszélő hangerő PhoneEasy 311C Magyar 1 Egygombos közvetlen memória 2 Tárol/Néma gomb és indikátor 3 Memória gomb 4 Visszahívás gomb 5 Újrahívás gomb 6 Kézibeszélő hangerő szabályozó 7 Vizuális hívásjelző 8 Kézibeszélő

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

ConCorde-960. Használati útmutató

ConCorde-960. Használati útmutató ConCorde-960 Használati útmutató Köszönjük, hogy a ConCorde-960 vezetékes telefonkészüléket választotta. Kérjük, a készülék üzembe helyezése és első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati

Részletesebben

Panasonic faxok és multifunkciós készülékek

Panasonic faxok és multifunkciós készülékek Panasonic faxok és multifunkciós készülékek KX-FC962HG-T 9,6 kbps modem sebesség Vezetékes és vezetéknélküli (DECT) kézibeszélı 6 db kézibeszélı használatának lehetısége Belsı beszélgetés a kézibeszélık,

Részletesebben

Használati útmutató. Ventus B116

Használati útmutató. Ventus B116 Használati útmutató Ventus B116 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 5 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA... 6 A CSOMAG TARTALMA... 6 A TELEFON KEZELSZERVEI (ÁTTEKINT ÁBRA)...

Részletesebben

FAX L240/L290 Felhasználói kézikönyv

FAX L240/L290 Felhasználói kézikönyv FAX L240/L290 Felhasználói kézikönyv FONTOS! Ha a FAX-L290-es modellt vásárolta meg, a kézikönyvben először a "B" mellékletet olvassa el. Ez a berendezés megfelel az EC 1999/5/EC alapkövetelményeinek.

Részletesebben

1. A gép kicsomagolása

1. A gép kicsomagolása 1. A gép kicsomagolása A másológépek üzembe helyezését csak kiképzett szerviz technikus végezheti el! Távolítson el mindent a dobozból, és ellenőrizze a tartalmát MFX-2200, MFX-2700 alapgép MFX-2225, MFX-2725

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

FAX-L220/L295 Kezelési kézikönyv

FAX-L220/L295 Kezelési kézikönyv Canon FAX-L220/L295 Kezelési kézikönyv FONTOS! Ha a FAX-L295-ös modellt vásárolta meg, a kézikönyvben először a "B" mellékletet olvassa el. Ez a berendezés megfelel az EC 1999/5/EC alapkövetelményeinek.

Részletesebben

Ha letöltött betűtípusokat használ, akkor ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató, a számítógép és a program.

Ha letöltött betűtípusokat használ, akkor ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató, a számítógép és a program. Oldal: 1 / 13 Nyomtatási minőség útmutató Ha az itt megadottak a problémát nem orvosolják, akkor lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal. Előfordulhat, hogy a nyomtatójának egy alkatrészét be kell állítani

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC KX-TCD961 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4577330

Az Ön kézikönyve PANASONIC KX-TCD961 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4577330 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FAX Option Type 2018. Fax kézikönyv Felhasználói kézikönyv

FAX Option Type 2018. Fax kézikönyv <Alapvetõ funkciók> Felhasználói kézikönyv FAX Option Type 2018 Felhasználói kézikönyv Fax kézikönyv 1 2 3 4 5 Bevezetés Fax küldése és fogadása Internetes faxfunkciók használata Programozás Hibakeresés A készülék biztonságos

Részletesebben

A másolás folyamata VAGY. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Vezérlőpanel. Dokuadagoló opció. Dokuüveg opció

A másolás folyamata VAGY. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Vezérlőpanel. Dokuadagoló opció. Dokuüveg opció Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 A másolás folyamata Szolgáltatások kezdőlap Munkaállapot Érintőképernyő Start Összes törlése Leállítás. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

XiIIIPlus/RXi Rövid felhasználói útmutató

XiIIIPlus/RXi Rövid felhasználói útmutató XiIIIPlus/RXi Rövid felhasználói útmutató Ez az útmutató a nyomtató napi használatához alkalmazandó. Részletes információkat a Felhasználói útmutató tartalmaz. Külső nézet. ábra A Nyomtató külseje Első

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP DESKJET D5560 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4174065

Az Ön kézikönyve HP DESKJET D5560 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4174065 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Z Series /RZ Series Rövid felhasználói útmutató

Z Series /RZ Series Rövid felhasználói útmutató Z Series /RZ Series Rövid felhasználói útmutató Ez az útmutató a nyomtató napi használatához alkalmazandó. Részletes információkat a Felhasználói útmutató tartalmaz. Tartalomjegyzék Külső nézet............................................................

Részletesebben

LP/TLP 28X4 nyomtató Kezelői kézikönyv

LP/TLP 28X4 nyomtató Kezelői kézikönyv LP/TLP 28X4 nyomtató Kezelői kézikönyv Előszó A Zebra Technologies Corporation (Camarilllo, California) LP 2824 sorozatú nyomatóinak kezelési és üzembe helyezési útmutatóját találja ebben a kézikönyvben.

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LEXMARK E260DN http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265600

Az Ön kézikönyve LEXMARK E260DN http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265600 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK E260DN. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK E260DN a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VEZETÉKES TELEFON. Voxtel C100

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VEZETÉKES TELEFON. Voxtel C100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU VEZETÉKES TELEFON Voxtel C100 2 P1 [.!. I. lḷ.] -[M3J... - [M4) P2 P3 3 1 MERT MI TÖRŐDÜNK! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ezt a terméket úgy terveztünk és gyártottuk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SILVERCREST MD-20 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3256220

Az Ön kézikönyve SILVERCREST MD-20 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3256220 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PHOTOSMART D5300 http://hu.yourpdfguides.com/dref/907466

Az Ön kézikönyve HP PHOTOSMART D5300 http://hu.yourpdfguides.com/dref/907466 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 7490C SCANNER http://hu.yourpdfguides.com/dref/922720

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 7490C SCANNER http://hu.yourpdfguides.com/dref/922720 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP SCANJET 7490C SCANNER. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Kezelési útmutató VOYAGER LEGEND CS BLUETOOTH SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató VOYAGER LEGEND CS BLUETOOTH SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr: VOYAGER LEGEND CS BLUETOOTH SYSTEM Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Doboz tartalma Headset irányítás

Részletesebben

KIBŐVÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KIBŐVÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KIBŐVÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-J430W 0 verzió HUN A használati útmutatók helye Melyik kézikönyv? Mit tartalmaz? Hol található? Termékbiztonsági útmutató Gyors telepítési útmutató Használati útmutató

Részletesebben

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Termékinformációk... 3 I-1. A csomag tartalma... 3 I-2. Elülső panel... 3 I-3. LED állapota... 4 I-4. Kapcsoló-státusz gomb... 4 I-5. Termékcímke...

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

A GroupWise WebAccess Alapillesztőfelület

A GroupWise WebAccess Alapillesztőfelület GroupWise WebAccess Alap-illesztőfelület gyorskalauz 8 Novell GroupWise WebAccess Alapillesztőfelület Gyorskalauz www.novell.com A GroupWise WebAccess Alapillesztőfelület használata Miután a rendszergazda

Részletesebben

Biocav Használati útmutató

Biocav Használati útmutató Biocav Ujjlenyomat azonosítás - Digitális zár Biocav Használati útmutató Biometrikus ajtózár! Nem kell kulcs! Elég az ujjlenyomat! 1 Biocav Ujjlenyomat azonosítás - Digitális zár Jellemzők A speciális

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0. 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul

Részletesebben

FS-1116MFP Faxkészülék használati útmutatója

FS-1116MFP Faxkészülék használati útmutatója FS-1116MFP Faxkészülék használati útmutatója A készülék használata elõtt kérjük, olvassa el ezt a Használati útmutatót. A könnyû elérhetõség érdekében tartsa kéznél ezt az útmutatót. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Analóg készülék. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analóg készülék. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analóg készülék Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hogyan használjuk az útmutatót? +RZ Billentyûzet Számbillentyûzet. A számbillentyûzet egy gombja. Egyéb jelölések vagy és/vagy Egy

Részletesebben

Canon. ir2010/ir1610 Kézikönyv a küldési funkciókhoz

Canon. ir2010/ir1610 Kézikönyv a küldési funkciókhoz Canon ir2010/ir1610 Kézikönyv a küldési funkciókhoz A készülékhez tartozó kézikönyvekről A készülék kézikönyveinek beosztása az alábbi. Kérjük, olvassa el őket, hogy igényeit kielégíthesse. Általános használati

Részletesebben

Xerox WorkCentre 7800 sorozat Vezérlőpanel

Xerox WorkCentre 7800 sorozat Vezérlőpanel Vezérlőpanel A készülék szolgáltatásainak elérhetősége a nyomtatóbeállításoktól függően változhat. A szolgáltatások és a beállítások részletes ismertetését a Felhasználói útmutató tartalmazza. ABC DEF

Részletesebben

OS 214 PLUS OS 214 TT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD ALT CASH KFT. TEL.

OS 214 PLUS OS 214 TT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD ALT CASH KFT. TEL. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OS 214 TT OS 214 PLUS KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD A SIKERES ÜZEMELTETÉS ÉRDEKÉBEN VÉGEZZEN KALIBRÁCIÓT A NYOMTATÁS MEGKEZDÉSE ELİTT. KÖSZÖNJÜK, HOGY ÖN

Részletesebben

Rövid használati útmutató az AVer H és HVC modellekhez

Rövid használati útmutató az AVer H és HVC modellekhez Rövid használati útmutató az AVer H és HVC modellekhez A készülék főbb elemei a központi egység, a HD kamera, az asztali HUB kiemelhető mikrofonnal (H sorozat) vagy 1-2 darab asztali mikrofon (HVC sorozat)

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP MX-M260 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3944140

Az Ön kézikönyve SHARP MX-M260 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3944140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SHARP MX-M260. Megtalálja a választ minden kérdésre az SHARP MX-M260 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Kezelési útmutató. ICON kezelővel szerelt. MATRIX 6 típusú központhoz

Kezelési útmutató. ICON kezelővel szerelt. MATRIX 6 típusú központhoz 1 Kezelési útmutató ICON kezelővel szerelt MATRIX 6 típusú központhoz A kezelő gombjai és jelzései 2 Számbillentyűk Kódok, egyéb számadatok bevitele A és B gomb Élesítési mód kiválasztása Élesítés gomb

Részletesebben

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó Jellemzõk Mutatós, vízálló kültéri stand alone kártyaolvasó Négy féle ajtónyitási mód: - 4 számjegyû kóddal - Proximity kártyával - Proximity kártyával és

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

http://www.counterpath.com/x-lite-download.html

http://www.counterpath.com/x-lite-download.html Az RLAN Internet által biztosított VOIP telefonszolgáltatáshoz kapcsolódóan cégünk a CounterPath cég termékét az X-Lite program, ingyenesen letölthet verzióját ajánlja. z X-Lite program letölthet a következ

Részletesebben

FAX Option Type 2045. Felhasználói kézikönyv Fax kézikönyv

FAX Option Type 2045. Felhasználói kézikönyv Fax kézikönyv <Alapvetõ funkciók> Paper type: OK Prince Eco G100(55kg), Paper Thickness=80 µm // Pages in book=84 // Print scale=81% Gap (when printed at 81% scale) = Pages in book Paper thickness / = 3.360000 mm FAX Option Type 045 Printed

Részletesebben

http://www.counterpath.com/x-lite-download.html

http://www.counterpath.com/x-lite-download.html Az RLAN Internet által biztosított VOIP telefonszolgáltatáshoz kapcsolódóan cégünk a CounterPath cég termékét az X-Lite program, ingyenesen letölthet verzióját ajánlja. z X-Lite program letölthet a következ

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PIONEER AVIC-F220 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2645158

Az Ön kézikönyve PIONEER AVIC-F220 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2645158 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Használati útmutató AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Bevezetés Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kétcsatornás hőmérsékletet mérő készüléket. Szánjon rá néhány percet, hogy elolvassa a használati

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HTC TOUCH PRO2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3462210

Az Ön kézikönyve HTC TOUCH PRO2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3462210 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP AR-5316E/5320E http://hu.yourpdfguides.com/dref/1289484

Az Ön kézikönyve SHARP AR-5316E/5320E http://hu.yourpdfguides.com/dref/1289484 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Telefonhívó egység VDT TPS. VDT-TPS Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Telefonhívó egység VDT TPS. VDT-TPS Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonhívó egység VDT TPS VDT-TPS Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Telefonhívó egység leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Konfiguráció... 4 4.1 A VDT-TPS LEDek és

Részletesebben

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató STRONG SRT 50. Megtalálja a választ minden kérdésre az STRONG SRT 50 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

300 Mbps vezetékmentes szélessávú router BR 6428nS Gyors telepítési útmutató 1.0 s változat/2010 október

300 Mbps vezetékmentes szélessávú router BR 6428nS Gyors telepítési útmutató 1.0 s változat/2010 október 300 Mbps vezetékmentes szélessávú router BR 6428nS Gyors telepítési útmutató 1.0 s változat/2010 október 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co. Ltd. minden jog fenntartva. A publikációt és annak bármely

Részletesebben

A RICOH Smart Device Connector felhasználói számára: A készülék konfigurálása

A RICOH Smart Device Connector felhasználói számára: A készülék konfigurálása A RICOH Smart Device Connector felhasználói számára: A készülék konfigurálása TARTALOMJEGYZÉK 1. Minden felhasználó számára Bevezetés... 3 A kézikönyv használatáról... 3 Védjegyek... 4 Mi az a RICOH Smart

Részletesebben

Kezelési utasítás. Fax digitális üzenetrögzítővel. Modellszám KX-FT936HG. Modellszám KX-FT938HG KX-FT938

Kezelési utasítás. Fax digitális üzenetrögzítővel. Modellszám KX-FT936HG. Modellszám KX-FT938HG KX-FT938 Kezelési utasítás Fax digitális üzenetrögzítővel Modellszám KX-FT936HG Modellszám KX-FT938HG KX-FT938 Köszönjük, hogy Panasonic fax készüléket vásárolt. A készülék használata előtt kérjük, olvassa el ezt

Részletesebben

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató Aartech Easy Lock típusú kódkilincs ismertető A kódkilincs 35 80 mm vastagságú ajtókhoz alkalmazható, ahol az 5. ábrán B-vel jelölt távolság legalább 21 mm. Kisebb távolság esetén (legfeljebb 14 mm-ig),

Részletesebben

EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő

EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő 2 MAGYAR EM8690-R1 - Vezeték nélküli füst érzékelő Tartalom 1.0 Bevezetés... 2 2.0 LED indikátor... 3 3.0 Beállítások... 3 3.1 Első használat... 3 3.2 Teszt Mód...

Részletesebben

S4M Rövid használati útmutató

S4M Rövid használati útmutató S4M Rövid használati útmutató Ez az útmutató a nyomtató napi üzemeltetését segíti. Ha részletesebb információra van szüksége, használja az S4M felhasználói kézikönyvet. Külső megjelenés. ábra: A nyomtató

Részletesebben

ES-D1A. Vezeték nélküli mozgásérzékelő. www.etiger.com

ES-D1A. Vezeték nélküli mozgásérzékelő. www.etiger.com ES-D1A Vezeték nélküli mozgásérzékelő www.etiger.com HU A doboz tartalma 1 x PIR Mozgásérzékelő 1 x Konzol 1 x Felhasználói kézikönyv 1. Érzékelő ablak 2. LED jelző 3. Konzol Legelső használat előtt Nyissa

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

Alapvető tudnivalók kézikönyve

Alapvető tudnivalók kézikönyve Alapvető tudnivalók kézikönyve Mit tehetek ezzel a készülékkel? A készülék használata előtt Dokumentumkezelés Nyomtatható anyagok Faxküldés Faxok fogadása Másolás Nyomtatás (csak az L120 modell) Karbantartás

Részletesebben

Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez

Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez A készülék használata nagyon egyszerű: távirányító segítségével a grafikus menüképernyőn keresztül, amelyen akár magyar nyelvű kijelzés

Részletesebben

FAX Option Type 1027. Fax kézikönyv (kiegészítõ) Felhasználói kézikönyv. www.drcopy.hu

FAX Option Type 1027. Fax kézikönyv (kiegészítõ) <Alapvetõ funkciók> Felhasználói kézikönyv. www.drcopy.hu FAX Option Type 1027 Felhasználói kézikönyv Fax kézikönyv (kiegészítõ) Zfgh130E.eps A termék használata elõtt olvassuk el gondosan ezt a kézikönyvet és tartsuk kéznél, hogy szükség

Részletesebben

1601-12. = "fel" = KI / BE = OK. = Hőmérséklet. = "le" = Kezdési idő. = Szaunázási idő. = Szaunavilágítás. = programgombok. = Szellőzés 314 SYRA 3 A

1601-12. = fel = KI / BE = OK. = Hőmérséklet. = le = Kezdési idő. = Szaunázási idő. = Szaunavilágítás. = programgombok. = Szellőzés 314 SYRA 3 A 1601-12 = KI / BE = Hőmérséklet = Kezdési idő = Szaunázási idő = Szaunavilágítás = Szellőzés OK 1 2 3 4 = "fel" = OK = "le" = programgombok 314 SYRA 3 A RAMOZÁS ELŐVÁLASZTÁS KI/BE KAPCS.BENYOMNI HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301)

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA HU DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielıtt használatba venné a kamera szettet.

Részletesebben

ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Fontos biztonsági figyelmeztetések 1) Olvassa el ezeket az utasításokat! Figyelem! FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PHOTOSMART D5300 http://hu.yourpdfguides.com/dref/907467

Az Ön kézikönyve HP PHOTOSMART D5300 http://hu.yourpdfguides.com/dref/907467 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LEXMARK X3550 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265450

Az Ön kézikönyve LEXMARK X3550 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265450 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK X3550. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK X3550 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ - FONTOS TEENDŐK VIDEOKONFERENCIA ELŐTT - A VIDEOKONFERENCIA ÜZEMBE HELYEZÉSE - HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE ÉS FOGADÁSA - A KAMERA ÉS A MIKROFON HASZNÁLATA

Részletesebben

105SL Rövid felhasználói útmutató

105SL Rövid felhasználói útmutató 05SL Rövid felhasználói útmutató Ez az útmutató a nyomtató napi használatához alkalmazandó. Részletes információkat a Felhasználói útmutató tartalmaz. Külső nézet. ábra A Nyomtató külseje Első rész Hátsó

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

Hôpapíros telefaxok KX-FT906HG-B/KX-FT908HG-B

Hôpapíros telefaxok KX-FT906HG-B/KX-FT908HG-B 2005 TELEFAXOK Hôpapíros telefaxok KX-FT906HG-B/KX-FT908HG-B KX FT908HG B Hívófél azonosítás (lista az utolsó 20 bejövô hívás adatairól) Digitális kétirányú kihangosítás Választható magyar/angol nyelvû

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AVAYA ONE-X 1603 IP http://hu.yourpdfguides.com/dref/2374826

Az Ön kézikönyve AVAYA ONE-X 1603 IP http://hu.yourpdfguides.com/dref/2374826 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CANON PIXMA MP280 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3355679

Az Ön kézikönyve CANON PIXMA MP280 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3355679 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő 1.oldal Wally1/2/3/4/4 PLUS 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő Programozási leírás 2.oldal 3.oldal Fő jellemzők Az alap típus 240 kód tárolására képes. A 4 csatornás PLUS típusok 1008 kódot képes tárolni

Részletesebben

Leírás. Leírás. Magyar

Leírás. Leírás. Magyar Leírás Leírás Az Ön céges e-mail kliensére továbbítható egy egyént l vagy a BusinessPhone rendszerben tárolt közös postafiókból bármely hangüzenet, beszédrögzítési üzenet, diktafon üzenet, szöveges üzenet

Részletesebben

14 SZÍNES MONITOR. Modell: LSM C114M LSM C114P. Használati utasítás

14 SZÍNES MONITOR. Modell: LSM C114M LSM C114P. Használati utasítás 14 SZÍNES MONITOR Használati utasítás Modell: LSM C114M LSM C114P Mielőtt bekapcsolja, beállítja vagy használja a terméket, kérjük olvassa el az utasításokat! Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Olvassa

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP 9200C DIGITAL SENDER http://hu.yourpdfguides.com/dref/920971

Az Ön kézikönyve HP 9200C DIGITAL SENDER http://hu.yourpdfguides.com/dref/920971 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. F-sorozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. F-sorozat 1 A MÉRLEG LEÍRÁSA tálca Ki/Be gomb nulla kijelző tára kijelző NET stabil súly kijelző LCD vízszintjelző direkt memória billentyűk numerikus billentyűzet beállító gomb és kommunikációs csatlakozó TELECOM

Részletesebben