AP term_fo term_foŵldrajz.indd 1 ldrajz.indd 1 12/5/08 11:01:52 AM 12/5/08 11:01:52 AM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AP 091301 term_fo term_foŵldrajz.indd 1 ldrajz.indd 1 12/5/08 11:01:52 AM 12/5/08 11:01:52 AM"

Átírás

1 AP term_foŵldrajz.indd 1 12/5/08 11:01:52 AM

2 E H 43. ábra A földrengés fészke (hipocentrum [H]) és központja (epicentrum [E]) Földrengések A rengések a mélyben születnek, de a felszínen pusztítanak. A rengésfészekből (hipocentrum) rengéshullámok haladnak tova, elérve a felszínt is. Ahol a legnagyobb a pusztítás, az a rengésközpont (epicentrum). Rengéstípusok Tektonikus rengések Vulkanikus rengések Beszakadásos rengések Mesterséges rengések Az összes földrengés mintegy 90%-a lemezhatárokon pattan ki. A magmaáramlás, a gázkitörés miatt kipattanó enyhébb földrengések. Föld alatti üregek beomlása következtében kisebb moz gások mérhetők. A föld alatti robbantások mesterséges rengéseket idézhetnek elő. A földrengéstannal (szeizmológia) foglalkozó tudósok a földrengések erősségét kétféle skálán mérik. Az egyik az okozott pusztítás alapján meghatározott, 12 fokozatú Mer - calli Cancani Sieberg-skála. Ennek az a hát ránya, hogy csak lakott területen hasz - nál ható, mert a földrengés pusztításának mér tékét méri. A másik módszer a Richterská la. A szeiz mo g ráf által rögzített adatok segítségével a ren géskor felszabaduló energia nagyságát (ma g nitúdó) állapítják meg. Az eddig mért leg erősebb földrengés magnitúdója 9,5 volt (Chile, 1960). Mely kőzetlemezek határán épült San Francisco? Miért követelnek kevesebb áldozatot a mai földrengések az amerikai városokban, mint a fejlődő országok nagyvárosaiban? A földrengéseket fészekmélység alapján három csoportba sorolják: sekélyfészkű rengések (0 70 km), közepes fészkű rengések ( km), mélyfészkű rengések (több mint 300 km). A rengés pusztító ereje annál kisebb, minél nagyobb a fészekmélység. A földrengésekhez kísérőjelenségek társulnak, amelyek fokozzák a pusztítást! Az óceáni területeken lezajlott tengerrengések hatalmas szökőárakat (cunami) idéznek elő, amelyek több tíz méteres vízoszloppal söpörnek végig a parton. Sokszor nem maga a földmozgás pusztít, hanem a meg rongálódott villany- és gázvezetékek okozta tüzek. 44. ábra A földrengés hullámait a szeizmográfnak nevezett eszköz segítségével mérik. Részei: egy forgódob, a mérőpapír és egy felfüg gesz tett íróeszköz. Földrengéskor megremeg a dob, az írókar görbét rajzol, amelyet szeizmogramnak neveznek 45. ábra Az 1906-os San Franciscó-i földrengés pusztítása 30

3 A szakemberek megkísérlik előre jelezni a földrengéseket erre alkalmas műszerekkel, hogy az embereket kitelepíthessék az esetleges katasztrófa előtt, eddig nem sok eredménnyel. Néha meg is akadályozhatók a kisebb földrengések, ha a kőzetekbe vizet préselnek, vagy kisebb robbantásokat hajtanak végre, felszabadítva a kőzetlemezekben felgyülemlett feszültségeket. Egyes országokban, például az Amerikai Egyesült Álla mokban vagy Japánban, már az óvodai oktatásban megtanítják a kicsiket, hogy földrengéskor érdemes az asztal alá vagy az ajtókeret alá bújni, mert így kisebb az esély fejsérülésre, de a legjobb kiszaladni az ut cára. Vulkanizmus és magmatizmus A római mitológiai alak Vulcanus isten nevére ismerhetsz ebben a szóban, de mit is jelent a vul ka nizmus? Azt sejthetjük, hogy a tűzhányókkal van kapcsolatban: nos, azt a jelenséget illeti ez a kifejezés, amelynek során a magma eléri a Föld felszínét. (Ilyenkor már lávának nevezzük.) Ha a magma még a mélyben megszilárdul, mélységi mag ma tizmusról beszélünk, így keletkezik például a gránit. Földünkön hozzávetőleg 600 aktív vulkán található, 96%-uk a lemezszegélyekhez kapcsolódik (ütköző, távolodó, elcsúszó lemezmozgások), aminek okát már láthattad. Magyarországi földrengések A Kárpát-medencében katasztrofális méretű földrengések nagyon ritkán, vagy egyálta lán nem fordulnak elő. Olyan földrengések azon ban ismertek, és a későbbiekben sem zárhatók ki, ame lyek komoly károkat okoznak az epi - centrum környékén. Itt láthatod a jelentősebb magyarországi földrengése ket (helység, évszám és magnitudó): Komárom: ,6, ,3, ,2, ,9, Mór: 1810 (kétszer!) 5,4 és 4,9 Jászberény: ,9 Kecskemét: ,1, ,6 Eger: ,0 Dunaharaszti: ,6 Berhida: ,9. A GeoRisk Földrengéskutató Intézet nyomán Gyűjts korabeli sajtó- és internetes forrásokban információkat a több mint negyedmillió áldozatot követelő, 2004-es cunamiról! Készíts térképvázlatot arról, hol pusztított! Hasonlítsd össze a lenti térképet a 24. oldalon lévővel! Mi az összefüggés? Földrengéses zóna Tűzhányó 46. ábra A földrengéses és a vulkanikus területek a Földön a lemezhatárokat kísérik 31

4 47. ábra A Mauna Loa vulkán Hawaiin Keresd meg az atlaszban a fotón látható vulkánt! Tűzhányó-anatómia A kb km-es mélységű üreg a magmakamra. A magmát a felszínre vezető járat a csatorna, a felső része a kürtő. A felszínen a vulkán szája a kráter. A felszínre került láva és vulkáni törmelék a vulkáni kúp. A mélyben megszilárdult hatalmas kőzettömeg a batolit (a körülötte lévő kőzeteket átkristályosítja). A kiömlő láva és a kiszóródó törmelék építik a palástot. A törmelék lehet bomba, kisebb kődarab (lapilli) és hamu. Ha a magma egy része a paláston át tör utat magának, parazita kúp keletkezik. Parazita kúp Krátter Kürtő Palást Magmacsatorna Batolit Magmakamra 48. ábra Forró pontos vulkánosság Akad jó néhány különleges vulkán Földünkön, amelyik nem kapcsolódik a lemezszegélyekhez. Ezek olyan helyeken születtek (születnek), ahol a felfelé irányu ló magmaáramlás elvékonyította, ki lyu kasztotta a kőzetburkot. Ezek az úgy nevezett gomolyáramlások több száz millió évig is azonos helyen működ nek, miközben a kőzetlemez elúszik fe lettük. Így, mint valami futószalagon szü letnek a tűzokádók. Könnyű belátnod, hogy a sor elején áll a legfiatalabb, a sor végén pedig a legöregebb, már rég kihunyt tűzokádó (pl.: Hawaii-lánc, Tuamotu-lánc). 49. ábra Egy típusos rétegvulkán (sztratovulkán) szerkezete 50. ábra Vulkáni kráter felülnézetből 32

5 Az eróziót a tűzhányók sem kerülhetik el. Ha pusztulásnak indulnak, többnyire kaldera lesz belőlük. A kal dera széles üst vagy katlan formájú, többé-kevésbé kerek mélyedés. Keletkezhet lassú erózió útján: a tűzhányó peremét kitágítják a külső erők (szél, csapadék, jég); de keletkezhet beszakadással is: ilyenkor a kráter alatti, kiürülő magmakamra beszakad. A harmadik lehetőség, hogy robbanással alakul ki a kaldera: ilyenkor a tűzhányó teteje egyszerűen elrepül. A típusos vulkán működése 1. Rezgés. A felfelé áramló magma 3-3,5-es erősségben remegteti a földet. 2. Pipál. Gázok távoznak a kőzetrepedéseken át. 3. Kirobbanás (explózió). A kürtőn az azt eltömő kőzet, majd a hamu és a vulkáni bomba repül ki. Ez a szórt kőzettömeg a tufa. 4. Lávaömlés (effúzió). Ha sűrű a láva, akkor rövid utat tesz meg, hamar kihűl, és így magas vulkáni kúp épül. Ha hígabb a láva, akkor szétfolyik, szétterül, és lapos pajzsvulkán képződik. 5. Utóvulkáni (posztvulkáni) jelenségek. A vulkáni működés szüneteiben, illetve végleges megszűnése után tapasztalható jelenségek. 51. ábra Lávafolyás kötélláva 52. ábra Egymásra rakódott tufarétegek Vedd észre: mint egy- egy modern festmény! Keress a weben a fotókhoz hasonló képeket, és készíts műalkotásokat (pl. montázsokat vagy számítógépes trükköket)! Kúpvulkán Pajzsvulkán Ha a láva szilícium-dioxid-tartalma magas, a láva kevéssé folyós ( ragacsos ), a vulkáni kúp magasra tud emelkedni. A láva lassan, gördülve folyik, viszont sok a törmelékszórás, a robbanás, mert a magma beragad a kürtőbe. (Az üvegfúvók olvadt szilícium-dioxiddal dolgoznak, mégis buborékokat tudnak fújni.) Kúpvulkán pl. a Vezúv és az Etna. Ha a láva szilícium-dioxid-tartalma alacsony, a láva nagyobb viszkozitású (folyékonyabb), és a vulkáni kúp szétfolyik. A híg láva gyorsan folyik, mégis kevéssé veszélyes, mert kevés a törmelékszórás, a robbanás. A magma nem ragad be a kürtőbe. Pajzsvulkánok pl. Izland és Hawaii vulkánjai. 33

6 97. ábra Sivatagi máz a Szaharában vékony, színes bevonat, amely a harmat okozta mállás eredményeként képződik A külső erők okozta felszínformálódás folyamatai: a lepusztítás, a szállítás és a felhalmozás. A lepusztítás a kőzetek lebontásával kezdődik. Ezt az aprózódás és a mállás végzi. (Lásd az előző oldal fotóin!) A szállító munkát végezheti a folyó, a tenger, a szél, a gleccser, de maga a gravitáció is. Így más helyre kerül az anyag, és ott (pl. alföldön, folyótorkolatoknál, hegylábnál) felhalmozódik. Folyamata Aprózódás Csak méretbeli változást eredményez a kőzetben Jellege Fizikai folyamat Kémiai folyamat Típusai Jellemzés Hőaprózódás Fagyaprózódás Növény okozta aprózódás Hőaprózódás: a hőmérséklet ingadozása miatt a kőzet tágul-összehúzódik, ezért repedezik. A forró övezeti sivatagra a legjellemzőbb. Fagyaprózódás: fagypont körüli hőingadozásra van szükség; a kőzetrepedésekbe szivárgó és ott megfagyó víz eredményezi, főleg ma gashegységekben és sarkköri te rületeken jellemző. Növény okozta aprózódás: a fák vastagodó gyökerei képesek kőzeteket repeszteni. Mállás A kőzet kémiai tulajdonságait változtatja meg Kémiai mállás Biológiai mállás Kémiai mállás: savakat tartalmazó vízzel történik, intenzitása a hőmér séklet emelkedésével növekszik. Főként meleg, nedves trópusi területeken hatékony. Biológiai mállás: baktériumok, gom bák, zuzmók, mohák, talajlakó állatok által termelt savas anya gok mállasztják a kőzeteket. Sajátos külső erőnek számítanak a tömegmozgások, amelyek során a nehézségi erő hatására szállítóközeg nélkül történik az anyagáthalmozás. lyen az omlás, a csuszamlás, a kúszás és a folyás. Az omlás során kőzetdarabok zuhannak le a hegyoldalról; csuszamláskor a hegyoldal csúszópályaként viselkedik. A kúszás lassú folyamat, alig észrevehető, gyakran csak a ferde törzsű fák árulkodnak a mozgásról. Ha a talaj vagy az üledék vízzel telített, lefolyhat a lejtőn, ez a talajfolyás. 98. ábra Csuszamlás 54

7 Emelt szintű feladatok A kőzetburok áttekintése Nézz utána a relatív és az abszolút kormeghatározás elveinek! Értelmezd a geoszférák fejlődését és kölcsönhatásaikat (őslégkör, ősóceán, bioszféra)! Ismertesd az őskontinenseket (Pangea, Laurázsia, Gondwana), feldarabolódásuk és összekapcsolódásuk következményeit! Ismerd fel a geoszférák közötti kapcsolatokat! Hasonlítsd össze adatok és ábrák alapján az egyes gömbhéjak jellemző kémiai összetételét, hőmérsékleti, nyomás- és sűrűségviszonyait! Ismerd meg a földmágnesség és a tájékozódás kapcsolatát! Készíts önállóan ábrát a kőzetburok felépítéséről! Sorolj fel topográfiai példákat a kőzetlemezhatárokra, és ezeket mutasd is meg, ismerd fel a térképen! Magyarázd el a nehéz-, a színes- és a nemesfémércek képződését, és támaszd alá példákkal is! Ismertesd a vulkáni működés jellegét és helyét meghatározó tényezőket! Magyarázd el példa segítségével az ún. forró pontok feletti vulkánosságot! Ismerd meg a földrengések erősségmérésének elvét, a rengések kísérőjelenségeit! Ismerd meg a rengésfészek és a rengésközpont kapcsolatát! Mutasd be a hegységképződési szakaszok egymásra épülését és összefüggéseit! Próbálj meg a hegységképződéshez kapcsolódó egyszerű folyamatábrákat rajzolni és elemezni! Magyarázd el és mutasd be példákon a lemezmozgások és a kőzetek keletkezésének és átalakulásának kapcsolatát, a kőzetek anyagainak körforgását! Ismerd fel a kéregszerkezet és az ásványkincsek előfordulása közötti kapcsolatokat! Mutasd be a Föld nagyszerkezeti egységeinek kialakulását és átalakulásukat a földtörténeti idők folyamán! Ismerd fel (képeken, ábrákon) és tudd megkülönböztetni a nagyszerkezeti egységeket! Magyarázd el a nagyszerkezeti egységek formakincsének kialakulását! Ismerd fel (képeken, ábrákon) és különböztesd meg a felszínformákhoz kapcsolódó tájakat, tudd elhelyezni ezeket a kontinenseken és a földrajzi övezetekben! 99. ábra A kőzetek aprózódásához a növények is hozzájárulnak (Dél-Kína) 100. ábra Hegyi patak hordta kavicsos görgeteg a Mont Blanc lábánál 55

8 TARTALOM BEVEZETÉS TÉRKÉPISMERET A térkép fogalma, jellemzői A térképi eszközök A földrajzi fokhálózat KOZMIKUS KÖRNYEZETÜNK A Naprendszer kialakulása, felépítése, helye a világegyetemben A Nap A Nap és kísérői Napfogyatkozás holdfogyatkozás A FÖLD A Föld alakja A Föld mozgásai A Föld szerkezete Lemeztektonika Hegységképződés Földrengések Vulkanizmus és magmatizmus Kőzetek a Földön A talaj A Föld története A Föld nagyszerkezeti egységei A LEVEGŐBUROK A légkör anyagai A légkör szerkezete A levegő felmelegedése, üvegházhatás Időjárás és éghajlat Az időjárási frontok Ciklon és anticiklon A szél felszínformáló tevékenysége Általános légkörzés Víz a légkörben A VÍZBUROK FÖLDRAJZA A felszín alatti vizek földrajza A tengerek földrajza A folyók földrajza A tavak földrajza Komplex vízgazdálkodás A jég földrajza A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG Szoláris éghajlati övezetek Valódi éghajlati övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Függőleges földrajzi övezetesség A kerettanterv topográfiai követelményei FOGALOMTÁR

9 AP term_foŵldrajz.indd 1 12/5/08 11:01:52 AM

3. A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása

3. A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása A kétszintű érettségi vizsgára történő felkészítés során elsősorban a korábban megszerzett regionális földrajzi ismeretek elmélyítése és új szempontok szerinti rendszerezése történik a 11-12. évfolyamon.

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitől. A középszintű érettségi vizsgán

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitől. A középszintű érettségi vizsgán

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja

5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja 5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja Az égitestek közül a Hold van a legközelebb hozzánk, így természetes, hogy évezredek óta foglalkoztatta a tudósok képzeletét. A görög mitológiában

Részletesebben

1. A Föld, mint égitest. A Föld alakja

1. A Föld, mint égitest. A Föld alakja 1. A Föld, mint égitest Az Idő epochában a Földet, mint egyet a kilenc (tíz) bolygó közül érintettük. Kiderült, hála Keplernek, hogy ellipszis pályáján keringi körbe csillagunkat, hogy kicsivel gyorsabb,

Részletesebben

1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei.

1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei. Általános természetföldrajz 1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei. 2. A Föld belsı szerkezete. Lemeztektonika és hegységképzıdés. 3. Kızetek és képzıdési

Részletesebben

FOGALMAK Geoszférák. D-i pólushoz képest. a földrengések által keltett, s a Föld belsejébe behatoló hullámos

FOGALMAK Geoszférák. D-i pólushoz képest. a földrengések által keltett, s a Föld belsejébe behatoló hullámos FOGALMAK Geoszférák gravitációs anomália: mágneses elhajlás (deklináció): rengéshullám: földkéreg: szárazföldi kőzetlemez: óceáni kőzetlemez: földköpeny: földmag: kőzetburok (litoszféra): a számított gravitációs

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANTÁRGYI PROGRAM

FÖLDRAJZ TANTÁRGYI PROGRAM Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Pedagógiai Program Helyi Tanterv FÖLDRAJZ TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Heti óraszámok Képzések megnevezése 9/ 9. 10. 11. 12. Minden

Részletesebben

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitıl. A középszintő érettségi vizsgán

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

HELYI TANTERV. FÖLDRAJZ SÁVOS KÉPZÉS 9. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK

HELYI TANTERV. FÖLDRAJZ SÁVOS KÉPZÉS 9. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK HELYI TANTERV FÖLDRAJZ SÁVOS KÉPZÉS 9. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK A kiemelt képzés céljai nem különböznek a földünk és környezetünk műveltségi terület általános céljaitól. Különösen fontos feladatnak tekinti

Részletesebben

A hegyek és az erdők születése

A hegyek és az erdők születése FEDEZD FEL A FÖLD KINCSEIT! Vojnits András A hegyek és az erdők születése Kossuth Kiadó Tartalom Előszó Gaia Amiről az óceánok mélye mesél Vulcanus és Plutó birodalma Amikor mozog a föld Hegyek születnek

Részletesebben

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Budapest, 2002-2005 Konzulens: Készítette: Prof. Dr. Solymosi József nyá. mérnök ezredes tudományos rektorhelyettes egyetemi tanár, a hadtudomány doktora Dr. Cziva Oszkár

Részletesebben

1. kötet. Az alprojekt száma: 2. Az alprojekt címe: NAT-hoz illeszkedő kulcsfogalom-rendszer, kulcskompetencia-térkép

1. kötet. Az alprojekt száma: 2. Az alprojekt címe: NAT-hoz illeszkedő kulcsfogalom-rendszer, kulcskompetencia-térkép PEDAGÓGIAI RENDSZEREK fejlesztési lehetőségeinek, akkreditálásának, bevezetésének, alkalmazásának vizsgálata, a közoktatás tartalomfejlesztési tevékenységének megújítása érdekében folytatandó K+F +I tevékenység

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik. A tanuló az

Részletesebben

FÖLDRAJZ 8. ÉVFOLYAM

FÖLDRAJZ 8. ÉVFOLYAM TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban FÖLDRAJZ 8. ÉVFOLYAM Szaktanári segédlet Műveltségterület: Földünk és környezetünk összeállította: Buncsák Gábor

Részletesebben

Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak

Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak Földrajzi fogalmak TERMÉSZETFÖLDRAJZ FOGALOM Földrajz Geográfia Földrajzi környezet Csillagászat Asztronómia Univerzum Ősrobbanás Fénysebesség Galaxis Csillag Naprendszer MEGHATÁROZÁS A Föld egészével

Részletesebben

2011. Március 26. Raisz Péter

2011. Március 26. Raisz Péter Általános földtan 2011. Március 26. Raisz Péter Tartalom Ásvány, kőzet fogalma A Föld szerkezeti felépítés (övezetek, elemek) Lemeztektonika fogalma, kőzetlemezek mozgása Hegységképződés Külső felszínformálás

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.10.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.10. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Földrajz készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.10. alapján 9-10. évfolyam 2 FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 2 + 2 óra)

Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 2 + 2 óra) Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 2 + 2 óra) I. A FÖLD ÉS BOLYGÓTESTVÉREI TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDI TÉRBEN ÉS IDŐBEN 1. A napistenektől az UFO-kig A csillagászat rövid története

Részletesebben

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter)

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) Bevezetés A barlang a Föld szilárd kérgében természetes úton keletkezett, ember számára járható méretű üreg. Haladjunk visszafelé a fogalmak meghatározásával: üreg azaz találhatunk

Részletesebben

Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz

Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz 11-12. évfolyam Célok: Felkészíteni a jelölteket az érettségi vizsga sikeres letételére, a földrajzi-környezeti ismeretek és kompetenciák középszintnek megfelelő, gyakorlat-központú teljesítésére: a köznapi

Részletesebben

Földrajz tantárgy helyi tanterve. Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján. Választott taneszközök

Földrajz tantárgy helyi tanterve. Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján. Választott taneszközök Földrajz tantárgy helyi tanterve Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján Választott taneszközök MS-2621 Jónás Ilona, Kovács Lászlóné Dr., Vízvári Albertné: Földrajz 9. Természetföldrajzi környezetünk

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben