KOMÁROMMEGYEI KÖZLÖNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROMMEGYEI KÖZLÖNY"

Átírás

1 Negyvenhrmdik évolym. 8. szám. Csütörtök* j n u á r 9. MÁRMMEGYE ÖZLÖNY P Előizetett! ár cch-zlovák irtékbc : Helyben es vidékre póttl szétküldééi: rei iin N, Mén* 40 k, eyycirr 20. Ejjye» Mzám á r t 80 illér. L LPÍ UB. y\ i rkestöél kidóhivtl Ndor-u. 29., \k9wú tgl v i, UC'Ulli ré t k«-m.'-ny»-, n h'.r* '.»»» L eluti é irdelei dijk»tb. kii ^úrtokl nn dunk visti. Megjelenik heteckit háromszor: kedden. csűtőrtokid üonktm JiN PŐezerkeest QÁL QYL dr zerkesztő: BRNYY ÓZEF dr. súlyos következményei! \ unj mg mids lboesátotl köiikimz ettt kérvény bedásár, melybe viss vételéi, illetőleg után. nyugdíjzttását kérelmezze, kérvény sgye«cseh demokj íci egyik meglpi- ssen Dr. Bene Bdárd nuuiszter-lnük Prág hogy másodrendű polgári vgyunk csk tój volt dr. rmr, ki nnk idejében lrdcny cimre klldedd bbs kell köztársságnk, ez világlik ki szórnom bécsi Rájkssrátbn emzetiségi el :tly kitlákt s kérebnezni süizter* igzságávl bból nyiltkoztból is, me nyomás egyik legvehemensebb siteneége elnök tnt-gi^érte zt i, hogy z ii-jyt zonul Önrendelkezi behtó tnlmányosái tárgyává tssl s slbo^ lyet dr, rmr, nemzeti demokrták volt. nemzetiségek cátottk hépvielöivel eddig olyttott tárvezére tett z elmúlt npokbn. nemzeti jegá«-őrt küzdő egz életén keresztül gyláek leül ióráltti ogj mgát, m megtgdj múltját önmgát, demokrt-párl m prlmenti többségi továbbá z elintéznél uem vrj be minden meri épen z ő vezete lll 6 lo párt kérvény beérkezét, hnem hzo.nil dönt párt politikáját vllj párl vezére egz nyiitn kijelentette, hogy.. legn kép\!>eli zt z elnyomást, mely ellen beérkezeti kérelem í ott. kiktldötisk eljár Lk»r. Novk pézgyminisztsrél is, ki gyobb hib volt világháborút beejező épen zokkl egyverekkel ket küzde kijelentette, hogy mennyiben miniszterelnök konerenciákon népek Önrendelkezi nünk, melyekel rmár hsznált vlmi zt UHU tenné meg (még nem tudt kkor, jogál ölvetni ezzel eltéri engedni kor cseh nemzeti demokráci győ hogy megbízottk Bsnsseol besél&i ognk] zelem kiknázását bbn látj célszerű- öomg riszi kérdt minisztertnács elé. háború tuljdonképpeni céljától/' D r i szlovákot, Dr. Brobár ískolggyi miniszter előtt eltárták mr szerint háború cóij egyedül,, ne\. h németet, mgyrt, egy rzről zlovezköi elbocsátott tnerők német-mgyr imperilizmus letöre volt. ruszint, lengyeil zsidói oer egyen zo sérelmét, kegy zok még nem kpták Es cseheknek ényesen sikerült is rngú polgárként, hnem legyő öttekként meg -"t. máelöl sokt viszáágeksl, melyek tnügyi rsorátsál urlkodnk, kö&t á rss gb szorult németek mgy krj kelni örökké. Ez z eljárás történelmi tnulságok mely htározott élre nem érthető renrok kénytelenek tehát beletörődni le delkezéek dcár sem olyósítj kiutlt győzőit, lettpori ellenség sorsáb, d k többé tpsztltok negl gé ás. Ez s győze issegskei. miniszter megigérte pnszok sem nemetek, sem mgyrok, hnem lemnek nem békesség megért lp rg m orvoslását, de íel>/.óllitott megtdján \lo kihsználás, hnem hrc, köztársság ur kodó többségétől ílgg zottnkt, hogy pnuszokt dj be írásb, küzdelem meghosszbbítás végtelen mi nyombn meg is történt. (l&.) állmpolgárok/ i g zlovenzko mgyrságáért. Német Ebből nyiltkoztból tisztán ái országi Mgyrok zövetsége elhtározt, begy htni, hogy micsod sorsr vnnk kár Msryk elnök óldbirtokreormrol. dovenszkóhu M mgyrság szomorú sor hozttv Csehszlovákiábn emzetiségi kztáriság elnöke ogdt z grárprt kül- st őtitkár jelente lpján, kit nyáron kisebbségek Így nyiltkoznk demokr áöttégét, :unwiy slődt óldbirickrenrmr Csehszlovákiábn három hónpig internálv ták, kiknek éppen prijuk cégéréül vont kőző Mijit sryk sioök hosszsbbn trtottk, népszövetség tudomásár hozz. hsznált elnevezéből is tudniuk kellene. rát&szoit 6s kijátértette, bog] ltiundiumok németországi mgyrság reméli, hogy jelen n-tm- m-ni»wn. mert t, mit világsjtó utján is terjeszteni og hogy z igzi demokráci népek ön nk csk egy r«-/-t nk, prági kormányt rr ogj kényszerí rendelkezi jogát nemcsk tiszteletben tudj, bog] <i>i> ember M. kis*, mint ngy tem, hogy Pozsonybn székelő s mgyr birtokból. zövetkezeti lpon kelleue ngy trtj, de egyik legőbb elvének vl j. birtokok kérdét sssgoldni. ijelentette, bog] ság iránt cl'enséges érzülettel viselkedő intéző Bt nem kr nyiltkozni rról, vájjon szük- körök onkényeskedeit megszüntesse. Nem leheletlen, hogy legkőzeleb onerenci Grácbn. Uét délelőtt prlmenti kormány cseh nemzeti de- >ege< t- uj ti.rvé'.n niúibirutki orni régrehj Lásákoz rg] pedig slegemmk-e z eddigi ren kezdődött i ut»'» tiimok lonierdciáj Grásmokrták vezete ltt og meglkulni deletek lrvén] ijelentette még z elnök, i»n. z Qlen 0 sorság, Mgyrország, Csh kkor ez m még álszemérmesen bog] üldbirtokhivtlt tovább kell eyesztsoi ^zloáki, nztri, Délszlávi Len^yeíor.^zág titkolt sovinizmus, mely zonbn min r»-.:erőj senz elbocsátot: közlklmzottk, delegátoái jelentek inllomm.i dig mindenüti döntő súllyl bir köz szleveszköi é rszicsskói slbo tátott köz- kisém érkezeti konerenciár..\ konerenci társság minden közéleti ténykedében, lklizottk december 8-iki országos kong* pontosn krlki eldti ké pontból állnk. M rcél. p-ri kooerc oiá 920, okt ber 2-ée egz leplezellenséggel, egzen nyíltn, resztt megbízást dott dorján elogdou htározt l tlevél vizűm kérdéveszedelmességéllek teljes erejével reánk elnöknek ét B írbely Ferenc titkárnk, hogy Bekrs vontkozó rsé k lklmzás céljából m^g sgjsser e> i iljár járjnk -l köztár og zúdulni sság kormányánál Ezen titátboi képest t- nd ntézkedéek. 2, \ ez m u. skbe életbe zámtlnszor rámutttunk már H megbízottk jui.ii- 0-é Prágáb érkeztek. léptetendő ngy Bteeszeoienő konyhéesk mdl tnnmáoyozá konerenci elnökévé Lukes rr, hogy nemzeti sovinizmus s leg Nyombn tárgylásb bocsátkoztk kvsts. tnácsot válsztották meg egyhngúlg. ngyobb átk egy modern állm ejlődé kncellárrl, mjd ckiel kmetirodl őnök Rendkívüli csehszlovák követ. kt* kel, kitől HZÍ s l világoitát nyerték, hogy sének. H titokbn érvényesül, mini érd éüütí tse tisztáz kormányzti tény, társság eluoe Pliter áljos eléoeziáty kömoet, kkor nyílt ellenségekel teremt, h úgyhogy ksbiuetirod legeljebb i*sk sür retségi tnácsosnk bdped eehslovih nyíltn, kkor olyn knmunkál índl getheti s ' ttézéet ssérl sgysnssez s kvetség önállé vsetééneli idejére EendkkrU minisztert lökhöz ordljt) tk. Bek olytán követ > meghtlmzott miniszteri etnst domeg. mei\ végeredményében od og ve zetni, hová ré^i usztri nyíltn öl nevezettek Böhm jpviselö, H német ker. esoc. nimiyozt. krl elnökének vi isév jnuár é el háború előtti állmi hitelezők védel dösött nemzetiségei jutttták monrki keresték Benti mi iezt írelnököt éi slterjess- mi szövetsége. német dámokrtápért ksde Ez z irány minden politikilozóii tették követel iktt. z egy óráig trtó mén] lére drágábn jnuár t-án lknh lpot nélkülöz ennek követe leg- tárgylás r< dménysk -nt n i:ii:iisz'ei elnök meg z kitöksk védő sservest, kik Felidvt {hízottkt. i-^y s :6Uitsnk el háboré 6 i zután bekövetkezett visooyok venedelmesebb politiki vkság minden p L Nc hgyj mgái megtlveszteni, mert uki ol-j cs^t vesz, z kétszer vesz. Rktáron trtok érh nöl gyermekcipőket, csizmákt le.. J jobbnygból, lg szines különlegességeket" U g y n o t t egy b l k r o s " é s egy c i l i n der i n g e r - é l e v r r ó g é p E L D Ó! 44 FicRHER J E N Ő MÁRN, m m iiüíi! m m. 'zuu ty Í y <* l \ <* o o r e? t Bgynttl ki nálm szerzi be cipőszükségle- teit, z jándékul kp egy bármily ngyságú Beron riimiiki srkot,! ^* C i p ő k é s c s i z m» *! Ne mulssz el senki z lklmt

2 922. j n u á r L8 omáromi Lpok 2. oldl. olytán állmppírokbn elhelyezett vgyonukt tnjdoem teljesen elveszítve, megogytkoz u tőkéjük jövedelmétől is elesve, legszomorúbb jövendőoek néznek elébe, Hi itkezássel z l kotmánynk zon ünnepélyes i yi tkostár, mely szerint.: állm vlmennyi polgár j gj l editni, közgyűl kv teli.. bátoré előtti járulékok kmtink 98 október 2? t. vuszmen* leendő ki,/. t- et en jrdi'k knk ke delem kontozs nélküli teljes beváltását 3. csehszlovák álm pdlur.'k u-.'iri tbn vgj LgyrJ 4g0 ekvő - tétjei szbddátételének zonnli ktezkölét 4 bátoré előtti állmdóságoknk i sutotjrmini szerződte 308 nikk i. pontjánk é trinoni szerződ érteimeben z r.»n ju ms J-n tántorgott lis szerint Vló átvételét ói i kmtozásnk tőketörlesztének hldéktlán megkezdét izloveoszkói állmhitelezők sját érdekokben jól tennék, h ugyncsk tár sdlmi B7er.»Z'-tb'»n t«"in rü'rieiiek jogik m»\c lére. (E.) beszédek pedig poitki tekintetben ontos kijelenteket trtlmztk, melyek z itteni mgyr kisebbség szempontjából bírnk kiváló jelent.' j í í kiemelkedő momentumát k- pszte mttl is párt érdemes e- köztiszteletnek örvendő elnökének zent-leány J zs t. nemzetgyli kép viseli D k beszéde, r^iy Ü m^y-irágnk wi^v.i helyzetével sérelmivel llkozott. kisgzd kbiproi párt gryttléí omáromból tsy álmán képviselőn kivtl dr. okácsy János gyvezetöslnök, r j>sy (Jéz kerlletj elnöki tinkevich Jősel pártigzgtó, nj. eesor iyi elődó él dr«brnyy Józsei sjtótitkár vettek rózt Délelőtt z ottni reormátus iskol ter mében prt országos válsztmány dr. líehác y János ügyv. elnök vezete m llett tr tott ült. z elnök beszáioolt párt három évi miködeséiöl megemlékezett /okról z kdályokról, melyek párt re2:i'rtkuiá>:i gátolták. jd elismerő lelkes hngos emléke* zett meg i párt elnökéről, kinek vezetess s párt erősödének nggyátetelének legőbb biztosíték. Npirend előtt zbó Zsigmond r> lel kz 'vi ersdközönség nevében dvözölte HZ országos gyűlt. Mjd dr. ionesy ^nim inditványár távirtbn ődvöz^lte H gyilé zilssy Biíiát. HZ ellenzéki pártok közös bizott-. s ie: k eiii-" é v- itegsége mitt távol levá Hngos stván s z é n á t. :, vlmint ör* mendy Ékes dr.nemzet rytlí k rielőt, z ellenzéki pártok sző etségének politiki eluürvét. megbi rel k átvizsgálásávl megi lpitást nyert, bogy z országos gyűlen 242 kiküldött je nt me. Bzntán Füssy álmán essetgyi» i képvi^lő számolt be párt prlmenti képvisstőineb működ - : kie melte többi elleuzéki prttl vló együttmű köd t D. át. képviselők s gzdsági lpr ektetett politikát követték é s s ittott* ál prlmenti izolálásikt i ^. Nygodt lélekkei állitbtjk, bogy reéé bizott t^yet becsit.ette: szoiírltuk. Dtán zenl-lvány.''»z<* pártelnök, mzetgyli képvi n k dett szólásr, begy i' sámolól djon képvi élői működéről! minden olu'.ól ngj igyelemmé hllgtott beszéd elölelte mindm ké'jé^-ke. melyek itteei Rigyrság beiyzvtewi kpcsoltbn V'.UV.. Nem teltet mi kltúrokon á :ó népek től u pymond zt jogot megtgdi, beg)sori?: t\..: :. U : h''-p-'/z.nük'..vi tölkezt is megtgd ák. i lle * védeke* z'*s két bánybn olyht: z ryik belpéii«tiki tevékenység, má>ik pedig u külöldi kőz vélemény állndó inormálás. mi kor mányzti rendszer egyszerűen tehetetlenné teszt it mgyrság kulturális gzdsági ^ t. >/.ni»us zonbn»nécr.^m trtj vi* gáttlnnk helyzetet jí>vö m:-^ ojs nozni z igz: békét ámig bűnös büntetett népekről ognk besülni, nem következnél:!: be lelkek nyuglm* J> bixznnk j ö v ő b b ^zméinkneic z egz en-le risé^ eszméivé kell válsio. Legsürgősebb kötelességünk uépü:'.kn k meggyőződ erejével vló össze kpcsolás. véd< ik utji M bszoltttisz iks rendszbályok áltl vnnk megszbv* Nir.rx-i ni :y -i k'*. - ' i képvi sletüok, sj tónk pedig yp.n vmve. Ez ellen rendszer ellen csk legmesszebb menő oppozíciót lklmsbtjk, züksége llenzéki pártok eggrtttl k ')dé^e. mely működben háttérbe, kell s:orlniok j irdekeknek kő Ős mellett gy ktt... hocry: szőve séiruek távol bel trtn: mgától minden osztály- nemzeti gy lötetet. mgyrság küzdelme csk kkor less siker h egyértelmű lelkesedsel vesz rzi munkábn közös zászló ltt. Ötömmel állpitjs meg, bogy már mnkspárt körében \* tért hódit kisebbségek vé delmének ügye. tér s t tráy Józse szlo vák néppárt mgtrtásár i zt mondj, hogy párt v i t rliin:tk nyiltkozti "rt prlmenti tevékenysége között i.incsec me: z összhng. néppárt nem látszik erevenni z itt lévő mgyr kisebbséget néppártnk zlovsszkő tonómiéjár vontí n - : iii iiiuu rb ntl élelmezt miniszter nyiltkozt. Július végén megszűnik z olcsó liszt kidás. Lhjuidálnk központok. háboi végebelát htt i k inu átko zott ngy rontszlli ttok olytán mi den llámbn csökkentek élelmiszerkzletét. z, )»gy lidst r- gek^t el l^h.»n látni hogy z tthonmrdt polgárság éhségorr -bn ne törjön ki, szü sé ssé tel * minden állmbn külói'ii u V «!p'in: > enhitását, ezek k< pántol mbn i bábom lmu tvi moste inásutn ólölegé kezdenek válni elszá molnk. lói ntl, i H'i V i n t.elm-ztó minisztere ezesnek MV kuek J. kjidálásól sg) Urtpiróok következőket mondott: csehsz*.\.irv köztársság szigorún el vn rr btárosv, hegy z 922 esztendőben gbon ékunizei terén teljesen megszűnteti kötött kereskeitlíiiet. z niéi é pedig mr ez»-lső hónpjibn z élelmezi minisztérium 'elszámol, jvlius végén pedig már z eleső liszt z siesd kenyér kidását is megszüntetik simezi mi isztsrium <J ikttás már évben kezdődőt mit legj bb bog] z 92. év elején miniszterin ink 280 lklmzottj volt, inig m 200 tisztviselő.itj el / UniÜiÓji is dvzméttlbq re Zesüió.ko-s. dmrnsztrlst. H i n d i i ven nevezendő ebben reszort bn dolgozó»központ* már inult övben meg kesdti elszámolátj u*y bogi : élelmiszerkereskedelem köztársságbn n szóivá mái szbdnk ts tekinthető leszámítv t rmószetess zt kis gboonemüt, mit z l áttlnok számár leoglltunk. zsirdék, olj tej, továbbá gyümö'cj zöldségközpont mnden ágzt, ebsszbizottság stb. mind-mind elszámolás ttt áiimk. borgonybezerz már tvly is -::!>d volt, z-irdékközpont elszár! tt pedig ez év mái Lén be ejezzük. z uzsor ellenőrzét büntetőjogi üldzét szigorúbbá tesszük. z átmeneti időben vgyis kötött kereskedelemről szbdkezes kenetemre vló áttér ideje ltt, minthogy tulngy ártikztetek mez nincsenek,?z^bd resko!' imet m< - '-"t ell.-t ". : zonbn nem kel* z élelmezi miniszterinm >t nntrtni, ezt már múgy is mő ödő mioisz tériem Üttetheti özellátá*bn ezelőtl ís", mi.ii» nnb-r rézün nálunk. mot 5 millió ernl - r kp < esőbb liszt :. mi ngy dolog s dintl hztr*.-e in is érezhető könnyítt jelent. t k i p t t i Dvüle Léván. zcnt-!ányi ózse togndg sérelmein m z\. >,. i..ml- képviselője, Mgyr kisgzd, kisipros dmivepárt, kedden, jnuár 7-én kssdts meg: országos ülét!. án. gyűlen prt vezető ériéin kiről igen ng] számbn vettek rzt prt tgji sorából is, e ltlosáqul érdeklődéi ngy ilel lég l d slovsnssk mngyr pártjánk. z slső pou elhngzott ZJUVJ : zk j k r : j r v k.'/.ó t ^ r w / v - ' sem \>rh?é] mi QX rlg Vedel mérőt. H ebben kérdben nem kpunk vá«lzt, revízió bl vesszük z utonómi kérdé sében elogllt álláspontunkt. : idlmi szervezkedéwől tt mondj, h?y z lm kormányzti politikáj rr kztet, bogy társdlmi szervezkedt * politiki szervezked uján vléeitsk meg. kisgzd-párt l gontosbb eldtánk mező gzdság érdekképviseleti szerv ki ipitét trtj s bővebben kiejti z B téren szükséges teendőket Beszéde végén - külpolitikávl og. llkozik éí ss utódállmok öderációj mellett ogll állást, z állmok nemzetek önrendel kezi jogánk igyelembe vétele mellett beszi d ngy tetszei tlálkozott s mély htást keltett ós jelenlevők percek ünnepelték zent'ivánj Józs í [elnököt. Ezután PetrogUi >szkárdr. riovenszkói mgyrság sérelmet ról mondott ngy beszédet ij. oczor Gyul képi e 5k működéért mondott, köszönetet n pár nevében, l'-ry Ferenc dr. rostzinszkói sérelmeket tette Rióvá. iu án olyttódott?z országos válsstmány üév,e. Lukovlch Ferenc, s prt központi ^ izotojh t-es.'.moli kisgzdpárt brom évi mlködéröl Bác Gyul, Ho oi Ferenc é* Xey :- indor Uzóllás után pártveze tőség megválsztás következett zent-lvány Józse képviselőt ott újból i»gy l-ike.-tdsel megvál.-/.', párt nr-/íros eidé-évé. Elnö kök lettek még: llohácsy János dr., örköly Józse dr., Egry Ferenc Vrjssy Góz. lelnökök: Fodor Jenő, iíácz őyul, örök l^él, Bkó Gábor dr., Boldo l»y Gyul. Ezután örköly Józse kisebbségek védelméről, Hngos stván dr. pedig m gyrság kultúráb sérelmeiről mondottk be széde. w ült jízerdn olyttták.! Bécsi igyi Újság \ w. Még z szegén] rikkncs gyerek i, ki omárom Utcáin Bécsi Mgyr Yy ságot Érulj, UHM ezy>z ni gcsóválj ejet őbtéi : li er ery megmrdó Bécsi M%\ r e- : <-... h «nén uéh belekn.' lo.-t. bogy bogyn is lehet m olyn ^zem rmetlenűl piszkolódni mgyrság ellen, legkisebb kávéházi * tcsrki poli tikus is tu«: bogy ddig lehsleváki llgyrorscg söu m. bot őszint- kö zeled é^ kibékül, mig iíyen meggylázó jjtól rmókel ide beengednek míg bécsi mgyrhoz hsonló hn^u sjtó itt Csehmlevákiábn dédelgetett kedvenckent virágozbtik, mert z i dédelgeted betekintt enged kulisszák mögé is "mgyrellenes sjtónk olyn ::i gi del ize vn, nb mert ne hidd zt jámbor olvsó, ogy k bécsi mgyr öltőg ti -i tbliákjit.»z inensd é«. tulé mgyrságéi] D,nrt< >eo8zlovákiáb sok-sok ilyen Béc-i Mgvi* l j i g vn, melyeknek egyenesen s céljki bogy mgyrságot beeketítsék. Ezek zok közmondi os Pálok, kik tudják, bogy mit kszálnk, >öt zt is, hogy milyen npszáméit bécj mgyr llens sjtó, melytől gerinces mgyrság ndorri ordul et, szób került z osztrák mgyr tárgylások lkl mávl is, rjnis B thl n, mgyr minisz tereinek tárgylási során elemlítette zt kibékült, mely mgyl kormány mgyrors: ':gi >zo«ildemokri párt között mull hónpbn történt erre hivtkozv íge mélttlnkodott bizonyos bécsi sjiétemékek tgyrorstág elleni hdjártávl szemben. Meglehetősen péld nélkül vló mon dott érvelei során Bethlen minizterelők >.z hng, melyet néhány bécsi lp Mgyrországgl szemben hsznál. Mi megtlltettuk budpesti lpoknál:, bogy durv bngát bználjnk bármelyik külöldi állm sllsn, még zokkl szemben sem engedjük ezt meg, sselyekkel még nem vegyim. legjobb vizonybn. Héc-o-n zonbn több lp, tőként mgyr emigránsok mgyrnyelvű oi^átiumi lehe gssemenssedettebb ráglmkkl illetik l l g y n m á g e t Es ez s, mi péld nélkül vló. Demokrti* ks állm törvényd teri>n.7-t-.mn biztosiiják i legtel»ebb sjtószbdságot é nem engedik, li *gy z állmhtlom bevtkozzon bi zonyos közlemények megjelenébe vgy o«ov me

3 99 hémm ip2 i r ^ riízh>i».mindmlltt obn wiu.i-n inniuk iie.wlni kell rr, bogy ül tén igy / ő védelme ltt n lei numok ue hérgesitsék ] * vissonyi mii állmokkl ok- nélkül ne vtkoznánk be mái állm bérpolitikájáb gj ne érti ^ nnk ( rzékeoységéi. mgyr kormánynk emmiéle titkolni vlój nincsen, u.i M tgyi orság közállpoti! illeti, erről mindenki sz on tdoc ts zerezket épen ezért módút kellene tlálni, koty kin riolnsok ne ráglmzzák tovább hzájukt. z oztrák delegátusok H'V zt jele tették lí, bogy z osztrák á lmhtlom múltbn mindem megt it él jövőben is urgte rr vontkozólg, hogy osztrák sjtóorgánumok ne uszítsnk idegen állmok ellen. usztriábn tzonbu /, állmht m ct. elvilágosítás kérelem szköseivel élhet B mdszbáiy kt sm lklmskt z osztrák kormány 0 vőben is mindent meg og tenni, bogy be:ó objektivitásr e< biggdtságr birj lpok.. oztrák lpok jvrze, állpították meg szögezték le z osztrák d legátások, zon»n tudté. i vn hivtásánk tuuj. jól, hogy sját országánk is á:t, h idegen állmok ügyeit nem legngyobb higgdtsággl kezeli. Mindezekhez cs k nnyi hozzáűzni vlónk vn, bogy Bethlen mgyr miniszter elnök, u-.gyou rosszul hngozttt, hogy béc>i m 2y.tr lon>j t példátln mg nemében, msrt kkor gylátszuc, bogy nem ismeri csehszlovákii bécsimgyr roll sjtó munkáját, mert, kkor bizonyár zt m tndt voln, hogy Csshsz] nrákiái bi imitv, példát l mgyrellees bécsi sj léte. Vngy tlán B»tkleu midsst ngyon is 6 tudt e p politiki tpinttból hllgtotl vele, g< \ váo, bogy cech-mgyr tárgylá k.>». án ngyis less lklm ugynz) Leni prágiki ik mi most mos lo i.i bé i kuek mgyrellen bécsi sjtóról. sk bées helyett kell neki mgyrellenes csehszlovákii sjtóról beszélni drágság ej{yik rőok. ( mgs szállítási triák tőnkre tik kereskedetmet) Lpunk hsábjin igen gykrn közöltük,?gy ismét emelik vsút: szállítási dijkt v ltsik kik ezt teszik! nem gondolnk rr,. ey milyen bénitótg ht e orglomr. Gzdsági kereskedelmi téren hány hét ót olyn stgnáló állott be, melyre még nem volt péld. Bár ks iek bőven tlálhtói mindenből, véteikedv téliesen szünetel s mé keyérm.'iv.'kb in n.-/tb-:» -z.tn n.'.bio, : n L tpi ogysztásbn nélkülözhetetlen élelmiszerekben 8i m ordulnk elő üzletkötek, dollár ngj árs se köoi ebb n ko á" érhetvé teszi meriki pic kztet it, vizont belöldi kzletek utgy i elég ms áril htlms Fuvrdíjk okozzák m g gsbbr. Bátrn állíthtjuk, bogy s u. k kereskedelmet s russinskóit nemkütnt) u, s megás uvrdíjk teszik tönkre i i myképteletmé 4 Egy wggon búzánk pusztán uvrdíj Pozsonyb hárounezerkétszáz koronáb kerül, i e mérhetetlen szállítási dijk, mslyekhei még egyéb költségek, ig minden irggon tán átimi kőcsönjegyz, továbbá orglmi dó is hozzájárul, eredményezi zt, hogy külöldi.- sietek eredményesen tudják eiv< i. i *. kurreneiát külöldivel. Elus bnkó nsgy kzletekké rendeli sik. Vnnk olyn produktumi, például oljmgvk, melyeke, okvetlenül el kell szállítni, mert. c ho' leid. L»» i:i. >>.it. i) jüs r.n r... ínc. HÍRE Mgyrok szövetsége mgyrság kulturális népjóléti szempontból v) egységes megszerveze céljából n Mgyrok zövetsége zlovén jzkóbn vsárnp, jnár 22-én d. s órkor trtj i komáromi kultúrplotábn lkulu kü/gy ülét, mely hivtv lesz z»xí)p tn tip.'r,. uj lpszbályoki megs totn is kormányhtósági jóváhgyás Céljából bemuttni k<»'ünsé<('t leikéri :u nieiglen» servezö-bizottság. uo^y minél tömegesebben jelenjék meg ezen ontos i m >- gyrság kulturális népjóléti eldti sikeres végzőse céljából elkerülhetetlenül szükí íges szervezkedénél zövetség VÓ.:Í,*V»V meglkulás /, itt élő mgyrság egyetemének rzvéteievei z lpszbályok jóváhgyást után og végbemenni. re egyházból komi it mátus sgyházközség p^ erínm olyó hó 7 e ülét trtott Vrgh ándor sikéi ms leg szvkbn üdvözölte z. - ázi i ió i szép számbn egybegyűlt tgjit é> : bejelentette tiiuár 8 u nr-x'-y,,:' v't! zi i dmyét. Emelkedett szellemű beszédben Üdvözölte z egyház egyhsng lelkesed *l njr megválás* tóit tvgondnokát: ár. ül Qyul nyug. i. polgármestert lgondnokál P. Ngy á- - dort, kik z egyház ügyeinek vezete körűi ddig is ngy érdemeket ezereztek, Dr. Geál Gyul ögondnok mélyen járó. trtlms édben mondott köszönetet z egyház tgj biz.un í *,. n,.<< állpitól' i meg, h * > z egyház mi nehéz viszonyi között z bái tgjink bekér- á közjór rányuló Begtrtásáról leolyt válsztás énye n tnúskodik. Bgybáz iránti mélységes szeretete kötelességévé teszi, hogy kitüntető bizlomnh msgi jolv, őgondnoki tisztet válllj minien srej'-t egyház zol^áltáb üi' i. \ sziv-kbe btó szép be zédet lelkes éljen lsel Fogdták. Mjd Vrgh ándor lelké i megválsztott Bátyi Mihály, Gombos ál mán, onkoly hege álmán, orär János, llórocs Ljos Pp Elemér, éi < Lj m l'ól károlyi Ljos. Fülöp Zsigmond ^ Etőzss i-tván presbitereket, vlmil megüresedett helyekre b^hivou zendy Pál s örők Hűdre gyhátenácm tgokt üdvözölte $ szvkkl elhívt őket j egykási törvényben rjuk hármló kötelességek bíl telj<^ síié éi. z uj presbiterek ezután ünnepélye s n i ttéb z esküt. Bzután. egyház tízzt* vi i Mii bizol gok rgj dl vi lszt i msg i yháztnáes m ly ezáttl röltöttt^ bo rég* u megüresedett kántori állást is á. kántori éllásr presbitérium Ngy Ljos volt lábtlni re. knton niiót ngy szótöbbséggel ie hiv nj k i itor brur 5-é meg z egyháznál működét, Gyász. űrű rtáss vu z idei téti évdbn hlálnk tenplonok hrngji npról-npr szomorún hirdetik z élet elmúlás*, mely gyásznk ájó érzét kelti ö i érző s ivekben, melyektől legkedvesebbet, legdrágábbt rbolj el könyörtelen hlál.. Mélyen megilletődő szívvel ogdjuk gyászhírt, mely szerint Erdélyi Utván öldbirtokos, életének 57-ik, boldog házs& gánk 30- ik évében, jnuár t7. -sie hosszn uenvedl ntán elhunyt. megboldogul! vármegycszertc liszteletnck ör.endctt s <\ mc^yc közéletében is, mint i vu-i törvényhtósági bizottságnk tgj, vtizedeken ál munkálkodott J köi üdékében. Elhunyt ngy rokonságot ejt gyászb őszinte rzvéttel tölti el jóismerösök jóbrátok szivét. Hosszs betegség után köliözöti cl z élők soriból s kihűli porit i>ó hó 2 n d. u. 3 őrskor ogják csllóközrnyosi re temetőben örök p hcnöre helyezni. z* el hunytbn /- lsó-csllókö i csilizközi ármetmesitő társult érdemes gátelűgyelöjét vesz«lette el. gyászesetről következő Jelenti d ki gyászbborult cslád: 'u'.irott ágy s mguk, vlmint z öss» rokonság nevében jdlomtól m jtört mívi, de sten ráltzhtln krnu vló in'^,,\n. sl Ludtják, b? y (élejtketeuen s szeretett (élj, (U) j» édes p, :i.:yp.i, oó goc rokon Erdélyi stván öldbirtokos, ol.u-oi.i v.. me'jye \.i t<*r»'eny Li>'>sási bizottságánk h i i dőn át rendes tgj, z lsó csllóközi edisk^zi irm ntssitő t.r.ut. ügyelője stb, hó? so äste sorkor boszsző szenved után é téusk 57 n», boldog hái isság ü k 3 ik - \ bi n le» z idt ' e metőjének. Drág kilőttünk -»: * i i mrdványit r. 80 n d n u k<»r (. j ik j s i U>l csltoközrnyosl re. temetőkért!* D ti t. sgyhásszsrtrtási szerint enyzetnek átdni. Hm n :rn\o jnuár ^ >oh el mú'ó &zereietűok virrszon drág por:d e Li! Dv. Erdélyi lirátiné szül. N meth lioi i z ethnnyt l/ Edith írj. j. Ecd yi rén r rj. \u.\ l B r.t ér Lui /. itt ioué, Erdélyi Zioz Gusztáváé, Erdélyi stván, ' J i. y. u p r./ elbun t y rme b k i" tlosk, Zicz Quztik z elhunyt ái H zl i> rü, Luz Zoltán, Zioz ÍU-Zv z huni t \e i. ülogyesület Léván. int már jelentettük, iá..ni htieg\«-m!let jnuár 28-án i Lévi Dlárd msgbivásár Lévár utzik, M lgádé ZÍ. iz»i mel.hii nsjyszbásn bngvsrssnyi trt. DJegyesület ez m ve U megások tt művzi lvón og állni, gzdg műsoránk legszebb pontjit muttj be lévi közönségnek hivtásé mgsltán álló mlködökt Mteez ivdr, kitűnő krngy vez t mellett négy kerted pedig Petőinek Flu végén kun* 0 m - kezdetű k.»l:. menyére, Wuschig onád á.*.% M>:/.i ön\..!u?»'ni-.r, vív Q sánh 8zép Blt>n prtján", vlmint y János \ Lázló c blldájár szerzett müvél él éder Mihálynk Mgyr népdlok e. koszorúzott szerzeményét. Ez sstélyre sike* rülí s Dele^yesüi. ' vez-tö-é^énrk m-*gnytrui i voi enégyet l,n p ktsgji Zsidek B l, dr Polonj BÖ Moh z ivdr Méz * roly Hydn Mozrt örökbecsű ezerzeménysil ogják int rpretálni klikus zoinánrc letibe i n p műsort zíni i kerül Erdélyi Zoltán bájos egyl roásos is, Megjött pp!" kitűnő ovéch Bditb, Dr.Étin Ferenc.'s Pyber álmán együttessel, Molec Mc szvlni og Joó Lsenk ég kedves jelenetet.- elő, U >kos álsáii, dig * Dlegyssűls e kiváló tgj chubertnek vándor c müd'át ÓN uj ni.-.-yr dlkidt-'- >'.»-v,--méiiy.-ir ogj énekeüli Derék ijosink sgs Lév körny ^nek slüértü közönségs ngy sretettel várj > Uzenyer vehető hogy» omáromi Dlegyesülsl egy tjbb stkenei r.?rt írzdtmni ht --vti-- <l-s szép multji ik ".> i emltiit. Váissztáseh re egyháznál. máromi reormátus egyház presbitérium olyi 7 n Vrgh ándor lelkén dr. Gál Gvul őgoodnok együttse elnöklete mellett trtott ö'én ejtette m*g z egyházközség Mstlő ik válsztását Ért megelözőleg z ejryiztnács / urtos át rty pmbiter írásbn be- lott inditvi ny \ r i onkoly hege B \U\. yháznk évtizedeken át volt ngyérdemű ói mdnokát, vláint zenczy Mihály njvároi kost, ki z ottni re. egyház szervezei kötni ejtett ki ngy buzgóságot, komáromi egyház tiszteletbeli presbiter.v \ i vi m>:. z egyház tisztikrát egyhngúlg következőkből lkították meg: egyházi t^:-' yző Pülöp i nond lj y 5k Mzáros roly, ollár Ljos, pénztáros Mros György, őszámvevő stván, számvevő temetőgoodook Frl rán. válsztás k beejeztével Vrgh ind r leik hálás elismerő szvkbn em >k i meg Bátyi Mihály árvszéki ülnöknek, egy háztnácsi tgnk, z egyház két évt zed( át v :'t ryzőjének, e tisztében minden kor tozetlenül ngy odidássl kiejtett éc dsmel működéről. - Visz hdiogságból. Mint ürömmel hlljk Qergelyt ornél öldiák, trt. hdp- :. mű yetem hl gté Öerg dyi Józzál nélótábii biró ii, hrmdik túszszállitmánnyl olyó hó u en megéik/z u uij-. esóiiii i >/. :elö:áborhn De ék ijú öl link tülg. nyrán, Bruszilol é e áttörkor kerül? bd-o^ágb, melyet zibériábn szenvedett végig. lok M prób í is n. i ii /.z sten mielőbb hz érte vágyódó szerettei köréből orglmi téh peusáléj üqébs i srek dők rszág > s/.»vet^e^^, 4 ioditott mozglmt péuűgyminisstériumb igyelembe ven^k «cikkekr. n-zve H pusliálás már msgkezdódött. Így bzénker sked lemre vontk >zólg pénzügyminiszteriem már megeggyezrs is jutott z illstéi kr iked mi tényezőkkel él tsnselőkkel, mely szerint ízé orglmi dój jnuár zéjétől kezdve métenázsnk,: rkoion-»in le.t megálipitv. mportált sséuél i # 30 i k - *80 less pusálé, inig Lobbi eltételek t -vábbr is érvéiyben mird-

4 4 oldl..k bőrárur nézve is megállpodás történt. mely szerint pénztgyminiszl rm jnuár második elében ö^zeiruuó káslsl tán gyárostól százlék. * ^rerkr. * "< * s/./lék orglmi dót követel. gyárosok slogdták ministérium álláspontját so kikötssl kegy dót pusztán tényleg eldott,ru utál. tizedé-*, mi? kzlet kiiusjtárs kerül. gyrmtáruk lorglini dój.nk ltlánv..-zeghen vló izett r nt mogkssdstl tárgylások gynck rsdméyre vettek. orglmi dó pusáléj 4 is él százlék, luznsdéé 7 wáslék, mig műtrágy orglmi dój 4 százlékbn lett meglls] itvt. Legközelebb Pozsonybn orzág< i ének*.lei lesz. mslysn * kereskedelmi tentöletek kssi é, pozsonyi titkárság iuem..rndumut nyújtnk be pénzügyminiszterhez, l\b«n kénk íorglnü dónk 4 százlék bn vlé megállpításéi 6 izeti szádjánk lázsdé nlógiáj szeriuii m-ü.tllpits.tt. űzoltóink mult evi működe Derék tzeltóik mult éti m&ködéee minden dicsére* tel megérdemel. tűzoltók buzglm, lr*dleges munkáj joggl számítht város támogtásár, ügy s tistikr, mini pedig tűzoltó legénység minden esetben s gyors megíelsnssj bátor műszvi ngyobb tüzveszedelmek kitörét vgy továbbterjedét megkdályozt. tűzoltóság kivonult z elmúlt évben 2 6 tzesetbss. zínházi moziörséget trtott 45y esetben. mentők 69 ezetbn vonultk ki slsösegély nyújtáshoz, M t rtózö beteget szállítottk 9 hullát mult évi szktnolymon ttsoltó tisztek elméleti smdázt trtottk gykorltot kivonulássl tltóág létszám ] tiszt, 7 izetett es kéutee tűzoltó. Elhtározt tctülst, hogy modern szertárát gy utóécskendvöel, zemélyzáuitó övl elszereli E cokivl régót nélkülözött mássótomyot megél itteti. Hlálozás, üszinte rzvéttel veti H követkézé gyászjelentt: áthó stván úgy mg, mint leánv >/ öz rokon.-j? nevében l mély ájdlomml tudtják, bon szeret, tt elesev. ny. ngyny rokon: Bzáthé stvánná szül. Páll Mári él lek t ik, boldog házsságánk 46-i\ évében hlotti szentségek ájttos elvétele után olyé hó 7-én reggel el 7 érk történt gyá i slhuuytát drág htott öldi mrdvány olyó évi jnuár hó 9 reggé él 0 órkor t' g rém. kth. sírkertbe* örök nyuglomr beiyetstni 4 gsztelő szentmise Udozi olyé évi jnuár hé 8-án, reggel 7 órkor og z égylli róm kik i mplombn.i Miu dnktónk bemnttttl ógy 922 jái 8-án. z örök világosság ti y ksdjék neki Bzántké stvá érje, Bzá thé li érjezett Petrsvics yörgyé leány Pstrovic György ^je. Petrovics Erzsi, Petrovics Byeri, Petro vics Bmike unokái. Pen:intézeti özpont b. enszkobn. prági kormány, hir szerint, zzl terv* Vi ogllkozik, hogy mgyr mintár zl«renzkóbn Pénzintézeti központot lpit. szlovenkéi intézetek bizonyos mértékig ed dig is állmi elleuórz ltt állottk, zonbn it ellenőrzt most, gy * tik, z egz pénzintézeti ügyvitelre kl krj terjeszteni.,\ «.z!"v-:.szk"i i'enziutezet. p t, melynek Jtulás m még ugy-:i kél g, miiliö cseh koron rzvény t8kév( kszdsné meg működét. Footbll club nitiij Már mlük, h«-) ( in t in. i.. «. di rsngbn l megtrtj ngysikerű muitsá t. z idén jnuár B-án, szo bti n i Dózs Vígdé szes termeiben tánccl egyb UHt zártkörű rnevált re de/, md] igen kedres multságnk Ígérkezik. krnevál jelms hiti. iávl k zd Mik Lesz i i i epségvérsey ess ysági versen] n jeloie tessk réi re, zenét i. ri Dei 0 zenekr szolgálttj Belépődijk viglmidóvl személy* ti y, csládjog] 3 melyre) 35 koron. mű t 4 k. dete e>te [\ or kor. z y - srén kipróbált reudezős buzgólkodik Menlkut..Gzdák iprosok rszágos Hu el *zov ékezete" Rimszombtbn. Folyó kó 0 éu délután 3 órk r trtottt l kúié kő gyülé.-éi H li/dk e-, k i) ágo Hitelszövetkezete Rimssom hs, s Qmör kihont-vármegyei Qzd, i Egy* árzövttkezeti k tnácstermi D Ni szá 22. j n u á r t. omiromi Lpok" orgó e.-tékppiiukt z 92 ik évi szeptember mu érdeklőd mellett Podor Jenő igsgté t s zbálirmtototek gyűjteménye bszámolt z ddigi jegyzek zépsikerértl 365-ik szám ltt közzéteu kormányrendelet betérj sztette i igzgtósági tgok jegysezei órtebnében belöldön már jegyzékbe ogll, dv szerint z igzgiósgi-ti imák re.. j körülményre igyelmeztesse ktet llu Gocó Emi, Pelrik á ándor, Fodoi rene. ttteö stván. Léby ároly, Erdélyi Ut- őrzőjét, hogy ezt tudás i z illetékes csehszlo deuö, vn, dr. örköly Józss, Ngy áud r, bekete vák képdise ővsl z okmányokt bélyegeztese.ló/s-t Molnár Jánoi ogllnk helyet, te- le. z ily dóságleveteket z mulett külkép kiutettel rr körülményre, bogy z idegen viseleti hivtlnál egyszeri n csk le kell beygsztétnl z smlitett, külöldön levő értékp megyék még nincsenek teljes létszámbn tép viselve, z igzgtósági tgok további kibőví pírok nosztrilíká'ás jelzett cselekmények ál tének lehetőségét etitották. eligyelő tl nincs érintve es zok oosztiiikálsát e^k utólg ogják eszközölni. bizottsági tgoké Wzgyttié lj oldos : Multság Dunmocson. dunmoc. pád, Lossonczy álmán, V, 0 os János, rl ner mre. Buizló Nivám válztott. pénzügyőri szksz 922 ároár bo 5-éu, meglkulást egyhngúlg kimondt s közgyü.-zer-zí-eie vti.il összes termeiben sártkrű l Folyé hó tén délelőtt 0 órko gyán» táncmultságot rendez. Briópti díj tetsz szet.sk ott Hitelszövetkezet lpító: trtottk i. t. beolyó tiszt jövedelem dunmoesi értekezletet Fodor Jenő áruszövetk íeti lgz«árvák jvr orditttik. ezdete este orkor, gtó eluökléével. z lkuló gy* ti ttteö Zenét duninocsi ovács ároly zenekr ítván vezette. szolgálttj. Uj Modern önyvtár. Öömörj Jenő, Ngy spsrstts i t Érsekújvári t. N< in keü már ővárosb utznunk, h egy jő Modern önyvtárnk, mely háború előtti ssindrsbot kívánunk látni. z érsekújvári tltur-msgyrorsság erős tényezője, volt Ö67 évtől enálló jóhirl Dlegyesűlei bmár meglpítój es egykori szerkesztője küzel ho 2 n ngy operett elődássl egybekötött őben régi Modern önyvtár szellem ben táncmultságr kzül elő. Már sok [ le risességével Uj Modern ouy.'tár cimso hetett hllni olvsni ezen egylet rüked- ngyrányú gyűjteményes vállltot indit meg, velő gárdájáról, mely ugy látszik nem jedett..z utódállmok mgyrság rzére. z l j meg eddigi sikereivel, mert most olyt kr Modern önyvtár iránt érdeklődni üz" produkálni, mivel mjd egzen r gnóditj szerkesztő egénél lehet: Brtislv-Pozsony, közönséget Legutóbbi lódásik egyikéről, Dobrovits-u. H. hová Polgár ároly volt pozsonyi zinigz zenzációs trtlmú Pénz krácso gtó is leutzott, úgy nyiltkozol bog] ennél széliben tökéletesebben műkedvelők nyi ujew szám. krácsonyi számbo, nem játszhttk voln. Ezúttl konkow^ky mely 28 oldl, pénzügyi gzdsági életűnk Freund károm elvonásos világ Lirű táncos egkiváióbbji szóllnk meg. Vezércikket Bárd operettjét Mozitündér-*- djk elő, d Mdrssy-Beck Gyul dr. rt»oráoyi Frigyen rán rendezében berlini per egy volt báró öldreorm pénzügyi terveiről, p nzneves tgj árdozik, kinek ke étől biztos szükéről, drágságról, é ily pénzügyi teríé\t6 nyiltkozik. Vázsonyi Vümosi dr. Weisz siker várktó, nnál is inkább, mert szerep lók legjebbk közé trtoznk. dús ruhákt Fülöp, Beinrioh Ferenc >. keresk. miniszter pénzügyi, kereskedelmi gzdsági problémák elszerel e^y rzét pozsonyi tzin ház dj drbinz, melynél különben sze ról, pitzmüller z sztrák mgyr Bnk kor replök szám meghldj z ötvenet kr< mányzój usztri gzdsági helyzetéről, ery dnlokt z eniet jóhirl vegyeskr énekli Bél közélelmezi miniszter kzóieimez ehát egy oly ritk minden tekintetb n párt problémájáról pr- grmmjáról, Hntos Elemér ln veetbe ke ré$z< m igyrioteligeuciánk állmtitkár Vn de r p uróp i n«n ő t«rv no. N-'y Ferenc v. keresk. miniszter gzdsági tlpr mit mnpság sm mindi látht z esi". különb n minden követelményű k megelelő : isrót, dr. onkoly-hege ándor sertt e tz. z nei r.szt Dubrovy János egyházi nyzt hizllásról, közgzdsági különben egyesület k.rngy látj e', szerkesztők nyiltkozt koronáról es tléz, kinok teìk-t-é.je - t r. l it.tliistg minden sok BZám ktuális cikk riport. : ttjév] nehé. éggel megbirkózik. z egylet vidékieket szám is rendkívül érdekes, Mtlekovtts ándor i> szívesen t - zok kik, rzt óhjtnk dr, v. v. t. t. vezé*oikkezik pénzügyeinkről. enni mltágon. orduljnk megkivóéri igyipri gzdsági vezérek nyiltkoznk z Hdin Győzőhöz Ér sku vár, Corvin te *> ország moltévi gzdsisági é ipri életéről stb. es jelentsék mr be előzetesen érkéz süket, stb, lp e két szám küiön is megrendeih^ő mert i 0 t k csk bizonyos számig ognk ki H» io koronáért, kidóhivtlbn Budpest. b csájttnl ngy < rdekiő iè* mi i t V., Fen nei *k-ter.- 3 l i. emejet 0. Előizeti r sz évre MM koron. - usztriánk 62Í.0 lkos vn áncmuluy zetilpeteren. omá Hccsből jelentik: Most jelentek meg z 920 decembeiében é^ 92. jnuárjábn megejtett rom-zentpéteri prros júság 9t«evi népszvzás utolsó sttisztiki dti, melyek jnuár bő 2 t ste Puszti ádor vendég.jének öse termőiben zári őrű táncmult mgukbn ogllják z nnk idején déhziá ságot rendem Bslépödij személyjegy 0 kor., voktól megszállt stájercnszági rinti i ré szek lkosságál is. do nem s» nk még cs*ádjegy20 koron, ezdete 7 órkor. FelölBurgenlnd népességéről. E szerin usztriánk i leket köszöettd ogdnk. k r ő l *\V\ - U Í ì í v:ín e.ek közül 2,935.7 ) ttokról gondoskodv vn. énét Frks íéti 3,75.7i5 nő, mi szemben z 90oki Qyul jóhbü zenekr olgátttj. népszámlálássl érivel nő Boldog liz- z 922 ik esztendő? vel vló csökkent jelent Ment ő.mit elelnek srrs kbliták. z 92. e> képp születeknek háb rubti vló p* tendó számánk l - ' ' - L BsZg 3 Volt, dásávl mgyrázzák. tíz éven luli gyerme tehát wrencsé len összege 4 H kek szám vei kevebedett. női l két lelső számból kivonj ember két kosság áltlábn gyrpodott, éitkoss g U o!só szám (2-9, kk».- : mrd. B»Wogcsu olyn korosztályokbn, melyeket hábo m tot igórü szám.. két belső ssámst rús veszteség nem érinteti (9+2) két kúi.ö számml (i -g) sokszoros.nrou'nle No/iny* msgsziik ninl zuk, kkor 33 jöu k i ét 3 egymás m lett npilp. ruróc Zintmártonbu m gjelenő szerencsét jelent, boldog lesz 929 zért s Nár. N»v. ezentúl heteukénl csk kétszer í"g mert vsárnppl kezdődött vsárnppl megjeleni. szerkesztős gl nis vált sás z v gzödik. Ngyobb összhngot nem U tehet e távozó Mihály éi Pcurzó z rkesztök helyett képzelni. remery kultét] tnár veszik ki lp Hny mgyr diák tnul brünul ni sz-rk' -«/.te'. egyetemen? külöldön lnuló diákok közül csehszlovák állmpolgárok hboru mr háború előtt is óriási százlékkl emel léttl állmdóssági p nzü^yminis terium kedett ki mgyr diákság szám, de tigy látközli: reprácio bizottsgink i.v2i. évi de ik, lij.^y ez szám háborít beejeztével cember 6 á 872 szám ltt közi lett bi htlms rányokbn emelkedő tendenciái mu. M U olytán igyelmeztetnek e$eh*zlovák tt, Leglább is erre enged következtetni z lttvlók, kiknek háború előtti állmdóssági t-jiiy, hogy Brűnnbcn, hol háború elölt n \g értékppírji z állm területén kivttl táw csk lít 5 0 mgyr diák tnult, pclenleg n k pedig volt osztrák mgyr monrchi 800 mgyrországi é erdélyi diák látogtj területén, hog.t szóbnorgó értékppírokéi műegyetemet Ezek közül körülbelül 500 esik j cebszlovák íllel k képvieelőjéné jegyzékbe mgyr egyetemekről numerus elusus n iltssák l bbélyegstesék, ki sz< bu túlzsúoltság mitt tü! nem vett mgyr diákokr # t c

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih Hódmezővásárhely, t9t4 március 5. vsárnp Ar 4 fillér. X. évfofyftui 65. szám. V Á S Á R H E L Y I S*erke«t6«ég kidóhivtl Kosiwtíi-té*. Telefon t 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp é pici npokon 4 fillér

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél

ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél Vü. é v f o l y m 34. szám Ar 20 fillér. Komárom. 1935. ugusztus 24.....,.. ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ÁR Negyedévre 250 Egyes s z á m ár Megjelenik minden P.

Részletesebben

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr H *ffiinckilencedik évfolym. 3. s z á m KOMROMMEGYEI ütikx E!ofize\esi r helyben vidtkre : Bitén éjre 6 K Félévre 8 K Negyedem í K Egyei >/árn áru: 30 fillér. Megjelelik minden szombton. z ötödik háborús

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND Komárom, 1915 március 25. XV. évfolym 12. szám. KOMROMI UJSÁ Komromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági V ö r ö s K r e s z t E g y l e t K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének Megjelenik

Részletesebben

FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG

FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG 4171 11~~ AMIZUREE Győr, 1936. december 13. I. évfolym 47. szám. sze&esztőség kicláhivtl: Gyér, Gróf Tisz István-tér Előfizeti ár egy hónpr 2 pengő, negyedévre ő pengő, egz évre 22 pengő. -- Egyes szám

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

Alapy Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos, polgármestert ünnepelte K o m á r o m ssc. k i r m e g y e i város közgyűlése.

Alapy Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos, polgármestert ünnepelte K o m á r o m ssc. k i r m e g y e i város közgyűlése. VII. évfolym 20. s z i n ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 Megjelenik P. r 20 f i l l é r. ÁR SZERKESZTŐSÉG I Negyedévié Egyes szám ár minden Komárom, 250 P, 20 fi 11 PTHÓ G Y U L GÁSPÁR. C s ö n d e s j

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

KALAUZA. NÉVJEGYEK, Baja váito.s böttbénebének ttövid isme teté.sével. Községi é.s ügyvédi nyomtatványok ttakúá on bh bhbnak.

KALAUZA. NÉVJEGYEK, Baja váito.s böttbénebének ttövid isme teté.sével. Községi é.s ügyvédi nyomtatványok ttakúá on bh bhbnak. Iprkiállitás 1900. junius 1)6 10-24-ig. Elválll mindennemü könyvnyomdi munkákt legszebb kivitelben. "'.... ffolvóirato - '"I $i' _ YVE'/. ij töfanlragaszok,. '1'7/' ---::S GYASZJELENT SE NÉVJEGYEK, ELJEGYZÉSI

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

KOMAROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

KOMAROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Kimrom, 1916. ugusztus 17. XVI. évfolym 33. szám. KOMROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Vörös Krreszt Egylet és Komáromvármegye Tüzoltószövetségének hivtlos lpj. Megjelenik

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

Néhány szó. a Stefánia Szövetség. munkájáról. 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 24. Vidéki ü z l e t e i n k : G y ő r i üzleteink :

Néhány szó. a Stefánia Szövetség. munkájáról. 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 24. Vidéki ü z l e t e i n k : G y ő r i üzleteink : IX. é v f o l y m 30. s z á m. r 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 24. E L Ő F I Z E T É S I R E g é s z évre Félévre 10 P. Negyedévre 5 P. E g y e s szám Megjelenik minden SZERKESZTŐSÉG 2 5 0 P.

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l ilis 10. IX. évfolym 16. szám den lyósdei öldi 5keíegízek Egész évre i o P. Félévre 5 P. s Mfö h á z helyen ó. )dönnél. olványok ) könyv mint kivont. [rehjttólé sz. Rácz 3n végre itott véglyvi htóht kiskorú

Részletesebben

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság" L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i.

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i. HódmezővásáríreTyv Í?J4. Julíüs 26. vásárnp. r 4 2 1 * evroym ffflöf. szró* VÁSÁRHELYI Független SeíkcztŐég é Üdéhívtlj KowstMfe, Telefon 87. egyes szám áf 2 fttet, vsárnp pc ápofeo 4 fíűér. po It km Felelős

Részletesebben