Ellen G. White ÉLETÜNK ÉS MUNKÁNK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ellen G. White ÉLETÜNK ÉS MUNKÁNK"

Átírás

1 ÉLETÜNK ÉS MUNKÁNK

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET GYERMEKSÉGEM EGY BALESET NEVELÉSEM FEJEZET MEGTÉRÉSEM IFJÚKORI BENYOMÁSOK EGY LELKI ÉBREDÉS MEGIGAZULÁS HIT ÁLTAL A TEHERTŐL MEGSZABADULVA ÚJ ÉLET CSATLAKOZÁS A METHODISTÁKHOZ FEJEZET KÜZDELEM A KÉTKEDÉS ELLEN ADVENTMOZGALOM PORTLANDBAN A MEGSZENTELŐDÉS NEHÉZSÉGEI AZ ÖRÖKÖS GYÖTRELEM TANA FEJEZET NYILVÁNOS MŰKÖDÉSEM KEZDETE ÁLOM A TEMPLOMRÓL ÉS A BÁRÁNYRÓL EGY ÁLOM, MELYBEN JÉZUST LÁTTAM BARÁTI ROKONSZENV ÉS TANÁCSOK ELSŐ NYILVÁNOS IMÁM LÁTOMÁS AZ ATYA SZERETETÉRŐL BIZONYSÁGOT TENNI TEVÉKENYSÉGEM AZ IFJÚSÁGÉRT FEJEZET KILÉPEK A GYÜLEKEZETBŐL KÜLÖNBSÉG A HITPONTOKBAN KRISZTUS VISSZAJÖVETELÉNEK REMÉNYE UTOLSÓ BIZONYSÁGTÉTELEM AZ ÖSSZEJÖVETELEN AZ ADVENTÜZENET TERJESZTÉSE A HALHATATLANSÁG KÉRDÉSE A LELKÉSZ LÁTOGATÁSA GYÜLEKEZETI KIHALLGATÁS AZ I CSALÓDÁS ÖSSZEJÖVETELEK A BEETHOVEN TEREMBEN BROWN TESTVÉR FIGYELMEZTETÉSEI A BOLDOG VÁRAKOZÁS

3 A ZAVAR NAPJAI SZÁMÍTÁSI HIBA ÚJ REMÉNYSÉG HITÜNK PRÓBÁJA AZ ELŐKÉSZÜLET IDEJE ELMÚLT AZ IDŐ ELSŐ LÁTOMÁSOM FEJEZET FELHÍVÁS AZ UTAZÁSRA FÉLELEM A FENNHÉJÁZÁSTÓL HÍVŐK KÖZÖTT MAINE-BEN FEJEZET IMA-MEGHALLGATÁSOK FEJEZET A MUNKA NEW-HAMPSHIREBEN MORSE TESTVÉR BÁTORÍTÁSA AZ IGAZI ISTENFÉLELEM HIÁNYA LELKI MAGNETIZMUS ÖSSZEJÖVETEL COLLIER TESTVÉRNÉL TAN: HOGY MÁR NEM TUDUNK BŰNÖZNI IGAZI MEGSZENTELŐDÉS FEJEZET TALÁLKOZÁSOM A FANATIZMUSSAL HAMIS ALÁZATOSSÁG A MUNKÁTÓL VALÓ TARTÓZKODÁS TANÁNAK GYÜMÖLCSEI A MUNKA MÉLTÓSÁGA EGY NEHÉZ PRÓBA INTÉS A HŰSÉGRE AZ ISTENI JÓVÁHAGYÁS PECSÉTJE A MÚLT TANAI FEJEZET AZ ÚR SZOMBATJA FEJEZET HÁZASSÁG ÉS EGYÜTT MUNKÁLKODÁS MEGERŐSÖDÉS A HITBEN KOMOLY ÉS HATHATÓS IMA MUNKA MASSACHUSETTBEN LÁTOMÁS A MENNYEI SZENTÉLYRŐL FEJEZET KÜZDELEM A SZEGÉNYSÉGGEL ELSŐ LÁTOGATÁS CONNECTICUTBAN ÖSSZEJÖVETEL ROCKY HILLBEN PÉNZKERESÉS, HOGY NEW YORK ÁLLAM NYUGATI RÉSZÉT MEGLÁTOGATHASSUK

4 13. FEJEZET TEVÉKENYSÉGÜNK NYUGAT-NEW YORKBAN 1848-BAN ÖSSZEJÖVETEL BOLNEYBEN LÁTOGATÁS SNOW TESTVÉRNÉL HANNILÁBAN ÖSSZEJÖVETEL PORT GIBSONBAN LÁTOGATÁS HARRIS TESTVÉRNÉL CENTERPORBAN LÁTOGATÁS ABBEY TESTVÉRNÉL BROOKFIELDBEN FEJEZET LÁTOMÁS AZ ELPECSÉTELÉSRŐL FEJEZET AZ ISTENI ELŐRELÁTÁS BÁTORÍTÓ VÉGZÉSEI COLLIUS GILBERT GYÓGYULÁSA TEMPLE TESTVÉRNŐ GYÓGYULÁSA HASTINGS LEONÁRD CSALÁDJA KÖLTÖZKÖDÉS CONNECTICUTBA 1849-BEN ÉLŐ VÍZ... EGY ÁLOM FEJEZET A KIADÓI MUNKA KEZDETE A "THE PRESENT TRUTH" CÍMŰ LAP LÁTOGATÁS MAINE ÁLLAMBAN HITBEN ELŐRE LETELEPEDÜNK OSWEGONBAN FEJEZET A SZÉTSZÓRT NYÁJ LÁTOGATÁSA CAMDENBEN /N.Y./ VERMONTBAN A CSÜGGEDÉSTŐL MEGSZABADULVA KELET KANADÁBAN ÖSSZEJÖVETEL JOHNSONBAN /VERMONT/ VISSZATÉRÉS NEW YORKBA FEJEZET A KIADÓI MUNKA FELÚJÍTÁSA SÁTÁN AKADÁLYOZÓ TEVÉKENYSÉGE GYŐZNI HIT ÁLTAL A "REVIEW AND HERALD" FOLYÓIRAT KÖLTÖZKÖDÉS SARATOGA SPRINGSBE FEJEZET ROCHESTERBEN /NEW YORK/ HARMON RÓBERT HALÁLA CÉLEGYENESEN ELŐRE A NYOMDA VEZETŐJÉNEK MEGTÉRÉSE WHITE NÁTÁN ÉS ANNA FEJEZET

5 ELŐREHALADÁS NEHÉZSÉGEK KÖZÖTT ELSŐ LÁTOGATÁS MICHIGANBEN ÍRÁS ÉS UTAZÁS A BETEGSÉGTŐL MEGMENTVE UTAZÁS MICHIGANBE ÉS WISCONEIBA VISSZATÉRÉS ROCHESTERBE WHITE ANNA HALÁLA FEJEZET KÖLTÖZKÖDÉS MICHIGANBE VIGASZTALÓ ÍGÉRETEK ÉLETÜNK SORA MEGVÁLTOZIK FEJEZET TEVÉKENYSÉG KÖZÉP-NYUGATON GYŐZELEM WAUKONBAN /IOWA/ LÁTOMÁS LOVETT GROVÉBEN /OHIO/ A "SPIRITUAL CIFT" C. KÖNYV I.KÖTETÉNEK ÍRÁSA FEJEZET SZEMÉLYES PRÓBÁK FÁRADOZÁSOK A KIADÓI MŰ MEGALAPÍTÁSÁRA SZÜLŐI GONDOK ELVESZÍTJÜK GYERMEKEINKET FEJEZET KÜZDELEM A BETEGSÉG ELLEN WHITE JAKAB TESTVÉR BETEGSÉGE TARTÓZKODÁSUNK DANSWILLE-BEN /N.Y./ AZ IMA ÉS AZ ÁLDÁS IDEJE FEJEZET KÜZDELEM ÉS GYŐZELEM TEVÉKENYSÉG WRIGHTBEN GREENVILLE-BEN /MICH./ LÁTOGATÁS BATTLE CREEKBEN 1867 MÁRC RAGASZKODÁS ISTENHEZ FEJEZET ÚJ ANGLIA GYÜLEKEZETEIBEN MAINE-BEN ÉBREDÉSI ÖSSZEJÖVETELEK WASHINGTONBAN VERMONTBAN ÉS NEW YORKBAN VISSZATÉRÉS MIVHIGANBE FEJEZET AZ ELVESZETTEK VISSZANYERÉSE EGY BÁTORÍTÓ ÁLOM LÁTOGATÁS A MICHIGANI GYÜLEKEZETEKBEN BETEGÁPOLÁS ÉBREDÉSI ÖSSZEJÖVETELEK GREENVILLE-BEN

6 AZ ELVESZETT JUHOK ÚTON BATTLE CREEKBE GENERÁLKONFERENCIA 1868 MÁJUSÁBAN FEJEZET VÁNDORLÁS A KESKENY ÖSVÉNYEN FEJEZET TEHERHORDÁS EGY ÜNNEPÉLYES ÁLOM FEJEZET MISSZIÓMUNKA FEJEZET TOVÁBBI TERVEK FEJEZET AZ EGÉSZ VILÁGON KÜLÖNÖS ELŐKÉSZÜLET AZ ISTENI ELŐRELÁTÁS MEGNYILATKOZIK MINDENÜTT A VIZEK MELLÉ VETNI IRATOK TÖBB NYELVEN DRÁGA LELKEK ARATÁSA FEJEZET IRATTERJESZTÉS FEJEZET NYILVÁNOS MUNKA 1877-BEN KÜLÖNLEGES ÖSZZEJÖVETELEK A KOLLÉGIUMI TANULÓK RÉSZÉRE MÉRTÉKLETESSÉGI ÖSSZEJÖVETELEK AZ INDIAI TÁBORBAN HITBEN ELŐRE MENNI A KELETI TÁBORÖSSZEJÖVETELEK VISSZATÉRÉS MICHIGANBE ÉS CALIFORNIÁBA FEJEZET LÁTOGATÁS OREGONBAN AZ UTAZÁS KÜLÖNÖS ÉRDEKŰ ÖSSZEJÖVETELEK EGY ISTENTISZTELET A BÖRTÖNBEN A VISSZATÉRÉS FEJEZET ÁLLAMRÓL ÁLLAMRA COLORÁDÓBAN AZ ÚJ ANGLIAI KONFERENCIÁN ÖSSZEJÖVETEL MAINE-BEN BATTLE CREEKBEN TÁBOR-ÖSSZEJÖVETEL KANSASBAN

7 LÁTOGATÁS TEXASBAN FEJEZET LÁTOMÁS AZ ÍTÉLETRŐL A VIZSGÁLAT ÉS A KÍSÉRTÉS IDEJE FELHÍVÁS TEHERHORDOZÓKÉRT WHITE JAKAB HALÁLA ÁLLHATATOSSÁG A SZENVEDÉSBEN SZEMÉLYES ELMÉLKEDÉSEK A LÉLEKMENTÉSBEN NYUGALMAT TALÁLVA MUNKÁLKODÁS AZ IFJÚSÁGÉRT FEJEZET AZ EGÉSZSÉG HELYREÁLLÍTÁSA FEJEZET ÍRÁS ÉS IGEHÍRDETÉS LÁTOGATÁS BATTLE CREEKBEN AZ ENGEDELMESSÉG ÚTJA UTAZÁS AZ ARATÁSRA ISTEN ÖNKÉNTES MISSZIONÁRIUSAI AZ ÖNFELÁLDOZÁS PÉLDÁJA A MUNKÁSKAR SZAPORÍTÁSA A BIBLIAI IGAZSÁGBAN VALÓ HIT MEGERŐSÍTÉSE AZ 1883-AS GENERÁLKONFERENCIA BEFEJEZŐ MUNKÁK KELETEN FEJEZET MUNKÁLATOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN "IMPRIMERIE POLYGLOTTE" KIADÓHIVATAL SOK ORSZÁGBAN IRATOK ELADÁSA KÖNYVEVANGÉLISTÁK KIKÉPZÉSE FEJLŐDÉS HŰ SZOLGÁLAT ÁLTAL LÁTOGATÁS OLASZORSZÁGBAN FEJEZET MUNKÁLATOK NAGYBRITANNIÁBAN ÉS SKANDINÁVIÁBAN ÁTADÁS, BÁTORSÁG, BIZALOM OSZLIK A SÖTÉTSÉG ELSŐ LÁTOGATÁS SKANDINÁVIÁBAN MÁSODIK LÁTOGATÁS SKANDINÁVIÁBAN AZ 5. EURÓPAI MISSZIÓKONFERENCIA ÜGYESSÉG A MISSZIÓSZOLGÁLATBAN MENJETEK ELŐRE FIGYELEMREMÉLTÓ FEJLŐDÉS A REMÉNY ÉS BÁTORÍTÁS ÜZENETEI FEJEZET MEGERŐSÖDÖTT BIZALOM

8 INDÍTVÁNYOK A KÖZPONTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN INDÍTVÁNYOK A TERVEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA AZ INDÍTVÁNYOZOTT MÓDOSÍTÁSOK FORMAI MEGFOGALMAZÁSA EGY KÜLÖNÖS VÁLASZTMÁNYI TÁRGYALÁS A SZOMBATI ISTENTISZTELET FEJEZET VILÁGI TERVEK KÖTÉSÉNEK VESZÉLYE ISTEN MŰVÉBEN FEJEZET A CSENDES-ÓCEÁNON KERESZTÜL AZ UTAZÁS AZ AUSZTRÁLIAI KONFERENCIAI ÜLÉS AZ ISKOLA ÉRDEKEINEK MEGFONTOLÁSA BETEGSÉG ÉS TERVEK MÓDOSÍTÁSA AZ AUSZTRÁLIAI BIBLIA-ISKOLA MEGNYITÁSA GYENGESÉGGEL KÖRÜLVÉVE ÁTTEKINTÉS TAPASZTALATÁRÓL AZ JANUÁRJÁBAN TARTOTT AUSZTRÁLIAI KONFERENCIA TEVÉKENYSÉG ÚJ-ZÉLANDBAN FEJEZET AZ ELSŐ ASZTRÁLIAI TÁBORÖSSZEJÖVETEL FEJEZET AZ AVONDAL-I ISKOLA MUNKA ÉS NEVELÉS ALKALMAS TELEK KERESÉSE EGY IPARI KÍSÉRLET EGY SZÉP ÁLOM AFRIKAI BARÁTOK SEGÍTSÉGE AZ ELSŐ ÉPÜLET FELÁLLÍTÁSA ÚJABB PRÓBÁJA A HITNEK CÉLOK MISSZIÓMUNKA A LEGMAGASABB KIKÉPZÉS A FÖLD MEGÉRETT AZ ARATÁSRA NEVELÉSI TERV A MISSZIÓTERÜLETEK RÉSZÉRE ÉVEK MÚLTÁN FEJEZET DÉLEN KERESZTÜL AZ 1901-ES KONFERENCIÁRA A BEFOLYÁS ÉS KIKÉPZÉS KÖZPONTJAI KÜLÖNLEGES ALKALMAK DÉLEN KIKÉPZÉS NEVELŐINTÉZETEINKBEN: SOK ORSZÁGBAN ÖNKÉNTES MISSZIONÁRIUSOK ÚJJÁSZERVEZÉS FEJEZET AZ ORSZÁG FŐVÁROSÁBAN BATTLE CREEKBŐL KELETRE

9 ÚJ HELY KERESÉSE KEDVEZŐ HELY TAKOMA PARKBAN D.C EGY LÉPÉST ELŐRE A BÁTORÍTÁS SZAVAI KELJETEK FEL ÉS ÉPÍTSETEK FEJEZET DÉL-CALIFORNIÁBAN FEJEZET A SAN FRANCISCOI FÖLDRENGÉS MEGTORLÓ ÍTÉLET A VÁROSOK BEDOLGOZÁSA KÍVÜLESŐ KÖZPONTOKBÓL A ROMBOLÁS JELENETEI INTÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK FELHÍVÁS BŰNBÁNATRA FEJEZET AZ 1909-ES GENERÁLKONFERENCIA EGY REPREZENTATÍV ÖSSZEJÖVETEL A VÁROSI TEVÉKENYSÉG KÜLÖNÖS ERŐFESZÍTÉSEK ÚJ ANGLIÁBAN KÜLFÖLDI KÜLDÖTTSÉGEK HÁBORÚSÁG A NÉPEK KÖZÖTT FONTOS TANÁCSOK FEJEZET UTOLSÓ MUNKÁI SZEMÉLYES MUNKA AZ ÜZENET PIONÍRJAI TISZTA HANGOT A TROMBITÁNAK EGY KOMOLY ÜNNEPÉLYES FELSZÓLÍTÁS FEJEZET AZ UTOLSÓ BETEGSÉG FEJEZET TEMETKEZÉSI ÜNNEPÉLY ELMSHAVENBEN FEJEZET EMLÉKÜNNEPÉLY RICHMONDBAN FEJEZET TEMETÉS BATTLE CREEKBEN A TABERNÁKULUMBAN A SÍRNÁL

10 1. fejezet GYERMEKSÉGEM nov. 26-án Gorhamban /Maine/ születtem. Szüleim Harmon Róbert és Eunice, már évek óta éltek az államokban. Kora ifjúságukban komoly és Istennek szentelt tagjai lettek a püspöki metodista egyháznak. Ebben az egyházban fontos tisztséget töltöttek be, több mint negyven évet töltve bűnösök megtérítésével, valamint Isten művének építésével. Ez idő alatt legnagyobb lelki örömük gyermekeik - szám szerint nyolcnak - megtérése és Isten nyájához való csatlakozása volt. EGY BALESET Még gyermek voltam, mikor szüleim Gorhamból Portlandba /Maine/ költöztek. E helyen 9 éves koromban baleset ért, mely egész életemet befolyásolta. Ikertestvérem és egy iskolatársnőm társaságában Portland egy rétjén mentünk keresztül, mikor egy kb. 13 éves leány, valami csekélységen feldühödve, egy kővel orron dobott. Ájultan összeestem. Visszanyerve eszméletemet egy kereskedésbe találtam magam. Egy barátságos idegen felajánlotta, hogy kocsiján hazaszállít, én azonban gyengeségemet nem ismerve, azt mondtam neki, hogy inkább gyalogolok. A jelenlévők nem ismerték fel sérülésem súlyos voltát és így útnak engedtek. Alig mentünk egy pár percig, szédülni kezdtem és majdnem elájultam. Ikertestvérem és iskolatársnőm ezután hazatámogattak. A balesetem utáni időre nem emlékszem, anyám mondta, hogy semmire sem figyeltem, hanem három hétig félig eszméletlenül feküdtem. Kívüle senki sem hitt felgyógyulásomban, érezte, hogy életben maradok. Mikor visszanyertem eszméletemet úgy tűnt nekem, mintha aludtam volna. Nem emlékeztem az előzményre, és semmit nem tudtam betegségem okáról. Egy nagy bölcsőt készítettek számomra, ebben feküdtem hosszú hosszú heteken át. Csontvázzá soványodtam. Ez időtől fogva kértem az Urat, hogy készítsen el a halálra. Ha keresztény barátaink jöttek látogatóba, megkérdezték anyámat, vajon beszélt-e a halálról velem. Hallottam ezt és nagyon felizgatott. Keresztény szerettem volna lenni, és komolyan imádkoztam bűneim bocsánatáért. Erre szívembe béke költözött, mindenkit szerettem és kívántam, hogy mindnyájan nyerjék el bűneik bocsánatát, és szeressék Jézust úgy, mint én szerettem Őt. 10

11 Csak lassanként nyertem vissza erőmet. Mikor már ifjú barátaimhoz tudtam csatlakozni, velük játszani, azt tapasztaltam, hogy személyünk külseje gyakran befolyásolta társainkat, hogy különbséget tegyenek a velünk való érintkezésben. NEVELÉSEM Egészségem teljes helyreállítása reménytelennek látszott. Két évig nem tudtam az orromon át lélegzetet venni, az iskolába is csak ritkán mehettem. A tanulás lehetetlennek tűnt fel nekem éppúgy, mint a tanultakra való visszaemlékezés. Azt a leányt, ki szerencsétlenségemet előidézte, a tanítónőm segítőnek alkalmazta. Kötelességéhez tartozott az is, hogy az írásban és a többi feladatban segítsen. Mindinkább őszintébben fájlalta, hogy nekem ezt a szörnyű sérülést okozta, bár én vigyáztam, hogy ne emlékeztessem rá. Kedves és türelmes volt hozzám, komolynak és szomorúnak látszott, mikor látta, hogy mily nehézségekkel küzdök, csak hogy az iskolai műveltséget elsajátítsam. Az idegrendszerem rongált volt a kezem remegett úgy, hogy az írásban csak kevéssé haladtam, nem tudtam tovább jutni, mint a mintalapok kezdetleges kézírással való leírásáig. Ha tanulmányomra igyekeztem összpontosítani gondolataimat, a betűk elmosódtak a papíron, a homlokomról verejtékcseppek peregtek alá és az ájulás és szédülés környékezett. Állandóan köhögtem és általános testi gyengeség vett erőt rajtam. Tanítóim ajánlották, hogy hagyjam félbe tanulmányaimat, míg egészségem megjavul. Ifjú életem legnagyobb küzdelme volt, hogy beismerve gyengeségemet, abbahagyjam iskolai tanulmányaimat, feladva a reményt, hogy valaha is iskolai műveltséggel rendelkezzem 11

12 2. fejezet MEGTÉRÉSEM márciusában Miller Vilmos Portlandba érkezett, hol Krisztus második eljöveteléről sorozatos előadásokat tartott. Az előadásoknak nagy visszhangja volt, úgyhogy az Eascot utcai "Keresztény templom", melyben az előadásokat tartotta, nappal és este zsúfolva volt. A gyülekezeten nem volt izgalom észrevehető, hanem a hallgatók szívét mély komolyság uralta. Nemcsak a városban volt nagy az érdeklődés, hanem a falu népe is csapatostul áramlott nap mint nap az előadásra, kosarakban hozva magukkal az élelmüket, hogy reggeltől az egész esti befejezésig ott maradhassanak! Barátaim társaságában magam is felkerestem ezt az összejövetelt. Miller úr a próféciát tárta fel, oly pontossággal, hogy hallgatói szívét meggyőzte. A profetikus korszakról beszélt, számtalan bizonyítékot hozva fel, hogy állításait alátámassza. A készületleneknek komoly és erőteljes kérésére és figyelmeztetése által a tömeget egészen lebilincselte. IFJÚKORI BENYOMÁSOK Négy évvel ezelőtt iskolába menet egy darab papírost olvastam, mely egy angol férfi jövendölését tartalmazta, aki azt jósolta, hogy a föld mintegy harminc év múlva elpusztul. A papírost hazavittem és felolvastam a családnak. Utána gondolva a megjövendölt esemény félelemmel fogott el, az idő nagyon rövidnek látszott a megtérésre és a világ üdvösségére. A kis papíros szavai annyira hatottak reám, hogy Jézus visszajövetelére elkészülhessek. Azt tanították nekem, hogy Krisztusnak az ég felhőiben való eljövetele előtt egy földi millennium adatik, most azonban azt a meglepő üzenetet hallottam, hogy Krisztus 1843-ban, - tehát rövid pár év múlva - eljön. EGY LELKI ÉBREDÉS Különös összejöveteleket tartottak, hol a bűnösöknek alkalom adódott, hogy Megváltójukhoz közeledjenek és elkészülhessenek azokra a borzalmas eseményekre, melyek nemsokára bekövetkeznek. Az egész várost lelkiismeretfurdalás és félelem töltötte be. Ima összejöveteleket tartottak és a különböző közösségekben általános ébredés mutatkozott, mert többé-kevésbé mindenki érezte Krisztus visszajövetelének hirdetéséből áramló hatást. 12

13 Ha a bűnösöket felhívták, hogy jöjjenek előre bűnbánatot tartani, százan engedelmeskedtek a hívásnak, és én is többedmagammal keresztül furakodtam a tömegen és a keresők kötött foglaltam helyet. A szívemben azonban úgy éreztem, hogy sohasem leszek méltó arra, hogy Isten gyermekének nevezzenek. Gyakran imádkoztam Krisztus békességéért, de a kívánt szabadulást látszólag nem tudtam elnyerni. Rettenetes szomorúság töltötte el szívemet. Nem emlékeztem semmi olyan tettemre, mely ezt a szomorú érzést a szívem plántálhatta, hanem úgy véltem, hogy nem vagyok elég jó a mennybemenetelre, hogy az sokkal fenségesebb, semhogy elvárhassam azt. Az önbizalom hiánya és az a meggyőződés, hogy lehetetlen számomra, hogy valakivel is megértessem érzéseimet, visszatartott attól, hogy keresztény barátaimtól segítséget kérjek. Így vándoroltam hasztalan, sötétségben és kétségbeesésben miközben azok, kik tartózkodásomat nem ismerték fel, igazi helyzetemről semmit nem tudtak. MEGIGAZULÁS HIT ÁLTAL A következő nyáron szüleim részt vettek a buxtoni /Maine/ metodista sátorösszejövetelen, melyre magukkal vittek engem. Elhatároztam, hogy komolyan fogom az Urat keresni, és ha lehetséges bűneim bocsánatát elnyerhessem. Szívemnek vágya volt, hogy a keresztény reménységet és békét elnyerjem, mely a hitnek gyümölcse. Nagyon felbátorodtam mikor e szavakról hallottam prédikálni: "És ekképpen megyek be a királyhoz... ha ezután elveszek, hát elveszek" Eszter 4, 18. Megjegyzéseivel a prédikátor azokra utalt, kik reménység és félelem között ingadoznak, vágyódnak arra, hogy bűneiktől megszabaduljanak és Krisztus megbocsátó szeretetében részt vegyenek, azokban a kétség és a szolgaság által megkötözve bátortalanok és félnek a sikertelenségtől. Ezeknek azt ajánlotta, hogy adják át magukat Istennek és késedelem nélkül bízzák magukat az Ő kegyelmére. Kegyelmes Üdvözítőt fognak találni, ki kész az irgalom pálcáját kinyújtani, mint Ahasvérus Eszter királynéval tette, mikor a kegynek jelét adá neki. Mindazt, amit az Úr jelenlétében remegő bűnöstől megkívánnak az, hogy nyújtsa ki a hit kezeit és érintse a kegyelem pálcáját. Ez az érintés biztos megbocsátást és békét ad. Azok kik azt várják, hogy méltóak legyenek az isteni kegyelemre, mielőtt megkísérelnék Isten ígéreteit igénybe venni, komoly hibát követnek el. Egyedül Jézus tisztíthat meg bűneinktől, vétkeinket csak Ő bocsáthatja meg. Szavát adta, hogy meghallgatja kéréseinket és azok imáit teljesíti, akik hittel közelítenek Hozzá. Soknak meghatározhatatlan vélekedése, hogy szinte emberfelettien kell igyekeznünk, hogy Isten kegyét elnyerjék. Azonban minden önbizalom hasztalan, a bűnös csak akkor lesz reményteljes hívő, ha hitben Jézussal szövetkezik. 13

14 Ezek a szavak megvigasztaltak és felvilágosítottak engem, hogy mit tegyek, ha üdvözülni akarok. Most már az utam világosabb lett, s a sötétség lassan oszladozni kezdett. Komolyan imádkoztam bűneim bocsánatáért és azon igyekeztem, hogy teljesen átadjam magam az Úrnak. Azonban gyakran elfogott a félelem, mert nem éreztem azokat a lelki folyamatokat, melyeket én Istentől való elfogadásom bizonyítékainak tartottam és nem mertem hinni, hogy azok nélkül én megtértem. Mégis mennyire szükségem volt az egyszerű hitre a megtéréshez. A TEHERTŐL MEGSZABADULVA Mialatt én és mások, kik az Urat keresték az oltár előtt meghajoltunk, a szívem így szólt: "Jézusom segíts, ments meg engem, vagy elpusztulok! Nem hagyok fel addig könyörgésemmel, míg meg nem hallgatsz és bűneimet megbocsátod." Szűkölködő, gyámoltalan állapotomat még sohasem éreztem ennyire. Mialatt térdeltem és imádkoztam, terhemtől hirtelen megszabadultam és a szívem megkönnyebbült. Először megdöbbenést éreztem és megkíséreltem a félelem terhét ismét magamra venni. Azt véltem, hogy nincs jogom az örömre és a boldogságra. De Jézust oly közel éreztem, hogy képes voltam minden gondommal csapásommal és problémámmal hozzá menni, éppúgy, mint a szűkölködők tették, mikor segítséget kértek tőle földönjártakor. Bizonyos voltam szívemben, hogy az én különös problémáimat megérti és rokonszenvezik velem. Sosem tudtam elfelejteni Jézus részvétteljes szeretetének biztosítékát, velem szemben, ki az Ő figyelmére mennyire méltatlan voltam. Azalatt a rövid idő alatt, míg az imádkozókkal térdeltem többet tanultam Krisztus jelleméből, mint valaha. Egy anya /Izraelben/ hozzám jött és azt kérdezte: "Kedves gyermekem, megtaláltad Jézust?" Igennel akartam válaszolni, mikor így kiáltott: "Igen, te megtaláltad, az arcodon látom, hogy az Ő békessége van veled." Ismételten így szóltam magamban: "Vallás lehet ez? Nem tévedek?" Túl soknak tűnt fel ez nekem, túl nagy előjognak, hogy igényelhessem. Noha féltem nyíltan beismerni, éreztem, hogy az Üdvözítő megáldott és bűneimet megbocsátotta. ÚJ ÉLET A sátor-összejövetel nemsokára végetért és mi haza készülődtünk. Gondolataim a hallott prédikációkon, intéseken és imákon járt. Az egész természet megváltozott. Az összejövetel nagyobb része felhős esős volt, és érzéseim az időjárással voltak összhangban. Most azonban a nap ragyogóan sütött, és az egész földet fénnyel és melegséggel árasztotta el. A fák és a fű zöldje üdébb volt, az ég csodálatosan mély kék színű, a föld mintegy mosolygott az Isten békességétől. Így 14

15 hatoltak át az igazság napjának sugarai kedélyem felhőin és sötétségén, elriasztva a komoly árnyakat. Úgy tűnt nekem mintha mindenki békességben lenne Istennel és Lelke által újjászületett volna. Bármerre tekintettem, mintha minden változáson ment volna keresztül. A fák szebbek voltak, a madarak kedvesebben énekeltek. Alkotójukat dicsérték énekükkel. Nem szívesen beszéltem, féltem, hogy ez a boldogság eltűnik és én Jézus szeretetének e drága bizonyítékaival szegényebb lennék. Életemet más megvilágításban szemléltem. A csapás, mely gyermekségemet komorrá tette, most az irgalmasság cselekedetének tűnt fel javamra, hogy szívemet távol tartsa a világtól és annak szórakozásaitól és a mennyei tartós örömökre tegyen befogadóképessé. CSATLAKOZÁS A METHODISTÁKHOZ A sátor-összejövetelről való visszaérkezés után nemsokára engem is többekkel próbára felvettek a gyülekezetbe. Gondolataim sokat foglalkoztak a keresztséggel. Bármely fiatal is voltam, felismertem, hogy a Szentírásban a keresztség formája az alámerítkezés. Néhány metodista testvérnő hasztalanul igyekezett engem meggyőzni, hogy a bibliai keresztség a meghintés. A metodista prédikátor beleegyezett, hogy a jelölteket alámerítsék, ha ők lelkiismereti okokból ezt a formát előnyben részesítik, azonban megjegyezte, hogy Isten a meghintést éppúgy elfogadja. Végre kitűzték az időt, mikor e szent cselekményben részesülni fogunk. Szeles idő volt, mikor tizenketten a tengerbe szálltunk, hogy alámerítsenek. Nagy hullámok csapdosták a partot, mikor azonban a nehéz keresztet felvettem, békém teljes lett. Mikor kijöttem a vízből saját erőm majdnem teljesen eltűnt, mert az Úr ereje töltött ki. Éreztem, hogy nem e világból való vagyok, hanem a hullámsírból egy új életre támadtam fel. Ugyanaznap délutánján tagnak vettek fel a gyülekezetbe. 15

16 3. fejezet KÜZDELEM A KÉTKEDÉS ELLEN Ismét erősen vágyakoztam, hogy iskolába járjak és megkíséreljem az iskolai tudás elnyerését, ezért beléptem egy portlandi hölgyszemináriumba. Mikor aztán a tanulást megkezdtem az egészségemet annyira aláásta, hogy ha kitartok az iskolába járás mellett, az életemet kellett volna feláldoznom. Nagyon szomorúan hazatértem. A szemináriumban azt is kifogásolták, hogy oly befolyások vettek körül melyek magukhoz akartak láncolni és Istentől oly módon akartak elszakítani, hogy magában a vallásban örüljünk. Egy ideig állandóan elégületlen voltam önmagammal és keresztény vívmányaimmal és Isten szeretetének és irgalmának tudata, nem élt bennem állandóan. Többször bátortalanság fogott el és ez nagy szívszorongást okozott. ADVENTMOZGALOM PORTLANDBAN júniusában Miller úr egy második előadássorozatot tartott Portlandban a Cascet-utcai templomban. Nagy előjognak tartottam, hogy ezeket az előadásokat látogathattam, mert elbátortalanodtam és úgy éreztem, hogy még nem készültem el az Úrral való találkozásra. Ez a második előadássorozat nagyobb feltűnést keltett a városban, mint az első. A különböző közösségek kevés kivétellel bezárták templomaikat Miller úr előtt. A szószékről megkísérelték a prédikációkban, az előadó állítólagos fanatikus tévedéseit megcáfolni, azonban a figyelmes hallgatók csapatai továbbra is felkeresték az összejövetelt. Sokan képtelenek voltak, hogy a házba bejussanak. Az összegyűltek szokatlanul nyugodtak és figyelmesek voltak. Miller úr nem prédikált virágnyelven, szónoklatai nem voltak a beszédművészet remekei, azonban világos és meglepő tényeket adott elő, melyek hallgatóit közömbösségükből felrázták. Előadásában elméleteit és kijelentéseit a Szentírásból vette, s bizonyítékokkal támasztotta alá. Szavait meggyőző erő hatotta át, mely az igazság beszédét mintegy megpecsételte. Udvarias és rokonszenves volt. A ház minden ülése foglalt volt és a szószék körüli hely is teljesen megteltnek látszott. Többször láttam, hogy elhagyta helyét, hogy egy gyenge öreg embert, vagy asszonyt kézen fogjon, helyet keressen nekik, majd visszatérve folytatta prédikációját. Joggal nevezték "Miller atyának", mert hűségesen vigyázott azokra, kik nála kerestek menedéket. Lénye szeretetteljes volt. Kellemes vérmérséklettel és lágy szívvel rendelkezett. 16

17 Érdekes szónok volt, és intései, melyeket a Krisztusvallókhoz és a bűnbánatmegvetőkhöz intézett találóak és erőteljesek voltak. Összejövetelei néha megrázóan komolyak voltak. Emberi események fenyegető válsága ülte meg a hallgató tömeg kedélyét. Sokan engedtek a Szentlélek meggyőző hatásának. Ősz férfiak és idős asszonyok reszkető lépésekkel járultak a bűnbánati padhoz, erőteljes korban lévő személyek az ifjúság, sőt a gyermekek is mélyen megindultak. Sóhajok és a sírás hangja vegyültek Isten dicséretével az imaoltárnál. Én hittem Isten szolgájának komoly szavaiban és fájt a szívem, ha ellenálltak, vagy kigúnyolták azokat. Gyakran látogattam az összejöveteleket és hittem, hogy elkészüljek a vele való találkozásra. Állandóan a szívtisztaságáról elmélkedtem. Mindenekelőtt arra vágytam, hogy a nagy áldásban részesüljek és érezzem, hogy Isten teljesen elfogadott. A MEGSZENTELŐDÉS NEHÉZSÉGEI A metodistáknál sokat hallottam a megszentelődésről, de nem volt róla világos képem. Ez a szentség, úgy tűnt fel nekem, hogy kívül áll az én birodalmamon, hogy a tisztaság ezen állapotát az én szívem sosem fogja tapasztalni. Láttam személyeket, amint erős lelki hatások befolyására testi erejüket elvesztették és azt hallottam, hogy ezt a szentség bizonyítékának tartják. Azt azonban nem tudom felfogni, hogy mi szükség arra, hogy az Isten teljesen megszenteljen. Keresztény barátaim így szóltak hozzám: " Higgyél most Jézusban! Hidd, hogy most elfogad téged!" Ezt megkíséreltem, de lehetetlen volt elhinnem, hogy áldást kaptam, mely - véleményem szerint - az egész lényemet áthatotta volna. Csodálkoztam szívem keménységén, hogy alkalmatlan voltam a Lélek fenségét tapasztalni, mit mások igazoltak. Úgy láttam, hogy más vagyok, mint a többiek és hogy részemre örökre elveszett a szentség teljes öröme és a szív tisztasága. Fogalmaim a megigazulásról és a megszentelődésről zavarosak voltak. Ezt a két állapotot nekem egymástól elválasztva és elkülönítve adták elő, ennek ellenére nem tudtam felfogni és megérteni e kifejezések különbségét és jelentőségeit. A prédikátorok felvilágosításai csak szaporították nehézségeimet. Képtelen voltam az áldást a magam számára igényelni és csodálkoztam, hogy az csak a metodistáknál lehet elnyerni és vajon azáltal, hogy az adventista összejöveteleket látogatom nem vesztem el azt, amit mindenek felett kívánok, Istennek Szent lelkét. Megfigyeltem, hogy egyesek azok közül, kik állították, hogy megszentelődtek, elkeseredtek, ha Jézus újra jöveteléről hallottak. Ez nem bizonyította, a szerintünk birtokolt megszentelődést. Nem értettem, hogy miért harcolnak annyira a prédikátorok Krisztus visszajövetelének közelsége ellen. E hit prédikálását reformáció követte, sok jámbor igehirdető és laikus tag elfogadta azt igazságul. Úgy tűnt nekem, 17

18 hogy azok, kik Jézust őszintén szerették, készségesen elfogadták jövetelének hírét és örültek, hogy már közel van. Úgy éreztem, hogy csak azt igényelhetem a számomra, amit ők, mint megigazulást hirdetnek. Azt olvastam Isten Szavában, hogy megszentelődés nélkül senki sem láthatja az Urat. Tehát még egy magasabb fokot kell elérnem, hogy biztos lehessek az örök életben! Állhatatosan tanulmányoztam ezt a tárgyat, mert azt hittem, hogy Krisztus nemsokára jön és féltem, hogy készületlenül talál a Vele való találkozás. Éjjel és nappal a kárhozat szavai csengtek fülemben és szívem állandóan így kiáltott az Úrhoz: "Mit tegyek, hogy üdvözüljek?" AZ ÖRÖKÖS GYÖTRELEM TANA Gyülekezetemben az igazság szigora elhomályosította és beárnyékolta Isten irgalmát és szeretetét. Nagy szívszorongást éltem át ezekben a napokban. Azt tanították nekem, hogy létezik egy örökké égő pokol és mikor az Isten és reménység nélkül sínylődő bűnösök állapotára gondoltam, kétségbe estem. Féltem, hogy elveszek és így az egész örökkévalóságon át élő halottként fogok szenvedni. Állandóan előttem lebegett az a borzalmas gondolat, hogy bűneim túl nagyok, hogy megbocsátassanak és így örökre elveszek. Mélységesen hatott reám az a borzalmas leírás, melyet az elveszett lelkekről hallottam. A prédikátorok eleven képekkel ecsetelték az elveszettek állapotát. Azt tanították, hogy Isten csak a megszentelteket akarja megmenteni, hogy Isten szeme állandóan rajtunk pihen, hogy Isten a könyveket pontosan és végtelen bölcsességgel maga vezeti és hogy mindent elkövetett bűnünket hűségesen leírja és annak igazságos büntetését megkapjuk. Sátán-sóvárnak jellemezték, ki mohón kapja el áldozatát, hogy a legmélyebb szívszorongásba ejtse őt és egy örökké égő pokol borzalmai közepette örvendjen a szenvedéseiken. Hol ezrek és ezrek kínja, melyet a tűz hullámaiban tekerődző áldozatok kínlódásuk közepette így kiáltanak fel a pokolban: "Meddig Uram meddig?" Ekkor ez a válasz mennydörög a mélység felé: "Az örökké valóságon át!" Majd az olvadt hullámok ismét átfogják az elveszetteket és lehúzzák egy állandóan háborgó tűztenger mélyébe. Mialatt ezt a borzalmas leírást hallgattam, képzelőerőmre ez olyan hatást tett, hogy verejtékeztem és nehezemre esett, hogy félelmemben fel ne kiáltsak, mert szinte éreztem már a kárhozat szenvedéseit. Ezután az igehirdető az élet bizonytalanságáról beszélt: "Ebben a pillanatban még itt vagyunk, de a következőben már a pokolban! Az egyik percben a földön, a következőben a mennyországban! A tűz tengerét és a démonok társaságát fogják-e választani, vagy a menny áldásait az angyalok társaságával? Az elveszett lelkek ordítását és átkozódását fogjuk-e hallani az örökkévalóságon át, vagy Jézus énekeit fogjuk énekelni a trón előtt?" 18

19 Mennyei Atyánkat kényúrnak mutatták be, aki a kárhozottak szenvedésiben gyönyörködik és nem mint a bűnösök szerető részvétteljes barátját, ki teremtményeit emberi elmével fel nem fogható módon szereti és azt kívánja, hogy mindegyiküket mentsék meg az Ő országa számára. Mikor ezt a gondolatot felfogtam, hogy Isten gyönyörködik teremtményei kínjában - kiket hasonlatosságára teremtett - úgy tűnt nekem, mintha egy sötét felhő elszakított volna tőle. Mikor azon tűnődtem, hogy a világmindenség Teremtője, az istenteleneket a pokolba véli, hogy a végtelen örökkévalóságon keresztül égjenek, szívem összeszorult félelmében és kételkedtem abban, hogy egy ilyen borzalmas kényuralkodó lény valaha is lehajol hozzám, hogy engem a bűnösökre kimondott ítélettől megmentsen. Azt gondoltam, hogy az elítélt bűnösök sorsában kell osztoznom - azaz a pokol lángjait kel örökké elszenvednem - addig míg Isten létezik. Majdnem teljes sötétség borított el engem és nem láttam kiutat. Mennyi nehézségtől és bánattól szabadultam volna meg, ha megmutatták volna az igazságot, melyet nem ismerek. Ha többet mondtak volna nekem Isten szeretetéről mint az Ő szigorúságáról, akkor jellemének szépsége és dicsősége mély és komoly szeretettel töltött volna be engem Alkotóm iránt. 19

20 4. fejezet NYILVÁNOS MŰKÖDÉSEM KEZDETE Mindez ideig nem imádkoztam nyilvánosan és az ima-összejöveteleken is csak egy pár félénk szót szóltam. Azt az indítatást éreztem, hogy a mi imacsoportunkban imában Istent keressem. De nem mertem, mert féltem, hogy belezavarodok és nem tudom majd gondolataimat kifejezni. De ez a kötelesség oly nyomatékosan vésődött lelkembe, hogy titkos imáimat Isten kigúnyolásának véltem, mert nem engedelmeskedtem akaratának. Kétségbeestem és három hétig maradtam ezen lelkiállapotban anélkül, hogy egyetlen fénysugár is áttörte volna azt a sötét felhőt, mely engem körülvett. Lelki fájdalmam óriási volt. Néha egész éjszakát nem mertem a szemem lehunyni, hanem vártam, míg az ikertestvérem elaludt. Azután csendben leszálltam ágyamról, letérdeltem és néma fájdalommal halkan imádkoztam. Az örökké égő pokol borzalmai állandóan előttem lebegtek. Tudtam, hogy ebben az állapotban lehetetlenség sokáig élni, de nem mertem meghalni, hogy bűnösök borzalmas sorsában osztozzam. Irigyen szemléltem azokat, kik tudatában voltak annak, hogy Isten elfogadta őket. Mily érdekes volt fájdalomtól tört lelkemnek a keresztény reménysége! Gyakran egész éjszaka imádkoztam, sóhajtva és remegve kimondhatatlan szívfájdalmak és egy minden leírást felülmúló reménytelenség közepette. "Uram, irgalmazz!" volt a kérésem és mint a szegény vámszedő, nem mertem szemeimet az égre emelni, hanem tekintetemet a földre szegeztem. Lesoványodtam és elerőtlenedtem, de a szenvedésem és kétségbeesésem nem hagyott el. ÁLOM A TEMPLOMRÓL ÉS A BÁRÁNYRÓL Mialatt így lesújtott állapotban voltam, egy álmot láttam, mely mély benyomást tett rám. Álmomban láttam egy templomot, amelybe csal úgy özönlött a nép. A végidőben csak azok szabadultak meg, akik ezen templomokban kerestek menedéket, akik künn maradtak, örökre elvesztek. A kívül maradt tömeg kinevette azokat, akik a templomban voltak, s azt mondta, hogy itt egy ravasz csalásról van szó és egyáltalán nincs olyan veszedelem, amely elől menekülni kellene. Ezek egyeseket erővel is megakartak akadályozni a templomba való belépésben. Mivel féltem, hogy engem is kinevetnek és kigúnyolnak, meg akartam várni, míg a tömeg eloszlik, vagy ki akartam lesni azt a pillanatot, midőn beosonhatok a templomba. A tömeg azonban ahelyett, hogy szétoszlott volna, állandóan gyarapodott és mivel attól tartottam, hogy elkések a templomból, elhagytam otthonomat és keresztül törtem magam a tömegen. Sietségemben nem ügyeltem 20

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo KISZÁRADT CSONTOK Írta Tony Alamo Az Úr látomást küldött az ótestamentumbeli Ezékiel prófétának. Egy völgyet látott tele száraz csontokkal, amelyek Izráel és a világ lelki halálát jelképezték. A látomás

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja

A Biblia gyermekeknek bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Üldözőből prédikátor Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Ozsváth Beáta ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Előszó Talán sokan meglepődnek a könyv címén. Rengetegen nem tudják, ezért mondom el a legelső kéziratom arról szólt, hogyan harcoltunk és küzdöttünk ketten a

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes Isten a minta-adó Az adás krisztusi identitásunk alapja (adással kapcsolatos szavak több mint kétezerszer fordulnak elő a Bibliában)..megvizsgáljátok,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT

JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT Róma 5,9: vére által igazzá váltunk Zsidó 13,12: Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy vérével megszentelje a népet 1Ján. 1,7: Fiának,

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben