kné Tari Ilona FőiskolaF Babes Bolyai Tudományegyetem,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kné Tari Ilona FőiskolaF Babes Bolyai Tudományegyetem,"

Átírás

1 Pajtókn kné Tari Ilona Eszterházy zy Károly K FőiskolaF Babes Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, október 25.

2 1. Társadalmi változv ltozások: Tudásalap salapú társadalom Egész életre kiterjedő tanulás s igénye 2. A földrajz f tantárgy új j oktatási paradigmái 3. Új j igények a földrajz f taneszköz z ellátásában: digitális taneszközök multimédi diás s programok 4. Komplex taneszköz-rendszerek mint az operatív v tudás s fejlesztésének eszközei zei a földrajztanf ldrajztanításban 5. IKT kompetencia szüks kségessége 6. Elektronikus tanulás-tan tanítás FÖLDRAJZ netszközk ZKÉSZLET A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete kurzus 7. A számítógép p közvetlen k alkalmazása a földrajzf ldrajzórán A számítógéppel támogatott t földrajzf ldrajzóra megszervezése se az általános és s a középiskolában Forgalomban lévő, l, földrajzi f tartalmú interaktív v szoftverek kiválaszt lasztása, sa, alkalmazása 8. Alkalmazhatósági vizsgálat (2007) és s hatásvizsg svizsgálat (2008) 9. Összegezés Tartalom

3 A tantárgy jellege A A földrajz f tantárgy nélkn lkülözhetetlen a jelen és s a jövőj világának megért rtéséhez. Az oktatás s valamennyi szintjén n ismereteket és s készsk szségeket gyarapító, gondolkodásra ösztönző tantárgy lehet, és s ez előseg segíti, hogy megérts rtsük k a világot és örömet találjunk ljunk benne A FöldrajztanF ldrajztanítás s Nemzetközi zi Chartája Magyar nyelven: Földrajzi F KözlemK zlemények, szám, o.

4 A földrajztanf ldrajztanítás s céljac Tudományosan megalapozott, rendszerezett ismeretanyagával bizonyos szinten átfogó,, koherens képet k adjon világunkr gunkról, s ezzel szilárd alapot teremtsen a további önműveléshez az informáci ciók értelmes befogadásához és s helyes értékeléséhez (Probáld 1999.)

5 1. Társadalmi T változv ltozások Informáci ciós s Társadalom T Számítógépek elterjedése Tudásalap salapú Társadalom Egész életre kiterjedő tanulás (Lifelong Learning + Lifewide Learning) igénye

6 Life Wide and Life Long Learning olyan átfogó és s folyamatos formális vagy informális módon m törtt rténő tanulási tevékenys kenység, amely a tudás, az ismeretek és s a képessk pességek fejlesztése se céljc ljából l törtt rténik. nik.

7 Egész életre kiterjedő tanulás Az IKT (Informáci ciós és s Kommunikáci ciós s Technológia) kompetencia lehetővé teszi a legfrissebb tudományos eredmények és s az informáci ciók k gyors elérését.

8 2. A földrajz f tantárgy új j oktatási paradigmái A FöldrajztanF ldrajztanítás s Nemzetközi zi Chartája (1992) alapelvek az alábbi témák k körék csoportosítht thtók: válaszok a jövőj kihívásaira; a földrajz f alapvető kérdései és s fogalmai; a földrajz f szerepe az oktatásban és s a nevelésben; a földrajz f és s a környezettel, k s a fejlődéssel kapcsolatos nemzetközi zi nevelés; a feladatok megoldásának stratégiai követelmk vetelményei; földrajzi tantárgy rgy-pedagógiai giai kutatás.

9 A FöldrajztanF ldrajztanítás s Nemzetközi zi Chartája A feladatok megoldásának stratégiai követelmk vetelményei című fejezetben az oktatási eszközök és s tanulási segédletek címszc mszó alatt elsőként fogalmazza meg, hogy a a színvonalas hagyományos és s modern szemléltet ltetőeszközök k (média) használata feltétlen tlenül l szüks kséges ahhoz, hogy a tanulók k valóságh ghű képet alkossanak a FöldrF ldről (A FöldrajztanF ldrajztanítás s Nemzetközi zi Chartája 1992.)

10 A FöldrajztanF ldrajztanítás s Nemzetközi zi Chartája A Földrajzi F tantárgy rgy-pedagógiai giai kutatás című fejezet világosan kifejti, hogy Feladatkörébe tartozik az oktatási módszerek m és tananyagok kidolgozása és értékelése, egyebek között k olyan speciális területeken, mint az informáci ciós s technológi giák alkalmazása sa (A FöldrajztanF ldrajztanítás s Nemzetközi zi Chartája 1992.)

11 NAT NAT 1995: A 10. évfolyam végére v igényli fejlesztési si követelményként nt a tömegkommunikt megkommunikációs s informáci ciós s források felhasználásának nak készsk szségét csupán n a környezet k megvédése érdekében készk szített felszólal lalás, kiselőad adás s megtartásához. Kerettanterv: nagy hangsúly az informáci cióhordozók k használat latával összefüggő képességek és a kommunikáci ciós s képessk pességeket fejlesztő tevékenys kenységek fejlesztésére re; NAT 2003: Ismeretszerzés, s, tanulás című fejlesztési si feladataiban az évfolyamon követelmk vetelményként nt jelenik meg a nem hagyományos informáci cióhordozók k (CD( CD-ROM, tömegkommunikációs s források, internet) ) kiválaszt lasztásának képessége. Követelmény tovább bbá a 12. évfolyam végére v a tájékozódás, eligazodás, válogatv logatás s különbk nböző informáci ciós s anyagokban és ezek gyűjtem jteményeiben (pl. a világh ghálón ) ) témakt makörök és s célok c szerint (NAT 2003).

12 NAT 2007 A kötelezk telező iskolai képzk pzés s (12 év) nem nyújt(hat) lezárt, kész tudást. Az egész életen át t tartó (LLL) tanuláshoz szüks kséges motívumok és képességek erősítése se a kulcskompetenciák* k* segíts tségével történik. Ilyen kulcskompetencia többek t között: k digitális kompetencia. (*A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyre az egyénnek szüksége van a személyes boldoguláshoz és fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és munkához azaz egy sikeres élethez egy tudásalapú társadalomban)

13 3. Új j igények a földrajz f taneszköz z ellátásában: digitális taneszközök multimédi diás s programok Az oktatási miniszter 23/2004. (VIII. 27.) sz. OM rendelete elősz ször foglalkozik a nem papír r alapú taneszközökkel, kkel, az audiovizuális és s az elektronikus informáci cióhordozókkal, valamint egyéb b online digitális tananyagokkal.

14 3. Új j igények a földrajz f taneszköz z ellátásában: digitális taneszközök multimédi diás s programok A klasszikus demonstráci ciós és s audiovizuális szemléltet ltető taneszközök használata a tanítás-tanul tanulás s folyamatában viszonylag egyszerű,, mert alkalmazását t a tanár r irány nyítja. Amikor a hagyományos audiovizuális szemléltet ltetést alkalmazzuk, különböző lejátsz tszó-készülékre van szüks kségünk, hogy a többft bbféle informáci cióhordozót t meg tudjuk jeleníteni. A hagyományos médiumok kombinálása körülmk lményes, nehezen kivitelezhető.

15 3. Új j igények a földrajz f taneszköz z ellátásában: digitális taneszközök multimédi diás s programok A digitális taneszközök multimédi diás s programok nagyon sok segíts tséget nyújtanak a földrajztanf ldrajztanárnak rnak abból l a szempontból l is, hogy alkalmazásával nem kell minden egyes szemléltet ltetőeszközt zt bevinni a tanterembe. A számítógéphez csatlakoztatott projektor segíts tségével a tanulók k kivetítve tve láthatjl thatják k az előkész szített szemléltet ltetőanyagot.

16 3. Új j igények a földrajz f taneszköz z ellátásában: digitális taneszközök multimédi diás s programok A falitérk rképek általában a Föld, F illetve a kontinensek domborzatát, t, Magyarország g domborzatát és s közigazgatk zigazgatását ábrázolják. A tematikus térképek olykor hiányoznak. A számítógép p segíts tségével kiküsz szöbölhetjük k ezt a hiányt: olyan tematikus térképeket is bemutathatunk a tanulóknak, amelyek pl. az egyes kontinensek, országok éghajlatát, t, állat- és s növényviln nyvilágát, ásványkincseit, mezőgazdas gazdaságát, iparát ábrázolják

17 3. Új j igények a földrajz f taneszköz z ellátásában: digitális taneszközök multimédi diás s programok Az interaktív v multimédi diás s programok helyettesítik tik az applikáci ciós s táblt blát. A számítógép p alkalmazásával sokkal egyszerűbb a hangfelvételek és s a mozgóképek bemutatása. A tanulás s eredmény nyéről l visszajelzést st adó (interaktív), önálló tanulást segítő informáci cióhordozó taneszközök k leggyakoribb képviselk pviselői i oktatógépekkel vagy számítógéppel működtetett m programok, CD-ROM formájában vagy a hálózaton h elérhet rhető digitális tananyagok, multimédia oktatórendszerek komplex taneszközök. k.

18 4. Komplex taneszköz-rendszerek mint az operatív v tudás s fejlesztésének eszközei zei a földrajztanf ldrajztanításban 4.1. Az interaktív v multimédia (IMM) 4.2. Prezentáci ciós s programok 4.3. Interaktív v digitális táblat 4.4. Multimédia CD-ROM ROM- és s DVD-ROM ROM-taneszközök 4.5. Világh gháló internetes portálok fontosabb földrajzosf internetes oldalak interaktív v szoftverek 4.6. E-tanulE tanulás s (e-learning) 4.7. Virtuális tanulási környezetek: k keretrendszerek tudásb sbázisok

19 4.5. Világh gháló internetes portálok fontosabb földrajzos f internetes oldalak interaktív v szoftverek Az önálló tanulást segítő informáci cióhordozó taneszközök k közül k l a legsokoldalúbb lehetőségeket a világh gháló kínálja. Az informáci ciókhoz való hozzáférés böngészők (Microsoft Internet Explorer és s a Mozzilla Firefox) és keresőprogramok (Google) segíts tségével törtt rténik. A keresőprogramokon kívül k l az informáci cióhoz való szisztematikus hozzáférést teszik lehetővé a portálok lok,, amelyek olyan weboldalak, melyeket konkrét felhasználói i kör k r számára fejlesztettek ki. A portál l egy földrajzi, f gazdasági, gi, társadalmi, t kulturális lis témakt makör, terület híreit h összefoglaló webhely. Általában tartalmazza az adott terület aktuális híreit, h a kapcsolódó oldalakra mutató hivatkozásokat, napi informáci ciókat, keresési, si, levelezési lehetőségeket stb. Maginfo.hu földrajz f portál l (http://maginfo.hu/index.htm( Földrajz linkcenter.hu (http://www.foldrajz.linkcenter.hu/( Földrajz.lap.hu (http://www.foldrajz.lap.hu/(

20 4.5. Világh gháló internetes portálok fontosabb földrajzos f internetes oldalak interaktív v szoftverek Interaktív szoftverek: játékprogramok demonstrációs és szimulációs programok: Google Earth Virtuális földgömb (http://earth.google.com/) World Wind (http://worldwind.arc.nasa.gov/) AmiGlobe (http://www.amiglobe.com/) Útvonal- és helykeresők Menetrendek

21 4.6. E-tanulás (e-learning) Az e-tanulás (e-learning) multimédia-technológiák és az internet használata a tanulás minőségének a javítására azáltal, hogy ezek az új technológiák megkönnyítik, illetve lehetővé teszik a tanulást segítő erőforrások és szolgáltatások elérését (The e-learning Action Plan 2001.) Iskolában tantermi oktatás esetén alkalmazott számítógéppel segített tanulást

22 4.7. Virtuális tanulási környezetek: keretrendszerek tudásbázisok A világháló-alapú tanulás színterei Elnevezése angol kifejezésből (Virtual Learning Environments, VLE) ered (egy szoftver által keretet szabó rendszer, amely az oktatási folyamat szervezésében segíti a tanárokat és a tanulókat) Általában tartalmaz kommunikációs és kollaborációs eszközöket, online tananyagokat és ezek létrehozásához szükséges eszközöket, az online ellenőrzés (osztályozás) eszközeit A tudásbázisok, tudás-repozitóriumok olyan tudástárak, amelyek gazdag tananyagtartalommal bírnak, és a tananyagok megjelenítését kezelését (keresés, navigáció, lejátszás) általában egy tananyagkezelő keretrendszer végzi. Hazánkban legismertebb a Sulinet Digitális Tudásbázis, amely az általános és a középiskolák elektronikus tananyagainak kezelésére, tárolására és közzétételére létrehozott tudásmenedzsment.

23 Tananyagok a földrajz tantárgy számára az SDT-ben* Témák tananyagok A NAT és a Kerettantervek követelményeinek megfelelően a közoktatási tananyagok a földrajz tantárgy számára a Földünk és környezetünk (11. ábra) műveltségi terület címszó alatt találhatók. Ez a műveltségi terület lévén az SDT történetében az elsők között publikált rész rendkívül sokrétű tartalommal bír. * Bővebben: Pajtókné Tari I.lona (2008) Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás szemszögéből II. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT). Földrajzi Közlemények pp

24 Tananyagok a földrajz tantárgy számára az SDT-ben* Témák tananyagok A Kerettantervek témaköreit csak részben fedik le az SDT földrajzi témái, foglalkozásai. A tananyagok áttekinthető, tudományos, ill. szakmódszertani szempontból történő rendszerbe foglalásának hiánya megnehezíti a felhasználó munkáját. A Csillagászat, Természetföldrajz, Gazdaságföldrajz fejezetek gazdag tartalommal bírnak A évfolyam számára, egyszersmind az IKT-kompetencia fejlesztésére javasolt tanmenet * Bővebben: Pajtókné Tari I.lona (2008) Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás szemszögéből II. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT). Földrajzi Közlemények pp

25 Tananyagok a földrajz tantárgy számára az SDT-ben* Hiányzó tananyagtartalmak A Sulinet tananyagait egybevetve a Kerettantervek tartalmaival, megállapíthatjuk, hogy nincs teljes összhang közöttük (Témák Témakörök). A szakmai architektúra sem megfelelő. Megkeresheti ugyan a felhasználó tanár vagy diák az iskolai tananyaghoz tartozó Sulinet-témát, ez azonban bizonyos területen hiányos. A NAT és a Kerettantervek legfrissebb változatainak bevezetése óta az alapfokú oktatás földrajzi tananyagára szervesen épül a gimnáziumi tananyag. Az előbbi ismeretanyaga szemben a korábbi gyakorlattal nem ismétlődik újra a középfokú oktatás földrajzi tananyagában. * Bővebben: Pajtókné Tari I.lona (2008) Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás szemszögéből II. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT). Földrajzi Közlemények pp

26 Tananyagok a földrajz tantárgy számára az SDT-ben* Hiányzó tananyagtartalmak Hiányzik a földrajztanításban oly sokrétűen használható mozgóképgyűjtemény. Ilyen jelenleg csak a biológia, a kémia és a fizika tanításához áll rendelkezésre. A szövegelemekben kiemelések (félkövér betűtípus) segítik a szöveg átláthatóságát, megértését. A kiemelt fogalmak rendelkeznek egy olyan funkcióval, hogy a kurzort föléjük mozgatva, megjelenik egy kis szövegdoboz, amelyben az illető fogalom magyarázata látható. Sajnos, nagyon sok esetben ez hiányzik, bár a szövegdoboz megjelenik A fogalomhoz nem található definíció felirattal. * Bővebben: Pajtókné Tari I.lona (2008) Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás szemszögéből II. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT). Földrajzi Közlemények pp

27 Tananyagok a földrajz tantárgy számára az SDT-ben* Hiányzó tananyagtartalmak A földrajzi övezetesség központi téma a földrajztanításban. Törvényszerűségeinek ismerete nélkülözhetetlen egyéb természet- és társadalomföldrajzi ismeretek elsajátításához (egyes országok éghajlata, mezőgazdasága stb.) Az SDT-ben az éghajlati övezetességhez találunk ugyan tananyagokat (több helyen is), de a fogalmak szakszerű használata nem következetes. * Bővebben: Pajtókné Tari I.lona (2008) Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás szemszögéből II. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT). Földrajzi Közlemények pp

28 Tananyagok a földrajz tantárgy számára az SDT-ben* Módszertani megoldások mire jók az SDT tananyagai? Az SDT kiemelt célja, hogy a digitális tananyagokat minél többféle módon és kontextusban fel lehessen használni. A tanár felhasználhatja a tanítási órára történő felkészüléshez, tanórai foglalkozás keretében, az SDT tananyagaira alapozva frontális, egyéni, páros és csoportmunkát szervezhet. A foglalkozások készségeket fejlesztő szervezési formák mint a kooperatív tanulás, a projektmunka, kutatási feladatok megvalósításának kiváló színterei a diák számára. A képek, mozgóképek, hangelemek a motiváció elsőrendű eszközei lehetnek. Több kiváló animáció segíti a tananyag könnyebb elsajátítását. Ilyen pl. Az óriások párviadala, amely képek és felszínformáló folyamatok csoportosítása révén segít rendszerbe foglalni a tananyagot. A térképpel kapcsolatos információk megtanítását megtanulását segíti A térkép jelrendszere animáció A földtörténeti kortáblázat neveinek elmélyítését könnyíti meg a Földtörténeti korbeosztás

29 5. Az IKT szüks kségessége A földrajztanf ldrajztanításunkban tartalmi és s módszertani m megújul julás van folyamatban. A komplex digitális taneszközrendszerek, zrendszerek, tudásb sbázisok megléte új j utakat nyit meg a számítógéppel segített földrajztanításban.

30

31 6. Elektronikus tanulás-tan tanítás A FÖLDRAJZ F netszközk ZKÉSZLET alkalmazása a tanárk rképzésben és s a tanártov rtovábbképzésben és s a tanítás s során

32 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete A kurzus célja: c testre szabható dinamikus interaktív v tanítási tanulási technika nyújt jtása elektronikus oktatási anyagok, szemléltet ltető eszközök előáll llítása és s alkalmazása

33 Cél: A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete Fontosabb földrajzos f internetes oldalak, digitális taneszközök k elérése, tanulmányoz nyozása, alkalmazása a földrajzórára törtt rténő felkész szülésbensben és s a földrajzórán Interaktív v szoftverek kiválaszt lasztása, sa, alkalmazása a földrajzórán Hálózat alapú földrajztanítás s alkalmazása A megváltozott tanulási környezet k alkalmazásának megtanulása

34 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete Alkalmazott módszerek: m 5-77 perces tanári bevezető az eszköz z tanórai alkalmazásáról A feladatok megoldása változatos v munkaformában: Egyszerű informáci ciókeresési si feladatok Összetett gondolkodtató feladatok Alkotó projektmunkák A feladatok nehezednek Beszámol moló a munkáról Óra végén v értékelés PPt. bemutató

35 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 2. óra: : Ismerkedés s magyar és s külfk lföldi ldi internetes oldalakkal, tudásb sbázisokkal, virtuális eszközk zkészletekkel, földrajzos f portálokkal, hírporth rportálokkal.

36 Keresse ki a Földrajzos internetes oldalak című oldalon a Földrajztanárok rok egylete honlapot! Informálódjon! Milyen szakmai napokra látogathat l el a közeljk zeljövőben? Milyen tanfolyamok vannak jelenleg meghirdetve földrajztanároknak? roknak? Melyiken venne részt r szívesen? Talál-e e pályp lyázati ill. versenykiírásokat sokat a honlapon és s ha igen, melyek azok? 10 perc

37 3. Keresse ki a Magyar tudásb sbázisok internetes oldalain a Sulinet Digitális Tudásb sbázis, Földünk és nk oldalát! környezetünk Ön n a Vulkánoss nosságot fogja tanítani tani a következk vetkező órán. Tanulmányozza nyozza át t a SDT ide vonatkozó oldalait. Készítsen egy rövid r óravázlatot a tudásb sbázis segíts tségével! A beszámol moló során n ossza ezt meg társaival! t 20 perc

38 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 3. óra: Digitális képek, k földrajzi f témájút ábrák, illusztráci ciók tanulmányoz nyozása, letölt ltése a földrajzf ldrajzórához.

39 1. Keressen a Képgaléria oldalain olyan képeket k (minimum ötöt), t), amelyek a KülsK lső erők k felszínform nformáló folyamatait szemléltetik! ltetik! Töltse le a kiválasztott képeket, k és s helyezze el Saját elektronikus eszközk zkészletének megfelelő mappájába! 15 perc

40 3. Alkossanak négy n fős f s csoportokat! A -ben a Képgalériák k az Interneten/ A Föld képei/ k Images of Bali c. honlapon keress c. honlapon keressék k meg a Rice terraces mappa 14. képét! k A csoport minden tagja mondja el, hogy milyen informáci ciót t közöl k l számára a kép! k Melyik tananyag tárgyalt rgyalása során n lehetne felhasználni lni a földrajztanításban? 10 perc

41 Alkossanak párokat! p A Ábrák/Illusztrációk k tárat oldalon keressék k meg a Kontinentális és óceáni lemez ütközése című illusztráci ciót! Töltsék k le és s helyezzék k a saját t elektronikus eszközk zkészletük megfelelő mappájába! Nézzék k meg jól j l az ábrát! Mondják k el egymásnak, hogy milyen informáci ciót t közöl k Önök k számára az ábra? Melyik tananyag tárgyalt rgyalása során n lehetne felhasználni lni a földrajztanításban? 10 perc

42 6. Alkossanak párokat! p A Ábrák/ k/ábrák k az Interneten/Földrajzi illusztráci ciók (International Mapping) oldalon keress oldalon keressék k meg a Landforms illustration c. illusztráci ciót! Töltsék k le és s helyezzék k a Saját t elektronikus eszközk zkészletük megfelelő mappájába! Nézzék k meg jól j l az ábrát! Vegyék k számba, hogy milyen informáci ciókat olvashatunk le az ábráról! Melyik tananyag tárgyalt rgyalása során n lehetne felhasználni lni a földrajztanításban? Munkájukr jukról l számoljanak be a többieknek! t 10 perc

43 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 4. óra: TérkT rképek tanulmányoz nyozása. Térképforrások az Interneten. Légi és űrfelvételek tanulmányoz nyozása, letölt ltése. GPS a földrajzf ldrajzórán. Digitális menetrendek tanulmányoz nyozása és s használata. Webkartográfia. Vaktérk rképek, domborzati térkt rképek, tematikus térkt rképek tanulmányoz nyozása, letölt ltése. Webatlaszok használata. Interaktív v térkt rképkészítés. s. Útvonal és s helykeresők k tanulmányoz nyozása és s használata. Térképes játékok j a földrajzf ldrajzórán.

44 Alakítsanak párokat! p A Térképek oldalon találhat lható Webatlaszok ban ban keressenek térkt rképet és adatokat Myanmar-ról! Töltsék k le ezeket és s helyezzék k el a saját elektronikus eszközk zkészletük megfelelő mappájába! Mennyi az egy főre f jutó nemzeti jövedelem j ebben az országban? 10 perc

45 2. Alakítsanak párokat! p Önök k tanulmányi nyi versenyre utaznak Egerből Mosonmagyaróvárra. rra. A verseny 11 órakor kezdődik. dik. Átszállás s nélkn lkül, l, esetleg egyszeri átszállással szeretnének nek utazni. Milyen lehetőségeik vannak? Mennyibe fog kerülni a menetjegy 2. osztályon? Segít t a Térképek/Menetrendek oldala! 10 perc

46 4. Alakítsanak párokat! p Térképek/Tematikus térkt rképek A oldalon lépjenek l be a Great Globe Galery honlapjára! Keressék k meg a 46. számmal jelölt lt térkt rképet! Töltsék k le és s helyezzék k el a Saját t elektronikus eszközk zkészletük megfelelő mappájába! Milyen adatokat közölnek k a letölt ltött tt térkt rképek? Mely tananyagrész tanításánál l használhatn lhatnák és s milyen formában? 15 perc

47 7. Térképes kirakós s játékot j keres tanítv tványi motiválására. Segít t a Térképek/ Oktatási eszközök/t k/térképes játékok j oldala! 20 perc

48 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 5. óra: Forgalomban lévő, l, földrajzi f tartalmú multimédi diás s CD-k, interaktív v szoftverek tanulmányoz nyozása

49 A Google Earth program segíts tségével virtuális utazásra indul. Afrikába utazik. A Kilimandzsárót t szeretné megnézni. A csúcs melyik égtáj j felé néző oldalán n olvadt el a jégsapka? 10 perc

50 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 6. óra: Ismerkedés s magyar és s külfk lföldi ldi elektronikus könyvtárakkal és s adatbázisokkal. Adatok gyűjt jtése a földrajzórához elektronikus adatbázisok felhasználásával. Virtuális enciklopédi diák, egyéb b földrajzi f témájút lexikonok informáci ciós s oldalainak a tanulmányoz nyozása, alkalmazása a földrajzórán.

51 A FöldF ldünk éghajlata című tananyagot tanítja. tja. Az Internet használat latát t beépíti munkájába. Olyan feladatot ad tanítv tványainak, hogy a Magyar KönyvtK nyvtárak/magyar Elektronikus Könyvtár oldalon, Láng Attila: Földi F mesék c. elektronikus könyvk nyvében keressenek választ v arra, hogy mi törtt rténne a FöldF ldön, ha lecsökkenne, ill. megnövekedne a sarki jégtakarj gtakaró? Milyen hőmérsh rsékleti változv ltozások idézik e jelenségeket elő?? Milyen informáci ciót t olvashatnak ki diákjai a könyvből? 10 perc

52 4. Alakítsanak párokat! p A Adatbázisok az Interneten/Atlapedia Online honlapon válasszanak v ki tetszés s szerint egy országot, és s nézzn zzék k meg milyen informáci ciókat szerezhetnek az országr gról l ebből l az adatbázisb zisból? 10 perc

53 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 7. óra: Ismeretterjesztő könyvek, tankönyvek, nyvek, szakfolyóiratok informáci ciós s oldalainak, szakcikkek gyűjtem jteményének nek tanulmányoz nyozása. Informáci ciókeresés s a geográfia különbk nböző tudomány nyágaihoz kapcsolódó honlapokon.

54 Tanulmányozza nyozza át t a Tankönyvv nyvválasztás szempontjai oldalát! Válasszon ki 5 szempontot, ami Ön n szerint a legfontosabb! Alakítsanak csoportot! Hasonlíts tsák össze a választott szempontokat. KészK szítsék k el az abszolút fontossági sorrendet! Számoljanak be róla r társaiknak! t 10 perc

55 3. Ön n a hurrikánokr nokról l szeretne kiselőad adás-anyagot anyagot adni tanítv tványainak. Nem emlékszik rá, r, hogy melyik National Geographic folyóirat iratban olvasott erről l a témáról. t Keresse meg a - ben! Olvassa el, melyik hurrikán n okozta az Amerikai Egyesült Államok törtt rténetének nek legsúlyosabb lyosabb hurrikánkatasztr nkatasztrófáját! t! 10 perc

56 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 8. óra: Videó-klipek, animáci ciók, zenei anyagok tanulmányoz nyozása, keresése, se, letölt ltése a földrajzf ldrajzórához.

57 1. Ön n Afrika földrajzf ldrajzát t tanítja tja az általános iskola 7. osztály lyában. Keressen a Videoklipek/Videoklip kollekció oldalán n olyan videofelvételt, melyet az órán n tanítv tványai motiválására használhatna! Töltse le, és s helyezze el a Saját t eszközeim zeim megfelelő mappájába! 15 perc

58 Alakítsanak párokat! p A Videó-klipek/Vide klipek/videó-klip kollekció oldalán keressék k meg az Old Faithfull nevű videofelvételt! Tekintsék k meg! Milyen földrajzi f jelenséget mutat be a klip? Mesélj ljék el egymásnak! Tegyenek fel két-két k t kérdk rdést a jelenséggel kapcsolatban, amelyre a társuk t próbáljon választ v adni! TöltsT ltsék k le, és s helyezzék k el a saját t eszközk zkészletük megfelelő mappájába! 10 perc

59 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 9. óra: Ásvány és s kőzetgyk zetgyűjtemények az interneten. Digitális ásvány- és s kőzettk zettárak tanulmányoz nyozása, képek k letölt ltése a földrajzórához

60 Gimnázium első osztály lyában Az ásványok és s a kőzetek k keletkezése, tulajdonságaik, csoportosításuk suk c. anyagrészt tanítja. tja. Az iskolának sajnos nincs valódi kőzetgyk zetgyűjteménye. Ön n egy digitális kőzetgyk zetgyűjteményt szeretne összeállítani, amelyben a különfk nféle keletkezésű kőzetek vannak képviselve. k Segít t a Ásvány és s kőzetgyk zetgyűjtemények az Interneten/ Kép.Tár.hu. Ásvány és s KőzettanK honlap. Készítsen egy minimum tíz t z darabból álló digitális gyűjtem jteményt! A kiválasztott kőzeteket k mentse el a Saját t eszközeim zeim megfelelő mappájába! KőzetgyK zetgyűjteményét t mutassa be társainak t is! 25 perc

61 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 10. óra: Digitális földrajzi f feladatlapok és s játékok j tanulmányoz nyozása

62 Ön n Magyarország g földrajzf ldrajzát t tanítja tja az általános iskola 8. osztály lyában. Válasszon egy elektronikus tesztet amellyel lemérhetn rhetné tanítv tványai topográfiai tudását! t! Segít t a Feladatlapok az Interneten oldala. Oldja meg Ön n is a feladatlapot! Hány %-os% teljesítm tménnyel sikerült megoldania? 15 perc

63 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 11. óra: Digitális óratervezetek, földrajzi f tanulmányi nyi kirándul ndulástervezetek, szakköri és s erdei iskolai programok tanulmányoz nyozása.

64 1. Keresse ki a Óratervezetek oldalán n az Afrika vízrajzav c. óratervezetet. Töltse le és s helyezze a saját t elektronikus eszközk zkészlete megfelelő mappájába! Tanulmányozza nyozza át t az óratervezetet! Milyen főbb f adatokat ad meg az óratervezet? Milyen munkaformában dolgoznak a tanulók k ezen az órán? Egyezik-e e ez elvárásaival? Milyen elektronikus szemléltet ltető eszközöket ket vonultat fel az óratervezetben leírt óra? Egyezik-e e ez elvárásaival? 15 perc

65 3. Ön n tanulmányi nyi kirándul ndulást szervez tanítv tványainak a Visegrádi di-hegységbe. gbe. A Tanulmányi nyi kirándul ndulás/kirándulások tervezéséhez használhat lható honlapok segíts tségével tervezzen meg egy két k t napos tanulmányi nyi kirándul ndulást! Kirándul ndulás-tervezetüket mutassák k be kollégáiknak is! 20 perc

66 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 12. óra: A földrajztanf ldrajztanár r számára nélkn lkülözhetetlen tantervek, dokumentumok, pedagógia gia témájút honlapok, érdekességek informáci ciós s oldalainak a tanulmányoz nyozása.

67 A földrajztanf ldrajztanár r elektronikus eszközk zkészlete 13. óra: A számítógéppel támogatott t földrajzf ldrajzóra megszervezése. se. Forgalomban lévő, l, földrajzi f tartalmú interaktív szoftverek kiválaszt lasztása, sa, alkalmazása. FÖLDRAJZ netszközk ZKÉSZLET alkalmazása a földrajzórán 14. óra: A számítógéppel támogatott földrajzóra óratervezetének, és a saját készítésű elektronikus eszközkészlet bemutatása

68 7. A számítógéppel támogatott t földrajzóra megszervezése se Mire figyeljen a tanár r a számítógéppel támogatott t földrajzf ldrajzóra megszervezésekor? sekor? Hogyan fogjon hozzá az első látásra bonyolultnak tűnőt munkához? Hogyan viselkedjen az új j tanítási szituáci cióban? Hogyan keltse fel és s kösse k le tanítv tványai figyelmét t az új j módszerek m alkalmazása során? Milyen munkaformát t válasszon v a tananyag feldolgozásához? Milyen feladatokat adjon tanítv tványainak, hogy élményszerűvé varázsolja a tanítási órát?

69 7. A számítógéppel támogatott t földrajzóra megszervezése se A számítógéppel segített tanulás s három h erőforr forrásból l táplt plálkozik lkozik (Fehér r 2003) humán n erőforr források, technikai eszközök, k, módszertani faktorok.

70 7. A számítógéppel támogatott t földrajzóra megszervezése se A humán n erőforr forrásokat a tanár és s a tanulók k jelentik. A tanár r akkor tudja eredményesen alkalmazni a számítógépet mint taneszközt zt a tanítás folyamatában, ha birtokában ban van az IKT készsk szségeinek (szakképz pzés s vagy önképzés útján n megszerezte azokat az ismere-teket, amelyek a modern technológi giák k használat latához szüks kségesek). A számítógépes eszközök k technikai használat latára vonatkozó készségeken túlmenően a tanárnak gyakorlottnak kell lennie az informáci ciók keresésében, feldolgozásában és s azok értékelésében is.

71 7. A számítógéppel támogatott t földrajzóra megszervezése se A megváltozott tanulási környezetben k (számítógéppel segített tanulás s során) megváltoznak a tanár által alkalmazott módszertani m eszközök k is. Átalakul a tanár és s a tanítv tvány szerepe a tanítási folyamatban. A hagyományosnak mondható frontális óravezetés s során n a tanár r van a középpontban (oktat, számon kér, k értékel), a diák k pedig csendben ül és hallgat.

VÁLTOZÓ FÖLD, VÁLTOZÓ TÁRSADALOM, VÁLTOZÓ ISMERETSZERZÉS Új utakon az ismeretszerzés új eszközök a földrajztanításban Eger, 2009. október 16.

VÁLTOZÓ FÖLD, VÁLTOZÓ TÁRSADALOM, VÁLTOZÓ ISMERETSZERZÉS Új utakon az ismeretszerzés új eszközök a földrajztanításban Eger, 2009. október 16. E-tanítás módszerei a földrajztanár szakos hallgatók képzésében Pajtókné Tari Ilona VÁLTOZÓ FÖLD, VÁLTOZÓ TÁRSADALOM, VÁLTOZÓ ISMERETSZERZÉS Új utakon az ismeretszerzés új eszközök a földrajztanításban

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉP ALKALMAZÁSA A FÖLDRAJZTANÍTÁSBAN

A SZÁMÍTÓGÉP ALKALMAZÁSA A FÖLDRAJZTANÍTÁSBAN Földrajzi Közlemények 2011. 135. 2. pp. 165 171. A SZÁMÍTÓGÉP ALKALMAZÁSA A FÖLDRAJZTANÍTÁSBAN PAJTÓKNÉ TARI ILONA APPLICATION OF COMPUTERS IN GEOGRAPHICAL EDUCATION Abstract Info-communication technology

Részletesebben

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 INTER- Studium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények

Részletesebben

nyelvoktatásban Bernadett

nyelvoktatásban Bernadett Világh gháló a nyelvoktatásban Angol Német Készítette: Dobó Gabriella és s dr. Gaál Bernadett soha nem volt még ilyen könnyő a tudás létrehozásához szükséges információkat összegyőjteni, míg tudást létrehozni

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A MULTIMÉDIA ÉS A MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ KÉPZÉS 2

A MULTIMÉDIA ÉS A MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ KÉPZÉS 2 A MULTIMÉDIA ÉS A MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ KÉPZÉS 2 Eszköz és cél összefonódása a multimédia oktatásban Egy kísérlet tapasztalatai és tanulságai Berke József 1 Busznyák k JánosJ 1 Magyar Miklós 2 1 - Pannon Egyetem,

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Készítette: Neumann Viktor A digitális tartalomfejlesztés szervezeti keretei Az (OFI) által gondozott, 2013-ban indult TÁMOP 3.1.2-B kiemelt

Részletesebben

TÁMOP / MOLÓ NYEIRŐL EREDMÉNYEIR

TÁMOP / MOLÓ NYEIRŐL EREDMÉNYEIR BESZÁMOL MOLÓ A TÁMOP T 3.1.4. PÁLYP LYÁZAT KERETÉBEN ZAJLÓ KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS EREDMÉNYEIR NYEIRŐL KÖZÉPISKOLA A pályp lyázat célja: c Az egész életen át t tartó tanulás s megalapozását t szolgáló

Részletesebben

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével Jó gyakorlatunk célja módszertani képzés, szakmai konzultáció illetve bemutató órák keretében megmutatni

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás 2009.

A kompetencia alapú oktatás 2009. A kompetencia alapú oktatás 2009. Kompetencia alapú okt. Hunyadi Stratégia Hunyadi János J KözoktatK zoktatási Intézm zmény Stratégi giájának ismertetése, se, prezentálása Az előzmények (1) Miért tudunk

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET 60. Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató 2017. március 15-18. A projekt születése

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Kliensoldali rendszerkövetelmények

Kliensoldali rendszerkövetelmények Az elearning öltöztet!?! Koncz Zsuzsanna módszertani szakértő Neting Informatika Kft. Öltözködési tanácsok tananyag bemutatása Technikai információk Navigáció, ikonok, jelölések A tananyag tartalma, felépítése,

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez ORSZÁGOS KÉPZK PZÉSI JEGYZÉK, KÖZPONTI PROGRAMOK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, H SZERKEZETE Menyhért Anikó NSZFI Kutatásszervez sszervezési si és s fejlesztési si osztály 1 A szakképz pzés alapdokumentumai - Országos

Részletesebben

Az eredményess és s szakmai ellenőrz. Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő

Az eredményess és s szakmai ellenőrz. Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő Az eredményess nyesség g mérésem és s szakmai ellenőrz rzés Összeállította: Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő Várható eredmények 27 480/2003. Az oktatási miniszter

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

SZOFTVERESZKÖZ. Melvin nyelvoktató szoftver ,- C angol nyelvtani játék ,- C599. Gridmagic rajzszoftver. Teachernet 78.

SZOFTVERESZKÖZ. Melvin nyelvoktató szoftver ,- C angol nyelvtani játék ,- C599. Gridmagic rajzszoftver. Teachernet 78. 21 Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft. www.commitment.hu ugyfelszolgalat@commitment.hu telefon: 06 52 541 442 fax: 06 52 541 474 24 25 SZOFTVERESZKÖZ Melvin nyelvoktató szoftver A szoftver színesebbé

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

szintválaszt a Magyar- Angol Tannyelvű

szintválaszt a Magyar- Angol Tannyelvű Tájékoztatóa szintválaszt lasztásról a Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium és s Kollégium 11. évfolyamának félévi f szülői értekezletén Miért? A 12.-13. 13. évfolyamon a tanulók k bizonyos tantárgyak esetében

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ciós rendszerek Kormányzati informáci PhD hallgató

ciós rendszerek Kormányzati informáci PhD hallgató Kormányzati informáci ciós rendszerek a gazdák számára és a termelők IT felkész szültsége Készítette:Cseh András PhD hallgató Előad adás s vázlatv Az e-közigazgate zigazgatás s rövid r bemutatása Kormányzati

Részletesebben

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn Innováci ció kontra renováci ció Dr Litter Adrienn Környezettudatos magatartásra nevelő témahét Olyan lesz a világ, amilyenné te teszed ( Légy te is ÖKO-llégista! gista! ) TÁMOP 3.1.4 TÁMOP 3.1.7 TÁMOP

Részletesebben

Dr. Buda András. Debreceni Egyetem Neveléstudom. Gyors, látvl

Dr. Buda András. Debreceni Egyetem Neveléstudom. Gyors, látvl Neveléstudom studományok Intézete Gyors, látvl tványos, motiváló MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN DEBRECEN A minta jellemzői: 1146 (88+333+5) válaszadv laszadó átlag 45 évesek (23-67) 1,61 gyerek (23-; ; 232-1;

Részletesebben

és s mobil kommunikáci Learning Konferencia

és s mobil kommunikáci Learning Konferencia Dr.Molnár György: IKT, hálózati h és s mobil kommunikáci ciós megoldások az atipikus tanulási formák k tükrt krében 5. Magyar Nemzeti és s Nemzetközi zi Lifelong Learning Konferencia Sopron, 2009.április

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Béres Ilona Heller Farkas Főiskola Turcsányi-Szabó Márta ELTE-IK Média és Oktatásinformatika Tanszék

Részletesebben

A digitális kompetencia fejlesztése

A digitális kompetencia fejlesztése A digitális kompetencia fejlesztése Főző Attila László Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. elearning Igazgatóság Digitális kompetencia/ist A 202/2007. (VII. 31.) kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12.

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12. A felhasználók k igényeinek megfelelen en alakítani a szakképz pzést! Sum István Magyar Posta Zrt.. Oktatási KözpontvezetK zpontvezet Stratégiai Bizottság, elnök Miskolc, 2007. április 12. 1 Tartalom A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve:

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve: Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat ltatás? Alcím: Lélek A kód k d neve: Mi a Selfness? Tudatosságon alapuló,, fájdalmat f és károkozást nélkn lkülöző,, testi, lelki, gasztronómiai, pénzp

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban

Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban Szabóné Vékony Andrea XXII. Kerületi Logopédiai Szakszolgálat lat avekony@freemail.hu Az informatika sokoldalú alkalmazási lehetőségei a logopédi diában

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A felnőttk. ltozásai az új j OKJ vizsga és követelményrendszere. Grünwald Ferenc

A felnőttk. ltozásai az új j OKJ vizsga és követelményrendszere. Grünwald Ferenc A felnőttk ttképzés s változv ltozásai az új j OKJ vizsga és követelményrendszere. Grünwald Ferenc A szakmunkáshi shiány növekedn vekedése, az iskolarendszerű szakképz pzés s rugalmatlansága, ga, elavultsága,

Részletesebben

Könczöl Tamás. konczol.tamas@sulinet.hu igazgató

Könczöl Tamás. konczol.tamas@sulinet.hu igazgató Könczöl Tamás konczol.tamas@sulinet.hu igazgató Sulinet Expressz Program Sulinet Expressz program főbb pillérei: digitális tartalomfejlesztés módszertani megújulás: digitális pedagógia IKT az oktatásban:

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban Mikóné Márton Julianna julim@de-efk.hu Multimédia az oktatásban 2009 Debrecen, 2009. június 25. Kompetencia A kompetencia

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány ZSIBRIKI DROGTERÁPI PIÁS S INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítv tvány Szenvedélybetegek kezelési programja Kanadai módszer m alapján Egyedi és s megújított program Reintegrálja a szenvedélybetegeket

Részletesebben

Tanulás egy életen át

Tanulás egy életen át Tanulás egy életen át A számítógépes technológia alkalmazása annyi, mint megtalálni a helyes csavarkulcsot, amit ráerőltethetünk a helyes csavarra. (ismeretlen szerző) Készítette: Kovácsné Vereb Katalin

Részletesebben

Dinamikus geometriai programok

Dinamikus geometriai programok 2011. február 19. Eszköz és médium (fotó: http://sliderulemuseum.com) ugyanez egyben: Enter Reform mozgalmak a formális matematika megalapozását az életkjori sajátosságoknak megfelelő tárgyi tevékenységnek

Részletesebben

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó DIGITÁLIS TANANYAGOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KOCZOR MARGIT SZAKMAI VEZETŐ ÚJ TARTALOMFEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN TÁMOP 3.1.2-12/2 Nemzeti tananyagfejlesztés és

Részletesebben

Hogyan, miért regyházi Fiskolán 2012.10.26. 1

Hogyan, miért regyházi Fiskolán 2012.10.26. 1 Hogyan, miért és s miért nem? Továbbk a Nyíregyh regyházi Fiskolán 2012.10.26. 1 Továbbk rendszere 1. Kötelez, jogszabályokban elírt 2. Pályázati forrásb sból megvalósítottak 3. Rendszeres 4. Aktuális

Részletesebben

Dinamikus geometriai programok

Dinamikus geometriai programok 2010. szeptember 18. Ebben a vázlatban arról írok, hogyan válhatnak a dinamikus geometriai programok a matematika tanítás hatékony segítőivé. Reform mozgalmak a formális matematika megalapozását az életkjori

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS

A FELNŐTTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS A FELNŐTTK TTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS S A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS 2005/2006. tanév őszi félévf 2. részr MUNKAKÖRI KOMPETENCIÁK A munkaköri kompetenciák k három h csoportja: 1. Ismeretek A feladatellátáshoz szüks

Részletesebben

MOTTÓ: ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL.

MOTTÓ: ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL. MOTTÓ: MEGERŐSÍTENI A TANULÓT ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL. Nevelőtest testületünk nk megfogalmazta jój hagyományokra épülő pedagógiai giai hitvallását Célunk: hitet,

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly Versenyképess pesség és s képzk pzés Szolnok 2009 Salgó-Nemes Károly A FOGLALKOZTATÁS S SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI I. (2007-2008 2008 harmadik negyedévek közötti k változv ltozás s alapján*) (forr( forrás:ksh)

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány Cím: 1101. Budapest, Hungária krt. 9-11. 1581. Budapest, Pf. 15. Tel: 1 432-9130 Fax: 1 432-9121 e-mail: tamaska@zmne.hu

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

Szakképzés és tanárképzés

Szakképzés és tanárképzés Szakképzés és tanárképzés Módszertani kérdések Gyakorlati tapasztalatok 2006. Széchenyi István Egyetem Győr dr. Nagy Tamás dr. Földes Zoltán A szakképzés problémái, helyzetfeltárás Gyors szakmai változások

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

A HATÉKONY TANULÁS. Differenciális pedagógia. gia

A HATÉKONY TANULÁS. Differenciális pedagógia. gia A HATÉKONY TANULÁS Differenciális pedagógia gia A HATÉKONY TANULÁS S MÓDJAIM A feladatrendszeres oktatás, mely a gondolkodás rugalmas fejlesztésében mutatkozik hatékonynak. A kiscsoportos tanulás, mely

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

A felnőttk szerepe a megváltozott munkaképess foglalkoztatásában

A felnőttk szerepe a megváltozott munkaképess foglalkoztatásában A felnőttk ttképzés s integráci ciós szerepe a megváltozott munkaképess pességűek ek foglalkoztatásában Szocio-Produkt Kft. Miskolc a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája 2010. november 5-7.

Részletesebben

Az IKT kompetencia alkalmazása a földrajztanításban Dr. Pajtókné Dr. Tari, Ilona

Az IKT kompetencia alkalmazása a földrajztanításban Dr. Pajtókné Dr. Tari, Ilona Dr. Pajtókné Dr. Tari, Ilona Dr. Pajtókné Dr. Tari, Ilona Publication date 2011 Szerzői jog 2011 EKF TTK Copyright 2011, EKF TTK Tartalom 1. Az IKT kompetencia alkalmazása a... 1 1. I. Bevezetés... 1 2....

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Fritz Péter ig.h. 2011. Május 11. A pályázat kiemelt céljai: az iskolarendszerű

Részletesebben

elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben

elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben Váradi Antal szakmai főtanácsadó 4. elearning Fórum 2004. június 16. Informatikai és hírközlési szakképzés jelenlegi legfontosabb feladatai Az IHM - 2004.

Részletesebben