- BESZÁMOLÓ - a CENTURIO szakmai csereprogramról október Brandenburg Tartomány EU Képviselete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- BESZÁMOLÓ - a CENTURIO szakmai csereprogramról 2005. október 10-21. Brandenburg Tartomány EU Képviselete"

Átírás

1 - BESZÁMOLÓ - a CENTURIO szakmai csereprogramról október Brandenburg Tartomány EU Képviselete Gyakornok neve: KRIZSAI Anett Munkahely: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Cím: 5001 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. Tel: 56/ Szakmai program: 1.nap: A repülőgép október 10-én, kor érkezett a Brüsszeli Repülőtérre, ahol a képviselet munkatársa, dr. Heike Wagner már várt rám. Szálláshelyem, a Derby Hotel mind a Brandenburg tartományi képviselethez, mind pedig az EU negyedhez és a városközponthoz közel volt, gyalog kényelmes távolságra. Az esti program keretében a Brandenburg tartomány Brüsszeli képviseletén tartott szakmai esten vehettem részt. A meghívott vendégek körét a Brüsszeli német tartományi képviseletek munkatársai illetve az EU intézmények német hivatalnokai, gyakornokai alkották. Az est díszvendége Brandenburg tartomány déli részén fekvő Elbe-Elster járás volt. A vendégek a kiállított térképek, ismertetők és kiadványok által a járás alapvető gazdasági, társadalmi, környezeti jellemzőit ismerhették meg, kiemelt hangsúlyt fektetve a turisztikai vonzerők bemutatására. A három folyó által határolt járás érdekes és gazdag turisztikai kínálatot nyújt az ide látogatók - különösen a természetbarát turizmus kedvelői számára (pl. kerékpárutak, lovastúrák, vidéki vendégfogadók, ipari emlékművek, helyi termékek, változatos növény- és állatvilág stb.). Elbe-Elster járás elöljárói kiemelt figyelmet fordítanak a járás területén fekvő Niederlausitzer-Heidelandschaft Nemzeti Park védelmére, élővilága megóvására.

2 1. kép: Brandenburgi est 2. kép: Kiadványok, prospektusok Elbe-Elster járásról 2. nap: Ezen a napon, lehetőségem nyílott, a képviseleten gyakornoki idejét töltő, lengyel Malgosia Biüczyk kíséretében az Európai Parlamentbe látogatni. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság ülésén vettünk részt a hallgatóság részére elkülönített részben. Az ülés keretében 10 napirendi pontot tárgyaltak meg. A napirendi pontok keretében a bizottság tagjai a szakterület aktuális problémáit vitatták meg (pl. madárinfluenza terjedésének helyzete, a védekezés lépései, megelőző intézkedések az EU tagállamok részéről; cukoripar szerkezetátalakítása). 3. kép: Európai Parlament épülete kívülről. és belülről Az Európai Parlament épületében működő Információs Irodában valamennyi EU tagállam nyelvén találhatók kiadványok, tájékoztató füzetek, melyek az EU és intézményei működéséről, felépítéséről nyújtanak alapvető információt.

3 3. nap: A délelőtt folyamán Dr. Dietmar Woidke, Brandenburg tartomány vidékfejlesztésért, környezet- és fogyasztóvédelemért felelős minisztere, látogatott a képviseletre. A képviselet munkatársai valamennyien bemutatták a szakterületüket, milyen aktuális feladattal foglalkoznak, milyen problémákkal találkoznak. Délután számomra is lehetőség nyílott a képviselet és a munkatársak alaposabb megismerésére. A Brandenburg tartomány EU képviseletét 1992-ben alapították, alapvetően azzal a céllal, hogy biztosítsa a tartományi érdekek EU szintű képviseletét, valamint a tartományi kormány és az EU közti széleskörű információáramlást. E célok, részletesebben az alábbi feladatokat jelentik: információ-szerzés az európai uniós döntéshozatal korai szakaszában; a tartományi miniszterek tájékoztatása a csúcstalálkozók, a tanácskozások, a bizottsági és parlamenti ülések és más európai intézményben lezajlott tanácskozás eredményeiről; a tartományi érdekek képviselete az európai érdekérvényesítő folyamatokban az EU intézmények döntéshozóival való kapcsolattartás által; együttműködés más német tartományok brüsszeli képviseleteivel és irodáival illetve más tagállamok képviseleteivel, regionális irodáival; kapcsolattartás a Brandenburg tartományi EU hivatalnokokkal és a Brüsszelben dolgozó brandenburgiakkal; közvetítői szerepkör a Brandenburg tartományi járások, közösségek, főiskolák, vállalatok számára; nyilvánosság biztosítása. A képviselet irányítását Dr. Marcus Wenig látja el. A képviseleten dolgozók száma összesen 12, ebből 7 fő a szakmai feladatokat látja el, 5 fő az adminisztratív munkát végzi. A szakembergárda tagjai 4 minisztériumból érkeznek ún. rotációs alapon, ezek a minisztériumok a következők: Igazságügyi Minisztérium, Belügyminisztérium, Mezőgazdasági Minisztérium és Gazdasági Minisztérium. 4. nap: A nap során az Open Days European Week of Regions and Cities, október között lezajlott szakmai rendezvénysorozathoz kapcsolódó kiállításokat tekintettem meg. Sajnos a szemináriumokon az előzetes regisztráció hiánya miatt nem tudtam részt venni. A tagállami képviseleteken, regionális irodákon megrendezett kiállítások közül a spanyol Valencia régióról valamint a német Schlesswig-Holstein tartományról kiállított anyagokat tekintettem meg, gyűjtöttem turisztikai kiadványokat, prospektusokat és térképeket.

4 4. kép: Valencia Regionális Iroda 5. nap: A nap egy közös irodaértekezlettel kezdődött. A minden hét utolsó munkanapján megtartott irodaértekezlet célja, hogy a képviselet munkatársai beszámoljanak a hét folyamán végzett fontosabb feladatokról, lezajlott eseményekről továbbá, hogy megbeszéljék a következő hét előttük álló feladatait. Az irodaértekezletet követően Ellen Kray munkájával ismerkedhettem meg, aki a képviseleten a környezet és természetvédelem, a térségfejlesztés, illetve foglalkoztatáspolitika szakterületekért felelős. Bemutatta Brandenburg tartomány természetvédelmi területei, nemzeti parkjai, bioszféra rezervátumai fenntarthatósági és fejlesztési tervét illetve beszélt a turizmus területén, tartományi szinten jelentkező problémákról. Az egyik fő probléma e területen, Berlin és agglomerációja zsúfoltsága illetve a ritkábban lakott vidéki területek közti feszültség, illetve a vidékiek turistákkal idegenekkel szembeni távolságtartása, gyanakvása. 5. kép: Nemzeti park, természetvédelmi területek és bioszféra rezervátumok Brandenburg tartományban Délután az EU negyedben működő Európai Információs Pontot kerestem fel, illetve az EU intézményeket néztem meg. Az EU negyed, Brüsszel központjában fekszik. Az itt található uniós intézmények a következők: Berlaymont/Európai Bizottság, Európai Parlament és az Európai Tanács.

5 6. kép: EU intézmények Brüsszelben Berlaymont, Európai Parlament, Európai Tanács 6-7. nap: A hétvégén Brüsszel legfőbb nevezetességeit, látnivalóit kerestem fel. A városban a forgalom rendkívül jól szervezett, a személygépkocsik mellett a buszok részére szinte mindenütt külön sáv van fenntartva, sőt a kerékpárosok számára is külön kerékpárutak kijelölésével, kerékpár-tárolók kialakításával - adottak a biztonságos közlekedés feltételei. A városban rengetek a zöldövezet, a kisebb-nagyobb parkok a városban járva újra meg újra feltűnnek. 7. kép: Parkok Brüsszelben 8. kép: Brüsszeli parkok 9. kép:. és még több park

6 10. kép: Kerékpárral a városban 8. nap: Ezen a napon dr. Joachim Domeratzky munkájával ismerkedhettem meg. Az ő szakterülete a mezőgazdaság, az erdészet és a fogyasztóvédelem. Németországban a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság szorosan összekapcsolódik (pl. helyi termékek előállítása, értékesítése, természeti környezet védelme a földhasználat során), ami egyúttal a fenntartható turizmus szerepének felértékelődést is hordozza. Brandenburg tartomány honlapja (www.brandenburg.hu) valamennyi szakterület szempontjából hasznos információt tartalmaz. Este a Hessen tartomány Brüsszeli képviseletén, Az emisszió-kereskedelem első tapasztalatai címmel megrendezésre kerülő pódiumbeszélgetésre kaptam meghívást. 9. nap: A képviselet tanácstermében került sor egy a környezetvédelem témakörében tartott előadásra, a szakma érintett képviselői részvételével, címe: Tematikus stratégiák a levegőtisztaság védelem érdekében és javaslat egy új levegőminőség-védelmi irányelvre. Az előadó, Stefan Jacobi vázolta a jelenlegi jogszabályi helyzetet, beszélt a CAFE (The Clean Air for Europe Programme) szerepéről, annak főbb elemeiről, a levegőszennyező anyagok egészségkárosító hatásairól, a negatív tendencia következményeiről. Az előadás végén az együttműködés fontosságára, a jogszabályok közelítésére, a folyamatos monitoring jelentőségére hívta fel a figyelmet, mint a kedvezőtlen folyamatok megállításának kulcstényezői.

7 11. kép: Környezetvédelmi szeminárium 10. nap: Ezen a napon dr. Joachim Domeratzky kíséretében a Felső-ausztriai Tartomány EU Képviseletére látogattam el. A 3 fős iroda munkatársai: Gerald Lonauer/irodavezető, Wilfried Riener/asszisztens, Inge Hiesl/titkársági munkatárs illetve külső és belső gyakornokok. A képviselet 1994-ben lett alapítva, az alábbi célok és feladatok érvényesülése, teljesítése érdekében: a Felső-ausztriai tartomány érdekeinek képviselete, valamennyi fontos szakpolitika területén; szolgáltatóként az információ gyors, minőségi, hatékony és vevőorientált közvetítése; a Felső-ausztriai tartomány céljainak és helyzetének szervezeti és belső támogatása, a látogatók kísérete, a látogatások előkészítése, a személyes kapcsolatok kiépítése, ápolása. A képviselet által végzett tevékenységet igénybe vevők köre: a Felsőausztriai tartományi kormány 9 tagja; hivatali szervei; a Felső-ausztriai tartományban tevékenykedő vállalkozások, érdekképviseleti szervek, oktatási intézmények, szövetségek, stb.; illetve az állampolgárok. 12. kép: Felső-Ausztria térképe 11. nap: Ezen a napon a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletén, a VÁTI Kht. által szervezett információs napon vettem részt. Az előadók ismertették a VÁTI Kht.

8 tevékenységét, az elkészített, aktuális hazai fejlesztési tervdokumentumok felépítését egy jövőbeni együttműködés lehetőségének reményében. A rendezvényen megismerkedtem a Budapest Város Brüsszeli Irodájának vezetőjével, Mátyási Gizellával. Az Iroda feladata alapvetően a pályázatok, információk figyelése és továbbítása illetve a rendezvényeken való megjelenés révén kapcsolatépítés és tájékozódás az aktuális helyzetről.

9 Összegzés A Brüsszelben töltött 2 hetet több szempontból is hasznosnak találtam. Egyrészt a Brandenburg tartományi képviselet munkatársaival folytatott beszélgetések részén betekintést nyerhettem a képviselet szerteágazó tevékenységébe, a képviseleten dolgozók munkájába, másrészt az Európa Parlamentben tett látogatás illetve a regionális irodákban, EU tagállami képviseleteken megtartott konferenciákon, szakmai workshopokon való részvétellel ízelítőt kaptam a Brüsszelben zajló gazdag, színes szakmai életről, valamint a politikai szinten folyó eseményekről. A fenntartható turizmus szempontjából J. Domeratzky-val és E. Kray-jel folytatott beszélgetések nyújtották a legtöbb segítséget. Brandenburg tartományban a nemzeti parkok, bioszféra rezervátumok védelmét alaposan kidolgozott, átfogó fejlesztési koncepciók, programok segítik. A tervek kidolgozása mellett a tervdokumentumban foglaltak megvalósulására is hangsúlyt fektetnek. Németországban a vidékfejlesztés és a mezőgazdasági tevékenység egyre több ponton kapcsolódik össze, amit jól működő, gyakorlati példák is igazolnak. A vidéken élő közötti összefogás, a civil szervezetek, a vállalkozók és politikai szereplők közötti együttműködés számos területen érezteti előnyét, pl. a helyben előállított termékek értékestése, falusi turizmus. Ezek mind olyan pozitív példák, melyek alapos tanulmányozása, a gyakorlati tapasztalatok megismerése hasznos lehet Jász-Nagykun-Szolnok megye számára.

10 Melléklet Konferenciák, szemináriumok, egyéb programok a résztvevő hivatalnokok felsorolásával 1) Brandenburg Tartomány EU Képviselete 1/a. Brandenburgi est díszvendég: Elbe-Elster járás - dr. Marcus Wenig / Brandenburg tartományi képviselet vezetője 1/b. Tematikus stratégiák a levegőtisztaság védelem érdekében és javaslat egy új levegőminőség-védelmi irányelvre c. szeminárium - Stefan Jacobi / Európai Bizottság; Környezet Igazgatóság, Levegőtisztaság és szállítás osztály - Ellen Kray / Brandenburg tartományi képviselet referense 2) Európa Parlament/ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság ülése - Malgosia Biüczyk/ Brandenburg tartományi képviselet gyakornoka 3) Hessen Tartomány EU Képviselete - Ellen Kray / Brandenburg tartományi képviselet referense - Malgosia Biüczyk/ Brandenburg tartományi képviselet gyakornoka 4) Felső-ausztriai Tartomány EU Képviselete - dr. Joachim Domeratzky / Brandenburg tartományi képviselet referense - Gerald Lonauer / Felső-ausztriai Tartomány EU Képviselet irodavezetője 5) Magyarországi Régiók Képviselete/VÁTI Kht. Információs Nap - Braun Gyula / Magyarországi Régiók Képviseletének igazgatója - Mátyási Gizella / Budapest Város Brüsszeli Irodája igazgatója

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben Két ország, egy cél, közös siker! Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben KERESKEDELMI TERV www.huro-cbc.eu Kereskedelmi Terv Csengeri Kistérség

Részletesebben

AZ ÉV FIATAL KÖNYVTÁROSA PÁLYÁZAT

AZ ÉV FIATAL KÖNYVTÁROSA PÁLYÁZAT MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE INFORMATIKAI KÖNYVTÁRI SZÖVETSÉG AZ ÉV FIATAL KÖNYVTÁROSA PÁLYÁZAT AZ EURÓPAI UNIÓ MINT TÉMA A HAZAI KÖNYVTÁROSKÉPZÉSBEN A 21. SZÁZADBAN KÉSZÍTETTE: GERENCSÉR JUDIT Berzsenyi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Készítette: Farkas Krisztina

Szakmai beszámoló. Készítette: Farkas Krisztina Szakmai beszámoló Készítette: Farkas Krisztina ADATOK Szakmai gyakorlat helye: Brandenburg tartomány brüsszeli képviselete Címe: Rue Pere Eudore Devroy 47. 1040 Brüsszel Ideje: 2004.november 22-2004. december

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletének tevékenységérõl 2007. március hónap

BESZÁMOLÓ A Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletének tevékenységérõl 2007. március hónap Représentation des Régions de la Hongrie a Bruxelles Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviselete 5, Square Vergote, 1200 Bruxelles Tel: (00322) 737 14 00 Fax: (00322) 735 65 99 E-MAIL: baranyim@skynet.be

Részletesebben

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2004-2006) (11. változat) Budapest 2004. március 3. \\Mehvdfs\MEHVPROFILES\GoncziT\Asztal\PKD

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2009. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 4 1.1 Az Euro-Régió

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kódszám: ÉAOP-27-2.1.1.A.B.C.D - Versenyképes turisztikai termék- és attrakció fejlesztés Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése C komponens MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 17. évfolyam 2009/1. szám Tájékoztató a FATOSZ nemzetközi kapcsolatairól A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)

Részletesebben

Agrár-gazdaságtan 4.

Agrár-gazdaságtan 4. Agrár-gazdaságtan 4. Érdekképviseletek itthon és az EU különféle bizottságaiban. Dr. Székely, Csaba Agrár-gazdaságtan 4. : Érdekképviseletek itthon és az EU Dr. Székely, Csaba Lektor : dr. Takácsné dr.

Részletesebben

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány -

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Debrecen, 2005. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3. A kutatás módszereinek

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.19. COM(2012) 781 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az önkéntesség

Részletesebben

Határ menti együttmûködés az Európai Unióban KÖSZÖNTÕ

Határ menti együttmûködés az Európai Unióban KÖSZÖNTÕ KÖSZÖNTÕ Ez a kiadvány a számvetés szándékával készült. Lezárult a 000. évi Magyar-Szlovák Kisprojekt Alap éves programja. A nyertes pályázók még egyszer visszagondolnak az elvégzett munkára, a pályázatírás

Részletesebben

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.)

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.) A referenciamunkák bővebb bemutatása Renewable Energy in Hungary tanulmányok készítése a Norvég Királyi Nagykövetség Kereskedelmi Képviselete részére (2005. augusztus és 2007. február) Átfogó piaci tanulmány

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére 4. Tárgy: Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

Szlovák-karszt Aggteleki-karszt Év vidéke 2010/2011

Szlovák-karszt Aggteleki-karszt Év vidéke 2010/2011 Szlovák-karszt Aggteleki-karszt Év vidéke 2010/2011 Projekt leírás Nemzetközi Természetbarát Szövetség Naturefriends International (NFI) Tartalom 1. Az Év vidéke - egy folyamatban lévő NFI projekt 2.

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * "Közös Értékünk - Közös Érdekünk" Természetvédele m a kanyapta- és hernádvölgyében I. Alapinformációk 1. Projektgazda * A képzés

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában Zárótanulmány a kérdőívek és interjúk feldolgozása alapján A kutatást

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben