AZ AKÁCGAZDÁLKODÁS ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AKÁCGAZDÁLKODÁS ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE"

Átírás

1 Erdészeti Tudományos Intézet Ökonómiai Osztály - Sopron AZ AKÁCGAZDÁLKODÁS ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE Kor, kor, vágáskor(kár?). Nagy I. Marosi Gy. Juhász I.

2 Vizsgálat célja A tervezett vágáskoroknak legalább a fatermesztési elsődleges rendeltetéseknél a pénzügyi vágásfordulóhoz kell közelíteniük, de az számottevően alatta van a jelenlegi átlagosnak, mivel: őshonos főfafajainknál általában követelmény a természetes mag felújítás (magtermő kort el kell érniük), vagy egyéb szempontok miatt emelik a vágásfordulót (természetvédelem, talajvédelem, közjólét, fontos célválaszték, stb. csak úgy!).

3 Vizsgálat célja Ezzel szemben az akác idegenhonos, invazív fafaj, felújítása vegetatív gyökérsarjakra alapozott, ültetvényszerű állományai legfeljebb egy szántóhoz képest magasabb ökológiai értékűek. Ahol átok, ott mielőbb vágjuk, annál előbb át tudjuk alakítani őshonos állománnyá, ahol áldás, ott a fiatalkori gyors növekedését kihasználva optimalizálhatjuk a pénzügyi hozamot! A vizsgálat célja az akác ökonómiai vágáskorának meghatározása a termőhely függvényében és összehasonlítása a jelenlegi gyakorlattal.

4 Ez a kép él bennünk a magyar akácosokról.

5 És a valóság

6 Anyag OEA 2011/2012 adatbázisa (NEBIH Erdészeti Igazgatósága) Akác elkülönült állományrészben Terület >= 0,5 ha Aktuális kor év között Záródás, elegyarány >= 50% Tervezett vágáskor év Minta nagysága

7 A magyar akác NEBIH Erdészeti Igazgatósága, évi mérlegadatok Faállománnyal borított erdőterület ha Akác főállományú terület ha Részarány 24 % Egyéb adatok a minta statisztikái alapján Akác fafaj által borított terület ha Fentiből erdőgazdálkodás alatt tartott ha 80 % Rendezetlen gazdálkodású ha 20 % Mag ha 33 % Megoszlás eredet szerint Gyökérsarj ha 57 % Tuskósarj ha 10 %

8 A magyar akác Fatermési osztály - kor - magasság összefüggése Regresszió analízis, adott szakaszon H (m) I.FTO II.FTO III.FTO IV.FTO V.FTO VI.FTO minden vizsgálatnál II. fokú polinom Kor (év)

9 A magyar akác Fatermési osztály - átmérő - kor összefüggése D1.3 (cm) I.FTO II.FTO III.FTO IV.FTO V.FTO VI.FTO Kor (év)

10 A magyar akác A fatérfogat a szögszámlálós mintavétellel felvett erdőrészletek adataiból származik, erdőrészlet, ha Fatermési osztály - fatérfogat - kor összefüggése D1.3 (cm) I.FTO II.FTO III.FTO IV.FTO V.FTO VI.FTO Kor (év)

11 A magyar akác Tervezett vágáskorok területtel súlyozott átlaga IV. FTO 29% III. FTO 17% V. FTO 28% II. FTO 3% I. FTO 0% VI. FTO 23%

12 Sarjgazdálkodás műveletei és költségei Valamennyi költség évi ÁFA mentes vállalkozói díj, gyakorlati tényszámok -10 adatszolgáltató termelő.

13 Fahasználat árbevételei

14 Módszer

15 Módszer Akác gyökérsarj felújtás III.FTO 1,04=p Ráfordítás aktuális viszonyítási diszkont diszkontált Bevétel prolpongál- költség aktuális tényező költség akt.évben. va Művelet, költségtényező Ft/ha év Ft/ha Ft/ha Ft/ha Erdőfelújítás Talajelőkészítés Gyökérszaggatás géppel , I.kivitel Folyamatos készlet ápolása,pótlása Tuskósarjak leverése , Tőszám beállítás(válogatás+kúszónövények) , Fahasználatok C 0 Tisztítás TKGY NFGY EÜ I EÜ II VH-TRV Hozamolás Lábon álló ár összesen VH-ra prolongálva Ft/ha Lábon álló ár - C0 (termelés eredménye) Ft/ha Osztva((1,0p^f)-1) Ft/ha Vadászati jog tőkeértéke (250 Ft/ha/év) Ft/ha Hozzáadva a termelési eredményhez Ft/ha Üzemirányítási költség K= K/0,0p ( Ft/ha/év)/0,04 Talaj hozadéki érték(vágásforduló járadéka, THÉ) Vágásforduló hossza (f) Évi járadék Éj =( 0,0p*THÉ)/((1,0p^f)-1) Befektetési érték Bé = THÉ/((1,0p^f)-1) Ft/ha Ft/ha 35 év Ft/ha/év Ft/ha

16 Eredmények A korszaki járadék (talajérték) alakulása fatermési osztályonként I. FTO THÉ = a szabályos koreloszlású üzemosztály éves járadéka. Korszaki járadék (Ft/ha) II. FTO III. FTO IV. FTO V. FTO VI. FTO R 2 =0,97-0,98 Ésszerű ráfordítások mellett mindig pozitív tartományban marad! Egy magyar család tisztességes megélhetéséhez ha terület kell! Kor (év)

17 Eredmények Éves járadék fatermési osztályonként I. FTO II. FTO III. FTO R 2 =0,98-0,99 Éves járadék (Ft/ha/év) IV. FTO V. FTO VI. FTO Ésszerű ráfordítások mellett!! Kor (év)

18 Eredmények A befektetési érték alakulása fatermési osztályonként R 2 =0,98-0, I. FTO Befektetési érték (Ft/ha) R 2 =0,98-0,99 II. FTO III. FTO IV. FTO V. FTO VI. FTO Üres vágásterület javasolt vételára! Kor (év)

19 Eredmények Az optimum és a mai gyakorlat különbsége 6.5 milliárd Ft/év/Magyarország! Hasznosítás mértéke?

20 Javaslatok A magas tényleges vágáskor csak részben igazgatásfüggő, a gazdálkodói döntés (nem döntés) következtében még a tervezettet is jelentősen meghaladja (rendezetlen viszonyok, vagy a szakmai tapasztalat hiánya gyenge termőhelyen az idő előre haladtával nem javul értékelhetően a választékeloszlás)! Mennyi legyen az akác tervezett vágáskora? A) Termőhelytől függetlenül 20 év? (Nem képződne rönk választék, a piac azonnal korrigálna!) B) Termőhelytől függő, I-II. FTO év, III-IV. FTO év, V-VI. FTO év? (Ekkor a termőhely függő potenciális választékeloszlás javulna.) C) Gazdálkodói döntés?

21 Javaslatok Üléspont és álláspont! Erdészeti és természetvédelmi igazgatás; ÉRDEKTELEN! Fafeldolgozás; jó termőhelyen a magasabb vágáskorban érdekelt (alapanyag ellátás biztonsága) B variáns. Termelő; a maximális pénzügyi hozamban érdekelt A variáns. A primér fafeldolgozás a termelő tevékenysége C variáns. Az akác tervezett vágáskora 20 évtől kezdődően legyen szabad erdőgazdálkodói döntés!

22 Javaslatok Odavezető út,utak A) Jogszabályi változtatás nélkül; a hosszú távon is akácgazdálkodásra szánt erdőterületeken a vágásérettségi szakasz alsó értékét 20 évben határozzuk meg, ami következetesen jelenjen meg az erdőtervekben. Az adott 10 éves ciklusban ezt elérő állományok kapjanak TRV előírást, míg a már tervezéskor is 20 éves kort meghaladók a TRV előírás mellett negatív vágásérettségi mutatót. Ekkor a vágom - nem vágom kérdéskör szabad gazdálkodói döntés, a nem vágomnak nincs szakmai és/vagy eljárásjogi következménye. Az átmeneti időszak így is minimum 10 év, a választott megoldás kockázata csekély, az átmenet jól kézben tarható!

23 Javaslatok B) Jogszabályi módosítással: az akácgazdálkodásra szánt területek művelési ág megtartási kötelezettség mellett szabad rendelkezésű erdőbe, vagy fásításba kerüljenek át, az akácgazdálkodásból az erdészeti igazgatás lépjen hátra. Ez kockázatosabb megoldás, bár ésszerű megközelítés!

24 Felhasznált irodalom és köszönet nyilvánítás Felhasznált irodalom: Márkus L.; Mészáros K. 2000: Erdőérték-számítás. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest. MgSZH, Erdészeti Igazgatóság 2010: Erdővagyon, Erdő- és Fagazdálkodás Magyarországon, Bp. Rédei K.; 1985: Akác országos fatermési tábla Köszönetnyilvánítás: NÉBIH Erdészeti Igazgatóságának a soron kívüli és térítésmentes adatszolgáltatásért! Luzsi József (Szolnok); Kiss János (Debrecen); Szabó Vendel (Mórichida); Limp Tibor (Győr); Dénes Károly (Hosszúpereszteg); Zsuppán Ernő (Sárvár); Kreiner Roland (Zalaegerszeg); Vízvári Ottó (Nagykanizsa); Vargovics József (Nagykanizsa) és Mocz András (Somogyszob) kollégáknak a közreműködésért!

25 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

2. A magyar magán-erdőgazdálkodás erdővagyonának bemutatása

2. A magyar magán-erdőgazdálkodás erdővagyonának bemutatása 1. Bevezetés A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdővagyon-gazdálkodási Intézete által működtetett Magán-erdőgazdálkodói Tesztüzemi Hálózat a 2003. évben elindította az első tényleges adatgyűjtését. Ez a jelentés

Részletesebben

Erdészeti és ültetvény eredetű fás szárú energetikai biomassza Magyarországon

Erdészeti és ültetvény eredetű fás szárú energetikai biomassza Magyarországon Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egyetem Erdészeti és ültetvény eredetű fás szárú energetikai biomassza Magyarországon Kutatásvezető: Dr. Szajkó Gabriella A tanulmány elkészítésében

Részletesebben

E R D É S Z E T I S Z Á M V I T E L É S P É N Z G A Z D Á L K O D Á S

E R D É S Z E T I S Z Á M V I T E L É S P É N Z G A Z D Á L K O D Á S NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR MATEMATIKAI ÉS ÖKONÓMIAI INTÉZET E R D É S Z E T I S Z Á M V I T E L É S P É N Z G A Z D Á L K O D Á S K é z í r a t Összeállította: P r o f. D r. L e t t B

Részletesebben

Erdőtervezési munkák az Észak-Hansági Erdőtervezési Körzet területén

Erdőtervezési munkák az Észak-Hansági Erdőtervezési Körzet területén Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet Erdőrendezéstani Tanszék Erdőtervezési munkák az Észak-Hansági Erdőtervezési Körzet területén Diplomaterv

Részletesebben

FERTŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 9431 FERTŐD, MADÁCH SÉTÁNY 1.

FERTŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 9431 FERTŐD, MADÁCH SÉTÁNY 1. FERTŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 9431 FERTŐD, MADÁCH SÉTÁNY 1. KÖZINTÉZMÉNYEK FŰTÉSI RENDSZERÉNEK MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSSAL TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA AZ ALPOKALJA-IKVAMENTE LEADER EGYESÜLT

Részletesebben

A MAGÁN-ERDŐGAZDÁLKODÁSI SZEKTOR KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE

A MAGÁN-ERDŐGAZDÁLKODÁSI SZEKTOR KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdőgazdálkodási és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdővagyon-gazdálkodás (E3) program Schiberna Endre doktori szigorlatának írásbeli dolgozata A

Részletesebben

A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK ÚJABB EREDMÉNYEI

A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK ÚJABB EREDMÉNYEI DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK ÚJABB EREDMÉNYEI KÉSZÜLT A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ROTH GYULA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA, AZ ERDŐGAZDÁLKODÁS

Részletesebben

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján Bevezetés. A Nemzeti Erdőprogram jelentősége Az utóbbi évtizedekben az erdők

Részletesebben

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 2013.08.01 14 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS Szerzők: Dr. Gerencsér Kinga Dr. Jáger

Részletesebben

Erdészettudományi Közlemények

Erdészettudományi Közlemények Erdészettudományi Közlemények 2. évfolyam 1. szám 2012 61 71 oldal HOMOKI LEUCE-NYÁRAK TERMESZTÉSI TECHNOLÓGIAI MODELLJEI Keserű Zsolt és Rédei Károly Erdészeti Tudományos Intézet, Ültetvényszerű Fatermesztési

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról [Vastag betűvel az 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.), vékony betűvel a 153/2009. (XI. 13.) /2010. (.)

Részletesebben

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Alföldi Erdőkért Egyesület KUTATÓI NAP XXII. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Támogatta: Lakitelek 2014. Megjelent az Alföldi Erdőkért Egyesület gondozásában Szerkesztő: Lipák László ISBN 978-963-12-0848-1

Részletesebben

MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE

MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE Készítette: Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség megbízásából, az Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

FAHASZNOSÍTÁS ELTÉRŐ ERDÉSZETI, GAZDÁLKODÁSI ADOTTSÁGOK

FAHASZNOSÍTÁS ELTÉRŐ ERDÉSZETI, GAZDÁLKODÁSI ADOTTSÁGOK FAHASZNOSÍTÁS ELTÉRŐ ERDÉSZETI, GAZDÁLKODÁSI ADOTTSÁGOK 1. Az erdőgazdálkodás mezőgazdaságtól is eltérő finanszírozási - támogatási rendszere A világ legtöbb országában politikai, társadalmi megfontolásokból

Részletesebben

gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 2. SZÁM, 2011 Az erdők éve 2011! NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁS AZ ERDŐKÉRT SOLYMOS REZSŐ

gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 2. SZÁM, 2011 Az erdők éve 2011! NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁS AZ ERDŐKÉRT SOLYMOS REZSŐ 130 gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 2. SZÁM, 2011 Az erdők éve 2011! NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁS AZ ERDŐKÉRT SOLYMOS REZSŐ Kísértet járja be Európát és Észak-Amerikát: az erdőpusztulás kísértete. Ezzel a drámai hangvételű

Részletesebben

Többcélú erdőállapot-felmérések módszertanának kidolgozását megalapozó irodalmi áttekintés

Többcélú erdőállapot-felmérések módszertanának kidolgozását megalapozó irodalmi áttekintés Többcélú erdőállapot-felmérések módszertanának kidolgozását megalapozó irodalmi áttekintés Szerzők: Szmorad Ferenc, Kelemen Kristóf, Kovács Bence, Standovár Tibor ELTE Biológiai Intézet, Növényrendszertani,

Részletesebben

erdőtelepítési engedély (az erdőtelepítési kivitelezési terv jóváhagyó határozata). Az erdőtelepítési első kivitelhez nyújtott támogatás

erdőtelepítési engedély (az erdőtelepítési kivitelezési terv jóváhagyó határozata). Az erdőtelepítési első kivitelhez nyújtott támogatás 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

Jelen levél aláírói, mint a hazai erdőgazdálkodókat minden szinten képviselő szervezetek kiemelten üdvözlik a Nemzeti Energiastratégia készítését!

Jelen levél aláírói, mint a hazai erdőgazdálkodókat minden szinten képviselő szervezetek kiemelten üdvözlik a Nemzeti Energiastratégia készítését! Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége Magyar Erdőgazda Szövetség Országos Erdészeti Egyesület 1012 Bp. Kuny u. 13-15 www.fagosz.hu 1021 Bp. Budakeszi

Részletesebben

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosításáról

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosításáról Környezet- és természetvédő szervezetek véleménye, és javaslatai Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosításáról szóló kormány előterjesztésről (A vélményezés az FVM által kiadott,

Részletesebben

124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet

124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Hajósi-homokpuszta (HUKN20014) NATURA 2000 terület fenntartási terve Egyeztetési dokumentum (1. Javaslattevő fázis) Készítette:

Hajósi-homokpuszta (HUKN20014) NATURA 2000 terület fenntartási terve Egyeztetési dokumentum (1. Javaslattevő fázis) Készítette: Hajósi-homokpuszta (HUKN20014) NATURA 2000 terület fenntartási terve Egyeztetési dokumentum (1. Javaslattevő fázis) Készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft. 6500 Baja, Szent László u. 105. sz. 1 A NATURA

Részletesebben

5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás 5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás A támogatás jogalapja: Az 1698/2005/EK rendelet 36. (b) (iv), 42. és 46. cikke. Az 1974/2006/EK rendelet 30.

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20009 Ostffyasszonyfa-csöngei legelő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter,

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISE

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISE DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISE VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezető: DR. BUZÁS GYULA A MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁS ÖSSZEHANGOLT

Részletesebben

Új erdőtörvény. Kiss János Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Új erdőtörvény. Kiss János Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Új erdőtörvény Kiss János Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti erdőprogram 2006-2015 A Nemzeti Erdőprogram egy országosan elfogadott, az ágazatok közötti tervezési folyamat eredményeként

Részletesebben

Amit a számok mutatnak az erdészeti részvénytársaságokról

Amit a számok mutatnak az erdészeti részvénytársaságokról Erdővagyon-gazdálkodási közlemények 2 Amit a számok mutatnak az erdészeti részvénytársaságokról Lett Béla Stark Magdolna Horváth Sándor Juhász István Szabó Zsófia Vágyi Ferenc Sopron, 2013 Amit a számok

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20011 Kenyeri reptér kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter, 2014.01.31.

Részletesebben

A DENDROMASSZÁRA ALAPOZOTT HŐENERGIA- TERMELÉS REALITÁSA MAGYARORSZÁGON

A DENDROMASSZÁRA ALAPOZOTT HŐENERGIA- TERMELÉS REALITÁSA MAGYARORSZÁGON Tóth Tamás Szegedi Sándor A DENDROMASSZÁRA ALAPOZOTT HŐENERGIA- TERMELÉS REALITÁSA MAGYARORSZÁGON Bevezetés A gazdasági és a lakossági energiaigény zavartalan, és folyamatos kielégítése minden társadalom

Részletesebben

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27.

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27. A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László WWF füzetek 27. Tartalom II A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László Szerzők:

Részletesebben