Ha rasz ti SzóKi mondó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha rasz ti SzóKi mondó"

Átírás

1 szokimondo_2011_05_a :10 Page 1 Fi DeSz Ha rasz ti SzóKi mondó A jö Võ szö VeT sé ge A város évek óta kiemelt figyelmet fordít a civil szervezetek támogatására, ebben az évben például 9,6 millió forintot, a tavalyi 8 millió ellenében. Azok az egyesületek, önszerveződő közösségek nyújthatják be támogatási kérelmüket, akik megfelelnek a kiírás feltételei - nek. Ezután a szakbizottság tesz javaslatot és a képviselő-testület mondja ki a végső döntést. Éveken keresztül, az ott folyó munkát figyelembe véve sikerült, kompromisszumok árán olyan javaslatot előterjeszteni, amely mentes volt a politikai vitáktól, és képviselők is elfogadhatónak tartottak. Pedig azért látható, hogy a civil élet sem mentes a politika befolyásától. Vagy ha úgy vesszük, a közösségi tevékenység megvalósulhat a politikában, a civil életben egyaránt. Vagy akár mindkettőben, akár családon belüli megosztással is. Ennek ellenére a pályázatok elbírálása mindig korrekt hangnemben és körülmények között történt. Sajnos az idei év alól ez kivételt képezett, mert két egyesület, aki a polgári oldalhoz K ö z é l e t i l a p Civil szervezetek támogatása köthető, komoly támadásokat kapott a bizottsági és a testületi ülésen egyaránt. Drscsákné Kerekes Gabriella, aki most éppen Lokálpartriótának színezi magát, (volt már Fideszes is, amiről tudunk) intézett kirohanásokat a Fiatalok Dunaharasztiért és a Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete ellen. Ez annál is inkább sajnálatos, mert ő megkapta azt a támogatást az általa vezetett egyesület számára, melyet igényelt. Javaslatai komolyságára jellemző, hogy a testületben a saját csapata sem szavazta meg. Azt gondolom, hogy félre kellene tenni ilyen esetekben az ellenérzéseinket, és továbbra is szakmai alapon kellene odaítélni a támogatásokat. önkormányzati képviselő/fidesz j ú n i u s A tartalomból: Nemzet tragédiánk, Trianon Alkotmányról P. P. P Uszoda és sportcsarnok 56,7 Millió Ft a DMTK-nak Családi Majális Van kiút 15. Baktay nemzetközi tábor Az utakról Könnyű nyári étek Elfogadták a város gazdasági programját! Az Önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy a képviselőtestület az alakuló ülést követő 6 hónapon belül fogadja el a város ciklustervét. Ez a gazdasági program tartalmazza: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. Ennek szellemében készült el a ciklus gazdasági programja, amelyhez egy módosító indítvány érkezett. (Fidesz) javaslata az alábbi módon került bele a ciklustervbe. A területfejlesztés tekintetében a meglévő, de eddig hátrányos helyzetű területek felzárkóztatása, az elhanyagolt területek felértékelődése a cél. Ennek szellemében az elmaradott terület (MÁV-alsó, Újhegyi-dűlő régi rész) fejlesztésére szükséges koncentrálni. Az Önkormányzat, a MÁV-alsó lakóterületén lakossági önerős kezdeményezésre, közreműködik a területrendezések lebonyolításában, a szükséges tervek elkészítésében. Kezdeményezi a szabályozási terv szerinti utcanyitásokat és utcaszélesítéseket, illetve összefogja a tulajdonosi körrel, a hatóságokkal valamint a közműszolgáltatókkal történő egyeztetéseket. A Műszaki Iroda felkutatja a tulajdonosokat, lebonyolítja a közműfejlesztéshez szükséges tervegyeztetéseket és tárgyalásokat. önkormányzati képviselő/ Fidesz Pályázatok elnyerése Nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani... A pályáztatások a szokásos menetrendben zajlanak Dunaharasztin, a szokásos eredményekkel. A kiírások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. A kiírási értékek általában úgy alakulnak, hogy a közbeszerzési törvény szerint ne kelljen pályázatot kiírni, hanem elég 3 vállalkozást felkérni a pályázattételre Így aztán nagyon hasonló a pályázók köre, ismerősek a nyertesek is. Sajnos alig akad közöttük haraszti vállalkozás, pedig szép számmal lenne olyan munka, amelyek elvégzésével helyi vállalkozókat is meg lehetne bízni. De nézzük a pályázatokat és a nyerteseket. Csapadékvíz elvezetési rendszerek építése tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertese az immár dunaharaszti (régebben hernádi) székhelyű régi motoros, a Hidrográd Víz- és Közműépítő Kft. lett. A volt hernádi cégnek egy szintén hernádi és egy épp két éve alakult vállalkozás volt a kihívója. Intézményi kis karbantartások, festés, nyílászáró cserék tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertese a fővárosi Hollak-Bau Kft-t lett, közel nettó 67 millió forinttal. A győztes cég 2009 végén lett alapítva, éppen csak maga mögött tudhat egy teljes üzleti évet. Ennél a kiírásnál talán lehetett volna kicsit lokálpatriótábbnak lenni és csak haraszti vállalkozókat meghívni, hisz ezekre a munkákra bőven akadt volna helyi jelentkező. Rákóczi utca és Semmelweis utca építése tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertese az ÚT-ÉP-KER 97 Kft. nettó közel 43 millióval, aki szintén sokat dolgozott már a városban. Érdekesség, hogy a nyertesnek és egy másik ajánlattevőnek ugyanaz a tulajdonosa. Az ilyen esetekre mondta az MSZP-s szép emlékű Kósáné Kovács Magda, hogy nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani A Fidesz olyan indítvány kidolgozásával foglakozik, amely lehetővé tenné, hogy a helyi vállalkozások a lehetető legnagyobb mértékben részt tudjanak venni közbeszerzési pályázatokon. önkormányzati képviselő/ Fidesz

2 szokimondo_2011_05_a :10 Page 2 2 Ha rasz ti SzóKi mondó Országos aktualitások TRIANoN, június 4. A világ legigazságtalanabb békéje Évtizedek teltek el, mire az iskolában tanulhatták, illetve taníthatták az I. világháborút lezáró történelmi eseményeket, így nem lehet elégszer feleleveníteni a történteket: A trianoni békeszerződés a háborúban vesztes Magyarország és a háborúban győztes antant szövetség hatalmai között létrejött, a magyarok meghallgatása nélkül létrejött békeszerződés, melynek értelmében a Magyar Királyság területe négyzet km-ről négyzet km-re csökkent. Lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra apadt. Bár az elcsatolt területek nagy részének lakossága nem magyar nemzetiségű volt. Az új határok mélyén belevágtak a magyar nemzettestébe. Az őshonos magyar népesség öt államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is. Az ország területi megcsonkítása mellett a békeszerződés csupán főben állapította meg a magyar haderő létszámát, ezenkívül jóvátétel fizetésére kötelezte Magyarországot. Csak a béketervezet végleges lezárása után nyílt lehetőség arra, hogy a magyar küldöttség is előadhassa az álláspontját. Ekkor tartotta meg gróf Apponyi Albert a békekonferencia Legfelső Tanácsa előtt, híres védőbeszédét : kérdezzük, hogy a fent említett elvek és érdekek mely szempontja váltotta ki ezt a különös szigorúságot Magyarországgal szemben? június 4-én, délelőtt tíz óra: A budapesti templomokban ma délelőtt megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat és a borongós őszies levegőben tovahömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették... Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és becsületes embert. Magyarország 1938-ban az első bécsi döntéssel visszakapta Szlovákia csaknem kizárólag magyarok lakta déli részét, majd 1939-ben Kárpátalja fennmaradó részét, 1940-ben a második bécsi döntés révén Észak-Erdélyt és a Székelyföldet ben Jugoszlávia német megszállása után visszakerült a Délvidék is. Akkorra Magyarország Trianonban megállapított területe közel kétszeresére nőtt, s a Kárpát-medencében élő magyarság túlnyomó része ismét a határok közé került de ennek ára a háborús részvétel volt a náci Németország oldalán. Az február 10-én aláírt, a II. világháborút lezáró párizsi béke lényegében a trianoni határt állította vissza, semmisnek nyilvánítva a bécsi döntéseket, sőt Csehszlovákia megkapott három Pozsony környéki falut a Duna jobb partján. A trianoni trauma óta eltelt évtizedek alatt hatalmas volt a magyarság lemorzsolódása az anyaország határain túl, de a nemzeti együvé tartozás érzése megmaradt. A Kárpát-medencében a nemzeti nyelv, a nemzeti kötődésű irodalom, a hitélet, a művészetek, a népi alkotások, a hagyományőrzés, a viselkedési szokások továbbélése révén a fizikaiföldrajzi, állami és jogi széttöredezettség ellenére az országhatárok fölött is átívelőn élt tovább. Tavaly, a trianoni békeszerződés aláírásának 90. évfordulóján a helyi Fidesz szervezete elsőként tartott megemlékezést városunkban. A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a magyar Országgyűlés (FIDESZ, KDNP, JOB- BIK szavazatával) 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította és törvénybe foglalta: a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Idén Dunaharaszti Önkormányzatának rendezésében kerül sor a megemlékezésre. A nemzeti összetartozás napjának üzenete, hogy minden politikai párt és civilszervezet, minden magyar és nem magyar nemzetiségű állampolgár részt vehessen a megemlékezéseken. Fontos, hogy minél többen leszünk, hogy együtt ünnepeljük a Nemzeti Összetartozás Napját. Fehér Tamásné önkormányzati városfejlesztési bizottsági tag/fidesz Kövér László: Alkotmány alkotmányosság A világon kartális és történeti Alkotmányokról beszélnek. Magyarországon több száz éves jogfejlődés alatt jött létre az a jogi test, amit Alkotmánynak nevezünk. Ez történeti Alkotmány, amely a vérszerződéstől indul s az Aranybullán át a Verbőczi Hármas könyvéhez vezet. (Azt mondják a magyar jogász nemzet, tudat alatt van bennünk jogérzék.) A 1949-as Alkotmányt szovjet mintára hozták létre. Ez az első kartális Alkotmány. Születése körülményei miatt fiktív és oktrojált, valótlan, és látszat ránk kényszerített. Szép és demokratikus jogok vannak megfogalmazva benne, mint a mintául szolgáló 1936-os szovjet Alkotmányban. (Például a lakhatáshoz való jogról szól, miközben családok százezreit tették ki lakásaikból vagy űzték Szibériába). Ezért elmondható, hogy 1989-ig a diktatúra megalapozásáról szólt az Alkotmány. Az ellenzéki Kerek - asztal bár nem bírt legitim felhatalmazással fellazította a diktatúra kereteit, s megteremtette az Első szabad választások feltételeit. Változtatni rajta nem azért kell mert olyan rendszert eredményezett, amelyből Gyurcsány Ferenc kormányzása következhetett, hanem mert ennek a még hatályban lévő ideiglenes alkotmánynak nincs sem szellemisége, sem erkölcsisége. Ezért nincs legitimációja sem. Illegitim mert létrehozóit senki sem hatalmazta fel megalkotásra. 20 év után nem tartható fenn az ideiglenesség. Föl merül a kérdés, miért nem sikerült alkotmányozni az elmúlt 20 évben? Talán mert jogi varázslat történt. Diktatúrából mentünk át jogállamba. Lefeküdtünk és 1990 áprilisában a választás után egy új világra ébredtünk. A dolgok logikájából az előzményekből forradalomnak kellett volna következnie, de a Fidesz számára a legfontosabb cél a véráldozat nélküli átmenet volt. A polgárháború azonban 20 éve zajlik papírral, tollal, pénzzel, hatalommal. Jogos igény, hogy az Alkotmány tükrözze a társadalmi alapértékeket. A jog nem lehet meg erkölcsi tartalom nélkül. Ma már történelmi tapasztalat, hogy a kommunistákkal az őket erősítő, hozzájuk átállt Demokratikus Charta miatt lehetetlenné vált az alkotmányos alapértékeken való megegyezés. Akik 1994-től 1998-ig, majd 2002-től kormányozták az országot, tudatosan verték szét az államot. Lásd megélhetési bűnözés vagy 2004.december 5. Az Alkotmányozási folyamatot azok ellenzik, zavarják hőbörgésükkel, akik idejuttaták az országot. Nem tudunk megegyezni alapértékekben, az állam lezüllött, képtelen megfelelni feladatainak. Lassan elviselhetetlen káoszba kerültünk. Az új Alkotmány is azonban csak akkor működik, ha hiszünk benne. 20 év késésben vagyunk, de ha tudjuk mi a nemzet, a család, a házasság, tudjuk mit tehet az állam, s mit tehetnek polgárai a helyzet megváltozhat. Az új jogszabály ezért tudatosan nevezi magát Alaptörvénynek, mely illeszkedik a történeti magyar Alkotmányba. Bevezetője a Nemzeti Hitvallás. Ezt érte a legtöbb kritika, pedig mondatai, sorai nehezen vitathatók. Isten áldd meg a magyart. A Himnusz kezdősora indítja, s a tolerancia bajnokai már ebben is keresztény alapvetést látnak. Ez a mondat azonban nem rekeszt ki senkit, de megadja a hívők méltóságát. Az Alaptörvény szólni mer a Nemzetről, arról, hogy Mi magyarok és a Magyarországi nemzetiségek egy nemzet vagyunk. folytatás a 3. oldalon

3 szokimondo_2011_05_a :10 Page 3 3 Ha rasz ti SzóKi mondó Választókörzeti aktualitások P. P. P., AVAGy A GyuRCSÁNy-KoRMÁNyNAK SEMMI SEM VoLT DRÁGA - NAPIREND ELőTTI FELSzóLALÁS Hoffman Pál, a Pest megye 12. választókerület képviselője P. P. P., avagy a Gyurcsány-kormánynak semmi sem volt drága címmel szólalt fel a Parlamentben. A felszólalás a köz és magánszféra együttműködésével megvalósuló beruházásokról tartalmazott összegzést. A Gyurcsány-kormány rejtett hitelfelvétel lehetőségként kezelte a programot, s aránytalanul nagy engedményeket tett a magánbefektetők felé. Ez 2-3-szorosan drágábbá tette az így megvalósított útépítéseket, sport és oktatási létesítményeket eredményező beruházásokat. Hoffman Pál bemutatott olyan modellt is, amely az MSZP által kudarca történetté süllyesztett programtól eltérően átlátható és költségtakarékos módon valósította meg a beruházást. P. P. P., avagy a Gyurcsány-kormánynak semmi sem volt drága P. P. P. - halljuk naponta a hírekben, pedig elmondható ez magyarul is. A rövidítés a köz és a magánszféra együttműködésével megvalósuló beruházásokat jelenti. Folyik a program vizsgálata, és erős a szándék az állam és önkormányzatok számára előnyösebb szerződések megkötésére. Mintegy mdft értékű beruházásról, s 3000 mdft nagyságrendű költségvetési teherről lehet szó. A P. P. P. -nél a fő kérdés, hogy a beruházási, fenntartási feladatokkal járó költségek és a kockázat magánszférára hárítása mennyibe kerül. Az MSZP-kormányok ezeket a költségeket, kockázatokat az államra és az önkormányzatokra hárították, ezért nem is beszélhetünk valódi P. P. P. -ről. A Gyurcsány-kormány itt is trükközött, rejtett hitelfelvétel történt. Az államháztartási hiánycsökkentés érdekében az egy összegben történő hiányelszámolást kívánták elkerülni. Aránytalanul kedveztek a magánbefektetőknek, ezért a költségek 2-3- szorosára nőttek. A 100 vizsgált projekt költségeit és a fejlesztési folyamatot áttekintve látjuk, hogy az éves P. P. P. kötelezettségek 120 mdft körüli összeget jelentenek. Ebből az autópálya építéshez 2011-ben 99,2 mdft, 2012-ben 100,6 mdft kötődik. A P. P. P. fejlesztésekben az önkormányzati részvétel figyelemreméltóan alakult. Több mint 30 létesítmény épült a programban, s ezek komoly gondokat jelentenek helyben, de valótlan, hogy az önkormányzati ágazat felelőtlensége jelenti a legnagyobb gondot. Az éves 120 mdft-os kötelezettségből a sportlétesítmények 1,5 mdft-ot, a kollégiumok 3,3 mdft-ot, az oktatási infrastrukturális kötelezettségek 5,6 mdftot tesznek ki. A tervezett 164 kistérségi tanuszoda programban a befogadott 50 pályázatból 18 valósult meg. A sportcsarnok építési program 9 pályázójából a program bizonytalanságai és a magas költségek miatt 8 szintén visszalépett. Az MSZP-kormányzat ösztönözte a településeket a hitelkorlátozást megkerülő P. P. P. programokban való részvételre. Nem lehetetlen, hogy a nagy összegű autópálya P. P. P. -k elfogadása érdekében kezdeményezték az egyéb programok elindítását. Bevonták az önkormányzatokat és az egyetemeket, mert így a konstrukció társadalmi, politikai elfogadottságát növelni tudták. A meggyöngített önkormányzatok számára a program fejlesztési lehetőséget jelentett, azonban a nagy többség a rendszert megismerve távol tartotta magát a P. P. P. magyarországi MSZP-s modelljétől. A tervezett beruházások nagy része elmaradt, néhány pedig más konstrukcióban valósult meg. Zárásként a bonyolult autópálya modell helyett egy kisvárosi uszoda létesítéséről beszélnék. A beruházás P. P. P. programban indult, ám a város vezetői a számításokra és a józan észre hallgatva a kilépés mellett döntöttek. 330 mft-os költséggel megépítették az uszodát, melyet Ausztria, Németország bármelyik kisvárosa elfogadna, s évi mft-os önkormányzati költségkiegészítéssel működtetik is. Ugyanez a P. P. P. magyarországi modelljében 15 éven keresztül évi 54 mft-os önkormányzati, és 54 mftos állami, összesen 108 mft-ot igényelt. 15 éves futamidőben a program 1,6 mdft kiadást jelentett volna. Jellemző, hogy amikor a város vezetői 50 mft egyszeri támogatást kértek, a válasz az volt, ez nem fér bele a rendszerbe. 15 x 54 mft belefért volna. A sportlétesítmények vizsgálatához ajánlom a programon kívül megépült létesítmények, így a tököli uszoda beruházási és működési modelljének áttekintését. A P. P. P. az MSZP-kormányok trükközései miatt a gazdaságpolitika kudarctörténete. Az MSZP-nek sikerült a máshol bizonyítottan működő modellt kisiklatni. Helyes és indokolt a projektek pénzügyi, jogi és műszaki felülvizsgálata, valamint a reális beruházási értéken történő kiváltás. Hoffman Pál országyűlési képviselőnk a tököli uszoda sikeres megépítését hozta példaként beszédében.. Évekkel ezelőtt a Haraszti adóbevételeitől messze elmaradó Tököl, nemzetközi mérkőzésekre alkalmas sportcsarnokot és uszodát épített. Nekünk se csarnokunk se uszodánk. Az uszodát 330 Millió Forintból építették és Millió Forint/ év be kerül az önkormányzatnak a működtetése. Érdemes megnézni! Haraszti évekkel ezelőtt majd nem beleugrott egy P. P. P. -be. Akkor felszólaltam, hogy legyünk észnél mert a mindenünk rámehet az meggondolatlanságunkra és vegyünk példát Tökölről! Akkoriban a politikai nyomás majd nem győzött. S a tököli példáról, hallani sem akartak engem, pedig hülyének nézett a képviselők többsége. Pedig érdemes lett volna követni őket! Talán már lenne uszodánk, és sportcsarnokunk, akkora amekkorát gazdaságosan tudnánk üzemeltetni Pékó zoltán önkormáyzati képviselő/ Fidesz KÖVÉR LÁSzLó: ALKoTMÁNy ALKoTMÁNyoSSÁG folytatás a 2. oldalról A velünk élő magyarok államalkotó tényezők. Nincs különbség Turulos magyar és Mária Teréziás magyar között. Részleteiben az Alaptörvényben a Hitvallást, az Alapvetés követi, majd a Szabadság és felelősség fejezetben megfogalmazódik a szakítás a proletár mentalitással s azzal a szemlélettel, mely uralkodó osztályt jelenít meg jogokkal kötelezettségek nélkül. A felelősség hangsúlyosan jelenik meg magunkért, családunkért, szüleinkért, s a hazánkért. Az államszervezeti fejezetet a Rendkívüli helyzetben követendő eljárások követik. Az új Alaptörvény január 1-jével lép hatályba. 30 körüli azon sarkalatos törvényeknek nevezett jogszabályok száma melyek elfogadása teszi teljessé az alkotmányozási, törvényhozási folyamatot. Csak néhány ezek közül: választójogi, önkormányzati, oktatási. Fontos új elem az ország eladósodottságára vonatkozó szabályozás, hiszen tapasztaljuk annak következményeit, hátrányait, hogy a Gyurcsány kormány 80% fölé vihette az ország GDP arányos eladósodottságát. Felróható az ellenzéki MSZPnek, LMP-nek, hogy meg sem kísérelték bemutatni saját értékeiket. Nem kellene ádáz küzdelemnek lennie, ha megegyezés lenne az alapértékekben. A Jobbik súlya csökkent azzal, hogy nem értették meg vagy tudatosan félremagyarázták azt, hogy az új Alaptörvény a Nemzet ügyét viszi előre. Felemelő, ünnepi, egészen biztosan történelmi pillanat részesei vagyunk (még ha érzünk némi keserűséget is). Ezt az Alkotmányt tanítják majd egyetemeken, főiskolákon, s a Hitvallás ismertté válik az iskolákban is. Büszkén vállaljuk azt, amit alkottunk.

4 szokimondo_2011_05_a :10 Page 4 4 Haraszti SzóKimondó Sport - Egészségügy A DMTK támogatásáról A képviselő testület elfogadta a helyi sportegyesület, a DMTK elszámolását a tavalyi támogatásról. Amellett, hogy az utóbbi évek legszínvonalasabb beszámolóit olvashattuk, már sokadszor merült fel a sport finanszírozásának kérdése. Abból az apropóból is, hogy a támogatás ebben az évben a közel 57 millióról 69 millióra emelkedett. Ebben bizonyára szerepe van a Polgármester úr lobbi-tevékenységének, aki az utóbbi időben a szakosztályelnöki pozíciót is betöltötte. Sok kérdés merült fel a bizottsági üléseken a helyi sport jelenlegi helyzetéről és finanszírozásáról. Többek között, hogy szabad-e a városnak ennyi pénzt költeni a sportra? Mi lesz akkor, ha esetleg a gazdasági helyzetünk nem tesz lehetővé ilyen mértékű támogatást? jó dolog-e, ha egy harmadosztályú focicsapat viszi el a költségvetés felét? Nem lenne-e célszerűbb ebből a pénzből inkább a tömegsportot támogatni? Nem lenne-e vonzóbb a közönség számára, ha inkább alacsonyabb osztályban játszana a csapat, de több haraszti játékost foglalkoztatna? Nem lehetne-e valamilyen marketing eszközzel népszerűsíteni a DMTK szakosztályait? A kérdések egyelőre költőiek maradtak, de rövidesen komolyan kell foglakozni velük. önkormányzati képviselő/fidesz Dr. Bereczki Péter Az év elején meghirdetett egészségügyi szűrések lebonyolódtak. Az óvodásoknál a szemészeti szűrés Nánási, az ortopédiai szűréseket Terebesi, a fül-orr-gégészeti szűréseket pedig Szirmai doktor végezte el. A kiszűrtkóros eseteket további vizsgálatokra irányították el. Az 50 éven felüli férfi lakosság részére megszervezett vérvétellel egybekötött prosztata szűrésen, a múlt év hasonló időszakához képest körülbelül 30%-kal többen jelentek meg. Ami az egészségügyi kultúra javulását jelzi. A jelentkezőket Török doktor vizsgálta meg. A családi majális egészségügyi sátrában majdnem százan voltak kíváncsiak vércukor, koleszterin, vérnyomás, test zsírindex értékeikre és sokan hallgatták meg az egészséges életmódra buzdító javaslatainkat. (A szervezők ezúton is köszönik Dr. Mets Andrea, Skreka Ferencné zsuzsa, Dr. Heil Ádám és Dr. Berecki Péter önzetlen szolgálatát - Szerk.) A Dunaharasztin állandó lakcímmel rendelkező hetedikes lányok körében ingyenesen biztosított a Human Papiloma vírus elleni védőoltás 2. részét e héten adtuk be. Néhány szó a szociális törvény változásáról és a lakáscélú támogatás módosításáról. A bérpótló juttatás (korábban rendszeres segély) kapcsán élni kívántunk a törvényalkotó adta lehetőséggel, miszerint a kifizetés feltétele a kérvényező ingatlanának, lakókörnyezetének rendben, tisztán tartása. A segélyezett személy köteles együttműködni a családsegítő szolgálattal, munkavégzésre felkészítő tanácsadáson, csoportos foglalkozáson kell részt venniük, együttműködési megállapodást kell kötniük. A lakáscélú támogatásról szóló helyi rendelet 35-ről 40 évre emelte a jogosul- tak életkori határát, mivel láthatóan egyre jobban kitolódnak a házasságkötések és lakásépítések. Dr. Bereczki Péter Szociális és egészségügyi bizottság elnöke/fidesz

5 szokimondo_2011_05_a :10 Page 5 5 Haraszti SzóKimondó Civil élet a Nemzeti Összetartozás jegyében A Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete május 1-jén az Universum Üdülőközpontban tartotta meg első rendezvényét. A tavasszal alakult egyesület így kívánta bemutatni az egyesületi tagok vállalkozásainak termékeit, szolgáltatásait, referenciáit. A kiállítás mellett került megszervezésre a színes kulturális, közéleti és gyermek program. Az esős idő ellenére több százan tisztelték meg a rendezvényt jelenlétükkel. Az üveg pavilonban gyermekek sokasága vett részt a FIDU, a Fiatalok Dumaharasztiért Egyesület által szervezett szellemi és ügyességi játékaiban. Ugyan a zsákba futás, kötélhúzás stb. számokkal tervezett ügyességi verseny elmaradt, de rajzpályázat a győztesei és részvevői számára nem maradt el a jutalom torta sem. A sörpavilonba elhelyezett konyha 650 adag bográcsgulyást tálalt fel. Lehetett választani csí- pős és nem csípős között. Ki uborkával, ki pedig almapaprikával kérte, természetesen dunaharaszti szódavíz is dukált hozzá, ez utóbbinak nem volt nagy keletje a nyakunkba zúduló eső miatt. Az étterem hatalmas üvegteraszán nagyszámú érdeklődés mellett zajlottak a szakmai és tudományos előadások. Különösen nagy érdeklődés kísérte Molnár Ervin a jelenlegi gazdasági helyzetről, illetve Dr. László Lajos ELTE egyetemi tanárának a Székely autonómiáról szóló előadását. A nagy sátorban Hoffman Pál országgyűlési, illetve Szegedi Csanád európai parlamenti képviselőkkel lehetett közvetlen baráti beszélgetést folytatni munkájukról, az ország és Európa helyéről, lehetőségeiről a világ gazdaságában. Sajnáljuk, hogy a fentiek egyikéről sem készült tévéfelvétel, hisz ezek fontos események a város életében. Közös munkánk eredménye, hogy sikerült megmentenünk a tél folyamán egy éhező reményt vesztett hölgyet. A körzetemben jelezték, hogy egy lakos bajba került és kikapcsolták nála a villanyt, a gázt, a vizet pedig leszűkítették, mivel a közüzemi díjat sem tudta már fizetni. Felkerestem, egy teljesen lesoványodott, éhező, megkeseredett, rossz állapotban lévő embert találtam a jégveremmé hűlt, sötét la- A szabadtéri rendezvények egy része elmaradt, azonban az Egészségügy sátorban a Dr. Heil Ádám, Dr. Bereczky Péter, Dr. Mets Andrea által vezetett vizsgálatok szünet nélkül tartottak főleg idősebb honfitársainknak. A Haraszti Íjász Klub íjászai a rossz idő ellenére is folyamatos tűz alatt tartották a céltáblákat. Délután az eső elcsendesedésével színpadon megindult az élet, ahol két ifjú szavaló Bakos Attila a megható Anyák napi köszöntőjével, Nádasi Tamás egy másik gyönyörű verssel mutatkozott be. Az ünnepi műsor énekesei Sipos D. Zsuzsanna, Kovács Böske, Kremsler József, illetve a Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény koncertjének zeneszámai töltötték be a színpadot. A Magyarok Szövetsége részéről fellépett a Baranta Harcművészeti és a Napszarvas dobcsoport. A műsor záró eseménye Berecz András Kossuth díjas előadóművész lenyűgöző anekdotálása volt. Van KIÚT! kásban. Elkezdtünk beszélgetni, nagyon nehezen oldódott, de azért mesélt a problémájáról, amit nagyon szégyellt. Közösen próbáltunk megoldást találni és felvettük a kapcsolatot az Önkormányzattal és a Területi Gondozási Központtal. Összefogással, tenni akarással sikerült átmenetileg meleg ételhez juttatni, ami valójában életmentő volt. Mivel a meleg étel nélkül nem tudta volna átvészelni a telet. A rendezvény célja volt, hogy a dunaharaszti polgárok és az itt élő vállalkozások közelebbi kapcsolatba kerüljenek egymással. Kialakuljon egy bizalmi viszony az iparosok, a különböző szolgáltatók és a lakosság között. Ajándéknak szántuk ezt a rendezvényt és remélhetően a résztvevők szeretettel fogadták. Külön köszönet a rendezvény támogatóinak, a Fidesz, a KDNP, a Jobbik, a Magyarok Szövetsége és a Történelmi Vitézi Rend helyi szervezetének, a székely egyesületeknek, a kiállító egyesületi tagoknak, a fellépőnek, segítőknek és résztvevőknek, hiszen közreműködésükkel a Parlament által törvénybe iktatott nemzeti összetartozás egy nagyon szép megnyilvánulása valósult meg. Kérem a városunk lakóit fogadják szeretettel a nem rég alakult Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesületét. Ignácz jános elnök Sikerült reálisáron eladni a lakását, így megmenekült az árveréstől és kifizethette a közüzemi tartozásait. A következő találkozáskor már mosolygósan, egy az eredetinél kisebb, de meleg lakásban várt, gyümölccsel az asztalon. Új esélyt kapva az élettől ismét tervez és bízik abban, hogy sikerül a munkahelyet is találnia. Összefogással, egymásra való odafigyeléssel sikerülhet maga mögött hagyni a múltat és mától csak előre tekint. Köszönjük az empátiát, minden résztvevőnek a segítőkész hozzáállást. ottaváné Barna Éva Önkormányzati képviselő/fidesz Szociális és egészségügyi bizottság

6 szokimondo_2011_05_a :10 Page 6 6 Ha rasz ti SzóKi mondó Vélemény rovat Sikerült! Mégis folytatódnak az útépítések dunaharasztin! Már- már úgy tűnt tűnik, hogy csak választási ígéret marad Szalay polgármester úr és Lokálpatriótái útépítési ígéretei. Minden jel erre utalt, hiszen a évi költségvetés első olvasatában útépítést nem terveznek. Ezeket a mondatokat írtam a SzóKimondó előző számában. Azóta viszont sokat változott a helyzet! Tény, hogy a 2011-es költségvetés tárgyalásának egyik legvitatottabb pontja az útépítések folytatása volt. Dunaharaszti ezen a területen óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, aminek következtében az utcák túlnyomó része már szilárd burkolatú és meg van oldva a csapadékvíz elvezetése is. De mi lesz a többi utcával, mert az ott lakók is szeretnének kulturált körülmények között élni és közlekedni? A vita két szemlélet között bontakozott ki. Az egyik az óvatos, amely azt mondja, hogy addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér. Tehát ne vegyünk fel hitelt, hanem csináljuk meg azt, amire jut pénzünk. Ahogy jönnek az esetleges plusz bevételek, úgy határozzunk azok elköltéséről. A másik koncepció szerint viszont a város stabil anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy akár hitelből is, de folytassuk a beruházásokat. Ez az álláspont összetalálkozik azon lakosok igényével is, akiknek az utcája még nem aszfaltozott. Ennek szellemében javasoltam, hogy az előre elfogadott utca sorrendnek megfelelően, a benne szereplő első 10 utcára ütemezzünk be 400 millió hitel felvételt. A megvalósításra kerülő utcák: (Ne feledjük, hogy 2010-ben legalább 600 Millió Forintot költöttünk településfejlesztésre saját forrásból! Utak, főút, Laffert kúria.) Gondoltam, hogy nem lesz egyszerű, hiszen az elmúlt négy évben megtanultuk, hogy Fideszes javaslatot egyáltalán nem vagy csak töredékben fogad el a képviselőtestület. Ez történt a Knézich utcai játszótér ügyén, amikor azt előterjesztettem, majd a testület elutasította és mindenki arról győzködött, hogy miért nem lehet, és főképp oda, ahol most is van. Két hónap múlva MSZP-s képviselő társam indítványára megépülhetett, úgy és oda ahova eredetileg javasoltam. Ezen játékszabályok tükrében egyáltalán nem lepett meg, hogy a kezdetben a beruházási javaslatomhoz meglehetősen passzívan viszonyuló Lokálpatrióta képviselők utóbb ellen indítvánnyal élték. Miszerint a hitelt osszuk meg, ennek értelmében 300 millió forintból megépülhetne az első 7 utca, míg 100 millió forint a II. Rákóczi Ferenc általános iskola felújítására lenne fordítva, mint önkormányzati önrész, ha esetleg lesz EU-s pályázati kiírás. A 7 is több, mint a semmi! Legalább 7 megint megépül!! A FIDESZ-es képviselőtársaimmal, örömmel támogattuk ezt az indítványt is. Így fent felsorolt 7 utcának idei megépítése egyhangúlag elfogadta a képviselőtestület. A megszavazott hét utca lakossága örülhet az aszfalt útnak és a kiépített csapadékvíz elvezetésnek. A Semmelweis és a Rákóczi utcák útépítési munkálatai már el is kezdődtek. Sajnos a Nyárfa, Tóköz, Tompa utcák lakosai - nak várniuk kell a Lokálpatrióta többség döntése miatt. Az önkormányzat évi pénzmaradványa 56 Millió FT. Ebből az Arany János utca kap szegélykövet és új burkolatot, és a Paradicsomszigeti bekötő út lesz rendbe hozva. Véleményem szerint a még a 8. utca, a Nyárfa utca is, főleg ha es pénz maradványt is figyelembe vesszük, bőven idén megépülhetett volna. Amivel egy csapásra közel 100 lakos életkörülményeit változtathattuk volna meg. De úgy tűnik, hogy a Nyárfa utcáért való küzdelemben magamra maradtam: a körzet megválasztott Lokálpatriótája Drscsákné nem kampányolt mellettem a Nyárfa utcáért. Amennyiben iskola felújításra nem ír ki az EU pályázatot, úgy a szeptemberi képviselőtestületi ülésen, indítványozni fogom, hogy a megmaradó pénzből építsük meg a Nyárfa utcát még idén. Pékó zoltán önkormányzati képviselő/ Fidesz MEGzABoLÁzTÁK... Lakossági bejelentésre hívtam fel Kiss Gergely aljegyző urat, miszerint rodeóznak a 24 tonnás kamionok a Határ úton. Többen rémülten rontottak ki a házukból, mert remegett ház. Többen az 56-os földrengés megismétlődését vélték a zajforrásában felfedezni, vagy talán az aszfaltkeverő röpült az égbe? De nem, a baj nem ekkora, csak az MO- építéséhez szállították a kamionok a földet, a megengedett sebességet jóval túllépve. Megtudtam, hogy a súlykorlátozást nem tudjuk ellenőrizni, de a sebességtúllépést ellenőriztethetjük. Igaz a rendőr őrsnek még mindig rossz a sebességmérője. Aljegyző úr már másnapra megzabolázta a kamionokat, akik igaz, hogy jöttek, de már nem olyan nagy dübörgéssel. Volt már hasonló eset, akkor Pethő Zoltán jegyző úr segített. Úgy tűnik a szállítók memóriája sem a régi, ahogy a vicc is mondja Kérjük a jegyző urakat, hogy ellenőriztessék folyamatosan a forgalmat, és szigorúan vasalják be az árát, ha károsodik a határút útszerkezete a több tonnás gépek miatt. Még egyszer köszönjük a közbenjárást a lakosok nevében Pékó zoltán Önkormányzati képviselő/fidesz Szomszédünnep jövőre Dunaharaszti is csatlakozhat A minap hallottam Szentendrén élő barátomtól erről az eseményről, és rögtön arra gondoltam, hogy ehhez Dunaharaszti is csatllakozhatna. Felkerestem a Polgármester urat és arra az elhatározásra jutottunk, hogy a hátralevő 10 nap nem elegendő a megszervezésre, de jövőre Dunaharasztin is megrendezhetjük az eseményt. Mi a Szomszédünnep? A szomszédünnep célja, hogy a városokban, ugyanazon a szűk területen belül, mégis egymástól elszigetelten élő emberek, akik nap mint nap egymás mellett szállnak be az autóba munkába induláskor, akiknek egy iskolába járnak a gyermekeik, akik ugyanabban a parkban futtatják a kutyáikat, akik minden nap ugyanabban a boltban vásárolnak be munka után egyszóval a szomszédok, akik látásból már jól ismerik egymást, szót váltsanak egymással. Az első közös együttlét során talán csak azt sikerül elérni, hogy az egy lakóközösségbe tartozó emberek ezután már köszönjenek egymásnak, vagy egymásra mosolyogjanak de nem elképzelhetetlen, hogy kiderül, hogy a szomszédban egy matek- folytatás a 7. oldalon

Ha rasz ti SzóKi mondó

Ha rasz ti SzóKi mondó Fi DeSz Ha rasz ti SzóKi mondó A Jö võ SZö vet Sé ge Közmű díjak A decemberi ülésen a testület számos fontos kérdésben hozott döntést, többek között az önkormányzat illetékességi területén végzett közszolgáltatások

Részletesebben

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK Március 15-e a magyarság szívéhez legközelebb álló nemzeti ünnep. A kokárdás tószegieket nem zavarta, hogy a községi ünneplés március 14-én került

Részletesebben

Újpesti Napló. Nagy tervek Káposztásmegyeren CENTENÁRIUM NYÁRI SZÜNET LÉPCSŐHÁZI BORZALOM VÁROSHÁZI HÍREK

Újpesti Napló. Nagy tervek Káposztásmegyeren CENTENÁRIUM NYÁRI SZÜNET LÉPCSŐHÁZI BORZALOM VÁROSHÁZI HÍREK Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! Újpesti Napló 2007. július 6., I. évf., 11. szám hivatalos lapja Újpest, a százéves város! www.ujpest.hu NYÁRI SZÜNET VÁROSHÁZI HÍREK

Részletesebben

Dunakeszi. A Nemzeti Összetartozás Napja városunkban. 2014 JÚNIUS Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 6. szám

Dunakeszi. A Nemzeti Összetartozás Napja városunkban. 2014 JÚNIUS Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 6. szám Dunakeszi városi magazin 2014 JÚNIUS Polgár XV. évfolyam 6. szám A Nemzeti Összetartozás Napja városunkban 4 EP választás: Dunakeszin is fölényesen nyert a Fidesz 5 A béke teremtő ereje 6 Pedagógusnapra

Részletesebben

T ö k ö l i T ü k ö r

T ö k ö l i T ü k ö r T ö k ö l i T ü k ö r XXii. évfolyam 1. szám a helyi önkormányzat lapja 2011. március A nemzet mi vagyunk Kevés ilyen nemzet van, mint a magyar, amelynek 1000 éve küzdenie kell a fennmaradásáért. Bi zo

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély.

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Akció! 60% befizetés esetén további 2% engedmény a teljes

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

Konferenciát tartottak Érden a Duna térség komplex fejlesztéséről. (cikk a 2. oldalon)

Konferenciát tartottak Érden a Duna térség komplex fejlesztéséről. (cikk a 2. oldalon) T ö k ö l i T ü k ö r XXIII. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. július Konferenciát tartottak Érden a Duna térség komplex fejlesztéséről. (cikk a 2. oldalon) Fantasztikus menetelés után

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 10. szám. 2014. október 08.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 10. szám. 2014. október 08. Péceli Hírek 2014. október 08. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 10. szám. 2014. október 08. Parnasszus Pegazus szárnyalhat a városi kultúra bölcsőjénél A köszönet jeleként

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Március 15-re emlékeztünk

Március 15-re emlékeztünk XVII. évfolyam 3. szám 2011. március 25. A XXIII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA Következô lapzárta: 2011. április 8. Megjelenés: 2011. április 22. Ünnepélyes keretek között emlékeztek meg Soroksár

Részletesebben

III. Gödöllői Állatvédelmi Nap. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

III. Gödöllői Állatvédelmi Nap. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 35. szám 2006. szeptember 27. Terjesztői ára: 75 Ft III. Gödöllői Állatvédelmi Nap Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Óriási siker az Alsóparkban Szeptember 24-én, vasárnap nem csak a szervezők,

Részletesebben

Jótékonysági bál XIII.

Jótékonysági bál XIII. Ára: 150,-Ft 16 RIMÓCI ÚJSÁG A Stinky Sox csapat a Tél Kupán XIII. Cserni Balázs, Jusztin Bálint, Rádi Balázs, Mócsány Roland, Laczkó Péter, Csizmadia Ádám, Jusztin Gábor, Cserni Zsolt Jótékonysági bál

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

Együtt táncolt múlt és jövő. A gyimesi Borospatakán kosaras bálon élték meg a csángó hagyomány szépségeit tánccal, zenével. Tudósítás a 6.

Együtt táncolt múlt és jövő. A gyimesi Borospatakán kosaras bálon élték meg a csángó hagyomány szépségeit tánccal, zenével. Tudósítás a 6. Elképzelések és lehetőségek Tamás Zoltán a városfejlesztés múltbéli és jövőbeni vonatkozásairól nyilatkozott. Interjú a 3. oldalon Együtt táncolt múlt és jövő A gyimesi Borospatakán kosaras bálon élték

Részletesebben

A Magyar Szabadság Napja

A Magyar Szabadság Napja XVIII. évf. 25. szám 2009. július 1. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Tizenkilencedszer ünnepeltünk a Világfánál A Magyar Szabadság Napja Tizenkilencedik alkalommal

Részletesebben

Újévi felhívás. 2005. január * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVI. évfolyam 1. szám

Újévi felhívás. 2005. január * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVI. évfolyam 1. szám 2005. január * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVI. évfolyam 1. szám Még fülembe csengenek nemzeti énekünk sorai és lélekemelô dallamai: Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bôséggel, Nyújts feléje védô

Részletesebben

Jó ütemben haladnak a tavaly elkezdett beruházások 3. Egyik útpályázatunkon 160 milliót nyertünk 4. Szalagtûzés a Flór Ferenc Középiskolában 13.

Jó ütemben haladnak a tavaly elkezdett beruházások 3. Egyik útpályázatunkon 160 milliót nyertünk 4. Szalagtûzés a Flór Ferenc Középiskolában 13. 2010. 1. szám Jó ütemben haladnak a tavaly elkezdett beruházások 3. Egyik útpályázatunkon 160 milliót nyertünk 4. Egyensúlyba hozták a költségvetési tervezet fõ számait 4. Szalagtûzés a Flór Ferenc Középiskolában

Részletesebben

HÍREK. Helyi érték Nyitottan az újra, a változásra. Baktay - Weimar UNESCO konferencián. Szimultán a mesterrel Sakkparti az európabajnokkal

HÍREK. Helyi érték Nyitottan az újra, a változásra. Baktay - Weimar UNESCO konferencián. Szimultán a mesterrel Sakkparti az európabajnokkal DUNAHARASZTI HÍREK XXIII. évfolyam - 2014. január - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Helyi érték Nyitottan az újra, a változásra Baktay - Weimar UNESCO konferencián Szimultán a mesterrel Sakkparti

Részletesebben

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ NAGY LÁSZLÓ ADJON AZ ISTEN Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem, kérdésre választ õ küldjön,

Részletesebben

MIÉP Jobbik a Harmadik Út Magyar Kommunista Munkáspárt

MIÉP Jobbik a Harmadik Út Magyar Kommunista Munkáspárt Tahitotfalu_2006_04.qxd 2006.03.27 17:55 Page 1 163. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu Választás 2006 MIÉP Jobbik a Harmadik Út Magyar Kommunista Munkáspárt A tartalomból: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS Szépkorúak köszöntése Kristó Józsefnét 2011. július 5-én a Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók!

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók! Tanévnyitó Széchenyi teljesítménytúra az alsó tagozaton Immár hagyománnyá vált a szeptember elsõ felében megrendezésre kerülõ Széchenyi-emléktúra, melyen évrõl évre az iskola is képviselteti magát. Az

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Vadkerti. Újság. Becsengettek! Ötvenhét első osztályos kezdte meg az iskolát (képünkön az 1.b osztály) A TARTALOMBÓL. Választások.

Vadkerti. Újság. Becsengettek! Ötvenhét első osztályos kezdte meg az iskolát (képünkön az 1.b osztály) A TARTALOMBÓL. Választások. 199 Ft 2010 09. XXII évfolyam szeptember Soltvadkert város közéleti és kulturális folyóirata Vadkerti Újság A TARTALOMBÓL Választások Október 3. Mindennapi kenyerünk... 4-7 old. 9.old. Cigánybűnözés, vagy

Részletesebben

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített.

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. 2011. ÁPRILIS Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. A tartalomból: Csatornaberuházás Tárnokon Elindult a zöldhulladék szállítás

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ XX. évfolyam IX. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1956. évi forradalom, szabadságharc 54. évfordulójának és a Magyar Köztársaság kikiáltásának

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben