Content Tartalomjegyzék Cuprins MŰSZAKI SZEMLE 54. szám, Műszaki Szemle 54

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.emt.ro emt@emt.ro Content Tartalomjegyzék Cuprins MŰSZAKI SZEMLE 54. szám, 2011. 2 Műszaki Szemle 54"

Átírás

1 MŰSZAKI SZEMLE 5. szám, 0. Histori Sientirum 8. Tuománytörténeti különkiás / Speil Issue in History of Sienes Szerkesztőizottság elnöke / Presient of Eiting Committee Dr. Köllő Gáor Szerkesztőizottság tgji / Eiting Committee Dr. Blázs L. György HU, Dr. Biró Károly Ágoston RO, Dr. Csii Venel-József RO, Dr. Feák László UA, Dr. Kás Zoltán RO, Dr. Kászonyi Gáor HU, Dr. Mjik Kornéli RO, Dr. Mros Dezső RO, Dr. Ngy László RO, Dr. Péis Hjnlk RS Dr. Puskás Feren RO, Dr. Szly György SK, Dr. Turhny Guy CH Dr. Seestyén-Pál György RO Kij / Eitor Erélyi Mgyr Műszki Tuományos Társság EMT Soiette Mghiră Tehnio-Ştiinţifiă in Trnsilvni Ungrishe Tehnish-Wissenshftlihe Gesellshft in Sieenürgen Hungrin Tehnil Sientifi Soiety of Trnsylvni Felelős kió / Mnging Eitor Dr. Köllő Gáor A szerkesztőség íme / Aress Romni 0060 Cluj, Kolozsvár B-ul. Deemrie 989., nr. 6. Tel/f: , 590 Levélím: RO Cluj, C.P. -0. Nyom / Printing Initto Kft. Content Trtlomjegyzék Cuprins Külfölön született vgy o emigrált mgyr szármzású tuósok élete, életműve Tuományos örökség átmentése II. rész Life n Ativity of Some Hungrin Born Sientists II. Viţ şi tivitte unor omeni e ştiinţă e origine mghiră II. SZŐCS Hu László Brssi Sámuel, kolozsvári egyetem első mtemtikprofesszor Sámuel BRASSAI, the First Professor of Mthemtis of the University of Cluj Smuel BRASSAI, primul profesor e mtemtiă l universităţii lujene OLÁH-GÁL Róert, SÁNDOR József 9 Bolyi Frks hőtn A meleg... fekete világosság, zz világos sugárnk fekete stmenje The Het Chpter in the Physis Notes of Frks Bolyi Cpitolul Călur în notiţele e fiziă le lui Frks Bolyi GÜNDISCHNÉ GAJZÁGÓ Mári BGL-konferenisorozt: rövi történeti áttekintés Conferene Series BGL: A Short Hitory Seri e onferinţe BGL: o surtă istorie JENKOVSZKY László, TARICS Zoltán A MCS konfereni első tizenöt éve The First 5 Yers of Joint Conferene of Mthemtis n Computer Siene Primii 5 ni i onferinţei MACS KÁSA Zoltán 6 ISSN Perioil reite y the CNCSIS CNCSIS áltl elismert folyóirt Revistă reittă e CNCSIS A kivány megjelenését támogtt: Bethlen Gáor Alp Bupest Műszki Szemle 5

2 Külfölön született vgy o emigrált mgyr szármzású tuósok élete, életműve Tuományos örökség átmentése II. rész Life n Ativity of Some Hungrin Born Sientists II. Viţ şi tivitte unor omeni e ştiinţă e origine mghiră II. SZŐCS Hu László ny. egyetemi oens, főiskoli tnár,tnszékvezető ABSTRACT The life n tivity of some unrememere Hungrin orn sientists is presente. REZUMAT Se prezintă viţ şi tivitte unor omeni e ştiinţă e origine mghiră re u fost uitţi su nu sunt pre unosuţi. ELŐSZÓ Een másoik részen új mgyr szármzású, már külfölön született vgy o politiki, gzsági okok mitt, emigrált mgyr tuós életútját, tuományos munkásságát muttjuk e. Az illető személyek nem szerepelnek mgyr tuománytörténeten, vgy sk igen hézgosn. Nem térünk ki Noel-íjsokr, vgy ismert tuományos személyiségekre, mert velük sokt fogllkozik z irolom. Örvenetes, hogy z utói iően min tö és tö olgozt fogllkozik ezzel kéréssel, e sjnos tém vlósággl kimeríthetetlen, mert politiki ktsztrófák következtéen mgyr szellemi munkások elég tekintélyes része szóróott szerteszét világn. Besorolásuk elő, vgy utó, mgyr tuománytörténete erkölsi kötelességünk. A munk itt nem áll meg, h lehetőségünk lesz rá, tová folyttjuk III. résszel Jelen olgoztn következőkkel fogllkozunk:. Anisits Feren. Berényi (Brényi?) Bél. Mihály Dénes. Gesztessy János 5. Gótzy Anrás 6. Hungrus Niols 7. Keller Anrás (Anrew) 8. Kiss László (Leslie) 9. Kliegl József (Kliegel, Kliegl, Kligl?) 0. Kürti Miklós (Nihols Kurti). Ory Ljos. Okolisányi Feren. Tris Sánor Műszki Szemle 5

3 . Anisits Feren Dr. Mgyr mérnök. Szolnokon született 98-n. A Bupesti Műegyetemen végzett 96-en. PhD fokoztát Brunshweign fejezte e. Jelentős szerepet játszott Diesel-gépkosimotorok fejlesztéséen. Tö külföli vállltnál és egyetemen (töek között Zürih) olgozott, így BMW (Diesel Development Center Stájer-en), MWM, MAN, SAUER st.,tönyire vezetői eosztásn. Munkásság nemsk gépkosi motorokr terjet ki, e hjó és teherhjó meghjtó ízelmotorokr is. Bevezette z elektronikus szályozást és közvetlen üzemnyg efeskenezést is. A BMW V8 jelű motorrl elnyerte z 999-en z Év motorj kitűntetést. Sok nemzetközi szlom fűzőik nevéhez. Ezért Diesel pápáj ímen is emlegetik. Írt, mont, hogy különség vn z invenió és z innováió között: z invenió tlálmány, miől sk kkor lesz innováió, h gykorltn meg is vlósul. Minenesetre meggonolnó megállpítás.. Berényi (Brényi?) Bél Mgyr mérnök. Az Osztrák-Mgyr Monrhián született 907-en, osztrák és mgyr szülőktől. Meghlt 997-en. Tönyire külföli égeknél olgozott, gépkosigyártásn. 500-nál tö tlálmány vn een szkmán. 99. és 97. között Dimler-Benz égnél olgozott, mint strtégii tervosztály vezetője. 95-en megtervezte Volkswgen, zonn mégis Porshe ég kpt szlmt A német vezetés és Mnnheimi Állmi Szlmi Hivtl 955-en elismerte, hogy Berényi tervezte Volkswgen fő lktrészeit.. Mihály Dénes Mgyr gépészmérnök. Mgyrországon született (Gööllőn), 90-en; Németországn, Berlinen hlt meg 95-n tüővészen, mivel hitleri konentráiós táorn fertőzőött meg. A upesti, mi nevén Vörösmrty Mihály Gimnáziumn érettségizett 9-en, mj Műegyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet, feltehetőleg 96-n. Már egyetemist korán fogllkozttt távollátás, televízó, vlmint hngosfilm gonolt is. Első távollátási elképzelése Telehor nevű készülék 99-ől szármzik. Ez szelénellávl, mint fényérzékeny felvevővel (kmer) és húros oszillográffl műköött, és állóképek közvetítésére volt lklms, (tö kilométer távolságr). Azonn, mint z történni szokott, hzi körülmények nem voltk lklmsk továfejlesztésre. Ezért 9-en Berline költözött, hol z AEG (Allgemeine Elektrizitts-Gesselshft) lortóriumán olgozhtott és folytthtt kuttásit és kísérleteit. Itt sikerült készülékét tökéletesítenie, mely ngy feltűnést keltett Német Birolmi Post kiállításán 98-n. Ez készülék már egyszerű mozgások átvitelére is lklms volt. Itt nem áll meg, hiszen 99. márius 8-án Berlin és Witzleen ráióállomások (75, méteres hullámhosszon) közt már filmet, tehát mozgóképeket is sikerült közvetítenie. Hngsúlyozzuk, először világon. Mószerét és készülékét Projetophon néven szlmzttt 98. április 0-án. A szlmt 9. októer 8-án tették közzé. Ez már z elektronikus televíziózás kezete volt. Televizós készülékeinek gyártásár vállltot lpított Telehor A.G. néven. Késő 95-en, munktársául szegőött E. H. Tru fizikus is, kivel együtt továfejlesztette készülékét. Ez Kerr-ellávl és forgótükörrel műköött, melynek neve Mihály Tru-féle vevőkészülék volt. Ugynsk Mihály Dénes tekinthető hngosfilm feltlálójánk is. Ezeket 5 mm-es normálfilmszlgr készítette, hngot optikilg írt rá, rögzítette szlgon.. Gesztessy János Hjóhngy. Jelentős mértéken járult hozzá torpeó (melyet 860-n Luppis János hjóskpitány tlált fel; jellemző, hogy ezt tlálmányt z Osztrák Hügyminisztérium visszutsított, így ztán tlálmány, Roert Whihte ngol üzletemer révén, kivel Luppis, nyilván nygi okól, társulni kényszerült, átkerült z ngolszász érekeltsége és sors ironiáj, hogy k.u.k. hjóh egyik sthjój pontosn egy ngol hihjóól kilőtt torpeó mitt sülyet el; lás Htörténeti Múzeum, Bés, volt Arsenl épületéen) tökéletesítéséhez: olyn melegítő készüléket tlált fel, mely megkályozz sűrített levegő gyors kiármlását (epnáió) hűtőől. Megjegyzés: sjnos életrjzi tok nem állnk renelkezésre, e nyilvánvló, hogy vlmikor z ezernyolszázs évek erekán-végefelé élt és tevékenykeett, mint k.u.k. tengerésztiszt. Műszki Szemle 5

