A VADGAZDÁLKODÁS, VADVÉDELEM ÉS A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI A CSEREBÖKÉNYI PUSZTÁK TERÜLETÉN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VADGAZDÁLKODÁS, VADVÉDELEM ÉS A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI A CSEREBÖKÉNYI PUSZTÁK TERÜLETÉN"

Átírás

1 A Puszta /17, pp A VADGAZDÁLKODÁS, VADVÉDELEM ÉS A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI A CSEREBÖKÉNYI PUSZTÁK TERÜLETÉN TÓTH TAMÁS KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG, SZARVAS NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, SZARVAS Bevezető E helyen nem tekinthetek el attól, hogy foglalkozzam azzal a ma már ősinek mondható viszállyal, ellenségeskedéssel, mely vadászok és természetvédők között dúl. Minden vitának akkor van értelme, ha van valamilyen közösen elfogadott vitaalap, és akkor mondható építőjellegűnek, ha valamilyen megegyezés, legjobb esetben közös cél elérése érdekében folytatják. Mi lehet a két tábor számára vitaalap és közös cél? A válasz megadásához két idézetet hívok segítségül. Az első gondolat Sterbetz István, tudós vadásztermészetvédelmi szakírónk tollából származik. Elnézést kérek, hogy másodjára, az érthetőség kedvéért a megszokottnál egy kissé hosszabban citálok Desmond Morris magyarul is megjelent, A Csupasz majom című könyvéből. Íme az idézetek: A zsákmányolás vágya emberré válásunkkal egyidős. Ezek a vágyak a természethez közelálló emberben évmilliók óta újra meg újra fellobbannak. Még akkor is, amikor a vad és a hal már nem biztosítéka létfenntarásunknak. A vágy él. Ennek létezését gyáván letagadhatjuk, vagy nemtörődöm módon visszaélhetünk vele, de jogosultságát igazolhatjuk a zsákmányszerzés magas erkölcsi szintű művelésével, abban a magasságban, ahol a vadász, halász, a horgász és a természetvédelem hivatalos mívelője közös célok érdekében munkálkodik....a modern mezőgazdaság tökéletesedett táplálékgyűjtő technikái a felnőtt hímek többségét megfosztották vadászszerepüktől....munka váltotta fel a vadászatot, de ennek számos alapvető sajátságát megőrizte. Szabályosan ismétlődik az utazás az otthon támaszpontjáról a vadászterületre. Túlnyomórészt hímfoglalatosság, hímek között ad teret a csoportos tevékenységnek és kölcsönhatásainak. Kockázattal jár, tervezői stratégiákat igényel. Kikapcsolódásként a mai álvadász férfiklubokba jár, ahová nőstény be sem teheti a

2 lábát....elsősorban az ősi, kooperatív vadászcsoport férfiösszetartását ébresztgetik ma is....a faj ősidők óta munkáló, hímeket összekovácsoló vadászhajlamával van dolgunk....mindig velünk marad, hacsak arcolatunkban be nem következik valami új, jelentős, genetikai változás....a munka ugyan jórészt felváltotta a vadászatot, a vadászhajlam primitívebb formáinak kifejlődését nem törölte el. A vadásztevékenység legváltozatosabb formái még akkor is megnyilatkoznak, mikor nincs gazdasági indok, hogy állatokat vegyünk üldözőbe. Mai társadalmunk osztályszerkezete azt tanúsítja, hogy sportszerű vadászat és szerencsejátékok inkább dívnak az alsóbb és felsőbb osztályokban, mint a középosztályokban, és ha elfogadjuk, hogy az ősi vadászhajlam megnyilatkozásai, erre nagyon nyomós okot találunk. Korábban kifejtettem, hogy az ősi vadászatot főként a munka helyettesíti, és a munka, mint ilyen, leginkább a középosztályt elégíti ki. Az alsóbb osztályok átlagos hímje olyan munka végzésére kényszerül, mely a vadászhajlam követelményeinek nem felel meg. Túlságosan egyhangú és érdektelen. Hiányoznak belőle az izgalom, a szerencse és a kockázat elemei, amelyek pedig oly fontosak vadászat közben a hímnek. Ez az oka, hogy az alsóbb osztályok hímjei egy nevezőre kerülnek a dologtalan, felsőbb osztálybeli hímekkel, amennyiben mindnyájan nagyobb szükségét érzik, hogy levezessék vadászhajlamaikat, mint a középosztály hímjei, akiknek munkája vadászatot pótló tevékenységként jobban beválik. A vita közös nevezője tehát az, hogy a vadászathoz kapcsoló ősi ösztönünket nem kell - és nem is lehet- megtagadnunk, de többségünknek azt kreatív, izgalmas, kihívásokkal teli, elsősorban közösségi érdekű, csoportosan végrehajtott feladatok szolgálatába kell állítani, azok végzésben kell kiélni, vagy jobb szóval megélni. A kérdés az, hogy a mai fogyasztói társadalom egyéni és kisközösségi léptéket figyelmen kívül hagyó struktúrája, egymástól elidegenítő személytelen mechanizmusai, anyagias értékszemlélete, felgyorsult folyamatai mennyiben teszik ezt számunkra lehetővé. A probléma túlmutat dolgozatom szerény keretein. Visszatérve. Mi legyen azokkal, akik mindezek ellenére a vadászat szenvedélyének, az eredeti, ősi módon akarnak hódolni? A vitában itt lép be a megegyezés, a közös cél fogalomköre. Az emberré válás hosszú folyamatában a vadászat, mint táplálékszerző tevékenység sokáig nem gyakorolt más hatást az életközösségekre, mint a többi ragadozó zsákmányszerzése, mivel szükségszerűen maguk az embercsoportok is a természetes szabályzórendszerek hatásai alatt álltak. A kialakuló korai társadalmak a vadászat együttműködési-eszközi feltételeinek fejlődésével, már lokálisan megváltoztathatták környezetüket. A beavatkozásnak mindaddig nem mutatkoztak drasztikus nyomai, míg a vadászat a táplálékszerzésnek, s így a fajfenntartásnak is alapvető eszköze volt. Ez érthető, hiszen az emberi közösségeknek közvetlen létérdekük volt az ökoszisztémák egészséges működésének fenntartása, az életközösségek újratermelődő képességének megőrzése. Erre mutatnak példát a még mai is létező primitív törzsek. Ma az ilyen életmódot folytató közösségek az arra alkalmas érintetlen élőhelyekkel együtt lassan eltűnnek. Az egyre kiterjedtebb emberi tevékenység az idők folyamán a természetes élőhelyeket olyannyira átalakította, működőképességüket olybá befolyásolja, gátolja, sok esetben veszélyezteti, hogy ma már globális működési zavarokkal kell szembenéznünk. A figyelmeztető jelekről sokáig nem vettünk tudomást. A problémák mostanra, - bár az egyes emberi közösségek számára különböző mértékben és sokszor áttételesen, - az egész emberiség számára kézzel foghatóvá váltak. Felértékelődtek a természetvédelem nemzetközi célkitűzései. Nyilvánvalóvá vált, hogy a természetes állapotú ökoszisztémák fenntartása, a befolyásoltak állapotának, működésének az eredetihez való közelítése, elengedhetetlen feltétele a gyógyulásnak. És itt találkozik mondandóm Sterbetz Pista bácsinak a vadászat-vadgazdálkodás megváltozott szerepkörére, a zsákmányszerzés magas erkölcsi szintű művelésére, vonatkozó gondolatával. Az eddig leírtakat értelmezve úgy gondolom, ez a közeljövő vadászati tevékenységrendszerében nem jelenthet mást,

3 mint a még épp ökoszisztémákban az esetenként szükséges szabályozást, a már átalakítottaknál pedig a terület jelenlegi eltartóképességét figyelembevevő, azt csak természetes élőhelyek rehabilitációjával és rekonstrukciójával fokozó, ezáltal a valamikori természetes állapotok elérésére törekvő vadgazdálkodást. S hogy válaszoljak a konkrét kérdésre is: Az egyéni érdekeket ennek erőterében kell elhelyezni. Az alábbiakban a vázoltak példázataként szeretném bemutatni a Körös-Maros Nemzeti Park területegységei közé tartozó Cserebökényi puszta és környékének vadászati múltját, a vadgazdálkodás természetvédelemmel közös jelenét és lehetséges jövőjét. A vadászat szerepe a történelmi-élőhelyi változások tükrében a Körösszög emberi közösségeinek életében A Hármas-Körös déli süllyedékének előterében, a Körösszögben elhelyezkedő Cserebökénynek, vagy valamikori nevén Királyság-pusztának, ennek a szabályozásokig erekkel szabdalt, elmocsarasodott tájrésznek, vadászati múltjáról keveset tudunk. Mivel azonban része egy nagyobb térségnek, a Körösvidéknek, úgy gondolom az erről felelhető régészeti és írásos emlékek alapján, általánosíthatunk. Eszerint a következő nagy korszakokra oszthatjuk fel a vadászat történelmi szerepét, e vidék emberi közösségeinek életben: Prehistórikus idők Bár a Körösvidéken a legkorábbi településnyomok mint egy 8 ezer évesek, nehezen hihető, hogy emberi megtelepedésre, vadászatra, halászatra kiválóan alkalmas folyóvölgyi síkságokon, hátakon ezt megelőzően ne éltek volna embercsoportok. Ezek táplálékszerzése, a mai primitív törzsekéhez hasonlóan szinte teljes mértékben a gyűjtögetésen, vadászaton keresztül a természetes állapotokhoz kötődött. A kora neolitikum Az első e korból ismert ún. Körös-kultúra csoportjai az állattartás mellett már kezdetleges földművelést is folytattak, de a feltárt települések felépítése és elhelyezkedése egyértelműen arra utal, hogy életükben meghatározó szerepe volt a víznek, elsősorban a halászaton és vadászaton keresztül. E korban az emberi közösségek tevékenységeikkel, az ártéri területeken még kisebb mértékben tudták megváltoztatni természetes környezetüket, mivel nagymértékben függtek attól /halászat, vadászat, gyűjtögetés, vándorló életmód/. A későbbiekben is kevésbé közvetlenül a fauna összetételében, mint inkább a vegetációban, s így az élőhelyek arányában, mintázatában okoztak maradandó változást. /hátakon az erdők írtása, ártéri rétek kialakítása, legeltetés stb./ A késő neolitikumtól a honfoglalásig Ebben az időszakban a vadászat a földműveléssel és az állattenyésztéssel szemben elveszíti elsődleges szerepét a közösségek élelmezésében. Honfoglaló őseink, - majd később Cserebökény vidékére nagy számban érkező kunok - letelepedésének legfontosabb térszínei szintén az ártér és az ármentes területek határzónája, mivel ez felelt meg sajátos életritmusuknak. Az érkezőket erekkel behálózott, halban-vadban gazdag mocsaras-nádas vidék fogadta. Kisebb erdőfoltok, csak a vizekből kiemelkedő hátakon voltak. Külterjes állattenyésztésük, extenzív földművelésük elenyésző változásokat okozott a hatalmas kiterjedésű árterületen, s így a faunában is. Ugyanez mondható el a halászatról és a vadászatról is, bár mindkét tevékenységnek sok faj volt a célpontja. A rendszeres halászat és vadászat ellenére a hatalmas kiterjedésű, háborítatlan élő- és szaporodóhelyeken a vadászott fajok állományai megmaradhattak. Ez annak volt köszönhető, hogy a Tisza áradásai a vegetációs időszak nagyrészében visszaduzzasztották a Hármas-Körös vizét, s Cserebökényt a pleisztocén magas hátakat áttörő ereken keresztül, szinte folyamatosan elborították az összetorlódott árvizek. 3

4 Az Árpádkortól a török hódítás kezdetéig Az Árpádkor vége felé a régészeti leletek kiterjedt és virágzó, sűrű aprófalvas településrendszert mutatnak, melyeket művelt földek szegélyeztek. Ezek azonban szigetekként állottak a pusztamezők és mocsárerdők tengerében (BULLA 1940). Valószínűleg az erdők irtása az építkezésekhez szükséges faanyag és a gazdálkodáshoz szükséges termőföld nyerése miatt felgyorsult. Először beszélhetünk állandósult kultúrtájról. A gazdálkodás hatására kialakuló változatos tájmintázat egyszersmint új, emberszabályozta ritmusú élőhelyek megjelenését is jelenti az állatvilág számára. Ez néhány ártereken elterjedt fajnál, köztük több szivesen vadászott fajnál tőkés réce (Anas platyrhynchos) és más récefajok, nyest (Martes foina), vaddisznó (Sus scrofa), őz (Capriolus capriolus), egyes rágcsálók (Muridae, Cricetidae) új életstratégiák kialakulásához, a gólyánál (Ciconia ciconia) rögzüléséhez is vezetett. A vadászatnak az élelemszerzés mellett a gazdasági-kereskedelmi, sőt politikai szerepe tovább nőtt. Krónikák bizonyítják, hogy árpádházi királyaink többsége szenvedélyes vadász volt. III. Béla már külföldi uralkodót is, - nevezetesen I. Frigyes német császárt - is vendégül látott magyarországi vadászaton. (DÉKÁN 1972) A prémek valóságosan valutaszámba mentek. Az évi budavári és az évi esztergomi vámtarifa egyképpen megemlékezik a vadbőröket, gereznákat szállító szekerekről (NAGY; 1978). A koraközépkori időszaktól kezdődően, a népi élelmezésben betöltött szerepe mellett, a felsőbb osztályok életében egyre nagyobb teret hódítanak a vadászat különböző passzióból űzött válfajai. Kergetik a vadat gyalog és lóhátról, íjjal és dárdával, hajtókkal, kutyákkal és vadászmadarakkal. Jellemző a veszélykeresés, a virtus, a versengés a lelőtt vadak számában. A ritkuló szőrmés ragadozók gereznái a gazdaság, a jómód jelképeivé válnak. A történetírók megemlítik, hogy II. Endre nagyméretű vadászatait már a nemesség is megsokallta. Egyrészt azért, mert a király e miatt az országos ügyeket is elhanyagolta, másrészt azért, mert a birtokaikra, falvaikba érkező népes királyi vadászkompániát nekik kellett eltartaniuk. Az urak - e kiváltságok megszüntetésére vonatkozó - rendelkezés kiadására kötelezték II. Endrét. A vadászat felértékelődésének köszönhetően hamar, már 1092-ben megszületik az első vadászati törvény is, mely ünnepnapokon tiltotta meg a vadászatot. A XII. századtól nagyobb mértéket öltött a királyi birtokok adományozása. Ez jelentősen megnövelte az egyházi és a világi birtokok területét. Először a királyok hozták létre erdőóvó és vadász szervezeteiket, később a királyokat utánozva az egyes egyházi és világi hatalmasságok is. Hogy ezeken a területeken nem vadászhatott bárki, erről sok okmány tanúskodik. (DÉKÁN; 1972) Ennek ellenére a vadászatnak a középkorban kevés a korlátja, a vadat uratlan jószágnak tekintették. A hűbéres társadalom hanyatlása, a szegények elnyomatásának fokozódása magával hozza a jobbágyok vadászati jogainak kurtítását, majd végleges eltörlését. Nagy határú, sűrűn lakott központú, mai értelemben vett falvak kialakulása a XIV. század második felére tehető. Érdekességként megemlíthető, hogy e vizsgált tájrészen két kisebb középkori falvat - Királyságot és Donáttornyát - a margitszigeti apácarend kapja meg királyi adományként. Az apácák birtokán virágzó őstermelés folyt. Az okiratok híresként említik a falvak lótenyésztését. E településekben láthatjuk a későbbi mezővárosok csíráit. Az építkezésekhez a fát újfent a keményfás ligeterdők állományai szolgáltatták. A cserebökényi tájképet ekkor mocsarak, ligetes ártéri rétek, az ármentes térszíneken száraz puszták és szántók alkották. A löszhátak erdőfoltjainak eltűnésével a közeli ártéri ligeterdők váltak utolsó menedékeivé az összefüggő erdőségekhez ragaszkodó nagyvadaknak. A török idők és a 15 éves háború időszaka A történelmi időszakot a települések elnéptelenedése, a harci stratégiákból fakadó további elmocsarasodás, illetve a gazdálkodás felhagyása miatt egy másodlagos vegetációjú sztyepptáj kialakulása jellemezte. Ezidőtájt a viszonylag új technikát, a lőfegyvert szinte minden társadalmi osztály nemcsak a harcokban, de a vadak elejtésére is rendszeresen használta. A történelmi kényszer és a hatására kialakuló természeti változások az okai, hogy a lakosság nagy részének az otthona a mocsárvilág lesz. Cserebökény sokszor cserél gazdát, a középkorban több jelentős család is birtokolja (Hunyadi, Maróthy, Török, Mágocsi családok). E nemesek a vadászati előjogaikat e zűrzavaros időkben képtelenek voltak betartatni, így a népnek a

