J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: , fax: Ügyiratszám: 21-1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita községben a Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testület január 24-én 18 óra 30 perces kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Községháza Nemesvita, Dózsa u. 8. Jelen voltak: Eke Ferenc polgármester, Vőfély Péter alpolgármester, Csali János, Csali Tibor és Koczor Ottó képviselők. Tanácskozási joggal jelen volt: Nagyné Simon Margit körjegyző A lakosság köréből megjelent: 14 fő E k e Ferenc polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert azon az öt megválasztott képviselőből öt képviselő jelen van. A képviselő-testület ülését megnyitotta. Szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, amelyet a képviselő-testület öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alakszerű határozat mellőzésével, az alábbiakban állapított meg: 1./ Közmeghallgatás: Falugondnok kiválasztása Előadó: Eke Ferenc polgármester 2./ Vegyes ügyek kérdések, bejelentések. 1./ Falugondnok kiválasztása Előadó: Eke Ferenc polgármester Eke Ferenc polgármester elmondta, hogy Patkó Zsolt falugondnok munkaviszonya november 30- án közös megegyezéssel megszűnt. A falugondnoki teendőket az önkormányzat helyettesesítéssel biztosította. Az álláshely betöltésére a képviselő-testület pályázati felhívást tett közzé, melyre négy pályázat érkezett: Csóka Lajos tapolcai, Faragó Károly budapesti, Nagy Péter és Gál Attila Nemesvitai lakosok. 1

2 Megkérdezte a jelen lévő Nagy Péter pályázót, mivel a személyes adatainak kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatát nem csatolta, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a személyes adatait a képviselő-testület nyilvános ülésén ismertessék.. A pályázatot benyújtó Nagy Péter hozzájárult, hogy személyes adatait a képviselő-testület nyilvános ülésén történő ismertetéséhez. Eke Ferenc polgármester elmondta, hogy a Nemesvitai pályázók közül először Nagy Péterről és pályázatáról szólt. Elmondta, hogy óta dolgozik az önkormányzatnál. Munkavégzésével nem volt probléma, de adódtak kisebb gondok a megnyilvánulásaival. Megkérdezte, hogy miért jelentkezett a falugondnoki állásra, és megtett-e mindent, hogy falugondnoki állásra a képviselő-testület kiválassza, valamint mennyi vezetési tapasztalata van. Nagy Péter Nemesvitai lakos elmondta, hogy részt vesz a falugondnoki továbbképzésen, ha megkapja az állást. Elmondta továbbá hogy van jogosítványa, eddig kb km t vezetett. A legfőbb ok, amiért a falugondnoki állásra jelentkezett, mert tetszik neki Nemesvita, itt él, szeretne Nemesvitán dolgozni, részt venni a rendezvények szervezésében, szeretne segíteni az idős embereken, és az önkormányzatnál is szeret dolgozni. Eke Ferenc polgármester a következő pályázóként Gál Attila által benyújtott pályázatról szólt. Elmondta, hogy csatolta a megfelelő nyilatkozatokat, valamint az erkölcsi bizonyítványát is. Alakilag, formailag megfelelő pályázatot nyújtott be. Megkérdezte hogy megtett-e mindent, hogy falugondnoki állásra a képviselő-testület kiválassza. Csali János képviselő megkérdezte a polgármestert, hogy mennyire volt elégedett Gál Attila munkájával, aki közmunkásként dolgozott az önkormányzatnál. Eke Ferenc polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy Gál Attila július óta dolgozik az önkormányzatnál, a munkájával elégedett. Ekéné Pankotai Erzsébet NABE helyi csoportjának vezetője, a Vitán felül közcélú alapítvány kuratóriumának elnöke kért szót és elmondta, hogy elmondta, hogy egy hónapja napi kapcsolatban van Gál Attilával, mivel pedagógusként a gyerekek felügyeletét biztosítva a falugondnoki autóval jár. A munka stílusa kifogástalan, embertársaival szemben előzékeny, a rá bízott feladatokat ellátja, és az önkormányzat, valamint a NABE rendezvényein is részt vesz, és segít. Gál Attila pályázó elmondta, hogy ahogy azt a pályázatban is leírta szívesen foglalkozik emberekkel, gyermekekkel. Szeretne falugondnokként Nemesvitáért dolgozni. Eke Ferenc polgármester elmondta, Csóka Lajos tapolcai, Faragó Károly budapesti lakosok a közmeghallgatáson nem vettek részt,igy pályázatukat ismertette,de nekik kérdést nem tudnak feltenni. Ezt követően kérte a közmeghallgatáson jelenlévők véleményét a falugondnoki pályázatokkal kapcsolatban. A benyújtott pályázatokkal és pályázókkal kapcsolatban a közmeghallgatáson résztvevőknek kérdése, észrevétele nem volt. A titkos szavazás lebonyolítására felkérte az ügyrendi bizottságot. 2

3 A polgármester a titkos szavazás idejére szünetet rendelt el. Eke Ferenc polgármester felkérte Csali Tibort az ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. Csali Tibor ügyrendi bizottság elnöke ismertette a titkos szavazás eredményét. Bejelentette, hogy a titkos szavazás során leadott szavazatok száma 5 db, érvényes szavazatok száma 5 db, 0 db érvénytelen szavazattal Gál Attilára leadott szavazatok száma 5. A szavazás érvényes volt. Eke Ferenc polgármester az ügyrendi bizottság jelentése alapján megállapította, hogy Nemesvita község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 érvényes szavazattal, titkos szavazással meghozta a következő határozatot: 1/2012. (I. 24.) számú H a t á r o z a t Nemesvita község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gál Attila, Nemesvita, Kossuth utca 8. szám alatti lakost megbízza a falugondnoki teendőinek ellátásával a közalkalmazotti törvény keretében történő foglalkoztatással február 1. napjától kezdődően határozatlan időre. Megbízza a polgármestert, hogy a személyi okmányok elkészítéséről gondoskodjon. Határidő: január 31. Felelős: Eke Ferenc polgármester Ekéné Pankotai Erzsébet NABE helyi csoportjának vezetője, a Vitán felül közcélú alapítvány kuratóriumának elnöke tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a civil szervezetekkel karöltve nyelvtanfolyamot szerveztek szombatonként óráig. Polgárné Varga Erika angolt, míg Medve Ágnes németet oktat. Szerdánként teadélután szerveznek 15órától 16 óráig. 16 órától pedig Renczes Ákos tart előadást idős kori mozgásszervi betegségekről. Tapolcán is működik idősek klubja, akikhez csatlakozni lehet. Önkormányzat biztosítja a délutáni összejövetelekhez a helyszínt, amit ezúton megköszönt. Csali János képviselő elmondta, hogy a község külterületi ingatlan tulajdonosai elhanyagolják ingatlanaikat. Megkérdezte, hogy ki jogosult eljárást indítani ezekkel az emberekkel szemben, továbbá hogy az önkormányzat fel tudja-e vállalni, hogy rendbe teszi a rendezetlen területeket. Nagyné Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a műveletlen ingatlanokkal kapcsolatban az eljárás lefolytatására a talajvédelmi hatóság és a földhivatal jogosult. Elmondta továbbá, hogy az ingatlanok magántulajdonban vannak, az önkormányzat csak a tulajdonos hozzájárulásával végezhetnek azon bármilyen munkát, kivéve ha az eljárás lefolytatására jogosult hatóság elrendeli a közérdekű védekezést, de az esetben a munka elvégzésére feljogosított személyt vagy szervezetet is megjelöli. Eke Ferenc polgármester elmondta, hogy a tavasszal ismét megtartják a településen a faluszemlét. Akkor a műveletlen belterületi ingatlantulajdonosokat felszólítják, a külterületi ingatlanok tulajdonosait pedig egy udvarias levélben megkeresik, hogy a művelési kötelezettségüknek tegyenek eleget. 3

4 Dr. Kálló Antal nemesvitai lakos elmondta, hogy 27 éve él Nemesvitán, szemtanúja volt a fejlődésének, akik itt élnek észre sem veszik talán. Elszorul a szíve, amikor halottak napján a temető mellett elmegy. A faluban éltek, és nyugszanak olyan emberek akiknek hamvai méltatlan körülmények között vannak a Zsidó temetőben. Valószínű már nem élnek a hozzátartozóik, akik rendbe tennék, gondoznák a sírokat. Ne csak térképen szerepeljen hol található a Zsinagóga és a temető. Világnézettől függetlenül az utókornak kötelessége embertársainak méltó nyughelyéről gondoskodni. A temető rendbe tétele után a faluba érkező idegenek is azt érezhetik, hogy becsülik az itt élőket. Csali János képviselő elmondta, hogy Dr. Kálló Antallal beszélgetett, és a Zsidó hit község képviseletében Tamás Péterrel megállapodást kötött a Zsidó temető egyszeri rendbe tételére, majd évi 3-4 alkalommal a temető kaszálásának költségét megtérítik. Eke Ferenc polgármester elmondta, hogy ismeri a Zsidó temető állapotát, rendszersen körbejárja a falut. Többször felvetődött a temetőnek a gondozása, de kérdéses, hogy nem lenne-e nagyobb kegyeletsértés, ha rendbe tennék, majd azt követően garázdálkodnának benne. Elmondta továbbá, hogy a 1990-es évek végén felborogatták a sírokat. A temetőben felméréseket végeztek, és megörökítették a feliratokat. A temetőhöz vezető utat az önkormányzatnál dolgozó közmunkásokkal rendbe lehet tenni, de el kell gondolkodni a mostani helyzeten. Félő, ha rendbe teszik a temetőt, akkor a halottakat nem hagyják nyugodni békében. Dr. Kálló Antal nemesvitai lakos a hozzászóláshoz kapcsolódóan elmondta, hogy ha attól rettegnek, hogy vannak olyan emberek, akik rongálnak, fosztogatnak, akkor nem kell az utcára menni. Sajnálatosan vannak olyan síremlékek, amik gondozatlanok. Ami a falu életébe belekerül, azt a falu lakossága nem fogja megrongálni, értékes hely lesz mindenki számára, ahova az emberek szívesen kijárhatnak sétálni, megpihenni, ahogy sok példa van arra, mennyi mindennel gazdagodott a falu. Majd köszönetet mondott Csali János képviselőnek az ügy érdekében tett lépésekért, felkarolásért. Megkérdezte, hogy az augusztus 20-ai ünnepi kiállításra van-e már elképzelés. Eke Ferenc polgármester elmondta, hogy a zsidó temető rendbetételére tett javaslatokkal egyetért, majd elmondta, hogy az augusztus 20-ai ünnepre tervezett kiállítás témája még nincs. Dr. Kálló Antal Nemesvitai lakos elmondta, hogy Nemesvita másik értéke a falu feletti erdő. Sokan járnak sétálni az erdőbe, vannak olyanok is, akik fényképet készítenek. A készített képekből kiállítást lehetne szervezni, amivel az emberekhez közelebb lehetne hozni az erdőt, bemutatni az értékeit, valamint rámutatni arra is, hogy milyen sérelmeket szerzett az erdő. Csali János képviselő elmondta, hogy az elmúlt évben szóba került a tanösvény létrehozása. A turisták szívesen sétálnak, így programot tudna a falu a számukra biztosítani. Eke Ferenc polgármester elmondta, hogy szívesen támogatná az ötletet, de a Nemzeti Park, és az ingatlan tulajdonosok beleegyezése nélkül nem lehet megvalósítani. Amennyiben ez rendelkezésre áll megkezdődhet a kialakítása. Sajnos az önkormányzatnak sok problémája volt a Nemzeti Parkkal, mind az egyes kötelező hatósági egyeztetések során, mind a település külterületén elhelyezett hulladékkal kapcsolatban. Fontos, hogy minden az Nemzeti Park írásos engedélyének birtokában történjen. Dr. Kálló Antal Nemesvitai lakos megkérdezte, hogy a szemétszállítással kapcsolatban van-e újabb információjuk. Megkérdezte továbbá, hogy a képviselő-testület az állattartással kapcsolatban rendeletet alkotott, és a végrehajtási utasítása elkészült-e. A rendeletben szerepel, hogy a kóbor kutyákat gyepmester fogja be. 4

5 Nagyné Simon Margit körjegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az önkormányzat által alkotott rendeletnek nincsen végrehajtási utasítása, a rendelet magasabb szintű jogszabály végrehajtására készült. Az állatvédelmi törtvény, a szabálysértési törtvény szintén szabályozza a témakört. A kóbor kutyák befogásáról való gondoskodás az önkormányzat feladata. Ha ismert az eb tulajdonosa, akkor az önkormányzatnak be kell jelenteni, és az állattartókat felszólítja. Amennyiben a felszólítás nem vezet eredményre, gondoskodik a kóbor eb befogásáról. Eke Ferenc polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a települési hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról szóló 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendeletet a képviselő-testület megalkotta. A szemétszállítási szerződést a 158 település által fenntartott társulás köti meg a szemétgyűjtő konzorciummal. A szerződést az önkormányzatnak tudomásul kell venni, a lakosságnak pedig be kell tartani. Az átadás előtt felgyulladt a szemétlerakó válogató épülete, ezért nem működik a lerakó. A lakosság részéről nem tudja, hogy milyen a fizetési morál, de amikor a szemétszállítási díjat az önkormányzat szedte, akkor nem volt jó. Sajnálatos, hogy a szolgáltató az önkormányzat döntését figyelmen kívül hagyva végzi a szolgáltatást, számlázza a dijat. Dr. Kálló Antal nemesvitai lakos megkérdezte, hogy az önkormányzatnak kell-e külön díjat fizetnie azért, hogy a szelektív hulladékgyűjtőkből a szemét elszállítsák. Eke Ferenc polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy II. félévétől az önkormányzatnak nem kell külön díjat fizetni a szelektív hulladékgyűjtő edényzet ürítéséért, a lakosság által fizetett díjba építették be. Egyéb napirendi pontot a képviselő-testület nem tárgyalt, így a polgármester a képviselő-testület ülését 19 óra 10 perckor bezárta. K. m. f. Eke Ferenc polgármester Nagyné Simon Margit körjegyző 5

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-133, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonederics, Házasságkötő terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonederics, Házasságkötő terem BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-133, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-23/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-11/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-4/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 11-ei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 2/ 2013.(I.28.) 3/ 2013.(I.28.) 4/ 2013.(I.28.) 5/ 2013.(I.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 379-14/2011 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-106/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 28-án (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. április 13-án (pénteken) 18-órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. április 13-án (pénteken) 18-órai kezdettel megtartott üléséről. 1 Rábakecöl Község Képviselő-testülete 3/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. április 13-án (pénteken) 18-órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 3-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-én, du. 14.00 órától megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-én, du. 14.00 órától megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-én, du. 14.00 órától megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-20/2010. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE BODORFA, Szabadság u. 30. Szám: /2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-68/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-32/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt. Ikt. sz. : 10-11/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 26-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-én, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

32 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 14/2013. (III. 7.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 223-32/2013. iktatószám 32. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

9 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 12-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 2/2015. (II. 12.)

Részletesebben

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 14 órai kezdettel a Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Papp János polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 132 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben