TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK UDVARHASZNOSÍTÁSA RECYCLING OF HISTORIC BUILDING'S COURTYARD'S. Kőnig Tamás Kőnig és Wagner Építészek kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK UDVARHASZNOSÍTÁSA RECYCLING OF HISTORIC BUILDING'S COURTYARD'S. Kőnig Tamás Kőnig és Wagner Építészek kft."

Átírás

1 TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK UDVARHASZNOSÍTÁSA RECYCLING OF HISTORIC BUILDING'S COURTYARD'S ÖSSZEFOGLALÁS Kőnig Tamás Kőnig és Wagner Építészek kft. Az építész munkája akkor jó, ha a végeredmény minden léptékében természetes: a nagy szövet, a település szimbiózisban van földrajzi környezetével, az épületegyüttesek, az általuk alkotott külső és belső terek élhetők; az építészeti, szerkezeti részletek tükrözik az évezredek tapasztalatait, ugyanakkor keletkezésük idején korszerűek és céljaikban hosszú távon is azok. A középületek kellő mértékben feltűnőek, de átláthatóak is annyira, hogy megközelítésük és használatuk biztonságos és élvezetes lehessen. ABSTRACT An architect s work is succesfull, if the final result is natural in its every dimension: the large texture, the settlement is in a symbiosis with its geographical surroundings, the building-conglomerates, the inside and outside spaces created by them are liveble, the architectural structural details reflect the experiences of centuries, being modern at their time of origin and in their goals as well for longer terms. The public buildings are cleraly visible, but transparent as well, so that their access and operation can be safe and enjoyable. KULCSSZAVAK Műemlék, épület-újrahasznosítás, épület-áttervezés KEYWORDS Monument, building recycling, building redesign Az építészet célja terek létrehozása, a téralkotás. A meglévő, megmaradónak gondolt épület, épületrész megismerése nem szorítkozhat a falak, épületszerkezetek, burkolatok díszítések kutatására, a továbbhasznosítás szempontjából is szinte a legfontosabb a történeti, és még rendelkezésre álló, esetleg megtartható terek feltárása.

2 Ha a meglévő állapotban az új funkciónak megfelelő tér hiányzik, a továbbfejlesztés során jöhet a be nem épített külső terek beépítése. Alkotó továbbtervezés" az előadás címe. Fontos leszögezni, hogy egy meglévő környezetbe készülő terv nem szorítkozhat szigorúan az önálló építmény belsejével és külső megjelenésével kapcsolatos elképzelésekre, hiszen - mint Pogány Frigyes írja a "szép emberi környezet" című könyvében: az építészeti tevékenység... Nem korlátozódik az egyes épületek, egyedi objektumok létrehozására. Épületek egymás közötti kapcsolatát, együttesét is elsődlegesen építész tervezi. Hiszen ezek a kapcsolatok szintén az életfunkciók térbetagolódásának, színterének szervezését, megvalósítását jelentik, csupán más fokon, tágabb dimenziókban, mint egyetlen épület belsejében. Az építészeti együttesek szintén egységként, építészeti műként foghatók fel, s mint ilyen egységek - ismét összekapcsolódva - még nagyobb, térben még kiterjedtebb együtteseket alkothatnak. Az egységeknek mind nagyobb együttesekké válása a városok nagyságrendjéig, sőt, adott esetben azon túl is terjedhet." Tehát talán legfontosabbak a ház kapcsolatai, és ezen kapcsolatok időbeni változása. (illetve ezen változások lehetősége.) Illusztrálásul bemutatom néhány udvar közelmúltban elkészült, illetve fejlesztés alatt álló, jellegzetes beépítését és elemzem tervezőjük indítékait és megoldásait: Kialakult zártsorú beépítésben az elvárt további hasznos terek kívülről látható új kubusok nélkül "alkothatók" általában a korábbi beépítetlen udvar aláépítésével és beépítésével. Ilyen a Vincze Miklós és Borsos András által továbbtervezett Jálics Ház (a Wam Design épülete), a budapesti, Király utcában.

3 01. A Jálics Ház történeti képe (rehab. Ép.: Vincze Mátyás, Borsos András) 02. A Wam Design beépített udvara (rehab. Ép.: Vincze Mátyás, Borsos András) Jellemző funkcióváltó megoldást mutat a Károlyi Mihály utcai Ybl palota, amelyben Komjáthy Attila belső elosztó csarnoktérként az udvarból többfunkciós aulateret alkotott.

4 03. Az Ybl palota aulatere (rehab. Ép.: Komjáthy Attila) Budapest egyik legszebb szállodája, a körúti Royal Szálló továbbtervezése során a belső udvarokból szállodai közösségi terek alakultak, példázva azt a tipikus folyamatot, mely során városi környezetben a kint és bent hasonul. A rekonstrukció építésze: Marosi Miklós volt. 04. A Royal Szálloda előcsarnoka, a volt udvar (rehab. Ép.: Marosi Miklós)

5 05. A Royal Szálloda udvarlefedése (rehab. Ép.: Marosi Miklós) Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Rákóczi úti épülete korszerűsítésekor a tervező Mányi István némi bővítéssel az eredeti hasznos tereket és az eredeti magas minőséget alkotta újjá. Ez a képletszerű rekonstrukció: "több, szebb és jobb, funkcióváltás nélkül" esete. 06. Egy jellemző ház, az ELTE-épület alaprajza (rehab. Ép.: Mányi István)

6 07. Az ELTE-épület udvarlefedése (rehab. Ép.: Mányi István) Korábban a nagyközönség elől zárt irodaterületekből új, minden irányból bárki által átjárható tereket alkotott Zoboki Gábor és Pottyondi Péter a Dorottya kereskedőház tervezésekor. A magas színvonalú kereskedelmi létesítmény létrehozásával a magánterületből a köz által használható, mondhatnám közterület lett a belváros közepén. 08. A kereskedőház külső nézete (rehab. Ép.: Zoboki Gábor, Pottyondi Péter)

7 09. A Dorottya kereskedőház aulája (rehab. Ép.: Zoboki Gábor, Pottyondi Péter) Talán az első igazi példa arra Budapesten, ahol a barna mező valóban zöld mezővé vált: ez a Millenáris Központ. Amellett, hogy a funkcióváltással sikerült megmenteniük néhány nagyon szép ipari épületet és környezetüket, Benczúr László, Takács Ákos és Wéber József új nyilvános közterületet alkottak, mely azóta belbuda kulturális és rendezvényközpontjává vált. 10. A Millenáris Park részlete (rehab. Ép.: Benczúr László, Takács Ákos, Wéber József)

8 11. A Millenáris Park egy jellemző épülete (rehab. Ép.: Benczúr László, Takács Ákos, Wéber József) Eddig csak kívülről látható nagy épületben teljes, élhető városrészt alkotott Tima Zoltán, szinte láthatatlan funkcióváltással, az üresen álló ipari épületből létrehozott Dorottya-udvar irodaház megalkotásakor. 12. A Dorottya-udvar irodaház kertje (rehab. Ép.: Tima Zoltán) A véleményem szerint ilyen feladatoknál követendő építészi attitűd illusztrálásául itt idézném a hozzáértő, sajnos már nem élő kritikus barátom, Vargha Mihály írásának részletét mely az élet és irodalomban erről a házról jelent meg, és melynek címe "Dorottya esete a kéménnyel".

9 13. A Dorottya-udvar irodaház udvarkapcsolata (rehab. Ép.: Tima Zoltán) az újjáépített gyár - mostantól irodaház - udvarán meghagyták a régi kéményt. Használni nincs mire, de téralakító motívum maradt. Körbeépítették új, zen hagyományokat idéző, szabályos kerttel, amihez tó is tartozik - kellemes pihenőkert a nagy "u" alakú tömb udvarában. a Sas-hegy lábánál, a zsákban végződő út bal oldalán évek óta állt elhagyottan egy leginkább romantikusnak nevezhető gyárépület (1911), eredetileg az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének egyenruha-gyára. Nem különösebb építészeti attrakció, magyar átmeneti darab a vasbetonépítészet hőskorából. Még nem modern, de lapos tetős. A téglával hangsúlyozott álpilléreket stilizált oszlopfejezetek díszítik a homlokzaton, s a párkányon fölébük jönnek még a most újraöntött vasbeton vázák is (ős-posztmodern geg, avagy nincs új a nap alatt). a Dorottya-udvar esetében kívülről a tatarozás mellett csak a négy sarokra ráültetett kerek acél-sapka mutatja, hogy itt átalakítás történt, meg oldalt a régi épület két szakaszát összekötő üvegtornyok, melyek a két végszárny tetején emeletráépítésben futnak tovább. az udvarban az új kert dominál, és a nyolcszögű kémény egyetlen motívumként pont az aszimmetriát jeleníti meg, ezért is telitalálat. Jó arányú tömeg, és a homlokzati felületek ritmusa is rendben van, illenek ide az üvegtornyok, melyekben a magasabb tömb végfalán megismétlődik a homlokzatok tégla és vakolt felületeinek váltakozása. ráadásul a három emelethez hidak vezetnek át a liftállások felől, így teljes épületmagasságú a tér. majdnem pontosan száz évvel a megépítése után újult meg a ház és lett ismét része a fővárosban élő és tevékenykedő emberek életének.... Megfiatalodhatott volna e ház úgy is, ahogy az Dorottyával történik Csokonai Vitéz Mihály furcsa, 1798-as versezetének

10 legvégén, s akkor nem lenne annyira árva az állva hagyott nyolcszögű gyárkémény sem: "Dorottya leveté a vénség szőnyegét, Mint a kígyó szokta téli lebernyegét. Bételének gyenge hússal agg ráncai, Kinövének mind a harminckét fogai, Felderült ajakán friss rózsák nyitának, Szemein idegen lángok lobbanának, Ősz haja töndöklő bársonnyá barnúlna; Szíve benn repesett, teste megújúlna: Egyszóval belőle - csudáltam magam is Delibb dáma válék, mintsem Szemiramis. Kerekded fara is úgy domboroda ki, Mintha birsalmából harapták volna ki. Az építész munkája akkor jó, ha a végeredmény minden léptékében természetes: a nagy szövet, a település szimbiózisban van földrajzi környezetével, az épületegyüttesek, az általuk alkotott külső és belső terek élhetők; az építészeti, szerkezeti részletek tükrözik az évezredek tapasztalatait és az evolúcióból következő átgondoltságot, ugyanakkor keletkezésük idején korszerűek és céljaikban hosszú távon is azok. A középületek kellő mértékben feltűnőek, de átláthatóak is annyira, hogy megközelítésük és használatuk biztonságos és élvezetes lehessen. 14. Az Andrássy úti Wahrmann-ház udvarlefedése (rehab. Ép.: Kőnig Tamás, Wagner Péter)

11 Köszönetnyilvánítás: Köszönöm a történelmi épületekkel kapcsolatos munkáimban nyújtott segítségüket, az eredményes együttgondolkodás lehetőségét, az együttdolgozást összes eddig társtervező kollegámnak, köztük a talán legfontosabbaknak: Wagner Péter DLA építésznek, akivel az elmúlt negyven évben gyakorlatilag minden munkánknál közösen voltunk építészek és Dávid Ferenc művészettörténésznek, aki a legmeghatározóbb volt az épületrehabilitációs feladatok felé fordulásomban, illetve ezek közül az elsők elkészítésében. Köszönöm az előadásomban szereplő, nem általunk tervezett épületrekonstrukciók, bővítések tervezőinek eredményes munkájukat és a lehetőséget, hogy munkájuk eredményét bemutathassam.

TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REVITALIZÁCIÓJA REVITALISATION OF HISTORIC BUILDING'S. Kőnig Tamás Kőnig és Wagner Építészek Kft.

TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REVITALIZÁCIÓJA REVITALISATION OF HISTORIC BUILDING'S. Kőnig Tamás Kőnig és Wagner Építészek Kft. ÖSSZEFOGLALÁS TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REVITALIZÁCIÓJA REVITALISATION OF HISTORIC BUILDING'S Kőnig Tamás Kőnig és Wagner Építészek Kft. Az építés fáradtságba, később pénzbe kerül: az időben is változó elvárások

Részletesebben

XVIII. Országos Főépítészi Konferencia Nagykőrös, 2013. augusztus 28-30. Illeszkedés

XVIII. Országos Főépítészi Konferencia Nagykőrös, 2013. augusztus 28-30. Illeszkedés XVIII. Országos Főépítészi Konferencia Nagykőrös, 2013. augusztus 28-30. Illeszkedés A város kórusmű Az építészeti illeszkedés egyes szempontjai egy urbanista szemével Az illeszkedésnek számos területe

Részletesebben

B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S

B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Főépítészi Iroda ZÁRÓJELENTÉS B U D A P E S T É P Í T É S Z

Részletesebben

A HELY ÉS A RÉTEGEK VISZONÁYNAK ÉRTELMEZÉSE THE INTERPRETATION OF RELATIONSHIP BETWEEN SPACE AND STRATA

A HELY ÉS A RÉTEGEK VISZONÁYNAK ÉRTELMEZÉSE THE INTERPRETATION OF RELATIONSHIP BETWEEN SPACE AND STRATA A HELY ÉS A RÉTEGEK VISZONÁYNAK ÉRTELMEZÉSE THE INTERPRETATION OF RELATIONSHIP BETWEEN SPACE AND STRATA MEDGYESI Gréta Konzulensek: KOVÁCS Péter DLA, KÁNTOR Anita IV. évf. építészmérnök BSc hallgató Debreceni

Részletesebben

AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI

AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI Pécsi Tudományegytem Pollack Mihály Mûszaki Kar DLA - Mesteriskola AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI ELMÉLKEDÉS ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATOK KAPCSÁN Készítette: Bácsalmásy Zoltán Témavezetõ: Kistelegdi

Részletesebben

Árkád 2014/4. e'pite'szeti ' - epito''ipari ' ' magazin

Árkád 2014/4. e'pite'szeti ' - epito''ipari ' ' magazin Árkád 2014/4. e'pite'szeti ' - epito''ipari ' ' magazin hirdete's Építô és Szolgáltató Kft. 9028 Gyôr Új utca 51. Telefon/fax: 06/96-337-203 E-mail: info@mikolasek.hu Honlap: www.mikolasek.hu tartalom

Részletesebben

MEGGYESI TAMÁS: VÁROSÉPÍTÉSZET

MEGGYESI TAMÁS: VÁROSÉPÍTÉSZET MEGGYESI TAMÁS: VÁROSÉPÍTÉSZET EGYETEMI JEGYZET - kézirat - Budapest, 2006 2 VÁROSÉPÍTÉSZET Tartalomjegyzék Bevezetés 5. oldal 1.0. A VÁROSÉPÍTÉSZET ALAPJAI 7. oldal 1.1. A környezet érzékelése és értelmezése

Részletesebben

Építészeti örökségünk helyi védelme

Építészeti örökségünk helyi védelme Építészeti örökségünk helyi védelme 2010 Sátoraljaújhely Budapest Dabas Kaposvár Makó Gyula Építészeti örökségünk helyi védelme 2010 Építészeti örökségünk helyi védelme 2010 Építészeti nívódíj pályázat

Részletesebben

A kultúra és a művészetek városa...4. Védelemre várva...9. Műemléki revízió Vas megyében...14. Hej Biharbojt, Biharbojt...19

A kultúra és a művészetek városa...4. Védelemre várva...9. Műemléki revízió Vas megyében...14. Hej Biharbojt, Biharbojt...19 Képtár A ház, amelynek egyik utcai homlokzati ablaka látható a képen, Balatonszőlős és az egész Balaton-felvidék rohamosan fogyatkozó számú, még nagyobbrészt eredeti állapotban megmaradt épületeinek egyike.

Részletesebben

Ez a három szó fogalmazza meg nekem summázatul Pintér Tamás rajzait, amit

Ez a három szó fogalmazza meg nekem summázatul Pintér Tamás rajzait, amit [ Jegyzet helyett Keményen lágy vonalak Pintér Tamás kiállítására NAGY GÁBOR E számunk szerzõi: ÁGOSTHÁZI LÁSZLÓ DLA, építész BENDE CSABA építészmérnök, KÖH BUDAI AURÉL dr., építészmérnök DUKRÉT GÉZA elnök,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZET SZERKEZETEK. w w w. t e r v l a p. h u. Ára: 890 Ft

ÉPÍTÉSZET SZERKEZETEK. w w w. t e r v l a p. h u. Ára: 890 Ft ÉPÍTÉSZET ÚJDONSÁGOK RÉSZLETEK SZERKEZETEK Ára: 890 Ft w w w. t e r v l a p. h u A szentély kutatása, a kutatás szentélye / Kreatív brit ráncfelvarrás / Campus zöldbe csavarva / Téma: ipari dizájn / Díjazott

Részletesebben

A XIV. MAGYAR INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT TÁMOGATÓI

A XIV. MAGYAR INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT TÁMOGATÓI A XIV. MAGYAR INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT TÁMOGATÓI Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkár Magyar Ingatlanszövetség Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Urbanisztikai Társaság

Részletesebben

Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni?

Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni? Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni? Mára a Károly körút Andrássy út Erzsébet körút Rákóczi út által határolt terület egy sorsára hagyott, sokszor üres és lehangoló, vajúdó városrésszé

Részletesebben

Műemlék Jelentőségű Terület

Műemlék Jelentőségű Terület Budapest belváros Műemlék Jelentőségű Terület - MJT - Védési javaslat 2010. Tartalomjegyzék: Kezdeményező fél: Fiatal Műemlékvédők Egyesülete Budapest rövid leírása Budapest épített örökség Budapest épületállománya

Részletesebben

CIVILNEK LENNI: MÁS SZEMLÉLETTEL RENDELKEZNI(?)

CIVILNEK LENNI: MÁS SZEMLÉLETTEL RENDELKEZNI(?) Civil_Szemle_2011_4_beliv 12/25/11 6:48 AM Page 113 CIVILNEK LENNI: MÁS SZEMLÉLETTEL RENDELKEZNI(?) Ferenczi Tünde A Károly körút Andrássy út Erzsébet körút Rákóczi út által határolt terület mára Budapest

Részletesebben

EGYMÁS MELLETT KÖLCSÖNHATÁSOK ÉPÍTETT KÖRNYEZETBEN

EGYMÁS MELLETT KÖLCSÖNHATÁSOK ÉPÍTETT KÖRNYEZETBEN EGYMÁS MELLETT KÖLCSÖNHATÁSOK ÉPÍTETT KÖRNYEZETBEN 1 2 Pelle Zita konzulens: Marosi Bálint DLA Opponens: Somogyi Krisztina BME Építőművészeti Doktori Iskola 2015 június 3 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ Térbeli

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉTÔL A TERVEZHETÔ JÖVÔ LEHETÔSÉGÉIG

AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉTÔL A TERVEZHETÔ JÖVÔ LEHETÔSÉGÉIG OROSZ BÁLINT osztályvezetô, VÁTI Kutatási és Mûemléki Iroda AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉTÔL A TERVEZHETÔ JÖVÔ LEHETÔSÉGÉIG A mai magyar mûemlékállomány több mint 10 000 objektumból áll, településeink

Részletesebben

IMAGINE DESIGN OUT NOW! Available as a tablet app for ipad or Android. Free to download in the store.

IMAGINE DESIGN OUT NOW! Available as a tablet app for ipad or Android. Free to download in the store. IMAGINE DESIGN see making off deltalight.com/design OUT NOW! Available as a tablet app for ipad or Android. Free to download in the store. H-1025 Budapest, Szépvölgyi út 146. www.belight.hu discover new

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÉGLAÉPÍTÉSZET. 1. Bevezető

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÉGLAÉPÍTÉSZET. 1. Bevezető A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÉGLAÉPÍTÉSZET 1. Bevezető Ha egy turista Hódmezővásárhely utcáit járja, talán feltűnik neki, hogy mennyi tégla veszi is körbe. Ez még ma is így van, noha a járdákat ma már szinte sehol

Részletesebben

KORTÁRS MAGYAR ÉPÍTÉSZET SZEMÉLYES TALÁLKOZÁS EGY IDŐS MESTERREL VIRÁG CSABA, ÉPÍTÉSZ

KORTÁRS MAGYAR ÉPÍTÉSZET SZEMÉLYES TALÁLKOZÁS EGY IDŐS MESTERREL VIRÁG CSABA, ÉPÍTÉSZ KORTÁRS MAGYAR ÉPÍTÉSZET SZEMÉLYES TALÁLKOZÁS EGY IDŐS MESTERREL VIRÁG CSABA, ÉPÍTÉSZ Buzder-Lantos Zsófia, Gönczi Orsolya BME TERVEZŐ SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS I. CIKLUS 2005-2007 KORTÁRS MAGYAR ÉPÍTÉSZET SZEMÉLYES

Részletesebben

Történelmi város és kortárs művészet Vizuális művészet és mecenatúra

Történelmi város és kortárs művészet Vizuális művészet és mecenatúra Történelmi város és kortárs művészet Vizuális művészet és mecenatúra Konferencia a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Székházában 2007. november 15. Rendező: MKISZ Interdiszciplináris Szakosztálya Tartalomjegyzék

Részletesebben

CELLDÖMÖLK TELEPÜLÉSSZERKEZETI

CELLDÖMÖLK TELEPÜLÉSSZERKEZETI CELLDÖMÖLK TELEPÜLÉSSZERKEZETI és SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006. november 220TSZT-A4-08.doc T E R V E Z Õ K J E G Y Z É K E Generáltervezõ: SCHÕMER Településrendezési és Építészeti Kft.. Schõmer András vezetõ

Részletesebben

Közelmúltban átadott építészeti művek válogatás. Új építések, bővítések, felújítások, rekonstrukciók

Közelmúltban átadott építészeti művek válogatás. Új építések, bővítések, felújítások, rekonstrukciók 2015. április építész közlöny műhely magyar építész kamara 239 Fotó: László János, Civertan Közelmúltban átadott építészeti művek válogatás Állami és magánberuházások Épületek az Országháztól a lakóházig

Részletesebben

Fizess elõ! Tetszik, amit csinálunk? Szolgálati közlemény. 10 lapszám: 12 325 Ft 10 lapszám diákoknak, Facebook lájkolóinknak: 10 875 Ft. Gratulálunk!

Fizess elõ! Tetszik, amit csinálunk? Szolgálati közlemény. 10 lapszám: 12 325 Ft 10 lapszám diákoknak, Facebook lájkolóinknak: 10 875 Ft. Gratulálunk! Tetszik, amit csinálunk? 10 lapszám: 12 325 Ft 10 lapszám diákoknak, Facebook lájkolóinknak: 10 875 Ft 10 lapszámos digitális elõfizetés: 8500 Ft Régebbi lapszámaink: 1450 Ft helyett 1000 Ft Rendelésed

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda

Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda 2 JEGYZET HELYETT Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda KÖZLEMÉNY Varga Kálmán Kulturális Örökségvédelmi Hivatalbeli elnöki megbízását saját kérésére, hosszabb egyeztetést követõen, érdemei elismerése

Részletesebben

Salamin Ferenc: Szerencs, közfürdő felújítása és átalakítása, 2007. A címlapon: kőfalrészlet Salamin Ferenc szerencsi városkapujáról.

Salamin Ferenc: Szerencs, közfürdő felújítása és átalakítása, 2007. A címlapon: kőfalrészlet Salamin Ferenc szerencsi városkapujáról. TIZENkilenceDIK ÉVFOLYAM első SZÁM 2 elfogult sorok a paralel építészirodáról ÉPÜLT 2007-ben 8 paralel kravár ágnes 9 axis Erhardt gábor kováts ábel márton lászló attila SALAMIN ferenc 21 Beöthy & Kiss

Részletesebben

A MADÁCH-SÉTÁNY. Készítette: Szebeny Judit szociológia, V. évf. 2002/2003. 2. félév

A MADÁCH-SÉTÁNY. Készítette: Szebeny Judit szociológia, V. évf. 2002/2003. 2. félév A MADÁCH-SÉTÁNY Készítette: Szebeny Judit szociológia, V. évf. 2002/2003. 2. félév TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 I. AZ ERZSÉBET SUGÁRÚT... 3 1.) A BUDAPESTI VÁROSTERVEZÉS KEZDETEI...

Részletesebben

Beszélgetés Karácsony Tamás építésszel

Beszélgetés Karácsony Tamás építésszel NAGY T. KATALIN Beszélgetés Karácsony Tamás építésszel - Milyen ma építésznek lenni? Milyen helyzetben van ez a szakma? - Azt gondolom, hogy a szakmám nincsen jó helyzetben, nem egy elismert, nem minden

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT ZÁRÓJELENTÉSE

ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT ZÁRÓJELENTÉSE ORSZÁGOS KORÁNYI TBC ÉS PULMONOLÓGIAI INTÉZET SEBÉSZETI ÉPÜLET BŐVÍTÉS ÉS REKONSTRUKCIÓ ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT ZÁRÓJELENTÉSE Budapest, 2005. május TARTALOMJEGYZÉK I. Tervpályázat célja, tárgya, jellege

Részletesebben

TANULMÁNY Pécs Belváros jövőkép-fejlesztési lehetőségeinek feltárása

TANULMÁNY Pécs Belváros jövőkép-fejlesztési lehetőségeinek feltárása TANULMÁNY Pécs Belváros jövőkép-fejlesztési lehetőségeinek feltárása Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa Közterek és Parkok újjáépítése II. ütem projekthez kapcsolódóan köztérfejlesztési társadalmi akciók

Részletesebben