TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI"

Átírás

1 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM /2007. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról Budapest, augusztus 1

2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi összefoglaló, előzmények A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényt (a továbbiakban: Kjt.) módosító évi C. törvény szeptember 1-jén lép hatályba. A jogalkotó a bevezetésre kerülő újabb, a közalkalmazottakat érintő rendelkezések kapcsán is egyes esetekben felhatalmazást ad a miniszter részére a megfogalmazottaktól való eltérésre, illetve más esetekben szabályozási kötelezettséget ír elő a feltételek részletes megállapítására. Az új rendelkezésekkel összhangban álló ágazati sajátosságokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) kell megjeleníteni a törvény módosításának hatályba lépésével egyidejűleg. A Kjt. jelenlegi módosítása a minőségi szemlélet erősebb érvényesülését kívánja előmozdítani a közszolgálatban. A törvénymódosítás a közszféra hatékony működése érdekében az alkalmas munkaerő kiválasztására és felkészítésére, a felajánlható üres állások felderítésére, a rugalmas vezetői rendszerre helyezi a hangsúlyt. A törvény a módosítás hatályba lépését követően az általános munkajogi szabályoknál részletesebben szabályozza a pályázat kiírására és elbírálására vonatkozó feltételeket, a pályázati kötelezettséget pedig alapesetként fogalmazza meg valamennyi munkakör esetében. Előírja a kötelező három hónapos próbaidőt, lehetőség helyett kötelezővé teszi az intézmény alaptevékenységébe tartozó munkakörökben a szakmai tapasztalattal nem rendelkezők számára a gyakornoki idő és gyakornoki minősítés kikötését, melynek letöltését követően érvényesülhet a közalkalmazottak fokozottabb munkajogi védelme. A vezetőkre vonatkozó szabályok is jelentősen módosulnak. A szabályozásban kettéválik a beosztás és az önálló vezetői munkakör megállapítása, valamint lehetővé válik magasabb vezetőknek a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban való foglalkoztatása is. A módosítás további rendelkezéseket tartalmaz az állásfelajánlási kötelezettség bővítésére, a részmunkaidő elterjesztésének előmozdítására, valamint a felmentési szabályoknak a közszféra más szabályaival megegyező módosítására is. 2. Várható gazdasági hatások A meghosszabbított próbaidőre, illetve a meghatározott körben kötelező gyakornoki időre tekintettel a évi C. törvénnyel bevezetett módosítások folytán a próbaidős, illetve gyakornoki időn lévő közalkalmazottak fokozott munkajogi védelme csak az időszak leteltét követően jelentkezik, így a javaslat költségvetési megtakarítást eredményez. 2

3 3. Várható társadalmi, szakmai hatások A kiválasztási rendszer tekintetében a évi C. törvénnyel bevezetett pályáztatási rendszer, illetve a megüresedő álláshelyek széles körben történő hozzáférhetővé tétele hozzájárul a rugalmasabb munkaerő-gazdálkodás megteremtéséhez. Művészeti területen vezetői státusz önálló munkakörként történő megjelenésével a munkaszervezés hatékonyságának erősödése várható. Valamennyi kulturális területen kötelezővé váló gyakornoki rendszer működéséhez a javaslat olyan követelményeket fogalmaz meg, amelyek elsajátítása, ismerete erősíti a szakmai tudásanyagra vonatkozó kompetenciákat. A kulturális intézmények szakmai önállóságát erősíti az, hogy az intézményi szinten készített gyakornoki szabályzat állapítja meg a gyakornok szakmai vezetőjének feladatait, a számonkérés és a minősítés feladatait. 4. Európai uniós vonatkozások, kapcsolódás a Kormányprogramhoz Az előterjesztés illeszkedik a Kormány foglalkoztatáspolitikájába, amelynek központi eleme hogy egyenlő esélyek biztosítása mellett segítse az elhelyezkedést, illetve a foglakoztatás rugalmasságát és biztonságát szolgáló intézkedések bevezetését. Az előterjesztés az Európai Unió joganyagát nem érinti. 5. Az államigazgatási egyeztetés eredménye, fennmaradt vitás kérdések 6. Javaslat a sajtó tájékoztatására Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e a kommunikáció * Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése Részletezve: További lakossági tájékoztatás Részletezve (célcsoport-bontásban): A kommunikáció tartalma (sajtózáradék): Tárcán belüli nyilatkozók szintje: 7. Megjegyzések A tervezett szabályozás nem tartozik a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetésről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet, illetőleg a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival 3

4 kapcsolatos egyes értesítési és bejelentési eljárások végrehajtásáról szóló 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelet hatálya alá. Kérem a Kormányt, hogy az előterjesztést fogadja el: Budapest, augusztus Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter 4

5 II. HATÁROZATI JAVASLAT A Kormány megtárgyalta és elfogadta a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormány-előterjesztést és elrendeli a mellékletben foglalt kormányrendelet Magyar Közlönyben történő kihirdetését. 5

6 III. RÉSZLETES INDOKOLÁS Az új szabályozás során is lehetőséget ad a törvény több helyen az ágazatért felelős miniszternek arra, hogy a szabályokat az ágazatra jellemző sajátosságok szerint töltse meg tartalommal, illetve a törvényi szabályozástól eltérő rendelkezéseket állapítson meg. Ezek a pontok a következők: A Kjt. 20/B (1) bekezdéséhez javasolt végrehajtási szabályozás: A miniszter meghatározhatja a pályázati eljárás egyes szabályait, valamint a pályázati felhívás tekintetében további feltételeket írhat elő, azonban a kulturális terület nem kíván további szabályokat előírni a kötelező pályáztatás esetében, mint amit a Kjt. és a Rendelet jelenleg is megfogalmaz. A Kjt. 20/B. (2) bekezdéséhez javasolt végrehajtási szabályozás: A miniszter meghatározhatja azt a munkakört, vezetői beosztást, amelyben nem kötelező pályázat kiírása a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, illetve vezetői beosztással történő megbízáshoz. Élve ezzel a lehetőséggel a jelen előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy pályázat kiírására ne kerüljön sor a rendelet 1. számú mellékletében szereplő előadóművészeti intézményeknél a művészi és egyéb művészeti munkakörök, az alkotóművészeti intézményeknél művészeti szakmai munkakörök, ezen felül a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt A-B-C-D fizetési osztályokba tartozó levéltári, múzeumi, könyvtári és közművelődési szakmai, valamint egyéb közalkalmazotti munkakörök betöltése esetében. Az alap- és középfokú iskolai végzettséget igénylő fizetési osztályokba tartozó munkaköröknél (pl. raktáros, adatrögzítő) a pályáztatás előírását az ellátandó feladatot meghaladó követelménynek tartjuk. A művészi és művészeti munkakörökben (pl. színész, rendező, koreográfus, bábtervező, stb.) pedig életszerűtlen lenne pályázatot kiírni, mivel a pályázók a pályázat alapján nem összemérhetőek, a kiválasztás a korábban látott teljesítményen, művészi kvalitáson alapszik, nincsenek olyan objektív kritériumok, amelyek alapján sorrendbe lehetne állítani a pályázókat. A Kjt. 21/A. (5) bekezdéséhez javasolt végrehajtási szabályozás: A miniszter megállapíthatja munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, amelynek megléte esetén nem lehet próbaidőt megállapítani. Kulturális területen nem határozunk meg olyan szakmai gyakorlatot, amelynek megléte a próbaidőt kiváltaná, ugyanis a próbaidő szolgál arra, hogy a személyes készségek, tulajdonságok, kompetenciák megismerhetők legyenek, illetve megállapítható legyen a szükségesek hiánya, ezért garanciális jelentőséggel bír. A Kjt. 22. (4) bekezdéséhez javasolt végrehajtási szabályozás: A Kjt. 22. (1) bekezdése szerint ha a közalkalmazott nem rendelkezik három évet meghaladó szakmai gyakorlattal általánosan kötelező a gyakornoki idő kikötése az alaptevékenységhez tartozó munkakörben történő alkalmazáskor. A gyakornoki idővel kapcsolatban a miniszter állapítja meg a munkáltató alaptevékenységébe tartozó munkakört. A Rendelet tervezett módosító rendelkezése az előadóművészeti intézményben a Rendelet 1. számú mellékletében szereplő művészi és egyéb művészeti munkakörökben, az 6

7 alkotóművészeti intézményben a Rendelet 1. számú mellékletében szereplő művészeti szakmai munkakörökben, közgyűjteményi intézményben a Rendelet 1. számú mellékletében szereplő múzeumi, könyvtári, levéltári szakmai munkakörökben, illetve közművelődési intézményben a Rendelet 1. számú mellékletében szereplő közművelődési szakmai munkakörökben végzett tevékenységet minősíti alaptevékenységnek. A Kjt. 22. (5) bekezdéséhez javasolt végrehajtási szabályozás: A miniszter meghatározhatja azokat a munkaköröket, ahol az egyenértékű követelményrendszer, vizsga, illetőleg továbbképzések miatt nem kell gyakornoki időt kikötni. Ezen felhatalmazás alapján javaslatunk szerint - nem kell gyakornoki időt kikötni előadóművészeti intézménynél művészi munkakörökben, mivel a művészi munkakör betöltéséhez szükséges végzettség megszerzése olyan gyakorlati ismereteken és vizsgarendszeren alapszik, amely képessé teszi a közalkalmazottat a munkakör ellátására. Felesleges terhet raknánk az intézményekre akkor, ha elvárnánk, hogy ezekre a munkakörökre is állapítsanak meg számukra nehezen értelmezhetően szakmai kötelezettségeket, számonkérést és minősítsék a művészt. A javaslat a szabályozási lehetőséggel élve megállapítja, hogy a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatóknál általánosan kötelező gyakornoki idő kikötésével szemben a közgyűjteményi és közművelődési területen mely esetben nem köthető ki gyakornoki idő, nevezetesen akkor, ha városi levéltárban, községi és városi könyvtárban, illetve községi, városi és fővárosi kerületi közművelődési intézményben, a közalkalmazott a gyakornoki követelményeket teljesítő, legalább 120 órás akkreditált továbbképzésben vesz részt. Ez a rendelkezés az egyszemélyes, illetve nagyon kevés szakalkalmazottat foglalkoztató könyvtárak, levéltárak és közművelődési intézmények problémakörét kívánja áthidalni, ugyanis esetükben a dolgozók létszámából adódóan a törvény gyakornoki rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása eleve nem lehetséges. Ugyanakkor így a gyakornok számára előírt követelmények egy akkreditált továbbképzés keretében, más formában ugyan, de számukra is elsajátíthatók lennének. A szakmai továbbképzés köztük az akkreditáció szabályait a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet tartalmazza. A Kjt. 22. (9) bekezdéséhez javasolt végrehajtási szabályozás: A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelményeket a miniszternek kell meghatározni. A javaslat szerint a szakmai követelmények két részből állnak: az általános követelményeket minden gyakornoknak elő kell írni, a munkakörhöz kapcsolódó követelmények pedig a gyakornok kinevezése szerinti munkaköréhez kapcsolódnak. A javaslat meghatározza azt, hogy mire kell irányulnia az általános és a munkaköri követelményeknek. A munkáltatónak szakmai vezetőket kell kijelölni, gyakornoki szabályzatot kell készítenie. A szabályzatban rendelkezni kell a szakmai vezető feladatáról, a szakmai követelményrendszerről, a követelmények teljesítéséről, a minősítésről, amely a szakmai vezetők véleményének beszerzése mellett az intézményvezető feladata lesz. 7

8 A miniszter által meghatározott követelmények alapján a munkáltató állapítja meg a gyakornoki idővel kapcsolat szakmai kötelezettségeket, a gyakornoki idő alatti számonkérés feltételeit, a gyakornok szakmai vezetőjének feladatait, valamint a gyakornoki minősítés különös szabályait. A kulturális terület egységes szabályozási javaslata a közoktatási terület anyagán alapszik. A Kjt. 23. (2) bekezdéséhez javasolt végrehajtási szabályozás: A miniszter határozza meg a magasabb vezető, valamint a vezető munkaköröket, illetve beosztásokat, továbbá a kinevezés, illetve a megbízás feltételeit. Az ágazatban csak az előadóművészeti és alkotóművészeti intézményeknél tesz a jelen előterjesztés javaslatot önálló vezetői és magasabb vezetői munkakörök, valamint a vezetői és magasabb vezetői beosztások elkülönítésére, az Mt. szerinti vezetői foglalkoztatást a kulturális terület a korábbi állásfoglalásaiban sem támogatta, ezért az ágazati végrehajtási rendeletben nem is kíván rá módot adni. A korábbi szabályozáshoz hasonlóan a határozott, legfeljebb 5 évre szóló munkakörre történő kinevezést, illetve beosztás ellátásával történő megbízást támogatjuk. Az önálló munkakörökre és beosztásokra vonatkozó javaslatunk a következő: Előadóművészet Munkakör megnevezése főigazgató főigazgatóhelyettes igazgató igazgatóhelyettes ügyvezető igazgató marketing-menedzser igazgató művészeti főtitkár Alkotóművészet (fő)igazgató (fő)igazgatóhelyettes főosztályvezető osztályvezető Beosztás megnevezése Előadóművészet igazgató főrendező igazgató karnagy főzeneigazgató főrendező balettigazgató művészeti igazgató zeneigazgató 8

9 első karmester karvezető karigazgató zenei vezető zenekar-igazgató vezető karnagy Alkotóművészet alkotótelepi vezető 9

10 Melléklet a /2007. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2007. ( ) Korm. rendelete TERVEZET! a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 85. -ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) a következő 2/A. -sal és az azt megelőző hivatkozással egészül ki: [A Kjt. 20/B. (2) bekezdéséhez] 2/A. (1) Nem kötelező pályázatot kiírni a) az e rendelet 1. számú mellékletben szereplő előadóművészeti intézményeknél a művészi és egyéb művészeti munkakörök, b) az e rendelet 1. számú mellékletben szereplő alkotóművészeti intézményeknél a művészeti szakmai munkakörök, ezen felül c) az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt A-B-C-D fizetési osztályokba tartozó levéltári, múzeumi, könyvtári és közművelődési szakmai, valamint egyéb közalkalmazotti munkakörök betöltésére. (2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó, megüresedő munkakörökről a munkáltató a Kjt. 20/A. (4) bekezdés b) pontjában meghatározott módon köteles a nyilvánosságot tájékoztatni. A rendelet 4. -a és az azt megelőző hivatkozás helyébe a következő rendelkezés lép: 2. [A Kjt. 22. (4)-(5) és (9) bekezdéséhez] 4. (1) A gyakornoki idő kikötése szempontjából a munkáltató alaptevékenységi körébe tartozó munkakörök: a) előadóművészeti intézményben az e rendelet 1. számú mellékletében szereplő művészi és egyéb művészeti munkakörök 10

11 b) alkotóművészeti intézményben az e rendelet 1. számú mellékletében szereplő művészeti szakmai munkakörök. c) közgyűjteményi intézményben az e rendelet 1. számú mellékletében szereplő múzeumi, könyvtári, levéltári szakmai munkakörök. d) közművelődési intézményben az e rendelet 1. számú mellékletében szereplő közművelődési szakmai munkakörök. (2) Nem kell gyakornoki időt kikötni: a) előadóművészeti intézménynél az e rendelet 1. számú melléklete szerinti művészi munkakörökben. b) városi levéltárban, községi és városi könyvtárban, illetve községi, városi és fővárosi kerületi közművelődési intézményben, ha a közalkalmazott a gyakornoki követelményeket teljesítő, legalább 120 órás akkreditált továbbképzésben vesz részt. (3) A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelmények két részből állnak: az általános követelményekből és a munkakörhöz kapcsolódó követelményekből. Az általános követelmények teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni. A munkakörhöz kapcsolódó kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, illetőleg az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás. (4) Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok megismerje a) az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok és munkahelyi belső szabályzatok (SzMSz és kötelező mellékletei, a szervezeti egységek ügyrendje) tartalmát; b) munkahelyének intézményközi szakmai kapcsolatrendszerét; c) a szakmai követelményrendszert és a követelmények teljesítésének módját; d) a közművelődési és közgyűjteményi intézményben az ügyintézés elveit és gyakorlatát is. (5) A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok a) megismerje a munkaköre ellátására vonatkozó jogszabályokat, szakmai előírásokat; b) elmélyítse ismereteit a munkaköréhez kapcsolódó szakterületen; c) alkalmassá váljék a munkakör önálló ellátására; d) elsajátítsa elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazási módját. (6) A gyakornokokra vonatkozó szakmai követelményrendszert, a számonkérés feltételeit, a gyakornoki minősítés szabályait, továbbá a gyakornok szakmai vezetőjének feladatait gyakornoki szabályzatban kell meghatározni. (7) A munkáltató szakterületenként szakmai vezetőt jelöl ki, aki a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint segíti a gyakornok felkészülését. A szakmai vezető a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint - szövegesen - értékeli a gyakornok teljesítményét. A gyakornok minősítéséről a szakmai vezető értékelésére figyelemmel- az intézmény vezetője dönt. 11

12 (8) A (2) bekezdésében megjelölt gyakornoki követelményeket teljesítő akkreditált továbbképzésben gondoskodni kell a gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelmények teljesítéséről, a teljesítését a tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvány igazolja. 3. A rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. A magasabb vezetői és vezetői önálló munkakörök és beosztások körét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 4. A rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. (1) Ez a rendelet szeptember 1-jén lép hatályba és január 2-án hatályát veszti. 5. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a) a rendelet 1. (3) bekezdésében a művelődési és közoktatási miniszterrel szövegrész helyébe az oktatási és kulturális miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) szövegrész, a 2. (2) bekezdésében és a 22. (3) bekezdésében a művelődési és közoktatási miniszter szövegrész, a 6. (5) bekezdése második mondatában, valamint a 6. (12) és (13) bekezdésében a nemzeti kulturális örökség minisztere szövegrész helyébe a miniszter szövegrész kerül, b) hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló ba) 184/1993. (XII. 31.) Korm. rendelet, bb) 16/1997. ((I. 31.) Korm. rendelet, bc) 112/2001. (VI. 26.) Korm. rendelet. (3) A rendelet 2/A. (1) bekezdés c) pontja január 1-jén hatályát veszti. Budapest, augusztus Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök 12

13 Melléklet a /2007.( ) Korm. rendelethez [3. számú melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez] Vezetői és magasabb vezető munkakörök és beosztások Munkakör megnevezése Előadóművészet főigazgató főigazgatóhelyettes igazgató igazgatóhelyettes ügyvezető igazgató marketing-menedzser igazgató művészeti főtitkár Alkotóművészet (fő)igazgató (fő)igazgatóhelyettes főosztályvezető osztályvezető Előadóművészet Beosztás megnevezése Vezetői pótlék (%) igazgató főrendező 300 igazgató karnagy 300 főzeneigazgató 275 főrendező 275 balettigazgató 275 művészeti igazgató 275 zeneigazgató 200 első karmester 200 karvezető 175 karigazgató 175 zenei vezető 175 zenekar-igazgató 175 vezető karnagy 175 Alkotóművészet 13

14 alkotótelepi vezető 150 Közgyűjtemény, közművelődés Országos (fővárosi) intézmény, országos feladatkörű szakkönyvtár és közművelődési intézmény, valamint egyetemi könyvtár főigazgatója, igazgatója 300 Országos (fővárosi) intézmény, országos feladatkörű szakkönyvtár és közművelődési intézmény, valamint egyetemi könyvtár főigazgató-helyettese, 275 igazgatóhelyettese Országos (fővárosi) intézmény, országos feladatkörű szakkönyvtár és közművelődési intézmény főosztályvezetője (tudományos titkára) 225 Megyei intézmény, főiskolai könyvtár igazgatója 275 Megyei intézmény, főiskolai könyvtár 250 igazgatóhelyettese Minisztérium, országos hatáskörű szerv szaklevéltárának igazgatója 250 Megyei jogú városi (fővárosi kerületi) könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója 225 Megyei jogú városi (fővárosi kerületi) könyvtár, közművelődési intézmény igazgatóhelyettese 200 Városi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója 225 Községi könyvtár, közművelődési intézmény 200 igazgatója Országos szakmúzeum, felsőoktatási, tudományos, kulturális vagy egészségügyi intézmény 200 szaklevéltárának igazgatója Országos szakmúzeum, felsőoktatási, tudományos, kulturális vagy egészségügyi intézmény szaklevéltárának igazgatóhelyettese 150 Minisztérium, országos hatáskörű szerv szaklevéltárának igazgatóhelyettese 200 Minisztérium, országos hatáskörű szerv szaklevéltárának osztályvezetője 150 Országos (fővárosi) intézmény, országos feladatkörű szakkönyvtár és közművelődési intézmény főosztályvezető-helyettese 175 Országos (fővárosi) intézmény, országos feladatkörű szakkönyvtár és közművelődési intézmény, valamint egyetemi könyvtár osztályvezetője 150 Országos (fővárosi) intézmény, országos feladatkörű szakkönyvtár és közművelődési intézmény, valamint egyetemi könyvtár egyéb vezetője 100 Tájmúzeum igazgatója 150 Tájmúzeum egyéb vezetője 100 Megyei, fővárosi, kerületi intézmény osztályvezetője (tudományos titkára) 150 Megyei, fővárosi kerületi intézmény egyéb vezetője 100 Megyei jogú városi levéltár és múzeum igazgatója 200 Megyei jogú városi levéltár és múzeum 150 igazgatóhelyettese Fővárosi kerületi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatóhelyettese

15 Fővárosi kerületi könyvtár, közművelődési intézmény osztályvezetője 150 Fővárosi kerületi könyvtár, közművelődési intézmény egyéb vezetője 100 Városi múzeum, levéltár igazgatója, városi könyvtár, továbbá közművelődési intézmény igazgatóhelyettese 175 Városi múzeum, levéltár igazgatóhelyettese, városi könyvtár, továbbá közművelődési intézmény 125 osztályvezetője Városi közgyűjtemény, közművelődési intézmény egyéb 100 vezetője Egyéb községi önkormányzati kulturális intézmény 150 vezetője Gazdasági, műszaki és igazgatási szakterület Gazdasági, műszaki, igazgatási szakterület irányítására kinevezett vezető, amennyiben a kulturális intézmény vezetője és helyettese magasabb vezetőnek minősül 250 Magasabb vezető gazdasági (művészeti intézmény) műszaki, igazgatási, szakterületen működő helyettese 200 Az intézmény vezetőjének gazdasági, műszaki, igazgatási területen működő helyettese 150 A munkamegosztás szempontjából elkülönült gazdasági, műszaki, üzemeltetési és igazgatási 100 szervezeti egység irányítója 15

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 30., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 30., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 30., péntek Tartalomjegyzék 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 152/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1-től A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. [A Kjt. 20. -a (3) bekezdéséhez] A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. [A Kjt. 20. -a (3) bekezdéséhez] A törvény hatálya I. rész [A Kjt. 20. -a (3) bekezdéséhez] A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2015. II. 1 -től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat,

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

A Debreceni Egyetem szabályzata

A Debreceni Egyetem szabályzata A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról 2011. június 23. 2 A Debreceni Egyetem ( továbbiakban:

Részletesebben

Budapest, 2007. november

Budapest, 2007. november OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. Tárgy: A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kollégáinkat az új tanév kezdetén. 2007/2008. tanévi munkájukhoz sok szakmai sikert kívánunk!

Szeretettel köszöntjük kollégáinkat az új tanév kezdetén. 2007/2008. tanévi munkájukhoz sok szakmai sikert kívánunk! Intézetünk hírei Közérdekű információk Szeretettel köszöntjük kollégáinkat az új tanév kezdetén. 2007/2008. tanévi munkájukhoz sok szakmai sikert kívánunk! A Hírek e lapszámával postázott Pedagógiai-szakmai

Részletesebben

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzata. III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzata. III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER ELSŐ RÉSZ... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 MÁSODIK RÉSZ... 6 A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY

Részletesebben

HUMÁNPOLITIKAI SZABÁLYZAT

HUMÁNPOLITIKAI SZABÁLYZAT B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M HUMÁNPOLITIKAI SZABÁLYZAT Elfogadta a BME Szenátusa a 2015. március 30-i ülésén. Hatályba lépett: 2015. április 1-jén

Részletesebben

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/AJFO/634/2008. TERVEZET a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. FEBRUÁR 6. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. FEBRUÁR 6. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. FEBRUÁR 6. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2005. évi CXXXIX. törvény a felsõoktatásról... 113 2005. évi CXLVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete figyelembe véve a 257/2000. (XII. 26.) a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2015. július. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Madarász Hedvig mb. főov. Dr. Halász Zsolt főov-h. Oktatási Jogi Osztály

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2015. július. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Madarász Hedvig mb. főov. Dr. Halász Zsolt főov-h. Oktatási Jogi Osztály EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 39084/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. július 16-án. ELŐTERJESZTÉS a pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15267. számú törvényjavaslat a felsőoktatásról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. március 2005. évi... törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés

Részletesebben

Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11.

Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2011. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 3. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 3. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 3. függelék 14. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM MAGASABB VEZETŐI, ÉS A VEZETŐI BEOSZTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYRENDSZERE,

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben