Elveszett Örökségeink Nyomában Kult. Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elveszett Örökségeink Nyomában Kult. Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához"

Átírás

1

2

3

4

5 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Elveszett Örökségeink Nyomában Kult. Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához Budapest, Készítette : Oklevélszám : PM regisztráció : Espárné Czinege Mária okl.könyvv Bp. Eötvös u. 2a PT F A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenırizte - 1 -

6 1.1. A vállalkozás adatai Név : Székhely : Vagyoni hozzájárulás : Elveszett Örökségeink Nyomában Kult. Egyesület 2351 Alsónémedi Árpád u. 10. Ft 1.2. A vállalkozás tevékenysége Kulturális tevékenység Aláírásra jogosult vezetı tisztségviselı: Jakab Béla elnök Környezetvédelemmel kapcsolatos költség elszámolása nem történt, erre nem kötelezett az egyesület. Könyvvizsgálatra nem kötelezett a szervezet Célkitőzés Tájékoztató a vállalkozás éves mőködésérıl számszerő adatokkal és szöveges elemzésekkel számviteli politika tükrében, különös tekintettel a : - saját tıke alakulására - kötelezettségek alakulása - eszközök összetétele és alakulása 1.4. A számviteli politika rövid áttekintése A számviteli politika kialakításának egyik fontos szempontja a bevétel és költségfajták pontos, körültekintı osztályozásával, a készletek következetes értékelésével, a tevékenység vonatkozásában legmegfelelıbb amortizációs eljárás megválasztásával, az egyszerüsített éves beszámolót alátámasztó, vezetıi információs igényeket kielégítı könyvvezetési- és elszámolási rendszer kialakítása volt. A mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet követı január 15-ben került meghatározásra

7 1.5. Alkalmazott értékelési eljárások Az immateriális javak értékelésénél a számviteli tv. ide vonatkozó pontjai az irányadóak. A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a beszerzési költség, melynek meghatározása a számviteli Tv. 35. szerint történik. A forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenést a használatbavétel évében egy összegben számoljuk el, mint terv szerinti értékcsökkenést. A terv szerinti értékcsökkenési leírás minden eszköznél lineáris leírási módszerrel kerül elszámolásra. A vásárolt eszközök nyilvántartásánál alkalmazott módszer a tényleges beszerzési áron való nyilvántartás. A beszerzett készleteket a vállalkozás rögtön elszámolja költségként, s év végén a készletértékelés FIFO módszer szerint történik Eredménykimutatás formája A vállalkozás a költségeit csak az 5. (költségnemek) számlaosztályban számolja el. Az eredménykimutatás a számviteli Tv. által rögzített összköltség eljárás B változata alapján, a mérleg az A változat alapján készül

8 év gazdálkodása Megnevezés Érték ( ezer forintban) Értékesítés nettó árbevétele Adózás elıtti eredmény Mérleg szerinti eredmény Mérleg fıısszeg Vagyoni- pénzügyi helyzet és jövedelmezıség - likviditási mutatók Típus Képlet Bázisév % Tárgyidıszak % M.B.IV. Gyors ráta * M.F.III. M.B.II. + M.B.III. + M.B.IV. + M.A.III. Távlati kép * B.F.III. M.B. + M.C. + M.A.III. Általános kép * M.F. + M.G Általános elemzési mutatók Megnevezés Bázisév % Tárgyidıszak % Saját tıke aránya Befektetett eszközök fedezete Idegen tıke aránya Forgótıke aránya a saját tıkéhez Befektetett eszközök aránya Forgóeszközök aránya Árbevétel arányos szokásás vállalkozási eredmény Árbevétel arányos jövedelmezıség Eszközarányos jövedelmezıség Saját tıke forgási sebessége Vagyonarányos szokásás vállalkozási eredmény Sajáttıkearányos adózott eredmény - 4 -

9 3.1. Befektetett eszközök - értékhatár felett Megnevezés Bázisév ( eft ) Tárgyidıszak ( eft ) Brutto Netto Brutto Netto Immateriális javak Ingatlanhoz kapcs. Gyártóeszköz Jármővek Egyéb berendezések Beruházások Összesen 3.2. Befektetett eszközök - értékhatár alatt Megnevezés Brutto Bázisév ( eft ) Tárgyidıszak ( eft ) Netto Brutto Netto Immateriális javak Ingatlanhoz kapcs. Gyártóeszköz Jármővek Egyéb berendezések Beruházások 38 Összesen

10 3.3. Készletek nincs 3.4. Vevık és egyéb követelések Megnevezés Összeg eft Vevık Szállítók Elılegek Költségvetés TB Önkormányzat Tulajdonosok Egyéb 593 Összesen

11 3.5. Hosszúlejáratú kötelezettségek nincs 3.6. Rövid lejáratú kötelezettségek Megnevezés Összeg eft Vevık Szállítók Elılegek Költségvetés TB Önkormányzat Tulajdonosok Egyéb 4 31 Összesen

12 4.1. Értékcsökkenés elszámolása Megnevezés Bázisév ( eft ) Tárgyidıszak ( eft ) Brutto ÉCS Brutto ÉCS Immateriális javak Ingatlanhoz kapcs. Gyártóeszköz Jármővek Egyéb berendezések Beruházások Kisösszegő eszközök Összesen Egyéb ráfordítások alakulása Megnevezés Bázisév Tárgyidıszak eft % eft % Tárgyi eszközök könyvszerinti értéke Támogatások Nem a vállalkozás érdekében felmerült ktg. Adók Egyéb Összesen - 8 -

13 4.3. Költségösszetétel, költségarányok Költségnemek eft Bázisév Tárgyidıszak % eft % Anyagjellegő ráfordítás Személyi jellegő ráfordítás ÉCS Egyéb ráfordítás Összesen Rendkívüli eredmény nincs - 9 -

14 5.1. Befektetık járandósága nincs 5.2. Munkavállalók alakulása A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 0 fı. Járandóságuk 0 ezer Ft. Díjazásban részesült tisztségviselı: 0 fı Díjazása 0 Ft Megbízási díjban részesült 0 fı Díjazásuk 0 Ft

15 Az Elveszett Örökségeink Nyomában Kulturális Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Egyesületünk 2010-ben a következő tevékenységeket valósította meg: 1.1 A fiatal szimpatizánsok bevonása az egyesület munkájába: Aktív tagjaink szabadidejükben folyamatosan fejlesztették egyesületünk honlapját. Az év közben az ország legkülönbözőbb helyein elkészített anyagokat folyamatosan töltöttük fel az internetre, több országos eseményen részt vettünk, melyeket dokumentáltunk. 1.2 DVD-k készítése valamint ezek oktatási célzattal történő iskolákba való eljuttatása, hasonlatosan a 2009-es esztendőhöz: A 2010-es évben befejeztük több, már korábban elkezdett projektünket. - Feldolgoztuk az es szabadságharc hagyományőrző megemlékezéseit. Az egyesület tagjai elmentek azokra a helyekre, ahol megemlékezéseket és hagyományőrző bemutatókat tartottak az es forradalomról és szabadságharcról. Az ezeken a helyeket (Isaszeg, Esztergom Monostori erőd, Tápióbicske, Déva, Gyulafehérvár) felvett videóanyagból elkészítettük az A Dicsőséges Tavaszi Hadjárat c. DVD kiadványunkat. Ezt a kiadványt az országban járva több helyen is bemutattuk a helyi érdeklődők számára. Ezzel egyidőben, a kiadvány iránt érdeklődők számára hozzáférést biztosítottunk az anyaghoz, igény szerint kölcsönzési lehetőségként, illetve az érdeklődő iskolák számára tananyagként is. - A hagyományőrzésben aktív tagjaink ezzel párhuzamosan elkészítették a Harci Dal c. vers cd-t, melyen az es szabadságharc során elhangzott verseket dolgoztuk fel. Ez az anyag országjáró körútjaink során szintén több iskolában, művelődési központban került bemutatásra. - Egy korábban elkezdett másik projektünket is sikerült befejeznünk a 2010-es évben, melynek címe : Csudálatos Ünnepeink - Népi Hagyományok és Fesztiválok Magyarországon 2. rész Ez a DVD kiadvány egy korábban megjelent DVD 2. része, melyben a Magyarországon még élő néphagyományok bemutatását kíséreltük meg. Az ország legkülönbözőbb helyein (Bátaszék, Csömör, Debrecen, Drégelypalánk, Gyöngyöspata, Hortobágy, Kőszeg, Nyíregyháza, Tard )felvett hagyományőrző ünnepei kerültek fel erre a DVD-re. A hagyományőrzésben aktív tagjaink az év legkülönbözőbb időpontjaiban (kizárólag a hagyományőrző ünnepek idején tudtunk csak dolgozni) felkeresték az adott helyszíneket, majd a felvett és megvágott anyagból tavaly elkészítettük a DVD kiadványt. Ezt a kiadványt a 48-as anyagainkhoz hasonlóan az országban járva több helyen is bemutattuk a helyi érdeklődők számára, illetve hozzáférést biztosítottunk az anyaghoz, igény szerint kölcsönzési lehetőségként, illetve az érdeklődő iskolák számára tananyagként is. - Elkészítettünk továbbá egy CD kiadványt, melynek címe : A Reményhez Ebben a kiadvány a magyar költészet legszebb verseit gyűjtöttük össze. Meglátogattuk az ország különböző pontjain lévő versmondó, mesemondó versenyeket és összejöveteleket, majd az ott fellépők közül kiválogattuk a feladatra legalkalmasabb versmondókat, akik segítettek nekünk a CD elkészítésében. A CD-t Oktatási célzattal az ország több iskolájában, könyvtárában tartott ismertető során bemutattuk, az érdeklődők számára hozzáférését (megvásárlás, bérlés, oktatási célú INGYENES kölcsönzés) biztosítva a lemezhez. 11

16 1.3 ELKEZDETT, BE NEM FEJEZETT PROJEKTEK A 2010-es évben elkezdtünk több projektet, melyeket sajnos az anyagi költségek hiánya miatt 2011-re kellett elhalasztani. - Az ország több helyén lévő hagyományőrző fesztivál meglátogatása során olyan műsorokat is dokumentáltunk, melyek különálló anyagként is megállják a helyüket. Történelmi oktató anyagként szeretnénk felhasználni a Gyulakeszin és Egerben felvett, török kori hagyományőrző egyesületek által bemutatottakat. - Másik elkezdett projektünk a Visegrádi palotajátékok alkalmával felvett anyagból készülne a középkori élet bemutatásán keresztül. Ehhez az anyaghoz már szintén hozzáláttunk de a befejezését a 2011-es esztendőre kellett áttennünk forráshiány miatt. - Egy újabb projektünk során részt vettünk a magyar nép eredetét és hagyományait bemutató hagyományőrző fesztiválokon (Ópusztaszer, Bugac) mely anyagból megfelelő forrás esetén már az idei (2011-es évben) elkészítenénk egy filmet. Ennek felhasználása szintén iskolai, oktatói célzatú lenne. Kapcsolattartás a fiatalokkal a hagyományőrzés tiszteletének, megismertetésének és ápolásának védelme érdekében : Ezekre az országos körútjainkra, (melyek elsősorban olyan helyekre vezetnek ahol éppen abban az időpontban és helyszínen a hagyományőrző csoportok lépnek fel és tartják meg előadásaikat) olyan fiatalokat és érdeklődőket hívunk meg INGYENESEN, akik számára az eseményeken történő részvétel nem csak kikapcsolódás, hanem komoly tanulmányút is, mert nemcsak egyesületünk tevékenységével, hanem a magyarországi hagyományőrzéssel is megismerkedhetnek. Csoportokat vittünk az ország legkülönbözőbb helyszíneire, (PÉCS, EGER, GYULAKESZI, ÓPUSZTASZER, VISEGRÁD, BUGAC) megszerveztük számukra a helyszínen történő tanulás lehetőségét (ÉLŐ KAPCSOLAT A MÁR ELMÚLT KOROK SZEMÉLYEIVEL ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEIVEL). Kapcsolattartás a fiatalokkal a természet és környezet további védelme érdekében: A természeti értékek (védett területek (pl.: Hortobágy, Bugac), kiemelten fontos látványvilágú területek (pl.: Balaton-felvidék, Tokaji-borvidék, Alpokalja) iránt érdeklődő fiatalokat elsősorban országjáró és honismereti tanulmányutak alkalmával próbáljuk megismertetni azokkal a helyszínekkel, melyek egyrészt feldolgozásra kerülnek kiadványainkban, másrészt pedig kiemelten fontos szerepet játszanak a turizmus terén hazánk megismerésében. Egyesületünk aktív tagjai, önkéntesekkel karöltve szervezik ezeket a résztvevők számára INGYENES utakat, melyek során hétről hétre, hónapról hónapra járják be és dokumentálják természeti értékeinket. Programszervezőink felkutatják a turisztikailag kevésbé ismert területeket, megszervezik és elviszik oda a lelkes országjáró turistákat. 1.4 Lehetőségek felkutatása: Egyesületünk Elnöksége komoly munkát fektetett abba, hogy felkutassa azokat a hagyományőrző csoportokat, értékeket képviselő, még élő embereket, akik tudásukkal és szakértelmükkel hozzájárulhatnak a jövő generációk fejlődéséhez. Kijelöltük a 2011-es év feladatait és elvégeztük a hozzájuk tartozó előkészületeket. Alsónémedi, január 31. Záradék: E közhasznúsági jelentést az Elveszett Örökségeink Nyomában Kulturális Egyesület közgyűlése január 31-i ülésén elfogadta. Jakab Béla elnök 12

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET - 1 - Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület Egyszerősített éves beszámolójának kiegészítı melléklete KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához Budapest, 2012.06.01.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ. Budapest, 2014. 05. 23. Seres Attila az egyesület elnöke

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ. Budapest, 2014. 05. 23. Seres Attila az egyesület elnöke MOTKA EGYESÜLET 1188 BUDAPEST, DÓZSA GYÖRGY ÚT 41. Adószám: 18260618-1-43 Statisztikai számjel: 18260618-9499-529-01 Cégjegyzék száma: 9. Pk.60.117/2007/2 12.457 KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

-2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze. Az Alapítvány

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről

A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 1 9 0 1 8 4 6 9 9 4 2 0 5 3 1 0 1 Bejegyző határozat száma: 7 PK 63986/1990/15 A szervezet megnevezése: Egyesült Villamos-Ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége A szervezet címe:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kiegészítő

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 21893335-2-11 Tatabányai Törvényszék Cégbírósága 11-09-013060 Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Imaház utca

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Mohácsi Hıszolgáltató Kft. Székhelye: 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. Cégjegyzék száma: 02-09-061690 Adószáma: 11003746-2-02 Statisztikai száma:

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. szervezet vezetıje

Közhasznúsági Jelentés. szervezet vezetıje Adószám: 21903836-2-03 Bejegyzı szerv: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: Cg. 03-09-114911 Statisztikai szám: 21903836-9111-113-03 MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM SZERVEZİ ÉS

Részletesebben

Szomódi Helytörténeti és Történelmi Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

Szomódi Helytörténeti és Történelmi Hagyományőrző Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentés 2011 2896 Szomód Akácfa utca 54. 2011.évi Közhasznúsági jelentés Szomód,2012.április 20. Közhasznúsági jelentése a 2011. esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A 2011. évben a gazdálkodásáról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

ESÉLYT A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEKNEK ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ESÉLYT A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEKNEK ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ESÉLYT A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEKNEK ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 1. Az Alapítvány rövid bemutatása Az Alapítvány létrejöttének rövid távú célja: a hátrányos

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. az Ifjúsági Unió Szekszárd közhasznú egyesület 2004. évi mőködésérıl

Közhasznúsági Jelentés. az Ifjúsági Unió Szekszárd közhasznú egyesület 2004. évi mőködésérıl Közhasznúsági Jelentés az Ifjúsági Unió Szekszárd közhasznú egyesület 2004. évi mőködésérıl 1, Számviteli beszámoló Az Ifjúsági Unió Szekszárd 2004. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 15380549-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22.....

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben