DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja évi 12. szám május 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 75/2005. (IV. 21.) Kh. Szándéknyilatkozat a Debrecen, Vörösmarty u. 13. sz. alatti 9345 hrsz-ú ingatlan használati jogának biztosításáról a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére, a Debreceni Kereskedelmi Központ épülete megvalósításához /2005. (IV. 21.) Kh. Beszámoló a Debreceni Rendőrkapitányság évi munkájáról /2005. (IV. 21.) Kh. Beszámoló a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi munkájáról /2005. (IV. 21.) Kh. A költségvetési intézmények jóváhagyott pénzmaradvány összegéről történő értesítéséről, a lakásalap évi felhasználásának elfogadásáról, valamint az Önkormányzat vagyonleltáráról szóló tájékoztató és a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének működtetéséről szóló beszámoló tudomásul vételéről /2005. (IV. 21.) Kh. A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium új épületben való elhelyezése a Békéssy Béla utcai ingatlanon, valamint

2 Gárdonyi Géza Általános Iskola áthelyezése a Pósa utcai épületbe, 5 tanterem kialakítása megnevezésű pályázatok benyújtásáról és a szükséges saját forrás biztosításáról /2005. (IV. 21.) Kh évi címzett támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások saját forrásának biztosításáról /2005. (IV. 21.) Kh. A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelethez benyújtott törvényességi észrevételének megtárgyalásáról /2005. (IV. 21.) Kh évi Települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatására benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról /2005. (IV. 21.) Kh. Pályázat benyújtása önkormányzati tulajdonú szilárd burkolatú belterületi közutak felújítására és a szükséges saját forrás biztosításáról /2005. (IV. 21.) Kh. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz történő pályázatok benyújtásának támogatásáról /2005. (IV. 21.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben a 2004/2005. tanévben végzett törvényességi ellenőrzésekről szóló beszámoló, valamint a 2005/2006. tanévre szóló törvényességi ellenőrzések ütemtervének elfogadásáról 86/2005. (IV. 21.) Kh. A Debreceni Városi-Egyetemi Kosárlabda Rt évi számviteli törvény szerinti éves beszámolója tudomásul vételéről 87/2005. (IV. 21.) Kh. A Magyar Olimpiai Bizottságban a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát képviselő személy megválasztásáról /2005. (IV. 21.) Kh. A 23. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról 799 K Ö Z L E M ÉN Y Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése március 31-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatairól 89/2005. (IV. 21.) Kh. Intézményvezetők közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről /2005. (IV. 21.) Kh. A 35. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó

3 megállapodás módosításáról /2005. (IV. 21.) Kh. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 801 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 92/2005. (V. 6.) Kh évi címzett támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások saját forrásának biztosítása tárgyú 80/2005. (IV. 21.) Kh. határozat módosításáról /2005. (V. 6.) Kh. A Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság társasági szerződésének módosításáról és nyilvános működési szabályzatának elfogadásáról 816

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005. (IV. 21. ) Kh. határozata A Közgyűlés a előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. (1) bekezdés b./ pontja, valamint a 13. (1) bekezdésében foglaltak alapján 1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Debrecen, Vörösmarty u. 13. sz. alatti 9345 hrsz-ú ingatlanon földhasználati jogot biztosít a Hajdú Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére - amennyiben az INTERREG IIIA pályázatán a Debreceni Kereskedelmi Központ létesítése céljára szükséges pályázati összeget megnyeri - a Debreceni Kereskedelmi Központ megvalósítása céljából 99 évre, illetve az épület fennállásáig. 2./ Felkéri a t, hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat az 1./ pontban részletezett földhasználati jog feltételeiről, térítésmentes vagy kedvezményes használatról, értékesítés vagy csereingatlannal történő ellentételezéséről, és a tárgyalások eredményét terjessze a Közgyűlés elé. 3./ Javasolja a nek, hogy adjon tulajdonosi hozzájárulást a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által a Debreceni Kereskedelmi Központ megvalósítása tárgyában benyújtandó pályázathoz. Határidő: azonnal Felelős: a 4./ Felhatalmazza a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt feltételre figyelemmel, a földhasználati joggal kapcsolatos megállapodást készítse elő. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 76/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Debreceni Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének előterjesztésére a módosított évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a módosított évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdése alapján

5 1./ elfogadja a Debreceni Rendőrkapitányság évi munkájáról, a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót. Határidő: a következő beszámoló elkészítésére április 30. Felelős: a beszámoló elkészítéséért: a Városi Rendőrkapitányság vezetője 2./ Továbbra is fontosnak tartja a debreceni polgárok személy- és vagyonbiztonságát, valamint a közrendet és a közbiztonságot. Megköszöni a Debreceni Rendőrkapitányság személyi állományának és vezetésének évben végzett munkáját. Felkéri a t, hogy erről a Városi Rendőrkapitányság vezetőjét értesítse. 3./ Felszólítja a belügyminisztert, hogy a Debreceni Rendőrkapitányság elfogadott állománytáblája szerinti személyi állomány bérfedezetét határozza meg a Debreceni Rendőrkapitányság számára. 4./ Felkéri a belügyminisztert, hogy biztosítsa a Debreceni Rendőrkapitányság számára a közlekedési járőrszolgálat felállításának és működtetésének feltételeit Debrecen területén. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 77/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának előterjesztésére a módosított évi XXXI. törvény 28. (1) bekezdés f./ pontjában foglaltak alapján 1./ elfogadja a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi munkájáról szóló tűzoltó-parancsnoki beszámolót. 2./ a.) Megköszöni a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság személyi állományának és vezetésének évben végzett munkáját. Felkéri a t, hogy erről a városi tűzoltóparancsnokot értesítse. b.) A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság jogos létszámemelési igényét támogatja, egyidejűleg javasolja, hogy a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi munkájáról szóló beszámolót április 30. napjáig terjessze a Közgyűlés elé. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk.

6 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 78/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a előterjesztésére a módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a, 97. (2) bekezdése és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 1./ felkéri a t, hogy a zárszámadásról szóló 9/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet hatályba lépésével egyidejűleg értesítse a költségvetési intézményeket, és a Polgármesteri Hivatal érintett osztályait a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről. Határidő: Felelős: azonnal a 2./ A lakásalap évi felhasználását E Ft bevételi teljesítéssel, valamint E Ft kiadási teljesítéssel elfogadja. 3./ Az Önkormányzat december 31-ei fordulónappal készült vagyonleltáráról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 4./ A kiadási előirányzat túllépése miatt figyelmeztetésben részesíti a Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola, az Ady Endre Gimnázium, Simonffy Emil Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóit és a gazdálkodásukért felelős önállóan gazdálkodó Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Tóth Árpád Gimnázium igazgatóit. 5./ A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének működtetéséről szóló beszámolót tudomásul veszi. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 79/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Közbeszerzési Osztály vezetőjének előterjesztésére, az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése és 89. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a helyi önkormányzatok felhalmozási, felújítási feladatainak támogatása (HÖFE) keretében a) a Csokonai Vitéz Mihály gimnázium új épületben való elhelyezése a Békéssy Béla utcai ingatlanon megnevezésű, 900 millió Ft beruházási költségre becsült fejlesztéshez 10 millió Ft összegű támogatás igénylésére azzal, hogy

7 aa) évben 492,457 millió Ft összegű saját forrás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/IV.4.1. melléklet 28. és 36. soraiban elkülönített Csokonai Gimnázium elhelyezés Békéssy Béla Általános Iskolában és lépcső felújítás előirányzat terhére rendelkezésre áll, és ab) kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges várhatólag 407,543 millió Ft összegű további saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében biztosít, b) a Gárdonyi Géza Általános Iskola áthelyezése a Pósa utcai épületbe, 5 tanterem kialakítása megnevezésű, 90 millió Ft beruházási költségre becsült fejlesztéshez 10 millió Ft összegű támogatás igénylésére, azzal, hogy évben 80 millió Ft összegű saját forrás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/IV.4.1. melléklet 39. sorában elkülönített Gárdonyi G. Ált. Iskola áthelyezése a Pósa utcai épületbe, 5 tanterem kialakítása előirányzat terhére rendelkezésre áll. 2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az ab) pont szerinti összeget a évi költségvetés készítésekor tervezze be. Határidő: Felelős: a évi költségvetés előterjesztésének időpontja a Gazdálkodási Főosztály vezetője 3./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét a pályázatok elkészítésére és benyújtására, felhatalmazza a t a pályázatok aláírására. Határidő: Felelős: azonnal a pályázatok elkészítéséért és benyújtásáért: a Közbeszerzési Osztály vezetője a pályázatok aláírásáért: a Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 80/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Közbeszerzési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 86. (1) bekezdése, valamint az évi LXXXIX. törvény 1. (1) bekezdésének a./ pontja alapján 1./ évtől induló címzett támogatást igényel két változatú beruházási koncepció benyújtásával, az a változat prioritásként való megjelölésével: aa./ a Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való, 753 millió Ft beruházási összköltségre becsült bővítésére, amelyhez 75,3 millió forint saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben:

8 2006-ban: 26,4 millió forint 2007-ben: 48,9 millió forint ab./ a Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való, 829 millió Ft beruházási összköltségre becsült bővítésére, amelyhez 75,3 millió forint saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 26,4 millió forint 2007-ben: 48,9 millió forint ba./ a Csokonai Színház 5,9 milliárd Ft beruházási összköltségűre becsült fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 590 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 88,5 millió forint 2007-ben: 324,5 millió forint 2008-ban: 177 millió forint bb./ a Csokonai Színház 6,4 milliárd Ft beruházási összköltségűre becsült, magasabb technológiai, gépesítettségi színvonalat biztosító fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 590 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 88,5 millió forint 2007-ben: 324,5 millió forint 2008-ban: 177 millió forint ca./ a Fazekas Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához, 555,1 millió Ft becsült összköltséggel, amelyhez 55,5 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 19,4 millió forint 2007-ben: 36,1 millió forint cb./ a Fazekas Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához, 498,9 millió Ft becsült összköltséggel, amelyhez 55,5 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 19,4 millió forint 2007-ben: 36,1 millió forint da./ a Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 520 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 52 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 18,2 millió forint 2007-ben: 33,8 millió forint db./ a Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 528,8 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővített gép, berendezés, felszerelés tartalommal történő bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 52 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 18,2 millió forint 2007-ben: 33,8 millió forint

9 ea./ a Terápiás Ház 303 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővítésének, átépítésének megvalósításához, amelyhez 30,3 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 10,6 millió forint 2007-ben: 19,7 millió forint eb./ a Terápiás Ház 304 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővítésének, átépítésének megvalósításához, amelyhez 30,3 millió Ft saját forrást biztosít 2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy eredményes pályázat esetén az Önkormányzat évtől induló tárgyévi költségvetésében az 1./ pontban meghatározott mértékű saját forrásokat tervezze be. Határidő: Felelős: a 2006., 2007., évi költségvetések előterjesztésének időpontja a Gazdálkodási Főosztály vezetője 3./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt címzett támogatás igényléséhez a beruházási koncepciókat készítse elő, és küldje meg az illetékes szakminisztériumoknak a Magyar Államkincstár Hajdú- Bihar Megyei Területi Igazgatóságán keresztül. Határidő: április 25. Felelős: a Közbeszerzési Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 81/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a előterjesztésére az évi LXV. törvény 99. (1) bekezdése alapján 1./ a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelettel kapcsolatos, a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője által benyújtott KH.746-1/2005. számú törvényességi észrevétel 1. és 3. pontjának a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó észrevételével nem ért egyet, a 2. pontban és a 3. pontban az adatvédelemre vonatkozó észrevétellel egyetért, és módosítja a rendeletet. 2./ Felkéri a jegyzőt, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjét. Határidő: Felelős: azonnal a jegyző Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk.

10 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 82/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Közbeszerzési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz 476 db házi komposztálást segítő speciális komposztláda beszerzéséhez, összesen Ft bruttó bekerülési költséggel. 2./ Az 1./ pont szerinti fejlesztéshez, sikeres pályázat esetén bruttó Ft saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/IV.4.1. sz. mellékletének I./21. Pályázandó fejlesztések előkészítése önkormányzati fedezet (játszótér, komposztáló edények) sora terhére. 3./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét a pályázat elkészítésére és benyújtására, felhatalmazza a t a pályázat aláírására. Határidő: Felelős: azonnal a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Közbeszerzési Osztály vezetője a pályázat aláírásáért: a Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 83/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) és 89. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a decentralizált települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása megnevezésű pályázat keretében a a.) Budai Nagy Antal utca - Mátyás király utca Kincseshegy utca - Kurucz utca; b.) Tócóskert, Derék utca Kishegyesi út István út szervizútja; c.) Serház utca Ókút utca Őszirózsaköz Abigél utca Ibolya utca Egyetem sgt Libakert utca Űrhajósok tere Nyár utca Ifjuság utca - Dózsa György út Ibolya utca Sinai utca;

11 d.) Nagyerdei körút (Hadházi út - Pálma Cukrászda Egyetem tér Klinika főbejárat Pallagi út) területrészek 400 M Ft beruházási költségre becsült burkolatfelújítása céljából 200 M Ft összegű támogatás elnyerésére azzal, hogy a pályázathoz szükséges 200 M Ft összegű saját forrás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/III/1. számú melléklete sorában elkülönített Útburkolatok felújítása előirányzat terhére rendelkezésre áll. 2./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét a pályázatok elkészítésére és benyújtására, felhatalmazza a t a pályázatok aláírására. Határidő: április 30. Felelős: a pályázatok elkészítéséért és benyújtásáért: a Közbeszerzési Osztály vezetője a pályázatok aláírásáért: a Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 84/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Népjóléti Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján, tekintettel az évi III. törvényben foglaltakra 1.a./ támogatja, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Idősek és Csökkentlátók Otthona (Debrecen, Nagyerdei krt. 100.) az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz a szociális szolgáltatások évi fejlesztése keretében az idősek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítását célzó Ft összegű támogatás elnyerésére pályázatot nyújtson be. b./ A pályázathoz szükséges Ft saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/IV. 4.1.számú mellékletének pályázandó fejlesztések előkészítése önkormányzati fedezet sorából biztosítja. c./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét eredményes pályázat esetén a szükséges intézkedések megtételére. 2.a./ Támogatja, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza (Debrecen, Pallagi u. 9.) az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz a szociális szolgáltatások évi fejlesztése keretében az idősek otthonaiban demens betegek ellátási

12 feltételeinek javítását célzó Ft összegű támogatás elnyerésére pályázatot nyújtson be. b./ A pályázathoz szükséges Ft saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/IV. 4.1.számú mellékletének pályázandó fejlesztések előkészítése önkormányzati fedezet sorából biztosítja. c./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét eredményes pályázat esetén a szükséges intézkedések megtételére. 3./ Támogatja, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Terápiás Háza (Debrecen, Kishegyesi u. 88.) az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz a szociális szolgáltatások évi fejlesztése keretében speciális részleg kialakítása céljából Ft összegű támogatás elnyerésére pályázatot nyújtson be. 4./ Felkéri a Népjóléti Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az intézmények vezetőit értesítse. Határidő: Felelős: azonnal a Népjóléti Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, és az évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés d) pontja, 104. (1) bekezdés a) pontja, valamint a (2) bekezdése alapján: 1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben 2004/2005. tanévben végzett törvényességi ellenőrzések értékeléséről szóló beszámolót, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények 2005/2006. tanévre szóló törvényességi ellenőrzésének ütemtervét a melléklet szerint. 2./ Felhívja az érintett intézmények magasabb vezetőit, hogy az ellenőrzésről készült jelentésekben feltárt hiányosságok megszüntetéséhez a szükséges intézkedéseket tegyék meg. Határidő: Felelős: azonnal az érintett intézmények magasabb vezetői Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk.

13 Melléklet ÜTEMTERV a 2005/2006. tanév során megvalósuló fenntartói törvényességi ellenőrzéshez Sorszám Intézményvezető neve Intézmény neve Időpont 1. Czellér András Lilla Téri Általános Iskola okt. 3-7-ig 2. Felvéginé Jakab Magdolna Szabadság-telepi Óvoda okt ig 3. Dr. Ölveti Gáborné Nagysándor József Általános Iskola okt ig 4. Dr. Széles Dezsőné Vörösmarty Mihály Általános Isk. és nov ig AMI 5. Haba Lajosné Ifjúság u. Óvoda nov ig 6. Kátai Károly Bocskai István Általános Iskola dec. 1-8-ig 7. Kerekesné Percze Magdolna Ispotály u. Óvoda dec ig 8. Komáromi Julianna Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda jan ig 9. Kovács Tamásné Dózsa György Általános Iskola febr ig 10. Kocsis György Gulyás Pál Középiskolai Kollégium okt ig 11. Kovács Ákos Tóth Árpád Gimnázium nov ig 12. Kozma András Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakiskola dec. 1-9-ig és Kollégium 13. Pappné Nagy Ildikó Medgyessy Ferenc Gimnázium és jan ig Művészeti Középiskola 14. Pályi Lajos Gábor Dénes Elektronikai Műszaki febr ig Középiskola és Kollégium 15. Peleiné Vesza Judit Középiskolai Sportkollégium febr márc. 3-ig 16. Zahonyiné Orosz Klára Holló János u. Óvoda febr ig A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 86/2005. (IV. 21.) Kh. határozata a előterjesztésére az évi CXLIV. törvény 233. e./ pontja, továbbá a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21. (2) bekezdésének b) pontja alapján 1./ tudomásul veszi a Debreceni Városi - Egyetemi Kosárlabda Rt évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját E Ft mérlegfőösszeggel és 481 E Ft adózott eredménnyel, azzal, hogy az eredményt az eredménytartalékba helyezi.

14 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti döntésről az Igazgatóság elnökét értesítse. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 87/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a jegyző előterjesztésére az évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés b./ pontja és a évi I. törvény 39. (1) bekezdése alapján 1./ a Magyar Olimpiai Bizottságba Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletének ellátására Kósa Lajos t delegálja. 2./ Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: Felelős: azonnal a jegyző Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Népjóléti Osztály vezetőjének előterjesztésére, az évi LXV. törvény 8. (4) bekezdése és az évi CLIV. törvény 88. (1) bekezdése alapján 1./ módosítja a 23. számú területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes fogászati körzet működtetésére a BERSZIL Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 4027 Debrecen, Fáy András u. 59.) május 27-én kötött megállapodás 18. pontjának első mondatát május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint:

15 Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt fogorvosi alapellátást a 4027 Debrecen, Nádor u. 26. fszt. 1. sz. alatti saját tulajdonú rendelőben köteles biztosítani, saját tulajdonú kezelőegységeivel. 2./ Felkéri a t, kösse meg a melléklet szerinti megállapodás módosítást. Határidő: azonnal Felelős : az előkészítésért: a Népjóléti Osztály vezetője az aláírásért: a Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk.

16 Melléklet MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Fogorvosi feladatok ellátására Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Kósa Lajos 4024 Debrecen, Piac u. 20. szám, mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), és a BERSZIL Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 4027 Debrecen, Fáy András u. 59., képviseli: Dr. Szilágyi Éva), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) között május 27-én létrejött fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó Megállapodást a Felek május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítják: 1.) A Megállapodás 18. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt fogorvosi alapellátást 4027 Debrecen, Nádor u. 26 sz. fsz. 1. alatti saját tulajdonú rendelőben köteles biztosítani, saját tulajdonú kezelőegységeivel. A Megállapodás egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. A szerződő felek a jelen módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. D e b r e c e n, DMJV Önkormányzata Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv képviseli: Kósa Lajos.. BERSZIL Egészségügyi Szolgáltató Bt. Egészségügyi szolgáltató képviseli: Dr. Szilágyi Éva, fogszakorvos

17 KÖZLEMÉNY DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április 21-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatairól Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 89/2005. (IV. 21.) Kh. határozatával 3 fő intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről döntött, előrehozott nyugdíjjogosultságukra tekintettel. A Közgyűlés a határozatot zárt ülésen hozta, melyet az érintettek közvetlenül megkaptak. Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 90/2005. (IV. 21.) Kh. határozatával az INVET-DENT Bt. által területi ellátási kötelezettséggel működtetett 35. számú vegyes fogászati körzet ellátásában személyesen közreműködő fogszakorvosként dr. Siket Annamáriát jelölte ki, amennyiben a működtetési jog jogosultjává válik. A Közgyűlés ennek érdekében május 1-jei hatállyal módosította az INVET-DENT Bt-vel kötött megállapodást. Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 91/2005. (IV. 21.) Kh. határozatával az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye, az adósságcsökkentési támogatás, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, valamint rendkívüli szociális segély tárgyában benyújtott fellebbezések a határozat mellékleteiben feltüntetett indokok alapján történő elutasításáról és a Szociális Bizottság, a Józsai Településrészi Önkormányzat, illetőleg a megjelölt határozatainak helybenhagyásáról döntött. A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (V. 6.) Kh. határozata a Közbeszerzési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 86. (1) bekezdése, valamint az évi LXXXIX. törvény 1. (1) bekezdésének a. pontja és (5) bekezdése alapján 1./ módosítja a évi címzett támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások saját forrásának biztosítása tárgyú 80/2005.(IV. 21.) Kh. határozat 1./ pontját az alábbiak szerint: 1./ évtől induló címzett támogatást igényel két változatú beruházási koncepció benyújtásával: aa./ a Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való, 753 millió Ft beruházási összköltségre becsült bővítésére, amelyhez 113 millió forint saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, ezen változatot prioritásként megjelölve: 2006-ban: 40 millió forint 2007-ben: 73 millió forint

18 ab./ a Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való, 829 millió Ft beruházási összköltségre becsült bővítésére, amelyhez 124,4 millió forint saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 43,5 millió forint 2007-ben: 80,9 millió forint ba./ a Csokonai Színház 5,9 milliárd Ft beruházási összköltségűre becsült fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 885 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, ezen változatot prioritásként megjelölve, az 1/a számú melléklet szerint: 2006-ban: 132,8 millió forint 2007-ben: 486,8 millió forint 2008-ban: 265,4 millió forint bb./ a Csokonai Színház 6,4 milliárd Ft beruházási összköltségűre becsült, magasabb technológiai, gépesítettségi színvonalat biztosító fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 960 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, az 1/b. számú melléklet szerint: 2006-ban: 144 millió forint 2007-ben: 528 millió forint 2008-ban: 288 millió forint ca./ a Fazekas Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához, 555,1 millió Ft becsült összköltséggel, amelyhez 83,3 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, ezen változatot prioritásként megjelölve, a 2/a számú melléklet szerint: 2006-ban: 29,2 millió forint 2007-ben: 54,1 millió forint cb./ a Fazekas Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához, 498,9 millió Ft becsült összköltséggel, amelyhez 74,84 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, a 2/b számú melléklet szerint: 2006-ban: 26,2 millió forint 2007-ben: 48,64 millió forint da./ a Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 520 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 78 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, ezen változatot prioritásként megjelölve: 2006-ban: 27,3 millió forint 2007-ben: 50,7 millió forint db./ a Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 528,8 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővített gép, berendezés, felszerelés tartalommal történő bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 79,4 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 27,8 millió forint 2007-ben: 51,6 millió forint

19 ea./ a Terápiás Ház 304 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővítésének, átépítésének megvalósításához, amelyhez 45,6 millió Ft saját forrást biztosít 2006-ban: 15,9 millió forint 2007-ben: 29,7 millió forint eb./ a Terápiás Ház 303 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővítésének, átépítésének megvalósításához, amelyhez 45,5 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, ezen változatot prioritásként megjelölve: 2006-ban: 15,9 millió forint 2007-ben: 29,6 millió forint 2./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban foglalt címzett támogatás igényléséhez az 1. pont szerinti módosítást küldje meg az illetékes szakminisztériumoknak a Magyar Államkincstár Hajdú- Bihar Megyei Területi Igazgatóságán keresztül. Határidő: azonnal Felelős: a Közbeszerzési Osztály vezetője Dr. Fauszt Zoltán sk. aljegyző Kósa Lajos sk. 1/a. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Csokonai Színház korszerűsítése címzett támogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt: I. A beruházás pénzügyi forrásai I.1. A beruházás összköltsége: ezer forint I.2. A Közgyűlés saját forrásként évi költségvetési rendeletében 132,800 ezer forintot, évi költségvetési rendeletében 486,800 ezer forintot, évi költségvetési rendeletében 265,400 ezer forintot biztosítja I.3. A saját forrás összegéből: Saját bevétel: ezer forint Lakossági hozzájárulás: (amennyiben a beruházás - ezer forint megvalósításához víziközmű-társulati hitel igénybevételét tervezik, úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági hozzájárulást is e soron kell szerepeltetni) Hitel: ezer forint Egyéb állami támogatások ezer forint ebből: Helyi önkormányzatok ezer forint fejlesztési és vis maior feladataira szolgáló előirányzat

20 Egyéb: ezer forint I.4. A Közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja Lekötött betét: ezer forint Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: ezer forint Privatizációból származó bevétel (pl. gázközműjuttatás): ezer forint Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, ezer forint koncesszióból származó bevétel: Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel (önkormányzati ezer forint körön belül): Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények, egyéb ezer forint értékpapírok értékesítése: Osztalék- és hozambevétel: ezer forint Egyéb (illetékbevétel): ezer forint Összesen: ezer forint 1.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó költség ezer forint/bekötés (szennyvízberuházás esetén): I.6. A képviselő-testület/közgyűlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 88. -a szerint a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja [Cct. 10. (3) bek. b) pont]. Ezen adatlappal egyidejűleg nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel az Ötv ában foglaltaknak. (Az önkormányzatnak az I. 6. pontot kizárólag abban az esetben kell kitöltenie, amennyiben az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!) No. Megnevezés 1. Saját folyó bevétel 1.1. Helyi adók 1.2. Illetékbevételek 1.3. Bírságok 1.4. Kamatbevételek 1.5. Egyéb sajátos bevételek 2. Rövid lejáratú kötelezettségek [az évi LXV. törvény 88. (6) bekezdése szerint] 2.1. Tőke- és Összese n Ebből.... Ezer forintra kerekítve... éves ütemek

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat 108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Kórház céltámogatása a megvalósuló egészségügyi gépműszer beszerzése engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési eljárásának indítása 1. A Baranya

Részletesebben

Ikt. szám: /2005. Tárgy: Szentes, Somogyi Béla utca és környéke szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése.

Ikt. szám: /2005. Tárgy: Szentes, Somogyi Béla utca és környéke szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése. Szentes Városi Önkormányzat Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám:02-8329/2005. Tárgy: Szentes, Somogyi Béla utca és környéke szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése. Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

2005. évi 10. szám április 19. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2005. évi 10. szám április 19. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 10. szám 2005. április 19. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 69/2005.

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból: 58/2015. (V. 8.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. május 8-ai rendes ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 15. szám 2007. július 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 165/2007. (VII. 5.) Ö.h. A Debrecen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságának 2016. január 20án 10. 00 órai kezdési idővel meghirdetett és 10. 00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 4. szám 2005. február 2. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 1/2005.

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2008. május 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Jakab Magdolna Palsics János Tóth István bizottsági tagok, Távolmaradt: Farkas Ernő polgármester

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 44. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/11/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. április 10-én megtartott

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Pappné Gyulai Katalin 153858//2007. 2.sz melléklet. Halász Dániel János Kósa Lajos Pappné Gyulai Katalin Kovács Lászlóné

Pappné Gyulai Katalin 153858//2007. 2.sz melléklet. Halász Dániel János Kósa Lajos Pappné Gyulai Katalin Kovács Lászlóné Előterjesztő: Tárgy: Iktatószám: Ügyintéző: Melléklet: Pappné Gyulai Katalin A Napfény Óvoda Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás felmondásának elfogadása 153858//2007 Szarvasiné Erdelics Márta

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. 03-3/15-26/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. szeptember 15-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 8. szám 2006. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2006. (V. 31.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 172/2013.(09.11.) JÜK határozat elfogadta a szeptember 11-ei bizottsági ülés meghívó szerinti napirendi

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011 augusztus 26-i ülésére. Varga József alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011 augusztus 26-i ülésére. Varga József alpolgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 182/4/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011 augusztus 26-i ülésére Tárgy: FESZOFE Kft. környezetvédelmi korszerűsítési és illemhely

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 1. szám 2012. január 12. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről. jelenléti ív szerinti meghívottak

Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről. jelenléti ív szerinti meghívottak 58918-21/2008 Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 bizottsági tag, jelenléti ív szerinti meghívottak Osváth András Ismertette a javasolt

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Szám: 22-13/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 104/2012. (VIII. 30.) önkormányzati testületi határozat a Medical 2007 Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel 2010. március 16. napján megkötött szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. mely létrejött egyrészről

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből 239/2013. (VII.25.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY amely felvételre került a DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: Társaság ) 2016.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat 41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat A dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) feladatellátásának átadás-átvétele 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület. Önkormányzat Képviselő-testület ülése

Budapest Főváros X. kerület. Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület A^l ftgu/sjjl/ QDOQl Kőbányai Önkormányzat l^ / / "' Polgármesteri Hivatala Budapest, Városüzemeltetési

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS /A Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Ikt. szám: 9-3/9/2010. 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 12. Tárgy: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000-2001. évi szennyvízcsatorna fejlesztési forrás módosítása - A

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18-i rendkívüli

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (I.27) határozata - ZÁRT ülésen hozott -

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (I.27) határozata - ZÁRT ülésen hozott - 18/2016. (I.27) határozata A mezőkövesdi egészségügyi alapellátást érintő támogatási kérelem elbírálása 1. A Képviselő-testület Dr. Fehér Edit háziorvos kérelmét megtárgyalta, és a praxis működési költségeinek

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2010.

polgármester Iktatószám: 01/ /2010. Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 01/16546-23/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016.

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. 219/2016. (VIII.17.) határozata a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 Ügyiratszám: 355-3/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné MEGHívó Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének március 24-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének március 24-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2016. március 24-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak: Izsó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásra

Részletesebben