BENCÉS HÍRLEVÉL. Torinói Maximos I. homíliája a Szent Keresztről SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BENCÉS HÍRLEVÉL. Torinói Maximos I. homíliája a Szent Keresztről SZÁMUNK TARTALMÁBÓL"

Átírás

1 BENCÉS HÍRLEVÉL XIII. évfolyam 1. szám A MAGYAR BENCÉS KONGRAGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA tavasz Torinói Maximos I. homíliája a Szent Keresztről SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Vizitáció a Kongregációban Pro Pannonhalma Díj 2011 Interjú Ákos atyával Időszaki kiállítás a Főapátságban Befejeződött az Arborétum dendrobotanikai rehabilitációja Farsangi mulatságok, Bencés Bál Szent Vince napi szőlő bejárás Hírek, új kiadványok Bakonybél, Tihany, Győr, Budapest és Tiszaújfalu hírei Egy mítosz elmeséli, hogy Odüsszeusz, aki a tengeren tíz évig bolyongva és hánykolódva nem találta a hazafelé vezető utat, hajóútja során egyszer egy olyan helyre vetődött, ahol a szirének kegyetlen énekének édes dallama zengett, s az arra hajózókat cirógató zenéjével anynyira elkápráztatta, hogy nem elégedtek meg a gyönyör látványával, hanem egyenesen üdvük hajótörésébe siettek. Olyan élvezetes volt ugyanis az az ének, hogy aki csak meghallotta dallamát, mintegy a csábítástól eszét vesztve többé nem a kitűzött kikötő felé tartott, hanem végzetébe rohant, amelyet pedig korábban el akart kerülni. Amikor tehát Odüsszeuszt a hajótörés fenyegette, el akarta kerülni ezt az édes vészt, s ezért úgy mesélik társai fülét viasszal tömte be, magát pedig a hajó árbocához kötözte, hogy ily módon azok elkerüljék a dallam veszedelmes csábítását, és maga is kimeneküljön a hajóra leselkedő veszélyből. Ha tehát Odüsszeusszal kapcsolatban arról számol be a történet, hogy a fához való kikötözés mentette meg a veszélytől, mennyivel inkább kell azt hirdetnünk, ami a valóságban meg is történt, tudniillik, hogy ma az egész emberi nemet kimentette a kereszt fája a halál veszedelméből. Mivel az Úr Krisztust felkötötték a fára, mi mintegy bedugaszolt füllel átkelhetünk a világ csábító veszedelmein, mert már sem a világ veszedelmes dolgainak a hallása nem tartóztat minket, sem a jobb élet útján nem térülünk el a gyönyör sziklazátonyai felé. A kereszt fája nemcsak a hozzá kötözött embert juttatja el otthonába, hanem a körülötte lévő társakat is megoltalmazza erős árnyékával. Azt pedig, hogy a kereszt teszi lehetővé, hogy sok bolyongásunk után otthonunkba hazatérjünk, maga az Úr nyilvánítja ki, amidőn a keresztre feszített latorhoz így szól: Még ma velem leszel a paradicsomban (Lk 23,43). Ez a sokat tévelygő és hajótörést szenvedett gonosztevő nem térhetett volna vissza másként a paradicsomba, amelyből az első ember elindult, csak a fához kötözve, ugyanis egyfajta faárbocnak tekinthető az egyházban a kereszt, amely egyedül képes épségben megmaradni e világ hízelgő és veszedelmes zátonyai között. Annak tehát, aki e hajóban hozzákötözte magát a kereszt fájához, vagy bedugaszolta fülét a Szentírás igéivel, nem kell félnie a bujaság édes viharaitól. A szirének mámorító alakja az a csábító élvezetvágy, amely ártó hízelgésével megtöri a hatalmába került lélek állhatatosságát. Az Úr Krisztus tehát azért függött a kereszten, hogy az egész emberi nemet megszabadítsa e világ hajótöréséből. Tegyük azonban félre Odüsszeusz meséjét, amely csak kieszelt és nem valóságos, és nézzük, találunk-e a Szentírásban valami hasonló példázatot, amelyet az Úr utóbb önmaga betöltött, előbb pedig prófétái által előre jelzett. Az Ószövetségben azt olvassuk (Szám 21), hogy amidőn Mózes Izrael fiait kivezette az egyipto- grafika: Mátyássy László

2 2 BENCÉS HÍRLEVÉL mi rabszolgaságból, s a nép a pusztában súlyosan szenvedett a kígyók özönétől, és képtelen volt bármiféle fegyverrel védekezni ellenük, akkor Mózes isteni Lélekkel eltelve egy fára szegezett rézkígyót állított fel a haldoklók tömegei közt, és megparancsolta a népnek, hogy ebből a jelből merítsék a gyógyulás reményét. E jelből oly nagy orvosság áradt a kígyómarások ellen, hogy minden sebesült, aki feltekintett a kígyó keresztjére, vagy csak belé vetette reményét, azonnal elnyerte a gyógyulás orvosságát. Erről az eseményről az Úr is megemlékezik az Evangéliumban, amidőn így szól: Amint a pusztában Mózes felemelte a rézkígyót, úgy fogják az Emberfiát is felemelni (Jn 3,14). Ha tehát a fára szegezett kígyó megszerezte Izrael fiai számára a gyógyulást, mennyivel inkább megadja az üdvösséget a népeknek a keresztfára felfeszített Úr? Ha az előkép ily nagy hatással bírt, mennyivel hatásosabb a valóság? Elsőként tehát a kígyót szegezték fel a fára rendjén is van, hogy ha elsőként vétkezett Isten előtt a sátán, akkor elsőként is sújtsa őt a kereszt ítélete. Fára feszíttetett fel, és ez is okkal történt: hogy az az ember, akit a paradicsomban a bűnös vágy fája vezetett félre, most a fa által meneküljön meg, s az az anyag, amely halálának okozója volt, most üdvösségének gyógyszere legyen. A kígyó után másodikként Megváltónkban maga az ember feszíttetik keresztre, azért, hogy a bűn szerzője után maga a bűn is megbűnhődjék. Az első kereszt a kígyót, a második a kígyó mérgét sújtotta büntetéssel: azaz előbb a bűntett kiötlőjét büntette meg, majd az ő gonoszsága került ítélet alá. A méreg, amelyet rábeszélése révén maga csepegtetett az emberbe, most vettetik ki, most gyógyíttatik meg, s amikor az embert kiszolgáltatják a szenvedésnek, nem a halálnak vetik oda, hanem a halál bűntettét teszik benne jóvá. Ezt teszi az Úr magára vett emberségében, hogy miközben ártatlanul szenved, benne a sátáni kötelességszegés engedetlensége jóra forduljon, és az ember ismét szabad legyen a bűntől, szabad legyen a haláltól. Itt van nekünk az Úr Krisztus, aki szenvedésével megszabadított bennünket: őrá tekintsünk mindig, és az ő jelétől reméljünk sebeink számára orvosságot. Ha a kapzsiság mérge ömlött belénk, őrá nézzünk, és meggyógyít; ha a kéjvágy skorpiómérge jár át bennünket, őt kérleljük és orvosol; ha a földies gondolatok kígyómarásai szaggatnak, hozzá forduljunk és élni fogunk. Ezek ugyanis a lelki kígyók, s az Urat azért feszítették keresztre, hogy ezeket eltapossa. Erről mondta ő maga: Kígyókon és skorpiókon jártok, és semmit sem ártanak nektek (Lk 10,19). fordította: Konrád atya A BENCÉS KONFÖDERÁCIÓ HÍREIBŐL Sankt Ottilienben egy új weboldal indult (www. missionsmuseum.de) a főapátság Missziós Múzeumának felújítását támogatandó. A múzeumot 1911-ben alapították és 1922-ben nyitották meg a nagyközönség előtt. A gyűjtemény három nagy részre osztható: egy etnológiai részre, amelyhez mintegy hatezer kiállítás tárgy tartozik Kelet- és Dél-Afrikából, Koreából és más ázsiai országokból, egy állattani gyűjteményre, ötszáz kitömött állattal és egyéb preparátummal, valamint egy harmadik gyűjteményre, amely az Afrikában és Koreában mártírhalált halt missziósok relikviáit tartalmazza. A svájci Einsiedeln monostora, amely több mint ezer hektáros területtel Svájc legnagyobb magánkézben lévő erdőbirtokát mondhatja magáénak, az erdők példás kezeléséért a Binding-alapítvány környezetvédelmi díját kapta meg, amely Svájcban a legnagyobb összeggel járó környezetvédelemmel kapcsolatos kitüntetés. A díjátadásra 2011 május 12-én kerül sor. A Japánban történt súlyos földrengést a bencés Szentháromság Monostor kisebb károkkal vészelte át. Egy trappista nővér monostor kevésbé volt szerencsés, az ő földjeiket elérte a rengést követő szökőár. Egy redemptorista szerzetes autójában esett áldozatul az árnak február 10-én a ciszterci Heiligenkreuzban új apátot választottak Maximilan Heim személyében. Az új apát Bajorországban született, és ban lépett be a közösségbe óta a stiepeli perjelség elöljárója volt. Korábban novíciusmester, kántor és perjel volt. A ciszterci Marienkron 52 éves apátnője Mirjam Binkelbach egészségi állapota miatt lemondott hivataláról. A teológusnő 2001 óta vezette a közösséget. A ciszterci rend generálisa Oberschönenfeld nyugalmazott apátnőjét, Ancilla Bettinget adminisztrátor-perjelnőnek nevezte ki.

3 BENCÉS HÍRLEVÉL 3 Vizitáció a Magyar Bencés Kongregációban Február 7. és 18. között Richard Yeo angol prézes apát és Philippe Vanderheyden chevetogne-i apát ún. kánoni vizitációt tartott a Bencés Kongregáció magyarországi részében. A vizitáció során az apát urak két alkalommal találkoztak a teljes közösséggel, külön megbeszélést folytattak a főapáti tanáccsal, felkeresték a kongregáció minden házát (Pannonhalma, Bakonybél, Tihany, Győr, budapesti Tanulmányi Ház), hogy személyesen is beszélgessenek a rendtársakkal. A vizitátorok feladata az, hogy alapos tájékozódás után elmondják a teljes közösség előtt tapasztalatukat, javaslataikat, buzdításukat és ezáltal inspirációt adjanak szerzetesi életalakításunkhoz, jövőtervezésünkhöz. Richard apát úr a bevezető káptalanon így fogalmazta meg a vizitáció lényegét: A vizitáció középpontjában a beszélgetések állnak. Ezek során mindannyian megosztjátok velünk az eltelt pár évben szerzett tapasztalataitokat, a jelenre vonatkozó gondolataitokat, illetve a jövőt illető reményeiteket és talán félelmeiteket vagy aggodalmaitokat is. A vizitátornak az a feladata, hogy befogadja mindazt, amit vele megosztotok. Olyan ez, mint egy kirakós játék (puzzle). A vizitátorok összeillesztik az egyes darabokat. Megesik, hogy egy-egy darabot rossz helyre raknak: nem tévedhetetlenek. Remélik viszont, hogy a kép, amit összeállítanak, értelmezhető. A bennük összeállt képet és reflexióikat mutatták fel előttünk, számomra nagyon izgalmas módon azáltal, hogy a beszámoló tartalmában és terjedelmében is hangsúlyos része spirituális tanítás lett. Ebből osztunk meg most néhány részletet olvasóinkkal. Arra bátorítunk benneteket, hogy egy kicsit kevesebbet gondoljatok arra, hogy mit tesztek, és inkább egy kicsit többet gondoljatok arra, hogy kik vagytok. A 2000-ben tartott apátkongresszuson Timothy Radcliffe atya, az akkori domonkos generális előadásában így fogalmazta ezt meg: a ti monostoraitok nem abban tárják fel Istent a világ számára, hogy mit tesztek, vagy hogy mit mondatok, hanem talán azáltal, hogy a monasztikus élet középpontjában van egy tér, egy űr, amelyben Isten megmutatja magát számunkra. Szent Benedek Regulája egy olyan üres térhez segíthet benneteket életetekben, amelyet Isten betölthet; amelyben ő maga láthatóvá válik. A szerzetesélet legszembetűnőbb tulajdonsága az, hogy nincsen sajátos feladatuk. Gazdálkodtok, de nem vagytok gazdálkodók. Tanítatok, de nem tanárok vagytok. Lehet akár kórházatok is, vagy missziót is vezethettek, de nem vagytok se orvosok, se misszionáriusok. Szerzetesek vagytok, akik a Benedeki Regulát követitek. Semmilyen tevékenységgel sem fonódtok össze elválaszthatatlanul. A szerzetesek általában eléggé elfoglalt emberek, de nem ez az elfoglaltság az életük célja és értelme. Pontosan a sajátos célnak ez a hiánya képes teret engedni Isten számára, aki életetek rejtett és titkos célja. Isten akkor sejlik fel mint életünk láthatatlan középpontja, amikor nem törekszünk más jogalapot teremteni saját létünk számára. A keresztény élet lényege pusztán az Istennek szánt lét. Jézus ezt mondja tanítványainak: Maradjatok meg szeretetemben. A szerzetesek hivatása megmaradni az ő szeretetében. Most közelítsük meg egy másik oldalról azt a kérdést, hogy mi is a mi szerzetesi identitásunk. II. János Pál pápa a Vita Consecrata kezdetű apostoli buzdításában így ír a szerzeteséletről: Az Egyházban az első századoktól fogva voltak férfiak és nők, akik arra éreztek hívatást, hogy a megtestesült Ige szolgai állapotát utánozzák, és követni kezdték őt oly módon, hogy követelményeinek - melyek a keresztség alapján az ő halálának és föltámadásának húsvéti misztériumában való részesedésből következnek - különleges és radikális módon a szerzetesi hivatásban tettek eleget. Miközben így kereszthordozókká váltak, kötelességüknek érezték, hogy a Lélekhordozókká váljanak, valóban lelki férfiakká és nőkké, akik képesek arra, hogy a dicsőítés és a szüntelen kérő imádság, az aszketikus gyakorlatok és a szeretet cselekedetei által titokzatos módon gazdagítsák a történelmet. Nézzük meg, hogyan fogalmazza meg Cassianus a szerzetesélet célját, amikor az első beszédében elmeséli a Mózes apáttal való találkozását. Amikor az idős ember afelől faggatja Cassianust és útitársát, hogy mi is a szerzetesélet célja, ők bizony nem tudják, mit feleljenek. Egyikük aztán merészen azt válaszolja, hogy a cél a mennyek országa. Nagyon jó, mondja az idős abba, valóban ez a végső célunk, és valóban ez minden keresztény élet végső célja, de mi a szerzetesélet sajátos célja vagy rendeltetése? Elérni a szív tisztaságát.

4 4 BENCÉS HÍRLEVÉL azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy terméketlen lesz azáltal meghatároznotok hivatásotokat, hogy mivel foglalkoztok. A hagyomány azt mutatja, hogy a magyar bencések az ifjúság nevelésére köteleződtek el. Ez kiváló bencés feladat, amely Szent Benedek idejétől nyomon követhető, és amellyel az én monostorom is foglalkozik régebb óta, mint a tiétek. Mégis, arra emlékeztetünk benneteket, hogy a bencés szerzetesi élet valamiképpen különbözik ettől: a mi szerzetesi identitásunk több annál, mint ahová a munkánk köt. Nem csak spirituális tanítást, hanem konkrét javaslatokat is kaptunk a vizitátoroktól szerzeteséletünk több területének átgondolásán túl a házak önállóvá válása útjának tervezésére is. Cirill atya PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG Pro Pannonhalma Díj 2011 A Pannonhalmi Főapátság Pro Pannonhalma megnevezéssel díjat alapított azon belső és külső munkatársai részére, akik a Főmonostor célkitűzéseinek megvalósításában jelentős mértékben, huzamos ideig közreműködtek. A kitüntetést a Főapáti Tanács egyetértésével 2011-ben Dr. Vajdovich Béla közgazdásznak, a főapátság gazdasági szaktanácsadójának adományozta főapát úr, melyet március 21-én, Szent Benedek napján az ünnepi szentmise keretében adott át a kitüntetettnek. Dr. Vajdovich Béla 1994-óta a főapátság gazdasági szaktanácsadójaként vesz részt abban a sokrétű folyamatban, melyek a főapátság anyagi alapjainak megteremtését célozzák. Első feladata a győri Széchenyi Patika üzemeltetési jogának visszavételével kapcsolatos teendők ellátása volt. Azt követően a főapátság gazdasági társaságai, jelesül a Mons Sacer Rt., a Faipari Kft. és a Tricollis Kft. működésének indítása, irányítása és átszervezése volt a feladata óta végzi az apátsági termékek gyártásával és forgalmazásával kapcsolatos munkákat. Különösen is hozzá kötődik együttműködésünk a Hebária gyógynövény-feldolgozó és értékesítő társasággal, amelynek keretében a nyolc pannonhalmi gyógytea megjelenési formáinak kialakítása, engedélyeztetése és a kereskedelem koordinálása történt. Munkásságának másik fontos területe a pályázatok projektmenedzselése volt ben kezdődött a főapátság turisztikai fejlesztési stratégiájának felvázolása, majd 2004-től az Európai Unió által támogatott fejlesztésekhez kellett terveinket illeszteni. Ezt követően kezdődött el a négy szakaszból álló fejlesztési terv megvalósítása, amelynek keretében megújultak a főapátság belső udvarai, elkészült az apátság előtti tér és a várkör rendezése; megépült a Kosaras-dombon a Viator étterem és konferenciaterem a parkolóval, a Cseider-völgyben pedig a Szent Jakab Ház, turisztikai létesítményekkel bővült az Arborétum, gyógynövényes ház jött létre a Kertben, új funkciót kapott a Hospodár. Mindezen zömében pályázati forrásokból finanszírozott beruházás projektmenedzsere volt Dr. Vajdovich Béla. Lelkiismeretesen végezte az Európai Unió előírásai szerinti beszámolás, elszámolás, ellenőrzés, tájékoztatás és kapcsolattartás sok türelmet, nagy rugalmasságot és tapintatott igénylő feladatait. Különösen is hálásak vagyunk kedves, barátságos, segítőkész, lelkes egyéniségért! A Rend megbecsülése és tisztelete övezze őt! Az Úristen áldása kísérje életét és adjon neki erőt, hogy továbbra is szerettei támasza lehessen! (A Bencés Hírlevél 2009 nyári számában olvasható egy interjú a kitüntetettel.)

5 BENCÉS HÍRLEVÉL 5 Időt szánni Istenre Interjú Binzberger Ákos atyával Kedves Ákos! Nem bencés gimnáziumba jártál. Mesélj először iskoláidról. A budapesti Móricz Zsigmond Gimnázium matematika tagozatos osztályában érettségiztem 1976-ban, majd az ELTE-TTK matematikus szakon végeztem. Itt az utolsó évben felvehettem a matematika tanári kiegészítő szakot is, mert kissé elégtelennek éreztem az elméleti matematikát és foglalkoztatni kezdett a tanári hivatás is. Ezt már Pannonhalmáról fejeztem be 1984-ben augusztus 6-án kezdtem meg a noviciátust. Utána itt végeztem a Szent Gellért Főiskolán a teológiai tanulmányokat, hisz ekkor még sehol sem volt a Sapientia Főiskola. Hogyan született meg szerzetesi hivatásod? Igen jelentősek voltak életemben a plébániai élmények. Egy jól működő, sokféle közösséggel rendelkező plébánián voltam kisdiák, ministráns a budapesti Felső-Krisztinavárosi Plébánián. Itt lettek elültetve az alapok. Gimnazista koromra Dél-Budán kaptak szüleim lakást, így új plébániára kerültem. A Baross Gábor telepen Arató Miklós Orbán ciszterci atya volt a lelkivezetőm kamasz és egyetemi éveim alatt, aki egyébként a rendszerváltozás után a pécsi Ciszterci Gimnázium lelki igazgatója lett. Másik közeli plébánia is fontos volt nekem. Nagytétényben Keszthelyi Ferenc Jeromos, szintén ciszterci atya, a későbbi váci megyéspüspök volt a plébános. Mindketten, noha szétszóratásban éltek, de szívükben ciszterciek voltak. Én pedig e két szerzetes atya között az új lakótelepen nőttem fel bencéssé. Az ő példájuk, szavuk és életük, a plébánián működő közösségek, illetve szolgálatok adták nekem azt a sok örömet, ami vonzott a lelkipásztori élet felé: Öregek látogatása, mozgássérülteknek, szellemi fogyatékosoknak való baráti szolgálat, ministránsok vezetése, passióra betanítás, kirándulások szervezése, lelkigyakorlatok, táborok sok olyan élményt adtak, melyben lassanként felismertem saját talentumaimat, küldetésemet. Érlelődésemben jelentős volt a tizenegy hónapos katonai szolgálat is az egyetem előtt, amikor először kerültem el otthonról, és kellett egyedül megküzdenem hitemmel egy más világban. Ajándék volt ez az év abban az értelemben, hogy személyessé vált sok minden hitemben is, amit addig szokásból tettem. Ezután egyetemre kerültem, matematikus szakra jártam, és igen gazdag szellemi, lelki, közösségi életet éltem. Annak kérdése nem hagyott nyugodni: vajon merre hív az Úr? Volt, hogy családalapításra gondoltam, mert szerelmes voltam, és volt, amikor erősen az egyházmegyei papi szolgálat foglalkoztatott. Végül szinte váratlan ajándékként jött el az az idő, amikor a szerzetesi utat szabadon tudtam választani és ebben reméltem felismerni életem beteljesedését, ebben tudtam magam felett az Úr áldását. Akkor kétféle vonzalom vezetett Pannonhalmára: a lelkek pásztori szolgálatára és a diákok matematikai oktatására is lehetőség nyílt itt. Ekkor még igen keveset tudtam arról, hogy ki is a szerzetes. A kegyelemnek tudom be és ma is rácsodálkozom, hogy örömmel tudtam dönteni, annyi bizonytalanság és keresés után. Három irányban vannak most feladataid: magiszter, alperjel és tanár vagy. Magiszteri feladatod miből áll? Immár tizenhárom éve lettem novíciusmester. A szerzetesi életbe a jelöltet a magiszter ve-

6 6 BENCÉS HÍRLEVÉL zeti be. Ő a lelkivezetője a novíciusnak ezen az úton, de egyben a közösség elvárásait is ő képviseli az újonc számára. Ennek a folyamatnak minden szakasza hozzám tartozik: Az érdeklődőkkel való levelezéssel kezdve. Fontos alkalmak a hivatástisztázó lelkigyakorlatok, amelyeket a Jöjj és láss! címmel hirdetünk meg, most áprilisban épp negyedik alkalommal. Aztán sokaknak kínáljuk fel, hogy néhány napot töltsenek köztünk, amikor be lehet kapcsolódniuk a szerzetesek életébe, hogy a közösséggel együtt imádkozva, beszélgetve, csendben és vidámságban, munkában és az Írások tanulmányozásában töltve az időt megsejtsenek valamit életstílusunkból. A további fázisokban is a jelölt, novícius, egyszerű fogadalmas testvérek elöljárója vagyok, aki az örökfogadalomig kíséri a növendéket. A végső döntések alapvetően főapát úr kezében vannak, de ebben a magiszter van segítségére. Legfontosabb kihívás számomra a hívatások gondozása a hétköznapok jelei között, a Lélek vezetésével felismerni az Úr útjait. Másik közösségi megbízatásod az alperjeli munka. Mit jelent ez? A főapátságban a perjelt és az alperjelt mindig főapát úr nevezi ki a főapáti tanács tagjai közül. Így vagyok most már tizenegy éve alperjel, aki alapvetően a főapát és a perjel keze alá dolgozik. Fő feladatom a belső szolgálatok szervezése, a közösségépítés, a rendtársakkal való kapcsolattartás, segédkezés a képzések és ünnepek előkészítésében. Fontosnak tartom, hogy közvetítsek, meghallgassak, és megfelelő fórumokon szóbahozzam a közösség tagjait foglalkoztató témákat, ezzel segítve mind a közösséget, mind főapát úr vezetői munkáját. Ejtsünk néhány szót az iskolai munkádról és a matematikatanításról. Mik voltak első élményeid, amikor a matematika szerelmese lettél? Korábban 12 évig osztályfőnök és prefektus, azaz diákotthoni nevelő voltam bencés gimnáziumunkban. Abban az időben a prefektus volt egyben az osztályfőnök is, és a szabadnapját kivéve mindig ő volt a fiúkkal ébresztőtől takarodóig, de ha ritkán szükséges volt, éjjel is megtaláltak. Sok szabadidős program, kirándulás, játék egészítette ki a fegyelem alatti életet, a tanulást. Ugyanakkor a diákok lelki, belső növekedésében is sokat tehet egy prefektus figyelmével, beszélgetésekkel. Főleg a sérült családok gyermekeinek van nagy szüksége az itteni rendezett életre. Ahogy szoktuk mondani: apjuk helyett atyjuknak kell lennünk, amihez az utolsó osztályomnál még hozzáadtam, hogy anyjuk helyett anyjukká is kellett válnom, ugyanis a hatosztályos rendszer bevezetésével kisebb, 12 éves gyerekek nyelvét is meg kellett próbálnom elsajátítani. Ez nagy ugrás volt az elbúcsúztatott 18 évesek után. A hetedikesek egészen más igényekkel jöttek, új kihívást jelentettek számomra. A matematikával egész kicsi korom óta foglalkozom. Egyik első emlékem, ami eszembe jut, hogy egyszer családi nyaraláson, még valamikor általános iskolás koromban, állandóan a papírok fölé hajolva számoltam csillagászati óriásokat éppúgy, mint atomi méreteket, amikor azt kérdezték az ottani gyerekek, hogy matematika pótvizsgára kell-e készülnöm. Inkább a milliméter lapokon mértem és számítottam geometriai ábrákat, mint hogy focizni mentem volna. Most az iskolában csak a tizenkettedikesek fakultációs, vagy ahogy ma mondják, emelt szintű érettségire előkészítő csoportjában tanítok. Korábban minden osztályban tanítottam, egészen a hetedikesekig. Egyébként izgalmas kihívás volt, hogy a kicsik mennyire nem tudtak még absztrakt fogalmakkal dolgozni. Ugyanakkor milyen szívesen csináltak olyan felfedezéseket, amelyeket a nagyobbak már untak volna. Emlékeszem annak örömére, amikor előre magadott feltételekkel szerkesztették ki a pontokat és lassan kirajzolódott egy szép parabola, amire ők egyáltalán nem számítottak. De ez a felfedezés egyszer s mindenkorra bevéste számukra, hogy milyen tulajdonságú pontokból áll is ez a görbe. Korrepetálni mostanában kevesebbet szoktam, de remélem, eljön az idő, amikor majd újra több időm lesz ilyenekre, illetve akár szak-

7 BENCÉS HÍRLEVÉL 7 körökre is. Amikor kérdezni jönnek hozzám, mindig arra törekszem, hogy a toll a diák kezében legyen, mert ekkor csak azt írja le, amit ért és olyan ütemben, ahogy azt ő tudja követni. Én inkább bábáskodom az ő megoldása mellett. Így a végén az a benyomása, és ez az igazság is, hogy ő oldotta meg a feladatot. Ezzel sikerélménye lesz és önbizalmát is erősítettem. Ahogy mondani szokták, a jó pap holtig tanul. Az elmúlt években részt vettél felnőttképzésben is. Tudnál erről is beszélni? Teológiát végzettek számára hirdettek meg egy posztgraduális lelkigondozói képzést. Itt a lelki -ben, a Szentlélek útján való kísérésre gondoljunk. Nekem nagyon sokat jelentett ez a képzés. A havi két nap, mindig egy elevenítő, feltöltő rekollekciót is jelentett nekem. Abban tapasztaltam a felnőttképzés erejét, hogy olyanokat kellett tanulni, amik húsbavágóan érintették mindennapi feladataim. Saját korlátaim, belső akadályaim felismerése és az ezekben való fejlődés lehetőségei, illetve egy-egy elakadt beszélgetés, házaspárok kísérése, lelkivezetés sok kérdést vetett fel, amikben magamra hagyottnak és sokszor tanácstalannak éreztem magam. Ezekben kaptam igen sok jó mintát, és lehetőséget más szempontokkal összevetni, saját bevonódásaimat felismerni és eszközöket, hogy hatékonyabban tudjak mások javára lenni. Ebben azt hiszem, még holtig van mit tanulnom. Emellett egy igen értékes baráti kört, jó, elfogadó közösséget is kaptam ott. Még egyéni kedvteléseidről szeretnélek kérdezni. Első, ami eszembe jut a vasút. Tizennégy évesen költöztünk Dél-Budára, ahol az ablakból az egész Délnyugat-Magyarországra közlekedő vonatok figyelemmel kísérhetők voltak. Így lettem én is olyan, akit a vonat füstje megcsapott. Szívesen olvasok vonatról, utazok raja és szólítok meg vasutasokat és beszélgetek velük. Aztán a csillagászatnak volt nagy időszaka életemben, amit azért ma is ha már csak érintőlegesen de figyelemmel kísérek. Ha felnézek az égre, tudok mindig valami érdekeset mutatni. Aztán Dávid atya lelkiségtörténetének stúdiuma óta igen nagy érdeklődésem van a történelem iránt, és mindig van valami korszak, ami nagyon izgat, amit aztán kivesézek. Gondolok itt Bibó korszakomra, vagy a világháború és a diktatúra időszakainak tanulmányozására. Most az utóbbi hónapokban pedig Brehm Az állatok világa köteteit veszem kézbe nagy érdeklődéssel az esti elalvás előtti utolsó percekben. Miként van alkalmad egyéni csendre, ahogy szoktad mondani időd Istenre? Elég biztos pont reggelente, amikor még nem kezdődik el számomra a nap. A közös zsolozsma után még visszavonulok és ez belső töltekezés ideje számomra. Imádságé, lelki olvasmányé és a napom Isten előtti tervezéséé. Azt tapasztalom, hogy ha már kilépek a nap színterére, akkor telefonok, találkozások, megbeszélések és ek forgatagába kerülök, ami előtt jó ez a csendes felkészülés és ami közepette már nem tudnám megtalálni erre az alkalmat. A másik vágyam az a húsz perces megállás, ami a közös esti liturgiára való felkészülés lehetne. Itt már nem tudok olyan rendszerességről beszámolni, mint a reggeli csendességemről. Sokszor elsodornak nyugtalanító feladatok, félbe maradt beszélgetések. A napi ritmuson túl, nagyobb léptékben fontosak számomra a két-háromhavonta lehetséges másfél napos elvonulások, amikor hol egy üres plébániára (Ravazd, Táp), hol egy szerzetesházba (karmeliták, domonkosok) vonulok el. Ezek testi, szellemi és lelki felüdülés alkalmai, amikor és ahonnan nézve életem új reményeket tud kapni. Készítette: Cirill atya

8 8 BENCÉS HÍRLEVÉL Kortárs építészet Pannonhalmán időszaki kiállítás a Pannonhalmi Főapátságban Asztrik főapát úr köszöntője a Főapátság Főkönyvtárában tartott megnyitón Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pazár Béla építész, kiállításunk katalógusának tanulmányírója miután röviden összegezte az elmúlt évszázadok pannonhalmi építészeti emlékeit, hosszan tárgyalja a kortárs építészet emlékeit, majd a múlt és jelen határán felteszi a kérdést: De mi is történt Pannonhalmán az elmúlt években? Többen is feltették már ezt a kérdést az elmúlt években. Erre van egy történeti és egy gyakorlati válaszom: Szent Benedek Atyánk, akinek ma főünnepét üljük és akit Európa építőmesterének tekintünk, előbb Subiacoban építkezik: Nero császár Sub lacum, a tó fölé épített és akkoron romokban heverő luxusvilláját alakítja át szerzetesei monostorává, majd a pogány kultusz romjaiból építi meg monostorát, Montecassionót, templomot és gazdasági épületeket, ahogy Regulájában utal is arra, hogy minden együtt legyen. A későbbi bencés apátokat is faggattam, Desiderius montecassinoi apátot, Sugeriust, St. Denis apátját, de a nagy cluny építő apátokat, Odot, Odilot is, sőt tanulmányoztam a St. Galleni tervet is. A történeti források alapján egyértelműen állíthatom, hogy a bencések, ahol szellemükkel egy-egy területet meghódítottak, a kortárs gondolkodás szerint, a kortárs építészet eszköztárával építkeztek és építkeznek mindmáig. Ez természetes, csupán közel ötven év szellemi eltévelyedése után feltűnő ez a megtévesztett kortársak számára. Az életbe és a jövőbe vetett hit tanúságtétele a kortárs építészet jelenléte környezetünkben. Ehhez kapcsolódik a gyakorlati válaszom is, röviden Desiderius montecassinoi apát leírását idézem: Látta tehát [Desiderius], hogy az egész monostor épületei a közlekedés számára is szűkösek, formájuk is rút, és részint régiségük, részint elhanyagoltságuk miatt annyira romosak is, hogy tetejüket állandóan fedték, és egyik javítás kezdete a másik befejezéséhez kapcsolódott. Lelke arra ösztönözte tehát, hogy renoválásukba fogjon, de ismét aggódott, minthogy szinte semmi pénze sem volt ahhoz, hogy egy ily nehéz munkát elkezdjen. Ez a 11. századi vallomás a bencés apátok típusát mutatja be, akár templomot, akár gazdasági épületet építenek. Pannonhalmának és a magyar bencés közösség más házainak is, egy történeti megtorpanás után éppen a jelen és a jövő érdekében

9 BENCÉS HÍRLEVÉL 9 volt fontos, hogy renováljon és újat építsen és hogy ezt a kortárs gondolkodás erejében és segítségével tegye. Hálás vagyok a húsz esztendő ajándékáért, hálás vagyok az elmúlt két évtized alkotási lehetőségéért, hálásan vagyok a mai kiállításért, annak katalógusáért, de még inkább építészeinknek, munkatársiaknak, akik választ adtak igényeinkre és vágyainkra. Minden ember elsősorban önmagának és saját nemzedékének kortársa, de kortár-sa egyszersmind annak a szellemi közösségnek is, amelybe tartozik. S még inkább a művész, hiszen ez az összes ős és barát az ő számára nem emlék, hanem jelenlét. (Henri Focillon) Köszönöm kinek-kinek a maga helyén ezt az alkotó jelenlétet! Pannonhalma építészete: hagyomány és hiteles párbeszéd március 21-én, Szent Benedek ünnepén nyílt meg a Kortárs Építészet Pannonhalmán című, november 11-ig látható időszakos kiállítás a Pannonhalmi Főapátságban. Pannonhalma neve az ide érkező turisták többsége számára az időtállóságot, az örökséget, a múltidézést jelentheti. Az apátság épületegyüttesében azonban a régi korok építészeti stílusai mellett feltűnhet a kortárs építészet markáns jelenléte. Mindez azt sugallhatja, hogy olyan közösség él itt (olyan közösség a megrendelő ), amely kész az idő változásával való együtt haladásra, és nyitott a jelenre. A román kori bazilika, a hozzá kapcsolódó gótikus kerengő, a monostor barokk épületei, a klasszicista könyvtár és torony jellegzetes sziluettje mind az adott kor elérhető legmagasabb építészeti és technikai színvonalán készült. S ebben az összefüggésben talán egyáltalán nem meglepő sőt, bizonyos szempontból akár evidensnek is tűnhet, hogy a rendszerváltást követő évtizedekben készült újabb épületek a kortárs építészet egy sajátos, letisztult világát valósították meg Pannonhalmán. Ez a világ szándéka szerint egyszerűségében intenzíven kötődik a szerzetesi hagyomány puritán formanyelvéhez. Úgy tűnik, hogy a Pannonhalmi Főapátság vonzáskörzetében átadott új épületek mind az építész szakma, mind pedig a szélesebb közönség érdeklődését felkeltették. Az idei időszakos kiállítás ezeket az új épületeket mutatja be tervek, fotók s az építészekkel készített interjúk segítségével. A Főkönyvtárban tartott kiállításmegnyitón Várszegi Asztrik főapát hangsúlyozta: az életbe és a jövőbe vetett hit tanúságtétele a kortárs építészet jelenléte Pannonhalmán. A bencések a kortárs építészet eszköztárával építkeztek a történelem folyamán és építkeznek mindmáig. Pannonhalmának és a magyar bencés közösség más házainak is a jelen és a jövő érdekében fontos, hogy renováljon és újat építsen, és hogy ezt a kortárs gondolkodás erejében és segítségével tegye. A kiállítás témaválasztásának különleges aktualitását adja, hogy 2011 tavaszán kezdődik a pannonhalmi bazilika átfogó felújítása, amelynek megtervezésével a bencés közösség John Pawson angol építészt bízta meg. A november 11-ig megtekinthető időszaki kiállítást Turányi Gábor profeszszor nyitotta meg, kurátora Nagy Tamás építész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Építészeti Intézetének vezetője. Friedrich Schlegel értelmezésében az építészet megfagyott zene. Ugyanis míg a zene az idő előrehaladtával bontakozik ki, az építészet a tér kiterjesztését, birtokba vételét jelenti. Az építészeti alkotás eredeti funkcióján túlmutató többlete, hogy egy új, önálló teret létrehozva, ezzel az emberi idő korlátait lebontva, az örökkévalóság felé mutat. A monostor pedig Szent Benedek szerint a hiteles közösség építésének és az Istennel való kapcsolat elmélyítésének a helye. Egy új épület mindig a bizalom megnyilvánulása, amellyel a közösség fordul az alkotó felé. Ezen a kiállításon annak nyomonkövetésére hívjuk a látogatót, hogy a szerzetesi hagyományok, a bennünket körülvevő világra való nyitottság és a kortárs építészet nyújtotta lehetőségek miként képesek hiteles párbeszédre. Németh Flóra kulturális asszisztens

Bensõséges kapcsolatban Jézussal

Bensõséges kapcsolatban Jézussal XI. évfolyam 1. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tavasz Bensõséges kapcsolatban Jézussal Cirill perjel atya homíliája Asztrik fõapát úr 20 éves püspöki jubileumán. Elhangzott a

Részletesebben

Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009.

Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009. XI. évfolyam 2. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. nyár Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009. április

Részletesebben

Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról

Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról XI. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. ősz Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról A pannonhalmi bencések életében már hagyománynyá vált, hogy minden év augusztusában

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos HL07-1.qxp 2007.03.27. 13:13 Page 1 BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz Békés Gellért HÚSVÉT ÉLÕ REMÉNYE Akereszténység a remény vallása. Van,

Részletesebben

VI. évfolyam 4. szám 2004. tél

VI. évfolyam 4. szám 2004. tél A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 4. szám 2004. tél ASZTRIK FŐAPÁT ÚR KÖRLEVELE A PANNONHALMI TERÜLETI APÁTSÁG HÍVEIHEZ 2004. ADVENTJÉBEN Szeretett Testvéreim! A Bencés Hírlevél

Részletesebben

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA!

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 2. szám 2004. nyár SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! Sokat hallunk mostanában hazánk, a Magyar Köztársaság csatlakozásáról az

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 2. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. nyár PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése Néha úgy beszélünk Pünkösdrõl, mint az Egyház születésnapjáról.

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL X. MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ EMBERSZOLGÁLAT. A lelkigondozás mint segítõ hivatás

BENCÉS HÍRLEVÉL X. MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ EMBERSZOLGÁLAT. A lelkigondozás mint segítõ hivatás BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA évfolyam 2. szám 2008. nyár MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ EMBERSZOLGÁLAT A lelkigondozás mint segítõ hivatás Csáky-Pallavicini R., Ittzés A.,

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. õsz ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Az Év pincészete 2010 díj átadása Interjú Ontko Henrik atyával

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL IX. évfolyam 4. szám 2007. tél SZENT MÁRTON ÜNNEPE A VILÁG IRÁNTI FELELŐSSÉGÜNKRE EMLÉKEZTET SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Szent Márton ünnepe

BENCÉS HÍRLEVÉL IX. évfolyam 4. szám 2007. tél SZENT MÁRTON ÜNNEPE A VILÁG IRÁNTI FELELŐSSÉGÜNKRE EMLÉKEZTET SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Szent Márton ünnepe BENCÉS HÍRLEVÉL IX. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA évfolyam 4. szám 2007. tél SZENT MÁRTON ÜNNEPE A VILÁG IRÁNTI FELELŐSSÉGÜNKRE EMLÉKEZTET P. Wilfried Kowalik melki perjel homíliája Szent

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. 20. évfolyam 74. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 13-22. oldal Tartalom Kovács Gusztáv: Elkezdődött 1 Kovács Blanka (11.E): μετάνοια 2-3 Marján Babett (12.A): Beszélgetés

Részletesebben

O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2011 XI/2

O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2011 XI/2 O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2011 XI/2 TARTALOM XI/2. AZ OB L Á T US SÁG RÓL Verbényi István Szent Henrik, az oblátusok védőszentje 4 Az obláció megújításának liturgiája 5 Borián Elréd OSB Oblátusrektori

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

Szent Márton ünnepe 2009

Szent Márton ünnepe 2009 XI. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tél Szent Márton ünnepe 2009 Benedikt Müntnich apát úr homíliája Szívből köszönöm Önöknek, hogy Br. Philippel együtt itt lehetünk

Részletesebben

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA BENCÉS HÍRLEVÉL IX. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA évfolyam 3. szám 2007. õsz A PANNONHALMI BAZILIKA BELSÕ HELYREÁLLÍTÁSA 1. Elõzmények A Pannonhalmi Bazilika belsõ felújítása, illetve a

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL X. A BIBLIAOLVASÁS NÉGY KORSZAKA. évfolyam 3. szám 2008. õsz SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL X. A BIBLIAOLVASÁS NÉGY KORSZAKA. évfolyam 3. szám 2008. õsz SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA évfolyam 3. szám 2008. õsz A BIBLIAOLVASÁS NÉGY KORSZAKA A Pannonhalmán az idén is megtartottuk a Studia Monastica szerzetes-teológiai napokat.

Részletesebben

VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz

VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz A mikor mi keresztény katolikus magyarok istentiszteletre összegyűlünk, és ma Szent István Királyunkra emlékezünk, ezt az emlékezést

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA SZENT MÁRTON MA Christian Haidinger altenburgi apát úr homíliája, amelyet a pannonhalmi bazilikában 2008. november 11-én mondott el Kedves

Részletesebben

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA IX. évfolyam 2. szám 2007. nyár Andrea Grillo A LITURGIKUS MOZGALOM ÚJ TÖRTÉNETÉHEZ a történelem: élõ emberek, akik éppen haláluk után, és

Részletesebben

Beszélgetés Fehérváry Jákóval Kirándulások, túrák, programok 2004 nyarán Tramini 2003 termékismertető

Beszélgetés Fehérváry Jákóval Kirándulások, túrák, programok 2004 nyarán Tramini 2003 termékismertető A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 3. szám 2004. ősz Nagy Szent Gergely pápa: RÉSZLET A MORALIA IN IOB CÍMŰ KÖNYVBŐL Az idén emlékeztünk meg Nagy Szent Gergely pápa halálának 1600

Részletesebben

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 3. szám 2006. ősz 15 ÉVE ÁLL PANNONHALMA ÉLÉN VÁRSZEGI ASZTRIK FÕAPÁT ÚR 1991. augusztus 27-én, a pannonhalmi Bazilika felszentelésének

Részletesebben

Bencés Diákszövetség Almanach. 20 éves a BDSZ 1989 2009

Bencés Diákszövetség Almanach. 20 éves a BDSZ 1989 2009 Bencés Diákszövetség Almanach 20 éves a BDSZ 1989 2009 Bencés Diákszövetség Almanach 20 éves a BDSZ 1989 2009 Húsz éves a BDSZ ALMANACH 1989 2009 ALMANACH Főszerkesztő: Dr. Scherer Norbert (Bp 48) Olvasó-

Részletesebben

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Szennay András. Bemutatkoznak ösztöndíjasaink. Nótahajó. Interjú Péter Tamással. Bazilikaszentelés Arcus Temporum

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Szennay András. Bemutatkoznak ösztöndíjasaink. Nótahajó. Interjú Péter Tamással. Bazilikaszentelés Arcus Temporum A Bencés Diákszövetség Hírlevele XXIII. évfolyam, 2012/2. szám Újjá tisztulni In memoriam Szennay András Szövetségi hírek Bemutatkoznak ösztöndíjasaink Programok Nótahajó Életemmel dicsérem Istent Interjú

Részletesebben

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 1. szám 2005. tavasz II. JÁNOS PÁL PÁPA PANNONHALMI BESZÉDE 1996. szeptember 6-án Tisztelendő Püspök Testvéreim, Kedves Főapát Úr, Szeretett

Részletesebben

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 7 8. szám (41. Jg. Nr. 7 8) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. július augusztus Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K XVI. Benedek pápa üzenete

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Beszélgetés Csonka Csaba atyával Böjte Csaba gyerekei Cegléden Ára: 100 Ft Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal XVI. évfolyam 3. szám 2012.

Részletesebben

Az új falvak olyanok, mintha ikreink születtek volna!

Az új falvak olyanok, mintha ikreink születtek volna! A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XIX. évf. 2014. ŐSZ Az új falvak olyanok, mintha ikreink születtek volna! A családban, ahol több gyermek született, egész biztos átéltük szülőként, hogy az idősebb gyermekünk

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

VILÁGPO STA. Új folyam, IV. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. tavasz BIBLIA ÉVE 2008

VILÁGPO STA. Új folyam, IV. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. tavasz BIBLIA ÉVE 2008 VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. tavasz BIBLIA ÉVE 2008 Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból December közepén, mikor a téli

Részletesebben