TERÜLET ÉS TÁJREHABILITÁCIÓ, A LÉTESÍTMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A SZÉNBÁNYÁK BEZÁRÁSA UTÁN. Dr. Schmotzer Imre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERÜLET ÉS TÁJREHABILITÁCIÓ, A LÉTESÍTMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A SZÉNBÁNYÁK BEZÁRÁSA UTÁN. Dr. Schmotzer Imre"

Átírás

1 Puhl. Univ. of Miskolc, SeriesA. Mining, Vol. 53. (1999) pp Terület és tájrehabilitáció, a létesítmények hasznosítása a szénbányák bezárása után TERÜLET ÉS TÁJREHABILITÁCIÓ, A LÉTESÍTMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A SZÉNBÁNYÁK BEZÁRÁSA UTÁN () A bányaföldtani-, műszaki- gazdasági és piaci viszonyok sokrétű változása vezetett az iparág válsághelyzetéhez és így bányaüzemek kényszerű (ésszerű?) tömeges bezárásához. A magyar bányászatban most zajló folyamatokhoz hasonló helyzet az elmúlt évtizedekben Európa több nagy szénbányászattal rendelkező országában előállott, hozzánk ebből leginkább a politikai visszhangok jutottak el, és csak keveset tudunk az alkalmazott műszaki-technológiai megoldásokból. E folyamat felgyorsítására és irányítására hozta létre a Kormány a -et. A munka megkezdése sürgős volt, így nem is gondolhattunk a külföldi tapasztalatok megismerésére, összegyűjtésére, hiszen a szervezet megalakításának időpontjában egyes bányabezárások már folyamatban voltak, illetőleg üzemek voltak az ideiglenes vagy tartós szüneteltetés állapotában. A működő és szünetelő bányák sok tízmilliárdos értékű létesítményei eszköz és épületállománya csak nagyon korlátozott mértékben hasznosítható. SZÉSZEK 91

2 A földalatti létesítmények hasznosíthatatlanok, a tárók még gombapincének sem kellenek, (kivétel Petőfi Altáró) Az aknatornyok lebontásra kerülnek, az aknagépházak kevés kivétellel szintén. (Vasas) Pécset még áll a Széchenyi és Szt. István aknák építészetileg is szép, tornya, hasznosításukra nincs sok remény. Ugyanitt a kompresszorház és a központi irodaház iránt sem mutatkozik érdeklődés, holott mindkettő a jellegzetes DGT stílus megőrzésre érdemes értékes objektuma. A működésének 8 éve alatt szomorú tapasztalatokat szereztünk: a funkciójukat vesztett, használaton kívüli, őrzött, a nem is őrzött épületek rohamos pusztulásáról, olykor szervezett kifosztásáról, pl.: Pécs Szt. István akna új fürdő, Csolnok, Borókás XII. akna, Nógrád Katalin akna stb. Egy-egy létesítmény őrzési költsége 3-6 MFt/év. A három BVH Rt. területén összesen az idén 100 MFt-ot fordítunk az őrzésre. Jogosan merül fel a kérdés: meddig szabad ezt vállalni? Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a most nem csak a közelmúltban megszűnt bányák gondjaival foglalkozik, hanem sok évtizedes elhanyagolt feladatok rendezését is végezzük 10 megyére kiterjedően szerte az országban. Prioritást élveznek az élet- és vagyonvédelem szempontjából sürgős esetek. A terület és tájrehabilitációs munkák kapcsán szólnom kell a külfejtési gödrök és meddőhányók, valamint az üzemudvarok rendezéséről: 92

3 Külfejtések rekultivációja: Eddig 26 különböző méretű külfejtés rendezései munkáit irányítottuk és finanszíroztuk. Ennek során: nem törekedtünk minden esetben az eredeti térszín visszaállítására, de törekedtünk az általában tájidegen formájú külső hányók megszüntetésére, vagy tájbasimítására, nem törekedtünk minden áron a szabályos formák, egyenletes lejtésű rézsűk kialakítására. Tiszteletben tartottuk a természetvédők kívánságait, ha azok: a meredek partfalban fészkelő ritka madarak (Vértessomló III) vagy különlegesen védett ritka növényekre irányultak (Dorog, Sátorkő). Minden esetben törekedtünk viszont a legkevesebb anyagmozgatással járó, így a lehető legkisebb költséggel megvalósítható megoldásokra. Kerestük a rekultivált területek hasznosításának lehetőségeit, ennek során: kb. 200 ha erdőtelepítést finanszíroztunk, 9 külfejtéses gödörben visszamaradó tó horgászvízként, illetőleg üdülő területként hasznosul. Eddig nem sikerült a nagy 6-8 Mm3-es külfejtési gödrök hulladéklerakóként történő hasznosítása. 93

4 Meddőhányók tájrendezése: Kétségtelen, hogy a Bányatörvény alapján a rehabilitációs kötelezettségünk a meddőhányókra is kiterjed, mégis ezt tekintettük eddig a legkevésbé sürgős feladatunknak, mert azt láttuk, hogy az idő nekünk dolgozik. Külön figyelmet kell fordítani: az eróziós károk megelőzésére illetőleg megszüntetésére, a kiégett hányók (vörös salak) biológiai rekultivációjára. Olyan bányák esetében, ahol nem történt begyulladás több helyen megfigyelhető volt a növényzet spontán megtelepedése (nyírfák, akác, fenyő) olyan mértékben és harmóniával, hogy a rendezés elhagyható volt, mert az feltűnő "tájsebet" okozott volna. Egy olyan jelenségre is felfigyeltünk pl. Nógrádban Alsó-Katalin bánya meddőhányójával kapcsolatosan, hogy az egyébként kiégett egységes felületű, de az idők folyamán spontán módon növényzettel betelepült és a környezetébe harmonikusan illeszkedő terület tulajdonjogát salakkitermelésre alakult vállalkozások megszerezték és több helyen illetéktelenül megbontották, veszélyes helyzetet ( 15 m-es falmagasság) és újabb olyan "táj sebeket" okozva, amelyek rekultivációját már nem a szénbányászat adósságaként kell kezelni. Legfőképpen a meddőhányók rendezése kapcsán, de általában a területrendezéssel összefüggésben is felmerülhet a kérdés: megfelelő-e az összhang a BÁNYATÖRVÉNY, a KÖRNYEZETVÉDELMI TÖRVÉNY előírásai és a gazdaságunk mai fejlettségi szintjén mért teherbíróképességünk, valamint a gazdaság és társadalom más irányú, esetleg fontosabb kötelezettségei, követelményei között, aktuálisan az árvízvédelemre, az infrastruktúra fejlesztésére stb. gondolok. Úgy gondolom továbbá, hogy ma még olyan létező, de kellően nem ismert jelenségek hatását, mint a természet öngyógyító képessége, a vizek öntisztulási folyamatai stb. sem a rehabilitációra kötelezettek, sem pedig a szakhatóságok nem minden esetben veszik terveik és állásfoglalásaik kialakításakor figyelembe. 94

5 Az üzemudvarok tájrendezése és hasznosítása: Az üzemtervek rendezése nagyon összetett feladat: le kell bontani a speciálisan csak bányászati célt szolgáló építményeket (aknatornyok, láncpályák, függősín- és kötélpályák, bunkerek, gépházak stb.) a bontási program meghatározásánál figyelembe kell venni: a hasznosítási elképzeléseket, az épületek átalakításának műszaki lehetőségeit, az új tevékenység funkcionális igényeit, a közműellátottságot, a térségre vonatkozó regionális területrendezési terveket, elveket, a környezetvédelmi előírásokat, a lakosság elvárásait, ellenállását stb. Az üzemudvarok rendezésének (hasznosításának) előkészítése és lebonyolítása időszakában: őriztetni kell a területet (3-6 MFt/év), működtetni kell az infrastruktúrát (áramellátás, fűtés stb.) gondoskodni kell az állagmegóvásról (tetőbeázás, elfagyás stb.) Ebből látszik, hogy a telephelyek rendezése sürgős, a lehető leggyorsabban lebonyolítandó feladat, ám a telephely: fekvésétől, - méretétől, - állapotától, felszereltségétől, a térség gazdasági dinamizmusától függően nagyon eltérő lehet a hasznosítás iránti érdeklődés. Pl. Borsodban mélyen a könyv szerinti értéke alatt sikerült csak néhány objektumot értékesíteni. 95

6 Ennek megfelelően súlyos kérdésként merül fel: őriztessünk és várjunk (hirdessünk, keressünk) vagy, bontassunk és rekultiváljunk. Egyes telephelyeken az őriztetés 3-5 éves költsége már meghaladhatja az adott piaci viszonyok között elérhető maximális bevételt. A fekvése, mérete, tagoltsága stb. miatt kevésbé kelendő, nehezen értékesíthető, de önmagában értékes vagyonnal kapcsolatosan felmerült a hosszabb távon nagyobb bevételt eredményező hasznosítás igénye úgy, hogy ezeket a vagyontárgyakat (telkek, irodaépületek, műhelycsarnok stb.) apportként válallkozásokba viszi a Bányavagyon-hasznosító Rt. esetleg előzőleg szükség szerint felújítja, átalakítja, közművesíti. Megfelelő előkészítés, piackutatás után az ilyen befektetésekkel az eredeti vagyonérték a többszörösére növelhető. Jó példa erre a Mecseki BVH Rt. Pécsújhegyi telephelyén elvégzett tereprendezési és közmüvesítési - útépítési munka, melynek eredményeként az ingatlan négyzetméter ára az eredeti 150 Ft/m 2 -ről 2800 Ft/ m 2 -re emelkedett és így a befektetés bőven megtérült. Ezek után néhány példát legyen szabad említeni az eddig megvalósult sikeres vagy sikerrel kecsegtető hasznosítási esetekből: Mecseki BVH Rt. Pécs István III. aknai telephelyen 20 kt/év kapacitású használt gumiabroncs őrlő üzem létesült, 550 MFt befektetéssel. A tevékenységre a DDRF Rt-vel közösen a KTM 200 MFt-os (50 %-ban visszatérítendő) támogatásával, GUNIILL Rt. néven társaság alakult. (Francia cég szállította a technológiai berendezéseket. Próbaüzem folyik.) Pécs - Vasas telephelyen db/év kapacitású kerékpárgyártó üzem működik, Pécsújhegyen a Pólus Center építkezése kezdődhet meg, az előzőekben említett értéknövelő befektetések eredményeként, Nagymányokon még működik a brikettgyár, eladása folyamatban van. 96

7 Észak-dunántúli BVH Rt. Ajkán, Padragon és Várpalotán KFT formában működnek a korábbi gépüzemek, - Dudaron a szén magas huminsav tartalmára alapozottan mezőgazdasági felhasználású keverő üzem létesült, - Várpalotai Ipari Park előkészületei vannak folyamatban. Borsodi BVH Rt. Szuhakálói Vállalkozói Park létesítésével hulladékfeldolgozó bázis kiépítése indult meg, - Vadnai tó turisztikai hasznosításának előkészületei kezdődtek meg. Külön nem említettem, hogy a megszűnt bányák telephelyein található kisebbnagyobb műhely és raktárcsarnokok kis műhelyeknek, fa és fémipari gyártó tevékenységnek adnak otthont általában bérleti formában. Egyébként nemcsak az ipari építmények hasznosításával, értékesítésével vannak gondjaink. Hasonló a helyzet a bányavállalatok ún. jóléti létesítményeivel, azaz az üdülőkkel, sporttelepekkel is. Arra is van több példa, hogy induló vállalkozások adás-vétel útján megveszik egy-egy korábbi bányaüzemi létesítmény tulajdonjogát, de a tervezett tevékenység meg sem indul, esetleg hamar csődbe megy - vagy eleve csak hitelfedezeti céllal történik a vásárlás - és az objektum magárahagyottan, őrzés nélkül pusztul, széthordják. Pl. Feketevölgyi Irodaház. A csupasz, minden korábbi felépítménytől megszabadított üzemterek értékesítése könnyebben megy, erre jó példa a várpalotai tavak melletti terület. A SZÉSZEK működésének nyolc éve alatt 21 Mrd Ft-ot fordított a szerkezetátalakítással összefüggő bányabezárási, tájrendezési munkákra, bányakáros és humán kötelezettségek rendezésére. Ennek során közel 400 objektummal foglalkoztunk. A terület és tájrehabilitációra kb. 2,5 Mrd Ft-ot fordítottunk és ezen kívül az egyes telephelyek hasznosíthatósága érdekében cca 1,5 Mrd Ft-os munkát finanszíroztunk. 97

8 Terület és tájrehabilitáció, a létesítmények hasznosítása a szénbányák bezárása után Az eddig számításba vett még hátralévő feladatok végrehajtásához évi árakon további 9-10 Mrd Ft-ra lesz szükség, és a források ütemes rendelkezésre állása esetén a munkák ra befejezhetők. Nem lehetünk elégedettek a tájrendezéssel helyreállított földterületek, a hasznosíthatatlan objektumaitól megszabadított, egyébként teljes infrastruktúrával rendelkező üzemterek értékesítésének más irányú hasznosításának illetőleg kezelésének eddigi eredményeivel. Meggyőződésem, hogy keményebb szívvel kellene a bontás és bátrabban a pénzügyileg is támogatott vállalkozás ösztönzés módszereihez nyúlni. Leggyakrabban az életrevaló (piacképes) ötlet hiánya, nem pedig a pénzhiány a fő akadályozó tényező! Nem hallgathatom el, hogy olykor vannak nézetkülönbségeink az engedélyezésekben illetékes szakhatóságokkal az általunk erősen túlzottnak tartott követeléseik, előírásaik miatt. Ez minden esetben súlyos, olykor 10 milliós nagyságrendű többlet kiadást ró a költségvetésre. (Brennberg, bitumenés olajszennyezés, humusztakarás, rézsűdőlés stb.) Bízom abban, hogy e kérdésekben a folyamatos párbeszéd csökkenteni fogja e nézetkülönbségeket. A bányák bezárását a szakma mindig is elkerülhetetlen rosszként kezelte és kényszerből úgy mellékesen tessék-lássék módon csinálta. Évtizedek alatt a tölgyfagerendák is elkorhadnak, a vékony gyenge minőségű és gyengén vasalt beton is tönkremegy és váratlanul - eddig szerencsére még balesetet nem okozva - előbukkannak a betömedékeletlen függőleges aknák: Brennbergen, Árkipusztán, Nagykovácsiban, Járdánházán stb. és rendeznünk kell a bányászmúlt e veszélyes adósságait. E tapasztalataink alapján talán nem túlzó és nem sértő az a javaslatunk, hogy a Bányahatóságnak, a BANYATÖRVENY-nek nagyobb súllyal kellene e kérdést kezelni és a bányászati felsőoktatásnak a bányaépítés mellett (amire a jövőben alig lesz lehetőségünk) a bányák tisztességes megszüntetésének kérdésével is kellene foglalkoznia. A hiány e téren régi keletű: Agricola sem említi a bányabezárásokat. 98

9 Végezetül meggyőződésem, hogy a tárgyalt témában a BVH Rt-knél és a SZÉSZEK-nél felhalmozódott tapasztalatok a gazdaság más területein, más iparágakban, sőt esetleg külföldön is hasznosíthatóak lesznek a jövőben, pl. a most induló lengyel és román szénbányászati szerkezet átalakításban stb. Oroszlány, Égervölgyi külfejtés rendezés 99

10 Terület és tájrehabilitáció, a létesítmények hasznosítása a szénbányák bezárása után Oroszlány: XXII. akna üzemudvar rendezés 100

11 Tatabánya: Nagyegyházi külfejtés rendezés 101

9840 Jelentés a szénbányászat szerkezetátalakítására hozott kormányprogram végrehajtásának ellenőrzéséről

9840 Jelentés a szénbányászat szerkezetátalakítására hozott kormányprogram végrehajtásának ellenőrzéséről 9840 Jelentés a szénbányászat szerkezetátalakítására hozott kormányprogram végrehajtásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 1. A vizsgálatszervezés főbb elemei 2. A szerkezetátalakítás gazdaságtörténeti

Részletesebben

A szénbányászati szerkezetátalakításból származó. kötelezettségeinek teljesítése

A szénbányászati szerkezetátalakításból származó. kötelezettségeinek teljesítése A szénbányászati szerkezetátalakítás mûszaki kötelezettségeinek teljesítése BÁN CSABA okl. bányamérnök, vezetõ fõtanácsos TÓS TIBOR okl. bányamérnök fõtanácsos (SZÉSZEK) A szerzõk az állami szénbányászat

Részletesebben

JELENTÉS. 1994. augusztus 211.

JELENTÉS. 1994. augusztus 211. JELENTÉS a szénbányászati szerkezetátalakítási program keretében megvalósult bányabezárásokra fordított költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről 1994. augusztus 211. A vizsgálatot vezette:

Részletesebben

2011. évi FELADATTERV

2011. évi FELADATTERV Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi FELADATTERV 2011. február 1. Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI KÖRÜLMÉNYEK, FELTÉTELEK, CÉLKITŰZÉSEK... 3 1.1 ELŐZMÉNYEK... 3 1.2 A TÁRSASÁG

Részletesebben

2011. évi ÜZLETI TERV

2011. évi ÜZLETI TERV Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi ÜZLETI TERV 2011. február 10. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A BVH KFT. FELADATA... 5 3. ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK... 6 4. A BVH KFT. 2011.

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió területi hulladékgazdálkodási terve / RHT / I A tervkészítés általános adatai

A Dél-Dunántúli Régió területi hulladékgazdálkodási terve / RHT / I A tervkészítés általános adatai A Dél-Dunántúli Régió területi hulladékgazdálkodási terve / RHT / I A tervkészítés általános adatai 1 Tervezési szint Dél-dunántúli Régió Baranya megye Somogy megye Tolna megye A területi hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Kerületfejlesztési stratégia

Kerületfejlesztési stratégia Józsefvárosi Önkormányzat Kerületfejlesztési stratégia (Koncepcionális javaslat) 1996. február 1 Bevezetés Józsefváros sok szempontból rendkívül nehéz helyzete, az előttünk álló, nap mint nap megoldásra

Részletesebben

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben

Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek

Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek Értékelési zárójelentés II. kötet 2013. március 25. Készítette: Mike Károly [Hétfa Kutatóintézet 7. LOT] vezető értékelő Geambasu

Részletesebben

A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége vitaanyaga)

A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége vitaanyaga) XIX. ÉVFOLYAM 7 5. SZÁM 2007. július AUGUSZTUS Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége

Részletesebben

Az egykori szovjet katonai területek funkcióváltása Debrecenben. Reuse of former soviet military sites in Debrecen

Az egykori szovjet katonai területek funkcióváltása Debrecenben. Reuse of former soviet military sites in Debrecen Tér és Társadalom / Space and Society 25. évf., 2. szám, 2011 Az egykori szovjet katonai területek funkcióváltása Debrecenben Reuse of former soviet military sites in Debrecen KÁDÁR KRISZTA, KOZMA GÁBOR

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

ÉLELMISZERIPARI KISFELDOLGOZÓK KÖZELRÔL

ÉLELMISZERIPARI KISFELDOLGOZÓK KÖZELRÔL file://v:\informatika\webra\vati-webre\20070711\cikkek\138\00-04-02.htm 1. oldal, összesen: 6 2000/04/* Dombai Lászlóné: ÉLELMISZERIPARI KISFELDOLGOZÓK KÖZELRÔL Dombai Lászlóné építészmérnök és szervezô

Részletesebben

IPARI PARK JELLEGŰ BERUHÁZÁS A MONORI KISTÉRSÉG TERÜLETÉN A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉ- SE SZEMPONTJÁBÓL

IPARI PARK JELLEGŰ BERUHÁZÁS A MONORI KISTÉRSÉG TERÜLETÉN A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉ- SE SZEMPONTJÁBÓL IPARI PARK JELLEGŰ BERUHÁZÁS A MONORI KISTÉRSÉG TERÜLETÉN A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉ- SE SZEMPONTJÁBÓL Tartalomjegyzék A kistérségi közlekedési infrastruktúra fejlődése 3 Jelenlegi közlekedési

Részletesebben

A vállalkozás megnevezése: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.

A vállalkozás megnevezése: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. A vállalkozás megnevezése: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. I. em. +36 1 201-0611 Cégjegyzékszáma: 01-09-908199 A BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JELENKA GYÖRGY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JELENKA GYÖRGY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JELENKA GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2008. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. SARUDI

Részletesebben

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Adalékok Kecskemét gazdasági programjához. II. A gazdasági program szakmai keretei

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Adalékok Kecskemét gazdasági programjához. II. A gazdasági program szakmai keretei MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Adalékok Kecskemét gazdasági programjához II. A gazdasági program szakmai keretei Kecskemét 2005 Készült Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés)

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés) Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 175-200. o. 9. A hazai ipari parkok

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata Tartalom

Részletesebben

A Baranya megyei ipari parkok közlekedési adottságai és fejlesztési problémái LUX GÁBOR. 1. A Baranya megyei üzleti környezet fejlődése

A Baranya megyei ipari parkok közlekedési adottságai és fejlesztési problémái LUX GÁBOR. 1. A Baranya megyei üzleti környezet fejlődése A Baranya megyei ipari parkok közlekedési adottságai és fejlesztési problémái LUX GÁBOR 1. A Baranya megyei üzleti környezet fejlődése Baranya megye iparfejlődését az elmúlt két évtizedben a látványos

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI BÁNYÁSZATI MÚZEUMOKRÓL ÉS KIÁLLÍTÓHELYEKRŐL

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI BÁNYÁSZATI MÚZEUMOKRÓL ÉS KIÁLLÍTÓHELYEKRŐL JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI BÁNYÁSZATI MÚZEUMOKRÓL ÉS KIÁLLÍTÓHELYEKRŐL 2011 TARTALOM - Bevezetés - I. Országos Gyűjtőkörű Szakmúzeumok 1. Központi Bányászati Múzeum, Sopron a) Balás Jenő Bauxitbányászati

Részletesebben

!"#$%!&'()'*+,',!-./)011234+/5!65)7-/0&8, BESZÁMOLÓJA

!#$%!&'()'*+,',!-./)011234+/5!65)7-/0&8, BESZÁMOLÓJA BESZÁMOLÓJA 2008-2009 A JÖVÕ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK BESZÁMOLÓJA 2008 2009 J/11906 A JÖVÕ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK BESZÁMOLÓJA 2008 2009 Fülöp Sándor a jövõ nemzedékek országgyûlési

Részletesebben

Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről

Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről I. A gazdasági, gazdálkodási tényezők alakulása Az önkormányzat gazdálkodását jelentős mértékben befolyásolják

Részletesebben

Vagyongazdálkodási stratégia

Vagyongazdálkodási stratégia Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (eredeti változat) Előszó A város helye a térben Kecskemét

Részletesebben

Túrkeve Város Önkormányzata. Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék:

Túrkeve Város Önkormányzata. Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék: Túrkeve Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék: Preambulum I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 2.1.A település bemutatása és adottságai 2.2.Túrkeve gazdaságfejlesztési

Részletesebben

NFT II KOP Természetvédelmi Prioritás intézkedéseinek, műveleteinek ismertetése. Tervezet

NFT II KOP Természetvédelmi Prioritás intézkedéseinek, műveleteinek ismertetése. Tervezet NFT II KOP Természetvédelmi Prioritás intézkedéseinek, műveleteinek ismertetése Tervezet 3. változat A Magyar Természetvédők Szövetsége véleményével kiegészítve, módosítva 2006.08.21 A Magyar Természetvédők

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010. év

Kiegészítő melléklet 2010. év Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Kiegészítő melléklet 2010. év 2010. JANUÁR 1. - 2010. DECEMBER 31. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 1. Általános rész A Kormány a 2330/2004.(XII.

Részletesebben

Információs Füzet Támogatók részére

Információs Füzet Támogatók részére Információs Füzet Támogatók részére Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány 1131 Budapest, Pajtás utca 25. Telefon: 06 30 270 0470 E-mail: info@satyananda.hu Web: www.satyananda.hu Számlaszám: CIB Bank:

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015 2019-es ciklusra vonatkozó gazdasági programja

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015 2019-es ciklusra vonatkozó gazdasági programja 1. melléklet a../2015. ( ) határozathoz Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015 2019-es ciklusra vonatkozó gazdasági programja Ózd 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. ÓZD VÁROS GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS

Részletesebben

III. MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK...20

III. MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK...20 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...6 CSATLAKOZÁS EURÓPÁHOZ...6 HAZAI HÁTTÉR...7 A MUNKAVÉDELEM KÖRE...9 II. EURÓPAI ELŐZMÉNYEK...12 A SZOCIÁLIS KARTA ÉS AZ EGYSÉGES EURÓPAI OKMÁNY...12

Részletesebben