4 5. Gótzy Anrás Közgzász. 97. április 7-én született Bupesten. Közgzász oklevelét 996-n szerezte upesti Közgzsági Egyetemen, mrketing szkon. Ugynsk een z esztenően szerezte sportmenezseri oklevelét Testnevelési Főiskolán. Céget is lpított 999-en, OutSight Mei Kft. néven, két társávl együtt Gótzy Anrás 995. novemer -én nyújtott e szlmi kérelmét Mgyrországon háromimenziós poszterre, mely, jóllehet álló, mégis mozgás enyomását kelti. Nemzetközi szlomért sk 997. április -án folymoott. Een z éven Gótzy sk 5 éves volt, e már nemzetközi elismertségnek örvenett tlálmány, és számos íjjl tűntették ki. Szlm áltlános elismertségre tett szert szkemerek köréen. Így tlálmányát már 7 országn szlmzták, és égek versengenek nnk lklmzásáért. Éppúgy mint mozgóképeknél (mozi), szem tehetetlenségét hsznált ki: Egymás után helyezte el hiretőket, e minig egy más lkn. H vlki ezek előtt elhlt, kkor hiretők mozgás enyomását keltették. Feltétlenül szükségesnek trtottuk őt evenni mgyr szármzású mgyr feltlálók közé, mert, jóllehet nem költözött külfölre, mégis világ számos országán ismerik nevét és tlálmányát. Ez ugynkkor Mgyr Szlmi Hivtl éreme is, mert gyorsn lépett, mi elegenhetetlen tlálmányok véelme szempontjáól. 6. Hungrus Niols Polihisztor. III. Bél mgyr király áltl külföli egyetemekre külött iákok, hllgtók és tuósok egyike. Anglián, z Ofori Egyetemen tnult 9 után. Sokn közülük külföli egyetemeken lettek tnárok, Hungrus Niols (Mgyr Miklós) is tö külföli egyetemen tnított. 7. Keller Anrás, ngolosn Anrew Fizikus, vegyész. Bupesten született 95. ugusztus 5-én. A Bupesti Egyetemet végezte el, B.S.fokoztot vegyészeten szerzett 97-en, ugynis tnulmányit háorú mitt meg kellett szkítni. Kuttásit Körösy F. írányítás ltt végezte réz és vegyületei terén, különös tekintettel párolgó és nem stil vegyületekre. A PhD fokoztot 98-n szerezte meg, kiegészítve és megvéve isszertáióját. Tekintettel zonn z instil politiki helyzetre, nem sokkl ezután elhgyt Mgyrországot és Anglián telepeett le. Itt 955-ig műszki tisztként olgozott z ICI Dyestuffs Divízión, nnk is kuttási egységéen, Polymer Divízión. Közen Bristoli Egyetem Fiziki Tnszékén is olgozott, mint kuttó sszisztens, Légügyi Minisztérium támogtásávl (F. C. Frnk neves professzor mellett). Ajunktussá 96-n lépett elő, oensként (előó tnár) 965-től olgozott mj polimerek területén kuttó professzorrá lépett elő 969-en. Een poziíón olgozott 99-ig, mikor is elnyerte professzor emeritus ímet és visszvonult továi okttástól. Venégprofesszorként is tö egyetemen olgozott z Ameriki Egyesült Állmokn. A tiszteleteli oens ímet 990-en kpt meg Bruneli Egyetem Anygmérnöki tnszékén. Amint fentiekől láthtó, Keller Anrás ngyon szép egyetemi krriert futott e, mint tnár és mint kuttó is. Keller Anrás igzi kuttási területe, már 950-től, polimerek kristályosoás volt, mint ktttási htárterület. Ezen területen minkét szkjánk, min fizikánk, min kémiánk, ngy hsznát vette. Kuttásin sokféle tuományos mószert hsznált, megnyitv ezzel z utt kristályosoó polimerek mikroszerkezetére vontkozó továi kuttásr. Fontos hipotézist foglmzott meg mikor kimont, hogy polimerek tuljonképpen összesvroott, mguk visszhjló, hosszú lán formáján kristályosonk. Ezt feltevését kísérletileg is igzolt, elő polyetilén esetéen, késő más polimerek esetéen is. Az öszszesvroott lán feltevés, már kísérleti tényként, nélkülözhetetlennek izonyult kristályosoó polimerek fiziki és kémii tuljonságink megértéséen. Amint A. H. Winle, Royl Soiety emlékirtin írj Kellerről: Keller megfigyelései soáltosn svrt lánn kristályosoó polimérek terén lpozták meg polimerek fizikáját. Keller Dénes sokt fogllkozott polimer kristályok mehniki tuljonságivl is. Sját kuttási területe mellett Bristoln polimerkuttó soportot hozott létre, mely lehetővé tette z elméleti és ipri kuttások terén z együttműköést nemsk ngol, hnem nemzetközi vontkozásn is. Elismerésként 97-en megkpt Rumfor Érmet, 998-n peig Mgyr Tuományos Akémi külső tgjánk válsztott. 8. Kiss László (Leslie) Mtemtikus, sttisztikus. 90. július 7-én született Popráon, mely kkor z Osztrák-Mgyr Monrhiához trtozott. Éespj mérnökként, gykrn állomáshelyet kellett, hogy változtsson, slájávl együtt; végül Zilhon kötöttek ki, mely kkor már Romániához trtozott. Ezért 96-n z egész slá z Ameriki Egyesült Állmok, Ellis Islnr emigrált. Műszki Szemle 5 5

5 Középiskoli tnulmányit itt kellett elvégeznie, mit megnehezített z, hogy nem tuott ngolul, zon néhány szón kívül, melyet éespjától tnult. Az ngol nyelvet végül is ngol nyelvű könyveket olvsv sjátított el. Éespj Brooklynn hlt meg 96-n, öt hónpr rá, hogy kiérkeztek. 6 éves korától npont utzott, hogy középiskoli tnulmányit esti tnfolymon folytthss. Ezt By Rige-i Evening High Shool n végezte el 90-n.99-en viszont már mint lortóriumi sszisztens z Orvostuományi Rokefeller Intézeten olgozott. Ezek után még látogtt City College kurzusit is. Minez nem volt elég, mert 97 jnuárján elhgyt Rokefeller Intézetet és City College-t, hogy Spnyolországn köztárssági erők ollán vegyen részt háorún egy mgyr rigá kötelékéen. A hrtéren megseesült. Felépülése után, 99-en vissztért z Egyesült Állmok, és tová látogtt New York-i City College tnfolymit, holis megszerezte mtemtikusi oklevelét (99en). Tnulmányink efejeztével állás után nézett. 90-től elő wshingtoni Népszámlálási Intézet (Census Bureu) munktárs, mj 9-től Mezőgzsági Minisztérium (Deprtment of Agriulture) szolgáltán áll, hol fontos feltául z teszerzéshez szűkséges mintvételek tervezését ízták rá. A közejött II. világháorút z Ameriki Légierőnél mint meteorológus szolgált végig, és után viszszment Népszámlálási Hivtl. Ngyon szép okttói és kuttói pályát futott e: 97-en z Ann Aror-i Mihigni Egyetem Társlomkuttó Intézet munktárs lett, melynek ugynkkor lpító tgj is, Kton György kollégájávl, ki gzságpszihológus volt. 960-tól már szoiológi-pofesszorként okttott ugynitt. 98-n mtemtikáól oktorált, mj 95-en szoiológiáól. 98-en ment nyugíj, e sem z okttást sem kuttást nem hgyt, professor emeritusként tová tevékenykeett. Kiss László (Leslie) sttisztik tuományánk nemzetközileg elismert tekintélye, különösen mintvétel terén vn sok újítás, tlálmány, szlm, e gykorlti tevékenysége mellett hozzájárult sttisztik elméletének meglpozásához és kiterjesztéséhez is. Munkásság elismeréséül Mgyr Tuományos Akémi is tiszteleteli tgjánk válsztott októer 7-én hunyt el Mihign állmeli Ann Aror-n. 9. Kliegl József (még: Kliegel, Kliegl, Kligl név ltt is szerepel) Feltláló, gépész, mtemtikus. A mgyr szármzású elvetélt feltláló jellemző esete. Festőnek készült, mégis gépész lett előle. Tö jelentős tlálmány született, melyek ztán iegen kéze kerültek; egyiket sem tut megvlósítni, főleg nygik mitt, legfelje néhány, kezetleges, e mégis műköő moellt, melyek zonn nem mrtk ránk. A szomorú z, hogy semmilyen rjz vgy egyé műszki leírás sem mrt fenn sem Mgyrországon, sem másutt. Bján született, vlószínű, hogy 795. eemer 5-én. Néhi Rnih István ji pléános keresztelte meg sesemőt, ki Bás megyei Kligl Józseftől és ji Zlinszky Ann házstársktól szármzik. Keresztneve József és István lett. Szülei lklmnként hsználták még séi, vlmint onyhái nemesi előnevet, sőt Márffy előnevet is. A nemességet fiúsítás révén kpták meg, mikor is Márffy Lipót rnysrkntyús vitéz, ki nemességét III. Károly királytól kpt, fiúvá fogás útján örökítette nemességet vlmelyik Kliegl ősre. Egyetemi tnulmányit Pesten végezte. A tiszti pályát válsztott, mivel eleinte ési grnizonokn ktonáskoott. Szülei vgyonáól mjnem semmit sem örökölt, mert z ráment sok örökösöési perre. A npóleoni háorún megseesült, felgyógyulás után testőrséghez helyezték át, e innen távozni kellett, mert egy szegény sorsú ési lányt szeretett voln feleségül venni. 8-en megnősült, ekkor már Bján volt, hol gztisztként olgozott. Ezt zonn nem tekintette élethivtásánk. Ezért slájávl vlmint vgyon mrékávl visszment Bése, hol eirtkozott képzőművészeti kémiár. Aztán lkhelyül Pest következett 88-tól, hol festészetől próált megélni. Kise megrenelésekől, úgy, hogy, fenntrtott mgát és sláját. Mivel gyermekkorától érekelték gépek, 8-tól kezett gépészettel fogllkozni, minen ilyen irányú előképzettség nélkül. Bésen múzeumokn és gyárkn, nyomákn tlálhtó gépeket tnulmányozt. Feljegyzések szerint tehetséges mtemtikus volt, mi ngyn segítette tlálmányi elméleti leírását. Első tlálmány egy úvárhjó és egy számológép volt. Minkettőt illetékesek elutsították, mivel túl fntsztikusnk tlálták. Sőt, egyenesen fntsztánk élyegezték, zzl megjegyzéssel, hogyh középkorn élne, könnyen máglyán végezhetné. Ezek után nyomi gépekkel és nyomttási mószerekkel kezett fogllkozni. Ezek fejlesztése lényeges volt könyv és sjtótermékek nyomttásánk meggyorsítás terén. Szeőgépet és osztógépet tlált fel (ez utói már hsznált etűknek készlete vló visszillesztését végezte). A Mgyr Tuós Társság 80. június 5-i ülésén elemezte tlálmányt. A izottság tgj töek között Vörösmrty Mihály volt. Tlálmá- 6 Műszki Szemle 5

6 nyát pozitívn értékelték. 89-en pozsonyi iétán is emuttt gépének kezetleges moelljét, e z nygi támogtás elmrt. A megvlósításhoz pénz kellett voln, mi ár számos felhívásnk, kozásnk, sohsem gyűlt össze. Kossuth is felfigyelt tlálmányir, zt tnásolt, hogy menjen tlálmányivl külfölre, hol őlni fog hozzá pénz. Kiegl zonn nem élt ezzel ízttássl. Mivel mgyr kormány 88-9-en nem támogtt tlálmányink kivitelezését, hgyt ezt munkát. Azonn elméje nem pihent: z egysínű vsutt krt megvlósítni, mj olyn mozony tervén olgozott, melyik teherrel is fel tu menni mereek lejtőn és árhol megállht fékjei segítségével. Ausztrián mikor semmeringi pályát építették, szlmzttni krt tlálmányát Bésen, e tlálmányát ellopták, éppen tlálmányi hivtln. A mozonyokt tlálmány révén megvlósították, e tlálmány neve nem z ő nevéhez fűzőik. Még sínlerkó mozony tervén is olgozott, e eől sem lett semmi. A szsághrot támogtnó szórólöveg tervével is foglkozott, e háorúnk vége lett és ez tlálmány sem vlósult meg. Hngjegyíró gépet is szerkesztett, melyet z kkori ngy zenészek, töek közt (Liszt Feren) is kipróáltk. Ennek lpján ztán olyn mtri-szerkesztő géppel is fogllkozott, mely nyomttáskor feleslegessé tette voln z osztógépet. Pesten hlt meg 870. jnuár 7-én, sok nélkülözés közepette. Jóllehet ninsen szánékunkn mgyr szlmi eljárást írálni, mégis megemlítjük, hogy külországn, különösen z Ameriki Egyesült Állmokn, tlálmány ejelentésétől, h z életképesnek minősül, kkor legtö három-négy hónp telik el tlálmány pii forglmzásáig. Így tlálmány nem kerül iegen kéze és feltláló továi nygikt szerezhet új tlálmányink megvlósításához, vlmint, természetesen, megélhetéséhez. Megállpíthtó, hogy Kliegl József tlálmányi korukt tö mint száz évvel megelőzték. 0. Kürti Miklós (Nihols Kurti) Fizikus. Bupesten született 908. május -én és 998. novemer -én hlt meg. Gimnáziumi tnulmányit upesti, kkori Trefort uti Mintgimnáziumn végezte, ott is érettségizett 96-n. Után párizsi Soronne Egyetemen és erlini egyetemen tnult, Berlinen oktorált 9- en. Tnársegéként műköött Breslui Műszki Főiskolán. 9. és 90. között z Ofori Clrenon Lortórium tuományos munktársként olgozott. A rit állmpolgárságot 99-en vette fel. A rit tomom fejlesztési progrmn is olgozott 90 és 95 között. Egyetemi pályfutás tová folyttóott: 95. és 960. között z Ofori Egyetem fizikemonstrátor, mj 960-tól oense lett. Professzori ímét ugynott 967-től szerezte meg, 975-től peig emeritus professzorrá lépett elő. Az Angol Akémi (Royl Soiety) lelnökévé válsztott, mely tisztséget 965. és 967. között töltötte e. A Mgyr Tuományos Akémi tiszteleti tgjává válsztott 970-en. Kuttási területe is sokrétű: lsony hőmérsékletek fizikáj és lklmzás tehnológián vlmint ilógián, e mágnességgel is fogllkozott. Az iők folymán, tuományos munkásság elismeréseként, tö íjn és kitüntetésen is részesült: 955-en z Institute of Physis Holwek-íj és érme, 957-en Fritz Lonon íj, 969-en Royl Soiety Hughes érme, 97-n rit lovgi ímet nyer, Commner of the British Empire, 976-n Frni Besületren Lovgj ímet kpj és 988-n megkpj Mgyr Népköztársság Csillgrenjét.. Ory Ljos Feltláló, (fő)gépész. A fiumei hjózási fegyvertárn (Nvl Arsenl) vlmint poli hjózási műhelyen olgozott mint főgépész. A Luppis-Withehe típúsú torpeó tervén olgozott, ugynkkor ő lklmzott először girosopot torpeón. Ennek z jelentősége, hogy torpeó nem forgott tengelye körül, hnem stil volt menetközen. M már egy torpeón három giroszkopot is lklmznk kívánt irány megtrtás éljáól. Eől tipusú torpeóól sokt szállítottk Angliá, Németország, Olszország, Frniország, Jpán és Oroszország, mi tlálmány jelentőségét izonyítj. Első háorús felhsználásár Perun került sor 877. május 9-én, polgárháorún. Alklmzásár z 90-es jpán-orosz háorún is sor került. Műszki Szemle 5 7

7 . Okolisányi Feren Fizikus, feltláló. Bupesten született 89-en, meghlt Lononn 95-en. Tnulmányit Bupesti Műegyetemen végezte. Doktorátusát z Erlngeni Egyetemen szerezte, már 96. előtt. 96-tól Mihály Dénessel olgozott Berlinen Telehor A.G. televíziós osztályán. 9-n olyn konve, letpogtós tükörrenszert (tükörsvros) olgozott ki, mellyel ngy képeket lehetett vetíteni és képes volt szétontni, mj összerkni ngy képeket. 96-tól Lononn olgozott, mj 98-n Ngy-Britnniá költözött, hol eizonyított, hogy tükörrenszerével ngy televíziós képeket is ki lehet vetíteni. A II. világháorú után színes televíziózás kifejelesztésének prolémájávl fogllkozott. Egyike fontos tlálmányink színes sorváltós któsugárső, mely megelőzte z ún. Lorentz-sövet. Ezt z Ameriki Egyesült Állmokn szlmzttt, hol soroztn kezték gyártni. Késő, miközen már z R.W. Gunson Társságnál olgozott (R.W Gunson Compny), feltlált egy mgokt kiválsztó és osztályozó elektronikus utomtát, mely felvirágozttt lononi Gunson Sorte Lt. Vállltot, melynek főmérnöke is volt hláláig. A készüléket tö mint 00 ország szállították. Leszögezhetjük, hogy Okolisányi Feren jelentősen hozzájárult színes televíziózás kifejlesztéséhez, e sokollúságár jellemző, hogy tö más, optiki, elektroniki és gépészeti tlálmány is volt.. Tris Sánor (Alener) Építész és olimpikon. 9 szeptemeréen született Mgyrországon. Műegyetemi tnulmányi során építész (rhitet) mérnöki oklevelet szerzett. 9-en ösztöníjt kpott, így 7 hónpot z Ameriki Egyesült Állmokn tölthetett. A Perl Hrour elleni jpán támás után jött vissz Mgyrországr, zonn itthon is háorús légkör várt. 95-en oktorált és várt, hogy végre lkothsson. Azonn nem jutott szóhoz. Emitt, e mgyrországi izonytln politiki helyzet mitt is, úgy öntött, hogy elhgyj z országot. 98-tól él z Egyesült Állmokn. Elő Fort Wyne-en telepeett le, hol mérnökiskolán tnított két évig. Ezután áttelepeett Sn Frniso-. Itt égeket lpított, sikeres lett, egy htvn fős vállltot is lpított, luuslkások építésére. Közen felkérték Klifornii Egyetemen előások trtásár. Itt került kpsolt fölrengéskuttó intézettel, melyet z állm jelentős pénzzel támogtott. Itt ztán kuttás kezett két mérnöktársávl együtt. Kuttási sikeresek voltk, melyeket z építészeten hsznosított. Dél-Klifornián z áltluk kiolgozott tehnológiávl építettek egy mgs toronyházt, z lpozást (helytelen értelmezés szerint) rugókr helyezve, mely áltl ház kiírt tö fölrengést. Sokn felkeresték, főleg Jpánól, hogy megismerjék z új tehnológiát, és végül tlálmányól szlom lett. Ngyon sok építkezésnél hsználták már ezt mószert, z így felépített épületetek összértéke már millió ollárt is meghlj. Felismerte, hogy nem rugókr kell helyezni z épületet, hnem lengéssillpítókr, ugynis fölrengés htásár z épületen rezgések jönnek létre. Ezt sok próálkozás útján z ún. Tris-pogásákkl vlósított meg. Ez egy tö rétegől álló látét, mely szénezett gumi- és vsrétegekől áll. Ez fölrengés lklmávl felmelegszik z elnyelt energiától, kihűlés közen és után z épületet visszhozz ereeti helyzetée. Rengeteg j volt szlmi és építészeti ürokráiávl, e mivel közen egy felépített pogásás ház kiírt egy fölrengést, sikerült szlmt, (szványosítás után), megszereznie. Egyetemi professzorrá is kinevezték. Így 99. és 95. között Fort Wyen-i Egyetemen, mj 95- től Cliforni Intitute Tehnology keretéen olgozott, okttott een minőségéen. Nevéhez fűzőik z első fölrengésiztos épület megtervezése. Tgj volt z Ameriki Mérnökök Egyesületének és z ENSZ fölrengésügyi szkizottságánk is. Források: elsősorn iegen nyelvű tuományos és műszki folyóirtok, szlmk, egyetemi évkönyvek, hivtkozások, más feljegyzések, melyek főleg külföli könyvtárkn tlálhtók Köszönetnyílvánítás: Szerző köszönetét fejezi ki Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzt keretéen műköő Lánzos Kornél Szekfű Gyul Ösztöníjs Alpítvány Kurtóriumánk z nygi és erkölsi támogtásért. 8 Műszki Szemle 5

8 Brssi Sámuel, kolozsvári egyetem első mtemtikprofesszor Sámuel BRASSAI, the first professor of mthemtis of the university of Cluj Smuel BRASSAI, primul profesor e mtemtiă l universităţii lujene OLÁH-GÁL Róert, SÁNDOR József ABSTRACT The im of this pper is to emine n stuy, vi onrete emples the mthemtil tivity y Smuel Brssi. Among other fts, we hve enumerte n evlute Brssi's mthemtil works, onnete with his tivity s university professor. We hve lle the ttention to wrong pproimtive metho of solution of systems of liner equtions, ompre to his ollegue's Mor Rethy, who ws ompletely wre of Crmer's rule. We hve remrke, tht toy it woul e more pproprite to ll the Crmer rule s the Leiniz-Mlurin-Crmer rule, pointing out historil referenes. At the en of the pper, we hve emine the fllious proof given y Brssi for the fmous Eulien XI th iom. REZUMAT Sopul estei lurări este e emin şi stui prin eemple onrete ivitte mtemtiă lui Sámuel Brssi. Printre ltele, m înşirt şi evlut lurările mtemtie legte e tivitte s e profesor universitr. Am trs tenţi supr unei metoe greşite lui Brssi, e rezolvre proimtivă sistemelor linire e euţii, în ontrst u meto olegului su, Mór Réthy, re unoşte forte ine regul lui Crmer. Remrăm (prin ovezi istorie), ă ztăzi r fi mi potrivit să folosim enumire e regul lui Leiniz-Mlurin-Crmer pentru lsiă regul lui Crmer. În finl, m emint emonstrţi greşită tă e Brssi pentru eler iom XI lui Euli. ÖSSZEFOGLALÓ Jelen olgoztn Brssi Sámuel mtemtiki munkásságát elemezzük konkrét pélákon keresztül. Felsoroljuk Brssi legfontos mtemtiki pulikáióit és értékeljük professzori tevékenységét. Felhívjuk figyelmet rr, hogy töismeretlenes lineáris egyenletrenszerek megolásár Brssi egy rossz közelítő eljárást jvsolt, mikor is krtárs, Réthy Mór már jól ismerte Crmer-szályt. Továá megjegyezzük, hogy m helyese voln Crmer-szályt Leiniz Crmer Mlurin-szálynk nevezni. A végén emuttjuk Brssink Eukliesz XI. iómár ott izonyításánk helytelenségét. Brssiról ngyon sok könyv, tnulmány, isszertáió és jegyzet jelent meg, e ezek z értékelők szinte egyértelműen megállpítják, hogy Brssi Sámuel mtemtiki munkásság körül vn legtö homály. Peig éven át volt z 87-en lkult kolozsvári Feren József Tuományegyetem elemi mtemtik professzor és innen is ment nyugállomány, nyugíjként meghgyván teljes professzori fizetését. (Brssi összes állás és tisztsége közül ez volt legjo min nygilg, min erkölsileg.) Brssi mtemtiki munkásságát ngyon vázltosn és távirti stílusn, következő szerzők elemezték: Vályi Gyul, Szénássy Brn, Oláhné Erélyi Mári. Ezen jeles szerzők nem nk konkrét pélákt Brssi mtemtiki tevékenységéől. Brssi hlál után évvel ki kell monnunk zt z igzságot, hogy Brssi polihisztorságán, z összes töi tuományn vló jártsságához képest mtemtikán volt legjártln. Mtemtiki pulikáiói sk elemi mtemtiki tnkönyvekre szűkülnek, ezek közül 9 kiást megért Számító Sortes I-IV osztályosoknk íróott, Alger tnkönyve peig jó eseten is középiskolás szinten áll. Csk kkor érthető megállpításink szigorúság, h elolvssuk XI. Aióm. kémii értekezletét, melyen szerinte eizonyítj Eukliész XI. iómáját. (Ezért jánljuk ezt írásunk mellé újrközlésre). Műszki Szemle 5 9

9 Lényegéen egyet kell értenünk Oláhné Erélyi Mári megállpításávl, hogy Brssi mtemtiki munkásság mószertnr zsugoríthtó. Szerintünk ez is sk kise-ngyo megjegyzésekkel, mert itt sem lkotott sok említésre méltó ereményt. An z iően már olyn tnkönyvek voltk, mint Ngy Károly, Válls Antl, Szász Károly, Frnz Moznik számtnkönyvének Szász Károlyéktól vló forítás, st. Bolyi Frks mószertni olgoztivl, vgy z Arithmeti elejével, mint ereeti tuományos munkávl össze sem hsonlíthtó egyik Brssi mtemtiki könyv sem. Az első, ki értékelte Brssi mtemtiki munkásságát, z Vályi Gyul volt 890-en. Lényegéen Kolozsvár nevű polgári lp egy külön soroztn emlékezett meg Brssiról és természetesen, felkérték z kkor legtekintélyese kolozsvári mtemtikprofesszort, Vályi Gyulát, ki ráásuk Brssink hllgtój is volt, hogy emlékezzen meg Brssiról, mint mtemtikusról. H végignézzük Kolozsvár. lp ezen soroztit láthtjuk, hogy ez z értékelés legrövie (nnk ellenére, hogy mint írtuk, Brssi kenyerének jvát mtemtiki tuásávl kereste), és h őszintén olvssuk, láthtjuk, hogy ngyon uvrisn vn megírv, e ugynkkor mtemtikusi korrektséggel. Szó szerint ennyi Vályi Gyul tnulmány: Brssi mthemtikus. Brssi mthemtiki irolmi műköése első sorn ól áll, hogy írt néhány kitűnő tnkönyvet. Ezek között Számító Sortes -e főeli számvetésen, lgeri gykorlókönyve z lgeri műveletek egykorlásán és z egyenletek megolásán sokunknk fejlesztette eszét és logiki gonolkozását. Ezen kívül leforított z kémi megízásáól Eulies geometriáját, X, és XIII. könyvhöz ngyon tnulságos jegyzeteket stolv. Ezeken Eulies tiszt geometrii fejtegetéseit z lger nyelvén forított le. Brssi kolozsvári tu.-egyetemen, ennek felállításától z egyetemi tnév végéig, z elemi mennyiségtnt tnított. Renesen téli féléven lgerát és geometriát, nyári féléven trigonometriát és nlyti geometriát ott elő. Iőnként z lger történetéről is trtott előást. Előásit világosság és kritiki irány jellemezte, mint áltlán egész tuományos műköését. Brssi még m is éreklőik mthesis iránt. Ngyon szeret fogllkozni mthemtiki, különösen geometrii feltok megolásávl. Ez neki vlóságos szórkozás rr z iőre, mit, tuós-könyveit félre téve, pihenésre forít. Vályi Gyul Kolozsvár, 890. sütörtök, június 9. H őszinték vgyunk, ennyi egy középiskoli mtemtiktnárról is elmonhtó! Mtemtiki munkásság Számító Sortes (hogy monottuk, I-IV. osztálynk vló fejszámolás) és z Alger. tnkönyvére szűkül. Ez már kkor is ngyon kevés tuományos megvlósítás volt egy egyetemi mtemtikprofesszor részéről. Szerensére, mikor Vályi ezt rövi értékelést felkérésre megírt, még nem jelent meg Brssi mtemtiki munkásságánk etetőzése: XI. ióm izonyítás. Ezt zért kell kihngsúlyoznunk, mert ez zt jelenti, hogy Brssi nem értette meg z euklieszi geometri iomtikus renszerének lényegét. 897en már Dvi Hilert készen volt z euklieszi iómrenszer legmoerne mglkotásávl (h kkor még nem is közölte), mely mi, XXI. százi követelményeknek is mréktlnul eleget tesz. Lássunk kkor néhány részt Brssi Alger tnkönyvéől: 0 Műszki Szemle 5

10 Műszki Szemle 5 Út. IX. H kérésől tö egyenletet lehet szerkeszteni, mint hány ismeretlen vn enne, feloláskor megtörténhetik, hogy z ismeretleneknek kellő egyenletekől számított értékei feleslegeseket s viszont z ezekől fejtettek mzokt nem igzolják. Ilyenkor oly közép értékeket keresünk, mely minen egyenletet tö-kevese hiávl igzoljon. Ez z eset természettni számításokn gykrn eléforulván, szükséges közelítő felolás móját megtnulni. Út. X. Legyenek v: n n n n k... z y k... z y k... z y k... z y k... z y k... z y k... z y és jelölje. k... k k k k n n n n Ekkor z, y, z, st. közép értékeit következő kellő számu egyenletek fogják kini: k... z y k... z y k... z y s így tová.

Kóta Béla: A PIRAMISOK TANULSÁGA. Matematikai visszafoglaló.

Kóta Béla: A PIRAMISOK TANULSÁGA. Matematikai visszafoglaló. P6.sz. #1. Kót Bél. 006.10.16./19:56 Kezdés: 004. július. :6 H pedig egyszerre tö mesterség feltlálásáról vn szó, melyek közül némelyek z életszükségletekre, mások pedig szemlélődő élet örömeire vontkoznk,

Részletesebben

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM.

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM. 288 VSÁBNPI UJSÁG. rrnklin-társnlt kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvárusnál kphtó: 17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYM. Frrciország és Külföld Minden \ illtszerész é nél és Fo drászánál drásznl _

Részletesebben

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. "üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli VASÁENAPI 320 UJSÁG. _ FRANKLIN-TÁRSULAT kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvkereskedésben kphtó z osztr. trtományok számár Szelinski György es. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben I., Stefnspltz 6.

Részletesebben

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2011. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár)

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2011. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár) Mtemtik emelt szintû érettségi témkörök 0 Összeállított: Kovácsné Németh Srolt (gimnáziumi tnár) Tájékozttó vizsgázóknk szóeli vizsg leírás: z emelt szintû szóeli vizsg z Okttási Hivtl áltl kidott tételsor

Részletesebben

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2015. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár)

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2015. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár) Mtemtik emelt szintû érettségi témkörök 05 Összeállított: Kovácsné Németh Srolt (gimnáziumi tnár) Tájékozttó vizsgázóknk Tisztelt Vizsgázó! szóeli vizsgán tétel címéen megjelölt tém kifejtését és kitûzött

Részletesebben

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl ViSsZhAnG 30. szám A htáron túli mgyr középiskolások táboránk lpj Cseresznyéspuszt, 2015. július Az érzel eken is túl Az I. világhá orúr vló e lékezés kp sá Ko áro i Já os pksi költő háborús verseit olvst

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT X I I. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1 97 9. SZEPTEMBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29)

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29) T A R T A L O M A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 7 1. M Á J U S Hgyományos vgy új drmturgi? V A J D A M I KLÓS Vjúdó drmturgi (1) P

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz.

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz. cserkészszemmel: XLIX. évf. 8. szám z első világháború jl cse rkészáj ról áború z első világh inte rjú rás G ryneus And lkuló r felfedező tábo hsonlóság? www.cserkesz.hu/vl bosszúállók trtlom Földindulás

Részletesebben

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz.

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz. XLVIII. évf. 8. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Kovács Gergely városi dzsungel mci és vrjú vdon szv fejfedők igzi cserkész, igzi repülő! bringáscserkész trtlom mix Cserkész hírek 4 fotó: Járdány Bence

Részletesebben

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév PANNON EGYETEM Felnőttképzési Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Fogrsi István szkvezető Alklmzott Gzdságtn Tnszék Frks Szilárd e közigzgtási szkmérnök jelölt szkdolgozt feldtkiírás 2010 2011 es

Részletesebben

OZ SOlalJ... ',sanod.

OZ SOlalJ... ',sanod. OZ SOllJ ',snod XX évfolym Budpest, 1930 mirdus 20 sz'm CSEnDORSÉGI 'LAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS, SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengö, f6léne 6 pengö

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAROK CHICAGOI SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

AZ ERDÉLYI MAGYAROK CHICAGOI SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Erdélyi Hngok Csk kkor születtek ngy dolgok H bátrk voltk, kik mertek (Ady: A tűz csiholój) AZ ERDÉLYI MAGYAROK CHICAGOI SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 2008 prilis ERDÉLYI HANGOK TARTALOM Blogh András: Elnöki köszöntõ

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12)

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12) T A R T A L O M FÖLDES ANNA Szívügyünk: mgyr drám (1) mgyr j á t é ks zí n PÁLYI ANDRÁS Egy intim színház (7) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G FOLYÓIRATA Mozikkockák z évdból HERMANN

Részletesebben

BUDAPEST, 1930 DECEMBER 10.

BUDAPEST, 1930 DECEMBER 10. II ÉVFOLTAI 35 SZÁll BUDAPEST 1930 DECEMBER 10 FÖSZERKESZTÖ : SEGÉDSZERKESZTÖ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS IlADÓIDVATAL: BUDAPEST 1 BÖSZÖRMÉNYI-ÚT

Részletesebben

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben,

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben, 148 VASÁKNAPI 9. SZÁM. 1890. xxxvn. ÉVFOLTAW UJSÁG. VÉR szegényeknek, sápkorósoknk. z idegesség, álmtlnság lnkdtság és étvgytlnss ellen, csemegének mondhtó czukork v s s pepton c o n s e r v, mely trtlmár,

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben