A szolnoki Tiszavirág híd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szolnoki Tiszavirág híd"

Átírás

1 2012 IX. évfolyam 2. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Fotó: Szabó Gergely A szolnoki Tiszavirág híd A TARTALOMBÓL: Acélszerkezeti statisztika Világszínvonalú acélszerkezetek magyar gyártótól Miért épül Vásárosnaményban új Tisza-híd? Új híd Szlovákia és Ausztria között 26. Hegesztési Konferencia Az apavári híd átépítése Holger Svensson: Ferde kábeles hidak (Könyvismertető)

2 A hegesztőanyagok Szakértője A csővezetékektől az erőműépítésig, az acélszerkezetgyártástól az olaj- és gázipari valamint finomítói felhasználásig; mindegyik projekt egyedi és speciális követelményeket támaszt a hegesztőanyagokkal szemben. A Böhler Welding Group hat márkacsaládjának magas minőségű termékpalettájával bármely kihívásra megoldást kínál. Minőség, Gyorsaság, Megbízhatóság. Ha magas követelményeknek kell megfelelnie, bizton számíthat ránk!

3 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL ÉS A KÖZGYŰLÉSRŐL A MAGÉSZ elnöksége március 14-én a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén megtartotta az első negyedévi rendes elnökségi ülését. Az ülést Aszman Ferenc alelnök vezette. A MAGÉSZ elnöke a MAGÉSZ közgyűlését április 11-ére hívta össze. Elfogadásra került az elnökség beszámolója, az elmúlt év pénzügyi beszámolója és mérlege, valamint az idei költségvetés, a tagdíj mértéke és a munkaterv. A közgyűlésen ismertettük Az Év Acélszerkezete Nívódíj és a Diploma Díj pályázat eredményét és átadtuk a díjakat. A közgyűlés egyéb kérdéseket is tárgyalt. I. TÁJÉKOZTATÓ A március 14-i ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL NAPIREND ELŐTT Az Év Acélszerkezete Nívódíj pályázat bemutatása és az elnökség értékelése. Diploma Díj pályamunkák értékelé se.. AZ ÉV ACÉLSZERKEZETE NÍVÓDÍJ pályázat bemutatása és az elnökség értékelése A Nívódíj szabályzatot többszöri meg vitatás után az elnökség a 12/2008 (06.18.) határozatával módo sította. Ennek értelmében a pályázónak a pályamunkát az elnökség részére ve tített előadásban is be kell mutatnia. Az elnökség ezt követően dönt a díj oda ítéléséről ben pályázati felhívásunkra két pályamű érkezett: 1. Mh2009 Konzorcium képviseletében a pályázat benyújtója a KÖZGÉP Zrt. A Margit híd szerkezeti és műemléki rekonstrukciója Ismertette: Gonda Ildikó projektvezető 2. Benyújtó: KÖZGÉP Zrt. Pont- TERV Zrt. A szolnoki Tiszavirág gyalogos- kerékpáros híd tervezése, gyártása és építése Ismertette: Szűcs József projektvezető, KÖZGÉP Zrt. A beérkezett pályaművek áttanulmá nyozását és a pályázók prezentációját követően az elnökség (Honti Ferenc és Földi András mint érintett nem vett részt a döntésben) a következő határozatot hozta: Az elnökség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy AZ ÉV ACÉL - SZERKEZETE NÍVÓDÍJ kitüntetettje ben a KÖZGÉP Zrt. Pont-TERV Zrt. legyen A szolnoki Tisza virág gyalogos-kerékpáros híd tervezése, gyártása és építése cím mel benyújtott pályaműve alap ján. A II. díjat az elnökség A Margit híd szerkezeti és műemléki rekonstrukciója címmel benyújtott pályamű alapján ítélte oda az Mh2009 Konzorcium képvise letében a benyújtó KÖZGÉP Zrt. részére. Diploma Díj pályamunkák értékelése A pályázati kiírásban megjelölt határidőig ( ) hét egyete mi (MSc) és öt főiskolai (BSc) pályázat érkezett. A BEADOTT PÁLYÁZATOK: Egyetemi kategória (MSc) ÁBRAHÁM NORBERT Acél elemekből összeépíthető silórendszer tervezése BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék BADARI BETTINA Ayrton-Perry ellenállási formula kalibrálása egyszerű nyomott hajlított acélszerkezeti elemekre BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék BALOGH TAMÁS Szabályos acélszerkezetű épületek optimális tervezése BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék Szövetségi hírek Association News A évi Nívódíjak és Diploma Díjak átadása Hírek News Holger Svensson: Ferde kábeles hidak Könyvismertető Az elkészült szolnoki Tiszavirág gyalogos-kerékpáros híd Fényképes tudósítás a Hárosi Duna-híd II. építésének helyzetéről Magyar gyártó, világszínvonalú nemzetközi szerekezetek Kerékpáros- és gyalogoshíd acél szerkezete Szlovákia és Ausztria között Cycle and Foot Bridge between Slovakia and Austria Miért épül Vásárosnaményban új Tisza-híd? Az apavári Hortobágy Berettyó csatorna-híd átépítése Öszvérszerkezetű közúti gerendahíd képlékeny tartalékai Plastic reserves of a steel-concrete composite highway girder bridge Az EN 1090 szabványsorozat követelményei Többtámaszú folytatólagos gerendahíd tervezése földrengésre Seismic design of continuous multi-support girder bridge Klinker siló acél tartószerkezetének tervezése Designing of the steel structure of a clinker storage building Víztornyok körüli áramlások vizsgálata Investigation of flow around water tower Innováció az alapanyag-azonosítás és a termék nyomon követése területén a KÉSZ Ipari Gyártó Kft.-nél CLOOS hegesztő robotcellák optimalizálják a gyártási időt. Az egyhuzalos és a tandemhegesztés versenye Hegesztési Konferencia és Hegesztéstechnikai Kiállítás A San Fancisco Oakland öbölhíd. Egy megaprojekt, amelynek kivitelezésében az ESAB segédkezett. 88 A hegesztéstechnológiai tényezők és az anyagátviteli folyamat elemzése inverteres hegesztőgépen (1. rész) Checking material transfer and welding technologies with a modern welding machine (part 1). 90 Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Acélszerkezetek 2012/2. szám 1

4 BÉKÉSI ÉVA Klinker siló acél tartószerkezetének tervezése BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék KŐVÁRI ÁKOS Két- vagy többtámaszú öszvérszerkezetű hídgerendák vizsgálata BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék NEMES MÁRTON Víztornyok körüli széláramlások hatásának vizsgálata BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék RÓZSÁS ÁRPÁD Öszvérszerkezetű hidak kép lékeny méretezése (angol nyelvű) BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék Főiskolai kategória (BSc) AGUILAR GABRIELLA Szabadtéri színpad lefedése acélszerkezettel BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék MARTINOVICH KÁLMÁN Többtámaszú folytatólagos ge rendahíd tervezése földrengésre BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék RAJNAI VERA Híradástechnikai torony tervezése (német nyelvű) BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék SOMODI BALÁZS Ferde kábeles gyalogos öszvérszerkezetű híd tervezése BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék SZŰCS ADRIENN Acélszerkezetű közúti ívhíd tervezése BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék Az elnökség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy 2012-ben EGYE- TE MI DIPLOMA DÍJ-ban ré sze síti Ne mes Mártont, a BME Építőmér nö ki Kar Hidak és Szerkezetek Tan székének végzős mérnökét, és FŐISKOLAI DÍJ-ban Martinovich Kálmánt, a BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerke zetek Tanszékének végzős mérnökét. *** További napirendi pontok keretében az elnökség az alábbi témákat tárgyalta: Az ülés 1 4. napirendi pontja a köz gyűlésre előterjesztésre kerü lő napirendek megvitatása és el fogadá sa volt. Az egyéb napirendi pontok keretében az alábbi témák kerültek megtárgyalásra: Klaszter alapítása Markó Péter tájékoztatása szerint melyet Aszman Ferenc alelnöknek adott a MAGÉSZ tagjai valamint a felkért csatlakozó tagok nem feleltek meg a kiírás kritériumának. Következésképp a MAGÉSZ nem vesz részt a pályázaton. MAGÉSZ-statisztika Tagjaink a kért adatokat megadták. Az összesítés a közgyűlésre készül el. Belépés kizárás A MATECH Kft. kérte felvételét a MAGÉSZ tagjai sorába. Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a MATECH Kft. tagfelvételi kérelmét től a MATECH Kft. a MAGÉSZ rendes tagja. Az elnökség egyhangú szava zás sal úgy döntött, hogy Alap szabályunk szerint a Ferro-Pan 96 Kft.-t től kizárja a MAGÉSZ tagjai sorából, mivel tagdíjtartozását többszöri felszólításra sem rendezte. Amennyiben a cég a tartozását rendezi, úgy is mét a MAGÉSZ tagja lehet. 16. Fémszerkezeti Konferencia (2012. október 18.) Az MKE (dr. Seregi György) kéthárom előadást kér a MAGÉSZ-tól, valamint támogatást. FŐ TÉMAKÖR: Korszerű gyártástechnológiák, gépek és berendezések ELŐADÁST VÁLLALTAK: KÖZGÉP: Korszerű gyártástechno lógiák; KÉSZ: Csőszerkezet-gyártás; Rutin: Csőillesztések. Az előadások címét és az előadók ne veit a cégek rövid időn belül meg adják. II. TÁJÉKOZTATÓ a április 11-i KÖZGYŰLÉSRŐL Az elnökség beszámolója Markó Péter elnök tartotta az elnökség beszámolóját: Tisztelt Tagtársaink, kedves Meghívottak, Hölgyeim és Uraim! Ismételten eltelt egy év, az immár tizennegyedik ciklusát, töltő Szövet ségünk életéből. Mint már megszokott, éves rendes közgyűlésünket a hivatalos mérlegzáró feladatokon túlmenően fel sze ret ném használni arra, hogy a Szövet ség életét alapvetően befolyásoló eseményekről is beszámoljak részt vevő tagtársainknak. Sajnálatosan a 2011 decemberében tartott évzáró rendezvényünkön elhang zott, negatív tendenciákat prezentáló számok semmilyen tekintetben nem változtak, így megismétlésüket nem tar tom szükségesnek. Az építőipar tel je sítménye gyakorlatilag 2008 óta ha nyat lik, és 2011-ben eljutottunk ahhoz, hogy számai az 1995-ös adatok alá estek. Mindennél többet mond az az az adat, hogy az 1930-as gazdasági világválság idején is több építési engedélyt adtak ki hazánkban, mint ben! Tagvállalataink az előző évek keserű tapasztalatai alapján 2011-re legalább stagnálásban reménykedtek. Ezzel szem ben a forintban mért árbevételük bár az építőipari ágazat teljesítménye nemzetgazdasági szinten újabb 4,3%-kal csökkent nyilvánvalóan a nem mindennapi autóipari beruházásoknak köszönhetően, legalábbis a fo rintban mért árbevételük, a év hez képest 22,5%-al nőtt. Tagvállalataink zömét súlyosan érintette a magyar nemzetgazdasági politika beruházási piacokat korlátozó intézkedéscsomagja. A korlátozó intézkedések hatása jól mérhető a hídépítés 40%-os és az épületépítés 25%-os csökkenésében. Ezek a számok azt is tükrözik, hogy tagvállalataink jó érzékkel kapcso lódtak a felfelé ívelő gépipari acélszer kezetek gyártásához, hiszen az árbevétel növekedését 6,5%-os össz tömegcsökkenés mellett érték el. Pillanatnyilag közmegrendelések alig akadnak. Egyedül az EU-s támogatású vasútépítő pályázatok, az M0-ás déli híd befejezése és a vásárosnaményi új híd gyártása indulhat be. 2 Acélszerkezetek 2012/2. szám

5 Az önkormányzati rendelések és PPP projektek a megrendelők pénzügyi ellehetetlenülése miatt megszűntek. Az acélalapanyag-árak év eleji növekedése, évközi stagnálása a második félévben enyhe, az utolsó hónapban határozott emelkedésbe csapott át, és bár most éppen stagnál, de a évre a növekvő kínai acéligény miatt, további enyhe acélár-emelkedéssel kell számolnunk. Ezen adatok előrebocsátása után saját házunk tájával foglalkozva meg állapíthatjuk, hogy Szövetségünk gaz dálkodására is kihatott a recesszió. Ámbár tartalékaink alapvetően bizto - sítják további működésünket, az évek óta eredményes gazdálkodás 2011-ben 1,5 M Ft veszteségbe fordult. Ennek alapvető oka az, hogy jóné hány cég is mételten kihullott körünk ből, illetve tartósan nem rendezte tag díj-el maradását, ezzel csökkentve tag díj bevéte lünket. Mindez szükségessé te szi az évek óta változatlanul tartott tag díjaink eme lését. Taglétszámunk, a ki- és belépéseket figyelembe véve, ettől függetlenül gyakorlatilag nem változott, tagszervezetekkel együtt 52. Szakmai kiadványunk, az Acélszerkezetek, tartva az elmúlt években el ért színvonalát, Közép-Európa legnívósabb szakfolyóiratai közé tartozik. Kivitele, nyugodtan állíthatom, to vábbra is felveszi a versenyt a legnívósabb európai szakfolyóiratokkal is. Fiatalabb kollégáink között egyre sikeresebb honlapunk, és ami ezen a téren nem túl gyakori, frissítése is naprakész. Ebben az évben is meg kell emlékeznem munkatársaink ról, akik ezt a színvonalat évek óta biztosítják, azaz titkárunk ról, Csa pó Ferencről és házi fotóművészünk ről, nagyszerű kollégánkról, dr. Do manovszky Sándorról, akiknek mun kájukért az elnökség nevében is mé telten szeretnék köszönetet mon dani. Rendezvényeinket az elfogadott mun katerv szerint tartottuk. Így a hagyo mányoknak megfelelően el nökségi üléseinket negyedévente egyegy tagvállalatunk munkájának megismerésével egybekapcsolva, kihe lyezetten tartottuk ben elnökségi ülés volt: a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén Budapesten, az OVIT acélszerkezet-gyártó üzemében Gödön, és a Weinberg 93 Kft.-nél Sárospatakon valamint az évzárót, most már hagyományosan, itt, az MVAE-nél tartottuk. Rendezvényeink sorában, európai szinten is kiemelkedő volt és nyugodtan állíthatom, hogy minden elképzelésünket felülmúló sikerrel zárult a BME-vel közösen rende zett, 6. Európai Konferencia az Acél- és Kompozit Szerkezetekről (EURO- STEEL 2011). Hazai szinten kiemelkedő volt a most már hagyományosan kétéven - te megrendezésre kerülő, Duna újvárosban tartott XI. Acélfeldol gozási és Acél építési Konferencia. Tagvállalataink aktivitásának köszönhetően igen színvonalas volt a Magyar Könnyűszerkezetes Egyesüléssel, és az ALUTÁ-val ősszel közösen tartott 15. Fémszerkezeti Konferencia is az energetikai acélszerkezetek tervezéséről és gyártásáról. Nagy érdeklődésre tartott számot, az ÉMI-TÜV SÜD-del közösen rendezett szakmai napunk, ahol a résztvevők kimerítő tájékoztatást kaptak az acélszerkezetek gyártását meghatározó új, bevezetés alatt álló szabványsorozatról, az EN 1090-ről. Őszi szakmai programjaink része volt a Korányi professzorra emlé kező koszorúzás és emlékülés, me lyet a KTE-vel, a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékével, valamint a Vasúti Hidak Alapítvánnyal közösen rendeztünk meg. A Magyar Tudományos Akadémián a Magyar Tűzihorganyzók Szövetségével együtt részt vettünk a magyar ipar szü le té sé re emlékező 130 éves a ma gyar tűzihorganyzás című ren dez vényen. Az új technológiai eljárások megismerését hivatott hegesztőgép-bemutatót is szerveztünk a CLOOS céggel a Dunaújvárosi Főiskolán. Tisztelt Tagtársaim! Engedjétek meg, hogy kihasználjam a lehetőséget, hogy felhívjam figyelmeteket a jövő év kiemel kedő szakmai eseményére, a Miskolci Egyetemen április között tartandó 5 th Nemzetközi Konferencia az Acélszerkezetek tervezése, gyártása és gazdaságossága tárgyában. Az angol nyelvű előadásvázlatok leadási határideje szeptember 7. A konferencián a szakma legkiválóbb kép viselői tartanak előadásokat, így biz tosan nagy érdeklődésre tarthat szá mot. Tisztelt Hallgatóság, Elnökségünk kiemelt fontosságot tulajdonít a magyar acélszerkezeti piacon jelenlévő vállalatok együttműködési lehetőségeinek ápolásának. Tudom, a mai nagyon nehéz piaci helyzetben minden vezető igyekszik ki használni a piaci versenyek megnyerésének minden lehetőségét. A MAGÉSZ ugyanúgy, mint eddig, minden résztvevőt arra biztat, hogy ezt a versenyt az összefogás adta szak mai lehetőségek nagyfokú kihasználásá val vívja meg, hiszen csak akkor van esélyünk a nagyra nyílt, közös európai piacon eredményesen talpon maradni. Megköszönve megtisztelő figyelmeteket további eredményes munkát kívánok a közgyűlésnek. AZ ÉV ACÉLSZERKEZETE NÍVÓDÍJ pályázat értékelésének ismertetése és a díj átadása A beérkezett pályaművek áttanulmányozását és a pályázók prezentációját követően az elnökség az alábbi határozatot hozta: Az elnökség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy AZ ÉV ACÉLSZERKEZETE NÍVÓ DÍJ kitüntetett je 2012-ben a KÖZGÉP Zrt. Pont-TERV Zrt. le - gyen A szolnoki Tisza virág gya logos-kerékpáros híd tervezése, gyártása és építése címmel, benyújtott pályaműve alap ján. A II. díj kiadását az elnökség A Margit híd szerkezeti és műemléki rekonstrukciója címmel benyúj tott pályamű alapján ítélte oda az Mh2009 Konzorcium képviseletében benyújtó KÖZGÉP Zrt. ré szére. DIPLOMA DÍJAK átadása Az elnökség, EGYETEMI DIPLOMA DÍJ-ban részesíti Nemes Mártont, a BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szer kezetek Tanszékének végzős mér nökét és FŐISKOLAI DÍJ-ban Mar tinovich Kálmánt, a BME Építő mérnöki Kar Hidak és Szer ke zetek Tanszékének vég zős mér nökét. A díjat a MAGÉSZ elnöke adta át, egyben köszönetet mondott a többi pályázónak is az értékes pálya mű vekért. A nívódíjak és diploma díjak átadá sáról szóló cikket lásd az 5 6. ol dalakon. Acélszerkezetek 2012/2. szám 3

6 A évi pénzügyi beszámoló és mérleg elfogadása A MAGÉSZ évi gazdálkodását az elnökség megvitatta és azt közgyűlés elé terjesztésre megfelelőnek ítélte. Az egyszerűsített mérleget és a gazdál kodásról szóló beszámolót minden jelenlévőnek átadtuk. Ebben az összes bevételünket és az összes kiadásunkat részleteztük. A mérleg tervezetben, aláírás nélkül került átadásra, mivel azt csak a közgyűlés elfogadása után lehet véglegesíteni. A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Szövetség évi gazdál ko dásáról készített beszámolót és a évi egyszerűsített mérleget E Ft mérlegfőösszeggel, valamint 1545 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. A évi munkaterv jóváhagyása Az elnökség a március 14-i ülésén áttekintette a december 7-i elnökségi ülésen megfogalmazott, ajánlásokból elkészített évi munkatervtervezetet. Ki sebb javí tásokkal és időpont-módosí tá sokkal a dokumentumot a köz gyű lés elé terjeszthetőnek ítélte. A mun katervet a tagok megkapták. A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a MAGÉSZ évi munkatervét. A évi tagdíj megállapítása Tagdíjfizetési rendszerünk jónak bizo nyult. A mértékén utoljára ban ill. az egyéni és pártoló tagoknál minimális mértékben 2011-ben változtattunk. Az elnökség azt javasolja és terjeszti a közgyűlés elé, hogy tagdíjváltoztatás az alábbi kategóriában legyen: Tagvállalatoknak az előző év nettó árbevételének fügvényében 500 M Ft alatt Ft M Ft között Ft M Ft között Ft M Ft között Ft 4000 M Ft felett Ft egyéni tagoknak Ft/év nyugdíjasoknak 0 Ft/év pártoló tagoknak Ft/év társult tagok Ft/év a tagdíj mértéke. Az év közben be- illetve kilépők időarányosan fizessék a tagdíjat. A második félévi tagdíj befizetése július 31-ig történjen meg. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tagdíj összegére tett javaslatot. A évi költségvetés elfogadása Az elnökség a MAGÉSZ évi költségvetését E Ft bevétellel és E Ft kiadással javasolja elfogadni a közgyűlés részére. A költségvetés-tervezetet a tagok megkapták. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a MAGÉSZ évi költségvetését, E Ft bevételi és E Ft kiadási összeggel. EGYEBEK MAGÉSZ statisztika Az elnökség megváltoztatta egyszerűbbé tette a statisztikai adatszolgáltatást, melynek eredményeként tagvállalatainktól megkaptuk az adatokat, kiegészítve a statisztikai létszámmal. Az összesítést a tagok megkapták a közgyűlésen. (A statisztikai jelentést lásd az oldal alján.) Kizárás A Ferro-Pan 96 Kft.-t az elnökség március 14-ével kizárta tagjaink sorából, mivel tagdíjtartozását többszöri felszólításra sem rendezte (8/2012 Eln. hat.). Belépések 1. A MATECH Kft. (6722 Szeged, Guten berg u ) március 14-től a MAGÉSZ rendes tagja. Képviselője a Szövetségben Tóth Gábor ügyvezető. 2. A DUTRADE Zrt. (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49.) december 7-től a MAGÉSZ pártoló tagja. Képviselője a Szövetségben: Terdi Tamás kereskedelmi igazgató. STATISZTIKAI JELENTÉS, 2011 ÖSSZESÍTÉS Index % 1. ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN (M Ft) ,5 2. ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁSA (t) ,5 Ebből: ipari szerkezetek épületek ,5 hidak ,0 egyéb mérnöki létesítmények ,4 2/a Gyártásból export (t) ,9 3. HELYSZÍNI SZERELÉS (t) ,1 4. STATISZTIKAI LÉTSZÁM (fő) Fenti adatok az országos teljesítmény 60 65%-ának felelnek meg. Magyar Acélszerkezeti Szövetség 4 Acélszerkezetek 2012/2. szám

7 Nagy József Magyar Acélszerkezeti Szövetség A ÉVI NÍVÓDÍJAK ÉS DIPLOMA DÍJAK ÁTADÁSA A már megszokott helyszínen, a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés dísz - termében, április 11-én tar totta éves közgyűlését a Magyar Acél szerke zeti Szövetség (MAGÉSZ). Éven - te, e rendezvény keretében érté ke lik és adják át a kiemelkedő szak mai színvo nalon megvalósult, acélszerkezeti beruházások, építmények alkotóinak (terve ző, gyártó, kivitelező) erkölcsi el is me rését, Az Év Acél szerkezete Nívó díj -at. Az Év Acélszerkezete Nívódíj I. helyezettjei, a KÖZGÉP Zrt. (gyártó, kivitelező) képviseletében, balról Szűcs József, Bóka László, Honti Ferenc és a Pont-TERV Zrt. képviselője (tervező), Pálossy Miklós A MAGÉSZ által 2000 évben alapított, Az Év Acélszerkezete Nívódíj, kisplasztika A szakma magyarországi legrangosabb elismerését a Magyar Acélszerkeze ti Szövetség 2000-ben alapította és az évek során számos hazai műtárgy, épület, híd, ipari léte sít mény stb. nyerte el nem csak kimagasló műszaki meg oldásaival, de eleganciájával, egyedi formatervezésével is a Gombos Ist ván Ferenczy Noémi-díjas, ötvös-, iparművész, szobrászművész által tervezett és kivitelezett kisplasztikát ben az első helyezést A Szolnoki Tiszavirág gyalogos-kerékpáros híd tervezése, gyártása és építése pályázat nyerte el. Tervezője Pálossy Miklós, Pont-TERV Zrt., gyártója, kivitelezője a KÖZGÉP Zrt. A gyalogos-kerékpáros hidak építése napjainkban ismét előtérbe került Az Év Acélszerkezete Nívódíj II. helyezettje, az Mh 2009 Konzorcium képviseletében, balról Németh Tamás, Gonda Ildikó, Bácskai Endréné, Nagy Zsolt, Honti Ferenc, Papp Zoltán, Bóka László nagy városainkban. Szolnok városában is a közlekedési kapcsolat kiszolgálása mellett többletelvárásként jelentkezett a műtárgy városképben betöltött központi szerepének megfelelő megformálása. A Tisza-parti városban elkészült, új gyalogoshíd egyben a megújuló város jelképévé is vált. A függesztőrudakkal hálózott, szétnyíló íveivel és rácsos pályatartójával a tiszavirág szárnyaihoz és bordázott testéhez hasonlít ható, karcsú, légies hídszerkezet méltán vívta ki egyöntetűen a szakma legrangosabb elismerését. Hasonlóan kiemelkedő színvonalú és műszaki tartalommal bíró pályamű, A Margit híd szerkezeti és műemlé ki rekonstrukciója című alkotás nyerte el a második helyezést. Itt is komoly csapatmunkáról be szélhetünk, a pályázó az Mh 2009 Konzorcium, vezetőjeként: a KÖZGÉP Zrt., tagjaiként: A-Híd Zrt., Strabag MML Kft. és a tervező konzorcium nevében: a FŐMTERV Zrt. A nívódíjas és helyezett pályaművek nagy eséllyel indulnak a Nemzetközi Acélszerkezeti Szövetség (ECCS) által kiírt nemzetközi pályázaton is. Acélszerkezetek 2012/2. szám 5

8 A Magyar Acélszerkezeti Szövetség Az Év Acélszerkezete Nívódíj át adása mellett nagy hangsúlyt fektet az oktatásra, és figyelemmel kíséri a hazai szakmai utánpótlás alakulását is. Az acélipar hazai fejlődése egyre több felsőfokú képesítéssel rendelkező, kre a- tív, magasan képzett szakembert igényel. Az utánpótlás hosszú távú megol dásának egyik alapvető feltétele az acélszerkezeti szakma rangjának viszsza állítása, emelése. Ezen gondolatok jegyében díjazza a MAGÉSZ azon mérnökhallgatóknak a szakdolgoza tát, diplomatervét, akik a szövetség tagvállalatainak profiljához kapcso ló dó témában kiemelkedő színvo na lú munkával pályáznak az Acél szerkezeti Diploma Díj elnyerésére. Az idei év kiemelkedő díjazottjai, Martinovich Kálmán, Többtámaszú folytatólagos gerendahíd tervezése föld rengésre diplomamunka BSc kategóriában, valamint Nemes Márton, Víztornyok körüli széláramlások hatásának vizsgálata diplomamunka, MSc kategóriában. Az Acélszerkezeti Diploma Díj a kezdő szakemberek anyagi támogatása mellett elsősorban magas szak mai elismerés és egyben lehetőség a korai szakmai elismerés megszerzésére. Az Acélszerkezeti Diploma Díj nyertese és konzulensei, BSc kategóriában, balról: Dr. Vigh László Gergely, Martinovich Kálmán, Ájpli Béla Az Acélszerkezeti Diploma Díj nyertese és konzulense MSc kategóriában, balról: Dr. Joó Attila László, Nemes Márton Helyesbítő nyilatkozat a Magész Acélszerkezetek c. folyóirat évi 1. számában, az Újra híd az Ipolyon, A pösténypusztai Ipoly-híd kiviteli tervezése c. cikkel kapcsolatban: A cikkben a 82. oldalon, az utolsó előtti bekezdésben ez olvasható: A hidak engedélyezési terveit a Pozsonyi Műszaki Egyetem, Prof. Dr. Ing. Zoltán Agócs PhD készítette. ( ) A hidak magyarországi engedélyeztetési eljárásának lefolytathatóságához a hidak terveit a Pont-TERV Zrt., Reiner Gábor tervező honosította. A fenti mondatokban leírtakkal szemben, a pösténypusztai Ipoly-híd esetében a helyzet éppen fordított volt: a híd eredeti engedélyezési terveit a Pont-TERV Zrt. készítette a Reformút Kft.-vel, mint generál tervezővel 2003, majd évben megkötött szerződések alapján, a Nógrád Megyei ÁK Kht., mint Megbízó számára. A Pozsonyi Műszaki Egyetem feladata a terv honosítása volt, vagyis átvizsgálták a szlovák előírásoknak történő megfelelés szempont jából, és a híd tervezőjével közö sen elvégezték az emiatt szükséges kisebb változtatásokat. A híd végleges megjelenése tehát a Pont-TERV Zrt.- nél évtől folytatott tervezés eredményeképpen ala kult ki, az a Pont-TERV Zrt. szellemi terméke. Pont-TERV Zrt.. Tisztelt MAGÉSZ! A évi 1. MAGÉSZ Acélszerkezetek számban megjelent, Újra híd az Ipolyon, A Pösténypusztai Ipoly-híd kiviteli tervezése cikkünk kapcsán megkereste cégünket a Pont-TERV Zrt., és helyesbítõ nyilatkozat kiadását kérte a cikk tartalmára vonatkozóan. A cikk elõzményeinek megírásakor a legnagyobb kö rül tekintéssel jártunk el. A cikk kiadása elõtt, azt vala mennyi projektben részt vevõ magyar szervezettel (Beruházó, Tulajdonos, engedélyezési és kivitelezési Generáltervezõ) egyeztettük, a kiadásra kerülõ szöve get véleményeztettük, az elõzményes tervezésre vonatkozó információkat Tõlük kaptuk. A mellékelt, a Pont-TERV Zrt. által megfogalmazott helyesbítõ nyilatkozat kiadása ellen kifogást nem emelünk, azonban annak valóságtartalmát ellenõrizni nem állt mó dunk ban. Tervezõ / Tárgyi cikk szerzõje: -- Baranovszky Ádám Speciálterv Építőmérnöki Kft. 6 Acélszerkezetek 2012/2. szám

9 HÍREK III. Cloos-OE Szimpózium Az első Cloos Szimpóziumot 2009-ben rendeztük, melynek a jubileumi jelző szerepelt a megnevezésében, mert 2009-ben volt 90 éves a Carl Cloos Schweisstechnik GmbH. A tavalyi második Szimpózium után, idén ismét kerek évfordulókhoz érkeztünk: idén 20 éves a Crown International Kft., ami 15 éve a Cloos magyarországi kizárólagos képviseletét látja el. Az ezt megelőző időben az osztrák Cloos képviselet részeként dr. Dulin László képviselte Magyarországon a Cloost, aki a szimpózium első előadását fordította magyarra április 5-én rendeztük meg a III. Cloos-OE Szimpóziumot az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán, a Népszínház utcai egye temi tömbben. A szimpóziumot a házigazda, az Óbudai Egyetem részéről dr. Gáti József kancellár nyitotta meg és vezette le. Dr. Gáti József megnyitója Az első előadást Christian Paul (Carl Cloos Schweiss technik GmbH) tar totta, Cloos eljárástechnológia (Cloos Prozesstechnik/Cloos Process Technology) cím - mel. Ismertette a Cloos szabadal maztatott eljárásváltozatai közül a nagy szabad huzalhossz alkalmazha tóságát is lehetővé tevő Rapid Weld, a nagy huzalsebességet és leolvadási sebes séget biztosító, impulzusos Speed Weld, a kis hő bevitelű, vékony anyagok hegesztésére alkalmazható Cold Weld, valamint a Laser-Hybrid Weld eljárásokat. Előadásában a hangsúlyt a termelékenység növelésére, a minőségre és a megbízhatóságra fektette. Ezt Bácsi Zoltán (Crown Inter national Kft.) Érdekességek és újdonságok Cloos robotos alkalmazásokban című elő adása követte. Az új gyártói trendeket mutatta be a QRC-E robot rendszerével, és az új berendezéseket a kompakt- és modu lá ris robot osztályokban. Érdekességek je len tek meg a munkadarab-forgatók terü letén, a menetes or sós emelőegység, valamint a cső átme netű függőleges tengelyű forgató billentő forgató egység. Egy megvalósult alkalmazás keretében mutatta be a 7 tengelyes alaprobotot. Robotos hegesztés során a munkadarab vagy a varrat helyének megkeresése, illet ve a hegesztés során a varrat követése a lézer szenzor tech nikák alkalmazásával további előnyöket jelent. A Cloos a legkorszerűbb varratkereső, varratkövető szenzorok, to vábbá lézerkamerák használatát nyújtja a Qirox hegesztőrobotjaihoz, amelyekből ízelítőt láthattunk magyarországi alkalmazásokból. Az első előadásblokk végén Pálinkás László (Crown International Kft.) A MIG/MAG hegesztés beállításainak hatásai című előadása hangzott el. A szinergikus beállítás alkalmazásakor a fő beállítandó paraméter a huzalsebesség, ami a leolvadási teljesítményt határozza meg. A hegesztőgép ehhez a főparaméterhez, az alkalmazott anyag, huzalátmérő és védőgáz alapján hozzárendeli az ívhosszt és a dinamika értékét. Ezek a hozzárendelt paraméterek az adott huzalsebességnél az ív stabilitásának, illetve az alkalmazásnak megfelelően már csak finomíthatók. A Cloos legújabb fej lesztése szerint gyártott inverteres áramforrású fogyóelektródás védőgázos hegesztőgépei ívhosszbeállításra kétféle lehetőséget kínálnak: hagyományosan a huzalsebességgel, és újabban az ívfeszültséggel beállítható ívhossz változtatást. Az előadás elvégzett mérések alapján mutatta be az ívhossz és a dinamika értékének finombeállításának hatásait. A mérésekből megállapítható ezeknek a beállításoknak a hatása a hegesztőáram és az ívfeszültség időbeni alakulására. A Cloos különféle szabályozott anyagátvitelű MIG/MAG hegesztési eljárásváltozataiban a következtetésekhez kiindulásként alapul vett gyári középértékekkel való beállításokhoz viszonyítva mutatta be az ívhossz, illetve a dinamika értékének csökkentését és növelését mindkét ívhossz-beállítási lehetőség esetén. Rövid kávészünet után a második elő - adásblokkot Gyura László (Linde Gáz Magyarország Zrt.) kezdte Az oxigéntartalom pozitív hatása semleges védőgázos hegesztéstechnológiáknál című elő adásával. A semleges védőgázos hegesz téstechnológiáknál (lásd pl. alumí nium ötvözetek hegesztése, vagy általá ban az AWI hegesztés) alkalmazott klasszikus gázok, gázkeverékek megengedett oxigéntartalmát általában néhány ppm-ben határozzák meg. Ma már azonban használnak olyan speciális gázkeverékeket (amelyek az MSZ EN ISO szabvány Z csoportjába tartoznak), amelyek ennél nagyságrendekben nagyobb mennyiségben, akár néhány tized százalékban tartalmazhatnak oxigént. Az ilyen eljárásoknál speciális technológiai előnyök érhetők el bizonyos alkalmazásoknál, anélkül, hogy az oxigén amúgy káros hatása jelentősen érvénye sülne. Az előadás ennek elméleti hátterét és néhány speciális gyakorlati alkalmazás eredményét mutatta be. Acélszerkezetek 2012/2. szám 7

10 elvárt kötésminőség fontos feltétele a védőgáz mindenkori feltételeknek megfelelő mennyiségének kézben tartása. Az előadás ennek műszaki megoldására mutatott egy példát. A szimpózium résztvevői Majd Halász Gábor (Messer Hungaro - gáz Kft.) Korszerű védő gázok hatása a varrat sa lakképződésére címmel tartott érdekes előadást. A szerkezeti acélok fogyó elektró dás ívhegesztésének egyik nem kívánatos mellékterméke a varraton meg jelenő diszperz salak foltok. A salak el távolítására több-kevesebb munkát kell, hogy fordítsanak a gyártók annak ér de kében, hogy az alapozás illetve festés a későb bi ek ben ne legyen hibás. A szénacél szerkezetek fogyó elektródás ívhegesztésénél a hagyományosan használt, 82% argont és 18% szén-dioxidot tar talmazó gázkeverék mellett különböző összetételű védő gázok állnak a felhasz nálók rendelkezésére. Az elő adás ban egy gyakorlati kísérlet eredményeit mutatta be, amelyben a standard gázkeve rék mellett megvizsgálták a korszerű védőgázkeverékek salakosodásra gyakorolt hatását. A kísér letekben nemcsak a védőgázok, hanem a különböző hozag anyagok hatá sát is vizsgálták szóróíves, illetve impulzus anyag átmenetek esetében. Az előadásból választ kaptunk arra a kérdésre, hogy milyen mértékben járul hozzá a védőgáz, illetve a választott hegesztő huzal, továbbá az anyagátmenet jellege a salakszigetek megjelenéséhez. Kristóf Csaba (GTE Hegesztési Szakosztály) Hegesztőeljárások validálása a kötésminőség reprodukálhatósága az új hegesztőeljárás-változatokkal című előadásában egy időszerű feladatra hívta fel a figyelmet. A minősített hegesztett szerkezeteket gyártók számára az ISO/TR ajánlja az alkalmazott eljárás kalibrálást/validálását, ha a kötés minőségének reprodukcióját ez befolyásolja. Az új generációs hegesztő-áramforrásokkal megvalósítható eljárásváltozatok azonban nem validálhatók a hagyományos áramforrásokra érvényes és a beállított (a folyamat során állandó ) paraméterek validálására vonatkozó szabvány (MSZ EN 50504), de még a hegesztési művelet tágabb összefüggésben végzett validálására vonatkozó MSZ EN ISO alapján sem. Felmerül a kérdés, hogy milyen módon validálhatók azok az eljárásváltozatok, amelyek nemcsak a cseppátmenet, hanem a varratképzés folyamatára is hatással vannak. A korszerű, az ív teljesítményének finom modulációjára épülő eljárásokkal megvalósítható, Az előadásblokk végén, a szimpóziumnak helyet adó Óbudai Egyetem részéről dr. Bagyinszki Gyula (OE Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mér nöki Kar) A hegesztés oktatásának és a hegesztő szakemberek képzésének aktualitásai az Óbudai Egyetem Bánki Karán című előadását tartotta meg. Az Óbudai Egyetem Bánki Karán az Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Szakcsoportja látja el az ún. forgács nélküli technológiák oktatását mind a nappali, mind a levelező, sőt egyes szakok esetében az esti, illetve a távoktatási tagozaton. Ezen technológiák között kiemelt szerepet kap a képlékenyalakítás és a hegesztés. E technológiákat bemutató laboratóriumokban megtalálhatók a szakterület legfontosabb ipari szintű berendezései. A képlékenyalakító laboratóriumban univerzális húzó- és nyomógépek segítik az anyagok alakíthatóságának vizsgálatát, míg mechanikus és hidraulikus sajtológépek szolgálják a képlékenyalakítási technológiák bemutatását. A hegesztő laboratóriumokban a fontosabb gáz- és ívhegesztő, láng- és plazmavágó eljárások, valamint a hegesztés gépesítését segítő egyéb berendezések mutathatók be. Az érdeklődő hallgatóknak hegesztő szakkört is tartanak. A graduális képzésen kívül nagy hagyománya van a karon a hegesztő szakemberek tanfolyamrendszerű képzésének is. A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés EWF/IIW tagsága révén, illetve a szükséges tanúsítások birtokában több EWT/IWT, EWS/IWS és legutóbb egy kiegészítő IWE képzést bonyolítottak le sikeresen ennek keretében. Mivel egész napos rendezvénnyel vettük igénybe a szimpózium résztvevőinek idejét, finom, kiadós ebéden láttunk vendégül mindenkit. Ebéd után az egyetemen telepített legújabb Cloos hegesztő robotot mutatta be Végh Sándor (Crown International Kft.) az érdeklődőknek kiscsoportos formában. Kihangsúlyozta a legújabb fejlesztésű robot újdonságait, fő jellemzőit. Végül egy kis gyakorlati bemutatót tartott a robotos hegesztésből. 8 Acélszerkezetek 2012/2. szám

11 A szimpózium résztvevői A robotos bemutató ideje alatt Pálinkás László hegesztőmérnök a résztvevők kérdésein alapuló előadást tartott a Cloos hegesztőgépekről és beállításukról; helyük ről és szerepükről a hegesztéstechnológiában, minőség biz to sításban, az ívszabályozásokról, valamint a Cloos hegesztőgépek validálásáról. A szimpóziumon az előadások és bemutató mellett lehetőséget biztosítottunk szakmai konzultációkra, kötetlen beszélgetésekre is. A szimpózium végén értékes ajándékokat sorsoltunk ki a résztvevők között, amelye ket cégünk és partnervállalataink ajánlottak fel. Ajándéksorsolás Makk Piroska, a CROWN Kft. ügyvezetője bejelentette, hogy 2012 szeptemberének első hétvégéjén, a Cloos Klub keretében, gyárlátogatást szervezünk Haigerbe, a Clooshoz. Köszönjük a résztvevőknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték a szimpóziumot! Pálinkás László hegesztőmérnök Crown International Kft., Cloos képviselet 20 Ferroste 20 éve a MEISER Magyarországon! Ebben az évben a Gebrüder MEISER 20 éves magyarországi jelenlétének történetére tekint vissza a MEISER Ferroste Kft. A kezdetek évig nyúlnak vissza, amikor is Meiser úr partnert keresett magyarországi üzemének alapításához. A partnert a DUNAFERR Dunai Vasmű válla latcsoportban, ill. akkori vezérigazgatójának személyében talál ta meg. A politikai és gazdasági környezet már le hetővé tette vegyes vállalatok alapítását február 1-jén megalakult a társaság, a Ferroste Kft., a későbbi/jelenlegi nevén MEISER Ferroste Kft., és im már húsz éve szolgálja Magyarországon az épített környe zet számos területét termékeivel. A MEISER cég új munka- és technológiai kultúrát honosított meg Magyarországon a járórács- és lépcsőgyár tás területén. Az alapítók kezdeti támogatása után is folyamatosan, saját erőből fejlődött a cég, mind a műszaki és techni kai háttér kiépítése, mind a technológiai fejlesztés te rületén. Ma már a legmodernebb gépekkel és technológiával a legkorszerűbb járórács termékeket állítja elő nagy méretválasztékban az építőipar valamennyi terü lete számára. A saját gyártású rácsok mellett kínálja a MEISER csoport számos egyéb termékét is. Az immár világméretűvé nőtt, termékeivel piacvezetővé vált MEISER Vállalatcsoport múlt évben ünnepelte fennállásának hatvanadik évfordulóját, leányvállalata a MEISER Ferroste Kft. pedig idén tavasszal ünnepelte alapításának huszadik évfordulóját. Acélszerkezetek 2012/2. szám 9

12 Holger Svensson FERDE KÁBELES HIDAK 40 év tapasztalatai világszerte CABLE-STAYED BRIDGES 40 Years of Experience Worldwide SCHRÄGKABELBRÜCKEN 40 Jahre Erfahrung weltweit Könyvismertető Prof. Dipl.-Ing. Holger Svensson P.E., PEng, CEng, FICE, FIStructE, MHKIE, RPEQ, T.P.Eng. Született: 1945-ben Diplomázott: 1969-ben a Stuttgarti Egyete men Pályafutása: a Grinaker kivitelező cégnél Botswanában dolgozott a Leonhardt, Andrä und Partner cég munkatársa cégvezető tulajdonostárs 2010 önálló tanácsadó mérnök, a Ferde kábeles hidak című tárgy oktatója a Drezdai Műszaki Egyetemen 2012 a Drezdai Műszaki Egyetem A ferde kábeles hidak tiszteletbeli Professzora címet adományozta számára. Számtalan cím viselője és elismerés birtokosa, az USA-ban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Hong Kongban, Ausztráliában, Malajziában és Német országban tól az IABSE elnökhelyettese. Több mint 160 előadást tartott és 100 tanulmányt írt. Kitüntetései: 1999 James Watt Medal, Institution of Civil Engineers, London 2000 Henry Husband Prize, Institution of Structural Engineers, London 2011 Emil-Mörsch-Denkmünze, Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.v. Ez a könyv egy nagyszabású, kivételes mű. A tárgyalt szakterületen ferde kábeles hidak (a kezdetektől napjainkig) biztosan nincs még egy ilyen átfogó tanulmány, amelyikben az ez iránt érdeklődők (beruhá zó, tervező, méretező, ellenőrző, kivitelező mérnökök, tanulók, vagy akár egyszerű laikusok) kérdése ikre a megfelelő és kielégítő választ biz tosan megtalálják. A könyv egy kivételesen tehetséges, tapasztalt, ismert és elismert szer ző élet műve, aki tanulmányait, majd ezt követően a munkáját a világ egyik leg ismertebb szakemberénél Prof. Dr.-Ing. Fritz Leonhardt-nál végezte. Következésképpen lehetősége volt a ferde kábeles (és más szerkezetű) nagy hidak megvalósításánál (tervezés, szerelés, építés felügyelet, szakértés, ellenőrzés) negyven éven át, csaknem az egész világon, széles körű ismereteket szereznie és tapasztalatokat gyűjtenie. A nagy alakú könyv különösen azért is kellemesen olvasható, mert a 460 oldal 1184 képet is magában foglal. Ezek gyakran több információt tartalmaznak, mint egy jó leírás. Értéknövelő, hogy a könyv ben számos híres hídépítő mérnök legfontosabb adatai is meg találhatóak. A több mint 300 irodalmi hivatkozás különösen hasz nos. A könyv tartalomjegyzéke igazolja fenti tömör megállapításainkat. A fő fejeze tek címeinek, terjedelmének és a bennük található képek számá nak felsorolása meggyőzően mutatja be a könyv egyedülálló gaz dagságát: 1. fejezet Bevezetés (19 oldal, 54 kép); 2. fejezet A ferde kábeles hidak fejlődése (111 oldal, 228 kép); 3. fejezet Kötél és kábel (48 oldal, 166. kép); 4. fejezet Ferde kábeles hidak előtervezése (104 oldal, 243 kép); 5. fejezet Ferde kábeles hidak szerelése (38 oldal, 109 kép); 6. fejezet Kivitelezési példák (100 oldal, 344 kép); 7. fejezet Kitekintés (2 oldal, 1 kép); Függelék 40 év tapasztalatai nagy hidakkal világszerte (12 oldal, 39 kép). A könyvhöz két DVD tartozik, melyek a szerzőnek a Drezdai Műszaki Egyetemen, két szemeszteren (2010/11) a ferde kábeles hidakról tartott harminc előadását tartalmazzák. A könyvet két nyelven, angolul és németül adták ki 2012 májusában. (További információkkal a Kiadó: Ernst & Sohn, Berlin, Birgit Haase szolgál; Jól tudom, hogy egy ilyen hatalmas művet néhány sorban kielégítően bemutatni a képességeimet meghaladó feladat. Mégis vállaltam, mert egyrészt a Szerzőnek és a Kiadónak a felkérése számomra rendkívüli megtiszteltetést jelent, másrészt meg vagyok győződve arról, hogy ez a könyv Magyarországon számtalan szakembert érdekel. Dr.- techn. Domanovszky Sándor Széchenyi-díjas, aranydiplomás hídépítő mérnök 10 Acélszerkezetek 2012/2. szám

13 Pálossy Miklós tervezőmérnök Pont-TERV Zrt. AZ ELKÉSZÜLT SZOLNOKI TISZAVIRÁG GYALOGOS-KERÉKPÁROS HÍD Korábban már jelentek meg cikkek ez újság hasábjain az új szolnoki gyaloghíd tervezéséről és építéséről. Túl az átadás egyéves évfordulóján, az elkészült hidat mutatjuk be sok képpel, de kitérünk a tervezés és építés egyes korábban nem részletezett érdekességeire is. BEVEZETÉS A MAGÉSZ újság 2010/4. száma részletesen ismertette az akkor még építés alatt álló új szolnoki gyalogoskerékpáros híd szerkezetét és tervezésének előzményeit, a 2011/3. szám pedig az acélszerkezet gyártását és építését írta le a kivitelező szemszögéből. Alig jelent meg azonban még kép a kész hídról, cikkünkben egyrészt ezt a hiányt szeretnénk pótolni különböző év- és napszakokban készített képek közreadásával. Másrészt néhány korábban nem részletezett érdekességet ismertetünk úgymint a híd statikai és dinamikai viselkedése, vagy a tervezés és építéstechnológia egyes kérdései. A HÍD A VÁROS ÉLETÉBEN Jó egy éve adták át a hidat a forgalomnak 2011 januárjában. A mederjármok teljes lebontására és a végleges fedőfestés elkészítésére csak tavasszal került sor, amikor az időjárás ezt lehetővé tette. További feladat volt az NKH által előírt monitoring-rendszer kiépítése, így a híd a végleges forgalomba helyezési engedélyt csak ennek beüzemelése után, novemberében kapta meg. Az elmúlt évben a híd a város életének részévé vált. A Tiszaligetben lévő főiskolára való eljutáshoz ren ge teg diák veszi igénybe naponta a hidat, emellett téli-nyári stranduszoda, szabadidő-komplexumok, labdarúgópálya, sportcsarnok (utóbbi NB I-es kosárlabdacsapattal, gyakran három ezer nézővel) is található a túloldalon. A szállodák, ven déglátóipari létesítmények, de a kellemes zöld kör nyezet maga is sok embert vonz. Évente 15 ezer körüli látogatója van a szintén a Tiszaligetben megrendezett gu lyásfesztiválnak, a majálisra pedig ennél is többen mennek ki, jelentős részben a hídon átgyalogolva vagy átkerékpá rozva. Idén Szolnok adott helyet az egyetemisták és főisko lások Országos Turisztikai Találkozójának, mely rendkívül népszerű és nagy tömegeket vonzott, de használták az átkelőt a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Találkozón részt vevő fiatalok is mindkét rendezvény szerepeltette a hidat emblémájában is. Különböző fesztiváloknak is helyt adott a híd és a városi hídfőben átépített Tiszai hajósok tere: a Tisza-parti Trapp parti futóversenyétől kezdve a Tiszavirág fesztiválon át (a hídon kirakodóvásárral) a nyár végi Tisza-parti estékig. 1. kép: A híd a vízpartról Acélszerkezetek 2012/2. szám 11

14 2. kép: Tükröződés a hídpálya üvegtábláin Mindez jól mutatja, milyen szerepe lehet városaink életében közlekedésében a világszerte újrafelfedezett gyalogos-kerékpáros hidaknak. A híd jó használhatóságában fontos szerepe volt a társtervező A.D.U. Építésziroda Kft.- nek, akik dr. Gajdos István vezetésével a csatlakozó terek rendezését, a feljárórámpák építészeti tervezését végezték. A hídtervezők közül szeretnénk még kiemelni Reiner Gábor (jobb parti feljáróhíd) és Stefanik Péter (bal parti feljáróhíd) nevét, de rengeteg más szakági tervező köztük több szolnoki cég (pl. KEVITERV AKVA Kft., KSK Kft.) is közreműködött. A generálkivitelező és acélszerkezeteket is gyártó-szerelő KÖZGÉP Zrt. főépítésvezetője, Szűcs József volt, a műszaki ellenőri teendőket az UTIBER Kft. (Dobó Gábor) látta el. Az építtető Szolnok városa részéről a munkákat Szabados László koordinálta. Az elkészült hídról közreadunk néhány fényképet a tavaszi hajnali képtől a havas téli estéig. A HÍDDAL KAPCSOLATOS ÉRDEKESSÉGEK A híd adatait, szerkezeteinek leírását és építésének történetét a bevezetőben említett cikkek már részletesen tartalmazzák. Úgy gondoljuk, érdemes azonban néhány olyan, a híddal kapcsolatos érdekességet közreadni, melyek a tervezők és az építők számára is tanulságosak voltak. 3. kép: A híd alulról nézve Szerkezet A manapság divatos, csövekből álló magasépítési térrácsoknál a szelvényvastagságot sokszor a kapcsolatok határozzák meg. Hidaknál nagyobb hálózati hosszakról és csőátmérőkről lévén szó kissé más a helyzet, hiszen a teljes csőhosszon a szelvény növelése gazdaságtalan lehet. Esetünkben a pályatartó gerinc- és peremtartóiba kellett a csomópontoknál diafragmákat behegeszteni a lokális horpadások elkerülésére. 12 Acélszerkezetek 2012/2. szám

15 1. ábra: R-1-Általános elrendezés A gyártáshoz a pályaelemeket tipizáltuk, a 6 méteres elemek hálózata egységes (csak a falvastagságok különböznek helyenként), az alaprajzi és hossz-szelvényi ívességet a helyszíni illesztéseknél betoldott megfelelő ráhagyásokkal oldottuk meg. Így a különböző csőáthatási geometriák száma minimalizálható volt. A legbonyolultabb csomópont a ferde hátrakötő rudak pályagerinctartóba való bekötése volt: két csonkakúp és egy cső összemetsződése. Itt a varratok megfe le lő elkészíthetőségéhez a keresztirányú diafragmán túl egy hosszirányú csomólemezt is el kellett helyezni a csomó pont belsejébe. Hidaknál hazánkban tudtunkkal korábban még nem al kal mazott technológia a főtartóívek belső korrózióvédelmé nek kiszárításos megoldása. A csőíveket légmentes lezá rá suk előtt átfúvatással páramentesítették, úgy, hogy a le csa pódási harmatpont 20 C alá kerüljön. Ez az eljárás későbbi ellenőrzéseknél megismételhető. Így a korróziós veszély miatti további szelvénynövelés elkerülhető volt. További technikai érdekesség, hogy az első teljesen hegesztett acélszerkezetű hidunk a Tiszán. 2. ábra: R-2-Keresztmetszet Építéstechnológia A gyártásnál minél nagyobb szállítási-szerelési egységek előállítására törekedtek. A gyárból kiszállított 6 12 méteres modulokból a hajóra rakás előtt méteres egysége ket állítottak össze a KÖZGÉP Zrt. vízparti szerelőtelepén. Mi vel a szellős, térbeli szerkezethez a helyszínen már nehéz kes a hozzáférés, a szinte teljesen készre gyártott elemeken a vi lágítás szerelvényeit és a párnafákat is elhelyezték. Az elemeket a helyszínre úsztatás után közvetlenül az uszályról lehetett helyükre emelni, így az árvizek miatt elhúzódó al építményi munkák után az acél felszerkezet helyszíni szerelése már rendkívül gyorsan, alig 3 hónap alatt lezajlott a korlátok és burkolat szerelésével együtt. Rendkívül fontos volt az ívvállak indítóelemeinek milliméterre precíz elhelyezése, hogy az ívek pontosan összeérjenek. A terv szerinti végleges alak előállítása szavatolja a számított erőjáték létrejöttét is függetlenül attól, hogy építés közben a megtámasztások és így a statikai váz folyamatosan változott. De a szerelés rendkívül precíz geometriai beállítást kívánt amiatt is, mert a függesztőrudak hosszában is csak 2 3 cm állítási lehetőség volt, az alsó és felső csapos csomópontoknak pedig egy síkba kellett esni. Érdekes feladatot adott az ív középső záróelemének elhe lyezése, hiszen a hegesztési alátétlemezek miatt ez hosszabb volt a szabad köznél. Ezért a csatlakozó csővégeket mintegy 20 cm-rel meg kellett emelni a szükséges nyitáshoz, majd a visszaengedéssel összezárt a szerkezet. Statika A szerkezet legdominánsabb elemei az íves főtartók. Ezek olyan könnyűek, hogy önmagukban is megállnának kifelé döntve is, a pályatartó azonban a befelé húzó függesztőrudakon keresztül stabilizáló hatást fejt ki. Méretezésükre nem a pálya 5,0 kn/m 2 értékű hasznos terhe (mely a közúti hidak 4,0 kn/m 2 hasznos terhéhez képest is igen jelentős, igaz, itt nincs külön járműteher) a mértékadó, hanem a széllökés. Ennek értéke a hídszabályzatban az alaki tényezőtől független 3,0 kn/m 2. Ez tulajdonképpen egy statikai helyettesítő tehernek tekinthető, de természetesen egy ilyen könnyű, karcsú hídnál nem kerülhető meg a részletes széldinamikai vizsgálat még ha a körszelvény egyébként aerodinamikailag kedvező is. Acélszerkezetek 2012/2. szám 13

16 Az ívek a parti pillérekbe befogottak, ezek merevsége az igénybevételek szempontjából döntő jelentőségű: esetleges elmozdulásuk az ívnyomatékok jelentős átrendeződését okozhatná. Ezért a pillérek felső részébe közel tonna tömegű bekötő acélszerkezetek vannak bebetonozva, maguk a pillérek pedig cellás elrendezésű mély cölöpfalakkal alapozottak (ezek nem látszó, de fontos részletek). Az ívek stabilitási kihasználtsága ugyancsak közel 100%- os. Kisebb és nagyobb csőátmérőket is vizsgálva alakult ki az 1300 milliméteres, végleges átmérő. Lapos íveknél alapvető kérdés az ívvállakban ébredő vízszintes erők felvétele. Itt alkalmaztunk ugyan egy ferde rudakból álló visszakötést a pályatartóba a pillérek hátsó oldalán, de ennek inkább esztétikai, mintsem tényleges statikai szerepe van. Mivel az acél ívvállat a jeges árvízszint fölé a pillérek tetejére kellett helyezni, a szem kívánja a pálya vonórúdként történő bevonását sugalló stabilizáló hátrakötést, a valóságban azonban ennek működéséhez a pályának olyan mértékű megnyúlása tartozna, melyet a sokkal merevebb pillérek nem tesznek lehetővé. Ezzel együtt a ferde rudak és bekötéseik jelentős igénybevételeket kapnak pl. a felszerkezet hőtágulásából is. A pályatartó az ártéri pillérekre le van kötve, ezek a dilatációs mozgást ingaoszlopként viselik. Az alépítmények itt ennek megfelelően karcsúak, csupán 3 3 darab 60 cm átmérőjű cölöppel lealapozva. Az ívek falvastagsága a tövek környezetében 30 mm, a negyedekben 20 mm, a mezőben csupán 16 mm. Utóbbi már lokális stabilitás szempontjából vizsgálandóan vékony falnak számít, de az alacsony kihasználtság miatt ez nem volt mértékadó (igazán nagy hajlító igénybevételek csak az ívvállak környezetében keletkeznek a főtartókban, a normálerõ szempontjából a kihasználtság az ívek nagy kihajlási karcsúsága miatt végig alacsony). 4. kép: A pályatartó esti megvilágítása 5. kép: A híd télen a Tiszaliget felől 14 Acélszerkezetek 2012/2. szám

17 Dinamika A karcsú, könnyű acélszerkezetek tervezésének kulcskérdése a dinamikai viselkedés elemzése. Ennek két fő területe mint azt korábbi cikkünkben is összefoglaltuk a gya logosok és a szél által gerjesztett rezgések. Előbbivel már régóta vannak tapasztalatok (katonák menetelése okoz ta rezonancia), de az egyszerre lépő nagyobb tömeg vízszin tes gerjesztése általi beragadás jelenségét (mint ez a londoni Millennium híd felavatásán történt) csak a közelmúltban kezdték behatóan tanulmányozni. Ilyen jelle gű szerkezeteknél aligha kerülhető el, hogy a szerkezet valamelyik önrezgésszáma a gyalogos gerjesztés frekvenciatartomá nyába ne essen. További nehézséget jelent, hogy a gerjesztés az emberi agy által vezérelt bonyolult folyamat, a szerkezet tényleges csillapítása előre pedig legfeljebb becsülhető. A probléma kezelhető azonban például lengéscsillapítókkal, melyek egy adott kritikus frekvenciára behangolva rezonancia esetén csillapítják a szerkezet lengéseit. Az említett Millennium hídon utólag helyeztek el nagyszámú lengéscsillapítót, de ezek előre is betervezhetők ez esetben is feltétlenül kiterjedt ellenőrző méréseket kell végezni. A Tiszavirág hídon három lengésalakra helyeztünk el TMD (Tuned Mass Damper, rugókra függesztett csil lapított tömeg) lengéscsillapítókat a pálya felében és ne gyedeiben, de szükség esetére további beépítési helyeket is kialakítottunk. A dinamikus próbaterhelés mérései igazol ták a dinamikai viselkedés megfelelőségét, az előre tervezetten beépített csillapítók elégségesnek bizonyultak. A gya logos-dinamikai számításokban a matematikusképzésben is részt vevő Szecsányi László kollegánké a fő érdem, a mérések és a kiértékelés pedig a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékének bevonásával történt. A dinamikai kérdések másik fő területe a szélhatásokkal kapcsolatos. A könnyű, hajlékony szerkezetek szél által gerjesztett lengéseinek talán legismertebb példája a Tacoma híd katasztrófája. Azóta tudjuk, hogy ezt a belebe gés -nek nevezett kombinált hajlító- és csavarórezgés öngerjesztő je lensége okozta. Mivel a pályaszerkezet hajlító- és csavaró lengéseinek egyes frekvenciái a Tiszavirág hídnál is egymáshoz közel estek és így kombinálódhattak, a jelenség esetleges felléptét részletesen vizsgáltuk. A kritikus szélsebesség a mértékadó kétszeresére adódott, így a szerkezet kellő biz tonsággal megfelel. A pályát emellett örvénygerjesztésre is vizsgálni kellett, de ez a jelenség a szélcsatornában sem jelentkezett. Az ívtartó esetében is nagy mennyiségű örvénygerjesztési terhelési esetet (első 20 lengésalak) vizsgáltunk, de az ív tö vében fellépő feszültséglengések és az ív legnagyobb lengésamplitúdói nem jelentősek. Ugyancsak vizsgálandó volt a két ívtartó aerodinamikai interakciójának vizsgálata, a szél felőli ívtartóról leváló örvények ugyanis az áramlásban árnyékolt oldalon levő ív felé már egy periodikus áramlás formájában érkeznek. A számításokhoz szükséges aerodinamikus együtthatókat szélcsatorna-kísérletekkel és egy speciális szoftver felhasználásával, ún. CFD-szimulációval határoztuk meg a BME Áramlástan Tanszék bevonásával. A szerkezetdinamikai és áramlástani modelleken végzett számításokat nagyrészt Szabó Gergely doktorandusz kollegánk végezte el. 6. kép: A kivilágított hídpálya télen Acélszerkezetek 2012/2. szám 15

18 7. kép: Esti tükröződések 8. kép: Alkonyi fényben ÖSSZEFOGLALÁS A mérnöki tudományok és a technika fejlődésével ma már szinte bármilyen szerkezet megépíthető. Ehhez a nagyszilárdságú anyagok mellett a fejlett építéstechnológia és szá mítástechnikai háttér is segítséget nyújt, a lehetőségeket sokszor csak az anyagiak határolják be. Mindez a mérnökök felelőssége is: a lehetőségekhez mérten megtalálni a megfelelően szép, de ugyanakkor kellően mérnöki és gazdaságosan megvalósítható szerkezetet. Ezért is öröm számunkra, hogy e viszonylag korlátozott költségvetésű, de másrészt igen szép feladatot és egyúttal komoly mérnöki kihívást jelentő projektben amely ráadásul hazai viszonylatban rend kívül gyorsan megvalósult részt vehettünk. Az 5 6. képeket Szabó Gergely készítette, a többi a szerző felvétele. 16 Acélszerkezetek 2012/2. szám

19 Dr. Domanovszky Sándor Széchenyi-díjas, aranydiplomás hídépítő mérnök FÉNYKÉPES TUDÓSÍTÁS A HÁROSI DUNA-HÍD II. ÉPÍTÉSÉNEK HELYZETÉRŐL A MAGÉSZ Acélszerkezetek című folyó iratának előző (2011/1.) számában Horváth Zoltán (a KÖZGÉP Zrt. acélszerkezeti főmérnöke) részletesen ismertette a híd szerkezeti kialakítását, kivitelezésének fontosabb fázisait (gyártás, előszerelés, szerelés), továbbá felsorolta a megvalósítás főbb résztvevőit. Ezt jelen tudósítás szerzője aktuális (2012. január 23.) állapotot bemutató képriporttal egészítette ki. Az azóta eltelt bő három hónap alatt a munkálatok jelentősen előrehaladtak: a mederhíd elkészült (május folyamán végleges helyére is kerül), a jobb parti ár téri híd csaknem készen van, a bal par ti előszerelése megkezdődött. A híd építés látványos szakaszához ér ke zett és bár a hordógurítás pil lanatai még odébb vannak úgy gondoljuk, hogy jelen helyzet bemutatása számot tarthat a folyóirat olvasóinak érdeklődésére május 4-i állapot A közölt képek és képaláírások könynyebb megértése cél jából e helyen meg ismételjük: a 770,5 m hosszú híd három részből áll, ezek a Duna két partján 3 x 73,5 m támaszközű, öszvérszerkezetű (vasbeton pályalemezzel együttdolgozó), zártszekrényes, felsőpályás, folytatólagos gerendahidak; a Duna felett 3 x 108,5 m támaszközű, ortotrop pályaszerkezettel kialakított, zártszekrényes, felsőpályás, folytatólagos gerendahíd. 1. kép: A mederhíd a második bal parti pillér (8. sz.) felé tart ( ) Ez az első Duna-hidunk, melynek a folyam feletti szakaszát tengelyirányú betolással juttatják helyére. Ez a harmadik Duna-hidunk, melynek acélszerkezeti egységeit kizárólag hegesztéssel illesztik. A nyílásbeosztásból adódóan a teljes híd tíz alátámasztáson nyugszik. Ezek számozása a jobb (budai) part felől in dulva a két hídfő (1. és 10. számú) és a két-két parti (2 3. és 8 9. számú), valamint a négy meder (4 7. számú) pillér. A felvételeket készítette: dr. Domanovszky Sán dor 2. kép: A csőr elérte az első (7. sz.) mederpillért ( ) Acélszerkezetek 2012/2. szám 17

20 3. kép: A csőr elérte a harmadik (5. sz.) mederpillért ( ) 4. kép: A mederhíd nagyobb nyílásainak áthidalásánál a csőr lehajlását ideiglenesen felállított keretre történő függesztéssel csökkentik 5. kép: A csőr a harmadik mederpillérre támaszkodik, a jobb parti ártéri híd túljutott a második (3. sz.) pilléren, ahol bevárja a csőr, majd a mederhíd közös pillérre (4. sz.) történő érkezését 18 Acélszerkezetek 2012/2. szám

SZOLNOKI GYALOGOS-KERÉKPÁROS TISZA-HÍD

SZOLNOKI GYALOGOS-KERÉKPÁROS TISZA-HÍD SZONOKI GYALOGOS-KERÉKPÁROS TISZA HÍD A HÍD HELYE A HÍD A KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓJÚ VÁROSRÉSZEKET KÖTI ÖSSZE TISZALIGET Sportcsarnok Strandfürdő Egyetemi campus VÁROS Lakások Munkahelyek Intézmények Sport és

Részletesebben

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22.

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22. 2010.10.22. A feladat: Tisza a folyó 334+845 fkm szelvényében A szolnoki Tisza folyó felett átívelő gyalogos éskerékpáros projekt az alábbi fő részfeladatokból tevődik össze: Tiszaligeti oldalon: számára

Részletesebben

Esseni vásári hírek szeptember CLOOS Tandem Weld Cold Weld

Esseni vásári hírek szeptember CLOOS Tandem Weld Cold Weld Esseni vásári hírek A CLOOS cég 2013. szeptember 16-21. között, az esseni Schweissen und Schneiden vásáron mutatja be a hegesztés, vágás és felületfelhordás területén a legújabb eljárásokat, berendezéseket,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

26. HEGESZTÉSI KONFERENCIA és Hegesztéstechnikai Kiállítás

26. HEGESZTÉSI KONFERENCIA és Hegesztéstechnikai Kiállítás 26. HEGESZTÉSI KONFERENCIA és Hegesztéstechnikai Kiállítás Óbudai Egyetem 2012. május 10-12. PROGRAM 2012. május 10. csütörtök 13:00-tól Regisztráció F 09 terem előtere, Aula 14:00 Konferencia ünnepélyes

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A 15. sz. FÉMSZERKEZETI KONFERENCIÁRA. (Fémszerkezetek az energiagazdálkodás szolgálatában)

MEGHÍVÓ. A 15. sz. FÉMSZERKEZETI KONFERENCIÁRA. (Fémszerkezetek az energiagazdálkodás szolgálatában) Magyar Könnyûszerkezetes Egyesület (MKE) Magyar Acélszerkezeti Szövetség (MAGÉSZ) www.konnyuszerk.hu www.magesz.hu Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület (ALUTA) www.aluta.hu MEGHÍVÓ A 15. sz. FÉMSZERKEZETI

Részletesebben

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés Ívhegesztéskor a kialakuló elektromos ívben az áram hőteljesítménye olvasztja meg az összehegesztendő anyagokat, illetve a hozaganyagot. Ha a levegő oxigénjétől az

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029 AUTOTECH Jármipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatás az alakíthatóság, hkezelés és hegeszthetség témaköreiben TÁMOP4.2.2.A11/1/KONV20120029 www.autotech.unimiskolc.hu ANYAGSZERKEZETTANI ÉS ANYAGTECHNOLÓGIAI

Részletesebben

120 éves a Mária Valéria híd

120 éves a Mária Valéria híd 120 éves a Mária Valéria híd A régi és új találkozása a 2001. évi felújításnál - Hajóhíd 1842-1895 A híd rövid története -1893-ban felerősödött az igény állandó vashídra, meghívásos versenypályázat Cathry

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Molnár János tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Ez év júniusában adták át a közúti forgalomnak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

Rákóczi híd próbaterhelése

Rákóczi híd próbaterhelése Rákóczi híd próbaterhelése Dr. Kövesdi Balázs egyetemi docens, BME Dr. Dunai László egyetemi tanár, BME Próbaterhelés célja - programja Cél: Villamos forgalom elindítása előtti teherbírás ellenőrzése helyszíni

Részletesebben

Építőmérnöki Kft. A SPECIÁLTERV KFT. HÍD TERVEZÉSI MUNKÁI A KÖZELMÚLTBAN. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, 2008. október 8.

Építőmérnöki Kft. A SPECIÁLTERV KFT. HÍD TERVEZÉSI MUNKÁI A KÖZELMÚLTBAN. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, 2008. október 8. Építőmérnöki Kft. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, 2008. október 8. ALAPÍTVA: 1999 ALKALMAZOTTAK: 25 TEVÉKENYSÉG: HÍD- ÉS SZERKEZET-TERVEZÉS FELÚJÍTÁSOK, ERŐSÍTÉSEK TERVEZÉSE HIDAK, SZERKEZETEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

TENDER TERVTŐL AZ ALAPOZÁS MEGÉPÍTÉSÉIG Előadó: Illy István Főmérnök. Győr, november 24.

TENDER TERVTŐL AZ ALAPOZÁS MEGÉPÍTÉSÉIG Előadó: Illy István Főmérnök. Győr, november 24. TENDER TERVTŐL AZ ALAPOZÁS MEGÉPÍTÉSÉIG Előadó: Illy István Főmérnök Nyíregyháza, LEGO zöldmezős beruházás LEGO - Az Építtető 2011 The LEGO Group 1932-1950 Fa játékok 1958 - A LEGO KOCKA piacra kerül A

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

Készítette: Herwerth Miklós BEMUTATKOZIK A SECUTEX KFT.

Készítette: Herwerth Miklós BEMUTATKOZIK A SECUTEX KFT. BEMUTATKOZUNK Készítette: Herwerth Miklós BEMUTATKOZIK A SECUTEX KFT. A vagyonvédelmi rendszerek létesítése iránt meg növekedet igények rugalmasabb és színvonalasabb kielégítésére alakult l989. tavaszán

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

A M A G Y A R E R G O N Ó M I A I T Á R S A S Á G t e v é k e n y s é g e 2 0 0 7-2 0 1 0 k ö z ö t t, f e jle s z t é s i e lk é p z e lé s e k

A M A G Y A R E R G O N Ó M I A I T Á R S A S Á G t e v é k e n y s é g e 2 0 0 7-2 0 1 0 k ö z ö t t, f e jle s z t é s i e lk é p z e lé s e k A M A G Y A R E R G O N Ó M I A I T Á R S A S Á G t e v é k e n y s é g e 2 0 0 7-2 0 1 0 k ö z ö t t, f e jle s z t é s i e lk é p z e lé s e k Kaucsek György Szabó Gyula Főbb jellemzők Pozitívumok nemzetközi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban

Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban Dr. Dunai László tanszékvezető, egyetemi tanár Bevezetés 1. Kínai óriások 2. Világrekorder ívhíd 3. Észak-Amerika első extradosed hídja 4. Innovatív ívhíd Dél-Koreában

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK Acélszerkezetek II IV. Előadás Rácsos tartók szerkezeti formái, kialakítása, tönkremeneteli módjai. - Rácsos tartók jellemzói - Méretezési kérdések

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY Hunyadi László statikus tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY A

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Construction. Egy piacvezetô biztonságával a lapostetô-szigetelés területén

Construction. Egy piacvezetô biztonságával a lapostetô-szigetelés területén Construction Egy piacvezetô biztonságával a lapostetô-szigetelés területén Többletérték a tetôn Innováció A beruházók, tervezôk és szigetelési szakkivitelezôk a mûanyag - lemezes szigetelések területén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Előadás az Útépítési akadémia 5. sz. szimpóziumára 2006. május 16. Az előadást készítette: Fekete

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése

Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése Az előadás címe Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése Előadó Papp Ferenc dr.habil egyetemi docens BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Az előadás tartalma BEVEZETÉS A tervezés célja és fázisai

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VI. Előadás. Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai.

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VI. Előadás. Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai. DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK Acélszerkezetek II VI. Előadás Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai. - Tönkremeneteli módok - Méretezési kérdések - Csomóponti kialakítások Összeállította:

Részletesebben

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György Agrár Tagozat Dr. Véha Antal elnök Szlovicsák Gábor tiszteletbeli elnök Erdészeti és Faipari Szakosztály Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztály Dobó István Kovácsné Felkai Éva szakosztály vezető,

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozat

Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozat Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozat Küldetésünknek tekintjük a jogosultsággal rendelkező mérnökeink szakmai színvonalának növelését, a Magyar Mérnöki Kamara és a tagság közötti gyors

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. SPECIÁLIS HÍDJAINK 47. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Siófok, 2006. május 26. TEVÉKENYSÉG: AUTÓPÁLYA ÉS KÖZÚTI HIDAK TERVEZÉSE VASÚTI MŰTÁRGYAK TERVEZÉSE HIDAK ERŐSÍTÉSÉNEK ÉS FELÚJÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE HÍDVIZSGÁLATOK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár A Baranya megyei Mérnöki Kamara Örökös tagja Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár Budapesten 1933. május 25-én született. A Moszkvai Építészmérnöki Egyetem Szerkezetépítő Szakán 1956-ban végzett. Diplomája

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK. Baranovszky Ádám tervező Speciálterv Kft.

ELŐZMÉNYEK. Baranovszky Ádám tervező Speciálterv Kft. Baranovszky Ádám tervező Speciálterv Kft. ÚJRA HÍD AZ IPOLYON A PÖSTÉNYPUSZTAI IPOLY HÍD KIVITELI TERVEZÉSE BRIDGE AGAIN ON IPOLY, STRUCTURAL DESIGNING OF BRIDGE AT PÖSTÉNYPUSZTA OVER RIVER IPOLY 2012.

Részletesebben

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek A könyv a 2011. január 1-től kötelezően alkalmazandó, európai tartószerkezeti tervezési szabvány ismertetését és alkalmazását mutatja be. A beton, vasbeton, acél és fa szerkezetekre alkalmazandó, tűzteherre

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

4. előad. szló 2012.

4. előad. szló 2012. Hídépítés 4. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Acélszerkezetű közúti- és gyalogos hidak Fahidak Közúti- és gyalogos acélszerkezetű hidak Fő tartótípusok Közúti acélhidak szerkezetének fejlődése

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT PÉLDÁK PÉLDÁK PÉLDÁK PÉLDÁK FOGALOMTÁR ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között acélszerkezetek előállítása,

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1 BEMUTATKOZÁS Diploma (2009) Építészirodai munka, tervezési gyakorlat VICO vcs, (vce), pl, trainer (2010) PhD tanulmányok + oktatás Kutatócsoport + saját projektek (2014) BimSolutions.hu 1 BIM FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Műtárgy karbantartás Előadó: Palotás Gábor Munka, tűz és környezetvédelmi igazgató KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Munkavédelmi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Jegyzőkönyv Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Az ülés helye: Budapest IV ker. Berlini u. 47-49. (volt gyógyszerkutató) Az ülés időpontja: 2014. március 1. 10 óra Ferinc Vince, az

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

Pályázat Kiíró: Mediterrán Kerámia Kft. Téma: Art in Home

Pályázat Kiíró: Mediterrán Kerámia Kft. Téma: Art in Home Pályázat Kiíró: Mediterrán Kerámia Kft. Téma: Art in Home 1 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA, LEBONYOLÍTÓJA A Mediterrán Kerámia Kft. és az Art in Home művészei nyílt pályázatot hirdetnek

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Magasépítési acélszerkezetek

Magasépítési acélszerkezetek Magasépítési acélszerkezetek Egyhajós acélszerkezetű csarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 1. ábra. Acél csarnoképület tipikus hierarchikus

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. Öszvérszerkezetek 4. előadás Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. készítette: 2016.11.11. Tartalom Öszvér oszlopok szerkezeti

Részletesebben