Elballagtak a nyolcadikosok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elballagtak a nyolcadikosok"

Átírás

1 XXI. évfolyam 7. szám Ára: július 200 Ft Elballagtak a nyolcadikosok Kedves Ballagók! Felavatták a Petõfi utcai iskola új szárnyában a pedagógusok emlékfalát Az eseményre a pedagógusok napján került sor. Olyan általános iskolai és gimnáziumi tanárok portréi kerültek a falakra, akik tíz évnél többet tanítottak a településen, s meghatározó személyiségei voltak a közoktatásnak. Tóthné Unghy Ilona igazgató elmondta: összesen 88 ilyen személy volt az 1800-as évek végétõl Elõször vagytok részesei egy igazi, komoly búcsúzásnak. Eddig mindig átmentõdött veletek a megszokott csoport egy-egy része: az óvodából, az alsóból, vagy a 6. osztály után. Ez a mostani a végleges és különleges búcsú, mert szinte annyi fele mentek, ahányan vagytok, és az a csapat, ami ma elhagyja az iskolát, soha többé nem lesz újra együtt. Az 5 vagy 10 éves osztálytalálkozóról mindig fog valaki hiányozni. Ki a munkahelye, ki a családja miatt, ki csak sima kényelembõl, lustaságból. Azt is tényként kell elfogadnotok, és szerintem már tudjátok is, hogy a mai nap más miatt is mérföldkõ. Eddig szinte minden lépéseteket óvta valaki. Kezdetben csak szüleitek, nagyszüleitek. Majd kibõvült a kör az óvó nénikkel, dadus nénikkel, majd felváltották õket a tanítók, tanárok. Sokan szemmel tartottunk benneteket, s ennek nem is mindig örültetek, de higgyétek el, enélkül nem állnátok itt most elõttünk végzett diákként, talpig ünneplõben. Ezt a szemmel tartást, odafigyelést külön szeretném most is megköszönni osztályfõnökötöknek, Szabadiné Lukács Mária tanárnõnek. (Folytatás a 9. oldalon.) napjainkig. Közülük 36-an az államosítás elõtt tevékenykedtek a helyi felekezeti, illetve állami iskolában, a többiek 1948 után. A sort id. Szakács Ferenc kántortanító nyitja, és azok zárják, akik mostanában vonultak nyugdíjba, s pályafutásuk során több mint egy évtizedet Simontornyán töltöttek. A pedagógusok emlékfalának avatásán megjelent és köszöntõt mondott Csõszné Kacz Edit polgármester. A rendezvényen a polgármester és Bárdos László címzetes fõjegyzõ egy szál virággal köszönte meg a pedagógusok egész éves tevékenységét.

2 2 KÖZÜGYEK július A testületi ülésrõl jelentjük A június havi ülésen 12 fõ és 12 egyéb napirendi pontot tárgyaltak. Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fontosabb intézkedésekrõl, valamint a jelentõsebb eseményekrõl A polgármester fontosabb intézkedései I. Május 1-jén Bárdos László címzetes fõjegyzõ úrral köszöntöttük Simontornya város pedagógusait. A hagyományoktól eltérõen a Petõfi utcai iskolában zajlott a megemlékezés, mivel az ott dolgozó pedagógusok tiszteletére emlékfal került felállításra. Köszönetemet fejezem ki a színvonalas, történelmi munkáért. Május 16-án az alpolgármester úrral részt vettünk az általános iskolai ballagáson. Május 17-én Perger Imre volt nyugdíjas elnök tiszteletére a BSZV Nyugdíjasklub majálist szervezett. Köszönetemet fejezem ki a támogatóknak. Május 22-én a szennyvízberuházás közbeszerzési eljárásáról tárgyaltunk Polányi ügyvezetõ igazgató úrral. Felhívtam figyelmét a szerzõdésben foglaltak betartására. Május 23-án részt vettem Szekszárdon az Elsõ Magyar Víziközmû Társulás ülésén. Bejelentem, hogy Simontornya város polgármestere az 5 tagú bizottságban elnökségi tagként vesz részt. Május 23-án megbíztam dr. András Ferenc ügyvéd urat jogi képviselõként Szûcs Józsefné felperessel folytatott perben. Május 24-én 50 fõ gyermekkel együtt részt vettem a Fényszóró Alapítvány rendezvényén. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a beteg- és halmozottan hátrányos gyermekek egész napos programját biztosították. Május 24-én este felhõszakadás volt Simontornyán órakor az ebbõl eredõ károk felmérését a katasztrófavédelemmel elvégeztük. A vis maior pályázatot benyújtottuk. Május 26-án a polgárõrség közgyûlésén Szabó Attila képviselõ társam képviselte a várost. Május 27-én, a Hõsök napján az I. és II. világháborús emlékmûnél koszorúztunk. Köszönetemet fejezem ki a gimnazistáknak, pedagógusoknak a színvonalas mûsorért. Május 30-án felvonult a kivitelezõ Simontornya Pálfa útszakaszra, ahol terep-elõkészítõ munkálatokat végez. Az építõ céggel (Lavinamix Kft.) szerzõdést kötöttünk a közmunkatelep egy részének bérletére. A bérleti díj Ft+áfa/hó. A kivitelezési határidõ: április 30. A két település közötti útszakasz szorosabb kapcsolatot teremthet a települések között, így az iskolatársulás mellett a központi orvosi ügyelethez való csatlakozás lehetõsége is megteremtõdhet. Június 4-én rendkívüli képviselõ-testületi ülést hívtam össze a szennyvízberuházással kapcsolatban. Június 5-én Rimai Rudolf úrral, a Közút Kezelõ Nonprofit Zrt. igazgatójával és kollégájával valamint a hivatal mûszaki kollégájával tárgyalást folytattam a település a zrt. kezelésében lévõ állami közutak állapotáról. A Szent István király u. 10. szám elõtti süllyedés ügyében az igazgató kötelezettséget vállalt a helyreállításra. Válaszlevelében közölte, hogy a süllyedés azonnali beavatkozást nem igényel, így a területileg illetékes üzemmérnökség felvette az éves feladattervébe. A szennyvíztelepi fertõtlenítõ tartályra az értékbecslés készítése folyamatban van. A késedelem oka a felmérés elhúzódása. A Siópart utcai út helyreállításával elõzõleg megkerestük azt a vállalkozót, aki tavaly kijavította az utat. Most a felelõsséget áthárította a konzorciumra, mellyel felvettük a kapcsolatot. Jelenleg az egyeztetés folyik. A kátyúzás folyamatban van. A Tervepo Kft. felszámolóját megkerestük levélben a bérleti szerzõdés újra tárgyalása érdekében. Az ipari társasház június elején taggyûlést tartott. A társasház tulajdonában lévõ tartály bontására beadott ajánlatot a taggyûlés elfogadta ( Ft), melyet azóta már át is utalt. A társasház közhasználatú ingatlanaiban keletkezett kár ügyében is megegyezés született a társasház és a konzorcium között. Az összeget június végéig fogják átutalni. A társasház a kátyúzást a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-tõl fogja megrendelni. Az egyéni kártérítések tárgyalás alatt vannak. Az állam (ezen belül az MNV Zrt.) hajlandóságot mutat a nagycsarnok területének átadására a társasház részére. Az átadás részletei nem ismertek. Június 7-én a Tamási Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vettem részt. Csõszné Kacz Edit polgármester: A felszámoló szennyvíztelep ügyében küldött levelét a mai napon adta át Pásztor Krisztiánnak, a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõjének. A képviselõ-testület döntése alapján jártak el ez ügyben. A szennyvíztelep megvételére nem jelentkezett senki. A felszámolónak megírták, hogy az általa javasolt bérleti díjat nem tudja vállalni az önkormányzat, de továbbra is bérelni kívánják a szennyvíztelepet az új telep elkészüléséig. Fogorvosi pályázat értékelése Körtés István, a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke: A bizottság kérése az volt, hogy a hivatal szakemberei vizsgálják meg, közalkalmazottként történõ feladatellátással megoldható-e ez a feladat, az önkormányzat tudja-e így alkalmazni. Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Megtörténtek a számítások, finanszírozható lesz a fogorvos munkája, ha közalkalmazottként kívánja ellátni a feladatot. Dr. Muneer Ahmad Al-Attar fogorvos: Augusztus elején tudna munkába állni. A felesége abban az esetben tudná elvállalni az asszisztensi állást, ha az önkormányzat beiskolázza, mivel csak egészségügyi végzettsége van. Addig azonban az önkormányzat feladata az asszisztens keresése. A szolgálati lakásra igényt tart. Dr. Mihócs Zsolt: A beiskolázás költségei az önkormányzatot terhelik, ez két évet jelent. Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A fogorvosi ellátás mûködési feltételeinek biztosítása az önkormányzat feladata. A pályázót a simontornyai fogorvosi körzet fogorvosává augusztus 1. napjával határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyt létesítve minõsített többséggel kinevezte. A követelésekrõl való lemondás eseteinek és módjainak önkormányzati rendeletben történõ szabályozását megtárgyalták, s azt elfogadták. Az egyes helyi rendeletek felülvizsgálatát megtárgyalták és elfogadták. Települési szilárd hulladék gyûjtésének, szállításának és ártalmatlanításának évi díjának megállapítása, témát tárgyalták és elfogadták. (Külön cikkben olvasható.) Rendelet-tervezet a tiltott, közösségellenes magatartásokról Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A testület múlt havi ülésén valamennyi rendelet szabálysértési rendelkezését hatályon kívül helyezték, most pedig valamennyit egy rendeletbe foglalva, nem szabálysértésnek nevezve, hanem tiltott, közösségellenes magatartás címmel alkot rendeletet a képviselõ-testület. Ha ezt a rendeletet nem alkotná meg a testület, akkor semmiféle szankció nem lenne az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal kezében, a helyileg szabályozott dolgokat be nem tartókkal szemben. A rendelet-tervezetben szereplõ szankciókat tartalmazták az elõzõleg megalkotott rendeletek is, a különbség az, hogy jelen esetben egy rendeletbõl meg lehet állapítani Simontornyán a helyi rendeletek esetében, milyen szankciók vannak, és milyen bírsággal járnak. Zsolnai István: Valamit ki kell találni, mert ezek betartatása nehéz lesz. Az óvoda mûködésérõl beszámolót elfogadták Csõszné Kacz Edit polgármester: Az óvoda felújítását 2009-ben a V-DBK Fõvállalkozási Kft. (Sárbogárd) nyerte el nyílt közbeszerzésen. A mûszaki átadást követõen hamarosan jelentkeztek a garanciális hibák, melyet a vezetõ óvónõ szóban jelzett. A jelzésre írásos megkeresést tett a hivatal a kivitelezõ felé a garanciális hibák kijavítása érdekében. Ez többször is elõfordult. A vezetõ óvónõ beszámolójából az tûnik ki, hogy az önkormányzat semmit nem tett a garancia tekintetében, ami nem így van. Megtörtént az éves felülvizsgálat is a mûszaki ellenõrrel, a kivitelezõ azon sem vett részt. Többször csak sokadik megkeresésre jöttek kijavítani a hibákat. Egy alkalommal már szerzõdést kötöttek egy másik kivitelezõvel, hogy az javítsa ki a hibákat. A felvonulása elõtt 1 nappal megjelent a fõvállalkozó, majd eltávozott némi hibajavítást követõen. Azt tudni kell, hogy 5 év jótállást vállalt a kivitelezõ, melybõl még 2 év hátra van. A kivitelezõ figyelmét levélben felhívta, hogy a javítás idõpontját elõzetesen be kell jelenteni, az elvégzett garanciális munkákat át kell vetetni. Körtés István: Mivel folyik a kivitelezõ cég felszámolása, az önkormányzat minél elõbb jelezze a követelését a felszámoló felé. Nagy Károly mûszaki ügyintézõ: Nincs tudomása a szóban forgó vállalkozás felszámolásáról, a munka elvégzésére pedig nyílt közbeszerzés volt kiírva. Az óvoda nyári nyitva tartásának megtárgyalása Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Eredetileg úgy tervezték, hogy a napközis konyha festésének idõtartamára zárna be az óvoda, ami 4 hét, de amennyiben csak egy szülõ is jelzi, hogy óvodába hozná a gyerekét, akkor csak július 23-tól augusztus 3-ig tart zárva. Csõszné Kacz Edit polgármester: Nem engedhetõ meg, hogy az óvoda két hétnél tovább tartson zárva, mivel több ingyen étkezõ gyerek is van, akiknek szüksége van rá. A jövõre nézve úgy fogják

3 2012. július KÖZÜGYEK 3 megoldani ezt a kérdést, amennyiben az óvoda az önkormányzatnál marad, hogy a nyári zárva tartás ügyében a szülõk megkérdezését a hivatal fogja elvégezni. A képviselõ-testület II. féléves munkatervét elfogadták, részletek Simontornya honlapján. A három kiemelt beruházás (ivóvíz, szennyvíz, várkörnyék rehabilitációja) helyzetérõl tájékoztató Csõszné Kacz Edit polgármester: A várkörnyék rehabilitációja pályázathoz a múlt héten a tervezõtõl érkezett egy anyag, melyhez önkormányzati döntés szükséges. Azt tudni kell, hogy a várkörnyék-rehabilitációs pályázat több részre bontott, a részek között az elõzetes költségektõl (mûszaki tartalomtól) eltérni nem lehet. Így a várkörnyék kõburkolata nem kerül felújításra, mert azt a pályázat nem tartalmazta. Idõközben próbálkoztunk költségátcsoportosítással, de a Közremûködõ Szervezet (KSZ) ezt elutasította. Egy lehetõség van, önerõbõl felújítani az egészet, vagy egy részét. A teljes felújítás költsége 50 mft. A telefonkábel tervezését és kivitelezését a közmû-egyeztetési jegyzõkönyv szerint csak az üzemeltetõ végezheti, erre a kiviteli terv készítése folyamán derült fény. A tervezési költség nettó Ft, a kivitelezésre csak becsült költség ismeretes, amelyet a tervezõ a költségekbe beépít. Két lehetõség van, az egyik: Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a DDOP-4.1.1/B azonosító számú és a Simontornya Simontornya várkörnyék rehabilitációja projekthez kapcsolódó a várat körülvevõ kõburkolatot felújítja, ahhoz az elõzetesen becsült 50 mft-ot az önkormányzat évi költségvetése terhére biztosítja. A másik: Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a DDOP-4.1.1/B azonosító számú és a Simontornya Simontornya várkörnyék rehabilitációja projekthez kapcsolódó a várat körülvevõ kõburkolatot nem újítja fel. Nagy Károly mûszaki ügyintézõ: A közmûvek a vár környékén nem maradnak el, a színpad helye fel lesz szedve. Felújításra kerül az összes zöldterület, kb. 70 fát kivágnak, a terület egységes növényzetet kap, két ivókút épül, felújítják a kolostor udvarát, a mûvelõdési házat, a Beszédes utcai iskolát (piac), a polgármesteri hivatalt, a Sió-hídtól a Petõfi utcai iskoláig felújítják az utat, a gyalogjárdát, ami járdaszigetet kap, a közvilágítás egy része a föld alá kerül, szobrokat helyeznek át. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a DDOP-4.1.1/B azonosító számú és a Simontornya Simontornya várkörnyék rehabilitációja projekthez kapcsolódó egyéb felmerült költségek vállalásáról készített elõterjesztést, és azok közül a telefonkábel áthelyezésének tervezési díját (nettó Ft) vállalja a évi költségvetése terhére. A projekthez kapcsolódó, a várat körülvevõ kõburkolatot nem újítja fel. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A simontornyai polgármesteri hivatal köztisztviselõivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározását megtárgyalta és elfogadta testület. Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása. A képviselõ testület megállapította, hogy a jóváhagyott munkamegosztási megállapodások a jogszabályi rendelkezéseken alapulnak, és az ésszerû, takarékos gazdálkodást szolgálják. Ebrendészeti feladatok ellátása Zsolnai István, az egészségügyi, szociális és sport bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta az elõterjesztésben foglaltakat azzal, hogy a befogott kutyákat ellenõrizzék. A közmunkások közül ki kell jelölni egy személyt, aki a kutyabefogókkal együtt végigjárja az utcákat, és ellenõrzi, valóban annyi kutyát fogtak be, mint amit bemutatnak. Ha nincs ilyen közmunkás, a polgárõrség valamelyik tagja, sõt akár õ maga személyesen is elvégzi ezt a feladatot. Ugyanis ezer százalékosan tudja, hogy az elõzõ cég, akikkel szerzõdése volt az önkormányzatnak, csalt a befogott állatok számát illetõen. Csõsz László: Támogatja az egészségügyi bizottság javaslatát azzal, hogy olyan személyt kell kijelölni a befogások ellenõrzésére, aki helyismerettel rendelkezik Simontornyán. Tudja, merre járnak általában csoportosan a kóbor kutyák, és azt, hol ki lakik. Ismer olyan simontornyai személyt, akinek 30 kutyája van, és nem csak, hogy nincs bennük chip, még beoltva sincsenek. Akkora a hangzavar tõlük, annyit ugatnak, hogy a szomszédok nem tudnak aludni tõlük, mégsem tudnak tenni ellene semmit. Hiába vannak jogszabályok, hiába hivatkoznak azokra, Simontornyán van egy-két ember, aki azt csinál, amit akar. Ebben az ügyben kellene elõrelépni, és akkor van értelme rendeleteket készíteni. Torma József: A városban bevezetett chip-beültetések nem hozták meg a hozzájuk fûzött reményeket. Valami megoldást kell találni erre a problémára. Próbáljanak meg itt helyben egy telepet létrehozni a kóbor kutyák részére, ketrecet lehet készíteni, egy közmunkást pedig alkalmazni a befogásukra. Csõszné Kacz Edit polgármester: Erre közmunkást nem lehet kötelezni, és nem is akar kötelezni. Próbáltak már lépéseket tenni a kóbor kutyák ellen, 2,4 millió Ft-ba került a chipek beültetése, ami jórészt azokba a kutyákba került, melyeket a gazdáik egyébként is elzárva tartanak. Az utcán kóborló állatokba nem csak, hogy chip nincs, nagyrészük még beoltva sincs. Az említett 30 kutya elvitele kb. félmillió forintba kerülne, nem beszélve arról, hogy a kutyák gazdája be sem engedi õket az udvarába. És ott vannak még az állatvédõk is, akik különösen odafigyelnek ilyen esetekben. Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A kóbor kutyák ügyeit jogszabályilag az önkormányzatokhoz telepítették, ám az ezzel kapcsolatos feladatokhoz támogatást nem adtak. Fedezet nélkül pedig a hivatal vezetõje kötelezettséget nem vállalhat. Azért került ez a kérdés a képviselõ-testület elé, hogy amennyiben erre a feladatra biztosít bizonyos összeget, akkor meg tudják kötni a szerzõdést ezzel a céggel, úgy pedig már lépni tudnak. Ma már három kérdés is felmerült, ami pénzbe kerül, fogorvosi rendelõ berendezése, mosogatógép vásárlása, vagy félmillió forint arra, hogy ezzel a céggel szerzõdést köthessenek. A kutyakérdés valóban nagy probléma, de nemcsak a településen, hanem országosan is. Csõsz László felvetése jogos, egy személy 30 kutyát tart egyetlen egy területen, holott az önkormányzat rendelete kimondja, hogy kettõnél több nem tartható. Megpróbálták lerendezni állategészségügyi szempontból, veszélyességi szempontból, megkeresték a népegészségügyi intézetet, a kormányhivatalt, a rendõrséget, az ügy végül mégis itt landolt a hivatalnál. Az önkormányzat rendelete alapján el fogja rendelni ezeknek a kutyáknak az elszállítását. Ezt elõreláthatóan csak rendõri védelem mellett tudják majd véghezvinni, a költségeket rá fogják terhelni az állatok gazdájára. Más kérdés, hogy behajtani nem fogják tudni, mivel sem rendszeres jövedelme, sem beterhelhetõ vagyona nincs. Ettõl függetlenül ezt a lehetetlen helyzetet meg kell szüntetni. Javasolta, fogadja el a képviselõ-testület a székesfehérvári cég ajánlatát. Egyébként abban az is szerepel, hogy az elvégzett munkát a gyepmesteri naplóba be kell vezetni, amit a hivatal megbízottja igazol. Pakssal nem az volt a probléma, hogy túl sok kutyát számolt el az önkormányzat felé, inkább az, hogy keveset tudtak csak befogni. Csõszné Kacz Edit polgármester: Eddig is úgy volt, és ez után is úgy lesz, hogy a szerzõdés megkötése után a vállalkozó az üres ketrecekkel jelentkezik a közmunka telepen, majd távozáskor, a befogott állatokkal ismét odamegy, ahol leigazolják ténylegesen hány kutyát fogott be. Nem gondolja, hogy egy embernek kísérgetni kellene az autót. A közmunkások egyébként is konkrét feladatokra lettek felvéve, melynek elvégzését folyamatosan ellenõrzi a munkaügyi központ. A képviselõ-testület a közbiztonság fenntartásához kapcsolódó eb-rendészeti, gyepmesteri feladat mint közszolgáltatás ellátására az állategészségügyi ellátást fõtevékenységként végzõ az Alpha-Vet Állatgyógyászati Korlátolt Felelõsségû Társasággal (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.) köt szerzõdést. Részletek a honlapon. A képviselõ-testület megtárgyalta a DDOP /B jelû Simontornya Simontornya várkörnyék rehabilitációja pályázat megvalósításához kapcsolódó tájékoztatási feladatok lebonyolítása nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érõ beszerzés ár-ajánlatkéréssel kapcsolatos elõterjesztést, és elfogadta az ajánlattételi dokumentáció szövegét. A tájékoztatási feladatok lebonyolítására 3 pályázót hívtak meg. DDOP-4.1.1/B jelû Simontornya Simontornya várkörnyék rehabilitációja címû projekt kivitelezõi közbeszerzési eljárásának megtárgyalása. Az önkormányzat képviselõ-testülete a következõ határozatot hozta: Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a DDOP-4.1.1/B jelû Simon-tornya Simontornya várkör-nyék rehabilitációja pályázat megvalósításához kapcsolódó kivitelezési munkák elkészítésére kiírandó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokkal kapcsolatos elõterjesztést, és elfogadta az ajánlattételi dokumentáció szövegét. A kivitelezési munkák elvégzésére a következõk kerülnek meghívásra: Magas építés és közterület építés: Unikorm-Épker Kft. Bölcske, Alisca Bau Építõipari Kft. Szekszárd, Sugár Építõipari Kft. Szekszárd, TAM-BAU Kft. Tamási, Topa és Társa Építési Kft. Tamási, Mélyépítés: Soltút Kft. Solt, Scorpion- Trans Isaszeg, Közúti Építõipari és Szolgáltató Kft. Bátaszék, TAM-BAU Kft. Tamási, Topa és Társa Építési Kft. Tamási, DDOP-4.1.1/B jelû Simontornya Simontornya várkörnyék rehabilitációja címû projekt fotó pályázatának lebonyolítására kiírandó, nemzetközi közbeszerzési értékhatárt el nem érõ beszerzés árajánlatkéréssel. Körtés István, a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke: Az ülésen felvetõdött, hogy az elõterjesztésben szereplõ nevek egyáltalán tudják-e ezt a feladatot teljesíteni. Fotós szakembert nem találtak a meghívottak között. Szenczyné Witzl Éva pályázati referens: Nincs szükség fotós szakemberre, a felsorolt alapítványok fogják lebonyolítani ezt a pályázatot. Amikor a város-rehabilitációs pályázatot az önkormányzat benyújtotta, a civil szervezetek közül négy alapítvány csatlakozott a pályázathoz azzal, hogy a munkát segíteni fogják. Ezek közül jelöltek meg hármat. Tehát õk fogják lebonyolítani a fotópályázatot, és a lakosság körében lesz meghirdetve. A fotópályázat lebonyolítására a következõk kerülnek meghívásra: SIMONTORNYÁÉRT Közhasznú Közalapítvány; Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány; TEMI FRIED Mûvelõdési Ház Közhasznú Alapítvány. Folytatás a következõ oldalon.

4 4 KÖZÜGYEK július Folytatás az elõzõ oldalról. A folyékony kommunális hulladék gyûjtése, szállítása és ártalmatlanítása tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás Körtés István, a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke: A bizottsági ülés idõpontjában még nem lehetett tudni, mi lesz a szennyvíztelep sorsa, megy tovább a bérlet vagy sem. Azóta már tisztázódott a dolog, folynak a bérlet ügyében a tárgyalások, ezért a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. is részt vehet a pályázaton. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a folyékony kommunális hulladék gyûjtésére, szállítására és ártalmatlanítására kiírandó közbeszerzési eljárás tárgyában készített elõterjesztést, és az elõterjesztéshez mellékelt Ajánlattételi Felhívást (AF) változtatás nélkül elfogadja. A meghívandók köre: Simontornyai Városüzemeltetési Kft Simontornya, Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamû Kft Dombóvár. Tamási Közös Víz- és Csatornamû Kft Tamási. Az eljárásban résztvevõ bírálóbizottság tagjának Szenczyné Witzl Éva pályázati referenst delegálja. Vállalkozási szerzõdés a KEOP-1.2.0/B/ azonosító számú Simontornya város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása projekt keretében szennyvízcsatorna kivitelezésére Piros FIDIC szerint közbeszerzési eljárás Csõsz László: A múlt alkalommal is megkérdezte, tudják tartani a határidõt? Akkor azt a választ kapta, hogy jövõ év június 30-áig elvileg olyan állapotban kell lennie a szennyvízprogramnak, hogy féléves próbaüzemet kell biztosítani. Ma június 25-e van, lesz 4 hónap téli idõszak, hogyan lesz ez az egész projekt június 30-ára kész, amikor ma még csak itt tartanak? Õ, személy szerint, egyre szkeptikusabb a határidõ betartását illetõen. Nagy Károly mûszaki ügyintézõ: Ez a kivitelezésre a pályázat. Mivel 300 millió Ft feletti összegrõl van szó, be kell adni minõségbiztosításra. Ez azonban csak a képviselõ-testület döntése után történhet meg, amennyiben most elfogadja az elõterjesztésben javasoltakat. Járt más településeken, ahol hasonló beruházást hajtottak végre, és 5 hónap alatt elkészítette a kivitelezõ a szennyvízcsatorna-hálózatot február az elszámolási határidõ, de egy év csúszásból sem lesz probléma, csak a támogatási szerzõdést kell majd módosítani a határidõ miatt. A projekt megfelelõ ütemben halad. Malom utcai vízelvezetõ állapota Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Malom utcai vízelvezetõ állapotáról készített elõterjesztést, és az alábbi döntést hozta: a testület a Szépasszonyok-völgye vízgyûjtõ csapadékvize elvezetését biztosító munkálatokat közmunkásokkal kívánja elvégeztetni. Az elvégzendõ munkák: a vízelvezetõ árok tisztítása a Malom utca és a Sió közötti szakaszon, az áteresz és a járda alatti szakasz kiiszapolása, korlát készítése, a járda helyreállítása. A közmunkához Csak július 1-jétõl emelkedik a szemétszállítási díj A szolgáltató, a Vertikál Zrt. január 1-jétõl szerette volna az árat 9.8 %-al megemelni. A képviselõ-testület ezt azonban nem fogadta el, nem tartotta indokoltnak az áremelést. A legutóbbi ülésen újra tárgyalták a témát, s július 1-jétõl emelkednek az árak, így éves viszonylatban 3.9 %-os többletkiadás terheli a lakosságot tól már központi árképzést alkalmaznak, megszûnik az önkormányzatok tárgyalási lehetõsége. A rendszeres háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének feltételeirõl A Simontornya Város Képviselõ-testülete 7/2001 (IV. 30.) számú önkormányzati rendelete alapján a rendszeres háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele kötelezõ. A szolgáltató az alábbi általános feltételek szerint nyújtja a közszolgáltatást: A tárolótartály ürítési gyakorisága: 1 alkalom/hét ürítési nap: csütörtök A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének évi díja (közszolgáltatási szemétdíj) 1. A kötelezõ közszolgáltatással ellátott területen a helyi közszolgáltatás igénybevételének díját az ingatlanon elhelyezett gyûjtõtartályok számának, a tartályok ûrméretétõl függõ egyszeri ürítés díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani. 2. I. A rendszeres gyûjtésre alkalmazott tartály egyszeri ürítési díja a lakosság számára: a) kedvezményes díj: 206 Ft+áfa/alkalom 893 Ft+áfa/hó b) l edényzet esetén: 257 Ft+áfa/alkalom Ft+áfa/hó c) 240 l edényzet esetén 403 Ft+áfa/alkalom Ft+áfa/hó d) 1100 l kiskonténer esetén Ft+áfa/alkalom A lakosság részére a szolgáltatás díja: Házhoz menõ szelektív gyûjtés igénybevétele esetén: a) l edényzet esetén 274 Ft+áfa/alkalom Ft+áfa/hó Edényzet bérletek: a) 1,1 m 3 -es konténer Ft+áfa/hó b) 4 m 3 -es konténer Ft+áfa/hó kapcsolódó tevékenységnek is van költsége (pl.: föld elszállítása). Ez esetben becslés alapján Ft+áfa költség merül fel. A munkálatok költségét a képviselõ-testület az önkormányzat évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. Farkas József ingatlan vásárlás ügye Az ingatlanvásárlást megtárgyalták, és az értékbecslés alapján meghatározott összegért ( Ft) a területet az önkormányzat a rajta lévõ fák nélkül adja el. Vis maior támogatás iránti kérelem benyújtása Csõszné Kacz Edit polgármester: Amennyiben nem kapnak vis maior támogatást, akkor sem lesz probléma, mert már van rá megoldás, hogyan fogják egy hónapon belül megoldani a problémát. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Simontornya, Temetõ u. 3. szám alatt lévõ ingatlan elõtti járdaszakasz (Temetõ utca 199/2 helyrajzi számú közterület), a Simontornya 0147/1 helyrajzi számú út és a Simontornya 0316 helyrajzi számú árok károsodásának helyreállítására vonatkozó elõterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Simontornya Város Önkormányzata a károsodások helyreállítása érdekében vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt be. Kistérségi startmunka mintaprogram Mezõgazdasági Projektje keretében termesztett termények hasznosítása 1. A növénytermesztési tárgyú projekt hozamaként termesztett termények elsõdleges hasznosítási céljaként az önellátás biztosítását, a közellátási feladatot ellátó, Vak Bottyán Általános Mûvelõdési Központ által mûködtetett üzemi konyha térítésmentes ellátását jelöli meg, az elõállított ételek belekerülési költségeinek csökkentése érdekében. 2. A növénytermesztési tárgyú projekt hozamaként termesztett az üzemi konyha igényeit meghaladó mezõgazdasági termények vonatkozásában a képviselõ-testület kedvezményes vételi lehetõséget biztosít a mindenkori piaci ár 50 %-a mértékéig a közfoglalkoztatottak, a hátrányos munkaerõ-piaci helyzetû aktív korú személyek számára, meghatározott mennyiségig. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatásának igénylése 1. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország évi központi költségvetésérõl szóló évi CLXXXVIII törvény 6. melléklete 2. pontja alapján (a továbbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok évi támogatására. 2. A képviselõ-testület az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következõ nyilatkozatot teszi: I. Simontornya Város Önkormányzata lakosságszáma január 1-jén fõ feletti. II. Simontornya Város Önkormányzata helyi adó bevetésérõl döntött, és évben ilyen jogcímen ezer forint összegû bevételt tervez. III. Az önkormányzat évi módosított költségvetési rendeletét ezer forint összegû mûködési célú hiánnyal fogadta el. IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezõ könyvvizsgálatra kötelezett. Az önkormányzat évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

5 2012. július KÖZÜGYEK 5 Kék hírek Az elmúlt testületi ülés óta 9 esetben rendeltünk el nyomozást Simontornya város területén elkövetett bûncselekmények miatt: 1. Egy fiatalkorú igari lakos ellen indítottunk nyomozást lopás kísérlete miatt, aki illetéktelenül bement a Vak Bottyán Általános Iskola folyosójára, és ott egy õrizetlenül hagyott táskából egy digitális fényképezõgépet kísérelt meg eltulajdonítani, de cselekménye közben tetten érték. 2. Szintén lopás kísérlet elkövetése miatt indítottunk nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki a Malom utca egyik lakóházába a bejárati ajtó befeszítésével behatolt, ott kutatást végzett, de nem tulajdonított el semmit. 3. Egy esetben szabálysértési értékre elkövetett betöréses lopás miatt indítottunk nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki a Derékhegyen levõ egyik présházba ablakbetörés módszerével behatolt, és onnan egy db. gázpalackot tulajdonított el a hozzá csatlakoztatott nyomáscsökkentõvel együtt. A lopással okozott kár kb Ft. 4. Az önkormányzat sérelmére elkövetett rongálás miatt indítottunk nyomozást ismeretlen tettesek ellen, akik a Szt. István király utcában a Sió-hídnál lévõ hirdetõtáblát megrongálták, mellyel kb Ft kárt okoztak. 5. Egy simontornyai lakos tette feljelentést édesapja ellen, aki õt egy vendéglátó egységben konfliktus miatt két alkalommal megütötte, melynek következtében könnyû sérülése keletkezett. Az ügyet magánvádas eljárás lefolytatására a Tamási Városi Bíróságnak küldtük meg. 6. Egy kalocsai lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki egy étterem teraszának egyik asztalán felejtett autóstáskáját a benne lévõ iratokkal és bankkártyákkal eltulajdonította, majd a bankkártyákkal Kiskunhalason egy bevásárlóközpontnál kísérelt meg tranzakciót végrehajtani sikertelenül. 7. Egy solymári lakos tett feljelentést zaklatás miatt egy simontornyai férfi ellen, aki õt egy köztük lévõ korábbi konfliktus miatt a hétvégi házánál megveréssel fenyegette meg. 8. Egy simontornyai lakos sérelmére elkövetett csalás kísérlet miatt rendeltünk el nyomozást budapesti lakosok ellen, akik a sértettnek 100 q tûzifát kínáltak megvételre, de valójában 16,55 q-át raktak le az udvarában. A vételár kifizetésére egy lakossági bejelentést követõ gyors rendõri intézkedésnek köszönhetõen nem került sor, mellyel a sértettnek Ft. kárt okoztak volna. 9. Egy simontornyai lakos tett eljelentést ismeretlen tettes ellen, aki lakóházának kocsibejáróján lezárt állapotban leállított személygépkocsiját ismeretlen módon felgyújtotta, melynek következtében az teljesen kiégett. Az okozott kár kb Ft. Fenti bûncselekményeken kívül három esetben indult elõkészítõ eljárás tulajdon elleni szabálysértések elkövetése miatt. 1. Az egyik esetben egy fékezõ sarut tulajdonítottak el ismeretlenek a vasútállomás egyik vágányáról a pályazár ideje alatt. 2. Egy másik esetben két tolnanémedi lakos ellen indult eljárás, akik a COOP ABC-bõl különbözõ árucikkeket kíséreltek meg eltulajdonítani kb Ft értékben, de az eladóknak feltûnt a viselkedésük, és a pénztárnál történt ellenõrzés során a táskáikból elõkerültek az eltulajdonítani kívánt termékek. 3. A harmadik esetben ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, akik a Szent István király utcában a Szentháromság térnél lévõ hirdetõtáblát megrongálták, mellyel kb Ft kárt okoztak a település önkormányzatának. A lakosság figyelmét felhívom arra, hogy a nagy melegben a folyamatos szellõztetés az alkalmi tolvajoknak kedvez. Vigyázzanak értékeikre! Az országban elszaporodott a tûzifa eladással elkövetett csalások száma. Tartózkodjanak az idegenek által feltûnõen kedvezõ áron ajánlott fa megvásárlásától, mert becsapás áldozataivá válhatnak. Mikoly Tibor r. szds. õrsparancsnok Negyven éve érettségiztek Régi iskolájuk színhelyén találkoztak a negyven éve, felnõttként, esti gimnáziumban érettségizett egykori tanulók. Az osztályfõnöki órán megjelent a gimnázium akkori igazgatója, dr. Zsigmond Tiborné, aki az oktatásban eltöltött több évtizedes eredményes munkájáért a címzetes igazgató címet érdemelte ki. A jó hangulatú találkozón a korábbi magyar tanáruk, Horváth Kálmán egy verssel és emléklappal tette még emlékezetesebbé az összejövetelt. Apa és fia együtt mutatta meg tehetségét A Múzeumok éjszakáján Plasztikus hangok beszédes plasztikák címmel Tolnai Péter tanár nyitotta meg a Vármúzeumban azt a kiállítást, melyen Tövisháti András szobrász-restaurátor és fia, ifj. Tövisháti András népzenész, népi hangszerkészítõ alkotásai láthatók. Beigazolódott az a mondás, hogy az alma nem esett messze a fájától, mindketten maradandó emléket hagynak az utókorra. Tövisháti András munkáiban jól érzékelhetõ a múzeumi munka során kialakult hitvallása, hogy a múlt ismerete nélkül nincs jelen, sem jövõ. Fia a mûvészet egy másik ágában, a népi hangszerkészítésben és azok megszólaltatásában ért el jelentõs sikereket. A kiállítás október 12-ig tekinthetõ meg. Rendezvények az Õszikékben Majálisoztunk Reggelire, a hagyományokat valamelyest követve, virslivel, kenyérrel és mustárral indítottuk a napunkat. Az udvaron mozgalmi dalokat hallgatva a szép nagy májusfánk, nagy örömünkre, a helyére került. Délelõtt 10 órától a Lelkes-Cserfes gitárosok játszottak nekünk egy csokorra valót, miközben a helyben készült sajtos rudat, üdítõt és egy kis sört a dolgozók felszolgálták. Köszönjük ezt a szép délelõttöt! Anyák napi mûsor Az idõsek klubja és a bentlakás együtt örülhetett a Lila csoport óvodásainak, akik versekkel, énekekkel köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. Fáradozásaikért süteménnyel és üdítõvel kedveskedtünk nekik. Köszönjük szépen! Baum Márta

6 6 EMLÉKEZÉS július Elhunyt dr. Ágoston Józsefné Baracz Julianna tanítónõ december 9-én született Újpesten. A tanítóképzõt Budapesten, a Salvator nõvérek tanítóképzõjében végezte el 1939-ben. Dr. Ágoston Józsefné Baracz Julianna férjével és leányával, Ágoston Éva Máriával október 15-ével kezdett dolgozni, s rögtön Simontornyán, a római katolikus elemi népiskolában, ahol megnyitották a VII. osztályt, mert az addig 6 osztályos elemi népiskola a kor követelményeinek eleget téve bõvült 7. majd 8. osztálylyal. Egy évig megbízással alkalmazták, majd március 1-jén letehette helyettes tanítónõi hivatali esküjét, október 15-én pedig rendes tanítói minõségben véglegesítették ban ment férjhez dr. Ágoston Józsefhez, aki a bõrgyár munkaügyi elõadója és az egyeztetési bizottság elnöke volt. Juci néni munkahelyi minõsítéseiben csak jó olvasható. Munkájáért gyakran kapott rendkívüli, feljebbsorolást illetve jutalmat. Szolgálati magatartása példás. Szorosan vett tanítói teendõin felül bármily iskolán kívüli megbízást készséggel vállal és jól teljesít. (Takáts Ferenc igazgató ) is lelkiismeretes munkát fejtett ki, részben mint osztályának rajvezetõje, részben mint a csapat gazdasági vezetõje és a nyári úttörõtáborok szervezõje. (Tusa Mihály igazgató június hó) Hivatását rajongásig szeretõ nevelõ Oktató munkáját példamutatóan végzi. Munkájában igényes. Értekezleteken aktív. (Zsigmond Tiborné igazgató ) Leginkább magyart szeretett tanítani. A legnehezebben oktatható gyermekeket is megtanította írni-olvasni. Munkaviszonya július 15-én szûnt meg, de dolgozott nyugdíjasként is fõként a napköziben. Kollégái számára Õ volt az élõ emlékezet, nekem különösen sokat segített. Elõbb szakmailag, késõbb az iskolatörténeti kiállítás anyagában. Keze munkáját, szellemiségét, emlékét megõrizzük. Dr. Ágoston Józsefné Baracz Julianna tanítványai körében Az elõtte ülõ kis szöszke leány Petres Margit, a késõbbi Molnár Gyuláné gyógypedagógus ma már nyugdíjas kolléganõ. Dr. Ágoston Józsefné Baracz Julianna a Gyermekekért díj átvételekor leányával, Évával Simontornyán A felekezeti iskolák megszûnése után július 1-jén vette át az állami általános iskola kollégáival együtt. Állnak: Hámori István (római katolikus), Micski András, Molnár Gyula, Tímár László, Rajkay Gizella, Mohos János (római katolikus), Kiss B. József és Jónás Dániel (református). Ülnek: dr. Ágoston Józsefné Baracz Julianna (római katolikus), Dömötör Ferencné Takáts Magdolna (római katolikus), Apor Istvánné Bártfai Adrienn (római katolikus), Tímár Lászlóné Tihanyi Olga, Dombos Gyuláné Domonkos Angéla, H. Halas Kálmánné Bongor Jolán (római katolikus) és Fülöp Erzsébet (római katolikus). Helyszín a Beszédes úti iskola udvara. Munkáját lelkiismeretesség és pontosság jellemzi. Osztályközössége a legmintaszerûbb az iskolában. (Kiss B. József igazgató ) A nevelõtestület legaktívabb tagja. Társadalmi munkában elsõként vesz részt. (Kiss B. József igazgató ) Mint minden munkaterületen, úgy az úttörõ szervezetben Juci néni nagyon nehezen, de elköltözött szeretett Simontornyájáról Békéscsabára, ahol leánya, dr. Ágoston Éva belgyógyász szakorvosként dolgozott, de amikor csak tehette, haza-hazatért egy rövid idõre június 2-án mindörökre. Nyugodjon békében! Tóthné Unghy Ilona igazgató

7 2012. július KÖZÖSSÉG 7 Szólj csak hegedû, szólj csak utoljára Június 17-én vasárnap a BSZV Nyugdíjasklub ismét egy nagyszerû rendezvénnyel rukkolt elõ. Nyugdíjas juniálist szervezett a Tó étterem nagyon szép parkjában a tóparton. Fõzõversenyt hirdettek. Már reggel 9 órakor gyülekeztek a csapatok, szorgoskodtak a szakácsok és a kukták. Négy csapat: Dunaszentgyörgy, Simontornya ÁFÉSZ, BSZV Erika csapata, és BSZV Marika csapata, valamint Paks (de õk nem fõztek). Koczkásné Marika a csapatokat reggel finom itókával fogadta, majd zsíros kenyér volt tízóraira. Az amúgy is nagyon jó kedvet az élõ zene még fokozta. Délre kb. 100 fõ vendég érkezett. A zsûritagok, dr. Mihócs Zsolt, Kiss Ferenc, Balogh László és Horváth Béláné (Paks) szigorúan végigkóstolták a finom ételeket. Ebéd elõtt Csõszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a vendégeket, nagyon nagy tisztelettel beszélt a nyugdíjasokhoz, biztosította õket rendezvényeik támogatásáról a következõ idõben is. Koczkásné Marika külön köszöntött minden csapatot. Elmondta, hogy természetesen ez a rendezvény is segítséggel, támogatással és nagy összefogással, sok munkával jött létre. Köszönetet mondott a támogatóknak: Csõszné Kacz Edit polgármesternek, Pék Ferencnek, Haig Juditkának, Csóka Anitának, a Hegyi családnak, Kiss Ferencnek, Balogh Lászlónak, Farkasné Margit néninek, a mûvelõdési háznak, Farkasné Pénzes Editkének (a BSZV feliratos szép egyen pólókért, amit most viseltek elõször a nyugdíjas tagok). Megköszönte a fiának, Lalikának a munkáját, akivel együtt szervezték meg a találkozót. Majd így folytatta: Nagyon boldog vagyok, hogy akiket meghívtam, itt vannak. De mégsem vagyunk itt mindnyájan. Egyvalaki nincs itt. Akinek nehéz elfogadni, csak az emléke van jelen. Az igaz ember, az igaz barát, a társ, a klub életének pótolhatatlan tagja Imre bácsi. Õ nem szeretné, hogy én most keseregjek, de nélküle minden más. Valaki hiányzik ebbõl a nagy csapatból. De én úgy gondolom, ha az emléke bennünk, a szívünkben él, akkor itt van velünk. Szeretném, hogy ez a rendezvény minden évben kerüljön megrendezésre, ha lehetséges még nagyobb létszámmal. És ez Imre bácsi emlékére legyen megrendezve. Emlékezzünk rá, Õ most lenéz ránk, tudja, hogy hozzá szólunk. Ekkor megszólalt az egyik kedvenc dala: Szólj csak hegedû, szólj csak utoljára. Szívbõl remélem, hagy akkor a száz ember szeretetét Õ is érezte. Nem volt könnyû ezután folytatni a rendezvényt, de szórakozni, játszani, versenyezni jöttek a csapatok. A zsûri nagyon nehezen döntött, mert az ételek kiválóak voltak, mindenki jelesre vizsgázott. De dönteni muszáj volt. Az eredmény: 1. BSZV Erika csapata (babgulyás), 2. Dunaszentgyörgy (pörkölt), 3. BSZV Marika csapata (csikós tokány), 4. ÁFÉSZ (magyaros gulyás). Nagyon jó étvággyal mindenki abból szedett, amibõl akart, és amennyit akart. A díjakat Hegyiné Ica ajánlotta fel. Az elsõ három helyezett kupát és oklevelet, a negyedik pezsgõt és oklevelet kapott. Ebéd után a citerásaink szép mûsorát hallgatták a résztvevõk, majd mulatságos játékok következtek Juditka és Anita megint nagyon jó kedvre, sok-sok nevetésre, izgulásra invitálta a vendégeket. Szinte vérre menõ játékokat játszottak, igazi gyerekkori élményekben volt része mindenkinek. A tét is nagy volt, díjak várták a játékosokat, amit Kiss Ferenc ajánlott fel. A játék helyezettjei: 1. ÁFÉSZ (15 kg hal kihalászása), 2. BSZV Erika (10 kg hal kihalászása), 3. BSZV Marika (5 kg hal kihalászása), 4. Dunaszentgyörgy (egész napos ingyenes horgászás), 5. Paks (1,5 liter áfonya pálinka). Ezt követõen késõ estig ropták a táncot. Egy szép napot tudhattak maguk mögött, tele vidámsággal és fáradsággal, de szép emlékekkel tértek haza. Jövõre újra itt búcsúztak a résztvevõk. Megalakult a Fény-Erõ Egyesület A Simovillos nyugdíjasok kezdeményezésére a június 21-ei alakuló ülésen jelen levõ 20 fõvel megalakult a Fény-Erõ Egyesület. Az egyesület nyílt, nyitott közösség, soraikba várják a közösségi életre vágyó Simovillos, Simotrades, Technovillos nyugdíjasokat, aktív dolgozókat, vezetõket. Az egyesület célja: részvétel Simontornya kulturális tevékenységének szervezésében, idõskorúak támogatása, helyi társadalmi és egyéb szervezetekkel (közösségekkel) való együttmûködés, fõiskolára, egyetemre járó fiatalok anyagi támogatása, határon túli magyarokkal kulturális, baráti kapcsolatok kiépítése és ápolása. Születés júniusban: Csáki Koppány, Tóbel Barbara, Ruff Bíborka, Horváth Dorka Házasságkötés júniusban: Fazekas Melinda Horváth Tamás, Gulyás Ildikó Horváth István

8 8 ISKOLA július Ismét befejezõdött egy tanév A 2011/2012-es tanév utolsó eseményén vagyunk, a tanévzáró ünnepségen. Már csak egy dolog van hátra, az értékelés. Ezután már nyugodtan mehetünk nyári szünetre, szabadságra kezdte beszédét Tóthné Unghy Ilona igazgató. Ez a tanév is gazdag volt eseményekben, rendezvényekben, versenyekben, ahol igen szép eredményeket értünk el. Idén is volt nyertes IPR-pályázatunk, melynek kapcsán újabb székeket tudtunk vásárolni, ezek szeptemberben kerülnek be az osztályokba. A tanulmányi eredményekrõl szólva elmondta: sajnos 19 tanulót javítóvizsgára kellett utasítanunk. Nekik augusztusban, illetve jövõre kell bizonyítaniuk azt, hogy többre is képesek. A nevüket szemérmesen elhallgatjuk, elég büntetés nekik a kudarc. Másodszor hál Istennek arról kell beszélnem, hogy lényegesen több a jó, a jeles és a kitûnõ tanulónk. Természetesen a tanulmányi munkában kiemelkedõket szeretném név szerint is megemlíteni, illetve szeretném részükre átadni a jutalomkönyveket és okleveleket. Az általános iskolában kitûnõ eredményt ért el 35 tanuló. Kérem õket, nevük és osztályuk elhangzása után, sorakozzanak fel a tanulóifjúság és a szüleik elé, hogy méltóképpen átadhassuk jutalmukat. Kitûnõk: 1.a osztály: Erõs Emese, Fintor Dávid, Horváth Kinga, Szemes Bence. 1.b osztály: Menyhárt Nóra. 2.a osztály: Megyeri Réka, Németh Gréta, Zsolnai Lea. 2.b osztály: Molnár Anna Zsófia, Balassa Dorka, Kockás Dominik. 3.a osztály: Bencze János Lehel, Molnár Szabolcs, Nyirati Virág, Péteri Gréta, Simon Petra. 3.b osztály: Csepregi Száva, Kockás Kíra, Sersli Hajnalka. 4.a osztály: Csontos Petra, Erdélyi Virág, Körtés Rebeka, Papp Viktória, Sajtos Boglárka, Molnár Diána. 4.b osztály: Géringer Szabolcs, Lepsényi Klaudia, Meilinger Norbert, Oroszi Nikoletta, Sztolyka Dorina, Váczi Enikõ. 5.a osztály: Májer Hajnalka, Máté Balázs, Molnár Péter Gergõ. 6.a osztály: Beidek Angelika. A gimnáziumban 8 tanuló ért el kitûnõ, 3 pedig jeles eredményt. Kitûnõk: Kõmíves Kinga 7.g, Menyhárt Ildikó 7.g, Rudolf Levente 7.g, Máté Anna 9.g, Zlankievicz Adél 9.g, Borbás Bettina 11.g, Kecskés Péter 11.g, Sós Ágnes 13.g, aki a ballagáson vehette át jutalomkönyvét. A gimnáziumban még 3 tanuló ért el kimagasló tanulmányi eredményt, akik jutalomkönyvet kaptak: Horváth Evelin 8.g, Kovács Dominik és Kovács Viktor 9.g osztályos tanulók. Általános iskolai jeles tanulók az okleveleket osztályfõnöküktõl vették át. 1.a osztály: Kömüves Virág. 1.b osztály: Erdélyi Marcell Mihály. 2.b osztály: Csibor Laura, Kovács Petra, Molnár Boglárka, Szemes Csenge. 3.a osztály: Vincze Gréta. 3.b osztály: Glück Enikõ, Horváth Molli, Lepsényi Barbara, Zsolnai Diána, Zsolnai Róbert. 4.b osztály: Sztolyka Edina. 5.a osztály: Horváth Anna. 5.b osztály: Badics Andrea. 6.b osztály: Lukács Barbara. 8. osztály: Kóta Debóra. Az iskolai élet különbözõ területein társaiknál többet nyújtó tanulókat az utolsó tanítási napon közösségük elõtt jutalmaztuk. Igen sok oklevelet, jutalomkönyvet oszthattunk ki versenyekért, szereplésekért, a közösségért végzett munkáért. A kihelyezett táblákon az õ nevük is olvasható. Kérem a vendégeket, hogy az ünnepély után tanulmányozzák a táblákat, igazán büszkék lehetünk gyermekeinkre. Gratulálunk teljesítményükhöz. Két tanulót külön is szeretnék kiemelni, akik több napos önkéntes munkát végeztek az iskolai közösségért. Egyikük Sós Ágnes, aki az érettségi bizonyítvánnyal együtt tegnapelõtt kapta meg köszönõ és elismerõ oklevelünket, a másik tanuló Máté Anna 9.g osztályos tanuló. Kiemelésre méltó még Géringer Szabolcs 4.b osztályos tanuló, aki kitûnõ tanulmányi munkájával, valamint a lovassportban elért kiváló eredményeivel kiérdemelte az iskola Jó tanuló jó sportoló címet, oklevelet és a könyvjutalmat kapott. Tegnapelõtt kaptuk a hírt, hogy a Csipkebogyó nevû természetvédelmi csapatunk a Zöld Szemfüles természetvédelmi vetélkedõ országos döntõjében 2. helyezést ért el, ráadásul õk voltak a legfiatalabbak. Gratulálunk! A csapat tagjai: Horváth Anna, Laube Zsófia és Májer Hajnalka 5.a osztályos tanulók. Tegnapelõtt véget ért a hatosztályos gimnázium érettségi vizsgája, s nagyon nagy örömmel mondom, hogy mindenkinek sikerült a nagy megmérettetés. A legjobbakat név szerint is szeretném kiemelni: Horváth Dániel kitûnõre érettségizett, emelt szintû matematika vizsgája is 5 lett. Jeles eredményt értek el: Sós Ágnes, Takács Krisztina és Doffkay Emese. Gratulálok teljesítményükhöz folytatta az értékelést az igazgatónõ. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a tanév során segítették az intézményt. A köszönet jeleként egy-egy elismerõ oklevelet adott át: Fung Istvánné nyugdíjas nagymamának, aki hozzásegítette iskolásainkat egy új labdajátékhoz; Bencze János nagypapának a sok-sok labdajavításért; Bodor Lászlóné SZMK-vezetõnek és az SZMK tagjainak, valamint azoknak a szülõknek, akik tagság nélkül is segítették rendezvényeinket; Varga László úr részére, aki a Simontornyai Hírekben, de a Tolnai Népújságban is minden fontos iskolai eseményrõl tudósít; Máté Imréné Klárikának, mert rendkívüli segítséget nyújt tanítványaink színvonalas oktatásához-neveléséhez; Szabó Zsolt polgárõrnek és csapatának, az egész simontornyai polgárõrségnek, mert a kisiskolások védelmében egész évben áldozatos munkát végeztek; Pál József, Zsolnai Tibor, Bõsze György és Baum László uraknak az iskola zavartalan mûködése érdekében több hétvégén végzett munkájáért; Markó Anita hajdani tanítványunknak, aki több tucat CD-vel, DVD-vel és könyvvel ajándékozta meg intézményünket; Vámi Istvánné, a Simontornyai vöröskeresztes szervezet elnökének és Siegbert Klemm úrnak, az urexveilleri vöröskeresztes szervezet magyar utazójának a köszönõ oklevél mellé egy-egy emlékfüzettel, melyben megörökítettük, hogy mi mindennel támogatták önzetlenül intézményünket; Bajcsi Géza úrnak, a Petõfi úti iskola villanykorszerûsítéséhez nyújtott hatalmas segítségéért; a TECH- NOVILL-nek, Kossa István és Rózsa Zoltán úrnak, mert lehetõvé tették, hogy dolgozóik megvalósítsák a Petõfi úti iskola villanykorszerûsítését; Csõszné Kacz Edit polgármester asszonynak, aki különös figyelmet szentel a város gyermekeire, például évek óta fáradhatatlanul megszervezi tanítványaink részére a budapesti kirándulást; végül most csak szóban mondok köszönetet Kovács Jánosnak és csapatának (szülõknek, barátainak és a tantestület néhány férfi tagjának) azért a hatalmas mun-

9 káért, amit a Hunyadi úti iskolában végeztek több hétvégén keresztül ugyancsak a villanykorszerûsítés terén, sõt õk még további nyári munkát is vállaltak. Nekik a munkák befejeztével egy késõbbi idõpontban személyesen szeretnénk köszönetet mondani mindannyiuknak külön-külön. A tanulók és a tantestület nevében is ismételten köszönöm az önzetlen támogatást. Felkérte Máté Imre tanár urat, a Simontornyáért Közhasznú Közalapítvány kuratóriumának elnökét, ismertesse, hogy kik nyerték el a 2011/2012. tanévben az alapítvány támogatását. A díjazottak az alsó-felsõ osztályos tagozatos tanulók: Sajtos Boglárka 4.a, Beidek Angelika 6.a, míg a gimnáziumban Borbás Bettina 11.g, Kecskés Péter 11.g. Mindezek után még néhány fontos dologról tájékoztatta a szülõket és a tanulókat. Legelõször is kérte a napközis térítési díj hátralékkal rendelkezõket, hogy tartozásukat sürgõsen rendezni szíveskedjenek! Emellett bejelentette, hogy a napközi otthonos konyha nyáron, július 23-tól augusztus 3-ig, a tisztasági meszelés miatt nem tud fõzni. Ugyanekkor tart az óvoda is szünetet. Minden tanuló a bizonyítványában megkapja a legfontosabb nyárra vonatkozó tudnivalókat, idõpontokat. Diákoknak külön nyári programokat nem szervezünk, mert nagy belsõ felújítás lesz a Hunyadi úti iskolában, de a nyári programkínálat ingyenes tánctábor Szálkáné Márti nénivel, illetve a zumba táncórák idejét a bizonyítványban megkapott értesítés is tartalmazza. Kérte, hogy azt a lapocskát a nyár folyamán többször is vegyék elõ, hogy minden idõpontról tudjanak. Itt is felhívta a figyelmet arra, hogy aki július 20-ig nem fizeti be a könyves csekket, utána már ne is fizesse be, hanem augusztus 31-én készpénzért vegye meg a tankönyvek árusításakor. A bizonyítványokat az elsõ tanítási napon kell behozni. Jövõ héttõl a szokásaiknak megfelelõen szerdai napokon a Hunyadi utcai épületben 8-12 óra között tartunk ügyeletet. A nyárra mindenkinek jó pihenést, kikapcsolódást, szép napokat kívánt, majd bezárta a tanévet Tóthné Unghy Ilona igazgató július ISKOLA / KÖZÖSSÉG 9 Elballagtak a nyolcadikosok Kedves Ballagók! (Folytatás az 1. oldalról.) Aki az elmúlt 8 évben nem igyekezett, nem tanult eleget, nehezen fogja venni a középiskola akadályait, nehezen állja meg a helyét, és gyakran lesz kudarcélménye. Nekik még utoljára nagyon szigorúan azt mondom, hogy fogadjanak szót, tanuljanak, mert csak úgy tudnak elõbbre jutni. Aki az elmúlt 8 évben igyekezett, eleget tanult, könnyebb dolga lesz, de õ sem lazsálhat, mert újra és újra bizonyítania kell, hogy okos, hogy jól nevelt, hogy szakmájának kiválósága. Így kap jó munkahelyet és társadalmi megbecsülést. Mi bízunk Bennetek! Bízzatok hát Ti is magatokban, és minden sikerülni fog. Ha megbotlotok, bajba kerültök, ne féljetek segítséget kérni, szüleitektõl, barátaitoktól, hajdani vagy akkori tanáraitoktól. És kérlek Benneteket, ne féljetek beismerni és kijavítani a hibát. Kossuth Lajos szavait szánom útravalóként: Soha le nem mondani, Soha nem csüggedni, Ha kell, mindig újra kezdeni Ezen gondolatok jegyében engedünk el Benneteket a Vak Bottyán Általános Mûvelõdési Központ kötelékébõl, és kívánjuk, hogy minden tervetek váljon valóra. Isten Veletek! fejezte be ünnepi beszédét Tóthné Unghy Ilona igazgató. Rendhagyó módon itt kapták meg a bizonyítványt a végzõsök, akiket Szabadiné Lukács Mária osztályfõnök új vonásként néhány szóval jellemezett, ugyanezt tették egymásról a tanulók is. A volt osztályfõnök megható szavakkal búcsúzott, és mindenkinek sikereket kívánt az életben. Rajzverseny Tamásiban Az egy hét legjobb programja a fürdõzés volt Több mint 50 gyerek vett részt a Vármúzeum egyhetes nyári táborában, ahol kézmûves foglalkozások, sok játék, ének, daltanulás várta a nebulókat. A legnagyobb meglepetés volt a gyerekek számára az a nap, amikor a Gála panzió jóvoltából megmártóztak a medence kellemes hõfokú vízében. A táborlakók zöme a hét legaktuálisabb, legjobb eseményének ítélte a fürdõzést. A TONIEPSZ Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Lajtha László születésének 120. évfordulója alkalmából képzõmûvészeti pályázatot hirdetett. A simontornyai grafika és kézmûves tanszakos tanulók is beneveztek erre a pályázatra. A pályázat két részbõl állt. Elsõként egy önálló alkotást vártak a pályázóktól tetszõleges témában és technikával, maximum A3-as méretben. A beérkezett pályamunkák közül a szakmai zsûri a legjobb 15 pályázót kiválasztotta, akik részt vehettek a második fordulón, amely a mûvészeti iskola rajztermében került megrendezésre. Ennek témája volt: Improvizáció Lajtha László zenéjére. A grafika tanszakos tanulók közül Molnár Péter Gergõ 5.a osztályos és Meilinger Norbert 4.b osztályos tanulót választotta ki a zsûri. A kézmûves tanszakosok közül, pedig Tóth Zsófia és Ódor Jennifer 11.g osztályos tanulók versenyezhettek a 2. fordulóban. Sajnos Meilinger Norbert betegség miatt nem tudott részt venni a versenyen, ezért helyette Laube Zsófia 5.a osztályos grafika tanszakos tanulót hívták meg versenyezni. A verseny napján az elkészült alkotásokból kiállítást rendeztek a Tamási Városi Mûvelõdési Központban. A szakmai nap programját díjátadó ünnepséggel zárták. Versenyzõink közül Ódor Jennifer megosztott elsõ díjban részesült. Felkészítõ tanára Boros Eszter volt. A többi versenyzõ pedig emléklapot kapott. A feladat nem volt könnyû, de tanulságos volt! Gyurkóné Tóth Irén szaktanár

10 10 EMLÉKEZÉS július Volt egyszer egy bõrgyár 19. rész Júliusi képeink közül az elsõ ismét egy 1955-ös csoportkép, méghozzá a boxcseres dolgozóiról. Állnak balról: Nagy János, Kocsis Sándor, Rabóczki István, Papp József?, Zsolnai Sándor, Tóth István, Takács József, Závodi István, Fûrész György. Elõttük: Varga József, Õri Kálmán, Molnár János, Miski Dániel mûvezetõk, Hlusek János, Kovács József, Sebestyén Sándor. Papp József neve az eredeti múzeumi névsorban szerepelt, a kép is onnan való, de nem valószínû, hogy õ áll a képen. Itt említem meg, hogy a csoportképeken ennyi év után mindenkit felismerni nem könnyû feladat. Kérjük segítségüket, ha egy-egy névnél elírást találnak, hogy a könyvbe már a helyes név kerülhessen. Elõre is köszönjük. Második képünk az 1960-as évek elején készülhetett, az egyik nyugdíjas-találkozón. Balról id. Udvardi Zoltán (volt meszes mûhelyi dolgozó), mellette Kollmann Gyula (faragó). Mögöttük Beck János (õ a nyersbõrraktárban dolgozott). Ez a kép is a múzeumé, onnan vettük kölcsön. A harmadik képen vélhetõen Miski Dánielt búcsúztatják nyugdíjba menetelekor, szintén a 60-as években. Õ áll baloldalról az asztal végén id. Perger Imre, mellette Miski István? Majd Molnár Gyula, Tauker István, mögötte Bérczi Márton integet, õk mindannyian a krómos gyár mûszaki dolgozói. Bérczi elõtt Fodor Ottó a karbantartók vezetõje, jobbszélen Lukács Pál anyagbeszerzõ. A képet Tauker Istvántól kaptam. Mint ahogy a negyedik képet is tõle, melyen az üzemben láthatjuk õket, Hólik Sándorral a balszélen. Mellette Tauker István és Miski István, 1965-ben mindhárman mûszaki vezetõk voltak. Az ötödik fotó már a 70-es évek eleje, Mészárosné Csondor Mártitól. Jobbszélen Perger Imre SZ. B. titkár, Gyõry Károly igazgató, Szepesi József, a mûvelõdési ház igazgatója, balszélen egy vendég lehet, a háttérben gyerekrajzok láthatók. Hatodik képünk 1980 körül készülhetett, Takáczi Jánostól kaptam. Õ áll Keserû Jánosné könnyûipari miniszter háta mögött, akinek Hólik Sándor Krómos-gyárvezetõ (balról) és Vermes László igazgató mutatja a legyártott bõröket. Jobbszélen Petrák fõtitkár áll a Bõripari Dolgozók Szakszervezetébõl. Folytatjuk Kiss Margit

11 Az Óz elvarázsolta a felnõtteket is július KÖZÖSSÉG 11 Fiatal vezetõkkel erõsödött az egyházközség A református gyülekezet szeretne minél több fiatalt soraik között tudni, folyamatosan bevonni õket a hitéletbe. Vonzóvá, sokoldalúvá kívánják tenni az együtt töltött idõt. Ennek érdekében az elmúlt tanévben két fiatal vett részt a Református Ifjúsági Csoportvezetõ és Közösségszervezõ képzésen, ahol a közelmúltban sikeresen vizsgáztak. Budapesten egy évig havonta egy-egy hétvégén tartották a gyakorlati és elméleti foglalkozásokat, mely a fiatalok elmondása szerint jól szolgálta fejlõdésüket. Adrián Zsuzsanna pályakezdõ tanítónõ és Sándor Renáta, a helyi gimnázium tanulója, már eddig is igen aktív volt a hitéletben, mindketten jól gitároznak, e képességüket jól kamatoztatták az ifjúsági és a felnõtt egyházi rendezvények során. Az általános iskolásokból és a gimnazistákból álló amatõr színjátszó csoport Máté Imréné tanárnõ vezetésével a két gyerekelõadás után a mûvelõdési házban telt ház elõtt a felnõtteknek is bemutatta az Óz a csodák csodája mesejátékot. Kovács Dominik és Kovács Viktor átdolgozta az eredeti darabot, a zenét a Lelkes-cserfes gitárcsapat állította össze, a jelmezeket tervezte és készítette Váminé Horváth Borbála. Zongorán közremûködött Balogh László. A fõbb szerepeket Máté Anna, Kovács Dominik, Kovács Viktor, Sándor Renáta, Sós Ágnes, Diel Ágnes és Rudolf Levente alakította. Színre léptek még Máté Balázs, Molnár Péter Gergõ, Sajtos Boglárka, Váczi Enikõ, Fung Gergõ, Molnár Anna Zsófia, Horváth Anna, Doffkay Borbála, Molnár Diána, és Koczkás Kira. A szereplõk jól kamatoztatták színészi és énekesi tehetségüket, a nézõk jól szórakoztak, többször vastapssal jutalmazták az ifjú elõadók nagyszerû játékát. Mûvészetkedvelõknek röviden! Tutanhamon öröksége A történelem során az egyik legteljesebb lelet Tut-Anch-Amon (ejtsd: Tutánhámon) egykori egyiptomi fáraó sírjának felfedezésével került az emberiség birtokába. Tutanhamon kb. Krisztus elõtt 1700 évvel, mindössze 9 évesen került a trónra. Uralkodása rövid ideig tartott: 19 évesen egyes vélemények szerint egy sérülés elfertõzõdése okozta halálát. Ezt a múmián elvégzett modern CT (computer tomográf: modern orvosi képalkotó eszköz) vizsgálatokkal támasztották alá a tudósok. Nyughelye a Királyok Völgyében volt ben fedezte fel a brit régész, Howard Carter (ejtsd: Hoard Karter). Természetesen anyagi támogatója is volt kutatásainak Lord Carnavon (ejtsd: Karnavon) személyében. Magát a sírt egy véletlennek köszönhetõen fedezte fel Carter. Már éppen felhagyni kívánt a kutatással, mikor rátalált a sírhelyre. A bebalzsamozott holttestet (múmiát) többszörös szarkofágba (fekvõ ember alakot formázó koporsóba) helyezték a temetési szertartás során. Az egyik mûvészettörténeti szempontból is legértékesebb lelet Tutanhamon aranymaszkja. A múmia arcát borította, a fiatal fáraó arcvonásait örökíti meg. A gazdagon díszített, féldrágakövekkel és színes üvegekkel kirakott maszk fõ színei az arany és a kék. Egyiptomi szokásnak megfelelõen erõs vonalakkal hangsúlyozták a szem kontúrjait. A sírban sok egyéb értékes mûkincset találtak a felfedezõk. Különös legendák keletkeztek abból, hogy a sír feltárása után a jelenlévõk közül többen váratlanul meghaltak. A fáraó átka azonban, mint utólag kiderült, csak találgatás volt. Lord Carnavon halálát például egy fertõzõ moszkitó csípése okozta. A páratlan lelet együttes mindmáig a régészet egyik legnagyobb felfedezése. Íme néhány kiadvány a simontornyai könyvtárból: Desroches Noblecourt: Tutanhamon; A fáraó átka DVD; Wingate, P.: Királyok és királynõk. Gyurkó Gábor ÚJ KIÁLLÍTÁS NYÍLT A MALOM GALÉRIÁBAN A magántulajdonú, az egykori malom helyén létesített impozáns épületben bemutatta képzõmûvészeti alkotásait a Kunsági Nõi Borrend három tagja. A kiállítást színesítik Csáki Ildikó szalmafonó remekmûvei. A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöke dr. Terts András megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a tárlaton látható festményeket nem kell megmagyarázni, mindenki elsõre megérti az alkotók szándékát. A kiállítás egyúttal alkalmat adott a simontornyai borkultúra vezetõ képviselõi és a Kunsági Nõi Borrend tagjai közötti eszmecserére a tapasztalatok megosztására. A tárlat megnyitásával bõvültek a város nyári kulturális eseményei, együttmûködés alakulhat ki a Vármúzeummal. A kiállításon Harsányi Zsuzsa, Varsányi Edit festõmûvészek, Simon M. Veronika Munkácsy- és Szent István érmes festõmûvész a Brindisi Szent Lõrinc Borrend nagykövete, festményei mellett Sopronyi Lászlóné grafikusmûvész több mûve is látható. A közel negyven alkotás július 15-ig tekinthetõ meg a hónap elsõ három hétvégéjén 10 és 17 óra között, a többi napokon Kiss Jenõnével ( ) történõ egyeztetett idõpontban.

12 12 SPORT / KÖZÖSSÉG július TISZTELT SIMONTORNYAI SPORTSZERETÕK! KABAKÁN LOVASOK SIKERES SZEREPLÉSE A 2011/12-es szezont szeretném értékelni a labdarúgó szakosztály részérõl. Az utánpótlással kezdeném, nemcsak azért, mert nagyon szép sikert értek el, hanem mert ezen a szinten sincs jövõ eme korosztály nélkül. Az U19-es csapatunk 3. helyet ért el, melyhez ez úton is gratulálok. Közel 130 gólt rúgtak, melybõl Varga Richárd 61-et, és ez magáért beszél, teljesítményével megyei gólkirály lett. Ilyen eredmény után nem illik kritizálni a csapatot, de én azért hozzáfûzném, ez az érem lehetett volna fényesebb is, gondolok az öt döntetlenre, melyeket nyert helyzetbõl hibáztunk el. Nem szeretnék senkit kiemelni a csapatból, de a közülük kiöregedõ játékosok mindegyikével számolok a felnõtt csapatnál (Varga R., Fung P., Sziládi J., Szabó J., Jancski L., Kiss D., Szabó R.). Ehhez a részhez hozzá kell fûznöm, hogy teljes létszámmal szerepeltünk a Bozsik-programban, ez az U7, U9, U11, U12 csoportokat foglalja magába. Szép eredményeket értünk el, és sok tehetséges fiatalt próbáltunk a sportnak megnyerni. Itt szeretnék Máté Imre és a szülõk áldozatos munkájáért köszönetet mondani. Térjünk át a felnõtt csapatra. Egy nagyon nehéz éven vagyunk túl. Sajnos a játékos állomány erejéhez képest alul múltuk magunkat. Egy rendkívül kiegyensúlyozott bajnokságban indultunk, ahol bárki bárkit legyõzhetett. Sok meccsünkön csak az a pici hiányzott a mi gyõzelmünkhöz, amit végük nem tudtunk hozzátenni. Pozitívum azonban az a tény, hogy a tavaszi szezonban már egy masszív, egymásért küzdeni tudó és akaró alakulat lettünk. Ezt bizonyítja a remek kupaszereplésünk, amelyben négy fordulót megéltünk, és csak az NB III-as Bonyhád tudott minket búcsúztatni. Itt megmutatták a csapatba beépített fiatalok, hogy lehet rájuk számítani. Nem szeretnék, és nem is fogok magyarázkodásba belemenni, de azt meg kell jegyeznem, hogy a munkahelyi elfoglaltságok miatt pontunk elment. Sajnos a meghatározó játékosok jó része km-re dolgozik Simontornyától. Értékelni ezért nagyon nehéz, mert nagyon kevesen tudnak minden mérkõzésen megjelenni. Ez az év igazán a csapatépítésére volt szánva, amelyre a jövõben alapozni lehet. A jövõ: július 15-én kezdjük a felkészítést a következõ szezonra. Szerdán és pénteken erõnléti edzés, szombaton és vasárnap edzõmérkõzések lesznek. Sajnos azt nem tudjuk, hogy a labdarúgó szövetség mit változtat a kiíráson, de a vezetés által egy dobogó közeli hely a cél. Ennek eléréséhez természetesen erõsíteni is szeretnénk. A csapat nevében pedig azzal a zárszóval búcsúzunk, hogy mindent el fogunk követni a célok eléréséért. A fiatal lovasok regionális bajnoki fordulóját rendezték meg Bólyban. A három megyét magába foglaló megmérettetésen (Tolna, Baranya, Somogy) a KaBa- Kán lovarda lovasai kimagasló teljesítményt nyújtottak. Felkészültségük és tudásuk alapján három kategóriában indultak a versenyzõk: futószáras kezdõ (Csepregi Száva); futószáras haladó (Horváth Molli, III. hely); díjlovas kezdõ (Tévald Zsófia I. hely, Géringer Szabolcs, II. hely, Iker Franciska, III. hely). Kapoli István TÖBB ÉVE SIKERESEN MÛKÖDIK A FOCI SZAKKÖR Tóth Attila edzõ Szálkáim A Petõfi utca és a Hunyadi utca sarkán kaptam lencsevégre az alábbi táblát. A fotó önmagáért beszél, eredetileg úgy jó 10 éve Györe Nándor, a Simontornyai TC akkori ügyvezetõ elnöke készítette az útbaigazító táblát. Ma már, ahogy a fénykép készítésnél jelen levõ nyugdíjas találóan mondta, megette az idõ vasfoga azt, s inkább szégyene a városnak, de különösen a sportkörnek. Igaz, rongálások is sebezték a táblát. Jó lenne, ha a sportkör 90 éves évfordulójának tiszteletére megújulna, és büszkén hirdetné, merre van a sporttelep. Június 23-án a mozgássérült egyesület simontornyai csoportjával a tamási termálfürdõbe kirándultunk. Mindenki nagyon jól érezte magát, köszönjük támogatóink segítségét! Néhány évvel ezelõtt Bõsze Hajnalka kolléganõ irányításával indult az alsó tagozatos gyerekek részére az iskolánkban foci szakkör. A célja az volt, hogy a gyerekek ismerjék meg ennek a népszerû játéknak az alapjait. Amikor Hajni anyai örömök elé nézett, engem, mint kollégát és egyben szülõt kért meg arra, hogy folytassam a megkezdett munkát. Örömmel vállaltam, mert korábban hosszú éveken keresztül végeztem hasonló munkát itt és elõzõ munkahelyeimen is. Az akkor legkisebbek, a 2000-ben született gyerekek létszáma, tehetsége és hozzáállása is lehetõséget biztosított arra, hogy belõlük ütõképes csapatot építsünk fel. Sikerült jó kapcsolatot kialakítani a környezõ települések (Gyönk, Tamási, Mezõszilas, Hõgyész, Cece) azonos korú focistapalántáival. Ennek eredményeként sok tornán vettünk részt, amelyek többségérõl éremmel, többször arannyal térhettünk haza. Legutóbb a III. korcsoportos diákolimpia körzeti döntõjét 100 %-os teljesítménnyel megnyerve jutottunk a megyei döntõbe, ahol tisztességgel helyt álltunk. Az STC 22 labdarúgó szakosztályát mi képviseltük az U7, U9, U11, U13 korcsoportos nemzeti labdarúgó utánpótlás programokban (jelenleg ismét Bozsik-program). Több alkalommal bekerültek kis focistáink a körzeti válogatottba. Ebben az évben négy U12-es gyermekünk volt tagja a 12 fõs tamási körzeti csapatnak, és vett részt Pakson, az alközponti tornán, ahonnan két tanulónk bekerült az alközpont 18 fõs válogatott keretébe is. Szeretném megköszönni az iskola vezetésének, hogy évek óta biztosítják a lehetõséget a szakkör mûködéséhez, a szülõknek pedig a segítséget, amely nélkül nem jutottunk volna el a tornákra. Bizakodásra ad okot, hogy a sportegyesület vezetése is támogatásáról biztosította csoportunkat. Remélem, hogy szeptembertõl folytathatjuk a megkezdett munkát, és a kisebb gyerekek közül is egyre többen csatlakoznak hozzánk. Máté Imre > Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. Tel./fax: 06(25) Felelõs kiadó: Simontornya önkormányzata. Szerkesztõ:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-11/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 13 00 órakor kezdődő üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. 648-6/2010. SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 26-án (hétfőn) 14 00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 4. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 71/2012./IX.04./számú testületi határozat A megyei önkormányzati tartalék

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a137/2013.(xii.16.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. január 1től 2014.

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 396-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 21-én, 13 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. október 10-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 159/2010.(XII.13.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2011. január 1től 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Hamulyák Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről Előterjesztő: Horváth Éva

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. augusztus 25-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme. Jelen vannak:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK április 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK április 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 196-27/2016/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 6. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 16-án, 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 84/2016. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/24/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 15,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 15,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:1298-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 15,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem Tisztelet Képviselőtestület Kecskés Szabina Répcelak, Petőfi S. utca 19. szám alatti lakos, mint egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben