3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON"

Átírás

1 3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Pálfy Miklós Solart-System Kft Budapest Gulyás u 20. T/F: Magyarország apeergia viszoyai A Napba végbemeő termoukleáris reakció hatására eergia szabadul fel, amely a Nap felületéről sugárzás formájába távozik a világűrbe. Az évete lesugárzott eergia értéke 1, J, amely kb. ± 1% -o belül álladó. Földükre ebből a hatalmas eergiából J jut évete, amely több mit tízezerszerese a Föld teljes eergiaigéyéek. A Föld pályájáak excetricitása miatt ez az eergia éves viszoylatba kb. ± 3% -kal változik. Átlagos Föld-Nap távolság mellett a Föld légköré kívül a sugárzásra merőleges felülete időegység alatt átáramló sugárzási eergia átlagértéke 1353 W/m 2, amelyet ap-álladóak (solar costat) is szokás evezi. Ez az érték a leggyakrabba haszált más mértékegységekbe a következő: 1940 Lagley/perc, 1940 cal/cm 2.perc, ill. az agolszász irodalomba gyakra haszált mértékegységbe kifejezve 428 BTU/ft 2.h. A földkörüli pályá működő fotovillamos beredezések tervezéséél ezek az értékek iráyadóak. A Föld felszíére érkező sugárzást azoba számos egyéb téyező - mit például a földrajzi helyzet, atmoszférikus viszoyok, apszak stb. befolyásolja.[1] A Nap sugárzásáak spektrális eloszlását közelíthetjük egy 5762 o K -e izzó fekete test sugárzási spektrumával. A potos sugárzási spektrum az 1970-es évekbe a Földö kívüli mérések eredméyeiek kiértékelése alapjá született meg. A Nap sugárzásáak eergiahordozói a fotook. A fotook közül egyes meghatározott hullámhosszúak a Földet körülvevő légrétege áthaladva a gázatomokogázmolekuláko abszorbeálódak. 0,38 µ hullámhossz alatt (ibolyátúli tartomáy) a felső légrétegek ózotartalma, valamit az oxigé és itrogé okoz jeletős abszorpciót. Ebből adódóa Földük felszíé a 0,3 µ -ál rövidebb hullámhosszú sugárzás itezitása általába ige alacsoy. A spektrum látható tartomáyába - 0,38 µ - 0,74 µ hullámhossz között - az abszorpció csak kisebb mértékű. 0,74 µ hullámhossz fölött (ifravörös tartomáy) az abszorpciót a légkörbe lévő többatomos molekulák, a víz és a szédioxid okozzák. Földükre a Napból érkező sugárzási eergiát globál sugárzásak evezzük. Derült időbe a globál sugárzás két összetevőre botható: a direkt sugárzásra, amely közvetleül jut, a megfigyelt helyre a Napból, valamit a diffúz sugárzásra, amely a levegő alkotórészei törtéő szóródás utá érkezik a felszíre. Borult időbe a globál sugárzást csak a diffúz sugárzás alkotja. Egy ap folyamá a felületegységre érkező sugárzási eergiát a sugárzás itezitásáak itegrálásával kapjuk. Az időjárás változásától függőe külöböző api fajlagos eergiameyiségek érkezek, és ezek összege eredméyezi az éves viszoylatba beérkező eergia meyiséget. A külöböző földrajzi potoko lévő meteorológiai állomások mérik a vízszites felületre beérkező api sugárzási értékeket és általába hóapokra átlagolva adják meg. 34

2 A következőkbe eze adatok felhaszálásával ábrázoljuk kwh/m 2 ap -ba az ország külöböző potjai vízszites felülete mért teljes vagy globál sugárzás átlagértékeket az év külöböző hóapjaiba. A források az Országos Meteorológiai Szolgálat mérési adatait haszálják fel ill. átlagolják ot megelőző időszakra.[2] és időszakra.[3,4] Az 1. és a 3. ábrá összesítve ábrázoljuk a külöböző mérési helyszíeke a globál sugárzás vízszites felülete mért api fajlagos átlag értékét az év külöböző hóapjaira. A 2. és 4. ábrá ábrázoljuk a külöböző mérési helyszíeke a globál sugárzás vízszites felülete mért api fajlagos értékét egész évre átlagolva ig kwh/m 2 ap ja. feb. márc. ápr. máj. ju. jul. aug. szept. okt. ov. dec. Békéscsaba Budapest Debrece Kalocsa Kecskemét Kékestetö Keszthely Kisvárda Martovásár Pécs Siofok Sopro Szeged Tiszaörs 1.ábra Magyarország külöböző mérési potjai a globál sugárzás vízszites felülete mért api fajlagos átlag értéke az év külöböző hóapjaiba Éves átlag 1965-ig 4,5 4 3,5 kwh/m 2 ap 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Békéscsaba Budapest Debrece Kalocsa Kecskemét Kékestetö Keszthely Kisvárda Martovásár Pécs Siofok Sopro Szeged Tiszaörs 2. ábra Magyarország külöböző mérési potjai a globál sugárzás egész évre voatkozó vízszites felülete mért api fajlagos átlag értéke 35

3 között kwh/m 2 ap ja. feb. márc. ápr. máj. ju. jul. aug. szept. okt. ov. dec. Sopro Keszthely Siófok Pécs Martovásár Budapest Kecskemét Szeged Tiszaörs Békéscsaba Debrece Kisvárda 3. ábra Magyarország külöböző mérési potjai a globál sugárzás vízszites felülete mért api fajlagos átlag értéke az év külöböző hóapjaiba Éves átlag között 4,5 4 3,5 kwh/m 2 a 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Sopro Keszthely Siófok Pécs Martovásár Budapest Kecskemét Szeged Tiszaörs Békéscsaba Debrece Kisvárda 4. ábra Magyarország külöböző mérési potjai a globál sugárzás egész évre voatkozó vízszites felülete mért api fajlagos átlag értéke Az 1965-ig redelkezésre álló mérési eredméyek kiértékelése alapjá megállapítható, hogy Magyarország területé a vízszites felülete mért globál sugárzás api átlagértéke 3,2-4 kwh/m 2 között va, ami éves viszoylatba kwh/m 2 értékek felel meg. Az újabb és valószíűsíthetőe potosabb, de rövidebb időszakot felölelő közötti redelkezésre álló mérési 36

4 eredméyek kiértékelése alapjá pedig az állapítható meg, hogy Magyarország területé a vízszites felülete mért globál sugárzás api átlagértéke 3,15-3,65 kwh/m 2 között va, ami éves viszoylatba kwh/m 2 értékek felel meg. Az utóbbi eredméyek alapjá azt modhatjuk és a későbbiekre ézve ezt tekitsük kiidulási alapak -, hogy a Magyarország területé a vízszites felülete mért globál sugárzás éves értékéek helyi eloszlása a legagyobb értékhez képest 14 %-o belül va, amiből azt a következtetést vohatjuk le, hogy országos eergetikai becslésekél egy 1250 kwh/m 2 es átlagértékkel számolhatuk. Magyarország 93 ezer km2 területére évete beérkező eergia a Napból a feti értékek átlagával számolva tehát 1,16 x kwh, vagyis Magyarország 4x10 10 kwh éves villamos eergia fogyasztásáak 2900 szorosa. Ezt tekithetjük Magyarország apeergia poteciálja 1.redű közelítéséek Napelemek A apelem vagy fotovillamos elem, a Nap sugárzási eergiáját közvetleül alakítja át villamos eergiává. Az eergiaátalakítást a apelem alapayagául szolgáló félvezető végzi oly módo, hogy az elyelt sugárzás közvetleül villamos töltéseket hoz létre az ayagba, amelyeket a apelembe kialakított villamos tér szétválaszt. A villamos áram a külső áramelvezető kotaktusoko keresztül elvezethető. A ma gyártott és a apelemes áramforrásokba tömegese alkalmazott apelemek szite kizárólag szilícium alapayagból készülek. A szilícium a Földükö második leggyakrabba elforduló elem. Közismert elfordulási formája a homok, a szilícium dioxid, melyet termikus-kémiai reakcióval redukálják, majd tisztítják. A jeleleg alkalmazott és a közeljövőbe alkalmazásra kerülő, hosszú élettartamú és jobb hatásfokú apelemek egykristályos illetőleg polikristályos szilícium felhaszálásával készülek. Az egy- és polikristályos szilícium apelemek eergia átalakítási hatásfoka apjaikba már a %-ot eléri. Laboratóriumi körülméyek között azoba már 24.5 % hatásfokot, többrétegű apelemekkel pedig 30% fölötti hatásfokot is elértek. Készülek amorf szilícium vékoyréteg apelemek is. Ezek hatásfoka 5 % körül va. apelem modul gyártás (MWp) egyéb Europa Japá USA Összes év 5. ábra A apelem modul gyártás alakulása[10,6] 37

5 Napjaikba évete a világo több mit 1000 MWp teljesítméyek megfelelő meyiségű apelemet állítaak elő. A termelés éves övekedéséek üteme 34% re eek 15 szőrösét progosztizálják.[5,6,7] A apelem gyártásáak alakulásából jól látható, hogy 2002-től Japá utá Európába gyártják a legtöbb apelemet és ez a sorred a 2010-re voatkozó progózisokba sem változik. [5,6,7] A apelemek földi alkalmazása agymértékbe terjed. A apelemek alkalmazása redkívül sokrétű. A fejlett ipari országokba széles körbe alkalmazzák a apeergiás áramforrásokat. A apelemes áramforrások alkalmazásáak két legfotosabb területe az autoóm villamos eergia ellátás és a közvetle villamos hálózatba törtéő táplálás illetőleg eek kombiációja a kváziautoóm áramellátás.[8,14,15] 3.3. A Nap sugárzásából lokálisa termelhető villamos eergia A helyszíre voatkozó meteorológiai adatokból a korszerű techológiákkal készülő apelem modulokat tartalmazó apeergiás beredezések lokális eergiahozama kiszámolható. Jó becslést végzük, ha az I sugárzási teljesítméy és a T apelem hőmérséklet hatását a apelem η eergia átalakítási hatásfokára első közelítésbe elhayagoljuk. A Nap eergiájából ap alatt lokálisa termelhető E villamos eergiát a P évleges teljesítméyből és a helyszíre voatkozó E f fajlagos apeergia adatokból az alábbi módo jól közelíthetjük. E = η ( I, T ) F P ( I, T ) η ( I, T ) F I P ( I, T ) E f = ahol η a évleges teljesítméyhez tartozó hatásfok, F a apelem modul felület, és I a évleges teljesítméyhez tartozó sugárzási teljesítméy (1000 W/m 2 ). Déli iráyú tájolású 30 és 60 fokos dőlésszögű felületekre jó közelítéssel átszámolhatók az év külöböző hóapjaira a sugárzási eergia fajlagos átlag értékei az alábbi táblázatba szereplő szorzószámok segítségével a vízszites felületre megadott fajlagos sugárzási eergia értékekből. [8] 1 E f 38

6 Dőlésszög ja. febr. márc. ápr. máj. jú. júl. aug. szept. okt. ov. dec. Éves átlag 30 fokál 60 fokál 1,75 1,57 1,35 1,16 1,05 1,00 1,03 1,12 1,28 1,51 1,71 1,83 1,21 2,14 1,77 1,34 1,02 0,84 0,77 0,80 0,95 1,22 1,65 2,06 2,32 1,11 Magyarországi átlagértékekkel számolva 1 kwp teljesítméyű apelem api elvi átlagos eergia hozamát déli iráyú külöböző dőlésszögű rögzített telepítés eseté a 6. és 7. ábrá mutatjuk be ja. feb. márc. ápr. kwh/ap máj. ju. jul. aug. szept. okt. ov. dec. 6. ábra. 1kWp teljesítméyű apelem api elvi átlag eergia termelése külöbözi hóapokba Magyarországo (dõlésszög 3O o ). Éves átlag eergiatermelés 1500 kwh. 39

7 ja. ja. feb. feb. márc. márc. ápr. ápr. máj. máj. ju. ju. jul. jul. aug. aug. szept. szept. okt. okt. ov. ov. dec. kwh/ap kwh/ap dec. 7. ábra. 1kWp teljesítméyű apelem api elvi átlag eergia termelése külöbözi hóapokba Magyarországo (dõlésszög 60 o ). Éves átlag eergiatermelés 1390 kwh. A 6 és 7. ábrák összevetésébõl jól látható, hogy külöbözi dõlésszögû telepítéssel a téli és yári idõszak eltérõ sugárzási viszoyaiból adódó eergiahozam api átlaga igaz, hogy az éves eergiatermelés rovására, de - közelíthetõ. Ez külööse autoóm áramellátási feladatok megoldásáál jelethet előyt Napelemes áramforrások Magyarországo A apelemek és apelemes beredezések fejlesztése Magyarországo az 1970-es évek közepé idult a Villamosipari Kutató Itézetbe. Az első hazai apelemes beredezés 1975-be készült. A fejlesztés és kísérleti gyártás aak bezárásáig a Paoglas Solarlab-ba folytatódott 1992-ig. A fejlesztési és gyártási tapasztalatok jeleleg az 1990-be alapított Solart-System Kft-be haszosulak be amorf szilícium alapú apelemek - elsősorba külföldi piacra törtéő - gyártására megalakult a Duasolar Rt re évi 3 MWp gyártási kapacitásra felfejlesztették a Duasolar Rt.-ot és Európa legagyobb amorf szilícium apelem gyártója lett ba a gyártósorokat leszerelték, és Thaiföldre szállították be a SANYO Magyarországo apelem modul gyártó üzemet létesített évi 100 MWp kapacitással. Jeleleg több apelem forgalmazó tevékeykedik Magyarországo. 40

8 8. ábra. Az 1975-be készült első hazai apelemes áramforrás A Magyarországo üzemelő apelemes beredezésekre voatkozóa adatbázis em áll redelkezésre. A beredezések meyiségére csak becslés alapjá tuduk következteti. A becslés alapja az 1975-óta folytatott saját fejlesztési tevékeység sorá készült beredezés állomáy, valamit a Duasolar Rt. és a agyobb hazai forgalmazókkal a hazai eladási adatokra voatkozó kozultáció. Eek alapjá a Magyarország külöböző részé jeleleg üzemelő apelemes beredezés állomáyt 100 kwp teljesítméyre becsüljük, amelyek éves eergiatermelése kb.150 MWh, ha egy átlagos 30 fokos dőlésszögű telepítéssel számoluk. Mit láti fogjuk a fogyasztó eél csak kevesebbet tud haszosítai. A beredezések kb. ¾-e autoóm áramellátási feladatokat lát el mikrohullámú átjátszókál, helyi telefoközpotál, autópálya segélykérő telefookál, forgalomszámlálókál, meteorológiai állomásokál, hálózattól távol eső házakál, biztosági beredezésekél, oktatási beredezésekél, villaypásztorokál, házi, mező és erdőgazdasági vízellátásál, gázipari beredezések moitorállásáál, autóbuszok szellőzéséél, világításál stb. A beredezés állomáy kb. ¼-e közvetleül hálózatra dolgozik üzemayagtöltő állomásál, magá házakál, oktatási itézméyekél stb. [5,9,11] 9. ábra. 10kWp os hálózatra termelő apelemes áramforrás 41

9 10. ábra. 10kWp os hálózatra termelő apelemes áramforrás a Szet Istvá Egyeteme 3.5. Napelemes beredezések telepítési lehetőségei Magyarországo A apelemek telepítéséél a legfotosabb szempot a kedvező beapozás biztosítása. Ebből a szempotból ige széles lehetőségek állak redelkezésre, amelyből az alábbiakat vesszük számításba: Épületekre ill. egyéb létesítméyekre törtéő telepítés Szabad földterületekre törtéő telepítés [12,13,14] Épületekre törtéő telepítésél első közelítésbe a szabad tetőfelületeket vesszük számításba és ezek agyságát igyekszük megbecsüli. [16,17] Nagypael alkalmazásával épített lakások száma 2001-be: Blokkos alagútzsalus lakások száma 2001-be: Lépcsőházakét 40, szitekét 4 lakást számolva és 50 m 2 átlagos lakásterületet figyelembe véve a agypaeles, valamit blokkos és alagútzsalus techológiával épült lakások lépcsőház fölötti összes tetőfelülete, - amelyet lapos tetőek feltételezük - az alábbi értékre adódik: Lépcsőházak száma: ( )/40= db Lépcsőházak fölötti lapos tetőfelület: *4*50 = m 2 42

10 11. ábra. Lapos tetőre szerelt 50kWp-os apelemes áramforrás Egyéb lakások száma 2001-be: Feltételezésük szerit a lakások 50%-a családi ház és 50% -a hagyomáyos tetővel redelkező 4 szites épület, szitekét égy lakással. A családi házak átlag alapterületét 100 m 2 re feltételezve egy átlag 45 fokos tető dőlésszögél kb. 35 m 2 es sátortető oldallap tetőfelületek adódak, amelyekből az egyik alkalmas lehet apelemek telepítésére. Családi házak kedvező iráyú tető felülete: *35 : m 2 A 4 szites épületek alapterületét az 50 m 2 es átlag lakás területtel számolva, 16 lakásokét 200 m 2 épület alapterület feltételezhető, amelyek oldallap tetőfelületei egyekét 70 m 2 re vehető. Ezekből egyik alkalmas lehet apelemek telepítésére. 4 szites épületek kedvező iráyú tető felülete: 70* /16= m 2 Mezőgazdasági épületek alapterülete 2000 be: kb m 2 Feltételezésük szerit ezek 50%-a lapos tetős és 50%-a yeregtetős. Feltételezzük továbbá, hogy a yeregtetős épületek átlagosa 1:5 aráyú téglalap alaprajzúak és 45 fokos dőlésszögű egyik tetőfelülete, - amely az alapterület 75%-ra adódik - alkalmas apelemek telepítésére. Lapos tetős mezőgazdasági épületek tető felülete: m 2 Nyeregtetős mezőgazdasági épületek kedvező iráyú tető felülete: m 2 Oktatási itézméyeket befogadó épületek száma 2003-ba: kb Ökormáyzati épületek száma 2003-ba: kb db Feltételezésük szerit ezek átlag alapterülete 400 m 2 és 30 %-a lapos tetejű és 70 %-a yeregtetős. A yeregtetős épületek átlagosa 1:2 aráyú téglalap alaprajzúak és 45 fokos dőlésszögű egyik tetőfelületük amely az alapterület 70%-ra adódik alkalmas apelemek telepítésére. Oktatási itézméyek lapos tetőfelülete: 0,3*14.000*400 = m 2 Oktatási itézméyek yeregtetős kedvező iráyú tető felülete: 0,7*14.000*400*0,7= m 2 Ökormáyzati épületek lapos tetőfelülete: 0,3*16.600*400 = m 2 Ökormáyzati épületek yeregtetős kedvező iráyú tető felülete: 0,7*16.600*400*0,7= m 2 43

11 Gyep-legelőterületek 2002-be: km ábra. Szabad földterületre szerelt apelemes erőmű EU csatlakozáskor 2004-be mezőgazdasági termelésre em támogatott terület: kb km 2 Vasútvoalak hossza 2002-be: km Feltételezésük szerit az egyik oldalo 1 m-től idulva 4 m magasságig 30 fokos dőlésszöggel elhelyezhetők apelemek. Vasútvoal hosszába egyik oldalo redelkezésre álló felület: 7, *3*2 = m ábra. Vasútvoal meté szerelt apelemes redszer Autópályák hossza 2002-be: 581 km Feltételezésük szerit az egyik oldalo 4 m magasságig 60 fokos dőlésszöggel 2 m felett elhelyezhetők apelemek. (Zajvédőfal) Autópályák hosszába egyik oldalo redelkezésre álló felület: *2*0,865 = m 2 44

12 14. ábra. Autópálya zajvédőfalra szerelt apelemes redszer Síkfelületre törtéő telepítésél általába em jelet ehézséget a déli iráyú tájolás, de a telepítésél a apelemek takarását figyelembe kell vei. Egy β dőlésszöggel telepített b szélességű apelem felületél d sortávolság eseté a vízszites síkhoz képest δ szögű apállásál akkor ics éppe takarás a sorok között, ha az alábbi összefüggés teljesül o si( 180 β δ ) d = b si δ Általába elég jó a apsugárzás éves sugárzási eergiájáak kihaszálása déli iráyú telepítés eseté, ha a dec. 21.-i déli apállásra éppe teljesül ez a feltétel. Budapest szélességi köré (47,5 o ) törtéő 30 o os dőlésszögű telepítés eseté a dec. 21.-i apállást figyelembe véve d/b = 2,32 re adódik. Ebből pedig az adódik, hogy a apelem felület a téylegese redelkezésre álló síkfelületek csak legfeljebb 43,1 %-a lehet. Meglévő épületekél, autópályákál, vasútvoalak meti telepítésél azoba a déli tájolás csak kevés helye lehetséges, Azoba a déli iráytól +/- 45 o -os tehát délkeleti vagy délyugati tájolás eseté a déli tájoláshoz képest csupá 7%-os az éves eergia veszteség. Számoljuk 10%-os tájolási veszteséggel és ekkor autópályáik meté az egyik oldal tájolás szempotjából poteciális telepítési lehetőség. A vasúthálózat valameyi tájolási iráyba való egyeletes iráyeloszlását feltételezve az egyik oldal 50%-os valószíűséggel tájolás szempotjából poteciális telepítési lehetőség 10% os tájolási veszteség mellett. A takarás miatt kizárható poteciális telepítési lehetőségek megbecsülése tűik a legbizoytalaabbak. Valószíű, hogy becslésükkel em leszük túl optimisták, és em követük el agy hibát, ha 50%-ra vesszük eek értékét az egyéb okok miatt kieső területekkel együtt. Az elvileg beépíthető apelem felület tehát a téylegese redelkezésre álló síkfelületek 0,431 - szerese, de a hagyomáyos ill. yeregtető felületével megegyezik. 45

13 A valóságba kedvezőe beépíthető apelem felület pedig az elvileg beépíthető apelem felületek 0,5*0,9 = 0,45 szöröse. Vasútál, pedig csak eek fele, 0,225. Az alkalmazadó apelem modulok átlag hatásfokát az egyszerűség kedvéért 10%- ra vegyük. Így 1 m 2 apelemél 100 Wp teljesítméyel számolhatuk. 1 kwp apelem által termelt villamos eergiáak felhaszálás szempotjából csak kb. 80 %-át vehetjük figyelembe a külöböző csatolási, eergia átalakítási veszteségek miatt. Így 30 o -ál 1200 kwh/év, 45 o -ál 1150 kwh/év és 60 o -ál 1100 kwh/év átlag értékekkel számolhatuk. A fetiek figyelembe vételével az alábbi táblázatba foglaljuk össze számításaik eredméyeit 1. Táblázat. A apeergia fotovillamos haszosítás poteciálja számítási eredméyeiek összefoglalása. Vízszites felület (km 2 ) 30 o os felület (km 2 ) 45 o os felület (km 2 ) 60 o os felület (km 2 ) Elvileg beépíthető apelem felület (km 2 ) Valóságba kedvezőe beépíthető apelem felület (km 2 ) Beépítési dőlésszög ( o ) Beépíthető apelem teljesítméy (MWp) Éves villamos eergiater melés (10 9 kwh) Nagypael és 3,94 1,698 0, ,416 0, alagútzsalus házak Egyéb lakóépületek , ,26025 Mezőgazdasági 13,5 13,5 6, ,5 0,729 épületek Mezőgazdasági 10,125 10,125 4, ,625 0, épületek Oktatási épületek 1,68 0,724 0, ,5836 0, Oktatási épületek 2,744 2,744 1, ,48 0, Ökormáyzati 1,992 0,859 0, , , épületek Ökormáyzati 3,2536 3,254 1, ,412 0, épületek Gyep-legelő , ,95 246,93714 Új mezőgazdaságilag , ,74 felszabadult területek Vasútvoalak meté 47,388 47,388 10, ,23 1, Autópályák meté 1, ,005 0, , , Összese 20631,112 47,388 79,1226 1, , , ,06 486,00713 Az éves villamos eergiatermelés értéke Magyarország jelelegi villamos eergia fogyasztásáak több mit 12 szerese. Ezt tekithetjük Magyarország apeergiás villamos eergia poteciálja 2. redű közelítéséek. A poteciál becsléséél az épületek homlokzati apelemes borítási lehetőségét (övelő téyező) és a termikus kollektorok részesedését (csökkető téyező) em vettük figyelembe. Épületek apelemekkel törtéő borítására bemutatuk egy-egy megoldást a 15. és 16. ábrá. 46

14 15. ábra. Áryékoló szerepet is betöltő épületre szerelt apelemes redszer 16. ábra. Épület homlokzatába belesimuló dekoratív apelemes redszer Régi épületek felújításáál és új beruházásál ezek a megoldások figyelmet érdemelek. Jele muka eze megoldások eergetikai poteciál becslését em tartalmazza. A poteciál becslés fiomításáál a apelemekek a házak tetőfelületei, azoba a termikus kollektorokkal kell megosztozi. Becslésük szerit a termikus kollektorok a házak tetőfelületei a 25%/75% aráyba osztozak a apelemekkel. A számítások végeredméye a 2. táblázatba látható. 47

15 2. Táblázat. A apeergia fotovillamos haszosítás poteciálja számítási eredméyeiek összefoglalása az épületek tetőfelületé 25%/75% termikus kollektor/ apelem alkalmazási aráy eseté. Vízszites felület (km 2 ) 30 o os felület (km 2 ) 45 o os felület (km 2 ) 60 o os felület (km 2 ) Elvileg beépíthető apelem felület (km 2 ) Valóságba kedvezőe beépíthető apelem felület (km 2 ) Beépítési dőlésszög ( o ) Beépíthető apelem teljesítméy (MWp) Éves villamos eergiater melés (10 9 kwh) Nagypael és 2, , , , , alagútzsalus házak Egyéb lakóépületek 0 47,25 47,25 21, ,25 2, Mezőgazdasági 10, ,5 6, ,5 0, épületek Mezőgazdasági 0 7, , , , , épületek Oktatási épületek 1,26 0 0, , ,4377 0, Oktatási épületek 0 2,058 2,058 0, ,48 0, Ökormáyzati 1, , , , , épületek Ökormáyzati 0 2,4402 2,4402 1, ,809 0, épületek Gyep-legelő , , ,95 246, Új mezőgazdaságilag felszabadult területek , , Vasútvoalak meté 47,388 47,388 10, ,23 1, Autópályák meté 1, , , , , Összese 20625,8 47,388 59,342 1, , , ,89 484,97469 A számítások szerit a fotovillamos poteciál értéke csupá 0,25%-al csökket Napelemes beredezések várható övekedési üteme Magyarországo 2004-be meghaladta a 3000 MWp értéket a világo működő apelemes beredezések összteljesítméye és évi 34%-os övekedéssel számolak. Ebből a apsugárzási viszoyok szempotjából áluk léyegese kedvezőtleebb helyzetű - Németországba több mit 400 MWp üzemelt. A 83 milliós émet lakosság mide egyes tagjára már több mit 4,8 Wp beépített apelem teljesítméy jut. Németországba, 2000-be elfogadták a Megújuló Eergia Törvéyt, amely a megújuló techológiák között megkülöböztetett módo 20 évig garatálja a 0,48 Euro/kWh átvételi árat a apelemes villamos eergiatermelőkek ba a apelemes tető program teljesült, amelyhez KfW bak alacsoy kamatú kölcsöt biztosított. Németországba a apelem iparág embert foglalkoztat. Az Európai Napelem Gyártók Szövetségéek (EPIA) számításai szerit 2040-re Európa villamos eergia igéyéek 26%-át apelemes beredezések fogják szolgáltati. Magyarország 2004-óta az Európai Közösség tagja, és mit Tagország az Európai Közösségbe követi lesz kéytele a közös megújuló eergetika politikát. Remélhetőleg a korábba 12%-os, de 2004-be 25 %-ra emelt, majd 2006-ba 20%- ra változott ÁFA kulcsos besorolásba tartózó apeergiás beredezések ismét léyegese alacsoyabb besorolásba kerülek, valamit a apelemes beredezések beruházására voatkozó támogatás az eddigiél jeletősebb lesz és a apelemes villamos eergiatermelés támogatottá válik. Ugyacsak reméljük, hogy a émet példához hasolóa Áramszolgáltatóik támogatást, ösztözést és törvéyi háttért kapak a apeergiával termelt villamos eergia átvételéhez és a jeleleg em 48

16 szívese fogadott apelemes áramtermelőket, em fogják sújtai a kb. 1 MFt csatlakozási költségek. A becslések szerit Magyarországo lévő 100 kwp apelemes beredezés lakosságukra vetítve 0,01 Wp egy főre jutó apelemes beredezés teljesítméyek felel meg. Napeergia szempotjából áluk léyegese kedvezőtleebb helyzetű Németországba egy főre vetítve eek több mit 480 szorosa üzemel. Szeréy de ugyaakkor mégis pozitív szádékú - célkitűzések tekithető, ha 2010-re ezt az aráyt egyedére csökketjük. Az évi 34%-os övekedési progózis Németországba kb. 7,5-szörös övekedést jelet. A lakosság övekedésével em számolva ez Magyarországo 2010-re 30 szoros, azaz 3 MWp beépített teljesítméyű apelemes beredezés létesítését jeleti! 3.7. Napelemes beredezések várható alkalmazási struktúrája Magyarországo A apelemes áramforrások alkalmazásáak két legfotosabb területe az autoóm villamos eergia ellátás és a közvetle villamos hálózatba törtéő táplálás. A jelelegi magyarországi alkalmazások kb.75%-a az autoóm áramellátás és kb.25%- a a közvetle villamos hálózatba törtéő táplálás területére esik (eze belül kb. 2% kváziautoóm) A közepese fejlett és a fejlett ipari országokba a közvetle villamos hálózatba törtéő táplálás részaráya övekszik. Ez a tedecia áluk is érvéyesüli fog, azoba volumeébe az autoóm áramellátás övekedése is várható, külööse villamos eergiával ellátatla területeke telepítedő hírközlési beredezések, ismétlő állomások, mérő és moitoráló redszerek valamit szórváytelepülések, üdülő és természetvédelmi területeke törtéő villamos eergia ellátásra. A szórváytelepülések felújításra szoruló vezetékes áramellátásáál is a apelemes autoóm áramforrások alkalmazása várható. A viszoylag megfelelő sűrűségű villamos hálózattal redelkező Magyarországo az autoóm és vezetékes áramellátás kombiációja az u. kváziautoóm redszerek elterjedése is várható, külööse lakóépületekél, ipari és kereskedelmi létesítméyekél re 3 MWp beépített apelem meyiséggel számoluk, melyek főbb redszerekéti feltételezett megoszlása a következő. 0,9 MWp apelemes autoóm áramforrás (30%) 1,5 MWp közvetle villamos hálózatba tápláló redszer (50%) 0,6 MWp kváziautoóm áramforrás (20%) 49

17 17. ábra. A Solart-System Kft évi 1100 kwh-át termelő egyik kváziautoóm apelemes áramforrása 3.8. Napelemes beredezések költség elemei Magyarországo A apelemes beredezések költség számításáál a következőket vettük figyelembe: A számításokat ettó beszerzési értéke, ÁFA metese és a jeleleg érvéybe lévő gazdasági szabályozók figyelembe vételével végeztük. Jelelegi beszerzési árakkal számoltuk 250 Ft/ Euró MNB középárfolyam mellett. Korszerű agyhatásfokú és agy megbízhatóságú kristályos szilíciumból készült apelemek alkalmazásával számoltuk, amelyek élettartama legalább 30 év. A gyártók 20 év teljesítméygaraciát vállalak. Valameyi alkatrészél (apelemek, elektroikus eszközök, tartószerkezet, vezetékek, kapcsolóeszközök, segédszerelvéyek) 30 év élettartammal számoltuk kivétel az akkumulátor, ahol agy megbízhatóságú, kezelésmetes speciális ólomakkumulátort vettük figyelembe 15 év élettartammal. Akkumulátor alkalmazásával csak az autoóm, és kváziautoóm áramforrásál számoltuk, amit a 30 éves életciklus alatt egyszer cseréli kell és eek értékét a karbatartási költségbe számoltuk. Éves karbatartási költségre, amelybe a statisztikus alkatrész meghibásodásokat is figyelembe vettük a beruházási összeg 0,5 %-ával számoltuk. 50

18 A számításokat a következő főbb műszaki jellemzőkkel redelkező apelemes beredezésekre végeztük: Napelemes autoóm áramforrás Beépített évleges apelem teljesítméy: 1 kwp Napelem felület: 8 m 2 Napelemek rögzítése: tetőre szerelhető szerelvéyekkel Beépített akkumulátor kapacitás: 20 kwh (100 órás kisütésre voatkozólag) Kimeő feszültség: 12/24/48 VDC és 240VAC,50 Hz Kimeő teljesítméy: 400 W Napi átlagba álladó terhelés mellett kivehető éves eergiameyiség: 800 kwh (déli tájolást és 65 fokos apelem dőlésszöget és magyarországi átlag adatokat figyelembe véve) Beruházási költség: ,-Ft Karbatartási költség 30 év alatt: ,-Ft Villamos eergia költsége: 125 Ft/kWh (30 éves eergiatermelést és amortizálódást figyelembe véve) Villamos hálózatba tápláló apelemes redszer Beépített évleges apelem teljesítméy: 2 kwp Napelem felület: 16 m 2 Napelemek rögzítése: tetőre szerelhető szerelvéyekkel Kimeő feszültség: 240VAC,50 Hz A fogyasztó/hálózat apeergiából yerhető éves eergiameyisége: 2400 kwh (déli tájolást és 30 fokos apelem dőlésszöget és magyarországi átlag adatokat figyelembe véve) Beruházási költség: ,-Ft Karbatartási költség 30 év alatt: ,-Ft Villamos eergia költsége: 43 Ft/kWh (30 éves eergiatermelést és amortizálódást figyelembe véve) Napelemes kváziautoóm áramforrás Beépített évleges apelem teljesítméy: 1 kwp Napelem felület: 8 m 2 Napelemek rögzítése: tetőre szerelhető szerelvéyekkel Beépített akkumulátor kapacitás: 10 kwh (100 órás kisütésre voatkozólag) 51

19 Kimeő feszültség: 240VAC,50 Hz Kimeő teljesítméy: 500 W, 700 VA Miimális autoómitás: 24 óra 200 W terhelésél A fogyasztó apeergiából yerhető éves eergiameyisége: 1100 kwh (déli tájolást és 30 fokos apelem dőlésszöget és magyarországi átlag adatokat figyelembe véve) Beruházási költség: ,-Ft Karbatartási költség 30 év alatt: ,-Ft Villamos eergia költsége: 67 Ft/kWh (30 éves eergiatermelést és amortizálódást figyelembe véve) Ameyibe em a ettó beszerzési áro számoluk, úgy a beredezések kereskedelmi forgalmáál kb. 25% haszokulcsot és a helyszíre szállításért és üzembe helyezésért kb.6-10 % további költséggel kell számoli, amely a feti Ft. összegeket összese %-al öveli. A 20 %-os ÁFA erre rakódik rá! be Magyarországo üzemelő apelemes beredezések várható beruházási és karbatartási költségeiek valamit az éves szite a fogyasztók számára redelkezésre bocsátott apeergiából termelt villamos eergia meyiségéek összefoglalása A apelemes beredezések összesített feltételezett évleges teljesítméye be: 3 MWp Ebből 0,9 MWp apelemes autoóm áramforrás (30%). 900 db. Össz-beruházási költség: 1,8 MrdFt Össz-karbatartási költség 30 év alatt: 0,9 MrdFt Kivehető éves eergiameyiség: kwh 1,5 MWp közvetle villamos hálózatba tápláló redszer (50%) 750 db Össz beruházási költség: 2,025 MrdFt Össz karbatartási költség 30 év alatt: 0,3 MrdFt A fogyasztó/hálózat apeergiából yerhető éves össz eergiameyiség: kwh 52

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek 3. ÖRVÉNYSZIVATTYÚK A folyadékkal működő gépeket több szempot szerit lehet csoportokba osztai. Az egyik fő csoportjuk a folyadékba rejlő mukavégző képességet haszálja fel, és alakítja át a folyadék eergiáját,

Részletesebben

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Készült az Európai Uió és a Magyar Köztársaság támogatásával 2007 impresszum Euro Bajai Gordo fejlesztéspolitikai kormáybiztos

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelszerződésekhez Érvéyes hitelszerződésekre 2011.március 1. apjától, visszavoásig. V. 20100228/20110301 Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Nap és szélenergiás hibrid rendszerek energetikai modellezése Doktori értekezés tézisei Bartha Sándor Gödöllő 2009 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

Napelemes rendszerek. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Napelemes rendszerek. Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Napelemes rendszerek. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Napelemes rendszerek. Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva! Napelemes rendszerek 1. számú fólia Indokok Miért? A tető, a homlokzat vagy a nyílászárók részeként használható Új funkciót ad az épületek határoló szerkezeteinek Mikor? Épületszerkezetek, például a tető

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2012. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2012. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 212. évi alakulásáról Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 213. Tartalomjegyzék Ábra-és táblázatjegyzék...

Részletesebben

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 27. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI A VER összesített aktuális adatai az éves csúcsterhelés idôpontjában 27.11.29., 17. óra AUSZTRIA 89 Wien Südost Bécs Neusiedl Nezsider Szombathely

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN Lakatos László 1 Összefoglalás A megújuló légköri erőforrások (napenergia, szélenergia) használatának gyökerei

Részletesebben

A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI

A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI 2014. szeptember A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI készítette: Romhányi Balázs A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS-POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI Szerző: Romhányi Balázs Szerkesztő: Perger

Részletesebben

ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK

ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK Dr. Fülöp László főiskolai tanár Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar fulopl@pmmf.hu Épületek energiatakarékossági követelménye 1.Tervezési

Részletesebben

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG Budapest 2009. november 1 Készült: a Magyar Energia Hivatal megrendelésére Készítette: Energiakutató Intézet

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

AZ EWEA ELŐSZAVA. Arthouros Zervos Elnök, Európai Szélenergia Társaság

AZ EWEA ELŐSZAVA. Arthouros Zervos Elnök, Európai Szélenergia Társaság ELŐSZÓ Hans van Steen A megújuló energiaforrások szabályozási politikájával és előmozdításával foglalkozó, Regulatory Policy and Promotion of Renewable Energy nevű egység vezetője, Energiaügyi és Közlekedési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS Magyar Bányászati Hivatal Budapest, KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS Készítette: Fodor Zoltán Okl. mg.gépészm., épületgépészm. 5600 Békéscsaba,Szabó D.u.25. Tartalomjegyzék 1. VERTIKÁLIS ZÁRT HURKÚ

Részletesebben

Sikeres új esztendôt kívánunk!

Sikeres új esztendôt kívánunk! A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 OVIT_HIRDETES_Elektrotechnika_A4:Layout 1 12/16/09 11:06 AM Page 1 Sikeres új esztendôt kívánunk! A szélenergia-termelés támogatása Csúcson

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról 2014 MEKH Megújuló alapú villamosenergia-termelés, KÁT rendszer 2013 A Magyar Energetikai

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biatorbágy, 2008. december 09. Metz Rezső 1 Tartalom Tartalom... 2 I. Bevezetés... 3 I. 2002/91/EK EU-irányelv és az európai gyakorlat... 4 II. A 7/2006.

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu 2013-2014 1. szám Hatékony Ház Napok Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu Szakmai partnereink Passzív és energiatakarékos házak Építtetőktől építtetőknek médiatámogatóink Projekt gazda A Hatékony Ház Napok

Részletesebben