JEGYZŐKÖNYV. 1.) Ebtartás helyi szabályairól rendeletalkotás és közterületen kóborló ebek problémájának megvitatása Előadó: Fekete György GVB.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. 1.) Ebtartás helyi szabályairól rendeletalkotás és közterületen kóborló ebek problémájának megvitatása Előadó: Fekete György GVB."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének február 16-án de. 10 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselő-testületi tagok, Dr. Suba Tamás jegyző, Dr. Horváth Edit aljegyző, Dr. Ludmány Csilla jogi referens, Bácsi Lajosné jegyzőkönyvvezető Csáfordi Dénes köszöntötte a képviselő-testület tagjait, és a jelenlévőket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy Rostás Zsigmond és Vargáné Sőrés Ilona képviselők az ülésről igazoltan hiányoznak, jelen van 9 fő képviselő, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A napirendi pontokra a meghívó szerint tett javaslatot, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal határozat hozatal nélkül az alábbiak szerint fogadott el: 1.) Ebtartás helyi szabályairól rendeletalkotás és közterületen kóborló ebek problémájának megvitatása Előadó: Fekete György GVB. elnök 2.) Bonyolító kiválasztása közbeszerzési eljárásokhoz Előadó: : Fekete György GVB. elnök 3.) A képviselő-testület évi munkaterve 1.) Ebtartás helyi szabályairól rendeletalkotás és közterületen kóborló ebek problémájának megvitatása Előadó: Fekete György GVB. elnök (előterjesztés a jkv-höz mellékelve) Csáfordi Dénes felkérte a bizottság elnökét az előterjesztés és a bizottsági vélemény ismertetésére. Dr. Horváth Edit a bizottsági vélemény előtt ismertette a rendelet-tervezetben a bizottság által elfogadásra javasolt módosításokat: (2) bekezdés: A város külterületén zárt udvaron, udvar elzárt részén hat darab eb tartható. Ezen darabszámon belül terelő kutya szabadon tartható Ebtenyészet létesítését be kell jelenteni a polgármesternél.

2 2-5.. (1)... foglalt rendelkezéseket megsérti az eb tartás helyi szabályainak megsértése szabálysértést követ el... Fekete György tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a gazdasági bizottság az elhangzott módosításokkal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Csáfordi Dénes kérte, hogy az ebtenyészet bejelentése a már működőkre is vonatkozzon. Dr. Horváth Edit az elhangzottra jelezte, hogy a bejelentési kötelezettség minden ebtenyészetre vonatkozik, így a már meglévőkre is. Csáfordi Dénes kérdés, észrevétel hiányában szavazásra tette fel a rendelettervezetet az elhangzott módosításokkal, kiegészítésekkel együtt, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011.(II.17.) önkormányzati rendeletét az eb tartás helyi szabályozásáról. Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 7/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az eb tartás helyi szabályozásáról Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja. 1 (1) A rendelet hatálya Hajdúhadház város közigazgatási területén tartott ebekre terjed ki. (2) A rendelet alkalmazása tekintetében a) eb tartó: az eb tulajdonosa, vagy aki az ebet gondozza, felügyeli. b) vakvezető eb: azaz eb melyet erre a célra speciálisan kiképeztek és melyet a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének szervezete ilyen igazolvánnyal ellátott c.) jelző eb: azaz eb, mely szakvéleménnyel alátámasztva a halláskárosodott személy tájékozódását biztosítja 2 (1) A város belterületén a) családiház esetén zárt udvaron, vagy az udvar elzárt részén legfeljebb három darab eb tartható b) többlakásos lakóépület esetén az épületben lakásonként legfeljebb egy darab eb tartható az épület alapító okiratában előírt feltételek szerint.

3 3 (2) A város külterületén zárt udvaron, udvar elzárt részén hat darab eb tartható. Ezen darabszámon belül terelő kutya szabadon tartható. (3) Az eb szaporulata az (1) és (2) bekezdésben meghatározott egyedszámot meghaladóan legfeljebb az állat 3 hónapos koráig tartható. (4) Szakorvosi igazolással rendelkező személy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl egy rokkantsegítő (vakvezető eb, jelző eb) ebet tarthat. 3. Ebtenyészet létesítését be kell jelenteni a polgármesternél. 4. (1) Ebet a tartási helyéről közterületre, vagy más közforgalmú területre (pihenő terület, park, magánút, sportcélra használt terület, mindenki részére szabadon nyitva álló terület) kivinni csak az eb megfékezésére képes személy által, felügyelete mellett pórázon szabad. 5. (1) Aki a rendelet 2. (1) és (3) bekezdésében, 3. -ában, 4. -ában foglalt rendelkezéseket megsérti az eb tartás helyi szabályainak megsértése szabálysértést követ el, és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 6. (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba (2) Az eb tartó, ha ezen rendelet hatályba lépésének napján a rendelet 2. -ában meghatározott számú ebnél többet tart június 30. napjáig köteles a tartott ebek számát e rendeletben előírt létszámra csökkenteni, vagy bejelenteni a tartott létszámot Hajdúhadház Városi Önkormányzat polgármesteréhez, akkor az eb kimúlásig tartható. (3) A város közigazgatási területén már működő eb tenyészetet június 30. napjáig kell bejelenteni a polgármesterhez. Dr Suba Tamás jegyző Csáfordi Dénes polgármester Záradék A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve

4 4 Hajdúhadház, február óra Dr Suba Tamás jegyző Kóborló ebek befogására vonatkozó megbízási szerződés kötése Fekete György ismertette az előterjesztés és a határozati javaslatot, amit a bizottság elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek Dr. Horváth Edit kérte, hogy a határozati javaslat kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a Városgondnokság vezetője által kerüljön megkötésre a szerződés, valamint a felelős Csáfordi Dénes polgármester. Csáfordi Dénes tájékoztatott, hogy a kóbor ebek befogása a Városgondnokság feladatkörébe tartozik, de tárgyi, és egyéb eszközök hiányában ezt a feladatot jelenleg ellátni nem tudják, ezért van szükség a határozati javaslatban megnevezett személlyel megbízási szerződés kötésére, aki ezt a feladatot el fogja látni, viszont hosszú távon erre a problémára megoldást kell találniuk. Kiss Sándor Mátyás elmondta, hogy előző években ezt a feladatot ellátta a Városgondnokság, tudomása szerint vannak hozzá tárgyi eszközök, pl. ketrec, valamint van a városban erre a feladatra alkalmas személy. Csonka István kérdése volt, mikortól szól a megbízás, valamint felvetette a korábbi bizottsági ülésen e témában felmerült pályázati, és kistérségi szinten való megoldás lehetőségét. Csáfordi Dénes az elhangzottra reagálta, hogy erre vonatkozó pályázati kiírás még nincs. Június körül várható pályázati kiírás, ami városközpont rehabilitációra, szociálisan leszakadt városrész fejlesztésére fog vonatkozni, s valószínű annak keretében lesz lehetőség kutya menhely létrehozására is. A beterjesztett előterjesztés azonnali megoldást jelenthet, hosszú távon pedig keresik a lehetőséget ennek a problémának a megoldására. Szerinte az elfogadott eb tartási rendelet komoly előrelépés, amit igyekezni fognak betartatni. Fekete György arról tájékoztatta a képviselőket, hogy Bocskaikert polgármesterével erről a témáról beszélve arra a megállapításra jutott, hogy a környező településeket is foglalkoztatja ennek a problémának a végleges rendezése. Visszatérve a rendelethez kérdése volt a 6.. (2) bekezdést illetően szerinte chip-pel, vagy valamivel jelölni kellene az ebeket, s azok költségét át kellene ruházni. Dr. Horváth Edit a felvetésre reagálva elmondta, hogy a bejelentés alkalmával a kutyáról minden adatot közölni kell, aminek alapja az oltási bizonyítvány lesz. Fekete György problémának tartotta, hogy a kóbor kutyák jelentős része nincs beoltva.

5 5 Dr. Horváth Edit magyarázatként elmondta, a rendelet nem a kóbor kutyákról, hanem a háznál tartott kutyákról szól. A kutya akkor válik kóbor kutyává, amikor kimegy az utcára, mert akkor felügyelet nélkül van az utcán, és a rendelet szerint felügyelet nélkül nem lehet az utcán, pórázon kell vezetni. Csáfordi Dénes a chippel kapcsolatos felvetésre elmondta, annak kötelezővé tételéről lehet gondolkodni, de annak költsége kb. 5 ezer forint. Vannak szervek, akik ennek nyilvántartásával foglalkoznak, de nem tartotta biztosnak, hogy kötelezni lehet a lakosságot arra, hogy a már meglévő állományt chippel lássák el. Az eb tartási rendelet elfogadását komoly előrelépésnek tartotta, amit a későbbiek során lehet módosítani, a hangsúly szerinte annak betartatásán lesz. Kiss Sándor Mátyás emlékeztetett arra, hogy a Városgondnokság vezetője ennek a témának a korábbi felmerülése után készített egy költségvetést a kutyák befogásával és azok tartásával kapcsolatos költségekről, ami 20 millió forint lett. Utalt rá, hogy a kóbor kutyákkal kapcsolatos probléma országos méretű. Bozsányi Ferenc kérdésként merült fel részéről, mi történik azzal az ebbel, amely véletlenül kiszökik az udvarról, és befogásra kerül, visszakaphatja e a gazdája, a kilométer pénzt hogyan kerül meghatározásra, valamint jelezte, hogy a kóbor kutyák általában éjszaka randalíroznak. Csáfordi Dénes az elhangzottakra elmondta, amelyik kutya kimegy az utcára, szerinte azt vigyék is el, mert az bárkit megharaphat, az utcán felügyelet nélküli kutya szerinte kóbor kutya. Dr. Suba Tamás a befogott kutyákkal kapcsolatosan azt a tájékoztatást adta, hogy azokat 15 napig tartani kell az ebtelepen, így addig ott megtalálhatók lesznek. Azt, hogy a megbízott személy hol, és mikor végezze az ebek befogását előre közlik vele. Csáfordi Dénes a témát lezárva szavazásra tette fel a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel együtt, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, és meghozta az alábbi határozatot: 17/2011.(II.16.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy megadja a felhatalmazást arra, hogy ifj. Balogh Ferenccel (4220 Hajdúböszörmény, Tanya 120. sz. alatti lakossal a megbízási szerződést az előterjesztésben rögzített feltételekkel megkötésre kerüljön a Városgondnokság vezetője által. Határidő: Felelős: azonnal Csáfordi Dénes polgármester

6 6 2.) Bonyolító kiválasztása közbeszerzési eljárásokhoz Előadó: : Fekete György GVB. elnök (előterjesztés a jkv-höz mellékelve) Csáfordi Dénes felkérte a bizottság elnökét az előterjesztések ismertetésére. - TIOP /07/ A pedagógiai reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése tárgyú projekthez a közbeszerzési bonyolító kiválasztása eszköz beszerzés elvégzésére - ÉAOP-4.1.3/B Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházon tárgyú projekthez közbeszerzési bonyolító kiválasztása - ÉAOP-4.1.3/A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális fejlesztése projekt közbeszerzési eljárás bonyolító kiválasztása Fekete György tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a bizottság az előterjesztést megvizsgálta, és arra a döntésre jutott, hogy a város érdeke azt kívánja, hogy ez a napirend ezen az ne kerüljön megtárgyalásra, és amint a következő héten a törvényes feltételek azt lehetővé teszik, akkor tárgyalják újra és hozzanak benne döntést. Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházon témájú pályázat kiviteli terv készítőjének kiválasztása Fekete György elmondta, hogy három megkeresett cég közül a Közterv Kft. nyújtott be érvényes árajánlatot, aminek megfelelően a határozati javaslatot azzal egészítette ki, hogy a Közterv Kft. kapjon megbízást bruttó 3 millió forint összegben, és a szerződés a Közterv Kft. képviselőjével, Komor Sándorral kerüljön megkötésre. A kiegészített határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Csáfordi Dénes szavazásra tette fel a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel együtt, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, és meghozta az alábbi határozatot: 18/2011.(II.16.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete az ÉAOP-4.1.3/B azonosító számú Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházon témájú beruházáshoz kiviteli terv készítő kiválasztására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött: 1. A kiviteli terv elkészítésével a KÖZTERV Kft-t (4242 Hajdúhadház, Lorántffy u. 27. sz.) bízza meg bruttó ,- Ft összegért.

7 7 2. A pályázat támogatottság intenzitása 78,64% Saját erő (21,36%): felhalmozási hitel felvételből 3. Felkéri Csáfordi Dénes polgármestert, hogy kösse meg a szerződést a KÖZTERV Kft. képviselőjével, Komor Sándorral. Határidő: március 01. Felelős: Csáfordi Dénes polgármester Borsi István képviselő az üléstermet elhagyta (8 szavazó). 171/2010.(VII.14.)HÖ sz. határozat hatályon kívül helyezése Fekete György ismertette az előterjesztést, és a határozati javaslatot, amit a bizottság elfogadásra javasolt azzal a módosítással, hogy az utolsó szó, történik helyett történjen-ként kerüljön elfogadásra. Dr. Suba Tamás elmondta, hogy ennek a határozatnak a hatályon kívül helyezése azért szükséges, mert van két testületi döntés, ami ellentétes egymással, és azt meg kell szüntetni. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Közbeszerzési Szabályzat aktualizálása folyamatban van, és aminek testület elé terjesztése hamarosan meg fog történni. A boríték bontás szabályozását ekkor tartotta célszerűnek megtárgyalni. Csonka István támogatta, hogy a borítékbontás egységesen kerüljön szabályozásra, így azzal elkerülhető az fajta probléma, ami a bizottsági ülésen is felmerült. Kérte kerüljön meghatározásra a szabályzat módosításának határideje. Dr. Suba Tamás elmondta, hogy a Közbeszerzési Szabályzat aktualizálása nagyon komoly munkát igényel. Egy hónapot kért az elkészítéséhez, valamint kérte a képviselők részéről a témával kapcsolatos észrevételeiket. Csáfordi Dénes más kérdés, észrevétel hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot az elhangzott módosítással együtt, amit a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, és meghozta az alábbi határozatot: 19/2011.(II.16.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 171/2010. (VII.14) HÖ. sz. határozatot hatályon kívül helyezi. A szabadkézi beszerzésekre érkezett pályázatok felbontása, elbírálása a Hajdúhadház Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata alapján történjen.

8 8 Határidő: azonnal Felelős: Csáfordi Dénes Csáfordi Dénes kérte képviselőtársai észrevételeit. 3.) A képviselő-testület évi munkaterve (előterjesztés a jkv-höz mellékelve) Bozsányi Ferenc jelezte, hogy a munkaterv szerinti február 24-ei ülésen nem tud részt venni, más előre ütemezett fontos elfoglaltsága miatt. Megjegyezte, hogy ez az ülés, a költségvetés tárgyalása, eredetileg február 17-ére volt ütemezve. Csáfordi Dénes az elhangzottra javasolta a költségvetés bizottsági tárgyalásán való részvételt. Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra tette fel a munkaterv elfogadását azzal a módosítással, hogy március 17-én kerüljön megtárgyalása a Hajdúhadház Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata, előadó Csáfordi Dénes polgármester, Fekete György gazdasági bizottság elnöke, előkészíti Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Suba Tamás jegyző, gazdasági bizottság, amit a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, és meghozta az alábbi határozatot: 20/2011.(II.16.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testülete a évi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: Csáfordi Dénes polgármester 20/2011.(II.16.)HÖ sz. határozat melléklete Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Február 24. (csütörtök) 2. Hajdúhadház Városi Önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalása, Fórián Albert Pénzügyi Bizottság elnöke

9 9 Előkészíti: Csáfordi Dénes polgármester, Dr Suba Tamás jegyző, Baloghné Kiss Judit gazdasági irodavezető, Pénzügyi Bizottság Március 17. (csütörtök) 2. Hajdúhadház Városi Önkormányzat gazdasági programjának megtárgyalása, Fekete György GV Bizottság elnöke Előkészíti: Csáfordi Dénes polgármester, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3. Hajdúhadház Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának megtárgyalása, Fekete György GVB elnöke Előkészíti: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Suba Tamás jegyző, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Április 14. (csütörtök) 2. Beszámoló Hajdúhadház Városi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadási rendelet megtárgyalása, Fórián Albert Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészíti: Csáfordi Dénes polgármester, Pénzügyi Bizottság, Baloghné Kiss Judit gazdasági irodavezető 3. Hajdúhadházi Rendőrkapitányság tájékoztatója a évben végzett munkáról, a közrend közbiztonság helyzetéről Előadó: Rendőrkapitány Előkészíti: Ügyrendi- Etikai és Közrendvédelmi Bizottság 4. Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület tájékoztatója a évben végzett munkáról Előadó: Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület vezetője Előkészíti: Ügyrendi- Etikai és Közrendvédelmi Bizottság 5. Hajdúhadház Városi Önkormányzat évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása, Antal Ferenc SZCSE Bizottság elnöke Előkészíti: Szociális Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság, Kovács Tamás általános igazgatási csoportvezető Május 19. (csütörtök)

10 10 2. Munkanélküliség alakulása Hajdúhadházon évben Előadó: Munkaügyi Központ vezetője Előkésziti: Szociális Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság, Pappné Fülöp Ilona szociális csoport és városi gyámhivatal vezető Június 23. (csütörtök) 2. A es tanév beiskolázási tapasztalatai Előadó: Asztalos Péter Oktatási Bizottság elnöke Előkészíti: Oktatási és Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Tóth Valéria oktatási referens Július - Augusztus nyári szünet Szeptember 8. (csütörtök) 2. Beszámoló Hajdúhadház Városi Önkormányzat I: félévi gazdálkodásáról, Fórián Albert Pénzügyi.Bizottság elnöke Előkészíti: Csáfordi Dénes polgármester, Pénzügyi Bizottság, Baloghné Kiss Judit gazdasági irodavezető Október 6. (csütörtök) November 17. (csütörtök) évre vonatkozó költségvetési koncepció megtárgyalása, Fórián Albert Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészíti: Csáfordi Dénes polgármester, Pénzügyi Bizottság, Baloghné Kiss Judit gazdasági irodavezető 3. Beszámoló Hajdúhadház Városi Önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásáról, Fórián Albert Pénzügyi Bizottság elnöke

11 11 Előkészíti: Csáfordi Dénes polgármester, Pénzügyi Bizottság, Baloghné Kiss Judit gazdasági irodavezető December 15. (csütörtök) 2. Gazdálkodás átmeneti szabályainak elfogadása Fórián Albert Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészíti: Csáfordi Dénes polgármester, Pénzügyi Bizottság, Baloghné Kiss Judit gazdasági irodavezető Csáfordi Dénes megköszönte a képviselők munkáját, az ülést bezárta. kmf. Dr. Suba Tamás jegyző Csáfordi Dénes polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsának 2010. szeptember 22-én de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsának 2010. szeptember 22-én de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsának 2010. szeptember 22-én de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján társulási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27- én, 12.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Berecz

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. 128-152/2008. sz. határozat 12/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. április 13-án (pénteken) 18-órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. április 13-án (pénteken) 18-órai kezdettel megtartott üléséről. 1 Rábakecöl Község Képviselő-testülete 3/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. április 13-án (pénteken) 18-órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 132 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 9-én (szerda) 13.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 9-én (szerda) 13.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-55/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 9-én (szerda) 13.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. július 2-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak:dr.sóvágó László polgármester, Holoda Attila

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám:31-17/2006. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Egeli Zsolt,

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 30-án du: 14 órakor a Művelődési Ház és Városi Könyvtár tárgyalójában a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal Szám: 6369-2/2013. Jegyzőkönyv 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről Készült: 4 példányban l pid. - Pest Megyei Kormányhivatal vezetője l pid. - Irattár - Helyben l pid. - Munkapéldány l pid.

Részletesebben