Bekecs község Önkormányzata Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének május 26-án megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bekecs község Önkormányzata Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. május 26-án megtartott üléséről"

Átírás

1 Bekecs község Önkormányzata Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének május 26-án megtartott üléséről

2 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-án megtartott üléséről a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak: Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Bálint János Falussy Józsefné Hegedűs Márta dr.móré Lórántné Tóth István képviselők Keresztesi János Kicsi Ferenc Közrendvédelmi Restás Márta családgondozó Pipicz Sándorné jegyzőkönyvvezető Béki József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 fő települési képviselő közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri dr.móré Lórántné alpolgármestert és Tóth István képviselőt. Ismerteti a napirendi javaslatot, mely Rendőrkapitány Úr kérésére sorrendjében eltér a meghívóban kiadottakkal. Mivel Őt mási település testületi ülésen is várják, azt kérte, hogy az ő napirendje kerüljön az első helyre. A napirendet, a javasolt módosítással a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

3 1. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató Bekecs község közrend és közbiztonsági feladatainak ellátásáról. Keresztesi János rendőrkapitány az írásban megküldött anyagot azzal egészíti ki, hogy ő 10 éve dolgozik a szerencsi kapitányságon, őt éve a városban is él. Ez alatt a 10 év alatt sok kapitány váltotta egymást, most ő következik, ezért nem is ígéri, hogy meddig, csak azt, hogy hogyan. A személyi állomány az ismert okból megfiatalodott, tapasztalatlan, de aktív és tettre kész hoz képest jelentősen csökkent a bűncselekmények száma, de sajnálatos módon ezzel párhuzamosan nőtt a fiatalkorú elkövetők száma. 10 eset felderítéséből minden 6. eredményes, ez jónak mondható. A tavalya augusztusban életbe lépő, csekély súlyú vagyon elleni bűncselekmények esetében alkalmazható szabálysértési őrizetbe vétel a kapitányság területén példaértékűen lett alkalmazva és akit tetten értek, vagy elfogtak, az három napon belül bíróság elé is került. Bekecs területén a bűncselekmények száma kevesebb volt, mint 2009-ben, kivétel ez alól a közlekedési bűncselekmény, de itt azt tudni kell, hogy a 37-es úton elkövetett cselekmények is Bekecs község statisztikáját rontják. Lőfegyverrel, robbanószerrel elkövetett, a lakosságot érintő leszámolás jellegű bűncselekmény nem volt. Gondot jelent az idősek helyzete, mert Bekecsen az átmenő forgalom jelentős, így sok egyedül élő idős ember van kitéve a trükkös tolvajok módszereinek. Próbálkozások folynak a tájékoztatásukra, de az ő korosztályuk még másképpen szocializálódott, jóhiszeműek, így a bármilyen jól összeállított oktató anyag ellenére is nehéz velük. Az önkéntességen alapuló polgárőrséggel jó a kapcsolatuk, főleg az átmenő forgalom szempontjából már az egyenruha látványa is visszatartó lehet, de a közhasznú munka keretében foglalkoztatott faluőrök, településőrök miatt akik ugyanilyen jellegű munkáért munkabért kaptak lett némi feszültség, elégedetlenség közöttük. Az uzsorával kapcsolatban évek óta ugyanaz a helyzet: nincs feljelentés, az áldozatok félnek, senki nem mert terhelő vallomást tenni a várható megtorlás miatt. Tudja a rendőrség is, hogy a jelenség létezik, de bizonyítási problémáik vannak. A közelmúltban Miskolcra távozó Horváth Viktor körzeti megbízott helyett várhatóan Dendel Balázs személyében lesz új körzeti megbízottja a településnek. Idén ez idáig 12 bűncselekmény történt, zömmel vagyon elleni, de van ittas vezetés is, illetve közúti baleset okozás. E két utolsó nem feltétlenül Bekecs községben történt, hanem a 37-es út Bekecshez tartozó szakaszán. Bekecs Szerencshez való közelsége mindenképpen pozitívum, elmondható, hogy már maga a kapitányság is majdnem Bekecsen van. dr.móré Lórántné képviselőnek egy pozitív élménye van a rendőrökkel: Tokajból hazafelé tartva defektjénél fiatal rendőrök segítettek. Az idősekkel kapcsolatban inkább a fiatalokat kellene oktatni arra, hogyan vigyázzanak, hogyan figyeljenek jobban az idősekre. Jelzi, mint ahogyan jelezte már korábban is, hogy a bekecsi temető ravatalozójánál kábítószereznek a fiatalok. Kéri, hogy figyeljenek már oda! Keresztesi János rendőrkapitány azt mondja, ez a fajta magatartás jellemező a fiatal rendőrállományra az intézkedésük is kultúrált, így kijelentheti, hogy ez biztosan nem egyedi jelenség volt.

4 A kábítószer sajnos a mai kor nagy problémája, most már mi is érintve vagyunk. Akit el kellene kapni, az nem a fogyasztó elsősorban, hanem a terjesztő. Időközönként azért van fogás, pl. a múlt ősszel. Falussy Józsefné képviselő kérdezi, hogy ha már ennyire jelen van a kábítószer a mindennapokban, miért nem alkalmaznak erre több embert? Nem érti azt sem, hogyan lehetséges az, hogy a vagyonosodási vizsgálat nem vezet eredményre, hiszen jól látható a segélyezett házánál a kovácsoltvas kerítés. Szerinte fontos lenne a játékgépek fokozottabb ellenőrzése is. Kérdezi továbbá, hogy a segélyből élők alacsonyabb bírságot kapnak-e? Keresztesi János válaszában elmondja, hogy a helyszínbírságolás nem más, mint egy gyorsított szabálysértési eljárás. A rendőrnek meg kell ismernie az elkövető körülményeit, amiket mindenképpen figyelembe kell vennie, azok alapján mérlegel. Ha az illető nem nyilatkozik, átlagos polgárnak kell tekinteni. Vagyonosodási vizsgálatot a rendőrség kezdeményezi minden esetben, de az adóhatóság végzi, illetve inkább nem végzi, mert komolyabb ügyei vannak. Hogy egy elvégzett vizsgálatnak miért nincs eredménye, ezt ő sem érti. Nem érti, mi a gond a játékgépekkel? Ha valaki a saját pénzét rendszeresen oda hordja, hát az ő dolga. A feketén üzemeltetett nyerő gépek kora lejárt, ma már csak engedéllyel rendelkező, legális gépek vannak. Kicsi Ferenc azzal egészíti ezt ki, hogy az engedélyek meglétét, a jogszabályok betartását, illetve a kiskorúak géphasználatát tudják ellenőrizni. A Nemzeti Adóhatóság pedig be nem fizetett 30 millió adótartozás alatt nem végez vagyonosodási vizsgálatot, olyan sok a bejelentésük. Tóth István képviselő úgy véli, az írásos anyag nagyszerű, mindenre kiterjedő. A fiatalkorúak statisztikája elég elkeserítő és az átmenő forgalom valóban gondot jelent, de ennek ellenére az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt mondhatja, hogy Bekecs szerencsés helyzetben van, mert alacsony az elkövetések száma. Falussy Józsefné képviselő megjegyzi, hogy még mindig a Miskolc-Szerencs vasútvonal a legneuralgikusabb közbiztonsági pont, mint 20 évvel ezelőtt. Kérdezi: miért? Keresztesi János szerint azért, mert ezen a vonalon olyan települések vannak felfűzve, ahol szerencsétlen a lakosság összetétele, de jelenleg csend van. Egyéb hozzászólás, vélemény illetve kérdés a vendégekhez nem hangzott el, ezért Béki József polgármester megköszöni a beszámolót, a kérdésekre adott válaszokat és magas színvonalú munkát. A képviselő-testület a tájékoztatót 6 egyhangú igen szavazattal, határozat hozatal nélkül fogadta el.

5 2. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a Prügy Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működéséről, a bekecsi családgondozó által ellátott feladatokról. Restás Márta családgondozó beszámolója írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. A beszámolót a képviselők a meghívóval együtt kapták kézhez. Falussy Józsefné képviselő elmondja, hogy bár Váradi Márk magántanuló lett, mégis rendre bejár az iskolába és fenyegeti a tanulókat. Restás Márta tud erről, sőt van egy rendőrségi feljelentés is. A két iskola igazgatónője egyeztetett úgy, hogy szétválasztják a két elkövetőt. Géza maradt Szerencsen, Márk pedig Bekecsre került vissza, de magántanulóként. Neki sajnos Albert Feri a példaképe. Dr.Móré Lórántné képviselő kérdezi, hogy nem lehetne az állami gondozásba vételüket kezdeményezni? Mert mégsem járja, hogy 1-2 gyerek rettegésben tartson több családot és megmételyezze a mindennapi életüket! Restás Márta elmondja, hogy lehetne, de egyrészt hazaszöknének, másrészt odabenn olyan dolgokat tanulnának el egymástól, hogy még rosszabb lenne. Tóth István képviselő úgy látja, hogy az a tendencia, hogy csak a legvégső esetben kerüljön sor intézeti elhelyezésre. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy az elsődleges cél mindig az, hogy a családban maradjon a gyermek, ennek érdekében alapellátás keretében gondozzák a gyermeket, majd legalább egy év védelembe vétel következik és ha ez sem vezet eredményre, akkor intézkedik a gyámhivatal. Az intézetekben túl kevés a férőhely, ezért csak életveszély esetén kezdeményezhető az intézeti elhelyezés. Tapasztalata szerint magatartási problémák miatt a legritkább esetben kerül sor intézeti elhelyezésre, csak akkor, ha súlyos bűncselekményt követ el a kiskorú. Falussy Józsefné képviselő éppen erről beszélt, hiszen ez a gyermek fajtalankodott, ez bűncselekmény. Bodnár Jánosné jegyző azt mondja, hogy éppen ezért akkor kellett volna feljelenteni. Tóth István képviselő úgy gondolja, hogy az igazi sikert a munkában nem a fiatalkorúakkal való gondok jelentik, hanem az, amikor segíthet, pl. élelmiszercsomagokat oszthat a lakosságnak és ez egy nagyon jó dolog. Más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a tájékoztatást a képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta.

6 3. NAPIRENDI PONT: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről Béki József polgármester jelentése, melyet határozat hozatal nélkül, egyhangúlag elfogadott a képviselő-testület, írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 4. NAPIRENDI PONT: Bejelentések, egyéb indítványok Bodnár Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a belvíz beruházás ÁFA kompenzációjára felvett hitel futamideje lejárt. Mivel a beruházás még nincs teljesen kész, nem kapjuk az ÁFA kompenzációt sem, mert az csak a beruházás legvégén jár. Az OTP Bank a múlt héten egy összegben követelte az 50 millió Ft-ot, de hosszas tárgyalás után engedményt tett: akkor ad újabb határidő hosszabbítást, ha 16 millió Ft fejlesztési hitelt felvesz az önkormányzat más pénzintézettől. Ehhez a hitelhez ingatlanfedezetre lesz szükség. A Honvéd utca 124. szám alatti volt községháza épületegyüttes alkalmas is erre a célra, a másik épület ha az egyik kevés lenne a napköziotthonos konyha. Amíg polgármesteri hivatalként funkcionált az épület, vagyis alapfeladat ellátására szolgált, addig korlátozottan forgalomképes vagyoni besorolásban volt. Most, hogy a funkciója megváltozott, át lehet sorolni forgalomképes vagyonba. Az ingatlanforgalmi értékbecslés elkészült, ez alapján a Honvéd utca 124-es ingatlan eft, míg a konyha (Honvéd utca 125.) eft értéket képvisel. Falussy Józsefné képviselő azt kérdezi, lehet-e fejlesztési hitelt felvennie az önkormányzatnak, miközben ÖNHIKI-re pályázik? Bodnár Jánosné jegyző válaszában elmondja, hogy lehet, mert a fejlesztési bevétel nagyságrendje meghaladja a fejlesztési hitelét. A fejlesztési hitel felvétel egyébként a költségvetésbe is be lett tervezve. Falussy Józsefné képviselő végig abban a hiszemben volt, hogy a 16 milliós önerő kötelezettség a beruházás végére eltűnik majd, ő ebben a tudatban szavazta meg a beruházást. Tóth István képviselő most is azt mondja, hogy a terv alapján összességében volt kevés a pénz erre a beruházásra. Mégis jó dolognak tartja, mert minden családot pozitívan érint, csaknem kétszázezret érő bejárók épültek. Béki József polgármester azt mondja, hogy folyóméterre jutó fajlagos költség volt meghatározva, abba belefért volna bőven a kivitelezés. Azt senki nem tudhatta előre, hogy a beruházás közben az egyik kivitelező cég tönkre megy majd. Arányaiban mégis úgy gondolja, hogy a majd fél milliárdos beruházáshoz 16 millió Ft önerő nem sok, főleg ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy az iskolai 56 milliós hitelre évi 10 milliót fizet az önkormányzat, valamint azt, hogy ez minden egyes bekecsi családot érint. Falussy Józsefné képviselő azt kérdezi, hogy mi van a letétbe helyezett 15 millióval?

7 Béki József polgármester válasza: abból az elmaradt, illetve hibás munkákat kell befejezni. Kb. 85 %-ban van készen, még egy kis türelmet kér mindenkitől, mert ha másfél-két évet kibírtak, akkor még ezt a hátra lévő pár hetet is. Első sorban most azokat a hiányokat kell pótolni, amik a működést akadályozzák. A megrepedt beton burkolatok a 10 millió Ft-os garanciális körbe tartoznak, de célszerű kivárni az egy évet, ami alatt felszínre kerülnek az esetleges hibák. Azt is elmondja még, hogy a beruházás záró ellenőrzése megvolt és hiba nélkül vették át. Ez a tény azért önmagáért beszél. Bálint János képviselő az előző képviselő-testület munkáját bírálja és kifogásolja azt is, hogy minden takarékossági intézkedés ellenére (pl. nyugdíjas létszámhelyét nem töltik fel) az óvodába pl. új állandó dolgozó került felvételre. Béki József polgármester azt mondja, hogy az óvodába nagy szükség volt egy óvónőre, de a meglévő, de jelenleg üres dajka helyre vettek fel egy végzős főiskolás óvodapedagógust. Az óvodában még ezzel sem oldódott meg teljesen a létszám gond, ami ilyen korú gyermekek mellett fontos lenne és előírás is. Elmondja még, hogy a múlt ciklus fejlesztési pályázatai (játszótér, informatikai fejlesztés, kompetencia alapú oktatás, útépítések, belvíz...) összesen közel 500 millió Ft értékűek és mindezen pályázatok önereje, ami az önkormányzatot terheli, EGYÜTT nem tesz ki 20 millió Ft-ot. A nagy baj az, hogy az oktatási normatíva már 60 millió Ft-tal kevesebb, mint mondjuk öt évvel ezelőtt. Ha ezt a normatívát az állam ideadja, akkor itt semmi gazdálkodásbeli nehézség (hitel, kifizetetlen számlák stb.) nincs. Ez az alulfinanszírozás pedig más területek is jelen van. Kéri a képviselő-testületet, hogy először a hitel fedezetéül felajánlott ingatlanokat vegyék ki a törzsvagyonból, mivel ezek egyébként sem töltenek be olyan funkciót, mely indokolttá tenné, hogy a törzsvagyonban szerepeljenek, majd ezt követően a Szerencs és Vidéke Takarékszövetkezettől való fejlesztési hitel felvételéről döntsenek. Ismerteti a könyvvizsgálói véleményt és ismerteti a határozati javaslatokat. A képviselő-testület a javaslatok alapján 5-5 igen szavazattal 1-1 tartózkodás mellett a következő két határozatot hozta a képviselő-testület: Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2011.(V.26.) kt. határozata Ingatlan törzsvagyonból történő kivételéről Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Béki József polgármester előterjesztésében az önkormányzat tulajdonában álló 448 hrsz-ú Bekecs Honvéd utca 125. szám alatti ingatlanát, az épület funkciója konyha és étkező, és a 385 hrsz-ú Bekecs Honvéd u szám alatti ingatlanát melynek funkciója fogorvosi, gyermekorvosi, posta és egyéb kulturális célra bérbe adott helyiségek törzsvagyonból kiveszi és a forgalomképes vagyonába áthelyezi. Határidő: június 1.

8 Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 193/2011.(V.26.) kt. határozata fejlesztési hitel felvételéről Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencs és Környéke Takarékszövetkezettől történő ,-Ft hosszú lejáratú hitel felvételével egyetért. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hitelt és járulékait a futamidő alatt költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a fejlesztési hitelt év június hó 1. napjától kívánja igénybe venni és május 31. napjáig visszafizeti. A hitel törlesztési esedékessége: Lejárat: év március hó 31. nap, összeg ,-Ft év március hó 31. nap, összeg ,-Ft év március hó 31. nap, összeg ,-Ft év március hó 31. nap, összeg ,-Ft év március hó 31. nap, összeg ,-Ft A képviselő-testület a kért hosszú lejáratú fejlesztési hitel és járulékai erejéig fedezetül a Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet részére felajánlja az Önkormányzat tulajdonában lévő 448 hrsz-ú Bekecs Honvéd utca 125. szám alatti ingatlanát, melynek forgalmi értéke: ,-Ft és a 385 hrsz-ú Bekecs Honvéd u szám alatti ingatlanát, melynek forgalmi értéke ,-Ft. A képviselőtestület egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy nevezett ingatlanokra a Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet jelzálogjogot alapítson, és ezen alapítás az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az évi LXV. Tv (2) bekezdésében foglaltaknak. A képviselőtestület felhatalmazza polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye, az Önkormányzat nevében a hitelszerződést aláírja. Határidő: június 1. Bodnár Jánosné jegyző ezek után ismerteti a belvíz beruházás ÁFA megelőlegezésére felvett hitel futamidejének hosszabbítására vonatkozó javaslatot terjeszti a testület elé. Elmondja, hogy 38 millió Ft bevétel még várható pályázati támogatásból, ÁFAkompenzációból, önerő alap támogatásából, stb., de mire ezek mind az önkormányzat számlájára kerülnek az még kb. egy év. Ezért van szükség arra, hogy az ÁFA kompenzáció megelőlegezésére felvett hitel futamidejének hosszabbítását vagy a lejárt hitel kiváltását kérje az Önkormányzat az OTP-től. Az önkormányzat szempontjából mindegy, hogy a kettő közül melyik lesz a kivitelezhetőbb, ez az OTP Bank részéről egy technikai dolog, csak a meglévő hitel neve lesz más. Előfordulhat ugyanis, hogy folyószámla hitelre változik, de a bank szerint még kb. két hét kell, hogy kidolgozzák a legmegfelelőbb formát. Béki József polgármester ismerteti a határozati javaslatot, mely alapján 5 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett a következő határozat született:

9 Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 194/2011.(V.26.) kt. határozata Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től ,- Ft rövid lejáratú hitel felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt év május hónap 31. napjától kívánja igénybe venni és év május hónap 30. napjáig visszafizeti. A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítékot ajánlja fel: Az ÉMOP 3.2.1/C-2f számú pályázatból még hátralévő kifizetést, melynek összege ,- Ft, ugyanezen pályázat ÁFA kompenzációjára várható ,- Ft és a BM Önerőalapból kifizetésre kerülő Ft. Ezekre a kifizetésekre a záró kifizetési kérelem elfogadását követően kerülhet sor. A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az évi LXV. tv (2) bekezdésében foglaltaknak. A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: június 10. Bálint János képviselő azt látta, hogy a Táncsics úti kertek végén felszedték az árok burkoló elemeket és el is hordták. Szerinte az egészet fel kellene szedni és ott lerakni, ahol laknak, pl. a Béke út 37-esen túli részén. Béki József polgármester válaszában elmondja, hogy azt a részt már helyreállították, e mellett pedig a pályázatban 5 évi működtetési kötelezettség szerepel és ezt szigorúan ellenőrzik is. dr.móré Lórántné képviselő elhagyja az üléstermet, így a jele lévő képviselők száma 5 főre változott. Bodnár Jánosné jegyző az Együtt a Sérült Emberekért Alapítvány kérését terjeszti a testület elé. Azt szeretnék, hogy ha a felújításra nyert pályázat miatti hitelhez az ingatlanra jelzálogjogot jegyeztethetnének be. Az ingatlan jelzálogjoggal való terhelhetőségét a könyvvizsgálóval egyeztette. Az a feltétel, hogy az éves kötelezettségvállalási határt (15 millió Ft) ne haladja meg. Itt 7 millió Ft értékről van szó, a feltétel így teljesül, a könyvvizsgáló szerint nincs akadálya, ő hozzájárul. A képviselő-testület az előterjesztés alapján 5 egybehangzó igen szavazattal a következő határozatot hozta:

10 Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 195/2011.(V.26.) kt. határozata Béke út 8. szám alatti ingatlanra jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárulás Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Együtt a Sérült Emberekért Alapítvány kérésével egyetért, és hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány által Fogyatékosok Nappali Ellátását Nyújtó Intézmény céljára bérelt, az Önkormányzat tulajdonában álló Bekecs 284/1 hrsz-ú Bekecs, Béke u. 8. szám alatti ingatlanát ,-Ft értékhatárig megterhelje. A képviselőtestület egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy nevezett ingatlanra a Tokaj és Környéke Takarékszövetkezet jelzálogjogot alapítson, és ezen alapítás az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az évi LXV. Tv (2) bekezdésében foglaltaknak. A képviselőtestület felhatalmazza polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye, a megállapodásokat aláírja. Határidő: június 1. Bodnár Jánosné jegyző az Együtt a Sérült Emberekért Alapítvány bérleti díj ügyét terjeszti a testület elé. Mint mindenki előtt ismert, az ingatlan eredeti vételára 8 millió Ft volt, ebből 1 milliót egyszer elengedett az önkormányzat, 1 milliót pedig fizetett már az alapítvány. Hátra van még 6 millió Ft, amiből elmaradt bérleti díj címen 3 millió Ft-ot egy összegben befizet az alapítvány, a többit részletekben szeretné kifizetni. Ismerteti a részletfizetés ütemezését is tartalmazó határozati javaslatot. A javaslat alapján 5 egyhangú igen szavazattal a képviselő-testület a következő határozatot hozta: Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 196/2011.(V.26.) kt. határozata Bérleti szerződés jóváhagyásáról Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Béki József polgármester előterjesztésében az önkormányzat tulajdonában álló Bekecs Béke u. 8. szám alatti ingatlant bérbe adja az Együtt a Sérült Emberekért Alapítvány Szerencs, Gárdonyi út 17. részére Fogyatékosok Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény céljára. A képviselő-testület az ismertetett szerződés tervezet szerinti tartalommal felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére és aláírására. Határidő: június 1.

11 Béki József polgármester emlékezteti a képviselő-testület tagjait, hogy a közelmúltban változott az orvosi ügyelet támogatási összege illetve az ügyeleti idő. Ehhez természetesen az önkormányzat is hozzájárult. Most, hogy valamennyi önkormányzat határozattal elfogadta a változásokat, elkészült az új szerződés, ezt szintén határozattal kell elfogadnia minden társult település önkormányzatának. Ismerteti a határozati javaslatot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2011.(V.26.) kt. határozata Sürgősségi orvosi ügyelet biztosításáról Bekecs Község Önkormányzata, mint társult önkormányzat jóváhagyja a Szerencs és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás, mint megbízó és az ACUTMED Egészségügyi és Szolgáltató Kft., mint megbízott között a központi orvosi ügyeleti feladatok tárgyában március 1. napján kötött Megbízási szerződést. Határidő: azonnal Béki József polgármester a háziorvosi rendelő bérleti díjának tárgyalására kéri a testületet. A papírmunka csúszása miatt nem június, hanem csak július 1-től lesz főállású háziorvos dr. Csetneki Judit. Az orvosi rendelő nem az önkormányzat tulajdona, tehát bérleti díjat kell érte fizetni, illetve támogatást a háziorvosnak. Mivel a költségvetésünkbe havi 60 ezer Ft szerepel, ebbe kell beleférnie a támogatásnak is és a bérleti szerződésnek is. dr.móré Lórántné ingatlantulajdonos 40 eft bérleti díjat kér, így havi 20 eft támogatást tudnak adni a háziorvosnak. Tóth István képviselő 40 ezer Ft támogatást és 20 eft bérleti díjat javasol. Falussy Józsefné képviselő szerint azt kell megvizsgálni, hogy mennyi bérleti díjat fizet a másik két orvos. Béki József polgármester elmondja, hogy mindegyiknél más a helyzet. Először is a gyermekorvosi és fogorvosi rendelő léte egy településen nem alapfeladat az Ötv. szerint. Jó, hogy van, de ez a lakosság részére egy extra szolgáltatás. Másodszor az ő esetükben az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa, de ingyen adjuk bérbe a helyiséget, így nincs támogatás. Illetve maga a rendelő a támogatás. A rezsit is az önkormányzat fizeti, a telefont és az informatikai kiadásokat nem.

12 Tóth István képviselő akkor is legalább megfelezné a rendelkezésre álló összeget kettejük közt. Bodnár Jánosné jegyző úgy véli, hogy a bérleti szerződés két fél kölcsönös megállapodása kell legyen. Mivel az egyik fél (a tulajdonos) nincs jelen, el is napolhatja a döntését az önkormányzat. Béki József polgármester viszont azt javasolja, hogy ha a tulajdonos ennyit kér, adja meg az önkormányzat. Legalábbis ez évben, aztán jövőre a költségvetés tárgyalásakor lehet módosítani esetleg. Azt is elmondja, hogy volt olyan jelentkező is a háziorvosi praxisra, aki azt mondta, hogy neki nem jó a jelenlegi rendelő, arra nem tart igényt. Mivel az Ötv. értelmében az alapfeladatok ellátásához a feltételeket az önkormányzatnak kell biztosítania, ez esetben sokkal rosszabbul is járhattak volna. Megkéri Bodnár Jánosné jegyzőt, ismertesse a határozati javaslatot. A javaslat alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatot: Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 198/2011.(V.26.) kt. határozata Háziorvosi rendelő bérleti díjának jóváhagyásáról Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Béki József polgármester előterjesztésében megtárgyalta a házi orvosi alapellátás működéséhez szükséges rendelő biztosítására vonatkozó javaslatot. A képviselő-testület a polgármester javaslatára bérbe veszi a korábban is házi orvosi rendelőként működő Bekecs Honvéd u. 39. szám alatti ingatlant Dr. Móré Lórántné Bekecs, Honvéd u. 39. szám alatti lakos tulajdonostól. A havi bérleti díj összegében havi ,-Ft-ban állapodik meg a képviselő-testület. A képviselő-testület az ismertetett szerződés tervezet szerinti tartalommal felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére és aláírására. Határidő: június 1. Béki József polgármester bejelenti, hogy a továbbiakban önkormányzati hatósági ügyek tárgyalása miatt az Ötv. 12..(4).bek. a,/ pontja alapján zárt ülés megtartására kerül sor. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

13 Bodnár Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a bérhitel szerződés futamideje lejárt, de mivel az önkormányzat anyagi helyzetében jelentős pozitív változás nem volt, erre továbbra is szükség van. Annyi változás lenne, hogy kevesebb az igényelt keret, mert kevesebb a foglalkoztatotti létszám is, egyéb tekintetben a feltételek változatlanok. Ismerteti a határozati javaslatot, mely alapján a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215/2011.(V.26.) kt. határozata munkabér hitel felvételéről Bekecs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től ,-Ft azaz nyolcmillió forint munkabér hitel felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt eseti jelleggel év június hónap 27. napjától kívánja igénybe venni és év június hónap 26. napjáig visszafizeti. A munkabérhitel felvételére maximum a fenti összeg erejéig eseti jelleggel a bankszámlaszerződés alapján kerülhet sor, így külön szerződés nem készül. A határozat végrehajtásáért felelős: Bodnár Jánosné jegyző Határidő: június 5. Az ülésen más indítvány, bejelentés nem hangzott el, ezért Béki József polgármester az ülést bezárta. K.m.f. Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: dr.móré Lórántné alpolgármester Tóth István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-7/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. október 20-án tartott n y í l t üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. október 20-án tartott n y í l t üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. október 20-án tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos bizottsági elnök, Nyikos István

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 25-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 25-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 25-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István köszönti a képviselő-testület

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről.

11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről. 11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 73/2009.(V.25.) Rendőrkapitányság 2008. évi beszámolójának elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Rendeletek: 12/2011.(IX:28.) 13/2011.(IX.28.) 14/2011.(IX.28.) az Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. r e n d k í v ü l i üléséről

J e g y z ő k ö n y v. r e n d k í v ü l i üléséről Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott r e n d k í v ü l i üléséről Bekecs Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. Ülés ideje: 2014. november 19.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2010. (X. 01.) Szociális rendelet módosítása 11/2010.

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. 3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok Kovács Imre polgármester átfogó értékelése

J e g y zőkö n y v. 3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok Kovács Imre polgármester átfogó értékelése J e g y zőkö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-én a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen vannak: polgármester; Balogh Attila alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben