Ha rasz ti SzóKi mondó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha rasz ti SzóKi mondó"

Átírás

1 szokimondo_2011_05_a :10 Page 1 Fi DeSz Ha rasz ti SzóKi mondó A jö Võ szö VeT sé ge A város évek óta kiemelt figyelmet fordít a civil szervezetek támogatására, ebben az évben például 9,6 millió forintot, a tavalyi 8 millió ellenében. Azok az egyesületek, önszerveződő közösségek nyújthatják be támogatási kérelmüket, akik megfelelnek a kiírás feltételei - nek. Ezután a szakbizottság tesz javaslatot és a képviselő-testület mondja ki a végső döntést. Éveken keresztül, az ott folyó munkát figyelembe véve sikerült, kompromisszumok árán olyan javaslatot előterjeszteni, amely mentes volt a politikai vitáktól, és képviselők is elfogadhatónak tartottak. Pedig azért látható, hogy a civil élet sem mentes a politika befolyásától. Vagy ha úgy vesszük, a közösségi tevékenység megvalósulhat a politikában, a civil életben egyaránt. Vagy akár mindkettőben, akár családon belüli megosztással is. Ennek ellenére a pályázatok elbírálása mindig korrekt hangnemben és körülmények között történt. Sajnos az idei év alól ez kivételt képezett, mert két egyesület, aki a polgári oldalhoz K ö z é l e t i l a p Civil szervezetek támogatása köthető, komoly támadásokat kapott a bizottsági és a testületi ülésen egyaránt. Drscsákné Kerekes Gabriella, aki most éppen Lokálpartriótának színezi magát, (volt már Fideszes is, amiről tudunk) intézett kirohanásokat a Fiatalok Dunaharasztiért és a Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete ellen. Ez annál is inkább sajnálatos, mert ő megkapta azt a támogatást az általa vezetett egyesület számára, melyet igényelt. Javaslatai komolyságára jellemző, hogy a testületben a saját csapata sem szavazta meg. Azt gondolom, hogy félre kellene tenni ilyen esetekben az ellenérzéseinket, és továbbra is szakmai alapon kellene odaítélni a támogatásokat. önkormányzati képviselő/fidesz j ú n i u s A tartalomból: Nemzet tragédiánk, Trianon Alkotmányról P. P. P Uszoda és sportcsarnok 56,7 Millió Ft a DMTK-nak Családi Majális Van kiút 15. Baktay nemzetközi tábor Az utakról Könnyű nyári étek Elfogadták a város gazdasági programját! Az Önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy a képviselőtestület az alakuló ülést követő 6 hónapon belül fogadja el a város ciklustervét. Ez a gazdasági program tartalmazza: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. Ennek szellemében készült el a ciklus gazdasági programja, amelyhez egy módosító indítvány érkezett. (Fidesz) javaslata az alábbi módon került bele a ciklustervbe. A területfejlesztés tekintetében a meglévő, de eddig hátrányos helyzetű területek felzárkóztatása, az elhanyagolt területek felértékelődése a cél. Ennek szellemében az elmaradott terület (MÁV-alsó, Újhegyi-dűlő régi rész) fejlesztésére szükséges koncentrálni. Az Önkormányzat, a MÁV-alsó lakóterületén lakossági önerős kezdeményezésre, közreműködik a területrendezések lebonyolításában, a szükséges tervek elkészítésében. Kezdeményezi a szabályozási terv szerinti utcanyitásokat és utcaszélesítéseket, illetve összefogja a tulajdonosi körrel, a hatóságokkal valamint a közműszolgáltatókkal történő egyeztetéseket. A Műszaki Iroda felkutatja a tulajdonosokat, lebonyolítja a közműfejlesztéshez szükséges tervegyeztetéseket és tárgyalásokat. önkormányzati képviselő/ Fidesz Pályázatok elnyerése Nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani... A pályáztatások a szokásos menetrendben zajlanak Dunaharasztin, a szokásos eredményekkel. A kiírások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. A kiírási értékek általában úgy alakulnak, hogy a közbeszerzési törvény szerint ne kelljen pályázatot kiírni, hanem elég 3 vállalkozást felkérni a pályázattételre Így aztán nagyon hasonló a pályázók köre, ismerősek a nyertesek is. Sajnos alig akad közöttük haraszti vállalkozás, pedig szép számmal lenne olyan munka, amelyek elvégzésével helyi vállalkozókat is meg lehetne bízni. De nézzük a pályázatokat és a nyerteseket. Csapadékvíz elvezetési rendszerek építése tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertese az immár dunaharaszti (régebben hernádi) székhelyű régi motoros, a Hidrográd Víz- és Közműépítő Kft. lett. A volt hernádi cégnek egy szintén hernádi és egy épp két éve alakult vállalkozás volt a kihívója. Intézményi kis karbantartások, festés, nyílászáró cserék tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertese a fővárosi Hollak-Bau Kft-t lett, közel nettó 67 millió forinttal. A győztes cég 2009 végén lett alapítva, éppen csak maga mögött tudhat egy teljes üzleti évet. Ennél a kiírásnál talán lehetett volna kicsit lokálpatriótábbnak lenni és csak haraszti vállalkozókat meghívni, hisz ezekre a munkákra bőven akadt volna helyi jelentkező. Rákóczi utca és Semmelweis utca építése tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertese az ÚT-ÉP-KER 97 Kft. nettó közel 43 millióval, aki szintén sokat dolgozott már a városban. Érdekesség, hogy a nyertesnek és egy másik ajánlattevőnek ugyanaz a tulajdonosa. Az ilyen esetekre mondta az MSZP-s szép emlékű Kósáné Kovács Magda, hogy nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani A Fidesz olyan indítvány kidolgozásával foglakozik, amely lehetővé tenné, hogy a helyi vállalkozások a lehetető legnagyobb mértékben részt tudjanak venni közbeszerzési pályázatokon. önkormányzati képviselő/ Fidesz

2 szokimondo_2011_05_a :10 Page 2 2 Ha rasz ti SzóKi mondó Országos aktualitások TRIANoN, június 4. A világ legigazságtalanabb békéje Évtizedek teltek el, mire az iskolában tanulhatták, illetve taníthatták az I. világháborút lezáró történelmi eseményeket, így nem lehet elégszer feleleveníteni a történteket: A trianoni békeszerződés a háborúban vesztes Magyarország és a háborúban győztes antant szövetség hatalmai között létrejött, a magyarok meghallgatása nélkül létrejött békeszerződés, melynek értelmében a Magyar Királyság területe négyzet km-ről négyzet km-re csökkent. Lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra apadt. Bár az elcsatolt területek nagy részének lakossága nem magyar nemzetiségű volt. Az új határok mélyén belevágtak a magyar nemzettestébe. Az őshonos magyar népesség öt államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is. Az ország területi megcsonkítása mellett a békeszerződés csupán főben állapította meg a magyar haderő létszámát, ezenkívül jóvátétel fizetésére kötelezte Magyarországot. Csak a béketervezet végleges lezárása után nyílt lehetőség arra, hogy a magyar küldöttség is előadhassa az álláspontját. Ekkor tartotta meg gróf Apponyi Albert a békekonferencia Legfelső Tanácsa előtt, híres védőbeszédét : kérdezzük, hogy a fent említett elvek és érdekek mely szempontja váltotta ki ezt a különös szigorúságot Magyarországgal szemben? június 4-én, délelőtt tíz óra: A budapesti templomokban ma délelőtt megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat és a borongós őszies levegőben tovahömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették... Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és becsületes embert. Magyarország 1938-ban az első bécsi döntéssel visszakapta Szlovákia csaknem kizárólag magyarok lakta déli részét, majd 1939-ben Kárpátalja fennmaradó részét, 1940-ben a második bécsi döntés révén Észak-Erdélyt és a Székelyföldet ben Jugoszlávia német megszállása után visszakerült a Délvidék is. Akkorra Magyarország Trianonban megállapított területe közel kétszeresére nőtt, s a Kárpát-medencében élő magyarság túlnyomó része ismét a határok közé került de ennek ára a háborús részvétel volt a náci Németország oldalán. Az február 10-én aláírt, a II. világháborút lezáró párizsi béke lényegében a trianoni határt állította vissza, semmisnek nyilvánítva a bécsi döntéseket, sőt Csehszlovákia megkapott három Pozsony környéki falut a Duna jobb partján. A trianoni trauma óta eltelt évtizedek alatt hatalmas volt a magyarság lemorzsolódása az anyaország határain túl, de a nemzeti együvé tartozás érzése megmaradt. A Kárpát-medencében a nemzeti nyelv, a nemzeti kötődésű irodalom, a hitélet, a művészetek, a népi alkotások, a hagyományőrzés, a viselkedési szokások továbbélése révén a fizikaiföldrajzi, állami és jogi széttöredezettség ellenére az országhatárok fölött is átívelőn élt tovább. Tavaly, a trianoni békeszerződés aláírásának 90. évfordulóján a helyi Fidesz szervezete elsőként tartott megemlékezést városunkban. A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a magyar Országgyűlés (FIDESZ, KDNP, JOB- BIK szavazatával) 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította és törvénybe foglalta: a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Idén Dunaharaszti Önkormányzatának rendezésében kerül sor a megemlékezésre. A nemzeti összetartozás napjának üzenete, hogy minden politikai párt és civilszervezet, minden magyar és nem magyar nemzetiségű állampolgár részt vehessen a megemlékezéseken. Fontos, hogy minél többen leszünk, hogy együtt ünnepeljük a Nemzeti Összetartozás Napját. Fehér Tamásné önkormányzati városfejlesztési bizottsági tag/fidesz Kövér László: Alkotmány alkotmányosság A világon kartális és történeti Alkotmányokról beszélnek. Magyarországon több száz éves jogfejlődés alatt jött létre az a jogi test, amit Alkotmánynak nevezünk. Ez történeti Alkotmány, amely a vérszerződéstől indul s az Aranybullán át a Verbőczi Hármas könyvéhez vezet. (Azt mondják a magyar jogász nemzet, tudat alatt van bennünk jogérzék.) A 1949-as Alkotmányt szovjet mintára hozták létre. Ez az első kartális Alkotmány. Születése körülményei miatt fiktív és oktrojált, valótlan, és látszat ránk kényszerített. Szép és demokratikus jogok vannak megfogalmazva benne, mint a mintául szolgáló 1936-os szovjet Alkotmányban. (Például a lakhatáshoz való jogról szól, miközben családok százezreit tették ki lakásaikból vagy űzték Szibériába). Ezért elmondható, hogy 1989-ig a diktatúra megalapozásáról szólt az Alkotmány. Az ellenzéki Kerek - asztal bár nem bírt legitim felhatalmazással fellazította a diktatúra kereteit, s megteremtette az Első szabad választások feltételeit. Változtatni rajta nem azért kell mert olyan rendszert eredményezett, amelyből Gyurcsány Ferenc kormányzása következhetett, hanem mert ennek a még hatályban lévő ideiglenes alkotmánynak nincs sem szellemisége, sem erkölcsisége. Ezért nincs legitimációja sem. Illegitim mert létrehozóit senki sem hatalmazta fel megalkotásra. 20 év után nem tartható fenn az ideiglenesség. Föl merül a kérdés, miért nem sikerült alkotmányozni az elmúlt 20 évben? Talán mert jogi varázslat történt. Diktatúrából mentünk át jogállamba. Lefeküdtünk és 1990 áprilisában a választás után egy új világra ébredtünk. A dolgok logikájából az előzményekből forradalomnak kellett volna következnie, de a Fidesz számára a legfontosabb cél a véráldozat nélküli átmenet volt. A polgárháború azonban 20 éve zajlik papírral, tollal, pénzzel, hatalommal. Jogos igény, hogy az Alkotmány tükrözze a társadalmi alapértékeket. A jog nem lehet meg erkölcsi tartalom nélkül. Ma már történelmi tapasztalat, hogy a kommunistákkal az őket erősítő, hozzájuk átállt Demokratikus Charta miatt lehetetlenné vált az alkotmányos alapértékeken való megegyezés. Akik 1994-től 1998-ig, majd 2002-től kormányozták az országot, tudatosan verték szét az államot. Lásd megélhetési bűnözés vagy 2004.december 5. Az Alkotmányozási folyamatot azok ellenzik, zavarják hőbörgésükkel, akik idejuttaták az országot. Nem tudunk megegyezni alapértékekben, az állam lezüllött, képtelen megfelelni feladatainak. Lassan elviselhetetlen káoszba kerültünk. Az új Alkotmány is azonban csak akkor működik, ha hiszünk benne. 20 év késésben vagyunk, de ha tudjuk mi a nemzet, a család, a házasság, tudjuk mit tehet az állam, s mit tehetnek polgárai a helyzet megváltozhat. Az új jogszabály ezért tudatosan nevezi magát Alaptörvénynek, mely illeszkedik a történeti magyar Alkotmányba. Bevezetője a Nemzeti Hitvallás. Ezt érte a legtöbb kritika, pedig mondatai, sorai nehezen vitathatók. Isten áldd meg a magyart. A Himnusz kezdősora indítja, s a tolerancia bajnokai már ebben is keresztény alapvetést látnak. Ez a mondat azonban nem rekeszt ki senkit, de megadja a hívők méltóságát. Az Alaptörvény szólni mer a Nemzetről, arról, hogy Mi magyarok és a Magyarországi nemzetiségek egy nemzet vagyunk. folytatás a 3. oldalon

3 szokimondo_2011_05_a :10 Page 3 3 Ha rasz ti SzóKi mondó Választókörzeti aktualitások P. P. P., AVAGy A GyuRCSÁNy-KoRMÁNyNAK SEMMI SEM VoLT DRÁGA - NAPIREND ELőTTI FELSzóLALÁS Hoffman Pál, a Pest megye 12. választókerület képviselője P. P. P., avagy a Gyurcsány-kormánynak semmi sem volt drága címmel szólalt fel a Parlamentben. A felszólalás a köz és magánszféra együttműködésével megvalósuló beruházásokról tartalmazott összegzést. A Gyurcsány-kormány rejtett hitelfelvétel lehetőségként kezelte a programot, s aránytalanul nagy engedményeket tett a magánbefektetők felé. Ez 2-3-szorosan drágábbá tette az így megvalósított útépítéseket, sport és oktatási létesítményeket eredményező beruházásokat. Hoffman Pál bemutatott olyan modellt is, amely az MSZP által kudarca történetté süllyesztett programtól eltérően átlátható és költségtakarékos módon valósította meg a beruházást. P. P. P., avagy a Gyurcsány-kormánynak semmi sem volt drága P. P. P. - halljuk naponta a hírekben, pedig elmondható ez magyarul is. A rövidítés a köz és a magánszféra együttműködésével megvalósuló beruházásokat jelenti. Folyik a program vizsgálata, és erős a szándék az állam és önkormányzatok számára előnyösebb szerződések megkötésére. Mintegy mdft értékű beruházásról, s 3000 mdft nagyságrendű költségvetési teherről lehet szó. A P. P. P. -nél a fő kérdés, hogy a beruházási, fenntartási feladatokkal járó költségek és a kockázat magánszférára hárítása mennyibe kerül. Az MSZP-kormányok ezeket a költségeket, kockázatokat az államra és az önkormányzatokra hárították, ezért nem is beszélhetünk valódi P. P. P. -ről. A Gyurcsány-kormány itt is trükközött, rejtett hitelfelvétel történt. Az államháztartási hiánycsökkentés érdekében az egy összegben történő hiányelszámolást kívánták elkerülni. Aránytalanul kedveztek a magánbefektetőknek, ezért a költségek 2-3- szorosára nőttek. A 100 vizsgált projekt költségeit és a fejlesztési folyamatot áttekintve látjuk, hogy az éves P. P. P. kötelezettségek 120 mdft körüli összeget jelentenek. Ebből az autópálya építéshez 2011-ben 99,2 mdft, 2012-ben 100,6 mdft kötődik. A P. P. P. fejlesztésekben az önkormányzati részvétel figyelemreméltóan alakult. Több mint 30 létesítmény épült a programban, s ezek komoly gondokat jelentenek helyben, de valótlan, hogy az önkormányzati ágazat felelőtlensége jelenti a legnagyobb gondot. Az éves 120 mdft-os kötelezettségből a sportlétesítmények 1,5 mdft-ot, a kollégiumok 3,3 mdft-ot, az oktatási infrastrukturális kötelezettségek 5,6 mdftot tesznek ki. A tervezett 164 kistérségi tanuszoda programban a befogadott 50 pályázatból 18 valósult meg. A sportcsarnok építési program 9 pályázójából a program bizonytalanságai és a magas költségek miatt 8 szintén visszalépett. Az MSZP-kormányzat ösztönözte a településeket a hitelkorlátozást megkerülő P. P. P. programokban való részvételre. Nem lehetetlen, hogy a nagy összegű autópálya P. P. P. -k elfogadása érdekében kezdeményezték az egyéb programok elindítását. Bevonták az önkormányzatokat és az egyetemeket, mert így a konstrukció társadalmi, politikai elfogadottságát növelni tudták. A meggyöngített önkormányzatok számára a program fejlesztési lehetőséget jelentett, azonban a nagy többség a rendszert megismerve távol tartotta magát a P. P. P. magyarországi MSZP-s modelljétől. A tervezett beruházások nagy része elmaradt, néhány pedig más konstrukcióban valósult meg. Zárásként a bonyolult autópálya modell helyett egy kisvárosi uszoda létesítéséről beszélnék. A beruházás P. P. P. programban indult, ám a város vezetői a számításokra és a józan észre hallgatva a kilépés mellett döntöttek. 330 mft-os költséggel megépítették az uszodát, melyet Ausztria, Németország bármelyik kisvárosa elfogadna, s évi mft-os önkormányzati költségkiegészítéssel működtetik is. Ugyanez a P. P. P. magyarországi modelljében 15 éven keresztül évi 54 mft-os önkormányzati, és 54 mftos állami, összesen 108 mft-ot igényelt. 15 éves futamidőben a program 1,6 mdft kiadást jelentett volna. Jellemző, hogy amikor a város vezetői 50 mft egyszeri támogatást kértek, a válasz az volt, ez nem fér bele a rendszerbe. 15 x 54 mft belefért volna. A sportlétesítmények vizsgálatához ajánlom a programon kívül megépült létesítmények, így a tököli uszoda beruházási és működési modelljének áttekintését. A P. P. P. az MSZP-kormányok trükközései miatt a gazdaságpolitika kudarctörténete. Az MSZP-nek sikerült a máshol bizonyítottan működő modellt kisiklatni. Helyes és indokolt a projektek pénzügyi, jogi és műszaki felülvizsgálata, valamint a reális beruházási értéken történő kiváltás. Hoffman Pál országyűlési képviselőnk a tököli uszoda sikeres megépítését hozta példaként beszédében.. Évekkel ezelőtt a Haraszti adóbevételeitől messze elmaradó Tököl, nemzetközi mérkőzésekre alkalmas sportcsarnokot és uszodát épített. Nekünk se csarnokunk se uszodánk. Az uszodát 330 Millió Forintból építették és Millió Forint/ év be kerül az önkormányzatnak a működtetése. Érdemes megnézni! Haraszti évekkel ezelőtt majd nem beleugrott egy P. P. P. -be. Akkor felszólaltam, hogy legyünk észnél mert a mindenünk rámehet az meggondolatlanságunkra és vegyünk példát Tökölről! Akkoriban a politikai nyomás majd nem győzött. S a tököli példáról, hallani sem akartak engem, pedig hülyének nézett a képviselők többsége. Pedig érdemes lett volna követni őket! Talán már lenne uszodánk, és sportcsarnokunk, akkora amekkorát gazdaságosan tudnánk üzemeltetni Pékó zoltán önkormáyzati képviselő/ Fidesz KÖVÉR LÁSzLó: ALKoTMÁNy ALKoTMÁNyoSSÁG folytatás a 2. oldalról A velünk élő magyarok államalkotó tényezők. Nincs különbség Turulos magyar és Mária Teréziás magyar között. Részleteiben az Alaptörvényben a Hitvallást, az Alapvetés követi, majd a Szabadság és felelősség fejezetben megfogalmazódik a szakítás a proletár mentalitással s azzal a szemlélettel, mely uralkodó osztályt jelenít meg jogokkal kötelezettségek nélkül. A felelősség hangsúlyosan jelenik meg magunkért, családunkért, szüleinkért, s a hazánkért. Az államszervezeti fejezetet a Rendkívüli helyzetben követendő eljárások követik. Az új Alaptörvény január 1-jével lép hatályba. 30 körüli azon sarkalatos törvényeknek nevezett jogszabályok száma melyek elfogadása teszi teljessé az alkotmányozási, törvényhozási folyamatot. Csak néhány ezek közül: választójogi, önkormányzati, oktatási. Fontos új elem az ország eladósodottságára vonatkozó szabályozás, hiszen tapasztaljuk annak következményeit, hátrányait, hogy a Gyurcsány kormány 80% fölé vihette az ország GDP arányos eladósodottságát. Felróható az ellenzéki MSZPnek, LMP-nek, hogy meg sem kísérelték bemutatni saját értékeiket. Nem kellene ádáz küzdelemnek lennie, ha megegyezés lenne az alapértékekben. A Jobbik súlya csökkent azzal, hogy nem értették meg vagy tudatosan félremagyarázták azt, hogy az új Alaptörvény a Nemzet ügyét viszi előre. Felemelő, ünnepi, egészen biztosan történelmi pillanat részesei vagyunk (még ha érzünk némi keserűséget is). Ezt az Alkotmányt tanítják majd egyetemeken, főiskolákon, s a Hitvallás ismertté válik az iskolákban is. Büszkén vállaljuk azt, amit alkottunk.

4 szokimondo_2011_05_a :10 Page 4 4 Haraszti SzóKimondó Sport - Egészségügy A DMTK támogatásáról A képviselő testület elfogadta a helyi sportegyesület, a DMTK elszámolását a tavalyi támogatásról. Amellett, hogy az utóbbi évek legszínvonalasabb beszámolóit olvashattuk, már sokadszor merült fel a sport finanszírozásának kérdése. Abból az apropóból is, hogy a támogatás ebben az évben a közel 57 millióról 69 millióra emelkedett. Ebben bizonyára szerepe van a Polgármester úr lobbi-tevékenységének, aki az utóbbi időben a szakosztályelnöki pozíciót is betöltötte. Sok kérdés merült fel a bizottsági üléseken a helyi sport jelenlegi helyzetéről és finanszírozásáról. Többek között, hogy szabad-e a városnak ennyi pénzt költeni a sportra? Mi lesz akkor, ha esetleg a gazdasági helyzetünk nem tesz lehetővé ilyen mértékű támogatást? jó dolog-e, ha egy harmadosztályú focicsapat viszi el a költségvetés felét? Nem lenne-e célszerűbb ebből a pénzből inkább a tömegsportot támogatni? Nem lenne-e vonzóbb a közönség számára, ha inkább alacsonyabb osztályban játszana a csapat, de több haraszti játékost foglalkoztatna? Nem lehetne-e valamilyen marketing eszközzel népszerűsíteni a DMTK szakosztályait? A kérdések egyelőre költőiek maradtak, de rövidesen komolyan kell foglakozni velük. önkormányzati képviselő/fidesz Dr. Bereczki Péter Az év elején meghirdetett egészségügyi szűrések lebonyolódtak. Az óvodásoknál a szemészeti szűrés Nánási, az ortopédiai szűréseket Terebesi, a fül-orr-gégészeti szűréseket pedig Szirmai doktor végezte el. A kiszűrtkóros eseteket további vizsgálatokra irányították el. Az 50 éven felüli férfi lakosság részére megszervezett vérvétellel egybekötött prosztata szűrésen, a múlt év hasonló időszakához képest körülbelül 30%-kal többen jelentek meg. Ami az egészségügyi kultúra javulását jelzi. A jelentkezőket Török doktor vizsgálta meg. A családi majális egészségügyi sátrában majdnem százan voltak kíváncsiak vércukor, koleszterin, vérnyomás, test zsírindex értékeikre és sokan hallgatták meg az egészséges életmódra buzdító javaslatainkat. (A szervezők ezúton is köszönik Dr. Mets Andrea, Skreka Ferencné zsuzsa, Dr. Heil Ádám és Dr. Berecki Péter önzetlen szolgálatát - Szerk.) A Dunaharasztin állandó lakcímmel rendelkező hetedikes lányok körében ingyenesen biztosított a Human Papiloma vírus elleni védőoltás 2. részét e héten adtuk be. Néhány szó a szociális törvény változásáról és a lakáscélú támogatás módosításáról. A bérpótló juttatás (korábban rendszeres segély) kapcsán élni kívántunk a törvényalkotó adta lehetőséggel, miszerint a kifizetés feltétele a kérvényező ingatlanának, lakókörnyezetének rendben, tisztán tartása. A segélyezett személy köteles együttműködni a családsegítő szolgálattal, munkavégzésre felkészítő tanácsadáson, csoportos foglalkozáson kell részt venniük, együttműködési megállapodást kell kötniük. A lakáscélú támogatásról szóló helyi rendelet 35-ről 40 évre emelte a jogosul- tak életkori határát, mivel láthatóan egyre jobban kitolódnak a házasságkötések és lakásépítések. Dr. Bereczki Péter Szociális és egészségügyi bizottság elnöke/fidesz

5 szokimondo_2011_05_a :10 Page 5 5 Haraszti SzóKimondó Civil élet a Nemzeti Összetartozás jegyében A Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete május 1-jén az Universum Üdülőközpontban tartotta meg első rendezvényét. A tavasszal alakult egyesület így kívánta bemutatni az egyesületi tagok vállalkozásainak termékeit, szolgáltatásait, referenciáit. A kiállítás mellett került megszervezésre a színes kulturális, közéleti és gyermek program. Az esős idő ellenére több százan tisztelték meg a rendezvényt jelenlétükkel. Az üveg pavilonban gyermekek sokasága vett részt a FIDU, a Fiatalok Dumaharasztiért Egyesület által szervezett szellemi és ügyességi játékaiban. Ugyan a zsákba futás, kötélhúzás stb. számokkal tervezett ügyességi verseny elmaradt, de rajzpályázat a győztesei és részvevői számára nem maradt el a jutalom torta sem. A sörpavilonba elhelyezett konyha 650 adag bográcsgulyást tálalt fel. Lehetett választani csí- pős és nem csípős között. Ki uborkával, ki pedig almapaprikával kérte, természetesen dunaharaszti szódavíz is dukált hozzá, ez utóbbinak nem volt nagy keletje a nyakunkba zúduló eső miatt. Az étterem hatalmas üvegteraszán nagyszámú érdeklődés mellett zajlottak a szakmai és tudományos előadások. Különösen nagy érdeklődés kísérte Molnár Ervin a jelenlegi gazdasági helyzetről, illetve Dr. László Lajos ELTE egyetemi tanárának a Székely autonómiáról szóló előadását. A nagy sátorban Hoffman Pál országgyűlési, illetve Szegedi Csanád európai parlamenti képviselőkkel lehetett közvetlen baráti beszélgetést folytatni munkájukról, az ország és Európa helyéről, lehetőségeiről a világ gazdaságában. Sajnáljuk, hogy a fentiek egyikéről sem készült tévéfelvétel, hisz ezek fontos események a város életében. Közös munkánk eredménye, hogy sikerült megmentenünk a tél folyamán egy éhező reményt vesztett hölgyet. A körzetemben jelezték, hogy egy lakos bajba került és kikapcsolták nála a villanyt, a gázt, a vizet pedig leszűkítették, mivel a közüzemi díjat sem tudta már fizetni. Felkerestem, egy teljesen lesoványodott, éhező, megkeseredett, rossz állapotban lévő embert találtam a jégveremmé hűlt, sötét la- A szabadtéri rendezvények egy része elmaradt, azonban az Egészségügy sátorban a Dr. Heil Ádám, Dr. Bereczky Péter, Dr. Mets Andrea által vezetett vizsgálatok szünet nélkül tartottak főleg idősebb honfitársainknak. A Haraszti Íjász Klub íjászai a rossz idő ellenére is folyamatos tűz alatt tartották a céltáblákat. Délután az eső elcsendesedésével színpadon megindult az élet, ahol két ifjú szavaló Bakos Attila a megható Anyák napi köszöntőjével, Nádasi Tamás egy másik gyönyörű verssel mutatkozott be. Az ünnepi műsor énekesei Sipos D. Zsuzsanna, Kovács Böske, Kremsler József, illetve a Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény koncertjének zeneszámai töltötték be a színpadot. A Magyarok Szövetsége részéről fellépett a Baranta Harcművészeti és a Napszarvas dobcsoport. A műsor záró eseménye Berecz András Kossuth díjas előadóművész lenyűgöző anekdotálása volt. Van KIÚT! kásban. Elkezdtünk beszélgetni, nagyon nehezen oldódott, de azért mesélt a problémájáról, amit nagyon szégyellt. Közösen próbáltunk megoldást találni és felvettük a kapcsolatot az Önkormányzattal és a Területi Gondozási Központtal. Összefogással, tenni akarással sikerült átmenetileg meleg ételhez juttatni, ami valójában életmentő volt. Mivel a meleg étel nélkül nem tudta volna átvészelni a telet. A rendezvény célja volt, hogy a dunaharaszti polgárok és az itt élő vállalkozások közelebbi kapcsolatba kerüljenek egymással. Kialakuljon egy bizalmi viszony az iparosok, a különböző szolgáltatók és a lakosság között. Ajándéknak szántuk ezt a rendezvényt és remélhetően a résztvevők szeretettel fogadták. Külön köszönet a rendezvény támogatóinak, a Fidesz, a KDNP, a Jobbik, a Magyarok Szövetsége és a Történelmi Vitézi Rend helyi szervezetének, a székely egyesületeknek, a kiállító egyesületi tagoknak, a fellépőnek, segítőknek és résztvevőknek, hiszen közreműködésükkel a Parlament által törvénybe iktatott nemzeti összetartozás egy nagyon szép megnyilvánulása valósult meg. Kérem a városunk lakóit fogadják szeretettel a nem rég alakult Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesületét. Ignácz jános elnök Sikerült reálisáron eladni a lakását, így megmenekült az árveréstől és kifizethette a közüzemi tartozásait. A következő találkozáskor már mosolygósan, egy az eredetinél kisebb, de meleg lakásban várt, gyümölccsel az asztalon. Új esélyt kapva az élettől ismét tervez és bízik abban, hogy sikerül a munkahelyet is találnia. Összefogással, egymásra való odafigyeléssel sikerülhet maga mögött hagyni a múltat és mától csak előre tekint. Köszönjük az empátiát, minden résztvevőnek a segítőkész hozzáállást. ottaváné Barna Éva Önkormányzati képviselő/fidesz Szociális és egészségügyi bizottság

6 szokimondo_2011_05_a :10 Page 6 6 Ha rasz ti SzóKi mondó Vélemény rovat Sikerült! Mégis folytatódnak az útépítések dunaharasztin! Már- már úgy tűnt tűnik, hogy csak választási ígéret marad Szalay polgármester úr és Lokálpatriótái útépítési ígéretei. Minden jel erre utalt, hiszen a évi költségvetés első olvasatában útépítést nem terveznek. Ezeket a mondatokat írtam a SzóKimondó előző számában. Azóta viszont sokat változott a helyzet! Tény, hogy a 2011-es költségvetés tárgyalásának egyik legvitatottabb pontja az útépítések folytatása volt. Dunaharaszti ezen a területen óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, aminek következtében az utcák túlnyomó része már szilárd burkolatú és meg van oldva a csapadékvíz elvezetése is. De mi lesz a többi utcával, mert az ott lakók is szeretnének kulturált körülmények között élni és közlekedni? A vita két szemlélet között bontakozott ki. Az egyik az óvatos, amely azt mondja, hogy addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér. Tehát ne vegyünk fel hitelt, hanem csináljuk meg azt, amire jut pénzünk. Ahogy jönnek az esetleges plusz bevételek, úgy határozzunk azok elköltéséről. A másik koncepció szerint viszont a város stabil anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy akár hitelből is, de folytassuk a beruházásokat. Ez az álláspont összetalálkozik azon lakosok igényével is, akiknek az utcája még nem aszfaltozott. Ennek szellemében javasoltam, hogy az előre elfogadott utca sorrendnek megfelelően, a benne szereplő első 10 utcára ütemezzünk be 400 millió hitel felvételt. A megvalósításra kerülő utcák: (Ne feledjük, hogy 2010-ben legalább 600 Millió Forintot költöttünk településfejlesztésre saját forrásból! Utak, főút, Laffert kúria.) Gondoltam, hogy nem lesz egyszerű, hiszen az elmúlt négy évben megtanultuk, hogy Fideszes javaslatot egyáltalán nem vagy csak töredékben fogad el a képviselőtestület. Ez történt a Knézich utcai játszótér ügyén, amikor azt előterjesztettem, majd a testület elutasította és mindenki arról győzködött, hogy miért nem lehet, és főképp oda, ahol most is van. Két hónap múlva MSZP-s képviselő társam indítványára megépülhetett, úgy és oda ahova eredetileg javasoltam. Ezen játékszabályok tükrében egyáltalán nem lepett meg, hogy a kezdetben a beruházási javaslatomhoz meglehetősen passzívan viszonyuló Lokálpatrióta képviselők utóbb ellen indítvánnyal élték. Miszerint a hitelt osszuk meg, ennek értelmében 300 millió forintból megépülhetne az első 7 utca, míg 100 millió forint a II. Rákóczi Ferenc általános iskola felújítására lenne fordítva, mint önkormányzati önrész, ha esetleg lesz EU-s pályázati kiírás. A 7 is több, mint a semmi! Legalább 7 megint megépül!! A FIDESZ-es képviselőtársaimmal, örömmel támogattuk ezt az indítványt is. Így fent felsorolt 7 utcának idei megépítése egyhangúlag elfogadta a képviselőtestület. A megszavazott hét utca lakossága örülhet az aszfalt útnak és a kiépített csapadékvíz elvezetésnek. A Semmelweis és a Rákóczi utcák útépítési munkálatai már el is kezdődtek. Sajnos a Nyárfa, Tóköz, Tompa utcák lakosai - nak várniuk kell a Lokálpatrióta többség döntése miatt. Az önkormányzat évi pénzmaradványa 56 Millió FT. Ebből az Arany János utca kap szegélykövet és új burkolatot, és a Paradicsomszigeti bekötő út lesz rendbe hozva. Véleményem szerint a még a 8. utca, a Nyárfa utca is, főleg ha es pénz maradványt is figyelembe vesszük, bőven idén megépülhetett volna. Amivel egy csapásra közel 100 lakos életkörülményeit változtathattuk volna meg. De úgy tűnik, hogy a Nyárfa utcáért való küzdelemben magamra maradtam: a körzet megválasztott Lokálpatriótája Drscsákné nem kampányolt mellettem a Nyárfa utcáért. Amennyiben iskola felújításra nem ír ki az EU pályázatot, úgy a szeptemberi képviselőtestületi ülésen, indítványozni fogom, hogy a megmaradó pénzből építsük meg a Nyárfa utcát még idén. Pékó zoltán önkormányzati képviselő/ Fidesz MEGzABoLÁzTÁK... Lakossági bejelentésre hívtam fel Kiss Gergely aljegyző urat, miszerint rodeóznak a 24 tonnás kamionok a Határ úton. Többen rémülten rontottak ki a házukból, mert remegett ház. Többen az 56-os földrengés megismétlődését vélték a zajforrásában felfedezni, vagy talán az aszfaltkeverő röpült az égbe? De nem, a baj nem ekkora, csak az MO- építéséhez szállították a kamionok a földet, a megengedett sebességet jóval túllépve. Megtudtam, hogy a súlykorlátozást nem tudjuk ellenőrizni, de a sebességtúllépést ellenőriztethetjük. Igaz a rendőr őrsnek még mindig rossz a sebességmérője. Aljegyző úr már másnapra megzabolázta a kamionokat, akik igaz, hogy jöttek, de már nem olyan nagy dübörgéssel. Volt már hasonló eset, akkor Pethő Zoltán jegyző úr segített. Úgy tűnik a szállítók memóriája sem a régi, ahogy a vicc is mondja Kérjük a jegyző urakat, hogy ellenőriztessék folyamatosan a forgalmat, és szigorúan vasalják be az árát, ha károsodik a határút útszerkezete a több tonnás gépek miatt. Még egyszer köszönjük a közbenjárást a lakosok nevében Pékó zoltán Önkormányzati képviselő/fidesz Szomszédünnep jövőre Dunaharaszti is csatlakozhat A minap hallottam Szentendrén élő barátomtól erről az eseményről, és rögtön arra gondoltam, hogy ehhez Dunaharaszti is csatllakozhatna. Felkerestem a Polgármester urat és arra az elhatározásra jutottunk, hogy a hátralevő 10 nap nem elegendő a megszervezésre, de jövőre Dunaharasztin is megrendezhetjük az eseményt. Mi a Szomszédünnep? A szomszédünnep célja, hogy a városokban, ugyanazon a szűk területen belül, mégis egymástól elszigetelten élő emberek, akik nap mint nap egymás mellett szállnak be az autóba munkába induláskor, akiknek egy iskolába járnak a gyermekeik, akik ugyanabban a parkban futtatják a kutyáikat, akik minden nap ugyanabban a boltban vásárolnak be munka után egyszóval a szomszédok, akik látásból már jól ismerik egymást, szót váltsanak egymással. Az első közös együttlét során talán csak azt sikerül elérni, hogy az egy lakóközösségbe tartozó emberek ezután már köszönjenek egymásnak, vagy egymásra mosolyogjanak de nem elképzelhetetlen, hogy kiderül, hogy a szomszédban egy matek- folytatás a 7. oldalon

7 szokimondo_2011_05_a :10 Page 7 7 Ha rasz ti SzóKi mondó Vélemény rovat MozAIK ÉS HARMóNIA A legszebb ajándék Lezárult a 15. Baktay nemzetközi tábor. A busz, a vonat és a repülő elvitte barátainkat, maradtak a fényképek, az emlékek, és a barátságfa, mely az iskolaudvarunkat díszíti, és vidám színeivel optimistán hirdeti: a gyerekek elmentek ugyan, de a barátság megmarad! Az idei találkozó a 2008-tól 2010-ig tartó Saját európai helyem című Comenius pályázat tanulságait dolgozta fel és fejlesztette tovább. Fontosnak tartottuk ugyanis a projekt szellemiségének folytatását, mert úgy éreztük, a saját európai helyünkön velünk együtt élő nemzeti kisebbségekről is illik szólni. A tábor mottója Együtt, harmóniában nem feltétlenül egy ideális helyzet bemutatására ösztönzött, hanem inkább a célt volt hivatott megfogalmazni. A cél eléréséhez pedig szükséges a kölcsönös megismerés, a másik elfogadása, tisztelete. A résztvevő országok bemutatták a velük élő nemzeti kisebbségek mindennapjait, kultúráját, hagyományait. A finnek a svédekről, számikról készítettek prezentációt, a nagykikindai szerbek a magyarokról, romákról, bunyevácokról, a szlovénok az olaszokról, a harasztiak a svábokról és bolgárokról. A diákok saját maguk készítették el pólójukat, melyeket mintákkal, kollázsokkal, a külföldiek által hozott, illetve saját anyagokkal, fonalakkal, gyapjúval, stb. díszítettek. A fekete pólókra a nemzetiségek jellemző színei kerültek. A megmaradt textileket is felhasználtuk, egy vidám kis fával gyarapodott díszudvarunk, ez lesz a következő projektmunka! A cserediákok családoknál laktak, és számos közös programon vettek részt. Pótanyukák és pótapukák gondoskodtak róluk, vitték, hozták, gondozták őket. Ha kellett, szívvel-lélekkel és szorgos kezekkel segítették a tábort, vigyáztak, hogy az esetleges honvágy vagy netán a zárkózottság, szégyenlőség el ne uralkodjon a hirtelen idegen közegben került gyereken. Nem tudok elég hálás lenni a fogadó családoknak. Hihetetlen folytatás a 6. oldalról tanár lakik, aki szívesen vállal korrepetálást, netán egy vízvezeték szerelő, vagy egy idős úr, akinek jól esik, ha néha segítenek neki a bevásárlásban. Mindezeken túl hosszútávon is komoly társadalmi haszonnal járhat az esemény, ugyanis a szomszédsági kapcsolatok rendszeres ápolása gyarapítja és erősíti a társadalmi hálózatokat, így egy információs bázis létrejöttét eredményezi. Ez az információs háló rendellenesség esetén (járvány, baleset, katasztrófa) gyorsabbá és szervezettebbé teheti a segítségnyújtást és a tájékoztatást, tudatos felhasználásával pedig a bűnmegelőzés és a gyermekvédelem területén lehet eredményeket elérni. munkát végeztek, ezt igazolják a búcsúkönnyek is, és biztos vagyok abban, hogy a határon túli magyaroknak sokat segítettek abban, hogy a róluk kialakított gyakran hamis képet megváltoztassák. Legalább 15 európai család (bízom benne, hogy ennél sokkal több,) tudomást szerzett nagyvonalúságunkról, szeretetünkről és vendégszeretetünkről. Elfeledi az esetleges előítéleteket, más szemmel nézi majd magyar szomszédját, tudja, hogy nem kell tőle tartani, és igyekszik megismerni, elfogadni őt. Az öt nap gyorsan eltelt, sokmindent megmutattunk barátainknak. Drescher Ferenc profi idegenvezetésével bejártuk Budapestet, Visegrádot, Szentendrét, egy másik nap a Kis- Dunán eveztünk, és sétáltunk a haraszti piacon, majd megtekintettük az ócsai templomot és tájházat, gulyást ettünk és lovagoltunk a Galopp majorban. Hamar eljött a búcsúest. A sváb tájház látott vendégül bennünket. A sváb tánccsoport és zenekar gondoskodott a jókedvről, de a fürge, kiváló bolgár táncosokról sem szabad megfeledkeznünk. Őket Bajcsev Péter úr kérte fel egy bemutatkozó szereplésre. Kislányaink: Bogi, Olimpia és Tünde magyar dalokat énekeltek, Ivana, a tehetséges szlovén diáklány hegedűn adott elő egy csárdást, a szerbek szép népviseletben mutatták be hagyományaikat. Stefan, a tábor egyik legeredetibb figurája komponált egy dalt, melyben kifejtette, hogy ő csakis magyar lányt keres feleségnek! Az est legmeghatóbb pillanata az volt, amikor Renáta, a szlovén tanárnő, átadta a díjat, mely Böjte Csaba munkásságának szól, és megkért minket, hogy juttassuk el Csaba testvérnek minél előbb, hisz ő lesz a 2011-es piráni tábor díszvendége. Emlékeztetném a kedves olvasót, hogy tavaly szeptemberre a szlovénok azt kérték a résztvevőktől, hogy mutassanak be egy olyan személyt, aki érdemes a Nobel-békedíjra. Két baktays diák, Kreisz Olivér és Ottava Tamás egy Egy lokális alapon összetartozó közösség egészségeses működése már önmagában természetes segítség lehet a kisebbségek integrációjához és oldhatja a mélyszegénységben élők társadalmi elszigeteltségét. A minden év májusában megrendezésre kerülő Szomszédünnep egy olyan nap az évben, mikor egy közös főzés, együtt egy nagy asztalnál elköltött vacsora, közös játékok vagy sportolás, kulturális program vagy kertészkedés, közösségi bolhapiac stb. alkalmával kicsit jobban megismerhetjük szomszédjainkat, s ha volt netán vitánk velük, ezeket is tisztázhatjuk. Hiszen kiderülhet, hogy anélkül, hogy ismernénk egymást, rengeteg mindenben gondolunk hasonlót. Böjte Csabáról szóló prezentációt készített, és a magyar küldöttség nyert! A díj egy szobor, melyet a szlovén diákok készítettek Csaba testvérnek, és egy oklevél. Csodálatos, mélyen megható ajándék, de a legcsodálatosabb talán az a soksok apró mozaikszerű kép az együtt töltött percekről, órákról, napokról, a közösen megalkotott pólók és a kis fa, az ének, a tánc és legfőképpen a harmónia, mely a találkozó minden mozzanatát jellemezte! A tábor képes beszámolóját megtekintheti a kedves olvasó a Kisduna tévében, köszönet Emesének, Katának és Zsoltinak, akik mindennap velünk voltak, és forgattak. Mondhatjuk, hogy az összefogás tábora is volt ez, hisz mindenki, akit megszólítottam, azonnal örömmel segített! Szponzoraink: Dr. Szalay László, az Oktatási Bizottság, Kreisz Antal és a Sváb Önkormányzat, Bajcsev Péter és a Bolgár Önkormányzat, Knapp Tibor, Pékó Zoltán, Ruff pékség, Csipetke, Duplex Kft, Demeter zöldségbolt, Gergely cukrászda, és kollégáim: Szilvási Gabriella, Helméczy Károly, Czompa Gyula, Helméczy Ferenc és (nem utolsó sorban!) a szülők, nagyszülők! KÖSZÖNJÜK! Bucskó Mariann oktatási, művelődési és sportbizottági tag/ Fidesz A Szomszédünnep lényege, hogy a kisközösségek magukénak érezzék az ünnepet, érezzék át a saját szervezés örömét, a közösség kovácsolásának erejét így a szervezésben a legnagyobb szerepe a helyi civileknek és aktivistáknak van, akik a saját kisközösségükben kezdik el szervezni az eseményt. Bármilyen lakótér részt vehet az ünnepben, hiszen utca, park, tér minden lakóközösség közelében van. Részletesebben a oldalon olvashatnak. önkormányzati képviselő/ Fidesz

8 szokimondo_2011_05_a :10 Page 8 8 Ha rasz ti SzóKi mondó Vélemény rovat Sütés - főzés sarok A NAPSuGÁR óvoda, modernizálására, pontosabban a zöldenergia (pld: nap energia) felhasználásra kiírt pályázaton a Dunaharaszti közel 20 millió Forintot nyert. Ez is mutatja, hogy a FIDESz-KDNP kormány nagy hangsúlyt fektet a megújuló energia hazai felhasználásának elterjesztésére. Különös képen a közintézmények esetében, ahol a beruházás belátható időn belül megtérül. Pékó zoltán Önkormányzati képviselő/fidesz A FELjELENTETT MÁjuSFA Az évtizedek óta tartó rohanó világ mellett kevés időnk van egymásra, sajnos egyre kevesebb a családunkra is. Kora reggeltől késő estig dolgozunk, fáradtak vagyunk, elrohanunk egymás mellett, nagy ritkán jut csak egy-egy mosolyra időnk. Mégis vannak pillanatok, amikor történik valami jó dolog, ami melegséggel, örömmel tölti el a szívünket, még akkor is, ha csak egy ismerőst, vagy ismeretlent éri. Történt városunkban, hogy május elsejére virradóra egy ligeti utcában májusfát állítottak egy lánynak. Meglepődve néztük a hatalmas májusfát, lehet vagy 5-6 méter magas, színes szalagokkal, pezsgősüveggel feldíszítve. A mai fiataloktól oly távol áll, hogy ezzel foglalkozzanak. Jellemzően későn kelnek tisztelet a kivételnek, nemhogy hajnalban, valljuk be kemény fizikai munkával májusfát állítson a barátnőjének. Ez egy mai fiútól igazi érzelmeket és nem utolsó sorban a szüleitől kapott jó neveltetését is jelenti. Dicséret érte! Itt vége is lenne a cikknek, ha nem lenne folytatása. Most jön az ún. fekete leves. Teltek az első májusi napok, még az állító fiúk el is jöttek megnézni és megerősíteni a szél miatt a fa rögzítését, amikor a közterület felügyelők csöngettek. Elhiszik, ha azt mondom, hogy valaki, egy jólelkű, jóindulatú, kedves és természetesen névtelen egyén feljelentést tett a májusfa ellen? Döbbenetes! Mindig tudtuk, hogy az emberi gonoszság határtalan. Szerencsére a közterületesek látták, hogy a fa biztonságos, szakszerűen eljártak, fényképeztek és gondolom lezárták az ügyet. Szégyellheti magát a névtelen illető! Én azt kívánom, hogy minél több májusfát állítsanak! A tavasz, a természet újjászületésének szimbóluma és a szeretet, a szerelem jelképe. Sok ilyen fiatal kellene, nem lenne gond a hagyományok életben tartása sem. Üzenem az ismeretlennek, hogy a hagyományok szerint május utolsó napján a májusfát ún kitáncolással döntik ki. A májusfa ledöntésének szertartásos mozzanata a fa körültáncolása, a májusfára mászás. Mivel ezt a májusfát népi táncosok állították, szinte borítékolható a májusfa kitáncolása. Ne készítse a telefonját, vagy a tollát, mert sokkal nagyobb örömöt okozhat saját magának is, ha végignézi a táncosokat és együtt örül a fiatalokkal! Dunaharaszti is beállt a sorba A hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően Dunaharasztin is megvonhatják a jövőben a bérpótló juttatást azoktól, akik nem tartják rendben házukat és annak közvetlen környezetét közölte a polgármesteri hivatal aljegyzője kedden az MTI-vel. A közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályozás 2011 januárjában változott, az önkormányzatok azóta helyi rendeletben a lakókörnyezet rendben tartásához köthetik a bérpótló juttatás kifizetését. A rendelkezésre állási támogatást felváltó juttatás mértéke nem változott: a mindenkori öregségi nyugdíj minimumával egyezik meg, ami jelenleg forint. A dunaharaszti képviselő-testület a fontosabb szabályokat az egy hete hatályba lépett új helyi szociális rendeletben rögzítette; az ellenőrzések első tapasztalatai kedvezők mondta az aljegyző. Kiss Gergely közlése szerint a havi forintos juttatást a jövőben csak azok kaphatják kézhez, akiknek a háza, kertje, illetve ingatlanjának közvetlen környezete rendben van. Mint mondta, az érintett tulajdonosok nem csak a házukat kötelesek tisztán, rendben tartani, gondoskodniuk kell egyebek mellett az ingatlanhoz tartozó kerítés és a járdák megfelelő állapotáról. A dunaharaszti képviselő-testület határozatát megelőzően számos település, közöttük Salgótarján, Paks, Gyöngyös, Balassagyarmat, Tarján és Tamási önkormányzata döntött arról, hogy a lakókörnyezet rendben tartásához köti a bérpótló juttatás kifizetését. Forrás: MTI Ha rasz ti SzóKi mondó Főzzünk Süssünk együtt Sajtos brokkoli-krémleves 4 adaghoz Leves 50 dkg brokkoli 30 dkg burgonya 1 fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma 1 ek napraforgóolaj 1 húsleveskocka 2 dl tejszín 15 dkg cheddar vagy gouda sajt só, őrölt bors És még néhány kis brokkolilevél Elkészítés 35 perc Ezt a levest akkor fogyasszuk, ha nem vagyunk különösen éhesek. 1. A brokkoli rózsáit leszedjük és megmossuk. Ha kell, a szárakat meghámozzuk, felszeleteljük. A burgonyát megmossuk, meghámozzuk, és apró kockákra vágjuk. 2. A hagymát meghámozzuk, felaprítjuk. A fokhagymát lehéjazzuk, szétnyomjuk. 3. A hagymát és a fokhagymát az olajban üvegesre pároljuk. A brokkolit és a burgonyát hozzáadjuk, a tűzön rövid ideig kevergetjük. 4. Fél liter vízzel felöntjük, a leveskockát beledobjuk, és a tejszínt hozzáöntve, lefedve percig főzzük, amíg a brokkoli és a burgonya meg nem puhult. 5. A sajtot durvára reszeljük. A levest mixerrel pépesítjük, utána megsózzuk, megborsozzuk. 10 dkg sajtot hozzáadunk, és olvadni hagyjuk. 6. A levest előmelegített tányérokba merjük, a maradék sajttal megszórjuk. Brokkolilevelekkel díszítjük. Tálalás Ropogós búzakenyeret adunk hozzá. haraszti hírek közélet, kultúra aktualitások, vélemények érdekességek WWW. DUNAHARASZTIMA.HU jó étvágyat kíván: ottava Tamás Ez az újság újrahasznosított papírból készült! Közéleti lap Alapító/kiadó: Arte-Missa Bt Dunaharaszti, Dózsa György út 75. Szerkesztõség vezetõje: Pékó Zoltán

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Megemlékezés a trianoni békeszerződés 95. évfordulója alkalmából 2015. június 4. (csütörtök) 17

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én 2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja Megemlékezés március 15-én Farsangi pillanatok 2007. március SÓSKÚTI HÍRADÓ Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Pusztazámor Községben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottságának 2009. február 25-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-9/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-Testülete

Gödöllő Város Képviselő-Testülete Gödöllő Város Képviselő-Testülete File: D:\Képviselő testületi\2011\0421\2011 április 21 001.rep 2011.04.21, 08:04 N Y I L V Á N O S K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T I Ü L É S J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 220-2 /2010. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Ezt a határozati javaslatot fogadta el tegnap a testület, kimásoltam a megküldött előterjesztésből.

Ezt a határozati javaslatot fogadta el tegnap a testület, kimásoltam a megküldött előterjesztésből. Tisztelt Polgármester Asszony! A tegnapi testületi ülésen tett felszólalásomat a jóindulat és a segíteni akarás motiválta, de meggyőződésem, hogy nem értették meg a közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat március 28-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat március 28-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2014. március 28-i határozatai 12/2014. (III.28.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-25/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

(Hozzászólás nem hangzik el.)

(Hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. augusztus 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS ELŐZETES DÖNTÉS KÉRÉSE

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS ELŐZETES DÖNTÉS KÉRÉSE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Díszterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Díszterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. J e g y zőkönyv Folytatólagosan felvéve 2011. december 14. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Díszterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. augusztus 8-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. augusztus 8-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. augusztus 8-i határozatai 56/2013. (VIII.08.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

2012. április 2. testületi ülés

2012. április 2. testületi ülés 2012. április 2. testületi ülés 27/2012. (IV. 2.) sz. Kt. határozat A Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az Egry József utcában építendő 6 csoportos óvoda telkének bővítésére Witzing Józseftől

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Készült: Gazdasági, Településfejlesztési

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Orbán repül t ajándékozott a volt szlovák államf nek

Orbán repül t ajándékozott a volt szlovák államf nek Orbán repülőt ajándékozott a volt szlovák államfőnek Saját, 80. születésnapjára szervezett szimpóziumot Rudolf Schuster volt szlovák államfő. Orbán Viktor meglepő ajándékkal kedveskedett: az idős politikusnak

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

KÉPES HÍRLEVÉL GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 2015. I. NEGYEDÉV PROGRAMJAIRÓL

KÉPES HÍRLEVÉL GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 2015. I. NEGYEDÉV PROGRAMJAIRÓL 1 KÉPES HÍRLEVÉL GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 2015. I. NEGYEDÉV PROGRAMJAIRÓL Tartalom: Don-kanyar hősi áldozataira emlékezünk Városbál 2015 Hagyományos disznóvágás, disznótor Pátzay János Zenei Alapítvány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011.

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 76-79/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Balogh Sándor bökönyi lakos ügyének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. I/1. sz. alatti székhelyén 2014. február 19-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2015. május 11-én tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Meghívottak: Benkő László Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. október 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 11/2014. 2014. november 19-én megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről

Részletesebben

2016. 02. 02. 2016. 02. 01.

2016. 02. 02. 2016. 02. 01. VÉLEMÉNYEK, JAVASLATOK Tiszaföldvár Város Településfejlesztési Koncepciója készítéséhez kapcsolódó tervezési folyamatban a partnerek által az önkormányzathoz eljuttatott vélemények, javaslatok nyilvánosságra

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Napirend: Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben