Ellen G. White ÉLETÜNK ÉS MUNKÁNK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ellen G. White ÉLETÜNK ÉS MUNKÁNK"

Átírás

1 ÉLETÜNK ÉS MUNKÁNK

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET GYERMEKSÉGEM EGY BALESET NEVELÉSEM FEJEZET MEGTÉRÉSEM IFJÚKORI BENYOMÁSOK EGY LELKI ÉBREDÉS MEGIGAZULÁS HIT ÁLTAL A TEHERTŐL MEGSZABADULVA ÚJ ÉLET CSATLAKOZÁS A METHODISTÁKHOZ FEJEZET KÜZDELEM A KÉTKEDÉS ELLEN ADVENTMOZGALOM PORTLANDBAN A MEGSZENTELŐDÉS NEHÉZSÉGEI AZ ÖRÖKÖS GYÖTRELEM TANA FEJEZET NYILVÁNOS MŰKÖDÉSEM KEZDETE ÁLOM A TEMPLOMRÓL ÉS A BÁRÁNYRÓL EGY ÁLOM, MELYBEN JÉZUST LÁTTAM BARÁTI ROKONSZENV ÉS TANÁCSOK ELSŐ NYILVÁNOS IMÁM LÁTOMÁS AZ ATYA SZERETETÉRŐL BIZONYSÁGOT TENNI TEVÉKENYSÉGEM AZ IFJÚSÁGÉRT FEJEZET KILÉPEK A GYÜLEKEZETBŐL KÜLÖNBSÉG A HITPONTOKBAN KRISZTUS VISSZAJÖVETELÉNEK REMÉNYE UTOLSÓ BIZONYSÁGTÉTELEM AZ ÖSSZEJÖVETELEN AZ ADVENTÜZENET TERJESZTÉSE A HALHATATLANSÁG KÉRDÉSE A LELKÉSZ LÁTOGATÁSA GYÜLEKEZETI KIHALLGATÁS AZ I CSALÓDÁS ÖSSZEJÖVETELEK A BEETHOVEN TEREMBEN BROWN TESTVÉR FIGYELMEZTETÉSEI A BOLDOG VÁRAKOZÁS

3 A ZAVAR NAPJAI SZÁMÍTÁSI HIBA ÚJ REMÉNYSÉG HITÜNK PRÓBÁJA AZ ELŐKÉSZÜLET IDEJE ELMÚLT AZ IDŐ ELSŐ LÁTOMÁSOM FEJEZET FELHÍVÁS AZ UTAZÁSRA FÉLELEM A FENNHÉJÁZÁSTÓL HÍVŐK KÖZÖTT MAINE-BEN FEJEZET IMA-MEGHALLGATÁSOK FEJEZET A MUNKA NEW-HAMPSHIREBEN MORSE TESTVÉR BÁTORÍTÁSA AZ IGAZI ISTENFÉLELEM HIÁNYA LELKI MAGNETIZMUS ÖSSZEJÖVETEL COLLIER TESTVÉRNÉL TAN: HOGY MÁR NEM TUDUNK BŰNÖZNI IGAZI MEGSZENTELŐDÉS FEJEZET TALÁLKOZÁSOM A FANATIZMUSSAL HAMIS ALÁZATOSSÁG A MUNKÁTÓL VALÓ TARTÓZKODÁS TANÁNAK GYÜMÖLCSEI A MUNKA MÉLTÓSÁGA EGY NEHÉZ PRÓBA INTÉS A HŰSÉGRE AZ ISTENI JÓVÁHAGYÁS PECSÉTJE A MÚLT TANAI FEJEZET AZ ÚR SZOMBATJA FEJEZET HÁZASSÁG ÉS EGYÜTT MUNKÁLKODÁS MEGERŐSÖDÉS A HITBEN KOMOLY ÉS HATHATÓS IMA MUNKA MASSACHUSETTBEN LÁTOMÁS A MENNYEI SZENTÉLYRŐL FEJEZET KÜZDELEM A SZEGÉNYSÉGGEL ELSŐ LÁTOGATÁS CONNECTICUTBAN ÖSSZEJÖVETEL ROCKY HILLBEN PÉNZKERESÉS, HOGY NEW YORK ÁLLAM NYUGATI RÉSZÉT MEGLÁTOGATHASSUK

4 13. FEJEZET TEVÉKENYSÉGÜNK NYUGAT-NEW YORKBAN 1848-BAN ÖSSZEJÖVETEL BOLNEYBEN LÁTOGATÁS SNOW TESTVÉRNÉL HANNILÁBAN ÖSSZEJÖVETEL PORT GIBSONBAN LÁTOGATÁS HARRIS TESTVÉRNÉL CENTERPORBAN LÁTOGATÁS ABBEY TESTVÉRNÉL BROOKFIELDBEN FEJEZET LÁTOMÁS AZ ELPECSÉTELÉSRŐL FEJEZET AZ ISTENI ELŐRELÁTÁS BÁTORÍTÓ VÉGZÉSEI COLLIUS GILBERT GYÓGYULÁSA TEMPLE TESTVÉRNŐ GYÓGYULÁSA HASTINGS LEONÁRD CSALÁDJA KÖLTÖZKÖDÉS CONNECTICUTBA 1849-BEN ÉLŐ VÍZ... EGY ÁLOM FEJEZET A KIADÓI MUNKA KEZDETE A "THE PRESENT TRUTH" CÍMŰ LAP LÁTOGATÁS MAINE ÁLLAMBAN HITBEN ELŐRE LETELEPEDÜNK OSWEGONBAN FEJEZET A SZÉTSZÓRT NYÁJ LÁTOGATÁSA CAMDENBEN /N.Y./ VERMONTBAN A CSÜGGEDÉSTŐL MEGSZABADULVA KELET KANADÁBAN ÖSSZEJÖVETEL JOHNSONBAN /VERMONT/ VISSZATÉRÉS NEW YORKBA FEJEZET A KIADÓI MUNKA FELÚJÍTÁSA SÁTÁN AKADÁLYOZÓ TEVÉKENYSÉGE GYŐZNI HIT ÁLTAL A "REVIEW AND HERALD" FOLYÓIRAT KÖLTÖZKÖDÉS SARATOGA SPRINGSBE FEJEZET ROCHESTERBEN /NEW YORK/ HARMON RÓBERT HALÁLA CÉLEGYENESEN ELŐRE A NYOMDA VEZETŐJÉNEK MEGTÉRÉSE WHITE NÁTÁN ÉS ANNA FEJEZET

5 ELŐREHALADÁS NEHÉZSÉGEK KÖZÖTT ELSŐ LÁTOGATÁS MICHIGANBEN ÍRÁS ÉS UTAZÁS A BETEGSÉGTŐL MEGMENTVE UTAZÁS MICHIGANBE ÉS WISCONEIBA VISSZATÉRÉS ROCHESTERBE WHITE ANNA HALÁLA FEJEZET KÖLTÖZKÖDÉS MICHIGANBE VIGASZTALÓ ÍGÉRETEK ÉLETÜNK SORA MEGVÁLTOZIK FEJEZET TEVÉKENYSÉG KÖZÉP-NYUGATON GYŐZELEM WAUKONBAN /IOWA/ LÁTOMÁS LOVETT GROVÉBEN /OHIO/ A "SPIRITUAL CIFT" C. KÖNYV I.KÖTETÉNEK ÍRÁSA FEJEZET SZEMÉLYES PRÓBÁK FÁRADOZÁSOK A KIADÓI MŰ MEGALAPÍTÁSÁRA SZÜLŐI GONDOK ELVESZÍTJÜK GYERMEKEINKET FEJEZET KÜZDELEM A BETEGSÉG ELLEN WHITE JAKAB TESTVÉR BETEGSÉGE TARTÓZKODÁSUNK DANSWILLE-BEN /N.Y./ AZ IMA ÉS AZ ÁLDÁS IDEJE FEJEZET KÜZDELEM ÉS GYŐZELEM TEVÉKENYSÉG WRIGHTBEN GREENVILLE-BEN /MICH./ LÁTOGATÁS BATTLE CREEKBEN 1867 MÁRC RAGASZKODÁS ISTENHEZ FEJEZET ÚJ ANGLIA GYÜLEKEZETEIBEN MAINE-BEN ÉBREDÉSI ÖSSZEJÖVETELEK WASHINGTONBAN VERMONTBAN ÉS NEW YORKBAN VISSZATÉRÉS MIVHIGANBE FEJEZET AZ ELVESZETTEK VISSZANYERÉSE EGY BÁTORÍTÓ ÁLOM LÁTOGATÁS A MICHIGANI GYÜLEKEZETEKBEN BETEGÁPOLÁS ÉBREDÉSI ÖSSZEJÖVETELEK GREENVILLE-BEN

6 AZ ELVESZETT JUHOK ÚTON BATTLE CREEKBE GENERÁLKONFERENCIA 1868 MÁJUSÁBAN FEJEZET VÁNDORLÁS A KESKENY ÖSVÉNYEN FEJEZET TEHERHORDÁS EGY ÜNNEPÉLYES ÁLOM FEJEZET MISSZIÓMUNKA FEJEZET TOVÁBBI TERVEK FEJEZET AZ EGÉSZ VILÁGON KÜLÖNÖS ELŐKÉSZÜLET AZ ISTENI ELŐRELÁTÁS MEGNYILATKOZIK MINDENÜTT A VIZEK MELLÉ VETNI IRATOK TÖBB NYELVEN DRÁGA LELKEK ARATÁSA FEJEZET IRATTERJESZTÉS FEJEZET NYILVÁNOS MUNKA 1877-BEN KÜLÖNLEGES ÖSZZEJÖVETELEK A KOLLÉGIUMI TANULÓK RÉSZÉRE MÉRTÉKLETESSÉGI ÖSSZEJÖVETELEK AZ INDIAI TÁBORBAN HITBEN ELŐRE MENNI A KELETI TÁBORÖSSZEJÖVETELEK VISSZATÉRÉS MICHIGANBE ÉS CALIFORNIÁBA FEJEZET LÁTOGATÁS OREGONBAN AZ UTAZÁS KÜLÖNÖS ÉRDEKŰ ÖSSZEJÖVETELEK EGY ISTENTISZTELET A BÖRTÖNBEN A VISSZATÉRÉS FEJEZET ÁLLAMRÓL ÁLLAMRA COLORÁDÓBAN AZ ÚJ ANGLIAI KONFERENCIÁN ÖSSZEJÖVETEL MAINE-BEN BATTLE CREEKBEN TÁBOR-ÖSSZEJÖVETEL KANSASBAN

7 LÁTOGATÁS TEXASBAN FEJEZET LÁTOMÁS AZ ÍTÉLETRŐL A VIZSGÁLAT ÉS A KÍSÉRTÉS IDEJE FELHÍVÁS TEHERHORDOZÓKÉRT WHITE JAKAB HALÁLA ÁLLHATATOSSÁG A SZENVEDÉSBEN SZEMÉLYES ELMÉLKEDÉSEK A LÉLEKMENTÉSBEN NYUGALMAT TALÁLVA MUNKÁLKODÁS AZ IFJÚSÁGÉRT FEJEZET AZ EGÉSZSÉG HELYREÁLLÍTÁSA FEJEZET ÍRÁS ÉS IGEHÍRDETÉS LÁTOGATÁS BATTLE CREEKBEN AZ ENGEDELMESSÉG ÚTJA UTAZÁS AZ ARATÁSRA ISTEN ÖNKÉNTES MISSZIONÁRIUSAI AZ ÖNFELÁLDOZÁS PÉLDÁJA A MUNKÁSKAR SZAPORÍTÁSA A BIBLIAI IGAZSÁGBAN VALÓ HIT MEGERŐSÍTÉSE AZ 1883-AS GENERÁLKONFERENCIA BEFEJEZŐ MUNKÁK KELETEN FEJEZET MUNKÁLATOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN "IMPRIMERIE POLYGLOTTE" KIADÓHIVATAL SOK ORSZÁGBAN IRATOK ELADÁSA KÖNYVEVANGÉLISTÁK KIKÉPZÉSE FEJLŐDÉS HŰ SZOLGÁLAT ÁLTAL LÁTOGATÁS OLASZORSZÁGBAN FEJEZET MUNKÁLATOK NAGYBRITANNIÁBAN ÉS SKANDINÁVIÁBAN ÁTADÁS, BÁTORSÁG, BIZALOM OSZLIK A SÖTÉTSÉG ELSŐ LÁTOGATÁS SKANDINÁVIÁBAN MÁSODIK LÁTOGATÁS SKANDINÁVIÁBAN AZ 5. EURÓPAI MISSZIÓKONFERENCIA ÜGYESSÉG A MISSZIÓSZOLGÁLATBAN MENJETEK ELŐRE FIGYELEMREMÉLTÓ FEJLŐDÉS A REMÉNY ÉS BÁTORÍTÁS ÜZENETEI FEJEZET MEGERŐSÖDÖTT BIZALOM

8 INDÍTVÁNYOK A KÖZPONTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN INDÍTVÁNYOK A TERVEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA AZ INDÍTVÁNYOZOTT MÓDOSÍTÁSOK FORMAI MEGFOGALMAZÁSA EGY KÜLÖNÖS VÁLASZTMÁNYI TÁRGYALÁS A SZOMBATI ISTENTISZTELET FEJEZET VILÁGI TERVEK KÖTÉSÉNEK VESZÉLYE ISTEN MŰVÉBEN FEJEZET A CSENDES-ÓCEÁNON KERESZTÜL AZ UTAZÁS AZ AUSZTRÁLIAI KONFERENCIAI ÜLÉS AZ ISKOLA ÉRDEKEINEK MEGFONTOLÁSA BETEGSÉG ÉS TERVEK MÓDOSÍTÁSA AZ AUSZTRÁLIAI BIBLIA-ISKOLA MEGNYITÁSA GYENGESÉGGEL KÖRÜLVÉVE ÁTTEKINTÉS TAPASZTALATÁRÓL AZ JANUÁRJÁBAN TARTOTT AUSZTRÁLIAI KONFERENCIA TEVÉKENYSÉG ÚJ-ZÉLANDBAN FEJEZET AZ ELSŐ ASZTRÁLIAI TÁBORÖSSZEJÖVETEL FEJEZET AZ AVONDAL-I ISKOLA MUNKA ÉS NEVELÉS ALKALMAS TELEK KERESÉSE EGY IPARI KÍSÉRLET EGY SZÉP ÁLOM AFRIKAI BARÁTOK SEGÍTSÉGE AZ ELSŐ ÉPÜLET FELÁLLÍTÁSA ÚJABB PRÓBÁJA A HITNEK CÉLOK MISSZIÓMUNKA A LEGMAGASABB KIKÉPZÉS A FÖLD MEGÉRETT AZ ARATÁSRA NEVELÉSI TERV A MISSZIÓTERÜLETEK RÉSZÉRE ÉVEK MÚLTÁN FEJEZET DÉLEN KERESZTÜL AZ 1901-ES KONFERENCIÁRA A BEFOLYÁS ÉS KIKÉPZÉS KÖZPONTJAI KÜLÖNLEGES ALKALMAK DÉLEN KIKÉPZÉS NEVELŐINTÉZETEINKBEN: SOK ORSZÁGBAN ÖNKÉNTES MISSZIONÁRIUSOK ÚJJÁSZERVEZÉS FEJEZET AZ ORSZÁG FŐVÁROSÁBAN BATTLE CREEKBŐL KELETRE

9 ÚJ HELY KERESÉSE KEDVEZŐ HELY TAKOMA PARKBAN D.C EGY LÉPÉST ELŐRE A BÁTORÍTÁS SZAVAI KELJETEK FEL ÉS ÉPÍTSETEK FEJEZET DÉL-CALIFORNIÁBAN FEJEZET A SAN FRANCISCOI FÖLDRENGÉS MEGTORLÓ ÍTÉLET A VÁROSOK BEDOLGOZÁSA KÍVÜLESŐ KÖZPONTOKBÓL A ROMBOLÁS JELENETEI INTÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK FELHÍVÁS BŰNBÁNATRA FEJEZET AZ 1909-ES GENERÁLKONFERENCIA EGY REPREZENTATÍV ÖSSZEJÖVETEL A VÁROSI TEVÉKENYSÉG KÜLÖNÖS ERŐFESZÍTÉSEK ÚJ ANGLIÁBAN KÜLFÖLDI KÜLDÖTTSÉGEK HÁBORÚSÁG A NÉPEK KÖZÖTT FONTOS TANÁCSOK FEJEZET UTOLSÓ MUNKÁI SZEMÉLYES MUNKA AZ ÜZENET PIONÍRJAI TISZTA HANGOT A TROMBITÁNAK EGY KOMOLY ÜNNEPÉLYES FELSZÓLÍTÁS FEJEZET AZ UTOLSÓ BETEGSÉG FEJEZET TEMETKEZÉSI ÜNNEPÉLY ELMSHAVENBEN FEJEZET EMLÉKÜNNEPÉLY RICHMONDBAN FEJEZET TEMETÉS BATTLE CREEKBEN A TABERNÁKULUMBAN A SÍRNÁL

10 1. fejezet GYERMEKSÉGEM nov. 26-án Gorhamban /Maine/ születtem. Szüleim Harmon Róbert és Eunice, már évek óta éltek az államokban. Kora ifjúságukban komoly és Istennek szentelt tagjai lettek a püspöki metodista egyháznak. Ebben az egyházban fontos tisztséget töltöttek be, több mint negyven évet töltve bűnösök megtérítésével, valamint Isten művének építésével. Ez idő alatt legnagyobb lelki örömük gyermekeik - szám szerint nyolcnak - megtérése és Isten nyájához való csatlakozása volt. EGY BALESET Még gyermek voltam, mikor szüleim Gorhamból Portlandba /Maine/ költöztek. E helyen 9 éves koromban baleset ért, mely egész életemet befolyásolta. Ikertestvérem és egy iskolatársnőm társaságában Portland egy rétjén mentünk keresztül, mikor egy kb. 13 éves leány, valami csekélységen feldühödve, egy kővel orron dobott. Ájultan összeestem. Visszanyerve eszméletemet egy kereskedésbe találtam magam. Egy barátságos idegen felajánlotta, hogy kocsiján hazaszállít, én azonban gyengeségemet nem ismerve, azt mondtam neki, hogy inkább gyalogolok. A jelenlévők nem ismerték fel sérülésem súlyos voltát és így útnak engedtek. Alig mentünk egy pár percig, szédülni kezdtem és majdnem elájultam. Ikertestvérem és iskolatársnőm ezután hazatámogattak. A balesetem utáni időre nem emlékszem, anyám mondta, hogy semmire sem figyeltem, hanem három hétig félig eszméletlenül feküdtem. Kívüle senki sem hitt felgyógyulásomban, érezte, hogy életben maradok. Mikor visszanyertem eszméletemet úgy tűnt nekem, mintha aludtam volna. Nem emlékeztem az előzményre, és semmit nem tudtam betegségem okáról. Egy nagy bölcsőt készítettek számomra, ebben feküdtem hosszú hosszú heteken át. Csontvázzá soványodtam. Ez időtől fogva kértem az Urat, hogy készítsen el a halálra. Ha keresztény barátaink jöttek látogatóba, megkérdezték anyámat, vajon beszélt-e a halálról velem. Hallottam ezt és nagyon felizgatott. Keresztény szerettem volna lenni, és komolyan imádkoztam bűneim bocsánatáért. Erre szívembe béke költözött, mindenkit szerettem és kívántam, hogy mindnyájan nyerjék el bűneik bocsánatát, és szeressék Jézust úgy, mint én szerettem Őt. 10

11 Csak lassanként nyertem vissza erőmet. Mikor már ifjú barátaimhoz tudtam csatlakozni, velük játszani, azt tapasztaltam, hogy személyünk külseje gyakran befolyásolta társainkat, hogy különbséget tegyenek a velünk való érintkezésben. NEVELÉSEM Egészségem teljes helyreállítása reménytelennek látszott. Két évig nem tudtam az orromon át lélegzetet venni, az iskolába is csak ritkán mehettem. A tanulás lehetetlennek tűnt fel nekem éppúgy, mint a tanultakra való visszaemlékezés. Azt a leányt, ki szerencsétlenségemet előidézte, a tanítónőm segítőnek alkalmazta. Kötelességéhez tartozott az is, hogy az írásban és a többi feladatban segítsen. Mindinkább őszintébben fájlalta, hogy nekem ezt a szörnyű sérülést okozta, bár én vigyáztam, hogy ne emlékeztessem rá. Kedves és türelmes volt hozzám, komolynak és szomorúnak látszott, mikor látta, hogy mily nehézségekkel küzdök, csak hogy az iskolai műveltséget elsajátítsam. Az idegrendszerem rongált volt a kezem remegett úgy, hogy az írásban csak kevéssé haladtam, nem tudtam tovább jutni, mint a mintalapok kezdetleges kézírással való leírásáig. Ha tanulmányomra igyekeztem összpontosítani gondolataimat, a betűk elmosódtak a papíron, a homlokomról verejtékcseppek peregtek alá és az ájulás és szédülés környékezett. Állandóan köhögtem és általános testi gyengeség vett erőt rajtam. Tanítóim ajánlották, hogy hagyjam félbe tanulmányaimat, míg egészségem megjavul. Ifjú életem legnagyobb küzdelme volt, hogy beismerve gyengeségemet, abbahagyjam iskolai tanulmányaimat, feladva a reményt, hogy valaha is iskolai műveltséggel rendelkezzem 11

12 2. fejezet MEGTÉRÉSEM márciusában Miller Vilmos Portlandba érkezett, hol Krisztus második eljöveteléről sorozatos előadásokat tartott. Az előadásoknak nagy visszhangja volt, úgyhogy az Eascot utcai "Keresztény templom", melyben az előadásokat tartotta, nappal és este zsúfolva volt. A gyülekezeten nem volt izgalom észrevehető, hanem a hallgatók szívét mély komolyság uralta. Nemcsak a városban volt nagy az érdeklődés, hanem a falu népe is csapatostul áramlott nap mint nap az előadásra, kosarakban hozva magukkal az élelmüket, hogy reggeltől az egész esti befejezésig ott maradhassanak! Barátaim társaságában magam is felkerestem ezt az összejövetelt. Miller úr a próféciát tárta fel, oly pontossággal, hogy hallgatói szívét meggyőzte. A profetikus korszakról beszélt, számtalan bizonyítékot hozva fel, hogy állításait alátámassza. A készületleneknek komoly és erőteljes kérésére és figyelmeztetése által a tömeget egészen lebilincselte. IFJÚKORI BENYOMÁSOK Négy évvel ezelőtt iskolába menet egy darab papírost olvastam, mely egy angol férfi jövendölését tartalmazta, aki azt jósolta, hogy a föld mintegy harminc év múlva elpusztul. A papírost hazavittem és felolvastam a családnak. Utána gondolva a megjövendölt esemény félelemmel fogott el, az idő nagyon rövidnek látszott a megtérésre és a világ üdvösségére. A kis papíros szavai annyira hatottak reám, hogy Jézus visszajövetelére elkészülhessek. Azt tanították nekem, hogy Krisztusnak az ég felhőiben való eljövetele előtt egy földi millennium adatik, most azonban azt a meglepő üzenetet hallottam, hogy Krisztus 1843-ban, - tehát rövid pár év múlva - eljön. EGY LELKI ÉBREDÉS Különös összejöveteleket tartottak, hol a bűnösöknek alkalom adódott, hogy Megváltójukhoz közeledjenek és elkészülhessenek azokra a borzalmas eseményekre, melyek nemsokára bekövetkeznek. Az egész várost lelkiismeretfurdalás és félelem töltötte be. Ima összejöveteleket tartottak és a különböző közösségekben általános ébredés mutatkozott, mert többé-kevésbé mindenki érezte Krisztus visszajövetelének hirdetéséből áramló hatást. 12

13 Ha a bűnösöket felhívták, hogy jöjjenek előre bűnbánatot tartani, százan engedelmeskedtek a hívásnak, és én is többedmagammal keresztül furakodtam a tömegen és a keresők kötött foglaltam helyet. A szívemben azonban úgy éreztem, hogy sohasem leszek méltó arra, hogy Isten gyermekének nevezzenek. Gyakran imádkoztam Krisztus békességéért, de a kívánt szabadulást látszólag nem tudtam elnyerni. Rettenetes szomorúság töltötte el szívemet. Nem emlékeztem semmi olyan tettemre, mely ezt a szomorú érzést a szívem plántálhatta, hanem úgy véltem, hogy nem vagyok elég jó a mennybemenetelre, hogy az sokkal fenségesebb, semhogy elvárhassam azt. Az önbizalom hiánya és az a meggyőződés, hogy lehetetlen számomra, hogy valakivel is megértessem érzéseimet, visszatartott attól, hogy keresztény barátaimtól segítséget kérjek. Így vándoroltam hasztalan, sötétségben és kétségbeesésben miközben azok, kik tartózkodásomat nem ismerték fel, igazi helyzetemről semmit nem tudtak. MEGIGAZULÁS HIT ÁLTAL A következő nyáron szüleim részt vettek a buxtoni /Maine/ metodista sátorösszejövetelen, melyre magukkal vittek engem. Elhatároztam, hogy komolyan fogom az Urat keresni, és ha lehetséges bűneim bocsánatát elnyerhessem. Szívemnek vágya volt, hogy a keresztény reménységet és békét elnyerjem, mely a hitnek gyümölcse. Nagyon felbátorodtam mikor e szavakról hallottam prédikálni: "És ekképpen megyek be a királyhoz... ha ezután elveszek, hát elveszek" Eszter 4, 18. Megjegyzéseivel a prédikátor azokra utalt, kik reménység és félelem között ingadoznak, vágyódnak arra, hogy bűneiktől megszabaduljanak és Krisztus megbocsátó szeretetében részt vegyenek, azokban a kétség és a szolgaság által megkötözve bátortalanok és félnek a sikertelenségtől. Ezeknek azt ajánlotta, hogy adják át magukat Istennek és késedelem nélkül bízzák magukat az Ő kegyelmére. Kegyelmes Üdvözítőt fognak találni, ki kész az irgalom pálcáját kinyújtani, mint Ahasvérus Eszter királynéval tette, mikor a kegynek jelét adá neki. Mindazt, amit az Úr jelenlétében remegő bűnöstől megkívánnak az, hogy nyújtsa ki a hit kezeit és érintse a kegyelem pálcáját. Ez az érintés biztos megbocsátást és békét ad. Azok kik azt várják, hogy méltóak legyenek az isteni kegyelemre, mielőtt megkísérelnék Isten ígéreteit igénybe venni, komoly hibát követnek el. Egyedül Jézus tisztíthat meg bűneinktől, vétkeinket csak Ő bocsáthatja meg. Szavát adta, hogy meghallgatja kéréseinket és azok imáit teljesíti, akik hittel közelítenek Hozzá. Soknak meghatározhatatlan vélekedése, hogy szinte emberfelettien kell igyekeznünk, hogy Isten kegyét elnyerjék. Azonban minden önbizalom hasztalan, a bűnös csak akkor lesz reményteljes hívő, ha hitben Jézussal szövetkezik. 13

14 Ezek a szavak megvigasztaltak és felvilágosítottak engem, hogy mit tegyek, ha üdvözülni akarok. Most már az utam világosabb lett, s a sötétség lassan oszladozni kezdett. Komolyan imádkoztam bűneim bocsánatáért és azon igyekeztem, hogy teljesen átadjam magam az Úrnak. Azonban gyakran elfogott a félelem, mert nem éreztem azokat a lelki folyamatokat, melyeket én Istentől való elfogadásom bizonyítékainak tartottam és nem mertem hinni, hogy azok nélkül én megtértem. Mégis mennyire szükségem volt az egyszerű hitre a megtéréshez. A TEHERTŐL MEGSZABADULVA Mialatt én és mások, kik az Urat keresték az oltár előtt meghajoltunk, a szívem így szólt: "Jézusom segíts, ments meg engem, vagy elpusztulok! Nem hagyok fel addig könyörgésemmel, míg meg nem hallgatsz és bűneimet megbocsátod." Szűkölködő, gyámoltalan állapotomat még sohasem éreztem ennyire. Mialatt térdeltem és imádkoztam, terhemtől hirtelen megszabadultam és a szívem megkönnyebbült. Először megdöbbenést éreztem és megkíséreltem a félelem terhét ismét magamra venni. Azt véltem, hogy nincs jogom az örömre és a boldogságra. De Jézust oly közel éreztem, hogy képes voltam minden gondommal csapásommal és problémámmal hozzá menni, éppúgy, mint a szűkölködők tették, mikor segítséget kértek tőle földönjártakor. Bizonyos voltam szívemben, hogy az én különös problémáimat megérti és rokonszenvezik velem. Sosem tudtam elfelejteni Jézus részvétteljes szeretetének biztosítékát, velem szemben, ki az Ő figyelmére mennyire méltatlan voltam. Azalatt a rövid idő alatt, míg az imádkozókkal térdeltem többet tanultam Krisztus jelleméből, mint valaha. Egy anya /Izraelben/ hozzám jött és azt kérdezte: "Kedves gyermekem, megtaláltad Jézust?" Igennel akartam válaszolni, mikor így kiáltott: "Igen, te megtaláltad, az arcodon látom, hogy az Ő békessége van veled." Ismételten így szóltam magamban: "Vallás lehet ez? Nem tévedek?" Túl soknak tűnt fel ez nekem, túl nagy előjognak, hogy igényelhessem. Noha féltem nyíltan beismerni, éreztem, hogy az Üdvözítő megáldott és bűneimet megbocsátotta. ÚJ ÉLET A sátor-összejövetel nemsokára végetért és mi haza készülődtünk. Gondolataim a hallott prédikációkon, intéseken és imákon járt. Az egész természet megváltozott. Az összejövetel nagyobb része felhős esős volt, és érzéseim az időjárással voltak összhangban. Most azonban a nap ragyogóan sütött, és az egész földet fénnyel és melegséggel árasztotta el. A fák és a fű zöldje üdébb volt, az ég csodálatosan mély kék színű, a föld mintegy mosolygott az Isten békességétől. Így 14

15 hatoltak át az igazság napjának sugarai kedélyem felhőin és sötétségén, elriasztva a komoly árnyakat. Úgy tűnt nekem mintha mindenki békességben lenne Istennel és Lelke által újjászületett volna. Bármerre tekintettem, mintha minden változáson ment volna keresztül. A fák szebbek voltak, a madarak kedvesebben énekeltek. Alkotójukat dicsérték énekükkel. Nem szívesen beszéltem, féltem, hogy ez a boldogság eltűnik és én Jézus szeretetének e drága bizonyítékaival szegényebb lennék. Életemet más megvilágításban szemléltem. A csapás, mely gyermekségemet komorrá tette, most az irgalmasság cselekedetének tűnt fel javamra, hogy szívemet távol tartsa a világtól és annak szórakozásaitól és a mennyei tartós örömökre tegyen befogadóképessé. CSATLAKOZÁS A METHODISTÁKHOZ A sátor-összejövetelről való visszaérkezés után nemsokára engem is többekkel próbára felvettek a gyülekezetbe. Gondolataim sokat foglalkoztak a keresztséggel. Bármely fiatal is voltam, felismertem, hogy a Szentírásban a keresztség formája az alámerítkezés. Néhány metodista testvérnő hasztalanul igyekezett engem meggyőzni, hogy a bibliai keresztség a meghintés. A metodista prédikátor beleegyezett, hogy a jelölteket alámerítsék, ha ők lelkiismereti okokból ezt a formát előnyben részesítik, azonban megjegyezte, hogy Isten a meghintést éppúgy elfogadja. Végre kitűzték az időt, mikor e szent cselekményben részesülni fogunk. Szeles idő volt, mikor tizenketten a tengerbe szálltunk, hogy alámerítsenek. Nagy hullámok csapdosták a partot, mikor azonban a nehéz keresztet felvettem, békém teljes lett. Mikor kijöttem a vízből saját erőm majdnem teljesen eltűnt, mert az Úr ereje töltött ki. Éreztem, hogy nem e világból való vagyok, hanem a hullámsírból egy új életre támadtam fel. Ugyanaznap délutánján tagnak vettek fel a gyülekezetbe. 15

16 3. fejezet KÜZDELEM A KÉTKEDÉS ELLEN Ismét erősen vágyakoztam, hogy iskolába járjak és megkíséreljem az iskolai tudás elnyerését, ezért beléptem egy portlandi hölgyszemináriumba. Mikor aztán a tanulást megkezdtem az egészségemet annyira aláásta, hogy ha kitartok az iskolába járás mellett, az életemet kellett volna feláldoznom. Nagyon szomorúan hazatértem. A szemináriumban azt is kifogásolták, hogy oly befolyások vettek körül melyek magukhoz akartak láncolni és Istentől oly módon akartak elszakítani, hogy magában a vallásban örüljünk. Egy ideig állandóan elégületlen voltam önmagammal és keresztény vívmányaimmal és Isten szeretetének és irgalmának tudata, nem élt bennem állandóan. Többször bátortalanság fogott el és ez nagy szívszorongást okozott. ADVENTMOZGALOM PORTLANDBAN júniusában Miller úr egy második előadássorozatot tartott Portlandban a Cascet-utcai templomban. Nagy előjognak tartottam, hogy ezeket az előadásokat látogathattam, mert elbátortalanodtam és úgy éreztem, hogy még nem készültem el az Úrral való találkozásra. Ez a második előadássorozat nagyobb feltűnést keltett a városban, mint az első. A különböző közösségek kevés kivétellel bezárták templomaikat Miller úr előtt. A szószékről megkísérelték a prédikációkban, az előadó állítólagos fanatikus tévedéseit megcáfolni, azonban a figyelmes hallgatók csapatai továbbra is felkeresték az összejövetelt. Sokan képtelenek voltak, hogy a házba bejussanak. Az összegyűltek szokatlanul nyugodtak és figyelmesek voltak. Miller úr nem prédikált virágnyelven, szónoklatai nem voltak a beszédművészet remekei, azonban világos és meglepő tényeket adott elő, melyek hallgatóit közömbösségükből felrázták. Előadásában elméleteit és kijelentéseit a Szentírásból vette, s bizonyítékokkal támasztotta alá. Szavait meggyőző erő hatotta át, mely az igazság beszédét mintegy megpecsételte. Udvarias és rokonszenves volt. A ház minden ülése foglalt volt és a szószék körüli hely is teljesen megteltnek látszott. Többször láttam, hogy elhagyta helyét, hogy egy gyenge öreg embert, vagy asszonyt kézen fogjon, helyet keressen nekik, majd visszatérve folytatta prédikációját. Joggal nevezték "Miller atyának", mert hűségesen vigyázott azokra, kik nála kerestek menedéket. Lénye szeretetteljes volt. Kellemes vérmérséklettel és lágy szívvel rendelkezett. 16

17 Érdekes szónok volt, és intései, melyeket a Krisztusvallókhoz és a bűnbánatmegvetőkhöz intézett találóak és erőteljesek voltak. Összejövetelei néha megrázóan komolyak voltak. Emberi események fenyegető válsága ülte meg a hallgató tömeg kedélyét. Sokan engedtek a Szentlélek meggyőző hatásának. Ősz férfiak és idős asszonyok reszkető lépésekkel járultak a bűnbánati padhoz, erőteljes korban lévő személyek az ifjúság, sőt a gyermekek is mélyen megindultak. Sóhajok és a sírás hangja vegyültek Isten dicséretével az imaoltárnál. Én hittem Isten szolgájának komoly szavaiban és fájt a szívem, ha ellenálltak, vagy kigúnyolták azokat. Gyakran látogattam az összejöveteleket és hittem, hogy elkészüljek a vele való találkozásra. Állandóan a szívtisztaságáról elmélkedtem. Mindenekelőtt arra vágytam, hogy a nagy áldásban részesüljek és érezzem, hogy Isten teljesen elfogadott. A MEGSZENTELŐDÉS NEHÉZSÉGEI A metodistáknál sokat hallottam a megszentelődésről, de nem volt róla világos képem. Ez a szentség, úgy tűnt fel nekem, hogy kívül áll az én birodalmamon, hogy a tisztaság ezen állapotát az én szívem sosem fogja tapasztalni. Láttam személyeket, amint erős lelki hatások befolyására testi erejüket elvesztették és azt hallottam, hogy ezt a szentség bizonyítékának tartják. Azt azonban nem tudom felfogni, hogy mi szükség arra, hogy az Isten teljesen megszenteljen. Keresztény barátaim így szóltak hozzám: " Higgyél most Jézusban! Hidd, hogy most elfogad téged!" Ezt megkíséreltem, de lehetetlen volt elhinnem, hogy áldást kaptam, mely - véleményem szerint - az egész lényemet áthatotta volna. Csodálkoztam szívem keménységén, hogy alkalmatlan voltam a Lélek fenségét tapasztalni, mit mások igazoltak. Úgy láttam, hogy más vagyok, mint a többiek és hogy részemre örökre elveszett a szentség teljes öröme és a szív tisztasága. Fogalmaim a megigazulásról és a megszentelődésről zavarosak voltak. Ezt a két állapotot nekem egymástól elválasztva és elkülönítve adták elő, ennek ellenére nem tudtam felfogni és megérteni e kifejezések különbségét és jelentőségeit. A prédikátorok felvilágosításai csak szaporították nehézségeimet. Képtelen voltam az áldást a magam számára igényelni és csodálkoztam, hogy az csak a metodistáknál lehet elnyerni és vajon azáltal, hogy az adventista összejöveteleket látogatom nem vesztem el azt, amit mindenek felett kívánok, Istennek Szent lelkét. Megfigyeltem, hogy egyesek azok közül, kik állították, hogy megszentelődtek, elkeseredtek, ha Jézus újra jöveteléről hallottak. Ez nem bizonyította, a szerintünk birtokolt megszentelődést. Nem értettem, hogy miért harcolnak annyira a prédikátorok Krisztus visszajövetelének közelsége ellen. E hit prédikálását reformáció követte, sok jámbor igehirdető és laikus tag elfogadta azt igazságul. Úgy tűnt nekem, 17

18 hogy azok, kik Jézust őszintén szerették, készségesen elfogadták jövetelének hírét és örültek, hogy már közel van. Úgy éreztem, hogy csak azt igényelhetem a számomra, amit ők, mint megigazulást hirdetnek. Azt olvastam Isten Szavában, hogy megszentelődés nélkül senki sem láthatja az Urat. Tehát még egy magasabb fokot kell elérnem, hogy biztos lehessek az örök életben! Állhatatosan tanulmányoztam ezt a tárgyat, mert azt hittem, hogy Krisztus nemsokára jön és féltem, hogy készületlenül talál a Vele való találkozás. Éjjel és nappal a kárhozat szavai csengtek fülemben és szívem állandóan így kiáltott az Úrhoz: "Mit tegyek, hogy üdvözüljek?" AZ ÖRÖKÖS GYÖTRELEM TANA Gyülekezetemben az igazság szigora elhomályosította és beárnyékolta Isten irgalmát és szeretetét. Nagy szívszorongást éltem át ezekben a napokban. Azt tanították nekem, hogy létezik egy örökké égő pokol és mikor az Isten és reménység nélkül sínylődő bűnösök állapotára gondoltam, kétségbe estem. Féltem, hogy elveszek és így az egész örökkévalóságon át élő halottként fogok szenvedni. Állandóan előttem lebegett az a borzalmas gondolat, hogy bűneim túl nagyok, hogy megbocsátassanak és így örökre elveszek. Mélységesen hatott reám az a borzalmas leírás, melyet az elveszett lelkekről hallottam. A prédikátorok eleven képekkel ecsetelték az elveszettek állapotát. Azt tanították, hogy Isten csak a megszentelteket akarja megmenteni, hogy Isten szeme állandóan rajtunk pihen, hogy Isten a könyveket pontosan és végtelen bölcsességgel maga vezeti és hogy mindent elkövetett bűnünket hűségesen leírja és annak igazságos büntetését megkapjuk. Sátán-sóvárnak jellemezték, ki mohón kapja el áldozatát, hogy a legmélyebb szívszorongásba ejtse őt és egy örökké égő pokol borzalmai közepette örvendjen a szenvedéseiken. Hol ezrek és ezrek kínja, melyet a tűz hullámaiban tekerődző áldozatok kínlódásuk közepette így kiáltanak fel a pokolban: "Meddig Uram meddig?" Ekkor ez a válasz mennydörög a mélység felé: "Az örökké valóságon át!" Majd az olvadt hullámok ismét átfogják az elveszetteket és lehúzzák egy állandóan háborgó tűztenger mélyébe. Mialatt ezt a borzalmas leírást hallgattam, képzelőerőmre ez olyan hatást tett, hogy verejtékeztem és nehezemre esett, hogy félelmemben fel ne kiáltsak, mert szinte éreztem már a kárhozat szenvedéseit. Ezután az igehirdető az élet bizonytalanságáról beszélt: "Ebben a pillanatban még itt vagyunk, de a következőben már a pokolban! Az egyik percben a földön, a következőben a mennyországban! A tűz tengerét és a démonok társaságát fogják-e választani, vagy a menny áldásait az angyalok társaságával? Az elveszett lelkek ordítását és átkozódását fogjuk-e hallani az örökkévalóságon át, vagy Jézus énekeit fogjuk énekelni a trón előtt?" 18

BIZONYSÁGTÉTELEK A GYÜLEKEZET SZÁMÁRA

BIZONYSÁGTÉTELEK A GYÜLEKEZET SZÁMÁRA BIZONYSÁGTÉTELEK A GYÜLEKEZET SZÁMÁRA Első kötet Fordította: Egervári Dezső 2 Tartalom ÉLETRAJZI VÁZLAT... 6 1. GYERMEKKOROM... 6 2. MEGTÉRÉSEM... 8 3. REMÉNYVESZTETTSÉG... 11 4. KILÉPEK A METODISTA EGYHÁZBÓL...

Részletesebben

ISTEN MÉG MINDIG SZÓL HOZZÁNK

ISTEN MÉG MINDIG SZÓL HOZZÁNK ISTEN MÉG MINDIG SZÓL HOZZÁNK Bizonyságtételek arról, amikor a Biblia egyes versei életre kelnek... William MacDonald EVANGÉLIUMI KIADÓ A könyv eredeti címe: God still speaks 2002 by William MacDonald

Részletesebben

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1.

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1. Evangéliumi folyóirat 2006/1...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 44. évfolyam 1. szám HA ÉLNI AKARSZ Ha élni akarsz, de nemcsak itt a múló időben, hanem azon is túl örökkön

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Imanapi felolvasás 2006.december 1-10.

Imanapi felolvasás 2006.december 1-10. Imanapi felolvasás 2006.december 1-10. 1 A Reformáció Hírnöke a Hetednap Adventista Reformmozgalom általános gyülekezeti lapja Tartalom Vezércikk Isten munkáját az Ő módszerével és dicsőségére végzik.

Részletesebben

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC Corrie ten Boom.: JÉZUS NEVÉNEK EREJE A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC JÓSOLTATÁS BŰNE HARC A SÖTÉTSÉG HATALMA ELLEN ÁLLJATOK ELLENE AZ ÖRDÖGNEK! MIÉNK A GYŐZELEM! TÖBB MINT LÉLEKTAN DÉMONI TERHELTSÉG,

Részletesebben

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.)

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.) V.W. Schoen Istennek emberekre van szüksége 2007 Ajánljuk ezt a könyvet minden adventistának, aki kész elfogadni Isten felhívását az emberek megmentése érdekében végzett munkára. Ez a könyv segít abban,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

ISTEN MOST IS MEGTEHETI

ISTEN MOST IS MEGTEHETI KATHRIN KUHLMAN ISTEN MOST IS MEGTEHETI Missziós kiadvány (ismeretlen kiadótól) 1 Tartalomjegyzék: Előszó... 3 Csodák történnek... 4 Isten mindig válaszol a kislányok imádságára... 11 Ne kutassuk, miért?...

Részletesebben

Esőért! egyesített imádság. Útmutató az. gyakorlásához

Esőért! egyesített imádság. Útmutató az. gyakorlásához Imádkozz Esőért! Útmutató az egyesített imádság gyakorlásához Tartalomjegyzék 1. Miért imádkozzunk esőért?...2 2. Miért egyesített imádság?...4 3. Mi az egyesített imádság?...6 4. Hogyan kezdjük az egyesített

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A Nagy Orvos lábnyomán

A Nagy Orvos lábnyomán A Nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ajánlás... 5 Előszó... 5 Az igazi orvos-misszionárius... 6 1. Példaképünk... 6 Testvéri szeretet...9 Személyes szolgálat...9 2.

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Jézus. tanításai BIBLIA-TANULMÁNYOK 2 014 /3.

Jézus. tanításai BIBLIA-TANULMÁNYOK 2 014 /3. Jézus tanításai BIBLIA-TANULMÁNYOK 2 014 /3. BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné,

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei Írta: Johannes Greber KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

A bemerítés mögött rejlő kincsek

A bemerítés mögött rejlő kincsek X. évf. 5 6. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

IZRAEL BIZONYSÁGTEVŐI

IZRAEL BIZONYSÁGTEVŐI Dr. FRANK ARNOLD IZRAEL BIZONYSÁGTEVŐI MAGYARRA FORDÍTOTTA: CSIA LAJOS II. SOROZAT BUDAPEST, 1920. KIADJA: A MAGVETŐ KŐNYVŰZEM VII. KERÜLET, HÁRSFA-UTCA 33. SZ. BIZOMÁNYBAN: STERN JAKABNÁL BUDAPEST, VIII.,

Részletesebben

Ellen G. White A NAGY KÜZDELEM

Ellen G. White A NAGY KÜZDELEM A NAGY KÜZDELEM Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELŐSZÓ... 4 BEVEZETÉS... 7 1. JERUZSÁLEM PUSZTULÁSA... 12 2. ÜLDÖZÉS AZ ELSŐ SZÁZADOKBAN... 26 3. A HITEHAGYÁS... 33 4. A VALDENSEK... 41 5. WICLIF

Részletesebben

K I Á L T S Mit Kiáltsak?

K I Á L T S Mit Kiáltsak? K I Á L T S Mit Kiáltsak? Minden test fű és minden szépsége mint a mező virága! Megszáradt a fű, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Az Őskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2006/10

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./4. szám Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2 2007 / 4 Taps készen várom-e az urat? Éjfélre jár. Úgy találomra csak Kinyitottam hirtelen

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2 2011 / 5 Beteg voltam s a kórházból egy rehabilitációs intézetbe kerültem. Ott voltak súlyos és kevésbé súlyos betegek. Ennélfogva a viselkedések is különbözőek

Részletesebben