5 mindennapi betevőt a vadászaton, halászaton keresztül ismét az őstermészet adja. A Hármas-Körös keményfás ligeterdeinek a hódoltság idején történő további, szinte teljes pusztulása, egyes erdőlakó gerinces fajok, pl. a hód (Castor fiber), hiúz (Lynx lynx), kis szörmés ragadozók (Mustelidae), fekete gólya (Ciconia nigra), rétisas (Haliaeetus albicilla) számára élőhelyvesztést jelentett. Mások, pl. vízi madarak (récék, libák), vagy a vaddisznó, ezzel szemben a mocsárvilág kiterjedésével tömegessé váltak. Ezzel nem állhatott arányban, még a fentemlített kényszerű életmódváltás ellenére sem a halászat és vadászat mértéke. A törökök kiűzésétől a folyószabályozásokig A török kiűzése után évtizedekig szinte teljesen lakatlan a táj. A XIX. század közepéig a környező falvak (Fábiánsebestyén, Újváros, Szentlászló, Ecser, Veresegyháza stb.) puszta területek. A század végére a betelepítések hatására a lakosság száma fokozatosan nőtt. A helyreálló rendben új földbirtokosok tűnnek fel (Harruckern), akik újból érvényt szereznek vadászati privilégiumaiknak. Cserebökény nagy részét időszakos és állandó mocsarak borították, melyeket széles sávban szegélyeztek legelők, illetve kaszálók. Szántók csupán a legmagasabb, ármentes hátakon voltak, például a Pankotai-halom környékén és a Veker-zugban. A földeket a térkép tanúsága és az akkori szokások szerint valószínűleg nyomásos vagy ugarhagyásos módon művelték. A fejlődés visszáságaira utal, hogy a megtermelt gabona őrlését végző körösi vízi malmok - gátjaikkal - fokozták az áradások pusztítását a megművelt területeken. Tehát a vad vízivilág, amely a háborúskodások közepette a túlélését jelentette e vidék lakóinak, most a továbblépés, a gazdasági és társadalmi fejlődés gátjává vált. A szűktűrésű (sztenők) fajok folyamatosan vesztették el élőhelyeiket a tájátalakítás során. Mindez kis hatással lehetett addig, míg fennmaradásukat a nagy kiterjedésű, természetes élőhelyeken élő populációk biztosították. A fordulópontot a XVIII. század végétől meginduló belvíz- és folyószabályozások jelentették. A vadászat szabályozásában fontos lépés volt az 1729-ben alkotott első olyan vadászati törvény, amely az addigi rendezetlen joggyakorlatot kívánta megszüntetni. Azonban ez a törvény is csak minimális vadvédelmi előírásokat, - pl. egyes fajokra vonatkozó kíméleti időszakok kijelölése tartalmazott. A szabályozásoktól az I. világháborúig A 19. század elején már egyre sürgetővé vált a folyók szabályozása. A szentesi megyei urak a Körösök kanyarulatainak átvágásával akadályozták meg az árvizek kiöntését. A Kákafokot elzárták. Ezzel a területet elvágták az évenkénti elöntésektől, ami a mocsarak gyors kiszáradását hozta magával. A század közepén élednek újra a környék kisebb falvai, és ezzel megindul a legelők szántókká alakítása. Ez egyben azt is jelentette, hogy bizonyos élőhelyek teljesen eltűntek (löszgyepek), míg mások nagyrészt fennmaradtak (szikesek). A századforduló környékére a táj már teljesen átalakult. Ez a folyamat az élőhelyek tájmintázatának átrendeződéséhez, és emiatt egyes fajok eltűnéséhez, mások állományának csökkenéséhez vezetett. A változás néhány az új agrárviszonyokhoz alkalmazkodni képes, főként száraz élőhelyekre jellemző, vadászat tárgyát képező fajnak /fogoly (Perdix perdix), fürj (Coturnix coturnix), túzok (Otis tarda), mezei nyúl (Lepus europeus), őz (Capriolus capriolus), vaddisznó (Sus scrofa) és nyest (Martes foina)/ kedvezett. Az átalakítás vesztesei a vizes élőhelyek fajai, mivel a század eleji halastó-létesítési hullám és a rizstermesztési kísérletek csak enyhítették, de emberszabta dinamikájuk miatt nem pótolhatták az eltűnt, természetes vizes élőhelyek hiányát. Változások következtek be a vadászatban is, hiszen a kapitalizálódó országban új szabályozásra volt szükség. Az 1883-as évben kiadott törvény a vadászat jogát bizonyos megkötésekkel a földtulajdonjoghoz kötötte. Ez a középosztályig szélesítette ki a vadászatra jogosultak körét. Cserebökényben a legjelentősebb nagybirtok a Károlyi grófi családé volt, de a legjellemzőbb középbirtokok uralták a legnagyobb területet. A birtokrendszerből kifolyólag a pusztán nem voltak vadásztársaságok. A vadgazdálkodást és a vadászatot az uradalom és a középbirtokosok saját erejükből végezték. Egységes vadgazdálkodási és vadvédelmi koncepció még nem létezett. A két világháború közti időszak 5

6 Az I. világháború utáni földreform során már olyan legelőket is kiosztottak és felszántottak, amelyeken szántóföldi művelést nem érdemes folytatni. A valamikori ártér véglegesen kultúrsztyeppé vált. A gyors kapitalizálódás hatására, a II. világháborúig a mezőgazdasági technika és a termésszerkezet korszerűsödött, folytatódott a belvízrendezés, a gazdálkodás a nagybirtokokon intenzívvé vált. A művelési ágak arányai stabilizálódtak (FRISNYÁK; 1990), a maitól alig eltérőek. Ennek ellenére a két háború közti időt az apróvadvadászat aranykoraként emlegetik, minek okai a következők voltak: A nagybirtokosok felismerték, hogy a jó vadgazdálkodás nemcsak az úri passzió kielégítésére szolgálhat, hanem egyben jövedelmező gazdálkodási ágazat is lehet. Megindult a törekvés a rekord eredmények elérésére - egy-egy uradalom kiemelkedő eredménye közfogalommá vált - mely a többieket is jobb eredmények elérésére sarkallta, annál is inkább, mert a harmincas évek elején bekövetkezett gazdasági válság idején a vadászat eredményes ágazat maradt. (MÜLLER; 1983) A vadgazdálkodás szinterei egyre nagyobb arányban az emberi monokultúrák, de a táblák méretei kisebbek voltak, s a táj a maihoz képest vadbúvókban, útszéli csenderesekben jóval gazdagabb volt. A gépesítést csak a traktor jelentette. Kemikáliákat alig használtak. A szocialista tervgazdaság korszaka A II. világháború után a gazdálkodás időlegesen extenzív volta, a 40-es évek végi újabb tanyásodás, valamint az 50-es évek elejétől meginduló öntözéses gyepgazdálkodás, az újabb nagyterületű halastó- és rizsföldlétesítések az élőhely-diverzitás és az élőhelyminőség növekedését okozták. Az ártéri területekre jellemző fajok magpopulációi elsősorban a hullámtéri élőhelyekről, illetve azokon keresztül a balkáni és erdélyi területekről érkezve foglalták el az új élettereket. Különösen a madaraknál volt érzékelhető ez a folyamat. Állománynövekedés mutatkozott többek között a récéknél (Anatidae) is. A szocialista rendszerben a vad és a vadászati jog az államé volt. A népgazdasági tervekben meghatározott vadgazdálkodási terveket kellett teljesíteni. A terület haszonbérletén két vadásztársaság osztozott. Gazdálkodási szemléletüket, a hagyományos mennyiségelvűség jellemezte. A 60-as évektől a szocialista nagyüzemi gazdálkodás felgyorsította a megmaradt természetes élőhelyek pusztulását. Az egyre növekvő vadásztársadalom igényeit már csak a mesterséges szaporítású szárnyas apróvad kihelyezésekkel lehetett kielégíteni. A mezőgazdasági területeken a vad szabadon táplálkozhatott. Akkoriban a vadkár fogalma alig létezett. Emellett egyre gyakoribbá vált a vad etetése is. Mindez csak azért volt lehetséges, mert a vadásztársaságok megalakításában a helyi állami gazdaság és a termelőszövetkezetek tevékenyen részt vettek. A valamikori ártéri élőhelyek fajai a hullámtéren és a megmaradt néhány refugiumon kívül véglegesen mesterséges dinamikájú, ember alkotta vizes létesítmények területére szorultak vissza, vagy a környezetváltozásokat, az izolálódást nem tudván elviselni, eltűntek a Körösvidékről. A 90-es évek avagy természetvédelem és vadászat találkozása Cserebökényben A szárazodás /aszály, belvízrendszer/ mellett a 80-as évektől a mezőgazdasági termelés fokozatos hanyatlása, majd a rendszerváltással / / járó bizonytalan tulajdonviszonyok és a mezőgazdaság elhúzódó szerkezeti átalakulása hasznosítási hiátust okozott Cserebökényen és környékén is. Csökkent a gépi művelés, a vegyszerhasználat, az öntözött gyepek, beművelt rizsföldek, halastavak területnagysága, a vízzel telt öntözőcsatornák és tározók száma. Csökkent az állatállomány létszáma is, s ezáltal a legelőkre és kaszálókra nehezedő hasznosítási nyomás is. Sokhelyütt kaszálatlanul maradtak, a területek másodrendű aszfalt- és mezőgazdasági földútjait kísérő árokpartok, mezsgyék. Ugyanakkor növekedett a parlagföldek aránya a beműveltekével szemben. Mindez a száraz élőhelyek gerinces csoportjai -köztük a szárnyas apróvad fajok (fürj, fogoly, fácán), kisragadozók - számára élőhelyjavulást jelentett. Eközben a vizes élőhelyek életközösségei, köztük a vadászat szempontjából récefélék is folytatólagosan teret vesztettek. A táj történetében, 1992-ben új fejezet nyílt. Ekkor alakult meg 4556 hektáron a Tájvédelmi Körzet, mely 1997-től a Körös-Maros Nemzeti Park területi egysége. A védett pusztarész a Hármas-Körös süllyedék déli előtere legértékesebb gyepterületeinek és vizes élőhelyeinek egy részét foglalja magában. Mit találunk ma a vizsgált tájrészleten? A két eltérő tájtípus találkozik itt, a kiszáradt ártér és a szikes puszta. Jól érzékelhető ez a védett területen. Az északi rész még sok tekintetben őrzi az egykori ártéri jelle-

7 get. Hosszan elnyúló mocsarai egykori ártéri ereket jeleznek. Közöttük kiszáradt ártéri réteket és cickóróscsenkeszes legelőket találunk. Sem mocsarai, sem kiszáradt ártéri rétjei, gyepjei nem szikesek. Ezzel szemben a déli rész már a lecsapolások előtt is kissé szikes lehetett, ami a lecsapolások után fokozódott. Itt nincsenek ártéri erek, hanem egy nagy medence. Ártéri jellegét teljesen elvesztette, jellemzők a nagy kiterjedésű szikes ecsetpázsitosok és szikes mocsarak. A padkás szikesek, szikfokok, vakszikek és ürmöspuszták azonban még gyengén fejlettek. A legértékesebb élőhelyek a mocsarak, melyek fajgazda mocsári flórát őríznek. Kiemelt természeti értéket képviselnek a fészkelő- és átvonuló madárfajok. A madárvilág a drasztikus tájátalakulás ellenére, szemben a degradáltabb növénytársulásokkal, ma is relatíve gazdag. Eddig 231 faj előfordulása bizonyított. A védett területen és a puffereken 1992 és 1999 között 22 fokozottan védett faj fészkelt (kövéren szedett) és további 27 vonult át, nyaralt vagy telelt. A védett terület és a körülötte még megmaradt pusztarészeken eddig, mintegy 87 értékesebb növényfaj került elő. Ezek közül 20 faj jelenleg is törvényes védelmet élvez. A természetvédelmi kezelés alapjai, jelenlegi és jövőbeni feladatai A védetté nyilvánítás óta eltelt években, ideiglenes kezelési szabályzat szerint működött a tájvédelmi körzet. Az állapotfelmérés botanikai-ökológiai-madártani alapozású első szakasza 1995-re lezárult. Ennek eredményei, javaslatai és az azóta is folyamatosan folyó florisztikai és faunisztikai adatgyűjtés alapján fog elkészülni a hosszú távú, Eurosite formátumú kezelési terv. A Cserebökényi-pusztáknak a többi dél-alföldi szikes pusztához képest különösen jó adottságai vannak mocsarak rehabilitációjához. A pusztai mocsárfoltokban és az állandóbb vízű csatornákban túlélt mocsári flóra lehetővé teszi, hogy az egykori fajgazdag mocsárvilág apró foltjai újjáéledhessenek. A csatornák azt is lehetővé teszik, hogy a Körösök tavaszi vizei a területre jussanak, mely egyfajta mesterséges áradás szerepét töltené be. A kialakítandó vizes élőhelyek egyben fontos madárélőhelyek is lennének. Ezért az élőhely rekonstrukciós munkák fő vázát a mocsárrehabilitációs tevékenységeknek kell adniuk, melyek során a rekonstrukcióba bevont területek vízszabályozások előtti, az akkori élővizek és természetes domborzat által alakított vízháztartásának dinamikáját lenne ideális megközelíteni. A víz a tehát legfontosabb ökológiai tényező a területen. Hiányában a terület ártéri jellegének rehabilitációja, ősi képének bemutathatósága, a vizes élőhelyek és életközösségeik, fenntartása hiúsul meg. Mivel a terület állapotát, jövőjét alapvetően meghatározó kezelési célkitűzésről van szó, a megvalósulása nagyban befolyásolja a természetvédelem hatékonyságáról, potenciáljáról kialakuló helyi-és össztársadalmi képet. A természetvédelmi kezelés és vadgazdálkodás kapcsolata között Az eltelt több mint 7 év tapasztalatait a természetvédelmi kezelés és a vadgazdálkodás közötti kapcsolatról az alábbiakban tudom összefoglalni: A természetvédelmi kezelés és törvényi szabályozás vadgazdálkodásra, vadászatra nézve pozitív hatásai: fokozott területellenőrzés információnyújtás vadorzásról, a vadállomány helyzetéről a természetvédelmi őrszolgálat részéről a védett terület vadkamra szerepének spontán kialakulása, az élőhelyek állapotjavulásának, nyugalmának fokozódásával (vízügyi rehabilitáció, mezőgazdasági használat és technológiák valamint a közlekedés térben-időben történő korlátozása), ez által a vadfajok természetes szaporulaton alapuló, egészséges populációi jöhetnek létre A természetvédelmi kezelés és törvényi szabályozás vadgazdálkodásra, vadászatra nézve negatív hatásai: a vadászat időbeni-térbeni korlátozása a gépkocsik /terepjáró/ használatának utakon kívüli használatának korlátozása 7

8 mérgezett tojás kihelyezés betiltása, fácánnevelő védett területen kívül helyezése, etetők elhelyezésének behatárolása, A vadászat, vadgazdálkodás természetvédelmi kezelésre nézve pozitív hatásai: fokozott területellenőrzés a hivatásos vadászok részéről információnyújtás: faunisztikai megfigyelések, természeti változások észlelése a hivatásos és sportvadászok részéről szakszerű dúvadirtás A vadászat, vadgazdálkodás természetvédelmi kezelésre nézve negatív hatásai: a területen való folyamatos mozgás, zavarás gépkocsik /terepjáró/ utakon kívüli használata /gyepkárosítás/, vadászat /szakszerűtlen dúvadirtás, az apróvad természetes ellenségeinek szelektálatlan lelövése, vízivadvadászat, téli körvadászatok/ fácánnevelő telepek működtetése, nevelt fácánok kihelyezése, túltartott vadállomány vadföldlétesítések gyepesedő parlagokból etetés természetes élőhelyeken, gyomosodás előidézése gyepeken természetszennyezés A természetvédelmi kezelés és vadgazdálkodás közös jövője Az előző alfejezetet elemezve szeretnék a természetvédelem és a vadgazdálkodás közös jövőjéről beszélni. A mai realitásokból kiindulva a két félnek a közös érdekeket kell megkeresni, és nem az ellentéteket szélesíteni. A természetvédelmi kezelést végző Körös-Maros Nemzeti Park a legtöbb tevékenység, hasznosítás korlátozásában, átalakításában, - így a vadgazdálkodás-vadászat tevékenységrendszerével kapcsolatban is a fokozatosság és a pozitív diszkrimináció elvét kívánja követni. A vadgazdáknak el kell fogadniuk, hogy Cserebökényben, a védett területen a természetvédelmi kezelés elképzelései prioritásokat élveznek a vadgazdálkodással /és más hasznosításokkal/ szemben. Ez azonban nem szükséges, hogy feszültséget okozzon, ha a védett terület már az előzőekben említett spontán vadkamra szereppé, a vadgazdálkodási tervekben tudatosan beépített elemmé válik. A legfőbb természetvédelmi célkitűzés, vagyis a természetesen diverz élőhelyek hálózatszerű kapcsolatrendszerben történő fenntartása, előfeltétele egy életképes természetes szaporulaton alapuló, a helyi életközösségek részét képező vadállomány kialakulásának. Természetesen ahhoz, hogy a vadásztársadalom ezt felfedezze, részükről paradigmaváltásra van szükség. Ez nem más, mint hogy a továbbiakban nem azt a stratégiát kell folytatniuk, hogy az ember által erősen befolyásolt mezőgazdasági területeken, tenyésztett, etetett, túltartott vadállományban gondolkoznak, hanem hogy a természetvédelemmel összefogva, a természetes élőhelyek hálózatának kialakításában, fenntartásában munkálkodnak. Miért kifizetődőbb ez vadász szemmel? Azért, mert a jelenleg mesterségesen csak nagy nehézségek, magas költségek árán fenntartott vadállomány helyett, a jövőben a természetes élőhelyek, ökológia folyosók védelmével, azok vadkamra szerepének felhasználásával egy nagy részt önfenntartó vadállomány jöhet létre. A vadászatnak ezután kettős funkciója lehet: 1.) A természetközeli, vadkamra szerepű területeken csak egy, a természeti rendszerek működését szem előtt tartó, elősegítő szelekciós szabályozás. 2.) Az ember által mesterségesen fenntartott vagy erősen szabályozott mezőgazdasági területeken, ahová a természetes élőhelyekről a vadszaporulat mintegy kisugároz, a mezőgazdálkodás részének

9 tekinthető hagyományos vadgazdálkodás fenntartható vagy építhető ki. Természetesen itt is szükséges a természetvédelmi törvények betartása. Az előbbiek mintajellegű működtetésére, jó lehetőség mutatkozik a Körös-szögben, ahol még viszonylag sok, - igaz izolált - természetes élőhely maradt fenn. A kistájat behálózó egykori erek (Kurca, Veker, Kórogy, Tőkei, Mágocs, Ludas stb.) és partisávjaik eredeti, zöld folyosó szerepkörének felélesztésével, a nagyobb méretű természeti területek kapcsolatrendszere alakítható ki, s így kedvező, az életközösségek értékeinek fennmaradását elősegítő ökológiai folyamatok indulhatnak be. A térségben centrális helyet elfoglaló védett Cserebökényi-puszta pedig lehetőséget biztosíthat vadkamara szerep hasznosságának kísérleti vizsgálatára. Emellett, mivel egyre több olyan (nem csak külföldi) vadász van, aki a vad elejtése mellett, szeretne megismerkedni az adott táj természeti értékeivel, a hagyományos kultúra emlékeivel, a védett terület sajátos vonzerőt, s így nem utolsósorban, áttételesen bevételi forrást jelenthet a közelében gazdálkodó vadásztársaságok számára. Bibliográfia és vonatkozó irodalom BÁLDI A.-CSORBA G.-KORSÓS Z. (1995): Magyarország szárazföldi gerinceseinek természetvédelmi szempontú értékelési rendszere, Magyar Természettudományi Múzeum Bp. BÍRÓ M.-TÓTH T. (1998): A század vegetációjának rekonstrukciója az elmúlt ezer év tájhasználatának tükrében a Hármas-Körös mentén. Crisicum 1. pp Szarvas BAZOVICH L. (1985): A Körös-Tisza-Maros Köz középkori településrendje, Dél-alföldi Századok, Szeged. BODROGKÖZY Gy. (1980): Szikes puszták és növénytakarójuk. - A Békés Megyei Múz. Közl. 6: BORHIDI A.-SÁNTHA A. (1999): Vörös könyv I.-II. Magyarország növénytársulásairól Természetbúvár K. Bp. CSÍKVÁRI A. (1938): Csongrád vármegye, Bp. DÉKÁN, I. (1972): Kalandozás a vadászat történetében Magvető K., Bp. DOBROSI D.-HARASZTHY L.-SZABÓ G. (1993): Magyarországi árterek természetvédelmi problémái, WWF, Bp. DÓZSA J. (1978): Az ember és a vadászat in: Vadgazdálkodás és természetvédelem Békéscsaba ELEK P. (1937): Gazdaságföldrajzi kutatások Szarvas és Szentes vidékén. 16. pp. Bp. ELEK P. (1938): A rét és legelő kérdése a Szarvas és Szentes közti területen, M.Gazd.Szléje, 42: FARAGÓ S. (1995): Vadon élő állatfajok fennmaradásának lehetőségei mezőgazdasági környezetben WWF-füzetek 4. FARKAS S. (Szerk. 1999): Magyarország védett növényei Mezőgazda K. Bp. HARASZTHY L. (1995): Biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségei Magyarországon WWF.-füzetek 8. HARASZTHY L. (1999): Természeti értékeink megőrzésének lehetőségei az Európai Unióban WWF.- füzetek 14. HARASZTHY L. (szerk.) (1998): Magyarország madarai, Mezőgazda K. Bp. HEINZEL, H.-FITTER, R.-PARSLOW, J. (2000): Európa Madarai Panem K. Bp. HUSZÁR M. (1985): A Körösvidékről, Gyula. IHRIG D. (szerk) (1973): A magyar vízszabályozás története OVH kiadás, Bp. KARÁCSONY J. (1896): Békésvármegye története, II. kötet, Békéscsaba. KERTÉSZ É. (1993): Javasolt területbővítések - Cserebökényi TK, Kézirat, Békéscsabai Munkácsy M. Múzeum Kézirattára. KEVE A. (1984): Magyarország madarainak névjegyzéke. 2. kiad. Akadémiai Kiad. Bp. MÁRKUS F. (1994): Extenzív mezőgazdaság és természetvédelmi jelentősége Magyarországon WWFfüzetek 6. 9

10 MÁRKUS F. (1995): A hagyományos mezőgazdasági művelés szerepe az Alföld természeti képének kialakulásában in: Alföldi mozaik KTM tanulmánykötetei 2. Bp. MENDÖL T. (1928): Szarvas földrajza, Debr.Tud. Egy. Honism. Kiadv. 12.F.80. MENDÖL T. (1937): Megjegyzések Elek P. A Szentes és Szarvas közti terület tájrajza című cikkéhez, Földr. Közl MOLNÁR Zs. (1992): A Pitvarosi-puszták növényvilága különös tekintettel a löszpusztagyepekre. Botanikai Közlemények 79: Bp. MOLNÁR Zs. (1995): A Pitvarosi-puszták vegetáció- és a tájtörténete az Árpád-kortól napjainkig, in: Natura Bekesiensis Békéscsaba MOLNÁR Zs.-BIRÓ M.-TÓTH T. (1995): A Cserebökényi-puszták Tájvédelmi Körzet kezelési-fentartási tervet megalapozó botanikai, madártani és általános természetvédelmi értékelése Vácrátót MORRIS, D. (1989): A csupasz majom Bp. MÜLLER G. (1983): Nagy vadászatok a békési uradalomban a két háború között in: Környezet-és természetvédelmi évkönyv Békéscsaba NAGY I. (szerk.) (1928): Szentes, Bp. NAGY Z. (1978): Vadak, vadászatok,vadászok, Vadgazdálkodás és természetvédelem p. Békéscsaba PALÁDI-KOVÁCS A. (1979): A Magyar parasztság rétgazdálkodása, Akadémiai K Bp. PALUGYAI I. (1855): Békés-Csanád, Csongrád és Hont vármegyék leírása, Pest. RAKONCZAY Z. (szerk.) (1989): Vörös könyv Akadémiai K., Bp. RÁDAI Ö. (1995) (kord.): Élővíz-folyosók Magyarországon IUCN, Bp. RÓZSA G. (1991): Széchenyi István Tiszavölgyi működésének hatása, Szentes SIMA L. (1914): Szentes város története. I. kötet , p. Kiadja a város közönsége, Szentes. SOMOGYI S. (1965): A szikesek elterjedésének időbeli változásai Magyarországon, Földrajzi Közlemények SOMOGYI S. (1969): Körösvidék, In: Magyarország Tájföldrajza. II. A tiszai Alföld, Akadémiai K., Bp. SOÓ R.-MÁTHÉ I. (1938): A Tiszántúl flórája, Debrecen. STERBETZ I. (1958): A hódmezővásárhelyi szikesek madárvilága Aquila Bp. STERBETZ I. (1978): Vadászat-halászat-természetvédelem in: Vadgazdálkodás és természetvédelem Békéscsaba SZABOLCS I. (1961): A vízrendezések és az öntözések hatása a tiszántúli talajképzõdési folyamatokra. - Akadémiai K. Bp. TÓTH T. ( ): Kéziratok a TK természeti értékeiről és kezelési elképzeléseiről, Körös-Maros vidéki Természetvédelmi Igazgatóság Irattára. TÓTH T. (1993): A Cserebökényi puszta és környékének madárvilága, Kézirat, Szarvas TÓTH T.-MOLNÁR Zs.-BÍRÓ M.-FORGÁCH B. (1996): A Körösvölgyi Természetvédelmi Terület tájtörténeti, zoológiai és botanikai felmérése és értékelése, Vácrátót TUCKER, G. M.-HEATH, M. F. (1994): Birds in Europe Their Conservation Status, Cambride, U.K.: BirdLife International (BirdLife Conservation Series no. 3.) UDVARDY M. (1983): Dinamikus állatföldrajz, Tankönyvkiad. Bp. ÚJHELYI P. (1994): A magyarországi vadonélő emlősállatok határozója MMTE, Bp. ZALOTAY E. (1934): Szentes tájai és felszínalakulása, Szentes ZALOTAY E.(193?) Petrák Ferenc krónikája, Szentes területére vonatkozó földrajzi irodalom és térképek, Szentes. ZÓLYOMI B. (1969): A Tiszai Alföld természetes növényzete. - in: Magyarország Tájföldrajza. II. A tiszai Alföld, Bp. Akadémiai K., Bp. ZSÍROS K. (1990): Szentes földrajzi nevei, Tanulmányok Csongrád Megye történetéből XVI: Szentes.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 Sebes-Körös Biharugrai-halastavak Begécs-i halastavak Cefa (Cséfa)-i halastavak A Begécsihalastavakon 24 tó található, összesen 1175 ha területen

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

Rekolonizáció az állatvilágban, különös tekintettel Magyarországra

Rekolonizáció az állatvilágban, különös tekintettel Magyarországra Rekolonizáció az állatvilágban, különös tekintettel Magyarországra Csurgai Bence (DQBWSB) ELTE TTK Környezettan szak 2014.01.29 Konzulens: Dr. Farkas János Bevezetés Fajok eltűnése/kihalása Miért? Példafajok

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1.1. Név: 1.1.2. Telephely: 1.1.3. Azonosító (kódszám): - - - - 1.1.4. A vadászati jog hasznosítási formája: 1.1.5. A vadgazdálkodási

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban.

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 42. ábra. Kultúrtájak kiterjedése a Duna-Tisza közén a 18. és a 20.

Részletesebben

Kihívások a mezőgazdasági biodiverzitás fenntartásában

Kihívások a mezőgazdasági biodiverzitás fenntartásában Kihívások a mezőgazdasági biodiverzitás fenntartásában Az agráriumhoz kötődő környezeti, természeti erőforrásaink helyzete Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület FALUGAZDÁSZOK

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV Vadgazdálkodási egység: Telephelye: Kelt:,.. A tervet készítette Vadgazdálkodási egység vezetõje A FÔ FEJEZETEK MUTATÓJA Ennek a lapnak a helyére kerül

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1313/2008. Tervezet a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

79/2004 (V.4.) FVM rendelet

79/2004 (V.4.) FVM rendelet 79/2004 (V.4.) FVM rendelet Nagyvadfajok gímszarvas dámszarvas őz, muflon, vaddisznó [szikaszarvas] LV/1996. (VI.16.) törvény vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról A földművelésügyi miniszter

Részletesebben

Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai. Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai. Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Országos jelentőségű védett természeti területek és Natura 2000 területek Magyarországon 2 Természetvédelmi

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Halgazdálkodás és természetvédelem az erdélyi halastavakon

Halgazdálkodás és természetvédelem az erdélyi halastavakon Halgazdálkodás és természetvédelem az erdélyi halastavakon Természetbarát halgazdálkodás homoródszentpálon (Románia) AGROPISC HAKI együttműködés 2008 július 12., Sáregres - Rétimajor Halgazdálkodás természetvédelmi

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE II.

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE II. A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE II. TÁJRENDEZÉS A XIX. SZÁZADBAN Ipari forradalom hatásai Vasútépítés Vízrendezés Birokrendezés BIRTOKRENDEZÉS Célszerű méretű, nagyságú táblák kialakítása Utak építése Vízrendezés

Részletesebben

fenntartási tervének bemutatása

fenntartási tervének bemutatása ABorsodi-sík sík Különleges Madárvédelmi Terület fenntartási tervének bemutatása Bodnár Mihály Tájegység vezető, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-borsodi Tájegysége Mi az a Borsodi-sík Különleges Madárvédelmi

Részletesebben

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/465/2009. Tervezet a Tarcali Turzó-dűlő természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A Tarcali Turzó-dűlő természetvédelmi

Részletesebben

FELHÍVÁS. Békés megye természeti értékei címmel. 5-6. osztályos diákok számára.

FELHÍVÁS. Békés megye természeti értékei címmel. 5-6. osztályos diákok számára. 1/9. oldal FELHÍVÁS A Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Irodája és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága természetismereti és kulturális vetélkedőt hirdet Békés megye természeti értékei címmel

Részletesebben

A Magas Természeti Értékű Területek támogatási lehetőségei

A Magas Természeti Értékű Területek támogatási lehetőségei A Magas Természeti Értékű Területek támogatási lehetőségei Változatlan célok mentén a program továbbfejlesztése Továbbfejlesztés területei: o Előírások egyszerűsítése, csökkentése o Korábbi célprogramok

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék Magyarország növényvilága Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet 7-608 szoba 20-90-555/1718 mellék tothz9@ludens.elte.hu zonalitás - a klímazónák kialakításáért felelős éghajlat meghatározó tényezői (hőellátottság,

Részletesebben

TÚZOK TUSA II. FORDULÓ

TÚZOK TUSA II. FORDULÓ TÚZOK TUSA II. FORDULÓ 1. Képzeljétek el, hogy a cserebökényi pusztán vagytok. Kora tavasz van, a pusztai vízállásoknál madarak tömegei időznek. Van, aki nemrég érkezett haza a telelőterületről, van, aki

Részletesebben

r. Varga Gyula gím dám őz vaddisznó összesen Zselic Kaposvár Szántód Lábod Segesd Iharos Zsitfa Barcs SEFAG Zrt.

r. Varga Gyula gím dám őz vaddisznó összesen Zselic Kaposvár Szántód Lábod Segesd Iharos Zsitfa Barcs SEFAG Zrt. z üzemi vadgazdálkodás tervezése, jellemzői Költségek és hozamok a vadgazdálkodásban r. Varga Gyula % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 gím dám őz vaddisznó összesen Zselic Kaposvár Szántód Lábod Segesd

Részletesebben

Bércesné Mocskonyi Zsófia A NAGYKŐRÖSI PUSZTAI TÖLGYESEK TÖRTÉNETÉNEK TÉRINFORMATIKAI ELEMZÉSE

Bércesné Mocskonyi Zsófia A NAGYKŐRÖSI PUSZTAI TÖLGYESEK TÖRTÉNETÉNEK TÉRINFORMATIKAI ELEMZÉSE Bércesné Mocskonyi Zsófia A NAGYKŐRÖSI PUSZTAI TÖLGYESEK TÖRTÉNETÉNEK TÉRINFORMATIKAI ELEMZÉSE A vizsgálat céljai A nagykőrösi homoki erdőssztyepp-tölgyesek múltbeli tájhasználatának térinformatikai feldolgozása.

Részletesebben

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Tájékozódási futás és természetvédelem Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Miért van szükség védett területekre? Élőhelyek pusztulása Klímaváltozás Lecsapolás Beruházások

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Szőlőtelepítés Tokaj-Hegyalja Natura 2000-es természeti területein. Zsólyomi Tamás Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai szakreferens

Szőlőtelepítés Tokaj-Hegyalja Natura 2000-es természeti területein. Zsólyomi Tamás Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai szakreferens Szőlőtelepítés Tokaj-Hegyalja Natura 2000-es természeti területein Zsólyomi Tamás Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai szakreferens Mit védünk? A szőlőtelepítések által érintett védett természeti

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi cselekvési programja (CRISKÖR)

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi cselekvési programja (CRISKÖR) A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi cselekvési programja (CRISKÖR) www.huro-cbc.eu This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content

Részletesebben

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium A hazai biodiverzitás védelem új szempontjai Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-s célok 2002. Johannesburg (110 államfő)-földi méretekben csökkenteni a biológiai sokféleség pusztulásának

Részletesebben

Groszeibl Zoltán Igazságügyi szakértő

Groszeibl Zoltán Igazságügyi szakértő Groszeibl Zoltán Igazságügyi szakértő . A vadkárelhárítás gyakorlata A vadkár megelőzés, -elhárítás, vizsgálata a szakértő szemével A vadkár megelőzés, -elhárítás környezete, körülményei. Az egyes módszerek

Részletesebben

2012 év madara - az egerészölyv

2012 év madara - az egerészölyv 2012 év madara - az egerészölyv Az egerészölyv a leggyakoribb ragadozó madarunk, sík- és hegyvidéken egyaránt előfordul, így a laikusok által úton-útfélen látott sasok általában ennek a fajnak a képviselői.

Részletesebben

V A D V I L Á G M E G Ő R Z É S I I N T É Z E T

V A D V I L Á G M E G Ő R Z É S I I N T É Z E T V A D V I L Á G M E G Ő R Z É S I I N T É Z E T Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 2103 Gödöllő telefon: 28-522086, fax: 28-420189, email: css@ns.vvt.gau.hu Szakdolgozatok javasolt

Részletesebben

Tájváltozási folyamatok feltárása történeti térképelemzés és az érintettek megítélése alapján Nyugat-Magyarország északi és déli határ menti vidékein

Tájváltozási folyamatok feltárása történeti térképelemzés és az érintettek megítélése alapján Nyugat-Magyarország északi és déli határ menti vidékein NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TRANSECONET Határon átnyúló ökológiai hálózatok Közép-Európában www.transeconet.nyme.hu Tájváltozási folyamatok feltárása történeti térképelemzés és az érintettek megítélése

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/86/2009. Tervezet a Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A

Részletesebben

PALOV JÓZSEF AZ ÖNTÖZÉSEK MÚLTJA A DÉL-TISZÁNTÚLON

PALOV JÓZSEF AZ ÖNTÖZÉSEK MÚLTJA A DÉL-TISZÁNTÚLON V PALOV JÓZSEF AZ ÖNTÖZÉSEK MÚLTJA A DÉL-TISZÁNTÚLON A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 8. Publications of Békés County Museums Mitteilungen der Museen des Komitates Békés Публикации Мизеев Области Бекеш

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG SZEREPE A TÁJ FEJLŐDÉSÉBEN A KÖRÖSSZÖGBEN. Kovács László 1. Bevezetés. A Körösszög rövid földrajzi jellemzése

AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG SZEREPE A TÁJ FEJLŐDÉSÉBEN A KÖRÖSSZÖGBEN. Kovács László 1. Bevezetés. A Körösszög rövid földrajzi jellemzése AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG SZEREPE A TÁJ FEJLŐDÉSÉBEN A KÖRÖSSZÖGBEN Kovács László 1 Bevezetés A táj magán viseli az évmilliók alatt lezajlott természeti folyamatok jegyeit. Az ember megjelenésével egy új formáló

Részletesebben

Szakdolgozatok javasolt témakörei a VadVilág Megőrzési Intézet által gondozott szakok/szakirányok hallgatói részére. (2010 szeptember) Dr.

Szakdolgozatok javasolt témakörei a VadVilág Megőrzési Intézet által gondozott szakok/szakirányok hallgatói részére. (2010 szeptember) Dr. SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR VADVILÁG MEGŐRZÉSI INTÉZET 2103 GÖDÖLLŐ, PÁTER KÁROLY U. 1 TEL:(28) 522 086 FAX:(28) 420 189 E-MAIL: S.CSANYI@GMAIL.COM Szakdolgozatok javasolt

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

F-42894 számú OTKA kutatás zárójelentése

F-42894 számú OTKA kutatás zárójelentése A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) pályázati rendszer bevezetésének hatása a kijelölt mintaterületek földhasználatára és természeti értékeinek védelmére 1. Bevezetés F-42894 számú OTKA kutatás

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az özönnövények visszaszorításának helye a természetvédelmi területkezelés rendszerében

Az özönnövények visszaszorításának helye a természetvédelmi területkezelés rendszerében Az özönnövények visszaszorításának helye a természetvédelmi területkezelés rendszerében Fenntartható tájhasznosítás a Peszér-adacsi réteken Dr. Vadász Csaba Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Miről lesz

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

Természetbarát halgazdálkodás Biharugrán. Esettanulmány

Természetbarát halgazdálkodás Biharugrán. Esettanulmány Természetbarát halgazdálkodás Biharugrán Esettanulmány A halastavak elhelyezkedése, története A halastavak Békés megye északi részén, közvetlen a román határ mellett terülnek el. 1910 és 1967 között létesítették

Részletesebben

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált 2. leghosszabb folyó Európában, hossza: 2850 km Fekete-erdőből

Részletesebben

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Bankovics András Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság BEVEZETÉS A projekt a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentőségű időszakos szikes taván

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

TÁJHASZNÁLATI MÓDOK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A VÉDETT MADÁRFAJOK POPULÁCIÓJÁRA TÚRKEVE TÉRSÉGÉBEN

TÁJHASZNÁLATI MÓDOK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A VÉDETT MADÁRFAJOK POPULÁCIÓJÁRA TÚRKEVE TÉRSÉGÉBEN TÁJHASZNÁLATI MÓDOK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A VÉDETT MADÁRFAJOK POPULÁCIÓJÁRA TÚRKEVE TÉRSÉGÉBEN Sallai R. Benedek természetvédelmi mérnök jelölt KONZULENS: Dr. Bihari Zoltán egyetemi adjunktus KONZULENS:

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Projekt nyitókonferencia Gödöllő, 2012. október

Részletesebben

A természet és a társadalom jövője a Kiskunsági Homokhátságon: egy nemzetközi kutatás tanulságai

A természet és a társadalom jövője a Kiskunsági Homokhátságon: egy nemzetközi kutatás tanulságai A természet és a társadalom jövője a Kiskunsági Homokhátságon: egy nemzetközi kutatás tanulságai Kelemen Eszter 4.5.2016 1 ESSRG Kft. Miért van szükség egy újabb kutatásra a Kiskunságon? A szárazodás és

Részletesebben

INTEGRÁLT APRÓVADGAZDÁLKODÁS. Prof. Dr. Faragó Sándor

INTEGRÁLT APRÓVADGAZDÁLKODÁS. Prof. Dr. Faragó Sándor INTEGRÁLT APRÓVADGAZDÁLKODÁS Prof. Dr. Faragó Sándor Fogoly (Perdix perdix) indikátor faj 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Fogoly állománybecslési és teríték adatok (1960-2004) pld

Részletesebben

AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN. Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán

AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN. Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán Az Erdélyi-medence szívében fekvő Mezőség, talán az egész Kárpát-medence egyik legkarakterisztikusabb

Részletesebben

"Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a

Wetland-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a VIZES ÉLŐHELYEK "Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a víz az elsődleges meghatározó tényező.

Részletesebben

5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet. a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről

5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet. a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről 5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába Készítette: Gombos Erzsébet V. éves biológia környezettan szakos hallgató Témavezető: Schmidt

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

A jelenlegi helyzet. A jelenlegi helyzet. A jelenlegi helyzet. Az európai csülkös vad gazdálkodás két változtatási pontja

A jelenlegi helyzet. A jelenlegi helyzet. A jelenlegi helyzet. Az európai csülkös vad gazdálkodás két változtatási pontja Az európai csülkös vad két változtatási pontja A vadgazdálkodóknak és/vagy vadászoknak számos esetben fel kellene hagynia az állomány megszámlálására tett próbálkozásokkal. A vadgazdálkodóknak és/vagy

Részletesebben

Mezőgazdasági területek

Mezőgazdasági területek Mezőgazdasági területek A WWF az extenzíven művelt területek fenntartható hasznosítása, biológiai értékeik megőrzése érdekében tevékenykedik. Elsősorban a füves területek, a Tisza hullámtere és a halastavak

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON Jogi szabályozási háttér Pádárné Dr. Török Éva osztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály MI A NATÚRPARK? Natúrpark (Tvt):

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1342/2008. Tervezet a Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

Szigetköz. A vizsgálat tárgyát képező terület: Dunakiliti-Szap közötti hullámtéri erdők Területük: 3080 ha

Szigetköz. A vizsgálat tárgyát képező terület: Dunakiliti-Szap közötti hullámtéri erdők Területük: 3080 ha Szigetköz erdőgazd gazdálkodásának jövőjeje A vizsgálat tárgyát képező terület: Dunakiliti-Szap közötti hullámtéri erdők Területük: 3080 ha Miért fontos az erdők jövője? A vízfelületek nélküli terület

Részletesebben

Mezőgazdálkodás AKG nélkül

Mezőgazdálkodás AKG nélkül Mezőgazdálkodás AKG nélkül Az agrár-környezetgazdálkodási program egy éves kimaradásának hatásai és értékelése Kovács Krasznai Eszter és Kalóczkai Ágnes Kutatási cél Mi történt egy AKG nélküli évben? Kutatási

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Természetvédelem. 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai

Természetvédelem. 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai Természetvédelem 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai Amiről a mai előadáson szó lesz: Természetvédelemmel foglalkozó nemzetközi szervezetek Fontosabb természetvédelmi egyezmények Madárvédelmi

Részletesebben

Kopacki Rit Naturpark

Kopacki Rit Naturpark II. rész Gornje Podunavlje Kopacki Rit Naturpark Duna-Dráva Nemzeti Park Miért nem lehet megvédeni a természetet az erdőkben? Általános a jelenség! Általános az ok? Valós természetvédelmi érdek zavartalanság

Részletesebben

Élőhelyvédelem. Kutatások

Élőhelyvédelem. Kutatások Élőhelyvédelem Kutatások Célkitűzések A hazai természetközeli növényzet mai állapotának pontos megismerése, teljes körű felmérése, természetes növényzeti örökségünk tudományos értékelése. Az ország nagy

Részletesebben

DR. FAZEKAS SÁNDOR VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER BESZÉDE A BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉSÉN

DR. FAZEKAS SÁNDOR VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER BESZÉDE A BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉSÉN DR. FAZEKAS SÁNDOR VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER BESZÉDE A BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉSÉN Tisztelt Királyi Felségek, Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Főtitkár Úr, Excellenciás Hölgyek és Urak!

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

TERVEZET A NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ VADVIZEK JEGYZÉKÉ -BE BEJEGYZETT HAZAI VÉDETT VIZEK ÉS VADVÍZTERÜLETEK KÖRÉNEK BŐVÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ KVVM TÁJÉKOZTATÓRÓL

TERVEZET A NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ VADVIZEK JEGYZÉKÉ -BE BEJEGYZETT HAZAI VÉDETT VIZEK ÉS VADVÍZTERÜLETEK KÖRÉNEK BŐVÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ KVVM TÁJÉKOZTATÓRÓL TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1808/2007. TERVEZET A NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ VADVIZEK JEGYZÉKÉ -BE BEJEGYZETT HAZAI VÉDETT VIZEK ÉS VADVÍZTERÜLETEK KÖRÉNEK BŐVÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Se veled, se nélküled az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések értékelése természetvédelmi

Részletesebben

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Máthé László, erdészeti programvezet WWF Magyarország Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1364/2008. Tervezet a Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV.26.)

Részletesebben

Az alföldi-vidéki térségek környezettudatos szemlélető fejlesztésével kapcsolatos társadalmi elvárások 1. rész április 08.

Az alföldi-vidéki térségek környezettudatos szemlélető fejlesztésével kapcsolatos társadalmi elvárások 1. rész április 08. Az alföldi-vidéki térségek környezettudatos szemlélető fejlesztésével kapcsolatos társadalmi elvárások 1. rész 2010. április 08. Vázlat Kiindulópontok, fogalmak Globális és lokális megközelítések Az Alföld-problematika

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-5-1 TERVEZÉSI ALEGYSÉG 2-12 Nagykőrösi-homokhát TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki 2007. Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Szerzetesrendek hatása a magyar tájszerkezetre. Magyar Veronika

Szerzetesrendek hatása a magyar tájszerkezetre. Magyar Veronika Szerzetesrendek hatása a magyar tájszerkezetre Magyar Veronika Bevezetés Alapelvek Az ember a környezetét folyamatosan alakítja A társadalmi-gazdasági körülmények velejárója a táj folyamatos alakulása

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK Áramütés A kerecsensólyom gyakran ül fel a villanyoszlopokra. A kereszttartóra történő beülés

VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK Áramütés A kerecsensólyom gyakran ül fel a villanyoszlopokra. A kereszttartóra történő beülés A kerecsensólyom az egyetlen olyan ragadozómadarunk, amely fontos szerepet játszik a magyarság hitvilágában (Emese álma). Az eurázsiai sztyeppzóna karakterfaja, amelynek Kárpát-medencei populációja az

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT VÁLTOZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA VÁLASZTOTT MODELL TERÜLETEKEN KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

FÖLDHASZNÁLAT VÁLTOZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA VÁLASZTOTT MODELL TERÜLETEKEN KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON FÖLDHASZNÁLAT VÁLTOZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA VÁLASZTOTT MODELL TERÜLETEKEN KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON IGIT Project (PIRSES GA -2009-247608) Gombás Katalin Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben