DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja évi 12. szám május 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 75/2005. (IV. 21.) Kh. Szándéknyilatkozat a Debrecen, Vörösmarty u. 13. sz. alatti 9345 hrsz-ú ingatlan használati jogának biztosításáról a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére, a Debreceni Kereskedelmi Központ épülete megvalósításához /2005. (IV. 21.) Kh. Beszámoló a Debreceni Rendőrkapitányság évi munkájáról /2005. (IV. 21.) Kh. Beszámoló a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi munkájáról /2005. (IV. 21.) Kh. A költségvetési intézmények jóváhagyott pénzmaradvány összegéről történő értesítéséről, a lakásalap évi felhasználásának elfogadásáról, valamint az Önkormányzat vagyonleltáráról szóló tájékoztató és a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének működtetéséről szóló beszámoló tudomásul vételéről /2005. (IV. 21.) Kh. A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium új épületben való elhelyezése a Békéssy Béla utcai ingatlanon, valamint

2 Gárdonyi Géza Általános Iskola áthelyezése a Pósa utcai épületbe, 5 tanterem kialakítása megnevezésű pályázatok benyújtásáról és a szükséges saját forrás biztosításáról /2005. (IV. 21.) Kh évi címzett támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások saját forrásának biztosításáról /2005. (IV. 21.) Kh. A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelethez benyújtott törvényességi észrevételének megtárgyalásáról /2005. (IV. 21.) Kh évi Települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatására benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról /2005. (IV. 21.) Kh. Pályázat benyújtása önkormányzati tulajdonú szilárd burkolatú belterületi közutak felújítására és a szükséges saját forrás biztosításáról /2005. (IV. 21.) Kh. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz történő pályázatok benyújtásának támogatásáról /2005. (IV. 21.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben a 2004/2005. tanévben végzett törvényességi ellenőrzésekről szóló beszámoló, valamint a 2005/2006. tanévre szóló törvényességi ellenőrzések ütemtervének elfogadásáról 86/2005. (IV. 21.) Kh. A Debreceni Városi-Egyetemi Kosárlabda Rt évi számviteli törvény szerinti éves beszámolója tudomásul vételéről 87/2005. (IV. 21.) Kh. A Magyar Olimpiai Bizottságban a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát képviselő személy megválasztásáról /2005. (IV. 21.) Kh. A 23. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról 799 K Ö Z L E M ÉN Y Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése március 31-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatairól 89/2005. (IV. 21.) Kh. Intézményvezetők közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről /2005. (IV. 21.) Kh. A 35. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó

3 megállapodás módosításáról /2005. (IV. 21.) Kh. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 801 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 92/2005. (V. 6.) Kh évi címzett támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások saját forrásának biztosítása tárgyú 80/2005. (IV. 21.) Kh. határozat módosításáról /2005. (V. 6.) Kh. A Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság társasági szerződésének módosításáról és nyilvános működési szabályzatának elfogadásáról 816

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005. (IV. 21. ) Kh. határozata A Közgyűlés a előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. (1) bekezdés b./ pontja, valamint a 13. (1) bekezdésében foglaltak alapján 1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Debrecen, Vörösmarty u. 13. sz. alatti 9345 hrsz-ú ingatlanon földhasználati jogot biztosít a Hajdú Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére - amennyiben az INTERREG IIIA pályázatán a Debreceni Kereskedelmi Központ létesítése céljára szükséges pályázati összeget megnyeri - a Debreceni Kereskedelmi Központ megvalósítása céljából 99 évre, illetve az épület fennállásáig. 2./ Felkéri a t, hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat az 1./ pontban részletezett földhasználati jog feltételeiről, térítésmentes vagy kedvezményes használatról, értékesítés vagy csereingatlannal történő ellentételezéséről, és a tárgyalások eredményét terjessze a Közgyűlés elé. 3./ Javasolja a nek, hogy adjon tulajdonosi hozzájárulást a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által a Debreceni Kereskedelmi Központ megvalósítása tárgyában benyújtandó pályázathoz. Határidő: azonnal Felelős: a 4./ Felhatalmazza a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt feltételre figyelemmel, a földhasználati joggal kapcsolatos megállapodást készítse elő. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 76/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Debreceni Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének előterjesztésére a módosított évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a módosított évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdése alapján

5 1./ elfogadja a Debreceni Rendőrkapitányság évi munkájáról, a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót. Határidő: a következő beszámoló elkészítésére április 30. Felelős: a beszámoló elkészítéséért: a Városi Rendőrkapitányság vezetője 2./ Továbbra is fontosnak tartja a debreceni polgárok személy- és vagyonbiztonságát, valamint a közrendet és a közbiztonságot. Megköszöni a Debreceni Rendőrkapitányság személyi állományának és vezetésének évben végzett munkáját. Felkéri a t, hogy erről a Városi Rendőrkapitányság vezetőjét értesítse. 3./ Felszólítja a belügyminisztert, hogy a Debreceni Rendőrkapitányság elfogadott állománytáblája szerinti személyi állomány bérfedezetét határozza meg a Debreceni Rendőrkapitányság számára. 4./ Felkéri a belügyminisztert, hogy biztosítsa a Debreceni Rendőrkapitányság számára a közlekedési járőrszolgálat felállításának és működtetésének feltételeit Debrecen területén. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 77/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának előterjesztésére a módosított évi XXXI. törvény 28. (1) bekezdés f./ pontjában foglaltak alapján 1./ elfogadja a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi munkájáról szóló tűzoltó-parancsnoki beszámolót. 2./ a.) Megköszöni a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság személyi állományának és vezetésének évben végzett munkáját. Felkéri a t, hogy erről a városi tűzoltóparancsnokot értesítse. b.) A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság jogos létszámemelési igényét támogatja, egyidejűleg javasolja, hogy a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi munkájáról szóló beszámolót április 30. napjáig terjessze a Közgyűlés elé. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk.

6 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 78/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a előterjesztésére a módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a, 97. (2) bekezdése és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 1./ felkéri a t, hogy a zárszámadásról szóló 9/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet hatályba lépésével egyidejűleg értesítse a költségvetési intézményeket, és a Polgármesteri Hivatal érintett osztályait a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről. Határidő: Felelős: azonnal a 2./ A lakásalap évi felhasználását E Ft bevételi teljesítéssel, valamint E Ft kiadási teljesítéssel elfogadja. 3./ Az Önkormányzat december 31-ei fordulónappal készült vagyonleltáráról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 4./ A kiadási előirányzat túllépése miatt figyelmeztetésben részesíti a Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola, az Ady Endre Gimnázium, Simonffy Emil Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóit és a gazdálkodásukért felelős önállóan gazdálkodó Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Tóth Árpád Gimnázium igazgatóit. 5./ A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének működtetéséről szóló beszámolót tudomásul veszi. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 79/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Közbeszerzési Osztály vezetőjének előterjesztésére, az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése és 89. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a helyi önkormányzatok felhalmozási, felújítási feladatainak támogatása (HÖFE) keretében a) a Csokonai Vitéz Mihály gimnázium új épületben való elhelyezése a Békéssy Béla utcai ingatlanon megnevezésű, 900 millió Ft beruházási költségre becsült fejlesztéshez 10 millió Ft összegű támogatás igénylésére azzal, hogy

7 aa) évben 492,457 millió Ft összegű saját forrás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/IV.4.1. melléklet 28. és 36. soraiban elkülönített Csokonai Gimnázium elhelyezés Békéssy Béla Általános Iskolában és lépcső felújítás előirányzat terhére rendelkezésre áll, és ab) kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges várhatólag 407,543 millió Ft összegű további saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében biztosít, b) a Gárdonyi Géza Általános Iskola áthelyezése a Pósa utcai épületbe, 5 tanterem kialakítása megnevezésű, 90 millió Ft beruházási költségre becsült fejlesztéshez 10 millió Ft összegű támogatás igénylésére, azzal, hogy évben 80 millió Ft összegű saját forrás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/IV.4.1. melléklet 39. sorában elkülönített Gárdonyi G. Ált. Iskola áthelyezése a Pósa utcai épületbe, 5 tanterem kialakítása előirányzat terhére rendelkezésre áll. 2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az ab) pont szerinti összeget a évi költségvetés készítésekor tervezze be. Határidő: Felelős: a évi költségvetés előterjesztésének időpontja a Gazdálkodási Főosztály vezetője 3./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét a pályázatok elkészítésére és benyújtására, felhatalmazza a t a pályázatok aláírására. Határidő: Felelős: azonnal a pályázatok elkészítéséért és benyújtásáért: a Közbeszerzési Osztály vezetője a pályázatok aláírásáért: a Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 80/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Közbeszerzési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 86. (1) bekezdése, valamint az évi LXXXIX. törvény 1. (1) bekezdésének a./ pontja alapján 1./ évtől induló címzett támogatást igényel két változatú beruházási koncepció benyújtásával, az a változat prioritásként való megjelölésével: aa./ a Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való, 753 millió Ft beruházási összköltségre becsült bővítésére, amelyhez 75,3 millió forint saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben:

8 2006-ban: 26,4 millió forint 2007-ben: 48,9 millió forint ab./ a Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való, 829 millió Ft beruházási összköltségre becsült bővítésére, amelyhez 75,3 millió forint saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 26,4 millió forint 2007-ben: 48,9 millió forint ba./ a Csokonai Színház 5,9 milliárd Ft beruházási összköltségűre becsült fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 590 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 88,5 millió forint 2007-ben: 324,5 millió forint 2008-ban: 177 millió forint bb./ a Csokonai Színház 6,4 milliárd Ft beruházási összköltségűre becsült, magasabb technológiai, gépesítettségi színvonalat biztosító fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 590 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 88,5 millió forint 2007-ben: 324,5 millió forint 2008-ban: 177 millió forint ca./ a Fazekas Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához, 555,1 millió Ft becsült összköltséggel, amelyhez 55,5 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 19,4 millió forint 2007-ben: 36,1 millió forint cb./ a Fazekas Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához, 498,9 millió Ft becsült összköltséggel, amelyhez 55,5 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 19,4 millió forint 2007-ben: 36,1 millió forint da./ a Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 520 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 52 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 18,2 millió forint 2007-ben: 33,8 millió forint db./ a Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 528,8 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővített gép, berendezés, felszerelés tartalommal történő bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 52 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 18,2 millió forint 2007-ben: 33,8 millió forint

9 ea./ a Terápiás Ház 303 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővítésének, átépítésének megvalósításához, amelyhez 30,3 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 10,6 millió forint 2007-ben: 19,7 millió forint eb./ a Terápiás Ház 304 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővítésének, átépítésének megvalósításához, amelyhez 30,3 millió Ft saját forrást biztosít 2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy eredményes pályázat esetén az Önkormányzat évtől induló tárgyévi költségvetésében az 1./ pontban meghatározott mértékű saját forrásokat tervezze be. Határidő: Felelős: a 2006., 2007., évi költségvetések előterjesztésének időpontja a Gazdálkodási Főosztály vezetője 3./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt címzett támogatás igényléséhez a beruházási koncepciókat készítse elő, és küldje meg az illetékes szakminisztériumoknak a Magyar Államkincstár Hajdú- Bihar Megyei Területi Igazgatóságán keresztül. Határidő: április 25. Felelős: a Közbeszerzési Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 81/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a előterjesztésére az évi LXV. törvény 99. (1) bekezdése alapján 1./ a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelettel kapcsolatos, a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője által benyújtott KH.746-1/2005. számú törvényességi észrevétel 1. és 3. pontjának a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó észrevételével nem ért egyet, a 2. pontban és a 3. pontban az adatvédelemre vonatkozó észrevétellel egyetért, és módosítja a rendeletet. 2./ Felkéri a jegyzőt, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjét. Határidő: Felelős: azonnal a jegyző Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk.

10 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 82/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Közbeszerzési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz 476 db házi komposztálást segítő speciális komposztláda beszerzéséhez, összesen Ft bruttó bekerülési költséggel. 2./ Az 1./ pont szerinti fejlesztéshez, sikeres pályázat esetén bruttó Ft saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/IV.4.1. sz. mellékletének I./21. Pályázandó fejlesztések előkészítése önkormányzati fedezet (játszótér, komposztáló edények) sora terhére. 3./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét a pályázat elkészítésére és benyújtására, felhatalmazza a t a pályázat aláírására. Határidő: Felelős: azonnal a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Közbeszerzési Osztály vezetője a pályázat aláírásáért: a Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 83/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) és 89. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a decentralizált települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása megnevezésű pályázat keretében a a.) Budai Nagy Antal utca - Mátyás király utca Kincseshegy utca - Kurucz utca; b.) Tócóskert, Derék utca Kishegyesi út István út szervizútja; c.) Serház utca Ókút utca Őszirózsaköz Abigél utca Ibolya utca Egyetem sgt Libakert utca Űrhajósok tere Nyár utca Ifjuság utca - Dózsa György út Ibolya utca Sinai utca;

11 d.) Nagyerdei körút (Hadházi út - Pálma Cukrászda Egyetem tér Klinika főbejárat Pallagi út) területrészek 400 M Ft beruházási költségre becsült burkolatfelújítása céljából 200 M Ft összegű támogatás elnyerésére azzal, hogy a pályázathoz szükséges 200 M Ft összegű saját forrás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/III/1. számú melléklete sorában elkülönített Útburkolatok felújítása előirányzat terhére rendelkezésre áll. 2./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét a pályázatok elkészítésére és benyújtására, felhatalmazza a t a pályázatok aláírására. Határidő: április 30. Felelős: a pályázatok elkészítéséért és benyújtásáért: a Közbeszerzési Osztály vezetője a pályázatok aláírásáért: a Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 84/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Népjóléti Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján, tekintettel az évi III. törvényben foglaltakra 1.a./ támogatja, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Idősek és Csökkentlátók Otthona (Debrecen, Nagyerdei krt. 100.) az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz a szociális szolgáltatások évi fejlesztése keretében az idősek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítását célzó Ft összegű támogatás elnyerésére pályázatot nyújtson be. b./ A pályázathoz szükséges Ft saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/IV. 4.1.számú mellékletének pályázandó fejlesztések előkészítése önkormányzati fedezet sorából biztosítja. c./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét eredményes pályázat esetén a szükséges intézkedések megtételére. 2.a./ Támogatja, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza (Debrecen, Pallagi u. 9.) az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz a szociális szolgáltatások évi fejlesztése keretében az idősek otthonaiban demens betegek ellátási

12 feltételeinek javítását célzó Ft összegű támogatás elnyerésére pályázatot nyújtson be. b./ A pályázathoz szükséges Ft saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet 5/IV. 4.1.számú mellékletének pályázandó fejlesztések előkészítése önkormányzati fedezet sorából biztosítja. c./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét eredményes pályázat esetén a szükséges intézkedések megtételére. 3./ Támogatja, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Terápiás Háza (Debrecen, Kishegyesi u. 88.) az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz a szociális szolgáltatások évi fejlesztése keretében speciális részleg kialakítása céljából Ft összegű támogatás elnyerésére pályázatot nyújtson be. 4./ Felkéri a Népjóléti Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az intézmények vezetőit értesítse. Határidő: Felelős: azonnal a Népjóléti Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, és az évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés d) pontja, 104. (1) bekezdés a) pontja, valamint a (2) bekezdése alapján: 1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben 2004/2005. tanévben végzett törvényességi ellenőrzések értékeléséről szóló beszámolót, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények 2005/2006. tanévre szóló törvényességi ellenőrzésének ütemtervét a melléklet szerint. 2./ Felhívja az érintett intézmények magasabb vezetőit, hogy az ellenőrzésről készült jelentésekben feltárt hiányosságok megszüntetéséhez a szükséges intézkedéseket tegyék meg. Határidő: Felelős: azonnal az érintett intézmények magasabb vezetői Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk.

13 Melléklet ÜTEMTERV a 2005/2006. tanév során megvalósuló fenntartói törvényességi ellenőrzéshez Sorszám Intézményvezető neve Intézmény neve Időpont 1. Czellér András Lilla Téri Általános Iskola okt. 3-7-ig 2. Felvéginé Jakab Magdolna Szabadság-telepi Óvoda okt ig 3. Dr. Ölveti Gáborné Nagysándor József Általános Iskola okt ig 4. Dr. Széles Dezsőné Vörösmarty Mihály Általános Isk. és nov ig AMI 5. Haba Lajosné Ifjúság u. Óvoda nov ig 6. Kátai Károly Bocskai István Általános Iskola dec. 1-8-ig 7. Kerekesné Percze Magdolna Ispotály u. Óvoda dec ig 8. Komáromi Julianna Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda jan ig 9. Kovács Tamásné Dózsa György Általános Iskola febr ig 10. Kocsis György Gulyás Pál Középiskolai Kollégium okt ig 11. Kovács Ákos Tóth Árpád Gimnázium nov ig 12. Kozma András Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakiskola dec. 1-9-ig és Kollégium 13. Pappné Nagy Ildikó Medgyessy Ferenc Gimnázium és jan ig Művészeti Középiskola 14. Pályi Lajos Gábor Dénes Elektronikai Műszaki febr ig Középiskola és Kollégium 15. Peleiné Vesza Judit Középiskolai Sportkollégium febr márc. 3-ig 16. Zahonyiné Orosz Klára Holló János u. Óvoda febr ig A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 86/2005. (IV. 21.) Kh. határozata a előterjesztésére az évi CXLIV. törvény 233. e./ pontja, továbbá a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21. (2) bekezdésének b) pontja alapján 1./ tudomásul veszi a Debreceni Városi - Egyetemi Kosárlabda Rt évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját E Ft mérlegfőösszeggel és 481 E Ft adózott eredménnyel, azzal, hogy az eredményt az eredménytartalékba helyezi.

14 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti döntésről az Igazgatóság elnökét értesítse. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 87/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a jegyző előterjesztésére az évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés b./ pontja és a évi I. törvény 39. (1) bekezdése alapján 1./ a Magyar Olimpiai Bizottságba Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletének ellátására Kósa Lajos t delegálja. 2./ Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: Felelős: azonnal a jegyző Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2005. (IV. 21.) Kh. határozata A Közgyűlés a Népjóléti Osztály vezetőjének előterjesztésére, az évi LXV. törvény 8. (4) bekezdése és az évi CLIV. törvény 88. (1) bekezdése alapján 1./ módosítja a 23. számú területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes fogászati körzet működtetésére a BERSZIL Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 4027 Debrecen, Fáy András u. 59.) május 27-én kötött megállapodás 18. pontjának első mondatát május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint:

15 Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt fogorvosi alapellátást a 4027 Debrecen, Nádor u. 26. fszt. 1. sz. alatti saját tulajdonú rendelőben köteles biztosítani, saját tulajdonú kezelőegységeivel. 2./ Felkéri a t, kösse meg a melléklet szerinti megállapodás módosítást. Határidő: azonnal Felelős : az előkészítésért: a Népjóléti Osztály vezetője az aláírásért: a Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk.

16 Melléklet MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Fogorvosi feladatok ellátására Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Kósa Lajos 4024 Debrecen, Piac u. 20. szám, mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), és a BERSZIL Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 4027 Debrecen, Fáy András u. 59., képviseli: Dr. Szilágyi Éva), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) között május 27-én létrejött fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó Megállapodást a Felek május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítják: 1.) A Megállapodás 18. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt fogorvosi alapellátást 4027 Debrecen, Nádor u. 26 sz. fsz. 1. alatti saját tulajdonú rendelőben köteles biztosítani, saját tulajdonú kezelőegységeivel. A Megállapodás egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. A szerződő felek a jelen módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. D e b r e c e n, DMJV Önkormányzata Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv képviseli: Kósa Lajos.. BERSZIL Egészségügyi Szolgáltató Bt. Egészségügyi szolgáltató képviseli: Dr. Szilágyi Éva, fogszakorvos

17 KÖZLEMÉNY DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április 21-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatairól Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 89/2005. (IV. 21.) Kh. határozatával 3 fő intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről döntött, előrehozott nyugdíjjogosultságukra tekintettel. A Közgyűlés a határozatot zárt ülésen hozta, melyet az érintettek közvetlenül megkaptak. Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 90/2005. (IV. 21.) Kh. határozatával az INVET-DENT Bt. által területi ellátási kötelezettséggel működtetett 35. számú vegyes fogászati körzet ellátásában személyesen közreműködő fogszakorvosként dr. Siket Annamáriát jelölte ki, amennyiben a működtetési jog jogosultjává válik. A Közgyűlés ennek érdekében május 1-jei hatállyal módosította az INVET-DENT Bt-vel kötött megállapodást. Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 91/2005. (IV. 21.) Kh. határozatával az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye, az adósságcsökkentési támogatás, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, valamint rendkívüli szociális segély tárgyában benyújtott fellebbezések a határozat mellékleteiben feltüntetett indokok alapján történő elutasításáról és a Szociális Bizottság, a Józsai Településrészi Önkormányzat, illetőleg a megjelölt határozatainak helybenhagyásáról döntött. A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (V. 6.) Kh. határozata a Közbeszerzési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 86. (1) bekezdése, valamint az évi LXXXIX. törvény 1. (1) bekezdésének a. pontja és (5) bekezdése alapján 1./ módosítja a évi címzett támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások saját forrásának biztosítása tárgyú 80/2005.(IV. 21.) Kh. határozat 1./ pontját az alábbiak szerint: 1./ évtől induló címzett támogatást igényel két változatú beruházási koncepció benyújtásával: aa./ a Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való, 753 millió Ft beruházási összköltségre becsült bővítésére, amelyhez 113 millió forint saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, ezen változatot prioritásként megjelölve: 2006-ban: 40 millió forint 2007-ben: 73 millió forint

18 ab./ a Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való, 829 millió Ft beruházási összköltségre becsült bővítésére, amelyhez 124,4 millió forint saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 43,5 millió forint 2007-ben: 80,9 millió forint ba./ a Csokonai Színház 5,9 milliárd Ft beruházási összköltségűre becsült fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 885 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, ezen változatot prioritásként megjelölve, az 1/a számú melléklet szerint: 2006-ban: 132,8 millió forint 2007-ben: 486,8 millió forint 2008-ban: 265,4 millió forint bb./ a Csokonai Színház 6,4 milliárd Ft beruházási összköltségűre becsült, magasabb technológiai, gépesítettségi színvonalat biztosító fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 960 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, az 1/b. számú melléklet szerint: 2006-ban: 144 millió forint 2007-ben: 528 millió forint 2008-ban: 288 millió forint ca./ a Fazekas Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához, 555,1 millió Ft becsült összköltséggel, amelyhez 83,3 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, ezen változatot prioritásként megjelölve, a 2/a számú melléklet szerint: 2006-ban: 29,2 millió forint 2007-ben: 54,1 millió forint cb./ a Fazekas Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához, 498,9 millió Ft becsült összköltséggel, amelyhez 74,84 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, a 2/b számú melléklet szerint: 2006-ban: 26,2 millió forint 2007-ben: 48,64 millió forint da./ a Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 520 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 78 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, ezen változatot prioritásként megjelölve: 2006-ban: 27,3 millió forint 2007-ben: 50,7 millió forint db./ a Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 528,8 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővített gép, berendezés, felszerelés tartalommal történő bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához, amelyhez 79,4 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben: 2006-ban: 27,8 millió forint 2007-ben: 51,6 millió forint

19 ea./ a Terápiás Ház 304 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővítésének, átépítésének megvalósításához, amelyhez 45,6 millió Ft saját forrást biztosít 2006-ban: 15,9 millió forint 2007-ben: 29,7 millió forint eb./ a Terápiás Ház 303 millió Ft beruházási összköltségűre becsült bővítésének, átépítésének megvalósításához, amelyhez 45,5 millió Ft saját forrást biztosít az alábbi ütemezésben, ezen változatot prioritásként megjelölve: 2006-ban: 15,9 millió forint 2007-ben: 29,6 millió forint 2./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban foglalt címzett támogatás igényléséhez az 1. pont szerinti módosítást küldje meg az illetékes szakminisztériumoknak a Magyar Államkincstár Hajdú- Bihar Megyei Területi Igazgatóságán keresztül. Határidő: azonnal Felelős: a Közbeszerzési Osztály vezetője Dr. Fauszt Zoltán sk. aljegyző Kósa Lajos sk. 1/a. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Csokonai Színház korszerűsítése címzett támogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt: I. A beruházás pénzügyi forrásai I.1. A beruházás összköltsége: ezer forint I.2. A Közgyűlés saját forrásként évi költségvetési rendeletében 132,800 ezer forintot, évi költségvetési rendeletében 486,800 ezer forintot, évi költségvetési rendeletében 265,400 ezer forintot biztosítja I.3. A saját forrás összegéből: Saját bevétel: ezer forint Lakossági hozzájárulás: (amennyiben a beruházás - ezer forint megvalósításához víziközmű-társulati hitel igénybevételét tervezik, úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági hozzájárulást is e soron kell szerepeltetni) Hitel: ezer forint Egyéb állami támogatások ezer forint ebből: Helyi önkormányzatok ezer forint fejlesztési és vis maior feladataira szolgáló előirányzat

20 Egyéb: ezer forint I.4. A Közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja Lekötött betét: ezer forint Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: ezer forint Privatizációból származó bevétel (pl. gázközműjuttatás): ezer forint Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, ezer forint koncesszióból származó bevétel: Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel (önkormányzati ezer forint körön belül): Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények, egyéb ezer forint értékpapírok értékesítése: Osztalék- és hozambevétel: ezer forint Egyéb (illetékbevétel): ezer forint Összesen: ezer forint 1.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó költség ezer forint/bekötés (szennyvízberuházás esetén): I.6. A képviselő-testület/közgyűlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 88. -a szerint a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja [Cct. 10. (3) bek. b) pont]. Ezen adatlappal egyidejűleg nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel az Ötv ában foglaltaknak. (Az önkormányzatnak az I. 6. pontot kizárólag abban az esetben kell kitöltenie, amennyiben az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!) No. Megnevezés 1. Saját folyó bevétel 1.1. Helyi adók 1.2. Illetékbevételek 1.3. Bírságok 1.4. Kamatbevételek 1.5. Egyéb sajátos bevételek 2. Rövid lejáratú kötelezettségek [az évi LXV. törvény 88. (6) bekezdése szerint] 2.1. Tőke- és Összese n Ebből.... Ezer forintra kerekítve... éves ütemek

2005. évi 26. szám 2005. december 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2005. évi 26. szám 2005. december 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 26. szám 2005. december 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 259/2005. (XI. 17.) Kh. Az Oláh

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

2006. évi 6. szám 2006. április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2006. évi 6. szám 2006. április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 6. szám 2006. április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 39/2006. (III. 16.) Ö.h. Az Euro-Régió

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 7. szám 2008. április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 6. szám 2010. március 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 27/2010. (II. 18.) Ö.h. Előzetes kötelezettségvállalás

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. február 28. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 4/2006. (II. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai egyes külső tagjai megbízatásának megszűntetése

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 2. szám 2008. április 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 9/2008. (IV. 2.) rendelet A Veszprém

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

2006. február 20. II. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendeletek...13. oldal

2006. február 20. II. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendeletek...13. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. február 20. II. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...13. oldal 2/2006.(II.20.) rendelet a város közigazgatási terültének helyi építési szabályzatáról...8.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ Z-1/2009. (VI. 19.)

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

2006. évi 2. szám 2006. február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2006. évi 2. szám 2006. február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 2. szám 2006. február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 1/2006. (I. 19.) Ö.h. Közterületek

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM 2004. ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ

K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM 2004. ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM 2004. ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 129 / 2004. (04.22.) Nagy Tibor tű.ezredes városi tűzoltóparancsnok parancsnoki beosztásából történő felmentéséről, valamint a parancsnoki

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 12. szám 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Ficzere György,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Csócsics

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1593-33/2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 938. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 3985. oldal

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2010. április 29. 4. szám RENDELETEK

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2010. április 29. 4. szám RENDELETEK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2010. április 29. 4. szám RENDELETEK 14/2010. (IV. 30.) sz. önk. rendelet az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 9. szám 2009. május 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 78/2009. (IV. 30.) Ö.h. A

Részletesebben