E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2176/2006. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Illetékhivatal átadás-átvételével kapcsolatos személyi és vagyoni intézkedések ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Farkasné dr. Gáspár Erzsébet irodavezető, Dr. Hír Géza iroadavezető, Stráhl Ferenc Gazdasági Igazgatóság igazgatója, Andrási Imréné csoportvezető, Kreskáné Domján Magdolna csoportvezető MEGTÁRGYALTA: Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: november 24. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: november 24. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. Az illetékhivatalok - visszatekintvén mintegy két évtizedre - strukturális változtatások részeseiként sokféleképpen szerveződtek. Hol önálló jogi személyként városi, illetve megyei illetékhivatal formájában, hol a megyei jogú város hivatala szervezeti egységeként működtek január 1-jén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától belső szervezeti egységként a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szervezetébe integrálódtak. Az adózás rendjéről szóló évi XCI. tv. 49. (4) bekezdése alapján ezen időponttól az illeték kiszabásával, megfizetésével, behajtásával, az illetékfizetés rendjének ellenőrzésével kapcsolatok ügyben első fokon a megyékben megyei illetékhivatal elnevezéssel a megyei önkormányzat főjegyzője jár el. Az eltelt évtizedben hivatalunk szervezeti keretei között - erősödött az illetékhivatal személyi állományának képzettsége, és javultak a működés tárgyi feltételei. Ma már az ország egyik legjobban felszerelt, egyenletes, jó teljesítményt nyújtó, a megye és a megyei jogú város lakosságát színvonalasan szolgáló önkormányzati adóhatósággá, ISO minősítéssel rendelkező hivatallá vált. A hivatal köztisztviselőinek munkáját elsősorban az ügyfél centrikusság és a törvényesség jellemzi. Mindemellett munkájukat annak tudatában végzik, hogy az általuk beszedett illetékbevételek jelentősen hozzájárulnak a fenntartó önkormányzataik feladatainak eredményes megoldásához. Megállapítható, hogy a Baranya Megyei Illetékhivatal minden évben teljesítette többször még év közben is módosított költségvetési bevételi előirányzatát, és igyekezett megfelelni a vele szemben támasztott követelményeknek. Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXI. tv a alapján január 1-től az illetékhivatalok állami adóhatóssággá alakulnak át. A Fővárosi Illetékhivatal és a megyei illetékhivatalok megszűnnek, ezzel egyidejűleg az illetékhivatalok feladatai ellátását az APEH Központi Hivatala, illetőleg regionális igazgatóságai veszik át. Az illetékügyekkel összefüggő, törvényben meghatározott feladatokat január 1-től az APEH köztisztviselői végzik. Az APEH az illetékhivatalok általános jogutódja mind az illetékhivatalok feladatait mind pedig az illetékhivatalok alkalmazásában állók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint az illetékhivatalok alkalmazottai közszolgálati jogviszonyának fennállása tekintetében. Az illetékhivataloknak az adóhivatal szervezetébe történő integrációjából eredő feladatok zökkenőmentes átadása és átvétele, az illetékfizetési kötelezettségek folyamatos teljesítése, az ügyfelek korrekt tájékoztatása érdekében ez ideig több egyeztető megbeszélésre került sor a Pénzügyminisztérium szakállamtitkára és az illeték hatáskört gyakorló megyei főjegyzők között. A jogszabályból eredő kötelezettségek végrehajtása érdekében megkezdődött és folyamatban van az illetékhivatalok tevékenységének felmérése: - a személyi és tárgyi feltételek, - a hatósági munka, - az ügyiratkezelés és irattározás, - ügyfélforgalmi adatok, - a végrehajtási tevékenység, - az informatikai működéssel kapcsolatos hardver/softver eszközök, - a költségvetési, pénzügyi és a vagyoni ügyek, - folyamatban lévő szerződések, együttműködési megállapodások,

3 - az illetékhivatali eljárással kapcsolatban folyamatban lévő első és másodfokú ügyek bemutatása és áttekintése. 3 Az előzetes egyeztetések során egyértelművé vált, hogy az illetékhivatal személyi állományát teljes mértékben, a jelenlegi illetménnyel veszi át az APEH. Az illetékhivatal működését biztosító ingatlan és ingó vagyonokat pedig nyilvántartási, illetve forgalmi értéken további egyeztetések függvényében megvásárolnák. (Ott ahol az illetékhivatalok önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban működnek, az ingatlanok ingyenesen kerülnek át az APEH tulajdonába.) A mi esetünkben a Baranya Megyei Illetékhivatal bérleményben került elhelyezésre, a jogutód a bérleti jogviszony folytatására vállalna kötelezettséget és viselné január 1-től a bérleti díjat és a működéshez kapcsolódó közüzemi díjakat is. Az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltan áttekintettük szakértői véleménnyel alátámasztottan tüntettük fel - az illetékhivatali működést szolgáló ingóságok, vagyontárgyak körét, és piaci, illetve nyilvántartási értékét. A személygépkocsik (1. sz. melléklet 1-3 sorszám) forgalmi értéken, az egyéb ingóságok nyilvántartási illetve forgalmi értéken, adás-vétel jogcímén kerülnének az APEH tulajdonába. Az ingóságok összértéke Ft, melyek elidegenítése a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII.) 30. Kgy. rendelet alapján a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Baranya Megyei Illetékhivatal megszűnésével kapcsolatban módosítani szükséges a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI.16.) Kgy. rendeletünket, az Önkormányzat Hivatala Ügyrendjét és Alapító Okiratát, a hivatal működését meghatározó belső szabályzatokat (pénzkezelési-, ügyiratkezelési -,, leltározási -, leltárértékelési-, közszolgálati stb.), és hatályon kívül helyezendő az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló 3/1998. (I. 30.) Kgy. rendeletünk. Fentiek alapján kérem a tisztelt közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

4 4 III. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonában lévő, az 1. sz. mellékletben meghatározott ingóságokat összesen Ft vételár ellenében az APEH részére történő értékesítésre felajánlja. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az APEH-al kötendő adásvételi szerződést írja alá. Határidő: december 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. sz. mellékletben felsorolt, a Baranya Megyei Illetékhivatal működésével, feladatellátásával összefüggő szerződéseket az APEH részére átadja. Határidő: december 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt hogy a Baranya Megyei Illetékhivatal átadásával összefüggésben az SZMSZ (a hivatali Ügyrend), a hivatal alapító okirata és a belső szabályzatok módosítását az SZMSZ felülvizsgálatára biztosított határidőn belül készítsék elő. Határidő: április 16. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző Pécs, november 27. Dr. Hargitai János

5 5 1. számú melléklet megnevezés Kimutatás Az értékesítésre kerülő ingó vagyonról (nagyértékű eszközök) menny. db beszerzés éve beszerzési ár Nyilvántartartási érték piaci érték 1. Ford Mondeo HOX Suzuki Grand Vitara IOR Volkswagen Bora JRS Adatátviteli mobiltelefon + kártya Vonalkód leolvasó Fénymásoló Fényképezőgép + tarozék Szoftver APEH rögzítő program Bm. Önkormányzat tulajdona Térképolvasó program Bm. Önkormányzat tulajdona Telelefonközpont hálózat Digitális alközpont Beléptető rendszer Borítékológép Iratmegsemmisítő Spirálózógép Lézeres távmérő Ügyfélhívó rendszer Videó rendszer Számítógép Monitor Nyomtató Szünetmentes Scenner Szekrény, asztal, szék, polc, fogas, egyedi irattár Szék Összesen: A táblázatok adatai ai állapotot rögzítenek

6 6 (kisértékű eszközök) megnevezés menny. db beszerzés éve beszerzési ár Nyilvántartartási érték piaci érték Bútor, egyéb berendezés Összesen: Mobiltelefonok Megnevezés Nyilv. érték Hívószám Alleltár Piaci érték NOKIA 3410+kártya / Illetékhiv NOKIA 3410+kártya Illetékhiv NOKIA 6110+kártya / Illetékhiv NOKIA 6310+kártya / Illetékhiv NOKIA 3410+kártya / Illetékhiv NOKIA 3410+kártya / Illetékhiv NOKIA 3410+kártya / Illetékhiv NOKIA 6110+kártya / Illetékhiv Összesen:

7 7 2. számú melléklet I. Az Illetékhivatal feladatellátásához kapcsolódó, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala által kötött szerződések Sorszám Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés időtartama 1. OTP Jelzálogbank Rt, Budapest Ingatlanforgalmi adatok szolgáltatása Határozott idejű augusztus 11-én lejárt Határozatlan 2. Baranya megyei területén Illeték hátralék illetékességgel rendelkező végrehajtása önálló bírósági végrehajtók Képviseletükben: Kovács Gyula 3. Központi Adatfeldolgozó, Állampolgárok Határozatlan Nyilvántartó és Választási személyi adatainak, Hivatal, Budapest lakcímének és gépjármű nyilvántartási adatok lekérdezése 4. Földmérési és Ingatlan-nyilvántartási Határozatlan Távérzékelési Intézet, adatok lekérdezése Budapest

8 8 II. Az Illetékhivatal feladatellátásához kapcsolódó a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Ellátó Szervezete által kötött szerződések Sorszám Szerződő fél Tárgy Szerződés időtartama 1. Magyar Posta ZRt. Postai küldemény ki- és beszállítás határozatlan 2. Magyar Posta ZRt. Postafiók bérlet határozatlan 3. BIOKOM Kft Komm. Hulladékszállítás határozatlan 4. BIOKOM Kft Hulladékgyűtő edény bérleti díj határozatlan 5. VIDIMA Bt Takarítási szerződés határozatlan 5/A VIDIMA Bt 1. sz. módosítás határozatlan 5/B VIDIMA Bt 2. sz. módosítás határozatlan 6. MICROSEC Kft Biztonsági kapu (OCCR), Wan hálózat igénybevételéhez (Céginfó) 7. BEGA TIM Kft Megállapodás a közüzemi díjak viselésére határozatlan 8. H-Copex Canon IR 2200, IR 1600 fullszervíz határozatlan 9. Complex Complex cd jogtár (2 hozzáférés) április Glück Irodatechnika Bt Irodatechnika szerviz határozatlan 11. H-Copex Borítékológép felülbélyegző határozatlan 12. H-Copex Canon GP 225 digitális kétoldalas határozatlan fénymásoló Üzemeltetési bérlet

9 9 III. BEGA TIM Kivitelező, Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft. mint bérbeadó (korábban RAAB KARCHER Tüzelő és Építőanyag Kereskedelmi Rt.) valamint a Baranya Megyei Önkormányzat mint bérlő között létrejött bérleti (és kapcsolódó) szerződések Sorszám Időpont Tárgy Bérleti szerződés I. sz. kiegészítése II. sz. kiegészítése I. sz. módosítása Megállapodás mellékletének 1. sz. módosítása Bérleti díj 1. sz. módosítása mellékletének 3. sz. módosítása Bérleti szerződés III. sz. kiegészítése melléklet 4. számú módosítása Pécs, november 24.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1189/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok közötti

Részletesebben

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)*

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)* BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 2285-5/2005. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében 2005. december 15-én (csütörtökön)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány a Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat közötti megállapodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Ellátási szerződés megkötése a Centomilla Kht-vel ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülése 5. számú napirendi pontja Javaslat a megyei önkormányzati intézmények és a megyei önkormányzat vagyonának átadás-átvételéről

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. február 28. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 4/2006. (II. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai egyes külső tagjai megbízatásának megszűntetése

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. január 30-ai ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. január 30-ai ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. január 30-ai ülésén hozott határozataiból: 1/2015. (I. 30.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és

Részletesebben

JELENTÉS. a megyei, fővárosi illetékhivatali tevékenység ellenőrzéséről. 0043 2002. november

JELENTÉS. a megyei, fővárosi illetékhivatali tevékenység ellenőrzéséről. 0043 2002. november JELENTÉS a megyei, fővárosi illetékhivatali tevékenység ellenőrzéséről 0043 2002. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 32. Pénzügyi-szabályszerűségi és Teljesítmény-ellenőrzési

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 181. 8500 PÁPA, Fő u. 5.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 181. 8500 PÁPA, Fő u. 5. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 181. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2009. július 3. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2009. (VI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek 139. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLIV. törvény A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények

Részletesebben

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i ülése jegyzőkönyvéből BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS 5087-1/2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i ülése jegyzőkönyvéből 1/2015. (II.27.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje 1.

Részletesebben

115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat

115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat 115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat A Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás létrehozására vonatkozó Társulási Megállapodás jóváhagyása. A Csorba Győző Megyei Könyvtár megszüntetése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 208/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Tárgy: Költségvetési szerv létrehozása Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

A pénzügyminiszter 1/2007. PM utasítása. az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A pénzügyminiszter 1/2007. PM utasítása. az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A pénzügyminiszter 1/2007. PM utasítása az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

XII-371/3787/2012. SZ. HATÁROZAT MELLÉKLETE

XII-371/3787/2012. SZ. HATÁROZAT MELLÉKLETE XII-371/3787/2012. SZ. HATÁROZAT MELLÉKLETE MEGÁLLAPODÁS a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadásátvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról,

Részletesebben

K i v o n a t ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 203/2012.(XII. 13.) számú. h a t á r o z a t a. Megállapodás jóváhagyásáról

K i v o n a t ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 203/2012.(XII. 13.) számú. h a t á r o z a t a. Megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1593-33/2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. szeptember hó 22. 11. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 11/2003. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és jogelődje 14035 2014.

Részletesebben