DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT magánjogi válogatott szakirodalom (válogatás 1945 előtt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT magánjogi válogatott szakirodalom (válogatás 1945 előtt)"

Átírás

1 Acsády Sándor Magános magyar törvény kérdések- és feleletekben / előadva acsádi Acsády Sándor által. - Pest : Trattner-Károlyi, p. ; 19 cm B4/ Alföldi Ede. Bírói gyakorlatunk magánjogi szabályai / Alföldi Ede. - Budapest : Grill, p. ; 19 cm B4/ Almási Antal A tilos cselekmény a magánjogban / írta Almási Antal. - Budapest : Grill, p. ; 24 cm B4/ Balogh Arnold Bölöny László Törvény és bíró : dolgozatok az igazságügy köréből / Balogh Arnold. - Budapest : Politzer Zs., p. ; 19 cm A köteles rész jogállása / ; [közread. a] Magyar Jogászegylet. - Budapest : Athenaeum, (A Magyar Jogászegylet könyvkiadóvállalata ; 6. évf., 3. k. ) Érdekeszme töredékek /. - Budapest : Grill K., p.. - (Polgári Jog Könyvtára ; 17. ) Jellegtartó és jellegvesztő kötelmek /. - Budapest : Grill K., p.. - (Polgári Jog könyvtára ; 38. ) Kötelemvalósulás /. - Budapest : Pesti Lloyd-Társ., p.. - (Polgári Jog Könyvtára ; 2. ) Magyar védjegyjog / írta. - Budapest : A szerző, p. ; 23 cm. - (A "Polgári Jog" Könyvtára ; 19. füzet ) B4/ B2/66:6: B2/211: B2/211: B2/211: B2/211: Anyagi magánjog az ősiség /hűbér/ eltörlése alapján, telekkönyvi szabályok megfelelő alkalmazásával, az újabb jogtudomány számára : radikális reformok : a tulajdon elismerése B4/2632 erkölcsileg kötelező : tulajdonjog egyelőre fenntartva / nagybölöni Bölöny László. - Bánffyhunyad ; Kolozsvár : Gombos F., , [2] p. Dósa Elek Erdélyhoni jogtudomány, melyet az alkotmányos Erdélyhonban az dik év olta törvényszerűen költ, s az 1849-dik évig érvényességgel bírt törvények és szokások szerint szerk. Dósa Elek. - Kolozsvár : Gámán Ny. : Római kat. lyceum, bel.-év. ref. főtanoda bef., db ; 23 cm könyverdélyhoni közjogtan. - XLIII, [3], 244, [1] p. könyverdélyhoni magyar magánjogtan. - XVI, 580, [2] p. könyverdélyhoni magyar pertan. - XIII, 327, [3] p. B6/1010: Emődy Dániel Fodor Ármin szerk. Frank Ignác A magyar magánjog tankönyve : I. köt. : általános rész : vagyonjog / Emődy Dániel. - Sárospatak : Steinfeld Béla, , XV p. ; 19 cm Magyar magánjog : 1-5. köt. / [szerk. Fodor Ármin]. - Budapest : Singer és Wolfner, [ ]. - 5 db ; 23 cm Principia juris civilis Hungarici : tomus 1-2. / Scripsit Ign. Frank. - Pestini : Venui habent Eggenberger et Wigand, db ; 20 cm 1 Muzeális dokumentum B4/ : : B4/759:

2 Grosschmid Béni A házasságjogi törvény : XXXI. t.-cz. / Grosschmid Béni. - Budapest : Politzer, db ; 23 cm 1. köt. Általános rész 1908,2. köt. Különös rész 1909 KK III/7702: : :2 23 Grosschmid Béni Hitel és reáluzsora / Grosschmid Béni. - Budapest : Politzer, p. ; 19 cm B5/ Grosschmid Béni: György Ernő, Szladits Károly György Ernő, Szladits Károly Magánjogi előadások : jogszabálytan / Grosschmid Béni. - Budapest : Athenaeum, IV, 963 p. ; 19 cm Kezesség / dr. György Ernő. - Budapest : Tébe kiadóvállalat, p. ; cm. - (Tébekönyvtár / szerk. Szladits Károly ; 31. ) A követelések engedményezése és leszámítolása / dr. György Ernő. - Budapest : Tébe kiadóvállalat, p. ; cm. - (Tébe-könyvtár / szerk. Szladits Károly ; 44. ) B4/ B8/9948: B8/9948: Haller Károly Herczegh Mihály Kallós Lajos Kassay Adolf. Katona Mór Katona Mór Az általános polgári törvénykönyv, utólagos rendeletekkel, felvilágosító és utasító jegyzetekkel / Haller Károly. - Kolozsvár : Kiad. Stein János, 1865 A magyar magánjog mai érvényében : Az elmélet és gyakorlat igényeire való egyenlő tekintettel / írta Herczegh Mihály. - Budapest : Eggenberger, ; 23 cm B4/ B4/ A magyar polgári jog alapelvei, vagy : A magyarhoni polgári jogtudomány alapjait képező elvek és szabályok értelmezése és világosítása / Kallós Lajos átd. kiad.. - Debreczen : Telegdi K. Lajos, IV, 994 p. ; 22 cm Magyar polgári törvények : törvénykezési eljárás az országbírói értekezlet szabályai szerint / Kassay Adolf. - Pozsony : Sieber, [8], 279 p. ; 19 cm A mai érvényű magyar magánjog vezérfonala / Katona Mór bőv. kiad.. - Budapest : Stampfel, p. ; 16 cm. - (Tudományos zsebkönyvtár ; 31-34/a. sz. ) A mai érvényű magyar magánjog vezérfonala / Katona Mór. - Pozsony ; Budapest : Stampfel, [3], 274 p. ; 16 cm. - (Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár ; ) B4/ Katona Mór Magánjogi dolgozatok gyűjteménye / Katona Mór. - Budapest : Politzer, p. ; 19 cm B4/ Katona Mór, Lányi Bertalan, Imbing Konrád Knorr Alajos Dologjog : magyar magánjog : II. kötet / Katona Mór, Lányi Bertalan, Imbing Konrád. - Budapest : Singer és Wolfner, [s.a.] p. ; 19 cm A magyar magánjog : különös tekintettel a gyakorlati élet igényeire is / Knorr Alajos. - Pest : Eggenberger, XVIII, 528 p. ; 18 cm B4/ A magyar magánjog tankönyve / kiad.. - Budapest : Politzer, [1], : p. ; 23 cm 2

3 A magyar magánjog tankönyve : [1]-2 köt. / kiad.. - Budapest : Politzer, db. ; 23 cm : A magyar magánjog tankönyve : 1-2 köt. / átd. kiad.. - Budapest : Grill, : db. ; 23 cm A szerzeményi közösség és a házassági vagyonjogok rendszerében : tanulmány az összehasonlitó magánjog köréböl; különös tekintettel hazai jogunkra /. - Budapest : Stein, [1], Az arckép IX, 548 és p. a ; 21 jog cm/. - Szeged : Városi Ny., p.. - (Széphalom-könyvtár ; 5. ) Magánjog : a magyar magánjogból tartott egyetemi előadások rövid foglalata / átdolgozott és bővített kiad.. - Budapest : Studium, p * A3/2645: B4/2172: Magánjog : Vezérfonal a magyar magánjogból tartott egyetemi előadásokhoz / részben átdolg. és bőv. kiad.. - Budapest : Studium, p. ; 23 cm B4/217 2: Magánjog : vezérfonal a magyar magánjogból tartott egyetemi előadásokhoz : a jogfejlődés újabb eredményeivel kieg. / kiad.. - Budapest : Studium, p. B4/ Komjáthi Komjáthy Anselm Kövy Sándor után írta Fogarasi János Kövy, Alexander Magánjog : vezérfonal a magyar magánjogból tartott egyetemi előadásokhoz : részben összevont, részben a jogfejlődés újabb eredményeivel kiegészített / kiad.. - Budapest : B4/2172:a Studium, p. Magánjog : vezérfonálul a magyar magánjogból tartott egyetemi előadásokhoz /. - Budapest : Studium, p. Magánjogi végszükség /. - Budapest : Orsz. Közp. Községi Ny., [1], 84 p. ; 20 cm Vadászati jog : Tanulmány a jogtörténet, magánjogi dogmatika és a tételes magánjog köréből /. - Budapest : Studium, p. ; 20 cm. - magyar vadászati jog és története Magyar magán jogtan : jelesb a nemű munkák után a legújabb törvényekhez, s curiai döntvényekhez alkalmazva / szerk. Komjáthi Komjáthy Anselm. - Pest : Emich Gusztáv, [14], 253 p. ; 22 cm Magyar közpolgári törvénytudomány elemei / Kövy Sándor után írta Fogarasi János jav. kiad.. - Pest : Eggenberger, [4], 469 p. ; 22 cm Elementa jurisprudentiae Hungaricae / Alexander Kövy. - S. Patakini : Andreas Nádaskay, p. ; 19 cm B4/ B4/ Králik Lajos Jogi dolgozatok / Králik Lajos. - Budapest : Franklin, VIII, 602 p. ; 19 cm B4/

4 Lallossevits János, Lányi Márto Márkus Dezső Naményi Ernő Hermanné Czinner Alice Nádai Pál Ökröss Bálint A magyar magánjog kézikönyve / Lallossevits János, Lányi Márton. - Budapest : Grill, XII, 724 p. ; 15 cm. - (Jogi zsebkönyvek gyűjteménye ; 14. ) Magyar magánjog mai érvényben : törvények, rendeletek, szokásjog, joggyakorlat / Márkus Dezső. - Budapest : Grill, db ; 18 cm. - (Magyar törvények Grill-féle kiadása ) A reklám : három részben. - Budapest : Pantheon, , [1], 105, [1], 86, [1] p. A reklám gazdaságtana : függelékül: A reklám joga / Naményi Ernő ; függ. írta (I). - A reklám lélektana / Hermanné Czinner Alice (II). - A reklám művészete / Nádai Pál (III) Általános magyar polgári magánjog az évi törvényhozás és az országbírói tanácskozmány módosításai nyomán / Ökröss Bálint. - Budapest : Heckenast Gusztáv, : B8/6903:b: B4/ a 2.köt.darabokb an Pethő Tibor, Szladits Károly, Andreánszky István Váltójog / Pethő Tibor. A váltók illetéke, tekintettel az év áprilisában életbeléptetett törvényekre és rendeletekre / dr. Andreánszky István. - Budapest : Tébe kiadóvállalat, p. ; cm. - (Tébe-könyvtár / szerk. Szladits Károly ; 7. ) B8/9948: Raffay Ferenc A magyar magánjog kézikönyve / Raffay Ferenc. - Eperjes : Sziklai, XIV, 762 p. ; 19 cm B4/1102: Raffay Ferenc Ráth György A magyar magánjog kézikönyve / Raffay Ferencz bőv. és jav. kiad.. - Győr : Pannonia K. ; Budapest : Benkő, db ; cm Az országbírói értekezlet a törvénykezés tárgyában / közli Ráth György. - Pest : Landerer és Heckenast, p. ; 23 cm Új irányzatok a magánjogban / Szászy- ; [közread. a] Magyar Jogászegylet könyvkiadó vállalata. - Budapest : Athenaeum, p. ; 23 cm. - (A Magyar Jogászegylet könyvkiadó vállalata ; 4. évf. 2. köt. ) A jogi személy magyarázata /Szászy-. - Budapest : Franklin Ny., p. ; 19 cm A magánjogi törvénykönyvről : tanulmányok és bírálatok /. - Budapest : Franklin Ny., [3], 120 p. ; 24 cm Az ági öröklés kérdése : jelentés és vélemény /. - Budapest : Pesti Lloyd társ. Ny., p. ; 19 cm. - (A magyar általános polgári törvénykönyv tervezetét előkészítő állandó bizottság kiadványai ) Jogi párbeszédek az obstrukcióról /. - Budapest : Athenaeum, , [2] p. ; 21 cm :1-2 22, B4/ B4/ B4/ B6/7878 B6/

5 Magánjogi fejtegetések felsőbírósági határozatok kapcsán /. - Budapest : Singer és Wolfner, XXIII, 300 p. ; 20 cm Tárgy: magyar polgári anyagi és eljárásjog Staud Lajos Suhajda János Szászy István Szászy István Ujabb magánjogi fejtegetések / írta. - [Budapest] : Politzer, p. ; 23 cm Tárgy: tételes magánjogi vegyes tanulmányok, magyar A magyar magánjog tételes jogszabályainak gyűjteménye / összeáll. Staud Lajos. - Budapest : Franklin-Társulat, p. B4/2489 B4/989 B4/ B4/ A magyar polgári anyagi magánjog rendszere az országbírói értekezlet által megállapított szabályokhoz és azóta a legújabb időig hozott törvényekhez alkalmazva / Suhajda János kiad.. B4/ Budapest : Egyetemi Ny., XIV, 512 p. ; 19 cm A magyar magánjog alapintézményei / Szászy István előadásai nyomán jegyezték Asztalos Tihamér, Tiba László ; [közread. a] Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi Kara. - Budapest : MEFESZ, p. ; 28 cm. - (Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi Kara előadásainak jegyzetei ) Kézirat A magyar magánjog általános része különös tekintettel a külföldi magánjogi rendszerekre / Szászy István. - Budapest : Egyetemi Ny., db 1. k [2], 287 p., 2. k , [1] p. B4/ B4/4653:1-2 B4/4612: Szászy István. A magyar magánjog általános része különös tekintettel a külföldi magánjogi rendszerekre / Szászy István. - Budapest : Egyetemi Ny., db k [2], 287 p. k , [1] p. B4/4653 B4/4612: Szladits Károly Szladits Károly Szladits Károly Dologi jog / Szladits Károly. - Budapest : Grill K., VIII, 456 p.. - (A magyar magánjog tankönyve ; 2. ) dologi jog: összefoglaló mű Kötelem jogalkata : alaki kénytetőség, tárgyi terjedelem, korlátolt felelősség, naturális obligáció / Szladits Károly. - Budapest : Grill, p. kötelmi jog Személyek / Szladits Károly. - Budapest : Általános Ny., p. B4/ B4/ B4/

6 Szladits Károly Almási Antal Magyar magánjog / [főszerk. Szladits Károly] ; [írták Almási Antal et al.]. - Repr. kiad.. - Pécs : Ponte Press, ; 23 cm 1. köt., Általános rész ; Személyi jog 1999 XIV, 760 p köt., Kötelmi jog általános része [2001] [8], 645 p. 4. köt., Kötelmi jog különös része [2003] VIII, 963 p. 5. köt., Dologi jog [2003] X, [1], 859 p. 6. köt., Öröklési jog [2005] IX, [1], 583 p KK III/ Szladits Károly, Ginyivszky József Az osztrák polgári törvénykönyv hatásában a magyar magánjogra : Szladits Károly előadásainak jegyzete / szerk. Ginyovszky József. - Budapest : Politzer Zs., , [2] p B4/ Szlemenics Pál Elementa juris Hungarici judiciarii civilis / Interprete Paulo Szlemenics. - Editio tertia. - Posonii : Typis S. Ludovici Weber, db ; 21cm Muzeális dokumentum Tomus I.,Praecognita Juris Hungarici Judiciarii Civilis et liber primus de personis , [4] p. Tomus II.,continens librum II-dum de Rebus , [5] p. Tomus III.,continens librum III-um actibus obligationem suimet generantibus , [5] p. Tomus IV.continens librum IV-um de justitiae civilis administratione, seu de actionibus, ac judicio civili , [3] p. [Tomus V.],Additamenta ad Editionem tertiam Elementa juris Hungarici judiciarii civilis. - Typis Haeredum Belnaynorum, p. B4/1723: Szlemenics Pál Elementa juris hungarici judiciarii civilis / Pál Szlemenics kiad.. - Pozsony : Carolus G. Snischek, db T p. T p. T p. T p. B4/4806:

7 Szlemenics Pál Közönséges törvényszéki polgári magyar törvény : 1-4. kötet / fejtegette Szlemenics Pál. - [Pozsony] : Snischeck Károly G. betűivel, db ; 21 cm Muzeális dokumentum Első kötet,a' törvénynek elöljáró esméretei, és első könyve a' személyekről [32], 292, [11] p. Második kötet,a' törvénynek második könyve a' jószágokról , [13] p. Harmadik kötet,a' törvénynek harmadik könyve a' köteleztetést szülő tettekről , [7] p. Negyedik kötet,a' törvénynek negyedik könyve az igazság törvényes kiszolgáltatásáról , [9] p. B4/1724: Tóth Lajos Vadász Lajos Vadász Lajos Villányi László Wenczel Tivadar Magyar magánjog : általános tanok : 2. köt. / Tóth Lajos. - Debreczen : Hegedüs, [1], 456 p. ; 23 cm Magánjogunk főbb elvei és az új jogfejlődés : 1. köt. / Vadász Lajos. - Szeged : Endrényi Ny., [2], 367 p. ; 24 cm : Magánjogunk zsebkönyve / Vadász Lajos ; az általános és betűsoros tárgymutatót összeállítják Vadász Géza, ifj. Vadász Lajos. - Budapest : Szerző, Budapest : Ábrahám & Sugár kny db B4/ ; 14 cm r... - XII, 361 p. r... - [1], VIII, 682 p. A magyar magánjog rövid tankönyve / írta Villányi László. - Budapest : Grill, VIII, 464 p. ; 23 cm A magyar magánjog rövid áttekintése / írta Wenczel Tivadar. - Budapest : Pfeifer F, XI, 204 p. ; 23 cm B4/ B4/ Wenczel Tivadar Magyar magánjog / Wenczel Tivadar. - Buda : Egyet. Ny., XV, 471 p. ; 21 cm Wenzel Gusztáv Wenzel Gusztáv Zachár Gyula Zlinszky Imre A magyar és erdélyi magánjog rendszere / Wenzel Gusztáv. - Buda : Egyetemi Ny., db ; 19 cm A magyar magánjog rendszere / írta Wenzel Gusztáv kiad.. - Pest : Athenaeum, db ; 19 cm A magyar magánjog alaptanai / irta Zachár Gyula teljesen átdolg. és bőv. kiad.. - Budapest : Grill, p. ; 23 cm A magyar magánjog mai érvényében : Különös tekintettel a gyakorlat igényeire / írta Zlinszky Imre. - Budapest : Franklin, XVI, 751 p. ; 23 cm B4/1799: B4/1791: B4/ B4/91:a Zlinszky Imre A magyar magánjog mai érvényében, különös tekintettel a gyakorlat igényeire / Zlinszky Imre kiad. átd. és kieg. Reiner János. - Budapest : Franklin, X, [2], 1035 p. ; 22 cm

8 Zlinszky Imre Zlinszky Imre Zlinszky Imre ;... kiegészítette Dárday Sándor. Zlinszky Imre ; Apáthy István, Boncz Ferencz, Imling Konrád, Schwarz Gusztáv Zlinszky Imre ; átdolgozta Reiner János A magyar örökösödési jog és az európai jogfejlődés / Zlinszky Imre. - Budapest : Athenaeum, , [2] p. ; 23 cm A magyar telekkönyvi jog / Zlinszky Imre ; Imling Konrád átdolgozásában. - Budapest : Franklin, p. ; 23 cm Zlinszky Imre A magyar telekkönyvi rendtartás czimű művének 6. kiadása A magyar magánjog mai érvényében : Különös tekintettel a gyakorlat igényeire / írta Zlinszky Imre ;... kiegészítette Dárday Sándor kiad.. - Budapest : Franklin, p. ; 23 cm A magyar magánjog mai érvényében : tekintettel törvényhozásunk újabb alkotásaira / Zlinszky Imre ; Apáthy István, Boncz Ferencz, Imling Konrád, és Sztehlo Kornél közreműködésével kiegészítette Dárdy Sándor kiad.. - Budapest : Franklin, XX, 795 p. ; 19 cm A magyar magánjog mai érvényében különös tekintettel a gyakorlat igényeire / Zlinszky Imre ; átdolgozta Reiner János kiad.. - Budapest : Franklin, p. ; 19 cm B4/ , B4/ B4/91:b B4/91:d Zlinszky Imre ; kieg. A magyar magánjog mai érvényében, különös tekintettel a gyakorlat igényeire / írta Zlinszky Imre és átdolg. Reiner János ; kieg. és átdolg. Reiner János kiad.. - Budapest : Franklin-Társulat, p. ; 22 cm Tripartitum : a dicsőséges Magyar Királyság szokásjogának hármaskönyve / Werbőczy István ; [az 1894-es fordítást kész. és bev. Csiky Kálmán] ; [az 1990-es kiadás bev. tanulmányának szerzője Bónis György]. - Latin-magyar kétnyelvű kiad.. - Budapest : Téka, XL, [2], 560 p. ; 20 cm. - (Tudománytár, ISSN ) Werbőczy István Hármaskönyve : az eredetinek 1517-iki első kiadása után fordították, jogi műszótárral és részletes tárgymutatóval ellátták Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen / Werbőczy István kiad.. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, XLIV, 466 p. ; 24 cm Werbőczy István Hármaskönyve : Magyarország szokásos jogának hármaskönyve / [ford., bev. Kolozsvári Sándor, Óvári Kelemen] ; [magy. Márkus Dezső] ; [előszó Bodnár Imre]. - Hasonmás kiad.. - Pécs : Szikra Ny., [6], LV, 437, [1] p. ; 23 cm

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA KIVÁLASZTOTT DÖNTVÉNYEK (Digitalizált Törvényhozási Tudástár) 2011.05.20.

DIGITALIZÁLÁSRA KIVÁLASZTOTT DÖNTVÉNYEK (Digitalizált Törvényhozási Tudástár) 2011.05.20. Magyarországi főtörvényszék ítéleteinek gyűjteménye a mostani időig : a különböző tárgyak szerint rendezve, a jog közelebbi átalakulásaihoz alkalmazva, s a bennök kifejtett jogelveket megismertetve : bírák,

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT büntető és magánjogi törvénykönyvek, tervezetek

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT büntető és magánjogi törvénykönyvek, tervezetek 70 935 Magánjogi (polgári) törvénykönyvek, tervezetek A polgári tulajdonviszonyokat szabályozó császári pátensek (nyílt parancsok): Forrás: Corpus Juris CD. Függelék. Ősiségi nyíltparancs. In:Magyarországot

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után)

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után) Adorján Lívia, Anka Tibor Aradi Frigyes et al. Asztalos László Asztalos László Öröklési eljárások / Adorján Lívia, Anka Tibor. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 392 p. : ill. ; 20 cm Tárgy: öröklési jog *

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT az igazságügyi szervezetre vonatkozó jogi szakirodalom (válogatás 1945-ig)

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT az igazságügyi szervezetre vonatkozó jogi szakirodalom (válogatás 1945-ig) Alföldy Ede Baintner János Balog Arnold Bán Kálmán, Csernus József, Váradi Imre Igazságügyi igazgatás : bíróságok és ügyészségek főnökei és felügyeleti hatóságaik számára / összeáll. Alföldy 485.261 23

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

POLGÁRI JOG I. TÉTELSOR 2014/2015. II. évfolyam I. félév

POLGÁRI JOG I. TÉTELSOR 2014/2015. II. évfolyam I. félév POLGÁRI JOG I. TÉTELSOR 2014/2015. II. évfolyam I. félév (tankönyvek: Boóc Ádám Sándor István: Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból, Sándor István: Előadásvázlatok a személyek jogából vázlat:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 ELS RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...10 I. Fejezet Az illetékekre vonatkozó általános rendelkezések...10

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

A családjog kézikönyve

A családjog kézikönyve Dr. Bajory Pál Dr. Kiss Éva Dr. Bencze Lászlóné Dr. Kőrös András Dr. Brávácz Ottóné Dr. Makai Katalin Dr. Csiky Ottó Némethné dr. Bokor Klára Dr. Filó Erika Dr. Söth Lászlóné Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév)

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév) 1 Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév) A záróvizsgára történő felkészülés vezérfonala" az előadásokon/a 2013. évi V. törvényen alapuló speciális kollégiumon/konzultációkon leadott anyag.

Részletesebben

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Ügytípus: megvizsgálja és elbírálja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos felügyeleti intézkedés iránti kérelmeket, hivatalból felügyeleti intézkedést

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére 2010. december 23. http://majt.hu/ A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre

Részletesebben

Az ideiglenes nőtartás történeti

Az ideiglenes nőtartás történeti Az ideiglenes nőtartás történeti megítélésének problematikája bontóper során Koncz Ibolya Katalin * polgári kori magyar jog szerint egy nő és egy férfi házasságkötését követően mindkét oldalon új jogok

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév Európai és nemzetközi igazgatás MA szak

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév Európai és nemzetközi igazgatás MA szak Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév Európai és nemzetközi igazgatás MA szak Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára

Részletesebben

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 72156642585 Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 65 2 72167903106 Szigetújfalui Móra Ferenc

Részletesebben

2016. évi. törvény. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET

2016. évi. törvény. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET 06. évi. törvény Magyarország 07. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk () bekezdése alapján Magyarország 07. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Részletesebben

Boóc Ádám Sándor István. Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból

Boóc Ádám Sándor István. Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból Boóc Ádám Sándor István Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE Készítette: Molnár Zsolt és Jablonszki István László Készítette: Cím: Telefonszám: FHB Ingatlan Zrt 1082 Budapest, Üllői út 48. 06-1-452-9100 FHB INDEX Telek és felépítmény

Részletesebben

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2016/2017. II. félév)

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2016/2017. II. félév) 1 Polgári jogi záróvizsgakérdések (2016/2017. II. félév) A záróvizsgára történő felkészülés vezérfonala" az előadásokon/gyakorlatokon leadott törzsanyag. Felkészülését segítik az alább megjelölt tankönyvek,

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.március hónap. Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás

Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.március hónap. Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.március hónap Csongrád kerület, I. ügyeleti körzet: Csongrád március 2. március 5. Dr. Juhász Mihály Tel.: 63-477-325

Részletesebben

Duna House Barométer. 02. szám. 2011 július + kitekintés: Debrecen

Duna House Barométer. 02. szám. 2011 július + kitekintés: Debrecen Duna House Barométer 02. szám 2011 július + kitekintés: Debrecen Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és Keresletindex Lakásár adatok - Július Érdeklődés a kerületek iránt Kitekintés: Debreceni

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013.

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. SZAVAZÁS I. Két forduló: I. Véleményfelmérés: (formális írásbeli szavazás) épületenként a tulajdonosok legnagyobb támogatását

Részletesebben

Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével

Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Rész Megnevezés Mennyiség (db) I. Alátétek 470 II. Corticalis csavarok 2 128 III. Spongiosa

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Didaktikus Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

Dr. Katona Mór A mai érvényû magyar magánjog vezérfonala

Dr. Katona Mór A mai érvényû magyar magánjog vezérfonala KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VII. Dr. Katona Mór A mai érvényû magyar magánjog vezérfonala Budapest, 2008. T U D O M Á N Y O S Z S E B - K Ö N Y V T Á R. 31-34. A MAI ÉRVÉNYÛ MAGYAR

Részletesebben

I. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE

I. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE 85 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 7. II. Törvények 0. évi CCIV. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl* Az Országgyûlés az Alaptörvény 6. cikk () bekezdése alapján Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl

Részletesebben

A párviadal vétsége és az államfogház-büntetés a Csemegi-kódex szabályozásának tükrében

A párviadal vétsége és az államfogház-büntetés a Csemegi-kódex szabályozásának tükrében Juhász Andrea PhD-hallgató, VIII. évfolyam Vol. VIII Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2014/2. szám No. 2/2014 Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Tanulmány Article www.dieip.hu A párviadal

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG 1891 I. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: Így szóla Zarathustra II. 59. [Részlet] (Ford.: Katona Lajos) In: Élet I/1 (1891),

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV.

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV. JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév Alkotmányjog I. Egyháztörténet Latinitás a jogtudományban II. Magyar állam- és jogtörténet Római jog II. Statisztika 03.20 15.00-19.00

Részletesebben

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről a következő törvényt

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-69/2008/537. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - a Réczicza White & Case Ügyvédi Iroda és a Pallos Ügyvédi Iroda által képviselt Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi

Részletesebben

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály 2013. évi Balaton Szupermaraton futóverseny katonai eredmények Helyezés Egyéni futó (k) Férfi korosztály -25 évig korosztály Rajtszám Név/csapat név Összesen idő 1 IV. 301 Bódis Tamás 17:56:57 Egyéni futók

Részletesebben

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK MELLÉKLETEI 2. számú melléklet ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA Iktatott ügyiratok száma: főszám: alszám: összesen: Kiküldött levelek, határozatok száma XII. 19 -ig:

Részletesebben

1. oldal 2013. szeptember 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.15 Bp. III. ker. Határ út (30 km/h övezet) vasárnap 08.30-10.30 Bp. XV. Ker. Régi Fóti

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája 1 6773/1, 6773/2 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. Törvényességi Felügyeleti ; I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (I., II, III., XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII.) 2 7104/0/A/63 1013

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 22. Oldal 1 / 6

Budapest, 2014. szeptember 22. Oldal 1 / 6 POLGÁRI JOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2014/2015. őszi félév "A" tételek 1/A. 2/A. 3/A. 4/A. 5/A. 6/A. 7/A. A polgári jog fogalma, tárgya, helye és összefüggései a jogrendszerben. A magánjog története Nyugat-Európában

Részletesebben

Rövid ismertető Szűcs István XIX. századi bíró és helytörténész Kis törvény című művéről

Rövid ismertető Szűcs István XIX. századi bíró és helytörténész Kis törvény című művéről Rövid ismertető Szűcs István XIX. századi bíró és helytörténész Kis törvény című művéről Dr. Diószegi Attila ítélőtáblai bíró 2015. február 2 Ismeretségi körben beszélgetve többször felmerült már, hogy

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Emlékezés Georch Illésre. a magyar nyelvű jogirodalom úttörőjére

Emlékezés Georch Illésre. a magyar nyelvű jogirodalom úttörőjére Emlékezés Georch Illésre a magyar nyelvű jogirodalom úttörőjére Dr. Diószegi Attila ítélőtáblai bíró 2014. november 2 3 Egy olyan férfiúról szeretnék röviden szólni, aki mára a feledés homályába veszett

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység

2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 06.45-09.15 Bp. II. Árpád F. útja 1 07.00-09.00 Bp. XIX. Zalaegerszeg utca 1 08.00-10.30 Bp. IV. ker. Fóti

Részletesebben

A kormányzati infokommunikáció új útjai

A kormányzati infokommunikáció új útjai A kormányzati infokommunikáció új útjai Bancsics Ferenc fejlesztési igazgató 2012.10.10. Állami szerepek az infokommunikációban: Szabályozói Szponzor Működtető Szolgáltatás igénybe vevő Szolgáltató 2 2010.

Részletesebben

KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN

KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN I. Kerület 22/1998. (XII.22.) 1.169.- Ft /m2/év 1.240.- Ft /m2/év 1.292.- Ft /m2/év 1.500.- 29/1995.

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ II. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ II. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ II. KORCSOPORT Orosháza, 2014. november 14. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ OROSHÁZA, 2014. 11. 14. II. KORCSOPORT

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Illek Vince utca. Attila utca 6 6/A 8 8/A. Deák Ferenc utca (72195) (72182) Mentőállomás. Speciális Általános Iskola (72183/1) 70171 (72203)

Illek Vince utca. Attila utca 6 6/A 8 8/A. Deák Ferenc utca (72195) (72182) Mentőállomás. Speciális Általános Iskola (72183/1) 70171 (72203) 73896 utatószámok, jellemzők: eépítési mód: eépítettség terepszint felett: pítménymagasság: Szintterületi mutató: Zöldfelület: 56/ ttila utca 70148 3 2 L2/-IV-3 Kisvárosias lakóterület egengedett Tervezett

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A projekt programjának és állásának ismertetése

A projekt programjának és állásának ismertetése A projekt programjának és állásának ismertetése 2013. október Vázlat A projektről Az eddigi tevékenységek A terveze6 programok 1. A projektről Az áldozatsegítésről Pályáza3 felhívás Konzorciumi partnerek

Részletesebben

Alkotmánytörténet Apponyi Albert Jelzet Lelőhely Bibó István: Az államhatalmak elválasztása Jelzet: Lelőhely Beöthy Zsigmond: Elemi magyar közjog.

Alkotmánytörténet Apponyi Albert Jelzet Lelőhely Bibó István: Az államhatalmak elválasztása Jelzet: Lelőhely Beöthy Zsigmond: Elemi magyar közjog. Alkotmánytörténet Apponyi Albert: Gróf Apponyi Albert hét előadása a magyar alkotmány fejlődéséről. - Budapest : Királyi Magyar Egyetemi Ny., 1923. - 108 l. Jelzet: 8 14861 8 8945 Lelőhely: Történeti Bibó

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

JLSSZ Levelező tagozatos jogász alapképzés képzési terve (Szeged) 2011/2012. tanévtől Főtárgyak (kötelező) Tanóraszám Számonkérés

JLSSZ Levelező tagozatos jogász alapképzés képzési terve (Szeged) 2011/2012. tanévtől Főtárgyak (kötelező) Tanóraszám Számonkérés JLSSZ Levelező tagozatos jogász alapképzés képzési terve (Szeged) 2011/2012. tanévtől Főtárgyak (kötelező) Tárgy Tanóraszám Számonkérés Jogi alaptan 7 KO 3 őszi --- Általános statisztika 11 KO 4 őszi ---

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

Szerkesztette: Sándor István. Polgári jog I. a polgári jog alapelvei, az ember mint jogalany, a személyiségi jogok, és a dologi jog

Szerkesztette: Sándor István. Polgári jog I. a polgári jog alapelvei, az ember mint jogalany, a személyiségi jogok, és a dologi jog Polgári jog I. Szerkesztette: Sándor István Polgári jog I. a polgári jog alapelvei, az ember mint jogalany, a személyiségi jogok, és a dologi jog Patrocinium Budapest, 2015 Tartalomjegyzék oldalszám ELŐSZÓ...7

Részletesebben

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés Páros Hivatásos Plósz Balázs Kecskés Balázs Bársony Antal Farkas Csaba Gubik Géza Polczer Viktor Keller Elek Fegyverneki Máté Dénes Gábor Babcsány Tamás Gurmai Sándor Budányi Zsolt Oszlár Gábor Bulyáki

Részletesebben

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás Welding 34 4 Boldog Péter Nesztor Autó 30 4 Nagy Csaba

Részletesebben