ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: Fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel."

Átírás

1 ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: Fax: NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya C kötet MAGYARORSZÁG 2020-AS MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV JAVASLATA Műszaki-gazdaságossági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, a célkitűzés teljesítésére vonatkozó NCST bontása szerinti forgatókönyvek Készítette: a PYLON Kft. és munkacsoportja Témafelelős: Dr. Unk Jánosné ügyv.ig. Budapest, március

2

3 ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: Fax: C kötet MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA A szaktanulmányban részt vett szakértők és cégek: Dr. Unk Jánosné szakértő, ügyv.ig., PYLON Építési és Kereskedelmi Kft. Zsuffa László szakértő, BIOX Mérnöki Szolgáltató Bt. Kapros Zoltán szakértő, egyéni vállalkozó Bányai István szakértő, ügyv.ig., 2R Befektetési Tanácsadó Kft. és A munka megalapozását közvetlenül vagy irodalmi munkásságuk révén közvetve elősegítő, energetikai szakértők, fejlesztő, kutató, oktató szakemberek és egyesületek képviselői és a hazai megújuló energetikai projektek tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében résztvevő munkatársak, akiknek adatszolgáltatásáért, építő javaslataiért ezúton is köszönetüket fejezi ki a kutatói munkacsoport. Budapest, március

4

5 TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. A TANULMÁNY CÉLJA, KITŰZÖTT FELADATOK II.1 BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK II.2 A TANULMÁNY CÉLJA II.3 KITŰZÖTT FELADATOK III. HELYZETELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS III.1 III.2 III.3 AZ EU HOSSZABB ÉS NAGYTÁVÚ ENERGETIKAI ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI JÖVŐKÉPE, FORGATÓKÖNYV-VÁLTOZATAI III.1.1 Forgatókönyvek a fenntartható jövőért: ENERGIA ig III.1.2 Energiaprognózisok 2030-ig: A jövő energiarendszerei Európában STOA forgatókönyvek 2030-ig III.1.3 Európai megújuló energiahasznosítási jövőképek, potenciálelemzések ig. Példák: a Green-X, a FUTURE-E, a FORRES modellek alapján III.1.4 III.2.1 FORRES 2020: A megújuló energiaforrások 2020-ig történő fejlődésének elemző tanulmánya MAGYARORSZÁG ENERGIASTRATÉGIÁJA, MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSI JÖVŐKÉPEK Korábbi, hazai energia és megújuló hasznosítási jövőképek, forgatókönyvek, strukturális javaslatok III Új Magyar Energiapolitika III Megújuló energiaforrások felhasználásának növelési stratégiája III Megújuló Energiahasznosítási Nemzeti Cselekvési Terv III Előjelzési dokumentum III.2.2 Egyéb hazai megújuló hasznosítási jövőképek alapozó kutatásai III Az energiaigény és szerkezet hosszú távú előrejelzésének klímapolitikai vonatkozásai GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. szaktanulmánya július AZ EU KUTATÁSI PROGRAMOK ÁLTAL FELVÁZOLT JÖVŐKÉP MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA III.3.1 A RES 2020 modell szerinti becslések 2020-ig III.3.2 III.3.3 Az Inteligens Energia Európa: Megújuló Energia Politikák 2009 (Country Profiles) változatai A PAN EUROPEAN TIMES MODEL FORRES 2020, és a Magyarországra készített becslések MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet I

6 IV. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS POTENCIÁL VIZSGÁLAT IV.1 HAZAI ELMÉLETI MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS POTENCIÁL IV.1.1 Magyarország elméleti napenergia potenciálja, sugárzáseloszlásai IV.1.2 Magyarország elméleti geotermikus energiapotenciálja IV.1.3 Magyarország elméleti szélenergia potenciálja IV.1.4 Magyarország elméleti vízenergia potenciálja IV.1.5 Magyarország elméleti biomassza energia potenciálja IV.2 KORÁBBI ELMÉLETI ÉS HASZNOSÍTHATÓ POTENCIÁL-VIZSGÁLATOK IV.3 IV.4 IV.5 KOMPLEX TERÜLETI ENERGETIKAI NÉPESSÉG ÉS ÉGHAJLATKÖZPONTOS KUTATÁSOK, ENERGIAPOTENCIÁL BECSLÉSEK IV.3.1 Biomassza hasznosítás koordinálatlansága MAGYARORSZÁGI MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KÜLÖNBÖZŐ ENERGIAPOTENCIÁLJAINAK ÖSSZESÍTÉSE HAZAI ENERGIAFELHASZNÁLÁSI NÖVEKEDÉSI PROGNÓZISOK, FORGATÓKÖNYV- VÁLTOZATOK IV.6 MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS POTENCIÁLOK ELŐZETES PROGNÓZISA V. MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁS NÖVEKEDÉSI FORGATÓKÖNYVEK VI. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-HASZNOSÍTÁSOK KÍNÁLATI GÖRBÉJE VI.1 REALIZÁLHATÓ, HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁL MEGHATÁROZÁSA A DINAMIKUS KÖLTSÉGELEMZÉSEKHEZ VI.2 A 2020-IG TARTÓ MEGÚJULÓ ENERGIA PROGRAM VÁLTOZATOK VI.3 PRIMER ENERGIAIGÉNYEK KIMUTATÁSA VI.4 SZEKUNDER ENERGIATERMELÉS KIMUTATÁSA, ÖSSZESÍTÉSE VI.5 AZ ENERGIAÁTALAKÍTÓ BERENDEZÉSEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE (KAPACITÁSA) VI.6 A CSELEKVÉSI TERV PROGRAM PROJEKTJEI ÁLTAL KIVÁLTOTT CO 2 KIVÁLTÁS NAGYSÁGÁNAK KIMUTATÁSA VI.7 A CSELEKVÉSI TERVPROGRAM MUNKAHELY-TEREMTŐ HATÁSA VI.8 BERUHÁZÁSI ÉRTÉKEK MEGHATÁROZÁSA VI.9 TÁMOGATÁSI PRÉMIUM ÉRTÉKEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK NÉLKÜL VI.10 BERUHÁZÁSI ÉS PRÉMIUMOS TÁMOGATÁSOK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI VII. FORGATÓKÖNYV-Változatok összehasonlító értékelése, TÁMOGATÁSI RENDSZER VÁLASZTÉKOKKAL VIII. FORGATÓKÖNYVI VÁLTOZATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA VIII.1 PRIMER MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSOK FELFUTÁSA VIII.2 A MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS NÖVEKEDÉSE VIII.3 A MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ HŐENERGIA TERMELÉS NÖVEKEDÉSE IX. IRODALOMJEGYZÉK X. MELLÉKLETEK II MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet. 2010

7 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ a MAGYARORSZÁG MŰSZAKI GAZDASÁGOSSÁGI TÁRSADALMI ÖKOLÓ- GIAI SZEMPONTÚ MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS POTENCIÁLJÁNAK PROGNÓZI- SÁRA ALAPOZOTT, MEGVALÓSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁ- LÁS-NÖVELÉSI FORGATÓKÖNYV-JAVASLATOK, GREEN-X MODELLEL VÉGZETT DINAMIKUS KÖLTSÉGEIK, A BENCHMARK PROJEKTSZERKEZE- TEK FŐBB INDIKÁTORAI, EU-KOMFORM TÁMOGATÁSI VÁLTOZATAIK ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSEIKRE A Magyar Energia Hivatal megbízása és folyamatos koordinációja alapján végzett kutatási munka harmadik fázisában (e C kötetben) elkészült, fenti tartalmú dokumentáció egyben háttértanulmányként szolgál Magyarország Nemzeti Megújuló-hasznosítási Cselekvési Tervé -hez és az ország kötelezettségvállalásának teljesítését alátámasztó dokumentumaként tartalmazza azokat az ütemtervi javaslatokat is, amelyeket az Európai Unió a tagországok számára előírt. 1. Az előző kutatási fázisok (az A és B kötetben dokumentálva) eredményeinek részletes bemutatásától, eredményeinek méltatásától eltekintve, jelen esetben mindössze tényként leszögezve, a következők összegezhetők e munkafázis alapjaiként: országos felmérés, válogatás és indoklás alapján elkészült a hazai hasznosítható, ill. a nemzetközi irodalomból ismert megújuló bázisú energiaátalakító technológiáknak egy szélesebb körű gyűjteménye, majd ezekből: a fenntarthatóság, az ellátásbiztonság és a versenyképesség szempontrendszere szerinti válogatása, végül a kutatás adatbázisául szolgáló benchmark projektek kiválasztása (13-féle fő technológiára, ill. alváltozataikkal együtt 37-féle technológiára) és azok műszaki-gazdasági, gazdaságossági jellemzőinek modellezése, programozása; a műszaki-gazdasági költség és haszonelemzések meghatározásához, a benchmarkelemzésekhez az Európai Unióban elfogadott és preferált módszert: a Green-X modellt volt célszerű alkalmazni, amit a közösségi K+F kutatáskeretében éppen erre a célra fejlesztettek ki és alkalmaztak már számos tagállamban. E módszernek nemcsak a hazai adaptálása készült el a hazai viszonyokra, hanem a hazai módszerek közül a jónak ítélt módokkal való egyfajta kombinációjával egy mondhatni új módszer a HUN-RES született menet közben, amely képes a mindenkor igényelhető változó paraméterek változtatásával, a programeredmények korrigálására, korszerűsítésére, amely eredménynek különösen a támogatási formák megválasztásánál, esetleg kombinációinak helyes arányainak meghatározásánál, ill. a pályázathirdetők feltételeinek előírásánál van igen nagy jelentősége. A választott számítási modellező módszer működik. Működőképességét az igazolja, hogy segítségével készülhettek el a megújuló energia felhasználás növelési program forgatókönyv változatainak műszaki-gazdasági jellemzését szolgáló modellszámításai a jelenlegi kutatási munka ( C kötet) eredményei. 2. A kutatási cél, és a kitűzött feladatok teljesítése, megalapozása Magyarországnak az EU 2009/28/EK Irányelvei szerint elkészítendő Megújuló Energiahasznosítási Nemzeti Cselekvési Terv megalapozásához és a vállalt 13% megújuló energia MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet

8 forráshasznosítás-növelés vállalás teljesíthetőségét igazoló és bebizonyító háttértanulmányok közül: A 2020-ig hasznosítható megújuló energiapotenciáljának meghatározása, modellezése, ill. a megújuló energiafelhasználás-növekedési forgatókönyvek, prognózisok elkészítése abból a célból, hogy közülük, a hazai és az uniós fejlesztési prioritások szempontjából (fenntarthatóság, ellátásbiztonság, versenyképesség) optimális cselekvési terv és az ezekhez rendelt támogatási eszközök költségeinek jó közelítéssel történő modellezése és meghatározása ugyancsak elkészülhessen. E feladat teljesítése jelen dokumentált kutatással ugyancsak megtörtént, az alábbi főbb lépések szerint: az ország megújuló aktualizált energiafelhasználás növelési stratégiájához és végrehajtási cselekvési tervprogramját megelőzően igen alapos kutatással fel kellett tárni az Európai Unióban ismert és alkalmazott hosszabb és nagytávú energetikai megújuló energiahasznosítási jövőképeket, forgatókönyv-változatok eszmei tartalmát, tendenciáit, az eléréséhez vezető utakat, módszereket a nemzetközi irodalom feltárásával és értékelésével. Ezek közül kiemelhetők és tanulságosak a III.1, III.1.2, III.1.3 és III.1.4 fejezetekben kifejtett modellek, így: Forgatókönyvek a fenntartható jövőért ENERGIA 2050-ig, A jövő energiarendszerei Európában, STOA forgatókönyvek 2030-ig, Európai jövőképek, potenciálelemzések 2020-ig a Green-X, a FUTURE-E, a FORRES modellek alapján, FORRES 2020 A megújuló energiaforrások 2020-ig történő fejlődése tanulmányai. A Magyarország Megújuló Energiafelhasználási jövőképéhez figyelembe vett, meghatározó hivatalos dokumentumok irányelvei is bemutatásra kerültek, így az Új Magyar Energia Politika, a Megújuló energiaforrások felhasználásának növelési stratégiája, A megújuló Energiahasznosítási Nemzeti Cselekvési Terv és annak Előjelzési dokumentuma a III.2.1 fejezetben tárgyalva. Külön összeállítás készült a jövőképet megalapozó egyéb hazai alapozó kutatások bemutatására (a III.2.2 fejezetben), végül: a Magyarország jövőképével foglalkozó Európai Uniós kutatások, így a RES 2020, a RES-E, RES-HC, RES-T, a PAN EUROPEAN TIMES Modell és a RES 2020 és az Intelligens Energia Európa: Megújuló Energia Politikák (Country Profiles) változatai. 3. Megújuló energiaforrás-potenciálok jellemzése, bemutatása, kiválasztása A ma ismert megújuló energiaforrások elméleti energiapotenciáljának meghatározására számos módszer ismeretes, amelyek szakterületenkénti azonos tematika szerinti felmérésére olyan átfogó kutatás még nem készült, amely teljes komplexitással tartalmazná a ma ismert, a ma kísérleti szinten kimutatott, reménybeli forrásokat. E kutatás kísérletet tett a Magyar Tudományos Akadémia MTA gondozásában eddig készült fogalmak, eredmények, értékelések átvételére, és ami újszerűnek tekinthető, ezek összesítésére is, felhasználva az egyéb helyen, ill. komplexebb területi megközelítéssel nyert eredményeket, az egymásnak ellentmondó megítélések közötti összehangolási kísérleteket (lásd a dokumentáció 24. Táblázat). 4 MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet. 2010

9 Megújuló energiaforrások elméleti potenciál átalakítható potenciál nagy távon műszaki potenciál hosszú távon gazdaságos pot. hosszú távon fenntartható potenciál hosszú távon fenntartható pot. (meglévő + növekm.) fenntartható középtávú realizálható növekm [PJ/év] [PJ/év] [PJ/év] [PJ/év] [PJ/év] [PJ/év] [PJ/év] időszak ,0 15,0 14,74+ Napenergia hőpotenciálja Napenergia fotovillamos pot ,0 7,0 6,97+ Vízenergia vill. energia pot ,0 2,3 1,45 Szélenergia villamos energia pot ,0 15,5 15,0 Szélenergia kombinált vill+hő pot. Biomassza (szilárd, foly.) hően.pot. Biomassza villamos energia pot ,0 107,07 Biomassza ferment. techn. biogáz p ,2 12,0 Biomassza, egyéb tech. pot. (hulladék) ,3 2,55 erőmű Geotermikus fűtőmű ,2 8,90 energia potenc. hőszivattyús ,0 9,75 Egyéb és kombinált technológia pot ,0 1,00 Összesen ,5 185,48 Források: MTA, ebből aktív szoláris 48,815 + passzív szoláris termikus 37,8 + szoláris termikus a mezőgazd.-ban 15,911 PJ/év MTA Energetikai Biz.Megújuló Energia Albizottsága 2006 Dr. Szeredi J.: 7446 GWh/év becslés alapján [39] 4 Abszolút elméleti potenciál: TWh/év, reális elméleti: TWh/év, megfelel = PJ/év Dr. Büki G. 5 MTA Készletszámítás Dabois & Prade (1988), Szanyi J. (2005) 7 VITUKI 343,0 Exajoule/év, éves utánpótlódás a földi hőáramtól 264 PJ/év 8 Teljes biomassza + energiaültetvényezésből Horváth J. 9 Dr. Pálfy Miklós: GKM PYLON Kft. Megújuló energiahordozó felhasználás növelésének költségei c. kutatás ,1 6,05 Összesítés Magyarország megújuló energiaforrásainak elméleti, átalakítható, műszaki, gazdaságos, fenntartható és realizálható potenciáljaira A különböző időtávra szóló elméleti és a jelenlegi feladat idején realizált, illetve a középtávú időszakra (2020-ig) fenntartható és realizálható potenciálok nagyságára és megoszlására a munka VI. fejezetében dokumentált 33. Táblázat eredményei tekinthetők a továbbiakban irányadónak, amelynek eléréséhez a IV. és V. fejezetekben dokumentált lépések (számítások, becslések, prognózisok) vezettek: Realizált pot. Realizált pot. ebből: maradó 2020 Fenntartható pot. Összesen 2010 Fenntartható pot ban Realizálható pot. Meglévő 2009-ben Növekedés Elméleti potenciál PJ/év PJ/év PJ/év PJ/év PJ/év Termikus nap 4,0 0,26 0,26 15,0 14,74 Átalakítható potenciál Biomassza 150,0 52,0 42,93 150,0 107,07 Biogáz 13,2 1,20 1,20 13,2 12,00 Hulladék (50%) 4,3 1,76 1,76 4,3 2,55 Műszaki potenciál Szél 15,5 0,86 0,50 15,5 15,00 Geotermális hő 13,15 4,25 4,25 13,2 8,90 Hőszivattyú 10,0 0,25 0,25 10,0 9,75 Gazdasági potenciál Geotermális villamos 6,1 0,0 0,00 6,1 6,05 Fotovillamos 0,5 0,03 0,03 7,0 6,97 Hidrogén (tüzelőa.cella) 0,0 0,00 0,00 1,0 1,00 Vízenergia 2,3 0,82 0,82 2,3 1,45 Fenntartható realizálható 219,0 61,43 52,0 237,5 185,48 potenciál A Megújuló Nemzeti Cselekvési Tervprogram fenntartható realizálható potenciáljának megoszlása MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet

10 Vonatkoztatási célérték A kiindulást az ország teljes energiafelhasználására vonatkozó prognózisok és számítások, ágazati megoszlások kutatási anyagai (REKK) szolgáltatták [51], hogy abból a megújuló energiaforrás növelési hányad a 13% meghatározható lehessen, ami az ún. Referencia forgatókönyv szerinti végösszeg: a 1222 PJ/év alapján 159 J/év összigényt tett ki, amelyből a közlekedési ágazat megújuló energia alapú fejlesztéseinek levonása után megmaradó: 134 PJ/év volumen osztható szét; a villamos energia és a hőenergia átalakításokra, ill. a benchmarkelemzéssel kiválasztott technológiák közötti energiamix felállítására. Ebben a volumenben kell szerepeltetni a meglévő megújuló energiaforrás-hasznosító rendszereknek a mintegy 61,43 PJ/év értékét, így a ténylegesen új építésekre: 79,05 PJ/év jut. 4. A javasolt, megvalósítható energiapotenciálra három forgatókönyv-változat felállítása és előzetes prognózisa készült el a IV. fejezet 28. Táblázatában összesítve. A növekedési javasolt forgatókönyv-változatok Az ország hosszabb és nagytávú jövőképében megjelenhetnek a ma legkorszerűbbnek számító energia-átalakító technológiák, ill. a ma még ismeretlen vagy csak kísérletezés szintjén álló, ma még nehezen prognosztizálható energiaellátások. Az Európai Unió előrejelzései részben a hagyományos források csökkenése miatt, részben az éghajlat-változás fékezése érdekében szorgalmazzák a tiszta, karbonmentes, károsanyagkibocsátás mentes, kevés kockázattal járó és lehetőleg azért versenyképes, helyi szinten hasznosítható megújuló energiaforrások közvetlen hasznosítását, még abban az esetben is preferálva és kellő támogatást nyújtva fejlesztésükre, ha fajlagos létesítési költségeik a legkisebb -hez képest előnytelenebbek, ugyanakkor felértékelődnek, mint lokális munkahelyteremtő vonzataikkal, vagy pozitív externális hatásaikkal az adott környezetükben, amelyek sokszor nehezen számszerűsíthetők, bár súlyozással már ma is előnyösebb osztályozást, rangsorolást kaphatnak. A vázolt szempontok érvényesítési lehetősége csaknem automatikusan három jellegzetes fejlesztési forgatókönyvi változat kialakítását ösztönözte, ezek: Az I. forgatókönyv a megújuló energiaforrás-hasznosítás növelésére az ún. legkisebb költség elvét és megvalósítását javasolja, azaz a legolcsóbb fajlagos költségű villamos és hőenergia átalakítási benchmark projektek sokszorozását, amelyre a Green-X modell szerinti programozást lehetett választani. A II. forgatókönyv a megújuló energiapotenciál minél nagyobb hasznosításán felül a munkahely-növelő, hatékony technológiákat kiszolgáló foglalkoztatottak körének növelésére is törekszik. A III. forgatókönyv készít fel már középtávon is az éghajlatváltozással járó, új helyzetekre és a környezeti értékek fenntarthatósági igényeinek betartására. Mindhárom változat azonos célérték kielégítésére kap lehetőséget, mégis a III. forgatókönyv valamivel számszerűen is nagyobb új fejlesztést valósíthat meg (mintegy 10 PJ/év-vel többet), mivel ekkora energia-átalakító kapacitás fennmaradását már az időszak első felében, azaz hamarabb szünteti meg, és ahelyett is korszerű technológiákat alkalmaz. Az egyes változatok Energetikai Programja a csatolt táblázatos formában értékelhető a továbbiakban. 5. Mindhárom forgatókönyvre elkészültek a Megújuló Energetikai Programok, amelyeknek táblázatos összefoglalása (lásd a következő táblázatot). Az I. forgatókönyvi változat, követve az átvett módszer ajánlásait, a villamos energiára nagyobb (70%-os) hányaddal számol, hőenergiára mindössze 30%-ot oszt ki. A II. forgatókönyv 60 40%-ot irányoz elő, végül a III. forgatókönyv a legmerészebben: 53 48%-ot. Már ennek eredményei után nyilvánvaló, hogy az I. forgatókönyv nem csupán a szigorúan legolcsóbb kívánalmak és a túlzottan villamos energia centrikus szándékai miatt is extrém- 6 MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet. 2010

11 nek minősíthető, de eredményei is kedvezőtlenek: alig enged teret a hőenergia (fűtés, hűtés, HMV) új fejlesztésekre, szemben a jóval kiegyensúlyozottabb II. és III. változatokkal, amelyek elsősorban a helyi szintű felhasználásokra és ellátásokra fókuszálnak, nyilvánvalóan drágább technológiákkal, az I. változati középteljesítményű, pl. biomassza tüzelésű energiaátalakítókkal szemben ig tartó Megújuló energetikai program I. változat: Legkisebb költség szerinti program Cél 2020-ig a primer energiafelh. 13%-a: 158,92 PJ/év Ebből üzemanyag: 24,95 PJ/év Energetikai cél: 133,97 PJ/év A jelenlegi felhasználás üzemanyag nélkül: 61,43 PJ/év Ebből 2020-ig üzemben marad: 54,92 PJ/év 2020-ig szükséges növekedés: 79,05 PJ/év Villamos energetikai cél (PJ/év): 55 Hőenergetikai cél: 24,08 GREEN-X szerinti legkisebb költség szerinti arány (75%) 41,25 70% 16,86 Nem GREEN-X szerinti egyéb legolcsóbb technológiákból megvalósuló (25%) 13,75 30% 7,22 I. forgatókönyv: Legkisebb költség szerinti program MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet

12 A villamos energiára és a hőenergia-termelési hányadok különbözőségén felül további különbséget irányzott elő ez a forgatókönyv azzal, hogy ezekben a vázolt volumenekben a kiosztás ugyan a Green-X költségű technológiák között történt, azonban nem az eredeti, a legkisebb költségűek szerint rangsorolással, hanem amely a munkahely-teremtő rangsorból adódott. (A teljes számítást a 35/II. Táblázat tartalmazza.) 2020-ig tartó Megújuló energetikai program II. változat: Munkahelynövelő hatékony forgatókönyv Cél 2020-ig a primer energiafelh. 13%-a: 158,92 PJ/év Ebből üzemanyag: 24,95 PJ/év Energetikai cél: 133,97 PJ/év 2010-ben a felhasználás üzemanyag nélkül: 61,43 PJ/év Ebből 2020-ig üzemben marad: 54,92 PJ/év 2020-ig szükséges növekedés: 79,05 PJ/év Villamos energetikai cél (PJ/év): 47,05 Hőenergetikai cél: 32,00 II. forgatókönyv: Munkahelynövelő hatékony forgatókönyv 8 MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet. 2010

13 A III. forgatókönyv-változatban mind a munkahelynövelő, mind az externális kutatások miatti rangsorolás figyelembevételével készült az előzetes energiamix felállítása ig tartó Megújuló energetikai program III. változat: Éghajlat és környezetkímélő maximális program Cél 2020-ig a primer energiafelh. 13%-a: 158,92 PJ/év Ebből üzemanyag: 24,95 PJ/év Energetikai cél: 133,97 PJ/év 2010-ben a felhaszn. üzemanyag nélkül: 61,43 PJ/év Ebből 2020-ig üzemben marad: 54,92 PJ/év 2020-ig szükséges növekedés: 79,05 PJ/év Villamos energetikai cél (PJ/év): 41,05 Hőenergetikai cél: 38,00 III. változat: Éghajlat és környezetkímélő maximális program Mindhárom változathoz tartozik egy igen részletes excel-táblázatos kimutatás a vonatkozó és előírt számításokról, amelyet külön összeállításban dokumentáltunk. MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet

14 A táblázatos eredményekhez képest jóval szemléletesebb képet mutatnak az energia kínálati potenciál görbék, amelyek az I. forgatókönyv-változatra készültek (lásd a csatolt ábrákat). Igen szemléletes ebből, hogy a legkisebb költségű átalakító technológiákból villamosenergiaátalakításra a Green-X modell szerint jóval több (11 db) technológia bekerülhetett, mintegy 39,5 Ft/kWh határköltség alatti termelési értékeivel. Miközben a hőenergia-átalakító technológiákból mindössze 4 db jutott be, a mintegy 4600 Ft/GJ határköltség tartományba, ami a célok és szempontrendszer szerint kedvezőtlen, kevésbé preferálható struktúrát jelent. Legkisebb költség szerint kiválasztott technológiák meghatározása. Megújuló energia alapú villamosenergia-termelés kínálati görbéje Legkisebb költség szerint kiválasztott technológiák meghatározása. Megújuló energia alapú hőenergiatermelés kínálati görbéje 10 MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet. 2010

15 6. A változatok összehasonlító értékelése, támogatási rendszerváltozatok, kombinációk A kutatás során elkészített három programváltozat meghatározó értékeit, indikátorait célszerű volt összefoglalni külön-külön táblázatokban. A táblázatban használt megújuló energia típus kategória megfelel az Európai Unió felé beadandó előrehaladási és tervezési jelentések kategória értékeinek az Európai Bizottság 2009/548/EK Határozata formanyomtatványában foglaltak szerint. A beépített teljesítmény értékek, valamint beruházási költség igények a GREEN-X modell szerinti Benchmark elemzések alapján képzett jellemző fajlagos értékek és az ország által a megújuló energiafelhasználás tekintetében vállalt kormányzati célok GREEN-X modell szerinti lebontásával, így mikro- és makroszintű elemzések kombinálásával készültek. Megújuló energia típus Beépített teljesítmény 2020-ban [MW e ill. MW hő) Beruházási költségigény között [MFt/év] Beruházási támogatás között [MFt/év] Működési támogatás kassza ban [MFt] Összes kifizetett támogatás között Validálható szén-dioxid megtakarítás 2020-ban [kt/év] Közvetlen teremtett fenntartható munkahely 2020-ig [emberév] Mindösszesen Villamosenergiatermelés (célérték) Vízenergia Geotermikus villamos energia Fotovillamos napenergia [MW p] Árapály, hullám Szélenergia Szilárd biomassza Biogáz Hőenergia termelés (új építés) Geotermikus hőenergia (hőszivattyúk nélkül) 2. Napenergia Biomassza Hőszivattyú Az I. forgatókönyv-változat főbb indikátorai A projektek támogathatóságának alapfeltétele, hogy a GREEN-X modell vagy egyéb hasonló elfogadottságnak örvendő modell szerint a mindenkor igazolt támogatási mérték adható anélkül, hogy a kormányzatot a túlzott mértékű, versenyt torzító támogatással vádolnák. Emiatt a támogatásszükséglet a GREEN-X módszertan szerint, a korábbi ( B jelű) tanulmányban már meghatározásra került. Az üzemeltetési és beruházási költségek változásainak prognózisa szerint a beruházási költségeket és a támogathatóság várható mértékét is minden második évre megbecsültük. A programozás így az EU által is elfogadható módszertan szerinti dinamikus módon készült (lásd a vonatkozó ábracsoportokat). A költségek 2010-es reálértéken kerültek meghatározásra, így egy nominális jellegű prognózis vagy elemzés esetén a megfelelő értelmezésre figyelni kell. MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet

16 Megújuló energia típus Beépített teljesítmény 2020-ban [MW e ill. MW hő) Beruházási költségigény között [MFt/év] Beruházási támogatás között [MFt/év] Működési támogatás kassza ban [MFt] Összes kifizetett támogatás között Validálható szén-dioxid megtakarítás 2020-ban [kt/év] Közvetlen teremtett fenntartható munkahely 2020-ig [emberév] Mindösszesen Villamosenergiatermelés (célérték) Vízenergia Geotermikus villamos energia Fotovillamos napenergia [MW p] Árapály, hullám Szélenergia Szilárd biomassza Biogáz Hőenergia termelés (új építés) Geotermikus hőenergia (hőszivattyúk nélkül) 2. Napenergia Biomassza Hőszivattyú II. forgatókönyv-változat főbb indikátorai Megújuló energia típus Beépített teljesítmény 2020-ban [MW e ill. MW hő) Beruházási költségigény között [MFt/év] Beruházási támogatás között [MFt/év] Működési támogatás kassza ban [MFt] Összes kifizetett támogatás között Validálható szén-dioxid megtakarítás 2020-ban [kt/év] Közvetlen teremtett fenntartható munkahely 2020-ig [emberév] Mindösszesen Villamosenergiatermelés (célérték) Vízenergia Geotermikus villamos energia Fotovillamos napenergia [MW p] Árapály, hullám Szélenergia Szilárd biomassza Biogáz Hőenergia termelés (új építés) Geotermikus hőenergia (hőszivattyúk nélkül) 2. Napenergia Biomassza Hőszivattyú A III. forgatókönyv-változat főbb indikátorai Támogatások tekintetében kétféle: beruházási és működési támogatásokat különböztettünk meg. A működési támogatásokra jellemző példa a KÁT rendszer garantált átvétele. Azonban jelenleg a garantált díj egy része az átvett elektromos áram piaci értéke, melyet az elemzésekben a zsinórárammal definiáltunk. A támogatástartam a KÁT rendszerben garantált díj esetében így tehát a működési támogatás és a piaci érték összege szerint adódik. A működési támogatás több féle módon nyújtható, például egy kötelező átvételi rendszeren kívüli prémium biztosításával is, vagy a segédenergia (villamos energia) költségének kormányzat általi csökkentésével (például hőszivattyús áramár bevezetésénél). 12 MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet. 2010

17 A táblázatokban tehát a működési támogatás éves aktuális értéke jelenik meg 2020-ban (prémium kassza), ami a KÁT rendszer folytatása esetén nagyobb KÁT-kassza fenntartását jelenti. A működési támogatás időtartamát a GREEN-X modell szerinti 15 évre megítéltnek tekintettük a beruházás évében, így a működési támogatás szükséglete várhatóan 2030-ig folyamatosan és intenzíven növekvő éves költségvetési terhet jelent, míg a beruházási támogatás egyszeri jelentős kiadást. Az egyes projekttípusokra külön-külön meghatároztuk azokat a beruházási támogatásintenzitásokat, melyeket a megszokott támogatási rendszerek szerint elfogadhatónak tartunk. Így szélenergia esetében beruházási támogatást kizárólag a háztartási kisteljesítményű, valamint az autonóm, országos közüzemi hálózatra nem termelő rendszerek esetében vettünk figyelembe (például tanyavillamosítási program esetén). A GREEN-X szerint adható működési támogatások értékeiben tehát már az itt meghatározott beruházási támogatási intenzitásokat vettük figyelembe. A közötti időszak támogatásának forrásigényét is összesítjük. Itt a prémiumértékek esetében a ténylegesen várhatóan kifizetendő összegek lettek meghatározva dinamikus szemléletben. MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet

18 Beruházások [MFt/év] Beruházások [MFt/év] Beruházások [MFt/év] Éves beruházások a megújuló energia hasznosító projektekbe 1. változat Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú Éves beruházások a megújuló energia hasznosító projektekben I. változat Éves beruházások a megújuló energia hasznosító projektekbe 2. változat Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú Éves beruházások a megújuló energia hasznosító projektekben II. változat Éves beruházások a megújuló energia hasznosító projektekbe 3. változat Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú Éves beruházások a megújuló energia hasznosító projektekben III. változat 14 MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet. 2010

19 Kassza nagysága [MFt/év] Kassza nagysága [MFt/év] Kassza nagysága [MFt/év] Üzemeltetési támogatás (prémium kassza) változása -1 változat Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú Üzemeltetési támogatás (prémium kassza) változása I. változat Üzemeltetési támogatás (prémium kassza) változása -2 változat Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú Üzemeltetési támogatás (prémium kassza) változása II. változat Üzemeltetési támogatás (prémium kassza) változása -3 változat Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú Üzemeltetési támogatás (prémium kassza) változása III. változat MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet

20 Támogatás [MFt/év] Támogatás [MFt/év] Támogatás [MFt/év] Éves támogatási igények összesen (Beruházási és üzemeltetési) - 1 változat Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú Éves támogatási igények összesen (Beruházási és üzemeltetési) I. változat Éves támogatási igények összesen (Beruházási és üzemeltetési) - 2 változat Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú Éves támogatási igények összesen (Beruházási és üzemeltetési) II. változat Éves támogatási igények összesen (Beruházási és üzemeltetési) - 3 változat Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú Éves támogatási igények összesen (Beruházási és üzemeltetési) III. változat 16 MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet. 2010

21 A beruházási támogatások figyelembevétele nélkül a működési támogatások szükséges elégséges mértékei is jelentősen nagyobbak lennének. Az I. változat esetében például 172 milliárd forintos évi prémium kassza lenne 2020-ra, amely tovább növekedne (114 milliárd forint / év helyett). Viszont között összességében 256 milliárd forinttal kevesebb támogatói költség jelentkezne, amiért cserében 2030-ig várhatóan 300 milliárd forinttal nagyobb működési támogatást kellene fedezni. Így a beruházási támogatások csökkentésével és a működési támogatások növelésével a nemzeti költségvetés terhei várhatóan mérsékelhetők lehetnek. Egy programalkotásnál így megvizsgálandó, hogy a rendelkezésre álló költségvetési források közül melyek azok, amelyeket kizárólag beruházási támogatással lehet elkölteni (például a EU Regionális Fejlesztési Alap feltehetően ilyen alap). Egy kizárólag beruházási támogatással működő rendszer az úgynevezett zöld bizonyítvány rendszer lehetne. Ekkor az energia felhasználók illetve a kereskedők kötelezettek saját energiaforrás portfóliójukban a meghatározott részarányok elérésére. A zöld bizonyítvány rendszer a bevezethető technológiák körét alapvetően leszűkítené, hiszen több figyelembe vett technológia esetén is kiderülhet, hogy a működtetési költségek feltehetően nagyobbak lennének mint ami a kialakuló és folyamatosan változó zöldáram szabadpiacon kialakuló ára eltart. Így a módszer alkalmazásával a piaci logikáknak megfelelően szigorúan a legkisebb energiatermelés költségei érvényesülhetnek. Egy zöld bizonyítvány rendszer esetén a termelt zöldenergia piaci ára, valamint a megépült rendszer versenyképessége kevésbé garantálható, mint egy prémium támogatási rendszer esetében. A bizonytalanságok növekedése miatt a tőkeköltségek 40-70%-os növekedése is várható lehet, így a beruházási támogatásszükségletek is jelentősen megnőhetnek. A megnövelt kockázati hozam már a kockázati, jellemzően globális pénzügyi befektető csoportok bevonását teszi szükségessé a projektek jelentős részében, hiszen a szakmai befektetők önállóan már nem képesek kezelni a jelentősebb mértékű beruházói kockázatokat. A kockázati befektetők jelentősebb bevonása a forrásteremtésben előrevetíti, hogy a zöldenergia ára továbbra is közvetlenül és a lehető legnagyobb mértékben a nemzetközi olajárak és valutaárfolyamok függvénye szerint alakulna egy már létező gyakorlat terjedése szerint, így a már kiépült megújuló energiahasznosítás a nemzeti gazdaság versenyképességét hosszabb távon nem javítaná jelentősen. Továbbá a projektek miatt keletkező jövedelem nagy része a realizálás után várhatóan elhagyná az országot. Így a zöld bizonyítvány rendszer kiépítése bár a kormányzati szabályozó feladatok jelentős mértékű csökkenésével járna, olyan fontos célok elérését gátolná, mint a jövedelem régióban tartása és főként ezek révén munkahelyteremtés, szén-dioxid kibocsátás hatékonyabb növelése. Bár egy zöld bizonyítvány rendszer esetében a támogatásszükségleteket csökkentené, hogy költségek szempontjából a legkedvezőbb technológiák kapnának teret éles piaci versenyben, de a projektek fajlagos beruházási igénye a jelentősebb tőkeköltség miatt szintén megnőne, így feltehetően az I. változathoz képest a támogatásszükségletek 15-20%-kal lennének nagyobbak, amely ráadásul azonnali költségvetési teherként jelentkezve A fentiek miatt javasoljuk egy jelentősebb prémium támogatási keret fenntartását a működtetések segítésére a beruházási támogatások bizonyos technológiák esetében történő fenntartása mellett. A támogatási rendszerek esetleges módosítása, összehangolása a közeljövő fontos feladata. MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet

22 7. Forgatókönyvi változatok összehasonlítása az európai közösségek bizottsága 2009/548/EK sz. határozata szerint megszabott formanyomtatvány irányelvei szerint Primer megújuló energiafelhasználások felfutása Az egyes programok értékeléséhez a Megújuló Energetikai Programozás előrehaladásáról szóló kötelező jelentős általunk kidolgozott táblázatainak (lásd a vonatkozó táblázatokat) alapszámai szolgálnak biztos támponttal. Itt elsősorban jelenleg a legkisebb költséggel történő megvalósítás adatainak a szerepeltetése a javasolt, de a teljesség igénye miatt, a másik két programra is kidolgozott összesítéseket ugyancsak célszerű volt párhuzamba állítani. I. A LEGKISEBB KÖLTSÉGELVŰ FORGATÓKÖNYV-VÁLTOZAT A JELENTÉS 4.a táblázata A primer megújuló energiafelhasználás 2020-ig az I. változatban Az egyes forgatókönyv-változatok megegyeznek abban, hogy azonos a várható megújuló energiafogyasztás nagysága a célkitűzésekhez igazítottan, azaz: 3795 ktoe/év. Különböző a fűtési és hűtési ágazat teljes bruttó megújuló energiafogyasztása; legkisebb az I. változatban, azaz 1326 ktoe/év, nagyobb a II. esetén, azaz: 1453 ktoe/év és jóval nagyobb: 1557 ktoe/év a III. változatban. Ezzel fordítva arányosan: a megújuló energiával előállított villamosenergia-fogyasztás az I. változatban a legnagyobb: 1873 ktoe/év, kevesebb a II. változatban: 1746 ktoe/év és legkisebb: 1642 ktoe/év a III. változatban, ami jól bizonyítja a hazai nagyobb arányú hőenergiaigények iránti kereslet elsőbbségét. A segédtáblázat a célkitűzések teljesülésének program szerinti ütemezését tartalmazza, a vállalt 13%-os megújuló bázisú termelés-átalakítás fokozatos elérését. A segédtáblázatok utolsó sora különböző az egyes változatokban, azaz a célérték teljesítéséhez rendelt tartalékkeret más és más. Legkedvezőbb (legnagyobb) a II. változatban, legkisebb a III. változatban. 18 MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet. 2010

23 II. MUNKAHELY-NÖVELŐ, HATÉKONY FORGATÓKÖNYVI VÁLTOZAT A primer megújuló energiafelhasználás 2020-ig a II. változatban III. ÉGHAJLAT ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ FORGATÓKÖNYV-VÁLTOZAT A primer megújuló energiafelhasználás 2020-ig a III. változatban MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet

24 Energiafelhasználás [PJ/év] Energiafelhasználás [PJ/év] Energiafelhasználás [PJ] Primer megújuló energia felhasználás 1. változat Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú Primer megújuló energiafelhasználás I. változat [PJ/év] Primer megújuló energia felhasználás 2. változat Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú Primer megújuló energiafelhasználás II. változat [PJ/év] Primer megújuló energia felhasználás 3. változat Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú Primer megújuló energiafelhasználás III. változat [PJ/év] 20 MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet. 2010

25 A megújuló energia alapú villamosenergia-termelés növekedése A villamos energia kapacitásbővítés és termelésnövekedés szempontjából legnagyobb értéket az I. forgatókönyv szerint lehet elérni, számszerűen 3160 MW-ot és 9512 GWh-ot ban (lásd alábbi táblázatot). A JELENTÉS 10.a és b. táblázata A megújuló energia alapú villamosenergia-kapacitás és termelés emelkedése 2020-ig az I. Forgatókönyvváltozat esetén Legkedvezőbb, mértéktartó növekedés a II. forgatókönyv szerint érhető el, ahol a villamos kapacitásnövekedés még az I. változaténál is nagyobb: 3738 MW, a villamosenergiatermelés pedig alig kevesebb, azaz: 9397 GWh volumen 2020-ban (lásd alábbi táblázatot). A JELENTÉS 10.a és b. táblázata A megújuló energia alapú villamosenergia-kapacitás és termelés emelkedése 2020-ig a II. Forgatókönyvváltozat esetén MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet

26 A III. forgatókönyv a sok decentralizált, kisteljesítményű erőműveivel, az erőteljes biomassza bázisú átalakítók csökkentésével a másik két változathoz képest jellemzően kevesebb kapacitást prognosztizál, azaz: 3075 MW-ot, és jóval kevesebb villamosenergiatermelést: 8688 GWh (lásd alábbi táblázatot). A JELENTÉS 10.a és b. táblázata A megújuló energia alapú villamosenergia-kapacitás és termelés emelkedése 2020-ig a III. Forgatókönyvváltozat esetén 22 MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet. 2010

27 Önfogyasztással csökkentett termelés [GWh/év]f Önfogyasztással csökkentett termelés [GWh/év] Önfogyasztással csökkentett termelés [GWh/év] Megújuló energia alapú villamosenergia termelés - 1. változat Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Megújuló energia alapú villamosenergia-termelés I. változat [GWh/év] Megújuló energia alapú villamosenergia termelés - 2. változat Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Megújuló energia alapú villamosenergia-termelés II. változat [GWh/év] Megújuló energia alapú villamosenergia termelés - 3. változat Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Megújuló energia alapú villamosenergia-termelés III. változat [GWh/év] MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet

28 A megújuló energia alapú hőenergia termelés növekedése A Green-X költségelemzések során kapott fajlagos költségekkel történő programkialakítás a kiosztható fejlesztési volumeneknek zömét lekötötte villamosenergia-termelésre, így nagyon kevés marad a hőenergia-átalakítási és termelési technológiák beemelésére. Különösen igaz ez az I. Forgatókönyv-változat esetén, ahol mindössze: 1147 ktoe/év volument lehetett szétosztani (50/I. Összesítő Táblázat). Ebben a kérdéskörben is legelőnyösebb a II. forgatókönyv-változat, ahol 1289 ktoe/év termelést és elosztást lehet majd megvalósítani (50/II. Összesítő Táblázat). A III. forgatókönyvi változat nyújtja a legjobb eredményt, azaz: 1388 ktoe/év termelést (lásd az alábbi táblázat részértékeit). A JELENTÉS 11. táblázata Megújuló energia alapú hőenergia termelés várható értéke 2020-ig az I. Forgatókönyv-változat esetén A III. forgatókönyvi-változat prognosztizálja a legtöbbet: 161 ktoe/év értéket a hőszivattyús technológia elterjesztésére, a legkisebbet pedig az I. változat 57 ktoe. Hasonlóak az arányok a napenergia felfutásával. Míg az I. változatban mindössze 61 ktoe/év szerepel, addig a II. forgatókönyv-változatban az előzőnek a háromszorosa, azaz: 184 ktoe/év, végül a III. forgatókönyvi változatban már 240 ktoe/év nagyságú fejlesztés épült be, mint az egyik legtisztább technológia. A JELENTÉS 11. táblázata Megújuló energia alapú hőenergia termelés várható értéke 2020-ig a II. Forgatókönyv-változat esetén 24 MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet. 2010

29 Háztartási biomasszára a legtöbbet, mintegy 548 ktoe/év volument az I. forgatókönyvváltozat irányoz elő, ehhez hasonló nagyságrendet vállal a III. forgatókönyv-változat, azaz 523 ktoe/év volument, míg a II. forgatókönyv mindössze 472 ktoe/év mennyiséget. A JELENTÉS 11. táblázata Megújuló energia alapú hőenergia termelés várható értéke 2020-ig a III. Forgatókönyv-változat esetén A megújuló energia alapú hőenergia termelésre kidolgozott három forgatókönyvi változat forrásszerkezeteire külön ábracsoport összeállítás is készült (lásd 60/I. ábra), melyek segítségével egyértelmű az I. változat fogyatékossága, mivel még a csekély hőenergia-hányad hibáján felül a szerkezete is aránytalan. Ezzel szemben a II. változat jóval kiegyensúlyozottabb képet mutat; a hőszivattyús és napenergiás technológiák már elvárt arányú összetevői a szerkezetnek. Legelőnyösebb a III. változat 2020-ra várható nagysága és szerkezete. Végső következtetésként levonható, hogy a legkisebb költségelvű modellezés merev előírásait a hőenergia átalakítási hányad növelés érdekében enyhíteni célszerű, mivel hogy a valós igények is ezt támasztják alá. * * * A PROGRAM FŐBB ÖSSZEVETŐINEK FORGATÓKÖNYV-VÁLTOZATOKRA GYA- KOROLT HATÁSA SZERINT ELKÉSZÜLT RANGSOROLÁSÁVAL NYERT PONT- SZÁMOK ALAPJÁN: legelőnyösebb a II. változat (összpontja: 21) második helyezésű a III. változat (összpontja: 18) alul maradt az I. változat (összpontja: 11) A verbálisan is optimálisnak ítélt II. forgatókönyv-változat további érdeme még, hogy munkahely-növelő hatását tekintve is a két legelőnyösebb közé tartozik. A szakértői munkacsoport véleménye és javaslata, hogy az extrém I. változat vázolt hátrányira tekintettel, továbbá a III. változat relatíve túlzottan nagyobb beruházási és üzemeltetési támogatási igényei miatt a döntéshozók az optimálisnak kimutatott II. sz. Munkahelynövelő hatékony forgatókönyv-változat megvalósítását mérlegeljék és elfogadása feletti döntésüket hozzák meg. MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet

30 Energia termleés [ktoe/év] Energia termleés [ktoe/év] Energia termleés [ktoe/év] Megújuló energia alapú hő- és hidegenergia termelés - 1. változat ÉV Biomassza (szilárd) Geotermikus energia Napenergia Hőszivatttyú Megújuló energia alapú hő- és hidegenergia termelés I. változatra Megújuló energia alapú hő- és hidegenergia termelés - 2. változat ÉV Biomassza (szilárd) Geotermikus energia Napenergia Hőszivatttyú Megújuló energia alapú hő- és hidegenergia termelés II. változatra Megújuló energia alapú hő- és hidegenergia termelés - 3. változat Év Biomassza (szilárd) Geotermikus energia Napenergia Hőszivatttyú Megújuló energia alapú hő- és hidegenergia termelés III. változatra 26 MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet. 2010

31 II. A TANULMÁNY CÉLJA, KITŰZÖTT FELADATOK II.1 BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Az EURÓPAI UNIÓ 2009/28/EK számú Irányelvei szerint, valamennyi tagországnak, így Magyarországnak is el kell készítenie a saját NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁ- SI CSELEKVÉSI TERVÉT az Európai Közösségek Bizottságának C (2009) 5174 sz. HATÁ- ROZATA értelmében.[44] A TERV megalapozását szolgálják a rendszerbe foglalt ALAPKUTATÁSOK szaktanulmányai (lásd 1. ábra), amelyek címe szerepel az egyes boxokban. Forrás: MEH 1. ábra Magyarország Nemzeti Energiahasznosítási Cselekvési Tervét megalapozó háttér-kutatások kapcsolati rendszere. A MEH modell Jelen szaktanulmány a boxban szerepel, és támaszkodik nemcsak a boxban kidolgozott megújuló energiaátalakítási technológiák adatbázisára, hanem a boxban kidolgozott gazdaságossági tanulmányok (benchmark számítások, támogatási formák) számítási eredményeire is, amelyek alapját képezik az energiapotenciál-számításoknak és a MEH modell három növekedési forgatókönyve különböző struktúráinak, és a támogatásokra vonatkozó módosító javaslatoknak is. Az egyes alapozó szaktanulmányokat más-más, a Megbízó MEH által felkért és koordinált szakcégek készítik, időben átadják eredményeiket a velük kooperálóknak, ily módon a kívánt összehangolás biztosított. Az 1., 2. és 3. boxban jelölt alapkutatásokat azonos cég (a PYLON Kft.) szakemberei végzik, munkájukat az A, B és C kötetekben dokumentálva. MEH PYLON Kft.: Műszaki-gazdasági megújuló energiaforrás potenciál vizsgálata, forgatókönyvek. C kötet

Módszertan és számítások

Módszertan és számítások ALAPKUTATÁSOK A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVHEZ C kötet MAGYARORSZÁG 2020-as MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG- VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV JAVASLATA Módszertan és

Részletesebben

A megújulós ösztönzési rendszer felülvizsgálatának eddigi eredményei és a várható továbblépések

A megújulós ösztönzési rendszer felülvizsgálatának eddigi eredményei és a várható továbblépések A megújulós ösztönzési rendszer felülvizsgálatának eddigi eredményei és a várható továbblépések Tóth Tamás Közgazdasági és Környezetvédelmi Osztály totht@eh.gov.hu Adó- és Számviteli Konferencia Hotel

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel. ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, 2008. május 28.

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, 2008. május 28. Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon Bohoczky Ferenc ny. vezető főtanácsos az MTA Megújuló Albizottság tagja Budapest, 2008. május 28. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan I. Bevezetés E dokumentum célja az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként Jó gyakorlatok a megújuló energia felhasználásának területéről Nagykanizsa, 2014. március 26. Előadó:

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft.

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft. Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft. Jelen és közelmúlt támogatási rendszere 1. ÚMFT-Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2. Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem Kutatóközpont-vezető Az Energia[forradalom] Magyarországon: Úton a teljesen fenntartható,

Részletesebben

Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU 2014-2020 időszakában

Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU 2014-2020 időszakában Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU 2014-2020 időszakában CONSTRUMA 33. Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2014. április 2-6. Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-as MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG- VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV JAVASLATA

MAGYARORSZÁG 2020-as MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG- VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV JAVASLATA ALAPKUTATÁSOK A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVHEZ MAGYARORSZÁG 2020-as MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG- VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV JAVASLATA Műszaki-gazdaságossági

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA Dr. Szerdahelyi György Főosztályvezető-helyettes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiahordozó felhasználás növelés szükségességének

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az energiapolitika alapjai ELLÁTÁSBIZTONSÁG-POLITIKAI ELVÁRÁSOK GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS MINIMÁLIS KÖLTSÉG ELVE KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Build Up Skills Hungary I. projekt konferencia Budapest, Ramada Resort

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyavilág 2020 Szentkirály, 2015. 03. 11. Amiről szó lesz 1. Megújuló energiaforrások

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai

KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai KEOP Pályázati rendszerek ENERGIA Rendelkezésre álló források: 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések, keret: 734.5 Mrd Ft 2. prioritás: Vizeink jó kezelése,

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI TANÁCSADÁS A kapcsolt energia jelene és lehetséges jövője Magyarországon Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 2010 TANÁCSADÁS A kapcsolt a primerenergia-megtakarításon keresztül

Részletesebben

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferencia 2014 Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19.

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. Siófok Kapcsolt termelés az összes hazai nettó termelésből (%) Kapcsoltan

Részletesebben

NEMZETI ÉS EU CÉLOK A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ PIAC ÉLÉNKÍTÉSE ÉRDEKÉBEN (kihívások, kötelezettségek, nemzeti reagálás)

NEMZETI ÉS EU CÉLOK A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ PIAC ÉLÉNKÍTÉSE ÉRDEKÉBEN (kihívások, kötelezettségek, nemzeti reagálás) NEMZETI ÉS EU CÉLOK A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ PIAC ÉLÉNKÍTÉSE ÉRDEKÉBEN (kihívások, kötelezettségek, nemzeti reagálás) Dr. Szerdahelyi György Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium MIÉRT KERÜLT

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

Az és Magyarország villamosenergia stratégiájának kapcsolódásai (különös tekintettel az atomenergiára)

Az és Magyarország villamosenergia stratégiájának kapcsolódásai (különös tekintettel az atomenergiára) Nem az a dicsőség, hogy sohasem bukunk el, hanem az, hogy mindannyiszor felállunk!!! Az és Magyarország villamosenergia stratégiájának kapcsolódásai (különös tekintettel az atomenergiára) Lenkei István

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje A magyarországi napkollektoros piac jelene és lehetséges jövője 2020-ig, az európai tendenciák és a hazai támogatáspolitika tükrében Varga Pál elnök

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása Dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klímaügyi-, és Energiapolitikai Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Bohoczky Ferenc. Gazdasági. zlekedési

Bohoczky Ferenc. Gazdasági. zlekedési Energiapolitika, energiatakarékoss kosság, megújul juló energia források Bohoczky Ferenc vezető főtan tanácsos Gazdasági és s Közleked K zlekedési Minisztérium Az energiapolitika Ellátásbiztonság, vezérelvei

Részletesebben

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök Energia Műhely 3. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője Magyar Épületgépészek Napenergia Szövetsége Varga Pál elnök Az Európai napkollektoros piac benne

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

Magyarország Energia Jövőképe

Magyarország Energia Jövőképe Magyarország Energia Jövőképe Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály Magyar Energia Hivatal totht@eh.gov.hu ESPAN Pannon Energia Stratégia záró-konferencia Győr, 2013. február 21. Tartalom A

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Kiss Balázs Energia Központ Debrecen, 2011. április

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

ERŐMŰ FÓRUM 2012. Március 22-23. A Magyar Energetikai Társaság szervezésében

ERŐMŰ FÓRUM 2012. Március 22-23. A Magyar Energetikai Társaság szervezésében ERŐMŰ FÓRUM 2012. Március 22-23. A Magyar Energetikai Társaság szervezésében helyszín: BALATONALMÁDI Ramada Hotel, Bajcsy Zs. u. 14 2. A hazai villamosenergia-ipar szereplői SZÉLENERGIA kerekasztali beszélgetés

Részletesebben

Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén. Bánfi József Energetikai szakértő

Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén. Bánfi József Energetikai szakértő Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén Bánfi József Energetikai szakértő Visszatekintés A megújuló energiaforrások hasznosítása jelentőségét a világ már a 70-es években felismerte

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben > Balatonalmádi, 212. március 22. Giczey András termelési igazgató 1 > Ha egyetlen mondatban akarnánk összefoglalni az Energiastratégia fő üzenetét, akkor célunk a függetlenedés

Részletesebben

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon 2012. Újabb lehetőség a felzárkózásra? Varga Pál elnök, MÉGNAP 2013. Újabb elszalasztott lehetőség I. Napenergia konferencia

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

Megújuló energia források magyarországi felhasználása, energiatakarékossági helyzetkép

Megújuló energia források magyarországi felhasználása, energiatakarékossági helyzetkép Megújuló energia források magyarországi felhasználása, energiatakarékossági helyzetkép Bohoczky Ferenc vezeto fotanácsos Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiaforrások szükségessége Magyar

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

Lehetőségek a jelenlegi villamos energia piaci környezetben "Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben SZAPPANOS Sándor Siófok, 2014. 03. 18. EHU termelő kapacitások Rugalmas és hatékony kapcsolt energiatermelési portfolió Szabályozás United

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Dr. Nemcsok Dénes Helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

Tájékoztató a Pro Energia Alapítvány Kuratóriuma által odaítélt támogatásokról. Budapest, 2010. október 15.

Tájékoztató a Pro Energia Alapítvány Kuratóriuma által odaítélt támogatásokról. Budapest, 2010. október 15. Tájékoztató a Pro Energia Alapítvány Kuratóriuma által odaítélt támogatásokról Budapest, 2010. október 15. 1 A Pro Energia Alapítvány Kuratóriuma összhangban az alapító okiratban rögzített célkitűzéseivel,

Részletesebben

Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht.

Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht. Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht. Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

Decentralizált megújuló alapú villamos energiatermelés helyzete és feladatai Magyarországon

Decentralizált megújuló alapú villamos energiatermelés helyzete és feladatai Magyarországon Intelligens Energiarendszerek 2007 Budapest, 2007. november 27. Decentralizált megújuló alapú villamos energiatermelés helyzete és feladatai Magyarországon Popovics Attila ETE Települési Energiagazdálkodási

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

A JÖVŐ ENERGIÁJA MEGÚJULÓ ENERGIA

A JÖVŐ ENERGIÁJA MEGÚJULÓ ENERGIA PANNON PELLET Kft. A JÖVŐ ENERGIÁJA MEGÚJULÓ ENERGIA PUSZTAMAGYARÓD 2008-04-04 MEGÚJULÓ-ENERGIA POLITIKA, FEJLESZTÉSI IRÁNYOK ÉS TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Dr. Németh Imre államtitkár Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

A TÁVHŐ FEJLESZTÉSEK GLOBÁLIS ÉS LOKÁLIS HASZNA. Orbán Tibor Műszaki vezérigazgató-helyettes

A TÁVHŐ FEJLESZTÉSEK GLOBÁLIS ÉS LOKÁLIS HASZNA. Orbán Tibor Műszaki vezérigazgató-helyettes A TÁVHŐ FEJLESZTÉSEK GLOBÁLIS ÉS LOKÁLIS HASZNA 26. TÁVHŐ VÁNDORGYŰLÉS A jövő a tét Lillafüred, 2013. szeptember 10-11. Orbán Tibor Műszaki vezérigazgató-helyettes A távhő globális haszna és a haszon realizálásának

Részletesebben

Megújuló energiahasználat helyzete Magyarországon, szerepe az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, valamint a gazdaságfejlesztésben

Megújuló energiahasználat helyzete Magyarországon, szerepe az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, valamint a gazdaságfejlesztésben Megújuló energiahasználat helyzete Magyarországon, szerepe az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, valamint a gazdaságfejlesztésben Energia-másképp konferencia 2009. április 2. Dióssy László Környezetvédelmi

Részletesebben

"A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára

A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára Erdőgazdaságok a megújuló energiák terén Budapest. Május 5-7 Dr. Jung László vezérigazgató EGERERDŐ Zrt. A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata megfogalmazásában: "A fenntarthatóság az emberiség

Részletesebben

A GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERE

A GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERE A GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERE Bevezetés A geotermális energia a 4 fő (primer) megújuló energiaforrás azaz a Nap, a Föld forgás kinetikai energiája, a gravitáció és a magma

Részletesebben

Tézisjavaslatok Magyarország hosszútávú energiastratégiájának kialakításához

Tézisjavaslatok Magyarország hosszútávú energiastratégiájának kialakításához Tézisjavaslatok Magyarország hosszútávú energiastratégiájának kialakításához Munkaanyag a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére Energiaszolgáltatási Bizottság 2010.12.08. Exogén tényezők (policy trendek)

Részletesebben

A remény hal meg utoljára. a jövő energiarendszere

A remény hal meg utoljára. a jövő energiarendszere EWEA Hungary Policy Workshop, Budapest, 2013 A remény hal meg utoljára avagy Milyen lehetne a jövő energiarendszere Magyarországon? dr. Munkácsy Béla ELTE, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Erre van előre!

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Zöldítéssel a versenyképes távhőért

Zöldítéssel a versenyképes távhőért Zöldítéssel a versenyképes távhőért XIV. Távhőszolgáltatási Konferencia és Szakmai Kiállítás Napja 2014. május 15. Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A MEGÚJUL JULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA OTKA Workshop ME, GázmG zmérnöki Tanszék 2004. november 4. készült a OTKA T046224 kutatási projekt

Részletesebben

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei Büki Gergely Villamosenergia-ellátás Magyarországon a XXI. században MTA Energiakonferencia, 2014. február 18 Villamosenergia-termelés, 2011 Villamos

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A NAPENERGIA PIACA Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék 2005. 07.07. Készült az OTKA T-046224 kutatási projekt keretében TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

szerepe a klímavédelemben

szerepe a klímavédelemben A megújuló energia források szerepe a klímavédelemben Szélenergia Workshop 2009. Június 12. Budapest Kovács Máté Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A Föld h mérséklete világátlagban 0,7 C ot melegedett

Részletesebben

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Magyar Mérnök Akadémia MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Dr. EMHŐ LÁSZLÓ Magyar Mérnök Akadémia BME Mérnöktovábbképző Intézet emho@mti.bme.hu ATOMENERGETIKAI KÖRKÉP MET ENERGIA MŰHELY M 7. RENDEZVÉNY NY 2012. december

Részletesebben

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D 1. A támogatás célja: Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

ÓBUDAI ZÖLD EGYETEM A szélenergia hasznosítás gazdaságossága,hatékonysága,kihasználásának lehetőségei és korlátai BUDAPEST, 2010.09.16.

ÓBUDAI ZÖLD EGYETEM A szélenergia hasznosítás gazdaságossága,hatékonysága,kihasználásának lehetőségei és korlátai BUDAPEST, 2010.09.16. ÓBUDAI ZÖLD EGYETEM A szélenergia hasznosítás gazdaságossága,hatékonysága,kihasználásának lehetőségei és korlátai BUDAPEST, 2010.09.16. Dr. Tóth Péter egyetemi docens Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi

Részletesebben

A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé

A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé XVIII. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési konferencia Balatonalmádi, 2015. március

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben