Kovács Zoltán (Geoinform Kft., üzemi tanácsos) a belga szakszervezetek. az elnökséget, majd összegezte a tapasztalatokat...folytatás a 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kovács Zoltán (Geoinform Kft., üzemi tanácsos) a belga szakszervezetek. az elnökséget, majd összegezte a tapasztalatokat...folytatás a 2."

Átírás

1 A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15. évfolyam, 163. szám, február Évindító elnökségi ülés NŐNAP Szövetségiszervezeti élet Rendhagyó módon kezdődött az évi első elnökségi ülés, amelyre január 21-én került sor Biri László elnökletével. A vezető testületet elsőként Kovács József Gáborné Mónika, a Fáklyaláng Kht. ügyvezetője arról tájékoztatta, hogy az elnökségi döntésnek megfelelően elkezdődött a Kht. felszámolásának előkészítése. Kovácsné: A nonprofit jelleget nem tudjuk teljesíteni s így nem maradt más, mint a felszámolás. A munkavállalókat (14 fő) tájékoztattuk a kialakult helyzetről, érdekükben tárgyalunk az új szolgáltatóval hangoztatta az ügyvezető. Hornyák József a MOL Nyrt. Rehabilitációs Bizottsága és a MOL Nyrt. Esélyegyenlőségi Bizottságba a MOL Bányász és a MOL ÜT által delegált tagja adott tájékoztatást a bizottsági munkáról, az elért eredményekről, majd beszámolt a megváltozott munkaképességű munkakörök felmérésének helyzetéről. Kovács Zoltán (Geoinform Kft., üzemi tanácsos) a belga szakszervezetek által szervezett 3 napos nemzetközi képzés és konferencia tapasztalatairól tájékoztatta az elnökséget, majd összegezte a tapasztalatokat....folytatás a 2. oldalon Újszerűségek Kiemelt szervezeti feladatok előtt állnak a szakszervezetek, köztük a MOL Bányász Szakszervezet, melynek küldöttértekezletén megtárgyalásra, majd elfogadásra kerül az új Alapszabály. Az elnökségi ülésen elsőként ismerkedtek meg a vezető tisztségviselők a hatályos Polgári Törvénykönyvnek megfelelően átalakított EGYESÜLET-i felépítéssel, az újszerűséget jelentő Küldöttgyűlés, Ügyvezető Elnökség, Választmány, Felügyelő Bizottság jog-és hatáskörével. A MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége, a MOL Nyrt. Üzemi Tanácsa és a MOL Bányász szerveződési területén működő Társasági Üzemi Tanácsok nagy szeretettel és megkülönböztetett figyelemmel köszöntik a közelgő NEMZETKÖZI NŐNAP alkalmából a hölgy munkatársakat, szakszervezeti és üzemi tanácsosi tisztségviselőket, szakszervezetünk hölgy tagjait. Kívánunk boldog családi életet, jó erőt és egészséget. Jó szerencsét! A tartalomból Választási felhívás 2. oldal Programnyilatkozat 3. oldal Jövőkép 5. oldal MOL ÜT ülés 7. oldal Együttes ülés a Rotary-nál 8. oldal Mi mennyi 2014-ben 9. oldal Érdekegyeztető tárgyalások 11. oldal Évfordulós történések 12. oldal Hírcsatorna 13. oldal TEMPO 16. oldal MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

2 2 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP február Választási felhívás Munkában a Jelölőbizottság Szövetségi, szervezeti élet A MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége március 29-re összehívta Szakszervezetünk legfelsőbb szintű fórumát, a beszámoló és tisztújító küldöttértekezletet. Az Elnökség állásfoglalásának megfelelően megalakult a Jelölőbizottság, melynek öszszetétele (elérhetőség, terület): Elnök: Vitéz Ferenc, telefon 06-30/ Területe: Geoinform, KVV Zrt., Bányakapitányság, MOL Budapesti Alapszervezet, Acoustic Kft. Tagok: Benkő János, telefon: 06-30/ Területe: Rotary Zrt., DKG EAST Zrt., Nyugdíjas alapszervezet Einger László, telefon: 06-20/ Területe: MOL Bányász nagykanizsai területi alapszervezet Oláh Judit, telefon: 06-70/ Területe: MOL Hajdúszoboszló, Füzesgyarmat, Eger, Nyugdíjasok Szabó Péter, telefon: 06-70/ Területe: MOL Szeged, Orosháza, Kiskunhalas, Szank A jelöltállítás határideje: március 14. A Jelölőbizottság január 17-én tartott ülésén mindenre kiterjedő feladattervet tárgyalt és fogadott el, meghatározta az ütemtervet, a fontosabb teendőket, majd lapzárta előtt közzétette a választási felhívást. - A jelölési időszakban, az előkészítési szakaszban kiemelt feladatai vannak az alapszervezeteknek, a szakszervezeti csoportoknak és a tagoknak, valamint a jelölőbizottsági tagoknak, miközben a testületek, a tagok Véleményt mondanak az eltelt 4 éves szakszervezeti munkáról, Feladatokat határoznak meg az új, 5 éves időszakra, Jelölnek a MOL Bányász Szakszervezet vezető tisztségviselőire (elnök és 2 alelnök), valamint az újszerű feladatokat ellátó Felügyelő Bizottság 5 tagjára hangoztatta Vitéz Ferenc bizottsági elnök (képünkön), majd így folytatta: - Kérjük az alapszervezeteket, a tagságot, hogy aktívan és felelősen vegyenek részt a munkában, miközben olyan tisztségviselőket jelöljenek, akik rátermettek a sokrétű feladatokkal járó tisztségekre, s akik mandátuma az új alapszabálynak megfelelően 5 évre szól. Az előkészítés során fontosnak tartom a felelősségteljes munkát, a széleskörű aktivitást, a bizottsági munka segítését, a területi jelölőbizottsági tagokkal való szoros együttműködést annak érdekében, hogy a Jelölőbizottság a küldöttértekezleten minél alaposabb ajánlást tehessen a MOL Bányász elnökére, két alelnökére, és a Felügyelő Bizottság öt tagjára, akiket Szakszervezetünk legmagasabb szintű fóruma titkos szavazással választ meg az új időszakra. A MOL Bányász küldöttértekezletén a Jelölőbizottság a beérkezett jelölések, és elfogadó nyilatkozatok alapján tesz ajánlást Szakszervezetünk elnökére és két alelnökére, majd az FB öt tagjára (utóbbiak saját soraikból válasszák meg az FB elnökét). /balogh/ Folytatás az első oldalról... Rövid szünetet követően Kalász Sándor, a MOL Bányász Szakszervezet alelnöke adott tájékoztatást arról, hogy január 8-án az Alapszabályt Előkészítő Bizottság megtartotta első ülését, amelyen a küldöttértekezlet munkabizottsága (elnök: Kalász Sándor, tagok: dr. Takács Éva, Komoróczyné Ladányi Judit, Dobos Tibor, Lakatos Péter, Szalai Géza) a vonatkozó új törvényi rendelkezéseknek figyelembevételével elkészítette a Magyar Olaj-és Gázipari Bányász Szakszervezet Alapszabály tervezetét, melynek elnökségi véleményezésében a testületi tagok megismerkedtek az új megnevezésekkel, jog-és hatáskörökkel. A tervezet főbb fejezetei: I. Általános rendelkezések, benne a Szakszervezet neve (az elnökség a több éve húzódó polémiával kapcsolatban arról döntött, hogy a Szakszervezet névváltoztatást a küldöttértekezletre bízza, amelyre több változatot terjesztenek elő, figyelembe véve az elnökségi, jelölőbizottsági, alapszervezeti javaslatokat). II. A Szakszervezet működésének és tevékenységének alapelvei III. A Szakszervezet célja és feladatai IV. A tagsági viszony V. A Szakszervezet szervezete, testületei és munkaszervezetei, benne Küldöttgyűlés (évente kerül összehívásra), Elnökség (3 tagból áll: elnök és a 2 alelnök), Választmány, (tagjai az alapszervezetek elnökei), Felügyelő Bizottság (az 5 tagú FB tagjaiból elnököt választ), Területi szervek (jog-és hatáskörét az SZMSZ-ben rögzítik). VI. A Szakszervezet vagyona, gazdasági és pénzügyei Az Elnökség a tervezetet több órás vita után módosításokkal elfogadta. A testületi ülés befejezéseként az alapszervezeti elnökök tartottak beszámolót a 2013-ban végzett szakszervezeti munkáról, köztük Vitéz Ferenc (Geoinform), Polovics József (KVV Siófok), Ámon Attila (DKG EAST), Szalai Géza (ROTARY), Lakatos Péter (MOL B. Nagykanizsa), Nagygyőr Attila (Orosháza), Szabó Péter (Szeged), Perjésiné Kovács Katalin (Hajdúszoboszló), Juhász Attila (Kiskunhalas). Balogh Antal Fotó: Szalai Géza Vezető szakszervezeti tisztségviselők jelölése!

3 2014. február MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 3 Az új szövetség programnyilatkozata A magyar szakszervezetek életében új korszak kezdetét jelenti december hatodika, amikor megalakult hazánk legnagyobb munkavállalói érdekvédelmi szervezete, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MSZSZ) amely alapító kongresszusán - többek között - a következő programnyilatkozatot fogadta el: (KIVONAT) Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma létrehozta a Magyar Szakszervezeti Szövetséget, a mai magyar szakszervezeti mozgalom legtöbb szervezett munkavállalóját tömörítő szakszervezeti szövetséget. Az új szervezet, és ezzel a három jelenlegi alapító építkező folyamat során megvalósuló teljes egyesülése nemcsak felelősséget, de komoly kötelezettséget is jelent. Kiemelt kötelezettségünk a szakszervezeti tagság, a teljes munkavállalói kör, beleértve a versenyés közszféra, a köztisztviselők, a közalkalmazottak, a fegyveres és rendvédelmi szervezetek tagjai, a munkájukat elvesztők, a megváltozott munkaképességűek, a tanulók és a nyugdíjasok érdekének képviseletén túl a széthullóban lévő civil társadalom, a demokratikus Magyarország erősítése. Alapelveink és értékeink Összefogásunk olyan határozottan vállalt alapértékeken nyugszik, mint a szolidaritás, az esélyegyenlőség, a demokrácia, a hazafiság, az európaiság, a jogállamiság, a pártsemlegesség. Olyan Magyarországot akarunk, amely a polgári demokratikus viszonyok között a magántulajdon és a vállalkozás szabadságát tiszteletben tartva képes olyan társadalmi- és szociális párbeszéd kialakítására, működtetésére, ahol szükséges jogszabályi garantálására, amellyel a munkavállalók, a társadalom legszélesebb rétegei részesévé válnak az elért eredményeknek. Létrehozott szakszervezeti szövetségünk az önkéntesség elve alapján épül fel. Ennek kell érvényesülnie a munka világa körében és tagszakszervezeteink munkájában. Az MSZSZ feladata az ágazati tagszervezetek belső integrációjának további erősítése, napi munkájának támogatása. Kikért vagyunk? Fontosnak tartjuk annak kinyilvánítását, hogy a makroszintű szociális párbeszéd teljes körűvé tételét elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk. Ennek megvalósításáról valamennyi munkáltatói-, munkavállalói érdekképviseleti szerv és a kormány részvételével kívánunk egyeztetni. Azt akarjuk együttesen elérni, hogy az MSzSz intenzíven szolgálja a tagszakszervezetek igényeit, és ennek során a tagszakszervezetek a saját tagságukkal közvetlenül éreztetni tudják az új szervezet előnyeit és hatékonyságát. A szakszervezeti mozgalom soha sem volt elutasító azokkal szemben, akik (még) nem a szakszervezeti mozgalom kötelékét választották, mert alapvetően hiszünk a szolidaritás eszméjében. Így hát azokon is segítenünk kell, akik nem tudnak, nem mernek csatlakozni hozzánk. Számukra utat kell nyitni a szakszervezet felé, olyan utakat amelyek, ha kell, megvédik őket a munkáltatói retorzióktól. Annak érdekében, hogy azok között is új tagokra találjunk, akik még nem vállalják céljainkat, meg kell mutatnunk érdekvédelmi munkánk lényegét, hogy miben tudunk segíteni a dolgozóknak. Az MSZSZ elsődleges feladatának tekinti, hogy segítse a tagszakszervezetek tagságának növekedését. Sokkal több embert kell meggyőzni arról, hogy merje vállalni a velünk való közösséget, vállalja a szakszervezeti tagságot, még akkor is, ha ezt a munkahelyén nem nézik jó szemmel. A kiszolgáltatottság falainak ledöntése ott kezdődik, ahol nyújtják és elfogadják a védelmet kínáló kezet, és minden munkavállaló, érzi, érezheti, nincsen egyedül. Érdekeink védelme Az MSZSZ érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenysége során kész kölcsönösen előnyös kompromisszumokat is magában foglaló megállapodásokat kötni a munkaadói szervezetekkel, a mindenkori kormánnyal, a társadalom minden legitim szereplőjével. Érdekeink védelméért képesek vagyunk együttműködni minden politikai és társadalmi szereplővel, aki elfogadja a demokrácia szabályait, és nem lép fel kirekesztően másokkal szemben. Milyen országot akarunk? A mai Magyarország elvesztette lendületét. Megállt a gazdaság növekedése, a társadalom fejlődése. Az elmúlt évtizedek hibáinak köszönhetően olyan értékek vesztek el, amelyek a rendszerváltáskor még a térség meghatározó szerepelőjévé emeltek minket. Csökkent a társadalmi szolidaritás, nőtt a kiszolgáltatottság. Mi olyan Magyarországot akarunk, ahol a kizsákmányolás megszüntetése társadalmi minimum. Csak akkor lehet erős és fejlődőképes egy ország, ha a legkisebb közösségekben is megtalálható az egymás iránti odafigyelés, a közös érdekeinkért való fellépés igénye. Mi olyan Magyarországot akarunk, ahol a közösségeket a hatalom nem szétveri, hanem a társadalom sokszínűségét is figyelembe véve segíti, támogatja, mert közösségek nélkül a társadalom önvédelmi képessége kerül veszélybe. Mi olyan Magyarországot akarunk, ahol nem kiváltság, ha a gazdaság növekedéséből a dolgozók is részesülnek. Mi ugyanis tudjuk, hogy a fejlődés a dolgozó ember nélkül nem jöhet létre. Ehhez pedig a dolgozók megbecsülése és nem megalázása kell. Nem lehet erős országot építeni úgy, hogy a politika mesterségesen szétszakítja azt. Elfogadhatatlan a gazdaság és a közszféra szembeállítása, a jövedelmek közötti aránytalanság, a gazdagoknak kedvező állami elvonási rendszer, a szegényeket a mélybe taszító szociális ellátórendszer, amely követel, de méltánytalanul és aránytalanul ad. Az MSZSZ rendelkezik azzal a szellemi háttérrel, tapasztalattal, hogy részt vegyen abban a társadalmi vitában, amely a minket és úgy gondoljuk, hogy a teljes társadalmat is érintő legfontosabb kérdésekről szól: a jövedelmek felzárkóztatásáról, a dolgozói szegénység felszámolásáról; az életképtelen nyugdíjrendszer átalakításáról, hosszú távú kiszámíthatóságának megteremtéséről, a nyugdíjasok szociális helyzetéről; a nehéz helyzetben lévők társadalmi felzárkóztatásáról; a munkaerőpiacról önhibájukon kívül kiszorultak méltányos segítéséről; a dolgozók valódi jogainak nem csak jogszabályokban való megteremtéséről; a gazdasági növekedéshez és egyben a foglalkoztatottság bővüléséhez szükséges politikai-gazdasági rendszer megteremtéséről; a fejlődést támogató oktatási, szakképzési rendszer kiépítéséről, az ifjúság jövőjéről; Összefogás, egység, szolidaritás!

4 4 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP február a lehetőségeket a szükségleteket is figyelembe véve működő szociális- és egészségügyi rendszerről; az ország fenntartható fejlődésének megteremtéséről. A Magyar Szakszervezetek Szövetségét, mint Magyarország legnagyobb szakszervezeti tömörülését képesnek tartjuk arra, hogy Szakszervezeti hírcsokor Évzáró Választmányi ülés Az MSZOSZ elnöksége tudva azt, hogy a nyugdíjasok tájékozottsága igen fontos lesz a tavaszán esedékes választások során nagy tudású szakembert kért fel a lehetőségek, a feladatok, s nem utolsó sorban a látható, valamint a rejtett buktatók ismertetésére. Dr. Tóth Zoltán választási és közigazgatási szakértő az MSZOSZ Nyugdíjas Szövetség választmányi ülésén bevezetőjében hangsúlyozta mennyire fontos, hogy az állampolgárok éljenek szavazati jogukkal, mert az megnyissa a magyar szakszervezeti mozgalom XXI. századi fejezetét. Az MSzSz vállalja a több mint másfél évszázados magyar szakszervezeti mozgalom szellemi örökségét, beleértve a három alapító az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma önálló történetének közös teremt alapot az érdekek érvényesítéséhez. Demokratikusan változtatni csak a szavazatok erejével lehet. Mielőtt bemutatott volna néhány külföldi példát, leszögezte, hogy nincs egyetlen ideális választási rendszer. Tengeren túli és európai törvényeket hasonlított össze, s részletesen ismertette azt a preferenciális rendszert, amely választókra bízná a pártlistákon belüli erősorrend meghatározását. Ezt nem csak hazánkban, de számos Uniós országban is elutasították. Szólt arról is, hogy a kétpólusú pártrendszer az angolszász országokban megfelelően kifejezi a lakosság érdekeit. Azonban ahol több párt működik így hazánkban is ott az arányos választási rendszer az elfogadott. Kitért arra is, hogy nálunk milyen jelentős eltérések vannak az és a évi választási törvények között. kincsünket jelentő értékeit, korábbi érdekvédelmi, érdekképviseleti munkájukat. Az új szövetséget létrehozó kongresszus az elfogadott dokumentumokkal, így a jelen programnyilatkozattal sem lezár, hanem útjára indítja a modern Magyarország kialakításához szerintünk nélkülözhetetlen korszerű és egységes munkavállalói érdekszövetség megvalósítását. A jelenlegi kormány azzal, hogy a pártokkal nem egyeztetett így magát kívül helyezte a demokrácián és a jogállamon. Hangot adott annak a véleményének is, hogy már korábban kellett volna a pártoknak a programjaikat egyeztetni, a képviselő jelöltjeiket kiválasztani, s a lakosságnak bemutatni. A közös lista fogalmát kibontotta, s rámutatott a támogatás hátrányaira, félremagyarázására. Felhívta a figyelmet, hogy országos listán a kis pártoknak is van esélyük a parlamentbe jutásra, s ez rendkívül fontos a választópolgárok érdekeinek a szélesebb körű képviselete szempontjából. Papp Géza Küldöttértekezlet A MOL Bányász Szakszervezet március 29-én Budapesten tartja beszámoló és tisztújító küldöttértekezletét 64 szavazati jogú küldött és a meghívottak részvételével. Az időrendi ütemezés 9.30-tól Regisztráció, mandátumvizsgálat; óra Megnyitó; óra A küldöttértekezlet tisztségviselőinek megválasztása; óra Beszámoló az elmúlt négy éves munkáról. Az írásos előterjesztés szóbeli kiegészítése. Előterjesztő: Biri László elnök. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jelentése. Előterjesztő: Lukácsi István elnök; óra Hozzászólások, vita a beszámolókról, közben a mandátumvizsgáló bizottság jelentése; óra Vitazáró (a beszámolók elfogadása); óra Alapszabály tervezet vitája; óra A MOL Bányász vezető tisztségviselőinek (elnök, alelnökök) és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása; óra Elnöki zárszó; Munkabizottság Március 29-én a MOL Bányász Szakszervezet küldöttértekezletén (Budapest, MOL Székház) a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottságban a következő tisztségviselők látják el a feladatokat: Elnök: Milánkovich András (MOL Budapest) Tagok: Balogh József (DKG-EAST Zrt.) Kiss Csaba (MOL Gellénháza) Miklós Gyula (Rotary Zrt.) Soós László (MOL Hajdúszoboszló) Elnöki képviselet A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MSZSZ) Szövetségi Tanácsában egy éves időtartamra Biri László elnök képviseli a MOL Bányász Szakszervezetet. Alapszervezeti választások, 2014 A MOL Bányász Szakszervezet szerveződési területén az elfogadott intézkedési terveknek megfelelően megkezdődtek az érintett alapszervezeteknél a évi választások, melynek során beszámolóra és tisztújításokra kerül sor. A MOL Bányász nagykanizsai területi alapszervezetnél (Szakszervezetünk legnagyobb s egyben legeredményesebb szervezete, elnök: Lakatos Péter, ügyvezető elnök: Szalai Géza) januárban befejeződtek a bizalmi választások, majd a hónap végén tartott középszintű választások során a következő tisztségviselőknek szavaztak bizalmat. Főbizalmiak: Lakó József (Zala-Petroltransz Kft.), Vukics József (Nk. Iroda és labor) Munkahelyi bizottsági elnökök: Fülöp Csaba (Dél-Zalai terület) Kiss Csaba (Gellénháza) Sütő Ervin (Somogyi művez. terület és Sávoly) Mimon Tibor (OILTECH Kft.) Lakatos Péter (Földgáztároló, Pusztaederics) Kővári Ferenc (GÁZGÉP-HEAT Kft.) Szetlik Gábor (RIG SERVICE Zrt.) Szakszervezet nélkül nincs összefogás!

5 2014. február MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 5 Mit várnak a 2014-es esztendőtől? Jövőkép Bakos Ernő, a MOL Nyrt. Üzemi Tanács elnöke Kalász Sándor, a MOL Bányász alelnöke 2014 a választások éve lesz, parlamenti és önkormányzati egyaránt. A megválasztott kormány a késő tavasz-kora nyár előtt érdemi munkát nem fog végezni. Az elmúlt években számtalan tárgyalást, megbeszélést folytattunk a jelenlegi hatalom szereplőivel. A Vállalati Ellátás néven beadott előterjesztésünket mely a korengedményes nyugdíj jogutódja lehet az előzetes ígéretek alapján remélhetőleg ebben az évben elfogadják. (Az ellenzék is támogatja.) Azt várom 2014-től, hogy hosszú küzdelem után végre sikerül az elsősorban műszakos és terepi dolgozók elvárásait teljesíteni ezen a téren. Az elmúlt év végén hosszú tárgyalássorozat után három nagy szakszervezeti konföderáció szövetséget kötött és várhatóan ez év végén szakszervezeti szövetségként egyesülni is fognak. A MOL Nyrt. szakszervezeti tag munkavállalói már felismerték a MOL-os szakszervezetek egyesülési kényszerét, hiszen kollégáimtól rendszeresen azt hallom, hogy Ők ezzel egyetértenek. Azt várom a évtől, hogy végre a szakszervezetek vezetői, vezetőségei is felismerik ezt a szükségszerűséget és elindulnak az egyesülés útján, így nemcsak összhangban tudják a munkavállalókat képviselni, de egy szervezetként is, annak minden előnyével és erejével. Az már közhely, hogy a MOL-ban csak egy dolog biztos, az állandó változás. A tavalyi év rendkívüli volt. Elsősorban azért, mert nagyon sok munkatársunktól kellett megválnunk és ez még azzal együtt A magyar szakszervezeti mozgalom a esztendőt egy pozitív, a munkavállalók, a szakszervezeti tagság által már rég várt fúziós lépéssel zárta, azáltal, hogy a három országos szakszervezeti konföderáció, az Autonóm Szakszervezeti Szövetség, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma és a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége megalakította a Magyar Szakszervezetek Szövetségét (MSZSZ). Ez a lépés fontos, de még nem elégséges. Mindnyájunk közös munkája és támogatása is kell ahhoz, hogy a szövetség betöltse azt a szerepét, amit várunk tőle: azaz, hogy legyen továbbra is vezető ereje (zászlóshajója) egy modern, a magyar- és az európai szakszervezeti mozgalom értékeire támaszkodó, a XXI. század kihívásainak is megfelelni tudó tömeg-mozgalomnak. Szakszervezetünk számára a év legfontosabb eseménye lesz a Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet március végén tartandó beszámoló és vezetőségválasztó küldöttértekezlete. Az alapszervezetek felkészülése a küldöttértekezletre már elkezdődött, folynak az értékelések, a tisztújítások, a jövő feladatainak meghatározása. A MOL Bányászban támaszkodhatunk az elődeink által is lerakott alapokra. Ezen alapokon kell újra és újra bizonyítanunk, hogy meg tudunk felelni a kor kihívásainak és meglévő erőforrásainkat hatékonyan tudjuk a tagság szolgálatába állítani. Azt várom 2014-től, hogy tovább tudjuk erősíteni szakszervezetünk szerveződési körébe tartozó vállalkozásoknál a munkaügyi kapcsolatokat, ezen belül folyamatos párbeszédre, a kollektív megállapodások rendszerének bővítésére, az üzemi tanácsokkal és a munkavédelmi bizottságokkal való összehangolt, egymást támogató együttműködésre épülő szakszervezeti munkára törekszünk, mely meggyőződésem szerint segíti a munkavállalói érdekek minél szélesebb megjelenítését, érvényre juttatását. is rendkívüli teher volt számunkra, hogy jelentős többletjuttatást sikerült részükre biztosítani. Azt várom, hogy ebben az évben várhatóan sokkal kisebb vérveszteséget hozó változásokkal kell szembenézni. A felkészülést elkezdtük, tájékoztató megbeszélést folytattunk a pénzügy, az IS és a TÁSZ vezetőivel, ezt folytatjuk majd a MOL- és a Csoport szintű vezetőkkel egyaránt. Tiszta képet szeretnénk látni a kiszámítható jövőről, hogy kellő ismeretek birtokában, a lehetőségeinkhez képest minél hatékonyabban tudjuk képviselni kollégáinkat. Igen sok munkatársunk fordult hozzánk problémájával az elmúlt évek során. Kérem, tegyék ezt bátran a jövőben is, mi mindent megteszünk ezek megoldásáért. Azt várom még, mint eddig is, hogy valamennyi munkatársam, barátom biztos munkahelye tudatában békében és egészségben köszönthesse a évet. A továbbra is nehéz, sok esetben kiszámíthatatlan iparági környezetben szakszervezetünk számára a munkahelyek megtartása, az esetleges létszámleépítés kapcsán munkájukat elvesztő szakszervezeti tagjaink segítése és támogatása továbbra is első számú prioritás. Azon vállalkozásoknál pedig, amelyeknél már túl vannak a válság okozta nehézségeken, illetve akiket a viszszaesés kevésbé érintett, a kollektív szerződések és a évi bértárgyalások során érezhető reálbér növekedés elérése a célunk. Olyan bérmegállapodásokat kell kötnünk, melyek kizárják a munkahelyi szegénység megjelenését szerveződési területünkön! A kollektív tárgyalásokon törekednünk kell arra, hogy ott, ahol a feltételek adottak, kerüljön csökkentésre, illetve kivezetésre a válság idején a munkavállalókra hárított többlet teher. Szakszervezetünk a munkavállalók számára biztonságot adó klasszikus foglalkoztatási formák alkalmazása mellett áll ki, ellentétben a szerveződési területünkön is fellelhető és egyre terjedő, egyes atipikus foglalkoztatási formákkal szemben. Nem vitatható egyes atipikus foglalkoztatási formák munkaerőpiacra gyakorolt pozitív hatása, különösen nem a válság alatt, de az nem járhat a munkavállalók kizsákmányolásával, ezen munkáltatási formák becsontosodásával. Nagyon bízom abban, hogy az elmúlt napok hírei, melyek a magyar gazdaság lassú növekedéséről szólnak, tartóssá válnak. Egy tartós fellendülés, nagyobb üzleti bizalom jótékonyan hathat a vállalkozások számára, mert ez hozhatja meg igazán a már nagyon várt tartós foglalkoztatás bővülést, ami igen ránk férne! Remények, várakozások, vallomások!

6 6 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP február Szalai Géza, a MOL Bányász nagykanizsai alapszervezet ügyvezető elnöke, a MOL Bányász Rotary alapszervezet elnöke Országosan: Társadalmi megbékélést, a gazdasági-társadalmi környezet olyan pozitív irányú változását, amely a munkavállalók általános és anyagi helyzetének, megbecsülésének, a munkafeltételeknek a javulását eredményezik. A szakszervezetek erősödését, az egységesülési folyamat folytatódását. A szociális párbeszéd Európában megszokott rendszerének visszaállításához, annak kikényszerítéséhez az érdekvédelmi szervezetek összefogását. A magyar gazdaság teljesítményének olyan mértékű javulását, amely általános életszínvonal emelkedést eredményez, s lehetőséget nyújt a mélyszegénységben élő rétegek felemelkedéséhez is. Az olaj és gáziparban: Az olaj és gázipar, valamint a kapcsolódó szolgáltatások számára az eddigieknél kedvezőbb szabályozókat, hogy növekedhessenek, el tudják végezni a szükséges fejlesztéseket, s munkahelyeket tudjanak megőrizni, teremteni. A MOL Bányász működési területén dolgozó vállalkozásoktól eredményes gazdálkodást, piaci sikereket várok, tevékenységük bővülését, megteremtve ezzel a bértárgyalásainkhoz a szükséges fedezetet. Azt is remélem, hogy a szektorban létrejövő új vállalkozások munkavállalói is egyre nagyobb számban kapcsolódnak a működési területünkhöz. A MOL Bányász Szakszervezeten belül: Sikeres küldöttértekezletet, amely megfelelő programot ad a jövőt illetően, s szervezeti és személyi feltételek tekintetében is megújulást eredményez. Ezt várom az alapszervezeti választásoktól is. A kollektív és bértárgyalásokon az eddig elért vívmányok megőrzésén túl, ahol csak lehetséges reálnövekedéseket kell elérnünk. Ehhez persze tovább kell fejlesztenünk a tárgyaló delegációink felkészültségét, akár szakértők (közgazdasági, jogi) bevonásával is. Azt is remélem, hogy a munkavállalóink közül egyre többen végre felismerik, hogy szakszervezet nélkül, egyénileg semmilyen eredményt nem tudnak elérni, teljességgel kiszolgáltatottakká válnak. Bízom benne, hogy az erre vonatkozó tájékoztató, felvilágosító munkánk eredményeként a taglétszámunk növekedni fog. Szeretném, ha ez évben végre megtörténne az olajiparban működő szakszervezetek egymáshoz való olyan mértékű közeledése, amely az országos folyamathoz kapcsolódóan belátható időn belül a teljes körű egyesüléshez vezet. Előbb-utóbb mindenkinek el kell jutnia ahhoz a felismeréshez, hogy igazi hatékony képviselet csakis egyetlen, egységes, erős s nem szétforgácsolt, külön érdekeket hordozó szakszervezet útján valósulhat meg igazán. Várom továbbra is a MOL Bányász Hírlap rendszeres megjelenését a munkahelyeken, a tudósítói hálózat bővülésével minden területről színes írások megjelenését, s az újság megjelenéséhez szükséges anyagi háttér biztosítását. A honlapunk tartalmának még több hasznos információval történő bővülését, a munkavállalókkal való közvetlen kapcsolat csatornáinak kiépítését, működtetését. A magánéletemben: A 30 éves szakszervezeti függetlenített pályafutásom tervezett utolsó évének eredményes befejezését, annak érdekében, hogy emelt fővel adhassam át a stafétabotot az utódoknak, s hogy ezután kicsi unokám teljes értékű nagypapája lehessek. A MOL Nyrt. Üzemi Tanács ülésről jelentjük Együttműködés - részvételi jogok Idei első ülését Százhalombattán tartotta MOL Nyrt. Üzemi Tanács (képünkön) január 16-án. Napirendjén szerepelt a Logisztika Telephálózat optimalizálásról folytatott konzultáció, tájékoztató az ölbői kiszervezésről, a munkásszállítás tervezett változtatásairól, a munkarendek változtatásáról a finomításban, továbbá a VBK elemeinek áttekintése és a Tempó Egészségpénztár beszámolója a működésről és a törvényi változásoknak megfelelő új szolgáltatásokról. Zsinkó Tibor Logisztika MOL vezető és Szalay Zsolt Telepüzemeltetés MOL vezető ismertette azokat a szempontokat, amelyek az elektronikus útdíj bevezetése miatt ésszerűvé teszik a székesfehérvári telephely bezárását és az ellátás átszervezését Pécsre és Százhalombattára. A számításoknál figyelembe vették a vélelmezhető kereskedelmi veszteséget, a székesfehérvári telep konzerválásának költségeit, az amortizációt, a másodlagos disztribúció költségeit is. Kimutatták az üzemeltetési költség csökkentését az ellátás biztonságának és a szolgáltatás színvonalának a megőrzése mellett az átszervezés révén. A 40%-os kihasználtsággal működő százhalombattai töltőn nincs szükség semmilyen beruházásra a nagyobb forgalom fogadására. A tizennyolc pozíciót érintő intézkedés végrehajtása szeptember végére Évindító testületi ülések! várható. A pozíciók átcsoportosítása a LEAN miatt amúgy napirenden van, aminek keretében Székesfehérvárról két fő átkerül a pécsi telepre és nyugdíjazás is várható. Érinti az átszervezés a laboratóriumot is. A logisztika minden megüresedett pozícióját felkínálják a fehérvári kollégáknak és igyekeznek a telephelyen munkájukat elvesztő embereket másutt elhelyezni, ha vállalják a változást. Bakos Ernő kérte, hogy támogassák a székesfehérvári kollégák alkalmazását Százhalombattán. Papacsek Károly pedig kijelentette, hogy a komáromi telepen hiányos a létszám

7 2014. február MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 7 (ezt az igazgató cáfolta), a fehérvári kollégákból kellene kiegészíteni A MOL Ölbőn megszünteti a szénhidrogén kitermelést és az ölbői mezőt az eszközállománnyal együtt eladja a Messer MOL Gáz Kft.-nek. Az öt munkavállalót érintő, jogutódlással történő ölbői kiszervezés feltételeiről Szakál Tamás kutatás-termelés MOL igazgató és Kovács Péter Messer-Gáz ügyvezető igazgató tájékoztatott. Kijelentették, hogy a Messer MOL Gáz az Mt.-nek megfelelően és az érvényes KSZ szerint veszi át és foglalkoztatja tovább az érintett dolgozókat. Ha a munkavállalók elkerülnek a Messer MOL Gáztól, akkor megkapják a végkielégítést és a KSZ szerinti összes juttatást. Ha a Messer MOL Gáz felmond év közben a munkavállalónak, akkor kifizeti az eredményérdekeltségi ösztönző arányos részét és a VBK időarányos juttatásait 2014-re is. A Messer MOL Gáz hosszú távon számít az átvett kollégák munkájára, a gázmező üzemeltetésének formájáról azonban még nem döntött véglegesen. A dolgozók hamarosan kapnak egy írásos tájékoztatót a jogutódlással való továbbfoglalkoztatásról. A munkásszállítás változtatásainak átdolgozott tervezetéről Kiss László Gábor társasági szolgáltatások MOL igazgató tájékoztatott. Úgy ítélte meg, hogy a tervezet kidolgozásába az ÜT korai bevonása nem hozta meg a remélt eredményt, mert kevés olyan javaslatot kaptak, amelyek a hatékonyságot és a munkavállalói érdeket egyaránt figyelembe vette volna. Ráadásul egy téves adatokkal megjelent érdekképviseleti újságcikk, félreértésekre adva okot, hátráltatta az együttműködést. Az átdolgozott tervezet a megtakarítások rovására is figyelembe veszi a munkavállalói elégedettség javára tett javaslatokat és kompromisszumos megoldást kínál. A TÁSZ célja a fajlagos költségek egyensúlyban tartása és a költségnövekedés megelőzése. A szállítást a lecsökkent területi létszámhoz kell igazítani, bizonyos minimális létszám alatt meg fogják szüntetni. A munkába járást ilyen egyedi esetekben más módon fogják támogatni. A szállításban rugalmas szolgáltatót szerződtetnek, amely képes lesz alkalmazkodni a lényeges időjárás változás miatt változó utaslétszámhoz is. Gyűjtő jeggyel a munkásbuszokat alkalmanként is igénybe lehet venni, a buszsofőr mindig ellenőrizni fogja a jogosultságot. Az ÜT tagjai rámutattak, hogy a szállítás észszerűsítése helyenként lényegesen megnövekedett utazási időt eredményez, valamint olyan kritikus településeket is érint, amelyek a KSZ mellékletből kimaradtak és ezért ott nincs alap a 15 Ft-os térítés engedélyezésére. Példa erre a szanki gázüzem és főgyűjtő. Bakos Ernő az érdekképviseleti vezetőkkel egyetértve méltatta az ÜT közreműködését a javaslatok összegyűjtésében és kidolgozásában. Hangsúlyozta, hogy a végleges változatot is kéri az ÜT és a gyakorlati tapasztalatok alapján legyen még lehetőség a szállítás feltételeit és körülményeit megváltoztatni, tekintettel a járatsűrűségre, megállóhelyekre, útvonalra. A LEAN műszakátadás-műszakváltási idő kérdéskörében Galambos László Százhalombatta termelés MOL vezető kijelentette, hogy a leghosszabb műszakátadási időt kell figyelembe venni. A pótszabadság ügyében jogosnak ítélte a helyszíni váltás miatt az elvett két nap visszaadását a kokszolói rendszerkezelőknek. Ígéretet tett, hogy ezt a függelék módosításával visszaállítják. A TIFO kettős foglalkoztatással kapcsolatban és a Tisza site működésének tapasztalatairól, a gazdasági, személyi konzekvenciákról Galambos kijelentette, hogy összességében jó döntést hoztak. A vártnál gyorsabb ütemben beindult közös működés a tavalyi év elején átmeneti problémákat okozott, melyek közül az energia területe volt a legkritikusabb. Rendszeresen értékelik a TVK vezetésével a tapasztalatokat, a folyamat most már jó úton halad előre. A feladatmegosztás világos. HR-es keret-megállapodás szabályozza a munkavállalók minden HSE kérdését. A TIFO irodaház bezárásáról Galambos László elmondta, hogy most mintegy 20 fő dolgozik ott és ilyen létszámra nincs értelme egy irodaépületet fenntartani. A döntés végleges, a TVK-nál helyezik el a kollégákat. Akit azonban a TIFO-hoz köt a napi munkavégzése, helyben marad. Az egyszerű átjárás érdekében megnyitják az utat a két cég között. A finomítás területén külön munkacsoport mérte fel és dolgozta ki a munkarendek, műszakváltások hatásait és a 12 órás munkarend lehetséges bevezetését. A munkacsoportban a munkavállalók, a vezetés képviselői, a szakszervezetek, az üzemi tanács képviselője, a HR és jogtanácsosa, az EBK szakértője vet részt. A munkavállalók bevonásával javaslatot dolgoztak ki a 8 és 12 órás munkarend egységes alkalmazására. Kiindulási pontnak a LEAN szempontokat tekintették: hatékonyság, emberközpontúság és egyéb vállalati érdekek. Összevetették a két munkarend előnyeit és hátrányait. Vizsgálták a pihenőnapok, szabadságok, egyéb távollétek kiadását, az érintettek hozzáállását. 12 hónapos pilot programra tettek javaslatot 6-18, 18-6 órás beosztás mellett. A munkacsoport tanulmányának eredményét Taligás Ildikó munkavállalói kapcsolatok szakértő ismertette. A 12 órás munkarend néhány terület kivételével pilot módban akár már március 1-től bevezethető. Taligás felhívta a figyelmet a munkabeosztás megterhelő voltára irányuló objektív mérésszükségességére. Vizsgálni kell a terhelés megoszlását a munkaidő alatt, és figyelemmel kell lenni a munkakörülmények javítására (világítás, zajcsökkentés, étkeztetés, légkondicionálás), a túlóra korlátozására 12 órás munkarend esetén, a szabadnapon való berendelés korlátozásával, a műszakbeosztás változásának minimalizálásával. Az ÜT tagok rámutattak, hogy fontos a pilot után visszaellenőrizni az eredményeket, meglepőnek találták ugyanis a 12 órás munkarend támogatottságának mutatószámát. Félő, hogy a megkérdezettek nem mérlegeltek minden körülményt a véleményük megformálásánál. A 12 órás beosztás igényét egyes vélemények szerint a 36 óra megszüntetése generálta. A vezetés hangsúlyozta, hogy szerintük egyértelműen a rövidváltás a legnagyobb terhelés a műszakozás amúgy is egészségkárosító hatásai közül. Hozzátették, hogy ez egy dolgozói kezdeményezésen alapuló vizsgálat és felmérés. Az ÜT rámutatott, hogy a munkavállalók mihamarabb várják a vezetés döntését, mert bizonytalanságot eredményez a hosszú mérlegelés. Még a pilot indítása előtt javasolták felmérni, hogy a tízes skálán mennyire elfogadható a változtatás a munkavállalók számára, és pozitív eredmény esetén indítsák a pilotot. Számítani kell arra, hogy a pilot során a kollégák be fogják látni: a 12 órás munkarend túlzottan megterhelő. Galambos László megerősítette, hogy az MSA üzem kivételével 2015-től egységes munkarendet kell bevezetni az egész finomításban. Fekete László HR MOL igazgató előzetes áttekintést adott a VBK elemeiről. Újdonság, hogy a vissza nem térítendő lakáscélú támogatás hiteltörlesztésre is igénybevezető. Új adómentes juttatás az egészségbiztosítás, a bölcsődei szolgáltatás valamint a Sportkártya. Megszűnt az internet utalvány és az adómentes életbiztosítás. Az igazgató biztosította, hogy a viszsza nem térítendő lakáscélú támogatást a MOL támogatja, bár még nem ismert az alkalmazás szabálya. Az egészségbiztosítás részleteinek pontos ismertetésére az ÜT meghívja februári ülésére az egészségbiztosító képviselőjét. A VBK jegyzés február legelején indul. Pintérné Zlota Anikó igazgató beszámolt a TEMPO Egészségpénztár működéséről és eredményeiről az elmúlt évben. Idén a Ft minimálbérhez igazítva forintig kedvezményes adózású a havi tagdíj és támogatás. Nem változott az adómentesen elszámolható termékek listája. A TEMPO től ingyenes telefonos orvosi tanácsadást nyújt. Németh Margit Fotó: Darabont Lili Megbízhatóság+szakértelem=MOL Bányász Szakszervezet!

8 8 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP február Együttes ülés a Rotarynál A Rotary Zrt. Üzemi Tanácsa és a szakszervezet együttes ülésére január 23-án került sor. A bevezetőben Anger Tamás ÜT elnök bejelentette, hogy az üzemi tanács mandátuma lejárt, meg kell szervezni a választásokat. Az új ÜT mandátuma a Munkatörvény módosítása alapján 5 évre fog szólni. Az Üzemi Tanács úgy döntött, hogy a meglévő testület mandátumát, tekintettel az időközbeni tervezett jelentős szervezeti változásokra, június 30-ig meghosszabbítja. A mandátum meghosszabbításával a vállalat vezetői is egyetértettek. A 2013-as üzleti év lezárásaként László Zoltán vezérigazgató tájékoztatott az elmúlt esztendő, most már végleges tervteljesítéséről. A várhatóról már a decemberi tájékoztatóban és a MOL Bányász Hírlap hasábjain is beszámoltunk. Ahhoz képest csak kisebb eltérések mutatkoztak. Néhány fontosabb adat a teljesítésről: Az átlagos berendezésszám a módosított terv szerinti 6,88-ról 6, 73-ra alakult, 4 fúró és 2,73 lyukbefejező. Az EBIT eredményünket a módosított tervhez képest 111%-ra teljesítettük, az árbevétel tekintetében 4%-os túlteljesítés valósult meg. Ennek megfelelően az eredményérdekeltségi ösztönző második része várhatóan nagyobb értékű lesz az évvégén dolgozónként átvett összegnél. A MOL Bányász Rotary Alapszervezet nevében kezdeményeztem, hogy a január 1. után a Rotarytól elbocsátott azon munkavállalók, akik az elmúlt év során részt vettek ennek a szép eredménynek a megtermelésében, szintén részesüljenek az eredményérdekeltségi ösztönző második részének kifizetésében. A jelenlévő vezetők a javaslattal egyetértettek. Erről egy megállapodást fogunk aláírni. A évi üzleti tervről szintén László Zoltán adott tájékoztatást. Elmondása szerint január 1-től új szervezeti modellben működünk. Jelentősen változik a berendezéses tevékenység összetétele. Az átlagos berendezésszám 6,53 lesz, ami 0,2%-os további csökkenést jelent évhez képest is. Ebben szerepet játszik, hogy 3 berendezést is fel kell újítanunk, ráadásul ezek a bevétel szempontjából fontos R67; R68; Lyb42; fúróberendezések, s a kiesést nem kompenzálja a félévtől itthon belépő 401-es. Árbevétel növelés realizálása csak a fúrási munkákon lehetséges, miután a 3 kútjavító berendezés önköltségi áron kénytelen dolgozni. Irakban ebben az évben a jelenlegi szerződéseink keretében az időközben megnövekedett költségeket nem tudjuk árainkban érvényesíteni. Nagy kihívás lesz az újólag kiírt tender megnyerése. Megfelelő telephelyet kell bérelnünk, szükség esetén felújíthatjuk, tárolhatjuk berendezéseinket. Tervezzük az Erbil-i központ korszerűsítését is, előkészítendő egy hosszabb távú iraki berendezkedésünket. A szolgáltatók árnövekedésével együtt mindez jelentős költségnövekedéssel jár, amelyet megtakarítási programmal tervezünk ellensúlyozni. A harmadik tényező lehet a váltási rend megváltoztatása, amellyel 540-ről 440-re csökkenne a repülő utak száma, s ezzel mintegy 40 millió forint megtakarítás érhető el. Ezt az érintett munkavállalók nemtetszése ellenére szeretnék bevezetni egységesen a Crosco-val, s erről konzultálni is fognak az érintettekkel. A másik nagy kihívás a logisztikai tevékenység fokozatos megszüntetése, amely 120 fő munkaviszonyát érinti. Kezdődik január végén az előkészítők munkájának megszűnésével. Február végéig megszűnik a MOL irányába a szállítási tevékenységünk, s ezzel párhuzamosan 60 fő munkaviszonya is megszűnik. A járműjavítási tevékenység a terv szerint félévtől szűnik meg. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 637 főre csökken. Az év végi záró létszám 661 fő lesz. A MOL Bányász részről kezdeményeztem, hogy az ÜT kössön a MOL gyakorlatának megfelelően egy megállapodást a munkáltatóval Outplacement tervre vonatkozóan (gondoskodó kihelyezés) a Logisztika és Járműjavítás megszüntetése miatt csoportos leépítésben érintett munkavállalók segítése, támogatása érdekében. A javaslatot az Üzemi Tanács megszavazta. Katona Iván, az EBK szervezet vezetője vetítettképes előadásában értékelte a Társaság évi EBK teljesítményét és ismertette a évre kitűzött főbb célkitűzéseket. Megállapította, hogy a Társaság EBK statisztikája romlott. A bekövetkezett egy halálos baleseten kívül a munkabalesetek száma is jelentősen növekedett, de nőtt az egyéb események száma is. Bevezetésre került a MOL mintájú kivitelezői EBK menedzsment, megkezdődött a CROSCO csoport szintű integráció, a MOL-INA GOR-ok implementációja. Elkezdődött az új védőeszköz juttatási rend kialakítása. Szalai Géza elnök Szakszervezetünk honlapja:

9 2014. február MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 9 MI MENNYI 2014-ben? Hasznos tudnivalók Munkabérek, nyugdíjak, közterhek!

10 10 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP február Forrás: Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Adósávok, kedvezmények, ellátások!

11 2014. február MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 11 Érdekegyeztetési tárgyalásokról jelentjük Érdekegyeztetés HANSA INVEST KFT. Január 29-én ültek le a tárgyaló felek a szegedi Hansa Invest Kft.-nél, hogy az elmúlt évben kötött kollektív megállapodásban rögzítetteknek megfelelően tárgyaljanak az elmúlt évi eredményekről és a évi bérfejlesztésről. A Társaság részéről Busa Fekete Bertalan műszaki vezető, a MOL Bányász Szakszervezet részéről Szalai Géza alapszervezeti elnök és Soós Máté főbizalmi vett részt az egyeztetésen. A megbeszélésen kiderült, hogy a 2013-ra tervezett eredmények, elsősorban a jelentkező műszaki problémák miatt elmaradnak a tervezettől, ezért a évi gazdálkodást szigorítani fogják s a munkaszervezés javításával szeretnék sikeressé tenni az évet. Ezért csupán szerény mértékű bértömeg növelésben (1,2%) állapodtak meg. Munkáltatói javaslatra átalakításra kerül a bérszerkezet, a jövőben alapbér+15% műszakpótlék átalány+25% mozgóbér szerint kapják a fizetésüket a dolgozók, amelyben a mozgó-bér konkrét nagyságát a közvetlen munkahelyi vezető határozza meg. Az elmaradt ünnepnapi pótlékokat felvetésünkre a Társaság visszamenőleg kifizeti. A védőcsizma helyett ebben az évben bélelt magas-szárú bakancsot biztosítanak egy héten belül a munkavállalóknak. ÖLBŐ Ölbőn január 31-én került sor érdekegyeztető tárgyalásra. Mint ahogy ismeretes, a MOL ÜT legutóbbi ülésén napirendi pontként szerepelt a KTD ölbői bányászati tevékenységének a megszüntetése. A MOL Nyrt. eladta tulajdonrészét a Messer MOL Gáz Kft.-ből, amely a KTD által termelt széndioxidra épült. Döntés született arról is, hogy az ölbői széndioxid mezőn bányászati tevékenységet folytató 5 fő KTD-s dolgozó jogutódlással átkerül a Messer MOL Gáz Kft.-hez, s rájuk az Mt. szerint egy évig a MOL kollektív szerződése érvényes lesz. Erről a MOL Nyrt. és a Messer MOL Gáz Kft. meg is állapodtak. Mivel tudomást szereztek az érintett munkavállalók arról, hogy a Messer MOL Gáz a megállapodástól eltérően nem kívánja foglalkoztatni őket, felhatalmazták Szalai Gézát, a MOL Bányász Szakszervezet Nagykanizsai Alapszervezetének ügyvezető elnökét, hogy nevükben és helyettük tárgyaljon és állapodjon meg mind a Messer, mind az esetleges külső vállalkozás képviselőivel. A dolgozók félelme úgy tűnik beigazolódott. A MOL Messer Gáz az átkerülő munkavállalók munkaviszonyát azonnali hatállyal, közös megegyezéssel meg kívánta szüntetni, de az egyéb járandóságok kifizetése mellett nem akarta a felmondási időre járó összegeket kifizetni. Végül is egy kemény hangvételű tárgyalás eredményeként, igaz ugyan nem a teljes összeget, de kifizették, s a munkavállalók elfogadták kisebb korrekciók után a Rikopet Kft. tovább-foglalkoztatásra vonatkozó munkaszerződés ajánlatát. Ha nem vettünk volna részt a tárgyalásokon, bizonyára a munkavállalóink elestek volna a teljes felmondási időre járó jogos összegtől! Azt érzékeltük, hogy a tárgyalások befejeztével a munkavállalók megnyugvással folytatják tevékenységüket, most már a MOL Nyrt. keretein kívül. Mindenesetre tanulságul szolgálhat az eset a jövőre nézve a MOL HR vezetői és szakszervezetünk számára is. OILTECH KFT. Lovásziban, az idén 20 éves OILTECH Kft. - nél február 4-én ültek le a tárgyalófelek, hogy értékeljék a megelőző évet és megbeszéljék a esztendő fő feladatait, és persze megállapodjanak az ez évi bérfejlesztés mértékében is. A Társaság képviseletében ifj. Ferecskó Zoltán ügyvezető és Pintér Béla gazdasági vezető értékelték az évet. Ismét kitűnő eredményről, kimagasló, a tervet jócskán meghaladó árbevételről számoltak be. Különösen a második félévben teljesített nagyot a Társaság. Egyre inkább beigazolódik a menedzsment azon elképzelése, hogy a több lábra állás mindig kifizetődik. A piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodás sikereket hozhat. A vezetők a évi tervekről is szóltak, amelyből szintén érződik a hosszútávra szóló gondolkodás. Erőteljesebb külpiaci megjelenésre törekszenek, ennek megfelelően fejlesztik szakember állományukat. Nem véletlen az sem, hogy a kapacitásuk ez évre már szinte teljességgel, munkával fedett. Növekedést terveznek a létszámban is. Nagy kihívásnak tekintik a piacon szigorodó EBK követelményeknek való megfelelést. Ez ügyben az intézkedések mellett a munkavállalókkal való kommunikáció erősítését is tervezik. A Szalai Géza, Mimon Tibor, Lapat József, Szakál István összetételű szakszervezeti tárgyaló csoport a tájékoztatókat követően 7 pontban fogalmazta meg a munkavállalói igényeket a bérfejlesztésre és egyéb juttatások emelésére vonatkozóan. Ebben a 6-7%-os alapbérigény mellett felvetették a tavalyelőtt bevezetett mozgóbérrendszer alapbéresítését, mivel az nem működik rendesen, nem tartalmazza a napidíj emelését, az eredményérdekeltségi ösztönző bevezetését, a munkába járás költségeinek a rendezését, a kollektív szerződés egészének újra gondolását. Végül is a több órás tárgyalást követően a munkáltatói 3% alapbér fejlesztési ajánlattal szemben 4%-ban sikerült megállapodni, ami azt is jelenti, hogy a mozgóbér rendszer kategória határai is ilyen arányban növekednek, s ez az inflációs prognózisokat tekintve remélhetőleg reálkereset emelkedést fog jelenteni a munkavállalóknak. Az eredményérdekeltségi ösztönző bevezetésére most nem kerül sor, marad a 13. havi fizetés év végén, tervteljesítés esetén. A kollektív szerződést a felek március 31- ig áttekintik, és egységes szerkezetben kiadják. A munkába járás költségei a jövőben egységesen mindenkinek meg lesznek térítve. (a 10 km-nél közelebb lakóknak is) (Tudósítónktól) ÜT választás az OILTECH-nél A közelgő 20 éves jubileumra készülő gazdasági társaságnál az év elején tartották meg az Üzemi Tanács és a munkavédelmi képviselő választást, amelyre január 2-án került sor Laki Józsefné Aranka elnök vezette választási bizottság intézkedési terve alapján. A sorra került választások érvényesek és eredményesek voltak. A titkos szavazás eredményeként a munkavállalók a MOL Bányász jelöltjeinek szavaztak bizalmat. Üzemi tanácsosnak választották Lapat Józsefet (90 százalékos támogatottsággal), Mimon Tibort (86) és Szakál Istvánt (70). Munkavédelmi képviselőnek választották Szakál Istvánt. ALAKULÓ ÜLÉS Az üzemi tanácsosok megtartották alakuló ülésüket, amelyen újra bizalmat szavaztak az eddigi ÜT elnök Lapat Józsefnek (képünkön). Gratulálunk! /ba-mt/ A szakszervezet óriási erő, az egyetlen, amivel elérhetjük céljainkat!

12 12 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP február Évfordulós történések JANUÁR 100 évvel ezelőtt január 10-én a Nyitramegyei Egbell határában telepített Egbell 1-es számú fúrásban 163,5 méteres mélységben megjelent az olaj. A kút napi 15 tonna olajat és ezer m³ gázt termelt (Csath Béla) 75 évvel ezelőtt január 1-jén a MAORT a részére adományozott Hugó 1-6 elnevezésű bányatelekkel a 36 km²-es budafapusztai földtani szerkezetet bányaművelésre átvette (csb.). 65 évvel ezelőtt január 20-án a Népbíróságok Országos Tanácsa másodfokon tárgyalta az ismert MAORT-pert, melynek során módosították az ítéleteket: dr. Papp Simon halálbüntetését életfogytiglani, Ábel Bódog büntetését 10 év fegyházra mérsékelték, Binder Bélánál eltekintettek a vagyonelkobzástól és egyéb joghiányokra vonatkozó kitételektől, Barnabás Kálmán felmentésével egyetértett. Binder Béla 1951-ben szabadult, Ábel Bódog ban a fegyházban meghalt, dr. Papp Simon 1955-ben kegyelemmel szabadult (csb.). 50 évvel ezelőtt január 1-től bázakerettyei székhellyel működött a Dunántúli Kőolaj-és Földgáztermelő Vállalat (DKFV), melynek vezető beosztású dolgozói: Igazgató: Tóth Ferenc, Termelési főmérnök: Kiss László, Fejlesztési főmérnök: Horváth Róbert, Főkönyvelő: Tiborcz Lajos, Üzemvezető: Hencz László (Budafa), Gelencsér Pál (Lovászi), Dén Jenő (Nagylengyel). 45 évvel ezelőtt január 1-i hatállyal megalakult az Alföldi Kőolaj-és Gázipari Gépgyár (Orosháza) az Országos Vas-és Kályhaipari Vállalat utódjaként (dr. KJ) január 2-án 14 óra 25 perckor súlyos robbanás történt Répcelakon az OKGT Szénsavtermelő Vállalatnál. A cseppfolyós széndioxid tárolására szolgáló négy tartály közül kettő felrobbant, mely kilenc halálos áldozatot követelt (dr. KJ). 35 évvel ezelőtt január 1-től a Nagyalföldi Kutató-és Feltáró Üzem (létszáma 3328 fő) új névvel, Kőolajkutató Vállalat megnevezéssel folytatta működését dr. Vándorfi Róbert igazgató vezetésével január 24-én a Zsana É-2. számú kúton bekövetkezett gázkitörést, majd a hatalmas kúttüzet mintegy háromheti megfeszített munkával sikerült felszámolni a KFV és KV mentőcsapatainak és a tűzoltóságnak. A kút tényleges elfojtása február 15-én 14,15 órakor történt meg. Egyébként a hazai kőolaj és földgázbányászatban a zsanai gázkitörés az 53. volt, a tűzzel járó kitörésben pedig a hetedik a zsanai. 15 évvel ezelőtt január 31-én halt meg Pápa Aladár olajmérnök, az egykori NKFV vezérigazgatója, akit Szolnokon helyeztek örök nyugalomba. /csb./ 5 évvel ezelőtt január elején megalakult az Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft-nél a szakszervezet. A 71 tagú alapszervezet elnökének Faar Lászlót választották, aki tagja lett a MOL Bányász elnökségének. Olajos képviselők a tanácskozáson FEBRUÁR 5 évvel ezelőtt Visszapillantó február 3-án ünnepélyes keretek között avatták fel a MOL által üzemeltetett első két INA márkájú töltőállomást Zalakomár térségében, az M-7-es autópálya 193. kilométerénél. MÁRCIUS 15 évvel ezelőtt március 9-én hunyt el ifj. Csigó József ( ) geofizikus, akit Nagykanizsán helyeztek örök nyugalomba. (csb) 10 évvel ezelőtt március 10-én tisztújításra került sor a Rotary Fúrási Zrt-nél (Nagykanizsa). A nyugállományba vonult Balogh Antal szakszervezeti és ÜT elnök helyett a MOL Bányász Rotary alapszervezet új elnökének Szalai Gézát (MOL Bányász, Nagykanizsa), a Rotary Üzemi Tanács elnökének Anger Tamást választották a testületi tagok, illetve az üzemi tanácsosok. 5 évvel ezelőtt március 4-én Budapesten, a Vasas Szakszervezet Székházában tartott kibővített ülést az MSZOSZ Szövetségi Tanácsa mintegy 400 tisztségviselő részvételével (ehhez kapcsolódik a fotónk is). Pataky Péter elnök Válságkezelés és növekedés Stratégia az erős Magyarországért címmel tartott vitaindítót, majd a vitazárót követően állásfoglalást fogadtak el a kormány válságkezelési programjának tervezetéről március 27-én tisztújításra került sor a MOL Bányász KUMMI alapszervezeténél, amelyen a visszavonult Murin János elnök helyett Milánkovich Andrást választották az alapszervezet új elnökének. Összeállította: Balogh Antal Aki a múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli!

13 2014. február MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13 Olajosok Pakisztánban Különleges körülmények között végzett munkáját csak a Múzeum díjazta Információk innen-onnan Nagy örömünkre, január 30-án meghallgathattuk Végh Gyula úr pakisztáni emlékeit összefoglaló vetítettképes előadását. Számtalan külföldi munkájának sorozatába illeszkedett ez a gázelőkészítő üzem létesítése, a MOL által kutatott, az Afgán határtól mintegy 70 kilométerre fekvő területen. A MOL Külföldi Kutatás irányításával megtalált gázmezőn, a sikeresen lefúrt Manzalai-1-es kúttól 2 kilométerre, Gurguri település határában az Olajterv és a pakisztáni tervező irodák által közösen készített tervek alapján kezdődött el a munka. A MOL Pakisztán Felszíni Technológia szervezetétől kapta a megbízást vállalkozásvezető, azaz Project Managerként július 27-én az első kapavágá sok - kal elindult az alapásás, majd a kerítésépítés. A Himalája közelsége nem csak a sziklás talajjal, hanem a változékony időjárással, a hirtelen lezúduló esőkkel, felhőszakadásokkal is gondot okozott. Kézi erővel kellett a hatalmas sziklatömböket felaprítani, eltávolítani. Kezdetben az is szokatlan volt számára, hogy személyi testőr és mesterlövész kísérte mindenhova. Ezeknél azonban nagyobb baj volt, hogy a MOL Pakisztán alkalmazásában álló öszszekötő, tárgyaló partner a helyiekkel nem tudott megállapodni az üzem által elfoglalt terület értékében. Az ott élő szegény emberek a földjüket már nem használhatták, pénzt meg nem kaptak. Emiatt egyre nagyobb lett a zúgolódás. A MOL hiába épített kórházat, és egyéb módon is támogatta a rászorulókat, nőtt az elégedetlenség. Végre az árban és három fizetési határidőben a felek megállapodtak. Közben a munka ütemesen haladt, párhuzamosan épült az MCC-CCR, az új iroda, a főbejárat, és megkezdődött a tűzi-víz tartály és a kondenzátum tartályok alapozása is. A szeptember végi, és az október elejei fizetési határidő lejárt, a helyiek eredménytelenül reklamáltak. Az előadó elmondása szerint ők tovább dolgoztak, a kútvezeték is folyamatosan épült október 10-én reggel a felháborodott lakosság, mintegy 1000 fő a kerítést áttörte, mindent összezúzott, majd ami mozdítható volt, elvitt. A lázadók őt, a fehér embert akarták megölni. A zavargás kezdetén az irodájául szolgáló konténert Hagyományápolás belülről bezárta, és egy sarokba húzódva reszketett, s a Főirodától kért azonnali segítséget. Egy századnyi katonát küldtek a kiszabadítására, de azok, a körülmények miatt csak hat óra alatt értek a 80 kilométeres út végére. A halálfélelméből egy speciális csapat menekítette ki. Ezt követő pihenő ideje alatt a kifizetések megkezdődtek, s rendeződött a helyzet. A szükséges helyreállításokat követően zavartalanul haladt a munka. Beépítésre került többek között az egyetlen magyar berendezés, a Lovásziban, az Oiltechnél gyártott kondenzátum stabilizáló is. A termelés január 29-én indult. Sok elhivatott, szorgalmas ember munkájának lett az eredménye a bő félév alatt felépített gázelőkészítő üzem. Előadása végén, a váltótársa, Ördögh Balázs által a létesítményről készített 12 perces videót nézhettük meg. Az előadás anyaga a Magyar Olajipari Múzeum Történeti Pályázat értékelése során a III. témakörben, I. díjat nyert. Kiegészítés: az előadáson nem hangzott el, de megbízható forrásokból értesültem: Végh Gyula életveszélyes és eredményes munkájáért sem a MOL-tól, sem más kitüntetést adományozóktól elismerést nem kapott. NO COMMENT! Papp Géza Hírcsatorna Új vezér a Rotary-nál A CROSCO-csoporthoz tartozó Rotary Fúrási Zrt-nél január 1-től László Zoltán, az eddigi gazdasági igazgató látja el a vezérigazgatói teendőket a CROSCOcsoportnál műszaki igazgatónak kinevezett Gozdán Tibor helyett. Múltidéző! Tanulságként említjük, hogy a dunántúli fúrásnál (20 év) között Varga József munkásigazgató (főmérnök Patsch Ferenc, majd Barabás László) irányításával működött az OKGT DKÜ-DKFÜ január 1-től június 30-ig Trombitás István olajmérnök vezette a több, mint 5 ezer fős Kőolaj-és Földgázbányászati Vállalatot (benne fúrás, termelés, 5 üzem). A Rotary július 1-től 10 éven át Illés Miklós vezérigazgató irányításával működött, majd az eltelt 13 évben Varga Károly, Czéman Miklós, Illés Miklós, Katona János, Juhász Ferenc, Gozdán Tibor vezérek irányítottak. No comment! BA Sportelőzetes, 2014 A MOL Bányász Szakszervezet és a MOL Nyrt. Üzemi Tanácsa a hagyományoknak megfelelően ebben az évben is két kiemelt nemzetközi szabadidős programot szervez a házigazdák rendezésében. SZOLNOKON május 31-én és június 1-jén bonyolítják le a jubileumi, 40. MOL Horgász Kupa egyéni és csapatversenyt, a horgász öttusát az ismert versenyszámokban: ki mit tud, barkácsolás, célbadobás (szárazon és vízen), halászléfőzés, éjszakai halfogási csapatverseny. BÁZAKERETTYÉN rendezik meg a 49. alkalommal sorra kerülő Olajos Teke Kupa és a 8. Lukvár Ferenc emlékversenyt, amelyet június 6-án, 7-én és 8-án bonyolítanak le a kétpályás kerettyei tekecsarnokban. A 4-4 fős csapatok versenyzői 100 vegyes dobással küzdenek a díszes vándorserlegért (kupavédő: Bázakerettye), az élcsoportos csapat-és egyéni helyezésekért. /balogh/ Felismerés, cselekvés= be a szakszervezetbe!

14 14 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP február Minimálbér emelés január 1-től a bruttó minimálbér 3,5 százalékkal nő, vagyis 101,5 ezer forint, a szakmunkás bérminimum 118 ezer forint. Az országos bérajánlás ebben az évben 3,5 százalékos. Minimálbér az EU-ban, 2013-ban euró/hó, bruttó Luxemburg Belgium Hollandia Írország Franciaország Nagy-Britannia Szlovénia Spanyolország Málta Görögország Portugália Horvátország Lengyelország Szlovákia Magyarország Észtország Csehország Litvánia Lettország Románia Bulgária Megjegyzés: Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Svédországban, Cipruson, Finnországban, Dániában nincs minimálbér! Forrás: Eurostat Könyvismertető Jó szerencsét, Bázakerettye Bázakerettye és Térsége Bányász Művelődési Egyesület kiadásában megjelent Bajzik Zsolt: Jó szerencsét, Bázakerettye igényes, tartalmas, 12 fejezetet és több mint 200 korabeli fotót tartalmazó kötet, melynek megjelenését támogatta: Darányi Ignác Terv, Magyar Olaj-és Gázipari Múzeum, Bázakerettye Önkormányzata, Zalai Dombság Túrizmusért Közhasznú Egyesület, Olajipari Nyugdíjas Klub, Bázakerettye Felelős kiadó Iványi László polgármester, aki köszöntőjében többek között arról ír, hogy - A település életében a legsikeresebb és talán a legszebb évtizedeket eredményező korszak az olaj, a fekete arany Ismét gyarapodott a Zsigmondy Vilmos Gyűjtemény 1999-ben ünnepelte a Hídépítő Rt. megalakulásának 50 éves évfordulóját, amikor az előd, Hídépítő Nemzeti Vállalat 1949-ben alakult több államosított vállalkozás összevonásával. Ezek között szerepelt a Zsigmondy Béla Rt. Is, mely vállalat ősének a Zsigmondy Béla vállalkozás bejegyzése éppen 100 éve, azaz 1898-ban történt. után való kutatás, amelyet Lispe község határában, Budafapusztán 1937-ben siker koronázott. E nagy fontosságú pillanat nem csak Bázakerettye életében, hanem a Dél-Zalában lévő régiónak is jelentős változást és fejlődést eredményezett; - Meggyőződésem, hogy mindenki számára maradandó élmény lesz megismerni a kötet fejezetei és képei által bemutatott korszakokat, a kezdetektől az 1980-as évekig; - Külön megköszönöm az odaadó és kitartó munkáját a szerző Bajzik Zsoltnak, és mindazoknak, akik dokumentumokkal és információkkal segítették a kötet összeállítását. A Művelődési Házban megtartott könyvbemutatón Iványi László köszöntötte az érdeklődőket, Hofstädter József tartott könyvismertetetőt, majd Bajzik Zsolt szólt a rendhagyó kiadvány születéséről. b.a. A cég a hídépítés történetét egy tablósorozaton mutatta be, melynek első öt tablóját a Zsigmondy családdal indította, amikor a családból hárman: Zsigmondy Vilmos, Zsigmondy Béla és Zsigmondy Dezső kerültek közvetlen kapcsolatba a magyar vízkutatással és fúrással, majd a hídépítéssel. Ezeknek a tablóknak az összeállításában a Szígyártó Lajos vezette csoportban tevékenykedett Csath Béla is, akinek nagy szerepe volt a tablók szövegezésében és a fényképek, ábrák kiválogatásában. E tablósorozatot a Hídépítő Rt. Karikás Ferenc utcai épület folyosóinak falán helyezték el ben Csath Béla elindított egy akciót, hogy ezek a tablók a MOIM-hez kerüljenek át, hiszen méltó helyen ott lennének biztonságban ban az akció sikerrel járt, mert a tablók átadásához az A-Híd Zrt. részéről Sal László vezérigazgató úr hozzájárult, melyért ezúton mondunk köszönetet. A tablók elszállítására az év decemberében került sor. Zalaegerszeg, december Simon István a Zsigmondy Vilmos Gyűjtemény vezetője Következő lapzárta március 6. MOL BÁ NYÁSZ HÍRLAP A MOL Bá nyász Szak szervezet érdekképviseleti lapja Megjelenik havonta. Felelõs kiadó: Biri László Szerkeszti a MOL Bányász Szerkesztõ Bizottsága: Balogh Antal (fõszerkesztõ), Telefon: (06 20) ; (06 20) ; (93) Szalai Géza (vezetõ tudósító), Telefon: (06 20) ; Juhász Attila, Kalász Sándor, Lukácsi István, Murin János, Világi Rudolf Szerkesztõbizottság címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. Telefon: (06-1) , ola jos : 21850, Fax: (06 1) , ola jos 20798, Szerkesztõségi Nyomdai elõkészítés: Forest Green Bt. Te le fon: (30) ; Nyomtatás: Ti sza Nyom da Kft. Szol nok A lap ingyenes, melynek költségeit a MOL Bányász Szakszervezet finanszírozza Várja és keresse, olvassa és terjessze az érdekképviseleti lapot!

15 2014. február MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP éves Bakos Ernő a MOL Nyrt. Üzemi Tanács és az Európai ÜT elnöke, akit Szerkesztőségünk nagy tisztelettel és szeretettel köszönt. Köszönjük a 15 éves MOL Bányász Hírlapnak nyújtott segítséget (krónikásként, fotósként), a korrekt együttműködést. Munkájához sok sikert és további eredményeket kívánunk a munkavállalók érdekében. Gratulálunk! MBH Szerkesztőség MOL Gondoskodás Alapítvány Kuratóriuma Budapest Tisztelt Munkatársaim! A MOL Gondoskodás Alapítvány Kuratóriumának nevében tisztelettel fordulok Önökhöz, hogy személyi jövedelemadójuk 1 százalékát a MOL GONDOSKODÁS ALAPÍTVÁNY számára felajánlani szíveskedjék az adóbevallással egy időben. ADÓ 1% Köszöntjük a 75 éves főszerkesztőnket! Balogh Antal a MOL Bányász Hírlap főszerkesztője a napokban ünnepelte a 75. születésnapját. Adószámunk: Alapítványunk a szénhidrogéniparból nyugállományba vonultak segélyezésére, valamint a nyugdíjas találkozók támogatására alakult, azzal a céllal, hogy a több mint 10 ezer egykori munkatársunk szociális helyzetén javítani tudjon, váratlan esetekben segítséget adjunk. Az Alapítvány céljai között az is szerepel, hogy tevékenységét kiterjeszti a rászoruló, aktív dolgozók megsegítésére is. A MOL Bányász Szakszervezet elnöksége, a lap szerkesztésében résztvevő kollégák, továbbá az olvasók nevében őszintén gratulálunk és nagy tisztelettel köszöntjük ebből az alkalomból. Rendkívül nagyra értékeljük azt a háromnegyed évszázados életkort meghazudtoló lelkesedést, felelősségérzetet és példaértékű elhivatottságot, amellyel ennek a lapnak a rendszeres és igényes megjelenését immár 15 éve gondozza. 75 Kívánunk ebből a jeles alkalomból nagyon jó egészséget, a lap szerkesztésében további sikereket, valamint olvasói elismerést és köszönetet. Megjegyzés! Köszöntőnk az ünnepelt Balogh Antal főszerkesztő tudta nélkül, az általa jóváhagyott végleges változat megváltoztatásával, de a lap felelős kiadójának, Biri Lászlónak tudtával és engedélyével került be a lapba. Célunk a meglepetés volt. ADÓ 1 % Kérjük, hogy adója 1 százalékával támogassa egyesületünket! Kérjük, hogy az EGYSZA rendelkező nyilatkozatra írja rá adószámunkat: Bázakerettye és Térsége Bányász Kulturális Egyesület Köszönjük támogatását Tisztelettel kérem, hogy áldozzanak 1 percet a rendelkező nyilatkozat kitöltésére, ezáltal is segítve Alapítványunk hatékony működését. Fáradozásukat előre is köszönöm! Gondoljanak arra, hogy Önök is szorulhatnak segítségre! Önök is lesznek nyugdíjasok! Segítségért hozzánk mindig bizalommal fordulhatnak! Kérjük segítsen, hogy segíthessünk! Tisztelettel: Murin János kuratóriumi elnök Téli munkahelyi életképek január 24-én leesett az első hó. Beköszöntött az idei tél és nyomban támadásba indult. A helyenként cm-es vastagság, a hófúvások több szakmacsoportbeli munkavállalókat tett próbára, de különösen a terepen, a terepi munkahelyeken, a folyamatos-folytonos munkarendben, a két műszakos dolgozókat, az olaj-és gázipari terepi munkavállalókat állította nagy kihívások elé a tél tábornok, akik helytállásból jelesre vizsgáztak. /balogh/ Fotó: Szalai Géza Köszönjük megtisztelő figyelmét. Kérjük, legyen olvasója és aktív közreműködője következő számunknak is.

16

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Az EVDSZ évi munkaprogramja

Az EVDSZ évi munkaprogramja 1 Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja Elfogadva: Budapest, 2011. február 02.-i SZV ülésen 2 Bevezető Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja az EVDSZ VI. Kongresszusán elfogadott programra, valamint az ez alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE 2013. Tóthné Darabánt Anikó óvodavezető 1 Intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde Szabályzat típusa: Közalkalmazotti

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Veszprém Vizl Péterné Szakszervezet megnevezése: 1.Pedagógusok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15.

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15. B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61 Tel. Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 311-989 e-mail: szoccsoport@papa.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápa Város

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában E L Ő T E R J E S Z T É S 20. a Képviselő-testület 2016. március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. február 11-i képviselő-testületi

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 14. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Előadó: dr. Takács Gábor

Előadó: dr. Takács Gábor Kollektív munkajog a közalkalmazotti jogviszonyban Előadó: dr. Takács Gábor gabor.takacs@opussimplex.com Szabályozott területek 2012. évi I. tv. munkaviszony 1992. évi XXXIII. tv. közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót.

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV felvéve a Magyar Dragon Szövetség Taggyűlésén, 2014. március 11-én, a Virányos Klinikán (Budapest, XII. ker., Virányos út 23/d.) Taggyűlés kezdete 19.10 óra. Jelen vannak: Tagok:

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

ÉVES KÖZGYŰLÉS. Elnöki beszámoló május május május 14. Hercegh Imre elnök

ÉVES KÖZGYŰLÉS. Elnöki beszámoló május május május 14. Hercegh Imre elnök ÉVES KÖZGYŰLÉS Elnöki beszámoló 2012. május 9. 2014. május 14. 2013. május 14. Hercegh Imre elnök Miről lesz szó? 2014 Tisztújító Közgyűlés Mit végeztünk az elmúlt időszakban? Mit hagyunk hátra a következő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. január 29-én 17.00 órakor a Magyar Gószövetség közgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dienes Péter köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon. Tarsoly Imréné szeptember 23.

A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon. Tarsoly Imréné szeptember 23. A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon Tarsoly Imréné 2016. szeptember 23. Bratislava Kollektív szerződés A KSZ a munkabéke eszköze, kiszámítható, szabályozott

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE SOPRON 2011 A Nyugat-magyarországi Egyetem mint munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező NymE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete,

Részletesebben

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz

Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz Az üzemi tanács, üzemi megbízott (továbbiakban: ÜT) választásával kapcsolatos teendőket a MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vasutasok Szakszervezete Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Szakmai Képviselet Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadva: 2007. december. 06 I. Általános alapfogalmak Név: Vasutasok Szakszervezete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a Katona József utcai sporttelep és a Szuhay

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról.

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58940-5/2008 CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 22612- /2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Közgyűlés helye: Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. K.240 BME Épültszerkezettani Tanszék konzultációs terme ideje: 2016. május 11. 16.00 A közgyűlés kezdő időpontjában a szavazati

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések Szám:07-7/588-6/2016. Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Szervezet neve: Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács (a továbbiakban: Idősügyi

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

News Flash. Július, Magyarországi bérpótlékok 2016-ban

News Flash. Július, Magyarországi bérpótlékok 2016-ban News Flash Július, 2016 Magyarországi bérpótlékok 2016-ban Magyarországi bérpótlékok 2016-ban Szinte minden munkavállalót érinthet a bérpótlékok kérdése, hiszen egy teljesen általános és nagyon sok feltételre

Részletesebben

VS/2014/0588. Országjelentés Magyarország - 2015. Készült a szerzők (Képesné Szabó Ildikó és Rossu Balázs) eredeti, angol nyelvű anyaga alapján

VS/2014/0588. Országjelentés Magyarország - 2015. Készült a szerzők (Képesné Szabó Ildikó és Rossu Balázs) eredeti, angol nyelvű anyaga alapján Kísérlet egyes közép-kelet európai országokban a társadalmi párbeszéd és a nemzeti munkaügyi kapcsolatok revitalizációjára - tanulságok és bevált gyakorlatok a válságból való kivezető úton VS/2014/0588

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 61. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Személyi ügyek

Részletesebben

2.MKKSZ Vass Eszter 3.BRDSZ Várdai Lászlóné 4.MZTSZ Viszokai Adrienn

2.MKKSZ Vass Eszter 3.BRDSZ Várdai Lászlóné 4.MZTSZ Viszokai Adrienn Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Békés Kalászné Gelencsér Ilona A

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Kedves Kollégák! járás megye ország

Kedves Kollégák! járás megye ország 3300 Eger,. Tel.: 36/418-804; Elnök: Balogh Éva/70/375 6355 Kedves Kollégák! Heves megyei és Egri Járási Szervezetünk Intéző Bizottsága (IB) /röviden: Vezetősége/ döntött a 2014/2015-ös tanév értekezleteinek

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23.

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23. 1989/1990-es tanév Eseménykrónika: 1989. március 3 1990. február 23. 1989. márc. 3. FDSZ Intézõbizottság ülése 1989. márc. 30. FDSZ-TUDOSZ-TDDSZ Fórum 1989. ápr. 11. Az Országgyûlés Kulturális Bizottságának

Részletesebben

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata.

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. 1. Bizalmi választás a Szakszervezeti csoportban A szakszervezeti csoport a SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet legkisebb szervezeti egysége. Az

Részletesebben

A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018

A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018 A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018 Június 30-án a Pedagógusok Szakszervezete XX. konresszusa elfogadta a szakszervezet 2013-2018 közötti progamját. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE P R O G R

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21. december 9-ei ülésére a foglalkoztatás helyzetéről, munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: - Moson- Sopron Megye Dr. Jáki Katalin Szakszervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Ikt.szám: 5190-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben