KOMÁROMMEGYEI KÖZLÖNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROMMEGYEI KÖZLÖNY"

Átírás

1 Negyvenhrmdik évolym. 8. szám. Csütörtök* j n u á r 9. MÁRMMEGYE ÖZLÖNY P Előizetett! ár cch-zlovák irtékbc : Helyben es vidékre póttl szétküldééi: rei iin N, Mén* 40 k, eyycirr 20. Ejjye» Mzám á r t 80 illér. L LPÍ UB. y\ i rkestöél kidóhivtl Ndor-u. 29., \k9wú tgl v i, UC'Ulli ré t k«-m.'-ny»-, n h'.r* '.»»» L eluti é irdelei dijk»tb. kii ^úrtokl nn dunk visti. Megjelenik heteckit háromszor: kedden. csűtőrtokid üonktm JiN PŐezerkeest QÁL QYL dr zerkesztő: BRNYY ÓZEF dr. súlyos következményei! \ unj mg mids lboesátotl köiikimz ettt kérvény bedásár, melybe viss vételéi, illetőleg után. nyugdíjzttását kérelmezze, kérvény sgye«cseh demokj íci egyik meglpi- ssen Dr. Bene Bdárd nuuiszter-lnük Prág hogy másodrendű polgári vgyunk csk tój volt dr. rmr, ki nnk idejében lrdcny cimre klldedd bbs kell köztársságnk, ez világlik ki szórnom bécsi Rájkssrátbn emzetiségi el :tly kitlákt s kérebnezni süizter* igzságávl bból nyiltkoztból is, me nyomás egyik legvehemensebb siteneége elnök tnt-gi^érte zt i, hogy z ii-jyt zonul Önrendelkezi behtó tnlmányosái tárgyává tssl s slbo^ lyet dr, rmr, nemzeti demokrták volt. nemzetiségek cátottk hépvielöivel eddig olyttott tárvezére tett z elmúlt npokbn. nemzeti jegá«-őrt küzdő egz életén keresztül gyláek leül ióráltti ogj mgát, m megtgdj múltját önmgát, demokrt-párl m prlmenti többségi továbbá z elintéznél uem vrj be minden meri épen z ő vezete lll 6 lo párt kérvény beérkezét, hnem hzo.nil dönt párt politikáját vllj párl vezére egz nyiitn kijelentette, hogy.. legn kép\!>eli zt z elnyomást, mely ellen beérkezeti kérelem í ott. kiktldötisk eljár Lk»r. Novk pézgyminisztsrél is, ki gyobb hib volt világháborút beejező épen zokkl egyverekkel ket küzde kijelentette, hogy mennyiben miniszterelnök konerenciákon népek Önrendelkezi nünk, melyekel rmár hsznált vlmi zt UHU tenné meg (még nem tudt kkor, jogál ölvetni ezzel eltéri engedni kor cseh nemzeti demokráci győ hogy megbízottk Bsnsseol besél&i ognk] zelem kiknázását bbn látj célszerű- öomg riszi kérdt minisztertnács elé. háború tuljdonképpeni céljától/' D r i szlovákot, Dr. Brobár ískolggyi miniszter előtt eltárták mr szerint háború cóij egyedül,, ne\. h németet, mgyrt, egy rzről zlovezköi elbocsátott tnerők német-mgyr imperilizmus letöre volt. ruszint, lengyeil zsidói oer egyen zo sérelmét, kegy zok még nem kpták Es cseheknek ényesen sikerült is rngú polgárként, hnem legyő öttekként meg -"t. máelöl sokt viszáágeksl, melyek tnügyi rsorátsál urlkodnk, kö&t á rss gb szorult németek mgy krj kelni örökké. Ez z eljárás történelmi tnulságok mely htározott élre nem érthető renrok kénytelenek tehát beletörődni le delkezéek dcár sem olyósítj kiutlt győzőit, lettpori ellenség sorsáb, d k többé tpsztltok negl gé ás. Ez s győze issegskei. miniszter megigérte pnszok sem nemetek, sem mgyrok, hnem lemnek nem békesség megért lp rg m orvoslását, de íel>/.óllitott megtdján \lo kihsználás, hnem hrc, köztársság ur kodó többségétől ílgg zottnkt, hogy pnuszokt dj be írásb, küzdelem meghosszbbítás végtelen mi nyombn meg is történt. (l&.) állmpolgárok/ i g zlovenzko mgyrságáért. Német Ebből nyiltkoztból tisztán ái országi Mgyrok zövetsége elhtározt, begy htni, hogy micsod sorsr vnnk kár Msryk elnök óldbirtokreormrol. dovenszkóhu M mgyrság szomorú sor hozttv Csehszlovákiábn emzetiségi kztáriság elnöke ogdt z grárprt kül- st őtitkár jelente lpján, kit nyáron kisebbségek Így nyiltkoznk demokr áöttégét, :unwiy slődt óldbirickrenrmr Csehszlovákiábn három hónpig internálv ták, kiknek éppen prijuk cégéréül vont kőző Mijit sryk sioök hosszsbbn trtottk, népszövetség tudomásár hozz. hsznált elnevezéből is tudniuk kellene. rát&szoit 6s kijátértette, bog] ltiundiumok németországi mgyrság reméli, hogy jelen n-tm- m-ni»wn. mert t, mit világsjtó utján is terjeszteni og hogy z igzi demokráci népek ön nk csk egy r«-/-t nk, prági kormányt rr ogj kényszerí rendelkezi jogát nemcsk tiszteletben tudj, bog] <i>i> ember M. kis*, mint ngy tem, hogy Pozsonybn székelő s mgyr birtokból. zövetkezeti lpon kelleue ngy trtj, de egyik legőbb elvének vl j. birtokok kérdét sssgoldni. ijelentette, bog] ság iránt cl'enséges érzülettel viselkedő intéző Bt nem kr nyiltkozni rról, vájjon szük- körök onkényeskedeit megszüntesse. Nem leheletlen, hogy legkőzeleb onerenci Grácbn. Uét délelőtt prlmenti kormány cseh nemzeti de- >ege< t- uj ti.rvé'.n niúibirutki orni régrehj Lásákoz rg] pedig slegemmk-e z eddigi ren kezdődött i ut»'» tiimok lonierdciáj Grásmokrták vezete ltt og meglkulni deletek lrvén] ijelentette még z elnök, i»n. z Qlen 0 sorság, Mgyrország, Csh kkor ez m még álszemérmesen bog] üldbirtokhivtlt tovább kell eyesztsoi ^zloáki, nztri, Délszlávi Len^yeíor.^zág titkolt sovinizmus, mely zonbn min r»-.:erőj senz elbocsátot: közlklmzottk, delegátoái jelentek inllomm.i dig mindenüti döntő súllyl bir köz szleveszköi é rszicsskói slbo tátott köz- kisém érkezeti konerenciár..\ konerenci társság minden közéleti ténykedében, lklizottk december 8-iki országos kong* pontosn krlki eldti ké pontból állnk. M rcél. p-ri kooerc oiá 920, okt ber 2-ée egz leplezellenséggel, egzen nyíltn, resztt megbízást dott dorján elogdou htározt l tlevél vizűm kérdéveszedelmességéllek teljes erejével reánk elnöknek ét B írbely Ferenc titkárnk, hogy Bekrs vontkozó rsé k lklmzás céljából m^g sgjsser e> i iljár járjnk -l köztár og zúdulni sság kormányánál Ezen titátboi képest t- nd ntézkedéek. 2, \ ez m u. skbe életbe zámtlnszor rámutttunk már H megbízottk jui.ii- 0-é Prágáb érkeztek. léptetendő ngy Bteeszeoienő konyhéesk mdl tnnmáoyozá konerenci elnökévé Lukes rr, hogy nemzeti sovinizmus s leg Nyombn tárgylásb bocsátkoztk kvsts. tnácsot válsztották meg egyhngúlg. ngyobb átk egy modern állm ejlődé kncellárrl, mjd ckiel kmetirodl őnök Rendkívüli csehszlovák követ. kt* kel, kitől HZÍ s l világoitát nyerték, hogy sének. H titokbn érvényesül, mini érd éüütí tse tisztáz kormányzti tény, társság eluoe Pliter áljos eléoeziáty kömoet, kkor nyílt ellenségekel teremt, h úgyhogy ksbiuetirod legeljebb i*sk sür retségi tnácsosnk bdped eehslovih nyíltn, kkor olyn knmunkál índl getheti s ' ttézéet ssérl sgysnssez s kvetség önállé vsetééneli idejére EendkkrU minisztert lökhöz ordljt) tk. Bek olytán követ > meghtlmzott miniszteri etnst domeg. mei\ végeredményében od og ve zetni, hová ré^i usztri nyíltn öl nevezettek Böhm jpviselö, H német ker. esoc. nimiyozt. krl elnökének vi isév jnuár é el háború előtti állmi hitelezők védel dösött nemzetiségei jutttták monrki keresték Benti mi iezt írelnököt éi slterjess- mi szövetsége. német dámokrtápért ksde Ez z irány minden politikilozóii tették követel iktt. z egy óráig trtó mén] lére drágábn jnuár t-án lknh lpot nélkülöz ennek követe leg- tárgylás r< dménysk -nt n i:ii:iisz'ei elnök meg z kitöksk védő sservest, kik Felidvt {hízottkt. i-^y s :6Uitsnk el háboré 6 i zután bekövetkezett visooyok venedelmesebb politiki vkság minden p L Nc hgyj mgái megtlveszteni, mert uki ol-j cs^t vesz, z kétszer vesz. Rktáron trtok érh nöl gyermekcipőket, csizmákt le.. J jobbnygból, lg szines különlegességeket" U g y n o t t egy b l k r o s " é s egy c i l i n der i n g e r - é l e v r r ó g é p E L D Ó! 44 FicRHER J E N Ő MÁRN, m m iiüíi! m m. 'zuu ty Í y <* l \ <* o o r e? t Bgynttl ki nálm szerzi be cipőszükségle- teit, z jándékul kp egy bármily ngyságú Beron riimiiki srkot,! ^* C i p ő k é s c s i z m» *! Ne mulssz el senki z lklmt

2 922. j n u á r L8 omáromi Lpok 2. oldl. olytán állmppírokbn elhelyezett vgyonukt tnjdoem teljesen elveszítve, megogytkoz u tőkéjük jövedelmétől is elesve, legszomorúbb jövendőoek néznek elébe, Hi itkezássel z l kotmánynk zon ünnepélyes i yi tkostár, mely szerint.: állm vlmennyi polgár j gj l editni, közgyűl kv teli.. bátoré előtti járulékok kmtink 98 október 2? t. vuszmen* leendő ki,/. t- et en jrdi'k knk ke delem kontozs nélküli teljes beváltását 3. csehszlovák álm pdlur.'k u-.'iri tbn vgj LgyrJ 4g0 ekvő - tétjei szbddátételének zonnli ktezkölét 4 bátoré előtti állmdóságoknk i sutotjrmini szerződte 308 nikk i. pontjánk é trinoni szerződ érteimeben z r.»n ju ms J-n tántorgott lis szerint Vló átvételét ói i kmtozásnk tőketörlesztének hldéktlán megkezdét izloveoszkói állmhitelezők sját érdekokben jól tennék, h ugyncsk tár sdlmi B7er.»Z'-tb'»n t«"in rü'rieiiek jogik m»\c lére. (E.) beszédek pedig poitki tekintetben ontos kijelenteket trtlmztk, melyek z itteni mgyr kisebbség szempontjából bírnk kiváló jelent.' j í í kiemelkedő momentumát k- pszte mttl is párt érdemes e- köztiszteletnek örvendő elnökének zent-leány J zs t. nemzetgyli kép viseli D k beszéde, r^iy Ü m^y-irágnk wi^v.i helyzetével sérelmivel llkozott. kisgzd kbiproi párt gryttléí omáromból tsy álmán képviselőn kivtl dr. okácsy János gyvezetöslnök, r j>sy (Jéz kerlletj elnöki tinkevich Jősel pártigzgtó, nj. eesor iyi elődó él dr«brnyy Józsei sjtótitkár vettek rózt Délelőtt z ottni reormátus iskol ter mében prt országos válsztmány dr. líehác y János ügyv. elnök vezete m llett tr tott ült. z elnök beszáioolt párt három évi miködeséiöl megemlékezett /okról z kdályokról, melyek párt re2:i'rtkuiá>:i gátolták. jd elismerő lelkes hngos emléke* zett meg i párt elnökéről, kinek vezetess s párt erősödének nggyátetelének legőbb biztosíték. Npirend előtt zbó Zsigmond r> lel kz 'vi ersdközönség nevében dvözölte HZ országos gyűlt. Mjd dr. ionesy ^nim inditványár távirtbn ődvöz^lte H gyilé zilssy Biíiát. HZ ellenzéki pártok közös bizott-. s ie: k eiii-" é v- itegsége mitt távol levá Hngos stván s z é n á t. :, vlmint ör* mendy Ékes dr.nemzet rytlí k rielőt, z ellenzéki pártok sző etségének politiki eluürvét. megbi rel k átvizsgálásávl megi lpitást nyert, bogy z országos gyűlen 242 kiküldött je nt me. Bzntán Füssy álmán essetgyi» i képvi^lő számolt be párt prlmenti képvisstőineb működ - : kie melte többi elleuzéki prttl vló együttmű köd t D. át. képviselők s gzdsági lpr ektetett politikát követték é s s ittott* ál prlmenti izolálásikt i ^. Nygodt lélekkei állitbtjk, bogy reéé bizott t^yet becsit.ette: szoiírltuk. Dtán zenl-lvány.''»z<* pártelnök, mzetgyli képvi n k dett szólásr, begy i' sámolól djon képvi élői működéről! minden olu'.ól ngj igyelemmé hllgtott beszéd elölelte mindm ké'jé^-ke. melyek itteei Rigyrság beiyzvtewi kpcsoltbn V'.UV.. Nem teltet mi kltúrokon á :ó népek től u pymond zt jogot megtgdi, beg)sori?: t\..: :. U : h''-p-'/z.nük'..vi tölkezt is megtgd ák. i lle * védeke* z'*s két bánybn olyht: z ryik belpéii«tiki tevékenység, má>ik pedig u külöldi kőz vélemény állndó inormálás. mi kor mányzti rendszer egyszerűen tehetetlenné teszt it mgyrság kulturális gzdsági ^ t. >/.ni»us zonbn»nécr.^m trtj vi* gáttlnnk helyzetet jí>vö m:-^ ojs nozni z igz: békét ámig bűnös büntetett népekről ognk besülni, nem következnél:!: be lelkek nyuglm* J> bixznnk j ö v ő b b ^zméinkneic z egz en-le risé^ eszméivé kell válsio. Legsürgősebb kötelességünk uépü:'.kn k meggyőződ erejével vló össze kpcsolás. véd< ik utji M bszoltttisz iks rendszbályok áltl vnnk megszbv* Nir.rx-i ni :y -i k'*. - ' i képvi sletüok, sj tónk pedig yp.n vmve. Ez ellen rendszer ellen csk legmesszebb menő oppozíciót lklmsbtjk, züksége llenzéki pártok eggrtttl k ')dé^e. mely működben háttérbe, kell s:orlniok j irdekeknek kő Ős mellett gy ktt... hocry: szőve séiruek távol bel trtn: mgától minden osztály- nemzeti gy lötetet. mgyrság küzdelme csk kkor less siker h egyértelmű lelkesedsel vesz rzi munkábn közös zászló ltt. Ötömmel állpitjs meg, bogy már mnkspárt körében \* tért hódit kisebbségek vé delmének ügye. tér s t tráy Józse szlo vák néppárt mgtrtásár i zt mondj, hogy párt v i t rliin:tk nyiltkozti "rt prlmenti tevékenysége között i.incsec me: z összhng. néppárt nem látszik erevenni z itt lévő mgyr kisebbséget néppártnk zlovsszkő tonómiéjár vontí n - : iii iiiuu rb ntl élelmezt miniszter nyiltkozt. Július végén megszűnik z olcsó liszt kidás. Lhjuidálnk központok. háboi végebelát htt i k inu átko zott ngy rontszlli ttok olytán mi den llámbn csökkentek élelmiszerkzletét. z, )»gy lidst r- gek^t el l^h.»n látni hogy z tthonmrdt polgárság éhségorr -bn ne törjön ki, szü sé ssé tel * minden állmbn külói'ii u V «!p'in: > enhitását, ezek k< pántol mbn i bábom lmu tvi moste inásutn ólölegé kezdenek válni elszá molnk. lói ntl, i H'i V i n t.elm-ztó minisztere ezesnek MV kuek J. kjidálásól sg) Urtpiróok következőket mondott: csehsz*.\.irv köztársság szigorún el vn rr btárosv, hegy z 922 esztendőben gbon ékunizei terén teljesen megszűnteti kötött kereskeitlíiiet. z niéi é pedig mr ez»-lső hónpjibn z élelmezi minisztérium 'elszámol, jvlius végén pedig már z eleső liszt z siesd kenyér kidását is megszüntetik simezi mi isztsrium <J ikttás már évben kezdődőt mit legj bb bog] z 92. év elején miniszterin ink 280 lklmzottj volt, inig m 200 tisztviselő.itj el / UniÜiÓji is dvzméttlbq re Zesüió.ko-s. dmrnsztrlst. H i n d i i ven nevezendő ebben reszort bn dolgozó»központ* már inult övben meg kesdti elszámolátj u*y bogi : élelmiszerkereskedelem köztársságbn n szóivá mái szbdnk ts tekinthető leszámítv t rmószetess zt kis gboonemüt, mit z l áttlnok számár leoglltunk. zsirdék, olj tej, továbbá gyümö'cj zöldségközpont mnden ágzt, ebsszbizottság stb. mind-mind elszámolás ttt áiimk. borgonybezerz már tvly is -::!>d volt, z-irdékközpont elszár! tt pedig ez év mái Lén be ejezzük. z uzsor ellenőrzét büntetőjogi üldzét szigorúbbá tesszük. z átmeneti időben vgyis kötött kereskedelemről szbdkezes kenetemre vló áttér ideje ltt, minthogy tulngy ártikztetek mez nincsenek,?z^bd resko!' imet m< - '-"t ell.-t ". : zonbn nem kel* z élelmezi miniszterinm >t nntrtni, ezt már múgy is mő ödő mioisz tériem Üttetheti özellátá*bn ezelőtl ís", mi.ii» nnb-r rézün nálunk. mot 5 millió ernl - r kp < esőbb liszt :. mi ngy dolog s dintl hztr*.-e in is érezhető könnyítt jelent. t k i p t t i Dvüle Léván. zcnt-!ányi ózse togndg sérelmein m z\. >,. i..ml- képviselője, Mgyr kisgzd, kisipros dmivepárt, kedden, jnuár 7-én kssdts meg: országos ülét!. án. gyűlen prt vezető ériéin kiről igen ng] számbn vettek rzt prt tgji sorából is, e ltlosáqul érdeklődéi ngy ilel lég l d slovsnssk mngyr pártjánk. z slső pou elhngzott ZJUVJ : zk j k r : j r v k.'/.ó t ^ r w / v - ' sem \>rh?é] mi QX rlg Vedel mérőt. H ebben kérdben nem kpunk vá«lzt, revízió bl vesszük z utonómi kérdé sében elogllt álláspontunkt. : idlmi szervezkedéwől tt mondj, h?y z lm kormányzti politikáj rr kztet, bogy társdlmi szervezkedt * politiki szervezked uján vléeitsk meg. kisgzd-párt l gontosbb eldtánk mező gzdság érdekképviseleti szerv ki ipitét trtj s bővebben kiejti z B téren szükséges teendőket Beszéde végén - külpolitikávl og. llkozik éí ss utódállmok öderációj mellett ogll állást, z állmok nemzetek önrendel kezi jogánk igyelembe vétele mellett beszi d ngy tetszei tlálkozott s mély htást keltett ós jelenlevők percek ünnepelték zent'ivánj Józs í [elnököt. Ezután PetrogUi >szkárdr. riovenszkói mgyrság sérelmet ról mondott ngy beszédet ij. oczor Gyul képi e 5k működéért mondott, köszönetet n pár nevében, l'-ry Ferenc dr. rostzinszkói sérelmeket tette Rióvá. iu án olyttódott?z országos válsstmány üév,e. Lukovlch Ferenc, s prt központi ^ izotojh t-es.'.moli kisgzdpárt brom évi mlködéröl Bác Gyul, Ho oi Ferenc é* Xey :- indor Uzóllás után pártveze tőség megválsztás következett zent-lvány Józse képviselőt ott újból i»gy l-ike.-tdsel megvál.-/.', párt nr-/íros eidé-évé. Elnö kök lettek még: llohácsy János dr., örköly Józse dr., Egry Ferenc Vrjssy Góz. lelnökök: Fodor Jenő, iíácz őyul, örök l^él, Bkó Gábor dr., Boldo l»y Gyul. Ezután örköly Józse kisebbségek védelméről, Hngos stván dr. pedig m gyrság kultúráb sérelmeiről mondottk be széde. w ült jízerdn olyttták.! Bécsi igyi Újság \ w. Még z szegén] rikkncs gyerek i, ki omárom Utcáin Bécsi Mgyr Yy ságot Érulj, UHM ezy>z ni gcsóválj ejet őbtéi : li er ery megmrdó Bécsi M%\ r e- : <-... h «nén uéh belekn.' lo.-t. bogy bogyn is lehet m olyn ^zem rmetlenűl piszkolódni mgyrság ellen, legkisebb kávéházi * tcsrki poli tikus is tu«: bogy ddig lehsleváki llgyrorscg söu m. bot őszint- kö zeled é^ kibékül, mig iíyen meggylázó jjtól rmókel ide beengednek míg bécsi mgyrhoz hsonló hn^u sjtó itt Csehmlevákiábn dédelgetett kedvenckent virágozbtik, mert z i dédelgeted betekintt enged kulisszák mögé is "mgyrellenes sjtónk olyn ::i gi del ize vn, nb mert ne hidd zt jámbor olvsó, ogy k bécsi mgyr öltőg ti -i tbliákjit.»z inensd é«. tulé mgyrságéi] D,nrt< >eo8zlovákiáb sok-sok ilyen Béc-i Mgvi* l j i g vn, melyeknek egyenesen s céljki bogy mgyrságot beeketítsék. Ezek zok közmondi os Pálok, kik tudják, bogy mit kszálnk, >öt zt is, hogy milyen npszáméit bécj mgyr llens sjtó, melytől gerinces mgyrság ndorri ordul et, szób került z osztrák mgyr tárgylások lkl mávl is, rjnis B thl n, mgyr minisz tereinek tárgylási során elemlítette zt kibékült, mely mgyl kormány mgyrors: ':gi >zo«ildemokri párt között mull hónpbn történt erre hivtkozv íge mélttlnkodott bizonyos bécsi sjiétemékek tgyrorstág elleni hdjártávl szemben. Meglehetősen péld nélkül vló mon dott érvelei során Bethlen minizterelők >.z hng, melyet néhány bécsi lp Mgyrországgl szemben hsznál. Mi megtlltettuk budpesti lpoknál:, bogy durv bngát bználjnk bármelyik külöldi állm sllsn, még zokkl szemben sem engedjük ezt meg, sselyekkel még nem vegyim. legjobb vizonybn. Héc-o-n zonbn több lp, tőként mgyr emigránsok mgyrnyelvű oi^átiumi lehe gssemenssedettebb ráglmkkl illetik l l g y n m á g e t Es ez s, mi péld nélkül vló. Demokrti* ks állm törvényd teri>n.7-t-.mn biztosiiják i legtel»ebb sjtószbdságot é nem engedik, li *gy z állmhtlom bevtkozzon bi zonyos közlemények megjelenébe vgy o«ov me

3 99 hémm ip2 i r ^ riízh>i».mindmlltt obn wiu.i-n inniuk iie.wlni kell rr, bogy ül tén igy / ő védelme ltt n lei numok ue hérgesitsék ] * vissonyi mii állmokkl ok- nélkül ne vtkoznánk be mái állm bérpolitikájáb gj ne érti ^ nnk ( rzékeoységéi. mgyr kormánynk emmiéle titkolni vlój nincsen, u.i M tgyi orság közállpoti! illeti, erről mindenki sz on tdoc ts zerezket épen ezért módút kellene tlálni, koty kin riolnsok ne ráglmzzák tovább hzájukt. z oztrák delegátusok H'V zt jele tették lí, bogy z osztrák á lmhtlom múltbn mindem megt it él jövőben is urgte rr vontkozólg, hogy osztrák sjtóorgánumok ne uszítsnk idegen állmok ellen. usztriábn tzonbu /, állmht m ct. elvilágosítás kérelem szköseivel élhet B mdszbáiy kt sm lklmskt z osztrák kormány 0 vőben is mindent meg og tenni, bogy be:ó objektivitásr e< biggdtságr birj lpok.. oztrák lpok jvrze, állpították meg szögezték le z osztrák d legátások, zon»n tudté. i vn hivtásánk tuuj. jól, hogy sját országánk is á:t, h idegen állmok ügyeit nem legngyobb higgdtsággl kezeli. Mindezekhez cs k nnyi hozzáűzni vlónk vn, bogy Bethlen mgyr miniszter elnök, u-.gyou rosszul hngozttt, hogy béc>i m 2y.tr lon>j t példátln mg nemében, msrt kkor gylátszuc, bogy nem ismeri csehszlovákii bécsimgyr roll sjtó munkáját, mert, kkor bizonyár zt m tndt voln, hogy Csshsz] nrákiái bi imitv, példát l mgyrellees bécsi sj léte. Vngy tlán B»tkleu midsst ngyon is 6 tudt e p politiki tpinttból hllgtotl vele, g< \ váo, bogy cech-mgyr tárgylá k.>». án ngyis less lklm ugynz) Leni prágiki ik mi most mos lo i.i bé i kuek mgyrellen bécsi sjtóról. sk bées helyett kell neki mgyrellenes csehszlovákii sjtóról beszélni drágság ej{yik rőok. ( mgs szállítási triák tőnkre tik kereskedetmet) Lpunk hsábjin igen gykrn közöltük,?gy ismét emelik vsút: szállítási dijkt v ltsik kik ezt teszik! nem gondolnk rr,. ey milyen bénitótg ht e orglomr. Gzdsági kereskedelmi téren hány hét ót olyn stgnáló állott be, melyre még nem volt péld. Bár ks iek bőven tlálhtói mindenből, véteikedv téliesen szünetel s mé keyérm.'iv.'kb in n.-/tb-:» -z.tn n.'.bio, : n L tpi ogysztásbn nélkülözhetetlen élelmiszerekben 8i m ordulnk elő üzletkötek, dollár ngj árs se köoi ebb n ko á" érhetvé teszi meriki pic kztet it, vizont belöldi kzletek utgy i elég ms áril htlms Fuvrdíjk okozzák m g gsbbr. Bátrn állíthtjuk, bogy s u. k kereskedelmet s russinskóit nemkütnt) u, s megás uvrdíjk teszik tönkre i i myképteletmé 4 Egy wggon búzánk pusztán uvrdíj Pozsonyb hárounezerkétszáz koronáb kerül, i e mérhetetlen szállítási dijk, mslyekhei még egyéb költségek, ig minden irggon tán átimi kőcsönjegyz, továbbá orglmi dó is hozzájárul, eredményezi zt, hogy külöldi.- sietek eredményesen tudják eiv< i. i *. kurreneiát külöldivel. Elus bnkó nsgy kzletekké rendeli sik. Vnnk olyn produktumi, például oljmgvk, melyeke, okvetlenül el kell szállítni, mert. c ho' leid. L»» i:i. >>.it. i) jüs r.n r... ínc. HÍRE Mgyrok szövetsége mgyrság kulturális népjóléti szempontból v) egységes megszerveze céljából n Mgyrok zövetsége zlovén jzkóbn vsárnp, jnár 22-én d. s órkor trtj i komáromi kultúrplotábn lkulu kü/gy ülét, mely hivtv lesz z»xí)p tn tip.'r,. uj lpszbályoki megs totn is kormányhtósági jóváhgyás Céljából bemuttni k<»'ünsé<('t leikéri :u nieiglen» servezö-bizottság. uo^y minél tömegesebben jelenjék meg ezen ontos i m >- gyrság kulturális népjóléti eldti sikeres végzőse céljából elkerülhetetlenül szükí íges szervezkedénél zövetség VÓ.:Í,*V»V meglkulás /, itt élő mgyrság egyetemének rzvéteievei z lpszbályok jóváhgyást után og végbemenni. re egyházból komi it mátus sgyházközség p^ erínm olyó hó 7 e ülét trtott Vrgh ándor sikéi ms leg szvkbn üdvözölte z. - ázi i ió i szép számbn egybegyűlt tgjit é> : bejelentette tiiuár 8 u nr-x'-y,,:' v't! zi i dmyét. Emelkedett szellemű beszédben Üdvözölte z egyház egyhsng lelkesed *l njr megválás* tóit tvgondnokát: ár. ül Qyul nyug. i. polgármestert lgondnokál P. Ngy á- - dort, kik z egyház ügyeinek vezete körűi ddig is ngy érdemeket ezereztek, Dr. Geál Gyul ögondnok mélyen járó. trtlms édben mondott köszönetet z egyház tgj biz.un í *,. n,.<< állpitól' i meg, h * > z egyház mi nehéz viszonyi között z bái tgjink bekér- á közjór rányuló Begtrtásáról leolyt válsztás énye n tnúskodik. Bgybáz iránti mélységes szeretete kötelességévé teszi, hogy kitüntető bizlomnh msgi jolv, őgondnoki tisztet válllj minien srej'-t egyház zol^áltáb üi' i. \ sziv-kbe btó szép be zédet lelkes éljen lsel Fogdták. Mjd Vrgh ándor lelké i megválsztott Bátyi Mihály, Gombos ál mán, onkoly hege álmán, orär János, llórocs Ljos Pp Elemér, éi < Lj m l'ól károlyi Ljos. Fülöp Zsigmond ^ Etőzss i-tván presbitereket, vlmil megüresedett helyekre b^hivou zendy Pál s örők Hűdre gyhátenácm tgokt üdvözölte $ szvkkl elhívt őket j egykási törvényben rjuk hármló kötelességek bíl telj<^ síié éi. z uj presbiterek ezután ünnepélye s n i ttéb z esküt. Bzután. egyház tízzt* vi i Mii bizol gok rgj dl vi lszt i msg i yháztnáes m ly ezáttl röltöttt^ bo rég* u megüresedett kántori állást is á. kántori éllásr presbitérium Ngy Ljos volt lábtlni re. knton niiót ngy szótöbbséggel ie hiv nj k i itor brur 5-é meg z egyháznál működét, Gyász. űrű rtáss vu z idei téti évdbn hlálnk tenplonok hrngji npról-npr szomorún hirdetik z élet elmúlás*, mely gyásznk ájó érzét kelti ö i érző s ivekben, melyektől legkedvesebbet, legdrágábbt rbolj el könyörtelen hlál.. Mélyen megilletődő szívvel ogdjuk gyászhírt, mely szerint Erdélyi Utván öldbirtokos, életének 57-ik, boldog házs& gánk 30- ik évében, jnuár t7. -sie hosszn uenvedl ntán elhunyt. megboldogul! vármegycszertc liszteletnck ör.endctt s <\ mc^yc közéletében is, mint i vu-i törvényhtósági bizottságnk tgj, vtizedeken ál munkálkodott J köi üdékében. Elhunyt ngy rokonságot ejt gyászb őszinte rzvéttel tölti el jóismerösök jóbrátok szivét. Hosszs betegség után köliözöti cl z élők soriból s kihűli porit i>ó hó 2 n d. u. 3 őrskor ogják csllóközrnyosi re temetőben örök p hcnöre helyezni. z* el hunytbn /- lsó-csllókö i csilizközi ármetmesitő társult érdemes gátelűgyelöjét vesz«lette el. gyászesetről következő Jelenti d ki gyászbborult cslád: 'u'.irott ágy s mguk, vlmint z öss» rokonság nevében jdlomtól m jtört mívi, de sten ráltzhtln krnu vló in'^,,\n. sl Ludtják, b? y (élejtketeuen s szeretett (élj, (U) j» édes p, :i.:yp.i, oó goc rokon Erdélyi stván öldbirtokos, ol.u-oi.i v.. me'jye \.i t<*r»'eny Li>'>sási bizottságánk h i i dőn át rendes tgj, z lsó csllóközi edisk^zi irm ntssitő t.r.ut. ügyelője stb, hó? so äste sorkor boszsző szenved után é téusk 57 n», boldog hái isság ü k 3 ik - \ bi n le» z idt ' e metőjének. Drág kilőttünk -»: * i i mrdványit r. 80 n d n u k<»r (. j ik j s i U>l csltoközrnyosl re. temetőkért!* D ti t. sgyhásszsrtrtási szerint enyzetnek átdni. Hm n :rn\o jnuár ^ >oh el mú'ó &zereietűok virrszon drág por:d e Li! Dv. Erdélyi lirátiné szül. N meth lioi i z ethnnyt l/ Edith írj. j. Ecd yi rén r rj. \u.\ l B r.t ér Lui /. itt ioué, Erdélyi Zioz Gusztáváé, Erdélyi stván, ' J i. y. u p r./ elbun t y rme b k i" tlosk, Zicz Quztik z elhunyt ái H zl i> rü, Luz Zoltán, Zioz ÍU-Zv z huni t \e i. ülogyesület Léván. int már jelentettük, iá..ni htieg\«-m!let jnuár 28-án i Lévi Dlárd msgbivásár Lévár utzik, M lgádé ZÍ. iz»i mel.hii nsjyszbásn bngvsrssnyi trt. DJegyesület ez m ve U megások tt művzi lvón og állni, gzdg műsoránk legszebb pontjit muttj be lévi közönségnek hivtásé mgsltán álló mlködökt Mteez ivdr, kitűnő krngy vez t mellett négy kerted pedig Petőinek Flu végén kun* 0 m - kezdetű k.»l:. menyére, Wuschig onád á.*.% M>:/.i ön\..!u?»'ni-.r, vív Q sánh 8zép Blt>n prtján", vlmint y János \ Lázló c blldájár szerzett müvél él éder Mihálynk Mgyr népdlok e. koszorúzott szerzeményét. Ez sstélyre sike* rülí s Dele^yesüi. ' vez-tö-é^énrk m-*gnytrui i voi enégyet l,n p ktsgji Zsidek B l, dr Polonj BÖ Moh z ivdr Méz * roly Hydn Mozrt örökbecsű ezerzeménysil ogják int rpretálni klikus zoinánrc letibe i n p műsort zíni i kerül Erdélyi Zoltán bájos egyl roásos is, Megjött pp!" kitűnő ovéch Bditb, Dr.Étin Ferenc.'s Pyber álmán együttessel, Molec Mc szvlni og Joó Lsenk ég kedves jelenetet.- elő, U >kos álsáii, dig * Dlegyssűls e kiváló tgj chubertnek vándor c müd'át ÓN uj ni.-.-yr dlkidt-'- >'.»-v,--méiiy.-ir ogj énekeüli Derék ijosink sgs Lév körny ^nek slüértü közönségs ngy sretettel várj > Uzenyer vehető hogy» omáromi Dlegyesülsl egy tjbb stkenei r.?rt írzdtmni ht --vti-- <l-s szép multji ik ".> i emltiit. Váissztáseh re egyháznál. máromi reormátus egyház presbitérium olyi 7 n Vrgh ándor lelkén dr. Gál Gvul őgoodnok együttse elnöklete mellett trtott ö'én ejtette m*g z egyházközség Mstlő ik válsztását Ért megelözőleg z ejryiztnács / urtos át rty pmbiter írásbn be- lott inditvi ny \ r i onkoly hege B \U\. yháznk évtizedeken át volt ngyérdemű ói mdnokát, vláint zenczy Mihály njvároi kost, ki z ottni re. egyház szervezei kötni ejtett ki ngy buzgóságot, komáromi egyház tiszteletbeli presbiter.v \ i vi m>:. z egyház tisztikrát egyhngúlg következőkből lkították meg: egyházi t^:-' yző Pülöp i nond lj y 5k Mzáros roly, ollár Ljos, pénztáros Mros György, őszámvevő stván, számvevő temetőgoodook Frl rán. válsztás k beejeztével Vrgh ind r leik hálás elismerő szvkbn em >k i meg Bátyi Mihály árvszéki ülnöknek, egy háztnácsi tgnk, z egyház két évt zed( át v :'t ryzőjének, e tisztében minden kor tozetlenül ngy odidássl kiejtett éc dsmel működéről. - Visz hdiogságból. Mint ürömmel hlljk Qergelyt ornél öldiák, trt. hdp- :. mű yetem hl gté Öerg dyi Józzál nélótábii biró ii, hrmdik túszszállitmánnyl olyó hó u en megéik/z u uij-. esóiiii i >/. :elö:áborhn De ék ijú öl link tülg. nyrán, Bruszilol é e áttörkor kerül? bd-o^ágb, melyet zibériábn szenvedett végig. lok M prób í is n. i ii /.z sten mielőbb hz érte vágyódó szerettei köréből orglmi téh peusáléj üqébs i srek dők rszág > s/.»vet^e^^, 4 ioditott mozglmt péuűgyminisstériumb igyelembe ven^k «cikkekr. n-zve H pusliálás már msgkezdódött. Így bzénker sked lemre vontk >zólg pénzügyminiszteriem már megeggyezrs is jutott z illstéi kr iked mi tényezőkkel él tsnselőkkel, mely szerint ízé orglmi dój jnuár zéjétől kezdve métenázsnk,: rkoion-»in le.t megálipitv. mportált sséuél i # 30 i k - *80 less pusálé, inig Lobbi eltételek t -vábbr is érvéiyben mird-

4 4 oldl..k bőrárur nézve is megállpodás történt. mely szerint pénztgyminiszl rm jnuár második elében ö^zeiruuó káslsl tán gyárostól százlék. * ^rerkr. * "< * s/./lék orglmi dót követel. gyárosok slogdták ministérium álláspontját so kikötssl kegy dót pusztán tényleg eldott,ru utál. tizedé-*, mi? kzlet kiiusjtárs kerül. gyrmtáruk lorglini dój.nk ltlánv..-zeghen vló izett r nt mogkssdstl tárgylások gynck rsdméyre vettek. orglmi dó pusáléj 4 is él százlék, luznsdéé 7 wáslék, mig műtrágy orglmi dój 4 százlékbn lett meglls] itvt. Legközelebb Pozsonybn orzág< i ének*.lei lesz. mslysn * kereskedelmi tentöletek kssi é, pozsonyi titkárság iuem..rndumut nyújtnk be pénzügyminiszterhez, l\b«n kénk íorglnü dónk 4 százlék bn vlé megállpításéi 6 izeti szádjánk lázsdé nlógiáj szeriuii m-ü.tllpits.tt. űzoltóink mult evi működe Derék tzeltóik mult éti m&ködéee minden dicsére* tel megérdemel. tűzoltók buzglm, lr*dleges munkáj joggl számítht város támogtásár, ügy s tistikr, mini pedig tűzoltó legénység minden esetben s gyors megíelsnssj bátor műszvi ngyobb tüzveszedelmek kitörét vgy továbbterjedét megkdályozt. tűzoltóság kivonult z elmúlt évben 2 6 tzesetbss. zínházi moziörséget trtott 45y esetben. mentők 69 ezetbn vonultk ki slsösegély nyújtáshoz, M t rtózö beteget szállítottk 9 hullát mult évi szktnolymon ttsoltó tisztek elméleti smdázt trtottk gykorltot kivonulássl tltóág létszám ] tiszt, 7 izetett es kéutee tűzoltó. Elhtározt tctülst, hogy modern szertárát gy utóécskendvöel, zemélyzáuitó övl elszereli E cokivl régót nélkülözött mássótomyot megél itteti. Hlálozás, üszinte rzvéttel veti H követkézé gyászjelentt: áthó stván úgy mg, mint leánv >/ öz rokon.-j? nevében l mély ájdlomml tudtják, bon szeret, tt elesev. ny. ngyny rokon: Bzáthé stvánná szül. Páll Mári él lek t ik, boldog házsságánk 46-i\ évében hlotti szentségek ájttos elvétele után olyé hó 7-én reggel el 7 érk történt gyá i slhuuytát drág htott öldi mrdvány olyó évi jnuár hó 9 reggé él 0 órkor t' g rém. kth. sírkertbe* örök nyuglomr beiyetstni 4 gsztelő szentmise Udozi olyé évi jnuár hé 8-án, reggel 7 órkor og z égylli róm kik i mplombn.i Miu dnktónk bemnttttl ógy 922 jái 8-án. z örök világosság ti y ksdjék neki Bzántké stvá érje, Bzá thé li érjezett Petrsvics yörgyé leány Pstrovic György ^je. Petrovics Erzsi, Petrovics Byeri, Petro vics Bmike unokái. Pen:intézeti özpont b. enszkobn. prági kormány, hir szerint, zzl terv* Vi ogllkozik, hogy mgyr mintár zl«renzkóbn Pénzintézeti központot lpit. szlovenkéi intézetek bizonyos mértékig ed dig is állmi elleuórz ltt állottk, zonbn it ellenőrzt most, gy * tik, z egz pénzintézeti ügyvitelre kl krj terjeszteni.,\ «.z!"v-:.szk"i i'enziutezet. p t, melynek Jtulás m még ugy-:i kél g, miiliö cseh koron rzvény t8kév( kszdsné meg működét. Footbll club nitiij Már mlük, h«-) ( in t in. i.. «. di rsngbn l megtrtj ngysikerű muitsá t. z idén jnuár B-án, szo bti n i Dózs Vígdé szes termeiben tánccl egyb UHt zártkörű rnevált re de/, md] igen kedres multságnk Ígérkezik. krnevál jelms hiti. iávl k zd Mik Lesz i i i epségvérsey ess ysági versen] n jeloie tessk réi re, zenét i. ri Dei 0 zenekr szolgálttj Belépődijk viglmidóvl személy* ti y, csládjog] 3 melyre) 35 koron. mű t 4 k. dete e>te [\ or kor. z y - srén kipróbált reudezős buzgólkodik Menlkut..Gzdák iprosok rszágos Hu el *zov ékezete" Rimszombtbn. Folyó kó 0 éu délután 3 órk r trtottt l kúié kő gyülé.-éi H li/dk e-, k i) ágo Hitelszövetkezete Rimssom hs, s Qmör kihont-vármegyei Qzd, i Egy* árzövttkezeti k tnácstermi D Ni szá 22. j n u á r t. omiromi Lpok" orgó e.-tékppiiukt z 92 ik évi szeptember mu érdeklőd mellett Podor Jenő igsgté t s zbálirmtototek gyűjteménye bszámolt z ddigi jegyzek zépsikerértl 365-ik szám ltt közzéteu kormányrendelet betérj sztette i igzgtósági tgok jegysezei órtebnében belöldön már jegyzékbe ogll, dv szerint z igzgiósgi-ti imák re.. j körülményre igyelmeztesse ktet llu Gocó Emi, Pelrik á ándor, Fodoi rene. ttteö stván. Léby ároly, Erdélyi Ut- őrzőjét, hogy ezt tudás i z illetékes csehszlo deuö, vn, dr. örköly Józss, Ngy áud r, bekete vák képdise ővsl z okmányokt bélyegeztese.ló/s-t Molnár Jánoi ogllnk helyet, te- le. z ily dóságleveteket z mulett külkép kiutettel rr körülményre, bogy z idegen viseleti hivtlnál egyszeri n csk le kell beygsztétnl z smlitett, külöldön levő értékp megyék még nincsenek teljes létszámbn tép viselve, z igzgtósági tgok további kibőví pírok nosztrilíká'ás jelzett cselekmények ál tének lehetőségét etitották. eligyelő tl nincs érintve es zok oosztiiikálsát e^k utólg ogják eszközölni. bizottsági tgoké Wzgyttié lj oldos : Multság Dunmocson. dunmoc. pád, Lossonczy álmán, V, 0 os János, rl ner mre. Buizló Nivám válztott. pénzügyőri szksz 922 ároár bo 5-éu, meglkulást egyhngúlg kimondt s közgyü.-zer-zí-eie vti.il összes termeiben sártkrű l Folyé hó tén délelőtt 0 órko gyán» táncmultságot rendez. Briópti díj tetsz szet.sk ott Hitelszövetkezet lpító: trtottk i. t. beolyó tiszt jövedelem dunmoesi értekezletet Fodor Jenő áruszövetk íeti lgz«árvák jvr orditttik. ezdete este orkor, gtó eluökléével. z lkuló gy* ti ttteö Zenét duninocsi ovács ároly zenekr ítván vezette. szolgálttj. Uj Modern önyvtár. Öömörj Jenő, Ngy spsrstts i t Érsekújvári t. N< in keü már ővárosb utznunk, h egy jő Modern önyvtárnk, mely háború előtti ssindrsbot kívánunk látni. z érsekújvári tltur-msgyrorsság erős tényezője, volt Ö67 évtől enálló jóhirl Dlegyesűlei bmár meglpítój es egykori szerkesztője küzel ho 2 n ngy operett elődássl egybekötött őben régi Modern önyvtár szellem ben táncmultságr kzül elő. Már sok [ le risességével Uj Modern ouy.'tár cimso hetett hllni olvsni ezen egylet rüked- ngyrányú gyűjteményes vállltot indit meg, velő gárdájáról, mely ugy látszik nem jedett..z utódállmok mgyrság rzére. z l j meg eddigi sikereivel, mert most olyt kr Modern önyvtár iránt érdeklődni üz" produkálni, mivel mjd egzen r gnóditj szerkesztő egénél lehet: Brtislv-Pozsony, közönséget Legutóbbi lódásik egyikéről, Dobrovits-u. H. hová Polgár ároly volt pozsonyi zinigz zenzációs trtlmú Pénz krácso gtó is leutzott, úgy nyiltkozol bog] ennél széliben tökéletesebben műkedvelők nyi ujew szám. krácsonyi számbo, nem játszhttk voln. Ezúttl konkow^ky mely 28 oldl, pénzügyi gzdsági életűnk Freund károm elvonásos világ Lirű táncos egkiváióbbji szóllnk meg. Vezércikket Bárd operettjét Mozitündér-*- djk elő, d Mdrssy-Beck Gyul dr. rt»oráoyi Frigyen rán rendezében berlini per egy volt báró öldreorm pénzügyi terveiről, p nzneves tgj árdozik, kinek ke étől biztos szükéről, drágságról, é ily pénzügyi teríé\t6 nyiltkozik. Vázsonyi Vümosi dr. Weisz siker várktó, nnál is inkább, mert szerep lók legjebbk közé trtoznk. dús ruhákt Fülöp, Beinrioh Ferenc >. keresk. miniszter pénzügyi, kereskedelmi gzdsági problémák elszerel e^y rzét pozsonyi tzin ház dj drbinz, melynél különben sze ról, pitzmüller z sztrák mgyr Bnk kor replök szám meghldj z ötvenet kr< mányzój usztri gzdsági helyzetéről, ery dnlokt z eniet jóhirl vegyeskr énekli Bél közélelmezi miniszter kzóieimez ehát egy oly ritk minden tekintetb n párt problémájáról pr- grmmjáról, Hntos Elemér ln veetbe ke ré$z< m igyrioteligeuciánk állmtitkár Vn de r p uróp i n«n ő t«rv no. N-'y Ferenc v. keresk. miniszter gzdsági tlpr mit mnpság sm mindi látht z esi". különb n minden követelményű k megelelő : isrót, dr. onkoly-hege ándor sertt e tz. z nei r.szt Dubrovy János egyházi nyzt hizllásról, közgzdsági különben egyesület k.rngy látj e', szerkesztők nyiltkozt koronáról es tléz, kinok teìk-t-é.je - t r. l it.tliistg minden sok BZám ktuális cikk riport. : ttjév] nehé. éggel megbirkózik. z egylet vidékieket szám is rendkívül érdekes, Mtlekovtts ándor i> szívesen t - zok kik, rzt óhjtnk dr, v. v. t. t. vezé*oikkezik pénzügyeinkről. enni mltágon. orduljnk megkivóéri igyipri gzdsági vezérek nyiltkoznk z Hdin Győzőhöz Ér sku vár, Corvin te *> ország moltévi gzdsisági é ipri életéről stb. es jelentsék mr be előzetesen érkéz süket, stb, lp e két szám küiön is megrendeih^ő mert i 0 t k csk bizonyos számig ognk ki H» io koronáért, kidóhivtlbn Budpest. b csájttnl ngy < rdekiő iè* mi i t V., Fen nei *k-ter.- 3 l i. emejet 0. Előizeti r sz évre MM koron. - usztriánk 62Í.0 lkos vn áncmuluy zetilpeteren. omá Hccsből jelentik: Most jelentek meg z 920 decembeiében é^ 92. jnuárjábn megejtett rom-zentpéteri prros júság 9t«evi népszvzás utolsó sttisztiki dti, melyek jnuár bő 2 t ste Puszti ádor vendég.jének öse termőiben zári őrű táncmult mgukbn ogllják z nnk idején déhziá ságot rendem Bslépödij személyjegy 0 kor., voktól megszállt stájercnszági rinti i ré szek lkosságál is. do nem s» nk még cs*ádjegy20 koron, ezdete 7 órkor. FelölBurgenlnd népességéről. E szerin usztriánk i leket köszöettd ogdnk. k r ő l *\V\ - U Í ì í v:ín e.ek közül 2,935.7 ) ttokról gondoskodv vn. énét Frks íéti 3,75.7i5 nő, mi szemben z 90oki Qyul jóhbü zenekr olgátttj. népszámlálássl érivel nő Boldog liz- z 922 ik esztendő? vel vló csökkent jelent Ment ő.mit elelnek srrs kbliták. z 92. e> képp születeknek háb rubti vló p* tendó számánk l - ' ' - L BsZg 3 Volt, dásávl mgyrázzák. tíz éven luli gyerme tehát wrencsé len összege 4 H kek szám vei kevebedett. női l két lelső számból kivonj ember két kosság áltlábn gyrpodott, éitkoss g U o!só szám (2-9, kk».- : mrd. B»Wogcsu olyn korosztályokbn, melyeket hábo m tot igórü szám.. két belső ssámst rús veszteség nem érinteti (9+2) két kúi.ö számml (i -g) sokszoros.nrou'nle No/iny* msgsziik ninl zuk, kkor 33 jöu k i ét 3 egymás m lett npilp. ruróc Zintmártonbu m gjelenő szerencsét jelent, boldog lesz 929 zért s Nár. N»v. ezentúl heteukénl csk kétszer í"g mert vsárnppl kezdődött vsárnppl megjeleni. szerkesztős gl nis vált sás z v gzödik. Ngyobb összhngot nem U tehet e távozó Mihály éi Pcurzó z rkesztök helyett képzelni. remery kultét] tnár veszik ki lp Hny mgyr diák tnul brünul ni sz-rk' -«/.te'. egyetemen? külöldön lnuló diákok közül csehszlovák állmpolgárok hboru mr háború előtt is óriási százlékkl emel léttl állmdóssági p nzü^yminis terium kedett ki mgyr diákság szám, de tigy látközli: reprácio bizottsgink i.v2i. évi de ik, lij.^y ez szám háborít beejeztével cember 6 á 872 szám ltt közi lett bi htlms rányokbn emelkedő tendenciái mu. M U olytán igyelmeztetnek e$eh*zlovák tt, Leglább is erre enged következtetni z lttvlók, kiknek háború előtti állmdóssági t-jiiy, hogy Brűnnbcn, hol háború elölt n \g értékppírji z állm területén kivttl táw csk lít 5 0 mgyr diák tnult, pclenleg n k pedig volt osztrák mgyr monrchi 800 mgyrországi é erdélyi diák látogtj területén, hog.t szóbnorgó értékppírokéi műegyetemet Ezek közül körülbelül 500 esik j cebszlovák íllel k képvieelőjéné jegyzékbe mgyr egyetemekről numerus elusus n iltssák l bbélyegstesék, ki sz< bu túlzsúoltság mitt tü! nem vett mgyr diákokr # t c

5 *22 lninr l. ' tluoiáronl Nem lehet merikáb kivándorolni. ráiból jelentik, hogy u meriki konsu Unj >zloven.'kni kivándorlótól tgd** meg z ntlevéljimmot, mert csbloák kolám ságból kivándorlóknk i meriki htárostok í - 'int MgáUpittt m mr ud lett lép?* z állmvsutk lklmzottink *zm..nr. Listj" közti, bog] c.-eh/ák álimvsiiítkon lkhnz.u l'iv'lrvok eyébb lklmzottk szám 920. évi kimuutá* szerint Csehországbn 99 okt. ' 86.0 volt, inig zlovetiekón 22467, sszesen tehát z 92. kimuttá lklmzottt mutt ki. csehszlovák köztársság évkönyvének kimuttás >z^nnt tz^ubu z lklmzottk százs vgyis el több. kimuttás szerint brti-ivi igzgtósé területén } 3 lklmzott H pilseni vonlon.4, kssi vonlon LJ nrünni 5.7, prági 9 végül <z olitzi vou:dr 0/2 Ulmzott esik unndeti ilométerre. Fitl tyúkot tláltk. özhírré tezi i rendőrkpitányb*?, hogy npokbn váro területéi) egy itl tyúkot tláltk, jo^os 5 LJ>U V«n szersn< iám D érd. közössé t*t értesíteni, hogy. évi dbr. én 4 P.»» <í i\ 0*>*JR«>*» l i i i g "l Városház-utc 9. sz. ltt (ch nidthuer hz p i t z e r á n d o E J i»yv-, i-ii-,r, r - rjzszsrkereskedébe MÁRM, NÁDR-UC 29. nsnini,dom>>h. v-.ú: k>»itnvságnáljelentkezzék. 4 terkeezte< t * <w.> -u- H elelői > R N nyitok,! i " ' nsponként r i s s t e j e t, vlmin! z ö s s z e s t e j t e r m é k e k e t ísjt, vj, t ú r ó stb ogomárusiti«érve u. é. k. ónég szíves támogtását vgyok teájes tisidsttel HEL ERZ. r 03 C /!M : v U2 ÁRVERÉ BRDBMÉM, JJlirt biróági v^rphjt«'» z 88. éyi \. t,-. MB«* H bn ei 'nnel k<»zhirr»'«n^zi hogy koárő&i jtrsbirós'e 92 évi 5 óm v^ír/éí.*' knv n.0. i.»n i!r. íihyc/v lro- Bvd áltl képielt Vrg (*bor noirogócsi lkos jvr. egy Remsócán közég végén lkó ídtbirtokot Un W8 4 g jár. csjéig 92 ^vi cmbei bó -án og. litou kilégité t'-grehjt uiju t-vígllt ó MJ r beclt zrvmrhákból átló i''g«>h.-ií!ok nrilvtno árv».-»mi i-. \U«y áror.'sm.-z komáromi jár.^b r.'.ái: '. 5634*2 92, izái ríírz^s- olytán l.w 44 i tr»k»k(»v»'t.-i^s éi ddis en nn. rben bíróilg már megállpított költi gi rjéis llinsócüán «ló> l kásán l'-.-n.» /!-'s.'r»' 922. éol mmár nplánh délelőtt Í< óráj bukittl itetic h-..o. v.iwn íárul.'ho/ók ojy - hivtnk rne?, hogy z érintett ingóságok 8. \ i L-e, ü7, i 08. t-m éitotménen k-{ '!. /.ti/, t-s mellett, legtöbbet igeőnek becsáron lil ' i el lógnk dtni Péthivtnk mii. t.irok. ikik l.noly.-unln ételrr» ' biu / "> kottlséi iseglő kiemttébei trtnk jogot, mennyilb.u, og résukr ogllás ' ek'ii ' voln, v?r«'hjtási irtoklól ki nem tník, bogy eltol iéj i.,m. seiket z áreréj megkezdéig lulírott bírói kiküldöttnél szóvl gy kábn i nt- ni i i tojnk ell or: án.. i t82 ián. M G-ái.. vnics Gyul i»irósági végrehjtó. : untot! Bpitt ^n-ior ntuycidáii tornái * NYLER. e l d c 956/92. :r l imindzoknk, kik clejthetet'cn jó térjem REHBERGER MRE temeten mee elentek, v^y r'vé'iiknek más uton kiíojezt dni szívesek voltk, ezúton ejezem ki bálás köszönetenict t mrom 922. jn. ozv. Rehbercer mrer.ó es ki le ny. "7 HPDEE 928. Árveri hirdet?.ény. Lkzkálls község z 883. évi 20 t,-c lpján z 270 kt homból álló n tár i gykorolblé v d á s z t i j o g o t jnuár 3-én délelőtt n érkor közjegy : hivtlbn nyilvános árver lján 92?. vi Február l-tol \J2Q évi jnuár 3-ig térje 5 évi idótárimr hszonbérbe kidj* z árveri teltételek körjegyzői.iw d tn HogtokintkotMu! Jmskálls, 9R. jnuár 5, Vájn Lázári Ljli ti) )Zn\ hivtl igtgtásátl bwü. megbízott jegyz L" üiíi. 2 li zss község elöljáróságától. Á r v e r é s i hirdu D zs község. j <r- - >.:.i comuei közhírré teszi, hogy mű.u'í-j. Í J ' " kt.-ztrlis holdt itevő te. n. l m gy ikorolbtó vdászti jog 922. ebruár 'ól 92& évi jnuár 8 rpj t*»rji dó 0 (ht) e?r«községh iz in 922 év J n n á r ó 29. n p j á n d é l e l ő t t 9 ói kor megtrtndó nyilvános árveren hszonb rbe í g dtot z árveri eltételek kcségi jegyzűi irodábn hivut órák ltt /:: gtekinth Lök, i. M. december 29, rnyák H á l i l j* try/" hiv! i' (gátsár! megbízott jegyz* l n s%> Eíletáiö iht líz Í k ir 34 c s l l ó k ö z i j á r á s b n 57 m g y r h o l d s z á n t ó zon nli á t v é t e l r e egzben vgy p r c e l l á z v is P E R B E E ÖZÉG E orsz igo isári (922. ói b eluéteíik. Cim o kidóbn - Í ^ pitzer ándor k ö n \ - éz pplrkereskedében. megtrtndó nyilvános árveren legtöbbet Ígérőnek kzpénzizet ellene bon el ogorr dni. zzl, hogy vételi illeték orglmi dó vevő áltl izetendő, liszt rktárból előzetes mérlegel után lesz kidv ntikul, hogy nnk minősé geéri z átvétel után megkereső cég elelő séget vállln. z árverre erülő liszt bruttc súly mintegy 800 küogruioi tesz ki. zükség esetén liszt enti kikiáltás áron lól i el og tdtnl elt omán*, 922 jnuár 8. dr Bsilitícs lms Állmi stiei " <> Vn szr-oncs»:m mélyen tiszteit közönséget ért teni, hj omdron.bn, zéles-utc '2. sz.. vo!t 3 Ügyszám bn 922, tö jnuár hó 23 un d. //.? árkt > Értesít. Á r v e r é s i hirdelmtí^y. jó biiomjiíuánijokkl 9 ó t h lbt.r- biró. lulírott állmi közjegyző ezennel közhírré leszem, hogy omárom vidéki Hitelbnk r.t megkeresée Folytán omáromi sltipm k szvetsége áltl át nem vett 28 zsák meriki nullás Hszte 8,000 koron kikiáltási árbn me^kej'osn «4 dunprti rktárábn, omárnó- L Dr. G H Y C Z Y J Á N iig> ved mrám Váregyt-tc 20. szám.. Február 6*án, hétő. 2, át> i Q n h t- 3. ltin 0*én h» tl kt< b r ii án bétó. dó v - r»k mrh VÍ árrl egynpon községben trttnk meg : : : : : Mrkt>vüs Ljos őjegyző. i öldbirtok: s z t m ű h e l y e m e t J ó k i Mói -r.lcn. zlob o d - é l e h á z b iielyczlem t midőn cüt sziver. tudomásul c!om, egyúttl értesítem mély n tiszteit kozónéget hogy müheiyom* bon mindennemű, z szt>s szkmáb vágó munká kt úgymint épqlet munká kt, üzletberendezeket legmodernebb bútorok ké szítét elválllom. zives támogtást kérek tisztelettel óth JÓZe sztlos.. >".,'rr.p).\. * r?»'t«..-p.!cz" vájijt tuljdonom.

6 6»22 oldt E g y s z e r i d i j i z e t é s e s B i z t o s í t á s o k t, n. n. B i z t o s í t á s o k t mgyr ec né.r.elosztrk koronákbn, lengyel i ^ e i i h k e d v e z d " í D u n.~ eltételek Á l t l á n o s B i z t o s í t ó o l e s ó á r k Vluté«n é m e t n r k l n m e l l e t t R é s z v é n y \u k ö t á r s s á g. Bővebb elvilágosítássl es = íl komáromi oképviseloség vezetője pontos díjszámítássl szolgi B Á R D R Ú R, MRN, Vármegye-utc. eleton RUNZ n ^ o n jnuár ÁNDR un/.<>t/.(l!-iúi-. Gzdsási géprktr: É v u i - i - ó t e p - UÍtltÉr 39Z. «», rir< mellett) " " " Bktironkból zonnli szállításr ján i Hoíher es chrntz. ClytonthuttlPwrth séplókzleteke, elevátort, motor es jrgnyos cséplőkzleteket, eredeti Losonci vetógépeket, ck ekéket, boronák, tüsk. nyürüs é sim hengereket, tölte ég W U ( sz MÁRM F k e r é k p r - r k t á l r. ^^JÜ** = * M j j i 9g. gyhérjn vendéglő nwi.'tn kpáló ekéket, szóró szeleli rostákt, mindenkor kphtok, (erekpárgummík konkolyozót, rtogep. űkszáló es ngy válsztékbn. Gep, motor é s hen szengyüjtóket. iolopr es s^olozino- geroljok Gepzsi ". hóokos k i t tárcsás, hengeres köves drlo- G pszijjk gyári árbn eljes j ó t á l l á s! kt ki erőhjtásr, repvgó Pontos kiszolgálás! E'önyös izeti s*ecskvágó*t, vlmint egz tkr- eltételek' Veíe! előtt kérjen j á n l t o t! mnykmr berendezeket. ejgnzd y ^ * ^ ^ isgzd é s isipros Prt tgji sági berendezeket, k e r é k p á r b. ipri nk 5 öt) o ren sládi vrrccjépeket 5 evi jt^s gedmenyt nyújtunk! mellett. erékpár vrrógép lkt rzek bármilyen gyártmányú gépekhez W t B 77 2 ki íi ilw ' V Leltározás é rkt':rr< r.u» vr> lolytún iui*:yol»l> mennyi <«í hibátl in első minőségű szövöttáro mrdékok 4«méteren kéoti postcsomgok bu z előállítási ár eleértékében kerül nek eldásr, mrdékok szortírozv: iodok, szövöttáruk. zép csikosmintájo xordok, piros-kék lil csikó knvászok, pompái kékestő mintáztok, kék kötényváznk kékgrádlik, estetlen vásznk, zeirek, bál- blousszö vetek, ebét pnmák >tl>. mind legjobb minőségű pmntonáiből Uinden mrdék grntál! hibátln 8 6 m. hossz, cm. széles, ngyon jó minőségd ár vég 40 ni. csk c ttákt i.» in ki.hitink, ii ni ni.-hirlo drbokt minden tvábl élki vltvtsl «pézl rltt*ritjlk. :: l'tvettel $/liitj NRDBÖHMCHE EXLNDURE HRCH & D U B, RECHENBERG, B Ö H M E N. P 0 8 Y E N - 94 Árveri hirdetmény. zilái kté z 88>. évi \ \ t.-e. :\ - lpján /. í27*> k', holdból á htárábn gykorolhtó vdászti jog 922. evi jnuir 3 en d u 2 órkor községi biró házánál nyilvános árveréji 9*2 'vi.-bruár -től l!»28. évi jnuár 84 terjed." 6 éli n»/.'uiléi b«- kidj. ki árveri öltételek ugynott mgukiuchetk. Bil, t jnuár 6. Vjd V é g h Mihály jegyzői hivtl gigtáávl kiró megbízott jegyző sz. Árveri hirdetmény. lászíh. ték /, úrbéns szdktizöség birtokán gyknrolh'** vdászti jog 22 ebruár ho i tol 928 'brur ho Mg terjedő egymáutáni lil évr 82. C jnuár hó.^ npján d- lelőtt 0 órkor Jáilu kltég bívtloi helyiségében B trtndó nyilvános árveren hlonhéiiw dtik, mely árvert*- bérelni ná* koók meghívtnk. z árvert eltétel.k.lászlu k /.- : r<»dájábn m^iriekintbetuk. Mnetu, 92 ját hó.. öiségi elöljáróság. PZER Á N D R könyvnyomdáj, könyv-, ppír-, Írószer- /eneiűkereskede, rönyvktezete omárom, Nádor-utc 29. z. eleon. Elválll báli, esketi. eljegyzi mehivókt. ügyvédi, ktizáégi nyomttványokt, olyóirtok, l3pok kétsltátét. ötz* tében könyvek legmodernebb be kötét koszoruszlg tüzrny-nyomását. Cigrett hüvely ngy tkvár. _ C D Á J! omáromi Eredeti gydgyorrásviz. itüno udito gyógyitl. r v o s i l g j v l v : z összes emzti szervek bel vlmint köszvény rheum. idü:t vese hólyg bjoknál. Rktár-özöuetkezel Rktáron: Petroleum, őrlött rizs, kősó, vlmint kávé egyéb gyrmtáruk mélyen leszállított árbn.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

Í ľ ťę ó ľ ĺ ő ĺ ő ő ľ ĺ ľ ľ ü ü ő ó ľ ľ ľ ľ í ľ Úĺ ľ đ ĺ ťľ ę ľ ĺ ť ő í Ĺ ĺ É Í ó ľ É É ł ł ĺ ó É Í ľľ Ö Ö É Ü É ń Ä ł Á ł Ö É É É ł ŕ ł ŕ É Á ĺ Ó ő ľ ü ĺ ź í í ź ć ü ý ő ĺ ő ń ĺ ü ő ü ó ľ ź í Á đ ľ ü

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

ő ü ö ő ú Í Ó Ż ú ő ü ü ů ő í ů Í ú ő ö ó í ő ő í ú ű ő ö ö ő ź ő Ż ő ú ó í ő ő ő ő í Í ő í ő ú í ü ö ő ő ő ő ő ú ö ó ö ő ő ő ü ó ł ő ő í ő ő ő í ő ő í ő ő ő í ó ź ő ő ő ó í ó ź í ł ő ö ź ó ő í Ö É ł ůź

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben