A VADGAZDÁLKODÁS, VADVÉDELEM ÉS A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI A CSEREBÖKÉNYI PUSZTÁK TERÜLETÉN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VADGAZDÁLKODÁS, VADVÉDELEM ÉS A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI A CSEREBÖKÉNYI PUSZTÁK TERÜLETÉN"

Átírás

1 A Puszta /17, pp A VADGAZDÁLKODÁS, VADVÉDELEM ÉS A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI A CSEREBÖKÉNYI PUSZTÁK TERÜLETÉN TÓTH TAMÁS KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG, SZARVAS NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, SZARVAS Bevezető E helyen nem tekinthetek el attól, hogy foglalkozzam azzal a ma már ősinek mondható viszállyal, ellenségeskedéssel, mely vadászok és természetvédők között dúl. Minden vitának akkor van értelme, ha van valamilyen közösen elfogadott vitaalap, és akkor mondható építőjellegűnek, ha valamilyen megegyezés, legjobb esetben közös cél elérése érdekében folytatják. Mi lehet a két tábor számára vitaalap és közös cél? A válasz megadásához két idézetet hívok segítségül. Az első gondolat Sterbetz István, tudós vadásztermészetvédelmi szakírónk tollából származik. Elnézést kérek, hogy másodjára, az érthetőség kedvéért a megszokottnál egy kissé hosszabban citálok Desmond Morris magyarul is megjelent, A Csupasz majom című könyvéből. Íme az idézetek: A zsákmányolás vágya emberré válásunkkal egyidős. Ezek a vágyak a természethez közelálló emberben évmilliók óta újra meg újra fellobbannak. Még akkor is, amikor a vad és a hal már nem biztosítéka létfenntarásunknak. A vágy él. Ennek létezését gyáván letagadhatjuk, vagy nemtörődöm módon visszaélhetünk vele, de jogosultságát igazolhatjuk a zsákmányszerzés magas erkölcsi szintű művelésével, abban a magasságban, ahol a vadász, halász, a horgász és a természetvédelem hivatalos mívelője közös célok érdekében munkálkodik....a modern mezőgazdaság tökéletesedett táplálékgyűjtő technikái a felnőtt hímek többségét megfosztották vadászszerepüktől....munka váltotta fel a vadászatot, de ennek számos alapvető sajátságát megőrizte. Szabályosan ismétlődik az utazás az otthon támaszpontjáról a vadászterületre. Túlnyomórészt hímfoglalatosság, hímek között ad teret a csoportos tevékenységnek és kölcsönhatásainak. Kockázattal jár, tervezői stratégiákat igényel. Kikapcsolódásként a mai álvadász férfiklubokba jár, ahová nőstény be sem teheti a

2 lábát....elsősorban az ősi, kooperatív vadászcsoport férfiösszetartását ébresztgetik ma is....a faj ősidők óta munkáló, hímeket összekovácsoló vadászhajlamával van dolgunk....mindig velünk marad, hacsak arcolatunkban be nem következik valami új, jelentős, genetikai változás....a munka ugyan jórészt felváltotta a vadászatot, a vadászhajlam primitívebb formáinak kifejlődését nem törölte el. A vadásztevékenység legváltozatosabb formái még akkor is megnyilatkoznak, mikor nincs gazdasági indok, hogy állatokat vegyünk üldözőbe. Mai társadalmunk osztályszerkezete azt tanúsítja, hogy sportszerű vadászat és szerencsejátékok inkább dívnak az alsóbb és felsőbb osztályokban, mint a középosztályokban, és ha elfogadjuk, hogy az ősi vadászhajlam megnyilatkozásai, erre nagyon nyomós okot találunk. Korábban kifejtettem, hogy az ősi vadászatot főként a munka helyettesíti, és a munka, mint ilyen, leginkább a középosztályt elégíti ki. Az alsóbb osztályok átlagos hímje olyan munka végzésére kényszerül, mely a vadászhajlam követelményeinek nem felel meg. Túlságosan egyhangú és érdektelen. Hiányoznak belőle az izgalom, a szerencse és a kockázat elemei, amelyek pedig oly fontosak vadászat közben a hímnek. Ez az oka, hogy az alsóbb osztályok hímjei egy nevezőre kerülnek a dologtalan, felsőbb osztálybeli hímekkel, amennyiben mindnyájan nagyobb szükségét érzik, hogy levezessék vadászhajlamaikat, mint a középosztály hímjei, akiknek munkája vadászatot pótló tevékenységként jobban beválik. A vita közös nevezője tehát az, hogy a vadászathoz kapcsoló ősi ösztönünket nem kell - és nem is lehet- megtagadnunk, de többségünknek azt kreatív, izgalmas, kihívásokkal teli, elsősorban közösségi érdekű, csoportosan végrehajtott feladatok szolgálatába kell állítani, azok végzésben kell kiélni, vagy jobb szóval megélni. A kérdés az, hogy a mai fogyasztói társadalom egyéni és kisközösségi léptéket figyelmen kívül hagyó struktúrája, egymástól elidegenítő személytelen mechanizmusai, anyagias értékszemlélete, felgyorsult folyamatai mennyiben teszik ezt számunkra lehetővé. A probléma túlmutat dolgozatom szerény keretein. Visszatérve. Mi legyen azokkal, akik mindezek ellenére a vadászat szenvedélyének, az eredeti, ősi módon akarnak hódolni? A vitában itt lép be a megegyezés, a közös cél fogalomköre. Az emberré válás hosszú folyamatában a vadászat, mint táplálékszerző tevékenység sokáig nem gyakorolt más hatást az életközösségekre, mint a többi ragadozó zsákmányszerzése, mivel szükségszerűen maguk az embercsoportok is a természetes szabályzórendszerek hatásai alatt álltak. A kialakuló korai társadalmak a vadászat együttműködési-eszközi feltételeinek fejlődésével, már lokálisan megváltoztathatták környezetüket. A beavatkozásnak mindaddig nem mutatkoztak drasztikus nyomai, míg a vadászat a táplálékszerzésnek, s így a fajfenntartásnak is alapvető eszköze volt. Ez érthető, hiszen az emberi közösségeknek közvetlen létérdekük volt az ökoszisztémák egészséges működésének fenntartása, az életközösségek újratermelődő képességének megőrzése. Erre mutatnak példát a még mai is létező primitív törzsek. Ma az ilyen életmódot folytató közösségek az arra alkalmas érintetlen élőhelyekkel együtt lassan eltűnnek. Az egyre kiterjedtebb emberi tevékenység az idők folyamán a természetes élőhelyeket olyannyira átalakította, működőképességüket olybá befolyásolja, gátolja, sok esetben veszélyezteti, hogy ma már globális működési zavarokkal kell szembenéznünk. A figyelmeztető jelekről sokáig nem vettünk tudomást. A problémák mostanra, - bár az egyes emberi közösségek számára különböző mértékben és sokszor áttételesen, - az egész emberiség számára kézzel foghatóvá váltak. Felértékelődtek a természetvédelem nemzetközi célkitűzései. Nyilvánvalóvá vált, hogy a természetes állapotú ökoszisztémák fenntartása, a befolyásoltak állapotának, működésének az eredetihez való közelítése, elengedhetetlen feltétele a gyógyulásnak. És itt találkozik mondandóm Sterbetz Pista bácsinak a vadászat-vadgazdálkodás megváltozott szerepkörére, a zsákmányszerzés magas erkölcsi szintű művelésére, vonatkozó gondolatával. Az eddig leírtakat értelmezve úgy gondolom, ez a közeljövő vadászati tevékenységrendszerében nem jelenthet mást,

3 mint a még épp ökoszisztémákban az esetenként szükséges szabályozást, a már átalakítottaknál pedig a terület jelenlegi eltartóképességét figyelembevevő, azt csak természetes élőhelyek rehabilitációjával és rekonstrukciójával fokozó, ezáltal a valamikori természetes állapotok elérésére törekvő vadgazdálkodást. S hogy válaszoljak a konkrét kérdésre is: Az egyéni érdekeket ennek erőterében kell elhelyezni. Az alábbiakban a vázoltak példázataként szeretném bemutatni a Körös-Maros Nemzeti Park területegységei közé tartozó Cserebökényi puszta és környékének vadászati múltját, a vadgazdálkodás természetvédelemmel közös jelenét és lehetséges jövőjét. A vadászat szerepe a történelmi-élőhelyi változások tükrében a Körösszög emberi közösségeinek életében A Hármas-Körös déli süllyedékének előterében, a Körösszögben elhelyezkedő Cserebökénynek, vagy valamikori nevén Királyság-pusztának, ennek a szabályozásokig erekkel szabdalt, elmocsarasodott tájrésznek, vadászati múltjáról keveset tudunk. Mivel azonban része egy nagyobb térségnek, a Körösvidéknek, úgy gondolom az erről felelhető régészeti és írásos emlékek alapján, általánosíthatunk. Eszerint a következő nagy korszakokra oszthatjuk fel a vadászat történelmi szerepét, e vidék emberi közösségeinek életben: Prehistórikus idők Bár a Körösvidéken a legkorábbi településnyomok mint egy 8 ezer évesek, nehezen hihető, hogy emberi megtelepedésre, vadászatra, halászatra kiválóan alkalmas folyóvölgyi síkságokon, hátakon ezt megelőzően ne éltek volna embercsoportok. Ezek táplálékszerzése, a mai primitív törzsekéhez hasonlóan szinte teljes mértékben a gyűjtögetésen, vadászaton keresztül a természetes állapotokhoz kötődött. A kora neolitikum Az első e korból ismert ún. Körös-kultúra csoportjai az állattartás mellett már kezdetleges földművelést is folytattak, de a feltárt települések felépítése és elhelyezkedése egyértelműen arra utal, hogy életükben meghatározó szerepe volt a víznek, elsősorban a halászaton és vadászaton keresztül. E korban az emberi közösségek tevékenységeikkel, az ártéri területeken még kisebb mértékben tudták megváltoztatni természetes környezetüket, mivel nagymértékben függtek attól /halászat, vadászat, gyűjtögetés, vándorló életmód/. A későbbiekben is kevésbé közvetlenül a fauna összetételében, mint inkább a vegetációban, s így az élőhelyek arányában, mintázatában okoztak maradandó változást. /hátakon az erdők írtása, ártéri rétek kialakítása, legeltetés stb./ A késő neolitikumtól a honfoglalásig Ebben az időszakban a vadászat a földműveléssel és az állattenyésztéssel szemben elveszíti elsődleges szerepét a közösségek élelmezésében. Honfoglaló őseink, - majd később Cserebökény vidékére nagy számban érkező kunok - letelepedésének legfontosabb térszínei szintén az ártér és az ármentes területek határzónája, mivel ez felelt meg sajátos életritmusuknak. Az érkezőket erekkel behálózott, halban-vadban gazdag mocsaras-nádas vidék fogadta. Kisebb erdőfoltok, csak a vizekből kiemelkedő hátakon voltak. Külterjes állattenyésztésük, extenzív földművelésük elenyésző változásokat okozott a hatalmas kiterjedésű árterületen, s így a faunában is. Ugyanez mondható el a halászatról és a vadászatról is, bár mindkét tevékenységnek sok faj volt a célpontja. A rendszeres halászat és vadászat ellenére a hatalmas kiterjedésű, háborítatlan élő- és szaporodóhelyeken a vadászott fajok állományai megmaradhattak. Ez annak volt köszönhető, hogy a Tisza áradásai a vegetációs időszak nagyrészében visszaduzzasztották a Hármas-Körös vizét, s Cserebökényt a pleisztocén magas hátakat áttörő ereken keresztül, szinte folyamatosan elborították az összetorlódott árvizek. 3

4 Az Árpádkortól a török hódítás kezdetéig Az Árpádkor vége felé a régészeti leletek kiterjedt és virágzó, sűrű aprófalvas településrendszert mutatnak, melyeket művelt földek szegélyeztek. Ezek azonban szigetekként állottak a pusztamezők és mocsárerdők tengerében (BULLA 1940). Valószínűleg az erdők irtása az építkezésekhez szükséges faanyag és a gazdálkodáshoz szükséges termőföld nyerése miatt felgyorsult. Először beszélhetünk állandósult kultúrtájról. A gazdálkodás hatására kialakuló változatos tájmintázat egyszersmint új, emberszabályozta ritmusú élőhelyek megjelenését is jelenti az állatvilág számára. Ez néhány ártereken elterjedt fajnál, köztük több szivesen vadászott fajnál tőkés réce (Anas platyrhynchos) és más récefajok, nyest (Martes foina), vaddisznó (Sus scrofa), őz (Capriolus capriolus), egyes rágcsálók (Muridae, Cricetidae) új életstratégiák kialakulásához, a gólyánál (Ciconia ciconia) rögzüléséhez is vezetett. A vadászatnak az élelemszerzés mellett a gazdasági-kereskedelmi, sőt politikai szerepe tovább nőtt. Krónikák bizonyítják, hogy árpádházi királyaink többsége szenvedélyes vadász volt. III. Béla már külföldi uralkodót is, - nevezetesen I. Frigyes német császárt - is vendégül látott magyarországi vadászaton. (DÉKÁN 1972) A prémek valóságosan valutaszámba mentek. Az évi budavári és az évi esztergomi vámtarifa egyképpen megemlékezik a vadbőröket, gereznákat szállító szekerekről (NAGY; 1978). A koraközépkori időszaktól kezdődően, a népi élelmezésben betöltött szerepe mellett, a felsőbb osztályok életében egyre nagyobb teret hódítanak a vadászat különböző passzióból űzött válfajai. Kergetik a vadat gyalog és lóhátról, íjjal és dárdával, hajtókkal, kutyákkal és vadászmadarakkal. Jellemző a veszélykeresés, a virtus, a versengés a lelőtt vadak számában. A ritkuló szőrmés ragadozók gereznái a gazdaság, a jómód jelképeivé válnak. A történetírók megemlítik, hogy II. Endre nagyméretű vadászatait már a nemesség is megsokallta. Egyrészt azért, mert a király e miatt az országos ügyeket is elhanyagolta, másrészt azért, mert a birtokaikra, falvaikba érkező népes királyi vadászkompániát nekik kellett eltartaniuk. Az urak - e kiváltságok megszüntetésére vonatkozó - rendelkezés kiadására kötelezték II. Endrét. A vadászat felértékelődésének köszönhetően hamar, már 1092-ben megszületik az első vadászati törvény is, mely ünnepnapokon tiltotta meg a vadászatot. A XII. századtól nagyobb mértéket öltött a királyi birtokok adományozása. Ez jelentősen megnövelte az egyházi és a világi birtokok területét. Először a királyok hozták létre erdőóvó és vadász szervezeteiket, később a királyokat utánozva az egyes egyházi és világi hatalmasságok is. Hogy ezeken a területeken nem vadászhatott bárki, erről sok okmány tanúskodik. (DÉKÁN; 1972) Ennek ellenére a vadászatnak a középkorban kevés a korlátja, a vadat uratlan jószágnak tekintették. A hűbéres társadalom hanyatlása, a szegények elnyomatásának fokozódása magával hozza a jobbágyok vadászati jogainak kurtítását, majd végleges eltörlését. Nagy határú, sűrűn lakott központú, mai értelemben vett falvak kialakulása a XIV. század második felére tehető. Érdekességként megemlíthető, hogy e vizsgált tájrészen két kisebb középkori falvat - Királyságot és Donáttornyát - a margitszigeti apácarend kapja meg királyi adományként. Az apácák birtokán virágzó őstermelés folyt. Az okiratok híresként említik a falvak lótenyésztését. E településekben láthatjuk a későbbi mezővárosok csíráit. Az építkezésekhez a fát újfent a keményfás ligeterdők állományai szolgáltatták. A cserebökényi tájképet ekkor mocsarak, ligetes ártéri rétek, az ármentes térszíneken száraz puszták és szántók alkották. A löszhátak erdőfoltjainak eltűnésével a közeli ártéri ligeterdők váltak utolsó menedékeivé az összefüggő erdőségekhez ragaszkodó nagyvadaknak. A török idők és a 15 éves háború időszaka A történelmi időszakot a települések elnéptelenedése, a harci stratégiákból fakadó további elmocsarasodás, illetve a gazdálkodás felhagyása miatt egy másodlagos vegetációjú sztyepptáj kialakulása jellemezte. Ezidőtájt a viszonylag új technikát, a lőfegyvert szinte minden társadalmi osztály nemcsak a harcokban, de a vadak elejtésére is rendszeresen használta. A történelmi kényszer és a hatására kialakuló természeti változások az okai, hogy a lakosság nagy részének az otthona a mocsárvilág lesz. Cserebökény sokszor cserél gazdát, a középkorban több jelentős család is birtokolja (Hunyadi, Maróthy, Török, Mágocsi családok). E nemesek a vadászati előjogaikat e zűrzavaros időkben képtelenek voltak betartatni, így a népnek a

5 mindennapi betevőt a vadászaton, halászaton keresztül ismét az őstermészet adja. A Hármas-Körös keményfás ligeterdeinek a hódoltság idején történő további, szinte teljes pusztulása, egyes erdőlakó gerinces fajok, pl. a hód (Castor fiber), hiúz (Lynx lynx), kis szörmés ragadozók (Mustelidae), fekete gólya (Ciconia nigra), rétisas (Haliaeetus albicilla) számára élőhelyvesztést jelentett. Mások, pl. vízi madarak (récék, libák), vagy a vaddisznó, ezzel szemben a mocsárvilág kiterjedésével tömegessé váltak. Ezzel nem állhatott arányban, még a fentemlített kényszerű életmódváltás ellenére sem a halászat és vadászat mértéke. A törökök kiűzésétől a folyószabályozásokig A török kiűzése után évtizedekig szinte teljesen lakatlan a táj. A XIX. század közepéig a környező falvak (Fábiánsebestyén, Újváros, Szentlászló, Ecser, Veresegyháza stb.) puszta területek. A század végére a betelepítések hatására a lakosság száma fokozatosan nőtt. A helyreálló rendben új földbirtokosok tűnnek fel (Harruckern), akik újból érvényt szereznek vadászati privilégiumaiknak. Cserebökény nagy részét időszakos és állandó mocsarak borították, melyeket széles sávban szegélyeztek legelők, illetve kaszálók. Szántók csupán a legmagasabb, ármentes hátakon voltak, például a Pankotai-halom környékén és a Veker-zugban. A földeket a térkép tanúsága és az akkori szokások szerint valószínűleg nyomásos vagy ugarhagyásos módon művelték. A fejlődés visszáságaira utal, hogy a megtermelt gabona őrlését végző körösi vízi malmok - gátjaikkal - fokozták az áradások pusztítását a megművelt területeken. Tehát a vad vízivilág, amely a háborúskodások közepette a túlélését jelentette e vidék lakóinak, most a továbblépés, a gazdasági és társadalmi fejlődés gátjává vált. A szűktűrésű (sztenők) fajok folyamatosan vesztették el élőhelyeiket a tájátalakítás során. Mindez kis hatással lehetett addig, míg fennmaradásukat a nagy kiterjedésű, természetes élőhelyeken élő populációk biztosították. A fordulópontot a XVIII. század végétől meginduló belvíz- és folyószabályozások jelentették. A vadászat szabályozásában fontos lépés volt az 1729-ben alkotott első olyan vadászati törvény, amely az addigi rendezetlen joggyakorlatot kívánta megszüntetni. Azonban ez a törvény is csak minimális vadvédelmi előírásokat, - pl. egyes fajokra vonatkozó kíméleti időszakok kijelölése tartalmazott. A szabályozásoktól az I. világháborúig A 19. század elején már egyre sürgetővé vált a folyók szabályozása. A szentesi megyei urak a Körösök kanyarulatainak átvágásával akadályozták meg az árvizek kiöntését. A Kákafokot elzárták. Ezzel a területet elvágták az évenkénti elöntésektől, ami a mocsarak gyors kiszáradását hozta magával. A század közepén élednek újra a környék kisebb falvai, és ezzel megindul a legelők szántókká alakítása. Ez egyben azt is jelentette, hogy bizonyos élőhelyek teljesen eltűntek (löszgyepek), míg mások nagyrészt fennmaradtak (szikesek). A századforduló környékére a táj már teljesen átalakult. Ez a folyamat az élőhelyek tájmintázatának átrendeződéséhez, és emiatt egyes fajok eltűnéséhez, mások állományának csökkenéséhez vezetett. A változás néhány az új agrárviszonyokhoz alkalmazkodni képes, főként száraz élőhelyekre jellemző, vadászat tárgyát képező fajnak /fogoly (Perdix perdix), fürj (Coturnix coturnix), túzok (Otis tarda), mezei nyúl (Lepus europeus), őz (Capriolus capriolus), vaddisznó (Sus scrofa) és nyest (Martes foina)/ kedvezett. Az átalakítás vesztesei a vizes élőhelyek fajai, mivel a század eleji halastó-létesítési hullám és a rizstermesztési kísérletek csak enyhítették, de emberszabta dinamikájuk miatt nem pótolhatták az eltűnt, természetes vizes élőhelyek hiányát. Változások következtek be a vadászatban is, hiszen a kapitalizálódó országban új szabályozásra volt szükség. Az 1883-as évben kiadott törvény a vadászat jogát bizonyos megkötésekkel a földtulajdonjoghoz kötötte. Ez a középosztályig szélesítette ki a vadászatra jogosultak körét. Cserebökényben a legjelentősebb nagybirtok a Károlyi grófi családé volt, de a legjellemzőbb középbirtokok uralták a legnagyobb területet. A birtokrendszerből kifolyólag a pusztán nem voltak vadásztársaságok. A vadgazdálkodást és a vadászatot az uradalom és a középbirtokosok saját erejükből végezték. Egységes vadgazdálkodási és vadvédelmi koncepció még nem létezett. A két világháború közti időszak 5

6 Az I. világháború utáni földreform során már olyan legelőket is kiosztottak és felszántottak, amelyeken szántóföldi művelést nem érdemes folytatni. A valamikori ártér véglegesen kultúrsztyeppé vált. A gyors kapitalizálódás hatására, a II. világháborúig a mezőgazdasági technika és a termésszerkezet korszerűsödött, folytatódott a belvízrendezés, a gazdálkodás a nagybirtokokon intenzívvé vált. A művelési ágak arányai stabilizálódtak (FRISNYÁK; 1990), a maitól alig eltérőek. Ennek ellenére a két háború közti időt az apróvadvadászat aranykoraként emlegetik, minek okai a következők voltak: A nagybirtokosok felismerték, hogy a jó vadgazdálkodás nemcsak az úri passzió kielégítésére szolgálhat, hanem egyben jövedelmező gazdálkodási ágazat is lehet. Megindult a törekvés a rekord eredmények elérésére - egy-egy uradalom kiemelkedő eredménye közfogalommá vált - mely a többieket is jobb eredmények elérésére sarkallta, annál is inkább, mert a harmincas évek elején bekövetkezett gazdasági válság idején a vadászat eredményes ágazat maradt. (MÜLLER; 1983) A vadgazdálkodás szinterei egyre nagyobb arányban az emberi monokultúrák, de a táblák méretei kisebbek voltak, s a táj a maihoz képest vadbúvókban, útszéli csenderesekben jóval gazdagabb volt. A gépesítést csak a traktor jelentette. Kemikáliákat alig használtak. A szocialista tervgazdaság korszaka A II. világháború után a gazdálkodás időlegesen extenzív volta, a 40-es évek végi újabb tanyásodás, valamint az 50-es évek elejétől meginduló öntözéses gyepgazdálkodás, az újabb nagyterületű halastó- és rizsföldlétesítések az élőhely-diverzitás és az élőhelyminőség növekedését okozták. Az ártéri területekre jellemző fajok magpopulációi elsősorban a hullámtéri élőhelyekről, illetve azokon keresztül a balkáni és erdélyi területekről érkezve foglalták el az új élettereket. Különösen a madaraknál volt érzékelhető ez a folyamat. Állománynövekedés mutatkozott többek között a récéknél (Anatidae) is. A szocialista rendszerben a vad és a vadászati jog az államé volt. A népgazdasági tervekben meghatározott vadgazdálkodási terveket kellett teljesíteni. A terület haszonbérletén két vadásztársaság osztozott. Gazdálkodási szemléletüket, a hagyományos mennyiségelvűség jellemezte. A 60-as évektől a szocialista nagyüzemi gazdálkodás felgyorsította a megmaradt természetes élőhelyek pusztulását. Az egyre növekvő vadásztársadalom igényeit már csak a mesterséges szaporítású szárnyas apróvad kihelyezésekkel lehetett kielégíteni. A mezőgazdasági területeken a vad szabadon táplálkozhatott. Akkoriban a vadkár fogalma alig létezett. Emellett egyre gyakoribbá vált a vad etetése is. Mindez csak azért volt lehetséges, mert a vadásztársaságok megalakításában a helyi állami gazdaság és a termelőszövetkezetek tevékenyen részt vettek. A valamikori ártéri élőhelyek fajai a hullámtéren és a megmaradt néhány refugiumon kívül véglegesen mesterséges dinamikájú, ember alkotta vizes létesítmények területére szorultak vissza, vagy a környezetváltozásokat, az izolálódást nem tudván elviselni, eltűntek a Körösvidékről. A 90-es évek avagy természetvédelem és vadászat találkozása Cserebökényben A szárazodás /aszály, belvízrendszer/ mellett a 80-as évektől a mezőgazdasági termelés fokozatos hanyatlása, majd a rendszerváltással / / járó bizonytalan tulajdonviszonyok és a mezőgazdaság elhúzódó szerkezeti átalakulása hasznosítási hiátust okozott Cserebökényen és környékén is. Csökkent a gépi művelés, a vegyszerhasználat, az öntözött gyepek, beművelt rizsföldek, halastavak területnagysága, a vízzel telt öntözőcsatornák és tározók száma. Csökkent az állatállomány létszáma is, s ezáltal a legelőkre és kaszálókra nehezedő hasznosítási nyomás is. Sokhelyütt kaszálatlanul maradtak, a területek másodrendű aszfalt- és mezőgazdasági földútjait kísérő árokpartok, mezsgyék. Ugyanakkor növekedett a parlagföldek aránya a beműveltekével szemben. Mindez a száraz élőhelyek gerinces csoportjai -köztük a szárnyas apróvad fajok (fürj, fogoly, fácán), kisragadozók - számára élőhelyjavulást jelentett. Eközben a vizes élőhelyek életközösségei, köztük a vadászat szempontjából récefélék is folytatólagosan teret vesztettek. A táj történetében, 1992-ben új fejezet nyílt. Ekkor alakult meg 4556 hektáron a Tájvédelmi Körzet, mely 1997-től a Körös-Maros Nemzeti Park területi egysége. A védett pusztarész a Hármas-Körös süllyedék déli előtere legértékesebb gyepterületeinek és vizes élőhelyeinek egy részét foglalja magában. Mit találunk ma a vizsgált tájrészleten? A két eltérő tájtípus találkozik itt, a kiszáradt ártér és a szikes puszta. Jól érzékelhető ez a védett területen. Az északi rész még sok tekintetben őrzi az egykori ártéri jelle-

7 get. Hosszan elnyúló mocsarai egykori ártéri ereket jeleznek. Közöttük kiszáradt ártéri réteket és cickóróscsenkeszes legelőket találunk. Sem mocsarai, sem kiszáradt ártéri rétjei, gyepjei nem szikesek. Ezzel szemben a déli rész már a lecsapolások előtt is kissé szikes lehetett, ami a lecsapolások után fokozódott. Itt nincsenek ártéri erek, hanem egy nagy medence. Ártéri jellegét teljesen elvesztette, jellemzők a nagy kiterjedésű szikes ecsetpázsitosok és szikes mocsarak. A padkás szikesek, szikfokok, vakszikek és ürmöspuszták azonban még gyengén fejlettek. A legértékesebb élőhelyek a mocsarak, melyek fajgazda mocsári flórát őríznek. Kiemelt természeti értéket képviselnek a fészkelő- és átvonuló madárfajok. A madárvilág a drasztikus tájátalakulás ellenére, szemben a degradáltabb növénytársulásokkal, ma is relatíve gazdag. Eddig 231 faj előfordulása bizonyított. A védett területen és a puffereken 1992 és 1999 között 22 fokozottan védett faj fészkelt (kövéren szedett) és további 27 vonult át, nyaralt vagy telelt. A védett terület és a körülötte még megmaradt pusztarészeken eddig, mintegy 87 értékesebb növényfaj került elő. Ezek közül 20 faj jelenleg is törvényes védelmet élvez. A természetvédelmi kezelés alapjai, jelenlegi és jövőbeni feladatai A védetté nyilvánítás óta eltelt években, ideiglenes kezelési szabályzat szerint működött a tájvédelmi körzet. Az állapotfelmérés botanikai-ökológiai-madártani alapozású első szakasza 1995-re lezárult. Ennek eredményei, javaslatai és az azóta is folyamatosan folyó florisztikai és faunisztikai adatgyűjtés alapján fog elkészülni a hosszú távú, Eurosite formátumú kezelési terv. A Cserebökényi-pusztáknak a többi dél-alföldi szikes pusztához képest különösen jó adottságai vannak mocsarak rehabilitációjához. A pusztai mocsárfoltokban és az állandóbb vízű csatornákban túlélt mocsári flóra lehetővé teszi, hogy az egykori fajgazdag mocsárvilág apró foltjai újjáéledhessenek. A csatornák azt is lehetővé teszik, hogy a Körösök tavaszi vizei a területre jussanak, mely egyfajta mesterséges áradás szerepét töltené be. A kialakítandó vizes élőhelyek egyben fontos madárélőhelyek is lennének. Ezért az élőhely rekonstrukciós munkák fő vázát a mocsárrehabilitációs tevékenységeknek kell adniuk, melyek során a rekonstrukcióba bevont területek vízszabályozások előtti, az akkori élővizek és természetes domborzat által alakított vízháztartásának dinamikáját lenne ideális megközelíteni. A víz a tehát legfontosabb ökológiai tényező a területen. Hiányában a terület ártéri jellegének rehabilitációja, ősi képének bemutathatósága, a vizes élőhelyek és életközösségeik, fenntartása hiúsul meg. Mivel a terület állapotát, jövőjét alapvetően meghatározó kezelési célkitűzésről van szó, a megvalósulása nagyban befolyásolja a természetvédelem hatékonyságáról, potenciáljáról kialakuló helyi-és össztársadalmi képet. A természetvédelmi kezelés és vadgazdálkodás kapcsolata között Az eltelt több mint 7 év tapasztalatait a természetvédelmi kezelés és a vadgazdálkodás közötti kapcsolatról az alábbiakban tudom összefoglalni: A természetvédelmi kezelés és törvényi szabályozás vadgazdálkodásra, vadászatra nézve pozitív hatásai: fokozott területellenőrzés információnyújtás vadorzásról, a vadállomány helyzetéről a természetvédelmi őrszolgálat részéről a védett terület vadkamra szerepének spontán kialakulása, az élőhelyek állapotjavulásának, nyugalmának fokozódásával (vízügyi rehabilitáció, mezőgazdasági használat és technológiák valamint a közlekedés térben-időben történő korlátozása), ez által a vadfajok természetes szaporulaton alapuló, egészséges populációi jöhetnek létre A természetvédelmi kezelés és törvényi szabályozás vadgazdálkodásra, vadászatra nézve negatív hatásai: a vadászat időbeni-térbeni korlátozása a gépkocsik /terepjáró/ használatának utakon kívüli használatának korlátozása 7

8 mérgezett tojás kihelyezés betiltása, fácánnevelő védett területen kívül helyezése, etetők elhelyezésének behatárolása, A vadászat, vadgazdálkodás természetvédelmi kezelésre nézve pozitív hatásai: fokozott területellenőrzés a hivatásos vadászok részéről információnyújtás: faunisztikai megfigyelések, természeti változások észlelése a hivatásos és sportvadászok részéről szakszerű dúvadirtás A vadászat, vadgazdálkodás természetvédelmi kezelésre nézve negatív hatásai: a területen való folyamatos mozgás, zavarás gépkocsik /terepjáró/ utakon kívüli használata /gyepkárosítás/, vadászat /szakszerűtlen dúvadirtás, az apróvad természetes ellenségeinek szelektálatlan lelövése, vízivadvadászat, téli körvadászatok/ fácánnevelő telepek működtetése, nevelt fácánok kihelyezése, túltartott vadállomány vadföldlétesítések gyepesedő parlagokból etetés természetes élőhelyeken, gyomosodás előidézése gyepeken természetszennyezés A természetvédelmi kezelés és vadgazdálkodás közös jövője Az előző alfejezetet elemezve szeretnék a természetvédelem és a vadgazdálkodás közös jövőjéről beszélni. A mai realitásokból kiindulva a két félnek a közös érdekeket kell megkeresni, és nem az ellentéteket szélesíteni. A természetvédelmi kezelést végző Körös-Maros Nemzeti Park a legtöbb tevékenység, hasznosítás korlátozásában, átalakításában, - így a vadgazdálkodás-vadászat tevékenységrendszerével kapcsolatban is a fokozatosság és a pozitív diszkrimináció elvét kívánja követni. A vadgazdáknak el kell fogadniuk, hogy Cserebökényben, a védett területen a természetvédelmi kezelés elképzelései prioritásokat élveznek a vadgazdálkodással /és más hasznosításokkal/ szemben. Ez azonban nem szükséges, hogy feszültséget okozzon, ha a védett terület már az előzőekben említett spontán vadkamra szereppé, a vadgazdálkodási tervekben tudatosan beépített elemmé válik. A legfőbb természetvédelmi célkitűzés, vagyis a természetesen diverz élőhelyek hálózatszerű kapcsolatrendszerben történő fenntartása, előfeltétele egy életképes természetes szaporulaton alapuló, a helyi életközösségek részét képező vadállomány kialakulásának. Természetesen ahhoz, hogy a vadásztársadalom ezt felfedezze, részükről paradigmaváltásra van szükség. Ez nem más, mint hogy a továbbiakban nem azt a stratégiát kell folytatniuk, hogy az ember által erősen befolyásolt mezőgazdasági területeken, tenyésztett, etetett, túltartott vadállományban gondolkoznak, hanem hogy a természetvédelemmel összefogva, a természetes élőhelyek hálózatának kialakításában, fenntartásában munkálkodnak. Miért kifizetődőbb ez vadász szemmel? Azért, mert a jelenleg mesterségesen csak nagy nehézségek, magas költségek árán fenntartott vadállomány helyett, a jövőben a természetes élőhelyek, ökológia folyosók védelmével, azok vadkamra szerepének felhasználásával egy nagy részt önfenntartó vadállomány jöhet létre. A vadászatnak ezután kettős funkciója lehet: 1.) A természetközeli, vadkamra szerepű területeken csak egy, a természeti rendszerek működését szem előtt tartó, elősegítő szelekciós szabályozás. 2.) Az ember által mesterségesen fenntartott vagy erősen szabályozott mezőgazdasági területeken, ahová a természetes élőhelyekről a vadszaporulat mintegy kisugároz, a mezőgazdálkodás részének

A SZARVASI HOLT-KÖRÖS (KÁKAFOKI-HOLTÁG) KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI PROBLÉMÁI

A SZARVASI HOLT-KÖRÖS (KÁKAFOKI-HOLTÁG) KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI PROBLÉMÁI A Puszta 2000. 1/17, pp. 181-194. A SZARVASI HOLT-KÖRÖS (KÁKAFOKI-HOLTÁG) KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI PROBLÉMÁI TÓTH TAMÁS KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG, SZARVAS NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET,

Részletesebben

A 18-19. SZÁZAD VEGETÁCIÓJÁNAK REKONSTRUKCIÓJA AZ ELMÚLT EZER ÉV TÁJHASZNÁLATÁNAK TÜKRÉBEN A HÁRMAS-KÖRÖS MENTÉN

A 18-19. SZÁZAD VEGETÁCIÓJÁNAK REKONSTRUKCIÓJA AZ ELMÚLT EZER ÉV TÁJHASZNÁLATÁNAK TÜKRÉBEN A HÁRMAS-KÖRÖS MENTÉN Crisicum I. pp. 18-34. A 18-19. SZÁZAD VEGETÁCIÓJÁNAK REKONSTRUKCIÓJA AZ ELMÚLT EZER ÉV TÁJHASZNÁLATÁNAK TÜKRÉBEN A HÁRMAS-KÖRÖS MENTÉN Biró Marianna & Tóth Tamás Abstract Landscape history and a reconstruction

Részletesebben

A Puszta 1998. 1/15, pp. 73-96. TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A Puszta 1998. 1/15, pp. 73-96. TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI A Puszta 1998. 1/15, pp. 73-96. A VADÁSZAT ÉS A VADGAZDÁLKODÁS TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI BÉKÉS MEGYÉBEN BÍRÓ ISTVÁN, MEZŐGYÁN NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK Kezelési javaslatok a Körös-Maros Nemzeti Park védett természeti területeire Tóthné Hanyecz Katalin Budapest, 2006. 2 A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR TÉMAVEZETŐ: Prof.

Részletesebben

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete Tanyakutatás 2005 Kutatási jelentések A TANYÁS TÉRSÉGEK KÖRNYEZETE Témavezető: Dr. Csatári Bálint Szerkesztő: Kovács András Donát Szerzők: Dr. Mucsi László Dr. Rakonczai

Részletesebben

A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN

A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN A Puszta 2003-1/20. pp. 263-314. A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN ŐZE PÉTER SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLAI KAR, TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2002 BEVEZETÉS

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK ELEMZÉSE AZ IUCN ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK ELEMZÉSE AZ IUCN ÚTMUTATÓ ALAPJÁN SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR K Ö RN Y E Z E T - É S T Á J G A Z D Á L K O D Á S I I NT É Z E T TERMÉSZETVÉDELMI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI TANSZÉK A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK

Részletesebben

A valamikori legeltetési rend és a pásztorok tudásának lehetőségei a természetvédelmi kezelésekben, Hortobágy térségében

A valamikori legeltetési rend és a pásztorok tudásának lehetőségei a természetvédelmi kezelésekben, Hortobágy térségében Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr Juhász Lajos A valamikori legeltetési rend és a pásztorok

Részletesebben

NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI

NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI Készítette: Tompa

Részletesebben

A nagykőrösi pusztai

A nagykőrösi pusztai MAGAZIN BESZÁMOLÓ EGYÜTT A PUSZTAI TÖLGYESEK VÉDELMÉÉRT Nagykôrös Természetvédelem Biodiverzitás Fenntarthatóság A nagykőrösi pusztai Fotó: Gálhidy László tölgyesek megőrzése Természetvédelem és élőhely-rehabilitáció

Részletesebben

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját?

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? 1 2 Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak

Részletesebben

Előszó. A kultúrtáj szépsége (J. T.)

Előszó. A kultúrtáj szépsége (J. T.) Előszó Hazánk vidéki tájainak újra felfedezése reneszánszát éli napjainkban. Egyre több a hagyományos és tömegturizmus által korábban nem érintett tájegység mutatja meg magát, értékeit, akár a gasztronómia,

Részletesebben

A SZÁRAZ-ÉR SZEREPE, JELENTŐSÉGE ÁTALAKÍTÁSÁNAK KEZDETÉIG. Kucsera Emil 1

A SZÁRAZ-ÉR SZEREPE, JELENTŐSÉGE ÁTALAKÍTÁSÁNAK KEZDETÉIG. Kucsera Emil 1 Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. A SZÁRAZ-ÉR SZEREPE, JELENTŐSÉGE ÁTALAKÍTÁSÁNAK KEZDETÉIG Kucsera Emil 1 A Maros hordalékkúpján történt vándorlása gazdag vízhálózat kialakulását eredményezte. Miután

Részletesebben

Közös honunk a Kárpát-medence

Közös honunk a Kárpát-medence Európai Mezőgazdaasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Közös honunk a Kárpát-medence A Közép-Tisza-völgy természeti és kulturális öröksége Gyakorlatorientált környezeti nevelési

Részletesebben

Szarvas Környezetvédelmi Program 2011.

Szarvas Környezetvédelmi Program 2011. B E V E Z E T É S.3 SZARVAS TÖRTÉNETE.5 1.A TERMÉSZETI KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA...8 1.1. Levegő...8 1.1.1. Emisszió (helyhez kötött források)..8 1.1.2. Imisszió...8 1.2. Földtani közeg

Részletesebben

Jászberény környékének természeti szépségei és értékei

Jászberény környékének természeti szépségei és értékei Buschmann Ferenc Jászberény környékének természeti szépségei és értékei Faragó László fotóival Védett növények és állatok Szövegét és a versrészleteket írta, szerkesztette, valamint a grafikákat készítette

Részletesebben

Környezeti változások az Alföldön a szakemberek és a helyi lakosok szemével

Környezeti változások az Alföldön a szakemberek és a helyi lakosok szemével SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR Környezeti változások az Alföldön a szakemberek és a helyi lakosok szemével KÉSZÍTETTE: Fekete Bence Környezettan szakos hallgató TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete és a Gödöllői Vadászati Szakkollégium szakmai programja Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak

Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Készült az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karon a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Oktatási

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013.

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013. SZAKDOLGOZAT Barcsák Barbara 2013. MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék SZAKDOLGOZAT TERMÉSZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK A GYAKORLATBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁG

Részletesebben

TÁJVÁLTOZÁSVIZSGÁLATOK ÉLŐHELYTÉRKÉPEZÉS SEGÍTSÉGÉVEL CSONGRÁD ÉS SZEGED VÁROSOK KÖRNYÉKÉN. Deák József Áron 1

TÁJVÁLTOZÁSVIZSGÁLATOK ÉLŐHELYTÉRKÉPEZÉS SEGÍTSÉGÉVEL CSONGRÁD ÉS SZEGED VÁROSOK KÖRNYÉKÉN. Deák József Áron 1 TÁJVÁLTOZÁSVIZSGÁLATOK ÉLŐHELYTÉRKÉPEZÉS SEGÍTSÉGÉVEL CSONGRÁD ÉS SZEGED VÁROSOK KÖRNYÉKÉN Deák József Áron 1 Absztrakt: 2002-től kezdődően elkezdtem Csongrád megye aktuális és történeti élőhelytérképének

Részletesebben

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori

Részletesebben

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Pataki Noémi Környezetmérnök szak Környezetmenedzsment szakirány ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Diplomamunka Belső konzulens:

Részletesebben

Magyarország nemzeti parkjai II. Természetvédelmi alapozó ismeretek

Magyarország nemzeti parkjai II. Természetvédelmi alapozó ismeretek Magyarország nemzeti parkjai II. Természetvédelmi alapozó ismeretek Fertő-Hanság Nemzeti Park (1991/1994) Fertő-Hanság Nemzeti Park (1991/1994) Főbb adatok 1991-ben, ötödikként megalakult nemzeti parkunk,

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI GÉNREZERVÁTUM

TERMÉSZETVÉDELMI GÉNREZERVÁTUM A Puszta 1998. 1/15, pp. 115-128. TERMÉSZETVÉDELMI GÉNREZERVÁTUM KIALAKÍTÁSA PÓSTELEK HATÁRÁBAN HANYECZ KATALIN NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 1998 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről A Kormány 1. elfogadja az e határozat mellékletét képező Nemzeti Agrár-környezetvédelmi

Részletesebben

A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok. PhD értekezés

A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok. PhD értekezés SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BEZDÁN ANIKÓ JUDIT A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok PhD értekezés Konzulens: Dr. Tóth Judit egyetemi docens Szeged 2012 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Árvízvédelem ökonómiai kérdései

Árvízvédelem ökonómiai kérdései Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Árvízvédelem ökonómiai kérdései Felkai Beáta Olga Gödöllő 2006 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás-

Részletesebben

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel KIADVÁNYUNK CÉLJA Együttműködő természetvédelem

Részletesebben