DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja évi 12. szám május 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 75/2005. (IV. 21.) Kh. Szándéknyilatkozat a Debrecen, Vörösmarty u. 13. sz. alatti 9345 hrsz-ú ingatlan használati jogának biztosításáról a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére, a Debreceni Kereskedelmi Központ épülete megvalósításához /2005. (IV. 21.) Kh. Beszámoló a Debreceni Rendőrkapitányság évi munkájáról /2005. (IV. 21.) Kh. Beszámoló a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi munkájáról /2005. (IV. 21.) Kh. A költségvetési intézmények jóváhagyott pénzmaradvány összegéről történő értesítéséről, a lakásalap évi felhasználásának elfogadásáról, valamint az Önkormányzat vagyonleltáráról szóló tájékoztató és a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének működtetéséről szóló beszámoló tudomásul vételéről /2005. (IV. 21.) Kh. A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium új épületben való elhelyezése a Békéssy Béla utcai ingatlanon, valamint

2 Gárdonyi Géza Általános Iskola áthelyezése a Pósa utcai épületbe, 5 tanterem kialakítása megnevezésű pályázatok benyújtásáról és a szükséges saját forrás biztosításáról /2005. (IV. 21.) Kh évi címzett támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások saját forrásának biztosításáról /2005. (IV. 21.) Kh. A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelethez benyújtott törvényességi észrevételének megtárgyalásáról /2005. (IV. 21.) Kh évi Települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatására benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról /2005. (IV. 21.) Kh. Pályázat benyújtása önkormányzati tulajdonú szilárd burkolatú belterületi közutak felújítására és a szükséges saját forrás biztosításáról /2005. (IV. 21.) Kh. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz történő pályázatok benyújtásának támogatásáról /2005. (IV. 21.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben a 2004/2005. tanévben végzett törvényességi ellenőrzésekről szóló beszámoló, valamint a 2005/2006. tanévre szóló törvényességi ellenőrzések ütemtervének elfogadásáról 86/2005. (IV. 21.) Kh. A Debreceni Városi-Egyetemi Kosárlabda Rt évi számviteli törvény szerinti éves beszámolója tudomásul vételéről 87/2005. (IV. 21.) Kh. A Magyar Olimpiai Bizottságban a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát képviselő személy megválasztásáról /2005. (IV. 21.) Kh. A 23. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról 799 K Ö Z L E M ÉN Y Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése március 31-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatairól 89/2005. (IV. 21.) Kh. Intézményvezetők közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről /2005. (IV. 21.) Kh. A 35. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó

3 megállapodás módosításáról /2005. (IV. 21.) Kh. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 801 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 92/2005. (V. 6.) Kh évi címzett támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások saját forrásának biztosítása tárgyú 80/2005. (IV. 21.) Kh. határozat módosításáról /2005. (V. 6.) Kh. A Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság társasági szerződésének módosításáról és nyilvános működési szabályzatának elfogadásáról 816

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005. (IV. 21. ) Kh. határozata A Közgyűlés a előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. (1) bekezdés b./ pontja, valamint a 13. (1) bekezdésében foglaltak alapján 1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Debrecen, Vörösmarty u. 13. sz. alatti 9345 hrsz-ú ingatlanon földhasználati jogot biztosít a Hajdú Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére - amennyiben az INTERREG IIIA pályázatán a Debreceni Kereskedelmi Központ létesítése céljára szükséges pályázati összeget megnyeri - a Debreceni Kereskedelmi Központ megvalósítása céljából 99 évre, illetve az épület fennállásáig. 2./ Felkéri a t, hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat az 1./ pontban részletezett földhasználati jog feltételeiről, térítésmentes vagy kedvezményes használatról, értékesítés vagy csereingatlannal történő ellentételezéséről, és a tárgyalások eredményét terjessze a Közgyűlés elé. 3./ Javasolja a nek, hogy adjon tulajdonosi hozzájárulást a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által a Debreceni Kereskedelmi Központ megvalósítása tárgyában benyújtandó pályázathoz. Határidő: azonnal Felelős: a 4./ Felhatalmazza a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt feltételre figyelemmel, a földhasználati joggal kapcsolatos megállapodást készítse elő. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 76/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Debreceni Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének előterjesztésére a módosított évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a módosított évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdése alapján

5 1./ elfogadja a Debreceni Rendőrkapitányság évi munkájáról, a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót. Határidő: a következő beszámoló elkészítésére április 30. Felelős: a beszámoló elkészítéséért: a Városi Rendőrkapitányság vezetője 2./ Továbbra is fontosnak tartja a debreceni polgárok személy- és vagyonbiztonságát, valamint a közrendet és a közbiztonságot. Megköszöni a Debreceni Rendőrkapitányság személyi állományának és vezetésének évben végzett munkáját. Felkéri a t, hogy erről a Városi Rendőrkapitányság vezetőjét értesítse. 3./ Felszólítja a belügyminisztert, hogy a Debreceni Rendőrkapitányság elfogadott állománytáblája szerinti személyi állomány bérfedezetét határozza meg a Debreceni Rendőrkapitányság számára. 4./ Felkéri a belügyminisztert, hogy biztosítsa a Debreceni Rendőrkapitányság számára a közlekedési járőrszolgálat felállításának és működtetésének feltételeit Debrecen területén. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 77/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának előterjesztésére a módosított évi XXXI. törvény 28. (1) bekezdés f./ pontjában foglaltak alapján 1./ elfogadja a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi munkájáról szóló tűzoltó-parancsnoki beszámolót. 2./ a.) Megköszöni a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság személyi állományának és vezetésének évben végzett munkáját. Felkéri a t, hogy erről a városi tűzoltóparancsnokot értesítse. b.) A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság jogos létszámemelési igényét támogatja, egyidejűleg javasolja, hogy a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi munkájáról szóló beszámolót április 30. napjáig terjessze a Közgyűlés elé. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk.

6 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 78/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a előterjesztésére a módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a, 97. (2) bekezdése és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 1./ felkéri a t, hogy a zárszámadásról szóló 9/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet hatályba lépésével egyidejűleg értesítse a költségvetési intézményeket, és a Polgármesteri Hivatal érintett osztályait a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről. Határidő: Felelős: azonnal a 2./ A lakásalap évi felhasználását E Ft bevételi teljesítéssel, valamint E Ft kiadási teljesítéssel elfogadja. 3./ Az Önkormányzat december 31-ei fordulónappal készült vagyonleltáráról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 4./ A kiadási előirányzat túllépése miatt figyelmeztetésben részesíti a Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola, az Ady Endre Gimnázium, Simonffy Emil Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóit és a gazdálkodásukért felelős önállóan gazdálkodó Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Tóth Árpád Gimnázium igazgatóit. 5./ A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének működtetéséről szóló beszámolót tudomásul veszi. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 79/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Közbeszerzési Osztály vezetőjének előterjesztésére, az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése és 89. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a helyi önkormányzatok felhalmozási, felújítási feladatainak támogatása (HÖFE) keretében a) a Csokonai Vitéz Mihály gimnázium új épületben való elhelyezése a Békéssy Béla utcai ingatlanon megnevezésű, 900 millió Ft beruházási költségre becsült fejlesztéshez 10 millió Ft összegű támogatás igénylésére azzal, hogy

7 aa) évben 492,457 millió Ft összegű saját forrás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/IV.4.1. melléklet 28. és 36. soraiban elkülönített Csokonai Gimnázium elhelyezés Békéssy Béla Általános Iskolában és lépcső felújítás előirányzat terhére rendelkezésre áll, és ab) kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges várhatólag 407,543 millió Ft összegű további saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében biztosít, b) a Gárdonyi Géza Általános Iskola áthelyezése a Pósa utcai épületbe, 5 tanterem kialakítása megnevezésű, 90 millió Ft beruházási költségre becsült fejlesztéshez 10 millió Ft összegű támogatás igénylésére, azzal, hogy évben 80 millió Ft összegű saját forrás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/IV.4.1. melléklet 39. sorában elkülönített Gárdonyi G. Ált. Iskola áthelyezése a Pósa utcai épületbe, 5 tanterem kialakítása előirányzat terhére rendelkezésre áll. 2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az ab) pont szerinti összeget a évi költségvetés készítésekor tervezze be. Határidő: Felelős: a évi költségvetés előterjesztésének időpontja a Gazdálkodási Főosztály vezetője 3./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét a pályázatok elkészítésére és benyújtására, felhatalmazza a t a pályázatok aláírására. Határidő: Felelős: azonnal a pályázatok elkészítéséért és benyújtásáért: a Közbeszerzési Osztály vezetője a pályázatok aláírásáért: a Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 80/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Közbeszerzési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 86. (1) bekezdése, valamint az évi LXXXIX. törvény 1. (1) bekezdésének a./ pontja alapján 1./ évtől induló címzett támogatást igényel két változatú beruházási koncepció benyújtásával, az a változat prioritásként való megjelölésével: aa./ a Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való, 753 millió Ft beruházási összköltségre becsült bővítésére, amelyhez 75,3 millió forint saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben:

8 2006-ban: 26,4 millió forint 2007-ben: 48,9 millió forint ab./ a Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való, 829 millió Ft beruházási összköltségre becsült bővítésére, amelyhez 75,3 millió forint saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 26,4 millió forint 2007-ben: 48,9 millió forint ba./ a Csokonai Színház 5,9 milliárd Ft beruházási összköltségűre becsült fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 590 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 88,5 millió forint 2007-ben: 324,5 millió forint 2008-ban: 177 millió forint bb./ a Csokonai Színház 6,4 milliárd Ft beruházási összköltségűre becsült, magasabb technológiai, gépesítettségi színvonalat biztosító fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 590 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 88,5 millió forint 2007-ben: 324,5 millió forint 2008-ban: 177 millió forint ca./ a Fazekas Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához, 555,1 millió Ft becsült összköltséggel, amelyhez 55,5 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 19,4 millió forint 2007-ben: 36,1 millió forint cb./ a Fazekas Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához, 498,9 millió Ft becsült összköltséggel, amelyhez 55,5 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 19,4 millió forint 2007-ben: 36,1 millió forint da./ a Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 520 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 52 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 18,2 millió forint 2007-ben: 33,8 millió forint db./ a Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 528,8 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővített gép, berendezés, felszerelés tartalommal történő bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 52 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 18,2 millió forint 2007-ben: 33,8 millió forint

9 ea./ a Terápiás Ház 303 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővítésének, átépítésének megvalósításához, amelyhez 30,3 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 10,6 millió forint 2007-ben: 19,7 millió forint eb./ a Terápiás Ház 304 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővítésének, átépítésének megvalósításához, amelyhez 30,3 millió Ft saját forrást biztosít 2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy eredményes pályázat esetén az Önkormányzat évtől induló tárgyévi költségvetésében az 1./ pontban meghatározott mértékű saját forrásokat tervezze be. Határidő: Felelős: a 2006., 2007., évi költségvetések előterjesztésének időpontja a Gazdálkodási Főosztály vezetője 3./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt címzett támogatás igényléséhez a beruházási koncepciókat készítse elő, és küldje meg az illetékes szakminisztériumoknak a Magyar Államkincstár Hajdú- Bihar Megyei Területi Igazgatóságán keresztül. Határidő: április 25. Felelős: a Közbeszerzési Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 81/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a előterjesztésére az évi LXV. törvény 99. (1) bekezdése alapján 1./ a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelettel kapcsolatos, a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője által benyújtott KH.746-1/2005. számú törvényességi észrevétel 1. és 3. pontjának a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó észrevételével nem ért egyet, a 2. pontban és a 3. pontban az adatvédelemre vonatkozó észrevétellel egyetért, és módosítja a rendeletet. 2./ Felkéri a jegyzőt, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjét. Határidő: Felelős: azonnal a jegyző Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk.

10 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 82/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Közbeszerzési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz 476 db házi komposztálást segítő speciális komposztláda beszerzéséhez, összesen Ft bruttó bekerülési költséggel. 2./ Az 1./ pont szerinti fejlesztéshez, sikeres pályázat esetén bruttó Ft saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/IV.4.1. sz. mellékletének I./21. Pályázandó fejlesztések előkészítése önkormányzati fedezet (játszótér, komposztáló edények) sora terhére. 3./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét a pályázat elkészítésére és benyújtására, felhatalmazza a t a pályázat aláírására. Határidő: Felelős: azonnal a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Közbeszerzési Osztály vezetője a pályázat aláírásáért: a Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 83/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) és 89. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a decentralizált települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása megnevezésű pályázat keretében a a.) Budai Nagy Antal utca - Mátyás király utca Kincseshegy utca - Kurucz utca; b.) Tócóskert, Derék utca Kishegyesi út István út szervizútja; c.) Serház utca Ókút utca Őszirózsaköz Abigél utca Ibolya utca Egyetem sgt Libakert utca Űrhajósok tere Nyár utca Ifjuság utca - Dózsa György út Ibolya utca Sinai utca;

11 d.) Nagyerdei körút (Hadházi út - Pálma Cukrászda Egyetem tér Klinika főbejárat Pallagi út) területrészek 400 M Ft beruházási költségre becsült burkolatfelújítása céljából 200 M Ft összegű támogatás elnyerésére azzal, hogy a pályázathoz szükséges 200 M Ft összegű saját forrás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/III/1. számú melléklete sorában elkülönített Útburkolatok felújítása előirányzat terhére rendelkezésre áll. 2./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét a pályázatok elkészítésére és benyújtására, felhatalmazza a t a pályázatok aláírására. Határidő: április 30. Felelős: a pályázatok elkészítéséért és benyújtásáért: a Közbeszerzési Osztály vezetője a pályázatok aláírásáért: a Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 84/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Népjóléti Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján, tekintettel az évi III. törvényben foglaltakra 1.a./ támogatja, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Idősek és Csökkentlátók Otthona (Debrecen, Nagyerdei krt. 100.) az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz a szociális szolgáltatások évi fejlesztése keretében az idősek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítását célzó Ft összegű támogatás elnyerésére pályázatot nyújtson be. b./ A pályázathoz szükséges Ft saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/IV. 4.1.számú mellékletének pályázandó fejlesztések előkészítése önkormányzati fedezet sorából biztosítja. c./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét eredményes pályázat esetén a szükséges intézkedések megtételére. 2.a./ Támogatja, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza (Debrecen, Pallagi u. 9.) az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz a szociális szolgáltatások évi fejlesztése keretében az idősek otthonaiban demens betegek ellátási

12 feltételeinek javítását célzó Ft összegű támogatás elnyerésére pályázatot nyújtson be. b./ A pályázathoz szükséges Ft saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/IV. 4.1.számú mellékletének pályázandó fejlesztések előkészítése önkormányzati fedezet sorából biztosítja. c./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét eredményes pályázat esetén a szükséges intézkedések megtételére. 3./ Támogatja, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Terápiás Háza (Debrecen, Kishegyesi u. 88.) az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz a szociális szolgáltatások évi fejlesztése keretében speciális részleg kialakítása céljából Ft összegű támogatás elnyerésére pályázatot nyújtson be. 4./ Felkéri a Népjóléti Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az intézmények vezetőit értesítse. Határidő: Felelős: azonnal a Népjóléti Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, és az évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés d) pontja, 104. (1) bekezdés a) pontja, valamint a (2) bekezdése alapján: 1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben 2004/2005. tanévben végzett törvényességi ellenőrzések értékeléséről szóló beszámolót, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények 2005/2006. tanévre szóló törvényességi ellenőrzésének ütemtervét a melléklet szerint. 2./ Felhívja az érintett intézmények magasabb vezetőit, hogy az ellenőrzésről készült jelentésekben feltárt hiányosságok megszüntetéséhez a szükséges intézkedéseket tegyék meg. Határidő: Felelős: azonnal az érintett intézmények magasabb vezetői Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk.

13 Melléklet ÜTEMTERV a 2005/2006. tanév során megvalósuló fenntartói törvényességi ellenőrzéshez Sorszám Intézményvezető neve Intézmény neve Időpont 1. Czellér András Lilla Téri Általános Iskola okt. 3-7-ig 2. Felvéginé Jakab Magdolna Szabadság-telepi Óvoda okt ig 3. Dr. Ölveti Gáborné Nagysándor József Általános Iskola okt ig 4. Dr. Széles Dezsőné Vörösmarty Mihály Általános Isk. és nov ig AMI 5. Haba Lajosné Ifjúság u. Óvoda nov ig 6. Kátai Károly Bocskai István Általános Iskola dec. 1-8-ig 7. Kerekesné Percze Magdolna Ispotály u. Óvoda dec ig 8. Komáromi Julianna Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda jan ig 9. Kovács Tamásné Dózsa György Általános Iskola febr ig 10. Kocsis György Gulyás Pál Középiskolai Kollégium okt ig 11. Kovács Ákos Tóth Árpád Gimnázium nov ig 12. Kozma András Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakiskola dec. 1-9-ig és Kollégium 13. Pappné Nagy Ildikó Medgyessy Ferenc Gimnázium és jan ig Művészeti Középiskola 14. Pályi Lajos Gábor Dénes Elektronikai Műszaki febr ig Középiskola és Kollégium 15. Peleiné Vesza Judit Középiskolai Sportkollégium febr márc. 3-ig 16. Zahonyiné Orosz Klára Holló János u. Óvoda febr ig A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 86/2005. (IV. 21.) Kh. határozata a előterjesztésére az évi CXLIV. törvény 233. e./ pontja, továbbá a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21. (2) bekezdésének b) pontja alapján 1./ tudomásul veszi a Debreceni Városi - Egyetemi Kosárlabda Rt évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját E Ft mérlegfőösszeggel és 481 E Ft adózott eredménnyel, azzal, hogy az eredményt az eredménytartalékba helyezi.

14 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti döntésről az Igazgatóság elnökét értesítse. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 87/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a jegyző előterjesztésére az évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés b./ pontja és a évi I. törvény 39. (1) bekezdése alapján 1./ a Magyar Olimpiai Bizottságba Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletének ellátására Kósa Lajos t delegálja. 2./ Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: Felelős: azonnal a jegyző Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Népjóléti Osztály vezetőjének előterjesztésére, az évi LXV. törvény 8. (4) bekezdése és az évi CLIV. törvény 88. (1) bekezdése alapján 1./ módosítja a 23. számú területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes fogászati körzet működtetésére a BERSZIL Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 4027 Debrecen, Fáy András u. 59.) május 27-én kötött megállapodás 18. pontjának első mondatát május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint:

15 Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt fogorvosi alapellátást a 4027 Debrecen, Nádor u. 26. fszt. 1. sz. alatti saját tulajdonú rendelőben köteles biztosítani, saját tulajdonú kezelőegységeivel. 2./ Felkéri a t, kösse meg a melléklet szerinti megállapodás módosítást. Határidő: azonnal Felelős : az előkészítésért: a Népjóléti Osztály vezetője az aláírásért: a Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk.

16 Melléklet MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Fogorvosi feladatok ellátására Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Kósa Lajos 4024 Debrecen, Piac u. 20. szám, mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), és a BERSZIL Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 4027 Debrecen, Fáy András u. 59., képviseli: Dr. Szilágyi Éva), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) között május 27-én létrejött fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó Megállapodást a Felek május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítják: 1.) A Megállapodás 18. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt fogorvosi alapellátást 4027 Debrecen, Nádor u. 26 sz. fsz. 1. alatti saját tulajdonú rendelőben köteles biztosítani, saját tulajdonú kezelőegységeivel. A Megállapodás egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. A szerződő felek a jelen módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. D e b r e c e n, DMJV Önkormányzata Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv képviseli: Kósa Lajos.. BERSZIL Egészségügyi Szolgáltató Bt. Egészségügyi szolgáltató képviseli: Dr. Szilágyi Éva, fogszakorvos

17 KÖZLEMÉNY DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április 21-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatairól Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 89/2005. (IV. 21.) Kh. határozatával 3 fő intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről döntött, előrehozott nyugdíjjogosultságukra tekintettel. A Közgyűlés a határozatot zárt ülésen hozta, melyet az érintettek közvetlenül megkaptak. Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 90/2005. (IV. 21.) Kh. határozatával az INVET-DENT Bt. által területi ellátási kötelezettséggel működtetett 35. számú vegyes fogászati körzet ellátásában személyesen közreműködő fogszakorvosként dr. Siket Annamáriát jelölte ki, amennyiben a működtetési jog jogosultjává válik. A Közgyűlés ennek érdekében május 1-jei hatállyal módosította az INVET-DENT Bt-vel kötött megállapodást. Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 91/2005. (IV. 21.) Kh. határozatával az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye, az adósságcsökkentési támogatás, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, valamint rendkívüli szociális segély tárgyában benyújtott fellebbezések a határozat mellékleteiben feltüntetett indokok alapján történő elutasításáról és a Szociális Bizottság, a Józsai Településrészi Önkormányzat, illetőleg a megjelölt határozatainak helybenhagyásáról döntött. A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (V. 6.) Kh. határozata a Közbeszerzési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 86. (1) bekezdése, valamint az évi LXXXIX. törvény 1. (1) bekezdésének a. pontja és (5) bekezdése alapján 1./ módosítja a évi címzett támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások saját forrásának biztosítása tárgyú 80/2005.(IV. 21.) Kh. határozat 1./ pontját az alábbiak szerint: 1./ évtől induló címzett támogatást igényel két változatú beruházási koncepció benyújtásával: aa./ a Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való, 753 millió Ft beruházási összköltségre becsült bővítésére, amelyhez 113 millió forint saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, ezen változatot prioritásként megjelölve: 2006-ban: 40 millió forint 2007-ben: 73 millió forint

18 ab./ a Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való, 829 millió Ft beruházási összköltségre becsült bővítésére, amelyhez 124,4 millió forint saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 43,5 millió forint 2007-ben: 80,9 millió forint ba./ a Csokonai Színház 5,9 milliárd Ft beruházási összköltségűre becsült fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 885 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, ezen változatot prioritásként megjelölve, az 1/a számú melléklet szerint: 2006-ban: 132,8 millió forint 2007-ben: 486,8 millió forint 2008-ban: 265,4 millió forint bb./ a Csokonai Színház 6,4 milliárd Ft beruházási összköltségűre becsült, magasabb technológiai, gépesítettségi színvonalat biztosító fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 960 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, az 1/b. számú melléklet szerint: 2006-ban: 144 millió forint 2007-ben: 528 millió forint 2008-ban: 288 millió forint ca./ a Fazekas Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához, 555,1 millió Ft becsült összköltséggel, amelyhez 83,3 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, ezen változatot prioritásként megjelölve, a 2/a számú melléklet szerint: 2006-ban: 29,2 millió forint 2007-ben: 54,1 millió forint cb./ a Fazekas Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához, 498,9 millió Ft becsült összköltséggel, amelyhez 74,84 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, a 2/b számú melléklet szerint: 2006-ban: 26,2 millió forint 2007-ben: 48,64 millió forint da./ a Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 520 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 78 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, ezen változatot prioritásként megjelölve: 2006-ban: 27,3 millió forint 2007-ben: 50,7 millió forint db./ a Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 528,8 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővített gép, berendezés, felszerelés tartalommal történő bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 79,4 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 27,8 millió forint 2007-ben: 51,6 millió forint

19 ea./ a Terápiás Ház 304 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővítésének, átépítésének megvalósításához, amelyhez 45,6 millió Ft saját forrást biztosít 2006-ban: 15,9 millió forint 2007-ben: 29,7 millió forint eb./ a Terápiás Ház 303 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővítésének, átépítésének megvalósításához, amelyhez 45,5 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, ezen változatot prioritásként megjelölve: 2006-ban: 15,9 millió forint 2007-ben: 29,6 millió forint 2./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban foglalt címzett támogatás igényléséhez az 1. pont szerinti módosítást küldje meg az illetékes szakminisztériumoknak a Magyar Államkincstár Hajdú- Bihar Megyei Területi Igazgatóságán keresztül. Határidő: azonnal Felelős: a Közbeszerzési Osztály vezetője Dr. Fauszt Zoltán sk. aljegyző Kósa Lajos sk. 1/a. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Csokonai Színház korszerűsítése címzett támogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt: I. A beruházás pénzügyi forrásai I.1. A beruházás összköltsége: ezer forint I.2. A Közgyűlés saját forrásként évi költségvetési rendeletében 132,800 ezer forintot, évi költségvetési rendeletében 486,800 ezer forintot, évi költségvetési rendeletében 265,400 ezer forintot biztosítja I.3. A saját forrás összegéből: Saját bevétel: ezer forint Lakossági hozzájárulás: (amennyiben a beruházás - ezer forint megvalósításához víziközmű-társulati hitel igénybevételét tervezik, úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági hozzájárulást is e soron kell szerepeltetni) Hitel: ezer forint Egyéb állami támogatások ezer forint ebből: Helyi önkormányzatok ezer forint fejlesztési és vis maior feladataira szolgáló előirányzat

20 Egyéb: ezer forint I.4. A Közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja Lekötött betét: ezer forint Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: ezer forint Privatizációból származó bevétel (pl. gázközműjuttatás): ezer forint Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, ezer forint koncesszióból származó bevétel: Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel (önkormányzati ezer forint körön belül): Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények, egyéb ezer forint értékpapírok értékesítése: Osztalék- és hozambevétel: ezer forint Egyéb (illetékbevétel): ezer forint Összesen: ezer forint 1.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó költség ezer forint/bekötés (szennyvízberuházás esetén): I.6. A képviselő-testület/közgyűlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 88. -a szerint a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja [Cct. 10. (3) bek. b) pont]. Ezen adatlappal egyidejűleg nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel az Ötv ában foglaltaknak. (Az önkormányzatnak az I. 6. pontot kizárólag abban az esetben kell kitöltenie, amennyiben az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!) No. Megnevezés 1. Saját folyó bevétel 1.1. Helyi adók 1.2. Illetékbevételek 1.3. Bírságok 1.4. Kamatbevételek 1.5. Egyéb sajátos bevételek 2. Rövid lejáratú kötelezettségek [az évi LXV. törvény 88. (6) bekezdése szerint] 2.1. Tőke- és Összese n Ebből.... Ezer forintra kerekítve... éves ütemek

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat 108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Kórház céltámogatása a megvalósuló egészségügyi gépműszer beszerzése engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési eljárásának indítása 1. A Baranya

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 172/2013.(09.11.) JÜK határozat elfogadta a szeptember 11-ei bizottsági ülés meghívó szerinti napirendi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 4. szám 2005. február 2. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 1/2005.

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről. jelenléti ív szerinti meghívottak

Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről. jelenléti ív szerinti meghívottak 58918-21/2008 Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 bizottsági tag, jelenléti ív szerinti meghívottak Osváth András Ismertette a javasolt

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 12. Tárgy: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz

Részletesebben

Pappné Gyulai Katalin 153858//2007. 2.sz melléklet. Halász Dániel János Kósa Lajos Pappné Gyulai Katalin Kovács Lászlóné

Pappné Gyulai Katalin 153858//2007. 2.sz melléklet. Halász Dániel János Kósa Lajos Pappné Gyulai Katalin Kovács Lászlóné Előterjesztő: Tárgy: Iktatószám: Ügyintéző: Melléklet: Pappné Gyulai Katalin A Napfény Óvoda Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás felmondásának elfogadása 153858//2007 Szarvasiné Erdelics Márta

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 104/2012. (VIII. 30.) önkormányzati testületi határozat a Medical 2007 Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel 2010. március 16. napján megkötött szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. mely létrejött egyrészről

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület. Önkormányzat Képviselő-testület ülése

Budapest Főváros X. kerület. Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület A^l ftgu/sjjl/ QDOQl Kőbányai Önkormányzat l^ / / "' Polgármesteri Hivatala Budapest, Városüzemeltetési

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére 7. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról Az előterjesztést készítette: Gyurgyik

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS /A Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011 augusztus 26-i ülésére. Varga József alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011 augusztus 26-i ülésére. Varga József alpolgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 182/4/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011 augusztus 26-i ülésére Tárgy: FESZOFE Kft. környezetvédelmi korszerűsítési és illemhely

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 303/2012. (IX. 14.) Kt. határozat Tárgy: 2012. szeptember 14.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

2011. április 13-án (szerda) 18.30 órakor

2011. április 13-án (szerda) 18.30 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 13-án (szerda) 18.30 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Lőrinci Város Önkormányzat. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság. 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Lőrinci Város Önkormányzat. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság. 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Lőrinci Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS 1. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Hunyadi Mátyás

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚLIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚLIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚLIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 43/2013. (VII. 23.) ÁKt határozat 44/2013. (VII. 23.) ÁKt határozat Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben