3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON"

Átírás

1 3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Pálfy Miklós Solart-System Kft Budapest Gulyás u 20. T/F: Magyarország apeergia viszoyai A Napba végbemeő termoukleáris reakció hatására eergia szabadul fel, amely a Nap felületéről sugárzás formájába távozik a világűrbe. Az évete lesugárzott eergia értéke 1, J, amely kb. ± 1% -o belül álladó. Földükre ebből a hatalmas eergiából J jut évete, amely több mit tízezerszerese a Föld teljes eergiaigéyéek. A Föld pályájáak excetricitása miatt ez az eergia éves viszoylatba kb. ± 3% -kal változik. Átlagos Föld-Nap távolság mellett a Föld légköré kívül a sugárzásra merőleges felülete időegység alatt átáramló sugárzási eergia átlagértéke 1353 W/m 2, amelyet ap-álladóak (solar costat) is szokás evezi. Ez az érték a leggyakrabba haszált más mértékegységekbe a következő: 1940 Lagley/perc, 1940 cal/cm 2.perc, ill. az agolszász irodalomba gyakra haszált mértékegységbe kifejezve 428 BTU/ft 2.h. A földkörüli pályá működő fotovillamos beredezések tervezéséél ezek az értékek iráyadóak. A Föld felszíére érkező sugárzást azoba számos egyéb téyező - mit például a földrajzi helyzet, atmoszférikus viszoyok, apszak stb. befolyásolja.[1] A Nap sugárzásáak spektrális eloszlását közelíthetjük egy 5762 o K -e izzó fekete test sugárzási spektrumával. A potos sugárzási spektrum az 1970-es évekbe a Földö kívüli mérések eredméyeiek kiértékelése alapjá született meg. A Nap sugárzásáak eergiahordozói a fotook. A fotook közül egyes meghatározott hullámhosszúak a Földet körülvevő légrétege áthaladva a gázatomokogázmolekuláko abszorbeálódak. 0,38 µ hullámhossz alatt (ibolyátúli tartomáy) a felső légrétegek ózotartalma, valamit az oxigé és itrogé okoz jeletős abszorpciót. Ebből adódóa Földük felszíé a 0,3 µ -ál rövidebb hullámhosszú sugárzás itezitása általába ige alacsoy. A spektrum látható tartomáyába - 0,38 µ - 0,74 µ hullámhossz között - az abszorpció csak kisebb mértékű. 0,74 µ hullámhossz fölött (ifravörös tartomáy) az abszorpciót a légkörbe lévő többatomos molekulák, a víz és a szédioxid okozzák. Földükre a Napból érkező sugárzási eergiát globál sugárzásak evezzük. Derült időbe a globál sugárzás két összetevőre botható: a direkt sugárzásra, amely közvetleül jut, a megfigyelt helyre a Napból, valamit a diffúz sugárzásra, amely a levegő alkotórészei törtéő szóródás utá érkezik a felszíre. Borult időbe a globál sugárzást csak a diffúz sugárzás alkotja. Egy ap folyamá a felületegységre érkező sugárzási eergiát a sugárzás itezitásáak itegrálásával kapjuk. Az időjárás változásától függőe külöböző api fajlagos eergiameyiségek érkezek, és ezek összege eredméyezi az éves viszoylatba beérkező eergia meyiséget. A külöböző földrajzi potoko lévő meteorológiai állomások mérik a vízszites felületre beérkező api sugárzási értékeket és általába hóapokra átlagolva adják meg. 34

2 A következőkbe eze adatok felhaszálásával ábrázoljuk kwh/m 2 ap -ba az ország külöböző potjai vízszites felülete mért teljes vagy globál sugárzás átlagértékeket az év külöböző hóapjaiba. A források az Országos Meteorológiai Szolgálat mérési adatait haszálják fel ill. átlagolják ot megelőző időszakra.[2] és időszakra.[3,4] Az 1. és a 3. ábrá összesítve ábrázoljuk a külöböző mérési helyszíeke a globál sugárzás vízszites felülete mért api fajlagos átlag értékét az év külöböző hóapjaira. A 2. és 4. ábrá ábrázoljuk a külöböző mérési helyszíeke a globál sugárzás vízszites felülete mért api fajlagos értékét egész évre átlagolva ig kwh/m 2 ap ja. feb. márc. ápr. máj. ju. jul. aug. szept. okt. ov. dec. Békéscsaba Budapest Debrece Kalocsa Kecskemét Kékestetö Keszthely Kisvárda Martovásár Pécs Siofok Sopro Szeged Tiszaörs 1.ábra Magyarország külöböző mérési potjai a globál sugárzás vízszites felülete mért api fajlagos átlag értéke az év külöböző hóapjaiba Éves átlag 1965-ig 4,5 4 3,5 kwh/m 2 ap 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Békéscsaba Budapest Debrece Kalocsa Kecskemét Kékestetö Keszthely Kisvárda Martovásár Pécs Siofok Sopro Szeged Tiszaörs 2. ábra Magyarország külöböző mérési potjai a globál sugárzás egész évre voatkozó vízszites felülete mért api fajlagos átlag értéke 35

3 között kwh/m 2 ap ja. feb. márc. ápr. máj. ju. jul. aug. szept. okt. ov. dec. Sopro Keszthely Siófok Pécs Martovásár Budapest Kecskemét Szeged Tiszaörs Békéscsaba Debrece Kisvárda 3. ábra Magyarország külöböző mérési potjai a globál sugárzás vízszites felülete mért api fajlagos átlag értéke az év külöböző hóapjaiba Éves átlag között 4,5 4 3,5 kwh/m 2 a 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Sopro Keszthely Siófok Pécs Martovásár Budapest Kecskemét Szeged Tiszaörs Békéscsaba Debrece Kisvárda 4. ábra Magyarország külöböző mérési potjai a globál sugárzás egész évre voatkozó vízszites felülete mért api fajlagos átlag értéke Az 1965-ig redelkezésre álló mérési eredméyek kiértékelése alapjá megállapítható, hogy Magyarország területé a vízszites felülete mért globál sugárzás api átlagértéke 3,2-4 kwh/m 2 között va, ami éves viszoylatba kwh/m 2 értékek felel meg. Az újabb és valószíűsíthetőe potosabb, de rövidebb időszakot felölelő közötti redelkezésre álló mérési 36

4 eredméyek kiértékelése alapjá pedig az állapítható meg, hogy Magyarország területé a vízszites felülete mért globál sugárzás api átlagértéke 3,15-3,65 kwh/m 2 között va, ami éves viszoylatba kwh/m 2 értékek felel meg. Az utóbbi eredméyek alapjá azt modhatjuk és a későbbiekre ézve ezt tekitsük kiidulási alapak -, hogy a Magyarország területé a vízszites felülete mért globál sugárzás éves értékéek helyi eloszlása a legagyobb értékhez képest 14 %-o belül va, amiből azt a következtetést vohatjuk le, hogy országos eergetikai becslésekél egy 1250 kwh/m 2 es átlagértékkel számolhatuk. Magyarország 93 ezer km2 területére évete beérkező eergia a Napból a feti értékek átlagával számolva tehát 1,16 x kwh, vagyis Magyarország 4x10 10 kwh éves villamos eergia fogyasztásáak 2900 szorosa. Ezt tekithetjük Magyarország apeergia poteciálja 1.redű közelítéséek Napelemek A apelem vagy fotovillamos elem, a Nap sugárzási eergiáját közvetleül alakítja át villamos eergiává. Az eergiaátalakítást a apelem alapayagául szolgáló félvezető végzi oly módo, hogy az elyelt sugárzás közvetleül villamos töltéseket hoz létre az ayagba, amelyeket a apelembe kialakított villamos tér szétválaszt. A villamos áram a külső áramelvezető kotaktusoko keresztül elvezethető. A ma gyártott és a apelemes áramforrásokba tömegese alkalmazott apelemek szite kizárólag szilícium alapayagból készülek. A szilícium a Földükö második leggyakrabba elforduló elem. Közismert elfordulási formája a homok, a szilícium dioxid, melyet termikus-kémiai reakcióval redukálják, majd tisztítják. A jeleleg alkalmazott és a közeljövőbe alkalmazásra kerülő, hosszú élettartamú és jobb hatásfokú apelemek egykristályos illetőleg polikristályos szilícium felhaszálásával készülek. Az egy- és polikristályos szilícium apelemek eergia átalakítási hatásfoka apjaikba már a %-ot eléri. Laboratóriumi körülméyek között azoba már 24.5 % hatásfokot, többrétegű apelemekkel pedig 30% fölötti hatásfokot is elértek. Készülek amorf szilícium vékoyréteg apelemek is. Ezek hatásfoka 5 % körül va. apelem modul gyártás (MWp) egyéb Europa Japá USA Összes év 5. ábra A apelem modul gyártás alakulása[10,6] 37

5 Napjaikba évete a világo több mit 1000 MWp teljesítméyek megfelelő meyiségű apelemet állítaak elő. A termelés éves övekedéséek üteme 34% re eek 15 szőrösét progosztizálják.[5,6,7] A apelem gyártásáak alakulásából jól látható, hogy 2002-től Japá utá Európába gyártják a legtöbb apelemet és ez a sorred a 2010-re voatkozó progózisokba sem változik. [5,6,7] A apelemek földi alkalmazása agymértékbe terjed. A apelemek alkalmazása redkívül sokrétű. A fejlett ipari országokba széles körbe alkalmazzák a apeergiás áramforrásokat. A apelemes áramforrások alkalmazásáak két legfotosabb területe az autoóm villamos eergia ellátás és a közvetle villamos hálózatba törtéő táplálás illetőleg eek kombiációja a kváziautoóm áramellátás.[8,14,15] 3.3. A Nap sugárzásából lokálisa termelhető villamos eergia A helyszíre voatkozó meteorológiai adatokból a korszerű techológiákkal készülő apelem modulokat tartalmazó apeergiás beredezések lokális eergiahozama kiszámolható. Jó becslést végzük, ha az I sugárzási teljesítméy és a T apelem hőmérséklet hatását a apelem η eergia átalakítási hatásfokára első közelítésbe elhayagoljuk. A Nap eergiájából ap alatt lokálisa termelhető E villamos eergiát a P évleges teljesítméyből és a helyszíre voatkozó E f fajlagos apeergia adatokból az alábbi módo jól közelíthetjük. E = η ( I, T ) F P ( I, T ) η ( I, T ) F I P ( I, T ) E f = ahol η a évleges teljesítméyhez tartozó hatásfok, F a apelem modul felület, és I a évleges teljesítméyhez tartozó sugárzási teljesítméy (1000 W/m 2 ). Déli iráyú tájolású 30 és 60 fokos dőlésszögű felületekre jó közelítéssel átszámolhatók az év külöböző hóapjaira a sugárzási eergia fajlagos átlag értékei az alábbi táblázatba szereplő szorzószámok segítségével a vízszites felületre megadott fajlagos sugárzási eergia értékekből. [8] 1 E f 38

6 Dőlésszög ja. febr. márc. ápr. máj. jú. júl. aug. szept. okt. ov. dec. Éves átlag 30 fokál 60 fokál 1,75 1,57 1,35 1,16 1,05 1,00 1,03 1,12 1,28 1,51 1,71 1,83 1,21 2,14 1,77 1,34 1,02 0,84 0,77 0,80 0,95 1,22 1,65 2,06 2,32 1,11 Magyarországi átlagértékekkel számolva 1 kwp teljesítméyű apelem api elvi átlagos eergia hozamát déli iráyú külöböző dőlésszögű rögzített telepítés eseté a 6. és 7. ábrá mutatjuk be ja. feb. márc. ápr. kwh/ap máj. ju. jul. aug. szept. okt. ov. dec. 6. ábra. 1kWp teljesítméyű apelem api elvi átlag eergia termelése külöbözi hóapokba Magyarországo (dõlésszög 3O o ). Éves átlag eergiatermelés 1500 kwh. 39

7 ja. ja. feb. feb. márc. márc. ápr. ápr. máj. máj. ju. ju. jul. jul. aug. aug. szept. szept. okt. okt. ov. ov. dec. kwh/ap kwh/ap dec. 7. ábra. 1kWp teljesítméyű apelem api elvi átlag eergia termelése külöbözi hóapokba Magyarországo (dõlésszög 60 o ). Éves átlag eergiatermelés 1390 kwh. A 6 és 7. ábrák összevetésébõl jól látható, hogy külöbözi dõlésszögû telepítéssel a téli és yári idõszak eltérõ sugárzási viszoyaiból adódó eergiahozam api átlaga igaz, hogy az éves eergiatermelés rovására, de - közelíthetõ. Ez külööse autoóm áramellátási feladatok megoldásáál jelethet előyt Napelemes áramforrások Magyarországo A apelemek és apelemes beredezések fejlesztése Magyarországo az 1970-es évek közepé idult a Villamosipari Kutató Itézetbe. Az első hazai apelemes beredezés 1975-be készült. A fejlesztés és kísérleti gyártás aak bezárásáig a Paoglas Solarlab-ba folytatódott 1992-ig. A fejlesztési és gyártási tapasztalatok jeleleg az 1990-be alapított Solart-System Kft-be haszosulak be amorf szilícium alapú apelemek - elsősorba külföldi piacra törtéő - gyártására megalakult a Duasolar Rt re évi 3 MWp gyártási kapacitásra felfejlesztették a Duasolar Rt.-ot és Európa legagyobb amorf szilícium apelem gyártója lett ba a gyártósorokat leszerelték, és Thaiföldre szállították be a SANYO Magyarországo apelem modul gyártó üzemet létesített évi 100 MWp kapacitással. Jeleleg több apelem forgalmazó tevékeykedik Magyarországo. 40

8 8. ábra. Az 1975-be készült első hazai apelemes áramforrás A Magyarországo üzemelő apelemes beredezésekre voatkozóa adatbázis em áll redelkezésre. A beredezések meyiségére csak becslés alapjá tuduk következteti. A becslés alapja az 1975-óta folytatott saját fejlesztési tevékeység sorá készült beredezés állomáy, valamit a Duasolar Rt. és a agyobb hazai forgalmazókkal a hazai eladási adatokra voatkozó kozultáció. Eek alapjá a Magyarország külöböző részé jeleleg üzemelő apelemes beredezés állomáyt 100 kwp teljesítméyre becsüljük, amelyek éves eergiatermelése kb.150 MWh, ha egy átlagos 30 fokos dőlésszögű telepítéssel számoluk. Mit láti fogjuk a fogyasztó eél csak kevesebbet tud haszosítai. A beredezések kb. ¾-e autoóm áramellátási feladatokat lát el mikrohullámú átjátszókál, helyi telefoközpotál, autópálya segélykérő telefookál, forgalomszámlálókál, meteorológiai állomásokál, hálózattól távol eső házakál, biztosági beredezésekél, oktatási beredezésekél, villaypásztorokál, házi, mező és erdőgazdasági vízellátásál, gázipari beredezések moitorállásáál, autóbuszok szellőzéséél, világításál stb. A beredezés állomáy kb. ¼-e közvetleül hálózatra dolgozik üzemayagtöltő állomásál, magá házakál, oktatási itézméyekél stb. [5,9,11] 9. ábra. 10kWp os hálózatra termelő apelemes áramforrás 41

9 10. ábra. 10kWp os hálózatra termelő apelemes áramforrás a Szet Istvá Egyeteme 3.5. Napelemes beredezések telepítési lehetőségei Magyarországo A apelemek telepítéséél a legfotosabb szempot a kedvező beapozás biztosítása. Ebből a szempotból ige széles lehetőségek állak redelkezésre, amelyből az alábbiakat vesszük számításba: Épületekre ill. egyéb létesítméyekre törtéő telepítés Szabad földterületekre törtéő telepítés [12,13,14] Épületekre törtéő telepítésél első közelítésbe a szabad tetőfelületeket vesszük számításba és ezek agyságát igyekszük megbecsüli. [16,17] Nagypael alkalmazásával épített lakások száma 2001-be: Blokkos alagútzsalus lakások száma 2001-be: Lépcsőházakét 40, szitekét 4 lakást számolva és 50 m 2 átlagos lakásterületet figyelembe véve a agypaeles, valamit blokkos és alagútzsalus techológiával épült lakások lépcsőház fölötti összes tetőfelülete, - amelyet lapos tetőek feltételezük - az alábbi értékre adódik: Lépcsőházak száma: ( )/40= db Lépcsőházak fölötti lapos tetőfelület: *4*50 = m 2 42

10 11. ábra. Lapos tetőre szerelt 50kWp-os apelemes áramforrás Egyéb lakások száma 2001-be: Feltételezésük szerit a lakások 50%-a családi ház és 50% -a hagyomáyos tetővel redelkező 4 szites épület, szitekét égy lakással. A családi házak átlag alapterületét 100 m 2 re feltételezve egy átlag 45 fokos tető dőlésszögél kb. 35 m 2 es sátortető oldallap tetőfelületek adódak, amelyekből az egyik alkalmas lehet apelemek telepítésére. Családi házak kedvező iráyú tető felülete: *35 : m 2 A 4 szites épületek alapterületét az 50 m 2 es átlag lakás területtel számolva, 16 lakásokét 200 m 2 épület alapterület feltételezhető, amelyek oldallap tetőfelületei egyekét 70 m 2 re vehető. Ezekből egyik alkalmas lehet apelemek telepítésére. 4 szites épületek kedvező iráyú tető felülete: 70* /16= m 2 Mezőgazdasági épületek alapterülete 2000 be: kb m 2 Feltételezésük szerit ezek 50%-a lapos tetős és 50%-a yeregtetős. Feltételezzük továbbá, hogy a yeregtetős épületek átlagosa 1:5 aráyú téglalap alaprajzúak és 45 fokos dőlésszögű egyik tetőfelülete, - amely az alapterület 75%-ra adódik - alkalmas apelemek telepítésére. Lapos tetős mezőgazdasági épületek tető felülete: m 2 Nyeregtetős mezőgazdasági épületek kedvező iráyú tető felülete: m 2 Oktatási itézméyeket befogadó épületek száma 2003-ba: kb Ökormáyzati épületek száma 2003-ba: kb db Feltételezésük szerit ezek átlag alapterülete 400 m 2 és 30 %-a lapos tetejű és 70 %-a yeregtetős. A yeregtetős épületek átlagosa 1:2 aráyú téglalap alaprajzúak és 45 fokos dőlésszögű egyik tetőfelületük amely az alapterület 70%-ra adódik alkalmas apelemek telepítésére. Oktatási itézméyek lapos tetőfelülete: 0,3*14.000*400 = m 2 Oktatási itézméyek yeregtetős kedvező iráyú tető felülete: 0,7*14.000*400*0,7= m 2 Ökormáyzati épületek lapos tetőfelülete: 0,3*16.600*400 = m 2 Ökormáyzati épületek yeregtetős kedvező iráyú tető felülete: 0,7*16.600*400*0,7= m 2 43

11 Gyep-legelőterületek 2002-be: km ábra. Szabad földterületre szerelt apelemes erőmű EU csatlakozáskor 2004-be mezőgazdasági termelésre em támogatott terület: kb km 2 Vasútvoalak hossza 2002-be: km Feltételezésük szerit az egyik oldalo 1 m-től idulva 4 m magasságig 30 fokos dőlésszöggel elhelyezhetők apelemek. Vasútvoal hosszába egyik oldalo redelkezésre álló felület: 7, *3*2 = m ábra. Vasútvoal meté szerelt apelemes redszer Autópályák hossza 2002-be: 581 km Feltételezésük szerit az egyik oldalo 4 m magasságig 60 fokos dőlésszöggel 2 m felett elhelyezhetők apelemek. (Zajvédőfal) Autópályák hosszába egyik oldalo redelkezésre álló felület: *2*0,865 = m 2 44

12 14. ábra. Autópálya zajvédőfalra szerelt apelemes redszer Síkfelületre törtéő telepítésél általába em jelet ehézséget a déli iráyú tájolás, de a telepítésél a apelemek takarását figyelembe kell vei. Egy β dőlésszöggel telepített b szélességű apelem felületél d sortávolság eseté a vízszites síkhoz képest δ szögű apállásál akkor ics éppe takarás a sorok között, ha az alábbi összefüggés teljesül o si( 180 β δ ) d = b si δ Általába elég jó a apsugárzás éves sugárzási eergiájáak kihaszálása déli iráyú telepítés eseté, ha a dec. 21.-i déli apállásra éppe teljesül ez a feltétel. Budapest szélességi köré (47,5 o ) törtéő 30 o os dőlésszögű telepítés eseté a dec. 21.-i apállást figyelembe véve d/b = 2,32 re adódik. Ebből pedig az adódik, hogy a apelem felület a téylegese redelkezésre álló síkfelületek csak legfeljebb 43,1 %-a lehet. Meglévő épületekél, autópályákál, vasútvoalak meti telepítésél azoba a déli tájolás csak kevés helye lehetséges, Azoba a déli iráytól +/- 45 o -os tehát délkeleti vagy délyugati tájolás eseté a déli tájoláshoz képest csupá 7%-os az éves eergia veszteség. Számoljuk 10%-os tájolási veszteséggel és ekkor autópályáik meté az egyik oldal tájolás szempotjából poteciális telepítési lehetőség. A vasúthálózat valameyi tájolási iráyba való egyeletes iráyeloszlását feltételezve az egyik oldal 50%-os valószíűséggel tájolás szempotjából poteciális telepítési lehetőség 10% os tájolási veszteség mellett. A takarás miatt kizárható poteciális telepítési lehetőségek megbecsülése tűik a legbizoytalaabbak. Valószíű, hogy becslésükkel em leszük túl optimisták, és em követük el agy hibát, ha 50%-ra vesszük eek értékét az egyéb okok miatt kieső területekkel együtt. Az elvileg beépíthető apelem felület tehát a téylegese redelkezésre álló síkfelületek 0,431 - szerese, de a hagyomáyos ill. yeregtető felületével megegyezik. 45

13 A valóságba kedvezőe beépíthető apelem felület pedig az elvileg beépíthető apelem felületek 0,5*0,9 = 0,45 szöröse. Vasútál, pedig csak eek fele, 0,225. Az alkalmazadó apelem modulok átlag hatásfokát az egyszerűség kedvéért 10%- ra vegyük. Így 1 m 2 apelemél 100 Wp teljesítméyel számolhatuk. 1 kwp apelem által termelt villamos eergiáak felhaszálás szempotjából csak kb. 80 %-át vehetjük figyelembe a külöböző csatolási, eergia átalakítási veszteségek miatt. Így 30 o -ál 1200 kwh/év, 45 o -ál 1150 kwh/év és 60 o -ál 1100 kwh/év átlag értékekkel számolhatuk. A fetiek figyelembe vételével az alábbi táblázatba foglaljuk össze számításaik eredméyeit 1. Táblázat. A apeergia fotovillamos haszosítás poteciálja számítási eredméyeiek összefoglalása. Vízszites felület (km 2 ) 30 o os felület (km 2 ) 45 o os felület (km 2 ) 60 o os felület (km 2 ) Elvileg beépíthető apelem felület (km 2 ) Valóságba kedvezőe beépíthető apelem felület (km 2 ) Beépítési dőlésszög ( o ) Beépíthető apelem teljesítméy (MWp) Éves villamos eergiater melés (10 9 kwh) Nagypael és 3,94 1,698 0, ,416 0, alagútzsalus házak Egyéb lakóépületek , ,26025 Mezőgazdasági 13,5 13,5 6, ,5 0,729 épületek Mezőgazdasági 10,125 10,125 4, ,625 0, épületek Oktatási épületek 1,68 0,724 0, ,5836 0, Oktatási épületek 2,744 2,744 1, ,48 0, Ökormáyzati 1,992 0,859 0, , , épületek Ökormáyzati 3,2536 3,254 1, ,412 0, épületek Gyep-legelő , ,95 246,93714 Új mezőgazdaságilag , ,74 felszabadult területek Vasútvoalak meté 47,388 47,388 10, ,23 1, Autópályák meté 1, ,005 0, , , Összese 20631,112 47,388 79,1226 1, , , ,06 486,00713 Az éves villamos eergiatermelés értéke Magyarország jelelegi villamos eergia fogyasztásáak több mit 12 szerese. Ezt tekithetjük Magyarország apeergiás villamos eergia poteciálja 2. redű közelítéséek. A poteciál becsléséél az épületek homlokzati apelemes borítási lehetőségét (övelő téyező) és a termikus kollektorok részesedését (csökkető téyező) em vettük figyelembe. Épületek apelemekkel törtéő borítására bemutatuk egy-egy megoldást a 15. és 16. ábrá. 46

14 15. ábra. Áryékoló szerepet is betöltő épületre szerelt apelemes redszer 16. ábra. Épület homlokzatába belesimuló dekoratív apelemes redszer Régi épületek felújításáál és új beruházásál ezek a megoldások figyelmet érdemelek. Jele muka eze megoldások eergetikai poteciál becslését em tartalmazza. A poteciál becslés fiomításáál a apelemekek a házak tetőfelületei, azoba a termikus kollektorokkal kell megosztozi. Becslésük szerit a termikus kollektorok a házak tetőfelületei a 25%/75% aráyba osztozak a apelemekkel. A számítások végeredméye a 2. táblázatba látható. 47

15 2. Táblázat. A apeergia fotovillamos haszosítás poteciálja számítási eredméyeiek összefoglalása az épületek tetőfelületé 25%/75% termikus kollektor/ apelem alkalmazási aráy eseté. Vízszites felület (km 2 ) 30 o os felület (km 2 ) 45 o os felület (km 2 ) 60 o os felület (km 2 ) Elvileg beépíthető apelem felület (km 2 ) Valóságba kedvezőe beépíthető apelem felület (km 2 ) Beépítési dőlésszög ( o ) Beépíthető apelem teljesítméy (MWp) Éves villamos eergiater melés (10 9 kwh) Nagypael és 2, , , , , alagútzsalus házak Egyéb lakóépületek 0 47,25 47,25 21, ,25 2, Mezőgazdasági 10, ,5 6, ,5 0, épületek Mezőgazdasági 0 7, , , , , épületek Oktatási épületek 1,26 0 0, , ,4377 0, Oktatási épületek 0 2,058 2,058 0, ,48 0, Ökormáyzati 1, , , , , épületek Ökormáyzati 0 2,4402 2,4402 1, ,809 0, épületek Gyep-legelő , , ,95 246, Új mezőgazdaságilag felszabadult területek , , Vasútvoalak meté 47,388 47,388 10, ,23 1, Autópályák meté 1, , , , , Összese 20625,8 47,388 59,342 1, , , ,89 484,97469 A számítások szerit a fotovillamos poteciál értéke csupá 0,25%-al csökket Napelemes beredezések várható övekedési üteme Magyarországo 2004-be meghaladta a 3000 MWp értéket a világo működő apelemes beredezések összteljesítméye és évi 34%-os övekedéssel számolak. Ebből a apsugárzási viszoyok szempotjából áluk léyegese kedvezőtleebb helyzetű - Németországba több mit 400 MWp üzemelt. A 83 milliós émet lakosság mide egyes tagjára már több mit 4,8 Wp beépített apelem teljesítméy jut. Németországba, 2000-be elfogadták a Megújuló Eergia Törvéyt, amely a megújuló techológiák között megkülöböztetett módo 20 évig garatálja a 0,48 Euro/kWh átvételi árat a apelemes villamos eergiatermelőkek ba a apelemes tető program teljesült, amelyhez KfW bak alacsoy kamatú kölcsöt biztosított. Németországba a apelem iparág embert foglalkoztat. Az Európai Napelem Gyártók Szövetségéek (EPIA) számításai szerit 2040-re Európa villamos eergia igéyéek 26%-át apelemes beredezések fogják szolgáltati. Magyarország 2004-óta az Európai Közösség tagja, és mit Tagország az Európai Közösségbe követi lesz kéytele a közös megújuló eergetika politikát. Remélhetőleg a korábba 12%-os, de 2004-be 25 %-ra emelt, majd 2006-ba 20%- ra változott ÁFA kulcsos besorolásba tartózó apeergiás beredezések ismét léyegese alacsoyabb besorolásba kerülek, valamit a apelemes beredezések beruházására voatkozó támogatás az eddigiél jeletősebb lesz és a apelemes villamos eergiatermelés támogatottá válik. Ugyacsak reméljük, hogy a émet példához hasolóa Áramszolgáltatóik támogatást, ösztözést és törvéyi háttért kapak a apeergiával termelt villamos eergia átvételéhez és a jeleleg em 48

16 szívese fogadott apelemes áramtermelőket, em fogják sújtai a kb. 1 MFt csatlakozási költségek. A becslések szerit Magyarországo lévő 100 kwp apelemes beredezés lakosságukra vetítve 0,01 Wp egy főre jutó apelemes beredezés teljesítméyek felel meg. Napeergia szempotjából áluk léyegese kedvezőtleebb helyzetű Németországba egy főre vetítve eek több mit 480 szorosa üzemel. Szeréy de ugyaakkor mégis pozitív szádékú - célkitűzések tekithető, ha 2010-re ezt az aráyt egyedére csökketjük. Az évi 34%-os övekedési progózis Németországba kb. 7,5-szörös övekedést jelet. A lakosság övekedésével em számolva ez Magyarországo 2010-re 30 szoros, azaz 3 MWp beépített teljesítméyű apelemes beredezés létesítését jeleti! 3.7. Napelemes beredezések várható alkalmazási struktúrája Magyarországo A apelemes áramforrások alkalmazásáak két legfotosabb területe az autoóm villamos eergia ellátás és a közvetle villamos hálózatba törtéő táplálás. A jelelegi magyarországi alkalmazások kb.75%-a az autoóm áramellátás és kb.25%- a a közvetle villamos hálózatba törtéő táplálás területére esik (eze belül kb. 2% kváziautoóm) A közepese fejlett és a fejlett ipari országokba a közvetle villamos hálózatba törtéő táplálás részaráya övekszik. Ez a tedecia áluk is érvéyesüli fog, azoba volumeébe az autoóm áramellátás övekedése is várható, külööse villamos eergiával ellátatla területeke telepítedő hírközlési beredezések, ismétlő állomások, mérő és moitoráló redszerek valamit szórváytelepülések, üdülő és természetvédelmi területeke törtéő villamos eergia ellátásra. A szórváytelepülések felújításra szoruló vezetékes áramellátásáál is a apelemes autoóm áramforrások alkalmazása várható. A viszoylag megfelelő sűrűségű villamos hálózattal redelkező Magyarországo az autoóm és vezetékes áramellátás kombiációja az u. kváziautoóm redszerek elterjedése is várható, külööse lakóépületekél, ipari és kereskedelmi létesítméyekél re 3 MWp beépített apelem meyiséggel számoluk, melyek főbb redszerekéti feltételezett megoszlása a következő. 0,9 MWp apelemes autoóm áramforrás (30%) 1,5 MWp közvetle villamos hálózatba tápláló redszer (50%) 0,6 MWp kváziautoóm áramforrás (20%) 49

17 17. ábra. A Solart-System Kft évi 1100 kwh-át termelő egyik kváziautoóm apelemes áramforrása 3.8. Napelemes beredezések költség elemei Magyarországo A apelemes beredezések költség számításáál a következőket vettük figyelembe: A számításokat ettó beszerzési értéke, ÁFA metese és a jeleleg érvéybe lévő gazdasági szabályozók figyelembe vételével végeztük. Jelelegi beszerzési árakkal számoltuk 250 Ft/ Euró MNB középárfolyam mellett. Korszerű agyhatásfokú és agy megbízhatóságú kristályos szilíciumból készült apelemek alkalmazásával számoltuk, amelyek élettartama legalább 30 év. A gyártók 20 év teljesítméygaraciát vállalak. Valameyi alkatrészél (apelemek, elektroikus eszközök, tartószerkezet, vezetékek, kapcsolóeszközök, segédszerelvéyek) 30 év élettartammal számoltuk kivétel az akkumulátor, ahol agy megbízhatóságú, kezelésmetes speciális ólomakkumulátort vettük figyelembe 15 év élettartammal. Akkumulátor alkalmazásával csak az autoóm, és kváziautoóm áramforrásál számoltuk, amit a 30 éves életciklus alatt egyszer cseréli kell és eek értékét a karbatartási költségbe számoltuk. Éves karbatartási költségre, amelybe a statisztikus alkatrész meghibásodásokat is figyelembe vettük a beruházási összeg 0,5 %-ával számoltuk. 50

18 A számításokat a következő főbb műszaki jellemzőkkel redelkező apelemes beredezésekre végeztük: Napelemes autoóm áramforrás Beépített évleges apelem teljesítméy: 1 kwp Napelem felület: 8 m 2 Napelemek rögzítése: tetőre szerelhető szerelvéyekkel Beépített akkumulátor kapacitás: 20 kwh (100 órás kisütésre voatkozólag) Kimeő feszültség: 12/24/48 VDC és 240VAC,50 Hz Kimeő teljesítméy: 400 W Napi átlagba álladó terhelés mellett kivehető éves eergiameyiség: 800 kwh (déli tájolást és 65 fokos apelem dőlésszöget és magyarországi átlag adatokat figyelembe véve) Beruházási költség: ,-Ft Karbatartási költség 30 év alatt: ,-Ft Villamos eergia költsége: 125 Ft/kWh (30 éves eergiatermelést és amortizálódást figyelembe véve) Villamos hálózatba tápláló apelemes redszer Beépített évleges apelem teljesítméy: 2 kwp Napelem felület: 16 m 2 Napelemek rögzítése: tetőre szerelhető szerelvéyekkel Kimeő feszültség: 240VAC,50 Hz A fogyasztó/hálózat apeergiából yerhető éves eergiameyisége: 2400 kwh (déli tájolást és 30 fokos apelem dőlésszöget és magyarországi átlag adatokat figyelembe véve) Beruházási költség: ,-Ft Karbatartási költség 30 év alatt: ,-Ft Villamos eergia költsége: 43 Ft/kWh (30 éves eergiatermelést és amortizálódást figyelembe véve) Napelemes kváziautoóm áramforrás Beépített évleges apelem teljesítméy: 1 kwp Napelem felület: 8 m 2 Napelemek rögzítése: tetőre szerelhető szerelvéyekkel Beépített akkumulátor kapacitás: 10 kwh (100 órás kisütésre voatkozólag) 51

19 Kimeő feszültség: 240VAC,50 Hz Kimeő teljesítméy: 500 W, 700 VA Miimális autoómitás: 24 óra 200 W terhelésél A fogyasztó apeergiából yerhető éves eergiameyisége: 1100 kwh (déli tájolást és 30 fokos apelem dőlésszöget és magyarországi átlag adatokat figyelembe véve) Beruházási költség: ,-Ft Karbatartási költség 30 év alatt: ,-Ft Villamos eergia költsége: 67 Ft/kWh (30 éves eergiatermelést és amortizálódást figyelembe véve) Ameyibe em a ettó beszerzési áro számoluk, úgy a beredezések kereskedelmi forgalmáál kb. 25% haszokulcsot és a helyszíre szállításért és üzembe helyezésért kb.6-10 % további költséggel kell számoli, amely a feti Ft. összegeket összese %-al öveli. A 20 %-os ÁFA erre rakódik rá! be Magyarországo üzemelő apelemes beredezések várható beruházási és karbatartási költségeiek valamit az éves szite a fogyasztók számára redelkezésre bocsátott apeergiából termelt villamos eergia meyiségéek összefoglalása A apelemes beredezések összesített feltételezett évleges teljesítméye be: 3 MWp Ebből 0,9 MWp apelemes autoóm áramforrás (30%). 900 db. Össz-beruházási költség: 1,8 MrdFt Össz-karbatartási költség 30 év alatt: 0,9 MrdFt Kivehető éves eergiameyiség: kwh 1,5 MWp közvetle villamos hálózatba tápláló redszer (50%) 750 db Össz beruházási költség: 2,025 MrdFt Össz karbatartási költség 30 év alatt: 0,3 MrdFt A fogyasztó/hálózat apeergiából yerhető éves össz eergiameyiség: kwh 52

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

KÖZÉPÜLETEK ENERGIARÁSEGÍTÉSE NAPELEMEKKEL

KÖZÉPÜLETEK ENERGIARÁSEGÍTÉSE NAPELEMEKKEL Energiatudatos épülettervezés KÖZÉPÜLETEK ENERGIARÁSEGÍTÉSE NAPELEMEKKEL 2015.04.03. Tartalomjegyzék MAGYARORSZÁG NAPENERGIA VISZONYAI A NAP SUGÁRZÁSÁNAK FOLYAMATA A NAP SUGÁRZÁSÁBÓL TERMELHETŐ VILLAMOS

Részletesebben

A napenergia fotovillamos hasznosításának potenciálja Répceszemerén

A napenergia fotovillamos hasznosításának potenciálja Répceszemerén A napenergia fotovillamos hasznosításának potenciálja Répceszemerén 1. A Nap sugárzási energiája és a napelemekkel termelt villamos energia Magyarország területén a vízszintes felületen mért globál napsugárzás

Részletesebben

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzási energia Elözmények, mai helyzet, növekedés Napelemes berendezések Potenciál Európai helyzetkép

Részletesebben

A napenergia fotovillamos hasznositásának helyzete

A napenergia fotovillamos hasznositásának helyzete A napenergia fotovillamos hasznositásának helyzete Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzás Potenciál Napelemek (mennyiség, ár, költség, hatásfok, gyártás) Alkalmazások Grid paritás Sugárzási energia

Részletesebben

A napenergia fotovillamos hasznositása

A napenergia fotovillamos hasznositása A napenergia fotovillamos hasznositása Pálfy Miklós Okleveles Villamosmérnök Címzetes egyetemi docens Solart-System Igazgató Magyar Napenergia Társaság Fotovillamos Szakosztály vezetője Magyar Elektrotechnikai

Részletesebben

A fotovillamos napenergia hasznosítás helyzete és fejlesztési stratégiája

A fotovillamos napenergia hasznosítás helyzete és fejlesztési stratégiája A fotovillamos napenergia hasznosítás helyzete és fejlesztési stratégiája Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzás Potenciál Napelemek (mennyiség, ár, költség, hatásfok, gyártás) Alkalmazások Stratégia

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban Pálfy Miklós SOLART-SYSTEM Kft. 1. Bevezetés A megújuló energiaforrások, ezen belül a fotovillamos technológiák alkalmazása

Részletesebben

Napenergia hasznosítás

Napenergia hasznosítás Fókusztéma - üzemeltetőknek Napenergia hasznosítás Szoláris potenciál (éves szoláris hozam) Fa Lignit Földgáz Tüzelőolaj A tájolás és a meredekség hatása az energiahozamra Tájolás (fok) Nyugat Kelet Délnyugat

Részletesebben

Farkas István és Seres István HÁLÓZATRA KAPCSOLT FOTOVILLAMOS RENDSZER MŐKÖDTETÉSI TAPASZTALATAI FIZIKA ÉS FOLYAMAT- IRÁNYÍTÁSI TANSZÉK

Farkas István és Seres István HÁLÓZATRA KAPCSOLT FOTOVILLAMOS RENDSZER MŐKÖDTETÉSI TAPASZTALATAI FIZIKA ÉS FOLYAMAT- IRÁNYÍTÁSI TANSZÉK Farkas István és Seres István FIZIKA ÉS FOLYAMAT- IRÁNYÍTÁSI TANSZÉK HÁLÓZATRA KAPCSOLT FOTOVILLAMOS RENDSZER MŐKÖDTETÉSI TAPASZTALATAI KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZET GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM 2103,

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI Bak Dées, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2012. szeptember 25. A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre

Részletesebben

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése 1112 Budapest XI. Gulyás u 20. Telefon : 246-1783 Telefax : 246-1783 e-mail: mail@solart-system.hu web: www.solart-system.hu KVÁZIAUTONÓM

Részletesebben

A napenergia alapjai

A napenergia alapjai A napenergia alapjai Magyarország energia mérlege sötét Ahonnan származik Forrás: Kardos labor 3 A légkör felső határára és a Föld felszínére érkező sugárzás spektruma Nem csak az a spektrum tud energiát

Részletesebben

Napelemes rendszer a háztartásban

Napelemes rendszer a háztartásban Napelemes rendszer a háztartásban Dr. Kádár Péter kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu 1 Vázlat Szigetüzem Hálózati termelés ÓE KVK VEI laboratórium 2 Típusmegoldások Kategória jelleg tipikus költség összkapacitás

Részletesebben

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Zoltán, Tóth Zoltán, Morvai Krisztián, Szintai Balázs Országos Meteorológiai Szolgálat A globálsugárzás

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07 MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész A pályázó által megvalósított, energiahatékonyságot növelő beruházás és/vagy fejlesztés bemutatása A napelem a Napból érkező sugarak

Részletesebben

Solar-Pécs. Napelem típusok ismertetése. Monokristályos Polikristályos Vékonyréteg Hibrid

Solar-Pécs. Napelem típusok ismertetése. Monokristályos Polikristályos Vékonyréteg Hibrid Napelem típusok ismertetése Monokristályos Polikristályos Vékonyréteg Hibrid előnyök Monokristályos legjobb hatásfok: 15-18% 20-25 év teljesítmény garancia 30 év élettartam hátrányok árnyékra érzékeny

Részletesebben

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG Családi ház, Németország Fogadó Kis gazdaság, Németország Fogadó 2 LG 10 kw monokristályos napelemmel

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től Napelemes Rendszerek a GIENGER-től Előadó: Laszkovszky Csaba 1 Naperőmű kapacitás Világviszonylatban (2011) 2 Naperőmű kapacitás Európai viszonylatban (2011) 3 Kínai Gyártók Prognosztizált Napelem árai

Részletesebben

A napelemek környezeti hatásai

A napelemek környezeti hatásai A napelemek környezeti hatásai különös tekintettel az energiatermelő zsindelyekre Készítette: Bathó Vivien Környezettudományi szak Amiről szó lesz Témaválasztás indoklása Magyarország tetőire (400 km 2

Részletesebben

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l)

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l) 2 x Vitosol 200-F Össz. bruttó felület: 5,02 m2 Tájolás: 300 Liter/Nap 50 C Vitodens 100-W 9-26 kw 26 kw Vitocell 100-U (300 l) Az éves szimulációs számítás végeredménye Beépített kollektorteljesítmény:

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

- igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi

- igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi - igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi a rendszert? Sziget- vagy hálózatra visszatápláló üzemű lesz? Mekkora a villamos-energia felhasználása? Hol van alkalmas terület ingatlanán

Részletesebben

2012. Dec.6. Herbert Ferenc LG-előadás. Napelemek

2012. Dec.6. Herbert Ferenc LG-előadás. Napelemek 2012. Dec.6. Herbert Ferenc LG-előadás Napelemek Napsugárzás Történelem Napjaink napelem termékei: -Fajták -Karakterisztikák -Gyártásuk Főbb alkalmazásaik: -Sziget üzem -Hálózatszinkron üzem -Speciális

Részletesebben

Az ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT NAPENERGIÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE. Major György 2013. Október

Az ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT NAPENERGIÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE. Major György 2013. Október Az ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT NAPENERGIÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE Major György 2013. Október Vázlat 1. Bevezetés 1.1 A meteorológia szerepe: napsugárzási adatsorok, napsugárzás mérések más meteorológiai

Részletesebben

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor ssoos@colbud.hu; 2009/9 http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek A megújuló energiák között a napenergia hasznosítása a legdinamikusabban fejlődő üzletág manapság. A napenergia hasznosításon belül

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

Δ x Δ px 2. V elektromos. nukleáris. neutron proton

Δ x Δ px 2. V elektromos. nukleáris. neutron proton Nukleáris kölcsöhatás: az atommagba számú proto, és N = számú eutro va, és stabil képződméy Mi tartja össze az atommagot? Heiseberg-féle határozatlasági reláció alapjá egy ukleo becsült kietikus eergiája

Részletesebben

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek 1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr.

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr. MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Napsugárzás Mérlege Összesen: =100% napsugárzás =30% reflexió a világűrbe =2% ózon

Részletesebben

500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel

500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel 500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel Szerző: Michael Debreczeni Dipl.-Ing. (FH) megújuló energiák Greentechnic Hungary Kft A megújuló energiák között a napenergia

Részletesebben

12.7. A napenergia fotovillamos hasznosítása

12.7. A napenergia fotovillamos hasznosítása . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása.. A napenergia fotovillamos hasznosítása.. Visszatekintés Archimedes /i.e. 8-/ görög tudósnak, bölcselőnek tulajdonítja a technika történelem

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzata Óvoda energiaellátásának korszerősítése napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével

Alsózsolca Város Önkormányzata Óvoda energiaellátásának korszerősítése napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével Alsózsolca Város Önkormányzata Óvoda energiaellátásának korszerősítése napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével Javaslatok Zsíros Sándorné Alsózsolca Város Polgármestere Készítette: Tıkés

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály. 1 Előadás témája: Az alkalmazás alapja A háztartási méretű kiserőművek Elemzések Tapasztalatok ELMŰ-ÉMÁSZ

Részletesebben

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek 3. ÖRVÉNYSZIVATTYÚK A folyadékkal működő gépeket több szempot szerit lehet csoportokba osztai. Az egyik fő csoportjuk a folyadékba rejlő mukavégző képességet haszálja fel, és alakítja át a folyadék eergiáját,

Részletesebben

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996 62 Kertesi Gábor Köllõ Jáos Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 997. július augusztus (62 634. o.) Kertesi Gábor Köllõ Jáos Reálbérek és kereseti egyelõtleségek, 986 996 A bérszerkezet átalakulása Magyarországo,

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI csz10 tars 1 porub.qxd 2007. 02. 25. 18:16 Page 71 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAMBAN A partersége alapuló állami pályáztatási modell értékelése Porubcsászki

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE csz10 tars 2 zam.qxd 2007. 02. 25. 18:18 Page 91 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE A MUNKANÉLKÜLISÉG KEZELÉSÉBEN AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kitartottság vagy itegráció a felzárkózás

Részletesebben

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon 2012. Újabb lehetőség a felzárkózásra? Varga Pál elnök, MÉGNAP 2013. Újabb elszalasztott lehetőség I. Napenergia konferencia

Részletesebben

A Kvantum Fizikától a Lélekig

A Kvantum Fizikától a Lélekig Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság 013.01.31-i redezvéyéek előadás vázlata A Kvatum Fizikától a Lélekig Hiv. 1. A Kvatum Tér körülvesz beüket Ez az a tér amibe élük.

Részletesebben

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Pénzes László Műszaki szakértő Visegrád, 2012. 05. 9-10-11. Az előadás témája Megújuló energiaforrások A napenergia jelentősége Hálózati

Részletesebben

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam:

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz Feladatok és megoldások a. het gyakorlathoz dszkrét várható érték Építőkar Matematka A. Egy verseye öt ő és öt férf verseyző dul. Tegyük fel, hogy cs két azoos eredméy, és md a 0! sorred egyformá valószíű.

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

NAPENERGIA az energiaválságból kivezető út. Kisbér, 2015.03.04. Előadó: Lazók Zoltán, ügyvezető Greenenergie Kft.

NAPENERGIA az energiaválságból kivezető út. Kisbér, 2015.03.04. Előadó: Lazók Zoltán, ügyvezető Greenenergie Kft. NAPENERGIA az energiaválságból kivezető út Kisbér, 2015.03.04. Előadó: Lazók Zoltán, ügyvezető Greenenergie Kft. Az előadás felépítése 1. Globális napenergia potenciál 2. Európai és hazai napenergia potenciál

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés 1 Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés 10cm-es polisztirol homlokzati szigetelés felhelyezése a teljes homlokzatra (1320m2). Indoklás: Az épület hőveszteségének kb. 30%-a az oldal falakon keresztül

Részletesebben

FOTOELEKTROMOS ENERGIATERMELŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

FOTOELEKTROMOS ENERGIATERMELŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉSÉNEK TAPASZTALATAI Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 229-234. FOTOELEKTROMOS ENERGIATERMELŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉSÉNEK TAPASZTALATAI Hagymássy Zoltán 1, Gindert-Kele Ágnes 2 1 egyetemi

Részletesebben

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrált fotovoltaikus rendszer

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrált fotovoltaikus rendszer Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrált fotovoltaikus rendszer Környezetbarát Esztétikus Könnyű Takarékos Időtálló Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Innovatív gondolkodásmód, folyamatos fejlesztés,

Részletesebben

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA - NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA - MEGÚJULÓK HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁSA Herbert Ferenc 2007. augusztus 24. Egy régi álom a palackba zárt villámok energiája ENERGIA TÁROLÁS Egy ciklusban eltárolt-kivett

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Fotovoltaikus rendszerek

Fotovoltaikus rendszerek Fotovoltaikus rendszerek A kutatás-fejlesztéstől az energiatermelésig tartó értékláncban rejlő lehetőségek Magyarországon Dücső Csaba PV ipar Magyarországon PV technológiák PV Technológiák Kristályos (elsősorban

Részletesebben

Köszöntjük a 3. Nemzetközi Szolárkonferencia résztvevőit. 3. Nemzetközi Szolárkonferencia 2014.03.12.

Köszöntjük a 3. Nemzetközi Szolárkonferencia résztvevőit. 3. Nemzetközi Szolárkonferencia 2014.03.12. Köszöntjük a 3. Nemzetközi Szolárkonferencia résztvevőit 3. Nemzetközi Szolárkonferencia 2014.03.12. 1. szekció: A napenergia szektor helyzete Európában és Magyarországon - jövő, trendek 09:10 Napelemes

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Óbudai Egyetem 2011. november 10. Bessenyei Tamás, Gurszky Zoltán 1. OLDAL Érintett témák Napelemes háztartási méretű kiserőművek Rendszerhasználattal,

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY Adószám: 19660011-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Nyilvátartási szám: 1261 Közhaszú szervezet yilvátartásba vételi száma: 14.Pk65.072/12. Közhaszú tevékeységéek cél szeriti tevékeysége: evelés és

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

Betekintés a napelemek világába

Betekintés a napelemek világába Betekintés a napelemek világába (mőködés, fajták, alkalmazások) Nemcsics Ákos Óbudai Egyetem Tartalom Bevezetés energetikai problémák napenergia hasznosítás módjai Napelemrıl nem középiskolás fokon napelem

Részletesebben

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében Dr. Kádár Péter BMF KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.bmf.hu Kulcsszavak: Szivattyús energiatárolás, Pelton turbina

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz

Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz Radiális szivattyú járóeré fő méreteie meghatározása előírt - üzemi pothoz iret hajtás eseté szóa jövő asziromotor fordlatszámo % üzemi szlip feltételezésével: 90, 55, 970, 78 /mi Midegyi fordlatszámhoz

Részletesebben

BELEZNAI NÁNDOR A NAPELEMES RENDSZER ÉS AZ ÉPÜLETGÉPÉSZET

BELEZNAI NÁNDOR A NAPELEMES RENDSZER ÉS AZ ÉPÜLETGÉPÉSZET BELEZNAI NÁNDOR A NAPELEMES RENDSZER ÉS AZ ÉPÜLETGÉPÉSZET 2 AZ ELŐADÁS VÁZLATPONTOKBAN: A napelemekről általában A napelemek működése Napelem típusok Előnyök és hátrányok Hogyan válasszunk napelemet? Alkalmazások

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

OKOS HÁLÓZATOK ENERGIA TÁROLÁSI NEHÉZSÉGEI

OKOS HÁLÓZATOK ENERGIA TÁROLÁSI NEHÉZSÉGEI OKOS HÁLÓZATOK ENERGIA TÁROLÁSI NEHÉZSÉGEI TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0020 Tudományos képzési műhelyek támogatása és a tehetséggondozás rendszerének kialakítása az Óbudai Egyetemen Magyar rendszerterhelés

Részletesebben

12.7. A napenergia fotovillamos hasznosítása

12.7. A napenergia fotovillamos hasznosítása 12.7. A napenergia fotovillamos hasznosítása 12.7.4 Alkalmazások A napelemek éves gyártási mennyisége és alkalmazásuk a világon az utóbbi időben drámaian megnövekedett. 1975-ben a világon legyártott napelemek

Részletesebben

IV. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2013. június 6.

IV. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2013. június 6. Nemzetközi szélenergia tendenciák, forrásbevonási lehetőségek és külföldi jó gyakorlatok a szélenergia területén Bíróné Dr. Kircsi Andrea, DE egyetemi adjunktus Dr. Tóth Péter, egyetemi docens SZE IV.

Részletesebben

Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése

Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. vándorgyűlése Veszprém, 2014. november 27 28. Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése KOVÁCS Sándor Zsolt tudományos segédmunkatárs MTA KRTK Regionális

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok...

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok... Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1.1. A Fiboacci számok és az araymetszési álladó... 1.. Biet-formula...3 1.3. Az araymetszési álladó a geometriába...5. Probléma megfogalmazása...8 3. Iformatikai módszer...8

Részletesebben

Magyarország elso zero energia háza CSALÁDI HÁZ 2003. ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: GAIASOLAR KFT 2004 Február 23

Magyarország elso zero energia háza CSALÁDI HÁZ 2003. ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: GAIASOLAR KFT 2004 Február 23 Magyarország elso zero energia háza CSALÁDI HÁZ 2003 ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: GAIASOLAR KFT 2004 Február 23 CSALÁDI HÁZ, 2003 2 Helyszín: Megvalósítás ideje: A ház típusa: BUDAPEST 2003 JUN- Dec. szabad

Részletesebben

Martfű általános bemutatása

Martfű általános bemutatása 2014 Martfű általános bemutatása Martfű földrajzi elhelyezkedése Megújuló lehetőségek: Kedvezőek a helyi adottságok a napenergia és a szélenergia hasznosítására. Martfűn két termálkút működik: - Gyógyfürdő

Részletesebben

Innovatív újdonságok Beépíthető hűtők 2013

Innovatív újdonságok Beépíthető hűtők 2013 Iovatív újdoságok Beépíthető hűtők 2013 A hűtés specialistája Iovatív ötletek, csúcsmiőség és kiemelkedő dizáj: Az új beépíthető hűtő kíálat 2013 Az elmúlt évekhez hasolóa a Liebherr idé is folytatja útját

Részletesebben

iíiíi Algoritmus poligonok lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógépes adatelőkészítés pattern generátor vezérléséhez)

iíiíi Algoritmus poligonok lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógépes adatelőkészítés pattern generátor vezérléséhez) iíiíi á HlftADÁSfCCHNIKAI TUOOHANfOS EGYíSBLIT (APJA KULCSÁR GÁBOR Híradástechikai Ipari Kutató Itézet Algoritmus poligook lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógép adatelőkészítés patter

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelkerék Fiaszírozási Termékhez Érvéyes Hitelkerék termékevű hitelszerződésekre 2009. augusztus 1. apjától, visszavoásig. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelszerződésekhez Érvéyes hitelszerződésekre 2011.március 1. apjától, visszavoásig. V. 20100228/20110301 Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek az ELMŰ-ÉMÁSZ hálózatán Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály 1 Előadás témája: ELMŰ-ÉMÁSZ egyszerűsített eljárás kontra háztartási méretű kiserőmű (hmke) Kiserőművek

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

Köszöntjük a Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai szakmai konferencia résztvevőit

Köszöntjük a Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai szakmai konferencia résztvevőit Köszöntjük a Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai szakmai konferencia résztvevőit Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai 14:30 14:45 Napelemes piaci körkép

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása II. Villanyszerelő Konferencia az intelligens házakról és megújuló energiákról Előadás témája: Az alkalmazás alapja Kiserőművek csatlakoztatásának alapja

Részletesebben

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben

Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon

Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon Pásztor József Zoltán Projektmenedzser, Mórahalom Városi Önkormányzat Ügyvezető, Móra-Solar Energia Kft. Budapest, Benczúr Ház 2015. 02.12. Geotermikus

Részletesebben

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés Nukleáris alapú villamosenergiatermelés jelene és jövője Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Villamosenergia-ellátás Magyarországon

Részletesebben

Sok sikert és jó tanulást kívánok! Előszó

Sok sikert és jó tanulást kívánok! Előszó Előszó A Pézügyi számítások I. a Miskolci Egyetem közgazdász appali, kiegészítő levelező és posztgraduális kurzusai oktatott pézügyi tárgyak feladatgyűjteméyéek az első darabja. Tematikája elsősorba a

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette: 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai

Részletesebben

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 KÖRÖS TANULMÁNYOK Szet Istvá Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 0 Szerkesztőbizottság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felelős szerkesztő MICHELLER MAGDOLNA Techikai

Részletesebben