A szolnoki Tiszavirág híd

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szolnoki Tiszavirág híd"

Átírás

1 2012 IX. évfolyam 2. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Fotó: Szabó Gergely A szolnoki Tiszavirág híd A TARTALOMBÓL: Acélszerkezeti statisztika Világszínvonalú acélszerkezetek magyar gyártótól Miért épül Vásárosnaményban új Tisza-híd? Új híd Szlovákia és Ausztria között 26. Hegesztési Konferencia Az apavári híd átépítése Holger Svensson: Ferde kábeles hidak (Könyvismertető)

2 A hegesztőanyagok Szakértője A csővezetékektől az erőműépítésig, az acélszerkezetgyártástól az olaj- és gázipari valamint finomítói felhasználásig; mindegyik projekt egyedi és speciális követelményeket támaszt a hegesztőanyagokkal szemben. A Böhler Welding Group hat márkacsaládjának magas minőségű termékpalettájával bármely kihívásra megoldást kínál. Minőség, Gyorsaság, Megbízhatóság. Ha magas követelményeknek kell megfelelnie, bizton számíthat ránk!

3 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL ÉS A KÖZGYŰLÉSRŐL A MAGÉSZ elnöksége március 14-én a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén megtartotta az első negyedévi rendes elnökségi ülését. Az ülést Aszman Ferenc alelnök vezette. A MAGÉSZ elnöke a MAGÉSZ közgyűlését április 11-ére hívta össze. Elfogadásra került az elnökség beszámolója, az elmúlt év pénzügyi beszámolója és mérlege, valamint az idei költségvetés, a tagdíj mértéke és a munkaterv. A közgyűlésen ismertettük Az Év Acélszerkezete Nívódíj és a Diploma Díj pályázat eredményét és átadtuk a díjakat. A közgyűlés egyéb kérdéseket is tárgyalt. I. TÁJÉKOZTATÓ A március 14-i ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL NAPIREND ELŐTT Az Év Acélszerkezete Nívódíj pályázat bemutatása és az elnökség értékelése. Diploma Díj pályamunkák értékelé se.. AZ ÉV ACÉLSZERKEZETE NÍVÓDÍJ pályázat bemutatása és az elnökség értékelése A Nívódíj szabályzatot többszöri meg vitatás után az elnökség a 12/2008 (06.18.) határozatával módo sította. Ennek értelmében a pályázónak a pályamunkát az elnökség részére ve tített előadásban is be kell mutatnia. Az elnökség ezt követően dönt a díj oda ítéléséről ben pályázati felhívásunkra két pályamű érkezett: 1. Mh2009 Konzorcium képviseletében a pályázat benyújtója a KÖZGÉP Zrt. A Margit híd szerkezeti és műemléki rekonstrukciója Ismertette: Gonda Ildikó projektvezető 2. Benyújtó: KÖZGÉP Zrt. Pont- TERV Zrt. A szolnoki Tiszavirág gyalogos- kerékpáros híd tervezése, gyártása és építése Ismertette: Szűcs József projektvezető, KÖZGÉP Zrt. A beérkezett pályaművek áttanulmá nyozását és a pályázók prezentációját követően az elnökség (Honti Ferenc és Földi András mint érintett nem vett részt a döntésben) a következő határozatot hozta: Az elnökség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy AZ ÉV ACÉL - SZERKEZETE NÍVÓDÍJ kitüntetettje ben a KÖZGÉP Zrt. Pont-TERV Zrt. legyen A szolnoki Tisza virág gyalogos-kerékpáros híd tervezése, gyártása és építése cím mel benyújtott pályaműve alap ján. A II. díjat az elnökség A Margit híd szerkezeti és műemléki rekonstrukciója címmel benyújtott pályamű alapján ítélte oda az Mh2009 Konzorcium képvise letében a benyújtó KÖZGÉP Zrt. részére. Diploma Díj pályamunkák értékelése A pályázati kiírásban megjelölt határidőig ( ) hét egyete mi (MSc) és öt főiskolai (BSc) pályázat érkezett. A BEADOTT PÁLYÁZATOK: Egyetemi kategória (MSc) ÁBRAHÁM NORBERT Acél elemekből összeépíthető silórendszer tervezése BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék BADARI BETTINA Ayrton-Perry ellenállási formula kalibrálása egyszerű nyomott hajlított acélszerkezeti elemekre BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék BALOGH TAMÁS Szabályos acélszerkezetű épületek optimális tervezése BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék Szövetségi hírek Association News A évi Nívódíjak és Diploma Díjak átadása Hírek News Holger Svensson: Ferde kábeles hidak Könyvismertető Az elkészült szolnoki Tiszavirág gyalogos-kerékpáros híd Fényképes tudósítás a Hárosi Duna-híd II. építésének helyzetéről Magyar gyártó, világszínvonalú nemzetközi szerekezetek Kerékpáros- és gyalogoshíd acél szerkezete Szlovákia és Ausztria között Cycle and Foot Bridge between Slovakia and Austria Miért épül Vásárosnaményban új Tisza-híd? Az apavári Hortobágy Berettyó csatorna-híd átépítése Öszvérszerkezetű közúti gerendahíd képlékeny tartalékai Plastic reserves of a steel-concrete composite highway girder bridge Az EN 1090 szabványsorozat követelményei Többtámaszú folytatólagos gerendahíd tervezése földrengésre Seismic design of continuous multi-support girder bridge Klinker siló acél tartószerkezetének tervezése Designing of the steel structure of a clinker storage building Víztornyok körüli áramlások vizsgálata Investigation of flow around water tower Innováció az alapanyag-azonosítás és a termék nyomon követése területén a KÉSZ Ipari Gyártó Kft.-nél CLOOS hegesztő robotcellák optimalizálják a gyártási időt. Az egyhuzalos és a tandemhegesztés versenye Hegesztési Konferencia és Hegesztéstechnikai Kiállítás A San Fancisco Oakland öbölhíd. Egy megaprojekt, amelynek kivitelezésében az ESAB segédkezett. 88 A hegesztéstechnológiai tényezők és az anyagátviteli folyamat elemzése inverteres hegesztőgépen (1. rész) Checking material transfer and welding technologies with a modern welding machine (part 1). 90 Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Acélszerkezetek 2012/2. szám 1

4 BÉKÉSI ÉVA Klinker siló acél tartószerkezetének tervezése BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék KŐVÁRI ÁKOS Két- vagy többtámaszú öszvérszerkezetű hídgerendák vizsgálata BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék NEMES MÁRTON Víztornyok körüli széláramlások hatásának vizsgálata BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék RÓZSÁS ÁRPÁD Öszvérszerkezetű hidak kép lékeny méretezése (angol nyelvű) BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék Főiskolai kategória (BSc) AGUILAR GABRIELLA Szabadtéri színpad lefedése acélszerkezettel BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék MARTINOVICH KÁLMÁN Többtámaszú folytatólagos ge rendahíd tervezése földrengésre BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék RAJNAI VERA Híradástechnikai torony tervezése (német nyelvű) BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék SOMODI BALÁZS Ferde kábeles gyalogos öszvérszerkezetű híd tervezése BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék SZŰCS ADRIENN Acélszerkezetű közúti ívhíd tervezése BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék Az elnökség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy 2012-ben EGYE- TE MI DIPLOMA DÍJ-ban ré sze síti Ne mes Mártont, a BME Építőmér nö ki Kar Hidak és Szerkezetek Tan székének végzős mérnökét, és FŐISKOLAI DÍJ-ban Martinovich Kálmánt, a BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerke zetek Tanszékének végzős mérnökét. *** További napirendi pontok keretében az elnökség az alábbi témákat tárgyalta: Az ülés 1 4. napirendi pontja a köz gyűlésre előterjesztésre kerü lő napirendek megvitatása és el fogadá sa volt. Az egyéb napirendi pontok keretében az alábbi témák kerültek megtárgyalásra: Klaszter alapítása Markó Péter tájékoztatása szerint melyet Aszman Ferenc alelnöknek adott a MAGÉSZ tagjai valamint a felkért csatlakozó tagok nem feleltek meg a kiírás kritériumának. Következésképp a MAGÉSZ nem vesz részt a pályázaton. MAGÉSZ-statisztika Tagjaink a kért adatokat megadták. Az összesítés a közgyűlésre készül el. Belépés kizárás A MATECH Kft. kérte felvételét a MAGÉSZ tagjai sorába. Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a MATECH Kft. tagfelvételi kérelmét től a MATECH Kft. a MAGÉSZ rendes tagja. Az elnökség egyhangú szava zás sal úgy döntött, hogy Alap szabályunk szerint a Ferro-Pan 96 Kft.-t től kizárja a MAGÉSZ tagjai sorából, mivel tagdíjtartozását többszöri felszólításra sem rendezte. Amennyiben a cég a tartozását rendezi, úgy is mét a MAGÉSZ tagja lehet. 16. Fémszerkezeti Konferencia (2012. október 18.) Az MKE (dr. Seregi György) kéthárom előadást kér a MAGÉSZ-tól, valamint támogatást. FŐ TÉMAKÖR: Korszerű gyártástechnológiák, gépek és berendezések ELŐADÁST VÁLLALTAK: KÖZGÉP: Korszerű gyártástechno lógiák; KÉSZ: Csőszerkezet-gyártás; Rutin: Csőillesztések. Az előadások címét és az előadók ne veit a cégek rövid időn belül meg adják. II. TÁJÉKOZTATÓ a április 11-i KÖZGYŰLÉSRŐL Az elnökség beszámolója Markó Péter elnök tartotta az elnökség beszámolóját: Tisztelt Tagtársaink, kedves Meghívottak, Hölgyeim és Uraim! Ismételten eltelt egy év, az immár tizennegyedik ciklusát, töltő Szövet ségünk életéből. Mint már megszokott, éves rendes közgyűlésünket a hivatalos mérlegzáró feladatokon túlmenően fel sze ret ném használni arra, hogy a Szövet ség életét alapvetően befolyásoló eseményekről is beszámoljak részt vevő tagtársainknak. Sajnálatosan a 2011 decemberében tartott évzáró rendezvényünkön elhang zott, negatív tendenciákat prezentáló számok semmilyen tekintetben nem változtak, így megismétlésüket nem tar tom szükségesnek. Az építőipar tel je sítménye gyakorlatilag 2008 óta ha nyat lik, és 2011-ben eljutottunk ahhoz, hogy számai az 1995-ös adatok alá estek. Mindennél többet mond az az az adat, hogy az 1930-as gazdasági világválság idején is több építési engedélyt adtak ki hazánkban, mint ben! Tagvállalataink az előző évek keserű tapasztalatai alapján 2011-re legalább stagnálásban reménykedtek. Ezzel szem ben a forintban mért árbevételük bár az építőipari ágazat teljesítménye nemzetgazdasági szinten újabb 4,3%-kal csökkent nyilvánvalóan a nem mindennapi autóipari beruházásoknak köszönhetően, legalábbis a fo rintban mért árbevételük, a év hez képest 22,5%-al nőtt. Tagvállalataink zömét súlyosan érintette a magyar nemzetgazdasági politika beruházási piacokat korlátozó intézkedéscsomagja. A korlátozó intézkedések hatása jól mérhető a hídépítés 40%-os és az épületépítés 25%-os csökkenésében. Ezek a számok azt is tükrözik, hogy tagvállalataink jó érzékkel kapcso lódtak a felfelé ívelő gépipari acélszer kezetek gyártásához, hiszen az árbevétel növekedését 6,5%-os össz tömegcsökkenés mellett érték el. Pillanatnyilag közmegrendelések alig akadnak. Egyedül az EU-s támogatású vasútépítő pályázatok, az M0-ás déli híd befejezése és a vásárosnaményi új híd gyártása indulhat be. 2 Acélszerkezetek 2012/2. szám

5 Az önkormányzati rendelések és PPP projektek a megrendelők pénzügyi ellehetetlenülése miatt megszűntek. Az acélalapanyag-árak év eleji növekedése, évközi stagnálása a második félévben enyhe, az utolsó hónapban határozott emelkedésbe csapott át, és bár most éppen stagnál, de a évre a növekvő kínai acéligény miatt, további enyhe acélár-emelkedéssel kell számolnunk. Ezen adatok előrebocsátása után saját házunk tájával foglalkozva meg állapíthatjuk, hogy Szövetségünk gaz dálkodására is kihatott a recesszió. Ámbár tartalékaink alapvetően bizto - sítják további működésünket, az évek óta eredményes gazdálkodás 2011-ben 1,5 M Ft veszteségbe fordult. Ennek alapvető oka az, hogy jóné hány cég is mételten kihullott körünk ből, illetve tartósan nem rendezte tag díj-el maradását, ezzel csökkentve tag díj bevéte lünket. Mindez szükségessé te szi az évek óta változatlanul tartott tag díjaink eme lését. Taglétszámunk, a ki- és belépéseket figyelembe véve, ettől függetlenül gyakorlatilag nem változott, tagszervezetekkel együtt 52. Szakmai kiadványunk, az Acélszerkezetek, tartva az elmúlt években el ért színvonalát, Közép-Európa legnívósabb szakfolyóiratai közé tartozik. Kivitele, nyugodtan állíthatom, to vábbra is felveszi a versenyt a legnívósabb európai szakfolyóiratokkal is. Fiatalabb kollégáink között egyre sikeresebb honlapunk, és ami ezen a téren nem túl gyakori, frissítése is naprakész. Ebben az évben is meg kell emlékeznem munkatársaink ról, akik ezt a színvonalat évek óta biztosítják, azaz titkárunk ról, Csa pó Ferencről és házi fotóművészünk ről, nagyszerű kollégánkról, dr. Do manovszky Sándorról, akiknek mun kájukért az elnökség nevében is mé telten szeretnék köszönetet mon dani. Rendezvényeinket az elfogadott mun katerv szerint tartottuk. Így a hagyo mányoknak megfelelően el nökségi üléseinket negyedévente egyegy tagvállalatunk munkájának megismerésével egybekapcsolva, kihe lyezetten tartottuk ben elnökségi ülés volt: a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén Budapesten, az OVIT acélszerkezet-gyártó üzemében Gödön, és a Weinberg 93 Kft.-nél Sárospatakon valamint az évzárót, most már hagyományosan, itt, az MVAE-nél tartottuk. Rendezvényeink sorában, európai szinten is kiemelkedő volt és nyugodtan állíthatom, hogy minden elképzelésünket felülmúló sikerrel zárult a BME-vel közösen rende zett, 6. Európai Konferencia az Acél- és Kompozit Szerkezetekről (EURO- STEEL 2011). Hazai szinten kiemelkedő volt a most már hagyományosan kétéven - te megrendezésre kerülő, Duna újvárosban tartott XI. Acélfeldol gozási és Acél építési Konferencia. Tagvállalataink aktivitásának köszönhetően igen színvonalas volt a Magyar Könnyűszerkezetes Egyesüléssel, és az ALUTÁ-val ősszel közösen tartott 15. Fémszerkezeti Konferencia is az energetikai acélszerkezetek tervezéséről és gyártásáról. Nagy érdeklődésre tartott számot, az ÉMI-TÜV SÜD-del közösen rendezett szakmai napunk, ahol a résztvevők kimerítő tájékoztatást kaptak az acélszerkezetek gyártását meghatározó új, bevezetés alatt álló szabványsorozatról, az EN 1090-ről. Őszi szakmai programjaink része volt a Korányi professzorra emlé kező koszorúzás és emlékülés, me lyet a KTE-vel, a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékével, valamint a Vasúti Hidak Alapítvánnyal közösen rendeztünk meg. A Magyar Tudományos Akadémián a Magyar Tűzihorganyzók Szövetségével együtt részt vettünk a magyar ipar szü le té sé re emlékező 130 éves a ma gyar tűzihorganyzás című ren dez vényen. Az új technológiai eljárások megismerését hivatott hegesztőgép-bemutatót is szerveztünk a CLOOS céggel a Dunaújvárosi Főiskolán. Tisztelt Tagtársaim! Engedjétek meg, hogy kihasználjam a lehetőséget, hogy felhívjam figyelmeteket a jövő év kiemel kedő szakmai eseményére, a Miskolci Egyetemen április között tartandó 5 th Nemzetközi Konferencia az Acélszerkezetek tervezése, gyártása és gazdaságossága tárgyában. Az angol nyelvű előadásvázlatok leadási határideje szeptember 7. A konferencián a szakma legkiválóbb kép viselői tartanak előadásokat, így biz tosan nagy érdeklődésre tarthat szá mot. Tisztelt Hallgatóság, Elnökségünk kiemelt fontosságot tulajdonít a magyar acélszerkezeti piacon jelenlévő vállalatok együttműködési lehetőségeinek ápolásának. Tudom, a mai nagyon nehéz piaci helyzetben minden vezető igyekszik ki használni a piaci versenyek megnyerésének minden lehetőségét. A MAGÉSZ ugyanúgy, mint eddig, minden résztvevőt arra biztat, hogy ezt a versenyt az összefogás adta szak mai lehetőségek nagyfokú kihasználásá val vívja meg, hiszen csak akkor van esélyünk a nagyra nyílt, közös európai piacon eredményesen talpon maradni. Megköszönve megtisztelő figyelmeteket további eredményes munkát kívánok a közgyűlésnek. AZ ÉV ACÉLSZERKEZETE NÍVÓDÍJ pályázat értékelésének ismertetése és a díj átadása A beérkezett pályaművek áttanulmányozását és a pályázók prezentációját követően az elnökség az alábbi határozatot hozta: Az elnökség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy AZ ÉV ACÉLSZERKEZETE NÍVÓ DÍJ kitüntetett je 2012-ben a KÖZGÉP Zrt. Pont-TERV Zrt. le - gyen A szolnoki Tisza virág gya logos-kerékpáros híd tervezése, gyártása és építése címmel, benyújtott pályaműve alap ján. A II. díj kiadását az elnökség A Margit híd szerkezeti és műemléki rekonstrukciója címmel benyúj tott pályamű alapján ítélte oda az Mh2009 Konzorcium képviseletében benyújtó KÖZGÉP Zrt. ré szére. DIPLOMA DÍJAK átadása Az elnökség, EGYETEMI DIPLOMA DÍJ-ban részesíti Nemes Mártont, a BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szer kezetek Tanszékének végzős mér nökét és FŐISKOLAI DÍJ-ban Mar tinovich Kálmánt, a BME Építő mérnöki Kar Hidak és Szer ke zetek Tanszékének vég zős mér nökét. A díjat a MAGÉSZ elnöke adta át, egyben köszönetet mondott a többi pályázónak is az értékes pálya mű vekért. A nívódíjak és diploma díjak átadá sáról szóló cikket lásd az 5 6. ol dalakon. Acélszerkezetek 2012/2. szám 3

6 A évi pénzügyi beszámoló és mérleg elfogadása A MAGÉSZ évi gazdálkodását az elnökség megvitatta és azt közgyűlés elé terjesztésre megfelelőnek ítélte. Az egyszerűsített mérleget és a gazdál kodásról szóló beszámolót minden jelenlévőnek átadtuk. Ebben az összes bevételünket és az összes kiadásunkat részleteztük. A mérleg tervezetben, aláírás nélkül került átadásra, mivel azt csak a közgyűlés elfogadása után lehet véglegesíteni. A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Szövetség évi gazdál ko dásáról készített beszámolót és a évi egyszerűsített mérleget E Ft mérlegfőösszeggel, valamint 1545 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. A évi munkaterv jóváhagyása Az elnökség a március 14-i ülésén áttekintette a december 7-i elnökségi ülésen megfogalmazott, ajánlásokból elkészített évi munkatervtervezetet. Ki sebb javí tásokkal és időpont-módosí tá sokkal a dokumentumot a köz gyű lés elé terjeszthetőnek ítélte. A mun katervet a tagok megkapták. A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a MAGÉSZ évi munkatervét. A évi tagdíj megállapítása Tagdíjfizetési rendszerünk jónak bizo nyult. A mértékén utoljára ban ill. az egyéni és pártoló tagoknál minimális mértékben 2011-ben változtattunk. Az elnökség azt javasolja és terjeszti a közgyűlés elé, hogy tagdíjváltoztatás az alábbi kategóriában legyen: Tagvállalatoknak az előző év nettó árbevételének fügvényében 500 M Ft alatt Ft M Ft között Ft M Ft között Ft M Ft között Ft 4000 M Ft felett Ft egyéni tagoknak Ft/év nyugdíjasoknak 0 Ft/év pártoló tagoknak Ft/év társult tagok Ft/év a tagdíj mértéke. Az év közben be- illetve kilépők időarányosan fizessék a tagdíjat. A második félévi tagdíj befizetése július 31-ig történjen meg. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tagdíj összegére tett javaslatot. A évi költségvetés elfogadása Az elnökség a MAGÉSZ évi költségvetését E Ft bevétellel és E Ft kiadással javasolja elfogadni a közgyűlés részére. A költségvetés-tervezetet a tagok megkapták. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a MAGÉSZ évi költségvetését, E Ft bevételi és E Ft kiadási összeggel. EGYEBEK MAGÉSZ statisztika Az elnökség megváltoztatta egyszerűbbé tette a statisztikai adatszolgáltatást, melynek eredményeként tagvállalatainktól megkaptuk az adatokat, kiegészítve a statisztikai létszámmal. Az összesítést a tagok megkapták a közgyűlésen. (A statisztikai jelentést lásd az oldal alján.) Kizárás A Ferro-Pan 96 Kft.-t az elnökség március 14-ével kizárta tagjaink sorából, mivel tagdíjtartozását többszöri felszólításra sem rendezte (8/2012 Eln. hat.). Belépések 1. A MATECH Kft. (6722 Szeged, Guten berg u ) március 14-től a MAGÉSZ rendes tagja. Képviselője a Szövetségben Tóth Gábor ügyvezető. 2. A DUTRADE Zrt. (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49.) december 7-től a MAGÉSZ pártoló tagja. Képviselője a Szövetségben: Terdi Tamás kereskedelmi igazgató. STATISZTIKAI JELENTÉS, 2011 ÖSSZESÍTÉS Index % 1. ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN (M Ft) ,5 2. ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁSA (t) ,5 Ebből: ipari szerkezetek épületek ,5 hidak ,0 egyéb mérnöki létesítmények ,4 2/a Gyártásból export (t) ,9 3. HELYSZÍNI SZERELÉS (t) ,1 4. STATISZTIKAI LÉTSZÁM (fő) Fenti adatok az országos teljesítmény 60 65%-ának felelnek meg. Magyar Acélszerkezeti Szövetség 4 Acélszerkezetek 2012/2. szám

7 Nagy József Magyar Acélszerkezeti Szövetség A ÉVI NÍVÓDÍJAK ÉS DIPLOMA DÍJAK ÁTADÁSA A már megszokott helyszínen, a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés dísz - termében, április 11-én tar totta éves közgyűlését a Magyar Acél szerke zeti Szövetség (MAGÉSZ). Éven - te, e rendezvény keretében érté ke lik és adják át a kiemelkedő szak mai színvo nalon megvalósult, acélszerkezeti beruházások, építmények alkotóinak (terve ző, gyártó, kivitelező) erkölcsi el is me rését, Az Év Acél szerkezete Nívó díj -at. Az Év Acélszerkezete Nívódíj I. helyezettjei, a KÖZGÉP Zrt. (gyártó, kivitelező) képviseletében, balról Szűcs József, Bóka László, Honti Ferenc és a Pont-TERV Zrt. képviselője (tervező), Pálossy Miklós A MAGÉSZ által 2000 évben alapított, Az Év Acélszerkezete Nívódíj, kisplasztika A szakma magyarországi legrangosabb elismerését a Magyar Acélszerkeze ti Szövetség 2000-ben alapította és az évek során számos hazai műtárgy, épület, híd, ipari léte sít mény stb. nyerte el nem csak kimagasló műszaki meg oldásaival, de eleganciájával, egyedi formatervezésével is a Gombos Ist ván Ferenczy Noémi-díjas, ötvös-, iparművész, szobrászművész által tervezett és kivitelezett kisplasztikát ben az első helyezést A Szolnoki Tiszavirág gyalogos-kerékpáros híd tervezése, gyártása és építése pályázat nyerte el. Tervezője Pálossy Miklós, Pont-TERV Zrt., gyártója, kivitelezője a KÖZGÉP Zrt. A gyalogos-kerékpáros hidak építése napjainkban ismét előtérbe került Az Év Acélszerkezete Nívódíj II. helyezettje, az Mh 2009 Konzorcium képviseletében, balról Németh Tamás, Gonda Ildikó, Bácskai Endréné, Nagy Zsolt, Honti Ferenc, Papp Zoltán, Bóka László nagy városainkban. Szolnok városában is a közlekedési kapcsolat kiszolgálása mellett többletelvárásként jelentkezett a műtárgy városképben betöltött központi szerepének megfelelő megformálása. A Tisza-parti városban elkészült, új gyalogoshíd egyben a megújuló város jelképévé is vált. A függesztőrudakkal hálózott, szétnyíló íveivel és rácsos pályatartójával a tiszavirág szárnyaihoz és bordázott testéhez hasonlít ható, karcsú, légies hídszerkezet méltán vívta ki egyöntetűen a szakma legrangosabb elismerését. Hasonlóan kiemelkedő színvonalú és műszaki tartalommal bíró pályamű, A Margit híd szerkezeti és műemlé ki rekonstrukciója című alkotás nyerte el a második helyezést. Itt is komoly csapatmunkáról be szélhetünk, a pályázó az Mh 2009 Konzorcium, vezetőjeként: a KÖZGÉP Zrt., tagjaiként: A-Híd Zrt., Strabag MML Kft. és a tervező konzorcium nevében: a FŐMTERV Zrt. A nívódíjas és helyezett pályaművek nagy eséllyel indulnak a Nemzetközi Acélszerkezeti Szövetség (ECCS) által kiírt nemzetközi pályázaton is. Acélszerkezetek 2012/2. szám 5

8 A Magyar Acélszerkezeti Szövetség Az Év Acélszerkezete Nívódíj át adása mellett nagy hangsúlyt fektet az oktatásra, és figyelemmel kíséri a hazai szakmai utánpótlás alakulását is. Az acélipar hazai fejlődése egyre több felsőfokú képesítéssel rendelkező, kre a- tív, magasan képzett szakembert igényel. Az utánpótlás hosszú távú megol dásának egyik alapvető feltétele az acélszerkezeti szakma rangjának viszsza állítása, emelése. Ezen gondolatok jegyében díjazza a MAGÉSZ azon mérnökhallgatóknak a szakdolgoza tát, diplomatervét, akik a szövetség tagvállalatainak profiljához kapcso ló dó témában kiemelkedő színvo na lú munkával pályáznak az Acél szerkezeti Diploma Díj elnyerésére. Az idei év kiemelkedő díjazottjai, Martinovich Kálmán, Többtámaszú folytatólagos gerendahíd tervezése föld rengésre diplomamunka BSc kategóriában, valamint Nemes Márton, Víztornyok körüli széláramlások hatásának vizsgálata diplomamunka, MSc kategóriában. Az Acélszerkezeti Diploma Díj a kezdő szakemberek anyagi támogatása mellett elsősorban magas szak mai elismerés és egyben lehetőség a korai szakmai elismerés megszerzésére. Az Acélszerkezeti Diploma Díj nyertese és konzulensei, BSc kategóriában, balról: Dr. Vigh László Gergely, Martinovich Kálmán, Ájpli Béla Az Acélszerkezeti Diploma Díj nyertese és konzulense MSc kategóriában, balról: Dr. Joó Attila László, Nemes Márton Helyesbítő nyilatkozat a Magész Acélszerkezetek c. folyóirat évi 1. számában, az Újra híd az Ipolyon, A pösténypusztai Ipoly-híd kiviteli tervezése c. cikkel kapcsolatban: A cikkben a 82. oldalon, az utolsó előtti bekezdésben ez olvasható: A hidak engedélyezési terveit a Pozsonyi Műszaki Egyetem, Prof. Dr. Ing. Zoltán Agócs PhD készítette. ( ) A hidak magyarországi engedélyeztetési eljárásának lefolytathatóságához a hidak terveit a Pont-TERV Zrt., Reiner Gábor tervező honosította. A fenti mondatokban leírtakkal szemben, a pösténypusztai Ipoly-híd esetében a helyzet éppen fordított volt: a híd eredeti engedélyezési terveit a Pont-TERV Zrt. készítette a Reformút Kft.-vel, mint generál tervezővel 2003, majd évben megkötött szerződések alapján, a Nógrád Megyei ÁK Kht., mint Megbízó számára. A Pozsonyi Műszaki Egyetem feladata a terv honosítása volt, vagyis átvizsgálták a szlovák előírásoknak történő megfelelés szempont jából, és a híd tervezőjével közö sen elvégezték az emiatt szükséges kisebb változtatásokat. A híd végleges megjelenése tehát a Pont-TERV Zrt.- nél évtől folytatott tervezés eredményeképpen ala kult ki, az a Pont-TERV Zrt. szellemi terméke. Pont-TERV Zrt.. Tisztelt MAGÉSZ! A évi 1. MAGÉSZ Acélszerkezetek számban megjelent, Újra híd az Ipolyon, A Pösténypusztai Ipoly-híd kiviteli tervezése cikkünk kapcsán megkereste cégünket a Pont-TERV Zrt., és helyesbítõ nyilatkozat kiadását kérte a cikk tartalmára vonatkozóan. A cikk elõzményeinek megírásakor a legnagyobb kö rül tekintéssel jártunk el. A cikk kiadása elõtt, azt vala mennyi projektben részt vevõ magyar szervezettel (Beruházó, Tulajdonos, engedélyezési és kivitelezési Generáltervezõ) egyeztettük, a kiadásra kerülõ szöve get véleményeztettük, az elõzményes tervezésre vonatkozó információkat Tõlük kaptuk. A mellékelt, a Pont-TERV Zrt. által megfogalmazott helyesbítõ nyilatkozat kiadása ellen kifogást nem emelünk, azonban annak valóságtartalmát ellenõrizni nem állt mó dunk ban. Tervezõ / Tárgyi cikk szerzõje: -- Baranovszky Ádám Speciálterv Építőmérnöki Kft. 6 Acélszerkezetek 2012/2. szám

9 HÍREK III. Cloos-OE Szimpózium Az első Cloos Szimpóziumot 2009-ben rendeztük, melynek a jubileumi jelző szerepelt a megnevezésében, mert 2009-ben volt 90 éves a Carl Cloos Schweisstechnik GmbH. A tavalyi második Szimpózium után, idén ismét kerek évfordulókhoz érkeztünk: idén 20 éves a Crown International Kft., ami 15 éve a Cloos magyarországi kizárólagos képviseletét látja el. Az ezt megelőző időben az osztrák Cloos képviselet részeként dr. Dulin László képviselte Magyarországon a Cloost, aki a szimpózium első előadását fordította magyarra április 5-én rendeztük meg a III. Cloos-OE Szimpóziumot az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán, a Népszínház utcai egye temi tömbben. A szimpóziumot a házigazda, az Óbudai Egyetem részéről dr. Gáti József kancellár nyitotta meg és vezette le. Dr. Gáti József megnyitója Az első előadást Christian Paul (Carl Cloos Schweiss technik GmbH) tar totta, Cloos eljárástechnológia (Cloos Prozesstechnik/Cloos Process Technology) cím - mel. Ismertette a Cloos szabadal maztatott eljárásváltozatai közül a nagy szabad huzalhossz alkalmazha tóságát is lehetővé tevő Rapid Weld, a nagy huzalsebességet és leolvadási sebes séget biztosító, impulzusos Speed Weld, a kis hő bevitelű, vékony anyagok hegesztésére alkalmazható Cold Weld, valamint a Laser-Hybrid Weld eljárásokat. Előadásában a hangsúlyt a termelékenység növelésére, a minőségre és a megbízhatóságra fektette. Ezt Bácsi Zoltán (Crown Inter national Kft.) Érdekességek és újdonságok Cloos robotos alkalmazásokban című elő adása követte. Az új gyártói trendeket mutatta be a QRC-E robot rendszerével, és az új berendezéseket a kompakt- és modu lá ris robot osztályokban. Érdekességek je len tek meg a munkadarab-forgatók terü letén, a menetes or sós emelőegység, valamint a cső átme netű függőleges tengelyű forgató billentő forgató egység. Egy megvalósult alkalmazás keretében mutatta be a 7 tengelyes alaprobotot. Robotos hegesztés során a munkadarab vagy a varrat helyének megkeresése, illet ve a hegesztés során a varrat követése a lézer szenzor tech nikák alkalmazásával további előnyöket jelent. A Cloos a legkorszerűbb varratkereső, varratkövető szenzorok, to vábbá lézerkamerák használatát nyújtja a Qirox hegesztőrobotjaihoz, amelyekből ízelítőt láthattunk magyarországi alkalmazásokból. Az első előadásblokk végén Pálinkás László (Crown International Kft.) A MIG/MAG hegesztés beállításainak hatásai című előadása hangzott el. A szinergikus beállítás alkalmazásakor a fő beállítandó paraméter a huzalsebesség, ami a leolvadási teljesítményt határozza meg. A hegesztőgép ehhez a főparaméterhez, az alkalmazott anyag, huzalátmérő és védőgáz alapján hozzárendeli az ívhosszt és a dinamika értékét. Ezek a hozzárendelt paraméterek az adott huzalsebességnél az ív stabilitásának, illetve az alkalmazásnak megfelelően már csak finomíthatók. A Cloos legújabb fej lesztése szerint gyártott inverteres áramforrású fogyóelektródás védőgázos hegesztőgépei ívhosszbeállításra kétféle lehetőséget kínálnak: hagyományosan a huzalsebességgel, és újabban az ívfeszültséggel beállítható ívhossz változtatást. Az előadás elvégzett mérések alapján mutatta be az ívhossz és a dinamika értékének finombeállításának hatásait. A mérésekből megállapítható ezeknek a beállításoknak a hatása a hegesztőáram és az ívfeszültség időbeni alakulására. A Cloos különféle szabályozott anyagátvitelű MIG/MAG hegesztési eljárásváltozataiban a következtetésekhez kiindulásként alapul vett gyári középértékekkel való beállításokhoz viszonyítva mutatta be az ívhossz, illetve a dinamika értékének csökkentését és növelését mindkét ívhossz-beállítási lehetőség esetén. Rövid kávészünet után a második elő - adásblokkot Gyura László (Linde Gáz Magyarország Zrt.) kezdte Az oxigéntartalom pozitív hatása semleges védőgázos hegesztéstechnológiáknál című elő adásával. A semleges védőgázos hegesz téstechnológiáknál (lásd pl. alumí nium ötvözetek hegesztése, vagy általá ban az AWI hegesztés) alkalmazott klasszikus gázok, gázkeverékek megengedett oxigéntartalmát általában néhány ppm-ben határozzák meg. Ma már azonban használnak olyan speciális gázkeverékeket (amelyek az MSZ EN ISO szabvány Z csoportjába tartoznak), amelyek ennél nagyságrendekben nagyobb mennyiségben, akár néhány tized százalékban tartalmazhatnak oxigént. Az ilyen eljárásoknál speciális technológiai előnyök érhetők el bizonyos alkalmazásoknál, anélkül, hogy az oxigén amúgy káros hatása jelentősen érvénye sülne. Az előadás ennek elméleti hátterét és néhány speciális gyakorlati alkalmazás eredményét mutatta be. Acélszerkezetek 2012/2. szám 7

10 elvárt kötésminőség fontos feltétele a védőgáz mindenkori feltételeknek megfelelő mennyiségének kézben tartása. Az előadás ennek műszaki megoldására mutatott egy példát. A szimpózium résztvevői Majd Halász Gábor (Messer Hungaro - gáz Kft.) Korszerű védő gázok hatása a varrat sa lakképződésére címmel tartott érdekes előadást. A szerkezeti acélok fogyó elektró dás ívhegesztésének egyik nem kívánatos mellékterméke a varraton meg jelenő diszperz salak foltok. A salak el távolítására több-kevesebb munkát kell, hogy fordítsanak a gyártók annak ér de kében, hogy az alapozás illetve festés a későb bi ek ben ne legyen hibás. A szénacél szerkezetek fogyó elektródás ívhegesztésénél a hagyományosan használt, 82% argont és 18% szén-dioxidot tar talmazó gázkeverék mellett különböző összetételű védő gázok állnak a felhasz nálók rendelkezésére. Az elő adás ban egy gyakorlati kísérlet eredményeit mutatta be, amelyben a standard gázkeve rék mellett megvizsgálták a korszerű védőgázkeverékek salakosodásra gyakorolt hatását. A kísér letekben nemcsak a védőgázok, hanem a különböző hozag anyagok hatá sát is vizsgálták szóróíves, illetve impulzus anyag átmenetek esetében. Az előadásból választ kaptunk arra a kérdésre, hogy milyen mértékben járul hozzá a védőgáz, illetve a választott hegesztő huzal, továbbá az anyagátmenet jellege a salakszigetek megjelenéséhez. Kristóf Csaba (GTE Hegesztési Szakosztály) Hegesztőeljárások validálása a kötésminőség reprodukálhatósága az új hegesztőeljárás-változatokkal című előadásában egy időszerű feladatra hívta fel a figyelmet. A minősített hegesztett szerkezeteket gyártók számára az ISO/TR ajánlja az alkalmazott eljárás kalibrálást/validálását, ha a kötés minőségének reprodukcióját ez befolyásolja. Az új generációs hegesztő-áramforrásokkal megvalósítható eljárásváltozatok azonban nem validálhatók a hagyományos áramforrásokra érvényes és a beállított (a folyamat során állandó ) paraméterek validálására vonatkozó szabvány (MSZ EN 50504), de még a hegesztési művelet tágabb összefüggésben végzett validálására vonatkozó MSZ EN ISO alapján sem. Felmerül a kérdés, hogy milyen módon validálhatók azok az eljárásváltozatok, amelyek nemcsak a cseppátmenet, hanem a varratképzés folyamatára is hatással vannak. A korszerű, az ív teljesítményének finom modulációjára épülő eljárásokkal megvalósítható, Az előadásblokk végén, a szimpóziumnak helyet adó Óbudai Egyetem részéről dr. Bagyinszki Gyula (OE Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mér nöki Kar) A hegesztés oktatásának és a hegesztő szakemberek képzésének aktualitásai az Óbudai Egyetem Bánki Karán című előadását tartotta meg. Az Óbudai Egyetem Bánki Karán az Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Szakcsoportja látja el az ún. forgács nélküli technológiák oktatását mind a nappali, mind a levelező, sőt egyes szakok esetében az esti, illetve a távoktatási tagozaton. Ezen technológiák között kiemelt szerepet kap a képlékenyalakítás és a hegesztés. E technológiákat bemutató laboratóriumokban megtalálhatók a szakterület legfontosabb ipari szintű berendezései. A képlékenyalakító laboratóriumban univerzális húzó- és nyomógépek segítik az anyagok alakíthatóságának vizsgálatát, míg mechanikus és hidraulikus sajtológépek szolgálják a képlékenyalakítási technológiák bemutatását. A hegesztő laboratóriumokban a fontosabb gáz- és ívhegesztő, láng- és plazmavágó eljárások, valamint a hegesztés gépesítését segítő egyéb berendezések mutathatók be. Az érdeklődő hallgatóknak hegesztő szakkört is tartanak. A graduális képzésen kívül nagy hagyománya van a karon a hegesztő szakemberek tanfolyamrendszerű képzésének is. A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés EWF/IIW tagsága révén, illetve a szükséges tanúsítások birtokában több EWT/IWT, EWS/IWS és legutóbb egy kiegészítő IWE képzést bonyolítottak le sikeresen ennek keretében. Mivel egész napos rendezvénnyel vettük igénybe a szimpózium résztvevőinek idejét, finom, kiadós ebéden láttunk vendégül mindenkit. Ebéd után az egyetemen telepített legújabb Cloos hegesztő robotot mutatta be Végh Sándor (Crown International Kft.) az érdeklődőknek kiscsoportos formában. Kihangsúlyozta a legújabb fejlesztésű robot újdonságait, fő jellemzőit. Végül egy kis gyakorlati bemutatót tartott a robotos hegesztésből. 8 Acélszerkezetek 2012/2. szám

11 A szimpózium résztvevői A robotos bemutató ideje alatt Pálinkás László hegesztőmérnök a résztvevők kérdésein alapuló előadást tartott a Cloos hegesztőgépekről és beállításukról; helyük ről és szerepükről a hegesztéstechnológiában, minőség biz to sításban, az ívszabályozásokról, valamint a Cloos hegesztőgépek validálásáról. A szimpóziumon az előadások és bemutató mellett lehetőséget biztosítottunk szakmai konzultációkra, kötetlen beszélgetésekre is. A szimpózium végén értékes ajándékokat sorsoltunk ki a résztvevők között, amelye ket cégünk és partnervállalataink ajánlottak fel. Ajándéksorsolás Makk Piroska, a CROWN Kft. ügyvezetője bejelentette, hogy 2012 szeptemberének első hétvégéjén, a Cloos Klub keretében, gyárlátogatást szervezünk Haigerbe, a Clooshoz. Köszönjük a résztvevőknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték a szimpóziumot! Pálinkás László hegesztőmérnök Crown International Kft., Cloos képviselet 20 Ferroste 20 éve a MEISER Magyarországon! Ebben az évben a Gebrüder MEISER 20 éves magyarországi jelenlétének történetére tekint vissza a MEISER Ferroste Kft. A kezdetek évig nyúlnak vissza, amikor is Meiser úr partnert keresett magyarországi üzemének alapításához. A partnert a DUNAFERR Dunai Vasmű válla latcsoportban, ill. akkori vezérigazgatójának személyében talál ta meg. A politikai és gazdasági környezet már le hetővé tette vegyes vállalatok alapítását február 1-jén megalakult a társaság, a Ferroste Kft., a későbbi/jelenlegi nevén MEISER Ferroste Kft., és im már húsz éve szolgálja Magyarországon az épített környe zet számos területét termékeivel. A MEISER cég új munka- és technológiai kultúrát honosított meg Magyarországon a járórács- és lépcsőgyár tás területén. Az alapítók kezdeti támogatása után is folyamatosan, saját erőből fejlődött a cég, mind a műszaki és techni kai háttér kiépítése, mind a technológiai fejlesztés te rületén. Ma már a legmodernebb gépekkel és technológiával a legkorszerűbb járórács termékeket állítja elő nagy méretválasztékban az építőipar valamennyi terü lete számára. A saját gyártású rácsok mellett kínálja a MEISER csoport számos egyéb termékét is. Az immár világméretűvé nőtt, termékeivel piacvezetővé vált MEISER Vállalatcsoport múlt évben ünnepelte fennállásának hatvanadik évfordulóját, leányvállalata a MEISER Ferroste Kft. pedig idén tavasszal ünnepelte alapításának huszadik évfordulóját. Acélszerkezetek 2012/2. szám 9

12 Holger Svensson FERDE KÁBELES HIDAK 40 év tapasztalatai világszerte CABLE-STAYED BRIDGES 40 Years of Experience Worldwide SCHRÄGKABELBRÜCKEN 40 Jahre Erfahrung weltweit Könyvismertető Prof. Dipl.-Ing. Holger Svensson P.E., PEng, CEng, FICE, FIStructE, MHKIE, RPEQ, T.P.Eng. Született: 1945-ben Diplomázott: 1969-ben a Stuttgarti Egyete men Pályafutása: a Grinaker kivitelező cégnél Botswanában dolgozott a Leonhardt, Andrä und Partner cég munkatársa cégvezető tulajdonostárs 2010 önálló tanácsadó mérnök, a Ferde kábeles hidak című tárgy oktatója a Drezdai Műszaki Egyetemen 2012 a Drezdai Műszaki Egyetem A ferde kábeles hidak tiszteletbeli Professzora címet adományozta számára. Számtalan cím viselője és elismerés birtokosa, az USA-ban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Hong Kongban, Ausztráliában, Malajziában és Német országban tól az IABSE elnökhelyettese. Több mint 160 előadást tartott és 100 tanulmányt írt. Kitüntetései: 1999 James Watt Medal, Institution of Civil Engineers, London 2000 Henry Husband Prize, Institution of Structural Engineers, London 2011 Emil-Mörsch-Denkmünze, Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.v. Ez a könyv egy nagyszabású, kivételes mű. A tárgyalt szakterületen ferde kábeles hidak (a kezdetektől napjainkig) biztosan nincs még egy ilyen átfogó tanulmány, amelyikben az ez iránt érdeklődők (beruhá zó, tervező, méretező, ellenőrző, kivitelező mérnökök, tanulók, vagy akár egyszerű laikusok) kérdése ikre a megfelelő és kielégítő választ biz tosan megtalálják. A könyv egy kivételesen tehetséges, tapasztalt, ismert és elismert szer ző élet műve, aki tanulmányait, majd ezt követően a munkáját a világ egyik leg ismertebb szakemberénél Prof. Dr.-Ing. Fritz Leonhardt-nál végezte. Következésképpen lehetősége volt a ferde kábeles (és más szerkezetű) nagy hidak megvalósításánál (tervezés, szerelés, építés felügyelet, szakértés, ellenőrzés) negyven éven át, csaknem az egész világon, széles körű ismereteket szereznie és tapasztalatokat gyűjtenie. A nagy alakú könyv különösen azért is kellemesen olvasható, mert a 460 oldal 1184 képet is magában foglal. Ezek gyakran több információt tartalmaznak, mint egy jó leírás. Értéknövelő, hogy a könyv ben számos híres hídépítő mérnök legfontosabb adatai is meg találhatóak. A több mint 300 irodalmi hivatkozás különösen hasz nos. A könyv tartalomjegyzéke igazolja fenti tömör megállapításainkat. A fő fejeze tek címeinek, terjedelmének és a bennük található képek számá nak felsorolása meggyőzően mutatja be a könyv egyedülálló gaz dagságát: 1. fejezet Bevezetés (19 oldal, 54 kép); 2. fejezet A ferde kábeles hidak fejlődése (111 oldal, 228 kép); 3. fejezet Kötél és kábel (48 oldal, 166. kép); 4. fejezet Ferde kábeles hidak előtervezése (104 oldal, 243 kép); 5. fejezet Ferde kábeles hidak szerelése (38 oldal, 109 kép); 6. fejezet Kivitelezési példák (100 oldal, 344 kép); 7. fejezet Kitekintés (2 oldal, 1 kép); Függelék 40 év tapasztalatai nagy hidakkal világszerte (12 oldal, 39 kép). A könyvhöz két DVD tartozik, melyek a szerzőnek a Drezdai Műszaki Egyetemen, két szemeszteren (2010/11) a ferde kábeles hidakról tartott harminc előadását tartalmazzák. A könyvet két nyelven, angolul és németül adták ki 2012 májusában. (További információkkal a Kiadó: Ernst & Sohn, Berlin, Birgit Haase szolgál; Jól tudom, hogy egy ilyen hatalmas művet néhány sorban kielégítően bemutatni a képességeimet meghaladó feladat. Mégis vállaltam, mert egyrészt a Szerzőnek és a Kiadónak a felkérése számomra rendkívüli megtiszteltetést jelent, másrészt meg vagyok győződve arról, hogy ez a könyv Magyarországon számtalan szakembert érdekel. Dr.- techn. Domanovszky Sándor Széchenyi-díjas, aranydiplomás hídépítő mérnök 10 Acélszerkezetek 2012/2. szám

13 Pálossy Miklós tervezőmérnök Pont-TERV Zrt. AZ ELKÉSZÜLT SZOLNOKI TISZAVIRÁG GYALOGOS-KERÉKPÁROS HÍD Korábban már jelentek meg cikkek ez újság hasábjain az új szolnoki gyaloghíd tervezéséről és építéséről. Túl az átadás egyéves évfordulóján, az elkészült hidat mutatjuk be sok képpel, de kitérünk a tervezés és építés egyes korábban nem részletezett érdekességeire is. BEVEZETÉS A MAGÉSZ újság 2010/4. száma részletesen ismertette az akkor még építés alatt álló új szolnoki gyalogoskerékpáros híd szerkezetét és tervezésének előzményeit, a 2011/3. szám pedig az acélszerkezet gyártását és építését írta le a kivitelező szemszögéből. Alig jelent meg azonban még kép a kész hídról, cikkünkben egyrészt ezt a hiányt szeretnénk pótolni különböző év- és napszakokban készített képek közreadásával. Másrészt néhány korábban nem részletezett érdekességet ismertetünk úgymint a híd statikai és dinamikai viselkedése, vagy a tervezés és építéstechnológia egyes kérdései. A HÍD A VÁROS ÉLETÉBEN Jó egy éve adták át a hidat a forgalomnak 2011 januárjában. A mederjármok teljes lebontására és a végleges fedőfestés elkészítésére csak tavasszal került sor, amikor az időjárás ezt lehetővé tette. További feladat volt az NKH által előírt monitoring-rendszer kiépítése, így a híd a végleges forgalomba helyezési engedélyt csak ennek beüzemelése után, novemberében kapta meg. Az elmúlt évben a híd a város életének részévé vált. A Tiszaligetben lévő főiskolára való eljutáshoz ren ge teg diák veszi igénybe naponta a hidat, emellett téli-nyári stranduszoda, szabadidő-komplexumok, labdarúgópálya, sportcsarnok (utóbbi NB I-es kosárlabdacsapattal, gyakran három ezer nézővel) is található a túloldalon. A szállodák, ven déglátóipari létesítmények, de a kellemes zöld kör nyezet maga is sok embert vonz. Évente 15 ezer körüli látogatója van a szintén a Tiszaligetben megrendezett gu lyásfesztiválnak, a majálisra pedig ennél is többen mennek ki, jelentős részben a hídon átgyalogolva vagy átkerékpá rozva. Idén Szolnok adott helyet az egyetemisták és főisko lások Országos Turisztikai Találkozójának, mely rendkívül népszerű és nagy tömegeket vonzott, de használták az átkelőt a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Találkozón részt vevő fiatalok is mindkét rendezvény szerepeltette a hidat emblémájában is. Különböző fesztiváloknak is helyt adott a híd és a városi hídfőben átépített Tiszai hajósok tere: a Tisza-parti Trapp parti futóversenyétől kezdve a Tiszavirág fesztiválon át (a hídon kirakodóvásárral) a nyár végi Tisza-parti estékig. 1. kép: A híd a vízpartról Acélszerkezetek 2012/2. szám 11

14 2. kép: Tükröződés a hídpálya üvegtábláin Mindez jól mutatja, milyen szerepe lehet városaink életében közlekedésében a világszerte újrafelfedezett gyalogos-kerékpáros hidaknak. A híd jó használhatóságában fontos szerepe volt a társtervező A.D.U. Építésziroda Kft.- nek, akik dr. Gajdos István vezetésével a csatlakozó terek rendezését, a feljárórámpák építészeti tervezését végezték. A hídtervezők közül szeretnénk még kiemelni Reiner Gábor (jobb parti feljáróhíd) és Stefanik Péter (bal parti feljáróhíd) nevét, de rengeteg más szakági tervező köztük több szolnoki cég (pl. KEVITERV AKVA Kft., KSK Kft.) is közreműködött. A generálkivitelező és acélszerkezeteket is gyártó-szerelő KÖZGÉP Zrt. főépítésvezetője, Szűcs József volt, a műszaki ellenőri teendőket az UTIBER Kft. (Dobó Gábor) látta el. Az építtető Szolnok városa részéről a munkákat Szabados László koordinálta. Az elkészült hídról közreadunk néhány fényképet a tavaszi hajnali képtől a havas téli estéig. A HÍDDAL KAPCSOLATOS ÉRDEKESSÉGEK A híd adatait, szerkezeteinek leírását és építésének történetét a bevezetőben említett cikkek már részletesen tartalmazzák. Úgy gondoljuk, érdemes azonban néhány olyan, a híddal kapcsolatos érdekességet közreadni, melyek a tervezők és az építők számára is tanulságosak voltak. 3. kép: A híd alulról nézve Szerkezet A manapság divatos, csövekből álló magasépítési térrácsoknál a szelvényvastagságot sokszor a kapcsolatok határozzák meg. Hidaknál nagyobb hálózati hosszakról és csőátmérőkről lévén szó kissé más a helyzet, hiszen a teljes csőhosszon a szelvény növelése gazdaságtalan lehet. Esetünkben a pályatartó gerinc- és peremtartóiba kellett a csomópontoknál diafragmákat behegeszteni a lokális horpadások elkerülésére. 12 Acélszerkezetek 2012/2. szám

15 1. ábra: R-1-Általános elrendezés A gyártáshoz a pályaelemeket tipizáltuk, a 6 méteres elemek hálózata egységes (csak a falvastagságok különböznek helyenként), az alaprajzi és hossz-szelvényi ívességet a helyszíni illesztéseknél betoldott megfelelő ráhagyásokkal oldottuk meg. Így a különböző csőáthatási geometriák száma minimalizálható volt. A legbonyolultabb csomópont a ferde hátrakötő rudak pályagerinctartóba való bekötése volt: két csonkakúp és egy cső összemetsződése. Itt a varratok megfe le lő elkészíthetőségéhez a keresztirányú diafragmán túl egy hosszirányú csomólemezt is el kellett helyezni a csomó pont belsejébe. Hidaknál hazánkban tudtunkkal korábban még nem al kal mazott technológia a főtartóívek belső korrózióvédelmé nek kiszárításos megoldása. A csőíveket légmentes lezá rá suk előtt átfúvatással páramentesítették, úgy, hogy a le csa pódási harmatpont 20 C alá kerüljön. Ez az eljárás későbbi ellenőrzéseknél megismételhető. Így a korróziós veszély miatti további szelvénynövelés elkerülhető volt. További technikai érdekesség, hogy az első teljesen hegesztett acélszerkezetű hidunk a Tiszán. 2. ábra: R-2-Keresztmetszet Építéstechnológia A gyártásnál minél nagyobb szállítási-szerelési egységek előállítására törekedtek. A gyárból kiszállított 6 12 méteres modulokból a hajóra rakás előtt méteres egysége ket állítottak össze a KÖZGÉP Zrt. vízparti szerelőtelepén. Mi vel a szellős, térbeli szerkezethez a helyszínen már nehéz kes a hozzáférés, a szinte teljesen készre gyártott elemeken a vi lágítás szerelvényeit és a párnafákat is elhelyezték. Az elemeket a helyszínre úsztatás után közvetlenül az uszályról lehetett helyükre emelni, így az árvizek miatt elhúzódó al építményi munkák után az acél felszerkezet helyszíni szerelése már rendkívül gyorsan, alig 3 hónap alatt lezajlott a korlátok és burkolat szerelésével együtt. Rendkívül fontos volt az ívvállak indítóelemeinek milliméterre precíz elhelyezése, hogy az ívek pontosan összeérjenek. A terv szerinti végleges alak előállítása szavatolja a számított erőjáték létrejöttét is függetlenül attól, hogy építés közben a megtámasztások és így a statikai váz folyamatosan változott. De a szerelés rendkívül precíz geometriai beállítást kívánt amiatt is, mert a függesztőrudak hosszában is csak 2 3 cm állítási lehetőség volt, az alsó és felső csapos csomópontoknak pedig egy síkba kellett esni. Érdekes feladatot adott az ív középső záróelemének elhe lyezése, hiszen a hegesztési alátétlemezek miatt ez hosszabb volt a szabad köznél. Ezért a csatlakozó csővégeket mintegy 20 cm-rel meg kellett emelni a szükséges nyitáshoz, majd a visszaengedéssel összezárt a szerkezet. Statika A szerkezet legdominánsabb elemei az íves főtartók. Ezek olyan könnyűek, hogy önmagukban is megállnának kifelé döntve is, a pályatartó azonban a befelé húzó függesztőrudakon keresztül stabilizáló hatást fejt ki. Méretezésükre nem a pálya 5,0 kn/m 2 értékű hasznos terhe (mely a közúti hidak 4,0 kn/m 2 hasznos terhéhez képest is igen jelentős, igaz, itt nincs külön járműteher) a mértékadó, hanem a széllökés. Ennek értéke a hídszabályzatban az alaki tényezőtől független 3,0 kn/m 2. Ez tulajdonképpen egy statikai helyettesítő tehernek tekinthető, de természetesen egy ilyen könnyű, karcsú hídnál nem kerülhető meg a részletes széldinamikai vizsgálat még ha a körszelvény egyébként aerodinamikailag kedvező is. Acélszerkezetek 2012/2. szám 13

16 Az ívek a parti pillérekbe befogottak, ezek merevsége az igénybevételek szempontjából döntő jelentőségű: esetleges elmozdulásuk az ívnyomatékok jelentős átrendeződését okozhatná. Ezért a pillérek felső részébe közel tonna tömegű bekötő acélszerkezetek vannak bebetonozva, maguk a pillérek pedig cellás elrendezésű mély cölöpfalakkal alapozottak (ezek nem látszó, de fontos részletek). Az ívek stabilitási kihasználtsága ugyancsak közel 100%- os. Kisebb és nagyobb csőátmérőket is vizsgálva alakult ki az 1300 milliméteres, végleges átmérő. Lapos íveknél alapvető kérdés az ívvállakban ébredő vízszintes erők felvétele. Itt alkalmaztunk ugyan egy ferde rudakból álló visszakötést a pályatartóba a pillérek hátsó oldalán, de ennek inkább esztétikai, mintsem tényleges statikai szerepe van. Mivel az acél ívvállat a jeges árvízszint fölé a pillérek tetejére kellett helyezni, a szem kívánja a pálya vonórúdként történő bevonását sugalló stabilizáló hátrakötést, a valóságban azonban ennek működéséhez a pályának olyan mértékű megnyúlása tartozna, melyet a sokkal merevebb pillérek nem tesznek lehetővé. Ezzel együtt a ferde rudak és bekötéseik jelentős igénybevételeket kapnak pl. a felszerkezet hőtágulásából is. A pályatartó az ártéri pillérekre le van kötve, ezek a dilatációs mozgást ingaoszlopként viselik. Az alépítmények itt ennek megfelelően karcsúak, csupán 3 3 darab 60 cm átmérőjű cölöppel lealapozva. Az ívek falvastagsága a tövek környezetében 30 mm, a negyedekben 20 mm, a mezőben csupán 16 mm. Utóbbi már lokális stabilitás szempontjából vizsgálandóan vékony falnak számít, de az alacsony kihasználtság miatt ez nem volt mértékadó (igazán nagy hajlító igénybevételek csak az ívvállak környezetében keletkeznek a főtartókban, a normálerõ szempontjából a kihasználtság az ívek nagy kihajlási karcsúsága miatt végig alacsony). 4. kép: A pályatartó esti megvilágítása 5. kép: A híd télen a Tiszaliget felől 14 Acélszerkezetek 2012/2. szám

17 Dinamika A karcsú, könnyű acélszerkezetek tervezésének kulcskérdése a dinamikai viselkedés elemzése. Ennek két fő területe mint azt korábbi cikkünkben is összefoglaltuk a gya logosok és a szél által gerjesztett rezgések. Előbbivel már régóta vannak tapasztalatok (katonák menetelése okoz ta rezonancia), de az egyszerre lépő nagyobb tömeg vízszin tes gerjesztése általi beragadás jelenségét (mint ez a londoni Millennium híd felavatásán történt) csak a közelmúltban kezdték behatóan tanulmányozni. Ilyen jelle gű szerkezeteknél aligha kerülhető el, hogy a szerkezet valamelyik önrezgésszáma a gyalogos gerjesztés frekvenciatartomá nyába ne essen. További nehézséget jelent, hogy a gerjesztés az emberi agy által vezérelt bonyolult folyamat, a szerkezet tényleges csillapítása előre pedig legfeljebb becsülhető. A probléma kezelhető azonban például lengéscsillapítókkal, melyek egy adott kritikus frekvenciára behangolva rezonancia esetén csillapítják a szerkezet lengéseit. Az említett Millennium hídon utólag helyeztek el nagyszámú lengéscsillapítót, de ezek előre is betervezhetők ez esetben is feltétlenül kiterjedt ellenőrző méréseket kell végezni. A Tiszavirág hídon három lengésalakra helyeztünk el TMD (Tuned Mass Damper, rugókra függesztett csil lapított tömeg) lengéscsillapítókat a pálya felében és ne gyedeiben, de szükség esetére további beépítési helyeket is kialakítottunk. A dinamikus próbaterhelés mérései igazol ták a dinamikai viselkedés megfelelőségét, az előre tervezetten beépített csillapítók elégségesnek bizonyultak. A gya logos-dinamikai számításokban a matematikusképzésben is részt vevő Szecsányi László kollegánké a fő érdem, a mérések és a kiértékelés pedig a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékének bevonásával történt. A dinamikai kérdések másik fő területe a szélhatásokkal kapcsolatos. A könnyű, hajlékony szerkezetek szél által gerjesztett lengéseinek talán legismertebb példája a Tacoma híd katasztrófája. Azóta tudjuk, hogy ezt a belebe gés -nek nevezett kombinált hajlító- és csavarórezgés öngerjesztő je lensége okozta. Mivel a pályaszerkezet hajlító- és csavaró lengéseinek egyes frekvenciái a Tiszavirág hídnál is egymáshoz közel estek és így kombinálódhattak, a jelenség esetleges felléptét részletesen vizsgáltuk. A kritikus szélsebesség a mértékadó kétszeresére adódott, így a szerkezet kellő biz tonsággal megfelel. A pályát emellett örvénygerjesztésre is vizsgálni kellett, de ez a jelenség a szélcsatornában sem jelentkezett. Az ívtartó esetében is nagy mennyiségű örvénygerjesztési terhelési esetet (első 20 lengésalak) vizsgáltunk, de az ív tö vében fellépő feszültséglengések és az ív legnagyobb lengésamplitúdói nem jelentősek. Ugyancsak vizsgálandó volt a két ívtartó aerodinamikai interakciójának vizsgálata, a szél felőli ívtartóról leváló örvények ugyanis az áramlásban árnyékolt oldalon levő ív felé már egy periodikus áramlás formájában érkeznek. A számításokhoz szükséges aerodinamikus együtthatókat szélcsatorna-kísérletekkel és egy speciális szoftver felhasználásával, ún. CFD-szimulációval határoztuk meg a BME Áramlástan Tanszék bevonásával. A szerkezetdinamikai és áramlástani modelleken végzett számításokat nagyrészt Szabó Gergely doktorandusz kollegánk végezte el. 6. kép: A kivilágított hídpálya télen Acélszerkezetek 2012/2. szám 15

18 7. kép: Esti tükröződések 8. kép: Alkonyi fényben ÖSSZEFOGLALÁS A mérnöki tudományok és a technika fejlődésével ma már szinte bármilyen szerkezet megépíthető. Ehhez a nagyszilárdságú anyagok mellett a fejlett építéstechnológia és szá mítástechnikai háttér is segítséget nyújt, a lehetőségeket sokszor csak az anyagiak határolják be. Mindez a mérnökök felelőssége is: a lehetőségekhez mérten megtalálni a megfelelően szép, de ugyanakkor kellően mérnöki és gazdaságosan megvalósítható szerkezetet. Ezért is öröm számunkra, hogy e viszonylag korlátozott költségvetésű, de másrészt igen szép feladatot és egyúttal komoly mérnöki kihívást jelentő projektben amely ráadásul hazai viszonylatban rend kívül gyorsan megvalósult részt vehettünk. Az 5 6. képeket Szabó Gergely készítette, a többi a szerző felvétele. 16 Acélszerkezetek 2012/2. szám

19 Dr. Domanovszky Sándor Széchenyi-díjas, aranydiplomás hídépítő mérnök FÉNYKÉPES TUDÓSÍTÁS A HÁROSI DUNA-HÍD II. ÉPÍTÉSÉNEK HELYZETÉRŐL A MAGÉSZ Acélszerkezetek című folyó iratának előző (2011/1.) számában Horváth Zoltán (a KÖZGÉP Zrt. acélszerkezeti főmérnöke) részletesen ismertette a híd szerkezeti kialakítását, kivitelezésének fontosabb fázisait (gyártás, előszerelés, szerelés), továbbá felsorolta a megvalósítás főbb résztvevőit. Ezt jelen tudósítás szerzője aktuális (2012. január 23.) állapotot bemutató képriporttal egészítette ki. Az azóta eltelt bő három hónap alatt a munkálatok jelentősen előrehaladtak: a mederhíd elkészült (május folyamán végleges helyére is kerül), a jobb parti ár téri híd csaknem készen van, a bal par ti előszerelése megkezdődött. A híd építés látványos szakaszához ér ke zett és bár a hordógurítás pil lanatai még odébb vannak úgy gondoljuk, hogy jelen helyzet bemutatása számot tarthat a folyóirat olvasóinak érdeklődésére május 4-i állapot A közölt képek és képaláírások könynyebb megértése cél jából e helyen meg ismételjük: a 770,5 m hosszú híd három részből áll, ezek a Duna két partján 3 x 73,5 m támaszközű, öszvérszerkezetű (vasbeton pályalemezzel együttdolgozó), zártszekrényes, felsőpályás, folytatólagos gerendahidak; a Duna felett 3 x 108,5 m támaszközű, ortotrop pályaszerkezettel kialakított, zártszekrényes, felsőpályás, folytatólagos gerendahíd. 1. kép: A mederhíd a második bal parti pillér (8. sz.) felé tart ( ) Ez az első Duna-hidunk, melynek a folyam feletti szakaszát tengelyirányú betolással juttatják helyére. Ez a harmadik Duna-hidunk, melynek acélszerkezeti egységeit kizárólag hegesztéssel illesztik. A nyílásbeosztásból adódóan a teljes híd tíz alátámasztáson nyugszik. Ezek számozása a jobb (budai) part felől in dulva a két hídfő (1. és 10. számú) és a két-két parti (2 3. és 8 9. számú), valamint a négy meder (4 7. számú) pillér. A felvételeket készítette: dr. Domanovszky Sán dor 2. kép: A csőr elérte az első (7. sz.) mederpillért ( ) Acélszerkezetek 2012/2. szám 17

20 3. kép: A csőr elérte a harmadik (5. sz.) mederpillért ( ) 4. kép: A mederhíd nagyobb nyílásainak áthidalásánál a csőr lehajlását ideiglenesen felállított keretre történő függesztéssel csökkentik 5. kép: A csőr a harmadik mederpillérre támaszkodik, a jobb parti ártéri híd túljutott a második (3. sz.) pilléren, ahol bevárja a csőr, majd a mederhíd közös pillérre (4. sz.) történő érkezését 18 Acélszerkezetek 2012/2. szám

www.magesz.hu HELYÉN A ZÁRÓTAG! Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 2.

www.magesz.hu HELYÉN A ZÁRÓTAG! Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 2. 2008 V. évfolyam 2. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) HELYÉN A ZÁRÓTAG! Az 51. merevítőtartó egységet 2008. június 12-én

Részletesebben

Az újjászületett Margit híd

Az újjászületett Margit híd 2012 IX. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Az újjászületett Margit híd Fotó: Dr. Domanovszky Sándor A TARTALOMBÓL: Megszépült és

Részletesebben

A DLT Kft. által tervezett és gyártott 11 tengelyes robotos hegesztőcella részlete. www.magesz.hu

A DLT Kft. által tervezett és gyártott 11 tengelyes robotos hegesztőcella részlete. www.magesz.hu 2011 VIII. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Fotó: DLT Kft. A DLT Kft. által tervezett és gyártott 11 tengelyes robotos hegesztőcella

Részletesebben

Épül az M0 Hárosi Duna-híd II.

Épül az M0 Hárosi Duna-híd II. 2012 IX. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Épül az M0 Hárosi Duna-híd II. Fotó: Dr. Domanovszky Sándor; 2012.01.23. A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

HÍDRÉSZ ÚSZTATÁSA (Csepelről Megyerre)

HÍDRÉSZ ÚSZTATÁSA (Csepelről Megyerre) 2009 VI. évfolyam 2. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association HÍDRÉSZ ÚSZTATÁSA (Csepelről Megyerre) (fotó: Kovács Rezső) A tartalomból: Mederhíd

Részletesebben

www.magesz.hu Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 3. szám

www.magesz.hu Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 3. szám 2008 V. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Az Északi vasúti híd utolsó egységét 2008. augusztus 30-án a Hídépítő Speciál Kft., két

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2009 VI. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) Az újjászületett, kivilágított Szabadság híd a budapesti panoráma

Részletesebben

Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott budapesti panoráma

Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott budapesti panoráma 2008 V. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRÕL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRÕL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRÕL A MAGÉSZ elnöksége 2007. december 6-án az MVAE, Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés dísztermében tartotta ülését. Az ülést Markó Péter elnök vezette. Az alábbi témák kerültek

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Association 2006 I. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Association Ipari acélszerkezetek szerelése Fotó: Pelcz József Kivitelezô: tagvállalatunk, a R&M TS Kemon Kft.

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2007 IV. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association A Dunaújvárosi Duna-híd mederhídját 2006. december 09-én reggel úsztatták a hídtengelybe

Részletesebben

A CET építése. www.magesz.hu. Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association. 2010 VII. évfolyam 3.

A CET építése. www.magesz.hu. Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association. 2010 VII. évfolyam 3. 2010 VII. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Fotó: Hegedűs Lóránt A CET építése A TARTALOMBÓL: A CÉH mindenekelőtt... www.magesz.hu

Részletesebben

KÖNNYÛSZERKEZETES AKADÉMIA

KÖNNYÛSZERKEZETES AKADÉMIA KÖNNYÛSZERKEZETES AKADÉMIA ELÕADÁS-SOROZAT AZ MKE SZERVEZÉSÉBEN A 15 éves Magyar Könnyûszerkezetes Egyesület az építõ- és épí - tész mér nökök továbbképzésének keretében 2012-ben folytatja a 2011-ben megkezdett

Részletesebben

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom 2009 VI. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

Részletesebben

II. Országos Hegesztési Verseny

II. Országos Hegesztési Verseny II. Országos Hegesztési Verseny A Magyar Hegesztési Egyesület Ifjúsági Fóruma és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő, az ország egyik legnagyobb múltra visszatekintő hallgatói öntevékeny

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2009 VI. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association CLOOS robot A TARTALOMBÓL: Gyártás, automatizálás robotokkal Szimpózium www.magesz.hu

Részletesebben

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László Magyar Tudomány hídszerkezetek Vendégszerkesztő: Kollár László Megjegyzések a globális felmelegedéshez Töprengések a vízről Az atomi ütközések nyomában Csillagok és atommagok Controllare necesse est 2008

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta

Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a környezôben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a látomásszerût. (Márai Sándor) Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

mész cement beton ko és kavics adalékszer betontermék

mész cement beton ko és kavics adalékszer betontermék szakmai lap 2014. július-augusztus beton cement mész ko és kavics XXII. évf. 7-8. szám a betonszabvány felújítása betonkenu verseny cukorsiló dilatációmentes padlója villamos pályalemez az Árpád hídon

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL Kitüntetések 2014. Március 15-e alkalmából Beszámoló az ICOMOS XXIV. éves rendes közgyűléséről

Részletesebben

Az Alapszabályban foglaltak értelmében

Az Alapszabályban foglaltak értelmében A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló Társaságunk közgyűléséről Az Alapszabályban foglaltak értelmében 2009. május 14-én megtartotta idei, tisztújítással egybekötött éves rendes

Részletesebben

Kö szön tő SÍNEK VILÁGA KÜLÖNSZÁM. Bevezető TARTALOM INDEX

Kö szön tő SÍNEK VILÁGA KÜLÖNSZÁM. Bevezető TARTALOM INDEX Bevezető 1 TARTALOM Erdődi László A MÁV hídszolgálat elmúlt három éve 2 Solymossy Imre Az Északi vasúti Duna-híd tervezése 9 Dr. Horvát Ferenc Vasúti pálya átvezetése a hídon 14 In memoriam Sárkány László

Részletesebben

Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON SZAKMAI HAVILAP 2010. JÚL.-AUG. XVIII. ÉVF. 7-8. SZÁM. A Margit híd régen és napjainkban

Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON SZAKMAI HAVILAP 2010. JÚL.-AUG. XVIII. ÉVF. 7-8. SZÁM. A Margit híd régen és napjainkban SZAKMAI HAVILAP 2010. JÚL.-AUG. XVIII. ÉVF. 7-8. SZÁM Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON A Margit híd régen és napjainkban BETON TARTALOMJEGYZÉK 3 Ideiglenes pályaburkolat a Margit hídon

Részletesebben

FÖLDGÁZFÓRUM 2010: a földgáz értékes, modern energiahordozó, továbbra is van jövõje

FÖLDGÁZFÓRUM 2010: a földgáz értékes, modern energiahordozó, továbbra is van jövõje Hírlevél 2010. FÖLDGÁZFÓRUM 2010: a földgáz értékes, modern energiahordozó, továbbra is van jövõje június XI. évfolyam 1. szám Annak idején, 1997-ben nem gondoltuk, hogy ilyen hagyományt teremtünk ezzel

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2011-es üzleti évéről 2 Az OVIT hatékonyságfejlesztési teendői 5 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 15 Új belépők 15

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE 2008. MÁJUS 17.

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE 2008. MÁJUS 17. MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE 2008. MÁJUS 17. 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. BESZÁMOLÓ AZ ELNÖKSÉG MUNKÁJÁRÓL... II. A SZAKMAI TAGOZATOK BESZÁMOLÓI... 1. Anyagmozgató gépek, Építőgépek és Felvonók Tagozata..

Részletesebben

Építőipari Nívódíj Móra Ferenc híd

Építőipari Nívódíj Móra Ferenc híd 40. évfolyam 2013/1 A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. MAGAZINJA Építőipari Nívódíj Móra Ferenc híd 16. oldal Elkészült a népligeti tehermentesítő csatorna 2. oldal Kettős diadal Tatabányán 38. oldal KÖSZÖNTŐ Immár 15 éve

Részletesebben

2007. május VI. évfolyam FÕMTERV

2007. május VI. évfolyam FÕMTERV 2007. május VI. évfolyam FÕMTERV A francia mondás úgy véli, hogy elmenni annyi, mint egy kicsit meghalni. Én inkább azt hiszem, hogy valahová megérkezni az igazi halál. Hiszen, ha az ember megérkezett,

Részletesebben

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András 50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon Molnár Sándor Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői a Selmecbányai

Részletesebben