Bekecs község Önkormányzata Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének május 26-án megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bekecs község Önkormányzata Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. május 26-án megtartott üléséről"

Átírás

1 Bekecs község Önkormányzata Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének május 26-án megtartott üléséről

2 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-án megtartott üléséről a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak: Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Bálint János Falussy Józsefné Hegedűs Márta dr.móré Lórántné Tóth István képviselők Keresztesi János Kicsi Ferenc Közrendvédelmi Restás Márta családgondozó Pipicz Sándorné jegyzőkönyvvezető Béki József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 fő települési képviselő közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri dr.móré Lórántné alpolgármestert és Tóth István képviselőt. Ismerteti a napirendi javaslatot, mely Rendőrkapitány Úr kérésére sorrendjében eltér a meghívóban kiadottakkal. Mivel Őt mási település testületi ülésen is várják, azt kérte, hogy az ő napirendje kerüljön az első helyre. A napirendet, a javasolt módosítással a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

3 1. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató Bekecs község közrend és közbiztonsági feladatainak ellátásáról. Keresztesi János rendőrkapitány az írásban megküldött anyagot azzal egészíti ki, hogy ő 10 éve dolgozik a szerencsi kapitányságon, őt éve a városban is él. Ez alatt a 10 év alatt sok kapitány váltotta egymást, most ő következik, ezért nem is ígéri, hogy meddig, csak azt, hogy hogyan. A személyi állomány az ismert okból megfiatalodott, tapasztalatlan, de aktív és tettre kész hoz képest jelentősen csökkent a bűncselekmények száma, de sajnálatos módon ezzel párhuzamosan nőtt a fiatalkorú elkövetők száma. 10 eset felderítéséből minden 6. eredményes, ez jónak mondható. A tavalya augusztusban életbe lépő, csekély súlyú vagyon elleni bűncselekmények esetében alkalmazható szabálysértési őrizetbe vétel a kapitányság területén példaértékűen lett alkalmazva és akit tetten értek, vagy elfogtak, az három napon belül bíróság elé is került. Bekecs területén a bűncselekmények száma kevesebb volt, mint 2009-ben, kivétel ez alól a közlekedési bűncselekmény, de itt azt tudni kell, hogy a 37-es úton elkövetett cselekmények is Bekecs község statisztikáját rontják. Lőfegyverrel, robbanószerrel elkövetett, a lakosságot érintő leszámolás jellegű bűncselekmény nem volt. Gondot jelent az idősek helyzete, mert Bekecsen az átmenő forgalom jelentős, így sok egyedül élő idős ember van kitéve a trükkös tolvajok módszereinek. Próbálkozások folynak a tájékoztatásukra, de az ő korosztályuk még másképpen szocializálódott, jóhiszeműek, így a bármilyen jól összeállított oktató anyag ellenére is nehéz velük. Az önkéntességen alapuló polgárőrséggel jó a kapcsolatuk, főleg az átmenő forgalom szempontjából már az egyenruha látványa is visszatartó lehet, de a közhasznú munka keretében foglalkoztatott faluőrök, településőrök miatt akik ugyanilyen jellegű munkáért munkabért kaptak lett némi feszültség, elégedetlenség közöttük. Az uzsorával kapcsolatban évek óta ugyanaz a helyzet: nincs feljelentés, az áldozatok félnek, senki nem mert terhelő vallomást tenni a várható megtorlás miatt. Tudja a rendőrség is, hogy a jelenség létezik, de bizonyítási problémáik vannak. A közelmúltban Miskolcra távozó Horváth Viktor körzeti megbízott helyett várhatóan Dendel Balázs személyében lesz új körzeti megbízottja a településnek. Idén ez idáig 12 bűncselekmény történt, zömmel vagyon elleni, de van ittas vezetés is, illetve közúti baleset okozás. E két utolsó nem feltétlenül Bekecs községben történt, hanem a 37-es út Bekecshez tartozó szakaszán. Bekecs Szerencshez való közelsége mindenképpen pozitívum, elmondható, hogy már maga a kapitányság is majdnem Bekecsen van. dr.móré Lórántné képviselőnek egy pozitív élménye van a rendőrökkel: Tokajból hazafelé tartva defektjénél fiatal rendőrök segítettek. Az idősekkel kapcsolatban inkább a fiatalokat kellene oktatni arra, hogyan vigyázzanak, hogyan figyeljenek jobban az idősekre. Jelzi, mint ahogyan jelezte már korábban is, hogy a bekecsi temető ravatalozójánál kábítószereznek a fiatalok. Kéri, hogy figyeljenek már oda! Keresztesi János rendőrkapitány azt mondja, ez a fajta magatartás jellemező a fiatal rendőrállományra az intézkedésük is kultúrált, így kijelentheti, hogy ez biztosan nem egyedi jelenség volt.

4 A kábítószer sajnos a mai kor nagy problémája, most már mi is érintve vagyunk. Akit el kellene kapni, az nem a fogyasztó elsősorban, hanem a terjesztő. Időközönként azért van fogás, pl. a múlt ősszel. Falussy Józsefné képviselő kérdezi, hogy ha már ennyire jelen van a kábítószer a mindennapokban, miért nem alkalmaznak erre több embert? Nem érti azt sem, hogyan lehetséges az, hogy a vagyonosodási vizsgálat nem vezet eredményre, hiszen jól látható a segélyezett házánál a kovácsoltvas kerítés. Szerinte fontos lenne a játékgépek fokozottabb ellenőrzése is. Kérdezi továbbá, hogy a segélyből élők alacsonyabb bírságot kapnak-e? Keresztesi János válaszában elmondja, hogy a helyszínbírságolás nem más, mint egy gyorsított szabálysértési eljárás. A rendőrnek meg kell ismernie az elkövető körülményeit, amiket mindenképpen figyelembe kell vennie, azok alapján mérlegel. Ha az illető nem nyilatkozik, átlagos polgárnak kell tekinteni. Vagyonosodási vizsgálatot a rendőrség kezdeményezi minden esetben, de az adóhatóság végzi, illetve inkább nem végzi, mert komolyabb ügyei vannak. Hogy egy elvégzett vizsgálatnak miért nincs eredménye, ezt ő sem érti. Nem érti, mi a gond a játékgépekkel? Ha valaki a saját pénzét rendszeresen oda hordja, hát az ő dolga. A feketén üzemeltetett nyerő gépek kora lejárt, ma már csak engedéllyel rendelkező, legális gépek vannak. Kicsi Ferenc azzal egészíti ezt ki, hogy az engedélyek meglétét, a jogszabályok betartását, illetve a kiskorúak géphasználatát tudják ellenőrizni. A Nemzeti Adóhatóság pedig be nem fizetett 30 millió adótartozás alatt nem végez vagyonosodási vizsgálatot, olyan sok a bejelentésük. Tóth István képviselő úgy véli, az írásos anyag nagyszerű, mindenre kiterjedő. A fiatalkorúak statisztikája elég elkeserítő és az átmenő forgalom valóban gondot jelent, de ennek ellenére az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt mondhatja, hogy Bekecs szerencsés helyzetben van, mert alacsony az elkövetések száma. Falussy Józsefné képviselő megjegyzi, hogy még mindig a Miskolc-Szerencs vasútvonal a legneuralgikusabb közbiztonsági pont, mint 20 évvel ezelőtt. Kérdezi: miért? Keresztesi János szerint azért, mert ezen a vonalon olyan települések vannak felfűzve, ahol szerencsétlen a lakosság összetétele, de jelenleg csend van. Egyéb hozzászólás, vélemény illetve kérdés a vendégekhez nem hangzott el, ezért Béki József polgármester megköszöni a beszámolót, a kérdésekre adott válaszokat és magas színvonalú munkát. A képviselő-testület a tájékoztatót 6 egyhangú igen szavazattal, határozat hozatal nélkül fogadta el.

5 2. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a Prügy Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működéséről, a bekecsi családgondozó által ellátott feladatokról. Restás Márta családgondozó beszámolója írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. A beszámolót a képviselők a meghívóval együtt kapták kézhez. Falussy Józsefné képviselő elmondja, hogy bár Váradi Márk magántanuló lett, mégis rendre bejár az iskolába és fenyegeti a tanulókat. Restás Márta tud erről, sőt van egy rendőrségi feljelentés is. A két iskola igazgatónője egyeztetett úgy, hogy szétválasztják a két elkövetőt. Géza maradt Szerencsen, Márk pedig Bekecsre került vissza, de magántanulóként. Neki sajnos Albert Feri a példaképe. Dr.Móré Lórántné képviselő kérdezi, hogy nem lehetne az állami gondozásba vételüket kezdeményezni? Mert mégsem járja, hogy 1-2 gyerek rettegésben tartson több családot és megmételyezze a mindennapi életüket! Restás Márta elmondja, hogy lehetne, de egyrészt hazaszöknének, másrészt odabenn olyan dolgokat tanulnának el egymástól, hogy még rosszabb lenne. Tóth István képviselő úgy látja, hogy az a tendencia, hogy csak a legvégső esetben kerüljön sor intézeti elhelyezésre. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy az elsődleges cél mindig az, hogy a családban maradjon a gyermek, ennek érdekében alapellátás keretében gondozzák a gyermeket, majd legalább egy év védelembe vétel következik és ha ez sem vezet eredményre, akkor intézkedik a gyámhivatal. Az intézetekben túl kevés a férőhely, ezért csak életveszély esetén kezdeményezhető az intézeti elhelyezés. Tapasztalata szerint magatartási problémák miatt a legritkább esetben kerül sor intézeti elhelyezésre, csak akkor, ha súlyos bűncselekményt követ el a kiskorú. Falussy Józsefné képviselő éppen erről beszélt, hiszen ez a gyermek fajtalankodott, ez bűncselekmény. Bodnár Jánosné jegyző azt mondja, hogy éppen ezért akkor kellett volna feljelenteni. Tóth István képviselő úgy gondolja, hogy az igazi sikert a munkában nem a fiatalkorúakkal való gondok jelentik, hanem az, amikor segíthet, pl. élelmiszercsomagokat oszthat a lakosságnak és ez egy nagyon jó dolog. Más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a tájékoztatást a képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta.

6 3. NAPIRENDI PONT: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről Béki József polgármester jelentése, melyet határozat hozatal nélkül, egyhangúlag elfogadott a képviselő-testület, írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 4. NAPIRENDI PONT: Bejelentések, egyéb indítványok Bodnár Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a belvíz beruházás ÁFA kompenzációjára felvett hitel futamideje lejárt. Mivel a beruházás még nincs teljesen kész, nem kapjuk az ÁFA kompenzációt sem, mert az csak a beruházás legvégén jár. Az OTP Bank a múlt héten egy összegben követelte az 50 millió Ft-ot, de hosszas tárgyalás után engedményt tett: akkor ad újabb határidő hosszabbítást, ha 16 millió Ft fejlesztési hitelt felvesz az önkormányzat más pénzintézettől. Ehhez a hitelhez ingatlanfedezetre lesz szükség. A Honvéd utca 124. szám alatti volt községháza épületegyüttes alkalmas is erre a célra, a másik épület ha az egyik kevés lenne a napköziotthonos konyha. Amíg polgármesteri hivatalként funkcionált az épület, vagyis alapfeladat ellátására szolgált, addig korlátozottan forgalomképes vagyoni besorolásban volt. Most, hogy a funkciója megváltozott, át lehet sorolni forgalomképes vagyonba. Az ingatlanforgalmi értékbecslés elkészült, ez alapján a Honvéd utca 124-es ingatlan eft, míg a konyha (Honvéd utca 125.) eft értéket képvisel. Falussy Józsefné képviselő azt kérdezi, lehet-e fejlesztési hitelt felvennie az önkormányzatnak, miközben ÖNHIKI-re pályázik? Bodnár Jánosné jegyző válaszában elmondja, hogy lehet, mert a fejlesztési bevétel nagyságrendje meghaladja a fejlesztési hitelét. A fejlesztési hitel felvétel egyébként a költségvetésbe is be lett tervezve. Falussy Józsefné képviselő végig abban a hiszemben volt, hogy a 16 milliós önerő kötelezettség a beruházás végére eltűnik majd, ő ebben a tudatban szavazta meg a beruházást. Tóth István képviselő most is azt mondja, hogy a terv alapján összességében volt kevés a pénz erre a beruházásra. Mégis jó dolognak tartja, mert minden családot pozitívan érint, csaknem kétszázezret érő bejárók épültek. Béki József polgármester azt mondja, hogy folyóméterre jutó fajlagos költség volt meghatározva, abba belefért volna bőven a kivitelezés. Azt senki nem tudhatta előre, hogy a beruházás közben az egyik kivitelező cég tönkre megy majd. Arányaiban mégis úgy gondolja, hogy a majd fél milliárdos beruházáshoz 16 millió Ft önerő nem sok, főleg ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy az iskolai 56 milliós hitelre évi 10 milliót fizet az önkormányzat, valamint azt, hogy ez minden egyes bekecsi családot érint. Falussy Józsefné képviselő azt kérdezi, hogy mi van a letétbe helyezett 15 millióval?

7 Béki József polgármester válasza: abból az elmaradt, illetve hibás munkákat kell befejezni. Kb. 85 %-ban van készen, még egy kis türelmet kér mindenkitől, mert ha másfél-két évet kibírtak, akkor még ezt a hátra lévő pár hetet is. Első sorban most azokat a hiányokat kell pótolni, amik a működést akadályozzák. A megrepedt beton burkolatok a 10 millió Ft-os garanciális körbe tartoznak, de célszerű kivárni az egy évet, ami alatt felszínre kerülnek az esetleges hibák. Azt is elmondja még, hogy a beruházás záró ellenőrzése megvolt és hiba nélkül vették át. Ez a tény azért önmagáért beszél. Bálint János képviselő az előző képviselő-testület munkáját bírálja és kifogásolja azt is, hogy minden takarékossági intézkedés ellenére (pl. nyugdíjas létszámhelyét nem töltik fel) az óvodába pl. új állandó dolgozó került felvételre. Béki József polgármester azt mondja, hogy az óvodába nagy szükség volt egy óvónőre, de a meglévő, de jelenleg üres dajka helyre vettek fel egy végzős főiskolás óvodapedagógust. Az óvodában még ezzel sem oldódott meg teljesen a létszám gond, ami ilyen korú gyermekek mellett fontos lenne és előírás is. Elmondja még, hogy a múlt ciklus fejlesztési pályázatai (játszótér, informatikai fejlesztés, kompetencia alapú oktatás, útépítések, belvíz...) összesen közel 500 millió Ft értékűek és mindezen pályázatok önereje, ami az önkormányzatot terheli, EGYÜTT nem tesz ki 20 millió Ft-ot. A nagy baj az, hogy az oktatási normatíva már 60 millió Ft-tal kevesebb, mint mondjuk öt évvel ezelőtt. Ha ezt a normatívát az állam ideadja, akkor itt semmi gazdálkodásbeli nehézség (hitel, kifizetetlen számlák stb.) nincs. Ez az alulfinanszírozás pedig más területek is jelen van. Kéri a képviselő-testületet, hogy először a hitel fedezetéül felajánlott ingatlanokat vegyék ki a törzsvagyonból, mivel ezek egyébként sem töltenek be olyan funkciót, mely indokolttá tenné, hogy a törzsvagyonban szerepeljenek, majd ezt követően a Szerencs és Vidéke Takarékszövetkezettől való fejlesztési hitel felvételéről döntsenek. Ismerteti a könyvvizsgálói véleményt és ismerteti a határozati javaslatokat. A képviselő-testület a javaslatok alapján 5-5 igen szavazattal 1-1 tartózkodás mellett a következő két határozatot hozta a képviselő-testület: Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2011.(V.26.) kt. határozata Ingatlan törzsvagyonból történő kivételéről Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Béki József polgármester előterjesztésében az önkormányzat tulajdonában álló 448 hrsz-ú Bekecs Honvéd utca 125. szám alatti ingatlanát, az épület funkciója konyha és étkező, és a 385 hrsz-ú Bekecs Honvéd u szám alatti ingatlanát melynek funkciója fogorvosi, gyermekorvosi, posta és egyéb kulturális célra bérbe adott helyiségek törzsvagyonból kiveszi és a forgalomképes vagyonába áthelyezi. Határidő: június 1.

8 Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 193/2011.(V.26.) kt. határozata fejlesztési hitel felvételéről Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencs és Környéke Takarékszövetkezettől történő ,-Ft hosszú lejáratú hitel felvételével egyetért. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hitelt és járulékait a futamidő alatt költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a fejlesztési hitelt év június hó 1. napjától kívánja igénybe venni és május 31. napjáig visszafizeti. A hitel törlesztési esedékessége: Lejárat: év március hó 31. nap, összeg ,-Ft év március hó 31. nap, összeg ,-Ft év március hó 31. nap, összeg ,-Ft év március hó 31. nap, összeg ,-Ft év március hó 31. nap, összeg ,-Ft A képviselő-testület a kért hosszú lejáratú fejlesztési hitel és járulékai erejéig fedezetül a Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet részére felajánlja az Önkormányzat tulajdonában lévő 448 hrsz-ú Bekecs Honvéd utca 125. szám alatti ingatlanát, melynek forgalmi értéke: ,-Ft és a 385 hrsz-ú Bekecs Honvéd u szám alatti ingatlanát, melynek forgalmi értéke ,-Ft. A képviselőtestület egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy nevezett ingatlanokra a Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet jelzálogjogot alapítson, és ezen alapítás az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az évi LXV. Tv (2) bekezdésében foglaltaknak. A képviselőtestület felhatalmazza polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye, az Önkormányzat nevében a hitelszerződést aláírja. Határidő: június 1. Bodnár Jánosné jegyző ezek után ismerteti a belvíz beruházás ÁFA megelőlegezésére felvett hitel futamidejének hosszabbítására vonatkozó javaslatot terjeszti a testület elé. Elmondja, hogy 38 millió Ft bevétel még várható pályázati támogatásból, ÁFAkompenzációból, önerő alap támogatásából, stb., de mire ezek mind az önkormányzat számlájára kerülnek az még kb. egy év. Ezért van szükség arra, hogy az ÁFA kompenzáció megelőlegezésére felvett hitel futamidejének hosszabbítását vagy a lejárt hitel kiváltását kérje az Önkormányzat az OTP-től. Az önkormányzat szempontjából mindegy, hogy a kettő közül melyik lesz a kivitelezhetőbb, ez az OTP Bank részéről egy technikai dolog, csak a meglévő hitel neve lesz más. Előfordulhat ugyanis, hogy folyószámla hitelre változik, de a bank szerint még kb. két hét kell, hogy kidolgozzák a legmegfelelőbb formát. Béki József polgármester ismerteti a határozati javaslatot, mely alapján 5 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett a következő határozat született:

9 Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 194/2011.(V.26.) kt. határozata Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től ,- Ft rövid lejáratú hitel felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt év május hónap 31. napjától kívánja igénybe venni és év május hónap 30. napjáig visszafizeti. A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítékot ajánlja fel: Az ÉMOP 3.2.1/C-2f számú pályázatból még hátralévő kifizetést, melynek összege ,- Ft, ugyanezen pályázat ÁFA kompenzációjára várható ,- Ft és a BM Önerőalapból kifizetésre kerülő Ft. Ezekre a kifizetésekre a záró kifizetési kérelem elfogadását követően kerülhet sor. A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az évi LXV. tv (2) bekezdésében foglaltaknak. A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: június 10. Bálint János képviselő azt látta, hogy a Táncsics úti kertek végén felszedték az árok burkoló elemeket és el is hordták. Szerinte az egészet fel kellene szedni és ott lerakni, ahol laknak, pl. a Béke út 37-esen túli részén. Béki József polgármester válaszában elmondja, hogy azt a részt már helyreállították, e mellett pedig a pályázatban 5 évi működtetési kötelezettség szerepel és ezt szigorúan ellenőrzik is. dr.móré Lórántné képviselő elhagyja az üléstermet, így a jele lévő képviselők száma 5 főre változott. Bodnár Jánosné jegyző az Együtt a Sérült Emberekért Alapítvány kérését terjeszti a testület elé. Azt szeretnék, hogy ha a felújításra nyert pályázat miatti hitelhez az ingatlanra jelzálogjogot jegyeztethetnének be. Az ingatlan jelzálogjoggal való terhelhetőségét a könyvvizsgálóval egyeztette. Az a feltétel, hogy az éves kötelezettségvállalási határt (15 millió Ft) ne haladja meg. Itt 7 millió Ft értékről van szó, a feltétel így teljesül, a könyvvizsgáló szerint nincs akadálya, ő hozzájárul. A képviselő-testület az előterjesztés alapján 5 egybehangzó igen szavazattal a következő határozatot hozta:

10 Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 195/2011.(V.26.) kt. határozata Béke út 8. szám alatti ingatlanra jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárulás Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Együtt a Sérült Emberekért Alapítvány kérésével egyetért, és hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány által Fogyatékosok Nappali Ellátását Nyújtó Intézmény céljára bérelt, az Önkormányzat tulajdonában álló Bekecs 284/1 hrsz-ú Bekecs, Béke u. 8. szám alatti ingatlanát ,-Ft értékhatárig megterhelje. A képviselőtestület egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy nevezett ingatlanra a Tokaj és Környéke Takarékszövetkezet jelzálogjogot alapítson, és ezen alapítás az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az évi LXV. Tv (2) bekezdésében foglaltaknak. A képviselőtestület felhatalmazza polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye, a megállapodásokat aláírja. Határidő: június 1. Bodnár Jánosné jegyző az Együtt a Sérült Emberekért Alapítvány bérleti díj ügyét terjeszti a testület elé. Mint mindenki előtt ismert, az ingatlan eredeti vételára 8 millió Ft volt, ebből 1 milliót egyszer elengedett az önkormányzat, 1 milliót pedig fizetett már az alapítvány. Hátra van még 6 millió Ft, amiből elmaradt bérleti díj címen 3 millió Ft-ot egy összegben befizet az alapítvány, a többit részletekben szeretné kifizetni. Ismerteti a részletfizetés ütemezését is tartalmazó határozati javaslatot. A javaslat alapján 5 egyhangú igen szavazattal a képviselő-testület a következő határozatot hozta: Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 196/2011.(V.26.) kt. határozata Bérleti szerződés jóváhagyásáról Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Béki József polgármester előterjesztésében az önkormányzat tulajdonában álló Bekecs Béke u. 8. szám alatti ingatlant bérbe adja az Együtt a Sérült Emberekért Alapítvány Szerencs, Gárdonyi út 17. részére Fogyatékosok Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény céljára. A képviselő-testület az ismertetett szerződés tervezet szerinti tartalommal felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére és aláírására. Határidő: június 1.

11 Béki József polgármester emlékezteti a képviselő-testület tagjait, hogy a közelmúltban változott az orvosi ügyelet támogatási összege illetve az ügyeleti idő. Ehhez természetesen az önkormányzat is hozzájárult. Most, hogy valamennyi önkormányzat határozattal elfogadta a változásokat, elkészült az új szerződés, ezt szintén határozattal kell elfogadnia minden társult település önkormányzatának. Ismerteti a határozati javaslatot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2011.(V.26.) kt. határozata Sürgősségi orvosi ügyelet biztosításáról Bekecs Község Önkormányzata, mint társult önkormányzat jóváhagyja a Szerencs és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás, mint megbízó és az ACUTMED Egészségügyi és Szolgáltató Kft., mint megbízott között a központi orvosi ügyeleti feladatok tárgyában március 1. napján kötött Megbízási szerződést. Határidő: azonnal Béki József polgármester a háziorvosi rendelő bérleti díjának tárgyalására kéri a testületet. A papírmunka csúszása miatt nem június, hanem csak július 1-től lesz főállású háziorvos dr. Csetneki Judit. Az orvosi rendelő nem az önkormányzat tulajdona, tehát bérleti díjat kell érte fizetni, illetve támogatást a háziorvosnak. Mivel a költségvetésünkbe havi 60 ezer Ft szerepel, ebbe kell beleférnie a támogatásnak is és a bérleti szerződésnek is. dr.móré Lórántné ingatlantulajdonos 40 eft bérleti díjat kér, így havi 20 eft támogatást tudnak adni a háziorvosnak. Tóth István képviselő 40 ezer Ft támogatást és 20 eft bérleti díjat javasol. Falussy Józsefné képviselő szerint azt kell megvizsgálni, hogy mennyi bérleti díjat fizet a másik két orvos. Béki József polgármester elmondja, hogy mindegyiknél más a helyzet. Először is a gyermekorvosi és fogorvosi rendelő léte egy településen nem alapfeladat az Ötv. szerint. Jó, hogy van, de ez a lakosság részére egy extra szolgáltatás. Másodszor az ő esetükben az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa, de ingyen adjuk bérbe a helyiséget, így nincs támogatás. Illetve maga a rendelő a támogatás. A rezsit is az önkormányzat fizeti, a telefont és az informatikai kiadásokat nem.

12 Tóth István képviselő akkor is legalább megfelezné a rendelkezésre álló összeget kettejük közt. Bodnár Jánosné jegyző úgy véli, hogy a bérleti szerződés két fél kölcsönös megállapodása kell legyen. Mivel az egyik fél (a tulajdonos) nincs jelen, el is napolhatja a döntését az önkormányzat. Béki József polgármester viszont azt javasolja, hogy ha a tulajdonos ennyit kér, adja meg az önkormányzat. Legalábbis ez évben, aztán jövőre a költségvetés tárgyalásakor lehet módosítani esetleg. Azt is elmondja, hogy volt olyan jelentkező is a háziorvosi praxisra, aki azt mondta, hogy neki nem jó a jelenlegi rendelő, arra nem tart igényt. Mivel az Ötv. értelmében az alapfeladatok ellátásához a feltételeket az önkormányzatnak kell biztosítania, ez esetben sokkal rosszabbul is járhattak volna. Megkéri Bodnár Jánosné jegyzőt, ismertesse a határozati javaslatot. A javaslat alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatot: Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 198/2011.(V.26.) kt. határozata Háziorvosi rendelő bérleti díjának jóváhagyásáról Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Béki József polgármester előterjesztésében megtárgyalta a házi orvosi alapellátás működéséhez szükséges rendelő biztosítására vonatkozó javaslatot. A képviselő-testület a polgármester javaslatára bérbe veszi a korábban is házi orvosi rendelőként működő Bekecs Honvéd u. 39. szám alatti ingatlant Dr. Móré Lórántné Bekecs, Honvéd u. 39. szám alatti lakos tulajdonostól. A havi bérleti díj összegében havi ,-Ft-ban állapodik meg a képviselő-testület. A képviselő-testület az ismertetett szerződés tervezet szerinti tartalommal felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére és aláírására. Határidő: június 1. Béki József polgármester bejelenti, hogy a továbbiakban önkormányzati hatósági ügyek tárgyalása miatt az Ötv. 12..(4).bek. a,/ pontja alapján zárt ülés megtartására kerül sor. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

13 Bodnár Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a bérhitel szerződés futamideje lejárt, de mivel az önkormányzat anyagi helyzetében jelentős pozitív változás nem volt, erre továbbra is szükség van. Annyi változás lenne, hogy kevesebb az igényelt keret, mert kevesebb a foglalkoztatotti létszám is, egyéb tekintetben a feltételek változatlanok. Ismerteti a határozati javaslatot, mely alapján a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215/2011.(V.26.) kt. határozata munkabér hitel felvételéről Bekecs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től ,-Ft azaz nyolcmillió forint munkabér hitel felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt eseti jelleggel év június hónap 27. napjától kívánja igénybe venni és év június hónap 26. napjáig visszafizeti. A munkabérhitel felvételére maximum a fenti összeg erejéig eseti jelleggel a bankszámlaszerződés alapján kerülhet sor, így külön szerződés nem készül. A határozat végrehajtásáért felelős: Bodnár Jánosné jegyző Határidő: június 5. Az ülésen más indítvány, bejelentés nem hangzott el, ezért Béki József polgármester az ülést bezárta. K.m.f. Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: dr.móré Lórántné alpolgármester Tóth István képviselő

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.november 8-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.november 8-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.november 8-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 457/3/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 23.-án megtartott rendkívüli üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 5-én, 10.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009 szeptember 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Fercsák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozata: 71/2013., c.) tárgya TÁRGY 1.) Sonkád és Mikrokörzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének április 17-én (kedden) órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének április 17-én (kedden) órakor megtartott nyilvános üléséről 108-10/2012.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2012. április 17-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 10/2012(IV.18.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló Ülés ideje: 2013. november 18. Az ülésre meghívottak: Bencze

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 492 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 15 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-16/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. augusztus 28-án megtartott 2 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének szeptember 30-án (kedd) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének szeptember 30-án (kedd) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. szeptember 30-án (kedd) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben