ÉLETRAJZI BESZÉLGETÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLETRAJZI BESZÉLGETÉSEK"

Átírás

1 ÉLETRAJZI BESZÉLGETÉSEK ÉLETRAJZI BESZÉLGETÉSEK (bővítésekkel) (Amikor, legnagyobb meglepetésemre, Illés Endre fölkért s erről az érdekelt is tudott, hogy készítsem el az Arcok és vallomások sorozat Örkény István-kötetét, első és természetes kérésem az volt, hogy a szokott anyaggyűjtést egészíthessem ki néhány kötetlen életrajzi beszélgetéssel. Könnyű ezt kérni, nehezebb csinálni. Örkény végtelenül készséges volt, de mindketten zavarban voltunk. Őróla még nem írtak könyvet, és én még nem csináltam ilyesfajta könyvet. Ugyanakkor bár korábban csak néhányszor találkoztunk rögtön olyan, magától értetődő közvetlenséggel merültünk szerteágazó eszmecserébe vagy éppen dumába, netán kaján szakmai pletykálkodásba, hogy nehéz volt vissza-visszatérni a kijelölt célú, fegyelmezett kérdés-felelethez. Én gyakran nem akartam őt kizökkenteni, ő gyakran szinte nyomdakészen fogalmazott, annak az örökkévalóságnak, amelyet persze, mint szinte mindent az életben, ironikusan-önironikusan rögtön meg is kémlőjelezett. Máskor viszont elengedte magát. Így aztán a magnó is hol járt, hol nem; előfordult, hogy érdekeset hagyott ki vagy éppen továbbfutott, amikor már nem neki szólt a beszéd. Természetesen többé-kevésbé átugrottuk mindazt, amiről Örkény másnak elsősorban Vitray Tamásnak és Bertha Bulcsunak már mesélt, bár maradtak átfedések. A szalagok sincsenek már meg hiánytalanul, egy részben tönkrement. Néhány percnyit, egy-két oldalnyit azért kellett kihagyni, mert eleve az életrajzíró számára háttér-tájékoztatásul szolgált. Az egyéb javítások a szalagra mondottakhoz képest bizonyos részben még Örkénytől származnak, amennyiben az alábbi beszélgetések részei valamilyen formában bekerültek a könyvbe ennek kéziratát még átnézte, megjelenését nem érte meg, és egészében megfelelnek az élőbeszéd kinyomtatásra igazítása szokott feltételeinek. A beszélgetésekre több alkalommal, több hetes időközönként került sor; ez is magyarázza a szaggatottságot. Véletlenszerű, hogy éppen az es félig-emigrációval kezdtük, illetve kezdődik az, szinte a mondat közepén, amit megőrzött szalag ) Hallottam egy párizsi boltosról Ezt többen megírták, én csak hallomásból tudom, azt hiszem, Déry mesélte, hogy volt egy üzlet Párizsban, a Montmartre-on, ahol a tulajdonos csak azt kötötte ki, hogy reggel nyolckor oda kell menni, a faredőnyöket leszedni, a boltot kinyitni, a bent lévő óriási posztógöngyölegeket őrizni estig, zárásig; és soha semmi körülmények között egy méter posztót nem volt szabad eladni. Hogy mi volt ebben a trükk, erre egyik magyar író se jött rá, pedig több zseni volt köztük. Ennek a palinak az üzletet nyitva kellett tartani, de eladni nem akart, eladni nem volt szabad. Ez hallatlanul jó volt, mert rengeteget lehetett olvasni. Nem nagyon tolongtak a vevők sem. Ez egy hagyományos magyar hely volt, itt egyik magyar emigráns a másikat követte. De mondom, nekem az emigráns szó nem jár. Én voltaképpen időztem Párizsban, és nem emigrációban éltem ott: én nem voltam igazi üldözött. És Londonban miből éltél? Ott mit lehetett kitalálni? Londonban, ugyancsak egy magyar emigráns társaságában egy orvosi hetilap szerkesztésébe 1. oldal (összes: 23)

2 fogtam, amibe bele is buktunk, ami körülbelül egy évet vett igénybe; ez egy úgynevezett digest-nek készült, tehát olyan hetilapnak, amely a világ orvosi lapjait figyelemmel kíséri, abból a legfontosabb cikkeket angolra fordítja, és azt az angol orvosoknak átnyújtja. Ez remek gondolatnak látszott. A két szerkesztő mindent maga végzett? A kiválasztott cikkek angol fordítását is? Nem, ehhez voltak fordítók, ugyancsak emigránsok, mindenféle országból. És három szám meg is jelent a lapunkból. Azt tudtuk és ezért látszott jó ötletnek, hogy az angol orvosok, mint általában akkor a világ legtöbb orvosa, nem tartottak lépést a tudomány fejlődésével. Tulajdonképpen az egyetlen, világhírű angol orvosi lapot, aminek Lancet volt a címe, sem olvasták. Mi meg azt gondoltuk, hogy ha egy rövid, velős kivonatot kapnak a világ többi szakirodalmából, akkor azt olvasni fogják. De ezt sem olvasták. Egyáltalán nem érdekelte őket. Így a lap három szám után sürgősen meg is szűnt. Akkor mentem vissza Párizsba. Egy év után. Párizsból a háború kitörése napján jöttem el, aznap, amikor katonának is jelentkeztem a francia hadseregbe. Ez is egy groteszk történet, kérlek, hogy egy napon jelentkeztünk szegény Hevesi Andrással; hogy ő hol, azt nem tudom, de ezt meg is beszéltük, hogy elmegyünk jelentkezni, ő a hozzá legközelebb eső laktanyába, én az én lakásomhoz legközelebb eső laktanyába. Hevesi András volt, ahogy az ábrában áll, a született antikatona. Egyetlen porcikája se tette alkalmassá ezt a nehéz mozgású, testes, elkényeztetett puhányt, hogy katona legyen. Ő az, aki a Simone de Beauvoir emlékirataiban is szerepel Igen. Én viszont, kérlek, kiképzett katona voltam, sőt akkor én már hadapród őrmesterként rengeteget szolgáltam, folyton behívtak, hadgyakorlatokra vittek. Részt is vettél ezekben a hadjáratokban, vagy csak akkor éppen egyenruhában voltál? Ezeket hadjáratnak bajos nevezni, de ezekben a hadmozdulatokban részt vettem az erdélyi visszacsatolásban. Mozgósítottak, amikor Jugoszláviát lerohanták Horthyék. Szóval, Hevesi is jelentkezett, én is jelentkeztem; Hevesit fölvették, alkalmasnak találták, engem pedig kiszuperáltak. Nem volt más választásom, legalábbis akkor úgy éreztem: felültem az utolsó vonatra, ami ment még Németországon keresztül, és megérkeztem Budapestre. Ismerted a Fekete kolostort? Ismertem. És ez közrejátszott az elhatározásodban? Ez is közrejátszott, és volt valami más is: vágy az akolba. Hogy egy háborúban az ember elszakadjon a családjától, elszakadjon a hazájától, ez valami illetlen dolognak tűnt. Hazaérkeztem a boldog békére, ami Magyarországon akkor volt. Semmi izgalom, semmi háborús pánik vagy félelem nem volt érezhető, vígan éltek az emberek. És itthon mit csináltál? Akkor én még íróként szerepelgettem, és próbáltam elhelyezni az írásaimat. Hozzá kell tennem, hogy nagyon gyenge íróként kezdtem. Nem tudom, ma milyen író vagyok, de akkor a magam mai formájához képest silány műveket írtam, csak talán egy kicsit meghökkentően voltak silányok ezek az írások. Mindenféle szerkesztőségben jártam, vittem kéziratot, azt sehol sem fogadták el, de előtte, mielőtt kirúgtak engem, megnéztek: ki ez a pasas, aki ezeket írja? Valaki kijött, megnézett és visszament. De hogy egészen pontos legyek, ha most adatokról van szó, márpedig arról van szó, még mielőtt Párizsba mentem volna, részt vettem egy irodalmi lap alapításában és szerkesztésében. Ezt Keresztmetszet-nek hívták, és egy csomó kiváló barátunk kezdte itt írói pályáját. Hadd mondjam el a Keresztmetszet történetét, ha már ilyen tisztesség érte ezt a lapot, hogy egyáltalán szóba kerülhet. Néhány fiatal barát, akik valamennyien írónak érezték magukat, és jó néhányan közülük írókká is lettek, kihasználva azt a sajtótörvényt, amely évente tízszer kiadott lapok engedély nélküli megjelenését lehetővé tette, összedobtuk, ami kis pénzünk volt, megállapodtunk egy nyomdásszal, és így hoztuk létre Keresztmetszet címen ezt a lapot. Varga Pál volt az egyik szerkesztő, akire én csak homályosan emlékszem, de az igazi irodalmi szerkesztő Vándor Lajos volt, közeli jó barátom. Vándor Lajos kiválóan indult költő volt, egy furcsa, kötekedő, groteszk hangot ütött meg, a városi lírának egy kicsit Kästnerre, kicsit Ringelnatzra emlékeztető hetyke tónusában. Sajnos, elesett a háborúban, pedig biztosan sokra vitte volna. Ő volt tehát a szerkesztő, én pedig mint közeli barátja részt vettem a szerkesztőségi munkában. Persze, ezt se kell olyan nagyon komolyan venni A Vándor Lajosék Német utcai, szegényes, szoba-konyhás lakásában, amikor a szülők nem voltak otthon, a hétnek egy bizonyos délutánján volt a szerkesztőségi óra. Följárt oda egy csomó ember, aki hírét vette, hogy Keresztmetszet címen is van egy lap a sok közül, hová föl lehet vinni a kéziratokat. Ezt ott helyben, a konyhában elbíráltuk, elfogadtuk vagy visszautasítottuk, és így születtek ezek a számok. Nehéz volt megmondani, ki ott a futóvendég, ki az állandó barát. Aki épp ott tartózkodott, mindenki elolvasta a kéziratot, elmondta a véleményét, és voltaképpen ez volt a szerkesztés. Az 2. oldal (összes: 23)

3 állandó vendégek közül emlékszem Dégh Lindára, Névai Lászlóra, Thurzó Gáborra. Az első szám címlapján az szerepel, hogy Keresztmetszet, irodalom és kritika. Előfizetés egy évre 3 pengő, ami nagyon jutányos összeg volt. A beköszöntő pedig így szól: Köszöntjük az olvasót, és kérjük, hogy ne várjon tőlünk zászlóbontást. Korunkban úgyis sok a jelszó és a lobogó. A Keresztmetszet nem foglalkozik időjóslással, tehát programja sincs, csak világnézete. Az elsikkasztott humanizmus és felvilágosítás feltámasztása. Eszköze a fiatal magyar irodalom, hangsúlyozottan a fiatal, mert az előző nemzedék kezében az irodalom csak jog volt, kötelesség nélkül. A Keresztmetszet, mely a fiatal magyar írók orgánumának indul, megszólaltat mindenkit, aki a jobb és bal kilengésén kívül az ember és az emberiesség érdekeit szolgálja. A Keresztmetszet éppen ezért előszava szeretne lenni egy új és igazabb történelemnek. Köszöntjük az olvasót. Ez egy elég tudatos táborszervező program volt. A es év már a fasizmus fenyegető korszaka volt. Természetesnek látszott, hogy minden erőt, amely ez ellen felhasználható, amely ez ellen hajlandó küzdeni, azokat meg szólaltassuk. A lap munkatársai voltak többek között: Berda József, Illyés Gyula, Forgács Antal, Mátyás Ferenc, Perneki Mihály, Darvas József, Lukács László, Weöres Sándor, Lukács Imre, Tiszay Andor, Szabó Lőrinc, Szendrő József, Boldizsár Iván, Németh László, Goda Gábor. Ignotus Pál is hozzászólt már a programozó cikkhez is. Csak esztétikai vagyis a cikkeket, verseket minősítő vitáink voltak, világnézeti vita soha, annyira egyetértettünk az alapkérdésekben. Minthogy engedély nélküli lap volt, a terjesztést se rikkancs, se könyvterjesztő nem vállalta, tehát ezt csak trafikok útján lehetett megoldani. Ez úgy történt, hogy mindenki hazavitt egy csomó lapszámot, bejárta a környező trafikokat, és az árusítást rábízta a trafikos bácsira, aki megkapta a jövedelem felét. Nem túl sok fogyott el, de azért akadtak érdeklődők, sőt visszhangja is volt a lapnak Erdélyből egy édesanya elküldte fiának egy versét, ami nekünk is nagyon tetszett. Az anya azt írta, hogy a fia irkájából tépte ki a verset, mert nagyon szépnek tartja, és szeretné, ha megjelenne. Mi leközöltük. Kiderült, sajnos, hogy a verset Áprily Lajos írta, valóban Áprily egyik legszebb verse volt. Nálunk más szerző neve alatt jelent meg, amiből lett egy kis botrány. A kisfiú nyilván lemásolta a szép költeményt az irkájába. Honoráriumot nem tudtunk fizetni a szerzőknek, hiszen még magát a lapot sem tudtuk rendszeresen megjelentetni. Se Varga Pálnak, se Vándor Lajosnak nem volt egy fillérje sem, még én voltam köztük a legvagyonosabb, nekem volt zsebpénzem a szülői háztól, azt mindig bedobtam nyomdaszámlánkra a közös kasszába, hogy legalább a nyomdáktól szabaduljunk. Itt mindenki szegény volt, a szegénységnek olyan fokán, amit ma már elég nehéz elképzelni, mert örökkévalónak látszott. Pengős gondok közt éltek ezek a gyerekek, és így azoknak, akik nagyon rászorultak, időnként adtunk egy kis pénzt. A lap megszűnésének is az volt a nyomasztó, konkrét oka, hogy kifogyott a pénz. Meg hát ez nem is készült örök érvényűnek, mi magunk se szántuk annak, tudtuk, hogy a mi erőviszonyaink mellett nem tud hosszú életű lenni egy lap. Amikor kifulladt, meghalt. Így tehát az legenda, hogy az első novellád a Szép Szó-ban jelent meg? Legenda, de olyan legenda, amelyet én magam tápláltam, mert elfelejtettem ezeket a kezdeteket, és Markovits Györgyi hívta fel a figyelmemet, hogy megtalálta a Keresztmetszet-et. Akkor én oda kanyarodnék vissza, amikor visszajössz Franciaországból, és itt béke van, újra viszed ide-oda az írásaidat, nem sok sikerrel ekkor mit csináltál? Mi tölti ki ezt az időt, a háború kitörése és Örkény István újbóli katonáskodása között? Akkor én már írogattam, hivatásos írónak éreztem magam, megjelent első kötetem is 41-ben. Erről már ír a Nyugat. S akkor már különböző helyeken is közölnek? Keveset. Keveset, de közölnek. És ekkor már túl Vagy az első házasságon Ekkor vagyok túl az első házasságon és megint a család körében élsz és ott kapom a behívót. Rögtön a háborúba lépésünk idején? Nem tudom pontosan, hogy mikor üzentünk hadat. Azt hiszem, 41 augusztusában. Én 42 áprilisában kaptam meg a behívómat. Amikor a II. hadsereget szervezték és küldték ki. És vele küldtek Vele küldtek ki engemet is. Ebből megírni inkább azt írtad meg, ami mára hadifogság után volt. Vagy megírtad a hadifogságba esésig a dolgokat is? Én ezeket nem olvastam egyelőre. Nekem minden korábbi írásom elpusztult, elkallódott a háborúban. Egy regényem volt készen, amit még benyújtottam a Révainak Elolvasták a regényt, és azt mondták, hogy jó Márai-regény hozzak 3. oldal (összes: 23)

4 inkább egy rossz Örkény-regényt, azt szívesebben kiadják. Ki volt a lektora? Azt nem tudom. Nem is volt tudható. Míg csak a Petőfi Irodalmi Múzeumba került kiadói anyagokból elő nem került Szerb Antal egy halom kéziratbírálata. Rögtön az elsők között, amelyeket Petrányi Ilona a Vigília számában közreadott, olvasható ez is: ÖRKÉNY ISTVÁN. Félálom (lektori jelentés). A könyv storyját nehéz elmondani, mert alig van: egy fiatalember egy nyaralóhelyen találkozik kedvesével, és különböző lelki komplikációk állnak elő. Majd egy szigetre megy, és tudat alatti okokból megöli egy barátját. Az a regény teljes mértékben odatartozik, amit Supka Géza nemrég igen találóan Márai-frontnak nevezett. De nemcsak metódusában hasonlít Máraira: a stílusa is annyira kopírozza Máraiét, hogy az ember néha azt hiszi, hogy Márai egy ismeretlen regényét olvassa. Kisebb mértékben hatottak rá a többiek is, Hevesi András, Cs. Szabó, csekélységem (Pendragon-leganda); ez az Örkény valahogy közös gyermekünk. (Nem ismerem egyébkért, sose hallottam róla.) A könyv nagyon mulatságos, jól olvasódik, helyenként egész kitűnő. Nívós, magas szellemiségű, kultúra van benne, nyugati levegő, gondolkozni tudás, lelki elmélyedés és főképp szellemesség, üde, modern, elavulatlan humor. Hibája, hogy kissé papírízű; nem érzek életet mögötte, minden csak gondolva van, minden csak játék, ötlet, szellemesség, az ember egy percig sem érzi, hogy a dolgok csakugyan ilyenek, mint amilyeneknek a szerző látja őket. Azt hiszem, nagyon fiatal ember munkája lehet. Ez magyarázza valószínűleg nagymértékű önállótlanságát is. A magam részéről kiadásra ajánlanám ezt a regényt, de bevallom, elfogult vagyok. Annyira az én receptem vagy a»mi«varrásmintáink után készült, hogy már csaknem meg is ijeszt. Ilyen könnyű ezt megtanulni? Jó volna, ha valaki olyan is elolvasná, akinek egészen más ízlésiránya van, mint nekem. Budapest, július 21. (Ez a regény tehát nem közvetlenül a háború előtt született, hanem jóval korábban; akkor, amikor Örkény elkezdett igazán írni. És ez logikus is. Később már talán mégse lett volna próbálkozása annyira Márai-utánzat.) S a lektori jelentés aláírása: Szerb Antal Vitraynak elmondtad a bevonulás és kiköttetés történetét. Amire kérdeznék: a fogságba esésig tulajdonképpen mi történt veled a háborúban? Milyen helyzetben voltál, milyen körülmények között? Nekem zászlósi rangom volt, mint egészségügyi zászlós szolgáltam, részt vettem az összes bevonulásban Ezek után Nagykátára kaptam a behívót, amire csak az volt írva, hogy Örkény István, és a zászlós lemaradt. Azt hittem, hogy tévedés, fölvettem szépen az én gyönyörű nyári extrámat, bevonultam, s ott az a vadállat, perverz őrült, akit aztán később fölakasztottak, aki beteg ember volt, ez ott kiköttetett engem. És bekerültem egy munkásszázadba. Ez éppen akkor történt, amikor a hercegprímás Horthynál közbenjárt, hogy Ukrajnába ne vigyenek ki magyar munkásszázadokat mozgó vágóhidaknak nevezte ezeket Rákosi, és a hercegprímás kérésére Horthy le is tiltotta ezt. No, ez az őrült akkor még Nagykátán összecsapott egy zászlóaljat, egy vonatot, és aznap éjjel elindította. Kimentünk a frontra. A századomról beszélek csak, mert csak azt ismertem; a zászlóalj később háromfelé szakadt ebben voltak zsidók, mégpedig ügyvédek, az Ügyvédi Kamara zsidó tagjai, névsorban A-tól D-ig, és nazarénusok, jehovisták, szocdemek, továbbá nyilasok, olyan nyilasok, akik kellemetlenek voltak Horthyéknak. Szóval olyan vegyes társaság ült 4. oldal (összes: 23)

5 azon a vonaton, hogy azt el se tudom neked mondani. Ezzel a századdal kerültem ki a frontra. Egyébként a mozgó vágóhíd arra a századra, amelyben én voltam, nem vonatkozik, mert amikor a szovjet offenzíva megindult, a százhuszonnégyből négyen hiányoztak, akik baleset következtében vesztették életüket. Mi akkor még teljes egészében megvoltunk. Dolgoztunk, lőszert rakodtunk, és ez az ember, aki a századparancsnok volt, vigyázott ránk. Annyira, hogy amikor aztán hazakerültem, rendőr ezredes volt a népi demokráciában, annyira kitett magáért, annyi embert mentett és segített. Fél évet töltöttem a fronton és négy és felet hadifogságban májusában vonultam be, hazajöttem 1946 karácsonyán. Karácsony vasárnapján érkeztem meg. Egy kisváros romjai közt raktak ki minket, fogalmam sincs a nevéről, s akkor gyalog vonult az egész II. Magyar Hadsereg a Donig. Két- vagy háromezer kilométeres gyaloglás volt. A visszavonuló szovjet csapatok minden vasutat megsemmisítettek, minekünk csak az országút volt, azon mentünk, elég erőltetetten. A fél év egy részét a gyaloglás töltötte ki. Aztán aknaszedés, drótakadály-állítás, lövészárokásás S a század a nagy áttörés idején éppen útban volt? Nem. Akkor vagy 12 km-re voltunk a fronttól, tehát a nagy áttörést nem kaptuk közvetlenül, hanem már a visszavonulók első hullámával sodródtunk el mi is. Szétestünk teljesen. És akkor beestetek egy katlanba? Nem. Én akkor pucoltam vissza, és rögtön láttam, hogy itt munkaszolgálatosnak lenni nem jó, és egy halott őrmesterről leszedtem szépen az egyenruháját, beöltöztem, magam mellé vettem tizenkét embert, katonát mert csak úgy kaptunk élelmezést, ha zárt alakulatban, fegyveresen jelentkeztünk érte. Nem iratokat kértek, hanem a megjelenés számított? Igen. Szépen lejelentkeztem, és így tudtunk kaját is kapni, ha nem is nagyon gyakran. Így háromszázhatvan kilométert visszavonultam; közben egy aknaszilánktól meg is sebesültem, de Bjelgorod városát már nem értem el. Ott csukódott a szovjet harapófogó, harminc kilométert kellett volna még mennem, és akkor kicsúszom. Kérdés, hogy jobb lett volna-e? Nem tudom. Zászlósként indult, munkaszolgálatosként érkezett meg Örkény István a háborúba, és őrmesterként lépett ki belőle? A háború ugyan egy roppant kasztszerűen felépített struktúrával indult, de nem úgy végződött. Itthon mi még ugyan alezredes úrnak alázatosan jelentettük, ha valamit jelenteni kellett, de kint ez az alezredes éppúgy kaphatta azt az aknaszilánkot, mint én; megszűntek ezek a tradicionális, társadalmi rácsozatok. Ezt még az innenső oldalon, a fronton megéltem. És utána kaptam tulajdonképpen egy nagyon nagy élményt, a hadifogságot, amikor összezárva négy-öt évig barakkokban négyszázad magammal éltem és jártam ki dolgozni. Rendkívül nagy élmény volt ez rendkívül furcsán hangzik a fizikai munka. Nem tudom, hogy érdekes-e, de számomra alapvető élmény volt. Életemben sose trógeroltam, addig egy szöget ha bevertem, sok volt; szerszám a kezemben úgyszólván meg sem fordult. A legelső munka, amire kerültem, erdőirtás volt. Fakitermelés. Talpfákat termeltünk ki A bányamunka és az aratás mellett a legnehezebb fizikai munkák egyike. Igen, ötezerötszáz kalória kell hozzá. Bekerültünk egy erdőbe, párokra osztottak, kaptunk egy-egy szalagfűrészt, kaptunk egy fejszét páronként, és be az erdőbe. Ott mindenféle népség összejött, társadalmi hierarchiánk egészen különböző, és kimentünk az erdőbe, ahol senki nekünk egy szóval nem mondta, hogy mi van. Ott álltak ezek a mérhetetlen nagy fák, ott álltunk mi, mint a törpék, teljesen hülyén. Énbennem mindig volt valami kezdeményező energia, emlékszem, egy német orgonista, zongorista, zeneszerző volt a partnerem, szóval favágásban éppolyan járatos, mint én, s néztük azt a fát. Mondom: kamerád, kezdjük Fogtuk magunkat, míg mindenki hülyén állt és bámult, mi ketten, két ilyen teljesen hozzá nem értő marha, beakasztottuk a fűrészt a fába, és elkezdtük húzni. S egyszer csak az a fűrész elakadt. Húztuk meg se moccant. S akkor előkerült az egész csoportunkban a legmulyább, aki addig egy szót sem szólt, egy olyan csöndes kis ember; odajött, és azt mondta: Előbb kibaltázni, kérem. Mondom, hogy érti ezt? Elvette a baltát, és kibaltázott egy élcet. Aztán most húzzuk ki ezt a fűrészt A túloldalára beillesztette, s azt mondta: Nem nyomjuk, csak húzzuk Ebből az emberből három nap alatt tekintély lett, ő lett a vezető, a szervező, ő lett minden; mi végrehajtottuk az utasításait. Meglehetősen hosszú volt még az út, amíg abból a kidöntött fából talpfa lett. De azt a pillanatát az életemnek, amikor a legelső fát kidöntöttem, ami különben is csodálatos dolog, amikor az óriás 5. oldal (összes: 23)

6 lassan inogni kezd, és akkor elordítod magad, hogy vigyázz, dől a fa!! valami rettentő nagyot kell ordítani, hogy mindenki elugorjon, és akkor lassan elkezd dőlni, és valami irtózatos csapódással bevág az erdőbe Itt kapcsoltam én át a fizikai munka gyönyörűségére és nyomorúságára, a kettőre egyszerre; arra, hogy valamit csinálni olyan sikerélmény, ami félóránként vagy óránként ismétlődik; és ugyanennek az ismétlődésnek a borzalmas unalmassága, ami rátelepszik a lelkedre. Nekem, mint szellemi dolgozónak korábban az adatott meg, hogy ha néha befejeztem egy novellát, akkor örültem. De azt sohase éreztem, hogy én valamit fél óra alatt meg tudok csinálni, és az a valami megváltoztatja a világot, ha csak mikroszkopikus méretekben is. Ez az öröm, s az, hogy ezután rögtön újra nekiállok egy másikat kidönteni, ez a borzalom, ez a kettő együtt valamit adott az életembe, ami addig nem volt. S azokkal, akikkel ott együtt voltam néha ma is találkozom egyikkel-másikkal egy életre összeláncolt minket. Utólag mennyit írtál erről? A hadifogságban, annak vége felé olyan kedvező körülmények közé kerültem, hogy újra írni kezdhettem. Különböző táborokban voltam, végül a Moszkva melletti Krasznodarszk elővárosban, ami olyan, mintha Kőbányát mondanék; ott három nagy hadifogolytábor volt. Az egyik az egy rendes tábor, ahol munkára jártak ki az emberek; a másik egy speciál láger, különleges tábor, ahol összegyűjtötték az összes táborokból a rendhagyó eseteket. Egész meglepő találkozások adódtak, mert hát kik voltak itt: különböző nemzetiségű írók, muzsikusok, karmesterek, festők, volt, aki később háborús bűnösnek bizonyult Mi ott szoros ismeretséget kötöttünk Pfeffer von Wildenbruch SS-tábornokkal, aki Budapest városparancsnoka volt, mert kíváncsi voltam, hogy mi volt ő Pesten, és őt faggattam mindig, hogy mire emlékszik, és mit csinált ő Pesten. Itt volt például, ha jól emlékszem, Ujházy vagy Ujszászy tábornok, a magyar kémelhárítás vezetője. De idehozták az összes, különböző táborokban megtalált illegális kommunistákat is. Ez csak egy átmeneti tábor volt, itt szortíroztak. És itt volt például lehet, hogy ez a név neked már semmit sem mond Zarah Leander, a világhírű svéd filmszínésznő. Hogy ő hogy került oda miközénk, ezt nem tudom, de ott volt; valaki behozta, azután nyilván elengedték. Innen kerültem a harmadik táborba, ami antifasiszta iskolaként működött, három hónapon át tartó tanfolyamokkal, amelyekre kiválogatva küldték a hadifoglyok színe-javát. Ekkor már béke volt. Három hónaponként repülőgép indult onnan Budapestre, és vitték haza a hadifoglyokat. Én sajnos nem kerültem repülőgépre csak neked mondom, úgyse lehet megírni, mert mielőtt a turnus végződött volna, behívattak a parancsnokságra, és megkérdezték, hogy hazaérve belépek-e a Kommunista Pártba? Mire mindenki, aki repülni akart, azt mondta, hogy igen, én meg azt mondtam, hogy nem, miből kifolyólag sose kerülten repülőgépre másfél év alatt. Másfél évig maradtam, és amikor már idegileg egyszerűen nem bírtam tovább, akkor azt mondtam, hogy belépek a Kommunista Pártba, és akkor külön ötödmagammal vonaton egy NKVD-s tiszt vezetésével hazaküldtek. Puskás Tibor; aki itthon egy élelmiszeripari szakiskolának a vezetője, Dobai Aladár nevű huszárzászlós, aki itthon most a bányászati minisztérium oktatási vezetője erről az iskoláról tulajdonképpen mindenki idehaza vezető állásba került. Nagyon sok barátom van szerteszórva a magyar államapparátusban, aki ezt az iskolát elvégezte. Én tanársegéd voltam sokáig itt, magyar irodalmat és történelmet adtam elő, és itt ismerkedtem meg a magyar emigrációval is, mert ide jártak ki előadni a magyar hadifoglyoknak Rákosi Mátyás, Révai József. Lukács Györgyöt is itt ismertem meg, csodálatos körülmények között, és másokat, akik így jöttek, és visszamentek Moszkvába, vicinálison. Háy Gyulát is itt ismertem meg. Itt viszont már volt egy parányi kis különszobám, és kaptam egy osztrák emigránstól papírt és írószert, és elkezdtem írni. Három könyvet írtam itt. Az egyiket hazaküldtem egy hazatérő csoporttal, és ez megjelent, amíg én hadifogoly voltam. Ennek az a címe, hogy Amíg idejutottunk, és egy szociografikus írás egy portrésorozat. Nem tudom, hány, valószínűleg tíz hadifogolyról csináltam, teljesen eredeti névvel. Nem lett bajuk belőle? Nem. Ez az iskola lényegében pártiskola volt, ahol amúgy is elmondta mindenki őszintén az életét. Szóval itt írtam azt az Amíg idejutottunk című arcképsorozatot, a Lágerek népe című szociográfiát, ami hadifoglyokról szól, anyagát itt gyűjtöttem össze, és írtam egy Voronyezs című drámát. Innen aztán hazahoztuk, és hogyha nyár benne vagyunk, elmondom, hogy persze nekem eszem ágában sem volt belépni a Kommunista Pártba, nekem ez csupán ürügyül szolgált, hogy hazaengedjenek, csakhogy ez nem sikerült ilyen simán, mert aki minket hazakísért különben nagyon jó barátom volt, és azóta is sokszor találkoztunk, ő járt egyszer Budapesten, és Moszkvában megkerestem, ez közölte velem, hogy mikor vagyok hajlandó a Kommunista Pártba belépni. Mire mondtam, hogy még várok egy kicsit, előbb körülnézek, mi van itten, hogy néz ez ki? Addig ő nyilván megy vissza. De nem, ő megvárja, amíg én belépek, mert ha nem, akkor megyek vele vissza. Hát akkor nem volt más 6. oldal (összes: 23)

7 választás, be kellett menni az Akadémia utcába és belépni a pártba. Így lettem én tulajdonképpen párttag, és az én későbbi lelkesedésem, az inkább ennek a lépésnek az igazolása és utólagos, belső, hát mit mondjak, igazolása, hogy Amikor nézegettem, ami az Időrendben című köteteidben megjelent, érezhető volt bizonyos kényszeredettség, ugyanakkor hogy is mondjam a realizmus diadala. Bizonyos azonosság és bizonyos különbség. Van egy bizonyos dokumentarizmus, tényszerűség, ami különböző az akkoriban általában megszokottól és megkívánttól. Lehet, hogy ezt csak utólag látom bele? Ezt te nem utólag látod bele, illetve ezt te utólag látod bele, de akkor, azon melegében észrevették az illetékesek is. Úgy, hogy én bár kommunista voltam, bár a Szovjetunióból jöttem, és ezek mind nagyon jó pontok voltak mert hiszem erről, hogy én nem akartam belépni, csak ketten tudtunk, én, meg az én NKVD-s kísérőm, de azért az írásaimon az, amit mondasz, átütött, az a kettősség, s ezért én voltaképpen sohasem voltam kegyelt. Rólam szól az a híres Kossuth-díj történet. Megkaptam a hivatalos értesítést, nem tudom, melyik esztendőben, 52-ben, 53-ban, menjen be a Parlamentbe, átvenni a Kossuth-díjat. Nem ismered a történetet? Gyönyörű történet! Vasárnap reggel öltöztem, borotválkoztam, és eszembe jutott, hogy az Írószövetség párttitkára aki vagy Méray Tibor volt, vagy Máté György, erre nem emlékszem pontosan nekem útba esik. Mert nekem akkor már volt egy kicsi, rozzant, öreg Opel kocsim szükség volt rá, mert a háborúban megsebesültem, és nagyon keveset tudok járni. Felhívtam tehát őt Mérayt? Mátét? telefonon, hogy megállok nála, fölveszem, beviszem. Miért, azt mondja, hova mégy? Mondom, a Parlamentbe. És most mit csinálsz? Mondom, öltözködöm. Azt mondja: tudod mit, ne! Mondom: ne? Azt mondja: ne! Mondom: jó. És kiderült, hogy Révai az utolsó percben kihúzott a listáról. Első házasságom? Nagyon fiatalkori: húgom legjobb barátnőjébe szerettem bele, kölcsönös, gyors, viharos, égig érő szerelem volt, Gönczy Flórának hívták, édesapja földbirtokos volt, és nagyon gyorsan elhatároztuk, hogy összeházasodunk. Össze is házasodtunk, és rendkívül boldogan éltünk, két jómódú család összeadta a pénzt, kaptunk egy lakást, a lakást be is rendeztük. Négy évig tartott a házasság, és úgy ért véget, hogy feleségem beleszeretett az egyik testi-lelki jó barátomba, Pálóczi-Horváth György nevű író-újságíróba. Velem minden olyan groteszkül szokott történni: ez éppen Erdély visszacsatolásával esett egybe, amikor engem mozgósítottak, és Fehérgyarmatra küldtek az alakulatommal, tábori kórházzal; készen álltunk a bevonulásra, és három hónapig ott vártuk azt a bizonyos belvederi döntést, amely végül is Észak-Erdélyt elég nagy árért, de hát az árát csak később fizettük meg Magyarországnak ítélte. Na most, miközben mi Fehérgyarmaton loptuk a napot, és vártuk az idő múlását, kaptam egy levelet a feleségemtől, hogy hogy c est la vie? hogy c est la vie, amit ő úgy fogalmazott meg, hogy beleszerettem Bobiba ez volt Pálóczi-Horváth György beceneve, légy szíves, egyezz bele a válásba. Hát ez derült égből villám. Szabadságolásról szó sem lehetett, én azonban elmentem a hadosztályparancsnokomhoz, Major vezérőrnagyhoz, megmutattam neki ezt a levelet, és ő rendkívül nagylelkűen azt mondta, hogy a futárgéppel hazamehetek, egy napot otthon tölthetek, és másnap futárgéppel visszajöhetek. (Hivatalos néven hadsereg-közvetlenek voltunk, ami azt jelentette, hogy mi a hadsereg vezérkarának voltunk alárendelve.) Így hát futárgéppel hazajöttem, és megpróbáltam a barátommal és feleségemmel megértetni, hogy itt elhamarkodott lépésekről van szó. Ez nem sikerült, mert halálosan szerették egymást. Én rettenetesen összetörten visszamentem, dolgomvégezetlenül. Beadtuk a válópert, és barátságosan elváltunk. S elváltak Pálócziék is, akikkel különben sülve-főve együtt levő két fiatal házaspár voltunk. Nem házasodtak össze, és a kapcsolat nemsokára véget ért. Mi a volt feleségemmel barátok vagyunk azóta is, de Pálóczival megszakítottuk a barátságot, úgyhogy én vele soha az életben többé nem találkoztam, csak tudom róla, hogy börtönben ült, 1955-ben kiszabadult, rehabilitálták, és utóbb kiment Angliába. És ezután te hosszasan szóló maradtál? Szóló maradtam, egy ideig külön laktam a Stáhly utcában, egy kétszobás udvari lakásban, egy 7. oldal (összes: 23)

Mindig egy kicsit kívülálló voltam

Mindig egy kicsit kívülálló voltam Mindig egy kicsit kívülálló voltam Bögre Zsuzsanna és Kovács Teréz életút-interjúja Beluszky Pállal 1 Mindenhol és mindig egy kicsit kívülálló voltam és ez adott nekem olyan szabadságot és lehetőséget,

Részletesebben

Beszélgetések. nem csak. gyerekekrôl Ranschburg Jenôvel és Vekerdy Tamással

Beszélgetések. nem csak. gyerekekrôl Ranschburg Jenôvel és Vekerdy Tamással Beszélgetések nem csak gyerekekrôl Ranschburg Jenôvel és Vekerdy Tamással Unokáimnak RÉVAI GÁBOR Beszélgetések nem csak gyerekekrôl Ranschburg Jenôvel és VekerdyTamással Park Könyvkiadó Egy zuhanás kétségtelenül

Részletesebben

Fahidi Éva. Az interjút készítette: Bartha Ákos és Hosszú Gyula Budapest, 2010. január

Fahidi Éva. Az interjút készítette: Bartha Ákos és Hosszú Gyula Budapest, 2010. január Fahidi Éva Az interjút készítette: Bartha Ákos és Hosszú Gyula Budapest, 2010. január Család Édesapám azon kevés Fahidi közé tartozott, aki visszahúzódó meg csendes volt, merthogy az összes előtte született

Részletesebben

Ötven éves lettem. 42 Beszélgetés. - Igen. - Igen. - Igen, bár ez nehezebb kérdés, de azt hiszem, alapjában véve azt mondhatom, hogy igen.

Ötven éves lettem. 42 Beszélgetés. - Igen. - Igen. - Igen, bár ez nehezebb kérdés, de azt hiszem, alapjában véve azt mondhatom, hogy igen. 42 Beszélgetés Ötven éves lettem Ugró Miklós besz élget ése Né émeth G éz ával - Arra kérn élek, hogy egy sz óban v álaszolj, igennel vagy nemmel. Boldog embernek tudod magad? - Igen. - A másik k érd ésem

Részletesebben

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE LÁZÁR KOVÁCS ÁKOS Tizenhárom évesen érte meg 1956-ot. Milyen szerepe van az átélt élményeknek az életében, műveiben? A VIGILIA BESZÉLGETÉSE Oravecz Imrével Amit írok, része a magyar valóságnak. Szajlán

Részletesebben

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2013. SZEPTEMBER 6. SZÁM Visszatekintés, javaslatok

Részletesebben

Terebess Ázsia E-Tár «katalógus «vissza a Terebess Online nyitólapjára

Terebess Ázsia E-Tár «katalógus «vissza a Terebess Online nyitólapjára Terebess Ázsia E-Tár «katalógus «vissza a Terebess Online nyitólapjára Gunagriha: A harmadik kívánság Megjelent a szerző magánkiadásában 2000-ben Lektor: Rohonczi Edit ELŐSZÓ Mindenki jónak születik. Kedvesnek,

Részletesebben

A globális értelmiségellenesség hosszú távon nem tartható

A globális értelmiségellenesség hosszú távon nem tartható Különnyomat: A globális értelmiségellenesség hosszú távon nem tartható Szajbély Mihállyal Hollósi Zsolt beszélget. (2012). In: Pusztai Bertalan (szerk.). Médiumok, történetek, használatok Ünnepi tanulmánykötet

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Szerdahelyi Zoltán Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Középiskolai magyartanárom, Meixner Béla a hetvenes évek végén adta kezembe Nagykanizsán a Koportos karcsú, kis kötetét. Egyúttal felhívta

Részletesebben

Irodalmi, mûvészeti, közéleti folyóirat

Irodalmi, mûvészeti, közéleti folyóirat Partium Irodalmi, mûvészeti, közéleti folyóirat BAKOS KISS KÁROLY (BEREGÚJFALU) BENEDEK SZABOLCS (budapest) CSAKA JÓZSEF (KOLOZSVÁR) CSORDÁS LÁSZLÓ (ESZENY) DUSA LAJOS (DEBRECEN) FARKAS GÁBOR (DEBRECEN)

Részletesebben

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Családról, házasságról, gyermeknevelésről, a pályázat keretében elhangzott előadások interjúk és beszélgetések gyűjteménye II. 2013

Részletesebben

Összeszikráztatni különböző életeket

Összeszikráztatni különböző életeket Zelei Miklós Összeszikráztatni különböző életeket Beszélgetés Podmaniczky Szilárddal A tél talán leghidegebb napja volt az a vasárnap, amikor Balatonbogláron Podmaniczky Szilárd és felesége, Bodó Gabriella

Részletesebben

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről Kőrösi Zsuzsanna Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni Meneküléstörténetek 1956 végéről Magyarországon a kommunista hatalomátvételt követően a külföldi utazás lehetősége sok egyéb mellett nem számított

Részletesebben

MAGYAROK? Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal. Magyar Máltai Szeretetszolgálat

MAGYAROK? Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Magyarországi Régió Kölcsey Ferenc Himnusz Isten, áldd meg a magyart, Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje

Részletesebben

A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének összehívása

A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének összehívása MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 76. szám 2013. március A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének

Részletesebben

Út a magányos tüntetésig

Út a magányos tüntetésig 1 Út a magányos tüntetésig Egy erdélyi magyar esete a Scania birodalommal Tóth Károly Antal interjúja Adorjáni Imre Istvánnal 2 3 Út a magányos tüntetésig Egy erdélyi magyar esete a Scania birodalommal

Részletesebben

HAZAVÁGYTAM, KELET-POROSZORSZÁGBA! HOGYAN ÉLTE TÚL A NÉPIRTÁST EGY NÉMET SZINTÓ?

HAZAVÁGYTAM, KELET-POROSZORSZÁGBA! HOGYAN ÉLTE TÚL A NÉPIRTÁST EGY NÉMET SZINTÓ? Reinhard Florian HAZAVÁGYTAM, KELET-POROSZORSZÁGBA! HOGYAN ÉLTE TÚL A NÉPIRTÁST EGY NÉMET SZINTÓ? Szerkesztette: Jana Mechelhoff-Herezi és Uwe Neumärker 1 A kiadó megjegyzése A könyvben olvasható életrajz

Részletesebben

Ez a kötet a Magyar Tudományos Akadémia Jelenkorkutató Bizottsága kiadványprogramjának keretében jelenik meg

Ez a kötet a Magyar Tudományos Akadémia Jelenkorkutató Bizottsága kiadványprogramjának keretében jelenik meg Ez a kötet a Magyar Tudományos Akadémia Jelenkorkutató Bizottsága kiadványprogramjának keretében jelenik meg '56 A Századvég Kiadó és az 1956-os Magyar Forradalom Története Dokumentációs és Kutatóintézetének

Részletesebben

(Simonyi Imre szavait normál, dr. Sajti Imréét dőlt betűvel szedtük.)

(Simonyi Imre szavait normál, dr. Sajti Imréét dőlt betűvel szedtük.) Simonyi találkozása ügyészével. A rendszerváltás után két évvel, 1992 nyarán üzent a Mester, hogy keressem fel életbe vágóan fontos ügyben és azonnal. Előadta, hogy mielőtt meghal, szeretne találkozni

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2013. Te Deum 20. évfolyam 76. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 12-17. oldal Tartalom Meszéna Tamás: Kávéházi gondolatok 1 Vörös Anna (11.A): Visszapillantó 2-5 Papp Luca (9.D):

Részletesebben

Dr. Kertész Andorné, Tóth Ilona

Dr. Kertész Andorné, Tóth Ilona Dr. Kertész Andorné, Tóth Ilona Az interjút készítette: Szilágyi Zsolt Szerkesztette: Kádár Judit Hajdúböszörmény, 2013. augusztus-szeptember Család Apai család Tipikus Osztrák Magyar Monarchia-beli családból

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. 20. évfolyam 74. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 13-22. oldal Tartalom Kovács Gusztáv: Elkezdődött 1 Kovács Blanka (11.E): μετάνοια 2-3 Marján Babett (12.A): Beszélgetés

Részletesebben

GYERMEKEM, ATTILA. - igaz története Fi n t a K a t a DIGIKÖNYV KIADÓ 2006. www.digikonyv.hu

GYERMEKEM, ATTILA. - igaz története Fi n t a K a t a DIGIKÖNYV KIADÓ 2006. www.digikonyv.hu GYERMEKEM, ATTILA - igaz története Fi n t a K a t a DIGIKÖNYV KIADÓ 2006. www.digikonyv.hu IMPRESSZUM Finta Kata: Gyermekem, Attila igaz története - életrajzi regény - Megjelent a Digikönyv Virtuális Kiadó

Részletesebben

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne?

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Utam a perfekt angolhoz Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Előszó Okos ember más kárán tanul, a buta a sajátján, a hülye semmiből. E népi bölcsesség alapján nagyon kevés okos ember van a földön.

Részletesebben

Sikeres Emberi Sorsfordulók

Sikeres Emberi Sorsfordulók Sikeres Emberi Sorsfordulók Találkozás Harsányi Zsuzsannával, az Oxford Egyetemi Kiadó volt főszerkesztőjével Egy ismerősöm hívott, hogy ismerjek meg egy kiváló, a leghatékonyabb oktatói módszerrel dolgozó

Részletesebben

Kunszentmártontól Kolozsvárig (1951 1962)

Kunszentmártontól Kolozsvárig (1951 1962) Kunszentmártontól Kolozsvárig (1951 1962) Kitelepítés 1951. június 20-án reggel szüleim megkapták a kitelepítési végzést. Nem mondhatnám, hogy várták volna de nagyon is számítani lehetett rá. Akkor már

Részletesebben

EGRI FEHÉR/FEKETE. a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja. Templomunk Szent Kereszt oltára a bal oldali leghátsó mellékkápolnában

EGRI FEHÉR/FEKETE. a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja. Templomunk Szent Kereszt oltára a bal oldali leghátsó mellékkápolnában XX. évf. 1. (67.) sz. 2013. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja Fénykép: Kovács Ottó Templomunk Szent Kereszt oltára a bal oldali leghátsó mellékkápolnában A TARTALOMBÓL

Részletesebben

1726 1993 Prohászka Gyôr 20 év vendégségben 2 Prohászka Gyôr 2014 év vendégségben

1726 1993 Prohászka Gyôr 20 év vendégségben 2 Prohászka Gyôr 2014 év vendégségben 1726 1993 2 év vendégségben Gyôri prohászkás füzetek 2. A -nak, a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda lapjának periodikája. Felelôs kiadó: Németh József igazgató. A kiadványt

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XII. ÉVF. 12. SZÁM n 2007. DECEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XII. ÉVF. 12. SZÁM n 2007. DECEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XII. ÉVF. 12. SZÁM n 2007. DECEMBER A TARTALOMBÓL n Európának szüksége van ránk Beszélgetés Kosáry Domokossal n Gángó Gábor: Búcsú a Monarchiától

Részletesebben