DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT magánjogi válogatott szakirodalom (válogatás 1945 előtt)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT magánjogi válogatott szakirodalom (válogatás 1945 előtt)"

Átírás

1 Acsády Sándor Magános magyar törvény kérdések- és feleletekben / előadva acsádi Acsády Sándor által. - Pest : Trattner-Károlyi, p. ; 19 cm B4/ Alföldi Ede. Bírói gyakorlatunk magánjogi szabályai / Alföldi Ede. - Budapest : Grill, p. ; 19 cm B4/ Almási Antal A tilos cselekmény a magánjogban / írta Almási Antal. - Budapest : Grill, p. ; 24 cm B4/ Balogh Arnold Bölöny László Törvény és bíró : dolgozatok az igazságügy köréből / Balogh Arnold. - Budapest : Politzer Zs., p. ; 19 cm A köteles rész jogállása / ; [közread. a] Magyar Jogászegylet. - Budapest : Athenaeum, (A Magyar Jogászegylet könyvkiadóvállalata ; 6. évf., 3. k. ) Érdekeszme töredékek /. - Budapest : Grill K., p.. - (Polgári Jog Könyvtára ; 17. ) Jellegtartó és jellegvesztő kötelmek /. - Budapest : Grill K., p.. - (Polgári Jog könyvtára ; 38. ) Kötelemvalósulás /. - Budapest : Pesti Lloyd-Társ., p.. - (Polgári Jog Könyvtára ; 2. ) Magyar védjegyjog / írta. - Budapest : A szerző, p. ; 23 cm. - (A "Polgári Jog" Könyvtára ; 19. füzet ) B4/ B2/66:6: B2/211: B2/211: B2/211: B2/211: Anyagi magánjog az ősiség /hűbér/ eltörlése alapján, telekkönyvi szabályok megfelelő alkalmazásával, az újabb jogtudomány számára : radikális reformok : a tulajdon elismerése B4/2632 erkölcsileg kötelező : tulajdonjog egyelőre fenntartva / nagybölöni Bölöny László. - Bánffyhunyad ; Kolozsvár : Gombos F., , [2] p. Dósa Elek Erdélyhoni jogtudomány, melyet az alkotmányos Erdélyhonban az dik év olta törvényszerűen költ, s az 1849-dik évig érvényességgel bírt törvények és szokások szerint szerk. Dósa Elek. - Kolozsvár : Gámán Ny. : Római kat. lyceum, bel.-év. ref. főtanoda bef., db ; 23 cm könyverdélyhoni közjogtan. - XLIII, [3], 244, [1] p. könyverdélyhoni magyar magánjogtan. - XVI, 580, [2] p. könyverdélyhoni magyar pertan. - XIII, 327, [3] p. B6/1010: Emődy Dániel Fodor Ármin szerk. Frank Ignác A magyar magánjog tankönyve : I. köt. : általános rész : vagyonjog / Emődy Dániel. - Sárospatak : Steinfeld Béla, , XV p. ; 19 cm Magyar magánjog : 1-5. köt. / [szerk. Fodor Ármin]. - Budapest : Singer és Wolfner, [ ]. - 5 db ; 23 cm Principia juris civilis Hungarici : tomus 1-2. / Scripsit Ign. Frank. - Pestini : Venui habent Eggenberger et Wigand, db ; 20 cm 1 Muzeális dokumentum B4/ : : B4/759:

2 Grosschmid Béni A házasságjogi törvény : XXXI. t.-cz. / Grosschmid Béni. - Budapest : Politzer, db ; 23 cm 1. köt. Általános rész 1908,2. köt. Különös rész 1909 KK III/7702: : :2 23 Grosschmid Béni Hitel és reáluzsora / Grosschmid Béni. - Budapest : Politzer, p. ; 19 cm B5/ Grosschmid Béni: György Ernő, Szladits Károly György Ernő, Szladits Károly Magánjogi előadások : jogszabálytan / Grosschmid Béni. - Budapest : Athenaeum, IV, 963 p. ; 19 cm Kezesség / dr. György Ernő. - Budapest : Tébe kiadóvállalat, p. ; cm. - (Tébekönyvtár / szerk. Szladits Károly ; 31. ) A követelések engedményezése és leszámítolása / dr. György Ernő. - Budapest : Tébe kiadóvállalat, p. ; cm. - (Tébe-könyvtár / szerk. Szladits Károly ; 44. ) B4/ B8/9948: B8/9948: Haller Károly Herczegh Mihály Kallós Lajos Kassay Adolf. Katona Mór Katona Mór Az általános polgári törvénykönyv, utólagos rendeletekkel, felvilágosító és utasító jegyzetekkel / Haller Károly. - Kolozsvár : Kiad. Stein János, 1865 A magyar magánjog mai érvényében : Az elmélet és gyakorlat igényeire való egyenlő tekintettel / írta Herczegh Mihály. - Budapest : Eggenberger, ; 23 cm B4/ B4/ A magyar polgári jog alapelvei, vagy : A magyarhoni polgári jogtudomány alapjait képező elvek és szabályok értelmezése és világosítása / Kallós Lajos átd. kiad.. - Debreczen : Telegdi K. Lajos, IV, 994 p. ; 22 cm Magyar polgári törvények : törvénykezési eljárás az országbírói értekezlet szabályai szerint / Kassay Adolf. - Pozsony : Sieber, [8], 279 p. ; 19 cm A mai érvényű magyar magánjog vezérfonala / Katona Mór bőv. kiad.. - Budapest : Stampfel, p. ; 16 cm. - (Tudományos zsebkönyvtár ; 31-34/a. sz. ) A mai érvényű magyar magánjog vezérfonala / Katona Mór. - Pozsony ; Budapest : Stampfel, [3], 274 p. ; 16 cm. - (Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár ; ) B4/ Katona Mór Magánjogi dolgozatok gyűjteménye / Katona Mór. - Budapest : Politzer, p. ; 19 cm B4/ Katona Mór, Lányi Bertalan, Imbing Konrád Knorr Alajos Dologjog : magyar magánjog : II. kötet / Katona Mór, Lányi Bertalan, Imbing Konrád. - Budapest : Singer és Wolfner, [s.a.] p. ; 19 cm A magyar magánjog : különös tekintettel a gyakorlati élet igényeire is / Knorr Alajos. - Pest : Eggenberger, XVIII, 528 p. ; 18 cm B4/ A magyar magánjog tankönyve / kiad.. - Budapest : Politzer, [1], : p. ; 23 cm 2

3 A magyar magánjog tankönyve : [1]-2 köt. / kiad.. - Budapest : Politzer, db. ; 23 cm : A magyar magánjog tankönyve : 1-2 köt. / átd. kiad.. - Budapest : Grill, : db. ; 23 cm A szerzeményi közösség és a házassági vagyonjogok rendszerében : tanulmány az összehasonlitó magánjog köréböl; különös tekintettel hazai jogunkra /. - Budapest : Stein, [1], Az arckép IX, 548 és p. a ; 21 jog cm/. - Szeged : Városi Ny., p.. - (Széphalom-könyvtár ; 5. ) Magánjog : a magyar magánjogból tartott egyetemi előadások rövid foglalata / átdolgozott és bővített kiad.. - Budapest : Studium, p * A3/2645: B4/2172: Magánjog : Vezérfonal a magyar magánjogból tartott egyetemi előadásokhoz / részben átdolg. és bőv. kiad.. - Budapest : Studium, p. ; 23 cm B4/217 2: Magánjog : vezérfonal a magyar magánjogból tartott egyetemi előadásokhoz : a jogfejlődés újabb eredményeivel kieg. / kiad.. - Budapest : Studium, p. B4/ Komjáthi Komjáthy Anselm Kövy Sándor után írta Fogarasi János Kövy, Alexander Magánjog : vezérfonal a magyar magánjogból tartott egyetemi előadásokhoz : részben összevont, részben a jogfejlődés újabb eredményeivel kiegészített / kiad.. - Budapest : B4/2172:a Studium, p. Magánjog : vezérfonálul a magyar magánjogból tartott egyetemi előadásokhoz /. - Budapest : Studium, p. Magánjogi végszükség /. - Budapest : Orsz. Közp. Községi Ny., [1], 84 p. ; 20 cm Vadászati jog : Tanulmány a jogtörténet, magánjogi dogmatika és a tételes magánjog köréből /. - Budapest : Studium, p. ; 20 cm. - magyar vadászati jog és története Magyar magán jogtan : jelesb a nemű munkák után a legújabb törvényekhez, s curiai döntvényekhez alkalmazva / szerk. Komjáthi Komjáthy Anselm. - Pest : Emich Gusztáv, [14], 253 p. ; 22 cm Magyar közpolgári törvénytudomány elemei / Kövy Sándor után írta Fogarasi János jav. kiad.. - Pest : Eggenberger, [4], 469 p. ; 22 cm Elementa jurisprudentiae Hungaricae / Alexander Kövy. - S. Patakini : Andreas Nádaskay, p. ; 19 cm B4/ B4/ Králik Lajos Jogi dolgozatok / Králik Lajos. - Budapest : Franklin, VIII, 602 p. ; 19 cm B4/

4 Lallossevits János, Lányi Márto Márkus Dezső Naményi Ernő Hermanné Czinner Alice Nádai Pál Ökröss Bálint A magyar magánjog kézikönyve / Lallossevits János, Lányi Márton. - Budapest : Grill, XII, 724 p. ; 15 cm. - (Jogi zsebkönyvek gyűjteménye ; 14. ) Magyar magánjog mai érvényben : törvények, rendeletek, szokásjog, joggyakorlat / Márkus Dezső. - Budapest : Grill, db ; 18 cm. - (Magyar törvények Grill-féle kiadása ) A reklám : három részben. - Budapest : Pantheon, , [1], 105, [1], 86, [1] p. A reklám gazdaságtana : függelékül: A reklám joga / Naményi Ernő ; függ. írta (I). - A reklám lélektana / Hermanné Czinner Alice (II). - A reklám művészete / Nádai Pál (III) Általános magyar polgári magánjog az évi törvényhozás és az országbírói tanácskozmány módosításai nyomán / Ökröss Bálint. - Budapest : Heckenast Gusztáv, : B8/6903:b: B4/ a 2.köt.darabokb an Pethő Tibor, Szladits Károly, Andreánszky István Váltójog / Pethő Tibor. A váltók illetéke, tekintettel az év áprilisában életbeléptetett törvényekre és rendeletekre / dr. Andreánszky István. - Budapest : Tébe kiadóvállalat, p. ; cm. - (Tébe-könyvtár / szerk. Szladits Károly ; 7. ) B8/9948: Raffay Ferenc A magyar magánjog kézikönyve / Raffay Ferenc. - Eperjes : Sziklai, XIV, 762 p. ; 19 cm B4/1102: Raffay Ferenc Ráth György A magyar magánjog kézikönyve / Raffay Ferencz bőv. és jav. kiad.. - Győr : Pannonia K. ; Budapest : Benkő, db ; cm Az országbírói értekezlet a törvénykezés tárgyában / közli Ráth György. - Pest : Landerer és Heckenast, p. ; 23 cm Új irányzatok a magánjogban / Szászy- ; [közread. a] Magyar Jogászegylet könyvkiadó vállalata. - Budapest : Athenaeum, p. ; 23 cm. - (A Magyar Jogászegylet könyvkiadó vállalata ; 4. évf. 2. köt. ) A jogi személy magyarázata /Szászy-. - Budapest : Franklin Ny., p. ; 19 cm A magánjogi törvénykönyvről : tanulmányok és bírálatok /. - Budapest : Franklin Ny., [3], 120 p. ; 24 cm Az ági öröklés kérdése : jelentés és vélemény /. - Budapest : Pesti Lloyd társ. Ny., p. ; 19 cm. - (A magyar általános polgári törvénykönyv tervezetét előkészítő állandó bizottság kiadványai ) Jogi párbeszédek az obstrukcióról /. - Budapest : Athenaeum, , [2] p. ; 21 cm :1-2 22, B4/ B4/ B4/ B6/7878 B6/

5 Magánjogi fejtegetések felsőbírósági határozatok kapcsán /. - Budapest : Singer és Wolfner, XXIII, 300 p. ; 20 cm Tárgy: magyar polgári anyagi és eljárásjog Staud Lajos Suhajda János Szászy István Szászy István Ujabb magánjogi fejtegetések / írta. - [Budapest] : Politzer, p. ; 23 cm Tárgy: tételes magánjogi vegyes tanulmányok, magyar A magyar magánjog tételes jogszabályainak gyűjteménye / összeáll. Staud Lajos. - Budapest : Franklin-Társulat, p. B4/2489 B4/989 B4/ B4/ A magyar polgári anyagi magánjog rendszere az országbírói értekezlet által megállapított szabályokhoz és azóta a legújabb időig hozott törvényekhez alkalmazva / Suhajda János kiad.. B4/ Budapest : Egyetemi Ny., XIV, 512 p. ; 19 cm A magyar magánjog alapintézményei / Szászy István előadásai nyomán jegyezték Asztalos Tihamér, Tiba László ; [közread. a] Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi Kara. - Budapest : MEFESZ, p. ; 28 cm. - (Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi Kara előadásainak jegyzetei ) Kézirat A magyar magánjog általános része különös tekintettel a külföldi magánjogi rendszerekre / Szászy István. - Budapest : Egyetemi Ny., db 1. k [2], 287 p., 2. k , [1] p. B4/ B4/4653:1-2 B4/4612: Szászy István. A magyar magánjog általános része különös tekintettel a külföldi magánjogi rendszerekre / Szászy István. - Budapest : Egyetemi Ny., db k [2], 287 p. k , [1] p. B4/4653 B4/4612: Szladits Károly Szladits Károly Szladits Károly Dologi jog / Szladits Károly. - Budapest : Grill K., VIII, 456 p.. - (A magyar magánjog tankönyve ; 2. ) dologi jog: összefoglaló mű Kötelem jogalkata : alaki kénytetőség, tárgyi terjedelem, korlátolt felelősség, naturális obligáció / Szladits Károly. - Budapest : Grill, p. kötelmi jog Személyek / Szladits Károly. - Budapest : Általános Ny., p. B4/ B4/ B4/

6 Szladits Károly Almási Antal Magyar magánjog / [főszerk. Szladits Károly] ; [írták Almási Antal et al.]. - Repr. kiad.. - Pécs : Ponte Press, ; 23 cm 1. köt., Általános rész ; Személyi jog 1999 XIV, 760 p köt., Kötelmi jog általános része [2001] [8], 645 p. 4. köt., Kötelmi jog különös része [2003] VIII, 963 p. 5. köt., Dologi jog [2003] X, [1], 859 p. 6. köt., Öröklési jog [2005] IX, [1], 583 p KK III/ Szladits Károly, Ginyivszky József Az osztrák polgári törvénykönyv hatásában a magyar magánjogra : Szladits Károly előadásainak jegyzete / szerk. Ginyovszky József. - Budapest : Politzer Zs., , [2] p B4/ Szlemenics Pál Elementa juris Hungarici judiciarii civilis / Interprete Paulo Szlemenics. - Editio tertia. - Posonii : Typis S. Ludovici Weber, db ; 21cm Muzeális dokumentum Tomus I.,Praecognita Juris Hungarici Judiciarii Civilis et liber primus de personis , [4] p. Tomus II.,continens librum II-dum de Rebus , [5] p. Tomus III.,continens librum III-um actibus obligationem suimet generantibus , [5] p. Tomus IV.continens librum IV-um de justitiae civilis administratione, seu de actionibus, ac judicio civili , [3] p. [Tomus V.],Additamenta ad Editionem tertiam Elementa juris Hungarici judiciarii civilis. - Typis Haeredum Belnaynorum, p. B4/1723: Szlemenics Pál Elementa juris hungarici judiciarii civilis / Pál Szlemenics kiad.. - Pozsony : Carolus G. Snischek, db T p. T p. T p. T p. B4/4806:

7 Szlemenics Pál Közönséges törvényszéki polgári magyar törvény : 1-4. kötet / fejtegette Szlemenics Pál. - [Pozsony] : Snischeck Károly G. betűivel, db ; 21 cm Muzeális dokumentum Első kötet,a' törvénynek elöljáró esméretei, és első könyve a' személyekről [32], 292, [11] p. Második kötet,a' törvénynek második könyve a' jószágokról , [13] p. Harmadik kötet,a' törvénynek harmadik könyve a' köteleztetést szülő tettekről , [7] p. Negyedik kötet,a' törvénynek negyedik könyve az igazság törvényes kiszolgáltatásáról , [9] p. B4/1724: Tóth Lajos Vadász Lajos Vadász Lajos Villányi László Wenczel Tivadar Magyar magánjog : általános tanok : 2. köt. / Tóth Lajos. - Debreczen : Hegedüs, [1], 456 p. ; 23 cm Magánjogunk főbb elvei és az új jogfejlődés : 1. köt. / Vadász Lajos. - Szeged : Endrényi Ny., [2], 367 p. ; 24 cm : Magánjogunk zsebkönyve / Vadász Lajos ; az általános és betűsoros tárgymutatót összeállítják Vadász Géza, ifj. Vadász Lajos. - Budapest : Szerző, Budapest : Ábrahám & Sugár kny db B4/ ; 14 cm r... - XII, 361 p. r... - [1], VIII, 682 p. A magyar magánjog rövid tankönyve / írta Villányi László. - Budapest : Grill, VIII, 464 p. ; 23 cm A magyar magánjog rövid áttekintése / írta Wenczel Tivadar. - Budapest : Pfeifer F, XI, 204 p. ; 23 cm B4/ B4/ Wenczel Tivadar Magyar magánjog / Wenczel Tivadar. - Buda : Egyet. Ny., XV, 471 p. ; 21 cm Wenzel Gusztáv Wenzel Gusztáv Zachár Gyula Zlinszky Imre A magyar és erdélyi magánjog rendszere / Wenzel Gusztáv. - Buda : Egyetemi Ny., db ; 19 cm A magyar magánjog rendszere / írta Wenzel Gusztáv kiad.. - Pest : Athenaeum, db ; 19 cm A magyar magánjog alaptanai / irta Zachár Gyula teljesen átdolg. és bőv. kiad.. - Budapest : Grill, p. ; 23 cm A magyar magánjog mai érvényében : Különös tekintettel a gyakorlat igényeire / írta Zlinszky Imre. - Budapest : Franklin, XVI, 751 p. ; 23 cm B4/1799: B4/1791: B4/ B4/91:a Zlinszky Imre A magyar magánjog mai érvényében, különös tekintettel a gyakorlat igényeire / Zlinszky Imre kiad. átd. és kieg. Reiner János. - Budapest : Franklin, X, [2], 1035 p. ; 22 cm

8 Zlinszky Imre Zlinszky Imre Zlinszky Imre ;... kiegészítette Dárday Sándor. Zlinszky Imre ; Apáthy István, Boncz Ferencz, Imling Konrád, Schwarz Gusztáv Zlinszky Imre ; átdolgozta Reiner János A magyar örökösödési jog és az európai jogfejlődés / Zlinszky Imre. - Budapest : Athenaeum, , [2] p. ; 23 cm A magyar telekkönyvi jog / Zlinszky Imre ; Imling Konrád átdolgozásában. - Budapest : Franklin, p. ; 23 cm Zlinszky Imre A magyar telekkönyvi rendtartás czimű művének 6. kiadása A magyar magánjog mai érvényében : Különös tekintettel a gyakorlat igényeire / írta Zlinszky Imre ;... kiegészítette Dárday Sándor kiad.. - Budapest : Franklin, p. ; 23 cm A magyar magánjog mai érvényében : tekintettel törvényhozásunk újabb alkotásaira / Zlinszky Imre ; Apáthy István, Boncz Ferencz, Imling Konrád, és Sztehlo Kornél közreműködésével kiegészítette Dárdy Sándor kiad.. - Budapest : Franklin, XX, 795 p. ; 19 cm A magyar magánjog mai érvényében különös tekintettel a gyakorlat igényeire / Zlinszky Imre ; átdolgozta Reiner János kiad.. - Budapest : Franklin, p. ; 19 cm B4/ , B4/ B4/91:b B4/91:d Zlinszky Imre ; kieg. A magyar magánjog mai érvényében, különös tekintettel a gyakorlat igényeire / írta Zlinszky Imre és átdolg. Reiner János ; kieg. és átdolg. Reiner János kiad.. - Budapest : Franklin-Társulat, p. ; 22 cm Tripartitum : a dicsőséges Magyar Királyság szokásjogának hármaskönyve / Werbőczy István ; [az 1894-es fordítást kész. és bev. Csiky Kálmán] ; [az 1990-es kiadás bev. tanulmányának szerzője Bónis György]. - Latin-magyar kétnyelvű kiad.. - Budapest : Téka, XL, [2], 560 p. ; 20 cm. - (Tudománytár, ISSN ) Werbőczy István Hármaskönyve : az eredetinek 1517-iki első kiadása után fordították, jogi műszótárral és részletes tárgymutatóval ellátták Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen / Werbőczy István kiad.. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, XLIV, 466 p. ; 24 cm Werbőczy István Hármaskönyve : Magyarország szokásos jogának hármaskönyve / [ford., bev. Kolozsvári Sándor, Óvári Kelemen] ; [magy. Márkus Dezső] ; [előszó Bodnár Imre]. - Hasonmás kiad.. - Pécs : Szikra Ny., [6], LV, 437, [1] p. ; 23 cm

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT büntető és magánjogi törvénykönyvek, tervezetek

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT büntető és magánjogi törvénykönyvek, tervezetek 70 935 Magánjogi (polgári) törvénykönyvek, tervezetek A polgári tulajdonviszonyokat szabályozó császári pátensek (nyílt parancsok): Forrás: Corpus Juris CD. Függelék. Ősiségi nyíltparancs. In:Magyarországot

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István,

Részletesebben

A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1

A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1 A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1 1876 Matolay Elek: A tornázás története, a tornatan alapfogalmai, elméletének s kezelésének főelvei. A nemzeti tornaegylet tornatanitó-képzőtanfolyamain

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház

Abaúj Antikvárium és Aukciósház Abaúj Antikvárium és Aukciósház 6. jogi, jogtörténeti és politikai könyvárverés Kiállítás: 2013. március 13-án (szerdán) az árverés napján 12 től - 17 óráig az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén

Részletesebben

Dr. Katona Mór A mai érvényû magyar magánjog vezérfonala

Dr. Katona Mór A mai érvényû magyar magánjog vezérfonala KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VII. Dr. Katona Mór A mai érvényû magyar magánjog vezérfonala Budapest, 2008. T U D O M Á N Y O S Z S E B - K Ö N Y V T Á R. 31-34. A MAI ÉRVÉNYÛ MAGYAR

Részletesebben

M elléklet a «Corvina» 1901. 31. számakor. MAGYAR KÖNYVÉSZET. 1901. lo. szám. s z e r k e s z t i : RÉNYI KÁROLY. 03stó"ber.

M elléklet a «Corvina» 1901. 31. számakor. MAGYAR KÖNYVÉSZET. 1901. lo. szám. s z e r k e s z t i : RÉNYI KÁROLY. 03stóber. M elléklet a «Corvina» 1901. 31. számakor. MAGYAR KÖNYVÉSZET 1901. lo. szám. s z e r k e s z t i : RÉNYI KÁROLY. 03stó"ber. Ábrányi Emil. A végrehajtó. L d.: Fővárosi színházak műsora 91. Aho János. Újabb

Részletesebben

A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944

A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944 A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 21. Karasszon Dénes Gazda István Perjámosi Sándor A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944 A Magyar

Részletesebben

KAUTZ GYULA ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA *

KAUTZ GYULA ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA * 2004. HARMADIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 83 BEKKER ZSUZSA KAUTZ GYULA ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA * Kautz Gyula a kiegyezéskor és századvég gazdasági, gazdaságpolitikai közéletének jelentõs alakja, az elsõ magyar nemzetközi

Részletesebben

Boóc Ádám Sándor István. Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból

Boóc Ádám Sándor István. Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból Boóc Ádám Sándor István Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Zsögöd Benõ. Öröklött s szerzett vagyon

Zsögöd Benõ. Öröklött s szerzett vagyon KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VIII. Zsögöd Benõ Öröklött s szerzett vagyon Budapest, 2008. KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VIII. Politzer Zsigmond kiadásában 1897-ben

Részletesebben

JOGTÖRTÉNET KOI GYULA KARCOLATOK A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETÉBŐL A KEZDETEKTŐL A 20. SZÁZAD ELEJÉIG A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ALAPTANAIRÓL RÖVIDEN

JOGTÖRTÉNET KOI GYULA KARCOLATOK A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETÉBŐL A KEZDETEKTŐL A 20. SZÁZAD ELEJÉIG A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ALAPTANAIRÓL RÖVIDEN JOGTÖRTÉNET KOI GYULA KARCOLATOK A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETÉBŐL A KEZDETEKTŐL A 20. SZÁZAD ELEJÉIG A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ALAPTANAIRÓL RÖVIDEN A választottbíráskodás elnevezései az egyes nyelvekben

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Kiállítás: 2015. április 9-én (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül című kiállítás kalauzának MELLÉKLETE Murai és köröstarcsai

Részletesebben

Árverési szabályzat. a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával

Árverési szabályzat. a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával Árverési szabályzat Az aukciót az Antikkönyv.hu Kft. szervezi. A termékek eladója: Antikkönyv.hu Kft. 1042 Budapest József Attila utca 94. Telefonszám: 06/1-272-0817 Mobil: 06/30-520-6778 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

Egy pesti ügyvéd könyvtárának becses kuriózumai * Ajánló literatúra

Egy pesti ügyvéd könyvtárának becses kuriózumai * Ajánló literatúra Egy pesti ügyvéd könyvtárának becses kuriózumai * Ajánló literatúra Abaúj Antikvárium 2011 A régi ügyvédvilágban minden jó nevű ügyvédnek saját könyvtára volt. A könyvtárak gyakorlati hasznukon felül szakmai

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Kiállítás: 2010. szeptember 7-én (kedden) 10-től 18 óráig Afrikai-Magyar Egyesület 1132 Budapest, Visegrádi u 9. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), az

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves óraszám

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

5 69. ÁRVERÉS. Buda, 1834. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. 12 p. + 1 t. Kötés nélkül. 18.000,

5 69. ÁRVERÉS. Buda, 1834. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. 12 p. + 1 t. Kötés nélkül. 18.000, 1. ABILGAARD, PETER CHRISTIAN Pferd- und Vieharzt in einem kleinen Auszuge, oder Handbuch von dem gewöhnlichsten Krankheiten der Pferde, des Horniehes, der Schafe und Schweine, sammt der bequemsten und

Részletesebben

Abaúj Autográfok és ritkaságok

Abaúj Autográfok és ritkaságok Abaúj Autográfok és ritkaságok Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház Ajánlójegyzéke 2015 - nyár Abaúj Antikvárium 3553 Kistokaj, Táncsics u. 11. E-mail: abaujantik@gmail.com Tel.: +36-20/428-9105 Kedves vásárlóim,

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZEREESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1940. AZ E. M. E. KIADÁSA KOLOZSVÁR 122. SZ- ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1939. ÉV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL MINKRVA IRODALMI

Részletesebben

27. ÁRVERÉS 2011. ÁPRILIS 14. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053. BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

27. ÁRVERÉS 2011. ÁPRILIS 14. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053. BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 27. ÁRVERÉS 2011. ÁPRILIS 14. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053. BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 3. 16. 46. 61. 73. 94. 109. 135. 145. 27. ÁRVERÉS A könyvbemutató helye és ideje:

Részletesebben

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 35. Gazda István Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon Orvostörténet, matematikatörténet, biológiatörténet, kémiatörténet,

Részletesebben

2015. július 6. Pulszky Károly (London 1853. XI. 10. Brisbane, Myrtletown/Ausztrália 1899. VI. 5.) politikus, műgyűjtő, művészeti író

2015. július 6. Pulszky Károly (London 1853. XI. 10. Brisbane, Myrtletown/Ausztrália 1899. VI. 5.) politikus, műgyűjtő, művészeti író 2015. július 6. Pulszky Károly (London 1853. XI. 10. Brisbane, Myrtletown/Ausztrália 1899. VI. 5.) politikus, műgyűjtő, művészeti író Névváltozatai: Pulszky, Carl von Pulszky, Karl von Pulszky Károly P

Részletesebben

A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon

A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon A SZIKORA VERONIKA magyar társasági jogi fejlődés főbb állomásainak, különös tekintettel a személyegyesítő társaságok alapformájának,

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA \Mh ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZERKESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1939. AZ E. M. E. KIADÁSA 112. SZ. ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1938. EV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL Cluj-Kolozsvár Minerva

Részletesebben

Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához Összefoglaló bibliográfiák Viczián János: A magyar egyetemi és főiskolai diáklapok bibliográfiája, 1857 1972. Bp.,

Részletesebben