93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet"

Átírás

1 A számviteli törvény ának (4) bekezdésében, valamint a a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartásba vételét végzı szervezet kijelölésére, a nyilvántartásba vételre, illetve a nyilvántartásból való törlésre, a nyilvántartás vezetésének részletes szabályaira, a kötelezı szakmai továbbképzésre, valamint a jogorvoslati lehetıségekre vonatkozóan a Kormány a következıket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) a könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartásba vételét végzı szervezetre, b) a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt kérelmezı és az engedély alapján nyilvántartásba vett, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 152/B. -a szerinti tevékenységét bejelentı és a bejelentés alapján nyilvántartásba vett természetes személyekre, c) a könyvviteli szolgáltatást végzık szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkezı és a továbbképzésre jogosult akkreditációval rendelkezı szervezetekre, d) a könyvviteli szolgáltatást végzık kreditrendszerő továbbképzéséhez kapcsolódóan szakmai szervezeti minısítési eljárást kezdeményezı és szakmai szervezetnek minısített szervezetekre, e) a könyvviteli szolgáltatást végzık kreditrendszerő továbbképzéséhez kapcsolódóan szakmai kiadványaik kreditpont-minısítési eljárását kezdeményezı, valamint a minısített kiadványok kiadására jogosult szervezetekre. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki a könyvviteli szolgáltatást végzı aktív és a tagságukat szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgálókra, akiknek a nyilvántartását a Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezeti. 2. A számviteli törvény ának (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult az a természetes személy, aki okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel, illetve mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel vagy a mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel - az engedélyezés szempontjából - egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik. 3. (1) Ha a szakképesítést tanúsító oklevél vagy bizonyítvány a) ipari, mezıgazdasági, erdıgazdasági, állami gazdasági, termelıszövetkezeti, kereskedelmi (áruforgalmi), közlekedési, építıipari szakon megszerzett mérlegképes könyvelıi szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban a vállalkozási szakterületen szerzett szakképesítést, b) államháztartási szakon megszerzett mérlegképes könyvelıi szakképesítést, felsıfokú államháztartási szakképesítést, illetve felsıfokú költségvetési szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az államháztartási szakterületen szerzett szakképesítést, c) biztosítási, értékpapír-forgalmazási, pénzintézeti, illetve pénzügyi szervezeti szakon megszerzett mérlegképes könyvelıi szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban a pénzügyi szakterületen szerzett szakképesítést, d) egyéb szervezeti (nonprofit), illetve egyéb szervezeti szakon megszerzett mérlegképes könyvelıi szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az egyéb szervezeti (nonprofit) szakterületen szerzett szakképesítést, e) Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok [International Financing Reporting Standards (IFRS)] (a továbbiakban: IFRS) szakon megszerzett mérlegképes könyvelıi szak- 1

2 képesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok [International Financing Reporting Standards (IFRS)] (a továbbiakban: IFRS) szakterületen szerzett szakképesítést kell megjelölni. (2) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezık esetében a szakképesítést, illetve a végzettséget igazoló oklevélben szereplı szaknak és szakiránynak megfelelıen kell az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az (1) bekezdés szerinti adott szakterületen szerzett szakképesítést megjelölni. (3) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, aki a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve annak jogutód intézményében vagy a Pénzügyi és Számviteli Fıiskola, illetve annak jogutód intézménye pénzügyi és számviteli karán vagy szakán - az alapképzés keretében január 1-je és december 31-e között oklevelet szerzett, továbbá az, aki ugyanezen idıtartam alatt olyan egyetemen, fıiskolán szerzett az alapképzés keretében oklevelet, amely egyetemen, fıiskolán számvitel, gazdasági tevékenység elemzése, számvitel- és ügyvitelszervezés, ellenırzés tantárgyakból szigorlatot vagy államvizsgát tett, hároméves számviteli vagy gazdasági (pénzügyi) ellenırzési gyakorlat után, ha a Számviteli Képesítı Bizottság Titkárságához benyújtott kérelem alapján az Elnökségtıl mérlegképes könyvelıi igazolás -t, illetve felsıfokú költségvetési igazolás -t kért és kapott. (4) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, aki a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve annak jogutód intézményében vagy a Pénzügyi és Számviteli Fıiskola, illetve annak jogutód intézménye pénzügyi és számviteli karán vagy szakán - az alapképzés keretében január 1-je és december 31-e között oklevelet szerzett, hároméves számviteli vagy gazdasági (pénzügyi) ellenırzési gyakorlat után, ha a (3) bekezdés szerinti igazolást ugyan nem kérte, de az akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna. (5) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, aki január 1-je és december 31-e között olyan egyetemen, fıiskolán szerzett - az alapképzés keretében - oklevelet, amely egyetemen, fıiskolán számvitel, gazdasági tevékenység elemzése, számvitel- és ügyvitelszervezés, ellenırzés tantárgyakból szigorlatot vagy államvizsgát tett, és ezt, továbbá azt hitelt érdemlı módon (a szakképesítést igazoló oklevél másolatával, leckekönyvvel, órarenddel, tematikával vagy egyéb módon alátámasztva) igazolja, hogy e tantárgyakat olyan részletezéssel és követelményrendszerrel oktatták, mint ugyanezen idıtartam alatt hatályos rendelkezések szerint a mérlegképes könyvelıket, és errıl a (3) bekezdés szerinti igazolást ugyan nem kérte, de az akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna, és akinek legalább hároméves pénzügyi-számviteli gyakorlata van. (6) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, aki felsıoktatási intézményben - az alapképzés keretében május 9-e és december 31-e között jog, pénzügyek, szaknak megfelelı gazdaságtan, számvitelszervezés és vezetés, szaknak megfelelı számvitel és elemzés, szaknak megfelelı ellenırzés tantárgyakból kollokviumot, szigorlatot vagy államvizsgát tett, és akinek legalább hároméves pénzügyi-számviteli gyakorlata volt, ezek alapján az egyenértékőség elismerésérıl igazolást (oklevelet) kért és kapott. (7) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, aki felsıoktatási intézményben - az alapképzés keretében május 9-e és december 31-e között jog, pénzügyek, szaknak megfelelı gazdaságtan, számvitelszervezés és vezetés, szaknak megfelelı számvitel és elemzés, szaknak megfele- 2

3 lı ellenırzés tantárgyakból kollokviumot, szigorlatot vagy államvizsgát tett, és ezt, továbbá azt hitelt érdemlı módon (a szakképesítést igazoló oklevél másolatával, leckekönyvvel, órarenddel, tematikával vagy egyéb módon alátámasztva) igazolja, hogy e tantárgyak vizsgakövetelményei a mérlegképes könyvelıi szakképesítés központi követelményrendszerében meghatározott tartalmat is felölelték, és ennek elismerésérıl a (6) bekezdés szerinti igazolást (oklevelet) ugyan nem kérte, de az akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna, és akinek legalább hároméves pénzügyi-számviteli gyakorlata van. (8) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, aki január 1-jét követıen, legkésıbb a 2001/2002. tanévben megkezdett egyetemi, fıiskolai tanulmányai során az alapképzés keretében számvitel és elemzés feladatcsoportból szigorlatot, záróvizsgát vagy államvizsgát, a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeirıl szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet október 1-jén hatályos - 6., 7. és 8. számú melléklet IV. pont b) alpontjában felsorolt többi feladatcsoportból december 31-ig vizsgát tett, és ezt, továbbá azt hitelt érdemlı módon (leckekönyvvel, órarenddel, tematikával vagy egyéb módon alátámasztva) igazolja, hogy e tantárgyak vizsgakövetelményei a mérlegképes könyvelıi szakképesítés központi követelményrendszerében meghatározott tartalmat is felölelték. Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, aki a 2. számú melléklet szerinti szakirányú felsıoktatási intézményben (annak jogutódjában) az alapképzés keretében, az ott megjelölt karon, szakon, szakirányon és évfolyamon diplomát szerzett, illetve legkésıbb a 2001/2002. tanévben megkezdett tanulmányait követıen december 31-ig diplomát szerzett. (9) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, aki szakirányú felsıoktatási intézményben január 1-je elıtt megkezdett tanulmányai alapján június 30-ig az alapképzés keretében oklevelet szerzett, és amely oklevél alapján, hároméves könyvelıi (revizori) gyakorlat után a) mérlegképes könyvelıi igazolás -t kért és kapott, b) a mérlegképes könyvelıi igazolás -t ugyan nem kérte, de az akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna. (10) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, aki külföldi egyetemen, fıiskolán az alapképzés keretében oklevelet szerzett és december 31-ét megelızıen a 2. számú melléklet szerinti szakirányú felsıoktatási intézményben (annak jogutódjában), az ott megjelölt karon, szakon, szakirányon és idıszakban alapképzés keretében szerzett oklevélként honosította oklevelét, valamint rendelkezik Magyarországon szerzett hároméves számviteli, pénzügyi vagy ellenırzési gyakorlattal. (11) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, akinek külföldön szakirányú felsıoktatási intézményben szerzett oklevelét az eljáró hatóság a 2. számú mellékletben meghatározott szakok valamelyikén kiállított, közgazdász végzettséget tanúsító dokumentumként az elismerésre vonatkozó jogszabályok alapján május 1-je után elismerte, és aki rendelkezik a magyarországi tevékenység gyakorlásához szükséges, a mérlegképes könyvelıi szakképesítésre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott ismeretekkel és nyelvtudással, továbbá rendelkezik Magyarországon szerzett hároméves számviteli, pénzügyi vagy ellenırzési gyakorlattal. Külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személy esetében a szakmai gyakorlatot elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben a kérelmezı ezt már teljesítette az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban nem részes állam között lét- 3

4 rejött nemzetközi szerzıdés alapján a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. (12) Az engedély iránti kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat a kérelemmel egyidejőleg kell benyújtani. A (4), (5), (7) és (8) bekezdés, valamint a (9) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kérelemhez benyújtott egyetemi, fıiskolai oklevél, bizonyítvány másolata alapján a kérelem elbírálása a kérelmezı tanulmányai idıszakában hatályos, a mérlegképes könyvelık szakképesítésére vonatkozó jogszabályi elıírások alapján történik. (13) Az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkezık esetében az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban a vállalkozási szakterületen szerzett szakképesítést kell megjelölni. Amennyiben az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkezı természetes személy a vállalkozási szakterülettıl eltérı más szakterületen legalább hároméves szakmai gyakorlatot igazol, úgy az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban ezen szakterület(ek)en szerzett szakképesítést is meg lehet jelölni (1) A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt kérelme esetén meg kell adni minden olyan természetes személynek, aki megfelel a számviteli törvény a (5) bekezdésének b) pontja szerinti feltételeknek. (2) Az engedély iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a 10/C. -ban meghatározottak szerint kell megküldeni a nyilvántartásba vételt végzı szervezet részére. A kérelemhez mellékelni kell: a) a szakképesítést, a képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát, b) a számviteli törvény 151. (5) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát, c) 1 db 6 hónapnál nem régebbi 2,5x3,2 cm mérető, jó minıségő (fotópapíron vagy elektronikus úton, JPEG formátumban) benyújtott, igazolványképet, d) a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot. (3) (4) A (2) bekezdés d) pontja szerinti díj befizetésének azonosításához a kérelmezınek az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal nyilatkoznia kell a befizetı személyérıl. A nyilatkozat tartalmazza a befizetést igazoló dokumentum (fizetési számlák közötti átutalási, illetve fizetési számlára postai úton történı készpénz-átutalási megbízás) számát. (5) A nyilvántartásba vételt végzı szervezet jogosult a kérelmezı adatait - a nyilvántartásba vétel elıtt - ellenırizni, a kérelmezı pedig külön kérésre köteles az adatok hitelességét az azt alátámasztó eredeti dokumentumokkal a felhívásban meghatározott idıpontig igazolni. (6) Amennyiben az engedély visszavonására okot adó körülmény merült fel, az engedély jogosultja vagy annak törvényes képviselıje köteles azt - az ok bekövetkeztét követı - 30 napon belül bejelenteni a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek. Az engedély visszavonása iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a 10/C. -ban meghatározottak szerint. A kérelemhez csatolni kell a 8. (1) bekezdése szerinti igazolványt, valamint a (2) bekezdés d) pontjában elıírt dokumentumot is. (7) A számviteli törvény 151. (6) bekezdés a)-d) és f)-g) pontjában meghatározott esetekben a nyilvántartásba vételt végzı szervezet hivatalból indított eljárásban intézkedik az engedély visszavonásáról és ezzel egyidejőleg a nyilvántartásból való törlésrıl. A nyilvántartásból törölt személy vagy törvényes képviselıje a 8. (1) bekezdése szerinti igazolványt a törlésrıl szóló határozat kézhezvételétıl számított 8 napon belül köteles a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek visszaszolgáltatni. 4

5 (8) Az engedély visszavonását követıen, az engedély iránti ismételt kérelem benyújtásakor a kérelmezınek a (2) bekezdés a) pontjában megjelölt - a korábbi engedélyezési eljárásban már benyújtott - dokumentumot nem kell mellékelnie. (9) Az engedély alapján nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásban szereplı adatokban bekövetkezett változást - amennyiben az adatváltozás nem érinti a 8. (1) bekezdése szerinti igazolványon szereplı adatokat - az adatváltozást követı 30 napon belül köteles bejelenteni az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek a 10/C. -ban meghatározottak szerint. A bejelentéshez mellékelni kell az adatváltozást igazoló, valamint a (2) bekezdés d) pontjában elıírt dokumentumot is. (10) Ha az adatváltozás érinti a 8. (1) bekezdése szerinti igazolványon szereplı adatokat is, akkor - a (9) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségen túlmenıen - a bejelentéshez csatolni kell az igazolványt, az adatváltozást igazoló, valamint a (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott dokumentumot is. A beküldött igazolványt a nyilvántartásba vételt végzı szervezet az adatváltozás átvezetését követıen haladéktalanul megsemmisíti. (10a) Amennyiben a (9), illetve a (10) bekezdés szerinti adatváltozás bejelentésének elmulasztása a nyilvántartásba vételt végzı szervezet tudomására jut, a nyilvántartásba vett személyt felszólítja az adatváltozás bejelentésének pótlására, amelyre a nyilvántartásba vett személynek a felszólítás kézhezvételétıl számított 8 nap áll rendelkezésére. (11) Ha a 8. (1) bekezdése szerinti igazolvány elveszett, ellopták, megsemmisült, illetve megrongálódott, a nyilvántartásba vett személy 30 napon belül köteles ezt az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal bejelenteni a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek a 10/C. -ban meghatározottak szerint. A bejelentéshez mellékelni kell a (2) bekezdés c) és d) pontjában elıírt dokumentumot, illetve megrongálódás esetén az igazolványt is, melyet a nyilvántartásba vételt végzı szervezet haladéktalanul megsemmisít. 6. (1) A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban megjelölt szakterületen szerzett szakképesítéstıl függetlenül bármely szakterületen jogosít a könyvviteli szolgáltatás végzésére. (2) Azoknál a kérelmeknél, amelyeknél a január 1-jét megelızıen hatályos szabályok szerint megszerzett oklevél, bizonyítvány, illetve mérlegképes könyvelıi igazolás alapján a szakképesítés szakterülete nem állapítható meg, a könyvviteli szolgáltatás végzését vállalkozási szakterületen vagy a kérelmezı kérelme alapján szakmai gyakorlatának megfelelıen kell a 3. (1), (2) és (13) bekezdés szerinti szakterületek egyikének megjelölésével engedélyezni. Ebben az esetben, ha az egy-egy szakterület igazolt szakmai gyakorlata nem éri el a három évet, de együttesen meghaladja azt, akkor a kérelem a leghosszabb szakmai gyakorlatot jelentı szakterület megjelölésével engedélyezhetı. (3) Ha a nyilvántartásba vett személy az engedélyben (az igazolványon és a nyilvántartásban) korábban megjelölt szakképesítési szakterületétıl eltérı második, vagy további szakterület nyilvántartásba vételét és a szakterület megjelölését is tartalmazó új igazolvány kiállítását kérelmezi, akkor a kérelemhez mellékelni kell a kérelmezett szakterület szakképesítésének megszerzését igazoló oklevelet, bizonyítványt (1) A kérelmezı adatait, ha a kérelmezı a számviteli törvényben és az e rendeletben elıírt követelményeknek megfelel, és az adatok a szükséges dokumentumokkal alátámasztottak, a nyilvántartásba vételt végzı szervezet az engedély megadásával egyidejőleg a nyilvántartásba felveszi, és a 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú igazolványt állít ki. (2) Az engedélyezéssel kapcsolatos eljárás ügyintézési határideje 60 nap. 5

6 (3) Amennyiben a kérelem adatai hiányosak, nem megfelelıen igazoltak, akkor a kérelmezıt a kérelem elıterjesztésétıl számított harminc napon belül hiánypótlásra kell felhívni 30 napos hiánypótlási határidı megadásával. (4) Az (1)-(3) bekezdés elıírásait kell megfelelıen alkalmazni a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására, az igazolvány cseréjére, pótlására, az engedély visszavonására, valamint a továbbképzés alóli kimentésre irányuló eljárásban is. 8/A. (1) A 8. (1) bekezdése szerinti igazolvány igazolja a könyvviteli szolgáltatás végzésére való jogosultságot, az engedély megadásának idejét és idıbeli hatályát. (2) A nyilvántartásba vételt végzı szervezet a 8. (1) bekezdése szerinti igazolványt kizárólag magyar nyelven állítja ki. 8/B. (1) A számviteli törvény 152/B. -a szerinti, határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzı természetes személy (a továbbiakban: szolgáltatásnyújtó) bejelentésére és nyilvántartásba vételére a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény), továbbá a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóság kijelölésérıl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esı szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: elismerési kormányrendelet) elıírásait az e -ban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. (2) A szolgáltatásnyújtó a tevékenység folytatására irányuló szándékát írásbeli nyilatkozatban jelenti be a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek. A bejelentésnek tartalmaznia kell: a) a számviteli törvény 151. (5) bekezdés a) pont aa)-ad) és af) alpontjában szereplı adatokat, b) az elismerési kormányrendelet 3. -a szerinti adatokat. (3) A bejelentéshez mellékelni kell az elismerési kormányrendeletben elıírtakon túlmenıen a bejelentéshez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot. (4) A határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartása tartalmazza a (2) bekezdésben, valamint - a szolgáltatásnyújtó önkéntes adatszolgáltatása esetén - a számviteli törvény ának (9) bekezdésében meghatározott adatokat. (5) A szolgáltatásnyújtót a szakképesítését, illetve végzettségét igazoló dokumentumban szereplı szaknak és szakiránynak megfelelıen, a 3. (1), (2) és (13) bekezdésében meghatározott szakterületek valamelyikén szerzett szakképesítés megjelölésével kell bejelentése alapján a határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartásába felvenni. (6) A szolgáltatásnyújtó vagy törvényes képviselıje 30 napon belül köteles bejelenteni az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek, amennyiben a számviteli törvény a (6) bekezdésének b)-d) vagy f)-g) pontja szerinti körülmény merült fel. A bejelentés alapján a nyilvántartásba vételt végzı szervezet a nyilvántartásból való törlésrıl intézkedik. (7) A bejelentés alapján könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartásba vételére megfelelıen alkalmazni kell a 8. (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. A nyilvántartásba vételt végzı szervezet a bejelentés alapján a szolgáltatásnyújtónak a tevékenység folytatására való jogosultságát haladéktalanul ellenırzi. (8) Ha ellenırzése során megállapítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás jogával nem rendelkezik, vagy ha a számviteli törvény a (6) bekezdésének b)-d) vagy f) pontjában meghatározott körülmények bekövetkeznek, a nyilvántartásba vételt végzı szervezet hivatalból megtiltja a szolgáltatásnyújtónak a könyvviteli szolgáltatás nyújtását, és törli a szolgáltatásnyújtót a nyilvántartásból. 9. 6

7 9/A. (1) A számviteli törvény 152. (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség alóli kimentési kérelem (a továbbiakban: kimentési kérelem) akkor fogadható el, ha a kérelmezı nyilatkozik arról, hogy a) minden tıle elvárható lépést megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében és csatolja a kimentési kérelmet megalapozó dokumentumokat, továbbá b) a kérelmével érintett továbbképzési idıszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követıen nem végezte a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését és nem nyújtott éves beszámoló, egyszerősített éves beszámoló vagy összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésére irányuló szolgáltatást. (2) A kimentési kérelmet a kérelemmel érintett továbbképzési évet követı évben, március 31-éig lehet elıterjeszteni a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnél. (3) Egymást követı két továbbképzési évben kimentési kérelem nem fogadható el. (4) Egy kimentési kérelem alapján legfeljebb egy továbbképzési évre lehet felmentést adni. 10. (1) A számviteli törvény 152. (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség a könyvviteli szolgáltatás végzésére engedéllyel rendelkezı személyt a nyilvántartásba vételét követı továbbképzési évtıl kezdıdıen terheli. A továbbképzési év január 1-jétıl december 31-éig tart. (1a) A könyvviteli szolgáltatást végzı személy (1) bekezdés szerinti éves továbbképzési kötelezettsége a nyilvántartásban szereplı szakterületének év közbeni változásától függetlenül fennáll. (1b) Ha a könyvviteli szolgáltatást végzı személy az adott továbbképzési évben további szakterület nyilvántartásba vételét kérelmezi (szakterület-kiegészítés), az újonnan nyilvántartásba vett szakterületre vonatkozó továbbképzési kötelezettsége ezen szakterület nyilvántartásba vételének évét követıen terheli, kivéve, ha az adott továbbképzési évben a korábban nyilvántartásba vett szakterületének törlésére került sor. (2) (3) A nyilvántartásba vett személyek szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkezı szervezetek 10/A. (1) bekezdése szerinti akkreditációs eljárásával, valamint a kreditpont-minısítési eljárással kapcsolatos tájékoztatót a nyilvántartásba vételt végzı szervezet közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon. (4) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából - a 10/B. (7) és (12) bekezdésében foglaltakon túlmenıen - az olyan továbbképzı szervezet által folytatott, kreditpont-minısítési eljárás során minısített képzésen való részvétel fogadható el, amely szervezet megfelel a 10/A. -ban meghatározott akkreditációs feltételeknek. Az akkreditált szervezetek nyilvános adatait a nyilvántartásba vételt végzı szervezet az egységes Kormányzati Portálon közleményben, a 10/A. (1) bekezdés szerinti akkreditációs eljárás befejezését követı hónap végéig közzéteszi. (5) 10/A. (1) A könyvviteli szolgáltatást végzık továbbképzésére irányuló szolgáltatási tevékenységet az a szervezet végezhet, amely - a létesítı okiratában foglaltak alapján - felnıttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési tevékenységet folytat (a továbbiakban: szervezet) és megfelel a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek. (2) A szervezet az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási tevékenység megkezdését a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény szerint jelenti be a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek. A bejelentést a 4. számú mellékletben meghatározott tartalommal, a (7) bekezdésben felsorolt mellékletekkel együtt kell a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek benyújtani. (3) A nyilvántartásba vételt végzı szervezet az akkreditációs eljárás során, a bejelentést követıen ellenırzi, hogy a benyújtott dokumentumok megfelelnek-e az e rendeletben meghatá- 7

8 rozott követelményeknek, és szükség esetén hiánypótlásra hívja fel a szervezetet. A szervezetnek a hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás közlésétıl számított nyolc napig van lehetısége. (4) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási tevékenységet az a szervezet végezhet, amely megfelel az alábbi feltételeknek: a) rendelkezik legalább 3 éves, pénzügyi, számviteli területen szerzett oktatásszervezési vagy továbbképzési gyakorlattal, b) rendelkezik a tervezett számú továbbképzéshez szükséges, szakmailag felkészült, legalább 3 éves - az adott továbbképzési évet megelızı öt évben megszerzett - pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott oktatási gyakorlattal és az oktatott témának megfelelı szakirányú felsıfokú végzettséggel rendelkezı oktatói kapacitással, c) rendelkezik a továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételekkel, ideértve az oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszert is, d) rendelkezik minıségpolitikával, minıségirányítási rendszerrel, minıségcélokkal, önértékelési rendszerrel, e) megfelel a számviteli törvény 152. (2a) és (2b) bekezdésében meghatározott követelménynek, valamint f) az akkreditációs eljárás megkezdése elıtt, a külön jogszabályban meghatározottak szerint az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. (5) Nem adható akkreditáció, ha a szervezet - a kérelem benyújtásának idıpontjában - az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény pontja szerint nem minısül köztartozásmentes adózónak. (6) Az (5) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a) a szervezet 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy b) az a tény igazolja, hogy a szervezet szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. (7) A szervezetnek a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmú akkreditáció iránti kérelméhez mellékelni kell: a) b) a szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló oktatók név szerinti felsorolását, az oktatók szakirányú felsıfokú végzettségét igazoló oklevél másolatát és részletes szakmai önéletrajzát, különös tekintettel a szaknak megfelelı szakmai és oktatási gyakorlatra, valamint az oktatók nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelemben meghatározott adataiknak - az akkreditációs feltételek fennállásának ellenırzése érdekében - a szervezet és a nyilvántartásba vételt végzı szervezet által történı kezeléséhez hozzájárulnak, továbbá, hogy a szervezetnél oktatást vállalnak, c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló csekkszelvény vagy átutalási megbízás másolatát. (8) (8a) A továbbképzésben való közremőködésre felkért, eseti megbízással foglalkoztatott oktatók esetében az oktatók szakirányú felsıfokú végzettségét igazoló oklevél másolatát és részletes szakmai önéletrajzát, továbbá az oktatók nyilatkozatát, hogy a szervezetnél oktatást vállalnak, a szervezetnek az oktatók foglalkoztatását megelızıen be kell kérnie és az oktató utolsó eseti megbízásától számított, a felnıttképzésrıl szóló törvény szerinti általános iratmegırzési idı leteltéig meg kell ıriznie. (9) Az akkreditációval rendelkezı szervezeteket a nyilvántartásba vételt végzı szervezet a könyvviteli szolgáltatást végzık továbbképzésében közremőködı szervezetként nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza: a) a szervezet által az akkreditáció iránti kérelmében megadott adatait, b) a szervezet nyilvántartásba vételi sorszámát (akkreditációs sorszámát), c) a szervezet nyilvántartásba vételének (akkreditációjának) idıpontját, 8

9 d) a szervezet továbbképzési tevékenységével összefüggésben a nyilvántartásba vételt végzı szervezet által lefolytatott ellenırzések eredményét (ide értve a (11a) bekezdés szerinti figyelmeztetést, felfüggesztést, akkreditáció visszavonását), e) a szervezet nyilvántartásból való törlésének (akkreditáció visszavonásának) idıpontját és indokát. (9a) Az akkreditációval rendelkezı szervezet az akkreditáció alapjául szolgáló feltételeket érintı változásokat 8 napon belül köteles bejelenti a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnél. (10) Az akkreditációval rendelkezı szervezet a nyilvántartásban szereplı adataiban bekövetkezett változásokat 60 napon belül köteles bejelenti a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnél. (11) A nyilvántartásba vételt végzı szervezet a szervezet e rendelet szerinti feltételeknek való megfelelését, illetve a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységét folyamatosan ellenırzi. Az ellenırzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatósági ellenırzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltak figyelembevételével. Abban az esetben, ha valószínősíthetı, hogy a szervezet az akkreditációs eljárás vagy a mőködése során megtévesztı vagy valótlan adatokat közölt, a nyilvántartásba vételt végzı szervezet soron kívüli hatósági ellenırzést folytat le. (11a) Amennyiben az ellenırzés során megállapítást nyer, hogy a szervezet továbbképzési tevékenységét nem az e rendeletben elıírt feltételek és az akkreditációs kérelemben foglaltak szerint végzi, a) elsı alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végzı szervezet felhívja a szervezetet a szabálytalanság megszüntetésére, b) ugyanazon továbbképzési évben második alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végzı szervezet két hónapra felfüggeszti a szervezet továbbképzés szervezésére való jogosultságát, c) ugyanazon továbbképzési évben harmadik alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végzı szervezet visszavonja az akkreditációt. (11b) A (11) bekezdés szerinti ellenırzésre a nyilvántartásba vételt végzı szervezet által megbízólevéllel erre feljogosított személy jogosult. A megbízólevél tartalmazza az ellenırzést végzı személy nevét, továbbá, hogy mely szervezetnél, mely idıszakban, mely kötelezettségek ellenırzésére jogosult. (11c) A (11) bekezdés szerinti ellenırzés a továbbképzési tevékenységhez kapcsolódó iratokra vonatkozó, felnıttképzésrıl szóló törvény szerinti általános iratmegırzési idı leteltéig folytatható le. (12) A nyilvántartásba vételt végzı szervezet visszavonja továbbá az akkreditációt akkor, ha a) a szervezet két egymást követı továbbképzési évben könyvviteli szolgáltatást végzık továbbképzésére irányuló tevékenységet nem végez, b) megállapítást nyer, hogy a szervezet a 10/A. -ban foglalt feltételeknek az akkreditációs eljárás idıpontjában nem felelt meg, vagy ezen feltételek az eljárás lefolytatását követıen már nem állnak fenn, c) a szervezet azt maga kérelmezi, d) a szervezet jogutód nélkül megszőnik, e) a szervezet a (9a) bekezdés szerinti adatváltozás-bejelentési kötelezettségét elmulasztja, f) a szervezet a (10) bekezdés szerinti adatváltozás-bejelentési kötelezettségének a nyilvántartásba vételt végzı szervezet felszólítását követıen sem tesz eleget. 9

10 (13) Az akkreditáció a visszavonásig hatályos. Az akkreditáció nem adható újra a jogosultság (11a) bekezdés c) pontja, valamint (12) bekezdés b) pontja szerinti visszavonásától számított 2 éven belül. A jogosultság visszavonásának tényét a nyilvántartásba vételt végzı szervezet az egységes Kormányzati Portálon közzéteszi. (14) Az akkreditációs eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a számviteli törvényben és az e rendeletben foglaltak figyelembevételével. (15) Ha a szervezet nem csatolja a (6) bekezdés a) pontjában, valamint a (7) bekezdés a) pontjában foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat, a nyilvántartásba vételt végzı szervezet megkeresi az adatokról nyilvántartást vezetı hatóságot az adatok megszerzése érdekében. 10/B. (1) A szakmai továbbképzésre kötelezett könyvviteli szolgáltatást végzı személy (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett) a 10. (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettségét az e rendelet szerinti kreditpont-minısítési eljárás keretében megállapított kreditpontok megszerzésével teljesíti. (2) A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 16 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 16 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetık figyelembe a következı évek továbbképzési kötelezettsége teljesítése szempontjából. Ugyanazon minısített továbbképzési program - ide értve annak elektronikus változatát - csak egyszer jogosít kreditpontra. (3) A 16 kreditpontból legalább 8 kreditpontot számvitel témakörben minısített szakmai továbbképzésen kell teljesíteni. (4) A továbbképzésre kötelezettnek a (2) bekezdés szerinti kreditpont értékbıl minden szakterületen, amelyen regisztrációval rendelkezik, legalább 4 kreditpontot a szakterületeire minısített speciális továbbképzéseken kell megszereznie. (5) A (3) és (4) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítésébe nem számít be a (7), illetve a (12) bekezdésnek megfelelıen megszerzett kreditpontok értéke. (6) A továbbképzéseken való részvételt követıen - a továbbképzések e rendelet szerinti lebonyolításának nyilvántartásba vételt végzı szervezet általi ellenırzése céljából - a továbbképzésre kötelezett a nevének és regisztrációs számának megadásával az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül véleményezheti és értékelheti az általa teljesített továbbképzés szervezésének és lebonyolításának minıségét. (7) Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési év során - a (8) bekezdés szerinti szakmai szervezet tagjaként - jogosult a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni. (8) A (7) bekezdés alkalmazásában szakmai szervezetnek minısül a honos joga alapján létrejött azon egyesület, köztestület, amely megfelel az alábbi feltételeknek: a) az adott továbbképzési év kezdetét megelızıen legalább 2 évvel megkezdte tevékenységét, amelynek során a pénzügyi ágazatba tartozó témakörökben szakmai konzultációk, képzések, szakmai rendezvények szervezését is végzi tagjai számára, b) nyilatkozik arról, hogy az általa szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken évente legalább 200 különbözı, könyvviteli szolgáltatást végzı személy jogosult részt venni tagként, c) évente legalább 5 olyan szakmai konzultációt, képzést, szakmai rendezvényt szervez, amely lehetıséget biztosít a könyvviteli szolgáltatást végzı tagok számára a tevékenységük gyakorlása során felmerült kérdések megvitatására. 10

11 (8a) A (7) bekezdés alkalmazásában szakmai szervezetnek minısül a honos joga alapján létrejött gazdálkodó által mőködtetett szakmai szervezıdés is, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek: a) az adott továbbképzési év kezdetét megelızıen a gazdálkodó legalább 2 éve megkezdte a szakmai szervezıdés mőködtetését, amelynek keretében a pénzügyi ágazatba tartozó témakörökben szakmai konzultációk, képzések, szakmai rendezvények szervezését is végzi, b) a gazdálkodó nyilatkozik arról, hogy az általa mőködtetett szakmai szervezıdés által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken évente legalább 200 különbözı, könyvviteli szolgáltatást végzı személy, mint a szakmai szervezıdés tagja jogosult részt venni, c) a gazdálkodó évente legalább 5 olyan szakmai konzultációt, képzést, szakmai rendezvényt szervez a szakmai szervezıdés keretében, amely lehetıséget biztosít a könyvviteli szolgáltatást végzık, mint a szakmai szervezıdés tagjai számára a tevékenységük gyakorlása során felmerült kérdések megvitatására. (8b) Szakmai szervezıdés tagja az a természetes személy, aki a gazdálkodó által mőködtetett szakmai szervezıdés létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelel és a tagokról vezetett nyilvántartásban szerepel. (8c) A (8a) bekezdés szerinti szakmai szervezıdés tekintetében a (9) és (10) bekezdés szerinti kötelezettséget a mőködtetı gazdálkodó teljesíti. (9) A (7) bekezdés szerinti kreditpont elismerésének feltétele, hogy a (8) bekezdés szerinti szervezet kérje a szakmai szervezetként történı elismerését, valamint a (8a) bekezdés szerinti gazdálkodó kérje a szakmai szervezıdés szakmai szervezetként történı elismerését a nyilvántartásba vételt végzı szervezettıl (a továbbiakban: szakmai szervezeti minısítési eljárás). Szakmai szervezeti minısítési eljárás iránti kérelmet a (8) bekezdés szerinti szervezet a (8) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat mellékelve, illetve a (8a) bekezdés szerinti gazdálkodó a (8a) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat mellékelve a 12. számú mellékletben meghatározott adattartalommal nyújthatja be a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek. (10) A szakmai szervezet, illetve a szakmai szervezıdést mőködtetı gazdálkodó a (7) bekezdés szerinti jogosultságról igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, valamint hozzájárulása esetén a továbbképzési évet követı január 31-ig a jogosult annak nevét, anyja nevét, születési idejét és regisztrációs számát bejelenti a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül. (11) A (7)-(8) bekezdés alkalmazásában szakmai szervezet tagja az a természetes személy, aki a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek. A szakmai szervezet tagjának minısül az a természetes személy is, akinek foglalkoztatója a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek, feltéve, hogy foglalkoztatója nevében a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken jogosult részt venni. (12) Amennyiben a továbbképzésre kötelezett az adott továbbképzési évben valamely 10/F. szerint kreditpontra minısített - papír alapú vagy elektronikus - kiadvány megvásárlását igazolja, akkor továbbképzési évenként a kiadvány kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható a továbbképzés teljesítésébe. A kiadvány megvásárlásáért adható kreditpont elszámolását a továbbképzésre kötelezett az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül benyújtott, nevét és regisztrációs számát tartalmazó nyilatkozatban kérheti. A nyilatkozathoz mellékelni kell a kiadvány vásárlásakor kapott számla másolatát. A kreditpontra minısített kiadvány vásárlásáról szóló számla akkor fo- 11

12 gadható el a továbbképzés teljesítésének igazolásaként, ha az a kiadvány egyértelmő beazonosítását lehetıvé teszi. A számlán szereplı minısített kiadvány egyes példányai alapján legfeljebb 3 továbbképzésre kötelezett kérheti a kreditpont elszámolását. Amennyiben egy számlán szereplı minısített kiadvány alapján több továbbképzésre kötelezett kéri kreditpont elszámolását (ideértve azt is, ha a számlán több minısített kiadvány szerepel) a továbbképzésre kötelezett által benyújtott nyilatkozatban fel kell tüntetni a számlán szereplı minısített kiadvány alapján kreditpont elszámolását kérelmezı többi továbbképzésre kötelezett nevét és regisztrációs számát is. 10/C. (1) Az 1., a 4., az 5., a 10., a 12. és a 13. számú mellékletben, továbbá a számviteli törvény 152. (4) bekezdésében meghatározott tartalmú, kötelezıen használatos, a hatóság által rendszeresített nyomtatványok a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályainak megfelelıen, az egységes Kormányzati Portálról érhetık el. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyomtatványok elektronikus úton történı benyújtására a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai az irányadók. Az (1) bekezdésben meghatározott nyomtatványok elektronikus úton akkor nyújthatók be, ha az azokhoz tartozó mellékleteket is elektronikusan csatolják. (3) Az 1., a 4., a 10., a 12. és a 13. számú mellékletben meghatározott tartalmú kérelem vagy bejelentés nem elektronikus úton történı benyújtása esetén azt a mellékletekkel együtt a nyilvántartásba vételt végzı szervezet - az egységes Kormányzati Portálon megjelenı - külön közleményében megjelölt címre kell beküldeni. (4) Az 5. számú mellékletben meghatározott tartalmú bejelentést nem elektronikus úton történı benyújtás esetén az akkreditált szervezetnek a nyilvántartásba vételt végzı szervezet - az egységes Kormányzati Portálon megjelenı - külön közleményében megjelölt címre kell benyújtania a nyilvántartásba vételt végzı szervezet részére. (5) 10/D. (1) Kreditpont-minısítési eljárás keretében az akkreditált szervezet továbbképzési programját - minısítésre - a 10. számú mellékletben meghatározott adattartalmú kérelemmel nyújthatja be a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek. (2) A szabályszerően benyújtott (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a program szakmai tartalmára, aktualitására, idıtartamára, a tartalom és az idıkeret, a tartalom és a cím összhangjára, valamint a program elméleti és gyakorlati jellegére figyelemmel kell a továbbképzési program kreditpont-értékét meghatározni. (3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet és mellékleteit elektronikusan vagy papír alapon kell benyújtani. (4) A nyilvántartásba vételt végzı szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelmek elbírálása során ellenırzi, hogy a benyújtott dokumentumok megfelelnek-e az e rendeletben és a továbbképzési programokra vonatkozóan meghatározott követelményeknek, és szükség esetén tizenöt napon belül hiánypótlásra hívja fel a szervezetet. A szervezetnek a hiánypótlásra a hiánypótlási felhívásról való tudomásszerzéstıl számított nyolc napon belül van lehetısége. (5) A nyilvántartásba vételt végzı szervezet a minısített továbbképzési programok és szakmai kiadványok adatait a kreditpont-minısítési eljárás befejezését követı hónap 15-éig közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon, a program szakterületi besorolásával, témakör szerinti besorolásával, kreditpont-értékével és oktathatósági idıszakával (a továbbiakban: elszámolhatósági idıszak) együtt. (6) A minısített továbbképzési program minısítése az elszámolhatósági idıszak alatt, de legkésıbb visszavonásig hatályos. 12

13 (7) Amennyiben valamely akkreditált szervezet másik akkreditált szervezet kreditpontminısítési eljárásban már minısített továbbképzési programját változatlan tartalommal, a továbbképzési program elszámolhatósági idıszakán belül a saját neve alatt kívánja megvalósítani, akkor a 10. számú melléklet szerinti adattartalmú egyszerősített kreditpont-minısítési eljárásra vonatkozó kérelmet kell benyújtania a nyilvántartásba vételt végzı szervezet részére. A kérelemhez csatolni kell az akkreditált szervezetnek a már minısített továbbképzési programra vonatkozó felhasználási jogát igazoló megállapodást is. (8) A kreditpont-minısítési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltak figyelembevételével. 10/E. (1) Amennyiben a kreditpont-minısítési eljárás iránti kérelemben foglalt képzés elektronikus képzési formában valósul meg, a továbbképzési program akkor minısíthetı, amennyiben az elektronikus képzési rendszer elektronikus naplója által rögzítetten biztosított, valamint a továbbképzésen való részvételkor és azt követı 5 évig ellenırizhetı, hogy a továbbképzésre kötelezett a) a továbbképzési program, illetve ha a továbbképzési program több részbıl áll, akkor minden egyes rész megkezdésekor az elektronikus felületre bejelentkezett és a továbbképzési program, illetve ha a továbbképzési program több részbıl áll, akkor minden egyes rész befejezéséig nem jelentkezett ki, b) a továbbképzés oktatási programjának egészét teljesítette, c) részére a továbbképzés teljesítésérıl szóló igazolás a továbbképzés teljesítését követıen, de legkésıbb 10 napon belül kiállításra került. (2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési forma esetén a 10/D. (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell az elektronikus képzési formában lebonyolításra kerülı továbbképzés oktatási programját, valamint az elektronikus képzési rendszer mőködésének bemutatását, ide értve az igazolás kiállítását, a résztvevık nyilvántartását és az ellenırzés módszerét is. 10/F. (1) Szakmai kiadványok kiadására jogosult szervezetek kreditpont-minısítési eljárás keretében kérhetik szakmai kiadványaik kreditpont-értékének megállapítását a nyilvántartásba vételt végzı szervezettıl a 13. számú mellékletben meghatározott adattartalmú kérelem benyújtásával. (2) A szakmai kiadvány minısítéséhez a kérelemhez mellékelni kell a minısítendı kiadvány 2 példányát, illetve elektronikus kiadvány esetében biztosítani kell az ahhoz való hozzáférési jogot. (3) Szakmai kiadvány minısítésére vonatkozó kérelmet bármely szakmai kiadványt kiadó szervezet benyújthat. (4) A kiadványok legfeljebb 2 kreditpont értékre minısíthetık a releváns szakmai tartalom, az aktualitás, a terjedelem, a tartalom és terjedelem összhangja, valamint az elméleti és gyakorlati jelleg alapján. Szakmai folyóiratok esetében kreditpont érték legalább fél éves elıfizetés esetére állapítható meg. 10/G. Az akkreditált szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben köteles: a) a továbbképzéseket a 10/D. (1) bekezdés szerinti kérelemben rögzített tematika szerint, a kérelemben foglalt idıtartamban szervezni és lebonyolítani, b) amennyiben azt a 10/D. (1) bekezdés szerinti kérelemben vállalta, a továbbképzés megkezdésekor valamennyi résztvevı számára térítésmentesen biztosítani információs anyagot, c) legalább 10 nappal a továbbképzés idıpontját megelızıen bejelenteni az 5. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a tervezett továbbképzések helyét, idıpontját; elektronikus képzés esetén e bejelentést 10 nappal az elektronikus képzési tevékenység megkezdé- 13

14 sét megelızıen kell megtenni, valamint hozzáférést kell biztosítani az elektronikus képzés továbbképzési programjához, d) a továbbképzéseken a részvétel igazolására jelenléti ívet vezetni a 6. számú mellékletben meghatározott adattartalommal; elektronikus képzés esetén regisztrálnia kell az elektronikus képzési programot teljesítıket, e) az elszámolhatóság idıszakában lebonyolított továbbképzések vonatkozásában a továbbképzésen való részvételrıl, a továbbképzés idıpontjáról és a megszerzett kreditpontokról igazolást kiadni a továbbképzésen résztvevık részére a 11. számú mellékletben meghatározott adattartalommal, a képzés befejezését követı 30 napon belül, f) összesített jegyzéket készíteni a továbbképzésen résztvevık adatairól - a továbbképzésen való részvételi kötelezettség teljesítésének igazolása céljából - a számviteli törvény 152. (4) bekezdésében meghatározott adattartalommal, amelyet a jelenléti ívek másolatának csatolásával a nyilvántartásba vételt végzı szervezet - az egységes Kormányzati Portálon megjelenı - tájékoztatójában közzétett címre, vagy egyéb elektronikus adathordozón táblázatkezelı program által támogatott formátumban a nyilvántartásba vételt végzı szervezet részére a továbbképzés lebonyolítását követı 30 napon belül megküld, g) a továbbképzésekrıl olyan nyilvántartást vezetni, amelybıl egyértelmően nyomon követhetı, hogy a továbbképzésen részt vevı személy mely továbbképzésen, mennyi kreditpontról kapott igazolást. 10/H. E rendelet alkalmazásában a) elektronikus képzés: minden olyan képzés, továbbképzés, amelynek tananyaga elektronikus közvetítı felületen keresztül jut el a képzésben résztvevıhöz, akinek a képzésben való részvétele során kifejtett tevékenysége ezen elektronikus közvetítı felületen keresztül valósul meg; b) szakmai kiadvány: a könyvviteli szolgáltatást végzık továbbképzése szempontjából releváns tartalmat hordozó, papír alapon vagy elektronikus adathordozón kiadott tananyag, szakmai ismereteket tartalmazó kiadvány (ide értve a szakkönyvet, valamint a minısítési kérelem benyújtását megelızıen legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan megjelenı szakmai folyóiratot is), vagy releváns szakmai ismereteket közvetítı információs eszköz. Záró és átmeneti rendelkezések 11. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 30. napon lép hatályba. (2) 11/A. (1) Az államháztartási szakterületre vonatkozóan december 31-éig csak olyan továbbképzési program minısíthetı a kreditpont-minısítési eljárásban, amely a nyilvántartásba vételt végzı szervezet által közzétett minısítési szempontrendszerben meghatározott egységes tematikán alapul. (2) (3) (4) Amennyiben a kérelmezı a kérelem benyújtásakor - a regisztráció elıfeltételeként meghatározott egyéb követelmények teljesítése mellett - rendelkezik legalább hároméves igazolt szakmai gyakorlattal IFRS szakterületen, akkor a június 30-ig benyújtott kérelmek alapján megkezdett hatósági eljárásokban a 3. (1) bekezdése, valamint a 6. (2) bekezdése szerinti rendelkezésektıl eltérıen az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az IFRS szakterületen szerzett szakképesítést lehet megjelölni a kérelmezı kérésére. IFRS szakterületen szerzett szakmai gyakorlatnak minısül az olyan, könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladat végzése, amely a nemzetközi számviteli standardok átfogó ismerete nélkül nem látható el. 14

15 (5) A (4) bekezdés szerinti kérelmek esetében elfogadható az a szakképesítést tanúsító oklevél vagy bizonyítvány is, amely alapján a kérelmezı a kérelem benyújtását megelızıen már kapott a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt. (6) Azoknak a tevékenység-engedélyezési eljárása során, akik korábban a számviteli törvény 151. (1) bekezdése szerinti tevékenységi engedéllyel nem rendelkeztek, az 5. (2) bekezdés b) pontja szerinti rendelkezéseket a december 31-ét követıen benyújtott kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni. (7) A könyvviteli szolgáltatást végzık továbbképzésére december 31-én akkreditációval rendelkezı szervezetek a 10/A. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek legkésıbb december 31-ig kötelesek eleget tenni. Egyebekben e szervezetekre ugyanazon jogok és kötelezettségek vonatkoznak, mint a 10/A. alapján január 1-jét követıen akkreditált szervezetekre. Az Európai Unió jogának való megfelelés 12. (1) Ez a rendelet az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történı szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérıl szóló, április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja. (2) Ez a rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikk (1) bekezdésének és 17. cikk (6) bekezdésének, valamint kizárólag a továbbképzésre irányuló szolgáltatás tekintetében a 16. cikkének való megfelelést szolgálja. 1. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez ADATLAP a könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító nyilvántartásba való felvételhez (az igazolvány kiadásához), az igazolvány pótlásához, cseréjéhez, az adatváltozás bejelentéséhez, valamint a nyilvántartásból való törléshez Az adatlap kötelezı tartalmi elemeit az 1-2. és 4-6. pontok foglalják magukba. 1. Az adatlapnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a kérelmezı a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító - nyilvántartásba történı felvételét (az igazolvány kiadását) - igazolványa pótlását (elveszett, ellopott, megsemmisült igazolvány esetén) - igazolványa cseréjét = megrongálódás miatt, illetve = adatváltozás esetén, (amennyiben a változás érinti az igazolványon szereplı adatokat) - névváltozás, - szakterület-kiegészítés, - szakterület-törlés, - a nyilvántartásban szereplı egyéb adataiban történt változás(ok) átvezetését - nyilvántartásból való törlését kéri. 15

16 2. Az adatlapnak tartalmaznia kell a következı adatokat: a) családi és utónév, b) születési családi és utónév, c) születési hely, d) születési idı, e) anyja születési családi és utóneve, f) lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám), g) levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám), h) regisztrálási szám, i) szakmai képesítés megnevezése (mérlegképes oklevél, illetve azzal egyenértékő szakképesítést igazoló dokumentum száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte, oklevél szerinti szak/szakirány megnevezése, okleveles könyvvizsgálói oklevél száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte), j) a számviteli törvényben meghatározott idejő számviteli, pénzügyi vagy ellenırzési szakmai gyakorlat ismertetése fordított idırendi sorrendben [gyakorlat megszerzésének helye, végzett tevékenység(ek), gyakorlat idıtartama: év, hónap, naptól - év, hónap, napig], k) a szakterület, amelyre a felvételét kéri (amennyiben a szakképesítés szakiránya/szakterülete az oklevélen nem szerepel), l) egyenértékő szakképesítést igazoló oklevél, bizonyítvány benyújtása esetén annak megjelölése, hogy a Korm. rendelet 2. számú melléklete, vagy a 3. -ának mely bekezdése alapján kérelmezi a nyilvántartásba vételét. 3. Nem kötelezı, a kérelmezı önkéntes adatszolgáltatása alapján (amennyiben azokat az adatlapon feltünteti) kerülnek a nyilvántartásba a következı adatok: a) telefonszám, b) elektronikus elérhetıség, c) egyéb szakmai képesítés megnevezése (oklevél, bizonyítvány száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte), d) nyelvvizsga (nyelv, típus, fokozat). 4. Nyilatkozatok: a) Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatlapon szereplı adatok a valóságnak megfelelnek, nincs tudomásom olyan körülményrıl, amely a Korm. rendelet szerinti - nyilvántartásba történı felvételemet (az igazolvány kiadását), - igazolvány pótlását, cseréjét kizárná. b) Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásban szereplı regisztrálási szám, regisztrálási szakterület, igazolványszám, név, születési név, anyja születési neve, valamint hozzájárulásom esetén a c) pontban megjelölt egyéb adataim külön rendelkezés nélkül, a számviteli törvény ának (10) bekezdése szerint nyilvánosak. c) Hozzájárulok az alábbi - az adatlapon feltüntetett - személyes adataim Korm. rendelet szerinti nyilvánosságra hozatalához: - lakcím, - levelezési cím, - születési hely, idı, - telefonszám, - elektronikus elérhetıség, - szakképesítés adatai, 16

17 - egyéb szakképesítés, - nyelvvizsga, - szakmai gyakorlat. d) Kijelentem, hogy az eljárás... Ft, azaz... Ft öszszegő igazgatási szolgáltatási díját megfizettem/helyettem és nevemben, a köztünk fennálló megállapodás alapján... fizette meg. Kijelentem továbbá, hogy a befizetést igazoló... számú fizetési számlák közötti átutalási/fizetési számlára postai úton történı készpénz-átutalási megbízás másolatát a jelen kérelemhez csatolom. 5. Dátum 6. A kérelmezı aláírása 2. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez Intézmény, kar Szak Évfolyam Kırös Fıiskola (Tessedik Sámuel Fıiskola) Közgazdász, Pénzügyi szak, vállalkozási 1997-tıl pénzügyek szakirány Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Fıiskolai Közgazdász, Gazdálkodási szak, számviteli 1996-tól Kar szakspecializáció Kossuth Lajos Tudományegyetem Okleveles közgazdász, Gazdálkodási szak, 1999-tıl számvitel-pénzügy. szakirány Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezıgazdasági Agrármérnök, Vállalkozás szervezési szak tól Tud. Kar irány Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezıgazdasági Agrármérnök, Kereskedelmi marketing 1998-tól Tud. Kar szakirány Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezıgazdasági Gazdasági Agrármérnök szak 1998-tól Tud. Kar Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazda Ipari szak 1994-ig Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazda Agrár szak 1994-ig Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazda Belkereskedelmi szak 1994-ig Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazda Közlekedési szak 1994-ig Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazda Pénzügyi szak 1994-ig Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazda Gazdálkodási szak 1993-tól Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Tanár B szak folyamatosan Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Okleveles közgazdász, Gazdálkodási szak 1994-tıl Kar Számviteli minısített specializáció Pénzügyi és Számviteli Fıiskola Közgazdász Számviteli szak 1993-tól Pénzügyi és Számviteli Fıiskola Közgazdász Pénzügyi szak 1993-tól Pénzügyi és Számviteli Fıiskola Közgazdász Gazdasági Informatikai szak 2000-tıl Pénzügyi és Számviteli Fıiskola Üzemgazdász/Közgazdász, Számviteli Vállalatgazdálkodási 1993-ig Kar/szak Pénzügyi és Számviteli Fıiskola Üzemgazdász/Közgazdász, Pénzügyi 1993-ig Kar/szak Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodási szak, pénzügyi-számviteli 1997-tıl szakirány Szent István Egyetem Gazdaság- és Társa- Gazdasági Agrármérnök szak, Pénzügyi tıl 17

18 dalomtudományi Kar számviteli szakirány 3. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez Nemzetgazdasági Minisztérium a) oldal Regisztrálási szám: IGAZOLVÁNY könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartásba vételérıl Személyi azonosító adatok Családi és utónév: Születési hely, idı: Anyja születési családi és utóneve: Regisztrálási szakterület: Igazolványszám: Nemzetgazdasági Minisztérium A Nemzetgazdasági Minisztérium a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából b) oldal Fénykép helye... számon nyilvántartásba vette. Ezen nyilvántartásba vétel alapján az igazolvány tulajdonosa könyvviteli szolgáltatási tevékenység folytatására jogosult. Az igazolvány érvényes:...-tıl a visszavonásig Budapest,... P. H.... aláírás 4. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez 18

19 ADATLAP a szakmai továbbképzés szervezésére és lebonyolítására jelentkezı szervezetek (a továbbiakban: szervezet) akkreditáció iránti kérelméhez, valamint az akkreditációs nyilvántartás adataiban történt változás átvezetésének kérelméhez Az adatlap kötelezı tartalmi elemei a következık: 1. Az akkreditációhoz az adatlapon kötelezıen szükséges megadni a következı adatokat: a) szervezet neve, b) szervezet hivatalosan rövidített neve, c) szervezet székhelye, d) szervezet levelezési címe, e) szervezet telefonszáma, faxszáma, elektronikus címe, honlapjának címe, f) szervezet felelıs vezetıjének neve, g) szervezet felelıs vezetıjének elérhetısége (telefonszám, elektronikus elérhetıség), h) a szervezet által vállalt továbbképzés szervezése (szakok megnevezése, azon belül csoportok száma), i) a szervezet által az oktatásszervezés területén alkalmazott minıségirányítási rendszer leírása, j) a szervezet elmúlt 3 éves szakmai (ezen belül külön kiemelve a pénzügyi-számviteli oktatási) tevékenységének rövid bemutatása, k) a szervezet oktatóinak szakmai és oktatói tevékenységének bemutatása, l) az oktatás lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételek részletes bemutatása, m) a tervezett továbbképzés paramétereinek részletes bemutatása (ár, helyszín, egyéb szolgáltatás stb.), n) a továbbképzés tervezett/meglévı nyilvántartási rendszerének bemutatása. 2. Nyilatkozatok: a) Kijelentem, hogy a fenti kérelemben, valamint mellékleteiben szereplı adatok a valóságnak megfelelnek. b) Kijelentem, hogy a szervezet - a kérelem benyújtásának idıpontjában - az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény pontja szerint köztartozásmentes adózónak minısül. c) Kijelentem, hogy a szervezet - a létesítı okirata alapján - felnıttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési tevékenységet folytat. d) Kijelentem, hogy a szervezet megfelel a számvitelrıl szóló évi C. törvény 152. (2a) és (2b) bekezdésében meghatározott követelménynek. 3. Az akkreditációs nyilvántartás adataiban történt változás átvezetésének kérelme esetén a következı adatok és nyilatkozat megadása kötelezı: a) az akkreditációval rendelkezı szervezet neve, b) az akkreditációval rendelkezı szervezet akkreditációs száma, c) az akkreditációval rendelkezı szervezet adataiban bekövetkezett változás ismertetése, d) nyilatkozat: Kijelentem, hogy a fenti adatváltozás az akkreditáció feltételeit nem érinti. 4. Dátum 19

20 5. Bélyegzı 6. Cégszerő aláírás 5. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez ADATLAP könyvviteli szolgáltatást végzık továbbképzésének indításáról Az adatlap kötelezı tartalmi elemei a következık: 1. A könyvviteli szolgáltatást végzık továbbképzésének indításáról a továbbképzésben közremőködı szervezetnek (a továbbiakban: szervezet) a következı adatokat kell megadnia: a) Szervezet sorszáma b) Szervezet neve c) Szervezet címe d) Képzés helye (pontos címe) e) Továbbképzési program címe f) Témafelelıs neve g) Témafelelıs telefonszáma h) Témakör megnevezése (számvitel, nem számvitel) i) Oktatás idıpontja (év, hónap, nap) j) Oktatás idıpontja (kezdési idı: óra, perc) k) Oktatás idıpontja (befejezés ideje: óra, perc) l) Elıadó neve m) Szakterület megnevezése - vállalkozási - államháztartási - pénzügyi - egyéb szervezeti (nonprofit) - IFRS n) A továbbképzésre vonatkozóan kibocsátott kreditpont-minısítési határozat száma 2. Dátum 3. Bélyegzı 4. Cégszerő aláírás 6. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez JELENLÉTI ÍV A továbbképzésben közremőködı szervezet sorszáma: A TOVÁBBKÉPZÉSBEN KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZET NEVE, CÍME: KÉPZÉS HELYE: (PONTOS CÍM) TÉMAKÖR Év, hónap Nap OKTATÁS IDİPONTJA Kezdési idı (óra, perc) Befejezés (óra, perc) Elıadó neve 20

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

1. Mettől-meddig tart a továbbképzési év?

1. Mettől-meddig tart a továbbképzési év? TÁJÉKOZTATÓ A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK TOVÁBBKÉPZÉSÉVEL * KAPCSOLATBAN GYAKRAN FELMERÜLŐ KÉRDÉSEKRŐL 1. Mettől-meddig tart a továbbképzési év? 2013-tól a továbbképzési év megegyezik a naptári évvel,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 (hatályos: 2011.10.04-2011.10.05) Tartalom: - orvosi pecsét formai követelményei - mentés tárgyi feltételei

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában és az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. -ában

Részletesebben

Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásával, továbbképzésével kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekről

Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásával, továbbképzésével kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekről Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásával, továbbképzésével kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekről Regisztráció 1. Kinek kell regisztráltatnia magát? Főszabályként a számvitelről

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület MEGJELENT a földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993.

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - )

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - ) A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye rendkívüli vizsgaidıszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatójáról a 2013. június július közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre

Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre Az igazságügyi és rendészeti miniszter a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázati felhívás a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történı jogosultság elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

A könyvviteli szolgáltatók továbbképzésének átalakítása

A könyvviteli szolgáltatók továbbképzésének átalakítása A könyvviteli szolgáltatók továbbképzésének átalakítása 2003-tól van érvényben a könyvviteli szolgáltatók továbbképzésének jelenlegi rendszere, és azóta halmozódnak az ezzel kapcsolatos tapasztalatok,

Részletesebben

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi kérelmének benyújtásáról és annak mellékleteiről A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása:

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása: Az SzVMSzK Pest Megyei Szervezete pályázatot hirdet szakmai vizsgabizottsági képviselıi feladatok ellátására. A pályázatok folyamatosan benyújthatók, elbírálásuk minden év április hónapjában, április 30-ig

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

1. Készpénzforgalom korlátozása

1. Készpénzforgalom korlátozása ART 2013 1. Készpénzforgalom korlátozása Az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl

Részletesebben

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 1997 2 A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöksége az

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

Netes tájékoztató RÉSZLETES Készítette: Zubor András Pál 16/03/10 4.0v

Netes tájékoztató RÉSZLETES Készítette: Zubor András Pál 16/03/10 4.0v Az energetikai auditálásra jogosultak regisztrációs eljárásával kapcsolatos kérdések (részletes információk) Hol találhatók meg a regisztrációs eljárással kapcsolatos fontosabb jogszabályok? Ki jogosult

Részletesebben

Oktatási és Vizsgaszervezési Igazgatóság/Dr. Henczi Lajos INFORMÁCIÓK

Oktatási és Vizsgaszervezési Igazgatóság/Dr. Henczi Lajos INFORMÁCIÓK INFORMÁCIÓK az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről, illetve továbbképzéséről 1. Jogszabályi háttér A téma iránt érdeklődők - az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

Gazdálkodó szervezetek által fizetendı kamarai regisztrációs díj

Gazdálkodó szervezetek által fizetendı kamarai regisztrációs díj 2012/ 4 Gazdálkodó szervezetek által fizetendı kamarai regisztrációs díj Szmicsek Szmicsek Sándor Sándor Adópartner Az Országgyőlés 2011. november 21-én fogadta el az egyes adótörvények és az azzal összefüggı

Részletesebben

40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet

40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 133/2008. (V.

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ-

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- RİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány András

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének / (.) Önkormányzati Rendelete egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidın kívüli megtartásának engedélyezésérıl

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Tájékoztató a minősítési eljárásról

Tájékoztató a minősítési eljárásról Tájékoztató a minősítési eljárásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakba: Kkt.) tartalmazza

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

A szakmagyakorlási kódex

A szakmagyakorlási kódex A szakmagyakorlási kódex Hajdú György VIII. MÉRNÖKNAP Szolnok 2013. szeptember 14. 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggı szakmagyakorlási tevékenységekrıl Hatályos:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

Pályázati felhívás. - Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát.

Pályázati felhívás. - Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát. Pályázati felhívás A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja: A szakképzésről szóló,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez A) rész A kérelmező gazdasági-, pénzügyi alkalmasságát igazoló adatok 1. Mérleg A kérelmező saját vagy jogelődje

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele 85412 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 220. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2016. (XII. 29.) MvM rendelete a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság...

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság... Tartalom Tartalom... 1 Általános rendelkezések... 2 Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára... 3 Vizsgabizottság... 4 A vizsga lefolytatása... 4 Jegyzőkönyv... 4 Tanúsítvány... 4 Díj... 5 Hatálybalépés...

Részletesebben

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki Pályázati felhívás A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja:

Részletesebben

I. A vezetık és a pedagógusok kötelezı óraszáma. 1. Az igazgató kötelezı óraszáma

I. A vezetık és a pedagógusok kötelezı óraszáma. 1. Az igazgató kötelezı óraszáma I. A vezetık és a pedagógusok kötelezı óraszáma 1. Az igazgató kötelezı óraszáma Az igazgató, a kötelezı órája keretében ellátja a tanulók elméleti képzését. Az igazgatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról TERVEZET! A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi kérelmének benyújtásáról és annak mellékleteiről A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.)

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1 A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (Jtv.) 8. - a alapján az állam, vagy a közszolgáltatást nyújtó szervek által finanszírozott azaz nem önköltséges

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben