3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON"

Átírás

1 3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Pálfy Miklós Solart-System Kft Budapest Gulyás u 20. T/F: Magyarország apeergia viszoyai A Napba végbemeő termoukleáris reakció hatására eergia szabadul fel, amely a Nap felületéről sugárzás formájába távozik a világűrbe. Az évete lesugárzott eergia értéke 1, J, amely kb. ± 1% -o belül álladó. Földükre ebből a hatalmas eergiából J jut évete, amely több mit tízezerszerese a Föld teljes eergiaigéyéek. A Föld pályájáak excetricitása miatt ez az eergia éves viszoylatba kb. ± 3% -kal változik. Átlagos Föld-Nap távolság mellett a Föld légköré kívül a sugárzásra merőleges felülete időegység alatt átáramló sugárzási eergia átlagértéke 1353 W/m 2, amelyet ap-álladóak (solar costat) is szokás evezi. Ez az érték a leggyakrabba haszált más mértékegységekbe a következő: 1940 Lagley/perc, 1940 cal/cm 2.perc, ill. az agolszász irodalomba gyakra haszált mértékegységbe kifejezve 428 BTU/ft 2.h. A földkörüli pályá működő fotovillamos beredezések tervezéséél ezek az értékek iráyadóak. A Föld felszíére érkező sugárzást azoba számos egyéb téyező - mit például a földrajzi helyzet, atmoszférikus viszoyok, apszak stb. befolyásolja.[1] A Nap sugárzásáak spektrális eloszlását közelíthetjük egy 5762 o K -e izzó fekete test sugárzási spektrumával. A potos sugárzási spektrum az 1970-es évekbe a Földö kívüli mérések eredméyeiek kiértékelése alapjá született meg. A Nap sugárzásáak eergiahordozói a fotook. A fotook közül egyes meghatározott hullámhosszúak a Földet körülvevő légrétege áthaladva a gázatomokogázmolekuláko abszorbeálódak. 0,38 µ hullámhossz alatt (ibolyátúli tartomáy) a felső légrétegek ózotartalma, valamit az oxigé és itrogé okoz jeletős abszorpciót. Ebből adódóa Földük felszíé a 0,3 µ -ál rövidebb hullámhosszú sugárzás itezitása általába ige alacsoy. A spektrum látható tartomáyába - 0,38 µ - 0,74 µ hullámhossz között - az abszorpció csak kisebb mértékű. 0,74 µ hullámhossz fölött (ifravörös tartomáy) az abszorpciót a légkörbe lévő többatomos molekulák, a víz és a szédioxid okozzák. Földükre a Napból érkező sugárzási eergiát globál sugárzásak evezzük. Derült időbe a globál sugárzás két összetevőre botható: a direkt sugárzásra, amely közvetleül jut, a megfigyelt helyre a Napból, valamit a diffúz sugárzásra, amely a levegő alkotórészei törtéő szóródás utá érkezik a felszíre. Borult időbe a globál sugárzást csak a diffúz sugárzás alkotja. Egy ap folyamá a felületegységre érkező sugárzási eergiát a sugárzás itezitásáak itegrálásával kapjuk. Az időjárás változásától függőe külöböző api fajlagos eergiameyiségek érkezek, és ezek összege eredméyezi az éves viszoylatba beérkező eergia meyiséget. A külöböző földrajzi potoko lévő meteorológiai állomások mérik a vízszites felületre beérkező api sugárzási értékeket és általába hóapokra átlagolva adják meg. 34

2 A következőkbe eze adatok felhaszálásával ábrázoljuk kwh/m 2 ap -ba az ország külöböző potjai vízszites felülete mért teljes vagy globál sugárzás átlagértékeket az év külöböző hóapjaiba. A források az Országos Meteorológiai Szolgálat mérési adatait haszálják fel ill. átlagolják ot megelőző időszakra.[2] és időszakra.[3,4] Az 1. és a 3. ábrá összesítve ábrázoljuk a külöböző mérési helyszíeke a globál sugárzás vízszites felülete mért api fajlagos átlag értékét az év külöböző hóapjaira. A 2. és 4. ábrá ábrázoljuk a külöböző mérési helyszíeke a globál sugárzás vízszites felülete mért api fajlagos értékét egész évre átlagolva ig kwh/m 2 ap ja. feb. márc. ápr. máj. ju. jul. aug. szept. okt. ov. dec. Békéscsaba Budapest Debrece Kalocsa Kecskemét Kékestetö Keszthely Kisvárda Martovásár Pécs Siofok Sopro Szeged Tiszaörs 1.ábra Magyarország külöböző mérési potjai a globál sugárzás vízszites felülete mért api fajlagos átlag értéke az év külöböző hóapjaiba Éves átlag 1965-ig 4,5 4 3,5 kwh/m 2 ap 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Békéscsaba Budapest Debrece Kalocsa Kecskemét Kékestetö Keszthely Kisvárda Martovásár Pécs Siofok Sopro Szeged Tiszaörs 2. ábra Magyarország külöböző mérési potjai a globál sugárzás egész évre voatkozó vízszites felülete mért api fajlagos átlag értéke 35

3 között kwh/m 2 ap ja. feb. márc. ápr. máj. ju. jul. aug. szept. okt. ov. dec. Sopro Keszthely Siófok Pécs Martovásár Budapest Kecskemét Szeged Tiszaörs Békéscsaba Debrece Kisvárda 3. ábra Magyarország külöböző mérési potjai a globál sugárzás vízszites felülete mért api fajlagos átlag értéke az év külöböző hóapjaiba Éves átlag között 4,5 4 3,5 kwh/m 2 a 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Sopro Keszthely Siófok Pécs Martovásár Budapest Kecskemét Szeged Tiszaörs Békéscsaba Debrece Kisvárda 4. ábra Magyarország külöböző mérési potjai a globál sugárzás egész évre voatkozó vízszites felülete mért api fajlagos átlag értéke Az 1965-ig redelkezésre álló mérési eredméyek kiértékelése alapjá megállapítható, hogy Magyarország területé a vízszites felülete mért globál sugárzás api átlagértéke 3,2-4 kwh/m 2 között va, ami éves viszoylatba kwh/m 2 értékek felel meg. Az újabb és valószíűsíthetőe potosabb, de rövidebb időszakot felölelő közötti redelkezésre álló mérési 36

4 eredméyek kiértékelése alapjá pedig az állapítható meg, hogy Magyarország területé a vízszites felülete mért globál sugárzás api átlagértéke 3,15-3,65 kwh/m 2 között va, ami éves viszoylatba kwh/m 2 értékek felel meg. Az utóbbi eredméyek alapjá azt modhatjuk és a későbbiekre ézve ezt tekitsük kiidulási alapak -, hogy a Magyarország területé a vízszites felülete mért globál sugárzás éves értékéek helyi eloszlása a legagyobb értékhez képest 14 %-o belül va, amiből azt a következtetést vohatjuk le, hogy országos eergetikai becslésekél egy 1250 kwh/m 2 es átlagértékkel számolhatuk. Magyarország 93 ezer km2 területére évete beérkező eergia a Napból a feti értékek átlagával számolva tehát 1,16 x kwh, vagyis Magyarország 4x10 10 kwh éves villamos eergia fogyasztásáak 2900 szorosa. Ezt tekithetjük Magyarország apeergia poteciálja 1.redű közelítéséek Napelemek A apelem vagy fotovillamos elem, a Nap sugárzási eergiáját közvetleül alakítja át villamos eergiává. Az eergiaátalakítást a apelem alapayagául szolgáló félvezető végzi oly módo, hogy az elyelt sugárzás közvetleül villamos töltéseket hoz létre az ayagba, amelyeket a apelembe kialakított villamos tér szétválaszt. A villamos áram a külső áramelvezető kotaktusoko keresztül elvezethető. A ma gyártott és a apelemes áramforrásokba tömegese alkalmazott apelemek szite kizárólag szilícium alapayagból készülek. A szilícium a Földükö második leggyakrabba elforduló elem. Közismert elfordulási formája a homok, a szilícium dioxid, melyet termikus-kémiai reakcióval redukálják, majd tisztítják. A jeleleg alkalmazott és a közeljövőbe alkalmazásra kerülő, hosszú élettartamú és jobb hatásfokú apelemek egykristályos illetőleg polikristályos szilícium felhaszálásával készülek. Az egy- és polikristályos szilícium apelemek eergia átalakítási hatásfoka apjaikba már a %-ot eléri. Laboratóriumi körülméyek között azoba már 24.5 % hatásfokot, többrétegű apelemekkel pedig 30% fölötti hatásfokot is elértek. Készülek amorf szilícium vékoyréteg apelemek is. Ezek hatásfoka 5 % körül va. apelem modul gyártás (MWp) egyéb Europa Japá USA Összes év 5. ábra A apelem modul gyártás alakulása[10,6] 37

5 Napjaikba évete a világo több mit 1000 MWp teljesítméyek megfelelő meyiségű apelemet állítaak elő. A termelés éves övekedéséek üteme 34% re eek 15 szőrösét progosztizálják.[5,6,7] A apelem gyártásáak alakulásából jól látható, hogy 2002-től Japá utá Európába gyártják a legtöbb apelemet és ez a sorred a 2010-re voatkozó progózisokba sem változik. [5,6,7] A apelemek földi alkalmazása agymértékbe terjed. A apelemek alkalmazása redkívül sokrétű. A fejlett ipari országokba széles körbe alkalmazzák a apeergiás áramforrásokat. A apelemes áramforrások alkalmazásáak két legfotosabb területe az autoóm villamos eergia ellátás és a közvetle villamos hálózatba törtéő táplálás illetőleg eek kombiációja a kváziautoóm áramellátás.[8,14,15] 3.3. A Nap sugárzásából lokálisa termelhető villamos eergia A helyszíre voatkozó meteorológiai adatokból a korszerű techológiákkal készülő apelem modulokat tartalmazó apeergiás beredezések lokális eergiahozama kiszámolható. Jó becslést végzük, ha az I sugárzási teljesítméy és a T apelem hőmérséklet hatását a apelem η eergia átalakítási hatásfokára első közelítésbe elhayagoljuk. A Nap eergiájából ap alatt lokálisa termelhető E villamos eergiát a P évleges teljesítméyből és a helyszíre voatkozó E f fajlagos apeergia adatokból az alábbi módo jól közelíthetjük. E = η ( I, T ) F P ( I, T ) η ( I, T ) F I P ( I, T ) E f = ahol η a évleges teljesítméyhez tartozó hatásfok, F a apelem modul felület, és I a évleges teljesítméyhez tartozó sugárzási teljesítméy (1000 W/m 2 ). Déli iráyú tájolású 30 és 60 fokos dőlésszögű felületekre jó közelítéssel átszámolhatók az év külöböző hóapjaira a sugárzási eergia fajlagos átlag értékei az alábbi táblázatba szereplő szorzószámok segítségével a vízszites felületre megadott fajlagos sugárzási eergia értékekből. [8] 1 E f 38

6 Dőlésszög ja. febr. márc. ápr. máj. jú. júl. aug. szept. okt. ov. dec. Éves átlag 30 fokál 60 fokál 1,75 1,57 1,35 1,16 1,05 1,00 1,03 1,12 1,28 1,51 1,71 1,83 1,21 2,14 1,77 1,34 1,02 0,84 0,77 0,80 0,95 1,22 1,65 2,06 2,32 1,11 Magyarországi átlagértékekkel számolva 1 kwp teljesítméyű apelem api elvi átlagos eergia hozamát déli iráyú külöböző dőlésszögű rögzített telepítés eseté a 6. és 7. ábrá mutatjuk be ja. feb. márc. ápr. kwh/ap máj. ju. jul. aug. szept. okt. ov. dec. 6. ábra. 1kWp teljesítméyű apelem api elvi átlag eergia termelése külöbözi hóapokba Magyarországo (dõlésszög 3O o ). Éves átlag eergiatermelés 1500 kwh. 39

7 ja. ja. feb. feb. márc. márc. ápr. ápr. máj. máj. ju. ju. jul. jul. aug. aug. szept. szept. okt. okt. ov. ov. dec. kwh/ap kwh/ap dec. 7. ábra. 1kWp teljesítméyű apelem api elvi átlag eergia termelése külöbözi hóapokba Magyarországo (dõlésszög 60 o ). Éves átlag eergiatermelés 1390 kwh. A 6 és 7. ábrák összevetésébõl jól látható, hogy külöbözi dõlésszögû telepítéssel a téli és yári idõszak eltérõ sugárzási viszoyaiból adódó eergiahozam api átlaga igaz, hogy az éves eergiatermelés rovására, de - közelíthetõ. Ez külööse autoóm áramellátási feladatok megoldásáál jelethet előyt Napelemes áramforrások Magyarországo A apelemek és apelemes beredezések fejlesztése Magyarországo az 1970-es évek közepé idult a Villamosipari Kutató Itézetbe. Az első hazai apelemes beredezés 1975-be készült. A fejlesztés és kísérleti gyártás aak bezárásáig a Paoglas Solarlab-ba folytatódott 1992-ig. A fejlesztési és gyártási tapasztalatok jeleleg az 1990-be alapított Solart-System Kft-be haszosulak be amorf szilícium alapú apelemek - elsősorba külföldi piacra törtéő - gyártására megalakult a Duasolar Rt re évi 3 MWp gyártási kapacitásra felfejlesztették a Duasolar Rt.-ot és Európa legagyobb amorf szilícium apelem gyártója lett ba a gyártósorokat leszerelték, és Thaiföldre szállították be a SANYO Magyarországo apelem modul gyártó üzemet létesített évi 100 MWp kapacitással. Jeleleg több apelem forgalmazó tevékeykedik Magyarországo. 40

8 8. ábra. Az 1975-be készült első hazai apelemes áramforrás A Magyarországo üzemelő apelemes beredezésekre voatkozóa adatbázis em áll redelkezésre. A beredezések meyiségére csak becslés alapjá tuduk következteti. A becslés alapja az 1975-óta folytatott saját fejlesztési tevékeység sorá készült beredezés állomáy, valamit a Duasolar Rt. és a agyobb hazai forgalmazókkal a hazai eladási adatokra voatkozó kozultáció. Eek alapjá a Magyarország külöböző részé jeleleg üzemelő apelemes beredezés állomáyt 100 kwp teljesítméyre becsüljük, amelyek éves eergiatermelése kb.150 MWh, ha egy átlagos 30 fokos dőlésszögű telepítéssel számoluk. Mit láti fogjuk a fogyasztó eél csak kevesebbet tud haszosítai. A beredezések kb. ¾-e autoóm áramellátási feladatokat lát el mikrohullámú átjátszókál, helyi telefoközpotál, autópálya segélykérő telefookál, forgalomszámlálókál, meteorológiai állomásokál, hálózattól távol eső házakál, biztosági beredezésekél, oktatási beredezésekél, villaypásztorokál, házi, mező és erdőgazdasági vízellátásál, gázipari beredezések moitorállásáál, autóbuszok szellőzéséél, világításál stb. A beredezés állomáy kb. ¼-e közvetleül hálózatra dolgozik üzemayagtöltő állomásál, magá házakál, oktatási itézméyekél stb. [5,9,11] 9. ábra. 10kWp os hálózatra termelő apelemes áramforrás 41

9 10. ábra. 10kWp os hálózatra termelő apelemes áramforrás a Szet Istvá Egyeteme 3.5. Napelemes beredezések telepítési lehetőségei Magyarországo A apelemek telepítéséél a legfotosabb szempot a kedvező beapozás biztosítása. Ebből a szempotból ige széles lehetőségek állak redelkezésre, amelyből az alábbiakat vesszük számításba: Épületekre ill. egyéb létesítméyekre törtéő telepítés Szabad földterületekre törtéő telepítés [12,13,14] Épületekre törtéő telepítésél első közelítésbe a szabad tetőfelületeket vesszük számításba és ezek agyságát igyekszük megbecsüli. [16,17] Nagypael alkalmazásával épített lakások száma 2001-be: Blokkos alagútzsalus lakások száma 2001-be: Lépcsőházakét 40, szitekét 4 lakást számolva és 50 m 2 átlagos lakásterületet figyelembe véve a agypaeles, valamit blokkos és alagútzsalus techológiával épült lakások lépcsőház fölötti összes tetőfelülete, - amelyet lapos tetőek feltételezük - az alábbi értékre adódik: Lépcsőházak száma: ( )/40= db Lépcsőházak fölötti lapos tetőfelület: *4*50 = m 2 42

10 11. ábra. Lapos tetőre szerelt 50kWp-os apelemes áramforrás Egyéb lakások száma 2001-be: Feltételezésük szerit a lakások 50%-a családi ház és 50% -a hagyomáyos tetővel redelkező 4 szites épület, szitekét égy lakással. A családi házak átlag alapterületét 100 m 2 re feltételezve egy átlag 45 fokos tető dőlésszögél kb. 35 m 2 es sátortető oldallap tetőfelületek adódak, amelyekből az egyik alkalmas lehet apelemek telepítésére. Családi házak kedvező iráyú tető felülete: *35 : m 2 A 4 szites épületek alapterületét az 50 m 2 es átlag lakás területtel számolva, 16 lakásokét 200 m 2 épület alapterület feltételezhető, amelyek oldallap tetőfelületei egyekét 70 m 2 re vehető. Ezekből egyik alkalmas lehet apelemek telepítésére. 4 szites épületek kedvező iráyú tető felülete: 70* /16= m 2 Mezőgazdasági épületek alapterülete 2000 be: kb m 2 Feltételezésük szerit ezek 50%-a lapos tetős és 50%-a yeregtetős. Feltételezzük továbbá, hogy a yeregtetős épületek átlagosa 1:5 aráyú téglalap alaprajzúak és 45 fokos dőlésszögű egyik tetőfelülete, - amely az alapterület 75%-ra adódik - alkalmas apelemek telepítésére. Lapos tetős mezőgazdasági épületek tető felülete: m 2 Nyeregtetős mezőgazdasági épületek kedvező iráyú tető felülete: m 2 Oktatási itézméyeket befogadó épületek száma 2003-ba: kb Ökormáyzati épületek száma 2003-ba: kb db Feltételezésük szerit ezek átlag alapterülete 400 m 2 és 30 %-a lapos tetejű és 70 %-a yeregtetős. A yeregtetős épületek átlagosa 1:2 aráyú téglalap alaprajzúak és 45 fokos dőlésszögű egyik tetőfelületük amely az alapterület 70%-ra adódik alkalmas apelemek telepítésére. Oktatási itézméyek lapos tetőfelülete: 0,3*14.000*400 = m 2 Oktatási itézméyek yeregtetős kedvező iráyú tető felülete: 0,7*14.000*400*0,7= m 2 Ökormáyzati épületek lapos tetőfelülete: 0,3*16.600*400 = m 2 Ökormáyzati épületek yeregtetős kedvező iráyú tető felülete: 0,7*16.600*400*0,7= m 2 43

11 Gyep-legelőterületek 2002-be: km ábra. Szabad földterületre szerelt apelemes erőmű EU csatlakozáskor 2004-be mezőgazdasági termelésre em támogatott terület: kb km 2 Vasútvoalak hossza 2002-be: km Feltételezésük szerit az egyik oldalo 1 m-től idulva 4 m magasságig 30 fokos dőlésszöggel elhelyezhetők apelemek. Vasútvoal hosszába egyik oldalo redelkezésre álló felület: 7, *3*2 = m ábra. Vasútvoal meté szerelt apelemes redszer Autópályák hossza 2002-be: 581 km Feltételezésük szerit az egyik oldalo 4 m magasságig 60 fokos dőlésszöggel 2 m felett elhelyezhetők apelemek. (Zajvédőfal) Autópályák hosszába egyik oldalo redelkezésre álló felület: *2*0,865 = m 2 44

12 14. ábra. Autópálya zajvédőfalra szerelt apelemes redszer Síkfelületre törtéő telepítésél általába em jelet ehézséget a déli iráyú tájolás, de a telepítésél a apelemek takarását figyelembe kell vei. Egy β dőlésszöggel telepített b szélességű apelem felületél d sortávolság eseté a vízszites síkhoz képest δ szögű apállásál akkor ics éppe takarás a sorok között, ha az alábbi összefüggés teljesül o si( 180 β δ ) d = b si δ Általába elég jó a apsugárzás éves sugárzási eergiájáak kihaszálása déli iráyú telepítés eseté, ha a dec. 21.-i déli apállásra éppe teljesül ez a feltétel. Budapest szélességi köré (47,5 o ) törtéő 30 o os dőlésszögű telepítés eseté a dec. 21.-i apállást figyelembe véve d/b = 2,32 re adódik. Ebből pedig az adódik, hogy a apelem felület a téylegese redelkezésre álló síkfelületek csak legfeljebb 43,1 %-a lehet. Meglévő épületekél, autópályákál, vasútvoalak meti telepítésél azoba a déli tájolás csak kevés helye lehetséges, Azoba a déli iráytól +/- 45 o -os tehát délkeleti vagy délyugati tájolás eseté a déli tájoláshoz képest csupá 7%-os az éves eergia veszteség. Számoljuk 10%-os tájolási veszteséggel és ekkor autópályáik meté az egyik oldal tájolás szempotjából poteciális telepítési lehetőség. A vasúthálózat valameyi tájolási iráyba való egyeletes iráyeloszlását feltételezve az egyik oldal 50%-os valószíűséggel tájolás szempotjából poteciális telepítési lehetőség 10% os tájolási veszteség mellett. A takarás miatt kizárható poteciális telepítési lehetőségek megbecsülése tűik a legbizoytalaabbak. Valószíű, hogy becslésükkel em leszük túl optimisták, és em követük el agy hibát, ha 50%-ra vesszük eek értékét az egyéb okok miatt kieső területekkel együtt. Az elvileg beépíthető apelem felület tehát a téylegese redelkezésre álló síkfelületek 0,431 - szerese, de a hagyomáyos ill. yeregtető felületével megegyezik. 45

13 A valóságba kedvezőe beépíthető apelem felület pedig az elvileg beépíthető apelem felületek 0,5*0,9 = 0,45 szöröse. Vasútál, pedig csak eek fele, 0,225. Az alkalmazadó apelem modulok átlag hatásfokát az egyszerűség kedvéért 10%- ra vegyük. Így 1 m 2 apelemél 100 Wp teljesítméyel számolhatuk. 1 kwp apelem által termelt villamos eergiáak felhaszálás szempotjából csak kb. 80 %-át vehetjük figyelembe a külöböző csatolási, eergia átalakítási veszteségek miatt. Így 30 o -ál 1200 kwh/év, 45 o -ál 1150 kwh/év és 60 o -ál 1100 kwh/év átlag értékekkel számolhatuk. A fetiek figyelembe vételével az alábbi táblázatba foglaljuk össze számításaik eredméyeit 1. Táblázat. A apeergia fotovillamos haszosítás poteciálja számítási eredméyeiek összefoglalása. Vízszites felület (km 2 ) 30 o os felület (km 2 ) 45 o os felület (km 2 ) 60 o os felület (km 2 ) Elvileg beépíthető apelem felület (km 2 ) Valóságba kedvezőe beépíthető apelem felület (km 2 ) Beépítési dőlésszög ( o ) Beépíthető apelem teljesítméy (MWp) Éves villamos eergiater melés (10 9 kwh) Nagypael és 3,94 1,698 0, ,416 0, alagútzsalus házak Egyéb lakóépületek , ,26025 Mezőgazdasági 13,5 13,5 6, ,5 0,729 épületek Mezőgazdasági 10,125 10,125 4, ,625 0, épületek Oktatási épületek 1,68 0,724 0, ,5836 0, Oktatási épületek 2,744 2,744 1, ,48 0, Ökormáyzati 1,992 0,859 0, , , épületek Ökormáyzati 3,2536 3,254 1, ,412 0, épületek Gyep-legelő , ,95 246,93714 Új mezőgazdaságilag , ,74 felszabadult területek Vasútvoalak meté 47,388 47,388 10, ,23 1, Autópályák meté 1, ,005 0, , , Összese 20631,112 47,388 79,1226 1, , , ,06 486,00713 Az éves villamos eergiatermelés értéke Magyarország jelelegi villamos eergia fogyasztásáak több mit 12 szerese. Ezt tekithetjük Magyarország apeergiás villamos eergia poteciálja 2. redű közelítéséek. A poteciál becsléséél az épületek homlokzati apelemes borítási lehetőségét (övelő téyező) és a termikus kollektorok részesedését (csökkető téyező) em vettük figyelembe. Épületek apelemekkel törtéő borítására bemutatuk egy-egy megoldást a 15. és 16. ábrá. 46

14 15. ábra. Áryékoló szerepet is betöltő épületre szerelt apelemes redszer 16. ábra. Épület homlokzatába belesimuló dekoratív apelemes redszer Régi épületek felújításáál és új beruházásál ezek a megoldások figyelmet érdemelek. Jele muka eze megoldások eergetikai poteciál becslését em tartalmazza. A poteciál becslés fiomításáál a apelemekek a házak tetőfelületei, azoba a termikus kollektorokkal kell megosztozi. Becslésük szerit a termikus kollektorok a házak tetőfelületei a 25%/75% aráyba osztozak a apelemekkel. A számítások végeredméye a 2. táblázatba látható. 47

15 2. Táblázat. A apeergia fotovillamos haszosítás poteciálja számítási eredméyeiek összefoglalása az épületek tetőfelületé 25%/75% termikus kollektor/ apelem alkalmazási aráy eseté. Vízszites felület (km 2 ) 30 o os felület (km 2 ) 45 o os felület (km 2 ) 60 o os felület (km 2 ) Elvileg beépíthető apelem felület (km 2 ) Valóságba kedvezőe beépíthető apelem felület (km 2 ) Beépítési dőlésszög ( o ) Beépíthető apelem teljesítméy (MWp) Éves villamos eergiater melés (10 9 kwh) Nagypael és 2, , , , , alagútzsalus házak Egyéb lakóépületek 0 47,25 47,25 21, ,25 2, Mezőgazdasági 10, ,5 6, ,5 0, épületek Mezőgazdasági 0 7, , , , , épületek Oktatási épületek 1,26 0 0, , ,4377 0, Oktatási épületek 0 2,058 2,058 0, ,48 0, Ökormáyzati 1, , , , , épületek Ökormáyzati 0 2,4402 2,4402 1, ,809 0, épületek Gyep-legelő , , ,95 246, Új mezőgazdaságilag felszabadult területek , , Vasútvoalak meté 47,388 47,388 10, ,23 1, Autópályák meté 1, , , , , Összese 20625,8 47,388 59,342 1, , , ,89 484,97469 A számítások szerit a fotovillamos poteciál értéke csupá 0,25%-al csökket Napelemes beredezések várható övekedési üteme Magyarországo 2004-be meghaladta a 3000 MWp értéket a világo működő apelemes beredezések összteljesítméye és évi 34%-os övekedéssel számolak. Ebből a apsugárzási viszoyok szempotjából áluk léyegese kedvezőtleebb helyzetű - Németországba több mit 400 MWp üzemelt. A 83 milliós émet lakosság mide egyes tagjára már több mit 4,8 Wp beépített apelem teljesítméy jut. Németországba, 2000-be elfogadták a Megújuló Eergia Törvéyt, amely a megújuló techológiák között megkülöböztetett módo 20 évig garatálja a 0,48 Euro/kWh átvételi árat a apelemes villamos eergiatermelőkek ba a apelemes tető program teljesült, amelyhez KfW bak alacsoy kamatú kölcsöt biztosított. Németországba a apelem iparág embert foglalkoztat. Az Európai Napelem Gyártók Szövetségéek (EPIA) számításai szerit 2040-re Európa villamos eergia igéyéek 26%-át apelemes beredezések fogják szolgáltati. Magyarország 2004-óta az Európai Közösség tagja, és mit Tagország az Európai Közösségbe követi lesz kéytele a közös megújuló eergetika politikát. Remélhetőleg a korábba 12%-os, de 2004-be 25 %-ra emelt, majd 2006-ba 20%- ra változott ÁFA kulcsos besorolásba tartózó apeergiás beredezések ismét léyegese alacsoyabb besorolásba kerülek, valamit a apelemes beredezések beruházására voatkozó támogatás az eddigiél jeletősebb lesz és a apelemes villamos eergiatermelés támogatottá válik. Ugyacsak reméljük, hogy a émet példához hasolóa Áramszolgáltatóik támogatást, ösztözést és törvéyi háttért kapak a apeergiával termelt villamos eergia átvételéhez és a jeleleg em 48

16 szívese fogadott apelemes áramtermelőket, em fogják sújtai a kb. 1 MFt csatlakozási költségek. A becslések szerit Magyarországo lévő 100 kwp apelemes beredezés lakosságukra vetítve 0,01 Wp egy főre jutó apelemes beredezés teljesítméyek felel meg. Napeergia szempotjából áluk léyegese kedvezőtleebb helyzetű Németországba egy főre vetítve eek több mit 480 szorosa üzemel. Szeréy de ugyaakkor mégis pozitív szádékú - célkitűzések tekithető, ha 2010-re ezt az aráyt egyedére csökketjük. Az évi 34%-os övekedési progózis Németországba kb. 7,5-szörös övekedést jelet. A lakosság övekedésével em számolva ez Magyarországo 2010-re 30 szoros, azaz 3 MWp beépített teljesítméyű apelemes beredezés létesítését jeleti! 3.7. Napelemes beredezések várható alkalmazási struktúrája Magyarországo A apelemes áramforrások alkalmazásáak két legfotosabb területe az autoóm villamos eergia ellátás és a közvetle villamos hálózatba törtéő táplálás. A jelelegi magyarországi alkalmazások kb.75%-a az autoóm áramellátás és kb.25%- a a közvetle villamos hálózatba törtéő táplálás területére esik (eze belül kb. 2% kváziautoóm) A közepese fejlett és a fejlett ipari országokba a közvetle villamos hálózatba törtéő táplálás részaráya övekszik. Ez a tedecia áluk is érvéyesüli fog, azoba volumeébe az autoóm áramellátás övekedése is várható, külööse villamos eergiával ellátatla területeke telepítedő hírközlési beredezések, ismétlő állomások, mérő és moitoráló redszerek valamit szórváytelepülések, üdülő és természetvédelmi területeke törtéő villamos eergia ellátásra. A szórváytelepülések felújításra szoruló vezetékes áramellátásáál is a apelemes autoóm áramforrások alkalmazása várható. A viszoylag megfelelő sűrűségű villamos hálózattal redelkező Magyarországo az autoóm és vezetékes áramellátás kombiációja az u. kváziautoóm redszerek elterjedése is várható, külööse lakóépületekél, ipari és kereskedelmi létesítméyekél re 3 MWp beépített apelem meyiséggel számoluk, melyek főbb redszerekéti feltételezett megoszlása a következő. 0,9 MWp apelemes autoóm áramforrás (30%) 1,5 MWp közvetle villamos hálózatba tápláló redszer (50%) 0,6 MWp kváziautoóm áramforrás (20%) 49

17 17. ábra. A Solart-System Kft évi 1100 kwh-át termelő egyik kváziautoóm apelemes áramforrása 3.8. Napelemes beredezések költség elemei Magyarországo A apelemes beredezések költség számításáál a következőket vettük figyelembe: A számításokat ettó beszerzési értéke, ÁFA metese és a jeleleg érvéybe lévő gazdasági szabályozók figyelembe vételével végeztük. Jelelegi beszerzési árakkal számoltuk 250 Ft/ Euró MNB középárfolyam mellett. Korszerű agyhatásfokú és agy megbízhatóságú kristályos szilíciumból készült apelemek alkalmazásával számoltuk, amelyek élettartama legalább 30 év. A gyártók 20 év teljesítméygaraciát vállalak. Valameyi alkatrészél (apelemek, elektroikus eszközök, tartószerkezet, vezetékek, kapcsolóeszközök, segédszerelvéyek) 30 év élettartammal számoltuk kivétel az akkumulátor, ahol agy megbízhatóságú, kezelésmetes speciális ólomakkumulátort vettük figyelembe 15 év élettartammal. Akkumulátor alkalmazásával csak az autoóm, és kváziautoóm áramforrásál számoltuk, amit a 30 éves életciklus alatt egyszer cseréli kell és eek értékét a karbatartási költségbe számoltuk. Éves karbatartási költségre, amelybe a statisztikus alkatrész meghibásodásokat is figyelembe vettük a beruházási összeg 0,5 %-ával számoltuk. 50

18 A számításokat a következő főbb műszaki jellemzőkkel redelkező apelemes beredezésekre végeztük: Napelemes autoóm áramforrás Beépített évleges apelem teljesítméy: 1 kwp Napelem felület: 8 m 2 Napelemek rögzítése: tetőre szerelhető szerelvéyekkel Beépített akkumulátor kapacitás: 20 kwh (100 órás kisütésre voatkozólag) Kimeő feszültség: 12/24/48 VDC és 240VAC,50 Hz Kimeő teljesítméy: 400 W Napi átlagba álladó terhelés mellett kivehető éves eergiameyiség: 800 kwh (déli tájolást és 65 fokos apelem dőlésszöget és magyarországi átlag adatokat figyelembe véve) Beruházási költség: ,-Ft Karbatartási költség 30 év alatt: ,-Ft Villamos eergia költsége: 125 Ft/kWh (30 éves eergiatermelést és amortizálódást figyelembe véve) Villamos hálózatba tápláló apelemes redszer Beépített évleges apelem teljesítméy: 2 kwp Napelem felület: 16 m 2 Napelemek rögzítése: tetőre szerelhető szerelvéyekkel Kimeő feszültség: 240VAC,50 Hz A fogyasztó/hálózat apeergiából yerhető éves eergiameyisége: 2400 kwh (déli tájolást és 30 fokos apelem dőlésszöget és magyarországi átlag adatokat figyelembe véve) Beruházási költség: ,-Ft Karbatartási költség 30 év alatt: ,-Ft Villamos eergia költsége: 43 Ft/kWh (30 éves eergiatermelést és amortizálódást figyelembe véve) Napelemes kváziautoóm áramforrás Beépített évleges apelem teljesítméy: 1 kwp Napelem felület: 8 m 2 Napelemek rögzítése: tetőre szerelhető szerelvéyekkel Beépített akkumulátor kapacitás: 10 kwh (100 órás kisütésre voatkozólag) 51

19 Kimeő feszültség: 240VAC,50 Hz Kimeő teljesítméy: 500 W, 700 VA Miimális autoómitás: 24 óra 200 W terhelésél A fogyasztó apeergiából yerhető éves eergiameyisége: 1100 kwh (déli tájolást és 30 fokos apelem dőlésszöget és magyarországi átlag adatokat figyelembe véve) Beruházási költség: ,-Ft Karbatartási költség 30 év alatt: ,-Ft Villamos eergia költsége: 67 Ft/kWh (30 éves eergiatermelést és amortizálódást figyelembe véve) Ameyibe em a ettó beszerzési áro számoluk, úgy a beredezések kereskedelmi forgalmáál kb. 25% haszokulcsot és a helyszíre szállításért és üzembe helyezésért kb.6-10 % további költséggel kell számoli, amely a feti Ft. összegeket összese %-al öveli. A 20 %-os ÁFA erre rakódik rá! be Magyarországo üzemelő apelemes beredezések várható beruházási és karbatartási költségeiek valamit az éves szite a fogyasztók számára redelkezésre bocsátott apeergiából termelt villamos eergia meyiségéek összefoglalása A apelemes beredezések összesített feltételezett évleges teljesítméye be: 3 MWp Ebből 0,9 MWp apelemes autoóm áramforrás (30%). 900 db. Össz-beruházási költség: 1,8 MrdFt Össz-karbatartási költség 30 év alatt: 0,9 MrdFt Kivehető éves eergiameyiség: kwh 1,5 MWp közvetle villamos hálózatba tápláló redszer (50%) 750 db Össz beruházási költség: 2,025 MrdFt Össz karbatartási költség 30 év alatt: 0,3 MrdFt A fogyasztó/hálózat apeergiából yerhető éves össz eergiameyiség: kwh 52

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

A napenergia fotovillamos hasznositásának helyzete

A napenergia fotovillamos hasznositásának helyzete A napenergia fotovillamos hasznositásának helyzete Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzás Potenciál Napelemek (mennyiség, ár, költség, hatásfok, gyártás) Alkalmazások Grid paritás Sugárzási energia

Részletesebben

Fotovillamos helyzetkép

Fotovillamos helyzetkép Fotovillamos helyzetkép Pálfy Miklós Solart-System www.solart-system.hu 1 Bevezetés Sugárzás Potenciál Napelemek (mennyiség, ár, költség, hatásfok, gyártás) Alkalmazások www.solart-system.hu 2 Sugárzási

Részletesebben

A napenergia fotovillamos hasznositása

A napenergia fotovillamos hasznositása A napenergia fotovillamos hasznositása Pálfy Miklós Okleveles Villamosmérnök Címzetes egyetemi docens Solart-System Igazgató Magyar Napenergia Társaság Fotovillamos Szakosztály vezetője Magyar Elektrotechnikai

Részletesebben

NAPELEMES VILLAMOSENERGIATERMELÉS HAZAI LEHETOSÉGEI. Pálfy Miklós SOLART-SYSTEM KFT.

NAPELEMES VILLAMOSENERGIATERMELÉS HAZAI LEHETOSÉGEI. Pálfy Miklós SOLART-SYSTEM KFT. NAPELEMES VILLAMOSENERGIATERMELÉS HAZAI LEHETOSÉGEI Pálfy Miklós SOLART-SYSTEM KFT. Éves sugárzási energia 1168-1460/1150-1332 kwh/m 2 Magyarország területére 1.16*10 14 kwh/év. 1250 kwh/m 2 Ez 2900 szorosa

Részletesebben

KÖZÉPÜLETEK ENERGIARÁSEGÍTÉSE NAPELEMEKKEL

KÖZÉPÜLETEK ENERGIARÁSEGÍTÉSE NAPELEMEKKEL Energiatudatos épülettervezés KÖZÉPÜLETEK ENERGIARÁSEGÍTÉSE NAPELEMEKKEL 2015.04.03. Tartalomjegyzék MAGYARORSZÁG NAPENERGIA VISZONYAI A NAP SUGÁRZÁSÁNAK FOLYAMATA A NAP SUGÁRZÁSÁBÓL TERMELHETŐ VILLAMOS

Részletesebben

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzási energia Elözmények, mai helyzet, növekedés Napelemes berendezések Potenciál Európai helyzetkép

Részletesebben

A napelemes villamosenergiatermelés hazai és nemzetközi helyzete

A napelemes villamosenergiatermelés hazai és nemzetközi helyzete A napelemes villamosenergiatermelés hazai és nemzetközi helyzete Pálfy Miklós Okleveles Villamosmérnök Címzetes egyetemi docens Solart-System Igazgató Magyar Napenergia Társaság Fotovillamos Szakosztály

Részletesebben

A fotovillamos napenergia hasznosítás helyzete

A fotovillamos napenergia hasznosítás helyzete A fotovillamos napenergia hasznosítás helyzete Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzás Potentciál Napelemek (mennyiség, ár, költség, hatásfok, gyártás) Alkalmazások Sugárzási energia 1168-1460/1150-1332

Részletesebben

A napenergia fotovillamos hasznosításának potenciálja Répceszemerén

A napenergia fotovillamos hasznosításának potenciálja Répceszemerén A napenergia fotovillamos hasznosításának potenciálja Répceszemerén 1. A Nap sugárzási energiája és a napelemekkel termelt villamos energia Magyarország területén a vízszintes felületen mért globál napsugárzás

Részletesebben

Helyzetkép a fotovillamos energiaátalakításról

Helyzetkép a fotovillamos energiaátalakításról Helyzetkép a fotovillamos energiaátalakításról Pálfy Miklós Okleveles Villamosmérnök Címzetes egyetemi docens Solart-System Magyar Elektrotechnikai Egyesület Energetikai Informatika Szakosztály Elnökség

Részletesebben

A fotovillamos napenergia hasznosítás helyzete és fejlesztési stratégiája

A fotovillamos napenergia hasznosítás helyzete és fejlesztési stratégiája A fotovillamos napenergia hasznosítás helyzete és fejlesztési stratégiája Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzás Potenciál Napelemek (mennyiség, ár, költség, hatásfok, gyártás) Alkalmazások Stratégia

Részletesebben

A napenergia fotovillamos hasznosításának potenciálja Magyarországon. Országos Ajánlás

A napenergia fotovillamos hasznosításának potenciálja Magyarországon. Országos Ajánlás A napenergia fotovillamos hasznosításának potenciálja Magyarországon Bevezető A nap sugárzási energiáját a napelemek közvetlenül mozgó alkatrész nélkül alakítják át villamos energiává. A napelemek döntő

Részletesebben

A napenergia fotovillamos hasznosítása

A napenergia fotovillamos hasznosítása A napenergia fotovillamos hasznosítása Pálfy Miklós Okleveles Villamosmérnök Címzetes egyetemi docens Solart-System Magyar Napenergia Társaság Fotovillamos Szakosztály vezetője Magyar Elektrotechnikai

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete Magyarországon

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete Magyarországon A fotovillamos energiaátalakítás helyzete Magyarországon Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzási energia Elözmények, mai helyzet, növekedés Napelemes berendezések Potenciál Európai helyzetkép Sugárzási

Részletesebben

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie.

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie. SZENT ISTVÁN EGYETEM A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI MTA Budapest, 2011. november 9. GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETIPARI RENDSZEREK INTÉZET Fizika és Folyamatirányítási Tanszék 2103 Gödöllő

Részletesebben

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Energetikai Szakkollégium Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Prezentáció témavázlat Napenergia helyzete Magyarországon Jogi

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban Pálfy Miklós SOLART-SYSTEM Kft. 1. Bevezetés A megújuló energiaforrások, ezen belül a fotovillamos technológiák alkalmazása

Részletesebben

Napenergia hasznosítás

Napenergia hasznosítás Fókusztéma - üzemeltetőknek Napenergia hasznosítás Szoláris potenciál (éves szoláris hozam) Fa Lignit Földgáz Tüzelőolaj A tájolás és a meredekség hatása az energiahozamra Tájolás (fok) Nyugat Kelet Délnyugat

Részletesebben

NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS - hazai és nemzetközi helyzetkép. Prof. Dr. Farkas István

NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS - hazai és nemzetközi helyzetkép. Prof. Dr. Farkas István NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS - hazai és nemzetközi helyzetkép Előadó ülés Magyar Meteorológiai Társaság, Budapest, 2017. május 9. Prof. Dr. Farkas István Szent István Egyetem, KÖRI Fizika és Folyamatirányítási

Részletesebben

Átfolyó-rendszerű gázvízmelegítő teljesítményének és hatásfokának meghatározása Gazdaságossági számításokhoz

Átfolyó-rendszerű gázvízmelegítő teljesítményének és hatásfokának meghatározása Gazdaságossági számításokhoz Átfolyó-redszerű gázvízmelegítő teljesítméyéek és hatásfokáak meghatározása Gazdaságossági számításokhoz Szuyog Istvá 005 Készült az OTKA T-0464 kutatási projekt keretébe A Gázipari oktatási laboratórium

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

A napenergia fotovillamos hasznositása

A napenergia fotovillamos hasznositása A napenergia fotovillamos hasznositása Pálfy Miklós Okleveles Villamosmérnök Címzetes egyetemi docens Solart-System Igazgató Magyar Napenergia Társaság Fotovillamos Szakosztály vezetője MANAP Elnökség

Részletesebben

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Katalin AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS Egy termék, folyamat vagy szolgáltatás környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatára használt

Részletesebben

Farkas István és Seres István HÁLÓZATRA KAPCSOLT FOTOVILLAMOS RENDSZER MŐKÖDTETÉSI TAPASZTALATAI FIZIKA ÉS FOLYAMAT- IRÁNYÍTÁSI TANSZÉK

Farkas István és Seres István HÁLÓZATRA KAPCSOLT FOTOVILLAMOS RENDSZER MŐKÖDTETÉSI TAPASZTALATAI FIZIKA ÉS FOLYAMAT- IRÁNYÍTÁSI TANSZÉK Farkas István és Seres István FIZIKA ÉS FOLYAMAT- IRÁNYÍTÁSI TANSZÉK HÁLÓZATRA KAPCSOLT FOTOVILLAMOS RENDSZER MŐKÖDTETÉSI TAPASZTALATAI KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZET GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM 2103,

Részletesebben

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése 1112 Budapest XI. Gulyás u 20. Telefon : 246-1783 Telefax : 246-1783 e-mail: mail@solart-system.hu web: www.solart-system.hu KVÁZIAUTONÓM

Részletesebben

GoodWill Energy Kft. Megújuló jelen a jövőért!

GoodWill Energy Kft. Megújuló jelen a jövőért! GoodWill Energy Kft. Megújuló jelen a jövőért! Napelem a mindennapokban és a pályázatokban 1162 Budapest, Timur utca 74. www.gwenergy.hu; info@gwenergy.hu Napelemes rendszer működése Hálózatra visszatápláló

Részletesebben

A napenergia fotovillamos hasznositása

A napenergia fotovillamos hasznositása A napenergia fotovillamos hasznositása Pálfy Miklós Okleveles Villamosmérnök Címzetes egyetemi docens Solart-System Igazgató Magyar Napenergia Társaság Fotovillamos Szakosztály vezetője MANAP Elnökség

Részletesebben

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése (PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése M E E 60. Vándorgyűlés és Konferencia A1 Szekció: - Új utakon az energiatermelés Darvas István Kft. 30kWp teljesítményű PV - fotovillamos

Részletesebben

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Zoltán, Tóth Zoltán, Morvai Krisztián, Szintai Balázs Országos Meteorológiai Szolgálat A globálsugárzás

Részletesebben

Napelemes rendszer a háztartásban

Napelemes rendszer a háztartásban Napelemes rendszer a háztartásban Dr. Kádár Péter kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu 1 Vázlat Szigetüzem Hálózati termelés ÓE KVK VEI laboratórium 2 Típusmegoldások Kategória jelleg tipikus költség összkapacitás

Részletesebben

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG Családi ház, Németország Fogadó Kis gazdaság, Németország Fogadó 2 LG 10 kw monokristályos napelemmel

Részletesebben

A napenergia alapjai

A napenergia alapjai A napenergia alapjai Magyarország energia mérlege sötét Ahonnan származik Forrás: Kardos labor 3 A légkör felső határára és a Föld felszínére érkező sugárzás spektruma Nem csak az a spektrum tud energiát

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő

Részletesebben

A napelemek környezeti hatásai

A napelemek környezeti hatásai A napelemek környezeti hatásai különös tekintettel az energiatermelő zsindelyekre Készítette: Bathó Vivien Környezettudományi szak Amiről szó lesz Témaválasztás indoklása Magyarország tetőire (400 km 2

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI dr. Mosóczi László, elök Hugrail Magyar Vasúti Egyesület A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre tartó forgalom Európából

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l)

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l) 2 x Vitosol 200-F Össz. bruttó felület: 5,02 m2 Tájolás: 300 Liter/Nap 50 C Vitodens 100-W 9-26 kw 26 kw Vitocell 100-U (300 l) Az éves szimulációs számítás végeredménye Beépített kollektorteljesítmény:

Részletesebben

NAPELEMES ALKALMAZÁSOK fotovillamos rendszerek Villamos energia előállítása környezetbarát módon

NAPELEMES ALKALMAZÁSOK fotovillamos rendszerek Villamos energia előállítása környezetbarát módon NAPELEMES ALKALMAZÁSOK fotovillamos rendszerek Villamos energia előállítása környezetbarát módon 1.) BEVEZETŐ A fotoelektromos napenergia-technológia fejlődése és terjedése miatt, ma már egyre szélesebb

Részletesebben

Köszöntjük a 2. Nemzetközi Szolár Konferencia résztvevőit. Kiss Ernő MNNSZ elnök

Köszöntjük a 2. Nemzetközi Szolár Konferencia résztvevőit. Kiss Ernő MNNSZ elnök Köszöntjük a 2. Nemzetközi Szolár Konferencia résztvevőit Kiss Ernő MNNSZ elnök Napelemes piaci elemzés, nemzetközi és hazai PV piaci helyzet 2013. április 25. Források: www.pv-magazine.com www.solarbuzz.com

Részletesebben

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon Dr Fodor Dezső PhD főiskolai docens Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar- Mérnöki Kar 2010 szept. 23-24 A napenergia

Részletesebben

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek 1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

Rádiókommunikációs hálózatok

Rádiókommunikációs hálózatok Rádiókommuikációs hálózatok Készült az NJSZT Számítógéphálózat modellek Tavaszi Iskola elöadás-sorozataihoz. 977-980. Gyarmati Péter IBM Research, USA; Budapest Föváros Taácsa. I this paper we show a somewhat

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI Bak Dées, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2012. szeptember 25. A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre

Részletesebben

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07 MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész A pályázó által megvalósított, energiahatékonyságot növelő beruházás és/vagy fejlesztés bemutatása A napelem a Napból érkező sugarak

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

Napenergia kontra atomenergia

Napenergia kontra atomenergia VI. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben és kiállítás Napenergia kontra atomenergia Egy erőműves szakember gondolatai Varga Attila Budapest 2015 Május 12 Tartalomjegyzék 1. Napelemmel termelhető

Részletesebben

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1 A települési hősziget-itezitás Kárpátalja alföldi részé Molár József, Kakas Móika, Marguca Viola A települési hőszigetek kifejlődéséek vizsgálata az urbaizáció folyamatáak előrehaladásával párhuzamosa

Részletesebben

Galambos Erik. NAPENERGIÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE MEE - SZIE - Solart System szakmai rendezvény Gödöllő, május 15.

Galambos Erik. NAPENERGIÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE MEE - SZIE - Solart System szakmai rendezvény Gödöllő, május 15. NAPENERGIÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE MEE - SZIE - Solart System szakmai rendezvény Gödöllő, 2012. május 15. Galambos Erik Szent István Egyetem, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék Páter K. u. 1., H-2103 Gödöllő

Részletesebben

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület Napenergiás jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Új technika az épületgépészetben

Részletesebben

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től Napelemes Rendszerek a GIENGER-től Előadó: Laszkovszky Csaba 1 Naperőmű kapacitás Világviszonylatban (2011) 2 Naperőmű kapacitás Európai viszonylatban (2011) 3 Kínai Gyártók Prognosztizált Napelem árai

Részletesebben

Napelemes rendszerek teljes életciklus elemzése

Napelemes rendszerek teljes életciklus elemzése Napelemes rendszerek teljes életciklus elemzése Manek Enikı Környezettan BSc Témavezetı: Farkas Zénó Tudományos munkatárs ELTE escience Regionális Egyetemi Tudásközpont 1 Az elıadás tartalma Bevezetés

Részletesebben

A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE

A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE DR. BENKŐ JÁNOS * A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE ÁTTEKINTÉS Az ayag- és készletgazdálkodás fotos feladata a termelés üteméek megfelelő ayagszükséglet folyamatos kielégítése. A termelési program és az

Részletesebben

Solar-Pécs. Napelem típusok ismertetése. Monokristályos Polikristályos Vékonyréteg Hibrid

Solar-Pécs. Napelem típusok ismertetése. Monokristályos Polikristályos Vékonyréteg Hibrid Napelem típusok ismertetése Monokristályos Polikristályos Vékonyréteg Hibrid előnyök Monokristályos legjobb hatásfok: 15-18% 20-25 év teljesítmény garancia 30 év élettartam hátrányok árnyékra érzékeny

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

A matematikai statisztika elemei

A matematikai statisztika elemei A matematikai statisztika elemei Mikó Teréz, dr. Szalkai Istvá szalkai@almos.ui-pao.hu Pao Egyetem, Veszprém 2014. március 23. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés................................

Részletesebben

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben ifj.zsiboracs.henrik@gmail.com 1 PE Georgikon Kar, Vidékfejlesztési

Részletesebben

Egy hazai naperőmű tapasztalatai

Egy hazai naperőmű tapasztalatai METÁR konferencia, MVM székház 2016. október 11. Egy hazai naperőmű tapasztalatai Gaál József ügyvezető PV erőmű projekt szabályozási környezete 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet A költségvetési intézmények

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

- igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi

- igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi - igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi a rendszert? Sziget- vagy hálózatra visszatápláló üzemű lesz? Mekkora a villamos-energia felhasználása? Hol van alkalmas terület ingatlanán

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály. 1 Előadás témája: Az alkalmazás alapja A háztartási méretű kiserőművek Elemzések Tapasztalatok ELMŰ-ÉMÁSZ

Részletesebben

A napenergia hasznosítás lehetőségei

A napenergia hasznosítás lehetőségei A napenergia hasznosítás lehetőségei Energetikai szakmai nap Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal 2015. 09. 25. A Föld energiaforrása, a földi élet fenntartója a Nap Nap legfontosabb

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1. Törtéeti összefoglaló A tizekilecedik század végé a fizikát lezárt tudomáyak tartották. A sikeres Newto-i mechaika és gravitációs elmélet alapjá a Napredszer bolygóiak mozgása

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

2012. Dec.6. Herbert Ferenc LG-előadás. Napelemek

2012. Dec.6. Herbert Ferenc LG-előadás. Napelemek 2012. Dec.6. Herbert Ferenc LG-előadás Napelemek Napsugárzás Történelem Napjaink napelem termékei: -Fajták -Karakterisztikák -Gyártásuk Főbb alkalmazásaik: -Sziget üzem -Hálózatszinkron üzem -Speciális

Részletesebben

Az ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT NAPENERGIÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE. Major György 2013. Október

Az ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT NAPENERGIÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE. Major György 2013. Október Az ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT NAPENERGIÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE Major György 2013. Október Vázlat 1. Bevezetés 1.1 A meteorológia szerepe: napsugárzási adatsorok, napsugárzás mérések más meteorológiai

Részletesebben

1. A lehetséges finanszírozási források és azok ára

1. A lehetséges finanszírozási források és azok ára 3. kozultáció 1. A lehetséges fiaszírozási források és azok ára 1.1. A fiaszírozás belső forrásai 1.2. Külső fiaszírozási források 1.3. A fiaszírozási források ára 1.4. A pézügyi lehetőségek egy részéek

Részletesebben

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL 36 MIXCONTROL AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL Subert Istvá deformáció-elleálló keverékvázat lehet létrehozi. Kiidulási feltétel az alkalmazás helyéek

Részletesebben

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai 05..04. szórások vizsgálata z F-próba Hogya foguk hozzá? Nullhipotézis: a két szórás azoos, az eltérés véletle (mitavétel). ullhipotézishez tartozik egy ú. F-eloszlás. Szabadsági fokok: számláló: - evező:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Prof. Dr. Farkas István

Prof. Dr. Farkas István NAPENERGIÁS KUTATÁSOK A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN MEE - SZIE - Solart System szakmai rendezvény Gödöllő, 2012. május 15. Prof. Dr. Farkas István Szent István Egyetem, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék

Részletesebben

FOTOSZINTETIKUSAN AKTÍV SUGÁRZÁS GLOBÁLSUGÁRZÁS

FOTOSZINTETIKUSAN AKTÍV SUGÁRZÁS GLOBÁLSUGÁRZÁS FOTOSZINTETIKUSAN AKTÍV SUGÁRZÁS ÉS GLOBÁLSUGÁRZÁS Major György Horváth László, Pintér Krisztina, Nagy Zoltán (Gödöllı) Haszpra László, Barcza Zoltán, Gelybó Györgyi Globálsugárzás: a 0,29 4 mikrométer

Részletesebben

KÜLSŐGERJESZTÉSŰ EGYENÁRAMÚ MOTOR MECHANIKAI JELLEGGÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE

KÜLSŐGERJESZTÉSŰ EGYENÁRAMÚ MOTOR MECHANIKAI JELLEGGÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE KÜLSŐGERJESZTÉSŰ EGYENÁRAÚ OTOR ECHANIKAI JELLEGGÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE A mérés célja: az egyik leggyakraa alkalmazott egyeáramú géptípus =f() jelleggöréiek megismerése és méréssel törtéő felvétele: A felkészüléshez

Részletesebben

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIÁBAN A terészetes folyai, illetve tegeri utakat igéybe vevő, csak a kikötővel redelkező helyeket felkeresi tudó szállítási ód. A vízi áruszállítást elsősorba

Részletesebben

(L) Lamellás szivattyú mérése

(L) Lamellás szivattyú mérése (L) Lamellás szivattyú mérése A mérésre való felkészülés sorá a Hidraulikus tápegység mérésleírás Hidrosztatikus hajtásokról c részét is kérjük elsajátítai 1 A mérés célja, a beredezés ismertetése 11 A

Részletesebben

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI AZ ÉÜLETGÉÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI Szivattyúzás - rövide örös Szilárd Cetrifugál szivattyú Nyomó oldal Járókerék Járókerék lapát Járókerék él Járókerék csavar a szállított közeg

Részletesebben

10 kwp TELJESÍTMÉNY HÁLÓZATRA DOLGOZÓ FOTOVILLAMOS RENDSZER TELEPÍTÉSI HELYSZÍNÉNEK KIVÁLASZTÁSA

10 kwp TELJESÍTMÉNY HÁLÓZATRA DOLGOZÓ FOTOVILLAMOS RENDSZER TELEPÍTÉSI HELYSZÍNÉNEK KIVÁLASZTÁSA 10 kwp TELJESÍTMÉNY HÁLÓZATRA DOLGOZÓ FOTOVILLAMOS RENDSZER TELEPÍTÉSI HELYSZÍNÉNEK KIVÁLASZTÁSA FARKAS I. 1 - BUZÁS J. 1 - SERES I. 1 - KOCSIS L. 2 - SZCS M. 3 1 Szent István Egyetem, Fizika és Folyamatirányítási

Részletesebben

500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel

500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel 500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel Szerző: Michael Debreczeni Dipl.-Ing. (FH) megújuló energiák Greentechnic Hungary Kft A megújuló energiák között a napenergia

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr.

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr. MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Napsugárzás Mérlege Összesen: =100% napsugárzás =30% reflexió a világűrbe =2% ózon

Részletesebben

Photovoltaikus rendszerek a KT-Electronic-tól

Photovoltaikus rendszerek a KT-Electronic-tól Photovoltaikus rendszerek a KT-Electronic-tól Nagypál Mihály KT-Electronic Kft. Műszaki igazgató 2012. Május 10.-12. 6. RENEXPO Termékek I. Mono kristályos PV panel TPVXX 180-300Wp Poly kristályos PV panel

Részletesebben

Statisztika. Eloszlásjellemzők

Statisztika. Eloszlásjellemzők Statsztka Eloszlásjellemzők Statsztka adatok elemzése A sokaság jellemzése középértékekkel A sokaság jellemzéséek szempotja A sokaság jellemzéséek szempotja: A sokaság tpkus értékéek meghatározása. Az

Részletesebben

KOGENERÁCIÓS NAPENERGIA HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS KIFEJLESZTÉSE VILLAMOS- ÉS HŐENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉMOP-1.3.1-12-2012-0051

KOGENERÁCIÓS NAPENERGIA HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS KIFEJLESZTÉSE VILLAMOS- ÉS HŐENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉMOP-1.3.1-12-2012-0051 KOGENERÁCIÓS NAPENERGIA HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS KIFEJLESZTÉSE VILLAMOS- ÉS HŐENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉMOP-1.3.1-12-2012-0051 A Mályiban székhellyel rendelkező, 2012-ben alakult Roligenergo Kft. műszaki kutatással,

Részletesebben

Balatoni albedó(?)mérések

Balatoni albedó(?)mérések Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája Budapest, 2012. augusztus 30-31 PE Georgikon Kar menyhart-l@georgikon.hu Eredeti célkitűzés Balaton albedójának napi és éves menete Albedó paraméterezése

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Pénzes László Műszaki szakértő Visegrád, 2012. 05. 9-10-11. Az előadás témája Megújuló energiaforrások A napenergia jelentősége Hálózati

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés 2005-ben több mint 1460 MWp PV Éves növekedés>40% EU a legnagyobb piac Bevezetés

Részletesebben

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER csz12 tars Doma.qxd 2007. 06. 13. 15:03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky

Részletesebben

KÖZÉPÜLETEK ENERGIARÁSEGÍTÉSE NAPELEMMEL

KÖZÉPÜLETEK ENERGIARÁSEGÍTÉSE NAPELEMMEL KÖZÉPÜLETEK ENERGIARÁSEGÍTÉSE NAPELEMMEL ÉPÜLETÁLLOMÁNYUNK ENERGIATERMELÉSRE HASZNOSÍTHATÓ FELÜLETEI, PÁLYÁZATOK Bakó Eszter szerkezettervező építészmérnök msc hallgató, Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben

Elektrokémiai fémleválasztás. Felületi érdesség: definíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás során

Elektrokémiai fémleválasztás. Felületi érdesség: definíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás során Elektrokémiai fémleválasztás Felületi érdesség: defiíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás sorá Péter László Elektrokémiai fémleválasztás Felületi érdesség fogalomköre és az érdesség

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Köszöntjük a 3. Nemzetközi Szolárkonferencia résztvevőit. 3. Nemzetközi Szolárkonferencia 2014.03.12.

Köszöntjük a 3. Nemzetközi Szolárkonferencia résztvevőit. 3. Nemzetközi Szolárkonferencia 2014.03.12. Köszöntjük a 3. Nemzetközi Szolárkonferencia résztvevőit 3. Nemzetközi Szolárkonferencia 2014.03.12. 1. szekció: A napenergia szektor helyzete Európában és Magyarországon - jövő, trendek 09:10 Napelemes

Részletesebben

5 kw-os polikristályos napelemes rendszer

5 kw-os polikristályos napelemes rendszer 5 kw-os polikristályos 20 db. Sharp 250 Wp japán polikristályos napelem IG TL 5.0 Készleten lévő Preimium minőségű 5 kw-os telepítését megrendelést követően három munkanapon belül telepítjük. A rendszer

Részletesebben