kné Tari Ilona FőiskolaF Babes Bolyai Tudományegyetem,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kné Tari Ilona FőiskolaF Babes Bolyai Tudományegyetem,"

Átírás

1 Pajtókn kné Tari Ilona Eszterházy zy Károly K FőiskolaF Babes Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, október 25.

2 1. Társadalmi változv ltozások: Tudásalap salapú társadalom Egész életre kiterjedő tanulás s igénye 2. A földrajz f tantárgy új j oktatási paradigmái 3. Új j igények a földrajz f taneszköz z ellátásában: digitális taneszközök multimédi diás s programok 4. Komplex taneszköz-rendszerek mint az operatív v tudás s fejlesztésének eszközei zei a földrajztanf ldrajztanításban 5. IKT kompetencia szüks kségessége 6. Elektronikus tanulás-tan tanítás FÖLDRAJZ netszközk ZKÉSZLET A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete kurzus 7. A számítógép p közvetlen k alkalmazása a földrajzf ldrajzórán A számítógéppel támogatott t földrajzf ldrajzóra megszervezése se az általános és s a középiskolában Forgalomban lévő, l, földrajzi f tartalmú interaktív v szoftverek kiválaszt lasztása, sa, alkalmazása 8. Alkalmazhatósági vizsgálat (2007) és s hatásvizsg svizsgálat (2008) 9. Összegezés Tartalom

3 A tantárgy jellege A A földrajz f tantárgy nélkn lkülözhetetlen a jelen és s a jövőj világának megért rtéséhez. Az oktatás s valamennyi szintjén n ismereteket és s készsk szségeket gyarapító, gondolkodásra ösztönző tantárgy lehet, és s ez előseg segíti, hogy megérts rtsük k a világot és örömet találjunk ljunk benne A FöldrajztanF ldrajztanítás s Nemzetközi zi Chartája Magyar nyelven: Földrajzi F KözlemK zlemények, szám, o.

4 A földrajztanf ldrajztanítás s céljac Tudományosan megalapozott, rendszerezett ismeretanyagával bizonyos szinten átfogó,, koherens képet k adjon világunkr gunkról, s ezzel szilárd alapot teremtsen a további önműveléshez az informáci ciók értelmes befogadásához és s helyes értékeléséhez (Probáld 1999.)

5 1. Társadalmi T változv ltozások Informáci ciós s Társadalom T Számítógépek elterjedése Tudásalap salapú Társadalom Egész életre kiterjedő tanulás (Lifelong Learning + Lifewide Learning) igénye

6 Life Wide and Life Long Learning olyan átfogó és s folyamatos formális vagy informális módon m törtt rténő tanulási tevékenys kenység, amely a tudás, az ismeretek és s a képessk pességek fejlesztése se céljc ljából l törtt rténik. nik.

7 Egész életre kiterjedő tanulás Az IKT (Informáci ciós és s Kommunikáci ciós s Technológia) kompetencia lehetővé teszi a legfrissebb tudományos eredmények és s az informáci ciók k gyors elérését.

8 2. A földrajz f tantárgy új j oktatási paradigmái A FöldrajztanF ldrajztanítás s Nemzetközi zi Chartája (1992) alapelvek az alábbi témák k körék csoportosítht thtók: válaszok a jövőj kihívásaira; a földrajz f alapvető kérdései és s fogalmai; a földrajz f szerepe az oktatásban és s a nevelésben; a földrajz f és s a környezettel, k s a fejlődéssel kapcsolatos nemzetközi zi nevelés; a feladatok megoldásának stratégiai követelmk vetelményei; földrajzi tantárgy rgy-pedagógiai giai kutatás.

9 A FöldrajztanF ldrajztanítás s Nemzetközi zi Chartája A feladatok megoldásának stratégiai követelmk vetelményei című fejezetben az oktatási eszközök és s tanulási segédletek címszc mszó alatt elsőként fogalmazza meg, hogy a a színvonalas hagyományos és s modern szemléltet ltetőeszközök k (média) használata feltétlen tlenül l szüks kséges ahhoz, hogy a tanulók k valóságh ghű képet alkossanak a FöldrF ldről (A FöldrajztanF ldrajztanítás s Nemzetközi zi Chartája 1992.)

10 A FöldrajztanF ldrajztanítás s Nemzetközi zi Chartája A Földrajzi F tantárgy rgy-pedagógiai giai kutatás című fejezet világosan kifejti, hogy Feladatkörébe tartozik az oktatási módszerek m és tananyagok kidolgozása és értékelése, egyebek között k olyan speciális területeken, mint az informáci ciós s technológi giák alkalmazása sa (A FöldrajztanF ldrajztanítás s Nemzetközi zi Chartája 1992.)

11 NAT NAT 1995: A 10. évfolyam végére v igényli fejlesztési si követelményként nt a tömegkommunikt megkommunikációs s informáci ciós s források felhasználásának nak készsk szségét csupán n a környezet k megvédése érdekében készk szített felszólal lalás, kiselőad adás s megtartásához. Kerettanterv: nagy hangsúly az informáci cióhordozók k használat latával összefüggő képességek és a kommunikáci ciós s képessk pességeket fejlesztő tevékenys kenységek fejlesztésére re; NAT 2003: Ismeretszerzés, s, tanulás című fejlesztési si feladataiban az évfolyamon követelmk vetelményként nt jelenik meg a nem hagyományos informáci cióhordozók k (CD( CD-ROM, tömegkommunikációs s források, internet) ) kiválaszt lasztásának képessége. Követelmény tovább bbá a 12. évfolyam végére v a tájékozódás, eligazodás, válogatv logatás s különbk nböző informáci ciós s anyagokban és ezek gyűjtem jteményeiben (pl. a világh ghálón ) ) témakt makörök és s célok c szerint (NAT 2003).

12 NAT 2007 A kötelezk telező iskolai képzk pzés s (12 év) nem nyújt(hat) lezárt, kész tudást. Az egész életen át t tartó (LLL) tanuláshoz szüks kséges motívumok és képességek erősítése se a kulcskompetenciák* k* segíts tségével történik. Ilyen kulcskompetencia többek t között: k digitális kompetencia. (*A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyre az egyénnek szüksége van a személyes boldoguláshoz és fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és munkához azaz egy sikeres élethez egy tudásalapú társadalomban)

13 3. Új j igények a földrajz f taneszköz z ellátásában: digitális taneszközök multimédi diás s programok Az oktatási miniszter 23/2004. (VIII. 27.) sz. OM rendelete elősz ször foglalkozik a nem papír r alapú taneszközökkel, kkel, az audiovizuális és s az elektronikus informáci cióhordozókkal, valamint egyéb b online digitális tananyagokkal.

14 3. Új j igények a földrajz f taneszköz z ellátásában: digitális taneszközök multimédi diás s programok A klasszikus demonstráci ciós és s audiovizuális szemléltet ltető taneszközök használata a tanítás-tanul tanulás s folyamatában viszonylag egyszerű,, mert alkalmazását t a tanár r irány nyítja. Amikor a hagyományos audiovizuális szemléltet ltetést alkalmazzuk, különböző lejátsz tszó-készülékre van szüks kségünk, hogy a többft bbféle informáci cióhordozót t meg tudjuk jeleníteni. A hagyományos médiumok kombinálása körülmk lményes, nehezen kivitelezhető.

15 3. Új j igények a földrajz f taneszköz z ellátásában: digitális taneszközök multimédi diás s programok A digitális taneszközök multimédi diás s programok nagyon sok segíts tséget nyújtanak a földrajztanf ldrajztanárnak rnak abból l a szempontból l is, hogy alkalmazásával nem kell minden egyes szemléltet ltetőeszközt zt bevinni a tanterembe. A számítógéphez csatlakoztatott projektor segíts tségével a tanulók k kivetítve tve láthatjl thatják k az előkész szített szemléltet ltetőanyagot.

16 3. Új j igények a földrajz f taneszköz z ellátásában: digitális taneszközök multimédi diás s programok A falitérk rképek általában a Föld, F illetve a kontinensek domborzatát, t, Magyarország g domborzatát és s közigazgatk zigazgatását ábrázolják. A tematikus térképek olykor hiányoznak. A számítógép p segíts tségével kiküsz szöbölhetjük k ezt a hiányt: olyan tematikus térképeket is bemutathatunk a tanulóknak, amelyek pl. az egyes kontinensek, országok éghajlatát, t, állat- és s növényviln nyvilágát, ásványkincseit, mezőgazdas gazdaságát, iparát ábrázolják

17 3. Új j igények a földrajz f taneszköz z ellátásában: digitális taneszközök multimédi diás s programok Az interaktív v multimédi diás s programok helyettesítik tik az applikáci ciós s táblt blát. A számítógép p alkalmazásával sokkal egyszerűbb a hangfelvételek és s a mozgóképek bemutatása. A tanulás s eredmény nyéről l visszajelzést st adó (interaktív), önálló tanulást segítő informáci cióhordozó taneszközök k leggyakoribb képviselk pviselői i oktatógépekkel vagy számítógéppel működtetett m programok, CD-ROM formájában vagy a hálózaton h elérhet rhető digitális tananyagok, multimédia oktatórendszerek komplex taneszközök. k.

18 4. Komplex taneszköz-rendszerek mint az operatív v tudás s fejlesztésének eszközei zei a földrajztanf ldrajztanításban 4.1. Az interaktív v multimédia (IMM) 4.2. Prezentáci ciós s programok 4.3. Interaktív v digitális táblat 4.4. Multimédia CD-ROM ROM- és s DVD-ROM ROM-taneszközök 4.5. Világh gháló internetes portálok fontosabb földrajzosf internetes oldalak interaktív v szoftverek 4.6. E-tanulE tanulás s (e-learning) 4.7. Virtuális tanulási környezetek: k keretrendszerek tudásb sbázisok

19 4.5. Világh gháló internetes portálok fontosabb földrajzos f internetes oldalak interaktív v szoftverek Az önálló tanulást segítő informáci cióhordozó taneszközök k közül k l a legsokoldalúbb lehetőségeket a világh gháló kínálja. Az informáci ciókhoz való hozzáférés böngészők (Microsoft Internet Explorer és s a Mozzilla Firefox) és keresőprogramok (Google) segíts tségével törtt rténik. A keresőprogramokon kívül k l az informáci cióhoz való szisztematikus hozzáférést teszik lehetővé a portálok lok,, amelyek olyan weboldalak, melyeket konkrét felhasználói i kör k r számára fejlesztettek ki. A portál l egy földrajzi, f gazdasági, gi, társadalmi, t kulturális lis témakt makör, terület híreit h összefoglaló webhely. Általában tartalmazza az adott terület aktuális híreit, h a kapcsolódó oldalakra mutató hivatkozásokat, napi informáci ciókat, keresési, si, levelezési lehetőségeket stb. Maginfo.hu földrajz f portál l (http://maginfo.hu/index.htm( Földrajz linkcenter.hu (http://www.foldrajz.linkcenter.hu/( Földrajz.lap.hu (http://www.foldrajz.lap.hu/(

20 4.5. Világh gháló internetes portálok fontosabb földrajzos f internetes oldalak interaktív v szoftverek Interaktív szoftverek: játékprogramok demonstrációs és szimulációs programok: Google Earth Virtuális földgömb (http://earth.google.com/) World Wind (http://worldwind.arc.nasa.gov/) AmiGlobe (http://www.amiglobe.com/) Útvonal- és helykeresők Menetrendek

21 4.6. E-tanulás (e-learning) Az e-tanulás (e-learning) multimédia-technológiák és az internet használata a tanulás minőségének a javítására azáltal, hogy ezek az új technológiák megkönnyítik, illetve lehetővé teszik a tanulást segítő erőforrások és szolgáltatások elérését (The e-learning Action Plan 2001.) Iskolában tantermi oktatás esetén alkalmazott számítógéppel segített tanulást

22 4.7. Virtuális tanulási környezetek: keretrendszerek tudásbázisok A világháló-alapú tanulás színterei Elnevezése angol kifejezésből (Virtual Learning Environments, VLE) ered (egy szoftver által keretet szabó rendszer, amely az oktatási folyamat szervezésében segíti a tanárokat és a tanulókat) Általában tartalmaz kommunikációs és kollaborációs eszközöket, online tananyagokat és ezek létrehozásához szükséges eszközöket, az online ellenőrzés (osztályozás) eszközeit A tudásbázisok, tudás-repozitóriumok olyan tudástárak, amelyek gazdag tananyagtartalommal bírnak, és a tananyagok megjelenítését kezelését (keresés, navigáció, lejátszás) általában egy tananyagkezelő keretrendszer végzi. Hazánkban legismertebb a Sulinet Digitális Tudásbázis, amely az általános és a középiskolák elektronikus tananyagainak kezelésére, tárolására és közzétételére létrehozott tudásmenedzsment.

23 Tananyagok a földrajz tantárgy számára az SDT-ben* Témák tananyagok A NAT és a Kerettantervek követelményeinek megfelelően a közoktatási tananyagok a földrajz tantárgy számára a Földünk és környezetünk (11. ábra) műveltségi terület címszó alatt találhatók. Ez a műveltségi terület lévén az SDT történetében az elsők között publikált rész rendkívül sokrétű tartalommal bír. * Bővebben: Pajtókné Tari I.lona (2008) Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás szemszögéből II. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT). Földrajzi Közlemények pp

24 Tananyagok a földrajz tantárgy számára az SDT-ben* Témák tananyagok A Kerettantervek témaköreit csak részben fedik le az SDT földrajzi témái, foglalkozásai. A tananyagok áttekinthető, tudományos, ill. szakmódszertani szempontból történő rendszerbe foglalásának hiánya megnehezíti a felhasználó munkáját. A Csillagászat, Természetföldrajz, Gazdaságföldrajz fejezetek gazdag tartalommal bírnak A évfolyam számára, egyszersmind az IKT-kompetencia fejlesztésére javasolt tanmenet * Bővebben: Pajtókné Tari I.lona (2008) Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás szemszögéből II. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT). Földrajzi Közlemények pp

25 Tananyagok a földrajz tantárgy számára az SDT-ben* Hiányzó tananyagtartalmak A Sulinet tananyagait egybevetve a Kerettantervek tartalmaival, megállapíthatjuk, hogy nincs teljes összhang közöttük (Témák Témakörök). A szakmai architektúra sem megfelelő. Megkeresheti ugyan a felhasználó tanár vagy diák az iskolai tananyaghoz tartozó Sulinet-témát, ez azonban bizonyos területen hiányos. A NAT és a Kerettantervek legfrissebb változatainak bevezetése óta az alapfokú oktatás földrajzi tananyagára szervesen épül a gimnáziumi tananyag. Az előbbi ismeretanyaga szemben a korábbi gyakorlattal nem ismétlődik újra a középfokú oktatás földrajzi tananyagában. * Bővebben: Pajtókné Tari I.lona (2008) Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás szemszögéből II. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT). Földrajzi Közlemények pp

26 Tananyagok a földrajz tantárgy számára az SDT-ben* Hiányzó tananyagtartalmak Hiányzik a földrajztanításban oly sokrétűen használható mozgóképgyűjtemény. Ilyen jelenleg csak a biológia, a kémia és a fizika tanításához áll rendelkezésre. A szövegelemekben kiemelések (félkövér betűtípus) segítik a szöveg átláthatóságát, megértését. A kiemelt fogalmak rendelkeznek egy olyan funkcióval, hogy a kurzort föléjük mozgatva, megjelenik egy kis szövegdoboz, amelyben az illető fogalom magyarázata látható. Sajnos, nagyon sok esetben ez hiányzik, bár a szövegdoboz megjelenik A fogalomhoz nem található definíció felirattal. * Bővebben: Pajtókné Tari I.lona (2008) Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás szemszögéből II. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT). Földrajzi Közlemények pp

27 Tananyagok a földrajz tantárgy számára az SDT-ben* Hiányzó tananyagtartalmak A földrajzi övezetesség központi téma a földrajztanításban. Törvényszerűségeinek ismerete nélkülözhetetlen egyéb természet- és társadalomföldrajzi ismeretek elsajátításához (egyes országok éghajlata, mezőgazdasága stb.) Az SDT-ben az éghajlati övezetességhez találunk ugyan tananyagokat (több helyen is), de a fogalmak szakszerű használata nem következetes. * Bővebben: Pajtókné Tari I.lona (2008) Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás szemszögéből II. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT). Földrajzi Közlemények pp

28 Tananyagok a földrajz tantárgy számára az SDT-ben* Módszertani megoldások mire jók az SDT tananyagai? Az SDT kiemelt célja, hogy a digitális tananyagokat minél többféle módon és kontextusban fel lehessen használni. A tanár felhasználhatja a tanítási órára történő felkészüléshez, tanórai foglalkozás keretében, az SDT tananyagaira alapozva frontális, egyéni, páros és csoportmunkát szervezhet. A foglalkozások készségeket fejlesztő szervezési formák mint a kooperatív tanulás, a projektmunka, kutatási feladatok megvalósításának kiváló színterei a diák számára. A képek, mozgóképek, hangelemek a motiváció elsőrendű eszközei lehetnek. Több kiváló animáció segíti a tananyag könnyebb elsajátítását. Ilyen pl. Az óriások párviadala, amely képek és felszínformáló folyamatok csoportosítása révén segít rendszerbe foglalni a tananyagot. A térképpel kapcsolatos információk megtanítását megtanulását segíti A térkép jelrendszere animáció A földtörténeti kortáblázat neveinek elmélyítését könnyíti meg a Földtörténeti korbeosztás

29 5. Az IKT szüks kségessége A földrajztanf ldrajztanításunkban tartalmi és s módszertani m megújul julás van folyamatban. A komplex digitális taneszközrendszerek, zrendszerek, tudásb sbázisok megléte új j utakat nyit meg a számítógéppel segített földrajztanításban.

30

31 6. Elektronikus tanulás-tan tanítás A FÖLDRAJZ F netszközk ZKÉSZLET alkalmazása a tanárk rképzésben és s a tanártov rtovábbképzésben és s a tanítás s során

32 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete A kurzus célja: c testre szabható dinamikus interaktív v tanítási tanulási technika nyújt jtása elektronikus oktatási anyagok, szemléltet ltető eszközök előáll llítása és s alkalmazása

33 Cél: A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete Fontosabb földrajzos f internetes oldalak, digitális taneszközök k elérése, tanulmányoz nyozása, alkalmazása a földrajzórára törtt rténő felkész szülésbensben és s a földrajzórán Interaktív v szoftverek kiválaszt lasztása, sa, alkalmazása a földrajzórán Hálózat alapú földrajztanítás s alkalmazása A megváltozott tanulási környezet k alkalmazásának megtanulása

34 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete Alkalmazott módszerek: m 5-77 perces tanári bevezető az eszköz z tanórai alkalmazásáról A feladatok megoldása változatos v munkaformában: Egyszerű informáci ciókeresési si feladatok Összetett gondolkodtató feladatok Alkotó projektmunkák A feladatok nehezednek Beszámol moló a munkáról Óra végén v értékelés PPt. bemutató

35 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 2. óra: : Ismerkedés s magyar és s külfk lföldi ldi internetes oldalakkal, tudásb sbázisokkal, virtuális eszközk zkészletekkel, földrajzos f portálokkal, hírporth rportálokkal.

36 Keresse ki a Földrajzos internetes oldalak című oldalon a Földrajztanárok rok egylete honlapot! Informálódjon! Milyen szakmai napokra látogathat l el a közeljk zeljövőben? Milyen tanfolyamok vannak jelenleg meghirdetve földrajztanároknak? roknak? Melyiken venne részt r szívesen? Talál-e e pályp lyázati ill. versenykiírásokat sokat a honlapon és s ha igen, melyek azok? 10 perc

37 3. Keresse ki a Magyar tudásb sbázisok internetes oldalain a Sulinet Digitális Tudásb sbázis, Földünk és nk oldalát! környezetünk Ön n a Vulkánoss nosságot fogja tanítani tani a következk vetkező órán. Tanulmányozza nyozza át t a SDT ide vonatkozó oldalait. Készítsen egy rövid r óravázlatot a tudásb sbázis segíts tségével! A beszámol moló során n ossza ezt meg társaival! t 20 perc

38 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 3. óra: Digitális képek, k földrajzi f témájút ábrák, illusztráci ciók tanulmányoz nyozása, letölt ltése a földrajzf ldrajzórához.

39 1. Keressen a Képgaléria oldalain olyan képeket k (minimum ötöt), t), amelyek a KülsK lső erők k felszínform nformáló folyamatait szemléltetik! ltetik! Töltse le a kiválasztott képeket, k és s helyezze el Saját elektronikus eszközk zkészletének megfelelő mappájába! 15 perc

40 3. Alkossanak négy n fős f s csoportokat! A -ben a Képgalériák k az Interneten/ A Föld képei/ k Images of Bali c. honlapon keress c. honlapon keressék k meg a Rice terraces mappa 14. képét! k A csoport minden tagja mondja el, hogy milyen informáci ciót t közöl k l számára a kép! k Melyik tananyag tárgyalt rgyalása során n lehetne felhasználni lni a földrajztanításban? 10 perc

41 Alkossanak párokat! p A Ábrák/Illusztrációk k tárat oldalon keressék k meg a Kontinentális és óceáni lemez ütközése című illusztráci ciót! Töltsék k le és s helyezzék k a saját t elektronikus eszközk zkészletük megfelelő mappájába! Nézzék k meg jól j l az ábrát! Mondják k el egymásnak, hogy milyen informáci ciót t közöl k Önök k számára az ábra? Melyik tananyag tárgyalt rgyalása során n lehetne felhasználni lni a földrajztanításban? 10 perc

42 6. Alkossanak párokat! p A Ábrák/ k/ábrák k az Interneten/Földrajzi illusztráci ciók (International Mapping) oldalon keress oldalon keressék k meg a Landforms illustration c. illusztráci ciót! Töltsék k le és s helyezzék k a Saját t elektronikus eszközk zkészletük megfelelő mappájába! Nézzék k meg jól j l az ábrát! Vegyék k számba, hogy milyen informáci ciókat olvashatunk le az ábráról! Melyik tananyag tárgyalt rgyalása során n lehetne felhasználni lni a földrajztanításban? Munkájukr jukról l számoljanak be a többieknek! t 10 perc

43 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 4. óra: TérkT rképek tanulmányoz nyozása. Térképforrások az Interneten. Légi és űrfelvételek tanulmányoz nyozása, letölt ltése. GPS a földrajzf ldrajzórán. Digitális menetrendek tanulmányoz nyozása és s használata. Webkartográfia. Vaktérk rképek, domborzati térkt rképek, tematikus térkt rképek tanulmányoz nyozása, letölt ltése. Webatlaszok használata. Interaktív v térkt rképkészítés. s. Útvonal és s helykeresők k tanulmányoz nyozása és s használata. Térképes játékok j a földrajzf ldrajzórán.

44 Alakítsanak párokat! p A Térképek oldalon találhat lható Webatlaszok ban ban keressenek térkt rképet és adatokat Myanmar-ról! Töltsék k le ezeket és s helyezzék k el a saját elektronikus eszközk zkészletük megfelelő mappájába! Mennyi az egy főre f jutó nemzeti jövedelem j ebben az országban? 10 perc

45 2. Alakítsanak párokat! p Önök k tanulmányi nyi versenyre utaznak Egerből Mosonmagyaróvárra. rra. A verseny 11 órakor kezdődik. dik. Átszállás s nélkn lkül, l, esetleg egyszeri átszállással szeretnének nek utazni. Milyen lehetőségeik vannak? Mennyibe fog kerülni a menetjegy 2. osztályon? Segít t a Térképek/Menetrendek oldala! 10 perc

46 4. Alakítsanak párokat! p Térképek/Tematikus térkt rképek A oldalon lépjenek l be a Great Globe Galery honlapjára! Keressék k meg a 46. számmal jelölt lt térkt rképet! Töltsék k le és s helyezzék k el a Saját t elektronikus eszközk zkészletük megfelelő mappájába! Milyen adatokat közölnek k a letölt ltött tt térkt rképek? Mely tananyagrész tanításánál l használhatn lhatnák és s milyen formában? 15 perc

47 7. Térképes kirakós s játékot j keres tanítv tványi motiválására. Segít t a Térképek/ Oktatási eszközök/t k/térképes játékok j oldala! 20 perc

48 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 5. óra: Forgalomban lévő, l, földrajzi f tartalmú multimédi diás s CD-k, interaktív v szoftverek tanulmányoz nyozása

49 A Google Earth program segíts tségével virtuális utazásra indul. Afrikába utazik. A Kilimandzsárót t szeretné megnézni. A csúcs melyik égtáj j felé néző oldalán n olvadt el a jégsapka? 10 perc

50 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 6. óra: Ismerkedés s magyar és s külfk lföldi ldi elektronikus könyvtárakkal és s adatbázisokkal. Adatok gyűjt jtése a földrajzórához elektronikus adatbázisok felhasználásával. Virtuális enciklopédi diák, egyéb b földrajzi f témájút lexikonok informáci ciós s oldalainak a tanulmányoz nyozása, alkalmazása a földrajzórán.

51 A FöldF ldünk éghajlata című tananyagot tanítja. tja. Az Internet használat latát t beépíti munkájába. Olyan feladatot ad tanítv tványainak, hogy a Magyar KönyvtK nyvtárak/magyar Elektronikus Könyvtár oldalon, Láng Attila: Földi F mesék c. elektronikus könyvk nyvében keressenek választ v arra, hogy mi törtt rténne a FöldF ldön, ha lecsökkenne, ill. megnövekedne a sarki jégtakarj gtakaró? Milyen hőmérsh rsékleti változv ltozások idézik e jelenségeket elő?? Milyen informáci ciót t olvashatnak ki diákjai a könyvből? 10 perc

52 4. Alakítsanak párokat! p A Adatbázisok az Interneten/Atlapedia Online honlapon válasszanak v ki tetszés s szerint egy országot, és s nézzn zzék k meg milyen informáci ciókat szerezhetnek az országr gról l ebből l az adatbázisb zisból? 10 perc

53 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 7. óra: Ismeretterjesztő könyvek, tankönyvek, nyvek, szakfolyóiratok informáci ciós s oldalainak, szakcikkek gyűjtem jteményének nek tanulmányoz nyozása. Informáci ciókeresés s a geográfia különbk nböző tudomány nyágaihoz kapcsolódó honlapokon.

54 Tanulmányozza nyozza át t a Tankönyvv nyvválasztás szempontjai oldalát! Válasszon ki 5 szempontot, ami Ön n szerint a legfontosabb! Alakítsanak csoportot! Hasonlíts tsák össze a választott szempontokat. KészK szítsék k el az abszolút fontossági sorrendet! Számoljanak be róla r társaiknak! t 10 perc

55 3. Ön n a hurrikánokr nokról l szeretne kiselőad adás-anyagot anyagot adni tanítv tványainak. Nem emlékszik rá, r, hogy melyik National Geographic folyóirat iratban olvasott erről l a témáról. t Keresse meg a - ben! Olvassa el, melyik hurrikán n okozta az Amerikai Egyesült Államok törtt rténetének nek legsúlyosabb lyosabb hurrikánkatasztr nkatasztrófáját! t! 10 perc

56 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 8. óra: Videó-klipek, animáci ciók, zenei anyagok tanulmányoz nyozása, keresése, se, letölt ltése a földrajzf ldrajzórához.

57 1. Ön n Afrika földrajzf ldrajzát t tanítja tja az általános iskola 7. osztály lyában. Keressen a Videoklipek/Videoklip kollekció oldalán n olyan videofelvételt, melyet az órán n tanítv tványai motiválására használhatna! Töltse le, és s helyezze el a Saját t eszközeim zeim megfelelő mappájába! 15 perc

58 Alakítsanak párokat! p A Videó-klipek/Vide klipek/videó-klip kollekció oldalán keressék k meg az Old Faithfull nevű videofelvételt! Tekintsék k meg! Milyen földrajzi f jelenséget mutat be a klip? Mesélj ljék el egymásnak! Tegyenek fel két-két k t kérdk rdést a jelenséggel kapcsolatban, amelyre a társuk t próbáljon választ v adni! TöltsT ltsék k le, és s helyezzék k el a saját t eszközk zkészletük megfelelő mappájába! 10 perc

59 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 9. óra: Ásvány és s kőzetgyk zetgyűjtemények az interneten. Digitális ásvány- és s kőzettk zettárak tanulmányoz nyozása, képek k letölt ltése a földrajzórához

60 Gimnázium első osztály lyában Az ásványok és s a kőzetek k keletkezése, tulajdonságaik, csoportosításuk suk c. anyagrészt tanítja. tja. Az iskolának sajnos nincs valódi kőzetgyk zetgyűjteménye. Ön n egy digitális kőzetgyk zetgyűjteményt szeretne összeállítani, amelyben a különfk nféle keletkezésű kőzetek vannak képviselve. k Segít t a Ásvány és s kőzetgyk zetgyűjtemények az Interneten/ Kép.Tár.hu. Ásvány és s KőzettanK honlap. Készítsen egy minimum tíz t z darabból álló digitális gyűjtem jteményt! A kiválasztott kőzeteket k mentse el a Saját t eszközeim zeim megfelelő mappájába! KőzetgyK zetgyűjteményét t mutassa be társainak t is! 25 perc

61 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 10. óra: Digitális földrajzi f feladatlapok és s játékok j tanulmányoz nyozása

62 Ön n Magyarország g földrajzf ldrajzát t tanítja tja az általános iskola 8. osztály lyában. Válasszon egy elektronikus tesztet amellyel lemérhetn rhetné tanítv tványai topográfiai tudását! t! Segít t a Feladatlapok az Interneten oldala. Oldja meg Ön n is a feladatlapot! Hány %-os% teljesítm tménnyel sikerült megoldania? 15 perc

63 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 11. óra: Digitális óratervezetek, földrajzi f tanulmányi nyi kirándul ndulástervezetek, szakköri és s erdei iskolai programok tanulmányoz nyozása.

64 1. Keresse ki a Óratervezetek oldalán n az Afrika vízrajzav c. óratervezetet. Töltse le és s helyezze a saját t elektronikus eszközk zkészlete megfelelő mappájába! Tanulmányozza nyozza át t az óratervezetet! Milyen főbb f adatokat ad meg az óratervezet? Milyen munkaformában dolgoznak a tanulók k ezen az órán? Egyezik-e e ez elvárásaival? Milyen elektronikus szemléltet ltető eszközöket ket vonultat fel az óratervezetben leírt óra? Egyezik-e e ez elvárásaival? 15 perc

65 3. Ön n tanulmányi nyi kirándul ndulást szervez tanítv tványainak a Visegrádi di-hegységbe. gbe. A Tanulmányi nyi kirándul ndulás/kirándulások tervezéséhez használhat lható honlapok segíts tségével tervezzen meg egy két k t napos tanulmányi nyi kirándul ndulást! Kirándul ndulás-tervezetüket mutassák k be kollégáiknak is! 20 perc

66 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 12. óra: A földrajztanf ldrajztanár r számára nélkn lkülözhetetlen tantervek, dokumentumok, pedagógia gia témájút honlapok, érdekességek informáci ciós s oldalainak a tanulmányoz nyozása.

67 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 13. óra: A számítógéppel támogatott t földrajzf ldrajzóra megszervezése. se. Forgalomban lévő, l, földrajzi f tartalmú interaktív szoftverek kiválaszt lasztása, sa, alkalmazása. FÖLDRAJZ netszközk ZKÉSZLET alkalmazása a földrajzórán 14. óra: A számítógéppel támogatott földrajzóra óratervezetének, és a saját készítésű elektronikus eszközkészlet bemutatása

68 7. A számítógéppel támogatott t földrajzóra megszervezése se Mire figyeljen a tanár r a számítógéppel támogatott t földrajzf ldrajzóra megszervezésekor? sekor? Hogyan fogjon hozzá az első látásra bonyolultnak tűnőt munkához? Hogyan viselkedjen az új j tanítási szituáci cióban? Hogyan keltse fel és s kösse k le tanítv tványai figyelmét t az új j módszerek m alkalmazása során? Milyen munkaformát t válasszon v a tananyag feldolgozásához? Milyen feladatokat adjon tanítv tványainak, hogy élményszerűvé varázsolja a tanítási órát?

69 7. A számítógéppel támogatott t földrajzóra megszervezése se A számítógéppel segített tanulás s három h erőforr forrásból l táplt plálkozik lkozik (Fehér r 2003) humán n erőforr források, technikai eszközök, k, módszertani faktorok.

70 7. A számítógéppel támogatott t földrajzóra megszervezése se A humán n erőforr forrásokat a tanár és s a tanulók k jelentik. A tanár r akkor tudja eredményesen alkalmazni a számítógépet mint taneszközt zt a tanítás folyamatában, ha birtokában ban van az IKT készsk szségeinek (szakképz pzés s vagy önképzés útján n megszerezte azokat az ismere-teket, amelyek a modern technológi giák k használat latához szüks kségesek). A számítógépes eszközök k technikai használat latára vonatkozó készségeken túlmenően a tanárnak gyakorlottnak kell lennie az informáci ciók keresésében, feldolgozásában és s azok értékelésében is.

71 7. A számítógéppel támogatott t földrajzóra megszervezése se A megváltozott tanulási környezetben k (számítógéppel segített tanulás s során) megváltoznak a tanár által alkalmazott módszertani m eszközök k is. Átalakul a tanár és s a tanítv tvány szerepe a tanítási folyamatban. A hagyományosnak mondható frontális óravezetés s során n a tanár r van a középpontban (oktat, számon kér, k értékel), a diák k pedig csendben ül és hallgat.

A SZÁMÍTÓGÉP ALKALMAZÁSA A FÖLDRAJZTANÍTÁSBAN

A SZÁMÍTÓGÉP ALKALMAZÁSA A FÖLDRAJZTANÍTÁSBAN Földrajzi Közlemények 2011. 135. 2. pp. 165 171. A SZÁMÍTÓGÉP ALKALMAZÁSA A FÖLDRAJZTANÍTÁSBAN PAJTÓKNÉ TARI ILONA APPLICATION OF COMPUTERS IN GEOGRAPHICAL EDUCATION Abstract Info-communication technology

Részletesebben

Tisztelt Pedagógusok!

Tisztelt Pedagógusok! Tisztelt Pedagógusok! Makó Város Önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordított az oktatásra, mert tudtuk és ma is így gondoljuk, hogy a jövõnket ezzel alapozzuk meg. Ezért történt meg az, hogy 2003

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Legyen birtokában a Földünk-környezetünk műveltségterület// oktatásához szükséges szaktudományi, tanuláselméleti

Részletesebben

HELYI TANTERV INFORMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK (2+2+1)

HELYI TANTERV INFORMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK (2+2+1) HELYI TANTERV INFORMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK (2+2+1) 1 Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson.

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 3. szám 227 259. (2009) AZ INFORMATIKAI KOMPETENCIA, A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT ÉS AZ INNOVÁCIÓS SIKERESSÉG ÖSSZE- FÜGGÉSEI AZ EURÓPAI DIGITÁLIS TANANYAGPORTÁL MAGYAR KIPRÓBÁLÓI

Részletesebben

Korszerű módszerek a földrajzoktatásban

Korszerű módszerek a földrajzoktatásban Dr. Farsang Andrea egyetemi docens SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék Korszerű módszerek a földrajzoktatásban TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005 Mentor(h)áló Projekt Tartalom: 1. Képességfejlesztés

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Hunya Márta. A számítógéppel segített tanulás Informatikai eszközök és digitális pedagógiai módszerek a tanórán. Doktori (PhD) disszertáció

Hunya Márta. A számítógéppel segített tanulás Informatikai eszközök és digitális pedagógiai módszerek a tanórán. Doktori (PhD) disszertáció Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Neveléstudományi kutatások doktori program A doktori Iskola vezetője: dr. Bábosik István, egyetemi tanár Programtanácsának

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Tanulmány (Írta: Hunya Márta, Dancsó Tünde, Galbácsné Szabó Gabriella, Tartsayné Németh Nóra. Szerkesztette: Hunya Márta)

Tanulmány (Írta: Hunya Márta, Dancsó Tünde, Galbácsné Szabó Gabriella, Tartsayné Németh Nóra. Szerkesztette: Hunya Márta) INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA A TANÍTÁSI ÓRÁKON Az SDT használatának pedagógiai támogatása 1 Tanulmány (Írta: Hunya Márta, Dancsó Tünde, Galbácsné Szabó Gabriella, Tartsayné Németh Nóra. Szerkesztette:

Részletesebben

emagyarul III. (tanártovábbképzés)

emagyarul III. (tanártovábbképzés) emagyarul III. (tanártovábbképzés) I. fejezet: elearning 1. FOGALMAK a. Számítógép-támogatta tanulás i. Számítógép-támogatta tanulás forrás: http://www.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=8948 A számítógép,

Részletesebben

Cece Község Önkormányzatának Cecei Általános Iskolája IKT stratégia. Tartalom

Cece Község Önkormányzatának Cecei Általános Iskolája IKT stratégia. Tartalom Tartalom XI. INFORMATIKAI STRATÉGI A 2 1. Helyzetelemzés 2 2. Jövőkép, küldetésnyilatkozat 3 3. Célrendszer, tevékenységek, indikátorok megfogalmazása. Fejlesztendő kulcsterületek meghatározása 4 3.1.

Részletesebben

Ludik Péter. A virtuális tanulási környezet kialakításának és bevezetésének módszertani és technikai lehetőségei. Doktori értekezés. Dr.

Ludik Péter. A virtuális tanulási környezet kialakításának és bevezetésének módszertani és technikai lehetőségei. Doktori értekezés. Dr. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Informatikai Kar Informatikai Doktori Iskola Vezető: Dr. Demetrovics János Az informatika alapjai és módszertana program Vezető: Dr. Demetrovics János Ludik Péter A virtuális

Részletesebben

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban Mikóné Márton Julianna Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar julim@de-efk.hu Absztrakt Az előadás a hatékony, önálló

Részletesebben

Hogyan hasznosítsuk az új médiumokat a magas színvonalú oktatásban?

Hogyan hasznosítsuk az új médiumokat a magas színvonalú oktatásban? ESPERE Éghajlat Enciklopédia Hogyan hasznosítsuk az új médiumokat a magas színvonalú oktatásban? Kézikönyv természettudományokat tanító tanároknak Anita Bokwa, Adalbert Niedenzu, Elmar Uherek, Marek Walczak

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERVI a 7. évfolyam számára. Előszó

INFORMATIKA HELYI TANTERVI a 7. évfolyam számára. Előszó INFORMATIKA HELYI TANTERVI a 7. évfolyam számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika

Részletesebben

Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és a katonai távoktatásban

Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és a katonai távoktatásban ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS HADMÉRNÖKI KAR Hadmérnöki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS dr. univ. Miskolczi Ildikó Virtuális

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földrajz helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9. évfolyam matematika

Részletesebben

INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az

INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

A digitális kulcskompetencia fejlesztésének lehetıségei a környezeti nevelés területén. Dancsó Tünde

A digitális kulcskompetencia fejlesztésének lehetıségei a környezeti nevelés területén. Dancsó Tünde A digitális kulcskompetencia fejlesztésének lehetıségei a környezeti nevelés területén Dancsó Tünde Tartalom Háttér...2 Bevezetés...2 A digitális kompetencia fejlesztésére vonatkozó irányelvek...2 A digitális

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

Fenntartó: Zsombó Község Önkormányzata

Fenntartó: Zsombó Község Önkormányzata IN F O R M A T I K A I S T R A T É G I A Z s o m b ó 2 0 1 1. 0 ZSOMBÓ-CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉGEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, ÓVODÁJA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE Kós Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika

Részletesebben

INFORMATIKA (2-2 óra)

INFORMATIKA (2-2 óra) INFORMATIKA (2-2 óra) Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben